Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun."

Transkript

1 Nr 1 mars 2014 Information från Torsby kommun Glädjespridaren på plats Grönt för trygghetsboende i Stöllet Flyget blir kvar Gamla Torsby digitaliseras NR TORSBY NU 1

2 Innehåll ledare... 2 GLÄDJESPRIDAREN PÅ PLATS... 3 KLART FÖR TRYGGHETSBOENDE I STÖLLET... 4 FELANMÄLAN GENOM APP OCH WEBB... 5 JOBBCENTER MÖBELRETUR STARTAR ÅR FÖR ENERGIDRYCKER... 7 ANMÄL DITT EVENEMANG!... 8 HÖJDA AVGIFTER SKA MINSKA FELPARKERING... 9 TRYGGHETSCENTRAL FÖR ÖKAD TRYGGHET NOBELFEST PÅ DALBYGÅRDEN...11 REHAB PRESENTERAR SIG VARGNATTA 30 ÅR GAMLA TORSBY DIGITALISERAS BOKBUSSENS ALLA HÅLLPLATSER NY BOKBUSSCHAUFFÖR LÄMNA BIBLIOBOKEN HOS LANTHANDELN SAMARBETE ÖKAR ÖPPETTIDEN I SYSSLE- BÄCKS BIBLIOTEKSFILIAL FINNSKOGSCENTRUM UNDER BYGGNATION MUSEUM I GAMLA LOKSTALLET BÄTTRE ARBETSMILJÖ FÖR BRANDMÄN BREDBAND: FIBERFÖRENINGAR MÖTS KLARTECKEN FÖR FLER ÅR MED FLYG FRISK LANDSHÖVDING I SLYSKOGEN AFFÄRSTRAPPAN FÖR KVINNLIGA FÖRE- TAGARE SKOLMATSEDELN RESTEN AV VÅREN SÄKERHET I TORSBYBADET KONSUMENT: BILKÖPET KAN BLI DYRT MITT JOBB: BYGGNADSINSPEKTÖR NY NÄRINGSLIVSCHEF NY MILJÖSTRATEG/ENERGI- OCH KLIMAT- RÅDGIVARE NY IT-CHEF NY FÖRESTÅNDARE PÅ STJÄRNAN VÄLKOMMEN TILL MEDBORGARDIALOG SNART DAGS FÖR EU-VAL NYVALDA POLITIKER VINNARE I KORSORDSTÄVLINGEN torsby FN-FÖRENING PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategiavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Birgitta Brorson Motiv omslag: Greta Rogne och Lovisa Lewin Utgivning: Fyra nummer 2014 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer TORSBY NU NR FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Tankar från ett nytillträtt kommunalråd Det har nu gått en tid sedan jag tillträdde uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Jag har blivit väl mottagen och det nya uppdraget är intressant men det är många nya frågor att sätta sig in i. I samband med att jag tillträdde uppdraget fick jag ofta frågan hur det kommer att märkas att Torsby kommun bytt ordförande i kommunstyrelsen. Lika många gånger har jag svarat att om demokratin fungerar, så ska det på kort sikt inte märkas alls. Politik är ett lagspel där visioner och mål är långsiktiga och alla medspelare ska vara klara över den färdriktning som kommunfullmäktige stakat ut och jobba på utifrån den. Färdriktningen för Torsby kommuns verksamheter finns sammanfattade i Vision Det var ett gediget arbete som lades ner av tjänstemän och politiker som till sist resulterade i de framtidsmål för kommunen som antogs av ett enigt fullmäktige. Varje verksamhet har nu utarbetat egna konkreta och utvärderingsbara mål, med de övergripande målen som grund, och i fortsättningen kommer vi politiker att lägga lika stor vikt vid att utvärdera hur väl kommunen klarat av dessa kvalitetsmål som hur vi klarat av ekonomin. Samtliga politiker och tjänstemän som deltog i kommunrundan kring framtagandet av Vision 2020 upplevde att samtalen med medborgarna var mycket givande och från politikernas sida finns nu en önskan att prova denna arbetsform ännu en gång under våren. Tanken från politikerna är att dessa samtal med medborgarna i s.k. medborgardialoger ska medverka till att öka politikernas kunskaper om vad kommunmedborgarna tycker i olika frågor inför kommande prioriteringar och politiska beslut. Det är även tänkt att dessa samtal i förlängningen ska kunna bilda underlag för att utveckla den kommunala servicen. Utveckling behöver inte innebära en utökning utan kan även betyda att man väljer att förändra den service vi ger i dag och göra på ett annat sätt. I praktiken är det den demokratiberedning, som fullmäktige nyligen beslutat införa, samt undertecknad och kommunchef Thomas Stjerndorff som genomför medborgardialogerna. Temat för våra medborgardialoger under våren kommer att vara tillgänglighet och inflytande. Ingen har väl undgått det faktum att vår kommun förlorade rekordmånga invånare 2013 (-206 personer). Till största delen berodde det på att det var flera som dog än som föddes, ett s.k. negativt födelsetal men det var också ett antal personer som flyttade från Torsby, några fler än som flyttade hit. Vi jobbar nu på att ta fram vilka åldersgrupper det handlar om för att sedan försöka analysera orsakerna närmare. En faktor som sannolikt spelar stor roll för utflyttningen, men som sannolikt även påverkar möjligheten att locka till sig nya invånare, är den service som lokalsamhället kan ge i form av affärer och restauranger. Alla vi människor som bor i Torsby kommun kan, var och en, bidra till att upprätthålla och kanske till och med utöka den service som finns i vår närhet genom att handla lokalt. Ann-Katrin Järåsen (S) kommunstyrelsens ordförande ,

3 på plats Måndagen den 3 mars kom hon då äntligen. Glädjespridaren som vi väntat på. Det är alltså Torsby kommuns nya aktivitetssamordnare för äldre personer, Anette Edberg vi talar om. Vi bad henne presentera sig och sitt jobb. Jag heter Anette Edberg och är nyanställd som aktivitetssamordnare. Jag ska arbeta med att initiera, samordna och implementera hälsofrämjande aktiviteter för äldre i Torsby och på kommunens trygghetsboenden. Några av dessa kommer jag säkert hålla i själv, men i huvudsak kommer jag fungera som en spindel i nätet och koppla samman olika aktörer med intresserade deltagare. Jag tillhör fritidsavdelningen och där arbetar flera av mina kollegor med folkhälsa och därför känner jag mig särskilt hemma där, då stora delar av min utbildning handlar om att främja hälsa på både individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Jag tycker om det salutogena synsättet där man fokuserar på friskfaktorer ; att stärka det som är friskt och ser därför mitt arbete som ett bra komplement till den traditionella omsorgen vars uppgift är att se till riskfaktorer och att förebygga, lindra och bota sjukdom. Min vision är att kommunens trygghetsboenden ska bli träffpunkter där alla känner sig välkomna och hittar någon aktivitet som passar. Just nu pågår ombyggnationer och det finns därför begränsat med gemensamhetsutrymmen. När det äntligen är klart hoppas jag att jag fått kontakt med så många som möjligt som vill vara med och skapa en meningsfull tillvaro för de äldre i Torsby, så att vi kan starta upp olika verksamheter. Jag vill dessutom väldigt gärna få reda på vad det finns för olika önskemål. Jag kommer utgå från de fyra hörnpelarna fysisk aktivitet, kost, social samvaro samt delaktighet och beroende på intresse skapa aktiviteter utifrån dessa. Redan idag finns aktiviteter som bl.a Qi gong och gymnastik. Jag skulle vilja fylla på med till exempel promenadgrupper, tipspromenader med avslutande korvgrillning och kaffe, trädgårdsaktiviteter, vattengymnastik, bad med mera. Vidare finns möjligheter att starta diskussionsgrupper och studiecirklar kring olika teman och jag vill gärna föra in användandet av sociala medier bland annat som ett sätt att skapa kontakt mellan människor i olika åldrar. I uppdraget ingår även att sätta en guldkant på tillvaron. Eftersom jag tidigare bland annat arbetat med hälsa, skönhets- och friskvård så var min första tanke självklart att skapa en liten SPA-avdelning. Tjänsten utannonserades som glädjespridare och jag var helt oförberedd på den stora uppmärksamheten. För mig känns det märkligt att fokus har hamnat på mig, för jag ser det snarare som att vi alla är glädjespridare, små solar, och att jag har fått det fantastiskt ärofyllda uppdraget att vara den som strävar efter att strålarna ska nå så långt som möjligt och lysa in i varje hjärtevrå, göra gott och skapa hälsa och glädje för oss alla. Mitt kontor finns på Valbergsgården och mitt telefonnummer är och min e-postadress är Välkommen att kontakta mig om du vill ingå i nätverket av glädjespridare! Foto: Annette Lauritzen Karlsson NR TORSBY NU 3

4 Klart för trygghetsboende på Klarastrand Kommunstyrelsens tekniska utskott kunde glädjande konstatera vid sitt sammanträde i februari, att förutsättningarna var uppfyllda för att kunna starta bygget av ett trygghetsboende på Klarastrand i Stöllet. Förutsättningarna hade kommunfullmäktige bestämt i mars Att det skulle finnas minst fyra personer som hade avsikt att teckna kontrakt på bostad i trygghetsboendet. Idag (mars 2014) är detta med råge uppfyllt. Alla sju lägenheterna är tecknade kontrakt för, och det finns till och med fler intresserade. Ombyggnaden startar nu Den ombyggnation som görs är dels att vi öppnar upp mellan befintliga lägenheter så att det blir en större lägenhet av två små, dels blir det ommålning, nya tätskikt på väggar och viss ombyggnad av köken. I tre av lägenheterna tas det upp nya ingångar till balkonger så fem av de sju lägenheterna har egen balkong, och det finns även en gemensam balkong för alla hyresgäster. Hyresgästerna i trygghetsboendet på Klarastrand har vanliga hyreskontrakt med den skillnaden från vanliga lägenheter att det finns en hel del gemensamma ytor där de kan träffas och ha gemensamma aktiviteter. Den nyanställda glädjespridaren aktivitetssamordnare Anette Edberg kommer att arbeta där men det är i nuläget inte klart vilka tider och vilken omfattning hon jobbar på Klarastrand. Inflyttning i september Tekniska avdelningen startar att bygga om nu i mars och planerad inflyttning är i september. Anmäl ditt intresse Alla sju lägenheter är i dags tecknade kontrakt för, men är du intresserad för framtiden eller kanske redan nu, så anmäl dig till oss på tekniska avdelningen, så kan du stå i kö, ifall det blir någon hyresgäst som inte har möjlighet att flytta in. Ring i så fall till Eva-Lena Kvarnlöf tfn Intresseanmälningsblanketten finns också på vår webbplats Mats Ågren TORSBY NU NR

5 Ny smidigare felanmälan genom app och webb Nu snart blir det lättare för dig att anmäla fel som du upptäcker inom det tekniska området, såsom t.ex. gatljus som inte fungerar, läckande ledningar, hål i gatan, fel i kommunens lokaler m.m. Från och med den 2 april 2014 kan du antingen anmäla detta genom vår webb eller via en app som du kan ladda ner till din mobiltelefon (*). Men självklart kan du förstås även i fortsättningen ringa till oss och anmäla fel. Vi på tekniska avdelningen är mycket tacksamma för att du anmäler fel som du upptäcker. Det gör det lättare att snabbare komma igång med att rätta till felet. Tack vare att du anmäler fel till oss, kan det också förhindra att någon kanske blir skadad för att felet inte är åtgärdat, skada på person eller fastighet. Felanmälan via app och webb är ett sätt för oss att öka servicen till invånarna, och vi tror och hoppas att du ska uppleva detta som ett praktiskt sätt när du vill felanmäla. Du kan använda systemet när som helst på dygnet, när det passar dig. Du kan också på ett smidigt sätt få återkoppling om du vill (dvs. du kan få meddelande om när felet är åtgärdat eller när det kommer att bli åtgärdat.) Felanmälan blir registrerad i en databas, vilket också ger bra information till oss ifall det kanske är ett återkommande fel där andra åtgärder behöver sättas in. Det är många kommuner som redan använder detta system för felanmälan, och de får ofta positiva reaktioner från sina invånare. Torsby kommuns tekniska avdelning har internt använt systemet i några år och det har gjort våra felanmälningsrutiner smidigare. Ring om det gäller akuta eller allvarliga fel När det handlar om akuta och allvarliga fel ber vi dig att ringa istället för att anmäla via app eller webb. Ring då kommunförrådets växel tfn (dagtid) och övrig tider till SOS Alarm (Dessa telefonnummer kan du även använda om du inte vill göra felanmälan via webb eller app.) Har du frågor kring felanmälningssystemet, hör gärna av dig till mig. (*) Du behöver ha en sk. smart mobil för att kunna ladda ner appen. En app är ett program som du enkelt laddar hem till telefonen från Appstore eller Google play, beroende på vilken typ av smart mobil du har. Sök efter Felanmälan Torsby kommun så finner du appen. Mats Ågren NR TORSBY NU 5

6 Jan Wedin och Anette Olsson kommer att jobba i affären. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Premiär för JobbCenters möbelretur Måndagen den 31 mars kl. 10 slår dörrarna upp för kommunens nyaste tillskott i verksamhet. Det är JobbCenters möbelretur som hälsar alla välkommen. Adressen är Södra Industrigatan 13 i Torsby. Där kommer det att finnas allehanda begagnade möbler, tavlor, lampor och större inredningsdetaljer att köpa. Det blir också en liten cafédel i lokalen för den som vill koppla av en stund med kaffe och hembakat bröd. Kommunens arbetsmarknadsavdelning står bakom satsningen och bakgrunden är att man funnit att många behöver kunna köpa möbler till låga priser. Inte minst är behovet stort hos nyanlända Torsbybor. Men alla som vill är välkomna att handla. Möbelreturen är också ett sätt att skapa meningsfull sysselsättning och att ta tillvara begagnade möbler och ge dem ett andra liv. Har du möbler att skänka? Alla möbler som finns till salu är skänkta, och JobbCenter efterlyser mer möbler, tavlor, lampor, inredningsdetaljer och barnvagnar. Däremot kommer det inte att finnas småsaker som prydnadssaker etc. Där hänvisar vi till andra second hand-butiker i Torsby med omnejd. Kom och lämna eller ring så hämtar vi, säger projektledare Maria H Jonasson. Vi hoppas på ett positivt gensvar och tackar på förhand för inlämnade gåvor. För dig som vill skänka möbler till möbelreturen kommer det att finnas en speciell container för detta på återvinningscentralen i Torsby. Du kan också lämna direkt till Jobbcenter på Södra Industrigatan 13 eller ringa för hämtning. Hör i så fall av dig till Per-Olav Mellembråten på telefon Möbler tas emot eller hämtas vardagar kl I shoppen på JobbCenter möbelretur jobbar Anette Olsson och Jan Wedin och det kan på sikt också finnas möjlighet för personer som vill arbetspröva. Anette är sömmerska och båda har tidigare arbetat i butik. Vi ser fram emot jobbet och att slå upp dörrarna till butiken, säger Anette och Jan. Butiken kommer att vara öppen på vardagar kl , på sikt eventuellt en lördag per månad. Men många fler är engagerade i verksamheten. På Jobbcenter är ytterligare fem personer anställda med olika arbetsuppgifter. Möbel- returen gav en till uppgift. De kommer att gå igenom alla möbler som kommer in, och om det behövs, så fräschar de upp dem, renoverar och målar. Många möbler kommer förstås också att säljas i befintligt skick. Du som vill handla, tänk på att ta med dig kort att betala med för det kommer inte att bli kontant betalning. MasterCard, Visa, American Express, Maestro, V pay, Electron och JCB blir möjliga att använda. Det kommer att vara bra priser, säger Maria H Jonsson. Möblerna är ju skänkta och priserna vi tar ut ska täcka kostnaden för renoveringen, målningen etc. Vi hoppas att många vill skänka och att många kommer och handlar. Välkommen! Har du frågor om verksamheten, ring till Maria H Jonasson på tfn Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg TORSBY NU NR

7 16-årsgräns vid inköp av energidrycker En gemensam åldersgräns för inköp av energidrycker det är vad butikerna runt om i samarbete med Polien och Torsby kommun tagit fram. De senaste åren har konsumtionen av energidrycker ökat på ett markant sätt i hela Sverige och det dyker hela tiden upp nya märken som attraherar ungdomar, men i Torsby kommun krävs det alltså att man är 16 år fyllda för att få köpa produkterna. Energidrycker har till skillnad från traditionella läskedrycker påfallande höga halter av ämnen som koffein och taurin. Energidryckerna har funnits på den svenska marknaden sedan slutet av 1990-talet och togs ursprungligen fram för att öka uthålligheten vid hård ansträngning hos vuxna människor, men har allteftersom kommit att bli en populär dryck bland unga. Bland de fakta som man kan belysa är att det finns flera risker med stora intag av energidrycker, men framförallt handlar det om två områden: koffein-sockerkick och beroendeträning. Koffein och sockerkickarna kommer sig av att höga halter av snabba sockerarter i kombination med en hög dos koffein riskerar att leda till hyperaktivitet, sömnrubbningar och ibland även till störd hjärtrytm. Taurin har vid forskning på Göteborgs universitet visat sig trimma hjärnans beroendecentrum, kallat beroendeträning, vilket gör att hjärnan lättare reagerar på andra beroendeframkallande medel som tobak, alkohol och narkotiska preparat. Energidrycker i kombination med alkohol har visat sig minska känslan av berusning med ökad risk för spritförgiftning som följd. Vad kan du som förälder göra? En naturlig del i ett förebyggande arbete är att inte låta sitt barn dricka energidrycker, liksom inte heller stora mängder läsk. Som förälder bör du enligt vad kommunernas ANDT-samordnare anser agera på samma sätt som när det gäller alkohol och tobak. Det finns idag ingen lagstiftning som reglerar åldersgränser för inköp av energidrycker, däremot har många butikskedjor frivilliga åldersgränser och i Torsby kommun är denna åldersgräns numera 16 år. Vart vänder man sig med frågor? Den som är orolig eller har frågor kan kontakta skolhälsovården och även Torsby kommuns ANDT-samordnare, där ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. Inte minst fritidsgårdarna i Torsby kommun tar gemensamt avstånd från energidrycker och dessa är inte längre tillåtna bland våra besökare. Jörgen Johansson ANDT-samordnare , Morgan Bäckvall fritidsledare , Vi bryr oss om 16-årsgräns på energidrycker Butiker i samverkan med Dagligvaruhandelns hyllor är fyllda med energidrycker. Men i butikerna i Torsby kommun är det nu 16-årsgräns som gäller vid köp. Foto: Morgan Bäckvall NR TORSBY NU 7

8 Gör som Skjorta Jaså, har du fest nu igen, jag såg det på tavlan. Det brukar Mikael Norman få höra när han har något evenemang på gång och det står på ljusskyltarna in till Torsby. Festfixaren Skjorta i föreningen Lekvattnets BK är flitig med att höra av sig och lämna uppgifter till Turistbyrån om diverse festligheter. Han mejlar och bifogar både affischer och bilder. På turistbyråerna i Sysslebäck och Torsby skriver vi in uppgifterna i en databas och evenemangen kan man sedan se på både och Kompisarna brukar även kolla på kommunsidan på webben för att se om det är någon fest på gång. De sitter med plattan och letar hos olika kommuner, säger Mikael Norman. Det händer mycket i Torsby kommun och det är många som gör som Lekvattnets BK, till exempel Rådomscabarén, Bovilgården, Fryksände pastorat, Västanviks AIF och Torsby bibliotek. Men vi på Turistbyrån vill att fler hör av sig för att deras evenemang ska synas, till nytta för både Torsbybor och besökare, för det kostar inget. De större evenemangen kan dessutom hamna på ljusskyltarna på E45, strax norr och söder om infarten till Torsby centrum. Jag gör en snabb sökning på Google på rock- och countrygala. Ungefär resultat står det, och överst hamnar Rock & Countrygala - Visit Värmland evenemang/rock-countrygala Festlig Rock & Countrygala i Stjernehallen Torsby. INFO. Plats. Tillfällen. Arrangör Lekvattnets BK Barrstigen Torsby Ju fler uppgifter vi får desto bättre. Vad händer, vem arrangerar och vad kostar det i inträde med mera. Välkommen in med dina evenemang! Maria Ivansson turistbyråassistent Kontaktuppgifter Torsby Turistbyrå, tfn , Sysslebäcks Turistbyrå, tfn , Foto: Maria Ivansson 8 TORSBY NU NR

9 Höjda avgifter ska minska felparkering Nu höjer Torsby kommun avgifterna för bl.a. felparkeringar på handikapparkeringar. Flera värmländska kommuner har redan höjt avgiftsbeloppen och infört kommunal parkeringsövervakning. Felparkerade bilar på handikappparkeringar har länge varit ett problem i Torsby tätort. Kommunen utreder nu hur man ska kunna komma tillrätta med problemet och få en bättre och säkrare trafikmiljö för alla. I samband med detta har en justering av samtliga felparkeringsavgifter gjorts. Särskilt allvarligt att felparkera på handikapparkering Felparkerade bilar ställer till problem för många. Funktionsnedsatta behöver parkera nära för att orka ta sig till affärer, bankomater, tandläkare etc. För att kunna använda en handikapparkering krävs ett parkeringstillstånd. Tillståndet ska placeras väl synligt i framrutan på bilen. Att parkera på trottoaren är inte tillåtet. Trottoaren är till för gåendes säkerhet. Om man tvingas gå ut i gatan för att komma förbi ett hinder kan man bli påkörd. En trafiksäker miljö är viktig för våra barn, gamla och funktionsnedsatta. På vissa gator är det inte tillåtet att stanna och parkera då det kan innebära ett hinder eller fara för andra. Kanske är gatan inte tillräckligt bred eller kanske parkering hindrar en utfartsväg eller skymmer sikten t.ex. i korsningar eller vid övergångsställen. Torsby kommun har beslutat att som en första åtgärd för att stävja missbruket, höja avgifter för felparkeringar. Förhoppningen är att avgifthöjningen ska leda till att bilisten väljer att parkera rätt. Kommunen kommer fortsätta arbetet med att utreda om en kommunal parkeringsövervakning måste införas liknande den som finns i bl.a. Sunne, Hagfors och Kils kommuner. Men kommunen avvaktar och hoppas att en höjning av avgifterna ska leda till att fler parkerar rätt. Så här mycket höjs avgifterna Avgifter för felparkering på parkeringsplats som är avsedda för rörelsenedsatta personer höjs från 600 kr till kr. Avgifter som rör överträdelser mot förbud att stanna och parkera, höjs från 300 kr till 500 kr. För övriga överträdelser avseende parkering, är felparkeringsavgiften 300 kronor (ingen höjning). Gäller på t.ex. Torsby Bostäders mark. Avgiftens storlek beror på hur allvarlig trafikförseelsen anses vara enligt trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifterna. Parkeringstillstånd söks hos kommunen Om du vill veta mer om hur man söker tillstånd för att kunna använda handikapparkeringar, ringer du tekniska avdelningen på Torsby kommun Ansöka kan du göra via en e-tjänst hos kommunen. Du kan också läsa mer på eller på Transportstyrelsens webbplats, Gunilla Montán Halvardsson tillgänglighetssamordnare NR TORSBY NU 9

10 Trygghetscentralen Foto: Annette Lauritzen Karlsson ny larmmottagning för trygghetslarmen i Torsby kommun Från början av december förra året är Torsby kommuns trygghetslarm anslutna till en larmcentral i Örebro, trygghetscentralen. Till trygghetscentralen som tidigare var SOS Alarm är idag cirka 155 av Sveriges kommuner anslutna. På trygghetscentralen arbetar ett stort antal erfarna och kompetenta undersköterskor som besvarar larm dygnet runt. Trygghetscentralen tar dagligen emot cirka larm. Med anslutningen till trygghetscentralen får vi en säkrare mottagning med dubbla säkerhetssystem vilket leder till bättre och tryggare mottagning. Vid tryck på larmknappen går signalen till trygghetscentralen som tar emot larmet och om det är möjligt åtgärdas behovet direkt i telefonkontakten eller så skickas ett SMS till hemtjänstpersonalen för åtgärd. I vår kommun med ibland dåliga mottagningsförhållanden når SMS-larmen bättre fram trots radioskuggor Tidigare mottogs och besvarades trygghetslarmet av hemtjänstens medarbetare. Torsby kommun har idag ca 400 trygghetslarm och tar emot ca 80 larm per dag. Förutom en säkrare teknisk lösning vill vi också att varje enskild omsorgstagare med insatser från hemtjänsten ska få sin tid utan avbrott från störande telefonsignaler och på så sätt bli nöjda och trygga. När hemtjänstpersonalen tar emot larm via SMS från trygghetscentralen riskeras heller inte att sekretessen bryts vilket kan ske vid vanligt telefonsamtal. Den som larmar kommer att bli professionellt och vänligt bemött utan störande moment. Vi vill också att medarbetarna i hemtjänsten ska få en säkrare arbetsmiljö. De kör ofta bil i arbetet i de mest skiftande väderleksförhållanden och ett telefonsamtal kan vara förenat med risk för olyckshändelser. Vi har redan fått många positiva kommentarer om trygghetscentralens personal för sitt trevliga, vänliga och professionella bemötande. Att förbättra larmhanteringen är en del i det stora kvalitetsarbete som pågår inom socialförvaltningens verksamheter i syfte att ge Torsbyborna en trygg och säker vardag. Har du några frågor eller synpunkter, bra eller dåliga hör gärna av dig till socialförvaltningens ITsamordnare Annika Billqvist , Margaretha Resare projektansvarig för anslutningen till Trygghetscentralen TORSBY NU NR

11 Förstklassig på Dalbygården En trumpetfanfar ljöd över hela äldreboendet. Det skulle bli fest i matsalen. Där samlades de boende och några anhöriga. Vi mottogs med sång och musik under tiden alla fann sig en plats. Hanna Pollari, ståtlig i lång, svart klänning och med diadem i håret, hälsade alla välkomna. Strax trädde "kung Carl Gustav och drottning Silvia" in i salen. ("Det hette" att de var i Branäs och åkte skidor, men de hade nu bytt om och var hur stiliga som helst, båda två, kungen med medaljer på bröstet och drottningen med en blomsterbukett i handen och ett strålande diadem i håret). De vinkade nådigt till "folket" och hjälpte sedan till att servera. Men innan dess delades det ut tre Nobelpris med diplom, ett i litteratur, för boken om Ovansjöbygden, ett till orkestern, för deras trogna närvaro och ett till "köket" för deras goda mat. Till alla tre priserna var det mycket fyndiga och fina motiveringar. Allt var så trevligt ordnat. Personalen ställde upp 100 %. Både gäster och personal var eleganta utöver det vanliga. En stor del av personalen var festklädda, med glitter i klänningarna och diadem i håret. Även jag hade klätt mig litet "bättre" dock inget diadem. Kökspersonalen levde upp till sitt Nobelpris. Det var dukat med tallrikar i silver, servetter i lila och mat som var så god, en kanapé till entré, fläskfilé, som smalt i munnen, potatisgratäng och grönsaker, både röda, gula och gröna. Det såg mycket aptitligt ut och det var verkligen gott. Efterrätten var nästan det bästa trots att allt innan var toppen, men där låg det rikligt med "hjortrongrädde" i ett rån, format som en skål (vilket jobb till runt 60 personer så många var vi) och så låg det några vackra hjortron på som dekoration. Till maten serverades vin som väl somliga tyckte smakade konstigt och starkt, så de föredrog vatten, men inte jag... Kaffe kom det också och ett litet glas Baileys! Inte klokt vilken fest det blev. Så tog orkestern vid igen, Terje, Gun-Britt och Pelle, männen i mörk kostym och Gun-Britt i fin blus och långkjol, och dansen började. De spelar alltid så bra låtar, äldre, med text som många av gästerna kan. Man ser hur även de som förefaller vara i en annan värld, följer med, slår takten och "vaggar" med. Det har jag sett förut på servicehemmen men idag var det så tydligt. Alla stortrivdes. Personalen hade verkligen ansträngt sig för att göra något fint och bra och det blev det. Tack för den strålande festen, hälsar en som var med. Vill du veta mer? Hör av dig till Åsa Persson på Ängen tfn , Maritha Jönsson på Hagen tfn eller områdeschef Hanna Pollari tfn , NR TORSBY NU 11

12 Kommunrehab för en friskare kommun Gruppen samlas. Det är måndag morgon, klockan är 08:00 och vi sätter oss ned, med almanackan i ena handen och kaffemuggen i den andra, för att diskutera veckans upplägg. Någon har många hembesök, en annan rådfrågar om ett uppdrag. En ny vecka med intressanta patientmöten och spännande utmaningar väntar. Vad är kommunrehab? Kommunrehab består av olika yrkesgrupper som genom samarbete bedriver rehabiliterande vård på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På kommunrehab arbetar vi två sjukgymnaster (efter riksdagens beslut är fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnaster från och med den 1 januari 2014), sex arbetsterapeuter, en bostadsanpassningshandläggare, en hjälpmedelstekniker samt en förrådsansvarig. Några har lång erfarenhet medan andra kommer från flerårig universitetsutbildning med färska kunskaper. Vi kompletterar varandra och ger rehabiliterande vård och insatser av hög kvalitet. Rehabilitering innebär kortfattat att, genom specifika åtgärder, återfå förlorad funktion till följd av sjukdom eller skada. I många fall 12 TORSBY NU NR handlar det om att hjälpa patienten att hjälpa sig själv - att anpassa person efter omgivning. I andra fall är det bra att anpassa omgivning efter person beroende på skada/sjukdom och dess prognos. Vi har ett mycket tacksamt och stimulerande arbete. Känslan att gå hem från jobbet efter dagens slut och veta att man hjälpt en medmänniska till en bättre tillvaro och ibland ett bättre liv kan vara mycket tillfredställande. Men jobbet är ingen dans på rosor. Det kan vara stressigt med många förfrågningar och önskemål från olika håll. Vi jobbar effektivt och satsar på att bli ännu effektivare. Varför har kommunrehab en viktig roll? Vi arbetar med allt från multisjuka äldre patienter som lider av kom- plex ohälsa till unga killar och tjejer som habiliteras enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Där emellan möter vi patienter med mer specifika sjukdomar, skador och symtom som exempelvis yrsel, frakturer, stroke och lungsjukdom. Våra insatser ser mycket olika ut beroende på vårdtagarens behov. Vanligt är att det behövs hjälpmedel för att skapa en funktionell tillvaro. Vi förskriver bl.a. förflyttningshjälpmedel (exempelvis rollatorer och rullstolar) och vissa träningsredskap. Detta är utlån som returneras när behov upphört. Vi hjälper även till att skapa en hemmiljö anpassad efter vårdtagarens individuella behov och önskemål samt skriver intyg vid bostadsanpassningsansökningar. Kommunrehab har ett nära samarbete med sjuksköterskor,

13 Här är vi som jobbar på kommunrehab Agneta Jansson, vik. arbetsterapeut, Annica Sandin, distriktsarbetsterapeut, Bodil Christoffersson, distriktsarbetsterapeut, Eric Hagelin, distriktssjukgymnast/fysioterapeut, Eva Högqvist, distriktsarbetsterapeut, Eva-Lena Gagnerud, distriktsarbetsterapeut, Gunno Engström, hjälpmedelstekniker, Karin Videgård, distriktsarbetsterapeut, Lisbeth Bood, distriktsarbetsterapeut, Mark Van Geffen, vik. områdeschef, Wim Van Brouwershaven, vik. distriktssjukgymnast/fysioterapeut, Lars-Gunnar Bodland, förrådsbiträde, Hjälpmedelsförråd, biståndshandläggare, hemtjänsten och landstingets vuxenhabilitering. I de fall då landstinget och kommunen har samma patient förekommer samarbete i form av gemensamma hembesök och arbete enligt gemensam så kallad rehabplan. Vårt kontaktnät och samarbetspartners gör att vi effektivt kan hjälpa patienter i deras eget hem, i träningslokal, på korttidsboende, äldreboenden och dagverksamheter. Verksamheten är med andra ord mobil och flexibel. Solliden Solliden i Torsby centrum är ett så kallat korttidsboende dit patienter kan komma efter sjukhusvistelse i väntan på att åter komma hem eller till särskilt boende. På bottenplanet finns träningslokalen. Där bedrivs idag individuell och specifik rehabilitering, habiliteringsverksamhet, gruppträningar och undervisning. Lokalen används mer och mer sedan en tid tillbaka. Idag har vi ett bokningssystem för att kunna ha koll på alla patienter och aktiviteter. Lokalen moderniseras och utrustningen förnyas i takt med att användandet ökar. Att investera i hälsa och funktion Alla individer bör helst varje dag vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig (lätt flåsig). Ytterligare hälsovinster kan erhållas om tiden eller intensiteten ökas. Minst 10 minuter i sträck krävs för att kroppen ska dra igång hälsobefrämjande processer. Det går således bra att dela upp dessa rekommenderade 30 minuter under dagen på tre tillfällen. För en äldre kan en promenad med rollatorn på 10 minuter vara måttligt intensivt. Då sjukdom, ålder eller skada hindrar en person från att leva ett sunt eller funktionellt liv kan det behövas professionella insatser i form av specifik träning, hjälpmedel eller bostadsanpassning. En bättre hälsa för individen ger ökad personlig livskvalitet och Sven-Olof Nenne Sahlström gör framsteg och lämnar rullstolen bakom sig i träningslokalen på Solliden. Foto: Sabina Blom Olsson delaktighet i samhället. Det skapar positiva effekter för hela kommunen. Vi arbetar för en friskare kommun! Eric Hagelin leg. sjukgymnast NR TORSBY NU 13

14 Foto: Morgan Bäckvall Vargnatta firar 30 år Antalet personer som någon gång sett eller spelat innebandyturneringen Vargnatta i Stjernehallen börjar bli väldigt många. Turneringen som hade sin premiär redan 1985 har engagerat hundratals ungdomar genom åren och den 17 januari i år var det 30:e gången i ordningen. Sedan många år är Vargnatta ett mycket välbesökt arrangemang och ett nyktert och städat dito. Turneringen på pågår hela natten mot lördag har förr lockat fredagsfestande ungdomar, men sedan länge kan dessa inte längre komma in i Stjernehallen, eftersom alla som ska in måste blåsa för alkoholkontroll. 30-årsjubiléet kan ur publiksynpunkt sägas vara det kanske lugnaste och mest städade vi sett. Den sportsliga biten av Vargnatta och givetvis den viktigaste för alla deltagare var själva turneringen som inleddes med ett grundspel kl Elva pojklag och fem flicklag från vitt spridda kommuner i Värmland tampades om äran att kunna få segra och få en inteckning i vandringspriset. Det är fritidsgårdarna i norra Värmland som anordnar Vargnatta och de som får delta måste gå på högstadiet, år 7-9. Årets alla lag hade kommit från Sunne, Munkfors, Hagfors, Ekshärad, Sysslebäck, Molkom, Vålberg och Torsby. Vinnande lag blev RVH från Sunne som slog Torsbylaget Nutella i finalen. Vinnande flicklag blev Munkforstjejerna som finalslog Torsbylaget Dream Team. Resultat Vargnatta 2014 Semifinaler flickor Munkforstjejerna One Like One Pray (Sunne) 2-0 Pink Bitches (Hagfors) Dream Team 0-2 Semifinaler pojkar RVH (Sunne) Ylvas änglar (Sysslebäck) 3-1 Nutella (Torsby) Twerk Team (Hagfors) 10-9 (straffar) Final flickor Munkforstjejerna Dream Team 1-0 Final pojkar RVH Nutella 2-1 Morgan Bäckvall fritidsledare TORSBY NU NR

15 Foto: Morgan Bäckvall NR TORSBY NU 15

16 Torsby digitaliseras orsby Snart kommer du att få se historiska bilder från gamla Torsby på webben. Just nu digitaliseras August Perssons bilder , Tora Petterssons och Anna-Lisa Pewes Det är glasplåtar och foton från slutet av 1880-talet fram till I nästa steg kommer vi till föreståndaren för fattighuset och Asylen, Gotthald Herman Arrhénborg. Han var från Rämmen och hans arkiv sträcker sig från Torsby kommunen äger ett antal fotoarkiv som under åren köpts in för att kunna bevaras för eftervärlden. Ny teknik och webben har förbättrat förutsättningarna för att göra arkiven tillgängliga för forskning och minnen. En tanke med digitaliseringen är att skapa en historisk webb med bilder och historia från olika delar av Torsby kommun från förr. Det är arbetsmarknadsavdelningen och kulturavdelningen som har ett gemensamt projekt inom ramen för Kulturarvslyftet. Det är en statlig satsning via Riksantikvarieämbetet för att vårda kulturarvet där bland annat digitalisering av fotoarkiv kan ingå. Fyra personer är engagerade i projektet. Vi utgår från de bilder som finns i våra arkiv men är naturligtvis intresserade av bilder som finns. Har du frågor så hör av dig till oss på kulturavdelningen, tfn Personal vid digitaliseringsprojektet, från vänster Lisbeth Larsson, Stefan Kindberg, Gunilla Önnberg, Marianne Karlsson Foto: Ingemar Nordström Ingemar Nordström kulturchef TORSBY NU NR

17 Harlingska villan, Prostgårdsvägen Bilden tagen före 1925 Foto: August Pehrsson Rovupptagning vid ålderdomshemmet i Västanvik den 29/ Foto: Gotthald Herman Arrhénborg Kungabesöket 1918 (Gustaf V Adolf) Foto: August Pehrsson Vedkapning på Fryksände fattiggård den 19/ Foto: Gotthald Herman Arrhénborg NR TORSBY NU 17

18 ± Bokbussens hållplatser Uggelheden Klaråsen Välkommen till bokbussen! Bokbussen kör 16 olika turer med tillsammans 100 hållplatser under en fyraveckorsperiod. Välkommen hit och låna! Bokbusshållplatser På kartan ser du våra bokbusshållplatser. Här kan du låna och lämna tillbaka böcker. Du får låna böckerna i fyra veckor böcker står och väntar på att bli lästa. Bussen är uppkopplad mot hela Bibliotek Värmlands katalog så finns inte den bok du söker med i bussen, så gör vi en beställning och förhoppningsvis är den med på nästa tur. Vid varje hållplats finns en skylt om vilka dagar/tider bussen kommer. Turlista finns också ombord på bussen och på biblioteken samt på webben Har du frågor, önskemål om böcker m.m. ring bokbussen eller till biblioteket Välkommen till bokbussen! ± Finnskoga Värdshus Förskolan Höljes Höljes handel Höljes, fd snabbköp Båtstad Båtstadsätern Kärrbackstrand Brattmon Letafors Förskolan Kvisten Finnskogahemmet Skråckarberget Kindsjön Uggenäs Likenäs bensinstation 18 TORSBY NU NR

19 Transtrands friskola Likenäs sjukhus Brönäs Röjden Falltorp Västby Bjurberget Backa Folkets hus Ambjörby skola Nordvärmlands livs Månäs Spikebol Flatåsen Björkenäs Tjärnberg Snårberg Värnäs Björbysätern Stöllets skola Sundelins affär Kristinefors Vitsands pensionärslägenheter Kvarnstugan Vitsand Sjöbo Mörkerud Vitsansboa Förskolan Junibacken Aspeds skola Staffa Lillskogshöjden Lillskogshöjdens bygdegård Metbäcken Vankelid f.d. affären Tallåsen Markberg, Rännberg Brockenstrand Sjövik Vitsands ordenshus Långnäs Syningen Linna Bergsidan Korsvägen Bastvålen Lämbacken Gömmanberg, nedre Brunzells väg G:a Polishuset Vägsjöfors Bränneriet Teckenförklaring Bokbuss Huvudvägar Vatten Överbyn tätorten Sörmarkssäter Statoil Vägsjöfors Östmarks skola Östmarks handel Korsvägen Udden Vadje Åsteby öster stuga Korsvägen Vallen Sörmark Hedstolpen Vadjetorp Sörmarks friskola Petteråsen Millmark center Fäbacken Lekvattnets fd skola Kecktorpsvägen Pålshagen Lekvattnet Tallmostigen Sågen Utterbyn Näs utterbyn Förskolan Småfolk Lekvattnet Kyrkplan Röbjörkeby Utterbergstorp Oleby Dammbråten skola Rinn f.d. konsum Matrosvägen Oleby Ny bokbusschaufför i Torsby fr o m 1 mars Mitt namn är Jörgen Axelsson, jag är uppväxt och bor i Östmark. Jag har en dotter på 11 år. Mina största intressen är musik, sport och historia. När det gäller läsintresse så blir det mest historiska böcker. På min fritid tycker jag om att vara ute i naturen och på vintern blir det en del skoteråkning. I övrigt gillar jag att spela gitarr och umgås med familj och vänner. Tidigare jobbade jag som skolbusschaufför. Jag tycker att det skall bli roligt att jobba som bokbusschaufför med allt vad det innebär. Vi ses! Förskolan Kottarna Förskolan Kyrkbacken Förskolan Forsbacken Svennebytorp Nedre Svenneby Graneviksvägen 70 Foto: Ingemar Nordström Bada fd skola Bada Hagen Åshagen Gerdins bilverkstad Karta framtagen av GIS-ingenjör Anders Throgen miljö- och byggkontoret och grafker Gertrud Rydén NR TORSBY NU Kilometer Lantmäteriet Onr

20 öppet Nu får låntagarna i Sysslebäck mer tillgång till biblioteket. Det har gjorts möjlig genom ett samarbete mellan ABF och biblioteket. Utöver bibliotekets ordinarie öppettider kan man även använda bibliotekets lokaler under ABF:s öppettider. Det står besökarna fritt att använda biblioteket, låna och lämna böcker, läsa läxor och tidningar. Det finns en utlåningsapparat så man själv kan låna och en återlämningslåda för böcker. Biblioteket har trådlöst nätverk som allmänheten kan använda och det finns även publika datorer till förfogande. Annete Nilsson, ABF:s verksamhetsansvarig i Sysslebäck, ser samarbetet som positivt och att det gynnar bägge verksamheterna. Vi sitter ju i samma lokal och det är ju bara dumt om vi inte kan utnyttja detta på bästa sätt. Från den 1 april är biblioteket öppet måndagar kl. 9-18, tisdagarfredagar kl Biblioteket är bemannat med bibliotekspersonal måndagar kl , onsdagar och fredagar kl Undantag för öppettider är under semestertider och storhelger då andra tider kan förekomma. Malin Jansson, Sysslebäcks bibliotek Tfn Vi önskar alla gamla och nya besökare välkomna! Annette Nilsson, ABF Välkommen till lanthandeln här kan du nu också lämna tillbaka dina biblioteksböcker. För att underlätta för våra låntagare har vi i samarbete med lanthandlarna satt ut ett antal återlämningslådor för biblioteksböcker. Om du inte har möjlighet att lämna tillbaka på biblioteket eller bokbussen så kan du nu lämna böckerna i återlämningslådor som finns utplacerade på följande ställen: Finnskogens Ostaffär i Lekvattnet Bograngens lanthandel Nordvärmlands Livs, Ambjörby Vitsandsboa Östmarks handel Lådorna töms av bibliotekspersonal när bokbussen passerar. 20 TORSBY NU NR

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Klappat och klart! tack! Stort & hjärtligt. Vi har allt till Fars Dag! manuella delikatessen! Inte tvärtom. Köp presenterna till Far hos oss!

Klappat och klart! tack! Stort & hjärtligt. Vi har allt till Fars Dag! manuella delikatessen! Inte tvärtom. Köp presenterna till Far hos oss! Lödöse 020-66 00 10 Köttbullar 1 kg, ICA Gäller mot kupong, t o m 10/11-2013 D Paula Örn (S) Eleven ska välja skola! Inte tvärtom paula.orn@ale.se Nr 40 vecka 4 2013 År 18 100% täckning Telefon: 0303-74

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Bröt lårbenet blev liggande i flera dagar

Bröt lårbenet blev liggande i flera dagar 8 MARS 2011 ÅRG 21, NR 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NYHETER 8 Var tredje kund ger inget betalt TEST 12-13 Här

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag INFORMATION OM KOLLEKTIVTRAFIKEN Värmlandstrafik informerar snart premiär för Nya buss linjer till Karlstad den 9 december

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Fler elever behöriga till gymnasiet Intelligent skola byggs i Klagshamn Stadsdelen har fått ett demensteam Minnesmärke kan bli restaurang Nr 1 April 2006 Stadsdelstidningen

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer