Klicka till innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klicka till innehåll www.gotene.se"

Transkript

1 KOMMUnGUIDE 2013 Klicka till innehåll

2 Folkhälsorådet i Götene kommun Består av politiker och tjänstemän från kommunen och Västra Götalandsregionen. Rådet arbetar i samverkan med andra aktörer för god hälsa och goda livsvillkor för alla i kommunen. Kopplat till Rådet finns ett BRÅ-utskott som hanterar trygghetsfrågor m.m. För idéer, synpunkter eller mer information kontakta folkhälsoplanerare Tove Wold-Bremer Tel Se också vår hemsida gotene.se Välkomna till Västerbybadet! Hos oss kan ni bada, simma, basta eller varför inte sola i vårt solarium. Ta med barnen och ha barnkalas här i våra lokaler! För de små ordnar vi babysim och för de lite äldre barnen har vi simskola i samarbete med simklubben. Vi har även gym, spinning och massage. Skogsvägen 17, Götene SSK-serien 2013 med SSK RACING SSK RACING Ginetta & Norsk GT SSK RACING 2 Gå till branschregister 2013

3 UTGIVEN I SAMARBETE MED Götene Tel: REDAKTION Gun Johansson, Götene kommun Foto Adrian Braekke Destination Läckö Kinnekulle Götene kommun Götene vatten och värme OMSLAGSFOTO Jesper Anhede Ateljé Solbritt Olsson Götene kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Götene kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Producerad av guidemakarna AB Åsbogatan 11 A Borås Tel: Fax: E-post: Internet Kundtjänst Karin Schroeder, Annonsförsäljning Carina Lennartsson, Produktion & repro Medley AB Mariedalsgatan 5, Borås Tel vx: Tryck Responstryck Box 414, Borås Tel vx: Distribution Posten AB Upplaga Ca ex. Licensnr Välkommen till Götene med Kinnekulle och biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Sedan 2010 bildar Götene tillsammans med Lidköping och Mariestads kommuner biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Vårt område är ett modellområde för hållbar utveckling utsett av UNESCO som är en del av Förenta Nationerna, FN. Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljön vi lever i. Visionen för området är balans mellan nyttjande och bevarande av natur och miljö. Genom samverkan mellan aktörer, genom forskning och ökad medvetenheten i våra samhällen utvecklas biosfärområdet till en förebild och ett modellområde för hållbar utveckling. Du är en del av biosfären! Här i Kommunguiden finns information om vår verksamhet och hur du kontaktar oss. Föreningsregistret är en viktig del som innehåller över 100 föreningar med skiftande verksamhet. All information finns på internet där du kan läsa mer. På kommunens hemsida finns möjlighet att utföra vissa digitala tjänster: blanketter, evenemangskalender, felanmälan med flera. Medborgarkontoret är öppet vardagar klockan , där kan du få personlig service. Välkommen att kontakta oss! Adresser till hemsidor Götene kommun Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Destination Läckö Kinnekulle AB Götene bostäder AB Götene vatten och värme AB Lokal handel Näringslivföreningen Jerker Andersson Liljestrand Tillförordnad kommundirektör Innehållsförteckning Politisk organisation...4 Service...5 Skolor och barnomsorg Kultur, turism och fritid Bad, rekreation och motion Individ- och familjeomsorg...18 Äldreomsorg Mark och bygg / utveckling...21 Folkhälsorådet...21 Service & Teknik Miljö- och hälsoskydd...23 Vatten, värme och renhållning Föreningsregister Branschregister gotene.se Tillbaka till första sidan 3

4 Kommunfullmäktige Ordförande Åke Fransson Kommunrevisor Jan-Olof Karlsson Kommunstyrelsen Ordförande Kenth Selmosson Miljö- och bygglovnämnden Ordförande Ulf Svensson Räddningsnämnden Skara-Götene Ordförande Sven-Olof Ask Tel: Individnämnden Ordförande Åsa Karlsson Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik Förste vice ordförande Owe Rosenberg Valnämnden Ordförande Ove Karlsson Folkhälsorådet Ordförande Åke Fransson Rådet för funktionshindrade Ordförande Olof Andrén Pensionärsrådet Ordförande Göran Arwidsson Politisk organisation Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid Sveriges riksdag. Kommunstyrelsen ska styra kommunen och verkställa de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kan därmed jämföras med regeringen. Kommunstyrelsens förberedande utskott (ksfu) är en nämnd som förbereder ärenden som ska till kommunstyrelsen. Ksfu är inte en myndighetsnämnd. Övriga nämnder är myndighetsnämnder och tar därmed beslut i olika ärenden utifrån vad gällande lagstiftning säger. De förbereder också ärenden som ska till kommunfullmäktige. Beredningarna arbetar med framtidsfrågor och förbereder ärenden som ska till kommunfullmäktige. De är ansvariga för att ta fram förslag till verksamhetsplaner, såsom Framtidsplan, Äldreomsorgsplan, Kultur- och biblioteksplan med flera. Beredningar barn & ungdom, vuxen, samhällsbyggnad (samt tillfälliga beredningar) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Ksfu kommunstyrelsens förberedande utskott (nämd) Nämnder arbetsmarknad, individ, miljö & bygglov, m fl Under mandatperioden är följande sex partier i majoritet i Götene kommun: Miljöpartiet (MP), Folkpartiet (FP), Kristdemokraterna (KD), Centerpartiet (C), Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M) Telefon där det inte anges annat: E-post Kommunstyrelsen Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik E-post: Miljö- och bygglovnämnden E-post: gotene.se Socialdemokraterna Partier i opposition: Götene Framtid (GF), Vänsterpartiet (v) och Sverigedemokraterna (Sd). När dessa förtroendevalda politiker sätter mål för verksamheten gör de det utifrån fyra olika synvinklar: Medskapare: Vad ska vi arbeta med och hur ska vi göra för att få många människor involverade i vår verksamhet i kommunen? Utveckling: Vad måste vi göra för att få en fortsatt god utveckling, som dessutom är hållbar och inte äventyrar kommande generationers möjligheter att nå sina mål? Arbetssätt: Hur kan vi utveckla vårt interna arbetssätt så att verksamheten förbättras? Ekonomi: Vad kan vi göra för att verksamheten ska kunna bedrivas mer effektivt mätt i ekonomiska termer? Målen för verksamheten finns dels i de planer som beslutas av kommunfullmäktige och dels i de styrkort som kommunstyrelsen ansvarar för. För mer information se kommunens hemsida, gotene.se/planer 4 Tillbaka till innehåll 2013

5 Service Medborgarkontor På medborgarkontoret finns information om kommunala verksamheter. Här finns möjlighet till dialog, samhällsvägledning och service. Om du behöver komma i kontakt med kommunen i något ärende får du kontaktuppgifter till rätt person eller instans. I många fall kan medborgarkontorets samhällsvägledare ge dig så pass mycket information att du inte behöver gå vidare. Exempel på medborgarkontorets tjänster Kommuninformation Samhällsvägledning Reception Biljetter till kommunens kulturevenemang Platsbokning på biografen Göta Lejon Nycklar och tags till idrottshallar och gymnastiksalar Uthyrning av tillfälliga torgplatser Felanmälan (gata, park) Götene-Skara Kunddator Infopoint, lokal turistinformation Synpunkter och förslag Lämnar ut kallelser och protokoll, kommunens sammanträden Kopiering, fax Uthyrning av flytvästar Engångskod till trådlöst nätverk Samtjänst: Försäkringskassan och Polisen Du är välkommen att besöka Medborgarkontoret i Centrumhuset, Torggatan 4, Götene Öppettider: vardagar klockan Tel: E-post: Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivare finns i Centrumhuset. Tid för besök bokas per telefon. Tel: Energi- och klimatrådgivning Privatpersoner, företag och andra organisationer kan få kostnadsfria och opartiska råd om sin energianvändning av kommunens energirådgivare. Du kan också vända dig till rådgivningen för att får reda på miljömässiga och ekonomiska frågor om energi. Energiplanerare, tel: Familjerådgivning I samarbete med Lidköpings kommun finns familjerådgivning i Lidköping. Tel: Företagslots Företagare blivande företagare? För att underlätta dina kontakter med myndigheter finns i Götene kommun en företagslots. Du kan i alla ärenden som rör företagande vända dig till en person, som kan slussa vidare till rätt instans. Det kan gälla till exempel: Nyföretagande Mark- och byggnadsfrågor Etablering eller utökning av verksamhet Tillståndsärenden Gert Rahm Företagslots och näringslivschef Tel: Mobil: E-post: Nyföretagarcentrum En gång i veckan eller efter önskemål finns Lena Tilstam från Nyföretagarcentrum på plats i Centrumhuset i Götene. Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Tel: E-post: Hemsida: Näringslivsföreningen Samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet sker tillsammans med Näringslivsföreningen i Götene, fler än 110 av företagen är medlemmar. Utvecklas genom att mötas är ett av ledorden inom Näringslivsföreningen. Exempel på möten och samarbete är företagsluncher och handlarfrukost varje månad. I samverkan med skolan görs årliga industribesök och företagsslingor för årskurs sju, frukostmöten med årskurs åtta och Yrkeslivsmässa som avslutning på prao för årskurs nio. Tillgänglighet Med hjälp av Tillgänglighetsinformation på hemsidan kan man innan ett besök ta reda på om lokalen är tillgänglig. Alla lokaler är inte inventerade ännu. Ett arbete pågår för att alla lokaler med kommunal verksamhet ska inventeras med tanke på tillgänglighet för dig som har svårt att höra, se, röra dig, bearbeta information eller tåla vissa ämnen. Vissa privata aktörer har också gjort inventerinar och finns med i tillgänglighetsinformationen. Hemsida: gotene.se/tillganglighet Överförmyndare Expeditionstid i Centrumhuset, onsdagar kl Tel: gotene.se Tillbaka till innehåll 5

6 Kunskapscenter Rektor Tel: Studie- och yrkesvägledare Tel: Gymnasieskolans individuella program, IV Rektor Tel: Fornängsskolan och Västerbyskolan Rektor Tel: Rektor Tel: Prästgårdsskolan och Hällekis skola Rektor Tel: Biträdande rektor Tel: Ljungsbackenskolan och Lundabyn Rektor Telefon: Biträdande rektor Tel: Källby Gård Rektor Tel: Elevhälsan Enhetschef Tel: Prästgårdsängens förskolor och Hällekis förskola Förskolechef Tel: Ljungsbackens förskola Lillelunda förskola Förskolechef Tel: Källby förskolor Pedagogisk omsorg Nattomsorg Förskolechef Tel: Musikskolan Enhetschef Tel: Skolor och barnomsorg Vuxenutbildning Götene kommun och Lidköpings kommun samarbetar kring vuxenutbildning. Telefon, expedition: Hemsida: gotene.se/kunskapscenter Kunskapscenter Kunskapscenter erbjuder kommunal vuxenutbildning inom data, språk, matematik, samhällsorienterande ämnen med mera. Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs i olika studieformer. Det finns utbildning på dagtid, kvällstid och distans. Kurserna startar under förutsättning att det är tillräckligt antal sökande. Vid lågt antal sökande kan kurserna komma att erbjudas i samverkan med Campus Lidköping. Om du önskar läsa någon kurs som saknas i kursutbudet eller om du har andra frågor, kontakta studie- och yrkesvägledaren. Orienteringskurser i grundläggande datorkunskap Grundläggande vuxenutbildning riktar sig till vuxna som inte slutfört nioårig svensk grundskola Gymnasial vuxenutbildning riktar sig till vuxna som vill kompetensutveckla sig eller saknar behörighet för vidare studier Svenska för Invandrare (SFI) riktar sig till vuxna med annat modersmål än svenska Särvux riktar sig till vuxna som tidigare studerat inom särskolan Gymnasial yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna erbjuds i samarbete med andra kommuner. Vi skräddarsyr kompetensutveckling av personal på uppdrag av privata företag och kommunen. Prissättning sker enligt överenskommelse. Gymnasieskolan Gymnasieskolans individuella program, IV. Rektor: Pernilla Engqvist Widegren, Tel: Skola I alla tätorter i Götene kommun finns det förskola och skola upp till årskurs 6. I Götene tätort finns dessutom två 7-9 skolor. De äldre eleverna erbjuds att välja nationella program inom Gymnasium Skaraborg. Kunskapscenter erbjuder flera former av utbildning för vuxna. Vi skapar trygga, säkra och utvecklande skolmiljöer genom ett omfattande arbetsmiljöprogram, där barn och elever står i fokus. I vår kvalitetspolicy lyfter vi särskilt fram kvalitetsfaktorer som uppföljning och utvärdering samt inflytande och delaktighet. Kontakta respektive förskola eller skola med frågor om placering med mera. På kommunens hemsida kan du läsa mer om vår verksamhet och hämta blanketter. 6 Tillbaka till innehåll 2013

7 Fornängsskolan Fornängsskolan är en grundskola för elever i årskurs 7-9. Här finns också särskola för elever i årskurs 6-9. Skolan ligger i centrala Götene och tar emot elever från Prästgårdsskolan, Hällekis skola och Källby Gård. Telefon, expedition: Hemsida: gotene.se/fornangsskolan Västerbyskolan Västerbyskolan är en grundskola för elever i årskurs 7-9. Skolan ligger i Götene tätort, med närhet till skog och friluftsområde. Eleverna på skolan kommer från Ljungsbackenskolan och Lundabyn. Telefon, expedition: Hemsida: gotene.se/vasterbyskolan Prästgårdsskolan Prästgårdsskolan är en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns också särskola för elever i årskurs 1-5. Fritidshemmet är integrerat med skolverksamheten. Skolan ligger i centrala Götene och den är mångkulturell med barn från olika länder. Telefon, expedition: Hemsida: gotene.se/prastgardsskolan Hällekis skola Hällekis skola är en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet är integrerat i skolverksamheten. Skolan ligger i tätorten Hällekis och den har natur och miljö som profil. Telefon, expedition: Hemsida: gotene.se/hallekisskola Ljungsbackenskolan Ljungsbackenskolan är en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet är integrerat med skolverksamheten. Skolan ligger i Götene tätort, med närhet till skog och friluftsområde. Telefon, expedition: Hemsida: gotene.se/ljungsbackenskolan Lundabyn Lundabyn är en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet är integrerat med skolverksamheten. Skolan ligger i tätorten Lundsbrunn och man fokuserar bland annat på barns hälsa. Telefon, expedition: Hemsida: gotene.se/lundabyn Källby Gård Källby gård är en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet är integrerat med skolverksamheten. Skolan ligger i tätorten Källby och man har under många år fokuserat på trygga, säkra och utvecklande miljöer. Telefon, expedition: Hemsida: gotene.se/kallbygard Elevhälsan Elevhälsan arbetar med att vid behov stödja barns utveckling och lärande. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Inom Elevhälsan arbetar specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av rektor. Teamet arbetar med att främja hälsa och att alla elever når utbildningens mål. Teamet arbetar också för att alla elever ska trivas och må bra både fysiskt och psykiskt. Kommunal barnomsorg Kommunen är skyldig att tillhandahålla förskole- och fritidshemsverksamhet i olika former för barn i åldern 1-12 år i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. Observera att ingen barnomsorg erbjuds vid föräldrars semestrar och ledigheter. Verksamheten ska på olika sätt genom sin pedagogik ge barnen stöd och stimulans i sin utveckling och personalen ska arbeta individ- och gruppinriktat. Verksamheten ska utgå från varje barns behov, vara målinriktad och planerad. Förskolan har en egen Läroplan, Lpfö 98, och den är obligatorisk för förskolan. För Pedagogisk omsorg gäller "Allmänna Råd för Familjedaghem" och Lpfö 98 är rådgivande. För fritidshem gäller grundskolans läroplan Lpo 94 och "Allmänna Råd för Fritidshem". Prästgårdsängens förskolor Prästgårdsängens förskolor är samlingsnamn för förskolorna Skattkistan och Miklagård. De ligger i Prästgårdsängens bostadsområde, centralt i Götene tätort. Hemsidor: gotene.se/skattkistan gotene.se/miklagard Hällekis förskola Hällekis förskola ligger i tätorten Hällekis som ligger vid foten av Kinnekulle, nära Vänerns strand. Hemsida: gotene.se/hallekisforskola gotene.se Tillbaka till innehåll 7

8 Västerby-Ljungsbackens förskolor Västerby-Ljungsbackens förskolor är ett samlingsnamn för Ljungsbackens förskola och Västerby förskola. Verksamheterna ligger i Götene tätorts västra del med närhet till friluftsområde och skogen. Hemsidor: gotene.se/ljungsbackensforskola gotene.se/vasterbyforskola Lillelunda förskola Lillelunda förskola ligger i tätorten Lundsbrunn som ligger mellan Götene och Skara. Hemsida: gotene.se/lillelunda Källby Gårds förskolor Källby Gårds förskolor ligger i tätorten Källby som ligger mellan Götene och Lidköping. Förskoleenheten omfattar flera förskoleavdelningar i tre olika byggnader. Källby Gårds förskolor är ett samlingsnamn för Källby förskola och Sjömärkets förskola. Hemsidor: gotene.se/kallbyforskola gotene.se/sjomarket Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett nytt begrepp istället för familjedaghem eller dagmamma. Pedagogisk omsorg tar emot barn från 1 år. Barnen får både omsorg och social träning som en del i barnomsorgsverksamheten. Det finns ett väl fungerande vikariesystem och flertalet arbetar i arbetslag med 3-4 dagbarnvårdare per lag. Arbetstiden anpassas efter föräldrarnas behov. Normal arbetstid är måndag till fredag dagtid. Kvälls- och nattomsorg Nattomsorg är en verksamhet som kommunen kan erbjuda. I Götene kommun erbjuds nattomsorg i Källby och verksamheten tillhör pedagogisk omsorg. Verksamheten tar emot barn mellan 1 och 5 år från hela kommunen och är öppen helgfria veckodagar, måndagar från kl till fredagar kl Verksamheten omfattar fem barn. Hemsida: gotene.se/pedagogiskomsorg Fristående förskolor I kommunen finns två fristående förskolor. Den ena förskolan kallas SMUlan och den finns i Götene tätort. Den andra kallas Kullebarn och den ligger i tätorten Hällekis. De fristående förskolorna följer nationellt beslutade styrdokument, såsom Skollag och Läroplan för förskolan. Förskolan SMUlan SMUlan är en friförskola i centralorten Götene. Den drivs av Götene missionsförsamling. Kontaktperson: Åke Mathiason Tel: E-post: Förskolan Kullebarn Kullebarn är en friförskola i Hällekis. Det är ett föräldrakooperativ som drivs i regi av Kinnekulle barnförening. Föräldrarna på Kullebarn bidrar med vissa praktiska sysslor i verksamheten. Kontaktperson: Lilian Nilsson Tel: E-post: Hemsida: Musikskolan Hos oss får alla barn en chans att testa och utveckla sina musikaliska talanger. Är du musikintresserad erbjuder vi undervisning i de flesta instrumentslag. Undervisningen sker vanligen på skoltid på respektive skola. När man lärt grunderna får man vara med i någon av Musikskolans orkestrar: Stråkorkestern, Nystråk, Juniororkestern, Paradorkestern och olika ensembler. Ibland åker vi på läger eller turné och ibland har vi utbyten med andra musikskolor. Det är en terminsavgift för undervisningen och hyra för instrument. Hemsida: gotene.se/musikskolan Familjecentrum Familjecentrum är en öppen förskola med utvidgad service till föräldrar. I verksamheten arbetar förskollärare tillsammans med personal från socialtjänsten, BVC och MVC. Familjecentrum är en träffpunkt för de vuxna och barnen får både pedagogisk verksamhet och social träning. Verksamheten är öppen två halvdagar per vecka. Som komplement till Familjecentrum finns ett Baby-café för föräldrar med barn i åldern upp till ett år. Denna verksamhet drivs av en förskollärare och en barnskötare och är öppen varje tisdag förmiddag. Verksamheten har som syfte att: Vara en mötesplats för hemmavarande föräldrar och barn Stärka föräldrar i föräldrarollen Ge möjlighet till råd och stöd av BVC, MVC och Socialtjänst Familjecentrum finns i Centrumhuset, Götene. För information om öppettider med mera kontakta Susann Sundberg Förskollärare Tel: E-post: Hemsida: gotene.se/familjecentrum 8 Tillbaka till innehåll 2013

9 UDDETORP Skara SPARRESÄTER Lerdala har informationsdagar 16/11, 30/11, 18/1 och 23/1. För mer info: naturbruk.nu/uddetorp alt /sparresater Hos oss har du möjlighet NATURBRUKSGYMNASIERNA att läsa grundläggande UDDETORP - SPARRESÄTER NATURBRUKSGYMNASIERNA högskolebehörighet och särskild behörighet. LANTBRUK DJUR DJUR-HÄST LANTBRUK SKOG SPARRESÄTER LANTBRUK TRÄDGÅRD SKOG För information om skolorna och våra besöksdagar gå in på För information om skolorna och våra SKOG SKOG TRÄDGÅRD TRÄDGÅRD och klicka dig vidare till respektive skola! och klicka dig vidare till respektive skola! NATURBRUKSGYMNASIERNA UDDETORP UDDETORP - - SPARRESÄTER DJUR NATURBRUKSGYMNASIERNA UDDETORP - SPARRESÄTER Vi erbjuder 14 program och 9 idrotter! Välkommen! För information För om information skolorna och om skolorna våra besöksdagar och våra besöksdagar gå in på gå in på och klicka dig och vidare klicka till dig respektive vidare till skola! respektive skola! Utbildningen för dig med skog i tankarna. Du är välkommen att besöka oss Vadsbogymnasiet.indd Vadsbogymnasiet.indd CAMPUS campus LIDKÖPING lidköping VUXENSTUDIER vuxenstudier FRÅN GRUND- från grund- TILL till HÖGSKOLAN högskola Spetskompetens Vuxenutbildning i som Götene ger Kommun jobb De la Gardiegymnasiet Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje De la Gardiegymnasiet Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje Kvalificerad Gymnasie- och företagssäljare grundskoleutbildning 1,5 år för vuxna företagssäljare SFI Svenska 1,5 för år med invandrare praktik på företag och vi har ett fåtal platser kvar. Särvux Vill du ha en komplett utbildning inom business-to-businessförsäljning? Hösten 2012 startar vi utbildningen Kvalificerad Utbildningen är starkt efterfrågad av näringslivet, Läs mer som på har ett stort behov. Teori varvas med praktik och du kan även få möjlighet att åka utomlands för studiebesök, Campus Lidköping examensarbete Fabriksgatan eller vidare 30 LIDKÖPING studier Kontakt: Läs mer på Campus Lidköping Fabriksgatan LIDKÖPING De la Gardiegymnasiet, Stenportsgatan 21, LIDKÖPING vid Vänern Telefon: Fåtal platser kvar! gotene.se Gå till branschregister 9

10 Kultur, turism och fritid Kulturverksamhet Kulturupplevelser ger stimulans och livsmod. Det är något vi alla behöver för att utvecklas och trivas. Att ta aktiv del i ett levande kulturliv erbjuder inte bara njutning och nöje, utan ger också bildning och skapar utveckling. Genom samverkan och lokalt engagemang skapas goda möjligheter för ett rikt kulturliv i vår bygd. Här finns ett utbud av teater, konserter, föreläsningar och konstutställningar. Låt dig hänföras, beröras och glädjas vid besöken av de olika evenemangen. Inom skola och barnomsorg får alla barn ta del av musik, teater, konst, litteratur med mera. Riktade kultursatsningar görs även för våra äldre. Kontaktperson är kultursamordnare Ann-Sofie Andersson, tel: Hemsida: gotene.se/kultur Kultur i förskola och skola Det är viktigt att ge alla barn och ungdomar kulturupplevelser från det de är små. Barnens känsloliv och kreativitet stimuleras och ger dem chansen till fördjupade insikter och kunskaper på det emotionella planet. Kultur i skolan är mångsidig med teater, konst och musik och aktiviteter där eleverna själva får medverka och arbeta med eget skapande. Kultur i vården Trots kommunens mångsidiga offentliga kulturutbud, så finns det en grupp människor som vi aldrig når, nämligen de äldre som bor på våra äldreboenden. Dessa äldre orkar i många fall inte ta del av det vanliga kulturprogrammet. Därför genomför vi en verksamhet som vi kallar Kultur i Vården, som innebär att vi tar med oss underhållning ut till de gamla. Kontaktperson är kultursekreterare Lena Santesson, tel: Konstutställningar Konstrummet i Centrumhuset ligger väl synligt vid entrén till Bibliotek och Medborgarkontor. Konstföreningen ordnar regelbundet utställningar av hög kvalitet. Många erkänt framstående konstnärer har under åren presenterats genom konstföreningens verksamhet. Medlemskap i föreningen ger också möjlighet att vinna konst vid utlottningar som anordnas av föreningen. Kontaktperson är föreningens ordförande Agneta Oledal, tel: Musik, dans och teater Året runt erbjuds många konserter och framträdanden av olika slag på skilda platser i kommunen. Det kan skifta från framträdande av den lokala musikskolans orkester till artister med världen som arbetsfält. Kulturprogrammet rymmer även teater, dagbio, filmfestival, föreläsningar, berättaraftnar med mera. Vår, sommar och höst utkommer ett kulturprogram där säsongens evenemang presenteras. Kulturprogrammet finns i sin helhet på kommunens hemsida. Där finns också en länk till Nortic där man kan köpa biljetter via internet. Det tryckta kulturprogrammet finns att hämta på Medborgarkontoret i Götene och Turistbyrån i Lidköping. Här kan du också boka och köpa biljetter. Bio Göta Lejon I Centrumhusets källarvåning ligger biografen Göta Lejon som drivs av Bioföreningen Göta Lejon. Vanligtvis visas film onsdagar och söndagar. Det visas även dagbio som alla är välkomna till. På Göta Lejon kan du se bra filmer till ett mycket förmånligt pris. Föreningen säljer popcorn, läsk och godis i foajén. Salongen har modern inredning med bekväma fåtöljer och generöst med benutrymme. Under hösten 2012 installeras ett nytt biljettbokningssystem. När det är klart kan man boka sittplatser på kommunens hemsida. Tills bokningssystemet är klart kan man boka plats via Medborgarkontoret. Kontaktperson är föreningens ordförande Adrian Braekke, tel: Hemsida: gotene.se/bio 10 Tillbaka till innehåll 2013

11 Götene kommunbibliotek Vi ses på Biblioteket Biblioteket är den självklara mötesplatsen för alla kommuninvånare och ligger centralt placerat i Centrumhuset. Här kan du låna böcker, läsa tidskrifter, hyra DVD, boka dator, gå på kulturprogram, se på konst, söka kunskap och information via databaser eller uppslagsverk. Du kan söka i bibliotekets katalog via bibliotekets hemsida: gotene.se/bibliotek. Med hjälp av en pin-kod kan du göra omlån, reservera utlånade böcker och ändra dina kontaktuppgifter. Du kan få meddelanden via e-post och sms. På biblioteket finns också ett trådlöst publikt nät för internet. Med ett tillfälligt lösenord kan du använda internet om du har egen bärbar dator med dig. På biblioteket har du fri tillgång till: Skön- och facklitteratur för alla åldrar. Ljudböcker, storstilsböcker, lättläst för vuxna, skönlitteratur på andra språk. Depositioner av böcker på invandrarspråk. Ett 70-tal tidskrifter. Alla tidskrifter utom det senaste numret får lånas hem. Dagstidningar från närområdet samt de stora rikstäckande tidningarna. Musik på cd, språkkurser. Pc-spel och TV-spel, sagor och musik på cd för barn. Olika databaser: om stipendier, författare, artiklar från dagspress och tidskrifter. Fyra internetdatorer finns att boka. Övrig service (mot avgift): Fjärrlån av fack- och kurslitteratur, som inte finns på biblioteket. Hyra DVD Skicka och ta emot privata fax. Privat kopiering och utskrifter. Barnbiblioteket Här finns många roliga och spännande böcker för yngre barn. Här kan du rita, måla och pussla. DVD (20 kr), ljudböcker och dataspel för barn och ungdomar finns för utlån. Här finns också en stor faktaavdelning för vetgiriga barn. Bildarkiv På bibliotekets hemsida, gotene.se/bibliotek, finns en länk där du kan klicka dig in i bildarkivets samlingar och söka efter fotografier från Götene kommun. IT-caféer för digital delaktighet Inom projektet Digidel anordnar biblioteket IT-caféer med olika teman. Bibliotekarien tar upp olika teman som till exempel hur man överför bilder eller en ljudbok, från eller till datorn. Kontakta Biblioteket för mer information. Kulturarrangemang Biblioteket inbjuder regelbundet till kulturmöten; författarbesök, konstutställningar och föredrag. Läs mer under Kultur. Släkt- och hembygdsforskning På biblioteket finns kommunens äldre kyrkoböcker på mikrofilm och mikrofiche. På biblioteket finns en dator där du kostnadsfritt får använda databaserna Genline och ArkivDigital samt få tillgång till SVAR:s sida online. Specialmedia Vi har anpassade medier, talböcker, storstilsböcker, lättlästa böcker för äldre och funktionshindrade samt för personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Ungdomsbiblioteket I ungdomsrummet finns många bra och spännande ungdomsromaner för barn från 10 år och uppåt. Här kan man också läsa tidskrifter, spela olika spel samt TV-spel. Uppsökande verksamhet Personer boende på äldreboenden kan efter önskemål låna böcker och talböcker som förmedlas med hjälp av personalen. Västgötasamling Här finns litteratur av lokalhistoriskt intresse, som handlar om kommunen och övriga delar av landskapet. Kommunbiblioteket Centrumhuset, Götene Tel: Fax: E-post: Hemsida: gotene.se/bibliotek Facebook: facebook.com/gotenebibliotek Öppettider: måndag-torsdag: fredag lördag (sept-maj) Självbetjäning: alla vardagar samt på onsdagar. gotene.se Tillbaka till innehåll 11

12 Fullösa Bygdegårdsförening Kontaktperson Johanna Larsson Tel: , Hangelösa Bygdegårdsförening Kontaktperson Ing-Britt Karlsson Tel: Holmestads Bygdegårdsförening Holmestadsgården Kontaktperson Anette Johansson Tel: , , Hemsida: Kinne-Vedums byalag Kontaktperson Ingegerd Persson Tel: Medelplana/Västerplana Bygdegårdsförening Kontaktperson Gun Bengtsson Tel: Samhällsföreningen, Lundbrunn Bygdegården Kontaktperson Mikael Lundgren Tel: Hemsida: Vättlösa Bygdegårdsförening Kontaktperson Allan Strand Tel: , Hemsida: Österängs Bygdegårdsförening Kontaktperson Inger Johansson Tel: Hemsida: Hembygdsgårdar I Götene finns flera hembygdsföreningar som erbjuder en varierande och spännande verksamhet. Hembygdsföreningarna har värdefulla samlingar av föremål från äldre tider och har stor kunskap om vårt kulturarv. Götene Fornminnes- och Hembygdsföreningen ansvarar för Götene fornpark. Fornparken ligger i anslutning till Västerbybadet. Där finns flera äldre fastigheter som genom föreningen vårdas och visas för allmänheten. Götene hembygdsförening ansvarar också för Götene museum som finns inrymt i Centrumhusets bottenvåning. Muséet är öppet efter överenskommelse. Kontaktperson är Anne-Christine Alnemar-Johansson, tel: Forshem/Fullösa Föreningen hyr lokal i Betel, Gössäter. Föreningen har ett rikt fotoarkiv och ger ut en årsskrift varje år. Bygdevandringar arrangeras och arbete läggs ner på fotodokumentation samt dokumentation av bygdens historia. Kontaktperson är Anne-Christine Alnemar, tel: Hangelösa Hangelösa hembygdsförening äger ett gammalt torpställe, som kallas Fornstugan. Kontakta hembygdsföreningen för visning. Kontaktperson är Inga Larm, tel: Holmestad Holmestads hembygdsförening har övertagit den gamla småskolan i Holmestad och gjort om den till sockenstuga. Föreningen anordnar sockendag första söndagen i oktober varje år. Kontaktperson är Anette Johansson, tel: , Husaby Husabyortens hembygdsförening bildades Föreningens syfte är att slå vakt om Husaby- och Källbytraktens många kulturminnen. Man vill främja samhörighetskänslan mellan ortsbor och ge tillfälle till berikande samvaro kring gemensamma intressen. Sommartid har föreningen kaffeservering i hembygdsgården. Här ordnas också berättarkvällar och bygdevandringar. Kontaktperson: Sölve Johnsson, tel: Hemsida: Kinnekulle Kinnekulle hembygdsförening har ett flertal olika fastigheter under sitt beskydd. Föreningen ansvarar också för ett stenmuseum vid Medelplana bygdegård. Museet hålls öppet sommartid. Kontaktperson Gill Bengtsson, tel: Hemsida: Lundsbrunn Dala Kvarns Vänner bildades Föreningens syfte är att bevara Dala kvarn som har anor ända från 1500-talet. Pietetsfull renovering har gjorts. Visning av kvarnen för grupper efter överenskommelse. Kvarnens dag arrangeras i mitten av augusti. Kontaktperson Stina Lundbäck, tel: Skeby Skeby sockengille ansvarar för ett hembygdsmuseum i Skeby. Kontaktperson Gunnar Karvik, tel: Eivor Svensson, tel: Vättlösa Vättlösa hembygdsförening driver ett museum i anslutning till Vättlösa kyrka. Kontaktperson Lena Persson, tel: Bygdegårdsföreningar Bygdegårdsföreningarna ordnar med kulturarrangemang och sammankomster av olika slag. Bygdegårdarna är en viktig del av samlings- och kulturlokalerna i kommunen. Kontaktuppgifter se vänsterspalten. 12 Tillbaka till innehåll 2013

13 Turism Götene och Lidköpings kommuner har ett gemensamt destinationsbolag och en gemensam turistbyrå på Nya Stadens torg i Lidköping. De största sevärdheterna i bygden är Kinnekulle och Läckö Slott därav namnet Läckö-Kinnekullebygden. Info Point Läckö-Kinnekulle På en Info Point kan besökare i Läckö-Kinnekullebygden hämta informationsmaterial och kartor. Man kan också få muntlig information om besöksmål, aktuella aktiviteter och serviceutbud i Läckö-Kinnekullebygden. På en del Info Points finns tillgång till internet. Det finns totalt 14 Info Points i Götene och 4 Info Points i Lidköping. Info Points har samma öppettider som värdföretaget. Hemsida: Götene Info Points Kinnekulle finns hos följande företag: Brännebrona Gästis, Götene Coop Nära, Hällekis Falkängen, Hällekis Forshems församlingshem Handens Hus, Medelplana Handlar'n, Källby Hellekis Trädgårdscafé & Kök Husabykiosken, Husaby ICA Kvantum Götene Kinnekulle Camping, Hällekis Kinnekullegården, Högkullen Lundsbrunns kurort, Lundsbrunn Medborgarkontoret, Götene Utsiktstornet, Högkullen Lidköping Hörvikens Marina Kållandsö KronoCamping, Lidköping Läckö Slott, Kållandsö Rörstrand Center, Lidköping INFO POINT LÄCKÖ KINNEKULLE Turistbyrå Destination Läckö-Kinnekulle Gamla Rådhuset, Nya stadens torg Lidköping Tel: Fax: E-post: Hemsida: gotene.se Tillbaka till innehåll 13

14 Kinnekulle camping Kinnekulle camping är en fyrstjärning camping som ligger i Hällekis vid Vänern. Där finns gästhamn, camping, stugor, motorbåtar och kanoter för uthyrning. Öppet april till september. Hemsida: Handla lokalt för en hållbar framtid Götene är den mysiga kommunen vid Kinnekulles sluttning. I Götene, Källby, Hällekis och Lundsbrunn hittar du flera unika och spännande butiker med härliga produkter. Hemsida: shoppingotene.se Husbilsparkering Vid Folkets park i Götene finns tio husbilsparkeringar. Det är fri parkering för husbilar i 12 timmar på anvisade platser. Vandringsleder i Kinnekullebygden Det finns ett stort antal natursköna vandringsleder i Kinnekullebygden och på Högkullen med några av Skaraborgs bästa utsikter. Ett nätverk av lättillgängliga vandringsleder där Kinnekulleleden, Pilgrimsleden och Biosfärleden är de längsta. Lederna går på skogsstigar, åkervägar eller längs små landsvägar genom ett omväxlande och levande skogsoch jordbrukslandskap. Vandring på naturens villkor innebär att leden inte alltid är slät och lättrampad. Utrusta dig därför efter naturens egna förutsättningar. Kartor och mer information finns på Info Point i Götene kommun och på Turistbyrån i Lidköping. Hemsida: gotene.se/vandring Kinnekulleleden, Pilgrimsleden och Biosfärleden Kinnekulleleden är 45 kilometer och går runt platåberget Kinnekulle. Möjligheter till övernattning i vindskydd finns men också närhet till vandrarhem och liknande. Pilgrimsleden i Skaraborg är en relativt ny led som snabbt blivit populär. Det finns bra utbud av logi till en låg kostnad i närheten av leden. Två av Pilgrimsledens etapper går genom Kinnekullebygden. Sträckan mellan Forshem och Husaby är 19 kilometer och sträckan mellan Husaby mot Skara är 20 kilometer. Biosfärområdets ekoturistsprojekt har resulterat i en cykeloch vandringsled. Denna led binder samman kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad, och den går längs med Kinnekulles västra sida. Kortare leder på Högkullen På Högkullen finns några kortare leder i kuperad terräng: Toppslingan 1,9 km, Hjortslingan 3,3 km och Älgslingan 4,7 km. Elljusspår Elbelysta motionsspår finns i Brännaskogen i Götene, Bredängen i Hällekis, Mistaskogen i Källby och Lundaskogen i Lundsbrunn. De är mellan 1,6 och 2,5 km långa. 14 Tillbaka till innehåll 2013

15 Fritid och föreningar I Götene kommun finns gott om möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Föreningar, studieförbund och ideella organisationer medverkar till det varierade utbudet. Fritidsgårdar och andra mötesplatser för ungdomar Fritid/ungdom ansvarar för kommunens ungdomsarrangemang och fritidsgårdarnas verksamhet. Verksamheten finns i Götene, Hällekis, Källby och Lundsbrunn. Omfattning, aktiviteter, lokaler och tider samt pågående projekt finns på hemsidan. Vi har även verksamhetsansvar för ungdomscafé Esperanza och Fritidsgården Guffi. G-huset och helgläger är en verksamhet för ungdomar med behov av extra vuxentillsyn, ett samarbete mellan Fritid/ungdom, LSS och IFO. Hemsida: gotene.se/ungdom Facebook: facebook.com/goteneungdom Idrottshallar och fritidsanläggningar Kommunen äger och driver idrottshallar och gymnastiksalar som finns på skolorna. Det är Västerbyhallen, Källbyhallen, Fornängshallen, Prästgårdshallen och gymnastiksalarna på Ljungsbackenskolan, Lundabyn och Hällekis skola. Föreningar driver anläggningar av olika slag som fotbollsplaner, fritidsbåtshamnar, golfbana, tennisbanor, bandy- och ishockeyplaner vid naturis, skytteanläggningar, sportflyg, bastubad och sportfiske. För mer information se Föreningsregistret på sidan 26. Västerbyhallen Västerbyhallen är träningshall och matcharena för badminton, innefotboll, innebandy med flera. Till hallen finns fyra omklädningsrum. I Västerbyanläggningen finns dessutom utrymmen för bordtennis och judo samt samlingslokaler av olika slag. Västerbyhallen är en fullmåttshall (42x21 meter) med läktarkapacitet för cirka 300 åskådare. Källbyhallen Källbyhallen är träningshall och matcharena för handboll, volleyboll, badminton med flera. Den kan också användas för fester och samlingar, då den utrustats med bord och stolar för 300 personer. I hallen finns också ett välutrustat gym för styrketräning, hallen har fyra omklädningsrum och bastu. Det är en fullmåttshall (42x21 meter) som ger plats för alla vanliga inomhusidrotter. Fornängshallen Fornängsskolans idrottshall har måtten 36x18 meter, storleken räcker för de flesta idrotter. Till hallen finns fyra omklädningsrum. Prästgårdshallen Prästgårdshallen har måtten 36x18 meter. Den används mestadels för träning och tävling i tennis. Hallen har två omklädningsrum. Fritid och föreningar Enhetschef Tel Fritidssekreterare Tel: Boka idrottshall hos Bokningstjänsten Tel: E-post: Hemsida: gotene.se/fritid Fritid/ungdom Enhetschef Tel: Samordnare för fritidsgårdarna Tel: Verksamhetsutvecklare Tel: gotene.se Tillbaka till innehåll 15

16 Västerbybadet Inomhusbad Skogsvägen Götene Tel: E-post: Hemsida: vasterbybadet.se Kinnekulle Ring Banracing, rallycross Tel: Hemsida: Life Club, Götene Hälsa och träning Tel: Hemsida: Götene Ridcenter Ridskola & ridterapi Hemsida: Arena Bowl, Götene Bowling, biljard, dart Tel: Hemsida: Fotbollsgolf, Lundsbrunn Tel: Hemsida: lundsbrunnsfotbollsgolf.se Äventyrsgården, Källby Lekfulla aktiviteter Tel: Hemsida: äventyrsgården-källby.se Gymnastiksalar För verksamhet som inte kräver så stor yta finns gymnastiksalarna i skolorna Ljungsbacken, Lundabyn och Hällekis att tillgå. Fiske i Stenbrottet I stora Stenbrottet på Kinnekulle kan man fiska inplanterad regnbågsöring. Stenbrottet sköts av Götene Sportfiskeklubb som är en ideell förening. Fisk släpps i kontinuerligt från april fram till isläggningen. För att få fiska i Stenbrottet krävs att man har ett fiskekort. Fiskekort köps direkt på Götene sportfiskeklubbs hemsida eller hos Götene bil och vulk i Götene, Konsum i Hällekis, Handlar'n i Källby eller Turistbyrån i Lidköping. Kommunala badplatser Längs Vänern finns många möjligheter till bad. Både enskilda vikar där du kan få vara helt i fred och kommunala badplatser. De kommunala badplatserna finns på följande platser: Källby Blomberg Hällekis Kinnekulle camping Varaskogen Björkullasand Årnäs Jutan Bokningstjänsten Bokningstjänsten på Fritid förening hyr ut kommunens idrottshallar och gymnastiksalar i första hand till föreningar och organisationer. Allmänheten kan också hyra dem när det finns lediga tider. De tider som kan bokas är måndag-fredag klockan och lördag-söndag klockan Vid sommarlov och jullov är alla hallar och salar stängda för allmänheten. Preliminärbokning kan göras på kommunens hemsida, Boka på nätet, bokningstjänsten godkänner bokningen. Bokningar som gäller fler än två tillfällen sker genom direktkontakt med Bokningstjänsten. 16 Tillbaka till innehåll 2013

17 Stöd till föreningslivet i Götene kommun Kommunens fritidssekreterare arbetar med stöd till föreningar i kommunen. Det handlar om föreningsbidrag, lotteritillstånd, utvecklingsfrågor, utredningar, kommunens bokningssystem för idrottshallar och gymnastiksalar samt förenings- och organisationskontakter. Fritidssekreteraren fungerar som en person att diskutera och rådgöra med i den dagliga föreningsverksamheten. Kontakta gärna Fritidssekreteraren för hjälp till de kontakter eller lösningar just din förening behöver. Föreningsregister På sidan 26 finns Föreningsregistret där samtliga aktiva föreningar, studieförbund och andra organisationer är registrerade. Föreningslivet är varierat och utgörs av kulturföreningar, båtklubbar, idrottsklubbar, pensionärsföreningar, scouter, handikappföreningar, politiska föreningar med flera. Föreningsregistret finns också på hemsidan där det uppdateras löpande. Föreningarna tar själva initiativet till att uppdatera sina kontaktuppgifter. Kommunala föreningsbidrag Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka kommunala bidrag. Till exempel aktivitetsbidraget som ges för att stimulera föreningar till aktiva insatser för barn och ungdomar. Välkommen att kontakta Fritidssekreteraren för att få mer information om kommunala föreningsbidrag. Förutom aktivitetsbidraget kan man söka: Lokal- och anläggningsstöd Projekt- och investeringsstöd Bidrag riktade till föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta Bidrag till bygdegårdsföreningar Studera i cirkel Studieförbunden erbjuder möjligheter till nya kunskaper och fördjupning inom många olika ämnesområden. Ämnesbredden är imponerande och du kan finna cirklar i allt från filosofi till hantverk av olika slag. Om du inte finner det ämne du är intresserad av är du ändå välkommen att ta kontakt. Kanske finns ditt ämne hos något studieförbund i en grannkommun? Studieförbund i Götene Vuxenskolan Torget 6, Götene Tel: , ABF Järnvägsgatan 13, Götene Tel: Tel: Medborgarskolan Skolgatan 3, Skara Tel: Studiefrämjandet Kållandsgatan 20, Lidköping Tel: NBV Parkgatan 8, Vara Tel: SISU Box Skövde Tel: Sensus studieförbund Rådmansgatan 24, Skövde Tel: Bilda Lokalkontor: Timmervägen 9 Skövde Huvudkontor: Göteborgsvägen 12, Alingsås Tel: gotene.se Tillbaka till innehåll 17

18 Socialtjänsten reception Tel: Tel: Sektorschef Välfärd Barn och unga Tel: Familjeenheten Enhetschef Tel: Sektorschef Välfärd Vuxna Tel: Vuxenenheten Enhetschef Tel: Alkohol- och drogrådgivare Tel: Barn- och elevhälsochef Tel: Rådgivningscentrum Kuratorer Tel: Tel: Tel: Leg. psykolog Tel: Budget- och skuldrådgivning Tel: Familjerådgivning i samverkan med Lidköping Tel: Flyktingmottagning Vikingagatan 13 A, Götene Flyktingsamordnare Tel: Överförmyndare Expeditionstid onsdagar Tel: Kvinnofridsamordnare Nås via Socialtjänstens reception Tel: Tel: Kvinnojouren Linnéan Tel: , säkrast mellan kl E-post: com Kvinnojouren Tranan Telefon vardagar kvällstid/natt kl samt hela helgen Telefon: Kvinnohuset Tranan Telefon vardagar , Tel: E-post: Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) ska verka för ekonomisk och social trygghet för dem som bor och vistas i kommunen. Det innebär rådgivning och handläggning av försörjningsstöd (socialbidrag) samt stöd till personer med beroendeproblematik eller missbruk. Det finns också olika former av stöd till barn, ungdomar och familjer. Välkommen att kontakta oss via Socialtjänstens reception om ni är i behov av rådgivning och socialt stöd. Familjerätt Telefonrådgivning via Lidköpings socialtjänst varje vardag mellan klockan Tel: Rådgivningscentrum Rådgivningscentrum finns i Centrumhuset och vänder sig till familjer med barn och ungdomar som behöver stöd. Rådgivningscentrum är en del av skolans elevhälsa och en del av Socialtjänstens råd- och stödverksamhet. Som förälder kan man kontakta Rådgivningscentrum direkt och det är kostnadsfritt. Rådgivningscentrum erbjuder: Samtalsstöd i olika former Föräldrakurser Samarbetssamtal (om vårdnad, boende och umgänge) Våld i nära relationer Om du varit utsatt för våld finns möjlighet att få råd och stöd genom kontakt med Kvinnofridssamordnaren och du kan även vända dig till Kvinnojouren. Alkohol- och drogrådgivning Välkommen att ta kontakt om du: har frågor eller bekymmer om egen användning av alkohol, narkotika eller spel. är anhörig, vän eller arbetskamrat och behöver råd eller stöd när det gäller beroendeproblematik om du på annat sätt kommer i kontakt med personer som har beroendeproblematik. Vi kan erbjuda: information och rådgivning inom alkohol- och drogområdet. stöd- och samtalskontakt, individuellt eller i grupp. Socialjour Socialjouren är gemensam för Götene, Skara, Lidköping, Vara, Mariestad, Gullspång, Tibro, Hjo, Falköping, Essunga, Töreboda, Karlsborg, Grästorp, Tidaholm och Skövde kommuner. Skövde är värdkommun för socialjouren. Jouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid. Socialjouren har öppet Söndag till torsdag klockan Fredag och lördag klockan Tel: , På tider då Socialkontoret eller Socialjouren inte är öppna kontaktar man polisen på telefon: Tillbaka till innehåll 2013

19 Äldreomsorg Äldreomsorgen ger stöd och hjälp till äldre personer som fått vissa funktioner nedsatta. Insatserna ges så att man kan leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv i gemenskap med andra. All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Hemvård och hemsjukvård Hemvården ger stöd, service, vård och rehabilitering till den som vill bo kvar hemma. Målet är att alla som önskar ska kunna bo kvar i sitt hem så länge man själv vill. Hemvården tar fasta på det som personen själv klarar och kompletterar med de olika insatser som behövs. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser. Kommunens biståndshandläggare gör en behovsprövning av vilka insatser den enskilde behöver. I hemvården arbetar omvårdnadspersonal och distriktssköterskor. Med hjälp av arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan man få rehabilitering i hemmet. Hemvården är organiserad i fem områden och finns lokaliserad i Götene, Hällekis, Källby och Lundsbrunn. Hemsjukvård kan ingå som en del av hemvården, men det finns också möjligheter att få enbart hemsjukvård vid till exempel medicindelning, såromläggningar eller injektioner. Hemsjukvård riktar sig till långvarigt sjuka som kan klara sina hemsysslor på egen hand men inte har möjlighet att ta sig till en vårdmottagning, eller den person som under en begränsad tid inte klarar att ta sig till en vårdmottagning. Det finns även vissa tjänster som inte behovsprövas, kontakta Fixartjänsten för information om vilken hjälp som inte är behovsprövad. Fixartjänst beställs per telefon måndag-torsdag klockan Telefon: Trädgårdstjänst Trädgårdstjänst erbjuds till dig som fyllt 80 år. Trädgårdstjänst kan vara gräsklippning, snöskottning, halkbekämpning och vissa lättare trädgårdsarbeten. Tjänsten utförs mot en avgift per timme och kommunen tillhandahåller nödvändig utrustning. Du som är under 80 år och har behov av denna tjänst kan få hjälp via biståndsprövning. Vänd dig i så fall till enhetschefen i ditt hemvårdsområde. Trädgårdstjänst beställs per telefon måndag-fredag klockan Tel: Frivilligverksamhet Frivilligverksamheten är ett komplement till den ordinarie verksamheten. Frivilliga medmänniskor hjälper till med att förgylla dagen i olika verksamheter och ger möjlighet till social gemenskap och olika aktiviteter. De frivilliga insatserna är ett stort stöd till Träffpunkterna som finns på flera platser i kommunen. Träffpunkter Träffpunkterna finns både i våra tätorter och runt omkring på landsbygden. De fungerar som mötesplatser för gemenskap och samvaro i olika former. De erbjuder samvaro med andra över en kopp kaffe och möjlighet att äta tillsammans med andra. Dessutom finns en rad andra aktiviteter. Verksamheten är öppen för alla pensionärer och besökarnas intresse styr innehållet. Träffpunkter finns i Götene, Källby, Hangelösa, Holmestad, Hällekis, Kinne-Vedum, Lundsbrunn, Vättlösa och Årnäs. Sektorschef Välfärd Vuxna Tel: Anhörigstöd Tel: E-post: Anhörigstödjare vid demenssjukdom Tel: E-post: Frivilligsamordnare Tel: Fixartjänst måndag-torsdag Tel: Trädgårdstjänst måndag-fredag Tel: Götene Äldrecenter, Helenagården Enhetschef Tel: Kastanjegården Enhetschef Tel: Demensenhet Ceciliagården Enhetschef Tel: Hällekis Enhetschef, hemvård / äldreboende Tel: Källby Enhetschef hemvård / äldreboende Tel: Lundsbrunn Enhetschef hemvård / äldreboende Tel: Götene hemvård Enhetschef Tel: Biståndshandläggare Götene Tel: Tel: Kommunrehab Enhetschef Tel: gotene.se Tillbaka till innehåll 19

20 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att flytta till särskilt boende. I äldreboendet finns personal dygnet runt för stöd, omvårdnad och sjukvård. Kommunen har äldreboende i Götene, Hällekis och Källby, i Götene finns ett demensboende. Kontakta biståndshandläggaren för att få mer information om hur man söker äldreboende. På Helenagården i Götene finns möjligheter till korttidsvård. Trygghetslägenheter I Götene, Hällekis, Källby och Lundbrunn finns möjlighet att hyra en trygghetslägenhet. Götenebostäder har hand om lägenheterna och det finns även tillgång till gemensamhetslokaler. För att få hyra en trygghetslägenhet är det en åldersgräns på lägst 70 år. När det gäller makar, sambor eller syskon ska en person ha fyllt 70 år. Åldersgränsen kan komma att ändras till lägre ålder. Hemsida: LSS Personlig assistans, Gruppboende Mandolingatan Enhetschef Tel: LSS, biståndshandläggare Tel: , Serviceboende Postiljonen Enhetschef Tel: Gruppboende Doktorsvägen Nygården Skogstorp Enhetschef Tel: Stödboende Vikingagatan Enhetschef Tel: Daglig verksamhet Enhetschef Tel: Stöd till personer med funktionsnedsättning Handikappomsorgen ger stöd och service till dig med funktionsnedsättning. Målet för insatserna är att personer med funktionsnedsättning ska få samma rättigheter och möjligheter som andra invånare i Götene kommun. Ofta är det hinder i omgivningen som gör att en människa blir handikappad. Lagen om Stöd och Service (LSS) till vissa funktionshindrade garanterar goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. LSS är en rättighetslag för att barn, unga och vuxna ska få den hjälp och stöd de behöver i det dagliga livet. Handikappomsorgen arbetar med hjälp och stöd enligt LSS. Exempel på insatser är: personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, kortidsvistelser, korttidstillsyn, boende och daglig verksamhet. All personal inom handikappomsorgen har tystnadsplikt. Bostadsanpassning Man kan få bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i hemmet om det är nödvändigt för att man ska kunna bo kvar. Möjligheten att få bidrag gäller personer med olika slags funktionsnedsättning, såväl fysiska som psykiska, om behoven inte är tillfälliga. Arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig intygar behovet och hjälper till vid ansökan som görs till kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidraget. Rådet för funktionshindrade, RFF Rådet är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för kommunens handikapporganisationer och kommunen. Stöd till personer med psykiska funktionshinder Kommunen erbjuder boende, omvårdnad och sysselsättning till personer med långvariga psykiska funktionshinder. Det finns en stödgrupp, dagverksamhet och möjlighet till personligt ombud. Syn- och hörselinstruktör Syn- och hörselinstruktören samarbetar med Syncentralen i Skövde och Synskadades riksförbunds lokalförening. Syn- och hörselskadade kan få träning i hemmiljö. Tillgänglighet I Tillgänglighetsdatabasen på kommunens hemsida finns information om tillgänglighet till lokaler i kommunen. Det gäller både kommunens verksamhet och andra offentliga lokaler. Det pågår arbete med att inventera fler lokaler för att förbättra informationen för besökare. 20 Tillbaka till innehåll 2013

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2014/2015 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Småelektronik Småkemikalier Samlaren finns på Ica Oxen, Coop Forum

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren till Mariestad 2012 www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Häng på! I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Gå eller Småelektronik cykla dina korta sträckor istället för att ta bilen t ex

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll Kommunguide 2014 Klicka till innehåll Tandvård i världsklass Storgatan 4, 732 46 Arboga, 0589-125 00 www.colosseumkliniken.se VVS-HUSET GRÖNBERGS RÖR AB Vatten Värme Sanitet Värmepumpar Entreprenadmaskinsarbeten

Läs mer

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2010. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2010. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2010 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Gör ett aktivt val se till att inte lägga något farligt avfall i soporna! - Vi verkar för en alkoholoch drogfri tonårstid.

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2011 Klicka till innehåll Mimmi Tel. 560 240 10 Troxhammar Butiksby, EKERÖ www.byleiad.se butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2013 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Lev gott i Karlskrona! Gör din röst hörd! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona. Allt fler väljer att flytta till vår kommun. Att bo och leva

Läs mer

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler Kommunguide Attefallshus - nya bygglovsregler Din säkerhet Värdefulla tips och checklista vid strömavbrott Föreningsregister Sotning och brandskyddskontroll 2015 Skandinaviens första golfbana Ryfors 1888

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya Ronnebybor www.ronneby.se Så här är Ronneby kommun organiserad Välkommen till Ronneby Du är nu en av 28 000 invånare i vår härliga kommun, som ligger mitt i Blekinge.

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Följ Karlskrona kommun i sociala medier Välkommen till Karlskrona! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona, en av Sveriges soligaste städer.

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2012 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Framtid Sundbyberg staden vid vattnet Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen Upplev, diskutera och skapa!

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Kommunguide 2015 www.strandab.se info@strandab.se Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50 Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen 4 517 83 Bollebygd e-mail: info@bollebo.se

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor NYinflyttad En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor 2013 Välkommen till Örnsköldsvik i Höga Kusten! När du läser detta har du förmodligen redan vistats i Örnsköldsvik en tid. Inte desto mindre känns det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 www.gotene.se 1 Budgetens struktur Budgetens struktur 1. Övergripande 3. Budgetenheter Budgetens struktur................................... 2 Politisk kommentar...................................

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Välkommen till Karlskrona kommun

Välkommen till Karlskrona kommun Välkommen till Karlskrona kommun POSTTIDNING NR 53 Den attraktiva livsmiljön Det växande näringslivet Den bästa kunskapen Det öppna sinnet Det öppna sinnet www.karlskrona.se 2 Karlskrona kommun Gör din

Läs mer

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer