NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor"

Transkript

1 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor

2 Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta här. Förutsättningarna till detta är goda i Mölndal. Mölndal har mycket att erbjuda. Vi har ett rikt och skiftande näringsliv, med allt från företag i världskoncerner till flera småföretag. Mölndals stad har en välskött ekonomi, god kommunal service och växer även i lågkonjuktur. Vi har flera större bostadsprojekt på gång och en betydande modernisering och upprustning av Mölndals centrum att se fram emot. Det finns många unika miljöer i Mölndal. Gunnebo Slott och Kvarnbyn är naturligtvis oöverträffade pärlor i detta sammanhang. Men det finns också många andra spännande platser att uppleva, exempelvis ansedda Hills Golf Club som är en av Sveriges bästa golf - banor. För den som är naturälskare har vi flera naturreservat att ströva i. Det stora Sandsjöbacka kan ge utrymme för många timmars vandring medan det lilla Safjällsreservatet ligger mera tillgängligt för kortare promenader. I Mölndal har vi ett rikt kulturliv. Gunnebo kulturreservat omfattar en lantegendom med slott och trädgårdar, park, odlingsmark och lövskog i ett historiskt landskap. Varje sommar spelas utomhusteater på ängen nedanför slottet. En tradition som lockar stor publik. I Mölndals stadsmuseum samsas tradition och vision i en historiskt spännande miljö. Musik och teater kan upp levas på flera arenor och det finns bibliotek i alla de tre kommundelarna. Lägg därtill ett ovanligt brett utbud av föreningar och Mölndal har absolut de rätta förutsättningarna för att erbjuda en rik fritid. Skulle inte utbudet i Mölndal räcka till ligger vi centralt mitt i Göteborgsregionen. Detta betyder närhet till allt vad en storstad kan erbjuda. Också när det gäller kommunal service samverkar vi med andra kommuner i vår närhet. Därför kan vi erbjuda valmöjlig - heter inom till exempel gymnasieskolan som många andra kommuner och regioner inte klarar. Mölndals stad svarar för en stor del av den service som du som kommuninnevånare är beroende av. Tillsammans med olika aktörer vill vi leva upp till de förväntningar du som medborgare har rätt att ställa. Skulle det vara något du är frågande inför kontakta oss gärna. På stadens hemsida molndal.se finns både kontaktuppgifter och mycket information om våra verksamheter. Än en gång, varmt välkommen till Mölndal! Hans Bergfelt kommunstyrelsens ordförande (M) Häng med i kommunpolitiken! ställ frågor och lämna synpunkter I Mölndal arbetar fem politiker heltid. De är alla kommunalråd och har sina arbetsplatser i stadshuset. De utgör kommunstyrelsens arbetsutskott, ett av fem utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. De andra utskotten är planeringsutskottet, personal- och organisations utskottet, serviceutskottet och näringslivsutskottet. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla intresserade är välkomna att följa diskussionerna från åskådarläktaren i stadshuset. Sammanträdena sänds även i närradion på 90,7 Mhz. Efter sammanträdet läggs ljudfiler ut på molndal.se. Du kan lyssna direkt via webbradio eller på ljudfiler som läggs ut på molndal.se efter sammanträdet. I lokalpressen kan du läsa när sammanträdena äger rum och vilka ärenden som kommer att behandlas. Föredragningslistor och protokoll finns på och i Mölndals informationscentral samt på biblioteken. På finns e-postadresser med direktuppkoppling till politikerna. Politisk ledning Hans Bergfelt (M), kommunalråd, Patrik Karsson (S), kommunalråd, Marcus Claesson (FP), kommunalråd, Bengt Möndell (M), kommunalråd Marie Östh (S), kommunalråd Kommunfullmäktige Ordf Claes Olsson (M), :e vice ordf Kaj Johansson (S), :e vice ordf Marita Aronson (FP), Sekr Suzanna Bengtsson, Kommunstyrelsen Hans Bergfelt (M), Vice ordf Patrik Karlsson (S), Arbets- och familjestödsnämnden Ordf Dagmar Callgard (FP), Vice ordf Ove Dröscher (S), Barnomsorgs- och utbildningsnämnden Ordf Terese Blomqvist (M), Vice ordf Solveig Hallin (S) Byggnadsnämnden Ordf Maria Ådahl (FP), Vice ordf Lennart Wallensäter (S), Gatunämnden Ordf Peter Johnson (KD), Vice ordf Martin Pettersson (S), Gymnasienämnden Ordf Claes Olsson (M), Vice ordf Gun Kristiansson (S), Kultur- och fritidsnämnden Ordf Ingvar Paulsson (M), Vice ordf Karin Vedlin (S), Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordf Ingemar Johansson (C), Vice ordf Matti Riukka (S), Valnämnden Ordf David Svanlund (KD), Vice ordf Stig-Ove Dahlgren (S), Vård och omsorgsnämnden Ordf Kenneth Wallin (M), Vice ordf Bernt A Runberg (S), Överförmyndarnämnden Ordf Ulla Nilmander Jensen (FP), Vice ordf Jan Åke Johansson (S) Kommunens revisorer Ordf Peter Librell (M), Vice ordf Thomas Svensson (S), Folkhälsorådet Ordf Ingvar Paulsson (M), :e v ordf Ann-Marie Ebbesson (S), MÖLNDALS INFORMATIONSCENTRAL Stadshuset Göteborgsvägen 11 17, MÖLNDAL Öppet: måndag torsdag , fredag 8 16, Sommartid 24 juni 12 augusti: måndag fredag Lunchstängt sommartid kl Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Negin Löfborg. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Mölndals stad, informationsenheten och Storstadspress AB. Foto omslaget: Lina Ikse Bergman. MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden jan 2013 dec 2013 i Mölndals stad. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2013, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 7

3 Vårdcentralerna Krokslätt, Åby och Lindome - Det självklara valet, nu och i framtiden Hos oss får du trygg och nära sjukvård på fullbemannade vårdcentraler med engagerad och erfaren personal. De flesta av våra medarbetare har arbetat hos oss i många år vilket innebär god kontinuitet för dig. Vi har en helhetssyn på hela din livssituation, ditt hälsotillstånd och vårdbehov. Vårdcentralen Krokslätt Öppet vardagar: Telefon: Besöksadress: Fredåsgatan Mölndal Distriktsläkarmottagning Vårdcentralen Lindome Öppet vardagar: Telefon: Besöksadress: Almåsgången Lindome Distriktsläkarmottagning Vårdcentralen Åby Öppet vardagar: Telefon: Besöksadress: Katrinebergsgatan Mölndal Distriktsläkarmottagning När vårdcentralerna inte är öppna Välkommen till Primärvårdsaktuen Mölndal, som ligger vid Mölndals Sjukhus huvudentré Telefon: Öppet: vardgar Lörd sönd helger Distriktssköterskemottagning Telefon: Barnavårdscentral Telefon: Telefon: Telefon: Distriktssköterskemottagning Telefon: Telefon: Telefon: Barnavårdscentral Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Distiktssköterskemottagning Telefon: Barnavårdscentral Telefon: Telefon: Återvinning och avfall Källsortera din framtid! På våra bemannade återvinningscentraler Kikås och Lindome kan du slänga grovavfall, farligt avfall och elavfall. Glöm inte att ta med ditt ÅVC-kort. Öppettider ÅVC Kikås Lindome Måndag Tisdag - onsdag Torsdag - fredag Lördag Söndag 09-14* Stängt Söndagsöppet 1/4-31/10. Juli stängt. Vitvaror I Mölndal hämtar vi dina vitvaror kostnadsfritt. Vitvaror innehåller freoner som skadar ozonlagret. Därför är det viktigt att produkterna tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Ring vår kundservice och beställ kostnadsfri hämtning. Bildäck Bildäck kan du lämna på Kikås återvinningscentral. Av utrymmesskäl har vi inte möjlighet att ta emot däck på Lindome återvinningscentral. Till Kikås kan du lämna max 8 däck åt gången. Vi tar emot däck med eller utan fälg. Gatukontorets kundservice vardagar kl och Besök återvinningscentral i annan kommun Du kan också lämna ditt avfall på återvinningscentralerna i Göteborg, Härryda, Partille, Lerum och Kungsbacka. Det antal tillåtna avgiftsfria besök som varje kommun fastställt ändras inte och tänk på att du alltid måste ha ditt ÅVC-kort med dig för att komma in. 3

4 Mölndals skolor erbjuder många Foto: Hans Wretling Foto: Hans Wretling Grundskola, grundsärskola och förskola Mölndals elever lyckas bra Chansen att lyckas i någon av Mölndals skolor är stor. Kompetenta lärare, satsningar på kultur samt stora möjligheter till internationellt utbyte är något av det som inspirerar till fina prestationer. Vi satsar på IKT Vi satsar stort på IKT, Informations- och kommunikationsteknik, i både skola och förskola. Nya arbetssätt, lärmiljöer och läromedel behövs för att rusta barnen och eleverna för morgondagen. En utveckling som kräver att det finns tillgång till moderna digitala redskap för barn, elever och pedagoger. I Mölndals stad pågår därför en satsning både i förskola och skola för att öka barnens och elevernas lust att lära. Ny kompetensutveckling och stöd till elever, pedagoger och föräldrar erbjuds parallellt med att nya metoder och arbetssätt utvecklas. Naturen som klassrum Mölndals skolor och förskolor har en unik möjlighet till utomhuspedagogik tack vare sina 16 skolskogar. Tillsammans är det ca 70 ha skog som sköts och nyttjas av barn. Skolskogarna ligger i nära anslutning till skolorna och förskolorna och fungerar som ett extra klassrum där barnen erbjuds både naturupplevelser och en spännande miljö att röra sig och fördjupa sina kun - skaper i. Miljöarbete i skolor och förskolor De flesta förskolor och skolor i Mölndal har valt att arbeta med det pedagogiska miljöledningssystemet Grön Flagg. Samtliga skolor och förskolor källsorterar och många har också en egen kompost. Miljöombud och kontaktpersoner för skolskogarna finns på skolenheterna och får kontinuerligt kompetensutveckling kring miljöarbete. En miljökoordinator hjälper och stödjer skolornas arbete med att utveckla miljöarbetet. Skola I Mölndals stad finns 24 kommunala grund - skolor. Nio av dessa har elever i åk 7 9. Två fristående skolor finns också i kommunen. Fritidshem och förskoleklass finns på alla skolor som har yngre elever. Grundsärskolan finns integrerad i fyra av skolorna. Val av skola Föräldrar har rättighet att välja skola för sina barn inom ramen för de platser som finns. Barn i en skolas närområde har givetvis företräde. Sexåringar erbjuds förskoleklass tre timmar/dag. Föräldrar som så önskar kan välja att deras barn skall börja skolan vid sex års ålder. Val av annan skola än den närmaste anmäler föräldrarna på en särskild blankett. Blanketten finns på vår hemsida. Barnomsorg Du kan ansöka om barnomsorg i Mölndals stad genom att fylla i ett formulär på vår hemsida Webbtjänsten är till för dig som ansöker eller har barn i barnomsorgen. Förskolebarn 1 5 år får plats i förskola om du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetslös. Mölndals stad kan också erbjuda så kallad pedagogisk omsorg för förskolebarn. Det är dagbarnvårdare som arbetar med barnen i det egna hemmet. Fristående förskolor som drivs av kooperativ, förening eller bolag finns också. 3 5 åringar där föräldrarna löser barnomsorgen på egen hand har rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan. Foto: Hans Wretling Skolbarn 6 12 år får plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare, om du arbetar eller studerar. Ansökan om plats kan göras tidigast sex månader innan barnet behöver barnomsorg. Mölndals stad tillämpar så kallad maxtaxa. Det innebär att avgiften beräknas i procent av familjens månadsinkomst före skatt. För 3 5 åringar reduceras avgiften för den allmänna förskolan. Föräldrakooperativa och föreningsdrivna förskolor och fritidshem finns också. Öppna förskolor riktar sig till föräldrar och barn som är hemma samt till dagbarnvårdare. Mölndals Kulturskola Mölndals Kulturskola är en av landets största med cirka elever i kursverksamheten och har i många år varit ansedd som en av landets främsta. Kulturskolan vill att du ska få möjlighet att utveckla just dina förmågor. Upplevelsen sätts i centrum och varje individ ses som unik. Målet är att ge dig det du förväntar dig, men också det som du inte visste att du ville ha! Mölndals kulturskola är till för dig mellan 0 19 år. Vi har ett brett utbud inom sång, musikinstrument, dans, musikdrama, samt musik och dans för dig med funktionsskillnad. Utöver kursen kan du gå med i en orkester, kör eller ensemble, och flera gånger per termin får du möjlighet att uppträda. Kontakt: Kvarnbygatan Vill du veta mer om barnomsorg är du välkommen att ringa Barnomsorgsenheten Läs mer om våra verksamheter på 4

5 möjligheter Fritid för alla Gymnasieskolor Foto: Hans Wretling Vi är stolta över våra kommunala gymnasieskolor i Mölndal och den bredd av studieval vi erbjuder de som vill läsa vidare hos oss. Vi har även gymnasiesärskolan och en bred vuxenutbildning. Våra elever som läser hos oss trivs och är nöjda. Fässbergsgymnasiet På Fässbergsgymnasiet har vi ett stort utbud inom högskoleförberedande-, yrkes- och introduktionsprogram. Sedan 2010 är vi dessutom ett av 20 gymnasier i Sverige som kan erbjuda en Spetsutbildning i samhällsvetenskap och humaniora. Under 2013 kommer skolan fortsätta att moderniseras, vilket passar väl med vår idé Här ska alla växa. Under 2012 genomfördes också en omfattande IT-satsning på skolorna. För mer information: Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan i Mölndal är belägen på Fässbergsgymnasiet. Här kan vi erbjuda individuella, nationella program, verksamhets - träning och även APU. Vi arbetar aktivt inom EU-projektet Lifelong Learning programme. För mer information: Krokslättsgymnasiet Krokslättsgymnasiet är specialiserat på vård-, omsorg och pedagogiska utbildningar. Nytt sedan 2012 är ett högskoleföreberedande samhällsvetenskapsprogram med inriktning beteendevetenskap. På Krokslättsgymnasiet har man länge arbetat med att främja internationella kontakter och man har fått olika stipendier för att några elever varje år skall kunna resa och göra praktik i andra delar av världen. Det passar bra med vår idé om att vara En utbildning i verklighet. För mer information: Vuxenutbildning För dig som är över 20 år finns vuxenutbildning där du kan läsa in grundskole- och gymnasiekompetens. Gymnasiala yrkesutbildningar kan du läsa i Mölndal och inom GR. SFI, svenska för invandrare, finns för dig som är nyanländ till kommunen. På Krok slättsgymnasiet och Vuxenutbildning Mölndal, kan du också välja att läsa eftergymnasiala YH-utbildningar. Du som vill studera vänd dig till Vägledning och Kompetens Mölndal som ligger vid Krok - slätts fabriker. För mer information: Foto: Hans Wretling Fotboll på konstgräs. Foto: Maria Johannesson Föreningsliv och fritidsanläggningar Mölndals stad har ett rikt föreningsliv med nära 300 föreningar, studieförbund och organisationer inom de mest skiftande områden alltifrån idrott, dans, teater och musik till djur och natur. Här finns också en rad idrottsanläggningar till exempel Åby Fritidscentrum, Aktiviteten, Kållered Sportcenter och Lindevi. Kultur- och fritidsnämnden stöder föreningarna ekonomiskt. Förvaltningen ger gärna råd och stöd, hjälper till att starta nya föreningar med mera. Mer information om föreningsliv och fritidsanläggningar kan du få på genom att kontakta oss: Föreningsservice /42 Lokalbokningen Måndag fredag kl Aktiviteten Enhetschef/Bokning, Fritidsgårdar På fritidsgårdarna hjälps vi åt att förverkliga små och stora drömmar. Din fritidsgård blir vad du gör den till. Vill du: tycka till och förändra? visa och bli uppskattad för det du kan? själv vara med och påverka din fritid och framtid? träffa nya kamrater? Kontakta din fritidsgård Balltorpsgården, Ålegårdsgatan Broslättsgården, Broslättsskolan i Åby Lindhaga fritidsgård, Ekhagaskolan i Bifrost Engagera dig som volontär Har du tid över som du vill använda till något meningsfullt? Engagera dig frivilligt! Som volontär får du möjlighet att lära känna en vän för livet, få nya erfarenheter, chansen att utvecklas som människa och samtidigt känna den glädje det ger att finnas till för någon annan. Kontakt Samordnare Margareta Samuelsson eller Foto: Balltorpsskolan Vaktmästare Åby fritidscentrum Samordnare Begränsad telefontid Åbybadet Eklanda fritidsgård, Eklanda torg Kållereds fritidsgård i Kållereds centrum Lindomegården i Lindome centrum Andra verksamheter Strength of the future, tjejverksamhet Internationellt: volontärtjänst, ungdoms - utbyten Tonkällan, replokaler För mer information: där du sedan klickar dig vidare till uppleva och göra och ung i Mölndal. Trygghet och trivsel i ditt bostadsområde I Mölndals stad bedrivs samhällsarbete i fyra bostadsområden. Dessa har alla en anställd samordnare med uppgift att tillsammans med dig, dina grannar, kommunala förvaltningar, bostadsföretag och bostadsrättsföreningar, arbeta för förbättrad trygghet och trivsel i området. Vill du vara med, har idéer, synpunkter eller vill veta mer - tveka inte att höra av dig till: Bifrost Vanessa Vogel, , Kållered Erik Rimsten, Åby Sandra Edesberg, Lindome Marko Manninen,

6 Utveckling och tillväxt i Mölndals stad Hur långt är det mellan Göteborg och Mölndal? Två millimeter, lika med tjockleken på plåten på skylten vid kommungränsen. Mölndal är en del av storstadsområdet Göteborg, samtidigt värnar vi om det som särskiljer oss; Gunnebo Slott, Kvarnbyn, naturen. Välkommen till oss på rådgivning! Vi hjälper dig med hela din ekonomi både din privata och företagets. Allt från små vardagsfrågor till stora framtidsplaner. Välkommen in till oss på kontoret i Mölndal, Brogatan 15. Vi har öppet måndag fredag Torsdagar har vi extra kvällsöppet till 18. För bokade besök tar vi även emot på andra tider. Boka möte på telefon på där vi har personlig service dygnet runt, alla dagar. Prova Mölndals-Posten gratis i en månad! * Mölndals stad är en aktiv del i en region med tillväxt. Vi hade inte varit där vi är idag om inte Göteborg hade funnits och Göteborg hade kanske sett annorlunda ut om inte Mölndal funnits. Kronans inkomster från jordbruk, kvarnar och fall i Mölndal användes för att bygga upp Göteborgs administration på 1600-talet. De resurser som idag finns i Göteborg, till exempel utbildning och forskning, har medverkat till att utveckla många framgångsrika mölndalsföretag. Är du företagare? I Mölndal finns flera företagarföreningar som har olika aktiviteter för medlemmarna. Det finns också ett nätverk för kvinnliga företagare; Accelerera. Dessutom arrangerar Näringslivsenheten olika mötesplatser där du som företagare är välkommen. På vår hemsida finns information om de olika föreningarna och våra aktiviteter. Funderar du på att starta eller har ett nystartat företag? Då kan vi i samarbete med Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen hjälpa dig med information och rådgivning. I triangeln Mölndal Medicinareberget Högsbo-Sisjön finns större delen av Life Sciencesektorn i Göteborgsregionen samlad (företag inom bland annat läkemedel och medicinteknik). Rätt förutsättningar för utveckling finns här. Men det är inte bara utvecklingsorienterade storföretag i Mölndal, med företag finns här naturligtvis en bredd. Här finns många företag inom mode och design, informationsteknik, livsmedel, tekniska konsulter, för att nämna några branscher. Vi som arbetar på näringslivsenheten vid Mölndals stad ska medverka till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för tillväxt, inte bara i staden utan även i Göteborgsregionen. Därför samarbetar de 13 regionkommunerna inom ramen för det regionala utvecklingsbolaget Business Region Göteborg, ett samarbete som är unikt i Sverige. Vi är din dörr in till Mölndals stad Vi kan hjälpa dig som företagare med information om lediga lokaler, mark för verksamheter, medverkan i regionala utvecklingsprojekt, kontakt med andra offentliga organisationer med mera. Vi bryr oss om hur företagen mår. Därför lyssnar vi på vad du som företagare tycker om olika saker. Vi vill ha en aktiv dialog mellan stadens ledning och det lokala näringslivet i olika utvecklingsfrågor. Du får gärna höra av dig! Stöd näringslivet på orten handla lokalt! Vad händer i skolan? Vad händer i det lokala föreningslivet? Vilka aktiviteter är på gång där du bor? Nu får du som nyinflyttad i kommunen prova Mölndals-Posten gratis i en månad*. Då missar du inga viktiga planer eller beslut som påverkar vardagen för dig och din familj. Sms:a M-P Nyinflyttad till: Glöm inte skriva ditt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan också ringa oss på telefon Bekanta dig med Mölndals-Posten på Välkommen till ditt nya hem och vi ses! Mölndals Kulturskola - För dig mellan 0 och 19 år Instrument, Kör, Dans, Musikterapi, Rytmik, Musikal, Sångcoachning, Bandverkstad, Digital produktion... *Erbjudandet gäller endast nyinflyttade personer i kommunen som inte prenumererat på Mölndals-Posten tidigare och till och med Läs mer och anmäl dig på: 6

7 VÄLKOMMEN TILL VETTRIS DIN VETERINÄR I MÖLNDAL Välkommen till Allemanshälsan Jungfruplatsen Vårdcentral och BVC Med separat katt- och hundavdelning, operationsfaciliteter, laserbehandling och röntgen. Drop-in vaccination tisdagar mellan Besök vår foderbutik och ta hjälp av våra erfarna kostrådgivare för rätt foder till ditt djur. Vi direktreglerar mot ditt försäkringsbolag. Välkommen till Lantbruksgatan 6 i Mölndal. Ring och boka en tid för din bästa vän! Leg. Veterinär Joakim Skierus i Mölndal. Drop-In för akuta åkommor Spec.läkare i allmänmedicin Distriktsköterska Astma och Diabetessköterska BVC Vaccinationer utan tidbeställning Öppettider: Måndag fredag Telefon: BVC: Jungfruplatsen Mölndal Gudstjänst i Fässbergs kyrka varje söndag kl 11. Kontakt: kyrkoherde Annar Aas, tel Gudstjänst varje söndag, se hemsidan i vilken kyrka. Kontakt: kyrkoherde Lars Nordh, tel Gudstjänst i Lindome kyrka varje söndag kl 11 (juni-aug kl 10). Kontakt: kyrkoherde Staffan Tobjörk, tel Gudstjänst i Stensjökyrkan varje söndag kl 10. Kontakt: kyrkoherde Stefan Risenfors, tel

8 Foto: Maria Johannesson Omsorg och hjälp när du behöver Omsorger om äldre Vård och omsorg ansvarar för att behovet av hemvård (personlig omvårdnad, hemsjukvård och serviceinsatser) samt alternativa boendeformer för äldre utreds och tillgodoses. Varje människas individuella behov avgör rätten till bistånd. Därutöver erbjuds viss övrig service, dagverksamhet och information till den enskilde. Biståndshandläggarna hjälper dig med frågor rörande: hemvård trygghetslarm boende råd och stöd i övriga frågor som rör omsorg om äldre Hemvård Målet för hemvården är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö så länge du kan och att du får leva ett så självständigt liv som möjligt. Hemvården tar fasta på det du klarar själv och kompletterar med olika insatser som behövs. Om du behöver stöd i form av personlig omvårdnad, städ, tvätt och inköp kan du välja vem som ska utföra detta. Trygghetstelefon För en fast månadskostnad kan äldre och funktionshindrade efter biståndsprövning anslutas till trygghetslarmet. Larmet tas emot av jourpersonal dygnet runt. Du ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggarna. Äldreboende I Mölndals äldreboenden har alla boende egen lägenhet med tillgång till omsorg och omvårdnad dygnet runt. Lägenheterna är utrustade med eget pentry och handikappanpassad toalett. Det finns äldreboenden som har inriktning mot personer med demenssjukdom. Hälso- och sjukvård utförs av sjuksköterska på boendet och rehabilitering av stadens sjukgymnast och arbetsterapeut. Värdigt liv och välbefinnande Den som bor i äldreboende ska kunna leva ett så gott liv som möjligt. För den som flyttar till ett äldreboende upprättas en individuell planering som utgår från den enskildes behov. Planen är en överenskommelse kring vilken stöd och hjälp den enskilde ska få på äldreboendet och den följs upp och förändras vid behov. Meningsfullhet och gemenskap På alla äldreboenden finns ett varierat utbud av till exempel konserter, sång, dans, promenader och högläsning. Biståndsenheten Telefontid: kl Träffpunkter för äldre Mölndal har fyra träffpunkter dit alla seniorer är välkomna. Kontakta respektive Träffpunkt för mer information, program med mera. Träffpunkt Centrum, Kulturhuset Möllan Göteborgsvägen Aktivitetscentrum i Berzelius äldreboende Terrakottagatan 1 A, Mölndal Träffpunkt Kållered, Brattåsgården Streteredsvägen 5, Kållered Träffpunkt Lindome Almåsgången 1, Lindome centrum Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning och svårigheter att klara ditt dagliga liv har rätt till olika former av stöd. Av Vård och omsorg får du det stöd och den service som du behöver för att kunna arbeta, studera, delta i aktiviteter och leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna, som är behovsprövade och söks hos LSS-handläggarna, kan vara: biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd för sådan assistans ledsagarservice biträde av kontaktperson avlösarservice i hemmet korttidsvistelse utanför hemmet bostad med särskild service daglig verksamhet korttidstillsyn boendestöd/social samvaro Dessutom kan du som har en funktionsnedsättning, efter behovsprövning, även få hjälp med personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städning och tvätt. Mer information får du av LSS-handläggarna. Öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning SPIRA på Frölundagatan 39 och träffpunkten på Lyckostigen 2 är öppna verksamheter för dig som är över 18 år och har någon form av psykisk funktionsnedsättning. De öppna verksamheterna erbjuder daglig sysselsättning, förberedande arbetsträning och social samvaro i en aktiv och positiv miljö. Närmare information om öppettider med mera lämnas på telefon och LSS-handläggarna (vx) Träffas säkrast kl Kommunal hälso- och sjukvård I Vård och omsorg kan du med behov få kommunal hälso- och sjukvård om du bor eller vistas i: Särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättningar Dagverksamhet Daglig verksamhet Personer i ordinärt boende som har ett varaktigt behov och stora svårigheter att ta sig till primärvårdens mottagningar. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. I Mölndals stad finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter inskrivna i hemsjukvården. Hemsjukvården är anpassad efter dina individuella behov och sker i nära samarbete med primärvård och sjukhus. Du kan få vård i hemmet under en kortare eller längre period. För mer information kontakta gärna områdeschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska på telefon (vx). Fixaren för dig som är 80+ Fixaren hjälper dig som är 80 år eller äldre med sådana uppgifter som hemtjänst, hantverkare och annat yrkesfolk inte utför. Tjänsten är kostnadsfri. Ring för att boka tid med Fixaren. Mer information Mölndals stads hemsida Telefonnummer och adresser till olika funktioner inom Vård och omsorg hittar du i telefonkatalogens gröna sidor under Mölndals stad. Kundtjänsten Vård och omsorg Direkt kan besvara frågor och hänvisa dig till rätt person. Telefon: Öppet: måndag torsdag kl 9 15 (stängt kl 12 13), fredag kl

9 Stöd och rådgivning Grundtrygghet När egna resurser, familj och vänner inte räcker till eller helt saknas har kommunen det yttersta ansvaret att tillgodose dina behov och värna om din ekonomiska och sociala grund - trygghet. Du kan få hjälp med till exempel försörjningsstöd (socialbidrag), stöd för dig som är missbrukare eller hjälp när det gäller barn och ungdomar. Mer information finns på stadens hem - sida under Omsorg och hjälp eller ring (växel). Besöksadress: Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal Samarbetssamtal, faderskap och adoptioner Hos familjerättssekreterarna kan du få råd och stöd i frågor som rör familjerätt, såsom vårdnad av barn och rutiner för umgänge. Föräldrar som separerat och inte kan komma överens kan få hjälp genom samarbetssamtal. När ett ogift par får barn blir inte faderskapet registrerat i folkbokföringen. Faderskapet ska därför fastställas och föräldrarna kallas till oss för underskrift. Barnet får därefter arvsrätt efter sin far och rätt till faderns släktnamn. Vid besöket har föräldrarna möjlighet att anmäla om man önskar gemensam vårdnad. Vid adoption av utländska barn krävs medgivande från nämnden. Det är familjerättssekreterarna som gör den utredning som behövs. Familjerätten Besöksadress: Södra Ågatan 4 B, Mölndal Våld i nära relationer Blir du utsatt för hot eller våld av din partner? Det finns hjälp att få. Du kan vända dig till oss om du är orolig för att någon i din omgivning far illa eller om du själv har problem med ilska och aggression. Du som blivit utsatt för hedersrelaterat våld kan också vända dig till oss för stöd och hjälp. Ring (växel). Foto: Lars Ekberg Barn som far illa Om du får kännedom om något som kan innebära att ett barn eller en tonåring far illa genom misshandel, försummelse eller av andra orsaker - kan du uppmärksamma socialtjänsten om detta via en anmälan. Socialtjänsten fattar på grundval av dina uppgifter om det ska inledas en utredning. Du kan höra av dig anonymt. Ring (växel). Öppenvård I öppenvården kan du och din familj få stöd i olika former. Du kan få familjebehandling för bara din familj. Det finns även olika gruppverksamheter, för föräldrar för att bli stärkta i sin föräldraroll, eller för barn och unga som behöver någon att prata med. Det finns också verksamheter för kartläggning och behandling av unga missbrukare och unga lagöverträdare, samt för medling vid brott. Ring öppenvården som lotsar dig vidare till rätt stöd: (växel). Familjerådgivning Familjerådgivning kan vara ett alternativ när du upplever att du kört fast i en parrelation och behöver hjälp att komma vidare. Kostnaden är 200 kronor per samtal. Hos familjerådgivarna kan du också gå en studiecirkel i kärleksvård, kallad PREP, för par som vill stärka sin relation. Varje år startas också en samtalsgrupp om svårigheter i samband med separation. Familjerådgivning Besöksadress: Norra Ågatan 32, Mölndal Ring för tidsbeställning. Rådgivningsbyrån i alkoholoch narkotikafrågor Vuxna med alkohol- eller narkotikaproblem och du som är anhörig till en person med missbruksproblem kan få hjälp av rådgivningsbyrån. Mottagningen erbjuder Råd Motiverande samtal Stödsamtal Behandling Som sökande kan du vara anonym och registreras inte. Besök och behandling är kostnadsfria. Rådgivningsbyrån i alkohol och narkotikafrågor Besöksadress: Nämndemansgatan 3, Mölndal Telefontid för rådgivning och tidsbeställning: måndag och fredag kl 9 10, kurator Sociala jouren Sociala jouren kan kontaktas när någon är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde och det är omöjligt att invänta kontorstid. Sociala jouren Konsumentrådgivning Konsumentrådgivaren informerar dig om vad du har för rättigheter och skyldigheter som konsument. Om du har klagat på en vara eller tjänst och inte fått gehör för klagomålen kan du få råd och stöd i kontakterna med företaget eller hjälp med att föra ett tvistigt ärende vidare. Du kan också få råd före köp det finns information om och tester på en mängd varor. Kanske har du synpunkter på hur samhället fungerar för dig som konsument, till exempel service i bostadsområdet, barnsäkerhet, reklam, försäljning med mera. Hör av dig i så fall en av konsumentrådgivarens uppgifter är att föra allmänhetens synpunkter vidare och påverka i konsument - frågor. Konsument Göteborg Telefontid: måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl 9 12 Öppettider reception: måndag fredag kl Lunchstängt kl Besöksadress: Postgatan 16, Göteborg: Postadess: Box , Göteborg Ekonomisk rådgivning Räcker inte pengarna till månadens slut? Hopar sig räkningarna? Dessa och andra privatekonomiska frågor kan du få hjälp med av ekonomirådgivaren. Tillsammans kan vi göra en hushållsbudget, se om du kanske kan fördela utgifterna över året och genom villkorsjusteringar på lån få ned dina månadskostnader. Har du riktigt hamnat i skuldfällan och behöver hjälp med skuldsanering kan du vända dig till ekonomirådgivaren med frågor eller för att få hjälp med att ansöka om skuldsanering. Ekonomirådgivare Besöksadress: Södra Ågatan 4 A, Mölndal (växel) Besök efter överenskommelse. Energi- och klimatrådgivning Mölndals stads energi- och klimatrådgivare ger råd till privatpersoner, organisationer och företag. Du kan få tips och råd om hur du skall använda den energi du köper på bästa sätt, vilket energislag som är bäst för uppvärmning av just ditt hus och vilka investeringar som är vettiga att göra för att hålla energiförbrukningen nere. Du kan även få information om hur du gör när du ska byta elleverantör och vilka bidrag som finns inom energiområdet. Energi- och klimatrådgivare Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11 17, Mölndal säkrast tisdag torsdag kl Besök efter överenskommelse. Mölndals informationscentral Du kan vända dig till informationscentralen för att få hjälp med frågor som rör stadens verksamheter och hjälp med att komma i kontakt med rätt avdelning eller tjänsteman. Välkommen att ringa eller besöka oss för att få: blanketter broschyrer turistinformation tips om utflyktsmål aktiviteter och evenemang försäljning av fiskekort och kartor Mölndals informationscentral Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11 17, Mölndal Öppet: måndag-torsdag kl , fredag kl Sommartider 2013: 24 juni 12 augusti kl Lunchstängt kl Mer information Mera att läsa finns på Mölndal stads hemsida Annonsera i Nyinflyttad tel Studera som vuxen! Kurser på grundläggande eller gymnasial nivå Kurser med yrkesinriktning Sfi utbildning i svenska för invandrare Särvux särskild utbildning för vuxna Yrkeshögskoleutbildning Vägledning & Kompetens, Krokslätts fabriker, Göteborgsvägen 97, ingång 1, Mölndal. Tel E-post: Se också och 9

10 DIN LOKALA ELEKTRIKER / BEHÖRIG ELINSTALLATÖR HUR VILL DU BO I FRAMTIDEN? Tfn INSTALLATIONER OCH REPARATIONER TILL FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER Läs mer om oss på webben: eller kontakta oss på HSB där möjligheterna bor när jag är vuxen ska mina barn få korv och glass precis varenda dag Hjälp barn med cancer För tjugofem år sedan var barncancer praktiskt taget obotligt. Idag botas ca 75 procent av alla cancersjuka barn. Detta tack vare forskning som lett till bättre behandlings- och vårdmetoder. Barncancerfonden fortsätter stödja forskning och andra insatser med sikte på att inga barn ska drabbas av cancer. På vägen ska vi genom behandling, vård och rehabilitering se till att de som drabbas överlever och blir botade. Alla barn har rätt till ett fullvärdigt liv. postgiro: telefon:

11 Vill du ha bättre koll på hur din bostad står sig på marknaden? Lantmäteriet. Ärende nr MS2012/ VÄLKOMMEN TILL FOLKTANDVÅRDEN Frisk i munnen hela livet Funderar du på hur du bäst tar hand om dina tänder? Vi på Folktandvården i Mölndal och Lindome erbjuder tandvård för alla barn som vuxna. Vi möter dina behov, vare sig det handlar om en vanlig undersökning eller avancerad specialisttandvård, så att du kan vara frisk i munnen hela livet. Ett gott liv kräver lite underhåll Hos Folktandvården kan du teckna avtal om Frisktandvård tandvård till fast pris ett smart sätt att hålla koll på både tänderna och plånboken. Undersökningar, personligt tandvårdsprogram, akuttandvård, lagningar, specialisttandvård, kirurgiska behandlingar det mesta ingår utom dyra räkningar. Ungefär som en försäkring med andra ord. Du får både förebyggande underhåll och trygghet om något händer. Läs mer på folktandvarden.se/vgregion eller kontakta oss för att boka en tid! Kliniker i Mölndal Det är det händer. fastighetsbyran.se Fastighetsbyrån i Mölndal, Välkommen till Läkargruppen Mölndalsbro. Vi är en privat läkarmottagning i Mölndals Centrum som är godkänd inom VG Primärvård. Hos oss finns specialistläkare i allmänmedicin, ÖNH-specialist, specialist i ortopedi, specialistläkare i internmedicin, diabetessköterska, distrikts - sköterska, astma/allergi/kol-sköterska, psykologer och Barnavårdscentral. I närliggande lokaler finns även gynekolog och sjukgymnaster. Patientavgifter och frikort enligt Västra Götalandsregionen gäller. Välkomna att boka tid hos oss. Ni når oss på telefon: Mölndals sjukhus Biskopsbogatan 27 Tel Bifrost Blandsädesgatan 6 A Tel Krokslätt Fredåsgatan 13 Tel Åby Katrinebergsgatan 1 Tel Lindome Almåsgången 5 Tel Vaccinationer och kostnadsfria hälsoråd inför utlandsresan. Drop In Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Broplatsen 12, Mölndals Centrum Fri parkering Telefon:

12 Foto: Gunnebo Slott och Trädgårdar Gunnebo Slott och Trädgårdar Ett historiskt besöksmål som lever Gunnebo slott byggdes i slutet av talet och kom att bli ett av Sveriges mest magnifika sommarnöjen. Tvåhundra år senare har stora delar av anläggningen återskapats och är idag ett av regionens mest populära besöksmål. I slutet på 1700-talet önskade den förmögne grosshandlaren John Hall med familj en exklusiv lantvilla som komplement till bostaden inne i Göteborg. Stadsarkitekt Carl Wilhelm Carl - berg, nyss hemkommen från lång studieresa i Europa, anlitades för att skapa sommaridyllen. Carlberg ritade såväl anläggningens olika byggnader som slottets inredning och den omgivande parken. Slottets smakfulla utförande väckte stor beundran bland samtida besökare. Återskapad idyll Idag betraktas Gunnebo som ett av Sveriges mest stilrena exempel på nyklassisk byggnadskonst. Sedan 1949 ägs Gunnebo av Mölndals stad. Ungefär tvåhundra av Carlbergs originalritningar till Gunneboanläggningen finns bevarade och dessa har givit oss en unik möjlighet att återskapa de delar som förstörts eller försvunnit under årens lopp. Alla arbeten bygger på högklassigt hantverk. Sedan 1996 har tjänste folksbyggnaden, drivhuset och två flygelbyggnader uppförts och gamla och nya köksträdgården anlagts. Den formella parken har återfått många av sina ursprungliga former. 12 Ekologisk anläggning Idag bedrivs alla verksamheter med en ekologisk inriktning. Gunnebo Kaffehus och Krog använder grönsaker som odlas i de egna KRAV-certifierade köksträdgårdarna. Av de djur som föds upp på lantgården används bland annat de ekologiska lammen till julbordet. Serveringen har öppet varje dag för lunch-, kafé- och konferensgäster. Kvällstid finns möjlighet att anordna fester, bröllop och middagar. Allt som görs är inspirerat av 1700-talet. Regionens första kulturreservat Gunnebo utsågs för några år sedan till Västra Götalandsregionens första kulturreservat. Detta innebär att de natursköna områdena kring slotts- anläggningen vårdas och bevaras för framtida generationer. Lantgården är populär bland barnfamiljer som vill titta på de gamla svenska lantraserna. Evenemang hela året I Gunnebo unika miljöer arrangeras olika publi - ka evenemang året om. Höjdpunkten på sommaren är midsommarfirandet och den traditionella utomhusteatern som spelas i juli och augusti. Claes Malmberg är tillbaka och spelar charmör i årets sommarteater Charmören från Långedrag en musikalisk komedi med Anders Aldgard som regissör. Mycket musik, dans och skratt utlovas. Varje år anordnas också de två välbesökta marknaderna Jordens Mat och Jul på Gunnebo. Välkommen att uppleva Gunnebo Slott och Trädgårdar Gunnebo Slott och Trädgårdar Guidade visningar av slottet året runt, sommartid dagligen. Guidade visningar av parken och trädgårdarna under högsäsong. Gunnebo Kaffehus och Krog 2 januari 20 juni Öppet dagligen kl Midsommarafton 21 juni kl juni 18 augusti Öppet dagligen kl augusti 26 november Öppet dagligen kl november 20 december Serveras julbord, endast bordsreservation december 30 december Öppet kl Stängt julafton, juldagen, nyårsafton, nyårs - dagen. Förändrade öppettider kan förekomma vid större evenemang samt högtider. Information och bokning Telefon: Fax: E-post: Gunnebo Butik och Mölndals Turistbyrå 2 januari 20 juni Öppet dagligen kl Midsommarafton 21 juni Öppet kl juni 18 augusti Öppet dagligen kl augusti 30 december Öppet dagligen kl Stängt julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Höjdpunkter 2013 Midsommarafton Traditionsenligt midsommarfirande 21 juni. Jordens mat Ekologisk marknad i skördetid. Arrangeras i samarbete med KRAV i september. Jul på Gunnebo Traditionsenlig julmarknad med klassiskt hantverk och ekologisk mat. Julkonserter och julaktiviteter. Julfrukost, jullunch och julbord serveras på Gunnebo Kaffehus och Krog.

13 Kultur året om för alla Mycket för barn och ungdomar Barnprogram för hela familjen Hela familjen kan tillsammans till exempel gå på teater, se en matiné eller vara med på en work - shop. Vår och höst erbjuder kultur- och fritidsförvaltningen Barnprogram i Mölndal på olika platser i staden. Kultur i förskola och skola Även i skolan erbjuds ett brett kulturprogram under terminerna. KULF/Skolkulturrådet förmedlar pedagogiska program, projektmedel och föreställningar till förskolebarn, grundskolan och gymnasiet i Mölndals stad. Verksamhetsområdena är litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygd och kulturminnesvård. Evenemang att se fram emot Foto: Peter Lloyd Familjefest i Stadshusparken 5 juni Den årliga städkampanjen Ett skräp om dagen firas med en stor familjefest den 5 juni. Kända artister uppträder på stora scenen, Mölndals egen PelleKan delar ut priser och tivoli och grillar finns i parken. Fri entré. Nationaldagsfirande 6 juni Välkommen att fira Nationaldagen på Stadshusplanen (framför Stadshuset). Högtiden inramas av musik, dans och sång av ensembler från Mölndals Kulturskola. Teater utomhus hela sommaren Familjeteater, som även passar de allra yngsta, spelas av medlemmar från Teaterhuset i Gunnebo - skogen. Friluftsteater med kända skådespelare i de bärande rollerna spelas på ängen framför Gunnebo slott. Håll utkik efter annonser eller se Kvastarna, Teaterhuset. Foto: Teaterhuset Musik på Vattnet vid Rådasjön I Mölndal är det en mångårig tradition att samlas till sensommarkonsert vid Rådasjöns södra strand i slutet av augusti. Publiken kommer i stora skaror med filt och picknick-korg för att slå sig ned längs strandkanten och njuta av musik och fyrverkeri. Mölndals Kulturskolas Storband svarar för musiken tillsammans med en inbjuden gästartist. Mölndals Roddklubb visar upp sina tävlingsbåtar som ett inslag i programmet. Fri entré. Kulturnatt i Kvarnbyn 6 september Den första fredagen i september öppnas portarna till årets kulturupplevelse i Mölndal - Kulturnatt i Kvarnbyn. Mölndals Kvarnby förvandlas till en magisk mötesplats med musik och dans, konstutställningar, öppna museer, happenings, familjeaktiviteter, mat och mingel. I händelsernas centrum brusar den upplysta forsen. Fri entré. Gå på teater eller spela själv Teaterhuset Mölndal är en amatörteaterförening för barn, ungdomar och vuxna. I verksamheten ryms bland annat teaterkurser för barn och ungdomar, fristående teatergrupper samt en rad olika teaterprojekt. Varje år uppförs flera populära föreställningar. Det finns även möjlighet att hyra lokaler för konferens eller egna föreställningar. Mer information eller Kvarnbyn en mötesplats Mölndals Kvarnby är platsen där det ofta händer spännande saker på kulturområdet. Den anrika industrimiljön har blivit en kreativ mötesplats för design och hantverk, konst och scenkonst. Kulturnatt i Kvarnbyn till exempel, är ett evenemang som lockar flera tusen besökare varje år. Håll utsikt efter annonser! Utställning under Kulturnatt i Kvarnbyn. Foto: Peter Lloyd 13

14 Utställningen Åldersnoja på Mölndals stadsmuseum. Foto: Peter Lloyd Mölndals stadsmuseum berättar, berikar och berör Välkommen till en mötesplats för besökare i alla åldrar! Mölndals stadsmuseum ligger intill den mäktiga forsen i det gamla industriområdet Kvarnbyn, som idag är ett välbevarat och välbesökt område av kulturhistoriskt riksintresse. Museets samlingar består av över föremål som bara väntar på att upptäckas. De visas utan glasade montrar, som en jättelik minnesbank av föremål, bilder och berättelser. I det Öppna magasinet finns vardagsföremål som du känner igen och som väcker minnen. Utställningen Lindomemöbler, visar en unik samling av stolar och andra möbler från 1700-tal till 1900-tal. För barn Bli sakletare i Öppna magasinet, följ sagostigen eller klä ut dig i klädkammaren. Här finns mycket att utforska. I det spännande dataspelet Fylgja följer du flickan Tyras äventyr i järn- och bronsåldern. Spela på museet, eller ladda ner och spela hemma. Årets utställningar I utställningen Åldersnoja från vaggan till graven? blandas foton, föremål och berättelser med utrymme för dina egna funderingar kring livet och åldrandet. Pågår till och med 28 april. Bli inspirerad av ett traditionellt hantverk med stor variation. Bara blått och vitt är en utställning om lapptäcksarbeten, producerad av Lapptäcksverkstan i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet och Mölndals stadsmuseum. Pågår 1 juni 29 september. Ansiktslyftning av museet Under 2013 pågår ett förändringsarbete i museets lokaler. Efter tio år i den gamla textilfabriken Strumpan har det blivit dags för en ansiktslyftning, där museet kommer att se över såväl form som innehåll i de permanenta utställningarna och övriga delar av lokalerna. Förändringarna sker successivt. Under hela arbetets gång kommer delar av museet att hålla öppet. I januari 2014 öppnar de uppdaterade basutställningarna. Håll utkik på för aktuell information om arbetet och hur det påverkar ditt museibesök. Café, butik och konferens Forscaféet serverar såväl mättande luncher som god fika. På sommaren kan du ta med dig kaffekoppen ut på bryggan rakt ovanför den mäktiga forsen. I museibutiken finns bland annat lokalt konsthantverk, leksaker och böcker. Boka museets konferensrum kombinerat med en guidad visning av museet för ett extra inspirerande möte! Upptäck mer I museets Faktarum finns information om Mölndal som samlats från artiklar och böcker, samt även upptecknade minnen och berättelser. På webbplatsen Upplev online kan du söka bland samlingarna av foton och föremål. Museet hjälper dig att upptäcka spår i landskapet efter människors tidigare aktiviteter genom ett antal natur- och kulturstigar i kommunen, läs mer på Välkommen! Mölndals stadsmuseum Kvarnbygatan 12, Mölndal Öppet: tisdag söndag kl , Fri entré! Fri parkering vid Grevedämmets skola Forscaféet Kvarnbygatan 12, Mölndal Öppet: tisdag fredag kl , lördag söndag kl Genom ett brett utbud av olika aktiviteter vill Balansen inspirera till bättre hälsa hos invånarna i Mölndal. Varje vår och höst presenteras ett nytt program där du kan ta del av föreläsningar, kurser och grupper om till exempel kost, stresshantering, yoga och avslappning. I vårt nätverk ingår Balansen är din hälsodisk i Mölndal bland annat studieförbund, församlingar och bibliotek. Håll utkik efter aktuellt program antingen på hemsidan eller platser som bibliotek, vårdcentraler, Aktiviteten med flera. Balansen drivs genom ett samarbete mellan Mölndals stad och Västra Götalandsregionen. Välkommen till Balansen! Balansens kontor:

15 Foto: Mölndals stadsbibliotek Välkommen till biblioteken i Mölndal Biblioteken i Mölndal finns alltid nära dig. I Balltorp, Lindome, Kållered och Mölndal eller på någon av bokbussens nära fyrtio hållplatser runt om i staden. På webben och facebook är biblioteket dess - utom tillgängligt dygnet runt. Under 2012 har Biblioteken i Mölndal tagit ny skepnad, med nytt självbetjäningssystem, ljus och modern inredning och mindre diskar som gör det ännu lättare att nå personalen. Just nu satsar biblioteket extra mycket på digital delaktighet genom att delta i kampanjen Digidel Med gratis wifi, internethjälp, introduktioner till e-post, sociala medier och e-böcker är biblioteket din vägvisare in i den digitala världen. Nu kan du som har en smart Android eller Iphone också ta med dig biblioteket i fickan, genom vår mobila webb. Vill du i stället använda internet på biblioteket bokar du lätt in dig på en dator eller tar med dig din egen surfplatta och använder vårt trådlösa nätverk. Vid datorerna kan du även släktforska eller använda någon av våra övriga databaser. Vägledning och fördjupning I dagens samhälle finns ett överflöd av nyheter och budskap. På biblioteket får du vägledning och chansen att läsa mellan raderna. Biblioteket är platsen för fördjupning, där kunskap och information är fritt tillgänglig. I tryckt eller digital form. Och skulle du behöva hjälp med att söka, så är det bara att fråga personalen. Inspiration och upplevelser På biblioteket kan du alltid hitta det du letar efter. Information och kunskap, inspiration och upplevelser. Här händer alltid något, genom ett brett utbud av utställningar och program, för barn, unga och vuxna, med alltifrån sagostunder och lovaktiviteter till bokcirklar, föreläsningar eller workshoppar. Läs mer i foldern Det händer på biblioteken i Mölndal som kommer två gånger om året, eller på bibliotek.molndal.se Biblioteken i Mölndal ger plats åt såväl rofyllda läshörnor som livliga diskussioner och kreativa möten, åt skapande, upplevelse och livslångt lärande. Välkommen in på ditt bibliotek! Mölndals stadsbibliotek Göteborgsvägen 21, Mölndal , fax Måndag torsdag kl 10 20, fredag kl 10 19, lördag kl Information: Boken kommer: e-post: Balltorps bibliotek Balltorpsskolan/Gundefjällsg. 299, Mölndal Tisdag kl 10 19, onsdag kl 13 16, torsdag kl Telefon och fax: e-post: Bokbuss Telefon under hållplatstid För att hitta en hållplats nära dig se bibliotek.molndal.se/bokbuss e-post: Kållereds bibliotek Kållereds centrum/hagabäcksleden 9 Måndag torsdag kl 11 19, fredag kl 11 15, lördag kl e-post: Lindome bibliotek Almåsskolan/Almåsgången Måndag torsdag kl 13 19, fredag kl 13 17, lördag kl Skoldagar öppet från kl 9. e-post: Webbplats: bibliotek.molndal.se E-post: Forsåkersområdet, som är ca 24 ha, ska gå igenom en omfattande omvandling från industriområde till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen. I framtiden blir det en stadsdel med ett boende i cityläge som präglas av blandstadskaraktär där kreativitet och engagemang bidrar till en dynamisk utveckling av Mölndal. MölnDala Fastighets AB är helägt av Mölndals stad och bolaget leder planering, utveckling och exploatering av Forsåkersområdet i Mölndal. 15

16 Det gröna Mölndal Foto: Sonja Skäär I Mölndal och dess omgivning är det ovanligt grönt med flera kommunala badplatser, generösa fiskevatten och friluftsområden med goda möjligheter till motion och avkoppling. Badplatser Rådasjön Här finns handikappbadplats med sluttande badbrygga och ledstång. Lättillgänglig P-plats i närheten. Stensjön /Gunnebo Bro (ej bryggor) Stensjön/Strandvägen Horsika Sisjön Tulebosjön Bergsjön Södra Barnsjön Västra Ingsjön Änggårdsbergen Eklanda Golfbana Safjället Toltorp Sisjön Krokslätt Lackarebäcks Långvatten Lackarebäck 4 MÖLNDAL Stensjön Solängen 5 6 Åby fritidscentrum 14 Åby Peppared Ö Balltorp golfbana Torrekulla Bergsjön Sandsjöbacka Naturreservat Hällesås Rådasjön Gunnebo friluftsområde Kikås Kikås Långvatten Eken Horsikan Fagered Långås Hårssjön KÅLLERED 8 Livered Gastorp Isaks mosse Tulebosjön Tulebo Dvärred Annestorp LINDOME Fiske Sportfiskarnas gula kort gäller i: Stensjön Rådasjön Mölndalsån i centrum (samt i Göteborg) Sisjön Gravsjön Nordsjön Östersjön Sportfiskarnas blå kort gäller i: Norra Långevattnet Lokala fiskekort krävs i: Hassungaredsjöarna Lindomeån Södra Långevattnet Ingsjöarna Norra Barnsjön Fritt fiske: Södra Barnsjön Tulebosjön Hårssjön Naturreservat och friluftsområden Hassellund Peppareds naturreservat Rådasjöns naturreservat Safjällets naturreservat Sandsjöbacka naturreservat Änggårdsbergens naturreservat Gunnebo friluftsområde/kulturreservat Lindome friluftsområde Norra Barnsjön Södra Barnsjön Greggered Lindomeån golfbana 11 Gravsjön Hassungaredssjöarna Lindome friluftsområde Hällesåker 13 Nordsjön Kroksjön Östersjön Bohusleden Bohusleden är riksled 1 och Sveriges längsta led. Den ger möjlighet till 36 mil vandring genom Bohuslän. Ridstigar Av kommunens 15 mil leder och stigar är 20 km ridspår inom: Gunnebo friluftsområde Änggårdsbergen Lindome friluftsområde Tulebo Eljusspår Gunnebo Herkules friluftområde: från Herkulesgården 3 km. Isaks mosse Lindome: 1 km elljusspår i naturområdet mellan Odonvägen och Valåsdalen. Lindome friluftsområde: från Bunketorp 2,5 km. Safjällets naturreservat: från Krokslättsvallen 2,5 km och 1,5 km. Torrekulla friluftsområde: från Torrekulla turiststation 2,5 km. Peppared närströvområde: Balltorp, 2 km Friluftsgårdar och golf 6. Herkulesgården 9. Torrekulla turiststation 11. Mölndals golfklubb 12. Bunketorp 14. Torrekulla golfklubb 14. Hills Golf Club Västra Inseros Ingsjön Lekplatser I Mölndals stad finns 58 allmänna lekplatser, fem av dem är anpassade för funktionshindrade. Det är gatukontoret som förvaltar och sköter om stadens lekplatser. Mer information om lekplatser i Mölndal finns på hemsidan Sevärdheter och kyrkor 1. Gunnebo slott och Trädgårdar 2. Mölndals museum/mölndals Kvarnby 3. Fässbergs kyrka 4. Stensjökyrkan 8. Kållereds kyrka 10. Lindome kyrka Hembygdsgårdar 5. Kvarnbygården 7. Långåker 13. Börjesgården PelleKan städar hela stan är Mölndals egen kampanj för att minska nedskräpningen. Hjälp till att hålla en skräpfri stad Vill du veta mera om parker, friluftsområden, fiske, lekplatser, badplatser, ridstigar med mera kontakta: Gatukontorets kundservice vardagar 8 12 och Besöksadress: Skedebrogatan 1, Mölndal Besök gärna vår hemsida Gunnebo Butik och Mölndals Turistbyrå Gunnebo Slott och Trädgårdar Öppet: 2 januari 20 juni Öppet dagligen kl Midsommarafton 21 juni Öppet kl juni 18 augusti Öppet dagligen kl HÄR KAN DU KÖPA KARTOR OCH FISKEKORT 19 augusti 30 december Öppet dagligen kl Stängt julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Telefon: E-post: Mölndals informationscentral Stadshuset, Göteborgsvägen Öppet: måndag-torsdag kl , fredag kl 8 16 Sommartider 2013: 24 juni 12 augusti kl 8 16 Lunchstängt sommartid kl Telefon: E-post: 16

17 När vi är på väg Cykla eller gå Det snabbaste och billigaste sättet att ta sig fram på korta sträckor är oftast att cykla eller gå. En 20 minuters cykeltur tar dig nästan överallt i Mölndal och det finns cirka 11 mil gång- och cykelvägar. Mölndals cykelkarta finns att hämta i Informationscentralen i stadshuset, turistbyrån eller biblioteken. Cykel reseplanerare hittar du på goteborg.trafiken.nu Låsbart cykelgarage kan du hyra vid Mölndals bro. Se Så här åker du kollektivt Det finns gott om kollektivtrafik i Mölndal. Här finns tåg, spårvagn och buss. Pendeltåget har stationer i Mölndal, Lindome och Kållered. Flera busslinjer binder ihop Mölndal med centrala Göteborg, Västra Frölunda och Mölnlycke. På kan du planera din resa, hämta tidtabeller och hitta pendelparkeringar. Ska du åka tåg kan du planera din tågresa på Om du kör bil För vissa resor är bilen det bästa alternativet. Då kan du köra sparsamt eller välja en miljöbil. Läs mer på och Var med i en bilpool Vill du ha tillgång till bil men inte äga den? I centrala Mölndal finns bilpool på flera ställen. Läs mer på Foto: Sonja Skäär Trafiken i Mölndal och vår omvärld ökar. För att skapa en bättre livsmiljö i Mölndal med renare luft, bättre hälsa och mindre trängsel arbetar staden för att underlätta flexiblare resvanor och klokare transportval. Nya vägvanor På kan du läsa mer om hur du kan bidra till mindre trängsel och bättre miljö genom att välja alternativ till bilen. Västsvenska paketet Just nu genomförs flera stora infrastruktursatsningar i regionen som ska bidra till ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. På kan du läsa mer om utbyggnad av kollektivtrafiken, trängselskatt med mera. För dig som behöver färdtjänst Du som är sjuk eller har en funktionsnedsättning och som har svårt att åka med buss, pendeltåg eller spårvagn, kan ansöka om färdtjänst. Riksfärdtjänst Du som är sjuk eller har en funktionsnedsättning och vill åka till en annan kommun men inte kan åka på egen hand, kan ansöka om riksfärdtjänst. Så ansöker du Om du vill ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst, kontakta Mölndals stads färdtjänsthandläggare på (växel) vardagar kl och Ansökan hittar du också på Vi källsorterar Du som bor i villa eller radhus lämnar förpackningar för återvinning till närmaste återvinningsstation. Du som bor i flerbostadshus kärlsorterar i närmaste miljöhus. Vi hämtar matavfall från många miljöhus och om ditt är ett av dem så kan du läsa om hur du ska göra på Återvinningsstationer På ÅVS kan du till exempel lämna: Förpackningar Tidningar Glödlampor Kläder/textilier Småbatterier Kikås och Lindome återvinningscentraler ÅVC i Kikås och Lindome är bemannade. Här kan du lämna: Grovavfall, sorterat som brännbart eller obrännbart. Vi kan även hämta avfallet. Beställ hämtning hos vår kundservice. En särskild avgift tas ut Vitvaror som kylar, frysar, spisar och tvättmaskiner. Vi kan även hämta avfallet. Beställ hämtning hos vår kundservice. Ingen avgift tas ut Farligt avfall som färg-, lim- och lackrester, spillolja, lösningsmedel, bekämpningsmedel och kvicksilvertermometrar Lågenergilampor, lysrör och glödlampor Bilbatterier, bildäck med eller utan fälg (endast Kikås, max åtta åt gången) Fallfrukt (augusti oktober) Miljöstation i butik och bensinstation Vi tar även emot farligt avfall på utvalda bensinstationer och butiker som vi utrustat med Samlaren. Samlaren finns på Hemköp, Brogatan och Pinnharvsgatan, ICA Lyan i Rävekärr, Netto på Katrinebergsgatan och Statoil Nedanvägsgatan i Mölndal, OKQ8 Ekenleden och Coop i Kållered samt Preem Lindome. Övrigt Överblivna mediciner och kanyler lämnar du in till ett apotek. Kikås Lindome Måndag Tisdag onsdag Torsdag fredag Lördag Söndag * Stängt Foto: Stefan Andersson I Mölndals stad värnar vi om miljön. För att vi ska kunna skapa en hållbar avfallshantering är det är viktigt att du som bor här sorterar dina sopor Öppettider ÅVC *Söndagsöppet 1 april 31 oktober (stängt hela juli) Återvinningscentralen har stängt helgdagar samt påskafton, pingstafton, midsommar - afton, julafton och nyårsafton. Återvinningscentralen har inte kvällsöppet dag före röd dag. För att besöka ÅVC behöver du ett ÅVC-kort. Kortet beställer du på eller kontakta kundservice. Gatukontorets kundservice vardagar kl 8-12 och kl Besöksadress: Skedebrogatan 1, Mölndal Felanmälan för skador på stadens gator, cykelvägar med mera. Vatten på flera sätt Dricksvatten Mölndals vattenverk vid Norra Långvattnet försörjer större delen av Mölndals stad med vatten. Undantaget är Eklanda, som får sitt vatten från Göteborg. Råvattnet tas från ca 15 meters djup i Rådasjön. Vattnet pumpas från Rådasjön till vattenverket, där det renas innan det når dig. Varje år producerar Mölndals vattenverk cirka 4,8 miljoner kubikmeter vatten av god kvalitet. Vattenförbrukning Du läser själv av din vattenmätare en gång om året och skickar in resultatet till VA-avdelningen. Utifrån avläsningen beräknar vi din årsförbrukning och hur mycket du ska betala för vattnet. Staden äger själva vattenmätaren, men du som fastighetsägare ansvarar för den och för ledningarna runtomkring. Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. Avlopp Avloppsvatten från Mölndals stad leds via avloppsledningar och pumpstationer vidare genom bergtunnlar till Ryaverkets avlopps - reningsverk på Hisingen. Det finns även ett lokalt avloppsreningsverk i Hällesåker, dit cirka 70 hushåll är anslutna. Dagvatten Dagvatten är vatten som rinner från tak och dräneringar från fastigheter samt allmänna platser som gator, vägar, torg och parker. För att inte belasta våra reningsverk har Mölndals stad ett separat ledningsnät för dagvatten. Dagvattnet avleds till bäckar, åar och sjöar. Värt att veta Mölndals vatten är mjukt, vilket innebär att du kan vara sparsam med tvättmedel. Neutralt vatten har ph 7. Mölndals vatten har ph 8-8,5 och är alltså svagt basiskt för att skydda rören mot rost. I marken löper cirka 105 mil vatten- och avloppsledningar. 17

18 Framtiden i Mölndal byggs nu Kvarteret Kängurun vid Krokslätts fabriker. Illustration: Wingårdh Arkitektkontor AB Kvarnbyterrassen.. Illustration: White Arkitekter Här är några av de bostadsområden som vi planerar att bygga. Välkommen till växtplats Mölndals stad vi vill ge plats åt det goda boendet där också ungas bostadsdrömmar får plats. Mölndal Matildeberg Inflyttning pågår Väster om Hedin bil, i nära anslutning till spårvagnshållplatsen Lana, har ett kvarter med cirka 130 bostäder byggstartats. Ett lamellhus med lägenheter i fem till sex våningar uppförs utmed Gärdegatan vilken får en mer stads - mässig karaktär. Västerut från lamellhuset löper lägre radhuslängor med trevliga gårdsmiljöer emellan. Kvarteret Stiernhielm i Toltorp Beräknad inflyttning: år 2013 Bussgaraget som ligger här idag rivs och ersätts med cirka 190 bostäder i flerbostadshus. Vänortsgatan Beräknad inflyttning: år 2013 Vid Vänortsgatan och Bifrostgatan pågår ett förtätningsprojekt, som innehåller 190 nya lägenheter i flerbostadshus. Åby stallbacke Beräknad inflyttning: år 2013 Området är planerat för cirka 735 bostäder i flerbostadshus och radhus med olika upplåtelseformer. Etapp 1 har startat. Kvarnbyterassen Beräknad inflyttning: år 2014 Mellan Kvarnbygatan och Boråsbanan har de tidigare industribyggnaderna rivits. En detaljplan har tagits fram för en bostadsbebyggelse om cirka 430 lägenheter i flerfamiljshus. Kvarteret Kängurun Beräknad inflyttning: år 2014 Vid Krokslätts fabriker pågår ett planarbete för cirka 250 lägenheter. Området ska få en tydlig miljöinriktning med stöd av det statliga projektet Hållbara städer. Kållered Heljered Beräknad inflyttning: år 2015 Planarbetet för den fortsatta utbyggnaden i Heljered pågår. Detaljplanen för etapp 2 gör det möjligt att bygga cirka 240 bostäder i flerbostadshus, rad- och friliggande hus i blandade upplåtelseformer. Kållered Centrum Beräknad inflyttning: år 2015 Ett program för Kållereds Centrum har tagits fram. Programmet tar sin utgångspunkt i behovet av en långsiktig utveckling och upprustning av hela centrummiljön. Avsikten är att ge förutsättningar för en successiv förändring mot ett vackert, tryggt och levande centrum. I projektet ingår även en tanke om viss komplettering med bostäder. Välkommen till Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen av Mölndals stad. Vi arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, bygganmälan, mätning och kartläggning samt köper och säljer stadens fastigheter. Här hittar du information som kan vara till hjälp när du tänker köpa, bebygga eller ändra en fastighet i Mölndals stad. Stadsbyggnadskontoret verkar målmedvetet för att Mölndal ska bli en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen där det finns goda stads-, arbets- och boendemiljöer för alla. Våra kontaktuppgifter Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen (torsdag eftermiddag ingång Knarrhögsgatan 5) Postadress: Mölndals stad, Mölndal Byggnadsexpeditionen Telefon- och öppettider måndag, tisdag och onsdag , torsdag , , fredag , Bygglovsarkivet Telefontider Telefontid måndag och onsdag Besökstider Besökstid måndag, onsdag och torsdag , torsdag Detalj- och översiktsplanering Vi upprättar översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa reglerar användningen av mark- och vattenområden, för till exempel nya bostäder, arbetsplatser, vägar och rekreationsområden (översiktsplaner) , , (detaljplaner) Mark och exploatering Vi förhandlar och upprättar avtal vid till exempel köp och försäljning av stadens fastigheter. Vi hanterar också gatukostnader , , , Bygglov Vi handlägger bygglov, marklov och rivningslov. Vi sköter också tillsyn av byggnadsarbeten. Innan du bygger något måste du i de flesta fall söka bygglov eller göra en anmälan till oss på bygglovsavdelningen. Telefontider måndag, onsdag, torsdag och fredag , Besökstider måndag, onsdag, torsdag och fredag Kvällsöppet torsdag (stängt juli) Bostadsanpassning Vi handlägger bidrag för att skapa ett självständigt liv i egen bostad. Tag kontakt inför byte av bostad innan bindande avtal tecknats för att bli informerad om förutsättningarna för bidrag. Telefon- och besökstider måndag fredag Kvällsöppet torsdag (stängt juli) Kartor Vi upprättar och underhåller Mölndals stads kartor Mätning Vi gör bland annat mätningar för bygglov, fastighetsbildning och kartframställning. Vi underhåller också kommunens stomnät Lantmäterimyndighet Vi är en självständig myndighet som genomför fastighetsbildningar inom Mölndals stad. Vi uppdaterar fastighetsregistret, plan- och lägenhetsregistret, adress- och byggnadsregistret samt upprättar nybyggnadskartor ,

19 Allt från klassiskt till modernt MÅN FRE , TIS ÄVEN Välkomna! Annorlunda Möbler Bangårdsvägen 39, Kållered Telefon Hemsida Välkommen till Colosseumkliniken Mölndal Tandvård för hela familjen Mölndals Torg

20 Visionsbild av ett framtida Mölndalstorg- Skiss: Arkitekterna Krook & Tjäder Mölndals centrum i förändring Mölndals stadskärna kommer de närmaste åren att genomgå en modernisering. Vi planerar för fler butiker, nya bostäder och mötesplatser, samtidigt som vi stärker det centrum vi har idag. Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna för både mölndalsbor och besökare, med stadsmässiga kvarter som drar fördel av sitt goda kollektivtrafikläge. Centrummiljön ska vara trivsam och tilltalande och upplevas som välkomnande och trygg för besökare i alla åldrar. Kommunstyrelsen har slagit fast inriktningen för innehållet i den nya stadskärnan. Vi planerar bland annat för: ett nytt centrum med handel, bostäder, kontor och sociala mötesplatser. ett brett handelsutbud på cirka kvadratmeter. en kvartersstad där gator, torg, platser och byggnader ska hålla en hög gestaltningsnivå i hela området. Staden har i år färdigställt ett nytt parkeringshus vid kyrkan som är ett led i utvecklingen av centrum och just nu pågår en upprustning av platsen framför parkeringshuset genom att en ny cirkulationsplats byggs i korsningen Storgatan/Bergmansgatan. Mölndalsborna kan se fram emot ett upp - fräschat och levande centrum med ett ökat stadsliv. Vill du följa vad som händer i Mölndals centrum, besök stadens projektsida på samt centrumföreningens hemsida på Vi kommer också att informera om centrumaktiviteter i ett nyhetsbrev fyra gånger om året. Mölndals centrum idag. Foto: Ulf Tengroth 20

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd.

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. ANHÖRIGLOTS Höstprogram 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Anhörig? En

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer