Vingåker för dig. Läs om: NR 1 (4) Pegasus. Lustspel på slottet. Energihjältarna. Näringslivsinformation. Tvätta bilen rätt. ...och mycket mer!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vingåker för dig. Läs om: NR 1 (4) Pegasus. Lustspel på slottet. Energihjältarna. Näringslivsinformation. Tvätta bilen rätt. ...och mycket mer!"

Transkript

1 Vingåker för dig NR 1 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen. Vi är stolta över vårt rika engagemang från anställda, medborgare, företagare och föreningsaktiva. Även intressant information för dig som är här på besök. Läs om: Pegasus Lustspel på slottet Energihjältarna Näringslivsinformation Tvätta bilen rätt...och mycket mer!

2 5 r 5 r 1t_ 1t_ Hjälmaren V Vitten» 2 Gott nytt år ekar fortfarande i mina öron fast almanackan talar om för mig att vi redan har kommit en bra bit in på det nya året. Det är så här jag känner att tillvaron är, tiden bara rusar iväg och den vinterperiod vi haft börjar nu bytas ut mot en härlig värmande vårsol. Det år som vi nu har framför oss kommer att bli ett mycket intressant år. Det skrivs i många medier om det så kallade supervalåret. Vi har ju både val till Europaparlamentet i maj och det allmänna valet i september, så nog kommer det att bli många intressanta debatter att lyssna på. Det kommer att finnas många tillfällen på gator och torg att få den där pratstunden med politikerna som du kanske har tänkt göra så många gånger. För gör det! Ställ de där frågorna som du grubblar på! Vi politiker vill ha en dialog med medborgarna, hur ska vi annars få reda på vad det är som står högt på agendan bland folket. På agendan bland ärenden i kommunen så finns nu avsiktsförklaringen om samarbete i den grupp vi kallar Samverkan i Tisnarområdet där Vingåker, Katrineholm och Finspångs kommun ingår. I den gruppen ska vi utveckla samarbetet över kommungränserna i syfte att stärka kvalitén och samtidigt effektivisera kostnaderna. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen, jag tror mer på kommunsamarbete än på kommunsammanslagning. För med ett långtgående samarbete över kommungränserna så kommer vi att möta framtiden stärkta och kunna ge god kvalité på servicen till våra medborgare. Till sist vill jag ge en eloge till alla som på något sätt varit inblandade i den ombyggnad och flytt av verksamheter i de båda kommunhusen och som nu finns samlade i ett kommunhus. Det är med glädje jag tittar ut genom mitt fönster och ser att byggarna redan är i full gång och skapar nya lägenheter i det hus som vi nyss har lämnat ifrån oss till vårt fastighetsbolag. Snart så kan det flytta in nya hyresgäster i dessa centrumnära lägenheter och vi kan på så sätt möta ett efterlängtat behov. Det är positivt att det byggs och det ska vi fortsätta med under lång tid framåt - Vingåker Växer Vidare. Jörgen Larsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Vad ser du bortom backkrönet? Supervalår och Vingåker Växer Vidare Backspegeln är mindre än framrutan, nu kör vi framåt och formar Vingåkerskartan! Vad vore livet utan möten med människor? Människor är spännande och härliga! Oj, vad jag blir inspirerad av ER! Det är människors olika berättelser som ger MIG energi till att göra ett bra jobb i Vingåkers kommun. På årets första Morgonsoffa som var i Vingåker så hade jag förmånen att träffa en äkta kartläsare i världsklass, Tina Thörner. Hon berättade om sina olika erfarenheter som gjort henne till den hon är idag. Bland annat tog hon upp att vi alla har våra backkrön i livet och det gäller att kika över krönet, spana och välja väg. Vi måste lära oss navigera utifrån vår karta för att nå de mål vi satt. Vi har alla olika talanger, dolda som synliga som kan utvecklas i rätt miljö. Vad har Vingåkers kommun för talanger och utmaningar för det här nya året? Hur ser vår mentala karta ut? Vi står inför många uppdrag och projekt som bör gå från ord till handling; Tennisparkens utformning i Vingåker, bredbandsutbyggnad, innovativa servicelösningar som ska ge en hållbar modell för länet och Sverige, etableringsområden ska ses över, fortsätta utveckla KFV-regionen, förbereda och formulera projekt tillsammans med andra kommuner så det passar att växla upp kommunala pengar med nya EU-strukturfonder och mycket annat. Hur ser kartan ut? I Vingåkers kommuns geografiska karta möts tre län. Det underlättar valfrihetens hos oss att utifrån uppdrag hitta rätt samarbetspartner för att lösa uppdragen på bästa och effektivaste sättet. Vi har redan idag en hel del samarbeten tillsammans med andra kommuner och aktörer. Nu närmast ska vi pröva att ha en gemensam telefonväxel med Katrineholms kommun. Synsättet att hitta nya vägar gäller även på individnivå. Det gäller att våga utmana och prova andra alternativ för att bryta mönster och ny mark. Kom ihåg att ensam är inte stark. Paul Mckenna sa: Den individ som har flest perspektiv att se på saker har flest valmöjligheter och således också den största möjligheten att kontrollera resultatet av vilken situation som helst. Värdegrund Dessutom fortsätter vi med kommunens värdegrundsarbete. Framgångsrika kommuner har en tydlig värdegrund som praktiseras i vardagen. Vårt arbete ska visa på att vi kan leva våra värderingar. Hittills har vi processat fram fyra gemensamma ledord: - VÅGA, ANSVAR, RESPEKT och STOLT. Dessa fyra ord utgör kommunens hörnstenar i värdegrundsbyggandet. Jag återkommer med rapport i VFD, om hur detta arbete fortskrider. Vi fortsätter att navigera åt rätt håll! Alla vi människor har olika talanger. Men det är lätt att vi utgår från den färdiga bild vi har av varandra, våra kollegor och politiker, vad alla kommer att säga och bidra med. Hur mycket missar vi då? Jag vill ge Dig och Mig en utmaning att ställa in vår synskärpa på nytt sätt, att kika över backkrönet, spana och välja ny väg. Se din medmänniska med nya ögon, bli mer nyfiken på den du möter och försök upptäcka nya förmågor hos henne/ honom. Upptäcker du något nytt? FramtiDen finns inte, den skapar vi varje dag. Idag är rätt dag! Din och min dag, att forma vår mentala karta. Nu kör vi framåt, framrutan är större! Marita Skog, kommunchef

3 » 3 INNEHÅLL Kommunens mottagande av ensam- kommande flyktingbarn och ungdomar Vem ansvarar för vad i flyktingmottandet? Viadidakt informerar Föreningsanläggningar På gång i Kostverksamheten Vänortsutbyte i sommar Nyuppsättning av lustspelet I grevens tid Biblioteket informera och tipsar OM VINGÅKER FÖR DIG Telefon: , Arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåker och Katrineholm Högskolestudier i höst? Studera på hemma- plan i Vingåker! Sök senast 15 april på För dig som studerar För dig som är student eller forskare och folkbokförd i Vingåker har Viadidakt service i form av studielokaler på Åbrogården. Här finns också studie- och yrkesvägledare, datorer och annan teknisk utrustning samt möjlighet att tentera på hemmaplan. Läs mer på eller besök oss i Åbrogården, Storgatan 55! ansvarig utgivare: Marita Skog, kommunchef Vingåkers kommun grafisk Form: Maria Pestrea, IT/kommunikationschef Vingåkers komun redaktion: Vingåkers kommuns Kommunikationsgrupp; Maria Redfors barn- och utbildningsförvaltningen, Marita Andersson socialförvaltningen, Therese Allard kommunledningsförvaltningen, Emma Blomberg kultur- och fritidsförvaltningen, Robert Davidsson Viadidakt, samt Maria Pestrea, IT/ kommunikationschef tryck: Linderoths Tryckeri annonsbokning: utgivningsdatum 2014: 28 februari, 30 maj, 12 september, 21 november omslagsbild: Tranor vid Lindbol,, foto: Maria Pestrea ges ut av Vingåkers kommun i samarbete med Linderoths Tryckeri. tillgänglighet: Finns som ljud-cd att hämta på biblioteket samt på spridning: Ges ut till samtliga hushåll i Vingåker som samhällsinformation samt till kommunens företagare. Majnumret delas även ut till samtliga sommarstugegäster. Tidningen finns att hämta på bland annat biblioteket, badhuset, Servicekontoret och andra välbesökta platser i kommunen upplaga: ex, maj-numret ex 21 Näringslivsinformation Kunskap i brandskydd Miljöinspektörerna informerar Energihjältarna i Vingåker Digitala trygghetslarm Polisen och kommunen Matematiklyftet Läsa för livet Evenemangskalendern Det behövs många bra byggstenar för att lyckas. Läs tankarna kring detta från vår kommunstyrelseordförande och vår kommunchef på sidan 2. Bland annat:

4 Kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar Mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar är en kommunal verksamhet som vi startade i mars 2011 och för närvarande bor 19 pojkar inom ungdomsboendet som består av tre olika delar: Pegasus, Fenix och Fenix Center. Vi har ett gemensamt mål - att vi vill jobba för att våra ensamkommande flyktingungdomar ska få så bra grund som möjligt i Sverige. Vår värdegrund är att vi ska medverka till att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva meningsfullt, hanterbart och begripligt liv i det nya samhället. Detta uppnår vi tillsammans genom delaktighet, engagemang, ansvar, tydlighet, kompetens och tillit. Utifrån vårt pedagogiska förhållningssätt har vi som mål att vägleda ungdomarna till ett självständigt och självförsörjande liv som unga vuxna. Pegasus - vårt nya boende för ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar Pegasus är vårt nya boende som öppnade efter årsskiftet och där arbetar för närvarande åtta vägledare och en teamledare. Pegasus har samma inriktning som Fenix och har också socialt lärande som grund. Just nu jobbar vägledarna främst med att bygga upp verksamheten såsom att montera möbler och färdigställa lokalerna samt sätta sig in i pedagogiken. De första ungdomarna beräknas anlända till boendet under februari. Boendet Pegasus är en plats där ungdomarnas vingar växer så att de är förberedda för att besegra livets faror och kunna klara sig själva när tiden är inne. Här besegrar man dåtiden och flyger mot framtiden. Fenix Fenix Ungdomsboende startade för 3 år sedan och är ett boende för ungdomar som både väntar på beslut från Migrationsverket om de ska få stanna samt för ungdomar som fått uppehållstillstånd. Personalens arbete fokuserar på socialt lärande där huvuduppgiften är att vara vägledare för ungdomarna in i vuxenlivet. Arbetet handlar mycket om att skapa en vardagsstruktur för hem och skola och ungdomarna som bor här tränas i social handlingskompetens och stöttas till att klara av ett eget boende och att skapa ett meningsfullt liv. På Fenix arbetar just nu sju vägledare och en föreståndare. Fenix ska varje dag berika ungdomarnas liv sprida glädje, inspiration och lust till lärande och utveckling. Vår ambition är att ungdomarna fått tillräckliga redskap för att klara ett självständigt och samhällsnyttigt liv oavsett vilket land de kommer att bo i. Fenix Center Fenix Center är ett center för de ungdomar som flyttat ut från Fenix och bor i egna träningslägenheter. Fenix Center finns till för att stötta ungdomarna med olika praktiska saker som det egna boendet kan innebära samt att hjälpa ungdomarna med läxläsning och olika studieoch framtidsorienterande frågor. Här hålls även temadagar inom olika områden som till exempel kultur, matlagning och sociala koder där ungdomarna får mera inblick i det svenska samhället. Fenix Centers strävan är att hjälpa ungdomarna att integreras och att på olika sätt vara med och bidra till samhället som invånare i Vingåkers kommun. På Fenix Center jobbar för närvarande tre vägledare. Text och foto: Sandra Eklöf Fenix Foton från Pegasus Fenix är en mytisk fågel med en rad legender från olika kulturer förknippade till sig och var en helig fågel. Fenix avbildades lik en örn, med röda och gyllene fjädrar. Andra sagor berättar att Fenix bränner sig själv på ett bål för att ur dess aska uppstå i föryngrad gestalt. Fenix symboliserar odödligheten. Personalen samlade på nya boendet Pegasus pegasus Symbolen Pegasus anknyter på ett naturligt sätt till Fenix symbol. Pegasus är enligt grekisk mytologi en bevingad häst och är en symbol för segrare. Pegasus står alltid i tjänst till det goda för att besegra det onda.» 4

5 Vem ansvarar för vad i flyktingmottagandet? Asylsökande När en person kommer till Sverige söker denne asyl. Det är Migrationsverket (Mv) som utreder och beslutar om den asylsökande ska få stanna i Sverige. I väntan på beslutet ansvarar Mv för uppehälle och allting annat förutom skola/barnomsorg som är kommunens ansvar. I Vingåker har Mv en förläggning med cirka 350 platser för asylsökande. Ett par anställda finns i Vingåker för att främst hjälpa de asylsökande med en del praktiska frågor kring boendet. I övrigt finns Mv:s personal i Flen. Verket bedriver idag ingen sysselsättning eller svenskundervisning för de asylsökande. Kommunplacerade När den asylsökande får uppehållstillstånd ordnar denne själv bostad i någon kommun eller blir placerad av arbetsförmedlingen. Vingåkers kommun har avtal på att ordna bostad till tre personer varje år samt ta emot cirka 70 till om de ordnar bostad själva. Dessa personer har arbetsförmedlingen ansvar för under två år då det gäller försörjning och att den nysvenske ska komma in på arbetsmarknaden. Kommunen ansvarar för svenskundervisning och samhällsinformation genom Viadidakt samt försörjningsstöd i glappet mellan ersättningen från Mv och etableringsersättningen från arbetsförmedlingen. Dessa personer folkbokförs i kommunen och räknas fullt ut som kommuninvånare. Ensamkommande barn Sedan tre år har Vingåkers kommun ett avtal om mottagande av ensamkommande barn. Från årsskiftet är det obligatoriskt för kommunerna att ha ett sådant mottagande och kommunen kan inte själv bestämma omfattningen. Vingåkers avtal är höjt från tre till fem asylsökande barn. När barnen får uppehållstillstånd ska de ersättas med nya asylsökande samtidigt som kommunen har kvar ansvaret för dem som fått uppehållstillstånd. Därigenom ökar antalet barn de första åren. Socialförvaltningen uppskattar att det om tre år kommer att finnas mottagna ungdomar i Vingåker i åldern år. För dessa har kommunen hela ansvaret men får ersättning från Mv tills de fyller 21 år. För att möta ökningen startas nu ett nytt boende i tomma lokaler på före detta Nordangård. För och nackdelar Ett ökat invånarantal i kommunen ger underlag för att ha kvar service som skolor, affärer och vårdcentral. Varje folkbokförd invånare innebär också en kassaförstärkning för kommunen genom det generella statsbidragsystemet. Fastighetsägare får lägenheter uthyrda och en ökad efterfråga på bostäder innebär på sikt även ökat värde på småhus och därigenom bättre förutsättningar för nyproduktion. Nya invånare är också viktigt för att på sikt säkra tillgången på arbetskraft i olika näringar. Nackdelar kan vara ökade kostnader för försörjningsstöd på kort sikt och en del kulturkrockar. Utmaningar Vingåkers kommun och dess invånare kan inte påverka situationen i andra länder, till exempel Syrien, och kan heller inte påverka att människor på flykt söker sig till Sverige och bara på marginalen påverka antalet som kommer till Vingåker. Däremot kan både kommunen och dess invånare bidra till att stärka fördelarna med dessa nya invånare och minska nackdelarna. Kommunen gör redan en del extra insatser till exempel i samverkan med Röda Korset och Svenska Kyrkan på Mötesplatsen. Det bedrivs simskola och fritidsgården har extra sommaröppet. För att lyckas riktigt bra behövs ännu fler goda viljor och goda idéer. Framför allt behövs fler personliga kontakter mellan gamla och nya kommuninvånare. Text: Dag Wallströmer AnhörigCentrum Är du anhörig......till någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har ett funktionshinder? Öppet: tisdagar kl , onsdagar kl Samtalsgrupp för efterlevande Startar i april AnhörigCentrum, Köpmangatan 3 Telefon: Utnämnande av värdefulla medarbetare inom socialförvaltningen Socialförvaltningen vill uppmärksamma enskilda medarbetare som utfört ett värdefullt arbete inom någon av socialförvaltningens verksamheter. Det som förvaltningen vill premiera är när medarbetare kliver fram och visar ett personligt engagemang i sitt arbete, är kreativ och sprider positivt arbetssätt till sina brukare och till sina arbetskamrater. De utsedda medarbetarna kommer att presenteras i varje nummer av Vingåker För Dig under Först ut att utnämnas som värdefull medarbetare inom socialförvaltningen är Anette Adolfsson för sitt arbete med teatergruppen Nåt Annat inom funktionshinderområdet. Hon vågar, hon tar ansvar och är stolt över sin arbetsuppgift med funktionshindrade brukare. Anette har varit med och startat teatergruppen, skrivit och regisserat olika pjäser med lokal anknytning under flera år. Hon har en förmåga att ta fram de enskilda skådespelarnas talanger, få dem att växa och utvecklas. Hon skapar också avspänd atmosfär under teaterföreställningarna, vilket avspeglas av deltagarnas mycket tydliga glädje och tillfredsställelse vid de årliga föreställningarna. Anette belönas med blommor och teaterbiljetter från socialchefen Dag Wallströmer. Text och foto: Marita Andersson» 5

6 Högskolestudier i höst? Studera på hemmaplan i Vingåker! Sök senast 15 april på För dig som studerar För dig som är student eller forskare och folkbokförd i Vingåker har Viadidakt service i form av studielokaler på Åbrogården. Här finns också studie- och yrkesvägledare, datorer och annan teknisk utrustning samt möjlighet att tentera på hemmaplan. Läs mer på eller besök oss i Åbrogården, Storgatan 55! viadidakt.se/utbildningochentreprenorskap MÄSSA Torsdag 20 mars Kl på Safiren Drottninggatan 19 i Katrineholm Fri entré! Spännande seminarier! Universitet Högskolor YH-utbildare Företag Organisationer Studie- och yrkesvägledning Starta egetrådgivning Telefon: , Arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåker och Katrineholm Telefon: , Arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåker och Katrineholm Kommunala feriearbeten i sommar Vem får feriearbete? I år kommer alla ungdomar födda 1997 folkbokförda i Vingåkers kommun att erbjudas feriearbete som administreras av Viadidakt. Hur länge och när är jobben? 90 timmar fördelat på tre veckor i sommar. Vad får jag i lön? Årets lön är ej beslutad än (2013 låg lönen på 63 kr/timme samt semesterersättning vilket blev totalt kr). Exempel på jobb Äldreomsorgen Barnomsorgen Kostenheten Kultur & Fritid - Säfstaholms slott Sörmlandsidrotten - Summer Camp Högsjö Folkets Hus Vingåkers Ryttarförening Var får jag mer information? Se eller kontakta Nicklas på telefon Hur söker jag? På under perioden 24 februari till 16 mars. Telefon: Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåker och Katrineholm» 6

7 Anläggningar för aktivitet Vingåker erbjuder ett brett utbud av aktiviteter genom föreningslivet men också för dig som vill aktivera dig på egen hand visste Du att Det i vingåker Finns: Ridhus med banor både inomhus och utomhus Motorsportbana Jaktskyttebana Fotbollsanläggningar med både grus- och gräsplaner Tennishall med en inomhusbana och två utomhusbanor Golfbana, 18 hål Alpin skidanläggning/ längdskidspår Vingåkers ryttarförening Vingåkers Tennisklubb Dessutom Finns bland annat: Vingåkersbadet (kommunalägt) Flera gym Biograf Folkets hus och bygdegårdar Kommunala sporthallar Båsenberga eljusspår Våra föreningar äger och driver själva sina anläggningar. Kommunen delar årligen ut drifts- och hyresbidrag till dem. Du hittar föreningarna på vår hemsida Text och foto: Maria Pestrea Båsenberga slalombacke Vi saluför sortiment från lokala leverantörer: Björkviks Ägg Båsbo Ägg (kravmärkta) Dalsjöfors Kött Sveas Bageri, Kumla Margretelund Potatis Jürss Mejeri Julita Rapsolja Lida Trädgård (grönsakslev. sommartid) Mälarchark Annonsplats Välkommen in och se sortimentet Öppettider: Måndag Söndag 8-21 Bondegatan 9 Tel

8 10 årsjubileium Vingåkers vårdcentral arbetar engagerat för och med våra patienter i en nära dialog av förtroende. Hos oss finns distriktsläkar- och sköterskemottagning, familjecentral, rehabverksamhet, hälsocentral, vaccination, mm. Vi är personalägd med drygt 30 anställda. Vår ambition är att fortsätta utveckla vårdcentralen, som en viktig del av Vingåker.! Verksamhetschef! Annonsplats Vi söker dig med visioner, känsla och utvecklingskraft. Du leder vårt arbete med att fortsätta utveckla Vingåkers vårdcentral till det lokala föredömet i västra länet.! Självklart har du erfarenhet av ledarskap inom vård- och verksamhetsfrågor i kombination med känsla för företagsekonomi.! Välkommen att kontakta Owe Svensson eller nuvarande verksamhetschef Carina Fransson Senast den 21 mars vill vi att du skickar in din ansökan till 8

9 På gång i Kostverksamheten Alla har synpunkter på mat, och berörs av den. För att nå ut och berätta om hur vi jobbar i Vingåkers kommun har Kostverksamheten bjudit in till en serie temakvällar. Då berättar vi om bland annat livsmedelsupphandlingar, matlagning, hur vi jobbar med matsvinn med mera. På dessa träffar finns chans att ställa frågor och ha en öppen dialog med kostansvariga och representanter från köket. Torsdagen den 30 januari hölls ett första möte. Det var en tapper skara som var där och lyssnade, smakade på Vidåkerskolans salladsbord och ställde bra frågor. Bilden är på salladsbordet och det speglar en liten del av det eleverna erbjuds i veckorna. Nästa träff hålls 11 mars i Högsjö skola och 29 april i Marmorbyns skola med start klockan Håll utkik på vår hemsida och se affischering på skolor, förskolor och anslagstavlor. Det här är kostverksamheten Vingåker och Katrineholm samverkar i kostledningsfrågor och jobbar gemensamt med bland annat Kostdatastödet AIVO, livsmedelsupphandling, egenkontolldokument, utbildningar med mera. Kostverksamheten i Vingåker består av ett centralkök och 14 mottagningskök. Arbetsstyrkan består av totalt ca 35 personer och navet i produktionen är centralköket på Humlegården. Här lagar man ca 1600 portioner mat till kommunens skolor, förskolor och älderomsorg varje dag. Varm mat skickas varje dag med kommunens mattransport till mottagningsköken på Hansjö, Sävsta, Marmorbyn, Vidåker och Högsjö. I kommunen finns också nio förskolor som dagligen får mat från köket. I flera av mottagningsköken tillagar man tillbehören såsom ris, pasta och potatis på plats och alla skolor har salladsbord med minst fem sorters grönsaker varje dag. Även förskolorna erbjuder en eller flera grönsaker till maten. Centralköket lagar också lunch och middag till Humlegårdens äldreboende som finns i huset. Köket producerar även kylda matlådor till hemmaboende i Vingåker och Katrineholm, levererar mat till handikappomsorg och det finns en restaurang på Humlegården I centralköket lagas många maträtter från grunden, till exempel färsrätter, såserna, potatismoset, lasagne, fiskgratänger, pastagratänger med mera. Livsmedel som i dagsläget är svåra att producera i sådana mängder serveras också såsom pannkaka och köttbullar. Köttbullar ersätts ibland på matsedeln av till exempel köttfärslådor som har samma grundrecept, men är lättare att producera på plats. Pannkakorna köps in via grossist från svenska Dalarna (Dalapannkakor) och kan räknas som närproducerade (med närproducerat menas producerat inom 25 mils radie) Ekologiskt och närproducerat Just närproducerat och ekologiska varor är något vi också jobbar med. Dels för att få in dessa varor i våra anbud till acceptabla priser, men även genom att vi arbetar med recepten och matsedeln för att möjliggöra mer inköp av svenska och ekologiska råvaror. Vid upphandling ställs krav på alla produkter och vid till exempel upphandling av kött ställs krav enligt miljöstyrningsrådets baskrav (2010) om bland annat god djuromsorg. Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan som hjälper kommuner vid upphandling. Måltiden är också mer än vad som ligger på tallriken. Det är många faktorer som spelar in när man sätter sig för att äta; matsalsmiljön, vuxennärvaro, Helena steker strömming i centralköket att det är lugnt och tryggt i matsalen och att elever har tid att sitta ner. Skollagen säger att skolmaten ska var kostnadsfri och näringsriktig. För att få godkänt av Skolinspektionen kan man, som vi gör i Vingåker, arbeta med ett webbaserat verktyg; Skolmat Sverige. Arbetet är påbörjat på Vidåkerskolan och kommer fortsätta under året på övriga skolor. Här deltar kök, skolledning och elever genom att svara på enkäter om maten, miljön, med mera. Läs gärna mer på Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se fram emot. Mat innebär inte bara njutning utan ger oss också nödvändig näring och energi. Maten och måltiden ska således skapa förutsättningar för att vi ska hålla oss friska och kunna bibehålla en så god livskvalitet som möjligt. Så inleds kommunens kostpolitiska plan. Du hittar den kostpolitiska planen i sin helhet på www. vingaker.se/kostpolitiskplan Text och foto: Linda Hellström Vi finns när du behöver oss Med personligt engagemang, präglat av omtanke och valfrihet, hjälper vi dig med allt som rör en stilfull och värdig begravning. Du får även hjälp att fylla i Vita Arkivet, teckna begravningsförsäkring och välja gravsten. Varmt välkommen! Åsa Peter Maj Lena Drottninggatan 13, Katrineholm. Tel Köpmangatan 10, Vingåker. Tel Jour dygnet runt Hembesök 9

10 Vilken annan bank satsar så mycket på lokal kompetens? Sörmlands Sparbank är en liten bank med den stora bankens resurser. All vår personal känner väl till vårt sörmländska samhälle. Vi är en partner för trygghet idag och i framtiden. Vi erbjuder personlig rådgivning och vill vara din samtalspartner genom livets olika skeden. Du ska känna trygghet när du träffar oss, oavsett var i livet du befinner dig. Vid olika situationer eller tillfällen i livet finns det behov av rådgivare med djupare kunskap inom ett speciellt område. Hos oss sitter all expertis som behövs nära nog i rummet bredvid. Annonsplats Välkommen till oss på Sörmlands Sparbank i Vingåker! Jim Lindström Lokal bankchef Agneta Flagstad Chef Privat Stefan Andersson Rådgivare Premium Mattias Orest Rådgivare Företag Jennie Fällman Rådgivare Privat Kristina Heckscher Rådgivare Bolån Vian Morad Rådgivare Camilla Eriksson Rådgivare Sara Thuresson Rådgivare 020-SPARBANKEN / sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker» 10

11 Vänortsutbyte i sommar Vi hälsar vår vänort Mühltal välkommen till Vingåker den juni Vingåkers kommun och vingåkersbor har haft ett långt vänskapsband med den tyska orten Mühltal. Vänortsutbytet inleddes 1960 men tog fart ordentligt först på 1970-talet då fotbollsföreningen VIF inledde utbyte med Traisa-Mühltals pojklag, De båda fotbollskubbarna höll därefter god kontakt och hade många utbyten därefter. Snart nog så utvecklades även utbytet till att inrymma politiker och tjänstemännen. Därefter har flera olika grupper etablerarat kontakt med vänorten och utbytena har skett så gott som årligen sedan dess. Bland grupperna kan nämnas folkdanslagen, räddningstjänsten, konstnärer, ungdomar och musikanter. För att nämna några speciella tillfällen så fanns Mühltal med både då tågstoppet invigdes och när Kjesäter höll sin internationella julmarknad. Folkdanslagen hade täta utbyten under en period och hade dansuppvisningar vid olika evenemang och aktiviteter hos varandra. Bland annat bjöds på tysk folkdans vid midsommarfirandet i Viala och Vingåkers folkdansare deltog i festivalen i Hessentag. Konstnärs- och hantverksgrupper från båda orterna har haft utbyten med varandra och deltagit i olika utställningar, bland annat så var tyska konstnärer med och prydde vagnarna till kalklinbanan ett år och deltog i påskkonstrundan. Tidigt knöts livslånga vänskapsband privatpersoner emellan, och för varje utbyte så tillkommer nya vänner. När utbytet var som störst på 1980-talet så ledde det till och med till att kurser i svenska språket hölls i Mühltal för hugade tyskar. Många av dem har sedan kommit till Sverige som privatpersoner utöver vänortsutbytena, både för att hälsa på men även för att ta del av svensk kultur och natur. Sen många år hålls även sommarläger för ungdomar i någon av vänorterna. När det hålls i Tyskland så sker det även tillsammans med Mühltals franska vänort Nemour. Ett värdefullt utbyte där våra ungdomar får en fantastisk chans att lära känna nya vänner och får använda sig av flera språk. värdfamiljer Vi söker värdfamiljer till sommarens vänortsutbyte. Anmäl ditt intresse till Christel Fredriksson på tfn , eller på e-post Text: Maria Pestrea Fotbollslagen på Katrineholms järnvägsstation,1978 Foto: Manfred Freidel Sven-Bertil Viklund, dåvarande kommunalråd med Herman Fischer, Mühltal Foto: Manfred Freidel, Ungdomslägret i Mühltal Foto: Per-Åke Perman Klipp ur Katrineholms-kuriren. Foto: Hans LINO Karlsson Vänortsutbyte 1980, Mühltal. Foto: Manfred Freidel Vänortsutbyte i Vingåker, Foto: Maria Pestrea Kort fakta om Mühltal: 1977 slogs orterna Frankenhausen, Nieder-Beerbach, Nieder- Ramstadt mit In der Mordach, Traisa, Trautheim och Waschenbach samman med Mühltal och bildade en gemensam kommun. Mühltal har invånare Närmaste storstad är Darmstadt Borgmästare är Astrid Mannes Naturparken Bergstraße-Odenwald går igenom Mühltal Foton: Mühltal kommun Frankenstein Bürge» 11

12 Nyuppsättning av lustspelet I Grevens tid I lustspelet I Grevens tid av Harald Ottosson återvänder vi till Säfstaholms slotts glanstid under den blinde excellensen Gustaf Trolle- Bondes epok. På ett enkelt, folkligt och underhållande sätt med mycket sång och musik kastar vi oss in i det liv som levdes i Vingåker och på Säfstaholm från 1840 och några år framåt. Vi får även glimtar av händelser och strömningar i riket. Det här var en omvälvande tid. Allt i lustspelet är hämtat ur verkligheten. De personer som gestaltas har funnits, alla utom Spångamoster, en gammal gumma som då och då dyker upp med ett sanningens ord till grevar och andra så kallade ståndspersoner. Det gör hon på gammalt genuint vingåkersmål (ordlista finns att tillgå vid föreställningen!). Regi, bearbetning och musik: Sune Andersson Agerar gör Högsjö kultur- och teatergrupp. Föreställningar 2014 Säfstaholms slott Onsdag 2 april kl PREMIÄR! Fredag 4 april kl Lördag 5 april kl Söndag 6 april kl Onsdag 9 april kl Fredag 11 april kl Lördag 12 april kl Söndag 13 april kl biljetter: Förköp av biljetter på Vingåkers bibliotek fr.o.m. måndag 3 mars arrangör: Vingåkers kommun i samarbete med Högsjö kultur- och teatergrupp samt ABF Foto: VINGBILD/Berndt-Joel Gunnarsson Bilden föreställer Spångamoster och prosten Konstrunda med öppna ateljéer Traditionsenlig konstrunda med konstnätverket Söder Om Sjön (SOS) med inledande vernissage på Säfstaholms slott under långfredagen samt öppna ateljéer till och med påskdagen. Långfredagen (18 april) Vernissage på Säfstaholms slott kl Öppna ateljéer kl Påskafton (19 april) Säfstaholms slott kl Öppna ateljéer kl Påskdagen (20 april) Säfstaholms slott kl Öppna ateljéer kl arrangörer: Konstnätverket SOS i samarbete med Vingåkers kommun mer info: samt Karta över öppna ateljéer kommer att finnas på slottet, på arrangörernas hemsidor samt vid de öppna ateljéerna. Det digitala konfektionsmuseet lockar ständigt fler besökare; förra året passerades 1000 i månaden, nu är snittet 1200 i månaden! Välkommen du också på en digital vandring genom Vingåkers konfektionshistoria. Sommarens utställningar på Säfstaholms slott: Turistsäsong 2014 Förberedelserna för att ta emot sommarens turister är i full gång; bland annat ska ny besöksguide och karta tryckas. Turistbyrån på Säfstaholms slott öppnar som vanligt i juni men året om kan man besöka Vingåkers bibliotek samt servicekontoret på Åbrogården för broschyrer samt personlig service. Välkomna! Vingåkers turistbyrå Säfstaholms slott (sommartid) Tfn +46(0) E-post: Vingåkers bibliotek (året runt) Bondegatan 6 Tfn +46(0) mer information om utställningarna DJUR! Svensk konst från Liljefors rävar till Kellermans Rocky samt Vardagens händelser med Karin Petri & Berndt Wennström kommer i nästa nummer av Vingåker för dig. Se även samt Säfstaholms slotts Facebook-sida. Servicekontoret Åbrogården (året runt) Storgatan 55 Tfn +46(0) » 12

13 Information från biblioteket Enkätresultat och aktitivteter I slutet av oktober 2013 hade biblioteket en enkätundersökning där vi frågade våra besökare vad man tycker om biblioteket och vår service. Vi är jätteglada för det fina resultatet och alla positiva kommentarer. Hela undersökningen går att hitta på vår webbsida. Vi kommer att arbeta vidare på att vara ett bibliotek som alla i Vingåker känner sig hemma på och vill besöka. Har du några önskemål och något du tycker saknas på biblioteket så är du alltid välkommen med dina synpunkter. Vi kan alltid bli bättre! Många av årets aktiviteter på biblioteket är bokade och klara. Du kan hålla koll på vad som händer genom att gå in på bibliotekets webbplats, på affischer och i annonser. Vi har även en folder i biblioteket, som uppdateras kontinuerligt, där alla evenemang finns med. Hämta gärna en folder så att du inte missar något! Välkommen till Vingåkers bibliotek. Låna en bok, en film, en tidskrift eller kom bara in och vila och värm dig i vinterkylan. Text: Annica Helgadotter Påle Boktips 1 Expeditionen: min kärlekshistioria av Bea Uusma Boken Expeditionen handlar om Ingenjör Andrées polarexpedition i vätgasballong 1897, som slutade med döden för hela besättningen. Den handlar också om Bea Uusmas kärlek till och besatthet av historien. Hon läser allt som finns tillgängligt; hon går igenom den utrustning som hittades vid lägret där expeditionens histioria ändades, hon söker svar i den utrustning som hittats, hon reser i expeditionens fotspår tillbaka till Nordpolen. Allt för att försöka få reda på sanningen. Det är länge sedan jag så fullt och totalt slukats av en bok. Den är en ma- kalös bladvändare. Om du bara tänker läsa en enda bok i år läs Expe- ditionen: min kärlekshis- toria av Bea Uusma! Annica Helgadotter Påle Boktips 2 Sågverksungen av Vibeke Olsson är första delen av fyra böcker. Boken utspelas under Sundsvallsstrejken 1879 (som var den första stora organiserade strejken i Sverige). Vi får följa 11-åriga sågverksungen Brickens tankar och funderingar och hennes kärleksfulla familjs kamp för att få maten att räcka till den egna familjen, men även att hjälpa andra familjer som drabbades svårt när strejken slog till. Vibeke Olsson har verkligen fått fram en läsvärd arbetarroman med genuin arbetarhistoria där fattigdom, svält och tiggeri inte var ovanligt. Maria Pettersson Administrationsbidrag - 31 mars Vingåkersbadets öppettider Många besöker kommunens hemsida och vårt rika föreningsliv är en god marknadsföring.därför erbjuds alla föreningar att få finnas med på hemsidan i ett föreningsregister med föreningsnamn och kontaktuppgifter. Det är viktigt att hålla föreningsinformationen uppdaterad; - på hemsidan finns formulär för att korrigera sin förenings kontaktuppgifter. Det går även bra att e-posta eventuella förändringar till Hitta din förening: Klubbhus motorscrossbana Trupp Hembygd Big Jump moppekultur väva rallykonst Sjung i kör RIDNING step-up Folkdans Innebandy alpin hantverk Golfa skateboard Slalom fotografera STALL måla Ridhus Längdskidspår Simborgarmärke Teater utomhusbanor FOTO LAG Mogendans Gräsplan VOLT MOTORsport 31 mars är sista ansökningsdag för föreningar att ansöka om administrationsbidrag. Kom ihåg att bifoga följande handlingar med er ansökan: verksamhetsberättelse (årsberättelse) årsmötesprotokoll bokslutshandlingar med resultat och balansräkning revisionsberättelse medlemsmatrikel Ansökningsblankett samt mer bidragsinfo finns på adress Vingåkers kommun, Kultur och fritid, Vingåker kontakt: Välkommen! Guldsporrar cross Klubba team dressyr bollspel BRIDGE Hundar slalombacke Gemenskap Styrelsearbete vatten gymnastik svampar Barngympa KNATTE-FOTBOLL Jiu- Jitsu Boule kullerbytta volley boll» 13 Tennis snowboard zumba tennishall jaktskytte Orientera Kompisar MUSIK VÄNNER Bad och motion: Måndag kl Tisdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lördag kl Söndag kl Motionssim och gym: Tisdag kl Tid som delas med skolbad Onsdag kl Tid som delas med skolbad Torsdag kl Vuxenkväll Tfn Adress: Storgatan 55 lerduvor

14 NÄRINGSLIVSINFORMATION Morgonsoffan 2014 Vilken succé! Våra Morgonsoffor för KFV regionen har sannerligen varit populära under år Evenemangen fortsätter att utvecklas och under hösten infördes bordsplacering för att ytterligare öka nätverkandet. Detta event är för alla företagsamma - små som stora företag! Första Morgonsoffan för 2014 arrangerades på Båsenberga hotell & konferens i Vingåker fredagen 7 februari. Återigen var det ett fullbokat event med intressanta gäster såsom Tina Thörner, Karin Mattson Weiber och Johan Thorslund, god frukost och många möjligheter att nätverka. Se mer bilder från evenemanget på kommunens hemsida, Notera gärna redan nu datum för kommande Morgonsoffor 2014: 7/3 Flen - Amazon 4/4 Katrineholm - Lokstallet (efterföljs av Näringslivsdag KFV) 5/9 Vingåker - Hjälmargården 3/10 Flen - Hedenlunda (Sörmlandssoffa) 7/11 Katrineholm - Lokstallet 5/12 Katrineholm Lokstallet Notera att evenemangen snabbt blir fullbokade så boka din plats i god tid. Evenemanget är gratis, bindande föranmälan till KFV Marknadsföring på: tfn Morgonsoffans gäster intervjuades av Julia Rosqvist, t h, Här tillsammans med Tina Thörner t v. Karin Mattson Weiber Johan Thorslund Företagsfralla 26 mars kl , Thorslundkagge Det är viktigt att kommun och näringslivet träffas lokalt, så vi arrangerar en företagsfralla 26 mars med start kl Värd denna gång blir Thorslundkagge, ett mycket intressant företag som har sina lokaler i Högsjö. Johan Thorslund, VD på Thorslundkagge var gäst i senaste Morgonsoffan och är Sveriges enda tunnbindarmästare. Anmäl dig redan nu, se kontaktinfo nedan, eller håll utkik i det elektroniska nyhetsbrevet för mer detaljer. KONTAK T: Suzan Östman Bäckman, näringslivsansvarig Tfn Mobil/SMS E-post: Texter på näringslivssidorna: Suzan Östman Bäckman, foton: Maria Pestrea Starta egetrådgivning med NyföretagarCentrum Bor du i Vingåker och har funderingar kring att starta företag? Besök vår DROP IN rådgivning i Vingåker och träffa Anne Hofstedt som är rådgivare på NyföretagarCentrum Västra Sörmland. Datum: 11 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj tid: plats: Åbrogården, Storgatan 55, Vingåker Vid andra tider är du välkommen till kontoret i Katrineholm. Du kan själv boka tid på Nyföretagarcentrums webbplats eller ringa rådgivaren direkt på Rådgivningen är gratis och i samarbete med Vingåkers kommun. Välkomna! Kommunen sponsrar Under 2013 sponsrade Vingåkers kommun elitlaget Vingåkers Volleyboll klubb, Vingåkers Golfs elitjuniorer, evenemanget Guldsporrarna arrangerat av Vingåkers Ryttarförening och SPF Riksgolfen som 2013 hölls i Vingåker- Katrineholm. Kommunstyrelsen har tidigare haft hand för den kommunala sponsringen men har nu beslutat att ansvaret skall flyttas till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kan med detta stöd på kr sponsra ideella föreningar och arrangemang utöver de sedvanliga föreningsbidragen. Syftet med kommunens sponsring är att exponera och sprida kunskap om Vingåkers kommun. Kommunens engagemang ska ske i sammanhang där varumärket Vingåkers kommun stärks. Av bedömningskriterierna kan nämnas; storlek på publiktillströmning till evenemanget, nivå i seriesystem och massmedialt intresse. kontakt Förvaltningschef Lars Furborg, tfn eller på e-post: 14

15 Näringslivsdagen fredagen 4 april Direkt efter Morgonsoffan 4 april, fortsätter dagen på Lokstallarna i Katrineholm med föreläsning och panelsamtal för KFV-regionens näringsliv. På programmet står bland annat: Inspirationsföreläsning med Klas Hallberg, som är en av Sveriges främsta föreläsare, om att göra rätt saker i stället för att göra många saker. Paneldebatt om näringslivsutveckling och samverkan i KFV Regionen. Utdelning av pris till årets Företagare för respektive kommun Söker du lokal eller säljer du tomt? Söker du information om företag? Nytt lokal- och markregister samt företagsregister för Sörmland Sedan tidigare hade Vingåkers kommun ett eget lokal- och markregister samt företagsregister för allmänheten på kommunens hemsida. Nu har kommunerna Flen, Katrineholm, Vingåker samt Gnesta och Strängnäs register tillsammans för att ge bästa service. Det kostar inte något att varken söka, nyregistrera eller själv uppdatera registren som finns på kommunens hemsida. Det som är registrerats i Vingåkers kommuns register återfinns också automatiskt i registret för Sörmland. Företagsregistret uppdateras regelbundet bland annat genom en grundlig inventering som görs två gånger per år. Läs mer på Näringslivsdagen är arrangerad i samverkan av Företagarna KFV, Sörmlands sparbank, Katrineholms-Kuriren, KFV Marknadsföring och kommunerna i KFV regionen. Kl Morgonsoffan Kl Inregistrering och kaffe Kl Näringslivsdagen Dagen är kostnadsfri. Fika och mingellunch ingår. anmälan till Näringslivsdagen och mer information: (Obs! Separat anmälan till Morgonsoffan) Stora Besöksdagen 2014 Två år i rad har tjänstemän och politiker från Vingåkers kommun besökt ett 70-tal företag på en och samma dag. I år planeras Stora besöksdagen till hösten Fram till dess fortsätter kommunen att ta vara på företagarnas synpunkter från besöksdagen Projektet InnoV i Högsjö I Högsjö genomförs ett projekt för att skapa ett samarbete mellan starka aktörer/mötesarenor på orten för att utvecklas som servicenoder med innovativa servicelösningar för bygden. Den modell som arbetas fram kommer också att användas på de andra orterna i Vingåkers kommun. Mötesarenorna/aktörerna i Högsjö är bland annat Folkets hus, Högsjö skola med bibliotek samt matbutiken Coop Nära. Ortens omland som till exempel Brevens där dess statistik och medverkan inkluderas i processen. Projektet har som mål att på olika sätt skapa en bra grund för att behålla och utveckla servicen i Högsjö. För att få förankring i bygden skapades under hösten en referensgrupp med representanter från de olika aktörerna. Under hösten ordnades det ett stormöte i Högsjö där man kom fram till vilken service Högsjöborna tycker är viktigt för sin bygd. Utifrån detta anmälde man sig till arbetsgrupper som kommer att träffas under vintern och framåt då man jobbar vidare med viktiga ämnen. Det finns redan grupper som jobbar aktivt med den service som finns, andra är i en inledande fas och en del är helt nybildade. Under vårvintern kommer man jobba aktivt i olika grupper med olika frågor. Allt engagemang i dessa grupper tas välkommet emot, alla hjälper till efter sin förmåga! Vingåker kommun är projektägare med en projektledare anställd på 40 % och en processledare anställd på 30 %. Projektet finansieras av Vingåkers kommun och Tillväxtverket genom Länsstyrelsen i Sörmland. mer information om projektet kan man få genom ett nyhetsblad som kommer ut en gång i månaden. Man kan anmäla sig att prenumerera genom att kontakta projektledare RoseMarie Hellén via e-post Nyhetsbladet finns också på Vingåkers kommuns hemsida: Text: Rosmarie Hellén lars-gunnar eriksson» 15

16 Över artiklar till ditt sällskapsdjur Handla hos pwss.se Vi finns i Vingåker, Åby Gård Tel Tel. tid mån-fre Annonsplats Öppet dygnet runt på webben Östlunds Begravningsbyrå Katrineholm Flen Vingåker Bygdens egen begravningsbyrå Jourtel dygnet runt Katrineholm Djulögatan 54 Tel månd fred 8:00 17:00 Flen S. Järnvägsgatan 5 Tel månd torsd 9:00 13:00 Vingåker Storgatan 27 Tel månd fred 9:30 13:30 Bostäder och lokaler Flen Malmköping Vingåker Med omsorg och ansvar tar vi hand om er: Karin Bergstedt, Barbro Andersson, Lars Andersson, För allt om oss och begravningar: » 16

17 Kunskap i brandskydd - en självklar utbildning Vingåkers kommun har precis genomfört en brandskyddsutbildning för sina anställda i kommunen. Under en tre-månaders period, mellan november och januari, har 273 anställda genomgått utbildningen. Sedan 2010 har så gott som all personal inom kommunen utbildats. Det är det egna räddningsförbundet VSR som har hållit i utbildningarna. Varje utbildning var uppdelad i ett teoretiskt pass och ett praktiskt pass. Under det praktiska passet fick samtliga pröva på att släcka med brandsläckare och med brandfilt. Tidigare i höst fick samtliga chefer och brandskyddsombud i kommunen ytterligare utbildning utifrån sina roller. Text och foto: Maria Pestrea Du kan läsa mer om VSR på och genom att gilla deras Facebook-sida Västra Sörmlands Räddningstjänst. Flytt av brandstationen Foton från utbildningsdagarna med Vingåkers kommuns medarbetare DinSäkerhet.se Runt 1 maj kommer Västra Sörmlands Räddningstjänsts deltidsstyrka i Vingåker att få ny adress och dela lokal med kommunen. Just nu pågår om- och tillbyggnad vid kommunens förråd på Hantverksgatan (bakom Vingåkersbadet), Digital kommunstyrelse där kommunala avdelningen Gata och Park har sina lokaler. Personalutrymmen och garaget har rustats samt att en ny tvätthall byggts. Text och foto: Maria Pestrea På hittar du bra information och korta utbildningsinslag om säkerhet. Det är allt från träningstips för äldre till HLR på barn och tips på att undvika skador vid till exempel bollsport. Just nu är det aktuellt med is-säkerhet. Var försiktig om du ger dig ut på isen. Gå gärna in på DinSäkerhet.se och hämta tips och råd. Vuxenutbildning i höst Från och med mars kommer kommunstyrelsen att vara mer eller mindre digital. Ledamöterna i kommunstyrelsen ska förses med läsplattor och kommer att få handlingarna till mötena digitalt istället för hemskickat i pappersformat. Under 2014 kommer det digitala projektet att fortsätta. Bland annat ska en översyn i hur de digitala möten fungerar göras samt ett förslag tas fram på hur samtliga politiska nämnder, inklusive kommunfullmäktige, ska bli digitala. Detta ska även kopplas ihop med en uppgradering av kommunens diariesystem samt undersökas hur sekretessbelagda handlingar ska hanteras. I dagsläget hanteras ännu de sekretessbelagda ärendena på papper. Webbsändningen av kommunfullmäktigemötena ska ses över för att se hur man kan göra dem än mer tittarvänliga och digitalt interaktiva. Text: Maria Pestrea» 17 Vill du läsa grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning i hösten 2014? Sök under perioden 15 april och 15 maj Läs mer på där du hittar ansökningsblanketter eller besök vår studie- och yrkesvägledare i Åbrogården, Storgatan 55! Telefon: , Arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåker och Katrineholm

18 Spridning av gödsel Djurhållning och lantbruk är enligt bestämmelserna i miljöbalken definierat som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön eller människors hälsa. Hela Vingåkers kommun har utsetts som känsligt område för att skydda vatten från övergödning. I Vingåkers kommun är det därför förbjudet att sprida gödsel mellan den 1 november och den 28 februari. Därefter är det heller inte tillåtet att sprida om marken är vattenmättad eller översvämmad, snötäckt eller frusen. Vid gödselspridning är det viktigt att man kontrollerat spridarutrustningen. Man ska hålla tillräckliga avstånd till vattendrag, diken och sjöar för att försäkra sig om att grödan på åkermarken tar upp all näring så att den inte riskerar att hamna i sjöar vilket kan medföra övergödning. Anläggningar med fler än 100 djurenheter (Canläggningar) är anmälningspliktiga. Anmälan görs till Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker senast sex veckor innan verksamheten startar eller ändras. Anmälan ska även göras vid ändring av verksamhet om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt. Miljökontoret genomför tillsyn på anmälningspliktiga anläggningar. Under våren kommer så kallade flygande inspektioner göras där gödselspridningen kontrolleras ute i fält. Vid inspektion på plats hos lantbrukare kontrolleras lagring och spridning av gödsel, bekämpningsmedel, cisterner, kemikalier, avfall, farligt avfall, köldmedia samt verksamheternas egenkontrollprogram. kontakta gärna Miljökontoret om du har frågor gällande lantbruksverksamheter eller spridning av gödsel. Tfn: (kommunväxeln) E-post: Text: Kristin Larsson Val till Europaparlamentet Den 25 maj 2014 är det dags för EU-val igen. Då har du möjlighet att välja vem som ska representera dig i Europaparlamentet under åren Vilken vallokal du ska rösta i kommer stå angivet på ditt röstkort. Röstkortet får du hemskickat i brevlådan. Tvätta miljörätt tvätta i biltvätt Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. Att tvätta bilen på gatan eller på garageuppfarten, är inte tillåtet. Det beror på att miljöfarliga kemikalier och ämnen i tvättvattnet skadar miljön. Miljöbalken säger att alla, både företag och privatpersoner, som sysslar med någon form av nedsmutsande verksamhet, ska göra vad som krävs och är rimligt för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljön. Vid biltvätt på gatan avleds tvättvattnet oftast ner i dagvattenbrunnar. I de flesta fall leds vattnet sedan orenat ut i närmaste sjö eller vattendrag. Tvättvattnet från biltvätten innehåller dels föroreningar från bilen som tungmetaller, olja, däck- och asfaltsrester, dels kemikalier från bilvårdsmedel dessa är skadliga för människor, miljö och vattenlevande djur. Tvätta bilen i en tvättanläggning Det finns både automatiska tvättanläggningar och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven. bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna. mer information, finns på vår hemsida Du kan budrösta från och med den 1 maj. Du kommer kunna förtidsrösta på Vingåkers bibliotek från den 7 maj till den 24 maj under deras ordinarie öppettider. Sedan kommer du även kunna förtidsrösta på kommunhuset på valdagen, den 25 maj. Du får rösta i EU-valet i Sverige om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är: Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Medborgare i något av EU:s medlemsländer och är folkbokförd i Sverige. I EU-valet 2009 var valdeltagandet 45,5 procent i Sverige. I genomsnitt gick 43 procent av alla röstberättigade EU-medborgare och röstade. Högst valdeltagande var det då i Belgien och Luxemburg med 90 procent, och lägst i Slovakien med 19,5 procents valdeltagande. Vissa EU-länder har valplikt, det vill säga att det är obligatoriskt att gå och rösta. Blanketter Text: Britt-Marie Lindström, Marlene Mård På vår hemsida hittar du blanketter för allt från det som rör dig som föreningsaktiv, föräldrar till serveringstillstånd, bygglov och andra anmälningspliktiga åtgäder. info Vingåkers kommuns blankettportal hittar du på I de tvättanläggningar där du får ta med egna Foto: 18

19 Energihjältar i Vingåker Hjälp jorden med Energihjältarna - nytt projekt i Vingåkers förskolor Förskolebarnen i Vingåker kommer med start under våren att delta i energi- och klimatprojektet Hjälp jorden med Energihjältarna. Med hjälp av roliga och lärorika experiment, berättelser, lekar spel mm stimuleras tidigt barnens intresse för dessa viktiga framtidsfrågor. Hela projektet genomförs i en positiv ton, med fokus på kreativitet och framtidsmöjligheter. Projektet riktar sig i första hand till förskolans barn i åldrarna 4-5 år samt personalen, men även barnens föräldrar kan delta, bland annat via projekets hemsida. Hjälp jorden med Energihjältarna är ett material som är framtaget för att hjälpa förskolepedagoger att möta läroplanens kunskapskrav. Men det är också en hörnsten i ett större kunskapsbyge, skapat för att sprida kunskapen inom energioch klimatfrågan vidare ut i samhället. Dessutom uppmuntrar läromedelspaketet till att pedagogerna tillsammans med barnen går igenom de energiförbrukare och energitjuvar som finns på förskolan. De diskuterar sedan vad man gör för att minska energikkonsumtionen och sätter upp affischer och kom-ihåg lappar som skall uppmuntra till ett klimatsmart beteende, och på så sätt direkt och konkret spara energi. Det här är energihjältarna Bio, Flora och katten Eko som förskolebarnen i Vingåker nu kommer att stifta närmare bekantskap med. Earth Hour 2014 Lördag 29 mars klockan inträffar Earth Hour, världens största miljömanifestation. Vingåkers kommun kommer i år att uppmärksamma detta genom att bland annat släcka ned kommunhuset och slottet. Vi hoppas att du är med och släcker! kontakta: Therese Allard Energi- och klimatrådgivning Tfn E-post: Det ursprungliga projektet såg dagens ljus i Nyköping för två år sedan, som ett sätt att minska elförbrukningen vid förskolorna. Förskolor drar nämligen i allmänhet rätt mycket energi och det finns stora besparingspotentialer, inte minst i hanteringen av belysning och torkskåp. - Sedan dess har Hjälp jorden med Energihjältarna utvecklats till att samtidigt få ett starkt fokus på klimat- och miljöfrågor, säger Gunnar Westerberg, som är en av dem som byggt upp konceptet. Inom områdena energi, klimat, och miljö finns gott om informations- och utbildningsmaterial för vuxna och även en hel del för skolbarn. Men det är brist på motsvarande material för yngre barn, något som idag efterfrågas allt mer av pedagoger inom förskolan. - Många förskollärare vi kommit i kontakt med säger att de upplever det som svårt att undervisa inom dessa ämnen. Hur förklarar man hur växthuseffekten fungerar för en femåring? Hur beskriver man jordens ekosystem? Vad energi är? Och hur visar man hur vårt vardagliga beteende kan hjälpa vår jord att må bättre igen? Det är den här typen av frågeställningar som projektet behandlar på ett genomgående praktiskt och postitiv sätt. Förskolegrupper med barn i de aktuella åldrarna i Vingåker får nu en box med spännande och roliga experiment som bildar basen i Hjälp jorden med energihjältarna. Där ingår exempelvis en liten bil som drivs med en solcell, en vindsnurra som man blåser på tills lampan börjar lysa, ett fruktbatteri som kan fås att fungera med äpplen, potatisar och annat som växer i vår natur. Barnen kommer också att få gå på energitjuv-jakt, bygga vattenhjul, odla ekosystem och mycket annat. - Projektet riktar sig samtidigt mycket mot Faktaruta: Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98, fäster stor vikt vid att förskolan skall stimulera och utmana barnens intresse inom teknik och naturvetenskap. Den skall också garantera att barnen utvecklar förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Energirådgivning? Projektet Hjälp jorden med energihjältarna är ett läromedelspaket inom energi-, klimat- och miljöområdet för våra allra yngsta medborgare. personalen som vid en inledande workshop får en genomgång av hela klimat- och energifrågan med visst fokus på växthuseffekten, säger Gunnar Westerberg. Vår erfarenhet är att med rätt grundkunskaper är det sedan mycket lättare att ta till sig och själv värdera den information inom området som snart sagt dagligen sköljer över oss. -Och så går vi förstås igenom hela boxen Hjälp jorden med energihjältarna så att deltagarna får bekanta sig med materialet och känner sig trygga med konceptet. Personal vid förskolor har i allmänhet begränsat med förberedelsetid och därför är materialet konstruerat för att kunna användas med ett minimum av förberedelser. En nyhet är att vi nu också bjuder in barnens föräldrar att via en hemsida ta del av delar av projektet, och bland annat göra experiment hemma. Text och bild: Gunnar Westerberg Förskolans läroplan säger vidare att: Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. Inga batterier i soporna Tänk på att lämna det farliga avfallet på återvinningscentralen eller miljöbilen. Inte slänga direkt i soporna hemma! Läs mer om återvinning på 19

20 Digitala trygghetslarm i Vingåkers kommun Val av utförare av städning, tvätt och inköp i hemmen Det har under några år funnits möjlighet att kunna välja vem som ska utföra serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen LOV - Lagen om valfrihet i hemtjänsten Med serviceinsatser menas städning, tvätt och inköp, som kan beställas av de som fyllt 80 år eller fås enligt biståndsbeslut av omsorgssekreterare. De utförare som anmält intresse av att erbjuda sina tjänster är: Undersköterskan Ann-Sofie och hemtjänstenschef Danijela förbereder larmen som ska installeras hos användarna Hemtjänsten kommer under våren att byta ut gör ett testlarm varje dygn. Emma Olofsson, samtliga trygghetslarm. Ellinor Andersson och Ann-Sofie Karlsson från Det är ett sätt att kvalitetssäkra larmfunktio- hemtjänsten har fått utbildning i detta och nen för våra kunder. Nya larmknappar och ny kommer under januari och februari att byta ut larmdosa kommer att lämnas till alla användare. larmen hos alla 200 kommuninvånare som har Larmen har en så kallad frekvent övervakning, trygghetslarm. vilket innebär att trygghetslarmet automatiskt Text och foto: Marita Andersson Gott samarbete mellan offentligt och privat Vingåkers kommun och Vårdcentralen har kommunens arbetsterapeut Sara Ohlsson och under åren utvecklat samarbete på olika plan. demenssjuksköterska Caroline Henricsson. De samarbetar med vårdcentralens Monica Ham- I samband med hembesöket för att byta ut mar, sjuksköterska och demensgruppsamordnare, trygghetslarmen kommer hemtjänstpersonalen arbetsterapeut Greta Welin och geriatriker Marie att erbjuda de som inte har hemsjukvård en Ackelman. Marie var tidigare verksamhetschef Geriatrisk riskprofil. De får då besvara några för geriatriska kliniken på Kullbergska sjukhuset. frågor om sin hälsa och livssituation. De som Marie är även ansvarig läkare för kommunens har behov av sjukvårdsinsatser får erbjudande särskilda äldreboenden Humlegården och om att bli kontaktade av Monica Hammar, som Ekgården. är Vårdcentralens samordningssjuksköterska för multisjuka och äldre. 10 år! Vi gratulerar Vingåkers vårdcentral till 10-års-jubiléet som är i år! Andra samarbetsformer med Vårdcentralen är kommunens demensteam som består av Text: Marita Andersson Din hemvård & Service AB Esko Städ & Industriservice Maskinringen Vingåkers kommun L & T Östgötastäd kommer inte att erbjuda sina tjänster efter Information om detta får du av biståndshandläggarna på telefon , måndag-fredag kl LOTS-telefon: , måndagar kl enkät Nyligen har en enkät skickats ut till alla som har servicetjänster i kommunen. 150 enkäter är utskickade och 74 svar har kommit in. Endast ett fåtal som har andra utförare än kommunen har svarat. Resultatet visar att de allra flesta är nöjda med hur tjänsterna utförs. Några negativa synpunkter har kommit främst om tvätt men även om städning. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras på hemsidan. Text: Marita Andersson Snödagbok Här hittar du information om snöröjning och sopning av gator då det är aktuellt i Vingåker, Välkomna att bo bra i Brevens Bruks natursköna Annonsplats bostäder! Vi erbjuder stuga och lägenheter för permanent-, helg- och dygnsuthyrning. Nu är vi åter en komplett salong från topp till tå Från och med mitten av mars hälsar vi Rebecca Lindholm välkommen som vår nya hudterapeut. Gunilla, Frisör Annelie, Frisör/nagelterapeut Linda, Massör Hjärtligt välkommen till oss på För mer information kontakta Birgitta Larsson Bondegatan 6 (Bibliotekshuset) Handikappanpassad lokal» 20

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Måndag 15 november Biblioteket Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping Öppet måndag-torsdag

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in Vård och omsorgsboende Information till dig som snart ska flytta in 1 Ett meningsfullt liv i Luleå Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Vingåker 2015. Hur vill du ha det? Ditt lokala parti

Vingåker 2015. Hur vill du ha det? Ditt lokala parti Vingåker 2015 Hur vill du ha det? Ditt lokala parti Vision 2020 Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår hälsa och gemensamma livsmiljö. Vi är stolta över att varje plats i

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION Linköpings kommun Förskolan Djurgården Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25 Västra skolområdet 582 29 LINKÖPING Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Läs mer