Vingåker för dig. Läs om: NR 1 (4) Pegasus. Lustspel på slottet. Energihjältarna. Näringslivsinformation. Tvätta bilen rätt. ...och mycket mer!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vingåker för dig. Läs om: NR 1 (4) Pegasus. Lustspel på slottet. Energihjältarna. Näringslivsinformation. Tvätta bilen rätt. ...och mycket mer!"

Transkript

1 Vingåker för dig NR 1 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen. Vi är stolta över vårt rika engagemang från anställda, medborgare, företagare och föreningsaktiva. Även intressant information för dig som är här på besök. Läs om: Pegasus Lustspel på slottet Energihjältarna Näringslivsinformation Tvätta bilen rätt...och mycket mer!

2 5 r 5 r 1t_ 1t_ Hjälmaren V Vitten» 2 Gott nytt år ekar fortfarande i mina öron fast almanackan talar om för mig att vi redan har kommit en bra bit in på det nya året. Det är så här jag känner att tillvaron är, tiden bara rusar iväg och den vinterperiod vi haft börjar nu bytas ut mot en härlig värmande vårsol. Det år som vi nu har framför oss kommer att bli ett mycket intressant år. Det skrivs i många medier om det så kallade supervalåret. Vi har ju både val till Europaparlamentet i maj och det allmänna valet i september, så nog kommer det att bli många intressanta debatter att lyssna på. Det kommer att finnas många tillfällen på gator och torg att få den där pratstunden med politikerna som du kanske har tänkt göra så många gånger. För gör det! Ställ de där frågorna som du grubblar på! Vi politiker vill ha en dialog med medborgarna, hur ska vi annars få reda på vad det är som står högt på agendan bland folket. På agendan bland ärenden i kommunen så finns nu avsiktsförklaringen om samarbete i den grupp vi kallar Samverkan i Tisnarområdet där Vingåker, Katrineholm och Finspångs kommun ingår. I den gruppen ska vi utveckla samarbetet över kommungränserna i syfte att stärka kvalitén och samtidigt effektivisera kostnaderna. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen, jag tror mer på kommunsamarbete än på kommunsammanslagning. För med ett långtgående samarbete över kommungränserna så kommer vi att möta framtiden stärkta och kunna ge god kvalité på servicen till våra medborgare. Till sist vill jag ge en eloge till alla som på något sätt varit inblandade i den ombyggnad och flytt av verksamheter i de båda kommunhusen och som nu finns samlade i ett kommunhus. Det är med glädje jag tittar ut genom mitt fönster och ser att byggarna redan är i full gång och skapar nya lägenheter i det hus som vi nyss har lämnat ifrån oss till vårt fastighetsbolag. Snart så kan det flytta in nya hyresgäster i dessa centrumnära lägenheter och vi kan på så sätt möta ett efterlängtat behov. Det är positivt att det byggs och det ska vi fortsätta med under lång tid framåt - Vingåker Växer Vidare. Jörgen Larsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Vad ser du bortom backkrönet? Supervalår och Vingåker Växer Vidare Backspegeln är mindre än framrutan, nu kör vi framåt och formar Vingåkerskartan! Vad vore livet utan möten med människor? Människor är spännande och härliga! Oj, vad jag blir inspirerad av ER! Det är människors olika berättelser som ger MIG energi till att göra ett bra jobb i Vingåkers kommun. På årets första Morgonsoffa som var i Vingåker så hade jag förmånen att träffa en äkta kartläsare i världsklass, Tina Thörner. Hon berättade om sina olika erfarenheter som gjort henne till den hon är idag. Bland annat tog hon upp att vi alla har våra backkrön i livet och det gäller att kika över krönet, spana och välja väg. Vi måste lära oss navigera utifrån vår karta för att nå de mål vi satt. Vi har alla olika talanger, dolda som synliga som kan utvecklas i rätt miljö. Vad har Vingåkers kommun för talanger och utmaningar för det här nya året? Hur ser vår mentala karta ut? Vi står inför många uppdrag och projekt som bör gå från ord till handling; Tennisparkens utformning i Vingåker, bredbandsutbyggnad, innovativa servicelösningar som ska ge en hållbar modell för länet och Sverige, etableringsområden ska ses över, fortsätta utveckla KFV-regionen, förbereda och formulera projekt tillsammans med andra kommuner så det passar att växla upp kommunala pengar med nya EU-strukturfonder och mycket annat. Hur ser kartan ut? I Vingåkers kommuns geografiska karta möts tre län. Det underlättar valfrihetens hos oss att utifrån uppdrag hitta rätt samarbetspartner för att lösa uppdragen på bästa och effektivaste sättet. Vi har redan idag en hel del samarbeten tillsammans med andra kommuner och aktörer. Nu närmast ska vi pröva att ha en gemensam telefonväxel med Katrineholms kommun. Synsättet att hitta nya vägar gäller även på individnivå. Det gäller att våga utmana och prova andra alternativ för att bryta mönster och ny mark. Kom ihåg att ensam är inte stark. Paul Mckenna sa: Den individ som har flest perspektiv att se på saker har flest valmöjligheter och således också den största möjligheten att kontrollera resultatet av vilken situation som helst. Värdegrund Dessutom fortsätter vi med kommunens värdegrundsarbete. Framgångsrika kommuner har en tydlig värdegrund som praktiseras i vardagen. Vårt arbete ska visa på att vi kan leva våra värderingar. Hittills har vi processat fram fyra gemensamma ledord: - VÅGA, ANSVAR, RESPEKT och STOLT. Dessa fyra ord utgör kommunens hörnstenar i värdegrundsbyggandet. Jag återkommer med rapport i VFD, om hur detta arbete fortskrider. Vi fortsätter att navigera åt rätt håll! Alla vi människor har olika talanger. Men det är lätt att vi utgår från den färdiga bild vi har av varandra, våra kollegor och politiker, vad alla kommer att säga och bidra med. Hur mycket missar vi då? Jag vill ge Dig och Mig en utmaning att ställa in vår synskärpa på nytt sätt, att kika över backkrönet, spana och välja ny väg. Se din medmänniska med nya ögon, bli mer nyfiken på den du möter och försök upptäcka nya förmågor hos henne/ honom. Upptäcker du något nytt? FramtiDen finns inte, den skapar vi varje dag. Idag är rätt dag! Din och min dag, att forma vår mentala karta. Nu kör vi framåt, framrutan är större! Marita Skog, kommunchef

3 » 3 INNEHÅLL Kommunens mottagande av ensam- kommande flyktingbarn och ungdomar Vem ansvarar för vad i flyktingmottandet? Viadidakt informerar Föreningsanläggningar På gång i Kostverksamheten Vänortsutbyte i sommar Nyuppsättning av lustspelet I grevens tid Biblioteket informera och tipsar OM VINGÅKER FÖR DIG Telefon: , Arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåker och Katrineholm Högskolestudier i höst? Studera på hemma- plan i Vingåker! Sök senast 15 april på För dig som studerar För dig som är student eller forskare och folkbokförd i Vingåker har Viadidakt service i form av studielokaler på Åbrogården. Här finns också studie- och yrkesvägledare, datorer och annan teknisk utrustning samt möjlighet att tentera på hemmaplan. Läs mer på eller besök oss i Åbrogården, Storgatan 55! ansvarig utgivare: Marita Skog, kommunchef Vingåkers kommun grafisk Form: Maria Pestrea, IT/kommunikationschef Vingåkers komun redaktion: Vingåkers kommuns Kommunikationsgrupp; Maria Redfors barn- och utbildningsförvaltningen, Marita Andersson socialförvaltningen, Therese Allard kommunledningsförvaltningen, Emma Blomberg kultur- och fritidsförvaltningen, Robert Davidsson Viadidakt, samt Maria Pestrea, IT/ kommunikationschef tryck: Linderoths Tryckeri annonsbokning: utgivningsdatum 2014: 28 februari, 30 maj, 12 september, 21 november omslagsbild: Tranor vid Lindbol,, foto: Maria Pestrea ges ut av Vingåkers kommun i samarbete med Linderoths Tryckeri. tillgänglighet: Finns som ljud-cd att hämta på biblioteket samt på spridning: Ges ut till samtliga hushåll i Vingåker som samhällsinformation samt till kommunens företagare. Majnumret delas även ut till samtliga sommarstugegäster. Tidningen finns att hämta på bland annat biblioteket, badhuset, Servicekontoret och andra välbesökta platser i kommunen upplaga: ex, maj-numret ex 21 Näringslivsinformation Kunskap i brandskydd Miljöinspektörerna informerar Energihjältarna i Vingåker Digitala trygghetslarm Polisen och kommunen Matematiklyftet Läsa för livet Evenemangskalendern Det behövs många bra byggstenar för att lyckas. Läs tankarna kring detta från vår kommunstyrelseordförande och vår kommunchef på sidan 2. Bland annat:

4 Kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar Mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar är en kommunal verksamhet som vi startade i mars 2011 och för närvarande bor 19 pojkar inom ungdomsboendet som består av tre olika delar: Pegasus, Fenix och Fenix Center. Vi har ett gemensamt mål - att vi vill jobba för att våra ensamkommande flyktingungdomar ska få så bra grund som möjligt i Sverige. Vår värdegrund är att vi ska medverka till att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva meningsfullt, hanterbart och begripligt liv i det nya samhället. Detta uppnår vi tillsammans genom delaktighet, engagemang, ansvar, tydlighet, kompetens och tillit. Utifrån vårt pedagogiska förhållningssätt har vi som mål att vägleda ungdomarna till ett självständigt och självförsörjande liv som unga vuxna. Pegasus - vårt nya boende för ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar Pegasus är vårt nya boende som öppnade efter årsskiftet och där arbetar för närvarande åtta vägledare och en teamledare. Pegasus har samma inriktning som Fenix och har också socialt lärande som grund. Just nu jobbar vägledarna främst med att bygga upp verksamheten såsom att montera möbler och färdigställa lokalerna samt sätta sig in i pedagogiken. De första ungdomarna beräknas anlända till boendet under februari. Boendet Pegasus är en plats där ungdomarnas vingar växer så att de är förberedda för att besegra livets faror och kunna klara sig själva när tiden är inne. Här besegrar man dåtiden och flyger mot framtiden. Fenix Fenix Ungdomsboende startade för 3 år sedan och är ett boende för ungdomar som både väntar på beslut från Migrationsverket om de ska få stanna samt för ungdomar som fått uppehållstillstånd. Personalens arbete fokuserar på socialt lärande där huvuduppgiften är att vara vägledare för ungdomarna in i vuxenlivet. Arbetet handlar mycket om att skapa en vardagsstruktur för hem och skola och ungdomarna som bor här tränas i social handlingskompetens och stöttas till att klara av ett eget boende och att skapa ett meningsfullt liv. På Fenix arbetar just nu sju vägledare och en föreståndare. Fenix ska varje dag berika ungdomarnas liv sprida glädje, inspiration och lust till lärande och utveckling. Vår ambition är att ungdomarna fått tillräckliga redskap för att klara ett självständigt och samhällsnyttigt liv oavsett vilket land de kommer att bo i. Fenix Center Fenix Center är ett center för de ungdomar som flyttat ut från Fenix och bor i egna träningslägenheter. Fenix Center finns till för att stötta ungdomarna med olika praktiska saker som det egna boendet kan innebära samt att hjälpa ungdomarna med läxläsning och olika studieoch framtidsorienterande frågor. Här hålls även temadagar inom olika områden som till exempel kultur, matlagning och sociala koder där ungdomarna får mera inblick i det svenska samhället. Fenix Centers strävan är att hjälpa ungdomarna att integreras och att på olika sätt vara med och bidra till samhället som invånare i Vingåkers kommun. På Fenix Center jobbar för närvarande tre vägledare. Text och foto: Sandra Eklöf Fenix Foton från Pegasus Fenix är en mytisk fågel med en rad legender från olika kulturer förknippade till sig och var en helig fågel. Fenix avbildades lik en örn, med röda och gyllene fjädrar. Andra sagor berättar att Fenix bränner sig själv på ett bål för att ur dess aska uppstå i föryngrad gestalt. Fenix symboliserar odödligheten. Personalen samlade på nya boendet Pegasus pegasus Symbolen Pegasus anknyter på ett naturligt sätt till Fenix symbol. Pegasus är enligt grekisk mytologi en bevingad häst och är en symbol för segrare. Pegasus står alltid i tjänst till det goda för att besegra det onda.» 4

5 Vem ansvarar för vad i flyktingmottagandet? Asylsökande När en person kommer till Sverige söker denne asyl. Det är Migrationsverket (Mv) som utreder och beslutar om den asylsökande ska få stanna i Sverige. I väntan på beslutet ansvarar Mv för uppehälle och allting annat förutom skola/barnomsorg som är kommunens ansvar. I Vingåker har Mv en förläggning med cirka 350 platser för asylsökande. Ett par anställda finns i Vingåker för att främst hjälpa de asylsökande med en del praktiska frågor kring boendet. I övrigt finns Mv:s personal i Flen. Verket bedriver idag ingen sysselsättning eller svenskundervisning för de asylsökande. Kommunplacerade När den asylsökande får uppehållstillstånd ordnar denne själv bostad i någon kommun eller blir placerad av arbetsförmedlingen. Vingåkers kommun har avtal på att ordna bostad till tre personer varje år samt ta emot cirka 70 till om de ordnar bostad själva. Dessa personer har arbetsförmedlingen ansvar för under två år då det gäller försörjning och att den nysvenske ska komma in på arbetsmarknaden. Kommunen ansvarar för svenskundervisning och samhällsinformation genom Viadidakt samt försörjningsstöd i glappet mellan ersättningen från Mv och etableringsersättningen från arbetsförmedlingen. Dessa personer folkbokförs i kommunen och räknas fullt ut som kommuninvånare. Ensamkommande barn Sedan tre år har Vingåkers kommun ett avtal om mottagande av ensamkommande barn. Från årsskiftet är det obligatoriskt för kommunerna att ha ett sådant mottagande och kommunen kan inte själv bestämma omfattningen. Vingåkers avtal är höjt från tre till fem asylsökande barn. När barnen får uppehållstillstånd ska de ersättas med nya asylsökande samtidigt som kommunen har kvar ansvaret för dem som fått uppehållstillstånd. Därigenom ökar antalet barn de första åren. Socialförvaltningen uppskattar att det om tre år kommer att finnas mottagna ungdomar i Vingåker i åldern år. För dessa har kommunen hela ansvaret men får ersättning från Mv tills de fyller 21 år. För att möta ökningen startas nu ett nytt boende i tomma lokaler på före detta Nordangård. För och nackdelar Ett ökat invånarantal i kommunen ger underlag för att ha kvar service som skolor, affärer och vårdcentral. Varje folkbokförd invånare innebär också en kassaförstärkning för kommunen genom det generella statsbidragsystemet. Fastighetsägare får lägenheter uthyrda och en ökad efterfråga på bostäder innebär på sikt även ökat värde på småhus och därigenom bättre förutsättningar för nyproduktion. Nya invånare är också viktigt för att på sikt säkra tillgången på arbetskraft i olika näringar. Nackdelar kan vara ökade kostnader för försörjningsstöd på kort sikt och en del kulturkrockar. Utmaningar Vingåkers kommun och dess invånare kan inte påverka situationen i andra länder, till exempel Syrien, och kan heller inte påverka att människor på flykt söker sig till Sverige och bara på marginalen påverka antalet som kommer till Vingåker. Däremot kan både kommunen och dess invånare bidra till att stärka fördelarna med dessa nya invånare och minska nackdelarna. Kommunen gör redan en del extra insatser till exempel i samverkan med Röda Korset och Svenska Kyrkan på Mötesplatsen. Det bedrivs simskola och fritidsgården har extra sommaröppet. För att lyckas riktigt bra behövs ännu fler goda viljor och goda idéer. Framför allt behövs fler personliga kontakter mellan gamla och nya kommuninvånare. Text: Dag Wallströmer AnhörigCentrum Är du anhörig......till någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har ett funktionshinder? Öppet: tisdagar kl , onsdagar kl Samtalsgrupp för efterlevande Startar i april AnhörigCentrum, Köpmangatan 3 Telefon: Utnämnande av värdefulla medarbetare inom socialförvaltningen Socialförvaltningen vill uppmärksamma enskilda medarbetare som utfört ett värdefullt arbete inom någon av socialförvaltningens verksamheter. Det som förvaltningen vill premiera är när medarbetare kliver fram och visar ett personligt engagemang i sitt arbete, är kreativ och sprider positivt arbetssätt till sina brukare och till sina arbetskamrater. De utsedda medarbetarna kommer att presenteras i varje nummer av Vingåker För Dig under Först ut att utnämnas som värdefull medarbetare inom socialförvaltningen är Anette Adolfsson för sitt arbete med teatergruppen Nåt Annat inom funktionshinderområdet. Hon vågar, hon tar ansvar och är stolt över sin arbetsuppgift med funktionshindrade brukare. Anette har varit med och startat teatergruppen, skrivit och regisserat olika pjäser med lokal anknytning under flera år. Hon har en förmåga att ta fram de enskilda skådespelarnas talanger, få dem att växa och utvecklas. Hon skapar också avspänd atmosfär under teaterföreställningarna, vilket avspeglas av deltagarnas mycket tydliga glädje och tillfredsställelse vid de årliga föreställningarna. Anette belönas med blommor och teaterbiljetter från socialchefen Dag Wallströmer. Text och foto: Marita Andersson» 5

6 Högskolestudier i höst? Studera på hemmaplan i Vingåker! Sök senast 15 april på För dig som studerar För dig som är student eller forskare och folkbokförd i Vingåker har Viadidakt service i form av studielokaler på Åbrogården. Här finns också studie- och yrkesvägledare, datorer och annan teknisk utrustning samt möjlighet att tentera på hemmaplan. Läs mer på eller besök oss i Åbrogården, Storgatan 55! viadidakt.se/utbildningochentreprenorskap MÄSSA Torsdag 20 mars Kl på Safiren Drottninggatan 19 i Katrineholm Fri entré! Spännande seminarier! Universitet Högskolor YH-utbildare Företag Organisationer Studie- och yrkesvägledning Starta egetrådgivning Telefon: , Arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåker och Katrineholm Telefon: , Arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåker och Katrineholm Kommunala feriearbeten i sommar Vem får feriearbete? I år kommer alla ungdomar födda 1997 folkbokförda i Vingåkers kommun att erbjudas feriearbete som administreras av Viadidakt. Hur länge och när är jobben? 90 timmar fördelat på tre veckor i sommar. Vad får jag i lön? Årets lön är ej beslutad än (2013 låg lönen på 63 kr/timme samt semesterersättning vilket blev totalt kr). Exempel på jobb Äldreomsorgen Barnomsorgen Kostenheten Kultur & Fritid - Säfstaholms slott Sörmlandsidrotten - Summer Camp Högsjö Folkets Hus Vingåkers Ryttarförening Var får jag mer information? Se eller kontakta Nicklas på telefon Hur söker jag? På under perioden 24 februari till 16 mars. Telefon: Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåker och Katrineholm» 6

7 Anläggningar för aktivitet Vingåker erbjuder ett brett utbud av aktiviteter genom föreningslivet men också för dig som vill aktivera dig på egen hand visste Du att Det i vingåker Finns: Ridhus med banor både inomhus och utomhus Motorsportbana Jaktskyttebana Fotbollsanläggningar med både grus- och gräsplaner Tennishall med en inomhusbana och två utomhusbanor Golfbana, 18 hål Alpin skidanläggning/ längdskidspår Vingåkers ryttarförening Vingåkers Tennisklubb Dessutom Finns bland annat: Vingåkersbadet (kommunalägt) Flera gym Biograf Folkets hus och bygdegårdar Kommunala sporthallar Båsenberga eljusspår Våra föreningar äger och driver själva sina anläggningar. Kommunen delar årligen ut drifts- och hyresbidrag till dem. Du hittar föreningarna på vår hemsida Text och foto: Maria Pestrea Båsenberga slalombacke Vi saluför sortiment från lokala leverantörer: Björkviks Ägg Båsbo Ägg (kravmärkta) Dalsjöfors Kött Sveas Bageri, Kumla Margretelund Potatis Jürss Mejeri Julita Rapsolja Lida Trädgård (grönsakslev. sommartid) Mälarchark Annonsplats Välkommen in och se sortimentet Öppettider: Måndag Söndag 8-21 Bondegatan 9 Tel

8 10 årsjubileium Vingåkers vårdcentral arbetar engagerat för och med våra patienter i en nära dialog av förtroende. Hos oss finns distriktsläkar- och sköterskemottagning, familjecentral, rehabverksamhet, hälsocentral, vaccination, mm. Vi är personalägd med drygt 30 anställda. Vår ambition är att fortsätta utveckla vårdcentralen, som en viktig del av Vingåker.! Verksamhetschef! Annonsplats Vi söker dig med visioner, känsla och utvecklingskraft. Du leder vårt arbete med att fortsätta utveckla Vingåkers vårdcentral till det lokala föredömet i västra länet.! Självklart har du erfarenhet av ledarskap inom vård- och verksamhetsfrågor i kombination med känsla för företagsekonomi.! Välkommen att kontakta Owe Svensson eller nuvarande verksamhetschef Carina Fransson Senast den 21 mars vill vi att du skickar in din ansökan till 8

9 På gång i Kostverksamheten Alla har synpunkter på mat, och berörs av den. För att nå ut och berätta om hur vi jobbar i Vingåkers kommun har Kostverksamheten bjudit in till en serie temakvällar. Då berättar vi om bland annat livsmedelsupphandlingar, matlagning, hur vi jobbar med matsvinn med mera. På dessa träffar finns chans att ställa frågor och ha en öppen dialog med kostansvariga och representanter från köket. Torsdagen den 30 januari hölls ett första möte. Det var en tapper skara som var där och lyssnade, smakade på Vidåkerskolans salladsbord och ställde bra frågor. Bilden är på salladsbordet och det speglar en liten del av det eleverna erbjuds i veckorna. Nästa träff hålls 11 mars i Högsjö skola och 29 april i Marmorbyns skola med start klockan Håll utkik på vår hemsida och se affischering på skolor, förskolor och anslagstavlor. Det här är kostverksamheten Vingåker och Katrineholm samverkar i kostledningsfrågor och jobbar gemensamt med bland annat Kostdatastödet AIVO, livsmedelsupphandling, egenkontolldokument, utbildningar med mera. Kostverksamheten i Vingåker består av ett centralkök och 14 mottagningskök. Arbetsstyrkan består av totalt ca 35 personer och navet i produktionen är centralköket på Humlegården. Här lagar man ca 1600 portioner mat till kommunens skolor, förskolor och älderomsorg varje dag. Varm mat skickas varje dag med kommunens mattransport till mottagningsköken på Hansjö, Sävsta, Marmorbyn, Vidåker och Högsjö. I kommunen finns också nio förskolor som dagligen får mat från köket. I flera av mottagningsköken tillagar man tillbehören såsom ris, pasta och potatis på plats och alla skolor har salladsbord med minst fem sorters grönsaker varje dag. Även förskolorna erbjuder en eller flera grönsaker till maten. Centralköket lagar också lunch och middag till Humlegårdens äldreboende som finns i huset. Köket producerar även kylda matlådor till hemmaboende i Vingåker och Katrineholm, levererar mat till handikappomsorg och det finns en restaurang på Humlegården I centralköket lagas många maträtter från grunden, till exempel färsrätter, såserna, potatismoset, lasagne, fiskgratänger, pastagratänger med mera. Livsmedel som i dagsläget är svåra att producera i sådana mängder serveras också såsom pannkaka och köttbullar. Köttbullar ersätts ibland på matsedeln av till exempel köttfärslådor som har samma grundrecept, men är lättare att producera på plats. Pannkakorna köps in via grossist från svenska Dalarna (Dalapannkakor) och kan räknas som närproducerade (med närproducerat menas producerat inom 25 mils radie) Ekologiskt och närproducerat Just närproducerat och ekologiska varor är något vi också jobbar med. Dels för att få in dessa varor i våra anbud till acceptabla priser, men även genom att vi arbetar med recepten och matsedeln för att möjliggöra mer inköp av svenska och ekologiska råvaror. Vid upphandling ställs krav på alla produkter och vid till exempel upphandling av kött ställs krav enligt miljöstyrningsrådets baskrav (2010) om bland annat god djuromsorg. Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan som hjälper kommuner vid upphandling. Måltiden är också mer än vad som ligger på tallriken. Det är många faktorer som spelar in när man sätter sig för att äta; matsalsmiljön, vuxennärvaro, Helena steker strömming i centralköket att det är lugnt och tryggt i matsalen och att elever har tid att sitta ner. Skollagen säger att skolmaten ska var kostnadsfri och näringsriktig. För att få godkänt av Skolinspektionen kan man, som vi gör i Vingåker, arbeta med ett webbaserat verktyg; Skolmat Sverige. Arbetet är påbörjat på Vidåkerskolan och kommer fortsätta under året på övriga skolor. Här deltar kök, skolledning och elever genom att svara på enkäter om maten, miljön, med mera. Läs gärna mer på Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se fram emot. Mat innebär inte bara njutning utan ger oss också nödvändig näring och energi. Maten och måltiden ska således skapa förutsättningar för att vi ska hålla oss friska och kunna bibehålla en så god livskvalitet som möjligt. Så inleds kommunens kostpolitiska plan. Du hittar den kostpolitiska planen i sin helhet på www. vingaker.se/kostpolitiskplan Text och foto: Linda Hellström Vi finns när du behöver oss Med personligt engagemang, präglat av omtanke och valfrihet, hjälper vi dig med allt som rör en stilfull och värdig begravning. Du får även hjälp att fylla i Vita Arkivet, teckna begravningsförsäkring och välja gravsten. Varmt välkommen! Åsa Peter Maj Lena Drottninggatan 13, Katrineholm. Tel Köpmangatan 10, Vingåker. Tel Jour dygnet runt Hembesök 9

10 Vilken annan bank satsar så mycket på lokal kompetens? Sörmlands Sparbank är en liten bank med den stora bankens resurser. All vår personal känner väl till vårt sörmländska samhälle. Vi är en partner för trygghet idag och i framtiden. Vi erbjuder personlig rådgivning och vill vara din samtalspartner genom livets olika skeden. Du ska känna trygghet när du träffar oss, oavsett var i livet du befinner dig. Vid olika situationer eller tillfällen i livet finns det behov av rådgivare med djupare kunskap inom ett speciellt område. Hos oss sitter all expertis som behövs nära nog i rummet bredvid. Annonsplats Välkommen till oss på Sörmlands Sparbank i Vingåker! Jim Lindström Lokal bankchef Agneta Flagstad Chef Privat Stefan Andersson Rådgivare Premium Mattias Orest Rådgivare Företag Jennie Fällman Rådgivare Privat Kristina Heckscher Rådgivare Bolån Vian Morad Rådgivare Camilla Eriksson Rådgivare Sara Thuresson Rådgivare 020-SPARBANKEN / sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker» 10

11 Vänortsutbyte i sommar Vi hälsar vår vänort Mühltal välkommen till Vingåker den juni Vingåkers kommun och vingåkersbor har haft ett långt vänskapsband med den tyska orten Mühltal. Vänortsutbytet inleddes 1960 men tog fart ordentligt först på 1970-talet då fotbollsföreningen VIF inledde utbyte med Traisa-Mühltals pojklag, De båda fotbollskubbarna höll därefter god kontakt och hade många utbyten därefter. Snart nog så utvecklades även utbytet till att inrymma politiker och tjänstemännen. Därefter har flera olika grupper etablerarat kontakt med vänorten och utbytena har skett så gott som årligen sedan dess. Bland grupperna kan nämnas folkdanslagen, räddningstjänsten, konstnärer, ungdomar och musikanter. För att nämna några speciella tillfällen så fanns Mühltal med både då tågstoppet invigdes och när Kjesäter höll sin internationella julmarknad. Folkdanslagen hade täta utbyten under en period och hade dansuppvisningar vid olika evenemang och aktiviteter hos varandra. Bland annat bjöds på tysk folkdans vid midsommarfirandet i Viala och Vingåkers folkdansare deltog i festivalen i Hessentag. Konstnärs- och hantverksgrupper från båda orterna har haft utbyten med varandra och deltagit i olika utställningar, bland annat så var tyska konstnärer med och prydde vagnarna till kalklinbanan ett år och deltog i påskkonstrundan. Tidigt knöts livslånga vänskapsband privatpersoner emellan, och för varje utbyte så tillkommer nya vänner. När utbytet var som störst på 1980-talet så ledde det till och med till att kurser i svenska språket hölls i Mühltal för hugade tyskar. Många av dem har sedan kommit till Sverige som privatpersoner utöver vänortsutbytena, både för att hälsa på men även för att ta del av svensk kultur och natur. Sen många år hålls även sommarläger för ungdomar i någon av vänorterna. När det hålls i Tyskland så sker det även tillsammans med Mühltals franska vänort Nemour. Ett värdefullt utbyte där våra ungdomar får en fantastisk chans att lära känna nya vänner och får använda sig av flera språk. värdfamiljer Vi söker värdfamiljer till sommarens vänortsutbyte. Anmäl ditt intresse till Christel Fredriksson på tfn , eller på e-post Text: Maria Pestrea Fotbollslagen på Katrineholms järnvägsstation,1978 Foto: Manfred Freidel Sven-Bertil Viklund, dåvarande kommunalråd med Herman Fischer, Mühltal Foto: Manfred Freidel, Ungdomslägret i Mühltal Foto: Per-Åke Perman Klipp ur Katrineholms-kuriren. Foto: Hans LINO Karlsson Vänortsutbyte 1980, Mühltal. Foto: Manfred Freidel Vänortsutbyte i Vingåker, Foto: Maria Pestrea Kort fakta om Mühltal: 1977 slogs orterna Frankenhausen, Nieder-Beerbach, Nieder- Ramstadt mit In der Mordach, Traisa, Trautheim och Waschenbach samman med Mühltal och bildade en gemensam kommun. Mühltal har invånare Närmaste storstad är Darmstadt Borgmästare är Astrid Mannes Naturparken Bergstraße-Odenwald går igenom Mühltal Foton: Mühltal kommun Frankenstein Bürge» 11

12 Nyuppsättning av lustspelet I Grevens tid I lustspelet I Grevens tid av Harald Ottosson återvänder vi till Säfstaholms slotts glanstid under den blinde excellensen Gustaf Trolle- Bondes epok. På ett enkelt, folkligt och underhållande sätt med mycket sång och musik kastar vi oss in i det liv som levdes i Vingåker och på Säfstaholm från 1840 och några år framåt. Vi får även glimtar av händelser och strömningar i riket. Det här var en omvälvande tid. Allt i lustspelet är hämtat ur verkligheten. De personer som gestaltas har funnits, alla utom Spångamoster, en gammal gumma som då och då dyker upp med ett sanningens ord till grevar och andra så kallade ståndspersoner. Det gör hon på gammalt genuint vingåkersmål (ordlista finns att tillgå vid föreställningen!). Regi, bearbetning och musik: Sune Andersson Agerar gör Högsjö kultur- och teatergrupp. Föreställningar 2014 Säfstaholms slott Onsdag 2 april kl PREMIÄR! Fredag 4 april kl Lördag 5 april kl Söndag 6 april kl Onsdag 9 april kl Fredag 11 april kl Lördag 12 april kl Söndag 13 april kl biljetter: Förköp av biljetter på Vingåkers bibliotek fr.o.m. måndag 3 mars arrangör: Vingåkers kommun i samarbete med Högsjö kultur- och teatergrupp samt ABF Foto: VINGBILD/Berndt-Joel Gunnarsson Bilden föreställer Spångamoster och prosten Konstrunda med öppna ateljéer Traditionsenlig konstrunda med konstnätverket Söder Om Sjön (SOS) med inledande vernissage på Säfstaholms slott under långfredagen samt öppna ateljéer till och med påskdagen. Långfredagen (18 april) Vernissage på Säfstaholms slott kl Öppna ateljéer kl Påskafton (19 april) Säfstaholms slott kl Öppna ateljéer kl Påskdagen (20 april) Säfstaholms slott kl Öppna ateljéer kl arrangörer: Konstnätverket SOS i samarbete med Vingåkers kommun mer info: samt Karta över öppna ateljéer kommer att finnas på slottet, på arrangörernas hemsidor samt vid de öppna ateljéerna. Det digitala konfektionsmuseet lockar ständigt fler besökare; förra året passerades 1000 i månaden, nu är snittet 1200 i månaden! Välkommen du också på en digital vandring genom Vingåkers konfektionshistoria. Sommarens utställningar på Säfstaholms slott: Turistsäsong 2014 Förberedelserna för att ta emot sommarens turister är i full gång; bland annat ska ny besöksguide och karta tryckas. Turistbyrån på Säfstaholms slott öppnar som vanligt i juni men året om kan man besöka Vingåkers bibliotek samt servicekontoret på Åbrogården för broschyrer samt personlig service. Välkomna! Vingåkers turistbyrå Säfstaholms slott (sommartid) Tfn +46(0) E-post: Vingåkers bibliotek (året runt) Bondegatan 6 Tfn +46(0) mer information om utställningarna DJUR! Svensk konst från Liljefors rävar till Kellermans Rocky samt Vardagens händelser med Karin Petri & Berndt Wennström kommer i nästa nummer av Vingåker för dig. Se även samt Säfstaholms slotts Facebook-sida. Servicekontoret Åbrogården (året runt) Storgatan 55 Tfn +46(0) » 12

13 Information från biblioteket Enkätresultat och aktitivteter I slutet av oktober 2013 hade biblioteket en enkätundersökning där vi frågade våra besökare vad man tycker om biblioteket och vår service. Vi är jätteglada för det fina resultatet och alla positiva kommentarer. Hela undersökningen går att hitta på vår webbsida. Vi kommer att arbeta vidare på att vara ett bibliotek som alla i Vingåker känner sig hemma på och vill besöka. Har du några önskemål och något du tycker saknas på biblioteket så är du alltid välkommen med dina synpunkter. Vi kan alltid bli bättre! Många av årets aktiviteter på biblioteket är bokade och klara. Du kan hålla koll på vad som händer genom att gå in på bibliotekets webbplats, på affischer och i annonser. Vi har även en folder i biblioteket, som uppdateras kontinuerligt, där alla evenemang finns med. Hämta gärna en folder så att du inte missar något! Välkommen till Vingåkers bibliotek. Låna en bok, en film, en tidskrift eller kom bara in och vila och värm dig i vinterkylan. Text: Annica Helgadotter Påle Boktips 1 Expeditionen: min kärlekshistioria av Bea Uusma Boken Expeditionen handlar om Ingenjör Andrées polarexpedition i vätgasballong 1897, som slutade med döden för hela besättningen. Den handlar också om Bea Uusmas kärlek till och besatthet av historien. Hon läser allt som finns tillgängligt; hon går igenom den utrustning som hittades vid lägret där expeditionens histioria ändades, hon söker svar i den utrustning som hittats, hon reser i expeditionens fotspår tillbaka till Nordpolen. Allt för att försöka få reda på sanningen. Det är länge sedan jag så fullt och totalt slukats av en bok. Den är en ma- kalös bladvändare. Om du bara tänker läsa en enda bok i år läs Expe- ditionen: min kärlekshis- toria av Bea Uusma! Annica Helgadotter Påle Boktips 2 Sågverksungen av Vibeke Olsson är första delen av fyra böcker. Boken utspelas under Sundsvallsstrejken 1879 (som var den första stora organiserade strejken i Sverige). Vi får följa 11-åriga sågverksungen Brickens tankar och funderingar och hennes kärleksfulla familjs kamp för att få maten att räcka till den egna familjen, men även att hjälpa andra familjer som drabbades svårt när strejken slog till. Vibeke Olsson har verkligen fått fram en läsvärd arbetarroman med genuin arbetarhistoria där fattigdom, svält och tiggeri inte var ovanligt. Maria Pettersson Administrationsbidrag - 31 mars Vingåkersbadets öppettider Många besöker kommunens hemsida och vårt rika föreningsliv är en god marknadsföring.därför erbjuds alla föreningar att få finnas med på hemsidan i ett föreningsregister med föreningsnamn och kontaktuppgifter. Det är viktigt att hålla föreningsinformationen uppdaterad; - på hemsidan finns formulär för att korrigera sin förenings kontaktuppgifter. Det går även bra att e-posta eventuella förändringar till Hitta din förening: Klubbhus motorscrossbana Trupp Hembygd Big Jump moppekultur väva rallykonst Sjung i kör RIDNING step-up Folkdans Innebandy alpin hantverk Golfa skateboard Slalom fotografera STALL måla Ridhus Längdskidspår Simborgarmärke Teater utomhusbanor FOTO LAG Mogendans Gräsplan VOLT MOTORsport 31 mars är sista ansökningsdag för föreningar att ansöka om administrationsbidrag. Kom ihåg att bifoga följande handlingar med er ansökan: verksamhetsberättelse (årsberättelse) årsmötesprotokoll bokslutshandlingar med resultat och balansräkning revisionsberättelse medlemsmatrikel Ansökningsblankett samt mer bidragsinfo finns på adress Vingåkers kommun, Kultur och fritid, Vingåker kontakt: Välkommen! Guldsporrar cross Klubba team dressyr bollspel BRIDGE Hundar slalombacke Gemenskap Styrelsearbete vatten gymnastik svampar Barngympa KNATTE-FOTBOLL Jiu- Jitsu Boule kullerbytta volley boll» 13 Tennis snowboard zumba tennishall jaktskytte Orientera Kompisar MUSIK VÄNNER Bad och motion: Måndag kl Tisdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lördag kl Söndag kl Motionssim och gym: Tisdag kl Tid som delas med skolbad Onsdag kl Tid som delas med skolbad Torsdag kl Vuxenkväll Tfn Adress: Storgatan 55 lerduvor

14 NÄRINGSLIVSINFORMATION Morgonsoffan 2014 Vilken succé! Våra Morgonsoffor för KFV regionen har sannerligen varit populära under år Evenemangen fortsätter att utvecklas och under hösten infördes bordsplacering för att ytterligare öka nätverkandet. Detta event är för alla företagsamma - små som stora företag! Första Morgonsoffan för 2014 arrangerades på Båsenberga hotell & konferens i Vingåker fredagen 7 februari. Återigen var det ett fullbokat event med intressanta gäster såsom Tina Thörner, Karin Mattson Weiber och Johan Thorslund, god frukost och många möjligheter att nätverka. Se mer bilder från evenemanget på kommunens hemsida, Notera gärna redan nu datum för kommande Morgonsoffor 2014: 7/3 Flen - Amazon 4/4 Katrineholm - Lokstallet (efterföljs av Näringslivsdag KFV) 5/9 Vingåker - Hjälmargården 3/10 Flen - Hedenlunda (Sörmlandssoffa) 7/11 Katrineholm - Lokstallet 5/12 Katrineholm Lokstallet Notera att evenemangen snabbt blir fullbokade så boka din plats i god tid. Evenemanget är gratis, bindande föranmälan till KFV Marknadsföring på: tfn Morgonsoffans gäster intervjuades av Julia Rosqvist, t h, Här tillsammans med Tina Thörner t v. Karin Mattson Weiber Johan Thorslund Företagsfralla 26 mars kl , Thorslundkagge Det är viktigt att kommun och näringslivet träffas lokalt, så vi arrangerar en företagsfralla 26 mars med start kl Värd denna gång blir Thorslundkagge, ett mycket intressant företag som har sina lokaler i Högsjö. Johan Thorslund, VD på Thorslundkagge var gäst i senaste Morgonsoffan och är Sveriges enda tunnbindarmästare. Anmäl dig redan nu, se kontaktinfo nedan, eller håll utkik i det elektroniska nyhetsbrevet för mer detaljer. KONTAK T: Suzan Östman Bäckman, näringslivsansvarig Tfn Mobil/SMS E-post: Texter på näringslivssidorna: Suzan Östman Bäckman, foton: Maria Pestrea Starta egetrådgivning med NyföretagarCentrum Bor du i Vingåker och har funderingar kring att starta företag? Besök vår DROP IN rådgivning i Vingåker och träffa Anne Hofstedt som är rådgivare på NyföretagarCentrum Västra Sörmland. Datum: 11 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj tid: plats: Åbrogården, Storgatan 55, Vingåker Vid andra tider är du välkommen till kontoret i Katrineholm. Du kan själv boka tid på Nyföretagarcentrums webbplats eller ringa rådgivaren direkt på Rådgivningen är gratis och i samarbete med Vingåkers kommun. Välkomna! Kommunen sponsrar Under 2013 sponsrade Vingåkers kommun elitlaget Vingåkers Volleyboll klubb, Vingåkers Golfs elitjuniorer, evenemanget Guldsporrarna arrangerat av Vingåkers Ryttarförening och SPF Riksgolfen som 2013 hölls i Vingåker- Katrineholm. Kommunstyrelsen har tidigare haft hand för den kommunala sponsringen men har nu beslutat att ansvaret skall flyttas till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kan med detta stöd på kr sponsra ideella föreningar och arrangemang utöver de sedvanliga föreningsbidragen. Syftet med kommunens sponsring är att exponera och sprida kunskap om Vingåkers kommun. Kommunens engagemang ska ske i sammanhang där varumärket Vingåkers kommun stärks. Av bedömningskriterierna kan nämnas; storlek på publiktillströmning till evenemanget, nivå i seriesystem och massmedialt intresse. kontakt Förvaltningschef Lars Furborg, tfn eller på e-post: 14

15 Näringslivsdagen fredagen 4 april Direkt efter Morgonsoffan 4 april, fortsätter dagen på Lokstallarna i Katrineholm med föreläsning och panelsamtal för KFV-regionens näringsliv. På programmet står bland annat: Inspirationsföreläsning med Klas Hallberg, som är en av Sveriges främsta föreläsare, om att göra rätt saker i stället för att göra många saker. Paneldebatt om näringslivsutveckling och samverkan i KFV Regionen. Utdelning av pris till årets Företagare för respektive kommun Söker du lokal eller säljer du tomt? Söker du information om företag? Nytt lokal- och markregister samt företagsregister för Sörmland Sedan tidigare hade Vingåkers kommun ett eget lokal- och markregister samt företagsregister för allmänheten på kommunens hemsida. Nu har kommunerna Flen, Katrineholm, Vingåker samt Gnesta och Strängnäs register tillsammans för att ge bästa service. Det kostar inte något att varken söka, nyregistrera eller själv uppdatera registren som finns på kommunens hemsida. Det som är registrerats i Vingåkers kommuns register återfinns också automatiskt i registret för Sörmland. Företagsregistret uppdateras regelbundet bland annat genom en grundlig inventering som görs två gånger per år. Läs mer på Näringslivsdagen är arrangerad i samverkan av Företagarna KFV, Sörmlands sparbank, Katrineholms-Kuriren, KFV Marknadsföring och kommunerna i KFV regionen. Kl Morgonsoffan Kl Inregistrering och kaffe Kl Näringslivsdagen Dagen är kostnadsfri. Fika och mingellunch ingår. anmälan till Näringslivsdagen och mer information: (Obs! Separat anmälan till Morgonsoffan) Stora Besöksdagen 2014 Två år i rad har tjänstemän och politiker från Vingåkers kommun besökt ett 70-tal företag på en och samma dag. I år planeras Stora besöksdagen till hösten Fram till dess fortsätter kommunen att ta vara på företagarnas synpunkter från besöksdagen Projektet InnoV i Högsjö I Högsjö genomförs ett projekt för att skapa ett samarbete mellan starka aktörer/mötesarenor på orten för att utvecklas som servicenoder med innovativa servicelösningar för bygden. Den modell som arbetas fram kommer också att användas på de andra orterna i Vingåkers kommun. Mötesarenorna/aktörerna i Högsjö är bland annat Folkets hus, Högsjö skola med bibliotek samt matbutiken Coop Nära. Ortens omland som till exempel Brevens där dess statistik och medverkan inkluderas i processen. Projektet har som mål att på olika sätt skapa en bra grund för att behålla och utveckla servicen i Högsjö. För att få förankring i bygden skapades under hösten en referensgrupp med representanter från de olika aktörerna. Under hösten ordnades det ett stormöte i Högsjö där man kom fram till vilken service Högsjöborna tycker är viktigt för sin bygd. Utifrån detta anmälde man sig till arbetsgrupper som kommer att träffas under vintern och framåt då man jobbar vidare med viktiga ämnen. Det finns redan grupper som jobbar aktivt med den service som finns, andra är i en inledande fas och en del är helt nybildade. Under vårvintern kommer man jobba aktivt i olika grupper med olika frågor. Allt engagemang i dessa grupper tas välkommet emot, alla hjälper till efter sin förmåga! Vingåker kommun är projektägare med en projektledare anställd på 40 % och en processledare anställd på 30 %. Projektet finansieras av Vingåkers kommun och Tillväxtverket genom Länsstyrelsen i Sörmland. mer information om projektet kan man få genom ett nyhetsblad som kommer ut en gång i månaden. Man kan anmäla sig att prenumerera genom att kontakta projektledare RoseMarie Hellén via e-post Nyhetsbladet finns också på Vingåkers kommuns hemsida: Text: Rosmarie Hellén lars-gunnar eriksson» 15

16 Över artiklar till ditt sällskapsdjur Handla hos pwss.se Vi finns i Vingåker, Åby Gård Tel Tel. tid mån-fre Annonsplats Öppet dygnet runt på webben Östlunds Begravningsbyrå Katrineholm Flen Vingåker Bygdens egen begravningsbyrå Jourtel dygnet runt Katrineholm Djulögatan 54 Tel månd fred 8:00 17:00 Flen S. Järnvägsgatan 5 Tel månd torsd 9:00 13:00 Vingåker Storgatan 27 Tel månd fred 9:30 13:30 Bostäder och lokaler Flen Malmköping Vingåker Med omsorg och ansvar tar vi hand om er: Karin Bergstedt, Barbro Andersson, Lars Andersson, För allt om oss och begravningar: » 16

17 Kunskap i brandskydd - en självklar utbildning Vingåkers kommun har precis genomfört en brandskyddsutbildning för sina anställda i kommunen. Under en tre-månaders period, mellan november och januari, har 273 anställda genomgått utbildningen. Sedan 2010 har så gott som all personal inom kommunen utbildats. Det är det egna räddningsförbundet VSR som har hållit i utbildningarna. Varje utbildning var uppdelad i ett teoretiskt pass och ett praktiskt pass. Under det praktiska passet fick samtliga pröva på att släcka med brandsläckare och med brandfilt. Tidigare i höst fick samtliga chefer och brandskyddsombud i kommunen ytterligare utbildning utifrån sina roller. Text och foto: Maria Pestrea Du kan läsa mer om VSR på och genom att gilla deras Facebook-sida Västra Sörmlands Räddningstjänst. Flytt av brandstationen Foton från utbildningsdagarna med Vingåkers kommuns medarbetare DinSäkerhet.se Runt 1 maj kommer Västra Sörmlands Räddningstjänsts deltidsstyrka i Vingåker att få ny adress och dela lokal med kommunen. Just nu pågår om- och tillbyggnad vid kommunens förråd på Hantverksgatan (bakom Vingåkersbadet), Digital kommunstyrelse där kommunala avdelningen Gata och Park har sina lokaler. Personalutrymmen och garaget har rustats samt att en ny tvätthall byggts. Text och foto: Maria Pestrea På hittar du bra information och korta utbildningsinslag om säkerhet. Det är allt från träningstips för äldre till HLR på barn och tips på att undvika skador vid till exempel bollsport. Just nu är det aktuellt med is-säkerhet. Var försiktig om du ger dig ut på isen. Gå gärna in på DinSäkerhet.se och hämta tips och råd. Vuxenutbildning i höst Från och med mars kommer kommunstyrelsen att vara mer eller mindre digital. Ledamöterna i kommunstyrelsen ska förses med läsplattor och kommer att få handlingarna till mötena digitalt istället för hemskickat i pappersformat. Under 2014 kommer det digitala projektet att fortsätta. Bland annat ska en översyn i hur de digitala möten fungerar göras samt ett förslag tas fram på hur samtliga politiska nämnder, inklusive kommunfullmäktige, ska bli digitala. Detta ska även kopplas ihop med en uppgradering av kommunens diariesystem samt undersökas hur sekretessbelagda handlingar ska hanteras. I dagsläget hanteras ännu de sekretessbelagda ärendena på papper. Webbsändningen av kommunfullmäktigemötena ska ses över för att se hur man kan göra dem än mer tittarvänliga och digitalt interaktiva. Text: Maria Pestrea» 17 Vill du läsa grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning i hösten 2014? Sök under perioden 15 april och 15 maj Läs mer på där du hittar ansökningsblanketter eller besök vår studie- och yrkesvägledare i Åbrogården, Storgatan 55! Telefon: , Arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåker och Katrineholm

18 Spridning av gödsel Djurhållning och lantbruk är enligt bestämmelserna i miljöbalken definierat som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön eller människors hälsa. Hela Vingåkers kommun har utsetts som känsligt område för att skydda vatten från övergödning. I Vingåkers kommun är det därför förbjudet att sprida gödsel mellan den 1 november och den 28 februari. Därefter är det heller inte tillåtet att sprida om marken är vattenmättad eller översvämmad, snötäckt eller frusen. Vid gödselspridning är det viktigt att man kontrollerat spridarutrustningen. Man ska hålla tillräckliga avstånd till vattendrag, diken och sjöar för att försäkra sig om att grödan på åkermarken tar upp all näring så att den inte riskerar att hamna i sjöar vilket kan medföra övergödning. Anläggningar med fler än 100 djurenheter (Canläggningar) är anmälningspliktiga. Anmälan görs till Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker senast sex veckor innan verksamheten startar eller ändras. Anmälan ska även göras vid ändring av verksamhet om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt. Miljökontoret genomför tillsyn på anmälningspliktiga anläggningar. Under våren kommer så kallade flygande inspektioner göras där gödselspridningen kontrolleras ute i fält. Vid inspektion på plats hos lantbrukare kontrolleras lagring och spridning av gödsel, bekämpningsmedel, cisterner, kemikalier, avfall, farligt avfall, köldmedia samt verksamheternas egenkontrollprogram. kontakta gärna Miljökontoret om du har frågor gällande lantbruksverksamheter eller spridning av gödsel. Tfn: (kommunväxeln) E-post: Text: Kristin Larsson Val till Europaparlamentet Den 25 maj 2014 är det dags för EU-val igen. Då har du möjlighet att välja vem som ska representera dig i Europaparlamentet under åren Vilken vallokal du ska rösta i kommer stå angivet på ditt röstkort. Röstkortet får du hemskickat i brevlådan. Tvätta miljörätt tvätta i biltvätt Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. Att tvätta bilen på gatan eller på garageuppfarten, är inte tillåtet. Det beror på att miljöfarliga kemikalier och ämnen i tvättvattnet skadar miljön. Miljöbalken säger att alla, både företag och privatpersoner, som sysslar med någon form av nedsmutsande verksamhet, ska göra vad som krävs och är rimligt för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljön. Vid biltvätt på gatan avleds tvättvattnet oftast ner i dagvattenbrunnar. I de flesta fall leds vattnet sedan orenat ut i närmaste sjö eller vattendrag. Tvättvattnet från biltvätten innehåller dels föroreningar från bilen som tungmetaller, olja, däck- och asfaltsrester, dels kemikalier från bilvårdsmedel dessa är skadliga för människor, miljö och vattenlevande djur. Tvätta bilen i en tvättanläggning Det finns både automatiska tvättanläggningar och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven. bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna. mer information, finns på vår hemsida Du kan budrösta från och med den 1 maj. Du kommer kunna förtidsrösta på Vingåkers bibliotek från den 7 maj till den 24 maj under deras ordinarie öppettider. Sedan kommer du även kunna förtidsrösta på kommunhuset på valdagen, den 25 maj. Du får rösta i EU-valet i Sverige om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är: Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Medborgare i något av EU:s medlemsländer och är folkbokförd i Sverige. I EU-valet 2009 var valdeltagandet 45,5 procent i Sverige. I genomsnitt gick 43 procent av alla röstberättigade EU-medborgare och röstade. Högst valdeltagande var det då i Belgien och Luxemburg med 90 procent, och lägst i Slovakien med 19,5 procents valdeltagande. Vissa EU-länder har valplikt, det vill säga att det är obligatoriskt att gå och rösta. Blanketter Text: Britt-Marie Lindström, Marlene Mård På vår hemsida hittar du blanketter för allt från det som rör dig som föreningsaktiv, föräldrar till serveringstillstånd, bygglov och andra anmälningspliktiga åtgäder. info Vingåkers kommuns blankettportal hittar du på I de tvättanläggningar där du får ta med egna Foto: 18

19 Energihjältar i Vingåker Hjälp jorden med Energihjältarna - nytt projekt i Vingåkers förskolor Förskolebarnen i Vingåker kommer med start under våren att delta i energi- och klimatprojektet Hjälp jorden med Energihjältarna. Med hjälp av roliga och lärorika experiment, berättelser, lekar spel mm stimuleras tidigt barnens intresse för dessa viktiga framtidsfrågor. Hela projektet genomförs i en positiv ton, med fokus på kreativitet och framtidsmöjligheter. Projektet riktar sig i första hand till förskolans barn i åldrarna 4-5 år samt personalen, men även barnens föräldrar kan delta, bland annat via projekets hemsida. Hjälp jorden med Energihjältarna är ett material som är framtaget för att hjälpa förskolepedagoger att möta läroplanens kunskapskrav. Men det är också en hörnsten i ett större kunskapsbyge, skapat för att sprida kunskapen inom energioch klimatfrågan vidare ut i samhället. Dessutom uppmuntrar läromedelspaketet till att pedagogerna tillsammans med barnen går igenom de energiförbrukare och energitjuvar som finns på förskolan. De diskuterar sedan vad man gör för att minska energikkonsumtionen och sätter upp affischer och kom-ihåg lappar som skall uppmuntra till ett klimatsmart beteende, och på så sätt direkt och konkret spara energi. Det här är energihjältarna Bio, Flora och katten Eko som förskolebarnen i Vingåker nu kommer att stifta närmare bekantskap med. Earth Hour 2014 Lördag 29 mars klockan inträffar Earth Hour, världens största miljömanifestation. Vingåkers kommun kommer i år att uppmärksamma detta genom att bland annat släcka ned kommunhuset och slottet. Vi hoppas att du är med och släcker! kontakta: Therese Allard Energi- och klimatrådgivning Tfn E-post: Det ursprungliga projektet såg dagens ljus i Nyköping för två år sedan, som ett sätt att minska elförbrukningen vid förskolorna. Förskolor drar nämligen i allmänhet rätt mycket energi och det finns stora besparingspotentialer, inte minst i hanteringen av belysning och torkskåp. - Sedan dess har Hjälp jorden med Energihjältarna utvecklats till att samtidigt få ett starkt fokus på klimat- och miljöfrågor, säger Gunnar Westerberg, som är en av dem som byggt upp konceptet. Inom områdena energi, klimat, och miljö finns gott om informations- och utbildningsmaterial för vuxna och även en hel del för skolbarn. Men det är brist på motsvarande material för yngre barn, något som idag efterfrågas allt mer av pedagoger inom förskolan. - Många förskollärare vi kommit i kontakt med säger att de upplever det som svårt att undervisa inom dessa ämnen. Hur förklarar man hur växthuseffekten fungerar för en femåring? Hur beskriver man jordens ekosystem? Vad energi är? Och hur visar man hur vårt vardagliga beteende kan hjälpa vår jord att må bättre igen? Det är den här typen av frågeställningar som projektet behandlar på ett genomgående praktiskt och postitiv sätt. Förskolegrupper med barn i de aktuella åldrarna i Vingåker får nu en box med spännande och roliga experiment som bildar basen i Hjälp jorden med energihjältarna. Där ingår exempelvis en liten bil som drivs med en solcell, en vindsnurra som man blåser på tills lampan börjar lysa, ett fruktbatteri som kan fås att fungera med äpplen, potatisar och annat som växer i vår natur. Barnen kommer också att få gå på energitjuv-jakt, bygga vattenhjul, odla ekosystem och mycket annat. - Projektet riktar sig samtidigt mycket mot Faktaruta: Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98, fäster stor vikt vid att förskolan skall stimulera och utmana barnens intresse inom teknik och naturvetenskap. Den skall också garantera att barnen utvecklar förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Energirådgivning? Projektet Hjälp jorden med energihjältarna är ett läromedelspaket inom energi-, klimat- och miljöområdet för våra allra yngsta medborgare. personalen som vid en inledande workshop får en genomgång av hela klimat- och energifrågan med visst fokus på växthuseffekten, säger Gunnar Westerberg. Vår erfarenhet är att med rätt grundkunskaper är det sedan mycket lättare att ta till sig och själv värdera den information inom området som snart sagt dagligen sköljer över oss. -Och så går vi förstås igenom hela boxen Hjälp jorden med energihjältarna så att deltagarna får bekanta sig med materialet och känner sig trygga med konceptet. Personal vid förskolor har i allmänhet begränsat med förberedelsetid och därför är materialet konstruerat för att kunna användas med ett minimum av förberedelser. En nyhet är att vi nu också bjuder in barnens föräldrar att via en hemsida ta del av delar av projektet, och bland annat göra experiment hemma. Text och bild: Gunnar Westerberg Förskolans läroplan säger vidare att: Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. Inga batterier i soporna Tänk på att lämna det farliga avfallet på återvinningscentralen eller miljöbilen. Inte slänga direkt i soporna hemma! Läs mer om återvinning på 19

20 Digitala trygghetslarm i Vingåkers kommun Val av utförare av städning, tvätt och inköp i hemmen Det har under några år funnits möjlighet att kunna välja vem som ska utföra serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen LOV - Lagen om valfrihet i hemtjänsten Med serviceinsatser menas städning, tvätt och inköp, som kan beställas av de som fyllt 80 år eller fås enligt biståndsbeslut av omsorgssekreterare. De utförare som anmält intresse av att erbjuda sina tjänster är: Undersköterskan Ann-Sofie och hemtjänstenschef Danijela förbereder larmen som ska installeras hos användarna Hemtjänsten kommer under våren att byta ut gör ett testlarm varje dygn. Emma Olofsson, samtliga trygghetslarm. Ellinor Andersson och Ann-Sofie Karlsson från Det är ett sätt att kvalitetssäkra larmfunktio- hemtjänsten har fått utbildning i detta och nen för våra kunder. Nya larmknappar och ny kommer under januari och februari att byta ut larmdosa kommer att lämnas till alla användare. larmen hos alla 200 kommuninvånare som har Larmen har en så kallad frekvent övervakning, trygghetslarm. vilket innebär att trygghetslarmet automatiskt Text och foto: Marita Andersson Gott samarbete mellan offentligt och privat Vingåkers kommun och Vårdcentralen har kommunens arbetsterapeut Sara Ohlsson och under åren utvecklat samarbete på olika plan. demenssjuksköterska Caroline Henricsson. De samarbetar med vårdcentralens Monica Ham- I samband med hembesöket för att byta ut mar, sjuksköterska och demensgruppsamordnare, trygghetslarmen kommer hemtjänstpersonalen arbetsterapeut Greta Welin och geriatriker Marie att erbjuda de som inte har hemsjukvård en Ackelman. Marie var tidigare verksamhetschef Geriatrisk riskprofil. De får då besvara några för geriatriska kliniken på Kullbergska sjukhuset. frågor om sin hälsa och livssituation. De som Marie är även ansvarig läkare för kommunens har behov av sjukvårdsinsatser får erbjudande särskilda äldreboenden Humlegården och om att bli kontaktade av Monica Hammar, som Ekgården. är Vårdcentralens samordningssjuksköterska för multisjuka och äldre. 10 år! Vi gratulerar Vingåkers vårdcentral till 10-års-jubiléet som är i år! Andra samarbetsformer med Vårdcentralen är kommunens demensteam som består av Text: Marita Andersson Din hemvård & Service AB Esko Städ & Industriservice Maskinringen Vingåkers kommun L & T Östgötastäd kommer inte att erbjuda sina tjänster efter Information om detta får du av biståndshandläggarna på telefon , måndag-fredag kl LOTS-telefon: , måndagar kl enkät Nyligen har en enkät skickats ut till alla som har servicetjänster i kommunen. 150 enkäter är utskickade och 74 svar har kommit in. Endast ett fåtal som har andra utförare än kommunen har svarat. Resultatet visar att de allra flesta är nöjda med hur tjänsterna utförs. Några negativa synpunkter har kommit främst om tvätt men även om städning. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras på hemsidan. Text: Marita Andersson Snödagbok Här hittar du information om snöröjning och sopning av gator då det är aktuellt i Vingåker, Välkomna att bo bra i Brevens Bruks natursköna Annonsplats bostäder! Vi erbjuder stuga och lägenheter för permanent-, helg- och dygnsuthyrning. Nu är vi åter en komplett salong från topp till tå Från och med mitten av mars hälsar vi Rebecca Lindholm välkommen som vår nya hudterapeut. Gunilla, Frisör Annelie, Frisör/nagelterapeut Linda, Massör Hjärtligt välkommen till oss på För mer information kontakta Birgitta Larsson Bondegatan 6 (Bibliotekshuset) Handikappanpassad lokal» 20

Vingåker för dig. Läs om NR 2 (4) Tvätta bilen rätt. Näringslivsinformation. Storsatsning på skolan i Vingåker. En återblick på kommunens ekonomi

Vingåker för dig. Läs om NR 2 (4) Tvätta bilen rätt. Näringslivsinformation. Storsatsning på skolan i Vingåker. En återblick på kommunens ekonomi Vingåker för dig NR 2 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker. Även intressant information för dig som är här på besök.

Läs mer

Vingåker för dig Information från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är här på besök.

Vingåker för dig Information från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är här på besök. Vingåker för dig Information från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är här på besök. NR 2 (4) 2011 LÄS OM... Säfstaholms slott Undvik matförgiftning Taktil beröring på

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr.01 2014 Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se Nyfiken på Katrineholm 2009/10 www.katrineholm.se Snabba fakta Folkmängd 31 juni 2009: 32 365 (en ökning under 2008 med 45 personer) Folkmängdens fördelning på olika områden under 2008 Bie 547 Björkvik

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Maten en viktig folkhälsofråga

Maten en viktig folkhälsofråga tidningen för oss i Huddinge 1 2012 Thomas lyfter Vårby sid 10 11 Jämför skolor på webben sid 6 Det våras för jazzen sid 5 Maten en viktig folkhälsofråga ledaren Folkhälsa kan handla om så mycket. Just

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Söndagskura på Kulturhuset Instagramkampanjen @delaforshaga Vi lyfter språket Kommunens webb nu responsiv Säker i mörkret

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare Journalen Sollentuna Årgång 45. #3 vecka 20 23/2010. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. w w w.sollentuna.se Så kan du skydda dig mot brand Aktuellt Socialkontoret har antagit en ny värdegrund.

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2

ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2 Bo i Askersund 2015 ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 2 FRITID Turistbyrån tipsar inför sommaren Sid 4 5 NÄRINGSLIV Ungdomar får arbetsmarknadskunskap Sid 6 OMSORG Barnomsorg på obekväm arbetstid

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag VILKEN EVENEMANGSSOMMAR Så ska vi tillsammans bekämpa myggen i Deje Förslag att Dejeskolan byggs om UKM på export till

Läs mer

NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG

NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG Nr 2 2012 10 år Det är viktigt att vara rätt försäkrad NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG Urban Nordquist gör sitt livs satsning INREDNING, LOPPIS & ANTIKT hos Brändans Galleria KTP Dalarna Framtidens

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer