DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte"

Transkript

1

2 DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida Varje klass har sin egen hemsida där bland annat planeringar och annat aktuellt presenteras. Söker du mer allmänt om skolan och dess aktiviteter och personal så hittar du det mesta under fliken Om oss AKUTA SJUKDOMAR/OLYCKSFALL Vid akuta sjukdomar och olycksfall tas kontakt med skolsköterskan. Elevens föräldrar kontaktas omedelbart. Eleven får inte uppsöka vårdcentral eller sjukhus utan förälders vetskap, ej heller skickas hem utan att föräldrar informeras. Våra skolsköterskor heter Åsa Jansson tfn och Susanna Lind tfn Se även under rubriken, Skolsköterskorna lite längre fram i häftet. AVLÄMNANDE/HÄMTNING AV ELEV Vi vädjar till alla föräldrar att inte lämna/hämta sina barn vid vändplanen utanför entrén vid aulan eller utmed Skogvaktarvägen utmed idrottshallen p.g.a. den stora olycksrisken. I första hand bör den särskilt iordningställda lilla vändplatsen vid cykelparkeringen vid Skogvaktarvägen 1 eller vid parkeringsplatsen utefter Kungsladugårdsgatan användas. BORTTAPPADE / FÖRSTÖRDA LÄROMEDEL eller KVARGLÖMT Elev skall ersätta läromedel som av olika skäl kommit bort eller skadats så att de inte kan användas. Skolan tillhandahåller därefter ny bok. Särskild blankett finns på expeditionen. Upphittade nycklar, smycken eller telefoner finns på expeditionen. Kvarglömda kläder, handdukar osv. finns oftast på respektive avdelning. Efter varje läsår skänker vi bort ej avhämtade kläder till välgörande ändamål. BILD PÅ HEMSIDAN Skolans hemsida på Internet innehåller bilder från olika evenemang och händelser med anknytning till skolans verksamhet. Bilder kan finnas på hemsidan under en längre tid men kan även visas under en enstaka vecka. Elever kan förekomma enskilt eller i grupp. Alla elever och dess vårdnadshavare fyller i en blankett där man antingen tillåter publicering eller inte. Det görs på avsedd blankett för alla elever varje år. Blankett erhålls via mentor eller webbinformatören Åsa Hejneman ( ). DATORINLOGGNING / E-POST ADRESSER Alla elever i Eskilstuna Kommun har egen mail adress och inloggningar till skolans datorer. Information erhålls av ansvarig mentor/klasslärare eller via exp. 1

3 ELEVERS SJUKANMÄLAN Skola24 Centralt frånvarosystem. Skola24 är ett frånvarosystem som från och med förra läsåret är igång i alla Eskilstunas kommunala grundskolor. NYA RUTINER för anmälan av sjukdom eller annan frånvaro Det är viktigt att du som vårdnadshavare är noga med att meddela all form av frånvaro som t.ex. sjukdom, tandläkarbesök eller andra frånvaroanledningar innan kl Du anmäler frånvaro för ditt barn via det centrala telefonnummer Du måste ha ditt barns tiosiffriga personnummer tillhands. Olika rutiner för de olika åldersgrupperna på skolan. För åk Om du glömt att meddela frånvaro så kommer klasslärare/mentor fortfarande att ringa upp dig som vårdnadshavare innan de markerar frånvaro i skola24 systemet. För åk ingen kontakt med vårdnadshavare innan markering görs i systemet. Läs mer på Kommunens och Djurgårdsskolans hemsida. Har du frågor/funderingar, så är du välkommen att kontakta Admin Chef Marie Wallin på telefon / eller via mail; FOTOGRAFERING Under läsåret 2014/2015 har vi kontrakt med Collage skolfoto. Information om när fotograferingen infaller publiceras på vår hemsida. Vi erbjuder möjlighet till syskonfotografering under den dagen då vi har restfotografering. Kontaktperson på Djurgårdsskolan är Marie Wallin, adm. Chef FRITIDSHEMMEN Fritidshemmen ska ge barnen en meningsfull fritid, tillfälle att utveckla egna intressen och möjlighet till positiva kamratkontakter. Duvan och Staren heter fritidshemmen på grundskolan och vänder sig till elever från F-3 Hajens fritids grundsärskolan Pilen vänder sig till elever i åldrarna 7 12 år. Och Pilen har också förlängd skolbarnsomsorg (Fritids) som riktas till ungdomar som fyllt 13 år. FÖRSÄKRINGAR Eskilstuna kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn/ungdom dygnet runt. Länsförsäkringar Sörmland Box Nyköping Telefon: Försäkringen gäller under perioden Eftersom det inte kommer att skickas ut några försäkringsbesked till skolor samt förskolor så kan du ladda ner beskedet på kommunens hemsida: Försäkringsnumret är; Observera att det är du som vårdnadshavare som gör anmälan själv. 2

4 Vi hävdar alla människors lika värde och vill att alla ska känna trygghet hos oss på Djurgårdsskolan. DISKRIMINERING/KRÄNKANDE BEHANDLING Vid upptäckt av diskriminering/kränkande behandling kontaktas ALLTID föräldrar. Tidpunkten för denna kontakt avgörs från fall till fall. Om Du misstänker diskriminering/kränkande behandling vänder du dig snarast till ditt barns mentor/klasslärare. För vidare information kontakta expeditionen eller se vår hemsida under fliken Vi som jobbar här för kontaktuppgifter. I varje klass (åk.3-9) utses två klasstödjare. Klasslärare/mentor tillsammans med eleverna arbetar i klassen för ett öppet klimat med ömsesidig respekt. Klasslärare/mentors arbete är första steget för en problemlösning. Behövs det ytterligare stöd för att lösa problem angående diskriminering/kränkande behandling tar mentor/ klasslärare kontakt med trygghetsgruppen som också arbetar främjande och förebyggande på skolan. DROGMISSBRUK När skolans personal misstänker eller upptäcker missbruk tas kontakt med skolledning, skolsköterska och vårdnadshavare. Skolan följer kommunens handlingsplan mot droger. ANNAN TYP AV BROTTSLIGHET Kontakt tas omedelbart med föräldrar. All brottslighet anmäls till polis enligt Kommunens riktlinjer. Socialsekreterare informeras rutinmässigt. Polisen utreder all form av brottslighet. Socialsekreterare och elevvårdspersonal arbetar med uppföljningen. ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNST Anmälningsskyldighet Personal på skolan är anmälningsskyldiga, både rektor, pedagoger och annan personal. Anmälningsskyldigheten omfattar sådant man får kännedom om i sin yrkesutövning och som föranleder oro för ett barns situation. Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kap. 1 socialtjänstlagen och det finns en hänvisning till denna bestämmelse i kap skollagen. 3

5 KURATOR Vår kurator heter Mathias Clarstedt. Han har sitt rum i expeditionskorridoren i Hus 1. Han har telefon I övrigt se vår hemsida under fliken Vi som jobbar här. LEDIGHET FÖR ELEV Skollagen 7 kap. Ledighet 18 En elev i en skolform som avses i 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja ledigheter för elever. Eleverna har såväl skolplikt som en rätt till utbildning, vilket innebär att eleverna ska vara närvarande under alla skoldagar. Ledighet kan sökas för privata angelägenheter av allvarligare slag. LÄSÅRSTIDER Höstterminen år 2014 börjar 18 augusti och slutar 22 december Vårterminen år 2015 börjar 8 januari och slutar 5 juni Skollov läsåret Höstlov år 2014 är vecka 44, 27 oktober till 31 oktober Vinterlov år 2015 är vecka 8, 16 februari till 20 februari Påsklov år 2015 är vecka 14, 30 mars till 2 april Lovdag år 2015 (i samband med Kristi Himmelsfärdsdag) 15 maj Utöver detta är röda dagar i almanackan stängda dagar i skolan. Grundskolorna har en gemensam studiedag den 16 mars MODERSMÅLSUNDERVISNING Mångkulturella enheten administrerar all modersmålsundervisning. Blankett för ansökan om modersmål finns på expeditionen. Den skickas sedan in till den mångkulturella enheten. PARKERINGSPLATSER Besöksplatser (4 st.) finns iordningställda på Skogvaktarvägen 1, precis innan cykelstället. Parkering i vändrondellen hindrar varutransporter till skolan. Sådan parkering är absolut förbjuden och kommer att beivras. Det finns även kort tids parkering utmed Kungsladugårdsgatan. SKADEGÖRELSE (Nya kommungemensamma bestämmelser) Ibland händer det att elever uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar skada på skolans material. Enligt skadeståndslagen ska den som vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Utgångspunkten är att den som lidit skada ska ha full ersättning för sin skada. Men för elever som är minderåriga ska dessa enligt 2 kap 4 ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder vid tidpunkten då skadan uppstod. Det finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet.om familjen har en ansvarsförsäkring är utgångspunkten att hela skadeståndsbeloppet ska betalas oavsett barnets ålder och oberoende av vad skadan gäller. Om ansvarsförsäkring saknas kan jämkning av skadeståndsbeloppet ske enligt nedanstående nivåer. I det enskilda fallet kan särskild prövning ske om det finns särskilda skäl. Barn 6-8 år ersätter 1/3 av skadan, Barn 9-12 år ersätter 2/3 av skadan, Barn år ersätter 3/4 av skadan, Barn 15 år eller äldre ersätter hela skadan. 4

6 SKOLSKJUTSAR Eleverna har fria bussresor i kommunen. Kortet är begränsat till fyra resor per dag alla dagar i veckan. Information om korthanteringen ges vid skolstarten. För frågor rörande skolskjutsar, hänvisas till rektor Ann Lundstedt tfn SKOLBIBLIOTEKET Öppettider: se hemsida under Vi som arbetar här Skolbibliotek E-postadress: Tfn: På skolbiblioteket kan du låna böcker och använda datorer för ditt skolarbete. LÅN Eleverna kan låna böcker för att ta hem eller för att läsa i och forska i under skoltid. Lånetid är 4 veckor. Den som lånar ansvarar för att alla lån återlämnas i tid och i oskadat skick. Böcker som är trasiga eller har kommit bort ska ersättas av vårdnadshavare. Priset är 100 kr/bok. För särskilt dyra böcker kan högre ersättning förekomma. Om boken/böckerna inte återlämnas i tid skickas påminnelser ut; den första till eleven via mentor, den andra hem till vårdnadshavaren. Om boken/böckerna fortfarande inte återlämnats skickas en räkning till vårdnadshavaren. Betalning sker kontant till biblioteket eller expeditionen. SKOLSKÖTERSKA Mottagningarna finns på plan 3 och våning 4 i Hus 1. Åsa Jansson ansvarar för FSK Staren, 1A,2A,3A,4AB,5A,6AB,7AC,8ACD,9AC,Pilen A och E. Susanna Lind ansvarar för FSK Duvan,1B,2B,3B,M4,M5,5B,M6,6C,M7,7BD,M8,8B,M9,9B, Pilen c och Pilen F. Åsas tider för öppen mottagning: Tisdag och fredag kl Susannas tider för öppen mottagning: Onsdag och torsdag All övrig tid enligt överenskommelse med skolsköterskorna Åsa Jansson, tfn eller Susanna Lind tfn SKRIVSCHEMA (ÅK 7-9) Antal skriftliga prov per vecka bör i normalfallet inte vara fler än två. Skriftligt prov på ett avsnitt - längre än vanlig läxa och som har meddelats i förväg, är ett prov. Det får vara högst två skriftliga prov per vecka och inte två prov samma dag. Dessa regler kan ändras endast om elever och berörda lärare kommer överens om något annat. Eftersom proven är en del av utvärderingen för varje elev är det viktigt att eleven i förväg vet vad proven ska innehålla och hur betygskriterierna ser ut. SPECIALKOST / ALLERGIER m m Informera Skolsköterskan och skolmåltidspersonalen om elever som av olika anledningar ska ha annan kost. Allergier av olika slag ska skolsköterskan informeras om. Särskild blankett ska lämnas in till köket. Blanketten kan fås via mentor eller hemsidan. Observera att det även på barnkortet ska noteras om eleven är allergisk. Meddela köket om ert som har specialkost inte kommer till skolan och meddela även när barnet är friskt igen. Ring eller sms på tel

7 STÖLD Skolan ersätter ej förlorad egendom vid stöld även om egendomen förvaras i låst utrymme. Vid stöld ansvarar målsman för anmälan till polis och försäkringsbolag. Detta gäller både personal och elever. SKOLLEDNINGEN Ann Lundstedt (rektor för F-3 / Duvan och Staren och Pilen, grundsärskolan) tel Jan-Erik Nyström (rektor för åk 4 och 6, klass 7A, 7B, 8A, 8B, M8, 9A och 9B) tel Ingmarie Lindkvist (rektor för åk 5, klass 7C, 7D, M7,8C, 8D, 9C och M9) tel Marie Wallin (administrativ chef) tel SKOLRÅD Skolrådet på Djurgårdsskolan träffas ca 4 ggr per läsår. Varje klass väljer två ombud som inbjuds till mötena. Från skolan deltar rektor och en personal från varje arbetslag. Skolrådet är rådgivande i frågor som gäller skolan. Att hemmen och skolan inte har samma normer och värderingar kan skapa förvirring hos barnen. Därför är det viktigt att Du som förälder känner till skolans verksamhet och målsättning, samt att personalen i skolan känner till föräldrars syn på barns utveckling och fostran. Skolrådets protokoll presenteras på Djurgårdsskolans hemsida. TYSTNADSPLIKT Mycket kortfattat gäller följande: För skolhälsovården gäller den vanliga hälso- och sjukvårdssekretessen, d v s fullständig sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller honom / henne närstående lider men. För elevvården i övrigt får man skilja mellan den särskilda elevvården och elevvården i övrigt: Sekretessen i den särskilda elevvården tar sikte på uppgifter hos psykolog och kurator och skall iakttas av dessa. Där gäller omvänt skaderekvisit, d v s sekretess är det normala och uppgifter får bara lämnas ut om det står klart att det kan ske utan risk för men för den som uppgiften rör. I skolans övriga elevvård föreskrivs sekretess om personliga förhållanden. Denna sekretess gäller med ett rakt skaderekvisit, d v s sekretessen gäller bara om det kan antas att den som uppgiften rör eller honom / henne närstående lider men om uppgiften röjs. För både psykolog, kurator och övrig personal gäller att uppgifter får lämnas till andra myndigheter efter en intresseavvägning enligt generalklausulen, d v s om intresset av att uppgifterna lämnas ut är större än intresset av att de hemlighålls. För övrigt hänvisas till sekretesslagen. och broschyren Offentlighet och sekretess som finns på expeditionen. ÖPPEN VERKSAMHET För elever i åk 4-6. Öppna verksamheten ska ge eleverna en meningsfull fritid, tillfälle att utveckla egna intressen och möjlighet till positiva kamratkontakter. Ansvarig är Anette Olofsson tfn eller

8 ELEVERS FRÅNVARO Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om en elev i grundskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Skolan ser allvarligt på elevers frånvaro. För att kunna ge alla elever möjligheter att nå målen för utbildningen kommer vi att reagera skyndsamt vid såväl ogiltig frånvaro som upprepad sjukdom. Det är klarlagt att det finns ett starkt samband mellan stor sjukfrånvaro i tidigare skolår och ogiltig frånvaro/skolk i de senare skolåren. Skolan har därför, tillsammans med socialtjänsten arbetat fram nedanstående handlingsplan vid frånvaro. Rutiner vid ogiltig frånvaro 1. Vid ogiltig frånvaro ska ansvarig lärare/mentor kontakta vårdnadshavare samma dag. (Skoll 7.kap17 ) 2. Mentor ska ha ett möte med vårdnadshavare och elev om: a. eleven under en månads tid har ogiltig frånvaro vid fler än fem tillfällen. eller b. eleven under en termin har ogiltig frånvaro mer än två skoldagar. 3. Vid mötet ges information om hur rutinerna är vid fortsatt frånvaro. 4. Fortsätter frånvaron ska elevhälsan och rektor kontaktas. Följande åtgärder vidtas: a. Någon ur elevhälsan (skolkurator, skolsköterska, specialpedagog) tar enskild kontakt med berörd elev. b. Rektor kallar till ett möte med vårdnadshavare, elev, mentor och elevhälsa. Vid mötet bestäms åtgärder med obligatorisk uppföljning inom 3-4 veckor. 5. Om eleven inte återgår till skolan görs en orosanmälan till socialtjänsten samtidigt som arbetet fortsätter med att få tillbaka eleven till skolan. Rutiner vid sjukfrånvaro Om eleven under en har mer än 5 dagars sjukfrånvaro, tas ärendet upp på EHT-möte. Där beslutas om hur man går vidare. 7

9 Ordningsregler på Djurgårdsskolan För att uppnå en stimulerande arbetsdag som präglas av ordning, trygghet, studiero för alla så ska jag komma till lektioner och andra verksamheter på rätt plats i rätt tid, med rätt material och med rätt attityd. Med rätt plats och tid menas att jag 1. kommer till rätt lokal i tid till lektionerna Med rätt material menas att jag 2. har med rätt material till lektionerna t. ex penna, sudd, rätt böcker och idrottskläder om jag har idrott Med rätt attityd menas att jag 3. bidrar till arbetsro genom att använda en normal samtalston, ett vårdat språk samt uppträder respektfullt mot vuxna och skolkamrater 4. håller snyggt och städar efter mig i skolans lokaler 5. inte fotograferar och filmar med kamera eller mobiltelefon, om det inte ingår i skolarbete och överenskommits med lärare eller annan personal 6. lämnar ytterkläder i skåpen och respekterar personalens beslut om det är tillåtet att ha keps eller mössa på sig under lektionen. I matsalen tillåts inte ytterkläder eller mössa/keps. 7. inte röker på skoltid 8. lyssnar på musik i hörlurar efter överenskommelse med personalen 9. har mobilen avstängd/ ljudlös inne i skolans lokaler 10.endast använder mobiltelefonen på lektioner efter överenskommelse med läraren/annan personal Konsekvenser vid regelbrott som stör trygghet och studiero Enskilt samtal mellan skolpersonal och elev vilket ska dokumenteras på blankett Brott mot ordningsreglerna i enlighet med kap 5:7. Vid upprepade eller allvarliga regelbrott sker utvisning ur undervisningslokalen för återstoden av undervisningspasset och beslut om ev. för eller kvarsittning fattas, vilket innebär att eleven, och ofta även förälder/vårdnadshavare, kallas till samtal med rektor. Beslutet dokumenteras och vårdnadshavaren informeras alt. kallas till möte. Omhändertagandet av föremål. Skolan har enligt skollagen rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten utgör en fara för säkerheten i skolan Omhändertagande av föremål längre än till och med skoldagens slut meddelas till vårdnadshavaren. Konsekvenser vid allvarligare regelbrott/upprepade regelbrott som stör trygghet och studiero när eleven inte ändrat sitt beteende efter upprepade uppmaningar från lärare och ev. kvarsittningar Nedanstående insatser föregås av en utredning som sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Samråd kan ske via mail, telefonkontakt, möten på skolan. Behov av utredning tas upp på elevhälsans möten/eht. Vid allvarligare brott mot ordningsreglerna kan skolan besluta om avstängning under den tid som behövs för en skyndsam utredning. Skriftlig varning inklusive information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Tillfällig omplacering där eleven undervisas i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars tillhör eller undervisas på en annan plats inom samma skolenhet. Tillfällig placering vid en annan skolenhet. Ovanstående konsekvenser regleras i Skollagen kap.5. 8

10 TELEFONFÖRTECKNING DJURGÅRDSSKOLAN Ann Lundstedt Rektor Ingmarie Lindkvist Rektor Jan-Erik Nyström Rektor Marie Wallin Adm. Chef Maria Steen Musikledare Sirpa Junnilainen Skolassistent Expedition Anna-Kari Olsson/köket Kökschef Åsa Jansson Skolsköt Susanna Lind Skolsköt Matthias Clarstedt Kurator Camilla Andersson SYV Leif Hjalmarsson Vaktmästare Åsa Hejneman Informatör Personalrum Bibliotek Idrottshall Arbetsrum Pilen/ Grundsärskolan Staren F-3A + Fritids Duvan F-3B + Fritids Öppna verksamheten Korridorstelefon åk Korridorstelefon åk Korridorstelefon åk.4 + 6C Internationella klassen Studieverkstaden Arbetsrum åk.7-9 Lag Arbetsrum åk.7-9 Lag Arbetsrum Musik Arbetsrum Hemkunskap Specialpedagogerna Övrig information hittar du på vår hemsida; 9

Sida Innehållsförteckning

Sida Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning 1 AKUTA SJUKDOMAR/OLYCKSFALL 1 AVLÄMNANDE / HÄMTNING AV ELEV 1 BILD PÅ HEMSIDAN 1 BORTTAPPADE / FÖRSTÖRDA LÄROMEDEL 1 ELEVERS FRÅNVARO 2 ELEVOMSORGSÄRENDEN 2 ELEVRÅD 2 FOTOGRAFERING

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Ordningsregler för Prästavångsskolan

Ordningsregler för Prästavångsskolan Ordningsregler för Prästavångsskolan med stöd av skollagens 5 kap. - Trygghet och studiero Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Uppdaterad 2014-10-09 Ordningsregler för Prästavångsskolan Jag ger mig

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

1 (5) Rektorn och lärarna ska vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller förskoleklassen och grundskolans lägre åldrar.

1 (5) Rektorn och lärarna ska vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller förskoleklassen och grundskolans lägre åldrar. C:\Users\es600\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IHBAJS3W\Trygghet och studiero (3).docx Köping4000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Datum Barn & Utbildning 2014-07-02 Lars

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad Välkommen till Kastanjeskolan Infoblad Läsåret 2014/2015 1 Telefonnummer Per-Olof Johansson Rektor 0417-18384 Martin Rodhe Bitr. rektor 0417-18495 Marion Andrée Skolassistent 0417-18362 Lisbeth Andersson

Läs mer

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero 4 : 1 Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero Kapitlets innehåll - 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - tillämpningsområde (2 ), - arbetsmiljö (3 och 4 ), - ordningsregler (5 ), - disciplinära

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk För Alléskolan, Nästegårdsskolan, Lagmansgymnasiet och fritidsgårdarna Gäller fr.o.m. 2016-08-01 Antagen av bildningschef 2016-08-01 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Trygghet och studiero Skolans värdegrund och vision På Råbyskolan har vi höga förväntningar på våra elever, deras vårdnadshavare och på oss själva. Vi jobbar för att öka tryggheten självtilliten och respekten

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola I skollagens 5 kapitel Trygghet och studiero finns bestämmelser om disciplinära åtgärder som gäller för samtliga skolformer. På Lundsbergs skola (LS)

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision:

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision: Fastställt 2016 08-24 Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision: Tillsammans är vi bra! Kreativitet, engagemang, nyfikenhet, trygghet! Mår vi bra så gör

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Som Elev är jag medveten om skolans ordningsregler. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Uppdaterad

Som Elev är jag medveten om skolans ordningsregler. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Uppdaterad Ordningsregler vid Att gå i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl accepterat din gymnasieplats är närvaron obligatorisk. Det är skolans ansvar att se till att en kontakt upprättas mellan skola och

Läs mer

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö 2016-01-19 Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i skolan. Många lärare och rektorer känner sig osäkra på vilka åtgärder

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Välkomna till föräldramöte 3a och 3b Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Mötets innehåll Vad gör vi i skolan? Skolan informerar Fritids Läxor Utvecklingssamtal Om ett år En vädjan Skolans informationskanaler

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel Barn och elever känner sig trygga hos oss. Det här gör vi för att ge ditt barn trygghet och studiero. Vet du om att det finns en likabehandlingsplan i ditt barns skola? Du som vårdnadshavare är viktig

Läs mer

Nolskolans Värdegrund

Nolskolans Värdegrund Nolskolans Värdegrund På Nolskolan förväntas alla som arbetar och studerar vara engagerade i att leva upp till vår gemensamma värdegrund. Värdegrunden på skolan kretsar kring TURE. T står för Trygghet,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår!

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår! Barn och utbildningsförvaltningen Datum 1 Hållsta skola 2016-08-11 Maria Johansson Skoladministratör 016-710 46 64 Informationsbrev augusti 2016 Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden

Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden 2014-04-28 Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden 2 Information/innehåll Skolledning Övrig personal Klassorganisation Att välja Lgr 11

Läs mer

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen 141029 - längre version I Skollagens femte kapitel och femte paragrafen om Trygghet och studiero finns bestämmelser kring ordningsregler. Ordningsregler ska finnas

Läs mer

Handläggare Katarina Häggmark Linden 08-5230 1554. . katarina.hag g mark-linden@~odeitalje.se

Handläggare Katarina Häggmark Linden 08-5230 1554. . katarina.hag g mark-linden@~odeitalje.se södertälje kommun l (2) 2015-09-30 Tjä nsteskrive Is e Kontor Utbildningskontoret Handläggare Katarina Häggmark Linden 08-5230 1554. katarina.hag g mark-linden@~odeitalje.se ANKOM södertälje KOMMUN 2015

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2017/2018 Lika-unika, stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

Revidering av Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero 1 (2) Ärende 12 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-19 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Revidering av Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero Dnr: UN 17/052 Sammanfattning av ärendet

Läs mer