EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB"

Transkript

1 EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB ELISABETH LANDBY: Alla har vi vår historia GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 NU ÄGER LKAB STORA DELAR AV MALMBERGETS CENTRUM NYHETER SID 4 Nr 5 OKTOBER Nytt marknadsläge kräver krafttag De sjunkande marknadspriserna på järnmalm har skapat en ny spelplan, en ny marknad, för LKAB. Prognoserna sänks radikalt och det krävs en anpassning till prisnedgången som orsakas av svagare ekonomisk tillväxt i Kina och det utökade utbudet av järnmalm: Det handlar om att kapa kostnader och höja produktiviteten, säger Markus Petäjäniemi, direktör för produktion och logistik, LKAB. NYHETER SID 3 UNIK MÄTMETOD Järnvägen övervakas automatiskt Den gamla järnvägen runt LKAB:s industriområde i Kiruna är sedan 2008 del i en unik studie. En mätning som fortsätter trots att en ny järnväg togs i drift Det är fortfarande intressant att mäta för att se hur mycket en järnväg tål. Det har aldrig gjorts tidigare, säger Thomas Nordmark, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet. NYHETER SID 6 7 Den gamla järnvägen på LKAB:s industriområde övervakas dygnet runt. Avvikelser avslöjas via ett SMS i telefonerna hos Ulf Lundqvist och Thomas Nordmark. En regnbåge mot Allsvenskan Viktor Esseryd kombinerar sitt jobb på LKAB med en hockeysatsning i Kirunas IF som tagit tydlig och klar ställning i HBTQfrågorna via certifiering och de mycket uppmärksammade, regnbågsfärgade, tröjorna. SISTA ORDET SID ton var det tidigare maxtrycket på malmvagnarna som nu höjs till 32,5 ton. NYHETER SID 6 Företagsbolag för trygghet Ett 50-tal företag i Malmberget berörs av den pågående samhällsomvandlingen. Curt Edlund är ägare av Laponia Fysioterapi som kommer att behöva flytta och får hjälp av LKAB och det medlemsägda Företagsbolaget. NYHETER SID 6

2 2 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 3 LEDARE 250 olika yrken erbjuds inom LKAB. Svensk gruvindustri har mycket goda förutsättningar, att genom teknologiskt, miljömässigt och socialt ledarskap, visa att man klarar framtidens utmaningar som hållbar industri. PER-ERIK LINDVALL, DIREKTÖR FÖR TEKNIK- OCH AFFÄRSUTVECKLING, KRÖNIKA I BRANSCHTIDNINGEN BERGSMANNEN LARS-ERIC AARO VD, LKAB Göran Ottosson, Kontinentaleuropa och Nordamerika: Trots betydligt lägre förväntningar inom tysk industri, räknar branschföreningen Stahl med fortsatt tillväxt inom stålsektorn i både EU och Tyskland. Högst tillväxt i stålefterfrågan har USA med en ökning på 6,9 procent. Efterfrågan förväntas fortsätta växa under LKAB:s kunder ser fortfarande stabil efterfrågan inför kommande år, deras lönsamhet är däremot ansträngd. Redo för vintern Det blåser kallt i vår bransch, och det kommer antagligen att dröja en tid innan våren kommer. Vi visste att järnmalmspriserna skulle sjunka i takt med att våra konkurrenter ute i världen lanserade sina stora gruvprojekt, och nu är vi i en ny marknad med betydligt lägre priser. Detta ställer givetvis nya krav på oss i LKAB men också på alla som finns runt omkring oss. Det finns ett talesätt; att det alltid är bäst att köpa regnkläder när solen skiner och inte när det regnar. Det har vi också gjort. Vi har förberett oss väl för detta. Vi har gjort tunga framtidsinvesteringar under åren med höga priser och står väl rustade, både operationellt och finansiellt för det nya läget. Tänk att vi har kunnat investera 50 miljarder kronor i vår verksamhet de sista tio åren, det är det få andra industriföretag som kan säga. Marknadskommentarer: Johan Heyden, Norra Europa: Stålkonsumtionen inom EU förväntas öka med cirka 4 procent under och med ytterligare cirka 2,9 procent Tack vare god efterfrågan på stål fortsätter LKAB:s kunder att producera och efterfrågan på LKAB:s produkter är därför fortfarande hög. Oroligheter i Ukraina påverkar konsumtionen negativt men mycket tyder på att marknadsförutsättningarna förblir oförändrade under resten av året. Samtidigt måste vi effektivisera vår produktion och se över alla våra kostnader och fortsätta öka våra volymer. Med de nya gruvorna i Svappavaara ska vi öka produktionen så att kostnaden per ton sjunker, och det är nyckeln till att klara det nya marknadsläget. Våra kunder vill fortfarande köpa allt vi producerar, och det gäller att vi kan möta deras behov. Det låga järnmalmspriset är också positivt för våra kunder, ståltillverkarna, som därigenom får en bättre lönsamhet och kan fortsätta köpa våra produkter. Det är i längden bra för oss. Den långa perioden med mycket höga järnmalmspriser innebar en tung press på stålbranschen i Europa, vår viktiga hemmamarknad. LKAB friar 125 år under Vår historia har i många avseenden varit en framgångssaga som byggt stora värden, samhällen och Stig Nordlund, Mellanöstern, Nordafrika och Australien: Tillväxten i de rika Mellanösternländerna fortsätter att ligga på en hög nivå vilket de har gjort de senaste åren. Det syns också i börskurserna. Ett exempel är Saudiarabien vars börsindex har ökat med 60 procent de senaste två åren. I länderna finns det gott om kapital som investeras i nybyggnationer och infrastrukturinvesteringar. Efterfrågan på stål är stor och LKAB:s kunder säljer allt de kan producera. Även om marknaden just nu är tuff blickar vi ändå framåt med tillförsikt LEVERANSER Miljoner ton välstånd. Och även om marknaden just nu är tuff blickar vi ändå framåt med tillförsikt och hämtar stöd från historien. Vi vet att vi klarar detta, vi har gjort det förut och vi kommer att göra det igen. Engagemang, nytänkande, och stort ansvarstagande är de värden som lägger grunden för att LKAB fortsatt ska vara ett konkurrenskraftigt företag. Vår plan är nämligen långsiktig att fortsätta producera världens mest klimatsmarta och tekniskt ledande järnmalmsprodukter de kommande 125 åren. Hur går det för LKAB? PETER SCHMID, MARKNADSDIREKTÖR PÅ LKAB: LKAB har fått en ny spelplan som ställer nya krav på oss som leverantör av järnmalm. Vi har en kraftig prisnedgång som förväntas bestå en tid framöver och nya volymer från framför allt Australien och Brasilien. Prognosen är att det kommer att vara överutbud på järnmalm fram till Det finns också ljusglimtar. Stålefterfrågan, råstålsproduktionen och efterfrågan på järnmalm fortsätter att växa globalt. Än viktigare är kanske att alla LKAB:s kunder går för fullt och önskar mer pellets och fines. Det finns en ökad efterfråga på kvalitetsmalm i hela världen vilket gynnar LKAB. Viktigt för oss nu är att öka kapaciteten, leverera rätt kvalitet, hålla våra leveranstider samt sänka våra kostnader. Vi måste säkerställa att vi fortsätter hålla en hög servicenivå för våra kunder så att de är nöjda till 100 procent jan ARBETSMILJÖ Antal olycksfall med frånvaro 2013 feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec KVALITET K-värde för leveranser. Ack : 93,1%. Ack 2013: 89,7%. Kraftsamling för att möta ett nytt marknadsläge LKAB. Vi har fått en ny spelplan, en ny marknad. Analytiker runt om i världen sänker alla sina prognoser. Nu gäller det att vi anpassar oss efter det. Så sammanfattar LKAB:s marknadsdirektör Peter Schmid läget sedan järnmalmspriserna nått sin lägsta nivå på fem år. Prisnedgången är orsakat av svag ekonomisk tillväxt i Kina, men framför allt av det utökade utbudet av järnmalm främst från Australien och Brasilien. De fyra stora järnmalmsproducenterna i världen; Vale, Rio Tinto, BHP och FMG, satte alla produktionsrekord för andra kvartalet i år. Under kommer de att leverera 150 miljoner ton färdiga produkter mer än under Nästa år kan vi förvänta oss ett minst lika stort tillskott. Prognosen är att det kommer att finnas ett överutbud på järnmalm fram till Dessutom avviserar alla de fyra stora fortsatt kraftiga kostnadsbesparingsprogram som syftar till att reducera deras produktionskostnader kraftigt, säger Peter Schmid. Men det finns ljuspunkter i tillvaron. Stålkonsumtionen och råstålsproduktionen fortsätter att växa globalt och efterfrågan på järnmalm är också fortsatt växande. I princip alla våra kunder producerar fullt och önskar mer pellets och fines. Dessutom ser vi Markus Petäjäniemi, direktör för produktion och logistik. Peter Schmid, marknadsdirektör. också en global ökad efterfrågan på kvalitetsmalm, inte minst pellets som är vår specialitet, säger Peter Schmid. Så vad gör då LKAB för att hantera den nya spelplanen? Markus Petäjäniemi är direktör för produktion och logistik på LKAB och ser styrkan i att hela koncernen agerar samlat mot ett gemensamt mål. Alla medarbetare tar läget på allvar, det snabba prisfallet och Northlands situation har blivit en väckarklocka. Vi ser det yttre hotet, alltså utmaningarna på marknaden, och det får oss att kraftsamla. Skillnaden mot finanskrisen är att vi fortsatt har bra efterfrågan och det bästa vi kan göra är att producera så mycket vi kan utan störningar. Förbättringsarbetet med kostnadseffektiviseringar i verksamheterna var redan påbörjat innan priserna föll som kraftigast, så Genom att höja axeltrycket på vagnarna från 30 ton till 32,5 ton kan LKAB öka lastvikten i malmtågen med tio procent, försöken ska pågå i ett år och är ett exempel på hur verksamheten kan effektiviseras. tankesättet är inte okänt. Men nu måste kostnaderna sänkas snabbt. Vi som arbetar med den direkta produktionen ska bana väg i det vi kallar OpEx (Operating excellence), alltså att lösa uppgifter på ett effektivare och smartare sätt, men uppdraget för hela koncernen är att vässa sig, i stort som Alla medarbetare tar läget på allvar smått. Det handlar både om att kapa kostnader och att höja produktiviteten, allt från att kunna lasta våra tåg med tio procent extra till att byta ut belysning till energisnålare LED-lampor. Självklart ska vi göra allt detta med mottot Säkerheten först. Vi har viljan och vi har kunnandet, säger Markus Petäjäniemi. ANDERS LINDBERG Ack Senaste nytt hittar du på 19,8 19,2 Ack ,5 Totalt ,1% ANSVARIG UTGIVARE Frank Hojem REDAKTION Anders Lindberg, Johanna Fogman, Josefine Ejemalm, Erika Lindblad, Åsa Haapasaari, Tina Benson, Kajsa Lindmark, Maritha Mossberg, Fredrik Björkenwall TELEFON Växel POSTADRESS LKAB, LKAB Framtid, Kiruna KONCERNEN PRODUKTION Vinter: TRYCKERI Tryck i Norrbotten AB/Polaris Trykk UPPLAGA exemplar Maila oss! Frågor & Svar Frank Hojem, kommunikationsdirektör på LKAB Varför måste LKAB spara? Priset på järnmalm har de senaste fem månaderna sjunkit från 140 till runt 80 dollar per ton. LKAB:s kostnader är dock lika höga som tidigare. Om vi ska ha råd att öka våra volymer, ta ansvar för samhällsomvandlingarna och vara fortsatt lönsamma måste LKAB dra ner kostnaderna. Har efterfrågan på järnmalm minskat? Nej, LKAB:s kunder köper fortfarande allt som kan produceras. Det är utbudet som har ökat, de höga priserna har gjort att investerare i omvärlden har satsat på nya gruvor, som gör att det finns mer järnmalm till salu. Då sjunker priserna. Är detta en tillfällig svacka som ? Troligtvis inte, eftersom det nu finns fler gruvor och mer järnmalm på marknaden. LKAB måste därför se detta som ett nytt läge och anpassa verksamheten utifrån en lägre prisnivå. Koncernen är redan väl rustad efter de senaste årens tunga investeringar i gruvor, förädling och logistik, så basen är satt. Nu gäller det att trimma produktionen, hålla igen på kostnaderna och fortsätta expansionsplanerna. Finns det risk för varsel av anställda? Nej, LKAB befinner sig inte i kris. Åtgärderna vidtas just för att undvika kris. Däremot är LKAB idag bemannat för att producera 28 miljoner ton, men producerar endast 26,5 miljoner ton. Därför finns det troligen utrymme att rekrytera en del av personalen till de nya gruvorna internt. Varför satsar LKAB på nya gruvor om man samtidigt ska spara? Därför att de nya gruvorna är en mycket viktig nyckel för att sänka kostnaderna per ton. LKAB har stora fasta kostnader, och genom att leverera större volymer sänks snittkostnaden. Varför har staten gjort så stora utdelningar från LKAB:s vinster de senaste åren? Det är LKAB:s ägare, den svenska staten, som genom beslut i LKAB:s styrelse bestämmer hur stor utdelningen ska vara varje år. Att skapa lönsamhet och göra vinst till ägaren är grundläggande för alla företag. Därför har LKAB och ägaren kommit överens om långsiktiga ekonomiska mål för företaget. Över en konjunkturcykel, alltså både hög- och lågkonjunktur, ska LKAB dela ut procent av vinsten till ägaren. LKAB har i grunden en god finansiell ställning. Vårt mål är att både ge utdelning till skattebetalarna och samtidigt säkra samhällsomvandling och framtida investeringar.

3 4 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 5 NYHETER Tipsa oss! Hör av dig med nyhetstips till eller nya trainees började på LKAB i september. 4,6% av cheferna på LKAB var kvinnor år ,9% av cheferna på LKAB var kvinnor andra kvartalet. Prognos för omvandlingen av Malmberget fram till 2032 VITÅFORS INDUSTRIOMRÅDE Tage Lundin. MALMBERGET LKAB inför hållbarhetskriterier för leverantörer Malmberget från ovan. MALMBERGET. Efter två år godkändes avtalet mellan Gällivare kommun och LKAB. Samarbetsavtalet betyder att LKAB nu har köpt stora delar av marken i centrala Malmberget. Kommunen har fått 446 miljoner kronor för mark, vägnät, vatten- och avloppsledningar, gatubelysningar, hela infrastrukturen. Samarbetsavtalet är ett grundavtal för den planerade samhällsomvandlingen i Malmberget. Avtalet omfattar omvandlingen i fyra etapper fram till Det är tid som behövs för att kommunen och LKAB ska ha de bästa förutsättningarna att hinna med förändringarna och omflyttningarna. För varje etapp ska genomförandeavtal upprättas som ger svar på frågorna hur och när. Innebörden i avtalet är att ingen ska behöva bo i omedelbar närhet av industristaketet. Men även områden som inte direkt påverkas av framtidens deformationer omfattas av avtalet och omvandlingen. Dessa är etapperna tre och fyra där inget industristaket planeras att sättas upp. Målet för östra Malmberget är att det ska utvecklas till ett attraktivt Dagens brytningsområden Staket Planerade staket Etapper TALLBACKA bostadsområde. I avtalet är skrivet att fastighetsägarna på östra Malmberget kommer att erbjudas att sälja till LKAB från och med 2022 om de inte vill bo kvar. Vilken betydelse har det för LKAB att det dröjde två år innan samarbetsavtalet vann laga kraft? För LKAB har fördröjningen på två år ingen stor betydelse. Marken i etapperna tre och fyra Välkommaskolan Kyrkan BOLAGSOMRÅDET 1 CENTRUM Folkets Hus Nordan ELEVHEMSOMRÅDET LKAB:s informationskontor Kaptensgropen Fabiangropen KILEN Begravningsplats 2015 ÖSTRA OMRÅDET MALMSTA ORMKULLEN Nya Malmstaskolan Det nya samarbetsavtalet betyder att LKAB nu har köpt stora delar av marken i centrala Malmberget. För LKAB har fördröjningen på två år ingen stor betydelse som omfattas av avtalet är inte aktuell för vår hittills planerade gruvdrift, säger Dan Johansson, LKAB:s verksamhetschef för samhällsomvandlingen i Malmberget. Samarbetsavtalet överklagades till förvaltningsrätten, kammarrätten och det begärdes prövningstillstånd hos högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, innan avtalet slutligen vann laga kraft den 5 maj i år. Nordöstra länken 500 m ILLUSTRATION: SGB Dan Johansson LKAB:s verksamhetschef för samhällsomvandlingen i Malmberget. FOTO: Kiruna Del av Kiruna och Luossavaara. Malmberget Lösning för Luossavaaratoppen Luleå KIRUNA. LKAB har i samråd med Kiruna Showroom övertagit ägandet av den tilltänkta hotellbyggnaden som påbörjats på Luossavaaras topp. Båda parter SGB är överens om att inte fortsätta bygget, utan vill hitta en ny lösning. LKAB arbetar aktivt för att bidra positivt till samhällsutvecklingen i Kiruna. Som ett led i arbetet med ett attraktivare samhälle vill LKAB och Kiruna Showroom tillsammans hitta en bra lösning för det avstannade bygget av hotell-, konferens- och restauranganläggningen på Luossavaaras topp. Vid den tidpunkt då bygget påbörjades hade en överenskommelse mellan LKAB, Kiruna kommun och Kiruna Showroom godtagits. Komplikationer med markägarfrågan satte dock hinder för fortsatt byggande. Vi är glada att äntligen ha nystat upp knuten som markägarfrågan försatt oss i. Att LKAB tar över ägandet känns som en bra lösning både för oss och alla kirunabor, säger Robert Åberg, ordförande i Kiruna Showroom. Båda parter är överens om att LKAB fortsättningsvis ska ta ansvar för byggnaden som i dagsläget står orörd på toppen. Det ansvaret är kopplat till bland annat städning och personsäkerhet. Kiruna Showroom ska ta bort allt löst Vi ser fram mot att gemensamt hitta en lösning för toppen material från toppen som tillkommit i samband med den påbörjade byggnationen. LKAB kommer i samråd med Kiruna Anders kommun att Lindberg. utreda möjligheterna att göra någonting positivt av byggnaden som kommer kirunaborna till gagn. Kiruna Showrooms innovation och ambition är värd att uppmärksammas och det är tråkigt att bygget inte blir av. Men vi ser fram emot att gemensamt hitta en lösning för toppen, säger Anders Lindberg, informationschef LKAB. ERIKA LINDBLAD LKAB. Hållbarhet blir en viktig faktor när LKAB väljer leverantörer framöver. Ett nytt ramverk för samtliga företag som levererar till LKAB kommer att leda till mer hållbara inköp. Målet är att LKAB ska bli ett ledande företag vad gäller hållbara inköp och att stärka LKAB:s position som ett av världens mest resurseffektiva gruvföretag. LKAB har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet som grundar sig i internationella riktlinjer och konventioner. Vi kan genom vår storlek och styrka påverka, det är ett viktigt ansvar som LKAB vill ta. Vi gör det genom att vara tydliga i frågan om hållbarhet, både gentemot samhället i stort och mot våra leverantörer. Både vi och våra leverantörer blir bättre med hållbarhet som ledstjärna. Att ligga längst fram vad gäller internationella konventioner och ramverk ger både oss och leverantörerna konkurrensfördelar, säger Tage Lundin, inköpsdirektör på LKAB. Alla aktiva leverantörer ska under oktober få information om vilka krav LKAB har. Det handlar till exempel om att alla former av barnarbete är oacceptabelt. Det är här ett praktiskt exempel på hur vi jobbar för att nå vår vision om att vara det mest resurseffektiva och innovativa gruvföretaget i världen. Vi strävar efter hållbarhet i allt vi gör och i det arbetet är våra leverantörer avgörande, säger Tage Lundin. De internationella riktlinjerna är definierade av Global Compacts 10 principer, UNICEF:s Childrens Rights and Business Principles, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. KAJSA LINDMARK Nytt aktivt kösystem Luossaenkät: Vad bör göras på Luossas topp? LKAB. LKAB Fastigheter har övergått till ett aktivt kösystem. Det innebär att du som bostadssökande nu själv kan anmäla ditt intresse på de lägenheter som publiceras på hemsidan I vanlig ordning kommer förfrågningar från LKAB:s personalavdelning att prioriteras i första hand, därefter hyresgäster som berörs av samhällsomvandlingen. Om inga förfrågningar har kommit in, eller en ledig lägenhet inte uppfyller de behov berörda hyresgäster har, kommer dessa lediga lägenheter att publiceras på hemsidan på måndagar. Under en vecka, från det att lägenheten har lagts ut på hemsidan, är det möjligt att inkomma med en intresseanmälan. Lägenheterna tilldelas sedan utifrån hyrespolicy och kötid. Nu kan du söka bostad via LKAB Fastigheters hemsida. Renita Vingbäck, butikschef Ur & Penn, Kiruna: En restaurang, speciellt med tanke på den underbara utsikten från toppen. Gunnel Kangas Högberg, pensionär, Kiruna: Jag tycker man ska fortsätta bygget. Jag åker mycket slalom så en restaurang eller liknande vore trevligt. Risto Kangas, pensionär, Kiruna: Bygga färdigt. Det behöver inte vara ett hotell, huvudsaken det händer något. Katarina Alatalo, förskollärare, Kiruna: En utkiksplats.

4 6 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 NYHETER 7 Fastighetsägaren som valde att sälja F050 malmvagnar i bistert vinterklimat. Tyngre tåg på Malmbanan LKAB. Högre axeltryck ska öka lastvikten i malmtågen med tio procent. Det sker genom att höja axeltrycket på vagnarna från 30 ton till 32,5 ton. Det är det billigaste sättet att öka kapaciteten på kort sikt, säger Anders Björnström, vd och logistikchef på LKAB Malmtrafik AB. Försöket med högre lastvikt ska pågå under ett år mellan Malmberget och Luleå, med ett tågsätt per dag. Anders Björnström. Det kommer igång så snart vi får klartecken att köra. Vi kommer att identifiera vagnsättet som går med den tyngre lasten. Då kan vi kontrollera slitage på vagnar och räls, säger Anders Björnström. LKAB samarbetar med Trafikverket som har sett över banan och broarna för eventuell förstärkning. På bangårdarna har rälsen helsvetsats för den ökade axellasten. Transportstyrelsen har gett tillstånd till den högre vikten. På längre sikt är det förstås ett dubbelspår som är allra effektivast för att höja kapaciteten på Malmbanan, säger Anders Björnström. Årets Gasellföretag levererar till LKAB KIRUNA. Företaget Malmfälten i Norr i Kiruna har tagit fram den dynamiska bergbulten som används till att förstärka berget i LKAB:s gruvor. Företaget utsågs nyligen till årets Gasell vid Dagens Industris Gasellfest för norra Sverige. Malmfälten i Norr har tillsammans med Nybergs Mekaniska tagit fram bergbulten och vann en internationell upphandling som LKAB gjorde. Företaget levererar bergbultar per år till LKAB. LKAB ställde tuffa krav, vi uppfyllde dem och vann upphandlingen, säger Sture Åberg, en av ägarna till bolaget, till tidningen Dagens Industri. Varje höst utser Dagens Industri de snabbast växande företagen i landet till gaseller. Mia Edin, vd, Företagsbolaget i Gällivare. Våra medlemmar behöver hjälp MALMBERGET. Trygghet och rättvisa. Det är gemensamma mål för LKAB och det medlemsägda Företagsbolaget i arbetet med att hjälpa företagare när gruvan påverkar Malmberget. Vi har inlett en diskussion med LKAB som pågått i snart två år. Vår roll är att föra företagens talan, säger Mia Edin, vd på Företagsbolaget i Gällivare. Det är totalt ett 50-tal företag som berörs av samhällsomvandlingen i Malmberget fram till Våra medlemmar, företagen, har bett oss om hjälp. Vi hjälper LKAB att hjälpa företagen och därmed underlättar vi arbetet för båda parter. Vårt främsta mål är att företagarna ska slippa känna oro och få en rättvis behandling utifrån den verkliga situationen, säger Mia Edin. Curt Edlund är ägare och vd för Laponia Fysioterapi som kommer att behöva flytta från Malmberget. Curt Edlund vd och ägare till Laponia Fysiocenter i Malmberget. Jag ser positivt på samhällsomvandlingen och allt nytt som kommer att byggas upp. Det är något unikt vi är med om, säger han. Vi hjälper LKAB att hjälpa företagen FOTO: Samtidigt så känner han en oro över att processen verkar ta lång tid och upplever att de har svårt att påverka situationen. Med en bra lösning finns en stor potential för att utvecklas och vi är verkligen beredda på att satsa allt vi har, säger Curt Edlund. Ett analysarbete av hittills ett 20-tal företag har påbörjats. Det ska utgöra stommen till en grundplattform för den hjälp de olika företagen kan komma att få i samhällsomvandlingen. Analyserna görs av Företagsbolaget tillsammans med Novia. Det skapas en ram grundad på en rättvis behandling. Inget företag är likt det andra och vi tar hänsyn till alla företag, både stora och små, säger Mia Edin. Analysarbetet ligger även till grund för att undersöka hur företagen mår idag. Om företagen påverkas av samhällsomvandlingen redan i dag vad gäller lönsamhet eller uteblivna investeringar. Företagarna ska känna sig trygga. Då kan vi också skapa ett attraktivt samhälle som gagnar alla, säger Ulf Hansson, LKAB:s förhandlingsstrateg. KIRUNA. Det är ett givande och tagande, till slut hamnar man oftast mittemellan i en förhandling där båda parter bör gå ut nöjda. Det säger Dan Jakobsson som från och med den 1 november frånträder som fastighetsägare till Hotell City och Tingshuset i centrala Kiruna, efter försäljning till LKAB. I takt med att samhällsomvandlingen tar fart och Kirunas nya centrum tar form, pågår LKAB:s arbete med att kompensera fastighetsägare och hitta lösningar i befintlig stadskärna. Under hösten har samtalen intensifierats och en av de som valt att sälja är Dan Jakobsson, ägare av Jakobssons Fastigheter. Det är inte första gången han gör affärer med LKAB, redan för två år sedan sålde han två fastigheter på Järnvägsgatan. Jakobsson berättar att det var i samband med den affären som han förstod att LKAB snart kommer behöva köpa fastigheter i centrum. Jag har länge vetat att båda husen skulle bli intressanta för LKAB och själv vill jag växla ner. Som fastighetsägare går det inte att ligga på latsidan, speciellt inte i samband med hotelldrift, därför lyfte jag frågan om Hotell City och det slutade med en dubbelaffär, säger Dan Jakobsson. Dan Jakobsson. FOTO: ERIKA LINDBLAD Fakta Namn: Dan Jakobsson. Aktuell: Fastighetsägare i Kiruna. Har nyligen sålt Hotell City och Tingshuset till LKAB. Bakgrund: Född i Kiruna och uppvuxen i en bilhandlarfamilj. Fastighetsägare sedan Familj: Fru och tre barn. Fritidsintressen: Att spendera tid i stugan i Torneträsk, skoterkörning och fiske. Somrarna tillbringas i Piteåtrakten. Uppvuxen i en företagarfamilj är han van vid att affärer är en kompromiss mellan två parter, som båda gör sitt jobb. Förhandlingen har tagit tid då det är komplicerade kommersiella fastigheter. Extern fastighetsvärdering gjordes av företag från Stockholm och Luleå som analyserade siffrorna, intäkterna och huskonstruktionen. Det är ordentligt gjort av kvalificerade personer. Processen underlättades då jag hade en kontaktperson på LKAB, som var med från början till slut. Det hölls ett högt tempo och djupa diskussioner. Hotell City och restaurangen SPIS i centrala Kiruna. Försäljningen har framkallat många reaktioner från omgivningen. Frågor kring varför han sålt nu och om det är möjligt att hitta en lösning med LKAB har väckts. Själv berättar han att någon nyckel mot nyckel princip inte är aktuell. Var och en får tycka vad de vill, men jag tror inte på nyckel mot nyckel. Det faller på sin orimlighet när det gäller stora kommersiella fastigheter. Ingen kan veta vad slutnotan blir på ett nybygge. Jag kände att det var läge att göra en bra och smidig affär, jag gick in med öppet sinne och min strävan var att det skulle bli ett bra slutresultat. En försäljningsprocess kan ge upphov till många känslor. I fastigheten med Hotell City finns även resturangen SPIS, anläggnigen är central med en konkurrenskraftig prisbild. Hotellet får en ny ägare och verksamheterna drivs vidare, därmed sker inga större förändringar. I de sju lägenheterna som finns i Tingshuset fortsätter hyresgästerna att bo kvar. Det är tråkigt att lämna min personal, kunder samt hyresgäster. Men det har varit svårt att rekrytera då få är villiga att arbeta i branschen, speciellt med konkurrensen från gruvan. Därmed är lösningen en lättnad för mig. När LKAB köper hus i Kiruna och Malmberget i samband med samhällsomvandlingarna kommer områden som påverkas först att prioriteras. Detta görs för att nyttja resurserna för värdering och inköp på bästa sätt. Ambitionen FOTO: ERIKA LINDBLAD är att befintliga verksamheter ska påverkas så lite som möjligt och drivas vidare. Jakobsson har en vision hur han ska förvalta pengarna efter försäljningen. Att bygga boenden för ungdomar och pensionärer vid Loussavaaraområdet är en önskan, men först och främst ska han fokusera på befintligt fastighetsbestånd i sin ägo. Fler hus ligger i zonen för Gruvstadsparken men ingen ny förhandling har påbörjats med LKAB. Nu fokuserar LKAB på de områden som ligger närmast i tid. Samhällsomvandlingen är ett måste i framtiden, då gruvan är motorn i hela samhället. Allt har sin tid, så även fastigheter, avslutar Dan Jakobsson. ERIKA LINDBLAD Företagsenkät: Företagare ger sin syn på samhällsomvandlingen? Vi hoppas företagen ska se en potential till utveckling MALMFÄLTEN. Under våren har LKAB genomfört en studie på hur företagen i Malmfälten ser på samhällsomvandlingen. Studien visar att de allra flesta har en positiv grundinställning. Analysföretaget United Minds har under våren haft i uppdrag att undersöka hur näringsidkare i kommunerna Kiruna och Gällivare ser på samhällsomvandlingarna. Ulf Hansson, förhandlingsstrateg på LKAB, har haft Ulf Hansson. det övergripande ansvaret för studien. Syftet är att få en bredd på vad näringsidkare egentligen tycker. Ska vi rekrytera människor till orter norr om Polcirkeln, då måste vi också ha attraktivitet i åtanke när vi bygger städerna, säger han. Studien visar att de allra flesta har en i grunden positiv inställning till LKAB:s insatser i samhällena Gällivare och Kiruna. Men det finns också områden där LKAB kan göra mer. Av studien framgår att LKAB och kommunen behöver bli bättre på att hålla invånare och näringsidkare uppdaterade om processen kring samhällsomvandlingen. Vad vi ser är att vi behöver bli bättre på information. Där behöver vi arbeta annorlunda än idag, säger Ulf Hansson och tillägger: Vi kan så klart inte tala om exakt hur en stad ska växa fram och komma att se ut. Men vi kan stötta de som verkar i städerna och studien kan fungera som underlag till när vi ska börja arbeta med omlokalisering av företag. Vi hoppas företagen ska se en potential till utveckling, säger Ulf Hansson. FEDRIK BJÖRKENWALL I över 100 år har vi brutit och förädlat Norrbottens unika järnmalm. Idag har vi 30 bolag i 15 länder, 250 olika befattningar och över anställda. LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och är ett av Sveriges största exportföretag. Koncernen rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. LKAB har drygt anställda i 15 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.

5 8 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 9 REPORTAGE 40% har järnmalmspriset sjunkit de senaste fem månaderna ton sprängmedel har LKAB Kimit fått tillstånd att tillverka. 10% mer malm i tågen mellan Malmberget och Luleå testas från oktober. Fakta Järnvägsmätningar: Mätsträcka: 600 meter av den gamla järnvägssträckningen ingår i studien. Antal givare/mätpunkter: 150 givare. Avstånd mellan mätpunkter: Varierar mellan meter. Mätvärden: Spårets läge, skevhet, spänningar i rälen och kontaktledningens lutning. Mätresultatet jämförs mot Trafikverkets regelverk för spårstandard. Sifo-undersökning visar: Fler vet mer och är positiva till LKAB LULEÅ. Allt fler vet allt mer om samhällsomvandlingen. Och i takt med den ökade kunskapen ökar också förtroendet för LKAB:s roll. Sifo:s undersökning visar att 94 procent i Gällivare och 92 procent i Kiruna accepterar omvandlingen. KIRUNA. Sedan år 2008 är den gamla järnvägen föremål för en världsunik studie. Ett antal givare registrerar markdeformationernas påverkan på spår och kontaktledning. Järnvägen har flyttat sig tre decimeter in mot gruvan och sjunkit fem till åtta centimeter i höjdled, säger Thomas Nordmark, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Hur väl känner du till samhällsomvandlingen? Andel positiva (i %) 41% 46% 2010 Norrbotten 41 % Kiruna 46 % Gällivare 64 % 64% 57% 79% 80% Norrbotten 57 % Kiruna 79 % Gällivare 80 % Tar LKAB sitt ansvar när det gäller den yttre miljön i Malmfälten? Ja gör rätt för sig (i %). 10% 15% 14% 22% 22% 21% Unik övervakning av järnvägen Sveriges mest bevakade järnvägssträcka. Den övervakas dygnet runt med avancerad teknik. Alla mätvärden registreras online i databaser. En avvikelse avslöjas direkt via ett SMS-larm i mobiltelefonen. Ulf Lundqvist, Trafikverket och Thomas Nordmark, LKAB. Thomas Nordmark. FOTO: JOSEFINE EJEMALM Den nya järnvägen i Kiruna togs i bruk år 2012 och därmed tog en era slut. Tågresenärer fick en ny tågstation och med det tillkom en ny spårdragning runt LKAB:s industriområde. Men trots att den nya järnvägen har mer än två år på nacken fortgår mätningarna av den gamla järnvägen. Det är fortfarande intressant att fortsätta mäta för att se hur mycket en järnväg tål. Det har aldrig gjorts förut, säger Thomas Nordmark, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Även om tågtrafiken upphört har spår, kontaktledning och övervakningsutrustning lämnats kvar till förmån för studien. Aldrig någonsin har en järnväg flyttats och övervakats på grund av markdeformationer orsakade av gruvbrytning. Det är en unik studie, konstaterar Thomas Nordmark. Övervakningssystemet, som består av ett flertal givare, registrerar töjningar, spänningar och förflyttningar. Resultatet utgör värdefull kunskap inför kommande infrastruktursavvecklingar. Det är fortfarande intressant att fortsätta mäta för att se hur mycket en järnväg tål Eventuellt kommer utrustningen att flyttas till sjöbangården för att mäta och övervaka spåren i och med att järnvägsinfarten in till LKAB kommer att börja påverkas runt år Markdeformationerna rör sig långsamt in mot staden men det går inte att utesluta några plötsliga händelser vilket resulterade i att järnvägen togs ur drift i god tid före faktisk påverkan. Man kan säga att vi främst tittade på fyra punkter. Kontaktledningens läge, spänningar i rälen, skevhet och spårets läge. Mätresultaten talar sitt tydliga språk de stämmer väl överens med prognoserna. Metoden kan liknas vid principen för mätning med ett vattenpass som indikerar förändringar i höjd- och sidled. Övervakningssystemet fungerar som ett komplement till deformationsmätningarna som anger när ett område bör avvecklas till förmån för gruvbrytningen. Vi kan konstatera att våra mätningar stämde väl överens med bergmekanikernas mätningar och prognoser. JOSEFINE ELEMALM Ett antal givare registrerar töjningar, spänningar och förflyttningar Norrbotten 10 % Kiruna 15 % Gällivare 14 % Hur stort eller litet är ditt förtroende för LKAB:s förmåga att ta ansvar för sin del av samhällsomvandlingen? Andel positiva (i %). 73% 69% 2010 Norrbotten 73 % Kiruna 69 % Gällivare 76 % 76% Kan du acceptera att samhällsomvandlingen genomförs? Andel positiva (i %) Norrbotten 90 % Kiruna 92 % Gällivare 94 % Norrbotten 22 % Kiruna 22 % Gällivare 21 % 83% 84% 82% Norrbotten 83 % Kiruna 84 % Gällivare 82 % 90% 92% 94% Källa: Sifo, undersökningen är genomförd juni.

6 NYHETER 10 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 11 Skicka in din bästa bild av Malmfälten! Kirunas perrong ska återuppföras vid Hennans station på museets område i Gävle. FOTO: HENRIK REUTERDAHL. Ny betongkantad tillvaro för Kirunaminne KIRUNA. Byggnadsminnen kan bestå av detaljer som man kanske inte tänker på. Och de kan leva vidare på oväntade sätt. Kiruna järnvägsstations perrongkant i betong ska få ett nytt liv på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Järnvägsstationen i Kiruna har stängt och LKAB äger numera fastigheten inklusive tillhörande anläggningar. Detta gjorde tågexperterna på Sveriges järnvägsmuseum i Gävle intresserade, eftersom de var på jakt efter en speciell detalj. Vi har en längre tid letat efter en äldre typ av betongkant som vi kan använda till vår 125 meter långa plattform. Det är med glädje som vi upptäcker att plattformarna på gamla Kiruna C är tillgängliga och att det är möjligt att överta plattformskanterna där, säger Henrik Reuterdahl som är chef för tågtrafik på museet. I samband med att Sveriges Järnvägsmuseum fyller 100 år 2015 görs en ombyggnad och anpassning av museets bangård. Man har tidigare flyttat dit stationshuset från Hennan och kommer i vinter bygga upp ett godsmagasin från Fiskeby. Vi anpassar även bangården med flera spår, och till dessa behöver vi bygga en ny mellanplattform. Vi vill skapa en bangård som är historiskt korrekt som det kunde se ut på 40-talet. Bangården är också elektrifierad och det kommer att bli det enda historiska reservatet för elektrifierade järnvägar i framtiden. Eftersom LKAB ska efterbehandla området passade det utmärkt att museet lite grann i förtid tog hand om betongkanterna. Den som vill återuppleva minnet av att kliva ombord på ett tåg från Kirunas perrong kan alltså bege sig till Gävle för ett besök. Plattformen ska vara klar till museets 100-årsjubileum den 23 maj ANDERS LINDBERG Susanne Roslin och Anders Lundgren arbetar med samhällsomvandlingen på LKAB. Möjlighet att köpa hus på rot KIRUNA. LKAB undersöker möjligheten för allmänheten att köpa och flytta hus. Vi tar emot intresseanmälningar, säger Susanne Roslin, projektledare för samhällsomvandlingen på LKAB. Just nu undersöker LKAB:s samhällsomvandlare möjligheten att sälja bostäder ur det befintliga beståndet. Därmed kan det bli möjligt för allmänheten att köpa och flytta hus inom Gruvstadsparksområdena. Exakt vilka eller hur många byggnader det rör sig om kan vi inte säga i dagsläget, säger Susanne Roslin, projektledare för samhällsomvandlingen på LKAB. I Gruvstadsparken etapp 1 har LKAB genomfört en omfattande kulturanalys vilket ligger till grund för vilka kulturbyggnader som kommer att bevaras och sedermera flyttas. Där kommer LKAB att flytta ett antal hus, säger Susanne Roslin. Men nu undersöks alltså möjligheterna för allmänheten att flytta ytterligare hus. LKAB undersöker möjligheten för allmänheten att köpa och flytta hus i egen regi. I Gruvstadsparken etapp 2 är kulturinventeringen och dokumentationen i startgroparna. Därför är det för tidigt att sia om hur många husförsäljningar det kan bli tal om. Nu påbörjar vi inventeringen av samtliga kulturmärkta byggnader i Gruvstadsparken etapp 2, fortsätter Susanne Roslin. Inventeringen ligger till grund för hur många kulturbyggnader som kommer att bevaras och flyttas. Utöver de hus som LKAB flyttar kan det alltså bli tal om fler husflyttningar i privat regi. Det kommer att finnas villatomter i Kiruna där de äldre husen kan passa in FOTO: JOSEFINE EJEMALM Tanken om att köpa och flytta hus i egen regi möjliggör fler bostadslösningar. Dessutom kan en del av det nuvarande beståndet integreras i det nya Kiruna. Vart byggnaderna kommer att flyttas överlåts däremot till köparen som även tar på sig det fulla ansvaret vid ett eventuellt köp. Det kommer att finnas villatomter i Kiruna där de äldre husen kan passa in, säger Anders Lundgren, utvecklingschef för samhällsomvandlingen på LKAB. JOSEFINE EJEMALM LKAB bjuder in gymnasieelever. Årskurs nio besöker Malmberget MALMBERGET. För femte året i rad har LKAB bjudit in alla elever från årskurs nio i Gällivare. Totalt har 183 elever och ett tiotal lärare deltagit i besöken. LKAB vill på det här sättet väcka intresset hos eleverna att söka sig till gymnasieprogram med LKAB-profil. Den finns i fem olika inriktningar, industri-, fordons-, el-, vvs- och i det naturvetenskapliga programmet. Vi vill inspirera eleverna att satsa på skolan och bli medvetna om att betygen är avgörande för ett bra arbete, säger Stefan Aspemo, guide och skolkontakt på LKAB i Malmberget. Eleverna informeras av medarbetare från flera olika yrkeskategorier som arbetar under jord och ovan jord. Inför gymnasievalet får ungdomarna vägledning om vilka yrken LKAB har behov av. En viktig bit är även att informera om LKAB:s värderingar; engagemang, nytänknade och ansvar, ENA. Och att ett bra säkerhetstänk tillsammans med goda attityder på arbetsplatserna är en viktig del i LKAB. Besöken avslutas med en rundvandring och information på laboratoriet för agglomerering. BILDEN VAD: Svappavaaras dagbrott, Leveäniemi, Gruvberget och Mertainen skapar 500 arbetstillfällen. Gruvorna ska öka LKAB:s produktion och sänka den totala produktionskostnaden per ton malm. TEXT:

7 PYSSEL & KRYSS GÄSTKRÖNIKAN 12 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 13 LOGIK Ta en titt på denna logiska kombinationen. Vad ska komma sen? prick till prick Dra streck från prick till prick mellan siffrorna 1 till 41, från 42 till 75 och bokstäverna A till L så får du reda på vem Mimmi kastar en ring till. SKUGGOR Vilken av dessa skuggor tillhör denna lustiga figur? SKILLNADER Kan du hitta 10 skillnader mellan dessa två teckningar? Hon välkomnade, hon dömde aldrig I en minibuss någonstans mellan Örebro och grammerare som tyckte att jämställdhet även inom Göteborg fredagen den 10 oktober hördes den branschen hade varit schyst. Om unga kvinnor/ glädjerop och 18 händer flög spontant upp i barn som kidnappats och sparats som fruar till luften för applåder och med kampliknande IS-krigare. Om ytterligare en man gripen för hustrumisshandel. Om att 31 miljoner av världens flickor i knutna nävar. I bussen fanns nio kvinnor i åldern år, grundskoleålder inte går i skola. som just fått reda på att Malala fått Nobels fredspris. Kvinnorna bestod av mina mostrar, kusiner, min mamma och jag själv. Varje år åker vi någonstans ihop. Vi har fjällvandrat, varit utomlands och nu stod shopping på programmet. Denna grupp kvinnor är sådana kraftpaket att det liknar ingenting. Hysteriska skrattanfall varvas med tårar och känslor. Vi delar upplevelser, livet, det som kommer och det som försvunnit. Det delas ut idel beröm, komplimanger och alla visar intresse för varandra. En kall nacke under resan resulterade i fyra halsdukar som nästan tävlade om att nå fram till mottagaren. Omtanke och omsorg. Hjärtliga skratt åt varandras blunders och totalt gräsliga provhyttsupplevelser år och det är ändå ingen skillnad på oss. Är det inte fantastiskt? Alla har vi vår historia och olika livsval men det vi har gemensamt är vårt arv och vår gudinna. Min mormor. De andras mor, svärmor eller farmor. Mormor somnade in förra året, 105 år gammal. Mormor är urtypen för vad världen borde byggas på. Värmen i hennes kök och de gemensamma jularna. När vi var små och spelade kort så förlorade hon alltid vi tyckte det var så roligt. Hon dömde ingen, hon visade tacksamhet och aldrig trötthet när det gällde vårt välmående. Hon hjälpte oss att blötlägga och få lös etiketterna från läskflaskor, hon sparade kapsyler och hon lät oss gräva och påta i trädgården. Hon arbetade hårt och reste land och rike runt för att hälsa på oss. Hon välkomnade, hon dömde aldrig. Samma dag som fredspristagaren tillkännagavs stod även att läsa om mordförsök på en spelpro- Elisabeth Landby Född och uppvuxen i Gällivare. Närd av kärlek och frihet. Fullständigt oförstående till orden går inte eller du kan inte. Jag är byggd av glädje, energi och vilja. Egen företagare sedan Jobbar i huvudsak med event och är även delägare i ett bostadsföretag. Denna grupp kvinnor är sådana kraftpaket Dessa män runt om i världen som gör så här, saknar de mödrar, systrar, älskade? Hur kan de annars förtrycka rättigheter och rättvisa? Jag såg mig omkring och jubel och glädje i bussen var blandat med uppgivenhet. Vad är det för ont som kvinnor gjort när de behandlats och behandlas så illa, i hela världen under årtusenden? Ingenting, såklart. Jag kan inte förstå hur vi kvinnor som är så viktiga, ännu inte har delad förstaplats runt om i världen. Delad första plats på viktighetslistan. Kvinnor och män. Mammor och pappor. Systrar och bröder. Älskade och familj. Tack Nobelkommittén för ert val. Det finns så mycket mer att säga, men tack får räcka tillsammans med ett löfte om att aldrig sluta vara viktig och fantastisk, för det är precis vad jag är. Och Du med! Glöm aldrig det Efter helgen blev vi upphämtade av glada karlar som haft en vilsam helg utan sina kraftpaket till kvinnor. Vi fick kärlek, hjälp med tunga väskor, kramar och ett välkomnande hem. Vi fick det som kvinnor förtjänar av män. Det som människor förtjänar av människor. Gillar: Att göra människor glada. Gillar inte: Tv-skräpet och att bli lurad. Disney/Distributed by Bulls lösningar : LOGIK: 3 snöflingor SKUGGOR: B. Bulls 465. LÄS MER PÅ WEBBEN

8 14 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 15 JUST NU 62 lägenheter byggs på Terassen i Kiruna. Med de nya gruvorna i Svappavaara ska vi öka produktionen så att kostnaden per ton sjunker, och det är nyckeln till att klara det nya marknadsläget. LARS-ERIC AARO, VD, LKAB Tävla & vinn en ficklampa! I detta nummer av LKAB Framtid kan ni, bland annat, läsa om den unika övervakningen av den gamla järnvägssträckningen i Kiruna, om lösningen för Luossavaaratoppen och om den kraftsamling som nu krävs för att möta det nya världsläget på järnmalmsmarknaden, plus mycket, mycket mer. Dessutom bjuds det på pyssligt pyssel, tuffa tävlingar och ett klurigt kryss. 1 Hur stor andel av LKAB:s chefer var kvinnor under andra kvartalet? 1 18, 9 procent. X 19, 8 procent. 2 19, 9 procent. 2 Hur många etapper består samhällsomvandlingen i Malmberget av? 1 4 stycken. X 14 stycken. 2 2 stycken. LKAB på rekryteringskampanj ÖSTERSUND/SUNDSVALL. Med anledning av LKAB 37, målet om 37 miljoner ton färdiga produkter, öppnar LKAB nya gruvor i Svappavaarafälten Mertainen och Leveäniemi. För att säkerställa rekryteringsbehovet till de nya gruvorna genomför bolaget därför en kampanj under hösten. Fyra norrländska städer besöks av representanter från LKAB och först ut var Östersund den 7 oktober och den 14 oktober besöktes Sundsvall. Förutom bolagets egna representanter förstärktes montern av Caroline Sundvall från kommunikationsbyrån Vinter samt Britt-Marie Persson från bemanningsföretaget Adecco. Medarbetaren Ulf Halldén diskuterar jobb och framtid med Odd Arne Skåle som själv har industrierfarenhet. Han är en av de många som kommer försöka söka sig till Malmfälten. LKAB koncentrerar resurserna på de områden som berörs först. Husköp prioriteras enligt tidplanerna 3 Skulpturen Willy Gordon skapade 1960 ett konstverk till LKAB:s kontorshus i Kiruna. Vad heter konstverket? 1 Malmen lever. X Levande malm. 2 Malm för livet. 4 Ett försök med högre axeltryck på malmvagnarna ska genomföras under ett år. Hur mycket högre tryck blir det? 1 1, 5 ton. X 2, 5 ton. 2 5, 2 ton. 5 Var ligger Sveriges Järnvägsmuseum? 1 Kiruna. X Luleå. 2 Gävle. Svarar gör du på tavling Rätt svar från förra numret var: 1, 1, 1, X, och X. Vi grattar Magnus Sandwall, Gällivare, som vinner en solcellsladdare. Peter Axelsson, Stefan Aspemo och Roger Älgamo är eniga om att arbetsmiljö ska vara i fokus vid byggprojekt. FOTO: KAJSA LINDMARK Skola och företag i lyckat samarbete MALMBERGET. Samhällsomvandling i praktiken. Det är vad elever från Välkommaskolan i Malmberget har pysslat med det senaste året. Gamla Malmstaskolan renoveras och el, VVS och bygg är några av momenten som ingår i jobbet. Det här har ökat kvaliteten på våra utbildningar, säger Peter Axelsson, rektor på Välkommaskolan. Gamla Malmstaskolan. LKAB äger skolbyggnaden och har anlitat en byggentreprenör, Koskullskulle byggservice, för renoveringsarbetet. Eleverna agerar likt underentreprenörer inom sina inriktningar. Bättre skola än det här finns inte, säger Roger Älgamo, från Koskullskulle byggservice. Projektet genomförs enligt LKAB:s projektstyrningsprocess och eleverna har fått gå samma arbetsmiljöutbildningar som LKAB:s egen personal och leverantörer. Eleverna deltar vid projektmöten och utgår från arbetsmiljöplanen när de utför sina uppgifter. Inför ett arbetsmoment gör eleverna riskanalyser och föreslår riskreducerande aktiviteter. De lär sig att aldrig ta genvägar. Vi har fått hela arbetsmiljötänket på ett bräde genom det här samarbetet, säger Peter Axelsson. Renoveringsprojektet i gamla Malmstaskolan utförs av både företag och elever. Här jobbar Dennis Keinström som går andra året på VVS. Dennis Keinström går andra året på VVS-programmet. Han installerar radiatorer i ett av rummen i skolan. Man lär sig mycket när man får göra själv och inte bara läsa om det i böcker. Vi tänker till innan vi gör ett jobb, säkerhet är väl egentligen sunt förnuft, säger han. LKAB:s skolkontakt Stefan Aspemo är positiv till projektet. Det började med att byggprogrammet efterfrågade praktikplatser och vi gick igenom vad vi kunde erbjuda. Det blev väldigt lyckat och engagemanget från elever och lärare är otroligt bra. Vi ser att eleverna får en bra grund att stå på inför stundande arbetsliv. Nu tittar vi på vilka framtida projekt vi skulle kunna jobba ihop med, säger han. KAJSA LINDMARK LKAB var på plats i Östersund. Trots dålig väderlek var intresset stort. Fredrik Olofsson har tidigare arbetat som maskinförare. Jag kommer hit idag därför LKAB och Malmfälten verkar intressant, säger han. Anna Öhlén och Linnea Ögren. Emilio Modahl och André Rosenberg. LKAB var på plats i Östersund. Patrik Kanza, Fredrik Björkenwall, Mikael Paulsson, Urban Bergman, Hans Stålnacke, Samuel Zakari, Torbjörn Henriksson, Ulf Alldén, Mats Stridsman och Britt-Marie Persson (adecco). Vännerna Emelie Behm och Linnea Persson var båda intresserade av att börja arbeta för LKAB. Att köra dumper är ju en dröm, säger Linnea Persson. LKAB Berg & Betongmedarbetaren Urban Bergman var en av representanterna på plats. Besökare hade också chansen att vinna specialdesignade slalomskidor genom att fylla i de rätta svaren på ett formulär. Alexander Johannesson och Max Persson. MALMFÄLTEN. När LKAB köper hus i Kiruna och Malmberget i samband med samhällsomvandlingarna kommer områden som ligger först i tidplanerna att prioriteras. Detta görs för att nyttja resurserna för värdering och inköp på bästa sätt. Tidigare har LKAB hanterat husköp även i de områden som tidsmässigt påverkas längre fram. Principen har varit att hantera de som kontaktat LKAB med viljan att sälja sitt hus, men LKAB har inte aktivt försökt köpa husen som påverkas senare i tidplanerna. När samhällsomvandlingarna på orterna nu går in i intensivare faser måste LKAB koncentrera resurserna på de områden som kommer att beröras först, medan takten blir lägre för de senare etapperna. De diskussioner som husägare redan startat med LKAB om försäljning kommer dock att fortsätta med målet att genomföra köpen. Exempel på områden som berörs är nedre Norrmalm i Kiruna, där LKAB redan tidigare meddelat att inköpstakten minskar, samt etapperna 3 och 4 i Malmberget, de sistnämnda områdena ska enligt plan avvecklas under åren respektive I dessa områdena har de husköp som skett alltså genomförts före plan. Fastighetsägare i etapp 3 och 4 har förstås möjligheten att sälja sina hus på den öppna marknaden. Den nya ägaren vet då att det finns en garanterad framtida köpare, LKAB. Prioriterade områden för husköp blir etapp 1 och 2 i Malmberget samt i Kiruna Gruvstadsparksområde etapp 2. ANDERS LINDBERG forntid Konstnärlig utsmyckning I slutet av november avtäcktes skulptören Willy Gordons konstverk Levande malm vid entrén till kontorshuset i Kiruna av disponent Torsten Göransson i närvaro av många intresserade inom och utom företaget. Upprinnelsen var ett resonemang vad malm egentligen är. Willy Gordon fick några lektioner på KTH, fick låna malmkristaller och ett mikroskop och så växte konstverket upp inför skulptörens inre syn. LKAB-tidningen, nr framtid Det händer i Malmfälten under oktober december 27/10 14/11: Utställning Malin Wikström, Stadshuset, Kiruna. 31/10: Höstens största dansfest, Sporthallen, Malmberget. 31/10: Teater När rocken kom till Sveg, Folkets hus, Kiruna. 1 2/11: Kulturdagarna Folkets hus, Skaulo. 5 12/11: Arctic Light film festival, Folkets hus, Kiruna. 15/11 5/12: Utställning Kauppistipendiat, Stadshuset, Kiruna /11: Santa Winter Games, Gällivare. 21/11: Livesänd opera Madam Butterfly, Folkets hus, Kiruna. 24/11: Konsert Norrbottens kammarorkester med Loney Dear, Folkets hus, Kiruna. 26/11: Teater Aillhoas solens son, Folkets hus, Kiruna. 26/11: Konsert Mitt vinterland med Roger Pontare, Kiruna kyrka. 28/11: Teater Aillhoas solens son, Sjöparksskolan, Gällivare. 26/11: Roger Pontare Mitt vinterland, Kiruna kyrka.

9 16 LKAB FRAMTID NR 5 SISTA ORDET Viktor Esseryd, Hockeyspelare i Kiruna IF. Viktor Esseryd spelar i hockeylaget som skapat rubriker sedan HBTQ-certifieringen tillkännagavas tidigare i år. Viktor kombinerar ett arbete på LKAB med hockeysatsningen. FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON Hur fungerar det att kombinera arbetet på LKAB med hockeysatsningen? Jag tycker att det fungerar bra eftersom jag bara arbetar dagtid. LKAB är ett bra företag att arbeta på men det gäller såklart att chefen är med på att jag måste vara ledig ibland. Och där ska min chef ha en stor eloge. Den här serien är den absolut tuffaste eftersom de allra flesta arbetar 100 procent och tränar varje dag. Hur ser det långsiktiga målet ut? Målet är såklart att vi ska spela i Allsvenskan. För att nå dit krävs hård träning och ett starkt lag. Det är väldigt tufft att hålla på som vi gör nu, med alla långa resor och så vidare. Drömmen är såklart att vi ska kunna ha hockeyn som jobb och fokusera 100 procent på den. LKAB jobbar mycket med jämställdhetsfrågor Fakta Namn: Viktor Esseryd. Ålder: 23 år. Familj: Sambon Linnéa och väntar tillökning inom kort. Aktuell: Bär den regnbågsfärjade matchtröjan i Kiruna IF för jämställdhet och alla människors lika värde. Vad innebär HBTQ-certifieringen? HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Det handlar om att främja och ta ställning för acceptans och alla människors lika värde. Hur har omgivningen reagerat? Många, eller de allra flesta, har sagt att det är ett bra initiativ. Kommentarerna har varit positiva med undantag från någon enstaka negativ kommentar. På jobbet har reaktionerna varit mycket mer positiva än vad jag till en början trodde. Hur kan LKAB bli bättre på att arbeta med jämställdhetsfrågor? LKAB jobbar mycket med jämställdhetsfrågor och jag tycker att min arbetsplats är ett bra exempel. Vi är en bra och blandad grupp med både tjejer, killar, yngre och äldre. Men jag tror att man kan bli ännu bättre på det. Det gäller att fortsätta prata om jämställdhet och mångfald. JOSEFINE EJEMALM LKAB:s InKöpsdAg För LeverAntörer Torsdag 13 november Kl Folkets Hus, Kiruna Fredag 14 november Kl Nordan, malmberget LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro medverkar. Välkomna! AnmäLAn gör du på senast 5 november.

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

Malmbanan en flaskhals. Tidningen LKAB Framtid fyller ett år. www.lkabframtid.com. Ny prognos för Kiruna. Kund sedan 100 år

Malmbanan en flaskhals. Tidningen LKAB Framtid fyller ett år. www.lkabframtid.com. Ny prognos för Kiruna. Kund sedan 100 år Tidningen LKAB Framtid fyller ett år Visst är det lite ovanligt att ge ut en tidning till alla hushåll i Gällivare och Kiruna kommuner, inte bara till LKABs egna medarbetare. Men LKABs verksamhet angår

Läs mer

Nya nivån ger framtidstro

Nya nivån ger framtidstro EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN Ann-Helén Laestadius: Nostalgiska minnen GÄSTKRÖNIKA SID 13 Därför investerar Norrskenet i Northland NYHETER SID 2 Nr 4 JUNI 2013 INVIGNING AV KUJ 1365: Nya nivån ger framtidstro

Läs mer

LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten går för full maskin igen och inför sommarens semestrar söker nu LKAB cirka 600 sommarvikarier.

LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten går för full maskin igen och inför sommarens semestrar söker nu LKAB cirka 600 sommarvikarier. Kunderna vill köpa mer än vi kan producera, sid 1 Tillvaron i Kiruna saknade onödigt bukfett Gästkrönikör Markus Larsson SID 7 Nr Mars 010 www.lkabframtid.com LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten

Läs mer

LKABs ljusa framtid. www.lkabframtid.com JUBILEUMSEXTRA. En fråga om liv eller död. Vem ska ta ansvar? 2011 start för ny nivå. Nya gruvor kan få vänta

LKABs ljusa framtid. www.lkabframtid.com JUBILEUMSEXTRA. En fråga om liv eller död. Vem ska ta ansvar? 2011 start för ny nivå. Nya gruvor kan få vänta JUBILEUMSEXTRA Nr 11 December 2010 www.lkabframtid.com En fråga om liv eller död Akutkirurgins framtid i Kiruna är en het fråga: Tidsfaktorn är oerhört viktig vid svåra bukskador, konstaterar Louis Riddez,

Läs mer

Nytt stadshus och flytt av kulturhus

Nytt stadshus och flytt av kulturhus Svappavaarafältet kan förklaras vara av riksintresse för brytning, sid 3 Staden som försvann Gästkrönikör Svante Lindqvist SID 7 Nr 1 Februari 211 Tre miljarder avsatta för samhällsomvandlingen Dom hotar

Läs mer

Med önskan om en gruvligt god jul

Med önskan om en gruvligt god jul FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 8 # DECEMBER 2014 12 Elektrikern som tänder granen 14 Så var gruvåret 2014 16 LKAB inför lärlingssystem 17 Säkraste byggnaden under jord Med önskan om en gruvligt god jul Tomteverkstad

Läs mer

Forskning för framtiden

Forskning för framtiden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 5 # AUGUSTI 2014 04 LKAB sparar miljoner 06 Från fjäll till gruva 12 Brunetti utvecklar borrsystem 14 Skarvlöst framtidens teknik Forskning för framtiden Just nu pågår flera

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå NR 9 2011 2 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Foto: Lennart Jönsson. Rune lastade sista MAF-båten från Luleå Den sista båtlasten har lämnat Luleå Malmhamn med fines från Malmberget, MAF. Ruukki

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

johan söderström En smart lägenhet Camera Natura Systemair Uppdaterad ABB-coach MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2011 ÅRGÅNG 7

johan söderström En smart lägenhet Camera Natura Systemair Uppdaterad ABB-coach MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2011 ÅRGÅNG 7 MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2011 ÅRGÅNG 7 Nr4 2011 En smart lägenhet fylld med hållbara lösningar Camera Natura drar naturfotoeliten till Västerås Systemair globalt ventilationsnav

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera Kvartal fyra: Plus 77 procent stora SEOguiden Del 1: Allt börjar med sökordsanalysen FRÅGA EXPERTEN: Vad gäller vid rea? NätSmart NUMMER 9 FEBR APRIL 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Ebutik utnämnd till

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka«

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka« #1 TILL DIG SOM ÄR GRANNE MED STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2015 Här finns jobben Sveriges största arbetsplats växer och blir ännu större Bana 1 tar semester I sommar rustas banan för världens största passagerarplan

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer