EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB"

Transkript

1 EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB ELISABETH LANDBY: Alla har vi vår historia GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 NU ÄGER LKAB STORA DELAR AV MALMBERGETS CENTRUM NYHETER SID 4 Nr 5 OKTOBER Nytt marknadsläge kräver krafttag De sjunkande marknadspriserna på järnmalm har skapat en ny spelplan, en ny marknad, för LKAB. Prognoserna sänks radikalt och det krävs en anpassning till prisnedgången som orsakas av svagare ekonomisk tillväxt i Kina och det utökade utbudet av järnmalm: Det handlar om att kapa kostnader och höja produktiviteten, säger Markus Petäjäniemi, direktör för produktion och logistik, LKAB. NYHETER SID 3 UNIK MÄTMETOD Järnvägen övervakas automatiskt Den gamla järnvägen runt LKAB:s industriområde i Kiruna är sedan 2008 del i en unik studie. En mätning som fortsätter trots att en ny järnväg togs i drift Det är fortfarande intressant att mäta för att se hur mycket en järnväg tål. Det har aldrig gjorts tidigare, säger Thomas Nordmark, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet. NYHETER SID 6 7 Den gamla järnvägen på LKAB:s industriområde övervakas dygnet runt. Avvikelser avslöjas via ett SMS i telefonerna hos Ulf Lundqvist och Thomas Nordmark. En regnbåge mot Allsvenskan Viktor Esseryd kombinerar sitt jobb på LKAB med en hockeysatsning i Kirunas IF som tagit tydlig och klar ställning i HBTQfrågorna via certifiering och de mycket uppmärksammade, regnbågsfärgade, tröjorna. SISTA ORDET SID ton var det tidigare maxtrycket på malmvagnarna som nu höjs till 32,5 ton. NYHETER SID 6 Företagsbolag för trygghet Ett 50-tal företag i Malmberget berörs av den pågående samhällsomvandlingen. Curt Edlund är ägare av Laponia Fysioterapi som kommer att behöva flytta och får hjälp av LKAB och det medlemsägda Företagsbolaget. NYHETER SID 6

2 2 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 3 LEDARE 250 olika yrken erbjuds inom LKAB. Svensk gruvindustri har mycket goda förutsättningar, att genom teknologiskt, miljömässigt och socialt ledarskap, visa att man klarar framtidens utmaningar som hållbar industri. PER-ERIK LINDVALL, DIREKTÖR FÖR TEKNIK- OCH AFFÄRSUTVECKLING, KRÖNIKA I BRANSCHTIDNINGEN BERGSMANNEN LARS-ERIC AARO VD, LKAB Göran Ottosson, Kontinentaleuropa och Nordamerika: Trots betydligt lägre förväntningar inom tysk industri, räknar branschföreningen Stahl med fortsatt tillväxt inom stålsektorn i både EU och Tyskland. Högst tillväxt i stålefterfrågan har USA med en ökning på 6,9 procent. Efterfrågan förväntas fortsätta växa under LKAB:s kunder ser fortfarande stabil efterfrågan inför kommande år, deras lönsamhet är däremot ansträngd. Redo för vintern Det blåser kallt i vår bransch, och det kommer antagligen att dröja en tid innan våren kommer. Vi visste att järnmalmspriserna skulle sjunka i takt med att våra konkurrenter ute i världen lanserade sina stora gruvprojekt, och nu är vi i en ny marknad med betydligt lägre priser. Detta ställer givetvis nya krav på oss i LKAB men också på alla som finns runt omkring oss. Det finns ett talesätt; att det alltid är bäst att köpa regnkläder när solen skiner och inte när det regnar. Det har vi också gjort. Vi har förberett oss väl för detta. Vi har gjort tunga framtidsinvesteringar under åren med höga priser och står väl rustade, både operationellt och finansiellt för det nya läget. Tänk att vi har kunnat investera 50 miljarder kronor i vår verksamhet de sista tio åren, det är det få andra industriföretag som kan säga. Marknadskommentarer: Johan Heyden, Norra Europa: Stålkonsumtionen inom EU förväntas öka med cirka 4 procent under och med ytterligare cirka 2,9 procent Tack vare god efterfrågan på stål fortsätter LKAB:s kunder att producera och efterfrågan på LKAB:s produkter är därför fortfarande hög. Oroligheter i Ukraina påverkar konsumtionen negativt men mycket tyder på att marknadsförutsättningarna förblir oförändrade under resten av året. Samtidigt måste vi effektivisera vår produktion och se över alla våra kostnader och fortsätta öka våra volymer. Med de nya gruvorna i Svappavaara ska vi öka produktionen så att kostnaden per ton sjunker, och det är nyckeln till att klara det nya marknadsläget. Våra kunder vill fortfarande köpa allt vi producerar, och det gäller att vi kan möta deras behov. Det låga järnmalmspriset är också positivt för våra kunder, ståltillverkarna, som därigenom får en bättre lönsamhet och kan fortsätta köpa våra produkter. Det är i längden bra för oss. Den långa perioden med mycket höga järnmalmspriser innebar en tung press på stålbranschen i Europa, vår viktiga hemmamarknad. LKAB friar 125 år under Vår historia har i många avseenden varit en framgångssaga som byggt stora värden, samhällen och Stig Nordlund, Mellanöstern, Nordafrika och Australien: Tillväxten i de rika Mellanösternländerna fortsätter att ligga på en hög nivå vilket de har gjort de senaste åren. Det syns också i börskurserna. Ett exempel är Saudiarabien vars börsindex har ökat med 60 procent de senaste två åren. I länderna finns det gott om kapital som investeras i nybyggnationer och infrastrukturinvesteringar. Efterfrågan på stål är stor och LKAB:s kunder säljer allt de kan producera. Även om marknaden just nu är tuff blickar vi ändå framåt med tillförsikt LEVERANSER Miljoner ton välstånd. Och även om marknaden just nu är tuff blickar vi ändå framåt med tillförsikt och hämtar stöd från historien. Vi vet att vi klarar detta, vi har gjort det förut och vi kommer att göra det igen. Engagemang, nytänkande, och stort ansvarstagande är de värden som lägger grunden för att LKAB fortsatt ska vara ett konkurrenskraftigt företag. Vår plan är nämligen långsiktig att fortsätta producera världens mest klimatsmarta och tekniskt ledande järnmalmsprodukter de kommande 125 åren. Hur går det för LKAB? PETER SCHMID, MARKNADSDIREKTÖR PÅ LKAB: LKAB har fått en ny spelplan som ställer nya krav på oss som leverantör av järnmalm. Vi har en kraftig prisnedgång som förväntas bestå en tid framöver och nya volymer från framför allt Australien och Brasilien. Prognosen är att det kommer att vara överutbud på järnmalm fram till Det finns också ljusglimtar. Stålefterfrågan, råstålsproduktionen och efterfrågan på järnmalm fortsätter att växa globalt. Än viktigare är kanske att alla LKAB:s kunder går för fullt och önskar mer pellets och fines. Det finns en ökad efterfråga på kvalitetsmalm i hela världen vilket gynnar LKAB. Viktigt för oss nu är att öka kapaciteten, leverera rätt kvalitet, hålla våra leveranstider samt sänka våra kostnader. Vi måste säkerställa att vi fortsätter hålla en hög servicenivå för våra kunder så att de är nöjda till 100 procent jan ARBETSMILJÖ Antal olycksfall med frånvaro 2013 feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec KVALITET K-värde för leveranser. Ack : 93,1%. Ack 2013: 89,7%. Kraftsamling för att möta ett nytt marknadsläge LKAB. Vi har fått en ny spelplan, en ny marknad. Analytiker runt om i världen sänker alla sina prognoser. Nu gäller det att vi anpassar oss efter det. Så sammanfattar LKAB:s marknadsdirektör Peter Schmid läget sedan järnmalmspriserna nått sin lägsta nivå på fem år. Prisnedgången är orsakat av svag ekonomisk tillväxt i Kina, men framför allt av det utökade utbudet av järnmalm främst från Australien och Brasilien. De fyra stora järnmalmsproducenterna i världen; Vale, Rio Tinto, BHP och FMG, satte alla produktionsrekord för andra kvartalet i år. Under kommer de att leverera 150 miljoner ton färdiga produkter mer än under Nästa år kan vi förvänta oss ett minst lika stort tillskott. Prognosen är att det kommer att finnas ett överutbud på järnmalm fram till Dessutom avviserar alla de fyra stora fortsatt kraftiga kostnadsbesparingsprogram som syftar till att reducera deras produktionskostnader kraftigt, säger Peter Schmid. Men det finns ljuspunkter i tillvaron. Stålkonsumtionen och råstålsproduktionen fortsätter att växa globalt och efterfrågan på järnmalm är också fortsatt växande. I princip alla våra kunder producerar fullt och önskar mer pellets och fines. Dessutom ser vi Markus Petäjäniemi, direktör för produktion och logistik. Peter Schmid, marknadsdirektör. också en global ökad efterfrågan på kvalitetsmalm, inte minst pellets som är vår specialitet, säger Peter Schmid. Så vad gör då LKAB för att hantera den nya spelplanen? Markus Petäjäniemi är direktör för produktion och logistik på LKAB och ser styrkan i att hela koncernen agerar samlat mot ett gemensamt mål. Alla medarbetare tar läget på allvar, det snabba prisfallet och Northlands situation har blivit en väckarklocka. Vi ser det yttre hotet, alltså utmaningarna på marknaden, och det får oss att kraftsamla. Skillnaden mot finanskrisen är att vi fortsatt har bra efterfrågan och det bästa vi kan göra är att producera så mycket vi kan utan störningar. Förbättringsarbetet med kostnadseffektiviseringar i verksamheterna var redan påbörjat innan priserna föll som kraftigast, så Genom att höja axeltrycket på vagnarna från 30 ton till 32,5 ton kan LKAB öka lastvikten i malmtågen med tio procent, försöken ska pågå i ett år och är ett exempel på hur verksamheten kan effektiviseras. tankesättet är inte okänt. Men nu måste kostnaderna sänkas snabbt. Vi som arbetar med den direkta produktionen ska bana väg i det vi kallar OpEx (Operating excellence), alltså att lösa uppgifter på ett effektivare och smartare sätt, men uppdraget för hela koncernen är att vässa sig, i stort som Alla medarbetare tar läget på allvar smått. Det handlar både om att kapa kostnader och att höja produktiviteten, allt från att kunna lasta våra tåg med tio procent extra till att byta ut belysning till energisnålare LED-lampor. Självklart ska vi göra allt detta med mottot Säkerheten först. Vi har viljan och vi har kunnandet, säger Markus Petäjäniemi. ANDERS LINDBERG Ack Senaste nytt hittar du på 19,8 19,2 Ack ,5 Totalt ,1% ANSVARIG UTGIVARE Frank Hojem REDAKTION Anders Lindberg, Johanna Fogman, Josefine Ejemalm, Erika Lindblad, Åsa Haapasaari, Tina Benson, Kajsa Lindmark, Maritha Mossberg, Fredrik Björkenwall TELEFON Växel POSTADRESS LKAB, LKAB Framtid, Kiruna KONCERNEN PRODUKTION Vinter: TRYCKERI Tryck i Norrbotten AB/Polaris Trykk UPPLAGA exemplar Maila oss! Frågor & Svar Frank Hojem, kommunikationsdirektör på LKAB Varför måste LKAB spara? Priset på järnmalm har de senaste fem månaderna sjunkit från 140 till runt 80 dollar per ton. LKAB:s kostnader är dock lika höga som tidigare. Om vi ska ha råd att öka våra volymer, ta ansvar för samhällsomvandlingarna och vara fortsatt lönsamma måste LKAB dra ner kostnaderna. Har efterfrågan på järnmalm minskat? Nej, LKAB:s kunder köper fortfarande allt som kan produceras. Det är utbudet som har ökat, de höga priserna har gjort att investerare i omvärlden har satsat på nya gruvor, som gör att det finns mer järnmalm till salu. Då sjunker priserna. Är detta en tillfällig svacka som ? Troligtvis inte, eftersom det nu finns fler gruvor och mer järnmalm på marknaden. LKAB måste därför se detta som ett nytt läge och anpassa verksamheten utifrån en lägre prisnivå. Koncernen är redan väl rustad efter de senaste årens tunga investeringar i gruvor, förädling och logistik, så basen är satt. Nu gäller det att trimma produktionen, hålla igen på kostnaderna och fortsätta expansionsplanerna. Finns det risk för varsel av anställda? Nej, LKAB befinner sig inte i kris. Åtgärderna vidtas just för att undvika kris. Däremot är LKAB idag bemannat för att producera 28 miljoner ton, men producerar endast 26,5 miljoner ton. Därför finns det troligen utrymme att rekrytera en del av personalen till de nya gruvorna internt. Varför satsar LKAB på nya gruvor om man samtidigt ska spara? Därför att de nya gruvorna är en mycket viktig nyckel för att sänka kostnaderna per ton. LKAB har stora fasta kostnader, och genom att leverera större volymer sänks snittkostnaden. Varför har staten gjort så stora utdelningar från LKAB:s vinster de senaste åren? Det är LKAB:s ägare, den svenska staten, som genom beslut i LKAB:s styrelse bestämmer hur stor utdelningen ska vara varje år. Att skapa lönsamhet och göra vinst till ägaren är grundläggande för alla företag. Därför har LKAB och ägaren kommit överens om långsiktiga ekonomiska mål för företaget. Över en konjunkturcykel, alltså både hög- och lågkonjunktur, ska LKAB dela ut procent av vinsten till ägaren. LKAB har i grunden en god finansiell ställning. Vårt mål är att både ge utdelning till skattebetalarna och samtidigt säkra samhällsomvandling och framtida investeringar.

3 4 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 5 NYHETER Tipsa oss! Hör av dig med nyhetstips till eller nya trainees började på LKAB i september. 4,6% av cheferna på LKAB var kvinnor år ,9% av cheferna på LKAB var kvinnor andra kvartalet. Prognos för omvandlingen av Malmberget fram till 2032 VITÅFORS INDUSTRIOMRÅDE Tage Lundin. MALMBERGET LKAB inför hållbarhetskriterier för leverantörer Malmberget från ovan. MALMBERGET. Efter två år godkändes avtalet mellan Gällivare kommun och LKAB. Samarbetsavtalet betyder att LKAB nu har köpt stora delar av marken i centrala Malmberget. Kommunen har fått 446 miljoner kronor för mark, vägnät, vatten- och avloppsledningar, gatubelysningar, hela infrastrukturen. Samarbetsavtalet är ett grundavtal för den planerade samhällsomvandlingen i Malmberget. Avtalet omfattar omvandlingen i fyra etapper fram till Det är tid som behövs för att kommunen och LKAB ska ha de bästa förutsättningarna att hinna med förändringarna och omflyttningarna. För varje etapp ska genomförandeavtal upprättas som ger svar på frågorna hur och när. Innebörden i avtalet är att ingen ska behöva bo i omedelbar närhet av industristaketet. Men även områden som inte direkt påverkas av framtidens deformationer omfattas av avtalet och omvandlingen. Dessa är etapperna tre och fyra där inget industristaket planeras att sättas upp. Målet för östra Malmberget är att det ska utvecklas till ett attraktivt Dagens brytningsområden Staket Planerade staket Etapper TALLBACKA bostadsområde. I avtalet är skrivet att fastighetsägarna på östra Malmberget kommer att erbjudas att sälja till LKAB från och med 2022 om de inte vill bo kvar. Vilken betydelse har det för LKAB att det dröjde två år innan samarbetsavtalet vann laga kraft? För LKAB har fördröjningen på två år ingen stor betydelse. Marken i etapperna tre och fyra Välkommaskolan Kyrkan BOLAGSOMRÅDET 1 CENTRUM Folkets Hus Nordan ELEVHEMSOMRÅDET LKAB:s informationskontor Kaptensgropen Fabiangropen KILEN Begravningsplats 2015 ÖSTRA OMRÅDET MALMSTA ORMKULLEN Nya Malmstaskolan Det nya samarbetsavtalet betyder att LKAB nu har köpt stora delar av marken i centrala Malmberget. För LKAB har fördröjningen på två år ingen stor betydelse som omfattas av avtalet är inte aktuell för vår hittills planerade gruvdrift, säger Dan Johansson, LKAB:s verksamhetschef för samhällsomvandlingen i Malmberget. Samarbetsavtalet överklagades till förvaltningsrätten, kammarrätten och det begärdes prövningstillstånd hos högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, innan avtalet slutligen vann laga kraft den 5 maj i år. Nordöstra länken 500 m ILLUSTRATION: SGB Dan Johansson LKAB:s verksamhetschef för samhällsomvandlingen i Malmberget. FOTO: Kiruna Del av Kiruna och Luossavaara. Malmberget Lösning för Luossavaaratoppen Luleå KIRUNA. LKAB har i samråd med Kiruna Showroom övertagit ägandet av den tilltänkta hotellbyggnaden som påbörjats på Luossavaaras topp. Båda parter SGB är överens om att inte fortsätta bygget, utan vill hitta en ny lösning. LKAB arbetar aktivt för att bidra positivt till samhällsutvecklingen i Kiruna. Som ett led i arbetet med ett attraktivare samhälle vill LKAB och Kiruna Showroom tillsammans hitta en bra lösning för det avstannade bygget av hotell-, konferens- och restauranganläggningen på Luossavaaras topp. Vid den tidpunkt då bygget påbörjades hade en överenskommelse mellan LKAB, Kiruna kommun och Kiruna Showroom godtagits. Komplikationer med markägarfrågan satte dock hinder för fortsatt byggande. Vi är glada att äntligen ha nystat upp knuten som markägarfrågan försatt oss i. Att LKAB tar över ägandet känns som en bra lösning både för oss och alla kirunabor, säger Robert Åberg, ordförande i Kiruna Showroom. Båda parter är överens om att LKAB fortsättningsvis ska ta ansvar för byggnaden som i dagsläget står orörd på toppen. Det ansvaret är kopplat till bland annat städning och personsäkerhet. Kiruna Showroom ska ta bort allt löst Vi ser fram mot att gemensamt hitta en lösning för toppen material från toppen som tillkommit i samband med den påbörjade byggnationen. LKAB kommer i samråd med Kiruna Anders kommun att Lindberg. utreda möjligheterna att göra någonting positivt av byggnaden som kommer kirunaborna till gagn. Kiruna Showrooms innovation och ambition är värd att uppmärksammas och det är tråkigt att bygget inte blir av. Men vi ser fram emot att gemensamt hitta en lösning för toppen, säger Anders Lindberg, informationschef LKAB. ERIKA LINDBLAD LKAB. Hållbarhet blir en viktig faktor när LKAB väljer leverantörer framöver. Ett nytt ramverk för samtliga företag som levererar till LKAB kommer att leda till mer hållbara inköp. Målet är att LKAB ska bli ett ledande företag vad gäller hållbara inköp och att stärka LKAB:s position som ett av världens mest resurseffektiva gruvföretag. LKAB har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet som grundar sig i internationella riktlinjer och konventioner. Vi kan genom vår storlek och styrka påverka, det är ett viktigt ansvar som LKAB vill ta. Vi gör det genom att vara tydliga i frågan om hållbarhet, både gentemot samhället i stort och mot våra leverantörer. Både vi och våra leverantörer blir bättre med hållbarhet som ledstjärna. Att ligga längst fram vad gäller internationella konventioner och ramverk ger både oss och leverantörerna konkurrensfördelar, säger Tage Lundin, inköpsdirektör på LKAB. Alla aktiva leverantörer ska under oktober få information om vilka krav LKAB har. Det handlar till exempel om att alla former av barnarbete är oacceptabelt. Det är här ett praktiskt exempel på hur vi jobbar för att nå vår vision om att vara det mest resurseffektiva och innovativa gruvföretaget i världen. Vi strävar efter hållbarhet i allt vi gör och i det arbetet är våra leverantörer avgörande, säger Tage Lundin. De internationella riktlinjerna är definierade av Global Compacts 10 principer, UNICEF:s Childrens Rights and Business Principles, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. KAJSA LINDMARK Nytt aktivt kösystem Luossaenkät: Vad bör göras på Luossas topp? LKAB. LKAB Fastigheter har övergått till ett aktivt kösystem. Det innebär att du som bostadssökande nu själv kan anmäla ditt intresse på de lägenheter som publiceras på hemsidan I vanlig ordning kommer förfrågningar från LKAB:s personalavdelning att prioriteras i första hand, därefter hyresgäster som berörs av samhällsomvandlingen. Om inga förfrågningar har kommit in, eller en ledig lägenhet inte uppfyller de behov berörda hyresgäster har, kommer dessa lediga lägenheter att publiceras på hemsidan på måndagar. Under en vecka, från det att lägenheten har lagts ut på hemsidan, är det möjligt att inkomma med en intresseanmälan. Lägenheterna tilldelas sedan utifrån hyrespolicy och kötid. Nu kan du söka bostad via LKAB Fastigheters hemsida. Renita Vingbäck, butikschef Ur & Penn, Kiruna: En restaurang, speciellt med tanke på den underbara utsikten från toppen. Gunnel Kangas Högberg, pensionär, Kiruna: Jag tycker man ska fortsätta bygget. Jag åker mycket slalom så en restaurang eller liknande vore trevligt. Risto Kangas, pensionär, Kiruna: Bygga färdigt. Det behöver inte vara ett hotell, huvudsaken det händer något. Katarina Alatalo, förskollärare, Kiruna: En utkiksplats.

4 6 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 NYHETER 7 Fastighetsägaren som valde att sälja F050 malmvagnar i bistert vinterklimat. Tyngre tåg på Malmbanan LKAB. Högre axeltryck ska öka lastvikten i malmtågen med tio procent. Det sker genom att höja axeltrycket på vagnarna från 30 ton till 32,5 ton. Det är det billigaste sättet att öka kapaciteten på kort sikt, säger Anders Björnström, vd och logistikchef på LKAB Malmtrafik AB. Försöket med högre lastvikt ska pågå under ett år mellan Malmberget och Luleå, med ett tågsätt per dag. Anders Björnström. Det kommer igång så snart vi får klartecken att köra. Vi kommer att identifiera vagnsättet som går med den tyngre lasten. Då kan vi kontrollera slitage på vagnar och räls, säger Anders Björnström. LKAB samarbetar med Trafikverket som har sett över banan och broarna för eventuell förstärkning. På bangårdarna har rälsen helsvetsats för den ökade axellasten. Transportstyrelsen har gett tillstånd till den högre vikten. På längre sikt är det förstås ett dubbelspår som är allra effektivast för att höja kapaciteten på Malmbanan, säger Anders Björnström. Årets Gasellföretag levererar till LKAB KIRUNA. Företaget Malmfälten i Norr i Kiruna har tagit fram den dynamiska bergbulten som används till att förstärka berget i LKAB:s gruvor. Företaget utsågs nyligen till årets Gasell vid Dagens Industris Gasellfest för norra Sverige. Malmfälten i Norr har tillsammans med Nybergs Mekaniska tagit fram bergbulten och vann en internationell upphandling som LKAB gjorde. Företaget levererar bergbultar per år till LKAB. LKAB ställde tuffa krav, vi uppfyllde dem och vann upphandlingen, säger Sture Åberg, en av ägarna till bolaget, till tidningen Dagens Industri. Varje höst utser Dagens Industri de snabbast växande företagen i landet till gaseller. Mia Edin, vd, Företagsbolaget i Gällivare. Våra medlemmar behöver hjälp MALMBERGET. Trygghet och rättvisa. Det är gemensamma mål för LKAB och det medlemsägda Företagsbolaget i arbetet med att hjälpa företagare när gruvan påverkar Malmberget. Vi har inlett en diskussion med LKAB som pågått i snart två år. Vår roll är att föra företagens talan, säger Mia Edin, vd på Företagsbolaget i Gällivare. Det är totalt ett 50-tal företag som berörs av samhällsomvandlingen i Malmberget fram till Våra medlemmar, företagen, har bett oss om hjälp. Vi hjälper LKAB att hjälpa företagen och därmed underlättar vi arbetet för båda parter. Vårt främsta mål är att företagarna ska slippa känna oro och få en rättvis behandling utifrån den verkliga situationen, säger Mia Edin. Curt Edlund är ägare och vd för Laponia Fysioterapi som kommer att behöva flytta från Malmberget. Curt Edlund vd och ägare till Laponia Fysiocenter i Malmberget. Jag ser positivt på samhällsomvandlingen och allt nytt som kommer att byggas upp. Det är något unikt vi är med om, säger han. Vi hjälper LKAB att hjälpa företagen FOTO: Samtidigt så känner han en oro över att processen verkar ta lång tid och upplever att de har svårt att påverka situationen. Med en bra lösning finns en stor potential för att utvecklas och vi är verkligen beredda på att satsa allt vi har, säger Curt Edlund. Ett analysarbete av hittills ett 20-tal företag har påbörjats. Det ska utgöra stommen till en grundplattform för den hjälp de olika företagen kan komma att få i samhällsomvandlingen. Analyserna görs av Företagsbolaget tillsammans med Novia. Det skapas en ram grundad på en rättvis behandling. Inget företag är likt det andra och vi tar hänsyn till alla företag, både stora och små, säger Mia Edin. Analysarbetet ligger även till grund för att undersöka hur företagen mår idag. Om företagen påverkas av samhällsomvandlingen redan i dag vad gäller lönsamhet eller uteblivna investeringar. Företagarna ska känna sig trygga. Då kan vi också skapa ett attraktivt samhälle som gagnar alla, säger Ulf Hansson, LKAB:s förhandlingsstrateg. KIRUNA. Det är ett givande och tagande, till slut hamnar man oftast mittemellan i en förhandling där båda parter bör gå ut nöjda. Det säger Dan Jakobsson som från och med den 1 november frånträder som fastighetsägare till Hotell City och Tingshuset i centrala Kiruna, efter försäljning till LKAB. I takt med att samhällsomvandlingen tar fart och Kirunas nya centrum tar form, pågår LKAB:s arbete med att kompensera fastighetsägare och hitta lösningar i befintlig stadskärna. Under hösten har samtalen intensifierats och en av de som valt att sälja är Dan Jakobsson, ägare av Jakobssons Fastigheter. Det är inte första gången han gör affärer med LKAB, redan för två år sedan sålde han två fastigheter på Järnvägsgatan. Jakobsson berättar att det var i samband med den affären som han förstod att LKAB snart kommer behöva köpa fastigheter i centrum. Jag har länge vetat att båda husen skulle bli intressanta för LKAB och själv vill jag växla ner. Som fastighetsägare går det inte att ligga på latsidan, speciellt inte i samband med hotelldrift, därför lyfte jag frågan om Hotell City och det slutade med en dubbelaffär, säger Dan Jakobsson. Dan Jakobsson. FOTO: ERIKA LINDBLAD Fakta Namn: Dan Jakobsson. Aktuell: Fastighetsägare i Kiruna. Har nyligen sålt Hotell City och Tingshuset till LKAB. Bakgrund: Född i Kiruna och uppvuxen i en bilhandlarfamilj. Fastighetsägare sedan Familj: Fru och tre barn. Fritidsintressen: Att spendera tid i stugan i Torneträsk, skoterkörning och fiske. Somrarna tillbringas i Piteåtrakten. Uppvuxen i en företagarfamilj är han van vid att affärer är en kompromiss mellan två parter, som båda gör sitt jobb. Förhandlingen har tagit tid då det är komplicerade kommersiella fastigheter. Extern fastighetsvärdering gjordes av företag från Stockholm och Luleå som analyserade siffrorna, intäkterna och huskonstruktionen. Det är ordentligt gjort av kvalificerade personer. Processen underlättades då jag hade en kontaktperson på LKAB, som var med från början till slut. Det hölls ett högt tempo och djupa diskussioner. Hotell City och restaurangen SPIS i centrala Kiruna. Försäljningen har framkallat många reaktioner från omgivningen. Frågor kring varför han sålt nu och om det är möjligt att hitta en lösning med LKAB har väckts. Själv berättar han att någon nyckel mot nyckel princip inte är aktuell. Var och en får tycka vad de vill, men jag tror inte på nyckel mot nyckel. Det faller på sin orimlighet när det gäller stora kommersiella fastigheter. Ingen kan veta vad slutnotan blir på ett nybygge. Jag kände att det var läge att göra en bra och smidig affär, jag gick in med öppet sinne och min strävan var att det skulle bli ett bra slutresultat. En försäljningsprocess kan ge upphov till många känslor. I fastigheten med Hotell City finns även resturangen SPIS, anläggnigen är central med en konkurrenskraftig prisbild. Hotellet får en ny ägare och verksamheterna drivs vidare, därmed sker inga större förändringar. I de sju lägenheterna som finns i Tingshuset fortsätter hyresgästerna att bo kvar. Det är tråkigt att lämna min personal, kunder samt hyresgäster. Men det har varit svårt att rekrytera då få är villiga att arbeta i branschen, speciellt med konkurrensen från gruvan. Därmed är lösningen en lättnad för mig. När LKAB köper hus i Kiruna och Malmberget i samband med samhällsomvandlingarna kommer områden som påverkas först att prioriteras. Detta görs för att nyttja resurserna för värdering och inköp på bästa sätt. Ambitionen FOTO: ERIKA LINDBLAD är att befintliga verksamheter ska påverkas så lite som möjligt och drivas vidare. Jakobsson har en vision hur han ska förvalta pengarna efter försäljningen. Att bygga boenden för ungdomar och pensionärer vid Loussavaaraområdet är en önskan, men först och främst ska han fokusera på befintligt fastighetsbestånd i sin ägo. Fler hus ligger i zonen för Gruvstadsparken men ingen ny förhandling har påbörjats med LKAB. Nu fokuserar LKAB på de områden som ligger närmast i tid. Samhällsomvandlingen är ett måste i framtiden, då gruvan är motorn i hela samhället. Allt har sin tid, så även fastigheter, avslutar Dan Jakobsson. ERIKA LINDBLAD Företagsenkät: Företagare ger sin syn på samhällsomvandlingen? Vi hoppas företagen ska se en potential till utveckling MALMFÄLTEN. Under våren har LKAB genomfört en studie på hur företagen i Malmfälten ser på samhällsomvandlingen. Studien visar att de allra flesta har en positiv grundinställning. Analysföretaget United Minds har under våren haft i uppdrag att undersöka hur näringsidkare i kommunerna Kiruna och Gällivare ser på samhällsomvandlingarna. Ulf Hansson, förhandlingsstrateg på LKAB, har haft Ulf Hansson. det övergripande ansvaret för studien. Syftet är att få en bredd på vad näringsidkare egentligen tycker. Ska vi rekrytera människor till orter norr om Polcirkeln, då måste vi också ha attraktivitet i åtanke när vi bygger städerna, säger han. Studien visar att de allra flesta har en i grunden positiv inställning till LKAB:s insatser i samhällena Gällivare och Kiruna. Men det finns också områden där LKAB kan göra mer. Av studien framgår att LKAB och kommunen behöver bli bättre på att hålla invånare och näringsidkare uppdaterade om processen kring samhällsomvandlingen. Vad vi ser är att vi behöver bli bättre på information. Där behöver vi arbeta annorlunda än idag, säger Ulf Hansson och tillägger: Vi kan så klart inte tala om exakt hur en stad ska växa fram och komma att se ut. Men vi kan stötta de som verkar i städerna och studien kan fungera som underlag till när vi ska börja arbeta med omlokalisering av företag. Vi hoppas företagen ska se en potential till utveckling, säger Ulf Hansson. FEDRIK BJÖRKENWALL I över 100 år har vi brutit och förädlat Norrbottens unika järnmalm. Idag har vi 30 bolag i 15 länder, 250 olika befattningar och över anställda. LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och är ett av Sveriges största exportföretag. Koncernen rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. LKAB har drygt anställda i 15 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.

5 8 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 9 REPORTAGE 40% har järnmalmspriset sjunkit de senaste fem månaderna ton sprängmedel har LKAB Kimit fått tillstånd att tillverka. 10% mer malm i tågen mellan Malmberget och Luleå testas från oktober. Fakta Järnvägsmätningar: Mätsträcka: 600 meter av den gamla järnvägssträckningen ingår i studien. Antal givare/mätpunkter: 150 givare. Avstånd mellan mätpunkter: Varierar mellan meter. Mätvärden: Spårets läge, skevhet, spänningar i rälen och kontaktledningens lutning. Mätresultatet jämförs mot Trafikverkets regelverk för spårstandard. Sifo-undersökning visar: Fler vet mer och är positiva till LKAB LULEÅ. Allt fler vet allt mer om samhällsomvandlingen. Och i takt med den ökade kunskapen ökar också förtroendet för LKAB:s roll. Sifo:s undersökning visar att 94 procent i Gällivare och 92 procent i Kiruna accepterar omvandlingen. KIRUNA. Sedan år 2008 är den gamla järnvägen föremål för en världsunik studie. Ett antal givare registrerar markdeformationernas påverkan på spår och kontaktledning. Järnvägen har flyttat sig tre decimeter in mot gruvan och sjunkit fem till åtta centimeter i höjdled, säger Thomas Nordmark, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Hur väl känner du till samhällsomvandlingen? Andel positiva (i %) 41% 46% 2010 Norrbotten 41 % Kiruna 46 % Gällivare 64 % 64% 57% 79% 80% Norrbotten 57 % Kiruna 79 % Gällivare 80 % Tar LKAB sitt ansvar när det gäller den yttre miljön i Malmfälten? Ja gör rätt för sig (i %). 10% 15% 14% 22% 22% 21% Unik övervakning av järnvägen Sveriges mest bevakade järnvägssträcka. Den övervakas dygnet runt med avancerad teknik. Alla mätvärden registreras online i databaser. En avvikelse avslöjas direkt via ett SMS-larm i mobiltelefonen. Ulf Lundqvist, Trafikverket och Thomas Nordmark, LKAB. Thomas Nordmark. FOTO: JOSEFINE EJEMALM Den nya järnvägen i Kiruna togs i bruk år 2012 och därmed tog en era slut. Tågresenärer fick en ny tågstation och med det tillkom en ny spårdragning runt LKAB:s industriområde. Men trots att den nya järnvägen har mer än två år på nacken fortgår mätningarna av den gamla järnvägen. Det är fortfarande intressant att fortsätta mäta för att se hur mycket en järnväg tål. Det har aldrig gjorts förut, säger Thomas Nordmark, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Även om tågtrafiken upphört har spår, kontaktledning och övervakningsutrustning lämnats kvar till förmån för studien. Aldrig någonsin har en järnväg flyttats och övervakats på grund av markdeformationer orsakade av gruvbrytning. Det är en unik studie, konstaterar Thomas Nordmark. Övervakningssystemet, som består av ett flertal givare, registrerar töjningar, spänningar och förflyttningar. Resultatet utgör värdefull kunskap inför kommande infrastruktursavvecklingar. Det är fortfarande intressant att fortsätta mäta för att se hur mycket en järnväg tål Eventuellt kommer utrustningen att flyttas till sjöbangården för att mäta och övervaka spåren i och med att järnvägsinfarten in till LKAB kommer att börja påverkas runt år Markdeformationerna rör sig långsamt in mot staden men det går inte att utesluta några plötsliga händelser vilket resulterade i att järnvägen togs ur drift i god tid före faktisk påverkan. Man kan säga att vi främst tittade på fyra punkter. Kontaktledningens läge, spänningar i rälen, skevhet och spårets läge. Mätresultaten talar sitt tydliga språk de stämmer väl överens med prognoserna. Metoden kan liknas vid principen för mätning med ett vattenpass som indikerar förändringar i höjd- och sidled. Övervakningssystemet fungerar som ett komplement till deformationsmätningarna som anger när ett område bör avvecklas till förmån för gruvbrytningen. Vi kan konstatera att våra mätningar stämde väl överens med bergmekanikernas mätningar och prognoser. JOSEFINE ELEMALM Ett antal givare registrerar töjningar, spänningar och förflyttningar Norrbotten 10 % Kiruna 15 % Gällivare 14 % Hur stort eller litet är ditt förtroende för LKAB:s förmåga att ta ansvar för sin del av samhällsomvandlingen? Andel positiva (i %). 73% 69% 2010 Norrbotten 73 % Kiruna 69 % Gällivare 76 % 76% Kan du acceptera att samhällsomvandlingen genomförs? Andel positiva (i %) Norrbotten 90 % Kiruna 92 % Gällivare 94 % Norrbotten 22 % Kiruna 22 % Gällivare 21 % 83% 84% 82% Norrbotten 83 % Kiruna 84 % Gällivare 82 % 90% 92% 94% Källa: Sifo, undersökningen är genomförd juni.

6 NYHETER 10 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 11 Skicka in din bästa bild av Malmfälten! Kirunas perrong ska återuppföras vid Hennans station på museets område i Gävle. FOTO: HENRIK REUTERDAHL. Ny betongkantad tillvaro för Kirunaminne KIRUNA. Byggnadsminnen kan bestå av detaljer som man kanske inte tänker på. Och de kan leva vidare på oväntade sätt. Kiruna järnvägsstations perrongkant i betong ska få ett nytt liv på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Järnvägsstationen i Kiruna har stängt och LKAB äger numera fastigheten inklusive tillhörande anläggningar. Detta gjorde tågexperterna på Sveriges järnvägsmuseum i Gävle intresserade, eftersom de var på jakt efter en speciell detalj. Vi har en längre tid letat efter en äldre typ av betongkant som vi kan använda till vår 125 meter långa plattform. Det är med glädje som vi upptäcker att plattformarna på gamla Kiruna C är tillgängliga och att det är möjligt att överta plattformskanterna där, säger Henrik Reuterdahl som är chef för tågtrafik på museet. I samband med att Sveriges Järnvägsmuseum fyller 100 år 2015 görs en ombyggnad och anpassning av museets bangård. Man har tidigare flyttat dit stationshuset från Hennan och kommer i vinter bygga upp ett godsmagasin från Fiskeby. Vi anpassar även bangården med flera spår, och till dessa behöver vi bygga en ny mellanplattform. Vi vill skapa en bangård som är historiskt korrekt som det kunde se ut på 40-talet. Bangården är också elektrifierad och det kommer att bli det enda historiska reservatet för elektrifierade järnvägar i framtiden. Eftersom LKAB ska efterbehandla området passade det utmärkt att museet lite grann i förtid tog hand om betongkanterna. Den som vill återuppleva minnet av att kliva ombord på ett tåg från Kirunas perrong kan alltså bege sig till Gävle för ett besök. Plattformen ska vara klar till museets 100-årsjubileum den 23 maj ANDERS LINDBERG Susanne Roslin och Anders Lundgren arbetar med samhällsomvandlingen på LKAB. Möjlighet att köpa hus på rot KIRUNA. LKAB undersöker möjligheten för allmänheten att köpa och flytta hus. Vi tar emot intresseanmälningar, säger Susanne Roslin, projektledare för samhällsomvandlingen på LKAB. Just nu undersöker LKAB:s samhällsomvandlare möjligheten att sälja bostäder ur det befintliga beståndet. Därmed kan det bli möjligt för allmänheten att köpa och flytta hus inom Gruvstadsparksområdena. Exakt vilka eller hur många byggnader det rör sig om kan vi inte säga i dagsläget, säger Susanne Roslin, projektledare för samhällsomvandlingen på LKAB. I Gruvstadsparken etapp 1 har LKAB genomfört en omfattande kulturanalys vilket ligger till grund för vilka kulturbyggnader som kommer att bevaras och sedermera flyttas. Där kommer LKAB att flytta ett antal hus, säger Susanne Roslin. Men nu undersöks alltså möjligheterna för allmänheten att flytta ytterligare hus. LKAB undersöker möjligheten för allmänheten att köpa och flytta hus i egen regi. I Gruvstadsparken etapp 2 är kulturinventeringen och dokumentationen i startgroparna. Därför är det för tidigt att sia om hur många husförsäljningar det kan bli tal om. Nu påbörjar vi inventeringen av samtliga kulturmärkta byggnader i Gruvstadsparken etapp 2, fortsätter Susanne Roslin. Inventeringen ligger till grund för hur många kulturbyggnader som kommer att bevaras och flyttas. Utöver de hus som LKAB flyttar kan det alltså bli tal om fler husflyttningar i privat regi. Det kommer att finnas villatomter i Kiruna där de äldre husen kan passa in FOTO: JOSEFINE EJEMALM Tanken om att köpa och flytta hus i egen regi möjliggör fler bostadslösningar. Dessutom kan en del av det nuvarande beståndet integreras i det nya Kiruna. Vart byggnaderna kommer att flyttas överlåts däremot till köparen som även tar på sig det fulla ansvaret vid ett eventuellt köp. Det kommer att finnas villatomter i Kiruna där de äldre husen kan passa in, säger Anders Lundgren, utvecklingschef för samhällsomvandlingen på LKAB. JOSEFINE EJEMALM LKAB bjuder in gymnasieelever. Årskurs nio besöker Malmberget MALMBERGET. För femte året i rad har LKAB bjudit in alla elever från årskurs nio i Gällivare. Totalt har 183 elever och ett tiotal lärare deltagit i besöken. LKAB vill på det här sättet väcka intresset hos eleverna att söka sig till gymnasieprogram med LKAB-profil. Den finns i fem olika inriktningar, industri-, fordons-, el-, vvs- och i det naturvetenskapliga programmet. Vi vill inspirera eleverna att satsa på skolan och bli medvetna om att betygen är avgörande för ett bra arbete, säger Stefan Aspemo, guide och skolkontakt på LKAB i Malmberget. Eleverna informeras av medarbetare från flera olika yrkeskategorier som arbetar under jord och ovan jord. Inför gymnasievalet får ungdomarna vägledning om vilka yrken LKAB har behov av. En viktig bit är även att informera om LKAB:s värderingar; engagemang, nytänknade och ansvar, ENA. Och att ett bra säkerhetstänk tillsammans med goda attityder på arbetsplatserna är en viktig del i LKAB. Besöken avslutas med en rundvandring och information på laboratoriet för agglomerering. BILDEN VAD: Svappavaaras dagbrott, Leveäniemi, Gruvberget och Mertainen skapar 500 arbetstillfällen. Gruvorna ska öka LKAB:s produktion och sänka den totala produktionskostnaden per ton malm. TEXT:

7 PYSSEL & KRYSS GÄSTKRÖNIKAN 12 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 13 LOGIK Ta en titt på denna logiska kombinationen. Vad ska komma sen? prick till prick Dra streck från prick till prick mellan siffrorna 1 till 41, från 42 till 75 och bokstäverna A till L så får du reda på vem Mimmi kastar en ring till. SKUGGOR Vilken av dessa skuggor tillhör denna lustiga figur? SKILLNADER Kan du hitta 10 skillnader mellan dessa två teckningar? Hon välkomnade, hon dömde aldrig I en minibuss någonstans mellan Örebro och grammerare som tyckte att jämställdhet även inom Göteborg fredagen den 10 oktober hördes den branschen hade varit schyst. Om unga kvinnor/ glädjerop och 18 händer flög spontant upp i barn som kidnappats och sparats som fruar till luften för applåder och med kampliknande IS-krigare. Om ytterligare en man gripen för hustrumisshandel. Om att 31 miljoner av världens flickor i knutna nävar. I bussen fanns nio kvinnor i åldern år, grundskoleålder inte går i skola. som just fått reda på att Malala fått Nobels fredspris. Kvinnorna bestod av mina mostrar, kusiner, min mamma och jag själv. Varje år åker vi någonstans ihop. Vi har fjällvandrat, varit utomlands och nu stod shopping på programmet. Denna grupp kvinnor är sådana kraftpaket att det liknar ingenting. Hysteriska skrattanfall varvas med tårar och känslor. Vi delar upplevelser, livet, det som kommer och det som försvunnit. Det delas ut idel beröm, komplimanger och alla visar intresse för varandra. En kall nacke under resan resulterade i fyra halsdukar som nästan tävlade om att nå fram till mottagaren. Omtanke och omsorg. Hjärtliga skratt åt varandras blunders och totalt gräsliga provhyttsupplevelser år och det är ändå ingen skillnad på oss. Är det inte fantastiskt? Alla har vi vår historia och olika livsval men det vi har gemensamt är vårt arv och vår gudinna. Min mormor. De andras mor, svärmor eller farmor. Mormor somnade in förra året, 105 år gammal. Mormor är urtypen för vad världen borde byggas på. Värmen i hennes kök och de gemensamma jularna. När vi var små och spelade kort så förlorade hon alltid vi tyckte det var så roligt. Hon dömde ingen, hon visade tacksamhet och aldrig trötthet när det gällde vårt välmående. Hon hjälpte oss att blötlägga och få lös etiketterna från läskflaskor, hon sparade kapsyler och hon lät oss gräva och påta i trädgården. Hon arbetade hårt och reste land och rike runt för att hälsa på oss. Hon välkomnade, hon dömde aldrig. Samma dag som fredspristagaren tillkännagavs stod även att läsa om mordförsök på en spelpro- Elisabeth Landby Född och uppvuxen i Gällivare. Närd av kärlek och frihet. Fullständigt oförstående till orden går inte eller du kan inte. Jag är byggd av glädje, energi och vilja. Egen företagare sedan Jobbar i huvudsak med event och är även delägare i ett bostadsföretag. Denna grupp kvinnor är sådana kraftpaket Dessa män runt om i världen som gör så här, saknar de mödrar, systrar, älskade? Hur kan de annars förtrycka rättigheter och rättvisa? Jag såg mig omkring och jubel och glädje i bussen var blandat med uppgivenhet. Vad är det för ont som kvinnor gjort när de behandlats och behandlas så illa, i hela världen under årtusenden? Ingenting, såklart. Jag kan inte förstå hur vi kvinnor som är så viktiga, ännu inte har delad förstaplats runt om i världen. Delad första plats på viktighetslistan. Kvinnor och män. Mammor och pappor. Systrar och bröder. Älskade och familj. Tack Nobelkommittén för ert val. Det finns så mycket mer att säga, men tack får räcka tillsammans med ett löfte om att aldrig sluta vara viktig och fantastisk, för det är precis vad jag är. Och Du med! Glöm aldrig det Efter helgen blev vi upphämtade av glada karlar som haft en vilsam helg utan sina kraftpaket till kvinnor. Vi fick kärlek, hjälp med tunga väskor, kramar och ett välkomnande hem. Vi fick det som kvinnor förtjänar av män. Det som människor förtjänar av människor. Gillar: Att göra människor glada. Gillar inte: Tv-skräpet och att bli lurad. Disney/Distributed by Bulls lösningar : LOGIK: 3 snöflingor SKUGGOR: B. Bulls 465. LÄS MER PÅ WEBBEN

8 14 LKAB FRAMTID NR 5 LKAB FRAMTID NR 5 15 JUST NU 62 lägenheter byggs på Terassen i Kiruna. Med de nya gruvorna i Svappavaara ska vi öka produktionen så att kostnaden per ton sjunker, och det är nyckeln till att klara det nya marknadsläget. LARS-ERIC AARO, VD, LKAB Tävla & vinn en ficklampa! I detta nummer av LKAB Framtid kan ni, bland annat, läsa om den unika övervakningen av den gamla järnvägssträckningen i Kiruna, om lösningen för Luossavaaratoppen och om den kraftsamling som nu krävs för att möta det nya världsläget på järnmalmsmarknaden, plus mycket, mycket mer. Dessutom bjuds det på pyssligt pyssel, tuffa tävlingar och ett klurigt kryss. 1 Hur stor andel av LKAB:s chefer var kvinnor under andra kvartalet? 1 18, 9 procent. X 19, 8 procent. 2 19, 9 procent. 2 Hur många etapper består samhällsomvandlingen i Malmberget av? 1 4 stycken. X 14 stycken. 2 2 stycken. LKAB på rekryteringskampanj ÖSTERSUND/SUNDSVALL. Med anledning av LKAB 37, målet om 37 miljoner ton färdiga produkter, öppnar LKAB nya gruvor i Svappavaarafälten Mertainen och Leveäniemi. För att säkerställa rekryteringsbehovet till de nya gruvorna genomför bolaget därför en kampanj under hösten. Fyra norrländska städer besöks av representanter från LKAB och först ut var Östersund den 7 oktober och den 14 oktober besöktes Sundsvall. Förutom bolagets egna representanter förstärktes montern av Caroline Sundvall från kommunikationsbyrån Vinter samt Britt-Marie Persson från bemanningsföretaget Adecco. Medarbetaren Ulf Halldén diskuterar jobb och framtid med Odd Arne Skåle som själv har industrierfarenhet. Han är en av de många som kommer försöka söka sig till Malmfälten. LKAB koncentrerar resurserna på de områden som berörs först. Husköp prioriteras enligt tidplanerna 3 Skulpturen Willy Gordon skapade 1960 ett konstverk till LKAB:s kontorshus i Kiruna. Vad heter konstverket? 1 Malmen lever. X Levande malm. 2 Malm för livet. 4 Ett försök med högre axeltryck på malmvagnarna ska genomföras under ett år. Hur mycket högre tryck blir det? 1 1, 5 ton. X 2, 5 ton. 2 5, 2 ton. 5 Var ligger Sveriges Järnvägsmuseum? 1 Kiruna. X Luleå. 2 Gävle. Svarar gör du på tavling Rätt svar från förra numret var: 1, 1, 1, X, och X. Vi grattar Magnus Sandwall, Gällivare, som vinner en solcellsladdare. Peter Axelsson, Stefan Aspemo och Roger Älgamo är eniga om att arbetsmiljö ska vara i fokus vid byggprojekt. FOTO: KAJSA LINDMARK Skola och företag i lyckat samarbete MALMBERGET. Samhällsomvandling i praktiken. Det är vad elever från Välkommaskolan i Malmberget har pysslat med det senaste året. Gamla Malmstaskolan renoveras och el, VVS och bygg är några av momenten som ingår i jobbet. Det här har ökat kvaliteten på våra utbildningar, säger Peter Axelsson, rektor på Välkommaskolan. Gamla Malmstaskolan. LKAB äger skolbyggnaden och har anlitat en byggentreprenör, Koskullskulle byggservice, för renoveringsarbetet. Eleverna agerar likt underentreprenörer inom sina inriktningar. Bättre skola än det här finns inte, säger Roger Älgamo, från Koskullskulle byggservice. Projektet genomförs enligt LKAB:s projektstyrningsprocess och eleverna har fått gå samma arbetsmiljöutbildningar som LKAB:s egen personal och leverantörer. Eleverna deltar vid projektmöten och utgår från arbetsmiljöplanen när de utför sina uppgifter. Inför ett arbetsmoment gör eleverna riskanalyser och föreslår riskreducerande aktiviteter. De lär sig att aldrig ta genvägar. Vi har fått hela arbetsmiljötänket på ett bräde genom det här samarbetet, säger Peter Axelsson. Renoveringsprojektet i gamla Malmstaskolan utförs av både företag och elever. Här jobbar Dennis Keinström som går andra året på VVS. Dennis Keinström går andra året på VVS-programmet. Han installerar radiatorer i ett av rummen i skolan. Man lär sig mycket när man får göra själv och inte bara läsa om det i böcker. Vi tänker till innan vi gör ett jobb, säkerhet är väl egentligen sunt förnuft, säger han. LKAB:s skolkontakt Stefan Aspemo är positiv till projektet. Det började med att byggprogrammet efterfrågade praktikplatser och vi gick igenom vad vi kunde erbjuda. Det blev väldigt lyckat och engagemanget från elever och lärare är otroligt bra. Vi ser att eleverna får en bra grund att stå på inför stundande arbetsliv. Nu tittar vi på vilka framtida projekt vi skulle kunna jobba ihop med, säger han. KAJSA LINDMARK LKAB var på plats i Östersund. Trots dålig väderlek var intresset stort. Fredrik Olofsson har tidigare arbetat som maskinförare. Jag kommer hit idag därför LKAB och Malmfälten verkar intressant, säger han. Anna Öhlén och Linnea Ögren. Emilio Modahl och André Rosenberg. LKAB var på plats i Östersund. Patrik Kanza, Fredrik Björkenwall, Mikael Paulsson, Urban Bergman, Hans Stålnacke, Samuel Zakari, Torbjörn Henriksson, Ulf Alldén, Mats Stridsman och Britt-Marie Persson (adecco). Vännerna Emelie Behm och Linnea Persson var båda intresserade av att börja arbeta för LKAB. Att köra dumper är ju en dröm, säger Linnea Persson. LKAB Berg & Betongmedarbetaren Urban Bergman var en av representanterna på plats. Besökare hade också chansen att vinna specialdesignade slalomskidor genom att fylla i de rätta svaren på ett formulär. Alexander Johannesson och Max Persson. MALMFÄLTEN. När LKAB köper hus i Kiruna och Malmberget i samband med samhällsomvandlingarna kommer områden som ligger först i tidplanerna att prioriteras. Detta görs för att nyttja resurserna för värdering och inköp på bästa sätt. Tidigare har LKAB hanterat husköp även i de områden som tidsmässigt påverkas längre fram. Principen har varit att hantera de som kontaktat LKAB med viljan att sälja sitt hus, men LKAB har inte aktivt försökt köpa husen som påverkas senare i tidplanerna. När samhällsomvandlingarna på orterna nu går in i intensivare faser måste LKAB koncentrera resurserna på de områden som kommer att beröras först, medan takten blir lägre för de senare etapperna. De diskussioner som husägare redan startat med LKAB om försäljning kommer dock att fortsätta med målet att genomföra köpen. Exempel på områden som berörs är nedre Norrmalm i Kiruna, där LKAB redan tidigare meddelat att inköpstakten minskar, samt etapperna 3 och 4 i Malmberget, de sistnämnda områdena ska enligt plan avvecklas under åren respektive I dessa områdena har de husköp som skett alltså genomförts före plan. Fastighetsägare i etapp 3 och 4 har förstås möjligheten att sälja sina hus på den öppna marknaden. Den nya ägaren vet då att det finns en garanterad framtida köpare, LKAB. Prioriterade områden för husköp blir etapp 1 och 2 i Malmberget samt i Kiruna Gruvstadsparksområde etapp 2. ANDERS LINDBERG forntid Konstnärlig utsmyckning I slutet av november avtäcktes skulptören Willy Gordons konstverk Levande malm vid entrén till kontorshuset i Kiruna av disponent Torsten Göransson i närvaro av många intresserade inom och utom företaget. Upprinnelsen var ett resonemang vad malm egentligen är. Willy Gordon fick några lektioner på KTH, fick låna malmkristaller och ett mikroskop och så växte konstverket upp inför skulptörens inre syn. LKAB-tidningen, nr framtid Det händer i Malmfälten under oktober december 27/10 14/11: Utställning Malin Wikström, Stadshuset, Kiruna. 31/10: Höstens största dansfest, Sporthallen, Malmberget. 31/10: Teater När rocken kom till Sveg, Folkets hus, Kiruna. 1 2/11: Kulturdagarna Folkets hus, Skaulo. 5 12/11: Arctic Light film festival, Folkets hus, Kiruna. 15/11 5/12: Utställning Kauppistipendiat, Stadshuset, Kiruna /11: Santa Winter Games, Gällivare. 21/11: Livesänd opera Madam Butterfly, Folkets hus, Kiruna. 24/11: Konsert Norrbottens kammarorkester med Loney Dear, Folkets hus, Kiruna. 26/11: Teater Aillhoas solens son, Folkets hus, Kiruna. 26/11: Konsert Mitt vinterland med Roger Pontare, Kiruna kyrka. 28/11: Teater Aillhoas solens son, Sjöparksskolan, Gällivare. 26/11: Roger Pontare Mitt vinterland, Kiruna kyrka.

9 16 LKAB FRAMTID NR 5 SISTA ORDET Viktor Esseryd, Hockeyspelare i Kiruna IF. Viktor Esseryd spelar i hockeylaget som skapat rubriker sedan HBTQ-certifieringen tillkännagavas tidigare i år. Viktor kombinerar ett arbete på LKAB med hockeysatsningen. FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON Hur fungerar det att kombinera arbetet på LKAB med hockeysatsningen? Jag tycker att det fungerar bra eftersom jag bara arbetar dagtid. LKAB är ett bra företag att arbeta på men det gäller såklart att chefen är med på att jag måste vara ledig ibland. Och där ska min chef ha en stor eloge. Den här serien är den absolut tuffaste eftersom de allra flesta arbetar 100 procent och tränar varje dag. Hur ser det långsiktiga målet ut? Målet är såklart att vi ska spela i Allsvenskan. För att nå dit krävs hård träning och ett starkt lag. Det är väldigt tufft att hålla på som vi gör nu, med alla långa resor och så vidare. Drömmen är såklart att vi ska kunna ha hockeyn som jobb och fokusera 100 procent på den. LKAB jobbar mycket med jämställdhetsfrågor Fakta Namn: Viktor Esseryd. Ålder: 23 år. Familj: Sambon Linnéa och väntar tillökning inom kort. Aktuell: Bär den regnbågsfärjade matchtröjan i Kiruna IF för jämställdhet och alla människors lika värde. Vad innebär HBTQ-certifieringen? HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Det handlar om att främja och ta ställning för acceptans och alla människors lika värde. Hur har omgivningen reagerat? Många, eller de allra flesta, har sagt att det är ett bra initiativ. Kommentarerna har varit positiva med undantag från någon enstaka negativ kommentar. På jobbet har reaktionerna varit mycket mer positiva än vad jag till en början trodde. Hur kan LKAB bli bättre på att arbeta med jämställdhetsfrågor? LKAB jobbar mycket med jämställdhetsfrågor och jag tycker att min arbetsplats är ett bra exempel. Vi är en bra och blandad grupp med både tjejer, killar, yngre och äldre. Men jag tror att man kan bli ännu bättre på det. Det gäller att fortsätta prata om jämställdhet och mångfald. JOSEFINE EJEMALM LKAB:s InKöpsdAg För LeverAntörer Torsdag 13 november Kl Folkets Hus, Kiruna Fredag 14 november Kl Nordan, malmberget LKAB:s vd och koncernchef Lars-Eric Aaro medverkar. Välkomna! AnmäLAn gör du på senast 5 november.

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA?

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Malmbergets samhällsomvandling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

TILL DIG SOM ÄGER EN BOSTADSRÄTT

TILL DIG SOM ÄGER EN BOSTADSRÄTT Produktion: LKAB och Hallvarsson & Halvarsson. Illustratör: E. Anttila. Bild: White Arkitekter AB. Foto: Fredric Alm. Tryck: Luleå Grafiska AB. Januari 2016. Näringsidkare som hyr LKAB är en internationell

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Ä Ä DT DGS TT SÄJ CH FYTT? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och KB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt och hållbart

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vägen till nya samhällen

Vägen till nya samhällen LKAB, BOX 952, 971 28 LULEÅ www.lkab.com Produktion: LKAB och Hallvarsson & Halvarsson. Illustratör: E. Anttila. Bild: White Arkitekter AB. Foto: Fredric Alm, Tryck: Luleå Grafiska AB. Januari 2016. LKAB

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Samhällsomvandling Kiruna

Samhällsomvandling Kiruna Mikael Westerlund T f Avdelningschef Samhällsomvandling Kiruna Gruvnäringen och regionens betydelse Sedan 2007 har LKAB och Boliden levererat in till statskassan drygt 18 miljarder kronor i företagsskatt.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2. Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling

Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2. Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2 Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling INNEHÅLL Inledning Järnmalmen är grunden Samhällsomvandling

Läs mer

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr Nu bygger vi för framtiden Efter ett över 50 år långt samarbete sedan Trätrappor i Norsjö var med och grundade Skellefteå Snickercentral, SSC, har Trätrappor nu vuxit till den storlek där företaget väljer

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB 2017-05-30 PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB följ med på vår resa med Canea I KORTHET Europa LKAB är Europas största järnmalmsproducent och ett av Sveriges äldsta industriföretag vi bryter ca 78% av all järnmalm

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Det är viktigt som tränare att vi förstår vår uppgift fullständigt och på så sätt har de bästa möjliga förutsättningarna

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 Patrik Söderholm Nationalekonomiska enheten Luleå tekniska universitet Pågående förstudie om gruvor och hållbar

Läs mer

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10 Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Arktis 24 000 innevånare 20 000 km 2 6000 sjöar 6 stora älvar 220 km 250 km POSITIVA PROGNOSER RYMDINDUSTRIN

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

TILL FÖRETAG, ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER

TILL FÖRETAG, ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest?

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest? Efter att jag hållit något av mina föredrag om respekt, inställning och bemötande, kommer ofta någon eller några åhörare fram till mig. De vill berätta om sina mål, drömmar och visioner. En gång berättade

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson En internationell högteknologisk mineralkoncern Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27 LKAB i världen 3 700 anställda 11% kvinnor 600 anställda utanför Sverige 30-tal bolag 15-tal länder Huvudkontor

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

DET NYA BRUKSSAMHÄLLET

DET NYA BRUKSSAMHÄLLET DET NYA BRUKSSAMHÄLLET Monica Quinteiro, LKAB Narvik Hamn Kiruna Underjordsgruva och förädling Malmbanan Narvik - Luleå Svappavaara Dagbrottsgruvor och förädling Malmberget Underjordsgruva och förädling

Läs mer

Fortsatt pressad lönsamhet

Fortsatt pressad lönsamhet EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB HANS-OLOV OHLSON: Så lustigt styrde alltså slumpen historien. GÄSTKRÖNIKÖR SID 7 PLANER FÖR MALMBERGET SID 2-5 Nr FEBRUARI 206 Fortsatt pressad lönsamhet Lägre priser

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Göteborg 26 april 2012 Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Vi har förstått på reaktionerna att det finns mycket oro och många frågor kring upprustningen på Pennygången. Vi får också positiva reaktioner

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer