Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning"

Transkript

1 2011 Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning

2 2011 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring -17,6 (100,7) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 76,6 (-83,6) Mkr Mottagen återförsäkring 19,2 (22,9) Mkr Finansrörelsen -81,3 (219,5) Mkr Övrig verksamhet -32,1 (-58,1) Mkr Återbäring lämnas med 8 (10) procent av premieintäkten exkl motor och olycksfall Nyckeltal i direkt försäkring Premieintäkt Skadekostnad, brutto Skadeprocent Driftskostnadsprocent 862,4 (831,1) Mkr 591,0 (780,1) Mkr 68,5 (93,9) procent 19,0 (19,6) procent

3 Innehåll VD-kommentar... 5 Guldkund... 6 Företagsledning... 8 Länsförsäkringsgruppen... 9 Bolagsstyrningsrapport Styrelsens ledamöter Vår närvaro Marknadsöversikt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Femårsöversikt Resultaträkning Balansräkning Resultatanalys med noter Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Granskningsberättelse Ordlista Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 11 april 2012 kl på Quality Hotell i Vänersborg.

4 VD-kommentar Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt utmanande år med våra kunder 4 i centrum

5 VD-kommentar Förändringens år! Ett stort steg togs under 2011 för att öka närheten till kunderna på den lokala marknaden. En ny organisation implementerades med fokus på kontorsområden. Detta har inneburit många förändringar internt och har nu också börjat märkas på marknaden. Trots ett intensivt arbete med att säkerställa nya roller och processer så har vi lyckats behålla fokus på affärsverksamheten och ökat försäljningen på flera områden. Vi fortsätter vår framgång med hjälp av vårt unika helhetserbjudande. Med både bank, försäkring, liv & pension, larmcentral och fastighetförmedling under samma tak skapar vi en ekonomisk trygghet för kunden. Den globala marknaden har präglats av finans- och skuldkrisen i Europa och USA, samt naturkatastrofer som jordbävningar, stormar och kärnkraftsolyckor med börsfall och turbulens på räntemarknaderna som följd. Under hösten genomfördes en förändring inom Livverksamheten då Länsförsäkringar AB förvärvade Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv. Länsförsäkringars långsiktiga strategi har varit att bedriva pensionsförsäkringsverksamhet i ett vinstdelande bolag varför höstens åtgärd helt låg i linje med denna strategi. Genomförandet påskyndades dock av händelserna på de finansiella marknaderna. Bankverksamheten i Länsförsäkringar bank fortsätter utvecklas på ett positivt sätt. Vi har Sveriges nöjdaste bankkunder och ökar avståndet till konkurrenterna. Tidningen Privata Affärer utsåg i slutet av året Länsförsäkringar till Årets Bank 2011 med motiveringen Ett år när kritiken från kunder och politiker rasar mot bankerna som mest stiger kundnöjdheten till en ny rekordnivå. Länsförsäkringar Halland, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt Länsförsäkringar Älvsborg har under året inlett ett samarbete då våra marknader går i varandra ur ett kundperspektiv. Kunden bor i ett län och har fritidsboende och/eller arbete i ett annat. Vårt mål är att förenkla för kunden och ge service över bolagsgränserna. Samarbetet har utvecklats på ett positivt sätt och vi har nu ett gemensamt kund erbjudande, Guldkund, för privat- och företagsmarknaden. Med Guldkund skapar vi en bra grund för att kunna erbjuda våra kunder helheten och även attrahera nya kunder. Förutom våra kunderbjudanden har vi också utvecklat en gemensam Skadejour med hjälp av Älvsborgs Larmcentral. Fördelen för kunden är att man får snabb hjälp av personal från Länsförsäkringar även utanför kontorstid, skadereglering och registrering påbörjas direkt. Vårt fokus framåt är att genom samarbeten som ovan kunna skapa bättre och effektivare kundnytta. Vidare måste vi satsa på nästa generation som både kommer att bli våra kunder och medarbetare. De kommer att ha en annan syn på ekonomisk trygghet vilket kommer att ställa nya utmanande krav på vår förmåga att anpassa vår verksamhet till ett attraktivt alternativ på marknaden. Vår kompetenta personal är nyckeln till bolagets framgång. Därför vill jag passa på att tacka alla medarbetare för utomordentligt väl genomförda insatser. Sten Lundqvist, VD 5

6 företagsledning Ökad kundnöjdhet står alltid i fokus. Bolagets ledningsgrupp arbetar utifrån styrelsens riktlinjer och fattar beslut på operativ nivå som krävs för den dagliga verksamheten. Kundnöjdhet står alltid i fokus och i ett ömsesidigt bolag ställs extra krav på dialog med kunderna. Genom den lokala förankringen med sju kontor kan man hålla tät kontakt med närmarknaden. Långsiktig utveckling och förmåga att blicka framåt är viktigt för fortsatt framgång. Ledningsgruppen består av: Sten Lundqvist VD Ingemar Lindström Chef Marknadsstöd Lars Berg Administrativ chef Sara Cimiano, HR-chef Kerstin Häregård Kommunikationschef Bengt-Erik Nilsson Compliance Adjungerad Ove Lillestöl Kontorschef Borås Centrum & Ulricehamn Malin Hilding Kontorschef Borås Knalleland Madeleine Persson Kontorschef Trollhättan Jenny Iodlovsky Norrby Kontorschef Vänersborg & Åmål Anders Svensson Kontorschef Alingsås & Lerum 6

7 länsförsäkringsgruppen Samverkan som stärker Länsförsäkringar Älvsborg. Länsförsäkringar Älvsborg äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala Länsförsäkringar Älvsborg har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom sakförsäkring, liv- och pensionsförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar AB:s uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Älvsborg äger 6,5 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringar Älvsborgs konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärke är fortsatt mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Nordic Brand Academys mätning anseendebarometern 2011 visar att Länsförsäkringar har högst anseende bland företag verksamma inom bank och försäkring. Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar återigen hade Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen tvåa både bland privatkunderna och företagskunderna. Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar de mest nöjda tjänstepensionskunderna. På privatmarknaden blev placeringen trea. För första gången hamnade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i topp bland fastighetsmäklarföretagen i SKI:s mätning av kundnöjdhet. 7

8 länsförsäkringsgruppen Liv- och pensionsförsäkring Liv- och pensionsförsäkring bedrivs inom Länsförsäkringar AB i de två dotterbolagen Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv. Länsförsäkringar genomför för närvarande en omfattande satsning på tjänstepensionsmarknaden och Länsförsäkringar AB förvärvade under 2011 fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv, som ett viktigt steg för att förstärka fondförsäkringserbjudandet ytterligare och möta företagarens behov. Sedan 6 september 2011 är det inte längre möjligt att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning. Ett skäl till detta är att allt fler väljer fondförsäkring och Länsförsäkringar har länge arbetat med att utveckla erbjudandet i den riktningen. De historiskt låga räntorna har bidragit till tidpunkten för beslutet, eftersom traditionella garantiprodukter inte är anpassade till dagens förutsättningar. Som en följd av utvecklingen på de finansiella marknaderna sänktes återbäringsräntan för traditionellt förvaltade försäkringar den 1 november till noll. Under 2011 var återbäringsräntan i genomsnitt 4 procent. De förändringar som genomförts under året är en del av Länsförsäkringars långsiktiga strategi att bedriva pensionsförsäkringsverksamhet i vinstutdelande bolag. Bankverksamhet Bankverksamheten bedrivs i en helägd dotterbolagskoncern till Länsförsäkringar AB. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank ingår också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek som erbjuder bolån, Länsförsäkringar Fondförvaltning som erbjuder sparande i investeringsfonder och Wasa Kredit som erbjuder leasing och avbetalning. Bankverksamheten erbjuder ett komplett utbud av banktjänster till privatpersoner och lantbrukare. Ett erbjudande finns även till småföretag och är under fortsatt utveckling. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en lönsam tillväxt och en god kreditkvalitet med låga kreditförluster. Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och utsågs i december till Årets Bank 2011 av tidningen Privata Affärer. Utmärkelsen erhölls utifrån bedömningen att Länsförsäkringar är en framgångsrik och offensiv fullsortimentsbank med Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden. Den lokala förankringen i kombination med att kunden är enda uppdragsgivaren har stor betydelse för Länsförsäkringars kundnöjdhet. Länsförsäkringar har för sjunde gången både Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och Sveriges mest nöjda bolånekunder. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på cirka 60 procent. Specialiseringen innebär ett renodlat fokus på djuren och dess ägare och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har också ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer samt stöttar forskning kring djurhälsa. Verksamheten växer sig också allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har länsförsäkringsbolagen också en möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Liv, koncernen Mkr Premieinkomst, netto Konsolidering % Solvens % Balansomslutning Genomsnittlig återbäringsränta 8,6 8,8 Länsförsäkringar Bank, koncernen Mkr Rörelseresultat, Mkr Räntenetto, Mkr Affärsvolym, Mdr Antal kunder

9 9

10 Länsförsäkringar Älvsborg betalar årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Älvsborgs kunder. Försäkringsförmedlad affär Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäkringar de kunder som väljer att företrädas av försäkringsmäklare när de köper försäkring. För länsförsäkringsbolagens räkning förvaltade Mäklarservice vid utgången av 2011 en sakförsäkringspremie om (1 008) Mkr. Tillväxten har framför allt skett på Kommun affär och till viss del även på Ansvarsförsäkring medan Tran sportförsäkring har minskat. Den mäklade försäljningen av liv- och pensionsförsäkringsprodukter uppgick till (12 555) Mkr i försäljningsvärde. Den minskade försäljningen ligger främst hos de större mäklarhusen medan mindre och medelstora mäklare har haft en viss tillväxt. Den mäklade sakförsäkringsmarknaden utvecklas för närvarande inom ett par områden som utmanar länsförsäkringsgruppen på ett delvis nytt sätt på marknaden för förmedlad sakförsäkring. Det faktum att försäkringsförmedlarna konkurrerar mer med varandra ökar också kravet på unika produkt- och konceptupplägg. Under 2011 utvecklade Länsförsäkringar automatiserade tjänster även inom sakförsäkringsområdet, med möjlighet för mäklarna att underlätta och förbättra administration till kunderna. I den förmedlade livförsäkringsaffären har detta varit en självklarhet under flera år. Satsningen på tjänstepensionsmarknaden har påskyndat den process- och produktutveckling och de förändringar och åtgärder som nu vidtas blev ett speciellt år för Länsförsäkringars mäklade livförsäkringsaffär. För första gången på länge minskade den totala försäljningen. Länsförsäkringars framtida erbjudande till mäklarmarknaden kommer i större utsträckning baseras på erbjudanden från Länsförsäkringars fondlivbolag. Detta var också året då ett eventuellt provisionsförbud på allvar började diskuteras i Sverige. Vilket i sig lett till att vissa mäklare börjar erbjuda ett nettoalternativ 1 för alla sina tjänstepensionskunder. Inom livförsäkring utnämndes Länsförsäkringar för femte året i rad till Årets Bästa Mäklardisk av branschorganisationen Sfm (Svenska Försäkringsförmedlares förening). 1 Mäklarna fakturerar sitt arvode direkt till berörda tjänstepensionskunder Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar AB:s uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete. Syftet är att skapa ännu bättre förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli ännu mer framgångsrika på sina respektive marknader och att realisera marknadsstrategins mål om lönsam tillväxt och de mest nöjda kunderna. Marknadsstrategin stakar därmed ut vägen för att nå en ökad kundorientering där kunderna ska uppleva en tydlig kundnytta med att ha sitt bank- och försäkringsengagemang samlat i Länsförsäkringar. En central del i utvecklingsarbetet handlar om att förflytta kunderbjudandet för att differentiera Länsförsäkringar och realisera marknadsstrategin. Ledstjärnan är de önskade positionerna inom respektive delmarknad; privat, företag och lantbruk. Länsförsäkringar ska vara den bästa leverantören av ekonomisk trygghet för bostadsägare på privatmarknaden. Automatiserad skadereglering ger ökad effektivitet Effektivare skadehantering är ett prioriterat utvecklingsområde på privatmarkanden. En ökad automatisering av skaderegleringsprocessen ska bidra till en bibehållen ledande marknadsposition och nöjda kunder. Skaderegleringskostnaderna förväntas minska genom effektivare hantering och ökad kvalitet i skaderegleringen. Automatiserad skadereglering syftar till att förenkla och effektivisera hanteringen av volym skador genom leverans av ett verktyg och arbetssätt för automatiserad direktreglering. 10

11 Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder för sjätte gången på privatmarknaden i en jämförelse mellan alla svenska banker enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Vassare sparerbjudande Länsförsäkringars ambition att växa på sparmarknaden fortsätter att göra avtryck i utvecklingsarbetet. Under året levererades en fondflyttartjänst som gör det möjligt för kunderna att flytta direktsparande i fonder från andra banker utan kapitalvinster eller kapitalförluster. Under året har två digitala vägledningar levererats, de båda verktygen utgår från kundens behov och kan användas i mötet med kunden. Genom att säljaren använder sig av de digitala vägledningarna för Personlig Spar- och Försäkringsplan får säljaren stöd att utifrån kundens behov ge kunden den ekonomiska trygghet inom Spara och Försäkra som kunden behöver. Mobila tjänster Före sommaren lanserades Länsförsäkringars Iphoneapp och Androidapp. Kunderna kan bland annat se saldo och de senaste transaktionerna samt överföra pengar mellan egna och fördefinierade konton. Under 2012 kommer kunderna även att kunna betala räkningar, godkänna e-fakturor och göra överföringar till andra banker via mobilen. Solvensarbete med kundernas bästa för ögonen Länsförsäkringar startade arbetet med att förbereda sig för de nya kapitalkraven redan 2008 och kommer att uppfylla de obligatoriska Solvens II-reglerna när de träder i kraft. Arbetet leder till utökad styrning med dimensionerna Risk och Kapital, för att styra och anpassa risktagandet i verksamheten och för att få en effektivare användning av kapitalet. Länsförsäkringar ska vara bäst för småföretagare Fler leveranser av banktjänster för småföretagare Satsningen på banktjänster för småföretagare är en av gruppens största. Det erbjudande av banktjänster som Länsförsäkringar tagit fram vänder sig i första hand till småföretag med enkla behov och som redan idag är företagskunder. Utvecklings arbetet under 2011 har lett till leveranser av bland annat internettjänster för företagare inklusive stöd för behörighetshantering för företag. Dessutom har det skett förbättringar av funktioner för effektivt processtöd vid produktanslutning och kredithantering. Före sommaren lanserades en ny produkt i form av Bankgaranti Förenklad premieberäkningsmodell Arbetet med att ta fram en modern och förenklad premieberäkningsmodell fortsatte under Premieargumenten ska på bästa möjliga sätt avspegla risken samtidigt som de kan hanteras effektivt i kundmötet. Effektivare kundmöten För att frigöra mer säljtid startades ett antal utvecklingsinitiativ under året. Målet är att förenkla varje steg i försäljningsprocessen genom att ta bort dubbelarbete. Utgångspunkten är att förbättra säljstödet och verktygen utifrån en gemensam process för både nyförsäljning och beståndsvård. Under året levererades bland annat ett nytt användargränssnitt samt en ny beräkningsfunktion för pensionsplaner. Fortsatt fokus på motoraffären Under 2011 har utvecklingsarbetet inom motorförsäkring fortsatt med bibehållet fokus. Syftet är att skapa förutsättningar för effektivare affärs- och arbetsprocesser, bland annat genom en rad projekt som utvecklar IT-stödet för motorförsäkring. Länsförsäkringar är de gröna näringarnas bank och försäkringsbolag Vassare erbjudande till skogsägare Under 2011 har utvecklingsarbetet på lantbruksmarknaden i första hand riktat sig mot skogsägare. Före sommaren lanserades vår nya Skogsförsäkring Max som är en fullvärdesförsäkring med självrisk. I slutet av året levererades en ny sparaprodukt i form av Skogskonto med fast ränta. 11

12 bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Älvsborg är ett ömsesidigt bolag. Bolagsstyrningen i Länsförsäkringar Älvsborg utgår från svensk lagstiftning och stöttas av den kvalitetshandbok som byggts upp via kvalitetscertifieringen, ISO 9000, som Länsförsäkringar Älvsborg omfattas av. Bolaget följer, i tillämpliga delar, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Anpassning till Koden påbörjades under 2006 och slutfördes under Huvudsakliga avvikelser avser Kodens bestämmelser om kallelse och genomförande av bolagsstämma samt mandattiden för styrelsens ledamöter. Förklaringar till avvikelserna anges nedan. En särskild avdelning på bolagets hemsida om bolagsstyrning finns tillgänglig under fliken Om oss. Bolagsstyrningsrapporten granskas inte av bolagets revisor. Bolagsstämma Länsförsäkringar Älvsborg är ett ömsesidigt bolag. Bolagsstämman är Länsförsäkringar Älvsborgs högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Fullmäktigeorganisationen finns beskriven under bolagsstyrningsfrågor på bolagets hemsida. Stämmoledamöterna är valda representanter för försäkringstagarna. Ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen den 13 april 2011 på Hotell Swania i Trollhättan, som tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelse och VD. Dessutom fastställdes bland annat principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen. Bolagsstämman leddes för första gången av en vald ordförande från fullmäktige, Britt-Marie Haglund, med den äran. Omval skedde av Gunilla Johansson, Hyssna och Svante G. Peterson, Trollhättan. Dessa omvaldes enhälligt som ordinarie styrelseledamöter fram till 2014 års bolagsstämma. Vid årets stämma deltog 49 fullmäktigeledamöter, inklusive suppleanter, samt 9 styrelseledamöter och den utsedda revisorn. Från bolaget närvarade ledningsgrupp och stab. Sammandrag av protokoll från bolagsstämman är publicerat på bolagets hemsida. Kallelse till stämma sker via personligt brev till varje ledamot samt via hemsidan. Avvikelsen från Kodens rekommendation kan motiveras av att samtliga ledamöter bäst nås via personlig kallelse. Efter stämman informerade Lennart Olofsson från Länsstyrelsen på ett förtjänstfullt sätt om det aktuella läget för klimatanpassningen inom vårt område. Fullmäktige kallades under året till ytterligare två möten, ett heldagsinformationsmöte den 25 oktober, samt ett regionalt diskussionsmöte under våren, så kallade eftermiddagsträffar. Båda mötena har till syfte att hålla fullmäktige väl uppdaterade. Närvaron under dessa möten tenderar att öka år från år. Vårens regionala möten behandlade framför allt den relativt nystartade larmcentralen som representerades av Anders Lindhjem, Operativ Chef. Höstens informationsmöte diskuterade formalian i bolagsstyrningen med fokus på bolagsordningen. Mötesdeltagarna kom fram med många förslag till ändringar och idéer som i flera fall har en möjlighet att komma vidare som motioner vid kommande stämmor. 12

13 VD-kommentar En nära dialog med våra ägare, kunderna, är en självklarhet inom Länsförsäkringar Älvsborg. Beredning för tillsättande av styrelse Bolagets valberedning utarbetar förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningens ledamöter väljs för en mandattid om fem år med en möjlighet till omval på ytterligare fem år, samt vid senaste stämman med möjlighet till en extra förlängning med ett elfte år. Valberedningens uppgifter och arbetsformer framgår av Instruktion för valberedningen som fastställs årligen på bolagsstämman och finns publicerad i sin helhet på bolagets externa hemsida. beredning för tillsättande av fullmäktigeledamöter Det nya ansvarsområdet för valberedningen som fastställdes 2009 är att valberedningen i samråd med bolagets utsedde tjänsteman ansvarar för nominering av kandidater till de regionala fullmäktigevalen års fullmäktigeval skedde i regionerna Älvdalen och Östra med nyval av sammanlagt tre nya suppleanter, samtliga i Älvdalen. Stämman antog också en motion om ett elfte mandatår för de ledamöter som suttit sina två femårsperioder. Valberedningen består av följande ledamöter: Lars Lundin, född: 1945 Huvudsaklig sysselsättning: Försäljningschef Mandattid i valberedningen: 2012 petra Johnsson, född: 1965 Huvudsaklig sysselsättning: Företagskonsult Mandattid i valberedningen: 2015 Ulla Lindorin, född: 1957 Huvudsaklig sysselsättning: Butikschef Mandattid i valberedningen: 2013 Morgan Ernstsson, född: 1963 Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare inom säkerhetsbranschen Mandattid i valberedningen: 2012 Jan-Åke Claesson, född: 1958 Huvudsaklig sysselsättning: Sektionschef för trafiken Borås Stad Mandattid i valberedningen: 2014 jan-erik mellberg, född: 1951 Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare inom fastighetsförvaltning Mandattid i valberedningen: 2014 tillsättande av revisorer Enligt bolagsordningen ska Länsförsäkringar Älvsborg ha en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna utses årligen. Vid 2011 års bolagsstämma utsågs följande: Ordinarie revisor Michael Lindengren, auktoriserad revisor, PWC Öhrlings Revisionsbyrå Suppleant Bodil Johansson, auktoriserad revisor, PWC Öhrlings revisionsbyrå Lekmannarevisorer Till lekmannarevisorer fram till nästa stämma omvaldes Lisbeth Billkrantz, Överlida tommy källmark, Fristad 13

14 bolagsstyrningsrapport Styrelsens arbete år 2011 Möten och närvaro Närvaro Styrelsemöte (12) Ersättningsutskott (3) Finansutskott (2) Lars Hallkvist Ing-Marie Odegren Gunilla Johansson 12 Per Johansson 12 Sten Lundqvist 12 2 Emilio Salvadores* 11 Svante G Petersson 10 2 Viveka Reventberg 12 Peter Strandman 11 3 Helena Stor Hansson 12 Fredrik Hilmersson* 9 *Personalrepresentanter Under året hölls 12 styrelsemöten, varav två möten var extra telefonmöten. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen har anpassats till Kodens bestämmelser. Arbetsordningen finns publicerad på bolagets hemsida. Tabellen utvisar antalet möten inom respektive organ som hållits under år 2011 liksom de enskilda ledamöternas närvaro. Arbetsfördelning inom styrelsen Styrelsen har inrättat Finansutskott och Ersättningsutskott. Revisionsarbetet utförs av hela styrelsen, medan de övriga utskotten består av valda ledamöter från styrelsen. Finans- och Ersättningsutskottet ska regelbundet rapportera sitt arbete till styrelsen som beslutsunderlag. Revisionsarbete Styrelsen hanterar i sin helhet revisionsarbetet. Två gånger under året har revisionsfrågor redovisats, på marsmötet redovisade de externa revisorerna slutrevisionen och dessutom redovisades den etiska granskningen av de valda lekmannarevisorerna. Dessutom deltog de interna kontrollfunktionsföreträdarna och redovisade ett sammandrag från tidigare års arbete. Övriga revisionsfrågor hanteras vid varje styrelsemöte. Revisorernas rapport av VD:s arbete behandlades av styrelsen på marsmötet i samband med den externa revisionen. Finansutskott Till ledamöter i finansutskottet är följande valda: Lars Hallkvist, Ing-Marie Odegren, Svante G Petersson och Sten Lundqvist. Utskottet har haft två protokollförda möten under året. Årets möten var i april och september. Utskottet rapporterar till styrelsen som har beslutanderätt. Ersättningsutskott Till ledamöter i ersättningsutskottet är följande valda: Lars Hallkvist, Ing- Marie Odegren och Peter Strandman. Utskottet har haft tre möten under året där frågor om VD:s ersättning och övriga ersättningsfrågor har behandlats. Utskottet rapporterar till styrelsen som beslutar och i sin tur rapporterar till stämman. Bolaget är kvalitetscertifierat via ISO 9000 samt miljöcertifierat via ISO :

15 Kontrollmiljö och revisionsarbete Processen för intern kontroll återfinns i kvalitetshandboken och omfattar fem huvudaktiviteter: riskbedömning, compliance, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt internrevision. Internrevisor, Risk controller och Compliance har gemensamt sammanställt en övergripande årsplan där även extern kontroll så som extern revision, skaderevision och bankrevision finns inlagd i planen. VD fastställde planen för Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med den organisation, beslutsordning samt fördelning av befogenheter och ansvar mellan de olika organ styrelsen och verkställande direktören inrättat för bolaget. Denna ordning dokumenteras och kommuniceras i styrdokument i form av interna policies, riktlinjer och instruktioner. Styrelsen i sin helhet har via revisionsarbetet kvalitetssäkrat den finansiella rapporteringen. Riskkontroll Riskkontroll omfattar arbete med att identifiera och kartlägga väsentliga risker, av både kvantitativ och kvalitativ karaktär, som påverkar bolaget avseende dess finansiella ställning. Dessa risker kartläggs och identifieras genom fastställda metoder och arbetssätt gemensamma för Länsbolagsgruppen. Kartläggningen sker på bolags- och enhetsnivå. Riskkontrollfunktionen är gemensam för länsförsäkringsbolagen Göteborg och Bohuslän, Halland och Älvsborg från och med hösten Den kvalitativa informationen i form av till exempel operativa risker har under våren skett till VD. Under hösten har ett arbete påbörjats för att redovisa bolagets risker i en samlad riskrapport. Sammanfattningsvis kan redovisas att bolagets ekonomiska ställning med marginal efterlevs avseende den kvantitativa kartläggningen. Den kvalitativa kartläggningen redovisar ett antal risker vilka verksamheten ständigt arbetar med att förebygga. Dock kan konstateras att bolaget har en totalt sett god riskkontroll. 15

16 bolagsstyrningsrapport Compliance Funktionen Compliance har till uppgift att fortlöpande identifiera, bedöma, övervaka och rapportera compliancerisker, d v s risk för sanktioner enligt lag eller föreskrift och risk för finansiell förlust. Rapportering har under året skett till VD vid fyra tillfällen samt vid två tillfällen, på februari mötet och augustimötet, till styrelsen. En särskild rutin är fast slagen för funktionen av VD. Årets rapporter fastställde att verksamheten drivs väl i enlighet med gällande lagstiftning och bolagets regelverk med vissa förbättringsområden såsom telefonpolicy, numera nytagen, hantering av egenkontroller i verksamheten, samt ersättningspolicyn. Internrevision Styrelsen har utsett en från den operativa verksamheten oberoende granskningsfunktion, Internrevision, med huvudsaklig uppgift att stödja styrelsen med uppföljning av att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med av styrelsen utfärdade riktlinjer och fattade beslut samt att verksamheten bedrivs mot av styrelsen uppsatta mål. Internrevision ska även granska och utvärdera bolagets organisation, rutiner, styrning och kontroll av verksamheten. Styrelsen har fastställt en särskild instruktion för internrevision. Årets internrevisionsrapport av kvalitets- och miljösystemet lades fram på styrelsens februarimöte av internrevisorn. Ett antal mindre avvikelser har noterats och samtliga är nu åtgärdade eller på gång att åtgärdas. Ett kontinuerligt arbete pågår med att eliminera och reducera identifierade väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Arbetet inkluderar utveckling och förbättring av kontrollaktiviteter samt insatser för att medarbetarna ska ha rätt kompetens. Bolaget kvalitetsgranskar varje sakskada över kronor vid två tillfällen under skaderegleringsprocessen för att uppnå högsta kundtillfredsställelse och kvalitet. Gräns för företagsförsäkringsskador är en miljon kronor. Granskningen ger regelmässigt upphov till förbättringsförslag inom olika områden. Vi har kunnat notera en genomgående hög kundtillfredsställelse vid reglering av storskador. Information och kommunikation De interna styrdokumenten är föremål för översyn och beslut minst en gång per år. Styrdokumenten publiceras på bolagets interna hemsida samt till viss del även på den externa hemsidan. Varje chef ska se till att bestämmelserna kommuniceras till underställd personal. Granskningar har skett av dotterbolag och franchisetagare tillsammans med Compliance, där viss brist ligger i styrning av bolagen. Samtliga revisioner har överlämnats till berörda samt VD. Kontrollaktiviteter Riskerna i den finansiella rapporteringen begränsas genom noggrant förberedda bokslut, standardiserade arbetsrutiner med inbyggda kontrollfunktioner samt utvärdering av arbetet med kontinuerliga förbättringar. Den finansiella informationen analyseras och granskas på olika nivåer i organisationen innan den blir offentligt publicerad. 16

17 styrelsens ledamöter Olika erfarenheter ger bredd åt företaget. Bolagets styrelseledamöter har tillsammans lång erfarenhet från en rad olika områden och branscher, vilket är en stor tillgång. Ledamöternas lokala förankring garanterar samtidigt att bolaget behåller närheten till våra kunder och fortsätter utveckla ett helhetserbjudande som bygger på våra kunders behov och önskemål. Styrelsen fastställer bland annat organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll. Länsförsäkringar Älvsborgs styrelse Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. I detta ansvar ingår bland annat att fastställa organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning. För att skapa ett effektivt styrelsearbete, fastställer styrelsen årligen en arbetsordning. Ansvaret för bolagets riskarbete ligger också hos styrelsen som årligen beslutar om bolagets övergripande styrdokument. Detta sker normalt vid konstituerande styrelsemöte, men sker vid behov även på andra styrelsemöten. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Styrelsen består från och med ordinarie bolagsstämma 2010 av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter samt VD som ingår i styrelsen. Därutöver finns 2 ordinarie arbetstagarledamöter. Inga suppleanter är utsedda. Mandattiden för de bolagsstämmovalda ledamöterna uppgår till tre år. Avvikelse från Kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år sker mot bakgrund av att bolagsstämman är suverän att när som helst avsätta eller tillsätta styrelseledamot oavsett mandattid. Längre mandattid än ett år bidrar dessutom till att säkerställa kompetensen i styrelsen. Styrelsen presenteras på nästa uppslag. 17

18 styrelsens ledamöter Lars Hallkvist [f. 1963] Borås Ordförande Jur.kand. advokat, verksam och delägare i Gullack Advokatbyrå i Borås Sysselsättning: Advokat Uppdrag: Ordförande, biträde och rådgivning till bolaget och dess dotterbolag Invald i styrelsen: 2004 Mandattid: 2013 Ing-Marie Odegren [f. 1948] Bollebygd Vice ordförande Ingenjör, fristående högskoleutb, personal adm, pedagogik, partnering, beteende-, marknad- och miljökunskap Sysselsättning: VD, AB Alingsåshem Uppdrag: Vice ordf. Styrelseledamot humlegården, ledamot i energimyndighetens beställargrupp Bebo, Statens VA-nämnd och RTG Invald i styrelsen: 1991 Mandattid: 2013 Gunilla Johansson [f. 1959] Hyssna Civilekonom, elevutbildning på ASEA, auktoriserad revisor på Ernst & Young, företagare med rådgivning i Centraleuropa och Sverige Sysselsättning: Egen företagare, ekonomisk rådgivning Uppdrag: Styrelseledamot Invald i styrelsen: 2002 Mandattid: 2014 Per Johansson [f. 1965] Ulricehamn Teknisk utbild ning, arbete i egna företaget med entreprenader, skid uthyrning och skidskola Sysselsättning: Egen företagare Uppdrag: Styrelseledamot Invald i styrelsen: 2003 Mandattid: 2012 Sten Lundqvist [f. 1950] Vänersborg Civilekonom. Ekonomi- och finansdirektör Unisys, ekonomidirektör Skandia Intern., president Skandia US Holdings, VD Edgecom AB, Senior Business Manager Ericsson AB Sysselsättning/Uppdrag: VD och styrelseledamot Svante G Petersson [f. 1961] Trollhättan Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola, MBA (Master of Business Administration) från IMD, Schweiz. Tidigare delägare och divisionschef i AB Cerbo, Trollhättan Sysselsättning: Egen företagare inom förmedling av riskkapital, finansiering och affärsöverlåtelser Uppdrag: Styrelseledamot. Tidigare innehaft styrelseuppdrag i ett flertal familjebolag och internationella koncerner Invald i styrelsen: 2005 Mandattid:

19 viveka reventberg [f. 1971] Vårgårda Civilekonom. Har arbetat med revision samt som ekonom i mindre, medelstora och större företag Sysselsättning: Lantbruksföretagare. Äger och driver familjeföretaget Wårgårda Herrgård Uppdrag: Styrelseledamot Invald i styrelsen: 2009 Mandattid: 2012 Helena Stor hansson [f. 1971] Åmål MBA International Management, civil ekonom. Projekt utvecklare och projekt ledare inom lokal och regional utveckling sedan 1998 Sysselsättning: Egen företagare Uppdrag: Styrelseledamot Invald i styrelsen: 2004 Mandattid: 2012 PETER STRANDMAN [f. 1961] Borås Civilekonom Handelshögskolan i Göteborg, Managementkonsult, Controller, VD Sysselsättning: Konsult med inriktning på bolagsstyrning. VD och styrelseuppdrag Precens AB Uppdrag: Styrelseledamot Invald i styrelsen: 2007 Mandattid: 2013 Personalrepresentanter Fredrik Hilmersson Trollhättan Tekniskt gymnasium, olika butikschefsarbeten emilio salvadores Trollhättan Högskoleutbildning inom data / egen företag are från Landstingets dataavdelning under fem år Sysselsättning: Skadereglerare Uppdrag: Styrelseledamot, ledamot i Personal klubbens styrelse sedan 2004 Utsedd av Personalklubben: 2010 Sysselsättning: Serviceingenjör Dataavdelningen sedan 1996 Uppdrag: Ledamot i styrelsen samt ordförande i Personalklubben Utsedd av Personalklubben: April 2008 Styrelsesuppleanter Revisorer Revisorsuppleant Verkställande Direktör HELEN LUNDIN* Michael Lindengren, Göteborg Bodil Johansson, Trollhättan sten lundqvist, Vänersborg lisbeth Billkrantz, Överlida tommy KÄLLMARK, Fristad *Personalrepresentant

20 vår närvaro Vår lokala närhet ger många fördelar Vi finns där kunderna finns och det ger oss möjligheten att snabbt sätta oss in i deras vardagsekonomi och hjälpa till när något händer. Lokal närvaro är en av Länsförsäkringar Älvsborgs största tillgångar. Närheten i kombination med att kunderna är delägare, vet vi är ett vinnande koncept. En ny, geografiskt indelad, kontorsorganisation tar vara på möjligheterna på den lokala närmarknaden. Genom ett lyhört och nära ledarskap kan vi utveckla vår verksamhet efter kundernas behov. Vi kan utveckla produkter och tjänster i nära samarbete med kunderna. Vi har sju lokala kontor inom fd Älvsborgs län inom kort öppnar vi också i Ale. Vi täcker därmed vårt verksamhetsområde, som består av 19 kommuner, på ett bra sätt. Våra lokala försäkringsombud fungerar som nästa länk i försäkringsfrågor. Att dygnet runt kunna erbjuda snabb och smidig skadereglering är oerhört viktigt och vi vet att det är något som kunderna sätter mycket stort värde på. Med hjälp av skadejouren på vår larmcentral så fungerar detta i nära koppling till övrig verksamhet. Att bygga förtroende genom att ha tät kontakt med kunderna är en avgörande framgångsfaktor. Vi har kunden i centrum och fortsätter med hjälp av våra kompetenta medarbetare att hitta den bästa lösningen i varje kundärende. 20

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB 89,4% (genom 17 länsförsäkringsbolag) 96% 4% 10,6% Agria Djurförsäkring Wasa Försäkring Run-Off DE 24 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGEN samverkar genom det gemensamt

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan.

ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Årsredovisning 2012 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank A Innehåll Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Några milstolpar genom historien 2 Ordförande har ordet 3 En egen bank för konkurrenskraftig

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

För ett rikare liv på landet. Årsredovisning 2014

För ett rikare liv på landet. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 För ett rikare liv på landet A Innehåll 2014 i korthet 3 i korthet 4 VD har ordet 6 Vår omvärld 8 2014 i siffror 10 Vår uppgift och våra värderingar 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige.

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige. Årsredovisning 2010 För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012 Årsredovisning 2012 Detta är Ostnor Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 8 Varumärkesstrategi 10 Mora Armatur 12 FM Mattsson 14 Design och innovation

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012 LANDSHYPOTEK Årsredovisning 2012 Innehåll Landshypotek 2012 Året i korthet 2 Uppdrag, mål, värderingar och erbjudande 3 Verksamhetsöversikt 4 Landshypotek i sammandrag 5 VD har ordet 6 Landshypotek AB

Läs mer