Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning"

Transkript

1 2011 Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning

2 2011 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring -17,6 (100,7) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 76,6 (-83,6) Mkr Mottagen återförsäkring 19,2 (22,9) Mkr Finansrörelsen -81,3 (219,5) Mkr Övrig verksamhet -32,1 (-58,1) Mkr Återbäring lämnas med 8 (10) procent av premieintäkten exkl motor och olycksfall Nyckeltal i direkt försäkring Premieintäkt Skadekostnad, brutto Skadeprocent Driftskostnadsprocent 862,4 (831,1) Mkr 591,0 (780,1) Mkr 68,5 (93,9) procent 19,0 (19,6) procent

3 Innehåll VD-kommentar... 5 Guldkund... 6 Företagsledning... 8 Länsförsäkringsgruppen... 9 Bolagsstyrningsrapport Styrelsens ledamöter Vår närvaro Marknadsöversikt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Femårsöversikt Resultaträkning Balansräkning Resultatanalys med noter Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Granskningsberättelse Ordlista Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 11 april 2012 kl på Quality Hotell i Vänersborg.

4 VD-kommentar Vi ser med tillförsikt fram emot ett nytt utmanande år med våra kunder 4 i centrum

5 VD-kommentar Förändringens år! Ett stort steg togs under 2011 för att öka närheten till kunderna på den lokala marknaden. En ny organisation implementerades med fokus på kontorsområden. Detta har inneburit många förändringar internt och har nu också börjat märkas på marknaden. Trots ett intensivt arbete med att säkerställa nya roller och processer så har vi lyckats behålla fokus på affärsverksamheten och ökat försäljningen på flera områden. Vi fortsätter vår framgång med hjälp av vårt unika helhetserbjudande. Med både bank, försäkring, liv & pension, larmcentral och fastighetförmedling under samma tak skapar vi en ekonomisk trygghet för kunden. Den globala marknaden har präglats av finans- och skuldkrisen i Europa och USA, samt naturkatastrofer som jordbävningar, stormar och kärnkraftsolyckor med börsfall och turbulens på räntemarknaderna som följd. Under hösten genomfördes en förändring inom Livverksamheten då Länsförsäkringar AB förvärvade Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv. Länsförsäkringars långsiktiga strategi har varit att bedriva pensionsförsäkringsverksamhet i ett vinstdelande bolag varför höstens åtgärd helt låg i linje med denna strategi. Genomförandet påskyndades dock av händelserna på de finansiella marknaderna. Bankverksamheten i Länsförsäkringar bank fortsätter utvecklas på ett positivt sätt. Vi har Sveriges nöjdaste bankkunder och ökar avståndet till konkurrenterna. Tidningen Privata Affärer utsåg i slutet av året Länsförsäkringar till Årets Bank 2011 med motiveringen Ett år när kritiken från kunder och politiker rasar mot bankerna som mest stiger kundnöjdheten till en ny rekordnivå. Länsförsäkringar Halland, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt Länsförsäkringar Älvsborg har under året inlett ett samarbete då våra marknader går i varandra ur ett kundperspektiv. Kunden bor i ett län och har fritidsboende och/eller arbete i ett annat. Vårt mål är att förenkla för kunden och ge service över bolagsgränserna. Samarbetet har utvecklats på ett positivt sätt och vi har nu ett gemensamt kund erbjudande, Guldkund, för privat- och företagsmarknaden. Med Guldkund skapar vi en bra grund för att kunna erbjuda våra kunder helheten och även attrahera nya kunder. Förutom våra kunderbjudanden har vi också utvecklat en gemensam Skadejour med hjälp av Älvsborgs Larmcentral. Fördelen för kunden är att man får snabb hjälp av personal från Länsförsäkringar även utanför kontorstid, skadereglering och registrering påbörjas direkt. Vårt fokus framåt är att genom samarbeten som ovan kunna skapa bättre och effektivare kundnytta. Vidare måste vi satsa på nästa generation som både kommer att bli våra kunder och medarbetare. De kommer att ha en annan syn på ekonomisk trygghet vilket kommer att ställa nya utmanande krav på vår förmåga att anpassa vår verksamhet till ett attraktivt alternativ på marknaden. Vår kompetenta personal är nyckeln till bolagets framgång. Därför vill jag passa på att tacka alla medarbetare för utomordentligt väl genomförda insatser. Sten Lundqvist, VD 5

6 företagsledning Ökad kundnöjdhet står alltid i fokus. Bolagets ledningsgrupp arbetar utifrån styrelsens riktlinjer och fattar beslut på operativ nivå som krävs för den dagliga verksamheten. Kundnöjdhet står alltid i fokus och i ett ömsesidigt bolag ställs extra krav på dialog med kunderna. Genom den lokala förankringen med sju kontor kan man hålla tät kontakt med närmarknaden. Långsiktig utveckling och förmåga att blicka framåt är viktigt för fortsatt framgång. Ledningsgruppen består av: Sten Lundqvist VD Ingemar Lindström Chef Marknadsstöd Lars Berg Administrativ chef Sara Cimiano, HR-chef Kerstin Häregård Kommunikationschef Bengt-Erik Nilsson Compliance Adjungerad Ove Lillestöl Kontorschef Borås Centrum & Ulricehamn Malin Hilding Kontorschef Borås Knalleland Madeleine Persson Kontorschef Trollhättan Jenny Iodlovsky Norrby Kontorschef Vänersborg & Åmål Anders Svensson Kontorschef Alingsås & Lerum 6

7 länsförsäkringsgruppen Samverkan som stärker Länsförsäkringar Älvsborg. Länsförsäkringar Älvsborg äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala Länsförsäkringar Älvsborg har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom sakförsäkring, liv- och pensionsförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar AB:s uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Älvsborg äger 6,5 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringar Älvsborgs konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärke är fortsatt mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Nordic Brand Academys mätning anseendebarometern 2011 visar att Länsförsäkringar har högst anseende bland företag verksamma inom bank och försäkring. Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag års mätning visade att Länsförsäkringar återigen hade Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen tvåa både bland privatkunderna och företagskunderna. Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar de mest nöjda tjänstepensionskunderna. På privatmarknaden blev placeringen trea. För första gången hamnade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i topp bland fastighetsmäklarföretagen i SKI:s mätning av kundnöjdhet. 7

8 länsförsäkringsgruppen Liv- och pensionsförsäkring Liv- och pensionsförsäkring bedrivs inom Länsförsäkringar AB i de två dotterbolagen Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv. Länsförsäkringar genomför för närvarande en omfattande satsning på tjänstepensionsmarknaden och Länsförsäkringar AB förvärvade under 2011 fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv, som ett viktigt steg för att förstärka fondförsäkringserbjudandet ytterligare och möta företagarens behov. Sedan 6 september 2011 är det inte längre möjligt att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning. Ett skäl till detta är att allt fler väljer fondförsäkring och Länsförsäkringar har länge arbetat med att utveckla erbjudandet i den riktningen. De historiskt låga räntorna har bidragit till tidpunkten för beslutet, eftersom traditionella garantiprodukter inte är anpassade till dagens förutsättningar. Som en följd av utvecklingen på de finansiella marknaderna sänktes återbäringsräntan för traditionellt förvaltade försäkringar den 1 november till noll. Under 2011 var återbäringsräntan i genomsnitt 4 procent. De förändringar som genomförts under året är en del av Länsförsäkringars långsiktiga strategi att bedriva pensionsförsäkringsverksamhet i vinstutdelande bolag. Bankverksamhet Bankverksamheten bedrivs i en helägd dotterbolagskoncern till Länsförsäkringar AB. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank ingår också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek som erbjuder bolån, Länsförsäkringar Fondförvaltning som erbjuder sparande i investeringsfonder och Wasa Kredit som erbjuder leasing och avbetalning. Bankverksamheten erbjuder ett komplett utbud av banktjänster till privatpersoner och lantbrukare. Ett erbjudande finns även till småföretag och är under fortsatt utveckling. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en lönsam tillväxt och en god kreditkvalitet med låga kreditförluster. Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och utsågs i december till Årets Bank 2011 av tidningen Privata Affärer. Utmärkelsen erhölls utifrån bedömningen att Länsförsäkringar är en framgångsrik och offensiv fullsortimentsbank med Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden. Den lokala förankringen i kombination med att kunden är enda uppdragsgivaren har stor betydelse för Länsförsäkringars kundnöjdhet. Länsförsäkringar har för sjunde gången både Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och Sveriges mest nöjda bolånekunder. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på cirka 60 procent. Specialiseringen innebär ett renodlat fokus på djuren och dess ägare och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har också ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer samt stöttar forskning kring djurhälsa. Verksamheten växer sig också allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har länsförsäkringsbolagen också en möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Liv, koncernen Mkr Premieinkomst, netto Konsolidering % Solvens % Balansomslutning Genomsnittlig återbäringsränta 8,6 8,8 Länsförsäkringar Bank, koncernen Mkr Rörelseresultat, Mkr Räntenetto, Mkr Affärsvolym, Mdr Antal kunder

9 9

10 Länsförsäkringar Älvsborg betalar årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Älvsborgs kunder. Försäkringsförmedlad affär Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäkringar de kunder som väljer att företrädas av försäkringsmäklare när de köper försäkring. För länsförsäkringsbolagens räkning förvaltade Mäklarservice vid utgången av 2011 en sakförsäkringspremie om (1 008) Mkr. Tillväxten har framför allt skett på Kommun affär och till viss del även på Ansvarsförsäkring medan Tran sportförsäkring har minskat. Den mäklade försäljningen av liv- och pensionsförsäkringsprodukter uppgick till (12 555) Mkr i försäljningsvärde. Den minskade försäljningen ligger främst hos de större mäklarhusen medan mindre och medelstora mäklare har haft en viss tillväxt. Den mäklade sakförsäkringsmarknaden utvecklas för närvarande inom ett par områden som utmanar länsförsäkringsgruppen på ett delvis nytt sätt på marknaden för förmedlad sakförsäkring. Det faktum att försäkringsförmedlarna konkurrerar mer med varandra ökar också kravet på unika produkt- och konceptupplägg. Under 2011 utvecklade Länsförsäkringar automatiserade tjänster även inom sakförsäkringsområdet, med möjlighet för mäklarna att underlätta och förbättra administration till kunderna. I den förmedlade livförsäkringsaffären har detta varit en självklarhet under flera år. Satsningen på tjänstepensionsmarknaden har påskyndat den process- och produktutveckling och de förändringar och åtgärder som nu vidtas blev ett speciellt år för Länsförsäkringars mäklade livförsäkringsaffär. För första gången på länge minskade den totala försäljningen. Länsförsäkringars framtida erbjudande till mäklarmarknaden kommer i större utsträckning baseras på erbjudanden från Länsförsäkringars fondlivbolag. Detta var också året då ett eventuellt provisionsförbud på allvar började diskuteras i Sverige. Vilket i sig lett till att vissa mäklare börjar erbjuda ett nettoalternativ 1 för alla sina tjänstepensionskunder. Inom livförsäkring utnämndes Länsförsäkringar för femte året i rad till Årets Bästa Mäklardisk av branschorganisationen Sfm (Svenska Försäkringsförmedlares förening). 1 Mäklarna fakturerar sitt arvode direkt till berörda tjänstepensionskunder Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar AB:s uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete. Syftet är att skapa ännu bättre förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli ännu mer framgångsrika på sina respektive marknader och att realisera marknadsstrategins mål om lönsam tillväxt och de mest nöjda kunderna. Marknadsstrategin stakar därmed ut vägen för att nå en ökad kundorientering där kunderna ska uppleva en tydlig kundnytta med att ha sitt bank- och försäkringsengagemang samlat i Länsförsäkringar. En central del i utvecklingsarbetet handlar om att förflytta kunderbjudandet för att differentiera Länsförsäkringar och realisera marknadsstrategin. Ledstjärnan är de önskade positionerna inom respektive delmarknad; privat, företag och lantbruk. Länsförsäkringar ska vara den bästa leverantören av ekonomisk trygghet för bostadsägare på privatmarknaden. Automatiserad skadereglering ger ökad effektivitet Effektivare skadehantering är ett prioriterat utvecklingsområde på privatmarkanden. En ökad automatisering av skaderegleringsprocessen ska bidra till en bibehållen ledande marknadsposition och nöjda kunder. Skaderegleringskostnaderna förväntas minska genom effektivare hantering och ökad kvalitet i skaderegleringen. Automatiserad skadereglering syftar till att förenkla och effektivisera hanteringen av volym skador genom leverans av ett verktyg och arbetssätt för automatiserad direktreglering. 10

11 Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder för sjätte gången på privatmarknaden i en jämförelse mellan alla svenska banker enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Vassare sparerbjudande Länsförsäkringars ambition att växa på sparmarknaden fortsätter att göra avtryck i utvecklingsarbetet. Under året levererades en fondflyttartjänst som gör det möjligt för kunderna att flytta direktsparande i fonder från andra banker utan kapitalvinster eller kapitalförluster. Under året har två digitala vägledningar levererats, de båda verktygen utgår från kundens behov och kan användas i mötet med kunden. Genom att säljaren använder sig av de digitala vägledningarna för Personlig Spar- och Försäkringsplan får säljaren stöd att utifrån kundens behov ge kunden den ekonomiska trygghet inom Spara och Försäkra som kunden behöver. Mobila tjänster Före sommaren lanserades Länsförsäkringars Iphoneapp och Androidapp. Kunderna kan bland annat se saldo och de senaste transaktionerna samt överföra pengar mellan egna och fördefinierade konton. Under 2012 kommer kunderna även att kunna betala räkningar, godkänna e-fakturor och göra överföringar till andra banker via mobilen. Solvensarbete med kundernas bästa för ögonen Länsförsäkringar startade arbetet med att förbereda sig för de nya kapitalkraven redan 2008 och kommer att uppfylla de obligatoriska Solvens II-reglerna när de träder i kraft. Arbetet leder till utökad styrning med dimensionerna Risk och Kapital, för att styra och anpassa risktagandet i verksamheten och för att få en effektivare användning av kapitalet. Länsförsäkringar ska vara bäst för småföretagare Fler leveranser av banktjänster för småföretagare Satsningen på banktjänster för småföretagare är en av gruppens största. Det erbjudande av banktjänster som Länsförsäkringar tagit fram vänder sig i första hand till småföretag med enkla behov och som redan idag är företagskunder. Utvecklings arbetet under 2011 har lett till leveranser av bland annat internettjänster för företagare inklusive stöd för behörighetshantering för företag. Dessutom har det skett förbättringar av funktioner för effektivt processtöd vid produktanslutning och kredithantering. Före sommaren lanserades en ny produkt i form av Bankgaranti Förenklad premieberäkningsmodell Arbetet med att ta fram en modern och förenklad premieberäkningsmodell fortsatte under Premieargumenten ska på bästa möjliga sätt avspegla risken samtidigt som de kan hanteras effektivt i kundmötet. Effektivare kundmöten För att frigöra mer säljtid startades ett antal utvecklingsinitiativ under året. Målet är att förenkla varje steg i försäljningsprocessen genom att ta bort dubbelarbete. Utgångspunkten är att förbättra säljstödet och verktygen utifrån en gemensam process för både nyförsäljning och beståndsvård. Under året levererades bland annat ett nytt användargränssnitt samt en ny beräkningsfunktion för pensionsplaner. Fortsatt fokus på motoraffären Under 2011 har utvecklingsarbetet inom motorförsäkring fortsatt med bibehållet fokus. Syftet är att skapa förutsättningar för effektivare affärs- och arbetsprocesser, bland annat genom en rad projekt som utvecklar IT-stödet för motorförsäkring. Länsförsäkringar är de gröna näringarnas bank och försäkringsbolag Vassare erbjudande till skogsägare Under 2011 har utvecklingsarbetet på lantbruksmarknaden i första hand riktat sig mot skogsägare. Före sommaren lanserades vår nya Skogsförsäkring Max som är en fullvärdesförsäkring med självrisk. I slutet av året levererades en ny sparaprodukt i form av Skogskonto med fast ränta. 11

12 bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Älvsborg är ett ömsesidigt bolag. Bolagsstyrningen i Länsförsäkringar Älvsborg utgår från svensk lagstiftning och stöttas av den kvalitetshandbok som byggts upp via kvalitetscertifieringen, ISO 9000, som Länsförsäkringar Älvsborg omfattas av. Bolaget följer, i tillämpliga delar, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Anpassning till Koden påbörjades under 2006 och slutfördes under Huvudsakliga avvikelser avser Kodens bestämmelser om kallelse och genomförande av bolagsstämma samt mandattiden för styrelsens ledamöter. Förklaringar till avvikelserna anges nedan. En särskild avdelning på bolagets hemsida om bolagsstyrning finns tillgänglig under fliken Om oss. Bolagsstyrningsrapporten granskas inte av bolagets revisor. Bolagsstämma Länsförsäkringar Älvsborg är ett ömsesidigt bolag. Bolagsstämman är Länsförsäkringar Älvsborgs högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Fullmäktigeorganisationen finns beskriven under bolagsstyrningsfrågor på bolagets hemsida. Stämmoledamöterna är valda representanter för försäkringstagarna. Ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen den 13 april 2011 på Hotell Swania i Trollhättan, som tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelse och VD. Dessutom fastställdes bland annat principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen. Bolagsstämman leddes för första gången av en vald ordförande från fullmäktige, Britt-Marie Haglund, med den äran. Omval skedde av Gunilla Johansson, Hyssna och Svante G. Peterson, Trollhättan. Dessa omvaldes enhälligt som ordinarie styrelseledamöter fram till 2014 års bolagsstämma. Vid årets stämma deltog 49 fullmäktigeledamöter, inklusive suppleanter, samt 9 styrelseledamöter och den utsedda revisorn. Från bolaget närvarade ledningsgrupp och stab. Sammandrag av protokoll från bolagsstämman är publicerat på bolagets hemsida. Kallelse till stämma sker via personligt brev till varje ledamot samt via hemsidan. Avvikelsen från Kodens rekommendation kan motiveras av att samtliga ledamöter bäst nås via personlig kallelse. Efter stämman informerade Lennart Olofsson från Länsstyrelsen på ett förtjänstfullt sätt om det aktuella läget för klimatanpassningen inom vårt område. Fullmäktige kallades under året till ytterligare två möten, ett heldagsinformationsmöte den 25 oktober, samt ett regionalt diskussionsmöte under våren, så kallade eftermiddagsträffar. Båda mötena har till syfte att hålla fullmäktige väl uppdaterade. Närvaron under dessa möten tenderar att öka år från år. Vårens regionala möten behandlade framför allt den relativt nystartade larmcentralen som representerades av Anders Lindhjem, Operativ Chef. Höstens informationsmöte diskuterade formalian i bolagsstyrningen med fokus på bolagsordningen. Mötesdeltagarna kom fram med många förslag till ändringar och idéer som i flera fall har en möjlighet att komma vidare som motioner vid kommande stämmor. 12

13 VD-kommentar En nära dialog med våra ägare, kunderna, är en självklarhet inom Länsförsäkringar Älvsborg. Beredning för tillsättande av styrelse Bolagets valberedning utarbetar förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningens ledamöter väljs för en mandattid om fem år med en möjlighet till omval på ytterligare fem år, samt vid senaste stämman med möjlighet till en extra förlängning med ett elfte år. Valberedningens uppgifter och arbetsformer framgår av Instruktion för valberedningen som fastställs årligen på bolagsstämman och finns publicerad i sin helhet på bolagets externa hemsida. beredning för tillsättande av fullmäktigeledamöter Det nya ansvarsområdet för valberedningen som fastställdes 2009 är att valberedningen i samråd med bolagets utsedde tjänsteman ansvarar för nominering av kandidater till de regionala fullmäktigevalen års fullmäktigeval skedde i regionerna Älvdalen och Östra med nyval av sammanlagt tre nya suppleanter, samtliga i Älvdalen. Stämman antog också en motion om ett elfte mandatår för de ledamöter som suttit sina två femårsperioder. Valberedningen består av följande ledamöter: Lars Lundin, född: 1945 Huvudsaklig sysselsättning: Försäljningschef Mandattid i valberedningen: 2012 petra Johnsson, född: 1965 Huvudsaklig sysselsättning: Företagskonsult Mandattid i valberedningen: 2015 Ulla Lindorin, född: 1957 Huvudsaklig sysselsättning: Butikschef Mandattid i valberedningen: 2013 Morgan Ernstsson, född: 1963 Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare inom säkerhetsbranschen Mandattid i valberedningen: 2012 Jan-Åke Claesson, född: 1958 Huvudsaklig sysselsättning: Sektionschef för trafiken Borås Stad Mandattid i valberedningen: 2014 jan-erik mellberg, född: 1951 Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare inom fastighetsförvaltning Mandattid i valberedningen: 2014 tillsättande av revisorer Enligt bolagsordningen ska Länsförsäkringar Älvsborg ha en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna utses årligen. Vid 2011 års bolagsstämma utsågs följande: Ordinarie revisor Michael Lindengren, auktoriserad revisor, PWC Öhrlings Revisionsbyrå Suppleant Bodil Johansson, auktoriserad revisor, PWC Öhrlings revisionsbyrå Lekmannarevisorer Till lekmannarevisorer fram till nästa stämma omvaldes Lisbeth Billkrantz, Överlida tommy källmark, Fristad 13

14 bolagsstyrningsrapport Styrelsens arbete år 2011 Möten och närvaro Närvaro Styrelsemöte (12) Ersättningsutskott (3) Finansutskott (2) Lars Hallkvist Ing-Marie Odegren Gunilla Johansson 12 Per Johansson 12 Sten Lundqvist 12 2 Emilio Salvadores* 11 Svante G Petersson 10 2 Viveka Reventberg 12 Peter Strandman 11 3 Helena Stor Hansson 12 Fredrik Hilmersson* 9 *Personalrepresentanter Under året hölls 12 styrelsemöten, varav två möten var extra telefonmöten. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen har anpassats till Kodens bestämmelser. Arbetsordningen finns publicerad på bolagets hemsida. Tabellen utvisar antalet möten inom respektive organ som hållits under år 2011 liksom de enskilda ledamöternas närvaro. Arbetsfördelning inom styrelsen Styrelsen har inrättat Finansutskott och Ersättningsutskott. Revisionsarbetet utförs av hela styrelsen, medan de övriga utskotten består av valda ledamöter från styrelsen. Finans- och Ersättningsutskottet ska regelbundet rapportera sitt arbete till styrelsen som beslutsunderlag. Revisionsarbete Styrelsen hanterar i sin helhet revisionsarbetet. Två gånger under året har revisionsfrågor redovisats, på marsmötet redovisade de externa revisorerna slutrevisionen och dessutom redovisades den etiska granskningen av de valda lekmannarevisorerna. Dessutom deltog de interna kontrollfunktionsföreträdarna och redovisade ett sammandrag från tidigare års arbete. Övriga revisionsfrågor hanteras vid varje styrelsemöte. Revisorernas rapport av VD:s arbete behandlades av styrelsen på marsmötet i samband med den externa revisionen. Finansutskott Till ledamöter i finansutskottet är följande valda: Lars Hallkvist, Ing-Marie Odegren, Svante G Petersson och Sten Lundqvist. Utskottet har haft två protokollförda möten under året. Årets möten var i april och september. Utskottet rapporterar till styrelsen som har beslutanderätt. Ersättningsutskott Till ledamöter i ersättningsutskottet är följande valda: Lars Hallkvist, Ing- Marie Odegren och Peter Strandman. Utskottet har haft tre möten under året där frågor om VD:s ersättning och övriga ersättningsfrågor har behandlats. Utskottet rapporterar till styrelsen som beslutar och i sin tur rapporterar till stämman. Bolaget är kvalitetscertifierat via ISO 9000 samt miljöcertifierat via ISO :

15 Kontrollmiljö och revisionsarbete Processen för intern kontroll återfinns i kvalitetshandboken och omfattar fem huvudaktiviteter: riskbedömning, compliance, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt internrevision. Internrevisor, Risk controller och Compliance har gemensamt sammanställt en övergripande årsplan där även extern kontroll så som extern revision, skaderevision och bankrevision finns inlagd i planen. VD fastställde planen för Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med den organisation, beslutsordning samt fördelning av befogenheter och ansvar mellan de olika organ styrelsen och verkställande direktören inrättat för bolaget. Denna ordning dokumenteras och kommuniceras i styrdokument i form av interna policies, riktlinjer och instruktioner. Styrelsen i sin helhet har via revisionsarbetet kvalitetssäkrat den finansiella rapporteringen. Riskkontroll Riskkontroll omfattar arbete med att identifiera och kartlägga väsentliga risker, av både kvantitativ och kvalitativ karaktär, som påverkar bolaget avseende dess finansiella ställning. Dessa risker kartläggs och identifieras genom fastställda metoder och arbetssätt gemensamma för Länsbolagsgruppen. Kartläggningen sker på bolags- och enhetsnivå. Riskkontrollfunktionen är gemensam för länsförsäkringsbolagen Göteborg och Bohuslän, Halland och Älvsborg från och med hösten Den kvalitativa informationen i form av till exempel operativa risker har under våren skett till VD. Under hösten har ett arbete påbörjats för att redovisa bolagets risker i en samlad riskrapport. Sammanfattningsvis kan redovisas att bolagets ekonomiska ställning med marginal efterlevs avseende den kvantitativa kartläggningen. Den kvalitativa kartläggningen redovisar ett antal risker vilka verksamheten ständigt arbetar med att förebygga. Dock kan konstateras att bolaget har en totalt sett god riskkontroll. 15

16 bolagsstyrningsrapport Compliance Funktionen Compliance har till uppgift att fortlöpande identifiera, bedöma, övervaka och rapportera compliancerisker, d v s risk för sanktioner enligt lag eller föreskrift och risk för finansiell förlust. Rapportering har under året skett till VD vid fyra tillfällen samt vid två tillfällen, på februari mötet och augustimötet, till styrelsen. En särskild rutin är fast slagen för funktionen av VD. Årets rapporter fastställde att verksamheten drivs väl i enlighet med gällande lagstiftning och bolagets regelverk med vissa förbättringsområden såsom telefonpolicy, numera nytagen, hantering av egenkontroller i verksamheten, samt ersättningspolicyn. Internrevision Styrelsen har utsett en från den operativa verksamheten oberoende granskningsfunktion, Internrevision, med huvudsaklig uppgift att stödja styrelsen med uppföljning av att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med av styrelsen utfärdade riktlinjer och fattade beslut samt att verksamheten bedrivs mot av styrelsen uppsatta mål. Internrevision ska även granska och utvärdera bolagets organisation, rutiner, styrning och kontroll av verksamheten. Styrelsen har fastställt en särskild instruktion för internrevision. Årets internrevisionsrapport av kvalitets- och miljösystemet lades fram på styrelsens februarimöte av internrevisorn. Ett antal mindre avvikelser har noterats och samtliga är nu åtgärdade eller på gång att åtgärdas. Ett kontinuerligt arbete pågår med att eliminera och reducera identifierade väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Arbetet inkluderar utveckling och förbättring av kontrollaktiviteter samt insatser för att medarbetarna ska ha rätt kompetens. Bolaget kvalitetsgranskar varje sakskada över kronor vid två tillfällen under skaderegleringsprocessen för att uppnå högsta kundtillfredsställelse och kvalitet. Gräns för företagsförsäkringsskador är en miljon kronor. Granskningen ger regelmässigt upphov till förbättringsförslag inom olika områden. Vi har kunnat notera en genomgående hög kundtillfredsställelse vid reglering av storskador. Information och kommunikation De interna styrdokumenten är föremål för översyn och beslut minst en gång per år. Styrdokumenten publiceras på bolagets interna hemsida samt till viss del även på den externa hemsidan. Varje chef ska se till att bestämmelserna kommuniceras till underställd personal. Granskningar har skett av dotterbolag och franchisetagare tillsammans med Compliance, där viss brist ligger i styrning av bolagen. Samtliga revisioner har överlämnats till berörda samt VD. Kontrollaktiviteter Riskerna i den finansiella rapporteringen begränsas genom noggrant förberedda bokslut, standardiserade arbetsrutiner med inbyggda kontrollfunktioner samt utvärdering av arbetet med kontinuerliga förbättringar. Den finansiella informationen analyseras och granskas på olika nivåer i organisationen innan den blir offentligt publicerad. 16

17 styrelsens ledamöter Olika erfarenheter ger bredd åt företaget. Bolagets styrelseledamöter har tillsammans lång erfarenhet från en rad olika områden och branscher, vilket är en stor tillgång. Ledamöternas lokala förankring garanterar samtidigt att bolaget behåller närheten till våra kunder och fortsätter utveckla ett helhetserbjudande som bygger på våra kunders behov och önskemål. Styrelsen fastställer bland annat organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll. Länsförsäkringar Älvsborgs styrelse Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. I detta ansvar ingår bland annat att fastställa organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning. För att skapa ett effektivt styrelsearbete, fastställer styrelsen årligen en arbetsordning. Ansvaret för bolagets riskarbete ligger också hos styrelsen som årligen beslutar om bolagets övergripande styrdokument. Detta sker normalt vid konstituerande styrelsemöte, men sker vid behov även på andra styrelsemöten. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Styrelsen består från och med ordinarie bolagsstämma 2010 av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter samt VD som ingår i styrelsen. Därutöver finns 2 ordinarie arbetstagarledamöter. Inga suppleanter är utsedda. Mandattiden för de bolagsstämmovalda ledamöterna uppgår till tre år. Avvikelse från Kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år sker mot bakgrund av att bolagsstämman är suverän att när som helst avsätta eller tillsätta styrelseledamot oavsett mandattid. Längre mandattid än ett år bidrar dessutom till att säkerställa kompetensen i styrelsen. Styrelsen presenteras på nästa uppslag. 17

18 styrelsens ledamöter Lars Hallkvist [f. 1963] Borås Ordförande Jur.kand. advokat, verksam och delägare i Gullack Advokatbyrå i Borås Sysselsättning: Advokat Uppdrag: Ordförande, biträde och rådgivning till bolaget och dess dotterbolag Invald i styrelsen: 2004 Mandattid: 2013 Ing-Marie Odegren [f. 1948] Bollebygd Vice ordförande Ingenjör, fristående högskoleutb, personal adm, pedagogik, partnering, beteende-, marknad- och miljökunskap Sysselsättning: VD, AB Alingsåshem Uppdrag: Vice ordf. Styrelseledamot humlegården, ledamot i energimyndighetens beställargrupp Bebo, Statens VA-nämnd och RTG Invald i styrelsen: 1991 Mandattid: 2013 Gunilla Johansson [f. 1959] Hyssna Civilekonom, elevutbildning på ASEA, auktoriserad revisor på Ernst & Young, företagare med rådgivning i Centraleuropa och Sverige Sysselsättning: Egen företagare, ekonomisk rådgivning Uppdrag: Styrelseledamot Invald i styrelsen: 2002 Mandattid: 2014 Per Johansson [f. 1965] Ulricehamn Teknisk utbild ning, arbete i egna företaget med entreprenader, skid uthyrning och skidskola Sysselsättning: Egen företagare Uppdrag: Styrelseledamot Invald i styrelsen: 2003 Mandattid: 2012 Sten Lundqvist [f. 1950] Vänersborg Civilekonom. Ekonomi- och finansdirektör Unisys, ekonomidirektör Skandia Intern., president Skandia US Holdings, VD Edgecom AB, Senior Business Manager Ericsson AB Sysselsättning/Uppdrag: VD och styrelseledamot Svante G Petersson [f. 1961] Trollhättan Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola, MBA (Master of Business Administration) från IMD, Schweiz. Tidigare delägare och divisionschef i AB Cerbo, Trollhättan Sysselsättning: Egen företagare inom förmedling av riskkapital, finansiering och affärsöverlåtelser Uppdrag: Styrelseledamot. Tidigare innehaft styrelseuppdrag i ett flertal familjebolag och internationella koncerner Invald i styrelsen: 2005 Mandattid:

19 viveka reventberg [f. 1971] Vårgårda Civilekonom. Har arbetat med revision samt som ekonom i mindre, medelstora och större företag Sysselsättning: Lantbruksföretagare. Äger och driver familjeföretaget Wårgårda Herrgård Uppdrag: Styrelseledamot Invald i styrelsen: 2009 Mandattid: 2012 Helena Stor hansson [f. 1971] Åmål MBA International Management, civil ekonom. Projekt utvecklare och projekt ledare inom lokal och regional utveckling sedan 1998 Sysselsättning: Egen företagare Uppdrag: Styrelseledamot Invald i styrelsen: 2004 Mandattid: 2012 PETER STRANDMAN [f. 1961] Borås Civilekonom Handelshögskolan i Göteborg, Managementkonsult, Controller, VD Sysselsättning: Konsult med inriktning på bolagsstyrning. VD och styrelseuppdrag Precens AB Uppdrag: Styrelseledamot Invald i styrelsen: 2007 Mandattid: 2013 Personalrepresentanter Fredrik Hilmersson Trollhättan Tekniskt gymnasium, olika butikschefsarbeten emilio salvadores Trollhättan Högskoleutbildning inom data / egen företag are från Landstingets dataavdelning under fem år Sysselsättning: Skadereglerare Uppdrag: Styrelseledamot, ledamot i Personal klubbens styrelse sedan 2004 Utsedd av Personalklubben: 2010 Sysselsättning: Serviceingenjör Dataavdelningen sedan 1996 Uppdrag: Ledamot i styrelsen samt ordförande i Personalklubben Utsedd av Personalklubben: April 2008 Styrelsesuppleanter Revisorer Revisorsuppleant Verkställande Direktör HELEN LUNDIN* Michael Lindengren, Göteborg Bodil Johansson, Trollhättan sten lundqvist, Vänersborg lisbeth Billkrantz, Överlida tommy KÄLLMARK, Fristad *Personalrepresentant

20 vår närvaro Vår lokala närhet ger många fördelar Vi finns där kunderna finns och det ger oss möjligheten att snabbt sätta oss in i deras vardagsekonomi och hjälpa till när något händer. Lokal närvaro är en av Länsförsäkringar Älvsborgs största tillgångar. Närheten i kombination med att kunderna är delägare, vet vi är ett vinnande koncept. En ny, geografiskt indelad, kontorsorganisation tar vara på möjligheterna på den lokala närmarknaden. Genom ett lyhört och nära ledarskap kan vi utveckla vår verksamhet efter kundernas behov. Vi kan utveckla produkter och tjänster i nära samarbete med kunderna. Vi har sju lokala kontor inom fd Älvsborgs län inom kort öppnar vi också i Ale. Vi täcker därmed vårt verksamhetsområde, som består av 19 kommuner, på ett bra sätt. Våra lokala försäkringsombud fungerar som nästa länk i försäkringsfrågor. Att dygnet runt kunna erbjuda snabb och smidig skadereglering är oerhört viktigt och vi vet att det är något som kunderna sätter mycket stort värde på. Med hjälp av skadejouren på vår larmcentral så fungerar detta i nära koppling till övrig verksamhet. Att bygga förtroende genom att ha tät kontakt med kunderna är en avgörande framgångsfaktor. Vi har kunden i centrum och fortsätter med hjälp av våra kompetenta medarbetare att hitta den bästa lösningen i varje kundärende. 20

54 bolagsstyrningsrapport

54 bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen i Länsförsäkringar Älvsborg utgår från svensk lagstiftning och stöttas av den kvalitetshandbok som byggts upp via kvalitetscertifieringen, ISO 9000, vilken Länsförsäkringar Älvsborg omfattas

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 2012 2 1 2 Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 212 Året i siffror Innehåll Inledning 3 212 211 Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring, Mkr 249,9-17,6 Året i siffror 4 Vd-kommentar Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Länsförsäkringar Älvsborg

ÅRSREDOVISNING 2010 Länsförsäkringar Älvsborg ÅRSREDOVISNING 2010 Länsförsäkringar Älvsborg 2010 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring 100,7 (460,7) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring -83,6 (28,5)

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg

ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg 2009 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring 460,7 (-363,6) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 28,5 (115,7)

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 2014-03-20. Bolagsstyrningsrapport

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 2014-03-20. Bolagsstyrningsrapport LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 2014-03-20 Bolagsstyrningsrapport 2(8) Bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Gävleborg följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag,

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Länsförsäkringar Skånes styrelse

Länsförsäkringar Skånes styrelse Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2013 Skapad datum 2007-03-08 Senast ändrad 2014-02-14 Senast fastställd datum 2014-02-14 Fastställs av Länsförsäkringar Skånes styrelse Inledning Länsförsäkringar

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för 2012

Bolagsstyrningsrapport för 2012 Bolagsstyrningsrapport för 2012 Bolagsstyrning i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, utgår från svensk lagstiftning, främst Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

En särskild avdelning på bolagets hemsida om bolagsstyrning finns. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

En särskild avdelning på bolagets hemsida om bolagsstyrning finns. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Länsförsäkringar Östgöta är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna och att de i egenskap av ägare genom inbetalning av försäkringspremier

Läs mer

Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner

Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner Stockholm den 27 oktober 2011 Sida 1 (5) PRESSINFORMATION Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilka ägaren direkt eller indirekt styr bolaget. Styrningen regleras främst av svensk lagstiftning, Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 november 2016 stadfäst av Finansinspektionen den 11 januari 2017 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Stockholm,

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm Närvarande: Statsrådet Maria Larsson Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd, Socialdepartementet

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Ersättningspolicy för Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig sakförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig sakförsäkring Fastställd: 2017-05-11 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

BOLAGS- STYRNINGS- RAPPORT

BOLAGS- STYRNINGS- RAPPORT BOLAGS- STYRNINGS- RAPPORT INLEDNING Länsförsäkringar Bank AB (Länsförsäkringar Bank) är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB som i sin tur ägs av 23 kundägda länsförsäkringsbolag och 14 socken-

Läs mer

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta... 2 2. Överstyrelse, beredningsnämnd, styrelseledamöter och revisorer... 2 2.1

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Holmen AB är ett publikt svenskt aktiebolag som sedan 1936 är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic. Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Läs mer

Instruktion för styrelsen - Länsförsäkringar Jämtland

Instruktion för styrelsen - Länsförsäkringar Jämtland 1 Instruktion för styrelsen - 1. Inledning Enligt Allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1) och Försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska bolaget säkerställa att bolaget

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG Bolagsstyrningsrapport

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG Bolagsstyrningsrapport LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 217-3-23 Bolagsstyrningsrapport 2(9) Bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Gävleborg följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011 C Friis Sida 1(5) Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011 Inledning Almi har att avge en bolagsstyrningsrapport då regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG Bolagsstyrningsrapport

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG Bolagsstyrningsrapport LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 216-3-22 Bolagsstyrningsrapport 2(9) Bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Gävleborg följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser:

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser: Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar så att den långsiktiga värdeutvecklingen

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen. Protokoll fört vid årsstämma i Mycronic AB (publ), org. nr 556351-2374, den 4 maj 2017 i Stora Aulan på Norra Latin/Stockholm City Conference Center, Drottninggatan 71 B i Stockholm, kl. 17.00 18.30 1

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 HSBs kod för föreningsstyrning HSB där möjligheterna bor INLEDNING HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014 Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014 Inledning Almi Företagspartner AB (Bolaget) är ett svenskt aktiebolag som ägs av svenska staten. Utöver vad som följer av lag, författning eller bolagsordning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern 1 Innehållsförteckning 1. Utseende av valberedning m.m.... 2 2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer... 2 2.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm... 3 2.2. Tillsättning av styrelse... 4 2.3.

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen H ALVÅRSRAPPORT L ÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2001 1 (6) Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen Första halvåret 2001 i korthet Stor kundtillströmning till sakförsäkring och bank med ökade marknadsandelar.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för 2015

Bolagsstyrningsrapport för 2015 Bolagsstyrningsrapport för 2015 PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt sakförsäkringsföretag som ägs av de arbetsgivare som tecknat kreditförsäkringsavtal med bolaget. Bolagsstyrning i PRI Pensionsgaranti

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för 2013

Bolagsstyrningsrapport för 2013 Bolagsstyrningsrapport för 2013 PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt sakförsäkringsföretag som ägs av de arbetsgivare som tecknat kreditförsäkringsavtal med bolaget. Bolagsstyrning i Försäkringsbolaget

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Radiotjänst i Kiruna AB 2012 Bolagsstyrningsrapport Radiotjänst i Kiruna AB, 2012 Bolagsstyrningen i Radiotjänst i Kiruna AB sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

2 Delägare Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare.

2 Delägare Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock inte på grund av återförsäkringen såsom delägare. 1(5) Bolagsordning Länsförsäkringar Gävleborg har valt att följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) till de delar den är tillämplig för ömsesidiga försäkringsbolag. Huvudsyftet med Koden är att bidra

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport FastPartner är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrning inom FastPartner Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad.

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad. 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265, i Hållbara Havs lokaler, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm, den 16 april 2015 1

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 2016-03-14 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 1 Förslag från fullmäktiges arbetsgrupp avsett att antas vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2016 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2 1. Inledning Skandia Livförsäkringsbolaget

Läs mer