ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING SODAR på Skene Skog avfallsanläggning, i bakgrunden syns masten där vi också har vindmätare

2 INLEDNING Luftvårdsförbundet skall inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor. I målsättningen ingår att vara naturlig kontaktyta mellan kommuner och företag. Deltagande i forskning och utveckling är en viktig del av förbundets verksamhet. LUFTVÅRDSFÖRBUNDET SKALL - verka i västra Sverige - kartlägga luftföroreningar och dess spridning genom undersökningar och genom att utföra spridningsberäkningar - tillhandahålla väderdata - vinddata på låg och hög höjd samt temperaturer - som regelbundet inhämtas från förbundets vind- och temperaturmaster samt SODAR-anläggningar - mot bakgrund av EU-direktiv och miljökvalitetsnormer tillhandahålla kunnande och system för luftkvalitetsövervakning - anordna kurser och övningar för användare av spridningsmodellen - redovisa undersöknings- och beräkningsresultat på ett överskådligt sätt och tillgängligt för allmänheten - fungera som forum för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor - samverka med andra luftvårdsförbund för erfarenhetsutbyte - informera förbundets medlemmar om verksamheten - utföra vindenergiberäkningar såväl för hela kommuner som för enskilda vindkraftverk - bredda användningen i kommunerna till att även omfatta räddningstjänsterna

3 MEDLEMMAR Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götalands län utanför Göteborgsregionens område är medlemmar (38 stycken). Gullspång Munkedal Tranemo Alingsås Götene Orust Trollhättan Bengtsfors Herrljunga Skara Töreboda Bollebygd Hjo Skövde Uddevalla Borås Karlsborg Sotenäs Ulricehamn Dals-Ed Lidköping Strömstad Vara Essunga Lysekil Svenljunga Vårgårda Falköping Mariestad Tanum Vänersborg Färgelanda Mark Tibro Åmål Grästorp Mellerud Tidaholm Anslutna medlemmar i förbundet är också de 31 företagen: Akzo Nobel AB, Bohus Akzo Nobel AB, Trollhättan Alingsås Energi Artic Paper Munkedals AB, Munkedal Borealis, Stenungsund. Borås Energi och Miljö, Borås Elmo Sweden AB, Svenljunga Fyrstads Flygplats AB, Trollhättan G&M Lysekil AB, Lysekil GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan IAC Group AB, Färgelanda Jirotex Furudahlsgruppen Sandared AB Leröy Smögen Seafood AB Marks Kraftvärme AB, Kinna Munksjö Paper AB, Billingsfors Paroc AB, Skövde Perstorp Oxo AB, Nol Preemraff Lysekil Ragnsell AB, Vänersborg Rexcell Tissue Airlaid AB, Bengtsfors SBE Svensk BrikettEnergi AB, Ulricehamn SCA Hygiene Paper AB, Edet Bruk, Lilla Edet. Foto till höger. Skaraborgs Flygflottilj, Såtenäs Spicer Nordiska Kardan AB, Åmål Svedbergs i Dalstorp AB, Dalstorp Trafikverket, Göteborg Trollhättan Energi AB, Trollhättan Uddevalla Energi AB, Uddevalla Vargön Alloys AB, Vargön Vattenfall ElnätService AB, Stenungsund Vårgårda Värmecentral AB Västtrafik, Skövde Ryaveret Borås. Foto: Superstudio Trollhättan-Vänersborgs flygplats - 3 -

4 STYRELSE MM Styrelsen har fr.o.m. förbundets årsmöte haft följande sammansättning. Ordinarie ledamöter Ersättare Representanter för kommunerna: Thomas Mellqvist (c) ordförande Mona Hallberg (m) Ugglevägen 3B Sjunde Villagatan SEXDREGA BORÅS Peter Wijkmark (s) Torbjörn Bergman (m) Repslagaregatan 1D Säter, Stångesäters Gård TROLLHÄTTAN SKÖVDE Olle Hagström (fp) Gunnar Lidell (m) Fornkullevägen 5 Holmen FÄRGELANDA FRÄNDEFORS Kenneth Johansson (m) Gunilla Hermansson Majgårdsgatan 11 Nordhemsgatan ULRICEHAMN NOSSEBRO Kent Folkesson (c) Särnmarksgatan 4C LIDKÖPING Vakant Representanter för företagen: Hans-Olof Larsson vice ordförande Elenor Loyd Munksjö Paper AB Borås Energi och Miljö BILLINGSFORS BORÅS Eval-Lotta Stolt Helen Larsson Akzo Nobel AB Jirotex Furudahlsgruppen AB BOHUS SANDARED Alexander Öjerskog Leif Mowitz Preemraff Lysekil AB GKN Aerospace LYSEKIL TROLLHÄTTAN Leif Svensson Bengt-Allan Frost Elmo Sweden Mark Kraftvärme AB SVENLJUNGA Industrigat 16, SKENE Styrelsen har under verksamhetsåret hållit tre sammanträden (7 mars, 7 maj och 3 okt)

5 Revisorer Ersättare Gilbert Karlsson Lave Thorell Lejdaregatan 14 Hästskovägen VÄNERSBORG VÄNERSBORG Ernst Peterson Magnus Cassel Växthusvägen 9 Farledsgatan VÄNERSBORG VÄNERSBORG Valberedning Janåke Sjöquist Cecilia Andersson Perstorpsvägen 20 Öngatan KINNA BRÄMHULT För beredning och verkställighet av styrelsens beslut har styrelsen utsett en arbetsgrupp med följande sammansättning: Thomas Mellqvist, ordförande Hans-Olof Larsson, vice ordförande Per Eckberg, verkställande tjänsteman Hans Berglund, sakkunnig David Svenson, sakkunnig Ingemar Karlsson, sakkunnig Barbara Sandell, sakkunnig Maria Bylund, Strömstad Johanna Thorén, Borås Håkan Magnusson, Mariestad Annika Svensson har varit Länsstyrelsens kontaktperson i luftvårdfrågor Arbetsgruppen har samlats två gånger under verksamhetsåret och för övrigt haft kontakt via telefon och e-post. MÄTNINGAR Mätningar har genomförts enligt den för året gällande kontrollstrategin. Partiklar PM 10 har mätts dygnvis i Uddevalla. Vidare har PM 2,5 och PM 10 mätts i gaturum i Skövde samt i bakgrundsluft som månadsmedelvärden i Mariestad (Observatoriet). Vi har mätt NO2 i gaturum i samtliga medlemskommuner som årsmedelvärde. Mätningarna presenteras på årsmötet i en separat rapport. För mätningarna har förbundet anlitat IVL, Göteborg

6 SPRIDNINGSBERÄKNINGAR Luftvårdsförbundet har under året anlitats för ovanligt många spridningsberäkningar med ALARM-modellen: Ragnsells i Vänersborg Förskola och bensinstation i Borås Centrala gator i Borås Nytt bostadshus i centrala Borås Skorstenssänkning på Vargön Alloys Tömning av bergrum i Strömstad Pelletspanna på Varners lager i Vänersborg Flytt av värmepanna i Hökerum, Ulricehamn Vindrosor för Alingsås EMISSIONSDATABASEN Under 2014 har fortsatt uppgradering av förbundets databas skett. VÄDERSTATIONER Vindmaster Förbundet har vindmaster på följande tio platser: Bengtsfors, Mellerud, Vänersborg, Ale, Stenungsund, Borås, Mark, Ulricehamn, Falköping och Töreboda. Dessa har fungerat problemfritt under året. SODAR-anläggningar Flytt av SODAR från Hunneberg Luftvårdsförbundet har tre SODAR-anläggningar. Den som länge stått på Hunneberg utanför Vänersborg har under våren flyttats till Heljestorp avfallsanläggning på gränsen mellan Vänersborg och Trollhättan. Flytten gick bra och SODARn har fungerat bra på sin nya plats. En fördel med den nya platsen är att den står på inhägnad mark och att personalen på anläggningen har lite koll på den. SODARn i Bengtsfors har gått mycket bra under hela året. Vår tredje SODAR som vi under 2013 flyttade till Skene Skog avfallsanläggning i Marks kommun kunde inte stå kvar då den störde en granne till anläggningen. Vi hittade en ny plats på Änglarp återvinningsanläggning i Svenljunga och där har det fungerat bra under året. SPRIDNING LUFT och ALARM Samarbetet med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Karlstad angående deras intresse av Sprida Luft, har fortsatt under året

7 Vi har även besökt Hallands länsstyrelse, Kustbevakningen, räddningstjänsten på Orust samt Preemraff för att visa Sprida Luft och ALARM. ÅRSMÖTE Skaraborgs Flygflottilj, Såtenäs Luftvårdsförbundets årsmöte ägde rum den 7 maj på Skaraborgs flygflottilj. Flottiljchef Michael Cherinet hälsade välkommen och informerade om verksamheten. Därefter informerade Karin Persson, IVL, om förbundets mätningar under 2013 samt om de pågående mätningarna Leif Enger, Km-konsult AB, visade de spridningsberäkningar han gjort för kväveoxider och partiklar i Västra Götaland. Årsmötet avslutades med ett intressant studiebesök på Såtenäs. 50 personer deltog i årsmötet. AVGIVNA YTTRANDEN Förbundet har yttrat sig till Tidaholms energi över ansökan om tillstånd för flisning, mellanlagring och förbränning av impregnerat virke DELTAGANDE I ANDRA SAMMANKOMSTER Luft i Väst har deltagit i möten med en samrådsgrupp för luftfrågor i länet som träffas 2 gånger per år. KONSULTER Luft i Väst har under året anlitat fem konsulter: IVL Svenska Miljöinstitutet för mätningarna, Enger KM-konsult AB för spridningsmodellen, Patric Svensson för dataarbeten, Ekmans Mätmontage för vindmasterna samt AQ-system AB för SODAR-anläggningarna. EKONOMI För 2014 har medlemskommunerna erlagt medlemsavgifter, bestående av en grundavgift på kronor per kommun och en tilläggsavgift på 50 öre per invånare ( ). Företagens medlemsavgift är normalt kronor. Företagen erlägger sin del av kostnaderna för att bygga upp spridningsmodellen genom etableringsavgifter. Storleken på etableringsavgiften prövas från fall till fall där processutsläpp, installerad effekt, storlek etc. vägs in. Etableringsavgiften är en engångsavgift. Luft i Väst är registrerad för mervärdesskatt. Avgifterna är således momsbelagda. Från och med år 2009 har förbundet avgett skattedeklaration, men förbundet betalar ingen inkomstskatt. Förbundets ekonomiska resultat framgår av resultat- och balansräkningen. För 2014 års verksamhet redovisas ett underskott på kr

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland FÖRE trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Insatsområde Aktiviteter Status Tidsplan Ansvarig 1.1 Tillgänglig

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

Dags att miljörapportera

Dags att miljörapportera Dags att miljörapportera Föregående års verksamhet ska rapporteras senast den 31 mars Den här handledningen visar vad du ska tänka på när du miljörapporterar. Här får du svar på de flesta av dina frågor.

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 211 Fakta om Västra Götaland Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Stiftelsen bildades i samband med att Borås Sparbank år 1995 ombildades till bankaktiebolag Sparbanken

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

brutna löftet Det -Ett examensarbete om överförmyndarnas arbete, länsstyrelsens tillsyn och personerna som drabbas av ett lagvidrigt system

brutna löftet Det -Ett examensarbete om överförmyndarnas arbete, länsstyrelsens tillsyn och personerna som drabbas av ett lagvidrigt system GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Anton Assarsson, Peter Elvemo & Erik Holmlund Examensarbete i journalistik 22,5 hp, HT/10 Handledare: Anna Jaktén Det

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

BOHUSKUSTENS. Bohuskustens vattenvårdsförbund. Ve rksa m hetsbe rätte lse. Förslag till beslut. Datum L5O429. Till årsmötet

BOHUSKUSTENS. Bohuskustens vattenvårdsförbund. Ve rksa m hetsbe rätte lse. Förslag till beslut. Datum L5O429. Till årsmötet Bohuskustens vattenvårdsförbund BOHUSKUSTENS Datum L5O429 Till årsmötet Ve rksa m hetsbe rätte lse Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2OL4 har upprättats och bilagts årsmöteshand li ngarna. Förslag

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer