Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress Allt du behöver veta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta"

Transkript

1 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag. SENASTE FRÅN AVTALSRÖRELSEN 2016 SOMMARKRYSSET LÖNEKARTLÄGGNING LÖNAR SIG UNIONENVECKAN

2 LEDAREN tt jämställt arbetsliv är en självklar och viktig fråga för oss i Unionen. Samtidigt lever vi i en verklighet där osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män fortfarande finns kvar. Där vi finns, i det privata näringslivet, är gapet som störst. Vi inom Unionen har ett ansvar att göra något åt detta, att tillsammans se till att förändra och förbättra villkoren ute på våra arbetsplatser. Vi har en framgångsrik lönemodell sedan nästan 20 år som bygger på att det är den konkurrensutsatta sektorn som sätter ett märke för lönehöjningarna. FÖRBUNDSSTYRELSEN Cecilia Fahlberg, förbundsordförande, Stockholm, Peter Hellberg, 1:e vice ord förande, Stockholm, Martin Linder 2:e vice ordförande, Volvo IT, Göteborg. Ordinarie ledamöter: Stefan Carlsson, Telia Sonera, Öst, Andreas Grünewald, IT-konsult i egen regi, Stockholm, Mikael Hansson, Astra Zeneca, Göteborg, Anette Hellgren, Antenn, Väst, Martin Johansson, SAS, Stockholm, Gun Karlsson, SVT, Stockholm, Hans Lindau, Ellos AB, Sjuhall, Ulrika Johansson, Gestamp HardTech AB, Norrbotten, Victoria Kirchhoff, Egmont Kärnan AB, Sydväst. Suppleanter: Björn Ekblom, Eltel, Göteborg, Heléne Lundqvist, Foria AB, Östra Sörmland Gotland. Personalrepresentanter: Elisabeth Berglund, Kennet Morin, Ulf Olsson, Anna Lövgren. Med årliga lönekartläggningar upptäcks osakliga löneskillnader. Utan en exportindustri som förmår konkurrera med omvärlden har vi ingen välfärd att fördela. Inte minst viktigt är att denna modell i grunden är solidarisk då den gett reallöneökningar för hela arbetsmarknaden, såväl privat som offentlig sektor. Det glöms ofta bort när krav ställs på att stora delar av arbetsmarknaden ska få större lönelyft än vad märket ger. Risken är uppenbar att grupper utan marknadskrafter i ryggen skulle hamna i ett sämre läge utan den konkurrensutsatta sektorn som draglok i avtalsrörelsen. Sverige har en segregerad arbetsmarknad där kvinnor och män finns i olika branscher och yrken och på olika nivåer på arbetsplatserna. Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för hem och familj än män. Det är ett arbete på lång sikt att rucka på de strukturer som finns i samhället. Att uppmärksamma att deltidsarbete är en fälla, med bland annat lägre pension som följd, är ett exempel. Det finns mycket vi kan göra redan i dag. Beskedet från regeringen att årliga lönekartläggningar ska införas är bra. När dessa genomförs kontinuerligt upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader. Det ser vi bland annat i förbundets senaste rapport Lönekartläggning lönar sig där säkert många av er var med och bidrog till årets resultat. Arbetslivet måste också bli mer föräldravänligt, där föräldraskap ses som en tillgång oavsett kön. Tid och pengar till kompetensutveckling och fler kvinnliga chefer är också nycklar till ett mer jämställt arbetsliv. Och, inte minst, fler kollektivavtal. Kvinnor är i dag i majoritet bland medlemmar som saknar kollektivavtal, med sämre löneutveckling och försämrad pensionstrygghet som följd. Detta måste vi arbeta med varje dag, året om på våra arbetsplatser. För det är med samlade krafter vi kan genomföra viktiga förändringar och få ett bättre och mer jämställt arbetsliv. Cecilia Fahlberg Unionens förbundsordförande Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, , Redaktör Maria Österberg, , Fotografier Unionen Upplaga Tryckeri NRS Tryckeri ISSN Miljömärkt trycksak Papper Amber Graphic 120 gram hetluft 2/13

3 Hej! I det här numret har vi flera spännande artiklar som du kan låta dig inspireras av. Bland annat berättar P G Andersson, ordförande i Svenska fotbollsförbundet, om när dom skulle flytta till nya lokaler och missnöje uppstod. Du kan också läsa om Jaqueline Maier som berättar om sitt engagemang att hjälpa andra. På sidan 8 finns information om regeringens förslag om höjt a-kassetak från i höst. Något som är positivt för våra medlemmar. Trevlig läsning! Maria Österberg Redaktör REDAKTÖREN Vad vill du läsa om i nästa Hetluft? Skicka gärna dina tips till Lönekartläggning och analys kan förhindra osakliga löneskillnader Unionens senaste undersökning om lönekartläggning visar att endast en tredjedel av företagen där Unionen har en klubb genomför en kartläggning och analys varje år. En tredjedel av företagen har inte genomfört detta arbete under den senaste treårsperioden och bryter därmed mot diskrimineringslagens krav. Lönekartläggning och analys ger resultat. En tredjedel av företagen som genomförde lönekartläggning och analys upptäckte löneskillnader som behövde rättas till. Fyra av tio kom fram till att andra åtgärder än lönejusteringar behövdes, exempelvis kompetensutveckling av anställda med en ogynnsam löneutveckling eller utbildning för lönesättande chefer. Undersökningen visar också att Unionenklubben allt som oftast är delaktig i arbetet med lönekartläggning och analys på företaget men att formerna för samverkan behöver förtydligas och förbättras. En vägledning för förtroendevalda finns på Läs eller ladda ner rapporten Lönekartläggning lönar sig, 2015 på unionen.se 1 1 LönekartLäggning Lönar sig 2015 P G Andersson, ordförande i Unionenklubben på Svenska fotbollsförbundet. Läs på sidan 13. LEDAREN...2 PÅ GÅNG I AVTALSRÖRELSEN LÖNEKARTLÄGGNING LÖNAR SIG...5 Jaqueline vill engangera sig för något gott... 6 TAKET HÖJS I A-KASSAN så här påverkas medlemskapet... 8 Facklig verksamhet byggs i malaysia... 9 Vilken bransch vill du ha inblick i? Du vet väl att du kan välja vilken bransch du vill tillhöra? Ditt val påverkar vilken information du får från Unionen om aktiviteter, aktualiteter och trender i branschen. Ditt val styr också vilken utgåva av branschtidningen Inblick du får som bilaga till Kollega fyra gånger per år*. Gör så här för att se vilken bransch du är med i och för att byta bransch. Logga in på unionen.se. Välj bransch på sidan Mina uppgifter / bransch. Glöm inte att spara ditt val. * Är du med i branschen Farmaci & Hälsa får du Inblick med varje nummer av Kollega, det vill säga 8 nummer per år. hetluft 2/13 3

4 INTERVJU AVTAL AVTAL 2016 Medlemmarnas önskemål tas upp på förbundsrådet Hallå där Camilla Svanström, klubbstyrelsen, IT-företaget Dell AB i Stockholm. Camilla är engagerad i frågor om utbrändhet och upplever en stor glädje när någon kommer tillbaka till jobbet på 100 procent efter en sjukskrivning. Hur kommer det sig att du blev fackligt förtroendevald? För några år sedan valde vi att starta en ny Unionenklubb här på arbetsplatsen. Jag fick frågan om jag ville vara med och kände att jag hade något att bidra med. I dag jobbar jag med löner, jämställdhet, utbrändhet och fungerar som stöd i personliga samtal. Jag skulle vilja göra mer men hinner mest släcka bränder. Vilka är de viktigaste frågorna på din arbetsplats? Många kommer förbi och frågar om löner eller hur det går med de nya kollektivavtalen. En annan viktig fråga är löneregler och hur vi ska jobba för lika lön för lika arbetet. Dessutom prioriterar vi arbetet med att stötta utbrända och har bra rehabiliteringsmöten med arbetsgivaren. När får du belöning för ditt fackliga engagemang? När någon har mått dåligt under en längre period och kommer tillbaka till jobbet på 100 procent. Det ger mig energi att fortsätta arbetet. Dessutom är det fint att Unionenmedlemmarna på arbetsplatsen har förtroende för mig. Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media Det är som vanligt mycket som händer men stort fokus ligger på avtalsrörelsen 2016 som faktiskt redan är igång. Vi är i slutskede av den första fasen av avtalsrörelsen insamlingsfasen. Vi har gjort undersökningar bland förtroendevalda och medlemmar i form av enkäter, avtalskonferenser och andra aktiviteter. Resultatet av vad Unionens medlemmar tycker och tänker inför avtalsrörelsen sammanställs och blir till ett underlag inför förbundsrådets beslut om inriktning. Den 8-9 juni är det dags för det viktiga förbundsrådet. Då tar Unionens förtroendevalda genom förbundsrådsledamöterna ett inriktningsbeslut som visar vilken riktning avtalsrörelsen ska ta. Detta beslut ligger till grund för de avtalsspecifika krav som vi lämnar över till motparterna inför förhandlingarna En het potatis är som alltid löneökningarna. I förhandlingarna om märket den viktiga siffran som visar arbetsgivarnas totala kostnadsökning under kommande avtalsperiod utgår parterna från att inflationen ska vara två procent, som är Riksbankens inflationsmål. Inflationen har den senaste tiden varit betydligt lägre än två procent men nu ser vi en ljusning att inflationen går åt rätt håll mot de två procenten. Vissa arbetsgivarorganisationer har börjat antyda att de vill göra avsteg från inflationsmålet men eftersom det går åt rätt håll och Riksbanken gör allt som krävs för att nå dit är det enda rätta att ha is i magen. Nuvarande modell har tjänat Sverige väl och varit gynnsamt för både arbetsgivare och löntagare. Den finns många andra frågor som är viktiga och en sådan är flexpension. Den är viktig av flera skäl men framför allt handlar det om att Unionens medlemmar som i framtiden kommer att bli pensionärer inte ska gå in i livet efter arbete med dålig ekonomi. Den allmänna pensionen sjunker och tjänstepensionen blir en allt viktigare del och behöver fyllas på. Lägg till att vi kommer att behöva jobba längre. Unionens medlemmar ska ha en trygg pension och kunna välja själva om de vill varva ner inför pensionen. På de områden denna lösning redan finns behöver vi bygga ut avsättningarna och där den inte finns behöver vi få igenom den. Det är några veckor kvar men jag vill passa på att i förväg önska dig en riktigt bra sommar. Vi hörs i Hetluft i höst igen. Niklas Hjert Förhandlingschef P.S. Jag vill påminna att man som medlem i Unionen kan beställa arbetsrättsliga tidskrifter, t.ex. Lag & Avtal och Arbetarskydd, till ett rabatterat pris. 4 hetluft 2/13

5 Att tänka på inför lönekartläggningen Unionen rekommenderar i likhet med Diskrimineringsombudsmannen att arbetet med lönekartläggning och analys genomförs årligen. Detta ger bättre förutsättningar för kontinuitet i arbetet för jämställda löner. Här följer några rekommendationer och i spalten till höger finns argument om arbetet med lönekartläggning och analys på företagsnivå. Vad Unionen vill (ur Unionen om likabehandling) Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Unionen ska verka för att förändra diskrimineringslagen så att lönekartläggningar görs och uppdateras årligen. Unionen anser att den regelbundenhet som skapas vid det årliga arbetet med lönekartläggningar bidrar till att kompetensen hålls vid liv och blir en naturlig rutin på arbetsplatserna. Dessutom är årliga lönekartläggningar i linje med årliga lönerevisioner. Detta leder till färre tvisteförhandlingar om osakliga löneskillnader. Unionen anser att lönekartläggning måste genomföras med kvalitet. En förutsättning för detta är kompetens och medvetenhet om kvinnors och mäns olika villkor på arbetsmarknaden samt samverkan mellan arbetsgivare och fack. Unionen kräver en förbättring kring samverkansformerna vid lönekartläggningsarbetet. Rekommendationer inför lönekartläggningen Inför att arbetet med lönekartläggning och analys ska påbörjas är det bra om ni tar upp frågan om samverkansformer med arbetsgiva- Klubb? Har ni rapporterat in från 2015-års löneförhandlingar? För att förbundet ska få kunskap om klubbarnas förhandlingsresultat och en uppfattning om hur löneavtalen har fungerat är det viktigt att du som klubbrepresentant skickar in resultatet. Ni kan rapportera in lönerna på: unionen.se/fortroendevald/klubbens-arbete/rapportera-loneforhandlingsresultat. Om du har några frågor kring denna rapportering e-posta till unionen.se. ren. Utgångspunkten är att arbetet i sin helhet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter. Ni bör lägga upp en plan för de olika stegen i arbetet, komma överens om vilka som ska ingå i arbetet, hur ofta och när ni ska träffas samt vilka underlag som behöver tas fram inför de olika samverkanstillfällena. Lyft gärna frågan om huruvida de personer som ska genomföra arbetet med lönekartläggning och analys har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett fullgott sätt. Om det finns behov av att inhämta kunskap eller utveckla kompetens är det en fördel om såväl arbetsgivarrepresentanter som arbetstagarrepresentanter tillgodoser dessa behov innan själva arbetet med lönekartläggningen och analysen påbörjas. Läs mer på unionen.se under råd och stöd och förtroendevald finns checklistor och rekommendationer angående arbetet med lönekartläggning. Om inget händer Om arbetsgivaren inte på frivillig väg vill följa diskrimineringslagens krav på att vart tredje år genomföra en lönekartläggning och analys eller om ni inte får tillgång till den information som behövs för att ni ska kunna samverka i detta arbete på ett meningsfullt sätt bör ni först påminna arbetsgivaren om skyldigheterna enligt diskrimineringslagen. FAKTA Löneinsamling och förhandlingsrapporter (eller rapportering av löneförhandlingsresultat) är inte samma sak. Löneinsamlingen är på individnivå och sker under hösten. Löneförhandlingsresultatet är mer av karaktären snabbstatistik och mäter enbart förhandlingsresultat. Löneinsamlingen som är på individnivå täcker mer än bara förhandlingens resultat (till exempel rörliga lönedelar, byten av tjänst etc etc). LÖNEKARTLÄGGNING ARGUMENT För ett aktivt och systematiskt arbete med lönekartläggning och analys Rätten att inte bli diskriminerad av skäl som har samband med kön är en grundläggande mänsklig rättighet. Lönekartläggning och analys är ett led i arbetet för att förverkliga principen om alla människors lika värde och rättigheter i arbetslivet. Kravet på att genomföra en lönekartläggning och analys minst vart tredje år framgår av diskrimineringslagen. Bestämmelserna är vitessanktionerade. Att fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt lag måste prioriteras. Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder. Även om det är arbetsgivaren som ensidigt bär det juridiska ansvaret för att skyldigheterna enligt diskrimineringslagen fullgörs vill vi från fackets håll understryka att det är ytterst angeläget att vi ges faktiska förutsättningar att leva upp till vår del av det ansvar som parterna tilldelats av lagstiftaren. Det finns ett oförklarat lönegap mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Även om det med största sannolikhet inte är arbetsgivarens avsikt kan det finnas löneskillnader som behöver rättas till även på vårt företag. Lönekartläggning och analys är en bra metod för att på ett systematiskt sätt kvalitetssäkra lönesättningen ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett aktivt arbete med lönekartläggning och analys medför att företaget uppfattas som en trovärdig, seriös och attraktiv arbetsgivare. Acceptans och genomskinlighet i lönesättningen skapar större arbetsglädje och motivation hos arbetstagarna och kan vara en konkurrensfördel när företaget rekryterar nya medarbetare. Läs mer på unionen.se under råd och stöd och förtroendevald finns mer att läsa angående arbetet med lönekartläggning. hetluft 2/13 5

6 REPORTAGE Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media Mina krigsupplevelser har gjort att jag vill hjälpa människor Jaqueline Maier Chávez var bara 6 år gammal när inbördeskriget bröt ut i Nicaragua. Under nästan fyra år fick hon uppleva hur grymt och absurt kriget är människor som dödas, brist på mat, att vara skild från föräldrarna och att ta skydd för att överleva. I dag är det viktigt för henne att engagera sig för något gott att hjälpa människor. Det gör hon som förtroendevald på Fresenius Kabi AB i Uppsala. Jaqueline vill engagera sig för något gott Har man upplevt brist på något så grundläggande som mat är det lätt att sätta sig in i andras upplevelser. Det är en stor hjälp när jag möter medlemmar som befinner sig i jobbiga situationer. Jag förstår hur de känner och tänker, säger Jaqueline. När kriget bröt ut stängdes gränserna till Nicaragua och all kommunikation med omvärlden havererade något som innebar att Jaquelines familj splittrades eftersom hennes föräldrar och syster befann sig i Österrike. Under flera månader bodde Jaqueline och hennes bror hos sin mormor utan möjlighet till kontakt med övriga familjen. Tidigt fick hon lära sig att klara sig själv och hjälpa andra när hon kunde. Det här var en tid fylld av så mycket grymhet. Som barn hade jag väldigt svårt att förstå vad som hände. Ena stunden sköt folk på varandra och i nästa var det fullt möjligt att röra KLUBB: Fresenius Kabi, Uppsala ordförande: Frank Glackin BRANSCH: Farmaci och Hälsa MEDLEMMAR: 235 sig fritt för att exempelvis skaffa mat. Jag såg hur folk dog framför mina ögon. Upplevelse att bo med kvinnor ur gerillan När Jaqueline flyttade till Sverige med sin familj som tonåring hade hon en dröm om att någon gång flytta tillbaka till Nicaragua och hjälpa människor. Även om det aldrig blev någon flytt fick hon möjlighet att åka till Guatemala inom ramen för utvecklingsstudier vid Uppsala universitet. Det var en fantastisk upplevelse att bo i läger tillsammans med kvinnor ur gerillan. På så sätt kom jag dem nära för att skriva en rapport om kvinnors möjlighet att återgå till samhället efter krig. Det är relativt jämlikt mellan kvinnor och män under ett krig, men när det är dags att återgå till ett vanligt liv hamnar kvinnor snabbt bakom spisen igen. Så ser det ut världen över. I början av projektet var Jaqueline redo att arbeta för jämlikhet. Däremot var hon inte beredd på att många skulle vara nöjda med att bli hemmafru igen en kulturkrock som gav insikter om att respektera människors val. Jag har ändå hopp om framtiden eftersom de yngre generationerna ifrågasatte könsrollerna. Kriget påverkar. Och visst påverkar det. På så många sätt. Man får bryta ihop. Men det är viktigt att ställa sig upp igen förklarar Jaqueline. Att engagera sig för andra läker trauman Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag. Man kan exempelvis börja som kontaktombud och ta rollen som arbetsmiljöombud när man blir lite varmare i kläderna. I dag är Jaqueline fackligt engagerad på flera sätt. Dels sitter hon i klubbstyrelsen som strateg, förhandlare och likabehandlingsombudsman, dels är hon engagerad i bolagsstyrelsen, koncernens europeiska företagsråd och Unionens regionstyrelse i Uppland. Jag blev intresserad av att engagera mig fackligt när arbetsmiljön drabbades här på Fresenius Kabi av en omorganisation år Efter att ha blivit utsedd till skyddsombud (arbetsmiljöombud) gjorde jag en kartläggning över hur folk påverkades av det nyinförda 5-skiftet. Så småningom gjordes justeringar av schemat och vi fick massagestolar. Ofta räcker det med små förändringar för att förbättra situationen på arbetsplatsen. 6 hetluft 2/13

7 Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media Så får ni större inflytande över lönearbetet När lönerna är klara efter en intensiv period av förhandlingar är det skönt att lägga lönearbetet åt sidan ett tag. Om ni i Unionenklubben vill skapa inflytande över kommande löneutrymme är det däremot nu som arbetet med nästa års löner börjar om man har tid och möjlighet förstås. Hemligheten till en större påverkan ligger nämligen i budgeten. Många gånger sätts ramarna för löneökningarna redan under budgetarbetet för kommande verksamhetsår ett arbete som ofta görs flera månader innan de lokala löneförhandlingarna. Därför är det här är en perfekt tid att skapa förutsättningar till ett större inflytande inför kommande lönerevision. Många förtroendevalda känner frustration över att den egna organisationen inte vill släppa in dem när det kommer till frågor om ekonomi. Men jobbar man systematiskt så brukar man kunna få in en fot någonstans i ekonomiarbetet, säger Anna-Karin Mattsson, lönerådgivare på Unionen. Utvärdera året som har gått Börja med att kika på hur arbetet med årets lönesättning har gått. Funkade planeringen, hur såg löneutrymmet ut, vilka grupper behöver lyftas framöver, lyckades ni få in ett jämställt perspektiv och så vidare. Gör en sammanfattning över vad som var bra och vad ni vill förbättra. Skaffa insyn i ekonomi och budget Det är viktigt att komma in tidigt i budgetarbetet för att kunna påverka de ekonomiska ramarna. Det betyder inte att ni kan gå in på detaljnivå, men att ni ska kunna ha inflytande över helheten. Börja därför med att ta reda på viktiga datum för budgetarbetet. Boka också in möten med ekonomichefen för att ta reda på hur det går för organisationen och hur man tidigare har fördelat pengar mellan investeringar, personal och eventuella ägare. Om företaget går bra, ägarna har fått sina utdelningar och det inte finns några investeringsbehov kan det vara väl motiverat att premiera personalen i kommande budget. Kika gärna igenom budgetar och ekonomiska rapporter innan du bokar mötet med ekonomichefen så du känner dig förberedd, säger Anna-Karin. Skapa ett idéklimat och opinionsbilda Fundera över hur ni vill att lönerna ska används för att stimulera medlemmarna och ta fram argument för hur det påverkar verksamheten positivt. Vad innebär det att lägga ut 0,5 procent mer på en grupp? Finns det andra sätt att motivera: utbildning, jobba mer självständigt eller få uppmärksamhet för bra insatser? Våga tänka nytt och utmana gamla belöningssystem. Lägg också upp en plan för opinionsbildning bland medlemmarna. Gör till exempel en medlemsenkät och ställ frågor om hur man upplever lönesättningen, lönesamtalen och om man tycker sig vara uppskattad via lönen. Det skapar en viktig diskussion bland medlemmar och fångar organisationens uppmärksamhet eftersom det är så påtagligt. Ta gärna med arbetsgivaren i utformningen för att skapa ett bra samarbetsklimat. Kom ihåg att inflytandet över lönepotten är ett långsiktigt arbete och förmodligen inget som förändras över en natt. Ta också kraft i att ni är de som är närmast verksamheten och därför har ovärderlig kunskap i kontakten med arbetsgivaren. KOMPETENSUTVECKLING FRÅGOR OCH SVAR OM LÖN Medlemmar som inte vill företrädas av klubben, vad gäller för dem? Den individuella lönesättningen är grunden i alla Unionens löneavtal och den förutsätter alltid att det finns en dialog mellan medlemmen och chefen om löneutvecklingen. Ni i klubben bevakar medlemmarnas rättigheter och ser till att arbetsgivaren följer de ramar som är satta för lönesättningen. Vad är ett löneavtal? Nästan alla centrala kollektivavtal innehåller ett löneavtal som reglerar hur lönerna ska fastställas i just det område som avtalet avser. Lönerna förhandlas vanligtvis på två nivåer: centralt och lokalt. Centrala löneavtal tecknas mellan olika branschers arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Utifrån de centrala löneavtalen tecknas sedan lokala löneavtal mellan enskilda företag och lokala fackklubbar om tillämpningen av det centrala avtalet. Vad menas med lönerevision? Med lönerevision menas en förändring (revision) av lönen. När och hur din lön ska ändras finns bestämt i ditt centrala löneavtal. I de flesta av dem står det att lönen ska revideras årligen. Ditt eget löneavtal hittar du enklast om du loggar in på unionen.se Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal (vilket inkluderar löneavtal), måste du komma överens med denne om när din lön ska revideras. Detta bör i så fall finnas skrivet i ditt anställningsavtal. Om du inte kommit överens om det i ditt anställningsavtal, är det inte säkert att arbetsgivaren ger dig någon löneökning. På hittar du fler frågor med svar och du kan öva löneförhandling hetluft 2/15 7

8 PÅ GÅNG I höst höjs äntligen taket i a-kassan Regeringen har meddelat att man kommer att föreslå en höjning av taket i a- kassan från och med den 7 september i år. Förslaget innebär i korthet att den som tjänar upp till kr/månad får 80 procents ersättning i 100 dagar (910 kr i dagpenning), därefter sänks taket till (760 kr i dagpenning). Det är planerat att riksdagen ska fatta beslut om förändringen den 16 juni. Höjt tak i a-kassan är positivt för Unionens medlemmar. Det har varit ett krav från oss under många år och därför välkomnar vi förändringen. Taket, som idag ligger på kronor före skatt, har legat still sedan Fortfarande stort behov av inkomstförsäkringen och tilläggsförsäkringen Det höjda taket i a-kassan påverkar Unionens medlemskap eftersom Unionens inkomstförsäkring är ett komplement till a-kasseersättningen. En stor majoritet av Unionens medlemmar kommer dock fortfarande ha stor nytta av inkomstförsäkringen. Även efter höjningen kommer det vara 80 procent av medlemmarna som hamnar över taket och därmed behöver inkomstförsäkringen för att fylla ut inkomstbortfallet. Information om förändringen kommer att gå ut till medlemmarna i början av september. Förbered dig på frågor Vi väntar oss många frågor och ett stort intresse från medlemmarna angående höjningen. Centralt stärker vi upp och förbereder oss på att ta emot en ökad mängd inkommande samtal och frågor via e-post. Som förtroendevald har du en viktig uppgift. Läs gärna på så att du känner dig trygg i att svara på frågor från medlemmarna på din arbetsplats. Mer information kommer via e-post och publiceras på unionen.se/fortroendevald efter beslutet den 16 juni. INTERNATIONELLT Viktigare för Unionen att verka internationellt Inom multinationella företag är rollen som förtroendevald ofta tuff. För Unionen innebär det att det blir allt viktigare att verka internationellt. Dessutom har Unionens nationella framgångar lett till ett stort intresse och förväntningar på att vi ska bli en tydlig aktör internationellt har vuxit. Globaliseringen har förändrat mycket. När företagen blir multinationella krävs det mer internationellt samarbete för att den fackliga verksamheten ska fungera. Företag som Ericsson, H&M, Astra Zeneca och Sandvik har verksamhet över hela världen och vi ser det som vår uppgift att bevaka att tjänstemän i andra länder har fackliga rättigheter men också att stöda utvecklingen med globala allianser och ramavtal. Vi ser också nya ägarstrukturer, där traditionellt svenska företag får utländska ägare. Med en ledning som sitter i ett annat land och kanske har en annan syn på fackliga frågor blir det svårare att vara förtroendevald och nå inflytande, säger Magnus Kjellsson, som är internationell chef på Unionen. Magnus Kjellsson räknar han upp fem prioriterade områden för det internationella arbetet. Påverka i våra internationella federationer. Driva frågor och vara en drivande aktör så att det fackliga arbetet utvecklas utanför Sveriges gränser. Stödja att tjänstemän organiserar sig. I samband med att tjänstesektorn växer över hela världen i förhållande till arbetare stöttar Unionen det fackliga organiserandet av tjänstemän så att inte den totala fackföreningsrörelsen tappar i kraft. Bilaterala samarbeten med andra fackföreningar. Stötta förtroendevalda internationellt. Med en allt större internationell företagsarena blir det extra viktigt att stötta de förtroendevalda på företagen. Unionen bevakar särskilt hur svenska multinationella företag agerar. CSR-frågorna är ett växande område. Stötta företagsnära fackliga utvecklingsprojekt via LO och TCO:s biståndsnämnd. Att Unionen har vuxit så kraftigt de senaste åren har ökat det internationella intresset kring hur vi arbetar med värvning och medlemsvård. Unionen har fått ta emot flera internationella priser för det framgångsrika arbetet. Det har också inneburit stora och delvis nya förväntningar på Unionen när det gäller det internationella arbetet. Det är jätteroligt att Unionen har fått så mycket uppmärksamhet inom fackföreningsvärlden. Nu finns det förväntningar på oss att vi ska bli en tydligare aktör, säger Magnus Kjellsson. Några av de frågor som Unionens internationella verksamhet jobbar med för tillfället är: Påverka förhandlingarna kring handelavtalet TTIP mellan Europa och USA Bidra till att uppmärksamma arbetet efter olyckan i textilfabriken i Bangladesh 2013, då över 1000 människor omkom, och driva att alla multinationella klädföretag som ännu inte har ersatt deras familjer gör detta och skriver under avtal om rättigheter för arbetstagarna. Bevaka och påverka utvecklingen inom transportsektorn, där särskilt utvecklingen av arbetsvillkoren inom flyget är oroväckande. Följa och påverka arbetet med regelförenklingar REFIT och andra frågor inom EU, så inte det fackliga påverkas negativt. Tillsammans med federationerna UNI och IndustriALL bidra till att bygga upp facklig verksamhet i multinationella företag som verkar i olika delar av världen. 8 hetluft 2/13

9 INTERNATIONELLT Facklig verksamhet byggs upp i Malaysia Tillsammans med Handels och federationen UNI jobbar Unionen med ett projekt i Malaysia där syftet är att bygga lokal facklig verksamhet i ett antal multinationella företag som har verksamhet i landet. Det är en inte helt enkel process, dels för att arbetstagarna möter motstånd från ledningen och dels för att facken är resurssvaga. Mycket fokus läggs därför på att försöka organisera arbetstagarna och i projektet arbetar fyra värvare heltid, ett jobb som innebär att de får söka upp arbetstagarna efter arbetstid, dvs ofta runt midnatt för att kunna prata fackliga frågor. Ett tufft jobb med andra ord. Vid företaget Aeon Big, som är japanskt, har man bildat en fackklubb men har ännu inte blivit godkänd av arbetsgivaren. Dock tillåter man fackklubbsordförande att gå om kring klädd i den tröja som ni ser på bilden till höger. För deras del är ett erkännande förhoppningsvis inte långt borta. För facket vid ett annat japanskt företag, Isetan är det betydligt svårare med det fackliga arbetet, trots att facket blivit godkänt. Här motarbetas man på alla sätt av företagsledningen och saken befinner sig just nu i domstol. Vid IKEA fick man sin fackförening godkänd för ett par år sedan och fick också till ett bra kollektivavtal. Den utmaning de står inför nu är öppnandet av ytterligare ett varuhus i Kuala Lumpur. Medarbetarna där kommer att omfattas av samma kollektivavtal som medarbetarna vid det första varuhuset. Dock måste villkoret att 50% +1 är organiserade av facket var uppfyllt för att man ska få till ett erkännande och därmed kunna förhandla kollektivavtal. Ett tufft jobb att snarast möjligt organisera de nya medarbetarna vidtar alltså nu. UNIs Malaysian Liaison Committee sliter med begränsade resurser och verksamhetens överlevnad hänger på att de lyckas öka medlemsantalet i de olika företagsfacken och få dem registrerade och godkända för att därmed få in medlemsavgifter. Projektet stöttar men fokuserar också på en långsiktighet i att göra den fackliga verksamheten oberoende av pengar utifrån. Marie kihlberg Nelving Vid IKEA fick man sin fackförening godkänd för ett par år hetluft 2/13 9

10 HELENAS RETORIKSKOLA Håll tonen? I morse vaknade jag av att telefonen ihärdigt repeterar imitationen av vågsvalp. I min enfald har jag fått för mig att naturljud ska inverka positivt på mitt morgonhumör. En halvtimme senare sitter jag som i trans framför TV:n. Då vaknar jag till liv på riktigt när min man brölar från köket Stäng av eller byt kanal! Makens protest handlar om Tv-journalisten, som monotont rapporterar från än den ena än den andra katastrofen runt om i världen. Rösten skaver och han kan omöjligt ta till sig det viktiga som förmedlas. Tyvärr gjorde jag inte hans morgon bättre när jag brast ut i ett hysteriskt gapskratt. Men, jag känner igen mig, därav skrattet. Som retoriskt skolad slås jag av hur förvånansvärt lite många förbereder sitt HUR. Det är oftast VAD som gäller fullt ut. I bästa fall finns ett litet VARFÖR med i gömmorna. Många planerar vad de vill ha sagt, om de till exempel ska hålla ett anförande. De kan ha spaltmeter med manus om vad exakt de ska säga. Men, det finns sällan en enda liten anteckning om hur de ska förmedla budskapet med rösten och kroppen. Många forskningsresultat visar att kroppsspråket står för så mycket som 90 procent och själva orden bara för 10 procent av budskapet. Jag tror däremot inte att vi kan byta ut 90 procent av orden mot gester, minspel och tonfall, som ovan procentexempel antyder. Däremot är det viktigt hur vi låter och rör oss för att förstärka och förtydliga budskapet. Framförallt se till att innehållet inte skyms av hur vi levererar det. Vi människor är bra på att läsa varandra och tolka det är vi ser och hör, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Ett knarr i rösten kan tolkas som gnäll. En röstmelodi där jag avslutar meningen med att gå upp en aning kan tolkas som en fråga, och därför låta som osäkerhet. För att inte tala om en flackande blick, den kan sänka förtroendet för dig på bråkdelen av en sekund. Det är därför rimligt att anta att orden inte är värda mer än 10 procent om de inte matchas med hur du levererar dem med rösten och kroppen. Mannen förlät förresten mitt gapskratt. Vi hade ett intressant samtal om knarriga röster och hur lätt det är att döma hunden efter håren, eller kanske som i det här fallet - Man ska inte döma katten efter mjauet. Så här får du kraft bakom orden I det här numret får du några tips på vad du allmänt kan tänka på för att du med hjälp av rösten ska få mer kraft bakom det du säger. Säga, inte fråga! När du i text skriver en fråga avslutar du meningen med ett frågetecken. När du pratar kännetecknas frågan av att din röst går upp i slutet av meningen. Var noga med att inte avsluta meningar som inte är frågor som om de vore frågor. Till exempel. Jag heter Ann? Jag vill gärna ha en kaffe med mjölk? Prova skillnaden mellan en fråga och ett konstaterande där din röst håller samma ton i början som i slutet av ordet eller till och med går ner en aning. Röstläge I normala samtal kanske du har ett lite högre röstläge. När det är extra viktigt för dig att låta tillförlitlig, auktoritär eller förtroendeingivande kan du tänka på att lägga rösten lite djupare (mörkare). Ett knep för att få ner rösten i tonläge är att ta ett andetag och sedan börja prata. Prova dig fram och märk skillnaden. Röstvariation En varierad röst i volym, rytm, tonläge, tempo och med pauser hjälper dig att skapa förtroende och uppmärksamhet. Skriv kort ner det du ska säga. Öva röstvariation genom att läsa med inlevelse på olika sätt och undersök vilken rytm och tempo som passar bäst, när du ska lägga in en paus, sänka eller höja röstvolymen för att ladda ditt budskap med kraft. Ta hjälp av de gester som är naturliga för dig och som kompletterar det du säger och ger ytterligare eftertryck till orden. Känsla i rösten En bra tumregel för att skapa engagemang är att visa engagemang. Skriv kort ned det du ska säga. Läs igenom det du skrivit och undersök vad du känner starkt engagemang för. Undersök med hjälp av betoning, tempo och gester hur du också visar det engagemanget du känner så att även den du pratar med får uppleva ditt engagemang. 4 tips för en bra hisspitch Vill du nå fram med ett bra slagkraftigt budskap? Tänk då på att det inte bara är vad du säger som räknas utan också hur du säger det. Vanessa Van Edwards, författare och Behaviour Investigator, har 4 tips på hur du får kraft bakom orden med hjälp av din röst. Det handlar om: Röstläge Säga, inte fråga Röstvariation Känsla i rösten Vanessas tips på Vocal Power for Your Pitch hittar du här watch?v=vj3artprnry Helena som utvecklare på förtroendevaldsektionen och är 10 retorikcoach och kommunikolog hetluft 2/15

11 VÄRVNING Höstens Unionenvecka är den september. Samtidigt genomförs en reklamkampanj om hur du tjänar på att vara medlem. Dags att beställa material till vecka 38 I september anordnas årets andra Unionenvecka och redan i början av juni kan alla klubbar och ombud börja beställa kostnadsfria påsar och andra kampanjmaterial. Vecka 38, den september, är det dags för nästa Unionenvecka. Då kraftsamlar som vanligt hela förbundet både förtroendevalda och förbundsanställda för att synas på arbetsplatserna och prata jobbfrågor och medlemskap. Kampanjtema: Valuta för medlemsavgiften Du tjänar på att vara med i Unionen. För att du får insyn och inflytande förstås, men också i kronor och ören, hundralappar och tusenlappar. Det är det grundläggande kampanjbudskapet i samband med nästa Unionenvecka. Ett tema som handlar om hur du genom att nyttja tjänsterna i medlemskapet och dra nytta av förmånerna i kollektivavtalet får valuta för medlemsavgiften och krafter utöver det vanliga i plånboken. Beställ material från vecka 24 på Vad vill ni göra på er arbetsplats? I samband med Unionenveckan kommer en reklamkampanj på temat att genomföras och vi är extra synliga på arbetsplatserna. Utnyttja detta och passa på att synliggöra Unionen även på ert jobb. Vi vet att ni som förtroendevalda kan ha knappt om tid. Därför har vi tagit fram ett antal förslag på färdiga aktiviteter. Välj vilken eller vilka saker ni vill göra, vi skickar de material och andra hjälpmedel ni behöver, helt kostnadsfritt: Färdigpackade kampanjpåsar, tipsfrågor, kylskåpsmagneter, bildspel med manus och så vidare. Vad händer i er region? Ta gärna kontakt med ert regionkontor för att få veta mer om vad som händer i er del av landet i samband med Unionenveckan och vilket stöd ni kan få i era aktiviteter. Fyra färdiga förslag Välj vilken eller vilka aktiviteter ni vill göra så skickar vi de material och andra hjälpmedel ni behöver: Färdigpackade kampanjpåsar, kylskåpsmagneter, tipsfrågor, bildspel med manus och så vidare. Beställer gör ni på från och med vecka Samtliga material och hjälpmedel är kostnadsfria. Kompiskampanj med premiebutik fortsätter I årets värva en kompis-kampanj kan värvaren välja belöning ur en butik med alltifrån böcker, badhanddukar, solcellsladdare, presentkort hos Funäsfjällen m.m. och möjligheten att skänka pengarna till SOS Barnbyar. Även den nya medlemmen kan välja mellan ett en premie (presentkort hos Adlibris) och att skänka pengarna till SOS barnbyar. Läs mer om vårens kompiskampanj på unionen.se/kompis. Ny reklamfilm om att vi är i Unionen Tidigare i våras hade en ny reklamfilm för Unionen premiär, inom kampanjkonceptet Krafter utöver det vanliga på jobbet. Denna gång berättar vi att vi är fler än någonsin i Unionen över ! - genom att våra tre kända superhjältar får sällskap av ytterligare ett antal. Filmen utspelar sig en tidig morgon på stan där alla superhjältar är på väg till sin arbetsplatser. På cykel, i bil, på tunnebana, i rulltrappa, vid busshållplats, på övergångsställe. Överallt finns det unionare med krafter utöver det vanliga! Filmen och banners på nätet hänvisar till kampanjsidan krafter.unionen.se där man kan läsa mer om alla krafter, alla förmåner och tjänster som medlemskapet innehåller tack vare att vi är många som är med i Unionen. Alla Unionens reklam- och infofilmer finns på youtube.com/unionentv hetluft 2/15 11

12 Tipsa om förmåner! NYA MEDLEMSFÖRMÅNER Tipsa kolegorna om några av Unionens nya medlemsförmåner Familjejuridisk rådgivning och avtal Behöver du hjälp att skriva ett äktenskapsförord, testamente, samboavtal, skuldbrev eller annat privatjuridiskt bindande avtal? Nu har du som medlem i Unionen möjlighet att genomföra en kostnadsfri juridisk behovsanalys online och skriva valfria privatjuridiska avtal med 20 % rabatt, online eller tillsammans med jurist. Läs mer på https://avtal24.se/unionen Förmånliga lån hos SEB, Nordea och Swedbank Unionen har samarbeten med tre banker SEB, Nordea och Swedbank. Samtliga erbjuder rabatt på Medlemslån (lån utan säkerhet). Via SEB och Nordea kan du även ansöka om Bolån med förmånlig ränta. Läs mer på medlemsformaner/bank-ekonomi-och-forsakring Varsågod, 50 kronor rabatt på sommarpocket! Vi firar sommarens intåg och ser fram emot en riktigt spännande, avkopplande och rolig semesterläsning. I samarbete med Unionen bjuder därför alla medlemmar på 50 kronor rabatt i vår sommarpocketkampanj. Så här gör du: surfa in på unionen lägg minst 3 böcker från det utvalda sortimentet i varukorgen och ange kampanjkoden unionen15 till höger i kassan. Rabatten på 50 kr dras sedan automatiskt. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 juli OPINION OCH PÅVERKAN Åh nej, inte en enkät till! Tillhör du en av alla dem som då och då får en enkät eller undersökning i e- postkorgen från Unionen? Är du också en av dem som tänker att det där får någon annan svara på? Så synd. Det är just din åsikt vi vill ha för att kunna förmedla hur du och andra medlemmar i Unionen har det på jobbet och i arbetslivet. Tobias Brännemo är en av Unionens fyra statistiker, en sifferentusiast vars dröm är att fler ville ta sig tid att besvara de enkäter och frågeformulär som Unionen skickar ut till medlemmar och förtroendevalda. Unionen har ett unikt nätverk av förtroendevalda utspridda i Sveriges alla hörn. De kunskaper och dagliga erfarenheter de besitter är en guldgruva av information som vi så gärna vill ta del av, säger Tobias Brännemo. De svar vi får in kan beskrivas som unika känselspröt i verkligheten som gör oss trovärdiga och extra relevanta som samtalspartner för politiker och beslutsfattare och mer intressanta för media. Unionen skickar varje år ut ett antal enkäter till klubbar och medlemmar. Eftersom det redan finns en del underlag ett tiotal år bakåt kan förbundet se trender och positiva eller negativa förändringar. Arbetsmiljöbarometern, som besvaras av arbetsmiljöombuden i Unionen, är till exempel en av de största arbetsmiljöundersökningarna i Sverige som politiker, arbetsmiljöverket med flera får ta del av varje år. - Ju fler som svarar desto tillförlitligare blir resultatet. Och ju fler svar vi får in desto större är möjligheten att bryta ner resultatet på region, bransch, företagsstorlek med mera, säger Tobias Brännemo. Vi vet att många blir överösta med enkäter och undersökningen, både från oss och från andra, och det är förståeligt att man tröttnar på att svara. Det är en trend som blivit ett problem även för Statistiska Centralbyrån. Jag tror att det tidigare fanns någon form av medborgerlig pliktkänsla att bidra till samhällets kunskapsuppbyggnad och utveckling men den har urvattnats av alla enkäter från företag som vill sälja sina produkter och tjänster. För Unionen är de svar vi får från förtroendevalda och medlemmar en ovärderlig informationskälla. Tobias är en av initiativtagarna till Unionens snabbpanel där fler än 200 klubbordförande valt att några gånger per år snabbt svara på ett fåtal korta och dagsaktuella frågor. Målet Vi vill vara de som bäst känner till och kan beskriva tjänstemännens arbetsliv. är att ha ett resultat av en frågeställning inom ett par dygn och sedan kunna redovisa det. Alla som deltar i panelen får också en redovisning av resultaten. Jag är glad att vi lyckats skapa denna ordförandepanel. Med de svar vi får kan vi göra snabba utspel i aktuella frågor och ännu bättre föra fram medlemmarnas åsikter i möten med ministrar och andra beslutsfattare säger Tobias Brännemo. Unionens snabbpanel Vill du delta i Unionens snabbpanel? Hör av dig till 12 hetluft 2/15

13 REPORTAGE Ju mer man engagerar sig fackligt, ju mer kan man förbättra på jobbet P G Andersson, ordförande i Unionenklubben på Svenska fotbollsförbundet. När Svenska fotbollförbundet flyttade till nya lokaler med öppet landskap uppstod ett missnöje bland de anställda. P G Andersson, ordförande i Unionenklubben, gjorde då en undersökning tillsammans med övriga i klubbstyrelsen för att ta reda på orsaken. Snart två år senare är arbetet i full gång med att förbättra arbetsplatsen och P G har dessutom tagit emot utmärkelsen Årets stordåd av Unionen på grund av sitt sätt att sticka ut hakan för medlemmarna. Ni skickade alltså ut en enkät till medlemmarna för att förstå vad missnöjet handlade om? Ja, undersökningen visade på en del arbetsmiljöproblem. Vi hade precis flyttat från lokaler med egna rum och behövde nu anpassa oss till ett öppet landskap. Men vi upptäckte också att det fanns ett ledarskapsproblem och att man upplevde det som svårt att påverka arbetssituationen. Det här beror bland annat på att många har blivit chefer efter lång och trogen tjänst när vikten borde ligga på goda ledaregenskaper. Har undersökningen lett till en förbättring? Bland annat har klubben deltagit vid tillsättandet av en ny generalsekreterare. Det känns väldigt positivt. Det här är en person som vill effektivisera på ett sätt som är bra för alla. Dessutom vill han ha en dialog med oss fackligt engagerade. Det känns äkta. Finns det någon facklig fråga som är viktig för hela idrottsbranschen? Som riksinstruktör har man länge haft kontrakt på ett år i taget. Vi jobbar för att få längre anställningar och har nu lyckats få upp det till två år. Vi kommer att arbeta vidare med frågan, något som uppmuntras av Unionen. Varför tycker du att man ska engagera sig fackligt? Det är viktigt med en dialog med arbetsgivaren. Då kan man påverka arbetssituationen. Och ju mer man engagerar sig, ju mer kan man förbättra. Fördelen med en klubbstyrelse är att man kan jobba på flera sätt, exempel- vis i en lokalgrupp som jobbar för trivsel på arbetsplatsen, en friskvårdsgrupp eller en arbetsmiljökommitté. Hur får du belöning för ditt fackliga engagemang? Personalens förtroende att man kommer till mig och vill prata. Hur har du nytta av uppdraget privat och i jobbet? Det är roligt att kunna ställa upp för folk som behöver hjälp. Dessutom innebär min ordföranderoll att jag behöver ta reda på olika saker. Det är kunskap som jag har nytta av både i min arbetsroll och privat. Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media PG har tagit emot utmärkelsen Årets stordåd! hetluft 2/15 13

14 PÅ GÅNG Almedalen 2015 Unionens förbundsordförande, vice ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen finns på plats under årets Almedalsvecka. Det gör också flera andra av Unionens talespersoner och experter. Många egna arrangemang planeras och Unionen deltar även i andras. Fokus för Unionen är avtalsrörelsen Sex seminarier planeras i vår trädgård på Hästgatan 10. De handlar bland annat om ekonomi, jämställdhet, mångfald, flexpension och digitalisering. Unionen Eget kommer också att ha ett seminarium med Dagens Industri under Almedalsveckan. Unionens seminarier kommer att filmas och finnas på Guldnappen 2015 Guldnappen är Unionens pris till en föräldravänlig arbetsplats. Nomineringsperioden är maj-september. Priset kommer att delas ut den 8 december. Läs mer och nominera din arbetsplats på HBTQ-priset 2015 Unionens hbtq-pris delas ut till en arbetsplats som på ett föredömligt sätt arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Priset delas ut i samband med Stockholm Pride. Så bidrar du till en mer inkluderande arbetsmiljö För Unionen är arbetet för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering i alla dess former en prioriterad fråga. Som ett led i detta arbete har vi nu tagit fram checklistor som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen vilka är kön, ålder, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Du kan använda checklistorna i samtal på arbetsplatsen om hur arbetsmiljön kan göras mer inkluderande utifrån. Checklistorna finns att ladda ner på unionen.se KONGRESS OKTOBER Kom i håg inför kongressen Aktuellt just nu inför kongressen är att föreslå förbundsstyrelse och revisorer innan 31 maj. Snart kommer du även kunna läsa och kommentera alla kongressmotioner. Föreslå förbundsstyrelse och revisorer På Unionens kongress i oktober ska en ny förbundsstyrelse för hela Unionen väljas. Även revisorer och ledamöter till Unionens förbundsövergripande delegation utses, liksom valberedning. Var med och påverka valen. Föreslå vilka du tycker ska väljas. Senast 31 maj kan du nominera via Unionens kongresswebb, kongress.unionen.se Alla revisorer, hela förbundsstyrelsen, inklusive förbundsordförande och vice ordförandena och hela valberedningen, väljs på varje kongress. Enligt stadgarna finns ingen så kallad växelvis avgång för dessa uppdrag. Kongressen bestämmer, hur många tidigare förtroendevalda som får förnyat förtroende genom omval, säger valberedningens ordförande Anne Thelander. Valberedningen ger kongressen förslag till alla uppdrag utom till ny valberedning. Det görs av kongressens beredningsutskott. Det finns vakanser redan nu på grund av pensionsavgångar och avsägelser. Var med och påverka genom dina förslag. Kom bara ihåg att fråga dem du föreslår, så att de vill, uppmanar Anne Thelander. Läs/kommentera motioner på kongresswebben Motionerna finns tillgängliga från mitten av maj. Adressen är kongress.unionen.se och man loggar in på samma sätt som på unionen.se. 14 hetluft 2/13

15 Unionens kongress 2015 sätter ramarna till 2019! På kongressen beslutas vad Unionen ska tycka, tänka och åstadkomma. Förbundskongressen, som hålls i Göteborg oktober, fattar beslut om handlingsprogram som sätter ramarna för kommande fyra års verksamhet. Beslut om politiska program Unionens politiska program beslutas av kongressen och tar sikte på vad förbundet strävar efter på års sikt. På kongressen kommer beslut fattas om ny arbetsmiljöpolitisk plattform och ny lönepolitisk plattform. Förbundets politiska plattform för kompetensutveckling kommer inte revideras på årets kongress. Beslut om handlingsprogram I Unionens handlingsprogram beskriver vi våra hjärtefrågor, de områden som förbundet ska fokusera på kommande kongressperiod Handlingsprogrammet ska vara en vägvisare för förtroendevalda och anställda och ge Unionens medlemmar kunskaper om förbundets grundläggande ställningstaganden. Beslut om stadgar Stadgarna utgör ramar och regler för förbundets demokratiska organisation. Stadgarna styr organisationen både hur saker struktureras men även vilka värderingar som ska vara vägledande. Unionens portalparagraf ( 1.1 och 1.2) utgör utgångspunkterna för vår organisation och allt vårt arbete. Läs och fundera gärna på vad de innebär för dig som förtroendevald. Läs mer: Handlingsprogrammet för och Unionens stadgar finns på unionen.se Beslut om ekonomiska ramar Ekonomiunderlaget styr Unionens ekonomiska ramar under kommande kongressperiod. En Kongressdatum: 31 maj. Sista dag för nominering. Valberedningen kan dock lägga förslag ända fram till utskick som sker den 28 september. Andra veckan i juni. Läs och kommentera motionerna på kongresswebben 30 juni. Sista datum för utskick av handlingar inför kongressen till valda ledamöter. förutsättning för vår fackliga verksamhet och styrka är en välskött ekonomi. Målet med ekonomibeslutet vid kongressen är att säkra Unionens verksamhet långsiktigt. Medlemsavgiften beslutas på kongressen. Val av förbundsstyrelse, förbundsrevisorer och valberedning Under kongressen väljs en ny förbundsstyrelse med ett nytt presidium. Förbundsstyrelsen är sedan högsta beslutande organ i Unionen kommande kongressperiod och fattar löpande beslut om ekonomi, verksamhet, politik och i avtalsförhandlingar. Kongressen väljer också Förbundsrevisorer och valberedning. Förbundsrevisorer genomför löpande revision av förbundets verksamhet. Valberedningen tar under nästa kongressperiod fram förslag på förtroendevalda till branschdelegationer och andra val som förbundsrådet genomför. Valberedningen tar också fram förslag på förtroendevalda till de val som görs på kongressen Beslut om motioner Till kongressen kommer det in förslag, från enskilda medlemmar, medlemmar i grupp eller frånregioner. Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner till kongressen. 12 september. Sista datum för utskick av kongresshandlingar, eventuellt kompletterande handlingar. 28 september. Valberedningens förslag på kandidater går ut till kongressens ledamöter. Kongressskola Bifall med acklamation? Få koll på de olika förslag till beslut och sätt att rösta om besluten som används på kongressen. Hur beslutas det Alla yrkanden, förslag och beslut fattas på fyra olika sätt. Acklamation. Att fatta ett beslut med acklamation innebär att ombuden ombeds säga JA, högt och tydligt, till respektive förslag. Kongressordförande lyssnar in vilket förslag som fått flest JA. Om något ombud tycker ordförande har tolkat JA fel kan denne begära votering genom att ropa votering. Försöksvotering innebär att ombuden röstar i kongressens mötestekniksystem. Votering genomförs om något ombud begärt votering. Kongressordförande får av mötestekniksystemet info om vilket förslag som fått flest röster och säger detta. Om något ombud fortfarande inte är säker på att kongressordförande har rätt kan denne begära rösträkning genom att ropa rösträkning. Rösträkning innebär att de utsedda rösträknarna kontrollerar röstsiffrorna i mötestekniksystemet och lämnar siffrorna till mötesordförande. Om rösträknarna lämnar samma röstsiffror är det slutgiltigt beslut. Reservation. Nu kanske något/några ombud eller en delegation inte är nöjda med beslutet kan de ropa reservation. I så fall kan de lägga in en reservation. En reservation lämnar man in när man måste och är ett väldigt starkt ställningstagande mot ett beslut. Vad beslutas Bifall (Betyder ja!) Kongressen beslutar i enlighet med motionens att -sats/er. Besvarad (Ja, vi gör redan detta) Med hänvisning till befintlig eller planerad verksamhet anses motionärens intentioner redan ha uppfyllts. Gäller även motioner om sådant Unionen inte rår över och därför inte kan besluta om. Beaktad (Bra idé, men vi gör inte exakt så utan på något annat sätt) Kongressen ställer sig bakom intentionerna i motionen alternativt någon eller några delar av motionen men vill inte binda sig att genomföra det på det sätt motionären föreslår. Avslag (Nej) Kongressen anser att motionen inte ska påverka verksamheten under kongressperioden. hetluft 2/15 15

16 Posttidning B Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionen på Returadress: STOCKHOLM SOMMARKRYSSET GER NYA LÖNER GER TRAN? DÄREMOT LARS- ÅKE PÅ SCEN TAFATT RYGG- RAD ELE- MENT ALE VÄG PÅ- LÄGG FISKAR ÅT TVÅ HÅLL 1 MINSKA SIN SKULD VITSDAM IBLAND TRETTON HAR SLÄCKT TÖRST 3 FÖRDEL VÄL TITT SOM TÄTT DELA MILITÄR- BAS KÄRL VÄTE TJUR KELT- PRÄST KRING VISS VÄDUR BUSKIS KONTRA 7 FÖRST 11 OCH SIST Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet. SCEN KANSKE 2 ÅKAR- BRASA PÅVE STÄM- NING KRÄL- DJUR 5 GÅR INTE RYM- 4 ALLT NINGAR BRIST PICK- NICKAR ÄR PEDANT FRID KANTA BRYGGS KUNGA- VAGGA Unionen önskar dig... SODA- VATTEN NN RAS FÖRE FELLOW MITT I ÖLMAGE STAT FIENDER TA TILL- BAKA INNEBÄR HEM- ARBETE ERA 12 GER MUR AVSLAG DIET ÄR SVERIGE AMANDA PÅ FILM ALLTJÄMT ÄR INTERN SKER PÅ PASS FAT BETAL- SÄTT SLÅS IFRÅN VANLIG RÄCKA SKOLTID SISÅ- DÄR BILKOM- FORT STARKA DROPPAR PANN- KAKA RUM KLEN UR- DRUCKEN 9 TRÖSK- REDSKAP OBEKANT RIVS UTAN ATT SKADA MENA MELLAN 13 OCH 19 ÄLSKAT DRAG 8 SVEN- TONS VILLE TVÅ I SLALOM ETER- TYSTNAD FATTIG HAR RÖD LAPP VIGS CAPONE SAMS VIKTIGA VOKALER FIN BIL SPAD ÖVER TRE FINNS INUTI AND- NINGS- STOPP 6 STÄNGER OM BILEN STUMP FILM GER NYTT PIPSPE- LARE LÄNGD Instruktion kommer från Petra Lösningen kommer i nästa nummer! Du kan också hitta det på unionen.se/fortroendevald 10

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader.

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön 2011 y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. y Unionen ska verka för att förändra diskrimineringslagen så att lönekartläggningar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Kongressen föreslås besluta

Kongressen föreslås besluta 1 (9) 2 (9) Kongressen föreslås besluta att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument, tas fram till kongressen 2020 3 (9) Förslag till kongressen avseende STs framtida

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön 3 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 7 En undersökning bland förtroendevalda företagens

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Förord. Unionen 2014. 1 Lönekartläggning har effekt, debattartikel i Svenska Dagbladet 2013-07-25.

Förord. Unionen 2014. 1 Lönekartläggning har effekt, debattartikel i Svenska Dagbladet 2013-07-25. Lönekartläggning lönar sig 2015 1 2 Innehåll Innehåll... 1 Förord... 2 Om rapporten... 4 Bakgrund... 6 Om undersökningen... 6 Lönegapet mellan kvinnor och män... 6 Vad säger diskrimineringslagen... 7 Om

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer