Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress Allt du behöver veta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta"

Transkript

1 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag. SENASTE FRÅN AVTALSRÖRELSEN 2016 SOMMARKRYSSET LÖNEKARTLÄGGNING LÖNAR SIG UNIONENVECKAN

2 LEDAREN tt jämställt arbetsliv är en självklar och viktig fråga för oss i Unionen. Samtidigt lever vi i en verklighet där osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män fortfarande finns kvar. Där vi finns, i det privata näringslivet, är gapet som störst. Vi inom Unionen har ett ansvar att göra något åt detta, att tillsammans se till att förändra och förbättra villkoren ute på våra arbetsplatser. Vi har en framgångsrik lönemodell sedan nästan 20 år som bygger på att det är den konkurrensutsatta sektorn som sätter ett märke för lönehöjningarna. FÖRBUNDSSTYRELSEN Cecilia Fahlberg, förbundsordförande, Stockholm, Peter Hellberg, 1:e vice ord förande, Stockholm, Martin Linder 2:e vice ordförande, Volvo IT, Göteborg. Ordinarie ledamöter: Stefan Carlsson, Telia Sonera, Öst, Andreas Grünewald, IT-konsult i egen regi, Stockholm, Mikael Hansson, Astra Zeneca, Göteborg, Anette Hellgren, Antenn, Väst, Martin Johansson, SAS, Stockholm, Gun Karlsson, SVT, Stockholm, Hans Lindau, Ellos AB, Sjuhall, Ulrika Johansson, Gestamp HardTech AB, Norrbotten, Victoria Kirchhoff, Egmont Kärnan AB, Sydväst. Suppleanter: Björn Ekblom, Eltel, Göteborg, Heléne Lundqvist, Foria AB, Östra Sörmland Gotland. Personalrepresentanter: Elisabeth Berglund, Kennet Morin, Ulf Olsson, Anna Lövgren. Med årliga lönekartläggningar upptäcks osakliga löneskillnader. Utan en exportindustri som förmår konkurrera med omvärlden har vi ingen välfärd att fördela. Inte minst viktigt är att denna modell i grunden är solidarisk då den gett reallöneökningar för hela arbetsmarknaden, såväl privat som offentlig sektor. Det glöms ofta bort när krav ställs på att stora delar av arbetsmarknaden ska få större lönelyft än vad märket ger. Risken är uppenbar att grupper utan marknadskrafter i ryggen skulle hamna i ett sämre läge utan den konkurrensutsatta sektorn som draglok i avtalsrörelsen. Sverige har en segregerad arbetsmarknad där kvinnor och män finns i olika branscher och yrken och på olika nivåer på arbetsplatserna. Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för hem och familj än män. Det är ett arbete på lång sikt att rucka på de strukturer som finns i samhället. Att uppmärksamma att deltidsarbete är en fälla, med bland annat lägre pension som följd, är ett exempel. Det finns mycket vi kan göra redan i dag. Beskedet från regeringen att årliga lönekartläggningar ska införas är bra. När dessa genomförs kontinuerligt upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader. Det ser vi bland annat i förbundets senaste rapport Lönekartläggning lönar sig där säkert många av er var med och bidrog till årets resultat. Arbetslivet måste också bli mer föräldravänligt, där föräldraskap ses som en tillgång oavsett kön. Tid och pengar till kompetensutveckling och fler kvinnliga chefer är också nycklar till ett mer jämställt arbetsliv. Och, inte minst, fler kollektivavtal. Kvinnor är i dag i majoritet bland medlemmar som saknar kollektivavtal, med sämre löneutveckling och försämrad pensionstrygghet som följd. Detta måste vi arbeta med varje dag, året om på våra arbetsplatser. För det är med samlade krafter vi kan genomföra viktiga förändringar och få ett bättre och mer jämställt arbetsliv. Cecilia Fahlberg Unionens förbundsordförande Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, , Redaktör Maria Österberg, , Fotografier Unionen Upplaga Tryckeri NRS Tryckeri ISSN Miljömärkt trycksak Papper Amber Graphic 120 gram hetluft 2/13

3 Hej! I det här numret har vi flera spännande artiklar som du kan låta dig inspireras av. Bland annat berättar P G Andersson, ordförande i Svenska fotbollsförbundet, om när dom skulle flytta till nya lokaler och missnöje uppstod. Du kan också läsa om Jaqueline Maier som berättar om sitt engagemang att hjälpa andra. På sidan 8 finns information om regeringens förslag om höjt a-kassetak från i höst. Något som är positivt för våra medlemmar. Trevlig läsning! Maria Österberg Redaktör REDAKTÖREN Vad vill du läsa om i nästa Hetluft? Skicka gärna dina tips till Lönekartläggning och analys kan förhindra osakliga löneskillnader Unionens senaste undersökning om lönekartläggning visar att endast en tredjedel av företagen där Unionen har en klubb genomför en kartläggning och analys varje år. En tredjedel av företagen har inte genomfört detta arbete under den senaste treårsperioden och bryter därmed mot diskrimineringslagens krav. Lönekartläggning och analys ger resultat. En tredjedel av företagen som genomförde lönekartläggning och analys upptäckte löneskillnader som behövde rättas till. Fyra av tio kom fram till att andra åtgärder än lönejusteringar behövdes, exempelvis kompetensutveckling av anställda med en ogynnsam löneutveckling eller utbildning för lönesättande chefer. Undersökningen visar också att Unionenklubben allt som oftast är delaktig i arbetet med lönekartläggning och analys på företaget men att formerna för samverkan behöver förtydligas och förbättras. En vägledning för förtroendevalda finns på Läs eller ladda ner rapporten Lönekartläggning lönar sig, 2015 på unionen.se 1 1 LönekartLäggning Lönar sig 2015 P G Andersson, ordförande i Unionenklubben på Svenska fotbollsförbundet. Läs på sidan 13. LEDAREN...2 PÅ GÅNG I AVTALSRÖRELSEN LÖNEKARTLÄGGNING LÖNAR SIG...5 Jaqueline vill engangera sig för något gott... 6 TAKET HÖJS I A-KASSAN så här påverkas medlemskapet... 8 Facklig verksamhet byggs i malaysia... 9 Vilken bransch vill du ha inblick i? Du vet väl att du kan välja vilken bransch du vill tillhöra? Ditt val påverkar vilken information du får från Unionen om aktiviteter, aktualiteter och trender i branschen. Ditt val styr också vilken utgåva av branschtidningen Inblick du får som bilaga till Kollega fyra gånger per år*. Gör så här för att se vilken bransch du är med i och för att byta bransch. Logga in på unionen.se. Välj bransch på sidan Mina uppgifter / bransch. Glöm inte att spara ditt val. * Är du med i branschen Farmaci & Hälsa får du Inblick med varje nummer av Kollega, det vill säga 8 nummer per år. hetluft 2/13 3

4 INTERVJU AVTAL AVTAL 2016 Medlemmarnas önskemål tas upp på förbundsrådet Hallå där Camilla Svanström, klubbstyrelsen, IT-företaget Dell AB i Stockholm. Camilla är engagerad i frågor om utbrändhet och upplever en stor glädje när någon kommer tillbaka till jobbet på 100 procent efter en sjukskrivning. Hur kommer det sig att du blev fackligt förtroendevald? För några år sedan valde vi att starta en ny Unionenklubb här på arbetsplatsen. Jag fick frågan om jag ville vara med och kände att jag hade något att bidra med. I dag jobbar jag med löner, jämställdhet, utbrändhet och fungerar som stöd i personliga samtal. Jag skulle vilja göra mer men hinner mest släcka bränder. Vilka är de viktigaste frågorna på din arbetsplats? Många kommer förbi och frågar om löner eller hur det går med de nya kollektivavtalen. En annan viktig fråga är löneregler och hur vi ska jobba för lika lön för lika arbetet. Dessutom prioriterar vi arbetet med att stötta utbrända och har bra rehabiliteringsmöten med arbetsgivaren. När får du belöning för ditt fackliga engagemang? När någon har mått dåligt under en längre period och kommer tillbaka till jobbet på 100 procent. Det ger mig energi att fortsätta arbetet. Dessutom är det fint att Unionenmedlemmarna på arbetsplatsen har förtroende för mig. Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media Det är som vanligt mycket som händer men stort fokus ligger på avtalsrörelsen 2016 som faktiskt redan är igång. Vi är i slutskede av den första fasen av avtalsrörelsen insamlingsfasen. Vi har gjort undersökningar bland förtroendevalda och medlemmar i form av enkäter, avtalskonferenser och andra aktiviteter. Resultatet av vad Unionens medlemmar tycker och tänker inför avtalsrörelsen sammanställs och blir till ett underlag inför förbundsrådets beslut om inriktning. Den 8-9 juni är det dags för det viktiga förbundsrådet. Då tar Unionens förtroendevalda genom förbundsrådsledamöterna ett inriktningsbeslut som visar vilken riktning avtalsrörelsen ska ta. Detta beslut ligger till grund för de avtalsspecifika krav som vi lämnar över till motparterna inför förhandlingarna En het potatis är som alltid löneökningarna. I förhandlingarna om märket den viktiga siffran som visar arbetsgivarnas totala kostnadsökning under kommande avtalsperiod utgår parterna från att inflationen ska vara två procent, som är Riksbankens inflationsmål. Inflationen har den senaste tiden varit betydligt lägre än två procent men nu ser vi en ljusning att inflationen går åt rätt håll mot de två procenten. Vissa arbetsgivarorganisationer har börjat antyda att de vill göra avsteg från inflationsmålet men eftersom det går åt rätt håll och Riksbanken gör allt som krävs för att nå dit är det enda rätta att ha is i magen. Nuvarande modell har tjänat Sverige väl och varit gynnsamt för både arbetsgivare och löntagare. Den finns många andra frågor som är viktiga och en sådan är flexpension. Den är viktig av flera skäl men framför allt handlar det om att Unionens medlemmar som i framtiden kommer att bli pensionärer inte ska gå in i livet efter arbete med dålig ekonomi. Den allmänna pensionen sjunker och tjänstepensionen blir en allt viktigare del och behöver fyllas på. Lägg till att vi kommer att behöva jobba längre. Unionens medlemmar ska ha en trygg pension och kunna välja själva om de vill varva ner inför pensionen. På de områden denna lösning redan finns behöver vi bygga ut avsättningarna och där den inte finns behöver vi få igenom den. Det är några veckor kvar men jag vill passa på att i förväg önska dig en riktigt bra sommar. Vi hörs i Hetluft i höst igen. Niklas Hjert Förhandlingschef P.S. Jag vill påminna att man som medlem i Unionen kan beställa arbetsrättsliga tidskrifter, t.ex. Lag & Avtal och Arbetarskydd, till ett rabatterat pris. 4 hetluft 2/13

5 Att tänka på inför lönekartläggningen Unionen rekommenderar i likhet med Diskrimineringsombudsmannen att arbetet med lönekartläggning och analys genomförs årligen. Detta ger bättre förutsättningar för kontinuitet i arbetet för jämställda löner. Här följer några rekommendationer och i spalten till höger finns argument om arbetet med lönekartläggning och analys på företagsnivå. Vad Unionen vill (ur Unionen om likabehandling) Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Unionen ska verka för att förändra diskrimineringslagen så att lönekartläggningar görs och uppdateras årligen. Unionen anser att den regelbundenhet som skapas vid det årliga arbetet med lönekartläggningar bidrar till att kompetensen hålls vid liv och blir en naturlig rutin på arbetsplatserna. Dessutom är årliga lönekartläggningar i linje med årliga lönerevisioner. Detta leder till färre tvisteförhandlingar om osakliga löneskillnader. Unionen anser att lönekartläggning måste genomföras med kvalitet. En förutsättning för detta är kompetens och medvetenhet om kvinnors och mäns olika villkor på arbetsmarknaden samt samverkan mellan arbetsgivare och fack. Unionen kräver en förbättring kring samverkansformerna vid lönekartläggningsarbetet. Rekommendationer inför lönekartläggningen Inför att arbetet med lönekartläggning och analys ska påbörjas är det bra om ni tar upp frågan om samverkansformer med arbetsgiva- Klubb? Har ni rapporterat in från 2015-års löneförhandlingar? För att förbundet ska få kunskap om klubbarnas förhandlingsresultat och en uppfattning om hur löneavtalen har fungerat är det viktigt att du som klubbrepresentant skickar in resultatet. Ni kan rapportera in lönerna på: unionen.se/fortroendevald/klubbens-arbete/rapportera-loneforhandlingsresultat. Om du har några frågor kring denna rapportering e-posta till unionen.se. ren. Utgångspunkten är att arbetet i sin helhet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter. Ni bör lägga upp en plan för de olika stegen i arbetet, komma överens om vilka som ska ingå i arbetet, hur ofta och när ni ska träffas samt vilka underlag som behöver tas fram inför de olika samverkanstillfällena. Lyft gärna frågan om huruvida de personer som ska genomföra arbetet med lönekartläggning och analys har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett fullgott sätt. Om det finns behov av att inhämta kunskap eller utveckla kompetens är det en fördel om såväl arbetsgivarrepresentanter som arbetstagarrepresentanter tillgodoser dessa behov innan själva arbetet med lönekartläggningen och analysen påbörjas. Läs mer på unionen.se under råd och stöd och förtroendevald finns checklistor och rekommendationer angående arbetet med lönekartläggning. Om inget händer Om arbetsgivaren inte på frivillig väg vill följa diskrimineringslagens krav på att vart tredje år genomföra en lönekartläggning och analys eller om ni inte får tillgång till den information som behövs för att ni ska kunna samverka i detta arbete på ett meningsfullt sätt bör ni först påminna arbetsgivaren om skyldigheterna enligt diskrimineringslagen. FAKTA Löneinsamling och förhandlingsrapporter (eller rapportering av löneförhandlingsresultat) är inte samma sak. Löneinsamlingen är på individnivå och sker under hösten. Löneförhandlingsresultatet är mer av karaktären snabbstatistik och mäter enbart förhandlingsresultat. Löneinsamlingen som är på individnivå täcker mer än bara förhandlingens resultat (till exempel rörliga lönedelar, byten av tjänst etc etc). LÖNEKARTLÄGGNING ARGUMENT För ett aktivt och systematiskt arbete med lönekartläggning och analys Rätten att inte bli diskriminerad av skäl som har samband med kön är en grundläggande mänsklig rättighet. Lönekartläggning och analys är ett led i arbetet för att förverkliga principen om alla människors lika värde och rättigheter i arbetslivet. Kravet på att genomföra en lönekartläggning och analys minst vart tredje år framgår av diskrimineringslagen. Bestämmelserna är vitessanktionerade. Att fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt lag måste prioriteras. Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder. Även om det är arbetsgivaren som ensidigt bär det juridiska ansvaret för att skyldigheterna enligt diskrimineringslagen fullgörs vill vi från fackets håll understryka att det är ytterst angeläget att vi ges faktiska förutsättningar att leva upp till vår del av det ansvar som parterna tilldelats av lagstiftaren. Det finns ett oförklarat lönegap mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Även om det med största sannolikhet inte är arbetsgivarens avsikt kan det finnas löneskillnader som behöver rättas till även på vårt företag. Lönekartläggning och analys är en bra metod för att på ett systematiskt sätt kvalitetssäkra lönesättningen ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett aktivt arbete med lönekartläggning och analys medför att företaget uppfattas som en trovärdig, seriös och attraktiv arbetsgivare. Acceptans och genomskinlighet i lönesättningen skapar större arbetsglädje och motivation hos arbetstagarna och kan vara en konkurrensfördel när företaget rekryterar nya medarbetare. Läs mer på unionen.se under råd och stöd och förtroendevald finns mer att läsa angående arbetet med lönekartläggning. hetluft 2/13 5

6 REPORTAGE Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media Mina krigsupplevelser har gjort att jag vill hjälpa människor Jaqueline Maier Chávez var bara 6 år gammal när inbördeskriget bröt ut i Nicaragua. Under nästan fyra år fick hon uppleva hur grymt och absurt kriget är människor som dödas, brist på mat, att vara skild från föräldrarna och att ta skydd för att överleva. I dag är det viktigt för henne att engagera sig för något gott att hjälpa människor. Det gör hon som förtroendevald på Fresenius Kabi AB i Uppsala. Jaqueline vill engagera sig för något gott Har man upplevt brist på något så grundläggande som mat är det lätt att sätta sig in i andras upplevelser. Det är en stor hjälp när jag möter medlemmar som befinner sig i jobbiga situationer. Jag förstår hur de känner och tänker, säger Jaqueline. När kriget bröt ut stängdes gränserna till Nicaragua och all kommunikation med omvärlden havererade något som innebar att Jaquelines familj splittrades eftersom hennes föräldrar och syster befann sig i Österrike. Under flera månader bodde Jaqueline och hennes bror hos sin mormor utan möjlighet till kontakt med övriga familjen. Tidigt fick hon lära sig att klara sig själv och hjälpa andra när hon kunde. Det här var en tid fylld av så mycket grymhet. Som barn hade jag väldigt svårt att förstå vad som hände. Ena stunden sköt folk på varandra och i nästa var det fullt möjligt att röra KLUBB: Fresenius Kabi, Uppsala ordförande: Frank Glackin BRANSCH: Farmaci och Hälsa MEDLEMMAR: 235 sig fritt för att exempelvis skaffa mat. Jag såg hur folk dog framför mina ögon. Upplevelse att bo med kvinnor ur gerillan När Jaqueline flyttade till Sverige med sin familj som tonåring hade hon en dröm om att någon gång flytta tillbaka till Nicaragua och hjälpa människor. Även om det aldrig blev någon flytt fick hon möjlighet att åka till Guatemala inom ramen för utvecklingsstudier vid Uppsala universitet. Det var en fantastisk upplevelse att bo i läger tillsammans med kvinnor ur gerillan. På så sätt kom jag dem nära för att skriva en rapport om kvinnors möjlighet att återgå till samhället efter krig. Det är relativt jämlikt mellan kvinnor och män under ett krig, men när det är dags att återgå till ett vanligt liv hamnar kvinnor snabbt bakom spisen igen. Så ser det ut världen över. I början av projektet var Jaqueline redo att arbeta för jämlikhet. Däremot var hon inte beredd på att många skulle vara nöjda med att bli hemmafru igen en kulturkrock som gav insikter om att respektera människors val. Jag har ändå hopp om framtiden eftersom de yngre generationerna ifrågasatte könsrollerna. Kriget påverkar. Och visst påverkar det. På så många sätt. Man får bryta ihop. Men det är viktigt att ställa sig upp igen förklarar Jaqueline. Att engagera sig för andra läker trauman Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag. Man kan exempelvis börja som kontaktombud och ta rollen som arbetsmiljöombud när man blir lite varmare i kläderna. I dag är Jaqueline fackligt engagerad på flera sätt. Dels sitter hon i klubbstyrelsen som strateg, förhandlare och likabehandlingsombudsman, dels är hon engagerad i bolagsstyrelsen, koncernens europeiska företagsråd och Unionens regionstyrelse i Uppland. Jag blev intresserad av att engagera mig fackligt när arbetsmiljön drabbades här på Fresenius Kabi av en omorganisation år Efter att ha blivit utsedd till skyddsombud (arbetsmiljöombud) gjorde jag en kartläggning över hur folk påverkades av det nyinförda 5-skiftet. Så småningom gjordes justeringar av schemat och vi fick massagestolar. Ofta räcker det med små förändringar för att förbättra situationen på arbetsplatsen. 6 hetluft 2/13

7 Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media Så får ni större inflytande över lönearbetet När lönerna är klara efter en intensiv period av förhandlingar är det skönt att lägga lönearbetet åt sidan ett tag. Om ni i Unionenklubben vill skapa inflytande över kommande löneutrymme är det däremot nu som arbetet med nästa års löner börjar om man har tid och möjlighet förstås. Hemligheten till en större påverkan ligger nämligen i budgeten. Många gånger sätts ramarna för löneökningarna redan under budgetarbetet för kommande verksamhetsår ett arbete som ofta görs flera månader innan de lokala löneförhandlingarna. Därför är det här är en perfekt tid att skapa förutsättningar till ett större inflytande inför kommande lönerevision. Många förtroendevalda känner frustration över att den egna organisationen inte vill släppa in dem när det kommer till frågor om ekonomi. Men jobbar man systematiskt så brukar man kunna få in en fot någonstans i ekonomiarbetet, säger Anna-Karin Mattsson, lönerådgivare på Unionen. Utvärdera året som har gått Börja med att kika på hur arbetet med årets lönesättning har gått. Funkade planeringen, hur såg löneutrymmet ut, vilka grupper behöver lyftas framöver, lyckades ni få in ett jämställt perspektiv och så vidare. Gör en sammanfattning över vad som var bra och vad ni vill förbättra. Skaffa insyn i ekonomi och budget Det är viktigt att komma in tidigt i budgetarbetet för att kunna påverka de ekonomiska ramarna. Det betyder inte att ni kan gå in på detaljnivå, men att ni ska kunna ha inflytande över helheten. Börja därför med att ta reda på viktiga datum för budgetarbetet. Boka också in möten med ekonomichefen för att ta reda på hur det går för organisationen och hur man tidigare har fördelat pengar mellan investeringar, personal och eventuella ägare. Om företaget går bra, ägarna har fått sina utdelningar och det inte finns några investeringsbehov kan det vara väl motiverat att premiera personalen i kommande budget. Kika gärna igenom budgetar och ekonomiska rapporter innan du bokar mötet med ekonomichefen så du känner dig förberedd, säger Anna-Karin. Skapa ett idéklimat och opinionsbilda Fundera över hur ni vill att lönerna ska används för att stimulera medlemmarna och ta fram argument för hur det påverkar verksamheten positivt. Vad innebär det att lägga ut 0,5 procent mer på en grupp? Finns det andra sätt att motivera: utbildning, jobba mer självständigt eller få uppmärksamhet för bra insatser? Våga tänka nytt och utmana gamla belöningssystem. Lägg också upp en plan för opinionsbildning bland medlemmarna. Gör till exempel en medlemsenkät och ställ frågor om hur man upplever lönesättningen, lönesamtalen och om man tycker sig vara uppskattad via lönen. Det skapar en viktig diskussion bland medlemmar och fångar organisationens uppmärksamhet eftersom det är så påtagligt. Ta gärna med arbetsgivaren i utformningen för att skapa ett bra samarbetsklimat. Kom ihåg att inflytandet över lönepotten är ett långsiktigt arbete och förmodligen inget som förändras över en natt. Ta också kraft i att ni är de som är närmast verksamheten och därför har ovärderlig kunskap i kontakten med arbetsgivaren. KOMPETENSUTVECKLING FRÅGOR OCH SVAR OM LÖN Medlemmar som inte vill företrädas av klubben, vad gäller för dem? Den individuella lönesättningen är grunden i alla Unionens löneavtal och den förutsätter alltid att det finns en dialog mellan medlemmen och chefen om löneutvecklingen. Ni i klubben bevakar medlemmarnas rättigheter och ser till att arbetsgivaren följer de ramar som är satta för lönesättningen. Vad är ett löneavtal? Nästan alla centrala kollektivavtal innehåller ett löneavtal som reglerar hur lönerna ska fastställas i just det område som avtalet avser. Lönerna förhandlas vanligtvis på två nivåer: centralt och lokalt. Centrala löneavtal tecknas mellan olika branschers arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Utifrån de centrala löneavtalen tecknas sedan lokala löneavtal mellan enskilda företag och lokala fackklubbar om tillämpningen av det centrala avtalet. Vad menas med lönerevision? Med lönerevision menas en förändring (revision) av lönen. När och hur din lön ska ändras finns bestämt i ditt centrala löneavtal. I de flesta av dem står det att lönen ska revideras årligen. Ditt eget löneavtal hittar du enklast om du loggar in på unionen.se Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal (vilket inkluderar löneavtal), måste du komma överens med denne om när din lön ska revideras. Detta bör i så fall finnas skrivet i ditt anställningsavtal. Om du inte kommit överens om det i ditt anställningsavtal, är det inte säkert att arbetsgivaren ger dig någon löneökning. På hittar du fler frågor med svar och du kan öva löneförhandling hetluft 2/15 7

8 PÅ GÅNG I höst höjs äntligen taket i a-kassan Regeringen har meddelat att man kommer att föreslå en höjning av taket i a- kassan från och med den 7 september i år. Förslaget innebär i korthet att den som tjänar upp till kr/månad får 80 procents ersättning i 100 dagar (910 kr i dagpenning), därefter sänks taket till (760 kr i dagpenning). Det är planerat att riksdagen ska fatta beslut om förändringen den 16 juni. Höjt tak i a-kassan är positivt för Unionens medlemmar. Det har varit ett krav från oss under många år och därför välkomnar vi förändringen. Taket, som idag ligger på kronor före skatt, har legat still sedan Fortfarande stort behov av inkomstförsäkringen och tilläggsförsäkringen Det höjda taket i a-kassan påverkar Unionens medlemskap eftersom Unionens inkomstförsäkring är ett komplement till a-kasseersättningen. En stor majoritet av Unionens medlemmar kommer dock fortfarande ha stor nytta av inkomstförsäkringen. Även efter höjningen kommer det vara 80 procent av medlemmarna som hamnar över taket och därmed behöver inkomstförsäkringen för att fylla ut inkomstbortfallet. Information om förändringen kommer att gå ut till medlemmarna i början av september. Förbered dig på frågor Vi väntar oss många frågor och ett stort intresse från medlemmarna angående höjningen. Centralt stärker vi upp och förbereder oss på att ta emot en ökad mängd inkommande samtal och frågor via e-post. Som förtroendevald har du en viktig uppgift. Läs gärna på så att du känner dig trygg i att svara på frågor från medlemmarna på din arbetsplats. Mer information kommer via e-post och publiceras på unionen.se/fortroendevald efter beslutet den 16 juni. INTERNATIONELLT Viktigare för Unionen att verka internationellt Inom multinationella företag är rollen som förtroendevald ofta tuff. För Unionen innebär det att det blir allt viktigare att verka internationellt. Dessutom har Unionens nationella framgångar lett till ett stort intresse och förväntningar på att vi ska bli en tydlig aktör internationellt har vuxit. Globaliseringen har förändrat mycket. När företagen blir multinationella krävs det mer internationellt samarbete för att den fackliga verksamheten ska fungera. Företag som Ericsson, H&M, Astra Zeneca och Sandvik har verksamhet över hela världen och vi ser det som vår uppgift att bevaka att tjänstemän i andra länder har fackliga rättigheter men också att stöda utvecklingen med globala allianser och ramavtal. Vi ser också nya ägarstrukturer, där traditionellt svenska företag får utländska ägare. Med en ledning som sitter i ett annat land och kanske har en annan syn på fackliga frågor blir det svårare att vara förtroendevald och nå inflytande, säger Magnus Kjellsson, som är internationell chef på Unionen. Magnus Kjellsson räknar han upp fem prioriterade områden för det internationella arbetet. Påverka i våra internationella federationer. Driva frågor och vara en drivande aktör så att det fackliga arbetet utvecklas utanför Sveriges gränser. Stödja att tjänstemän organiserar sig. I samband med att tjänstesektorn växer över hela världen i förhållande till arbetare stöttar Unionen det fackliga organiserandet av tjänstemän så att inte den totala fackföreningsrörelsen tappar i kraft. Bilaterala samarbeten med andra fackföreningar. Stötta förtroendevalda internationellt. Med en allt större internationell företagsarena blir det extra viktigt att stötta de förtroendevalda på företagen. Unionen bevakar särskilt hur svenska multinationella företag agerar. CSR-frågorna är ett växande område. Stötta företagsnära fackliga utvecklingsprojekt via LO och TCO:s biståndsnämnd. Att Unionen har vuxit så kraftigt de senaste åren har ökat det internationella intresset kring hur vi arbetar med värvning och medlemsvård. Unionen har fått ta emot flera internationella priser för det framgångsrika arbetet. Det har också inneburit stora och delvis nya förväntningar på Unionen när det gäller det internationella arbetet. Det är jätteroligt att Unionen har fått så mycket uppmärksamhet inom fackföreningsvärlden. Nu finns det förväntningar på oss att vi ska bli en tydligare aktör, säger Magnus Kjellsson. Några av de frågor som Unionens internationella verksamhet jobbar med för tillfället är: Påverka förhandlingarna kring handelavtalet TTIP mellan Europa och USA Bidra till att uppmärksamma arbetet efter olyckan i textilfabriken i Bangladesh 2013, då över 1000 människor omkom, och driva att alla multinationella klädföretag som ännu inte har ersatt deras familjer gör detta och skriver under avtal om rättigheter för arbetstagarna. Bevaka och påverka utvecklingen inom transportsektorn, där särskilt utvecklingen av arbetsvillkoren inom flyget är oroväckande. Följa och påverka arbetet med regelförenklingar REFIT och andra frågor inom EU, så inte det fackliga påverkas negativt. Tillsammans med federationerna UNI och IndustriALL bidra till att bygga upp facklig verksamhet i multinationella företag som verkar i olika delar av världen. 8 hetluft 2/13

9 INTERNATIONELLT Facklig verksamhet byggs upp i Malaysia Tillsammans med Handels och federationen UNI jobbar Unionen med ett projekt i Malaysia där syftet är att bygga lokal facklig verksamhet i ett antal multinationella företag som har verksamhet i landet. Det är en inte helt enkel process, dels för att arbetstagarna möter motstånd från ledningen och dels för att facken är resurssvaga. Mycket fokus läggs därför på att försöka organisera arbetstagarna och i projektet arbetar fyra värvare heltid, ett jobb som innebär att de får söka upp arbetstagarna efter arbetstid, dvs ofta runt midnatt för att kunna prata fackliga frågor. Ett tufft jobb med andra ord. Vid företaget Aeon Big, som är japanskt, har man bildat en fackklubb men har ännu inte blivit godkänd av arbetsgivaren. Dock tillåter man fackklubbsordförande att gå om kring klädd i den tröja som ni ser på bilden till höger. För deras del är ett erkännande förhoppningsvis inte långt borta. För facket vid ett annat japanskt företag, Isetan är det betydligt svårare med det fackliga arbetet, trots att facket blivit godkänt. Här motarbetas man på alla sätt av företagsledningen och saken befinner sig just nu i domstol. Vid IKEA fick man sin fackförening godkänd för ett par år sedan och fick också till ett bra kollektivavtal. Den utmaning de står inför nu är öppnandet av ytterligare ett varuhus i Kuala Lumpur. Medarbetarna där kommer att omfattas av samma kollektivavtal som medarbetarna vid det första varuhuset. Dock måste villkoret att 50% +1 är organiserade av facket var uppfyllt för att man ska få till ett erkännande och därmed kunna förhandla kollektivavtal. Ett tufft jobb att snarast möjligt organisera de nya medarbetarna vidtar alltså nu. UNIs Malaysian Liaison Committee sliter med begränsade resurser och verksamhetens överlevnad hänger på att de lyckas öka medlemsantalet i de olika företagsfacken och få dem registrerade och godkända för att därmed få in medlemsavgifter. Projektet stöttar men fokuserar också på en långsiktighet i att göra den fackliga verksamheten oberoende av pengar utifrån. Marie kihlberg Nelving Vid IKEA fick man sin fackförening godkänd för ett par år hetluft 2/13 9

10 HELENAS RETORIKSKOLA Håll tonen? I morse vaknade jag av att telefonen ihärdigt repeterar imitationen av vågsvalp. I min enfald har jag fått för mig att naturljud ska inverka positivt på mitt morgonhumör. En halvtimme senare sitter jag som i trans framför TV:n. Då vaknar jag till liv på riktigt när min man brölar från köket Stäng av eller byt kanal! Makens protest handlar om Tv-journalisten, som monotont rapporterar från än den ena än den andra katastrofen runt om i världen. Rösten skaver och han kan omöjligt ta till sig det viktiga som förmedlas. Tyvärr gjorde jag inte hans morgon bättre när jag brast ut i ett hysteriskt gapskratt. Men, jag känner igen mig, därav skrattet. Som retoriskt skolad slås jag av hur förvånansvärt lite många förbereder sitt HUR. Det är oftast VAD som gäller fullt ut. I bästa fall finns ett litet VARFÖR med i gömmorna. Många planerar vad de vill ha sagt, om de till exempel ska hålla ett anförande. De kan ha spaltmeter med manus om vad exakt de ska säga. Men, det finns sällan en enda liten anteckning om hur de ska förmedla budskapet med rösten och kroppen. Många forskningsresultat visar att kroppsspråket står för så mycket som 90 procent och själva orden bara för 10 procent av budskapet. Jag tror däremot inte att vi kan byta ut 90 procent av orden mot gester, minspel och tonfall, som ovan procentexempel antyder. Däremot är det viktigt hur vi låter och rör oss för att förstärka och förtydliga budskapet. Framförallt se till att innehållet inte skyms av hur vi levererar det. Vi människor är bra på att läsa varandra och tolka det är vi ser och hör, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Ett knarr i rösten kan tolkas som gnäll. En röstmelodi där jag avslutar meningen med att gå upp en aning kan tolkas som en fråga, och därför låta som osäkerhet. För att inte tala om en flackande blick, den kan sänka förtroendet för dig på bråkdelen av en sekund. Det är därför rimligt att anta att orden inte är värda mer än 10 procent om de inte matchas med hur du levererar dem med rösten och kroppen. Mannen förlät förresten mitt gapskratt. Vi hade ett intressant samtal om knarriga röster och hur lätt det är att döma hunden efter håren, eller kanske som i det här fallet - Man ska inte döma katten efter mjauet. Så här får du kraft bakom orden I det här numret får du några tips på vad du allmänt kan tänka på för att du med hjälp av rösten ska få mer kraft bakom det du säger. Säga, inte fråga! När du i text skriver en fråga avslutar du meningen med ett frågetecken. När du pratar kännetecknas frågan av att din röst går upp i slutet av meningen. Var noga med att inte avsluta meningar som inte är frågor som om de vore frågor. Till exempel. Jag heter Ann? Jag vill gärna ha en kaffe med mjölk? Prova skillnaden mellan en fråga och ett konstaterande där din röst håller samma ton i början som i slutet av ordet eller till och med går ner en aning. Röstläge I normala samtal kanske du har ett lite högre röstläge. När det är extra viktigt för dig att låta tillförlitlig, auktoritär eller förtroendeingivande kan du tänka på att lägga rösten lite djupare (mörkare). Ett knep för att få ner rösten i tonläge är att ta ett andetag och sedan börja prata. Prova dig fram och märk skillnaden. Röstvariation En varierad röst i volym, rytm, tonläge, tempo och med pauser hjälper dig att skapa förtroende och uppmärksamhet. Skriv kort ner det du ska säga. Öva röstvariation genom att läsa med inlevelse på olika sätt och undersök vilken rytm och tempo som passar bäst, när du ska lägga in en paus, sänka eller höja röstvolymen för att ladda ditt budskap med kraft. Ta hjälp av de gester som är naturliga för dig och som kompletterar det du säger och ger ytterligare eftertryck till orden. Känsla i rösten En bra tumregel för att skapa engagemang är att visa engagemang. Skriv kort ned det du ska säga. Läs igenom det du skrivit och undersök vad du känner starkt engagemang för. Undersök med hjälp av betoning, tempo och gester hur du också visar det engagemanget du känner så att även den du pratar med får uppleva ditt engagemang. 4 tips för en bra hisspitch Vill du nå fram med ett bra slagkraftigt budskap? Tänk då på att det inte bara är vad du säger som räknas utan också hur du säger det. Vanessa Van Edwards, författare och Behaviour Investigator, har 4 tips på hur du får kraft bakom orden med hjälp av din röst. Det handlar om: Röstläge Säga, inte fråga Röstvariation Känsla i rösten Vanessas tips på Vocal Power for Your Pitch hittar du här watch?v=vj3artprnry Helena som utvecklare på förtroendevaldsektionen och är 10 retorikcoach och kommunikolog hetluft 2/15

11 VÄRVNING Höstens Unionenvecka är den september. Samtidigt genomförs en reklamkampanj om hur du tjänar på att vara medlem. Dags att beställa material till vecka 38 I september anordnas årets andra Unionenvecka och redan i början av juni kan alla klubbar och ombud börja beställa kostnadsfria påsar och andra kampanjmaterial. Vecka 38, den september, är det dags för nästa Unionenvecka. Då kraftsamlar som vanligt hela förbundet både förtroendevalda och förbundsanställda för att synas på arbetsplatserna och prata jobbfrågor och medlemskap. Kampanjtema: Valuta för medlemsavgiften Du tjänar på att vara med i Unionen. För att du får insyn och inflytande förstås, men också i kronor och ören, hundralappar och tusenlappar. Det är det grundläggande kampanjbudskapet i samband med nästa Unionenvecka. Ett tema som handlar om hur du genom att nyttja tjänsterna i medlemskapet och dra nytta av förmånerna i kollektivavtalet får valuta för medlemsavgiften och krafter utöver det vanliga i plånboken. Beställ material från vecka 24 på Vad vill ni göra på er arbetsplats? I samband med Unionenveckan kommer en reklamkampanj på temat att genomföras och vi är extra synliga på arbetsplatserna. Utnyttja detta och passa på att synliggöra Unionen även på ert jobb. Vi vet att ni som förtroendevalda kan ha knappt om tid. Därför har vi tagit fram ett antal förslag på färdiga aktiviteter. Välj vilken eller vilka saker ni vill göra, vi skickar de material och andra hjälpmedel ni behöver, helt kostnadsfritt: Färdigpackade kampanjpåsar, tipsfrågor, kylskåpsmagneter, bildspel med manus och så vidare. Vad händer i er region? Ta gärna kontakt med ert regionkontor för att få veta mer om vad som händer i er del av landet i samband med Unionenveckan och vilket stöd ni kan få i era aktiviteter. Fyra färdiga förslag Välj vilken eller vilka aktiviteter ni vill göra så skickar vi de material och andra hjälpmedel ni behöver: Färdigpackade kampanjpåsar, kylskåpsmagneter, tipsfrågor, bildspel med manus och så vidare. Beställer gör ni på från och med vecka Samtliga material och hjälpmedel är kostnadsfria. Kompiskampanj med premiebutik fortsätter I årets värva en kompis-kampanj kan värvaren välja belöning ur en butik med alltifrån böcker, badhanddukar, solcellsladdare, presentkort hos Funäsfjällen m.m. och möjligheten att skänka pengarna till SOS Barnbyar. Även den nya medlemmen kan välja mellan ett en premie (presentkort hos Adlibris) och att skänka pengarna till SOS barnbyar. Läs mer om vårens kompiskampanj på unionen.se/kompis. Ny reklamfilm om att vi är i Unionen Tidigare i våras hade en ny reklamfilm för Unionen premiär, inom kampanjkonceptet Krafter utöver det vanliga på jobbet. Denna gång berättar vi att vi är fler än någonsin i Unionen över ! - genom att våra tre kända superhjältar får sällskap av ytterligare ett antal. Filmen utspelar sig en tidig morgon på stan där alla superhjältar är på väg till sin arbetsplatser. På cykel, i bil, på tunnebana, i rulltrappa, vid busshållplats, på övergångsställe. Överallt finns det unionare med krafter utöver det vanliga! Filmen och banners på nätet hänvisar till kampanjsidan krafter.unionen.se där man kan läsa mer om alla krafter, alla förmåner och tjänster som medlemskapet innehåller tack vare att vi är många som är med i Unionen. Alla Unionens reklam- och infofilmer finns på youtube.com/unionentv hetluft 2/15 11

12 Tipsa om förmåner! NYA MEDLEMSFÖRMÅNER Tipsa kolegorna om några av Unionens nya medlemsförmåner Familjejuridisk rådgivning och avtal Behöver du hjälp att skriva ett äktenskapsförord, testamente, samboavtal, skuldbrev eller annat privatjuridiskt bindande avtal? Nu har du som medlem i Unionen möjlighet att genomföra en kostnadsfri juridisk behovsanalys online och skriva valfria privatjuridiska avtal med 20 % rabatt, online eller tillsammans med jurist. Läs mer på https://avtal24.se/unionen Förmånliga lån hos SEB, Nordea och Swedbank Unionen har samarbeten med tre banker SEB, Nordea och Swedbank. Samtliga erbjuder rabatt på Medlemslån (lån utan säkerhet). Via SEB och Nordea kan du även ansöka om Bolån med förmånlig ränta. Läs mer på medlemsformaner/bank-ekonomi-och-forsakring Varsågod, 50 kronor rabatt på sommarpocket! Vi firar sommarens intåg och ser fram emot en riktigt spännande, avkopplande och rolig semesterläsning. I samarbete med Unionen bjuder därför alla medlemmar på 50 kronor rabatt i vår sommarpocketkampanj. Så här gör du: surfa in på unionen lägg minst 3 böcker från det utvalda sortimentet i varukorgen och ange kampanjkoden unionen15 till höger i kassan. Rabatten på 50 kr dras sedan automatiskt. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 juli OPINION OCH PÅVERKAN Åh nej, inte en enkät till! Tillhör du en av alla dem som då och då får en enkät eller undersökning i e- postkorgen från Unionen? Är du också en av dem som tänker att det där får någon annan svara på? Så synd. Det är just din åsikt vi vill ha för att kunna förmedla hur du och andra medlemmar i Unionen har det på jobbet och i arbetslivet. Tobias Brännemo är en av Unionens fyra statistiker, en sifferentusiast vars dröm är att fler ville ta sig tid att besvara de enkäter och frågeformulär som Unionen skickar ut till medlemmar och förtroendevalda. Unionen har ett unikt nätverk av förtroendevalda utspridda i Sveriges alla hörn. De kunskaper och dagliga erfarenheter de besitter är en guldgruva av information som vi så gärna vill ta del av, säger Tobias Brännemo. De svar vi får in kan beskrivas som unika känselspröt i verkligheten som gör oss trovärdiga och extra relevanta som samtalspartner för politiker och beslutsfattare och mer intressanta för media. Unionen skickar varje år ut ett antal enkäter till klubbar och medlemmar. Eftersom det redan finns en del underlag ett tiotal år bakåt kan förbundet se trender och positiva eller negativa förändringar. Arbetsmiljöbarometern, som besvaras av arbetsmiljöombuden i Unionen, är till exempel en av de största arbetsmiljöundersökningarna i Sverige som politiker, arbetsmiljöverket med flera får ta del av varje år. - Ju fler som svarar desto tillförlitligare blir resultatet. Och ju fler svar vi får in desto större är möjligheten att bryta ner resultatet på region, bransch, företagsstorlek med mera, säger Tobias Brännemo. Vi vet att många blir överösta med enkäter och undersökningen, både från oss och från andra, och det är förståeligt att man tröttnar på att svara. Det är en trend som blivit ett problem även för Statistiska Centralbyrån. Jag tror att det tidigare fanns någon form av medborgerlig pliktkänsla att bidra till samhällets kunskapsuppbyggnad och utveckling men den har urvattnats av alla enkäter från företag som vill sälja sina produkter och tjänster. För Unionen är de svar vi får från förtroendevalda och medlemmar en ovärderlig informationskälla. Tobias är en av initiativtagarna till Unionens snabbpanel där fler än 200 klubbordförande valt att några gånger per år snabbt svara på ett fåtal korta och dagsaktuella frågor. Målet Vi vill vara de som bäst känner till och kan beskriva tjänstemännens arbetsliv. är att ha ett resultat av en frågeställning inom ett par dygn och sedan kunna redovisa det. Alla som deltar i panelen får också en redovisning av resultaten. Jag är glad att vi lyckats skapa denna ordförandepanel. Med de svar vi får kan vi göra snabba utspel i aktuella frågor och ännu bättre föra fram medlemmarnas åsikter i möten med ministrar och andra beslutsfattare säger Tobias Brännemo. Unionens snabbpanel Vill du delta i Unionens snabbpanel? Hör av dig till 12 hetluft 2/15

13 REPORTAGE Ju mer man engagerar sig fackligt, ju mer kan man förbättra på jobbet P G Andersson, ordförande i Unionenklubben på Svenska fotbollsförbundet. När Svenska fotbollförbundet flyttade till nya lokaler med öppet landskap uppstod ett missnöje bland de anställda. P G Andersson, ordförande i Unionenklubben, gjorde då en undersökning tillsammans med övriga i klubbstyrelsen för att ta reda på orsaken. Snart två år senare är arbetet i full gång med att förbättra arbetsplatsen och P G har dessutom tagit emot utmärkelsen Årets stordåd av Unionen på grund av sitt sätt att sticka ut hakan för medlemmarna. Ni skickade alltså ut en enkät till medlemmarna för att förstå vad missnöjet handlade om? Ja, undersökningen visade på en del arbetsmiljöproblem. Vi hade precis flyttat från lokaler med egna rum och behövde nu anpassa oss till ett öppet landskap. Men vi upptäckte också att det fanns ett ledarskapsproblem och att man upplevde det som svårt att påverka arbetssituationen. Det här beror bland annat på att många har blivit chefer efter lång och trogen tjänst när vikten borde ligga på goda ledaregenskaper. Har undersökningen lett till en förbättring? Bland annat har klubben deltagit vid tillsättandet av en ny generalsekreterare. Det känns väldigt positivt. Det här är en person som vill effektivisera på ett sätt som är bra för alla. Dessutom vill han ha en dialog med oss fackligt engagerade. Det känns äkta. Finns det någon facklig fråga som är viktig för hela idrottsbranschen? Som riksinstruktör har man länge haft kontrakt på ett år i taget. Vi jobbar för att få längre anställningar och har nu lyckats få upp det till två år. Vi kommer att arbeta vidare med frågan, något som uppmuntras av Unionen. Varför tycker du att man ska engagera sig fackligt? Det är viktigt med en dialog med arbetsgivaren. Då kan man påverka arbetssituationen. Och ju mer man engagerar sig, ju mer kan man förbättra. Fördelen med en klubbstyrelse är att man kan jobba på flera sätt, exempel- vis i en lokalgrupp som jobbar för trivsel på arbetsplatsen, en friskvårdsgrupp eller en arbetsmiljökommitté. Hur får du belöning för ditt fackliga engagemang? Personalens förtroende att man kommer till mig och vill prata. Hur har du nytta av uppdraget privat och i jobbet? Det är roligt att kunna ställa upp för folk som behöver hjälp. Dessutom innebär min ordföranderoll att jag behöver ta reda på olika saker. Det är kunskap som jag har nytta av både i min arbetsroll och privat. Text och foto: Annalena Wisén, WiseHeart Media PG har tagit emot utmärkelsen Årets stordåd! hetluft 2/15 13

14 PÅ GÅNG Almedalen 2015 Unionens förbundsordförande, vice ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen finns på plats under årets Almedalsvecka. Det gör också flera andra av Unionens talespersoner och experter. Många egna arrangemang planeras och Unionen deltar även i andras. Fokus för Unionen är avtalsrörelsen Sex seminarier planeras i vår trädgård på Hästgatan 10. De handlar bland annat om ekonomi, jämställdhet, mångfald, flexpension och digitalisering. Unionen Eget kommer också att ha ett seminarium med Dagens Industri under Almedalsveckan. Unionens seminarier kommer att filmas och finnas på Guldnappen 2015 Guldnappen är Unionens pris till en föräldravänlig arbetsplats. Nomineringsperioden är maj-september. Priset kommer att delas ut den 8 december. Läs mer och nominera din arbetsplats på HBTQ-priset 2015 Unionens hbtq-pris delas ut till en arbetsplats som på ett föredömligt sätt arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Priset delas ut i samband med Stockholm Pride. Så bidrar du till en mer inkluderande arbetsmiljö För Unionen är arbetet för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering i alla dess former en prioriterad fråga. Som ett led i detta arbete har vi nu tagit fram checklistor som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen vilka är kön, ålder, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Du kan använda checklistorna i samtal på arbetsplatsen om hur arbetsmiljön kan göras mer inkluderande utifrån. Checklistorna finns att ladda ner på unionen.se KONGRESS OKTOBER Kom i håg inför kongressen Aktuellt just nu inför kongressen är att föreslå förbundsstyrelse och revisorer innan 31 maj. Snart kommer du även kunna läsa och kommentera alla kongressmotioner. Föreslå förbundsstyrelse och revisorer På Unionens kongress i oktober ska en ny förbundsstyrelse för hela Unionen väljas. Även revisorer och ledamöter till Unionens förbundsövergripande delegation utses, liksom valberedning. Var med och påverka valen. Föreslå vilka du tycker ska väljas. Senast 31 maj kan du nominera via Unionens kongresswebb, kongress.unionen.se Alla revisorer, hela förbundsstyrelsen, inklusive förbundsordförande och vice ordförandena och hela valberedningen, väljs på varje kongress. Enligt stadgarna finns ingen så kallad växelvis avgång för dessa uppdrag. Kongressen bestämmer, hur många tidigare förtroendevalda som får förnyat förtroende genom omval, säger valberedningens ordförande Anne Thelander. Valberedningen ger kongressen förslag till alla uppdrag utom till ny valberedning. Det görs av kongressens beredningsutskott. Det finns vakanser redan nu på grund av pensionsavgångar och avsägelser. Var med och påverka genom dina förslag. Kom bara ihåg att fråga dem du föreslår, så att de vill, uppmanar Anne Thelander. Läs/kommentera motioner på kongresswebben Motionerna finns tillgängliga från mitten av maj. Adressen är kongress.unionen.se och man loggar in på samma sätt som på unionen.se. 14 hetluft 2/13

15 Unionens kongress 2015 sätter ramarna till 2019! På kongressen beslutas vad Unionen ska tycka, tänka och åstadkomma. Förbundskongressen, som hålls i Göteborg oktober, fattar beslut om handlingsprogram som sätter ramarna för kommande fyra års verksamhet. Beslut om politiska program Unionens politiska program beslutas av kongressen och tar sikte på vad förbundet strävar efter på års sikt. På kongressen kommer beslut fattas om ny arbetsmiljöpolitisk plattform och ny lönepolitisk plattform. Förbundets politiska plattform för kompetensutveckling kommer inte revideras på årets kongress. Beslut om handlingsprogram I Unionens handlingsprogram beskriver vi våra hjärtefrågor, de områden som förbundet ska fokusera på kommande kongressperiod Handlingsprogrammet ska vara en vägvisare för förtroendevalda och anställda och ge Unionens medlemmar kunskaper om förbundets grundläggande ställningstaganden. Beslut om stadgar Stadgarna utgör ramar och regler för förbundets demokratiska organisation. Stadgarna styr organisationen både hur saker struktureras men även vilka värderingar som ska vara vägledande. Unionens portalparagraf ( 1.1 och 1.2) utgör utgångspunkterna för vår organisation och allt vårt arbete. Läs och fundera gärna på vad de innebär för dig som förtroendevald. Läs mer: Handlingsprogrammet för och Unionens stadgar finns på unionen.se Beslut om ekonomiska ramar Ekonomiunderlaget styr Unionens ekonomiska ramar under kommande kongressperiod. En Kongressdatum: 31 maj. Sista dag för nominering. Valberedningen kan dock lägga förslag ända fram till utskick som sker den 28 september. Andra veckan i juni. Läs och kommentera motionerna på kongresswebben 30 juni. Sista datum för utskick av handlingar inför kongressen till valda ledamöter. förutsättning för vår fackliga verksamhet och styrka är en välskött ekonomi. Målet med ekonomibeslutet vid kongressen är att säkra Unionens verksamhet långsiktigt. Medlemsavgiften beslutas på kongressen. Val av förbundsstyrelse, förbundsrevisorer och valberedning Under kongressen väljs en ny förbundsstyrelse med ett nytt presidium. Förbundsstyrelsen är sedan högsta beslutande organ i Unionen kommande kongressperiod och fattar löpande beslut om ekonomi, verksamhet, politik och i avtalsförhandlingar. Kongressen väljer också Förbundsrevisorer och valberedning. Förbundsrevisorer genomför löpande revision av förbundets verksamhet. Valberedningen tar under nästa kongressperiod fram förslag på förtroendevalda till branschdelegationer och andra val som förbundsrådet genomför. Valberedningen tar också fram förslag på förtroendevalda till de val som görs på kongressen Beslut om motioner Till kongressen kommer det in förslag, från enskilda medlemmar, medlemmar i grupp eller frånregioner. Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner till kongressen. 12 september. Sista datum för utskick av kongresshandlingar, eventuellt kompletterande handlingar. 28 september. Valberedningens förslag på kandidater går ut till kongressens ledamöter. Kongressskola Bifall med acklamation? Få koll på de olika förslag till beslut och sätt att rösta om besluten som används på kongressen. Hur beslutas det Alla yrkanden, förslag och beslut fattas på fyra olika sätt. Acklamation. Att fatta ett beslut med acklamation innebär att ombuden ombeds säga JA, högt och tydligt, till respektive förslag. Kongressordförande lyssnar in vilket förslag som fått flest JA. Om något ombud tycker ordförande har tolkat JA fel kan denne begära votering genom att ropa votering. Försöksvotering innebär att ombuden röstar i kongressens mötestekniksystem. Votering genomförs om något ombud begärt votering. Kongressordförande får av mötestekniksystemet info om vilket förslag som fått flest röster och säger detta. Om något ombud fortfarande inte är säker på att kongressordförande har rätt kan denne begära rösträkning genom att ropa rösträkning. Rösträkning innebär att de utsedda rösträknarna kontrollerar röstsiffrorna i mötestekniksystemet och lämnar siffrorna till mötesordförande. Om rösträknarna lämnar samma röstsiffror är det slutgiltigt beslut. Reservation. Nu kanske något/några ombud eller en delegation inte är nöjda med beslutet kan de ropa reservation. I så fall kan de lägga in en reservation. En reservation lämnar man in när man måste och är ett väldigt starkt ställningstagande mot ett beslut. Vad beslutas Bifall (Betyder ja!) Kongressen beslutar i enlighet med motionens att -sats/er. Besvarad (Ja, vi gör redan detta) Med hänvisning till befintlig eller planerad verksamhet anses motionärens intentioner redan ha uppfyllts. Gäller även motioner om sådant Unionen inte rår över och därför inte kan besluta om. Beaktad (Bra idé, men vi gör inte exakt så utan på något annat sätt) Kongressen ställer sig bakom intentionerna i motionen alternativt någon eller några delar av motionen men vill inte binda sig att genomföra det på det sätt motionären föreslår. Avslag (Nej) Kongressen anser att motionen inte ska påverka verksamheten under kongressperioden. hetluft 2/15 15

16 Posttidning B Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionen på Returadress: STOCKHOLM SOMMARKRYSSET GER NYA LÖNER GER TRAN? DÄREMOT LARS- ÅKE PÅ SCEN TAFATT RYGG- RAD ELE- MENT ALE VÄG PÅ- LÄGG FISKAR ÅT TVÅ HÅLL 1 MINSKA SIN SKULD VITSDAM IBLAND TRETTON HAR SLÄCKT TÖRST 3 FÖRDEL VÄL TITT SOM TÄTT DELA MILITÄR- BAS KÄRL VÄTE TJUR KELT- PRÄST KRING VISS VÄDUR BUSKIS KONTRA 7 FÖRST 11 OCH SIST Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet. SCEN KANSKE 2 ÅKAR- BRASA PÅVE STÄM- NING KRÄL- DJUR 5 GÅR INTE RYM- 4 ALLT NINGAR BRIST PICK- NICKAR ÄR PEDANT FRID KANTA BRYGGS KUNGA- VAGGA Unionen önskar dig... SODA- VATTEN NN RAS FÖRE FELLOW MITT I ÖLMAGE STAT FIENDER TA TILL- BAKA INNEBÄR HEM- ARBETE ERA 12 GER MUR AVSLAG DIET ÄR SVERIGE AMANDA PÅ FILM ALLTJÄMT ÄR INTERN SKER PÅ PASS FAT BETAL- SÄTT SLÅS IFRÅN VANLIG RÄCKA SKOLTID SISÅ- DÄR BILKOM- FORT STARKA DROPPAR PANN- KAKA RUM KLEN UR- DRUCKEN 9 TRÖSK- REDSKAP OBEKANT RIVS UTAN ATT SKADA MENA MELLAN 13 OCH 19 ÄLSKAT DRAG 8 SVEN- TONS VILLE TVÅ I SLALOM ETER- TYSTNAD FATTIG HAR RÖD LAPP VIGS CAPONE SAMS VIKTIGA VOKALER FIN BIL SPAD ÖVER TRE FINNS INUTI AND- NINGS- STOPP 6 STÄNGER OM BILEN STUMP FILM GER NYTT PIPSPE- LARE LÄNGD Instruktion kommer från Petra Lösningen kommer i nästa nummer! Du kan också hitta det på unionen.se/fortroendevald 10

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

lönesättande samtalet

lönesättande samtalet 4/10 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Resa till Japan Inte okej med diskriminering på arbetsplatsen Tips inför det lönesättande samtalet ORDFÖRANDEN HAR ORDET Humanismen viktig på arbetsplatsen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete.

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete. Psykolog TIdNINgEN nr 2 2013 sveriges psykologförbund Danskt-svenskt samarbete ger säkrare demenstester Psykologi läker såren efter apartheid i Sydafrika Hög ålder inget hinder för psykoterapeutisk behandling

Läs mer

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR

TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2009 TEMA LEDARSKAP DEN GODE HERDEN Caroline Krook om ledarrollen sid 4-5 LEDARSKAPETS FEM UTMANINGAR Nycklarna till förändring sid 8-9 Per Westberg,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer