KeyCon KeyWin IV Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KeyCon KeyWin IV Manual"

Transkript

1 KeyCon KeyWin IV Manual

2 Revisionshistorik Utgåva nr Datum Författare Sammanfattning av ändringar TH Avsnitt om felsökning infört TH Bilder som illustrerar förfarandet införda TH Felmeddelanden för KeyWinIV införda TH Information om installation av skåp införd. Avsnitt om felsökning uppdaterat TH Nya ritningar TH Avsnitt om felsökning uppdaterat HB Avsnitt som beskriver funktioner i KeyWin PC program. Tillägg i avsnitt om återinstallation av KeyWin Appendix 1, konfigurering IP konverter. Användningsexempel KeyCon 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION...4 SKÅP SC...4 PC-PROGRAMMET KEYWIN IV...4 KONFIGURERA SKÅP...5 REGISTRERA NYCKLAR...6 SKAPA ANVÄNDARE...7 SKAPA ÅTKOMSTBEHÖRIGHETER...8 SÄKERHETSKOPIERA DATABASERNA...9 HÄMTA DE SÄKERHETSKOPIERADE FILERNA...9 ÅTERINSTALLERA SKÅP...10 RENSA RAM...10 INSTALLERA SKÅPET...10 ANVÄNDA KEYWIN IV...11 KEYWINIVADMINISTRATION...11 HUVUDFÖNSTER...12 GRAFISK VISNING AV NYCKLAR...13 SKAPA OCH REDIGERA TIDSZONER...14 ANVÄNDARLÖSENORD...14 FELSÖKNING...15 ALLMÄNT...15 FELMEDDELANDEN KEYWINIV...17 BESKRIVNING AV KRETSKORTETS ANSLUTNINGAR...18 SCHEMA...19 ENSTAKA MASTERSKÅP...19 FLERA MASTERSKÅP...20 BESKRIVNING AV FUNKTIONER I SYSTEM KEYCON...21 ANVÄNDNINGSEXEMPEL FÖR KEYBOX OCH KEYCON...25 APPENDIX KONFIGURERING AV NET CONTROLLER NC

4 INSTALLATION Skåp SC 1) Öppna serviceluckan med den nyckel som medföljde skåpet. 2) Avlägsna transporttejpen som blockerar solenoiderna. 3) Ta ut de medföljande nyckeltappar, CD:n med PC-program, modemet, kablarna och instruktionsboken. 4) Displayen skall vara ansluten till plint J4 (se SCHEMA, enstaka masterskåp). Kontrollera att 20- stifts flatkabeln är korrekt ansluten till displayens kretskort. 5) För enstaka masterskåp utan utbyggnadsskåp är CAN-kabeln från den sista listen ansluten till kontakt J5 på huvudkretskortet (se SCHEMA, enstaka masterskåp). Om ett utbyggnadsskåp ska anslutas, ansluter du CAN-kabeln från den sista listen i dörr 1 till den första listen i dörr 2. Kabeln från den sista listen i dörr 2 ska dras tillbaka till huvudkretskortet (J5). 6) RS485-kommunikationskablar ska anslutas till J23 och/eller J24, som framgår av layoutskissen. Kabeln mellan modem och skåp kan förlängas upp till m. Använd partvinnad kabel, 0,5 mm 2. 7) Om systemet består av ett enstaka skåp ska RS485 anslutas så som visas i SCHEMA, enstaka masterskåp.. Om systemet består av flera skåp ska RS485-kabeln till det sista skåpet anslutas som visas i SCHEMA, flera skåp. 8) Kontrollera att transformatorkabeln är ansluten till J17. 9) Kontrollera att säkringen är intakt och inkopplad. 10) Anslut strömförsörjningskabeln till J21. Att tänka på! Montera skåpen på en plan väggyta (väggmodeller) eller golvyta (golvmodell). Ojämna underlag kan skapa vridning och spänningar i skåpet som kan påverka skåpets funktion. Skåpen skall alltid monteras/placeras i våg och i lod. Se också till att underlaget är starkt nog så att det inte ger vika. Ett fullutrustat väggskåp för 84 nyckelplatser väger c:a 32 kg PC-programmet KeyWin IV 1) Installera programvaran i datorn och anslut modemet eller IP konvertern till en COM- eller USBport, beroende på typ av dator. 2) Om du använder USB-port på din dator skall du installera en USB till 9-pin RS232 seriell converter. 4

5 KONFIGURERA SKÅP VIKTIGT! Om systemet består av flera skåp ska du bara strömsätta och konfigurera ETT skåp i taget. Innan konfigurering av skåp påbörjas skall RS485-kabel och byglingar anslutas till samtliga skåp som skall ingå i systemet enligt SCHEMA, flera masterskåp. Vid TCP/IP skall samtliga skåp i ett system byglas som SCHEMA, enstaka skåp. 1) Starta KeyWinIVAdministration.exe. Skriv in PIN-koden för Admin (301042). Välj önskad COMport i INSTÄLLNINGAR. (Skall TCP/IP användas, se Apendix 1). 2) Spänningssätt skåpet. Om alla anslutningar är korrekt gjorda startas skåpet och meddelandet Waiting for PC connection visas i displayen inom några sekunder. 3) Om alla anslutningar är korrekt gjorda ska ikonen för KeyWinIV i systemfältet blinka. Efter en stund visas ett oregistrerat skåp i fönstret AKTIVA SKÅP. 4) Tilldela skåpet ett namn, plats (ej obligatoriskt), konfigurera antal dörrar och nyckellister, samt ev. ändra värden för tiduren. Tryck på VERKSTÄLL. När namnet visas i skåpets teckenfönster är installationen klar. 5) Upprepa steg 2 4 för samtliga skåp. VIKTIGT! Rätt antal lister och dörrar måste anges. Fel antal lister och/eller dörrar kan generera fel i databasen. 5

6 REGISTRERA NYCKLAR Det går bara att registrera nycklar vars unika ID (från nyckeltapp) har skickats från skåpet till datorn alltså bara nycklar som fysiskt befinner sig inne i skåpet. 1) Öppna skåpdörren genom att skriva in PIN-koden Admin (301042) följd av (#) och dörrens nummer (1). 2) Sätt i en tapp i en list i skåpet. En logghändelse visas i loggdelen i programmet KeyWin. Nyckeln visas, utan namn, i sektionen för nycklar i huvudfönstret. 3) Välj den nyckel du vill registrera i nyckelfönstret och tryck på REDIGERA. 4) Ange ett namn för nyckeln. Tryck på VERKSTÄLL. Om du inte ska registrera fler nycklar trycker du på OK. Upprepa steg 1 4 för alla nycklar du vill registrera. Nyckelnamn Om du väljer TIDSBEGRÄNS- NING aktiveras alternativet för en tidsgräns för den aktuella nyckeln. Ange dagar, timmar och minuter. Längsta tidsgräns är 7 dagar. Ange en färg för nyckeln. Standard är grå. Färgerna gör det lättare att lokalisera nycklarna i den grafiska visningen. 6

7 SKAPA ANVÄNDARE 1. Starta KeyWinIV.exe och tryck på NY till vänster i fönstret ANVÄNDARE. 2. Skriv in användardata. ANVÄNDARNAMN är det namn som kommer att visas i skåpets teckenfönster. 3. Skriv in en unik PIN-kod för användaren. 4. Ange om användaren skall ha tillträde till enskilda skåp eller alla skåp. 5. Tryck på VERKSTÄLL. Om du inte ska skapa fler användare trycker du på OK. Om du vill skapa fler användare trycker du på NY och upprepar steg 1 4. Det här formuläret används för att skapa och ange egenskaper för användare. Fälten med en röd stjärna är obligatoriska. 7

8 SKAPA ÅTKOMSTBEHÖRIGHETER Nedan beskrivs de två sätten att skapa åtkomstbehörigheter. 1. Markera användaren i användarfönstret. Markera nyckeln i nyckelfönstret. Tryck på knappen KOPPLA. 2. Öppna matrisen med hjälp av knappen NYCKELMATRIS. 3. Till vänster visas samtliga användare i alfabetisk ordning och upptill visas nycklarna. Markera rutan för den användare respektive nyckel som ska kopplas samman. Tryck på VERKSTÄLL eller om du är klar tryck på OK. Markera en ruta för att koppla en användare till en nyckel. När kopplingen gjorts visas ett X. Gjorda ändringar träder inte i kraft förrän du trycker på VERKSTÄLL eller OK. Välj ANVÄND TIDKANAL för att använda tidszoner. Varje koppling du gör med den här funktionen aktiverad inkluderar den tidszon som visas i rutan ovanför. Alla kopplingar med tidszon är markerade med ett blått X. Du skapar en åtkomstbehörighet genom att markera en användare i fältet ANVÄNDARE och en nyckel i fältet NYCKLAR och trycka på knappen KOPPLA. Du kan också välja en tidszon. 8

9 SÄKERHETSKOPIERA DATABASERNA VIKTIGT! Var noga med att regelbundet säkerhetskopiera databaserna. 1) Skapa en mapp i önskad katalog. 2) Välj Arkiv och Säkerhetskopiera i KeyWin. 3) Tryck på Bläddra och välj din skapade mapp. Tryck OK och din säkerhetskopia är klar. HÄMTA DE SÄKERHETSKOPIERADE FILERNA Kontrollera att KeyWin-programmen är avstängda. 1) Markera samtliga filer i mappen med säkerhetskopian. 2) Kopiera filerna och klistra in dem i KeyWinIV\Tables. När du får frågan om du vill ersätta de befintliga filerna väljer du Ersätt alla. VIKTIGT! Vid en ominstallation av KeyWin och man använder en tidigare säkerhetskopia är det viktigt att man samtidigt fabriksåterställer skåpet/skåpen i systemet så inte konflikt uppstår mellan skåpets aktuella databas och den använda säkerhetskopian. (Se kapitel Återinstallera skåp och avsnitt Rensa RAM ). Vid återinstallationen skall KeyWin Administration startas innan skåpet spänningssätts för att få en garanterad felfri återinstallation. Nycklar som för tillfället är ute ur skåpet kommer att visas som ute men man kan inte se vem/vilka som har dessa nycklar. När nycklarna återkommer till skåpet kommer händelseloggen på dessa nycklar fungera som vanligt. Nya nycklar och användare samt kopplingar dessemellan som tillkommit i mellantiden måste registreras på nytt likaså nycklar och användare som tagits bort måste på nytt raderas i systemet. Notera även att alla händelser går förlorade vid en ominstallation av KeyWin med en tidigare säkerhetskopia. Händelseloggen bör därför sparas och rensas regelbundet. Detta görs enkelt via KeyWin s huvudfönster och Arkiv/Spara händelser. Händelseloggen sparas som en textfil. 9

10 ÅTERINSTALLERA SKÅP Rensa RAM Bryt all strömförsörjning till skåpet. Avlägsna säkring/strömförsörjningskabel, reserv-strömförsörjning och säkerhetsbatteriet för RAM-minnet. Om operationen utförs på det sista skåpet i systemet, avlägsnar du byglingarna ovanför anslutningen till RS 485-kabeln. Installera skåpet 1) Kontrollera att byglingarna ovanför anslutningen till RS 485-kabeln är korrekt placerade i det sista skåpet i systemet. 2) Om möjligt se till att samtliga nycklar som hör till skåpet är returnerade och befinner sig i skåpet. 3) När skåpet varit strömlöst i 5 sekunder, återställer du strömförsörjningen i den ordning som anges nedan. a) Sätt i RAM-batteri. b) Sätt tillbaka säkring/strömförsörjningskabel. c) Anslut kabel för reservströmförsörjning. 4) Inom några sekunder ska Waiting for PC connection visas i display fönstret. 5) Starta programmet KeyWinIVAdministration mjukvara och kontrollera att rätt COM-port är vald. Tryck på VERKSTÄLL och gå tillbaka till den andra vyn. 6) Efter en stund ska ett nytt, oregistrerat skåp visas i fönstret AKTIVA SKÅP. 7) Markera det skåp som ska installeras Tryck på VERKSTÄLL. En ruta med texten Please Wait! visas i fönstret. Du kan ta fram information om huruvida databaserna överförts till skåpet genom att högerklicka på den blinkade KeyWin-ikonen i systemfältet och välja Show. Om databaserna överförts till skåpet visas 0 efter namnet. Om det inte finns några databaser att överföra, visas ingen siffra efter namnet. 10

11 ANVÄNDA KeyWin IV KeyWinIVAdministration - Att ändra iställningar eller lägga till ett skåp Om du vill ändra inställningar för ett aktivt skåp, markerar du skåpet och ändrar inställningarna till höger. Markera den här rutan om du vill tillåta användning av kortläsare. Viktigt! Den slutande kontakten från kortläsaren måste vara c:a en (1) sekund. Om du vill installera ett nytt skåp, tilldelar du skåpet ett namn, konfigurerar antal dörrar och nyckellister, och ställer in tiden för tiduren. Fältet SKÅPSPLACERING kan lämnas tomt. 11

12 Huvudfönster Tryck på NY för att skapa en ny användare. Skriv in användardata och en unik PIN-kod i det fönster som öppnas. Här skapar du tidszoner. Tryck på REDIGERA för att ange egenskaper (namn, tidsgränser etc.) för nyckeln. Matris är det ena av två sätt att skapa åtkomstbehörighet. Matrisen används också för att ange åtkomstbegränsningar, till exempel tidszoner. Du kan filtrera händelseloggen enligt olika kriterier (användare, nyckel, tid, larm och så vidare) samt skriva ut rapporter. Tryck på knappen KOPPLA för att skapa åtkomstbehörighet för användaren till den markerade nyckeln. 12

13 Grafisk visning av nycklar Om du klickar på nyckelsymbolen i huvudfönstret visas en grafisk vy, som visar nycklarnas placering inne i skåpet. 13

14 Skapa och redigera tidszoner Här skapar, redigerar och raderar du tidszoner. Klicka på någon av de små rutorna (varje ruta indikerar en halvtimme). Rutorna blir blå för att indikera åtkomst. Du kan skapa 100 olika tidszoner. Användarlösenord Om du klickar på ANVÄNDARE och sedan på VISA LÖSENORD, skriv sedan in Master koden och OK. Nu kan du se samtliga PINkoder för användare som har tillgång till nycklar i skåpet. 14

15 FELSÖKNING Allmänt PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD Startsekvensen för skåpet slutfördes inte. Skåpet har hängt sig i väntan på svar från listerna. En eller flera defekta CAN-kablar och en eller flera defekta lister. Teckenfönstret visar Cabinet Boot och inget händer när jag försöker ansluta till skåpet. Jag har kontrollerat statistiken för skåpet och det har förekommit många systemomstarter. Jag har anslutit strömförsörjningskabel och transformator men ingenting händer. När jag startade skåpet hängde det sig på Init CtrlStrips. Reservströmförsörjningen fungerar inte. Strömförsörjningskablarna kan vara dåligt anslutna. Kan någon närliggande utrustning orsaka strömrusning i strömförsörjningskablarna? RAM-batteriet har antagligen dålig kontakt. Kontrollera listerna en i taget. Börja med de två kablarna som är anslutna till huvudkortet och anslut dem till den första listen. Återställ skåpet. Om du kommer förbi meddelandet Cabinet Boot vet du att de två kablarna och den första listen är som de ska. Upprepa för samtliga lister. Om samtliga lister är korrekta, men det fortfarande hakar upp sig vid anslutning, kontrollerar du kablarna mellan listerna. Kontrollera samtliga kablar. Kontrollera säkringen (500 ma) för strömförsörjningsenheten. Kontrollera batteriet och att det har god kontakt vid båda plintarna. Kontrollera säkringen (3,15 A). Om du har en multimeter kan du kontrollera batteriets laddningsspänning. Den bör vara cirka 14 V vid anslutningen till batteriet. Byt batteriet, om så behövs. Om inte, kontrollerar du kablarna. 15

16 PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD Använder du rätt COM-port? Är modemet (M4) tillslaget? Blinkar ikonen KW4 i systemfältet? Jag försöker ansluta till skåpet, men det svarar inte. Jag försöker ansluta till skåpet med ett USB-RS232 seriell converter, men får ingen respons. Jag har problem med kommunikation. Jag har skapat en del användare, men jag kan inte se deras lösenord i User/Display password. Jag kan inte öppna dörren. När jag väljer dörrnumret drar solenoiden men släpper sedan omedelbart. När jag öppnar skåpet är inte alla nycklar jag har åtkomstbehörighet för tända. Jag har inte 23 dörrar i systemet, men det finns ändå en händelse från dörr 23 loggförd i datorn! Använder du rätt COM-port? Är rätt drivrutiner installerade? Blinkar ikonen KW4 i systemfältet? Är systemet placerat i krävande miljö (kraftiga elektroniska störningar)? Den här funktionen visar bara lösenord för användare som har åtkomstbehörighet för nycklar. Orsaken är en kommunikationsstörning. Problemet kan uppträda av andra orsaker. Det här är bara ett exempel. Du kan till exempel få en händelse som inträffat år Välj rätt COM-port. Kontrollera att bara en instans av KW-programvaran är igång. Om du stänger av KeyWinIV eller KeyWinIVAdministration stängs även KeyWinIVDriver av, oavsett om det andra programmet är igång eller inte. Starta om programmet. Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper. Öppna Maskinvara och Enhetshanteraren. Under Portar (COM & LPT) bör det finnas en virtuell COM-port kallad USB Serial port (COM#). Om inte, installerar du om drivrutinerna från CDskivan. Byt ut modemkabeln mot en skärmad, partvinnad kabel. Jorda skärmen i skåpet. Ge användarna åtkomstbehörighet för nycklar om du vill se deras lösenord. Kontrollera att tidsgränsen tiden för ÖPPEN DÖRR inte är satt till 0 (KeyWinIV Administration). Kontrollera att accesser är korrekta i KeyWin. Kvarstår felet, återställ skåpet och installera om från datorn. Detta påverkar inte systemets funktionalitet. Det enda problem som kan inträffa är att man inte hittar inträffade händelser vid rätt datum och/eller vid rätt tid. 16

17 PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD Finns det många åtkomstbehörigheter, användare och nycklar? När rutan försvunnit överförs databaserna till skåpet. Beroende på datamängden kan detta ta olika lång tid. Om du har användare, 228 nycklar och åtkomstbehörigheter kan det mycket väl ta upp till 30 minuter att överföra alla data. Jag har installerat om skåpet och rutan Please Wait! har försvunnit, men jag kan fortfarande inte logga in på skåpet. Jag får en eller flera oregistrerade nycklar på samma position som en registrerad nyckel. Teckenfönstret visar Error connect PC Det mest sannolika är att det är fel på listen. Skåpet har startat om och databaserna är inte giltiga. Högerklicka på KeyWinikonen i systemfältet och välj Show. Rutan anger när samtliga databaser har överförts till skåpet. Byt ut listen. Starta KeyWinIV eller KeyWinIVAdministration. Om något av dessa program är igång, starta om. Korrekt databas förs nu över från KeyWin. Obs! skåpet kan inte användas förrän hela databasen förts över Felmeddelanden KeyWinIV MEDDELANDE ORSAK ÅTGÄRD Av någon orsak försöker program eller drivrutin komma åt en stängd tabell i databaserna. Cannot perform this operation on a closed dataset. Invalid Date Invalid Time Felaktigt meddelande från skåpet till datorn. Felaktigt meddelande från skåpet till datorn. 1. Starta om KeyWin. 2. Om problemet kvarstår, startar du om datorn. 3. Om problemet fortfarande kvarstår, säkerhetskopierar du databaserna och avinstallerar och installerar om KeyWin. Hämta databaserna och starta KeyWin igen. Klicka på OK. Systemet är som det ska och kommer att fortsätta normalt. Klicka på OK. Systemet är som det ska och kommer att fortsätta normalt. Om problemen kvarstår trots att du följt anvisningarna i avsnittet om felsökning, kontaktar du din lokala servicerepresentant. 17

18 BESKRIVNING AV KRETSKORTETS ANSLUTNINGAR ANSLUTNING BESKRIVNING J1 Inte ansluten J2 Extern kortläsare J3 Dörrbrytare masterskåp J4 LCD-display J5 CAN-kommunikation med lister J6 Solenoid för masterskåp J7 Externt reservbatteri J8 Solenoid för masterskåp J9 Inte ansluten J10 Inte ansluten J11 Om utbyggnadsskåp är anslutet, ansluts dess solenoider här. I annat fall inte ansluten. J12 Om utbyggnadsskåp är anslutet, ansluts dess solenoider här. I annat fall inte ansluten. J13 Inte ansluten J14 Inte ansluten J15 Inte ansluten J16 Inte ansluten J17 Strömtransformator J21 Strömförsörjningskabel (230 V) J22 Larmutgång. Växlande kontakt vid huvudlarm (Storlarm). J23 RS485 J24 RS485 J27 Inte ansluten J28 Om utbyggnadsskåp är anslutet, ansluts dess dörrbrytare här. I annat fall inte ansluten. 18

19 SCHEMA Enstaka masterskåp 19

20 Flera masterskåp 20

21 Beskrivning av funktioner i system KeyCon KeyWin PC-program KeyBox 9000 SC -serien med KeyCon nyckelkodning administreras med KeyWin PC programvara KeyWin IV. Installation av användare och nycklar görs alltid från en PC varefter den dagliga hanteringen sker från skåpets knappsats. Programvaran levereras komplett i förpackning enligt följande: RS 232; TCP/IP; Kit med CD, modem, PC-kabel och en 3-tråds modemkabel (RS 485) 1,7 meter. Modemkabeln för RS485 nätverk (exempelvis partvinnad EKKX) kan förlängas till upp till 1200 meter, dvs till den KeyBox som finns längst bort från PC:n i ett nätverk. Kit med CD, IP konverter, PC-kabel, 3-tråds konverterkabel (RS 485) och nätverkskabel. KeyCon PC-program är anpassad för användning i Windows 2000/NT/XP. Installation utbyggnadsskåp För installation av masterskåp 9400 / 9500 SC i kombination med utbyggnadsskåp 8500 EC medföljer flatkabel, larmkabel och magnetkablar (monterat i 8500 EC) för montering mellan skåpen. Larmkontakt för Keybox-dörr samt batteribackup Larmkontakt och batteribackup levereras som standardutrustning för skåp med KeyCon. Larm ansluts från kretskortet till befintlig larmanläggning i byggnaden. Man kan alternativt koppla exempelvis en 30 ma sirén direkt på kretskortet (12V). Larm utlöses om någon försöker öppna KeyBox-dörren med våld om skåpet är kopplat till larmanläggning. Även när fel tapp tas ut (under 30 sek. ljuder först skåpets summer, se nedan) och när skåpdörren är öppen 30 sekunder längre än programmerad tid för dörrlarm så utlöses larm. Larmet återställer sig självt när fel tapp sätts tillbaka och när dörren stängs. I annat fall återställs larm genom att använda masterkoden. Inbyggt larm i KeyCon-listerna Varje KeyCon-list har inbyggt larm som standard. Om en person, som har behörighet att öppna KeyBox-dörren, av misstag tar en tapp för vilken hon eller han inte är programmerad, så hörs en summerton (B-larm), vilket ger nyckelanvändaren möjlighet att rätta till misstaget och ta rätt tapp. I annat fall utlöser stort larm om sådant är tillkopplat. Skåpet larmar också om dörren är öppen längre än vad som programmerats. Larm registreras i PC:n. KeyCon kan byggas ut efter behov KeyCon-lister med vardera 14 nyckelplatser kan anskaffas och enkelt sättas dit en i taget (click-onkontakter) helt efter behov. Max antal lister per skåp är 3 (9400 SC), 6 (9500 SC) och 16st (9600 SC). Ett utbyggnadsskåp 8500 EC med max 6 lister kan anslutas till en Keybox 9400/9500 SC och man får då upp till 126/168 KeyCon nyckelplatser i ett system enligt ovan nämnda specifikation. 21

22 Rörliga nyckelplatser Varje tapp med nyckel/nyckelknippa programmeras för placering på en rörlig plats. Tappen kan följaktligen sättas tillbaka på vilken plats som helst i skåpet. När tappen med nyckeln sätts in på en ledig plats så registrerar intelligensen och PC:n detta. När man återigen önskar ta ut samma nyckel så bläddrar man fram nyckelnamnet i KeyBox displayfönster (se nedan) varvid diodlampan ovanför nyckelplatsen blinkar. Denna information kan man också se i en grafisk bild i PC:n (se nedan). Välj nyckel i Keyboxens displayfönster Efter att ha öppnat KeyBox-dörren med sin PIN-kod (PIN + # + skåpets nummer 1-2, se nedan) kan användaren välja önskad nyckel, en i taget, genom att trycka på knappsatsens piltangent. Diodlampan blinkar nu ovanför nyckeltappen/ nyckeln medan övriga nycklar, som användaren har tillgång till, är markerade med en diodlampa som lyser med ett fast sken. Om den önskade nyckeln redan är uttagen får användaren i displayfönstret information om vem som tagit ut nyckeln och när, i PC:n. Alternativt kan man göra en snabbsökning genom att trycka nyckelnamnets första,andra, tredje o.s.v. siffror/bokstäver som på en mobiltelefon. Om utbyggnadsskåp är tillkopplade kan man med fördel söka nyckel innan dörr öppnas, i displayen ser man i vilket skåp önskad nyckel finns och efter att ha tryckt # trycka skåpets nummer (1-2) för att öppna aktuell dörr. Nyckelplatserna synliga i PC:n KeyCon-operatören kan alltid kontrollera vilka nycklar som finns i KeyBox genom att klicka på en knapp med nyckelsymbol. Nu öppnas ett grafiskt nyckelfönster i PC:n och platserna, även namnet på nyckeln, syns visuellt och man ser också den aktuella placeringen i skåpet. Klickar man på en nyckel får man information om nyckeln. Genom att öppna ytterligare ett fönster kan man avläsa händelseloggen för aktuell nyckel/nyckel- knippa. Via nyckelvyn kan man även läsa av vilka nycklar som är ute, vem som har dem och när de togs ut. Nyckelkrokar i dörren för okodade nycklar I dörren finns alltid 45/90 (9400/9500 SC) nyckelkrokar monterade för nycklar som inte behöver vara kodade. Dessa loggas enligt Keybox S-specifikationen, dvs. man kan se vem som öppnade skåpet och när (datum, klockslag), men inte vilken nyckel som togs ut. Användarkoder Om en användare glömt sin kod kan ansvarig operatör i programmet (via behörighetskod) ta fram en förteckning på alla koder som lagts in för respektive användare. Operatörskoder två behörighetsnivåer Operatörskod är från fabrik inlagda för två behörighetsnivåer. Dels kod för hög behörighet som ansvarig operatör använder för att kunna arbeta i programmet, och dels en kod för låg behörighet som endast möjliggör avläsning av händelser och det aktuella läget avseende registrerade nycklar och användare. Båda fabriks- koderna kan och bör ändras. Anslutning till kortläsare Skåpen kan anslutas till kortläsare. Genom kortläsaren aktiverar man Keyboxen och man kan då öppna med sin användarkod (kort-kod). Detta utgör en extra säkerhet. 22

23 KeyCon nyckeltapp Vår egenutvecklade KeyCon nyckeltapp är patenterad och mönsterskyddad. Elektroniken inuti tappen är fjäderupphängd vilket innebär att tappen tål stötar och slag och kan användas i tuffa miljöer. OBS! Tappen tål hög belastning dvs. även tunga nyckelknippor. Säkerhetsnyckelring Vi kan också erbjuda en säkerhetsnyckelring för KeyCon nyckeltapp. Ringen plomberas på ett enkelt sätt och nycklar kan sedan inte kan tagas bort från ringen utan verktyg. Ringen tillverkas i ett mjukt och mycket starkt plastmaterial. Diameter 50 mm eller mindre. Minskas sekundsnabbt efter eget önskemål. Finns i röd, blå och grå färg. Tidsbegränsat uttag av nyckel Vid programmering av nyckel kan man, om så önskas, registrera ett valfritt antal minuter som nyckeln får vara uttagen ur skåpet. Om så har skett informerar i huvudfönstret en larmknapp (text larm med röda bokstäver) om att nyckel inte satts tillbaka inom programmerad tidsperiod. Nu kan man i händelseloggen läsa nyckel ej i tid. Man kan i händelseloggen (även i låg-access) dessutom filtrera alla nycklar som ej återlämnats i tid. Vem har vilken nyckel? Man kan i låg- eller hög-access filtrera fram vilka som senast tagit ut nyckel. Om nyckel är programmerad för uttag under en viss tidsperiod (se ovan) ljuder tidslarm (sirén) eller stort larm om skåpet är anslutet till ett sådant. Sirén anskaffas och kopplas av installatören kopplingar användare/tapp; 2000 PIN-koder. För varje Keybox (kretskort) kopplad till PC kan man göra upp till kopplingar av programmerade användare/tappar (nycklar). Upp till 2000 PIN-koder kan programmeras. Tidkanaler I tidkanalvyn kan accessperioder styras på ett överskådligt sätt genom ett grafiskt tidsschema. Upp till 100 tidkanaler kan skapas och användas mot användare eller nycklar efter behov. Flera användare eller nycklar kan läggas in i samma tidkanal. När man skapat tidkanaler i denna vy kan man sedan klicka in dem i matrisvyn (se nedan). Nyckelmatris I matrisvyn, med användare och nyckelplatser i rader och kolumner, ser man enkelt vem som har tillgång till vad. Här kan man klicka in tidkanaler som skapats i tidkanalvyn. I matrisvyn kan man också koppla användare/nyckel. När en användare ska kopplas till flera nycklar eller flera användare ska kopplas till samma nyckel finns en snabbknappar som markerar hela rader vertikalt eller horisontellt. Nyckelansvar Den person som använt sin kod är ansvarig för uttagen nyckel eller nycklar. Flera personer kan naturligtvis ha behörighet till samma nyckel/nyckelknippa, men PC:n registrerar vem som öppnade Keybox-dörren och denna person är ansvarig för nyckeln tills den åter har placerats i Keyboxen. 23

24 Modeller i KeyCon serien Masterskåp 9400 SC Väggmodell för 1-3 KeyCon lister Max 42 nyckelplatser Masterskåp 9500 SC Väggmodell för 1-6 KeyCon lister Max 84 nyckelplatser Expansionskåp 8500 EC Väggmodell för expansion av 9400 och KeyCon lister. Max 84 nyckelplatser Master-/expansionskåp 9600 SC Golvmodell för 1-16 KeyCon lister Max 224 nyckelplatser 24

25 Användningsexempel för KeyBox och KeyCon Förvaltningar Företag Sjukhus/Äldreomsorg Skolor Hotell / pensionat Bilfirmor Bilverkstäder Byggföretag Butiker och varuhus Brandkårer Bevaknings- och Säkerhetsföretag Förvaring av nycklar för exempelvis: Arkiv, datarum, kassarum, dokumentskåp, städ- eller serviceföretag, alla kontor, bilar (även handlingar) Förvaring av nycklar för exempelvis: Verkstad, datarum, arkiv, alla kontor, dokumentskåp, bilar (även handlingar) Förvaring av nycklar för exempelvis: Medicinskåp, toxinskåp, arkiv, laboratorier, datarum, dokumentskåp, operationssalar, röntgenrum, bilar (även handlingar), äldreboende, lägenheter, städ- eller serviceföretag Förvaring av nycklar för exempelvis: Kemi- och fysiksalar, datasalar, arkiv, dokumentskåp Förvaring av nycklar för exempelvis: Arkiv, konferensrum, bastu, motionsrum, städ- eller serviceföretag, rumsnycklar när på kvällen receptionen är obemannad. Hotellgästen kan själv med erhållen kod ta ut nyckeln Förvaring av nycklar för exempelvis: Nya bilar, uppställningsplats för nya eller begagnade bilar, dokumentskåp, arkiv, städ- eller serviceföretag, reservdelslager (leveranser nattetid) Förvaring av nycklar för exempelvis: Inlämning av bilar för service och reparation (efter kontorstid), avhämtning av bilar (efter kontorstid), städ- eller serviceföretag, arkiv, dokumentskåp, reservdelslager (leveranser nattetid) Förvaring av nycklar för exempelvis: Olika byggplatser, byggcontainers, kontor eller avdelningar, dokumentskåp, bilar (även handlingar), datarum Förvaring av nycklar för exempelvis: Värdefack för anställda, kontor, arkiv, datarum, dokumentskåp, städ- eller serviceföretag, bilar (även handlingar), speciella rum för leverans av varor nattetid Förvaring av nycklar för exempelvis: Objekt, bilar (även handlingar) alla eller särskilda rum, arkiv, städ- eller serviceföretag Förvaring av nycklar för exempelvis: Bevakningsobjekt, bilar (även handlingar), alla eller särskilda rum, vapenskåp, dokumentskåp 25

26 Fritidshus Campingplatser Biluthyrningsföretag Taxiföretag Förvaring av nycklar för exempelvis: Stugnycklar, rumsnycklar, städ- eller serviceföretag Förvaring av nycklar för exempelvis: Båtuthyrning, cykeluthyrning, förråd, städ- eller serviceföretag Förvaring av nycklar för exempelvis: Bilnycklar (även handlingar), alla eller särskilda rum, arkiv, städ- eller serviceföretag, hämtning eller inlämning av nycklar nattetid Förvaring av nycklar för exempelvis: Bilar (även handlingar) dokumentskåp, egna rum, städ- eller serviceföretag Garnisoner Förvaring av nycklar för exempelvis: bilar (även handlingar), huvudvakten, vapenskåp, dokumentskåp, särskilda rum, arkiv, datarum Apotek Polisstationer Transportföretag Banker Förvaring av nycklar för exempelvis: Medicinskåp, toxinskåp, dokumentskåp, rum för leverans nattetid, laboratorier, bilar (även handlingar), städ- eller serviceföretag Förvaring av nycklar för exempelvis: Bevakning, vapenrum, särskilda rum, bilar (även handlingar), dokumentskåp, arkiv, datarum, städ- eller serviceföretag Förvaring av nycklar för exempelvis: Bilar (även handlingar) arkiv för frakthandlingar, dokumentskåp, datarum, verkstad, garage, städ- eller serviceföretag Förvaring av nycklar för exempelvis: Arkiv, särskilda avdelningar, datarum, dokumentskåp, kassaskåp, värdefack, kontor, städ- eller serviceföretag, bilar (även handlingar) 26

27 APPENDIX 1 Konfigurering av Net Controller NC 9100 Innan konfigurering kan det vara bra att rensa offline-filer i Internet-Explorer: Starta IE, gå till Verktyg/Internet-alternativ/Allmänt/Tillfälliga Internet-filer/Ta bort filer. Markera Ta bort allt offlineinnehåll, och klicka OK. Anslut COM porten på Net Controller till en COM port på din PC, samt strömsätt enheten med bifogad 230V adapter. Starta programmet HyperTerminal: Start/Program/Tillbehör/Kommunikation/HyperTerminal. Namnge anslutningen med valfritt namn t.ex. Creone därefter OK. Välj aktuell COM port i fältet Anslut med:, klicka OK och ändra till 9600 bitar per sekund i fältet Egenskaper för COM port, klicka på OK. HyperTerminal är nu ansluten. 27

28 Tryck in resetknappen R på nätkonvertern i 3 sekunder för att komma till programmeringsläge. Följande text skall nu visas i HyperTerminal: Configuration mode Net Controller <Versionsinformation> Enter password (j********) >Configuration open MAIN> Ange lösenord med j-kommandot MAIN>j control (IP-inställningar som visas i detta dokument är endast exempel, begär IP-inställninger av nätverksansvarig) Lägg in IP adress med a kommandot: MAIN>a Lägg in nätmask med m kommandot: MAIN>m Lägg in gateway med g kommandot: MAIN>g Spara till flash minne med s kommandot: MAIN>s (texten Warning Store Configuration to Flash visas) Skriv y för att bekräfta: MAIN>y (texten Store to Flash, Exit configuration visas) Konfigureringen av Net Controller är nu klar. Koppla från samt stäng HyperTerminal. Anslut nätverkskabeln till Net Controller IP-kontakt och till det lokala nätverket. Anslut konvertern via web läsaren ( Sidan Setup Utility visas. Skriv in lösenord (control) och klicka på ok. Kontrollera att Gateway, Netmask och IP adress stämmer, samt att övriga fält är som på bilderna som följer. 28

29 29

30 När samtliga fält är kontrollerade, spara till flash minnet genom att skriva yes och klicka på Store Net Controller är nu klar att anslutas till KeyBox och till KeyWin Anslut nätkonverterns COM port till KeyBox kretskort enligt kopplingsschema (sid. 31). Starta KeyWin Admin och spänningssätt skåpet. Välj TCP/IP under inställningar, skriv i aktuell IP adress och klicka på Add. Ett oregistrerat skåp skall efter några sekunder visas i fältet för aktiva skåp. Följ därefter instruktionerna i KeyCon KeyWin IV Manual Registrera skåp (sid.5). 30

31 Kopplingsschema 31

32 CREONE AB, Box 148, TRANÅS TEL: FAX:

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands Adaptern...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2.

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

DM-420 + AXNET Ver. 1.3

DM-420 + AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM- + AXNET Ver.. Ver.. DM- INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM- INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-... ANSLUTNINGAR I MASTERN... KABLAGE...

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi Funktionsöversikt TimeLox är ett off line passersystem för främst

Läs mer

Safegrupen - Information om KeyBox skåpen

Safegrupen - Information om KeyBox skåpen Om nyckelskåpen i KeyBox sortimentet. Vi en första anblick kan det vara svårt att förstå hur denna serie av nyckelskåp är uppbyggd, därför har vi skapat detta dokument som förhoppningsvis reder ut begreppen.

Läs mer

Andromeda. Användning och Installation

Andromeda. Användning och Installation Andromeda Användning och Installation Innehåll 1. Introduktion... 2. Andromeda programvara installation... 3. Andromeda programvara uppdatering... 4. Data Linker anslutning... 5. Bruksanvisning 5.1. Firmware

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1 ESIM 110 a x e m a Sida 1 Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i en mobiltelefon

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok.

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok. Ver Okt 2011/pls Windows7, GX-IEC Developer, USB-adapter I olika kurser i styrteknik på Högskolan Dalarna används ett styrsystem från Mitsubishi och programvaran GX-IEC Developer. Kurserna går på distans

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Ingenico Elite 510 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 (ver. 1.10. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-15 e-mail: info@termometer.se tel: kontor 08-753 00 04 fax: 0709 66 78 96 besöksadress: Källvägen

Läs mer

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair System Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Systeminnehåll...3 1.2 Lagringskapacitet...3

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning Freeway WEB bussadapter Installations- och bruksanvisning Läs denna anvising noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida behov. FREEWAY Enervent Freeway WEB www.enervent.se

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

UPPDATERING MJUKVARA FÖR PALTRONIC SYSTEMS

UPPDATERING MJUKVARA FÖR PALTRONIC SYSTEMS Tekniska anvisningar UPPDATERING MJUKVARA FÖR PALTRONIC SYSTEMS Version 1.0 / GwB / 06-2009 Följande information beskriver hur man utför en fält uppdatering på PALTRONIC system. Krav: PALDIAG.NET Version

Läs mer

KEYBOX Intelligent nyckelförvaring för alla behov

KEYBOX Intelligent nyckelförvaring för alla behov www.creone.se KEYBOX Intelligent nyckelförvaring för alla behov 2 den stora finessen med keybox-systemet stavas flexibilitet. med våra skåp är du aldrig inlåst utan kan anpassa förvaringen efter ändrade

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient 1 LZFA 701 3653 rev F(2009-02) Användarmanual för Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp, ACDG INNEHÅLL 1 VAD ÄR TELIA CENTREX AVANCERAD SVARSGRUPP...4

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Modemprogrammering med PL7

Modemprogrammering med PL7 Modemprogrammering med PL7 PL7 Mjukvara Kom-igång med programmering via telefonmodem 2004-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 ERFODERLIG HÅRDVARA...3 2.1 ATT MONTERA VID DEN LOKALA PLC:N...3 2.1.1

Läs mer

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda.

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. Elektroniskt dörrlås HOME Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Användarmanual BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Montering av Wisp628.

Montering av Wisp628. Montering av Wisp628. Monteringen bör inte medföra några problem för den som har monterat ett par kretskort förut. Som vanligt gäller noggrannhet och lite tålamod. Komponentnumren ( D2, R1 o.s.v.) i texten

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Svensk manual för Access Keyboard/Mouse IR-Interface

Svensk manual för Access Keyboard/Mouse IR-Interface Svensk manual för Access Keyboard/Mouse IR-Interface Innehållsförteckning 1 INLEDNING 3 2 BESKRIVNING 3 2.1 Användningsområde 3 2.1.1 IR-överföring av tangentbordsdata 3 2.1.2 IR-överföring av musdata

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox TL23 Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INLEDNING 3 SIGNALER 3 PROGRAMMERINGSKORT 3 PERSONALKORT 3 NÖDKORT 3 GÄSTKORT

Läs mer

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten 1 THOT THOT fungerar som ett tangentbord till datorn. I stället för att trycka på tangenter, används ett styrorgan, som flyttar en ljuskägla över THOT tavlan och väljer ut önskad ruta. Varje ruta kan innehålla

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows Sakregister Termer som inte finns nedan i sakregistret kan du söka i online-hjälpen. Abonnentväxlar. Se Företagsväxlar Anteckningar... 13 Användning på enklaste sätt.. 12 Autostart... 8 Avancerad användning...

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00283C 2011-05

MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00283C 2011-05 MRD-310 - Industriell 3G-Router KI00283C 2011-05 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av 3G-routern MRD-310 finns möjlighet att via det mobila telenätet ansluta till ett Ethernetnätverk bestående

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm Användarmanual & Installations information 1 Innehåll Bäste OASIS användare 1. System inställningar (pålarmning)...4 2. Under pålarmnings processen...4 3. Efter pålarmning...

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual 1. Introduktion SMS Transceiver V3 är utvecklad för användning som GSM-baserat driftlarm eller som larmsändare för befintliga larmanläggningar. Enheten går fort att installera

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer