En tydlig identitet för en nytänkande hamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tydlig identitet för en nytänkande hamn"

Transkript

1 Grafisk identitet

2 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 2 En tydlig identitet för en nytänkande hamn Den här manualen är ett viktigt redskap för att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Genom en enhetlig grafisk och visuell identitet skapar vi en tydlig bild av vad hamnen står för, vilket i förlängningen hjälper oss att nå våra mål. I grunden handlar det om att konsekvent bygga vår position som den nytänkande hamnen i Skandinavien. Nytänkande är ett förhållningssätt som präglar allt vi gör, från infrastrukturarbete till hållbarhetssatsningar och marknadsföring. En känsla som också återspeglas i vår grafiska profil. Varumärket Göteborgs Hamn har även fyra kärnvärden som genomsyrar verksamheten och vårt uttryckssätt. PÅLITLIGHET mångårig historia och gedigen branschkunskap gör oss till en pålitlig partner. SAMVERKAN logistik är inget solospel, vi samverkar för att skapa kundvärde. Innovation vi är öppna för nya idéer och vågar utmana traditioner. Hållbarhet hamnen har funnits i 400 år. Det skapar hållbara perspektiv och medför ett stort ansvar. Vårt nytänkande förhållningssätt, våra kärnvärden och riktlinjerna i vår grafiska profil gäller för hela varumärket Göteborgs Hamn. Varumärket utgörs av både godsnavet Göteborgs Hamn och bolaget Göteborgs Hamn AB. Godsnavet är hamnverksamheten och erbjudandet som vi marknadsför världen över: Sveriges enda internationella storhamn och porten till Skandinavien och Baltikum. Göteborgs Hamn AB (Gothenburg Port Authority) är bolaget som har ansvaret för att bygga, utveckla och marknadsföra hela Göteborgs Hamn på nationella och internationella arenor. Oftast kommunicerar vi i egenskap av godsnavet, men i flera fall är det i egenskap av bolaget. Oavsett vilket så är det viktigt att vi alltid uppträder på samma sätt. Med ett konsekvent och tydligt uttryck som bygger varumärket Göteborgs Hamn i stort som smått, varje dag, året runt.

3 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 3 Grafiska regler för Göteborgs Hamn Den här manualen innehåller grafiska riktlinjer för varumärket Göteborgs Hamn. Med andra ord hur varumärket ska se ut och upplevas när vi presenterar oss. Det är alla medarbetares ansvar att följa den grafiska profilen och på så sätt vårda vårt varumärke. Följ den i möjligaste mån när du ska ta fram information eller marknadsföringsmaterial. Det är ju bara genom att vara konsekventa i vårt uttryck som vi kan bygga upp en tydlig bild och stark igenkänning av Göteborgs Hamn. Men, inga regler utan undantag. Självklart kan det dyka upp tillfällen då ett slaviskt följande av manualens riktlinjer skulle ge ett dåligt resultat. Då är det du och ditt sunda förnuft som får avgöra vad som är det rätta. Har du frågor om profilen, är osäker på hur du ska tilllämpa reglerna eller saknar rekommendationer för att producera specifikt material, kontakta Marketing. I den grafiska profilen ingår en rad verktyg som tillsammans bygger vår visuella identitet, t ex logotyp, typsnitt, färger, illustrationsmanér och bilder. Genom att använda de redskapen enligt manualens rekommendationer bidrar du till att skapa en tydlig helhet i allt vi gör.

4 4 Verktyg 1. Logotyp 2. Typografi 3. Färger 4. Illustrationer 5. Bildspråk

5 5 1. Logotyp Logotypen är en avsändare och garant för allt vi säger och gör. För att garantera ett konsekvent och tydligt användande finns några få och enkla regler. Riktlinjerna omfattar bl a logotypens färger, storlek och dess frizon till kompletterande information. Logotypen är formskyddad och får absolut inte förvrängas eller ritas om.

6 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:1 6 Logotyp Med Göteborgs Hamns logotyp menar vi företagsnamnet och symbolen (G med Vinga fyr) i dess särskilda grafiska form. Den ursprungliga logotypen ritades 1944 av den österrikiske formgivaren Fritz Rücker. Att det blev bokstaven G som användes var ganska självklart för symboltecknaren Rücker eftersom bokstaven har formen av en hamn. Att sedan lägga till Vinga fyr, den gamla göteborgska sjöfartssymbolen, gav logotypen ytterligare särprägel och karaktär. Logon har under årens lopp moderniserats och den blå färgen har kommit till på senare år. Blå Vit Svart Den blå färgen trycks antingen i PMS 300 eller CMYK-blandningen 100/40/0/0. Färgblandningarna kan variera beroende på vilket tryckmaterial som används. Det färdiga trycket ska motsvara PMS 300 och måste i vissa fall blandas till den kulör som motsvarar denna. Logotypen finns även i vitt (negativ) och svart.

7 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:2 7 Logotyp med devis Logotypen finns även med devisen: The Port of Scandinavia Devisen är ett kort,kärnfullt uttryck för vem vi är, vad vi står för och hur vi vill bli uppfattade. Denna version av logotypen bör användas enligt följande kriterier: Som en förstärkning till avsändaren (t ex snarare på baksidor än framsidor av trycksaker). Endast mot enfärgad bakgrund och aldrig mot bild. I mån av plats/media alltid i internationellt material. Mer selektivt i nationellt material (t ex inte i inbjudningar, små annonser, mindre utskick). Bör inte användas där avsändare uppenbart är bolaget (t ex i platsannonser). Tänk på att logotyp med devis kräver mera luft och rymd.

8 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:3 8 Logotyp varianter Logotypen finns på två språk svenska och engelska. Vilken du ska använda beror på om du vänder dig mot den svenska marknaden eller mot en mera internationell publik. I första hand ska du använda de blå logotyperna. Skulle det av någon anledning bli svårläst eller otydligt har du möjlighet att använda någon av de alternativa logotyperna. I första hand används de blå logotyperna. Mot färgad bakgrund eller i mörkare bild används i första hand den negativa logotypen. Den svarta används vid de tillfällen då varken den negativa eller den blå logotypen passar. Observera att inga andra versioner av logotypen än de som finns i den här manualen får lov att användas. Äldre versioner av logotypen som eventuellt kan förekomma ute i verksamheten ska ersättas av nya. Mot färgad bakgrund används de negativa logotyperna.

9 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:3 9 Logotyp övriga varianter Svart logotyp, med och utan devis, används bara i undantagsfall och när det inte finns någon möjlighet att använda 4-färg, PMS-färg eller negativ logotyp i en mörkare bild. Den förenklade versionen av logotypen som endast består av symbolen (G med Vinga fyr) ska endast användas i specifika undantagsfall, t ex på flaggor och pins.

10 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:4 10 Logotyp frizoner och minsta storlek Ge logotypen rum att andas. Logotypen konkurrerar ofta med annan information och grafik. För att den ska behålla sin tydlighet även i dessa situationer finns alltid en bestämd fri yta. På denna yta får inget annat placeras. En bra regel är att alltid hålla fritt från text och andra grafiska element runt logotypen. Minimiavståndet till andra texter, bilder eller marginaler framgår i schemat här bredvid. Logotypens minsta tillåtna storlek är som nedan. The Port of Scandinavia 20 mm 27 mm

11 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:6 ˇ ˇ 11 Logotyp förbjudet Vår logotyp (med och utan devis) är unik och får aldrig ändras eller förvanskas. Varken i färg eller form. Undvik också att placera logo-typen mot färger och bakgrunder som är främmande för Göteborgs Hamn eller som försvårar läsbarheten. ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

12 12 2. Typografi En enhetlig och tydlig typografi är ovärderlig i all kommunikation. Vår typografi behöver vara lättläst, konsekvent och sympatisk. Den ska dessutom fungera i alla kanaler och stämma överens med identiteten i övrigt. Vi delar upp typografin i två delar: Identitetstypografi och vardagstypografi. IDENTITETSTYPOGRAFI Hit räknas de typsnitt som vi använder i den externa kommunikationen. Detta gäller t ex webb, trycksaker, annonser o s v. Dessa typsnitt används av vår reklambyrå samt i viss utsträckning av marknadsavdelningen. VARDAGSTYPOGRAFI Här ingår de typsnitt som alla anställda på Göteborgs Hamn AB använder i den dagliga kommunikationen, t ex när vi skriver brev och gör digitala presentationer.

13 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Typsnitt 2:1 13 Typografi identitetstypografi 1 Göteborgs Hamns huvudtypsnitt i extern kommunikation är DIN Next Rounded. Detta typsnitt har valts för att det har mycket karaktär och fungerar bra i både stora och små grader. Typsnittet används endast av vår reklambyrå samt i viss utsträckning av marknadsavdelningen. DIN Next Rounded Regular Används till rubriker, kortare löptexter, bildtexter samt i diagram. DIN Next Rounded Medium Används mest för att förtydliga något i en text, infographics eller liknande. Detta typsnitt bör alltså användas med försiktighet och i mindre grader (storlekar) eftersom det gärna ser svulstigt ut om det får för mycket utrymme. DIN Schrift 1451 Mittelschrift (siffror) Används framför allt när man rent grafiskt behöver förtydliga volym, mängd, storlek o s v i t ex en illustration. Gäller endast för reklambyrå och Marketing DIN Next Rounded Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö DIN Next Rounded Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö DIN Schrift 1451 Mittelschrift

14 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Typsnitt 2:2 14 Typografi identitetstypografi 2 Som komplement till typsnittet DIN Next Rounded har vi valt en klassisk antikva. Detta eleganta typsnitt lämpar sig bra för längre texter. Eftersom vi även använder en kursiv variant täcker vi in de flesta tänkbara behov för ett snyggt resultat. När vi använder siffror i löptext är det Experttypsnittet. Även detta typsnitt används endast av vår reklambyrå samt i viss utsträckning av marknadsavdelningen. Adobe Caslon Regular Användas till citat och löptexter. Adobe Caslon Expert Används när det förekommer siffror i löptext eller liknande som skrivs i typsnittet Adobe Caslon Regular. Adobe Caslon Italic Används till ingresser och bildtexter. Adobe Caslon Italic Expert Används när det förekommer siffror i löptext eller liknande som skrivs i typsnittet Adobe Caslon Italic. Gäller endast för reklambyrå och Marketing Adobe Caslon Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUV WXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Caslon Expert Adobe Caslon Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Caslon Italic Expert

15 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Typsnitt 2:3 15 Typografi vardagstypografi 1 Vardagstypografi är de typsnitt som de flesta av oss använder i vår dagliga kommunikation. Det gäller t ex när du skriver brev, mail eller gör en PowerPoint-presentation. Dessa typsnitt används också i all internkommunikation. Arial Regular Används till rubriker, ingresser och kortare löptexter. Arial Bold Används till illustrationer, diagram o s v. Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

16 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Typsnitt 2:4 16 Typografi vardagstypografi 2 Som komplement till typsnittet Arial finns typsnittet Times. Times Regular Används till löpande text. Times Italic Används som komplement till Times Regular. Times Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

17 17 3. Färger Färgpaletten för Göteborgs Hamn är sammansatt för att ge ett sobert, seriöst och förtroendeingivande intryck. Som komplement till grundpaletten finns ett antal starkare färger som ger ytterligare kraft och energi i uttrycket. Färger är en viktig ingrediens i vår visuella identitet. Men färger uppträder olika beroende på om de är tryckta med PMS-färg eller 4-färg; på bestruket eller obestruket papper; på skärm eller i en trycksak. Därför är det viktigt du alltid utgår från PMS-skalan när du ska bedöma om färgen har rätt nyans. Färgerna är indelade i fyra kategorier: Primärfärger Komplementfärger Accentfärger Tilläggsfärger

18 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Färger 3:1 18 Primärfärger 75% Göteborgs Hamns huvudfärg är PMS 300, CMYK 100/40/0/0 (4-färg) eller Adobe RGB: R-0, G-116, B-186. Detta är den färg som används i logotypen och som i huvudsak ska användas i kommunikationen när man har möjlighet att använda fler färger än svart. Denna färg finns också möjlighet att använda i ljusare toner vid behov. Som primärfärger räknar vi också de två grå färger som t e x kan användas i bakgrundstoner, rubriker och illustrationer. C:100 M:40 Y:0 K:0 PMS: 300C R:0 G:116 B:186 HEX: 0074ba 50% 25% C:46 M:38 Y:39 K:3 PMS: Cool Gray 5C R:150 G:147 B:144 HEX: C:3 M:2 Y:2 K:15 PMS: 427C R:220 G:221 B:221 HEX: dcdddd

19 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Färger 3:1 19 Komplementfärger Dessa färger är ett komplement till de tre primärfärgerna och används för att förstärka det sobra och rena skandinaviska uttrycket. C:27 M:5 Y:21 K:0 PMS: 5523C R:203 G:219 B:208 HEX: cbdbd0 C:3 M:11 Y:23 K:0 PMS: 726C R:243 G:229 B:204 HEX: f3e5cc C:100 M:88 Y:44 K:52 PMS: 289C R:28 G:36 B:61 HEX: 1c243d C:20 M:0 Y:0 K:100 R:22 G27 B:29 HEX: 161b1d

20 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Färger 3:3 20 Accentfärger Accentfärgerna är till för att ge kraft och energi åt primäroch komplementfärgernas lugna färgskala. Accentfärger används främst i t ex illustrationer och som dekorelement. C:0 M:89 Y:59 K:0 PMS: 711C R:200 G:55 B:77 HEX: c8374d C:90 M:0 Y:32 K:0 PMS: 632C R:46 G:162 B:177 HEX: 2ea2b1 C:55 M:0 Y:100 K:0 PMS: 376C R:150 G:187 B:55 HEX: 96bb37 C:0 M:16 Y:82 K:0 PMS: 7405C R:244 G:212 B:76 HEX: f4d44c C:0 M:75 Y:100 K:0 PMS: 166C R:205 G:89 B:22 HEX: cd

21 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Färger 3:4 21 Tilläggsfärger endast för diagram och statistik C:50 M:0 Y:20 K:0 R:134 G:205 B:210 HEX: 86cdd2 C:30 M:45 Y:5 K:10 R:175 G:142 B:179 HEX: af8eb3 C:80 M:10 Y:50 K:20 R:0 G:138 B:124 HEX: 008a7c C:40 M:50 Y:75 K:0 R:170 G:130 B:80 HEX: aa8250 C:35 M:0 Y:75 K:0 R:186 G:210 B:94 HEX: bad25e Tilläggsfärgerna ska bara användas i de sammanhang då det finns ett absolut behov av fler färger, t ex i diagram. Paletten är sammansatt av tydliga färger som har bra kontrast till varandra. RGB-värdena är här angivna i srgb för bästa återgivning på webb och i Powerpoint. C:73 M:0 Y:14 K:20 R:0 G:156 B:183 HEX: 009cb7 C:55 M:11 Y:4 K:10 R:109 G:175 B:210 HEX: 6dafd2 C:40 M:10 Y:35 K:10 R:156 G:184 B:165 HEX: 9cb8a5 C:30 M:85 Y:100 K:0 R:183 G:64 B:27 HEX: b7401b C:0 M:52 Y:99 K:0 R:243 G:141 B:0 HEX: f28d00 C:0 M:93 Y:71 K:0 R:230 G:38 B:58 HEX: e6263a C:100 M:40 Y:0 K:10 R:0 G:108 B:177 HEX: 006cb1 C:87 M:94 Y:24 K:0 R:74 G:47 B:116 HEX: 4a2f74 C:60 M:0 Y:81 K:20 R:97 G:158 B:74 HEX: 619e4a C:58 M:66 Y:0 K:0 R:130 G:99 B:168 HEX: 8263a8 C:0 M:25 Y:97 K:0 R:253 G:195 B:0 HEX: fdc300 C:7 M:95 Y:0 K:10 R:204 G:22 B:122 HEX: cc167a C:0 M:68 Y:0 K:0 R:237 G:114 B:169 HEX: ed72a9 C:34 M:81 Y:0 K:0 R:178 G:73 B:150 HEX: b24996 C:15 M:35 Y:70 K:5 R:213 G:165 B:89 HEX: d5a559

22 22 4. Illustrationer Illustrationer och infographics är viktiga element i det visuella uttrycket för Göteborgs Hamn. Hit räknar vi de flesta grafiska element, förutom logotype, text eller fotografisk bild. Illustrationsmanéret är indelat i två kategorier: ILLUSTRATIONER FÖR PRINT OCH WEBB Kartor Statistik och figurer Illustrationer och ikoner Illustrationer för digitala presentationer Kartor Statistik och figurer Illustrationer och ikoner

23 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Illustrationer 4:1 23 Kartor för print och webb Det visuella uttrycket för Göteborgs Hamn ska präglas av en lätt och skandinavisk känsla. Det återspeglas även i illustrationsmanéret. Kartbilder tillhör de vanligaste illustrationerna i vår kommunikation. Där markerar vi tydligt Göteborg som navet, och visar därmed det strategiska läget som Göteborgs Hamn har i världen, Europa, Skandinavien/Baltikum och Sverige. Följande kartor finns med i den grafiska manualen: Världen med hub och linjeutbud. (Världskartan finns i olika utföranden med olika fokus på vad som är i centrum Asien, Sydamerika, etc.) Europa med hub, linjeutbud, landsgränser. Skandinavien/Baltikum med hub, linjeutbud, landsgränser, järnväg m.m. Sverige med hub, linjeutbud, landsgränser, järnväg m.m. Observera att kartor endast görs av vår reklambyrå. Gäller endast för reklambyrå och Marketing

24 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Illustrationer 4:2 24 Statistik och figurer för print och webb Diagram och statistik är viktiga element i vår kommunikation. Även här är tanken att manéret ska kännas sobert, modernt, lekfullt och framför allt trovärdigt. Utgångspunkten är att grunden görs med någon eller några av våra primärfärger. Sedan lägger man till en starkare accentfärg för att visa på t ex en ökning eller liknande. Observera att den här typen av avancerade diagram och figurer endast görs av vår reklambyrå, främst för att användas på webben, i tryckt material och i presentationer. 76% % 2011 Gäller endast för reklambyrå och Marketing

25 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Illustrationer 4: Illustrationer och ikoner för print och webb Ibland behöver vi symbolisera något med en illustration. Då använder vi oss av ett stramt och enkelt formspråk. Vi utgår från våra primärfärger och lägger sedan till starkare accentfärger för att förstärka uttrycket. Observera att den här typen av illustrationer och ikoner endast görs av vår reklambyrå. Energy Globe Award 2011 Port of Gothenburg 20 CLOUDY 10% 23 SUNNY Gäller endast för reklambyrå och Marketing

26 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Illustrationer 4:4 26 Kartor och diagram för digitala presentationer Förutsättningarna vid digitala presentationer ofta är ganska undermåliga (t ex för ljust i rummet, ojämn bakgrund o s v). Därför görs separata kartor och diagram för bästa möjliga läsbarhet i PPT. Även grafer m.m. görs enklare och mer kontrastrika för tydlighetens skull. Total export from Russia TEU (LADEN) 30% 6% 6% 1% 22% 5% 2% 3% 11% 1% 6% 2% 5% North East Asia South East Asia South America (east coast) South America (west coast) Northern Europe Mediterranean North Africa Southern Africa North America Cent. America/Carribean Sea Middle East Indian Sub Continent Australasia and Oceania

27 27 5. Bildspråk Syftet med bildbanken och bildmanéret för Göteborgs Hamn är att kommunicera och skildra verksamheten i följande kategorier: Miljöbilder Hamnmiljöer, destinationer, kontorsmiljöer, o s v. I denna kategori som skildrar verksamheten och våra olika arenor finns två nivåer av bilder: Bruksbilder (dokumentära) och Dramatiserade bilder (arrangerade). Produktbilder Objekt, stilleben, symboliska bilder etc. Människobilder Personal, arbetssituationer, konsumtion etc.

28 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Bildspråk 5:1 28 Miljöbilder bruksbilder Dessa bilder presenterar specifika situationer, miljöer och den vardagliga verksamheten i Göteborgs Hamn och dess verksamhetsområden. Men bara för att det är bilder ur vardagen får de inte vara oengagerande och trista. Även här bör man tänka till och försöka ge bilderna det lilla extra så att de känns dynamiska och fräscha.

29 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Bildspråk 5:2 29 Miljöbilder dramatiserade bilder Dessa bilder ska ge ytterligare en dimension till det visuella uttrycket för Göteborgs Hamn. Bilderna ska vara ännu mer dynamiska och engagerande än bruksbilderna. Mera känsla och stämning. Det ställer samtidigt högre krav på fotograf/bild. Som exempel kan man tänka sig lägre kameravinklar, närmare objektet, närmare vattnet, nattbilder osv. Med andra ord: Mera action! Markeringsbild. Markeringsbild. Den här typen av bilder kan vara mera konstnärliga bilder från verksamheten i Göteborgs Hamn, men även bilder som kan beskriva t ex konsumtion. Markeringsbild. Markeringsbild. Markeringsbild. Markeringsbild.

30 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Bildspråk 5:3 30 Produktbilder Den här kategorin av bilder utgörs av studiobilder. Till dessa räknas dels rena objekt/prylar men även mer genomarbetade stilleben. Dessa bilder används bl a för att symbolisera varor och varuflöden.

31 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Bildspråk 5:4 31 Människor Bilder på människor är en viktig kategori i bildbanken. För att göra ett trovärdigt intryck måste det vara riktiga människor i riktiga arbetssituationer.

32 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET INNEHÅLL 32 Tillämpning Brevpapper Kuvert Visitkort Övrig korrespondens Digitala mallar Mejl Trycksaker Annonser Platsannonser Inbjudningar Digitala presentationer Webbsida Nyhetsbrev Mässor Roll-ups Flaggor

33 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 33 Brevpapper Brevpappret finns med första- och andrasida: Förstasidan har logotyp och adressuppgifter Andrasidan har bara logotyp Kom ihåg att alltid använda förstasidan med adressuppgifter när du skickar 1-sidiga brev. SE Göteborg, Sweden Visiting address Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2 B Phone Fax Banking account Reg no VAT no SE Brevpapper 1:a sida Brevpapper 2:a sida

34 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 34 Kuvert standard Gothenburg Port Authority, SE Gothenburg, Sweden Tryckta kuvert finns i två standardformat: C5 och C4. Gothenburg Port Authority, SE Gothenburg, Sweden C5-kuvert, med och utan fönster C4-kuvert

35 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 35 Kuvert special Gothenburg Port Authority, SE Gothenburg, Sweden Det finns två tryckta specialkuvert: E4-fönsterkuvert för fakturor B4-kuvert när du ska skicka lite större saker, t ex mappar Gothenburg Port Authority, SE Gothenburg, Sweden E4-kuvert, med fönster B4-kuvert, med förtryckt adressruta

36 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 36 Visitkort NAMN NAMNSSON Titel rad 1 Titel rad 2 Gothenburg Port Authority SE Gothenburg, Sweden Visiting address Emigrantvägen 2B Phone XX Mobile +46 XX XXX XX XX Visitkort finns i tre olika utföranden: 1. Med namn och titel 2. Med namn, titel och utbildning 3. Utan namn 1. NAMN NAMNSSON Titel rad 1 Titel rad 2 Utbildning Gothenburg Port Authority SE Gothenburg, Sweden Visiting address Emigrantvägen 2B Phone XX Mobile +46 XX XXX XX XX 2. Baksida Gothenburg Port Authority SE Gothenburg, Sweden Visiting address Emigrantvägen 2B Phone Fax

37 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 37 Övrig korrespondens Adressetikett Använd även adressetiketter, korrespondenskort och block som följer den grafiska identiteten. SE Gothenburg, Sweden SE Gothenburg, Sweden Visiting address Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B Phone SE Gothenburg, Sweden Visiting address Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B Phone Korrespondenskort A5-block

38 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 38 Digitala mallar Document Version Date Page Part of Valid from Administrator Dep. Responsible Dep. Det finns ett stort antal digitala mallar som följer den grafiska identiteten, t ex: Brevmall PM-mall Faxmall Fakturamall (uppdateras under 2013) Date: dolor simustia con re dollupt aeptatem vene vel ime et doluptio. Dam, ulparumquis sitinctori optatendia illam, aut ad ent utemped itatqui ut quo eum, odi nienis quia consequ atempelit, solorume volupta ssimet, atur? Qui in ratem harum et acillo in et audicaborro odias et quis eum, int et que ium, cor remporitis dolupta turitioribus voluptatiam, sumet magnias moluptist lacillabora doluptaeces unt quatem solorporum voluptae es animus a prate quam, cullupta veribusam fuga. Hendaestis sed que preseque ma poreperferum Företag et quia cori ommosam, sum dunto conserrorum conseque qui nem quas nonsequi voluptae att: explign issimaios esequam et labo. Et odia simi, sum verum venditiosti dustenda qui quidem Gatuadress simpore ne dolorae perferis et percius cipsundae nonse pa porrum voluptae. Ur, sequi alic te Postadress prest voluptatur, vel illuptat. Landsnamn Namn Efternamn Titel Företag Moluptas sitate erio beariasi volor ad modi Inctore laccae opta quo ium, expeles voluptus unt a veliatem. Et faccus ent del minverum int pe est, te ne od quia nonsequis corporibus a sapis eatem quiatem denist estisimenis et voloreratur aliandi psanditis moloris delestintist eum cum quibus mo quiae nonseceate od quis sunt latiant ioreped ea eniendandia ex eum nissit liquisque dolora sollibus endam rem. Am, sus dolorate estiasp eliquam la alitate voluptat. Orerumquam es esciae excepel enisto inis rerum quae. Harum fuga. To berum eaqui dolorumqui doloreium hic te nit volorpo rerovid essimusaped ut prat et modis maxim excero es anis illum, optas ditis miniatat et issi denimpor sequi quibusa etumque latium raeprem is aut eria auta sit lit ut quis magnia dolo into eaquo ipsam etusdae ratur, totamenis aspici ullabor eproriandae. Porate parum, sunti offic tem volupta tquodit atemoluptas mi, occusci omnim suntibusdaes della coribus minvendi tetur moluptis autem hil illacim porrum nonsedi cuscipiderit quatatio ilit eat ut eicias dis eum latiosapita volores et exeribus eaquae et odi demporibus dolorrovit facerio omnit reped que nusam, nobis reprehentis ea sim esto eturepedit liquunt quati quodiae sit, ommoleni unt labor aut quas mintisitam quam alibusd anducipsae sinumquatem volupie ndandae. Aceped ulles militatem id ut et faccus aut offic te placiis veria audant officabor magnam, oditatur at essimint, quibusae ipsae mi, siment, illese mo ommolor sam, sum quo ommo commoditati rerum sim adit, niet, si alis ari re parios non ea consed qui nes dolupta tiandig entecum facid et explicaesed min con eium evellupta dolorum dent, sant. PM-mall Lab ipiendi volor suntisc iandis de consequam, con rae ped qui voluptu riasped molorep eligendem quam dis quate corunti beatibus aut as sumquis veliquam re corerov itiatemquam alicimi, net invelent ra quaest, sequas rat in nusam nienditas ut landus ipsam es volupti venihit preserio volor moluptat molorest doluptat. Ut ut et fugiam hit explautem ex esto et la volorum nam endit et reicim raeriam re reste dolesto taquiberum, omnimpo ritatio restias imilige nisimin remo tetur, ut asperru ptatisquides dolor apitaessit, omnimus vendanda sa con rerisquis quo maioribus mi, nimin eaqui to intiur? Ullor as ea verum soluptatusda veliae as accus evel enis ipsandis iusaped quae. Ut et omnimagnate pa volentur? Molorecero ma nonserit dis eatio. Neque pellupt inulpa debis sitatat emporis nonsequam, odis esci officit eatur, aliqui berro molorem porehenis sit utatur am, et, officiu riatis et aut delitaturem dolo bea perorro con plit aut facea cumquiam remporr oviditemque et es et labora quodi bernatus volupta duntotatqui blabo. Endus quisciis eaquas quis exere provitas dolum, et, opturero blabora eptate nonsed quam si sus simolor rovitassin et quassi di quiaepudis et volo odisciatur, untion pre alitatem dem fuga. Et aut veratem conserc hillaci miliqua temolorem res name rem. Borempos doluptam dolupta tendunt. Nequi dolorepta porerem fuga. Taquis dites di odi ipsanducim ipsa velesec ulparia volor sitatur? Santentiunt accusdae dis autemporum et officitatur sin eic toreius antias ex excearchit aceptatet, officiis naturia nonem ni temolo volorep repudis dolo eatibea tectur seruntibus ad quae poraernam, nihil inventore labor molo volorei uscidempos simus es sum, ommoloreria ditatur as maxima pra Brevmall 2:a sida Brevmall 1:a sida

39 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 39 Mejl Mejlfot och avsändare följer den grafiska identiteten. Kontrollera att du har den nya mejlfoten installerad och uppdaterad med rätt personlig information. OM den inte är det så kontakta xxxxxxxxxxx xxxxxxx Gia quiae ea dolest, as as moluptasin porum autatiaecea vendis nonseque volores tiurem hitiatque doluptium re odi cor audam volest earum que voluptatem es verum iuribusant vellupt aecepudam re sequo modit perum ea vendissi con nobit pe con remporpor accus nianda deliqui cus cum endam imuscillest ut as eum audam, consequ idercitas aut am, se quatem volut faceseque poritesti dolore volupta ecatur, optatiam, ut rernate dersperspet. Nobitat faccaborest est ea dolessitiur repelluptam volendus enistorero maximus aut odicil molo rum volupti onsedi aut hiliquodis eat dolest si bea et, acest omnihil eos assit quam volorio recatem excesse nistem nobis alis sam diciis verio ea vendend ebisime et voluptaquis cum ipsus, sus in rem faccusdae rae as explit fugiatetur, incium volupta num incieni eniatib usandae in exceperupta voluptatia pe vellabo. Itam quid quo voloreh enihil maxim dolorrovidt. Odignis dolorep tatibus et ea nonsedit odi nobissunt quo berfernatem que pliquatem fugita cum volorru mendelestias modit quae et labo. Dameturiori odicim aut quate modi acearch. Anna Nord Web Strategy and Content Manager Marketing Gothenburg Port Authority, SE Gothenburg, Sweden Tel: Mobile: E-mejl: Please consider the environment - do you really need to print this e-mejl? Mejl med mejlfot

40 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 40 Trycksaker THE PORT OF SCANDINAVIA N E broschyrer, foldrar etc. THE PORT OF SCANDINAVIA Trycksaker är indelade i två kategorier: Standardtrycksaker och Kampanjtrycksaker. Standardtrycksaker Den här kategorin består av broschyrer och trycksaker som presenterar våra produkter/tjänster o s v. Dessa trycksaker görs i A4 för att passa i ställ och standardkuvert. Kampanjtrycksaker, m.m. I den här kategorin ingår de broschyrer, trycksaker och andra produktioner som endast tas fram vid speciella tillfällen, t ex för event och mässor. Format och utförande kan variera och anpassas helt efter behov. Det betyder att det inte nödvändigtvis måste vara just en broschyr, utan kan lika gärna vara en affisch eller en Ipad-lösning. SHORT FACTS Get closer contact Senior Manager Business Development Stig-Göran Thorén Phone Senior Manager Market Development Jacob Minnhagen Phone N E THE PORT OF SCANDINAVIA N E to Scandinavia Vice President Sales and Marketing Claes Sundmark Phone Rail Services March 2013 No ice, no tide Two independent fairways 15 metres water depth 90 minutes from open sea to berth 24/7 service Super-post Panamax cranes On-dock rail terminal Great potential for expansion Standardtrycksaker DIRECT CAllS TO THE PORT Several shipping lines offering direct calls from Far East, India and North America. Valentin&Byhr June 2013 A NO-lIMITS PORT Port of Gothenburg, SE Gothenburg. Phone Hållbar hamn 2012 GöteborGs Hamn ab:s HållbarHetsredovisninG FRÅN SUNDSVALL VÄRLDEN TILL Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport Kampanjtrycksak

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17 Grafisk profil Bjurholms kommun Innehåll Typsnitt... sid. 3 Färger... sid. 4 Logga... sid. 5 Visitkort... sid. 6 Annonser... sid. 7 Kuvert... sid. 8 Utgående

Läs mer

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 Grafisk Manual Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 2 Innehåll Innehållsförteckning Om oss...4 Grafisk Manual...5 Logotyp...6 Felaktig användning...8 Frizon...10 Färgalternativ...11

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation Grafisk identitet Grafisk identitet Dessa riktlinjer beskriver hur varumärkets grafiska profil är uppbyggd och hur den kan rekonstrueras. Eftersträva alltid att följa dessa riktlinjer för maximal effekt

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet GRAFISK PROFIL Svenska Kroppskultur Förbundet Ett myckt starkt varumärke Ett starkt varumärke som Svenska Kroppskultur förbundet utgör en ovärderlig plattform i relationen med tävlande, föreningar, kunder,

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar.

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. 1. Grundelement visuell identitet Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. www.regionostergotland.se 4 1.1 Logotyp Region Östergötlands logotyp består

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Innehåll Om Högbo Bruk... 3 Logotyp... 4 Frizon... 5 Minimiformat... 5 Pay-off... 5 Otillåten användning av logotyp...6 Typsnitt för tryck...7 Brukstypsnitt... 8 Färger...9

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk manual för Borlänge Bandy

Grafisk manual för Borlänge Bandy Grafisk manual för Borlänge Bandy Innehållsförteckning 2 Inledning 3 5 Logotyp 6 Färger 7 9 Typografi 10 Bildspråk 11 Dekorelement 12 Företagsprodukter 13-15 Korrespondensmaterial Inledning Om Borlänge

Läs mer

G r a f i s k PROFILMANUAL

G r a f i s k PROFILMANUAL Grafisk PROFILMANUAL 2 Grafisk profilmanual Innehåll Bilder 5 Logotyp 6 Färger 8 Typografi 9 PowerPoint 11 Annonser 12-13 Visitkort & korrespondenskort 14 Kuvert & brevpapper 15 E-post signatur 16 Profilkläder

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Enkel guide till snygg trycksak

Enkel guide till snygg trycksak Enkel guide till snygg trycksak Planera din kommunikation Säg det viktigaste först Mindre är mer ta bort allt som inte fyller en funktion: färger, illustrationer, rutor, linjer och så vidare Genom att

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISK MANUAL GÖTEBORG & CO

GRAFISK MANUAL GÖTEBORG & CO GRAFISK MANUAL GÖTEBORG & CO TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG Varje framgångsrik verksamhet representeras av en tydlig symbol, en logotyp. Likaså kännetecknas varje framgångsrik verksamhet av att

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Täby kommun Grafisk profil

Täby kommun Grafisk profil Täby kommun Grafisk profil Bilaga 1 konkurrensutsatta verksamheter 1.0 Täby kommun Bilaga 1.0 konkurrensutsatta verksamheter 1 En gemensam profil för medborgarnas skull Den här bilagan innehåller förtydliganden

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Hej och välkommen. Det här är Bostaden.

Hej och välkommen. Det här är Bostaden. Hej och välkommen. Det här är Bostaden. Profilhandbok. V.1.1 Innehåll 1. Logotyp 2. Färger 3. Typografi 4. Bilder 5. Kontorsmaterial 6. Digitala mallar 7. Trycksaker 8. Miljöfokus 9. Kläder 10. Presentreklam

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET

GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET 2 GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET Innehåll Varför och hur man använder den grafiska manualen 3 LOGOTYP Färgvarianter av logotypen 4 Logotypens storlek och frizon 6

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012 Version 1.0 Designmanual Bankgirot 2012 02 Innehållsförteckning Introduktion...03 Vårt varumärke...04 Visuella byggstenar Logotyp Historia och logotyp vs namn...05 Versioner...06 Friyta...07 Placering...08

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

3. Kontorstryck och powerpoint. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten.

3. Kontorstryck och powerpoint. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. 3. Kontorstryck och powerpoint Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Brevpapper, kuvert, visitkort, korrespondenskort, anslag, kallelser, protokoll, programblad, inbjudningar, faxmeddelanden,

Läs mer

Grafisk manual. Thermia Värmepumpar

Grafisk manual. Thermia Värmepumpar Grafisk manual Thermia Värmepumpar LOGOTYPE Allt börjar med vår logotype. Den som känner Thermia vet att vår logotype funnits med bolaget länge. Där och då, i Arvika, kombinerade man symbolerna för järn

Läs mer