En tydlig identitet för en nytänkande hamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tydlig identitet för en nytänkande hamn"

Transkript

1 Grafisk identitet

2 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 2 En tydlig identitet för en nytänkande hamn Den här manualen är ett viktigt redskap för att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Genom en enhetlig grafisk och visuell identitet skapar vi en tydlig bild av vad hamnen står för, vilket i förlängningen hjälper oss att nå våra mål. I grunden handlar det om att konsekvent bygga vår position som den nytänkande hamnen i Skandinavien. Nytänkande är ett förhållningssätt som präglar allt vi gör, från infrastrukturarbete till hållbarhetssatsningar och marknadsföring. En känsla som också återspeglas i vår grafiska profil. Varumärket Göteborgs Hamn har även fyra kärnvärden som genomsyrar verksamheten och vårt uttryckssätt. PÅLITLIGHET mångårig historia och gedigen branschkunskap gör oss till en pålitlig partner. SAMVERKAN logistik är inget solospel, vi samverkar för att skapa kundvärde. Innovation vi är öppna för nya idéer och vågar utmana traditioner. Hållbarhet hamnen har funnits i 400 år. Det skapar hållbara perspektiv och medför ett stort ansvar. Vårt nytänkande förhållningssätt, våra kärnvärden och riktlinjerna i vår grafiska profil gäller för hela varumärket Göteborgs Hamn. Varumärket utgörs av både godsnavet Göteborgs Hamn och bolaget Göteborgs Hamn AB. Godsnavet är hamnverksamheten och erbjudandet som vi marknadsför världen över: Sveriges enda internationella storhamn och porten till Skandinavien och Baltikum. Göteborgs Hamn AB (Gothenburg Port Authority) är bolaget som har ansvaret för att bygga, utveckla och marknadsföra hela Göteborgs Hamn på nationella och internationella arenor. Oftast kommunicerar vi i egenskap av godsnavet, men i flera fall är det i egenskap av bolaget. Oavsett vilket så är det viktigt att vi alltid uppträder på samma sätt. Med ett konsekvent och tydligt uttryck som bygger varumärket Göteborgs Hamn i stort som smått, varje dag, året runt.

3 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 3 Grafiska regler för Göteborgs Hamn Den här manualen innehåller grafiska riktlinjer för varumärket Göteborgs Hamn. Med andra ord hur varumärket ska se ut och upplevas när vi presenterar oss. Det är alla medarbetares ansvar att följa den grafiska profilen och på så sätt vårda vårt varumärke. Följ den i möjligaste mån när du ska ta fram information eller marknadsföringsmaterial. Det är ju bara genom att vara konsekventa i vårt uttryck som vi kan bygga upp en tydlig bild och stark igenkänning av Göteborgs Hamn. Men, inga regler utan undantag. Självklart kan det dyka upp tillfällen då ett slaviskt följande av manualens riktlinjer skulle ge ett dåligt resultat. Då är det du och ditt sunda förnuft som får avgöra vad som är det rätta. Har du frågor om profilen, är osäker på hur du ska tilllämpa reglerna eller saknar rekommendationer för att producera specifikt material, kontakta Marketing. I den grafiska profilen ingår en rad verktyg som tillsammans bygger vår visuella identitet, t ex logotyp, typsnitt, färger, illustrationsmanér och bilder. Genom att använda de redskapen enligt manualens rekommendationer bidrar du till att skapa en tydlig helhet i allt vi gör.

4 4 Verktyg 1. Logotyp 2. Typografi 3. Färger 4. Illustrationer 5. Bildspråk

5 5 1. Logotyp Logotypen är en avsändare och garant för allt vi säger och gör. För att garantera ett konsekvent och tydligt användande finns några få och enkla regler. Riktlinjerna omfattar bl a logotypens färger, storlek och dess frizon till kompletterande information. Logotypen är formskyddad och får absolut inte förvrängas eller ritas om.

6 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:1 6 Logotyp Med Göteborgs Hamns logotyp menar vi företagsnamnet och symbolen (G med Vinga fyr) i dess särskilda grafiska form. Den ursprungliga logotypen ritades 1944 av den österrikiske formgivaren Fritz Rücker. Att det blev bokstaven G som användes var ganska självklart för symboltecknaren Rücker eftersom bokstaven har formen av en hamn. Att sedan lägga till Vinga fyr, den gamla göteborgska sjöfartssymbolen, gav logotypen ytterligare särprägel och karaktär. Logon har under årens lopp moderniserats och den blå färgen har kommit till på senare år. Blå Vit Svart Den blå färgen trycks antingen i PMS 300 eller CMYK-blandningen 100/40/0/0. Färgblandningarna kan variera beroende på vilket tryckmaterial som används. Det färdiga trycket ska motsvara PMS 300 och måste i vissa fall blandas till den kulör som motsvarar denna. Logotypen finns även i vitt (negativ) och svart.

7 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:2 7 Logotyp med devis Logotypen finns även med devisen: The Port of Scandinavia Devisen är ett kort,kärnfullt uttryck för vem vi är, vad vi står för och hur vi vill bli uppfattade. Denna version av logotypen bör användas enligt följande kriterier: Som en förstärkning till avsändaren (t ex snarare på baksidor än framsidor av trycksaker). Endast mot enfärgad bakgrund och aldrig mot bild. I mån av plats/media alltid i internationellt material. Mer selektivt i nationellt material (t ex inte i inbjudningar, små annonser, mindre utskick). Bör inte användas där avsändare uppenbart är bolaget (t ex i platsannonser). Tänk på att logotyp med devis kräver mera luft och rymd.

8 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:3 8 Logotyp varianter Logotypen finns på två språk svenska och engelska. Vilken du ska använda beror på om du vänder dig mot den svenska marknaden eller mot en mera internationell publik. I första hand ska du använda de blå logotyperna. Skulle det av någon anledning bli svårläst eller otydligt har du möjlighet att använda någon av de alternativa logotyperna. I första hand används de blå logotyperna. Mot färgad bakgrund eller i mörkare bild används i första hand den negativa logotypen. Den svarta används vid de tillfällen då varken den negativa eller den blå logotypen passar. Observera att inga andra versioner av logotypen än de som finns i den här manualen får lov att användas. Äldre versioner av logotypen som eventuellt kan förekomma ute i verksamheten ska ersättas av nya. Mot färgad bakgrund används de negativa logotyperna.

9 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:3 9 Logotyp övriga varianter Svart logotyp, med och utan devis, används bara i undantagsfall och när det inte finns någon möjlighet att använda 4-färg, PMS-färg eller negativ logotyp i en mörkare bild. Den förenklade versionen av logotypen som endast består av symbolen (G med Vinga fyr) ska endast användas i specifika undantagsfall, t ex på flaggor och pins.

10 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:4 10 Logotyp frizoner och minsta storlek Ge logotypen rum att andas. Logotypen konkurrerar ofta med annan information och grafik. För att den ska behålla sin tydlighet även i dessa situationer finns alltid en bestämd fri yta. På denna yta får inget annat placeras. En bra regel är att alltid hålla fritt från text och andra grafiska element runt logotypen. Minimiavståndet till andra texter, bilder eller marginaler framgår i schemat här bredvid. Logotypens minsta tillåtna storlek är som nedan. The Port of Scandinavia 20 mm 27 mm

11 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Logotyp 1:6 ˇ ˇ 11 Logotyp förbjudet Vår logotyp (med och utan devis) är unik och får aldrig ändras eller förvanskas. Varken i färg eller form. Undvik också att placera logo-typen mot färger och bakgrunder som är främmande för Göteborgs Hamn eller som försvårar läsbarheten. ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

12 12 2. Typografi En enhetlig och tydlig typografi är ovärderlig i all kommunikation. Vår typografi behöver vara lättläst, konsekvent och sympatisk. Den ska dessutom fungera i alla kanaler och stämma överens med identiteten i övrigt. Vi delar upp typografin i två delar: Identitetstypografi och vardagstypografi. IDENTITETSTYPOGRAFI Hit räknas de typsnitt som vi använder i den externa kommunikationen. Detta gäller t ex webb, trycksaker, annonser o s v. Dessa typsnitt används av vår reklambyrå samt i viss utsträckning av marknadsavdelningen. VARDAGSTYPOGRAFI Här ingår de typsnitt som alla anställda på Göteborgs Hamn AB använder i den dagliga kommunikationen, t ex när vi skriver brev och gör digitala presentationer.

13 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Typsnitt 2:1 13 Typografi identitetstypografi 1 Göteborgs Hamns huvudtypsnitt i extern kommunikation är DIN Next Rounded. Detta typsnitt har valts för att det har mycket karaktär och fungerar bra i både stora och små grader. Typsnittet används endast av vår reklambyrå samt i viss utsträckning av marknadsavdelningen. DIN Next Rounded Regular Används till rubriker, kortare löptexter, bildtexter samt i diagram. DIN Next Rounded Medium Används mest för att förtydliga något i en text, infographics eller liknande. Detta typsnitt bör alltså användas med försiktighet och i mindre grader (storlekar) eftersom det gärna ser svulstigt ut om det får för mycket utrymme. DIN Schrift 1451 Mittelschrift (siffror) Används framför allt när man rent grafiskt behöver förtydliga volym, mängd, storlek o s v i t ex en illustration. Gäller endast för reklambyrå och Marketing DIN Next Rounded Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö DIN Next Rounded Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö DIN Schrift 1451 Mittelschrift

14 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Typsnitt 2:2 14 Typografi identitetstypografi 2 Som komplement till typsnittet DIN Next Rounded har vi valt en klassisk antikva. Detta eleganta typsnitt lämpar sig bra för längre texter. Eftersom vi även använder en kursiv variant täcker vi in de flesta tänkbara behov för ett snyggt resultat. När vi använder siffror i löptext är det Experttypsnittet. Även detta typsnitt används endast av vår reklambyrå samt i viss utsträckning av marknadsavdelningen. Adobe Caslon Regular Användas till citat och löptexter. Adobe Caslon Expert Används när det förekommer siffror i löptext eller liknande som skrivs i typsnittet Adobe Caslon Regular. Adobe Caslon Italic Används till ingresser och bildtexter. Adobe Caslon Italic Expert Används när det förekommer siffror i löptext eller liknande som skrivs i typsnittet Adobe Caslon Italic. Gäller endast för reklambyrå och Marketing Adobe Caslon Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUV WXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Caslon Expert Adobe Caslon Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Caslon Italic Expert

15 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Typsnitt 2:3 15 Typografi vardagstypografi 1 Vardagstypografi är de typsnitt som de flesta av oss använder i vår dagliga kommunikation. Det gäller t ex när du skriver brev, mail eller gör en PowerPoint-presentation. Dessa typsnitt används också i all internkommunikation. Arial Regular Används till rubriker, ingresser och kortare löptexter. Arial Bold Används till illustrationer, diagram o s v. Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

16 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Typsnitt 2:4 16 Typografi vardagstypografi 2 Som komplement till typsnittet Arial finns typsnittet Times. Times Regular Används till löpande text. Times Italic Används som komplement till Times Regular. Times Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

17 17 3. Färger Färgpaletten för Göteborgs Hamn är sammansatt för att ge ett sobert, seriöst och förtroendeingivande intryck. Som komplement till grundpaletten finns ett antal starkare färger som ger ytterligare kraft och energi i uttrycket. Färger är en viktig ingrediens i vår visuella identitet. Men färger uppträder olika beroende på om de är tryckta med PMS-färg eller 4-färg; på bestruket eller obestruket papper; på skärm eller i en trycksak. Därför är det viktigt du alltid utgår från PMS-skalan när du ska bedöma om färgen har rätt nyans. Färgerna är indelade i fyra kategorier: Primärfärger Komplementfärger Accentfärger Tilläggsfärger

18 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Färger 3:1 18 Primärfärger 75% Göteborgs Hamns huvudfärg är PMS 300, CMYK 100/40/0/0 (4-färg) eller Adobe RGB: R-0, G-116, B-186. Detta är den färg som används i logotypen och som i huvudsak ska användas i kommunikationen när man har möjlighet att använda fler färger än svart. Denna färg finns också möjlighet att använda i ljusare toner vid behov. Som primärfärger räknar vi också de två grå färger som t e x kan användas i bakgrundstoner, rubriker och illustrationer. C:100 M:40 Y:0 K:0 PMS: 300C R:0 G:116 B:186 HEX: 0074ba 50% 25% C:46 M:38 Y:39 K:3 PMS: Cool Gray 5C R:150 G:147 B:144 HEX: C:3 M:2 Y:2 K:15 PMS: 427C R:220 G:221 B:221 HEX: dcdddd

19 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Färger 3:1 19 Komplementfärger Dessa färger är ett komplement till de tre primärfärgerna och används för att förstärka det sobra och rena skandinaviska uttrycket. C:27 M:5 Y:21 K:0 PMS: 5523C R:203 G:219 B:208 HEX: cbdbd0 C:3 M:11 Y:23 K:0 PMS: 726C R:243 G:229 B:204 HEX: f3e5cc C:100 M:88 Y:44 K:52 PMS: 289C R:28 G:36 B:61 HEX: 1c243d C:20 M:0 Y:0 K:100 R:22 G27 B:29 HEX: 161b1d

20 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Färger 3:3 20 Accentfärger Accentfärgerna är till för att ge kraft och energi åt primäroch komplementfärgernas lugna färgskala. Accentfärger används främst i t ex illustrationer och som dekorelement. C:0 M:89 Y:59 K:0 PMS: 711C R:200 G:55 B:77 HEX: c8374d C:90 M:0 Y:32 K:0 PMS: 632C R:46 G:162 B:177 HEX: 2ea2b1 C:55 M:0 Y:100 K:0 PMS: 376C R:150 G:187 B:55 HEX: 96bb37 C:0 M:16 Y:82 K:0 PMS: 7405C R:244 G:212 B:76 HEX: f4d44c C:0 M:75 Y:100 K:0 PMS: 166C R:205 G:89 B:22 HEX: cd

21 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Färger 3:4 21 Tilläggsfärger endast för diagram och statistik C:50 M:0 Y:20 K:0 R:134 G:205 B:210 HEX: 86cdd2 C:30 M:45 Y:5 K:10 R:175 G:142 B:179 HEX: af8eb3 C:80 M:10 Y:50 K:20 R:0 G:138 B:124 HEX: 008a7c C:40 M:50 Y:75 K:0 R:170 G:130 B:80 HEX: aa8250 C:35 M:0 Y:75 K:0 R:186 G:210 B:94 HEX: bad25e Tilläggsfärgerna ska bara användas i de sammanhang då det finns ett absolut behov av fler färger, t ex i diagram. Paletten är sammansatt av tydliga färger som har bra kontrast till varandra. RGB-värdena är här angivna i srgb för bästa återgivning på webb och i Powerpoint. C:73 M:0 Y:14 K:20 R:0 G:156 B:183 HEX: 009cb7 C:55 M:11 Y:4 K:10 R:109 G:175 B:210 HEX: 6dafd2 C:40 M:10 Y:35 K:10 R:156 G:184 B:165 HEX: 9cb8a5 C:30 M:85 Y:100 K:0 R:183 G:64 B:27 HEX: b7401b C:0 M:52 Y:99 K:0 R:243 G:141 B:0 HEX: f28d00 C:0 M:93 Y:71 K:0 R:230 G:38 B:58 HEX: e6263a C:100 M:40 Y:0 K:10 R:0 G:108 B:177 HEX: 006cb1 C:87 M:94 Y:24 K:0 R:74 G:47 B:116 HEX: 4a2f74 C:60 M:0 Y:81 K:20 R:97 G:158 B:74 HEX: 619e4a C:58 M:66 Y:0 K:0 R:130 G:99 B:168 HEX: 8263a8 C:0 M:25 Y:97 K:0 R:253 G:195 B:0 HEX: fdc300 C:7 M:95 Y:0 K:10 R:204 G:22 B:122 HEX: cc167a C:0 M:68 Y:0 K:0 R:237 G:114 B:169 HEX: ed72a9 C:34 M:81 Y:0 K:0 R:178 G:73 B:150 HEX: b24996 C:15 M:35 Y:70 K:5 R:213 G:165 B:89 HEX: d5a559

22 22 4. Illustrationer Illustrationer och infographics är viktiga element i det visuella uttrycket för Göteborgs Hamn. Hit räknar vi de flesta grafiska element, förutom logotype, text eller fotografisk bild. Illustrationsmanéret är indelat i två kategorier: ILLUSTRATIONER FÖR PRINT OCH WEBB Kartor Statistik och figurer Illustrationer och ikoner Illustrationer för digitala presentationer Kartor Statistik och figurer Illustrationer och ikoner

23 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Illustrationer 4:1 23 Kartor för print och webb Det visuella uttrycket för Göteborgs Hamn ska präglas av en lätt och skandinavisk känsla. Det återspeglas även i illustrationsmanéret. Kartbilder tillhör de vanligaste illustrationerna i vår kommunikation. Där markerar vi tydligt Göteborg som navet, och visar därmed det strategiska läget som Göteborgs Hamn har i världen, Europa, Skandinavien/Baltikum och Sverige. Följande kartor finns med i den grafiska manualen: Världen med hub och linjeutbud. (Världskartan finns i olika utföranden med olika fokus på vad som är i centrum Asien, Sydamerika, etc.) Europa med hub, linjeutbud, landsgränser. Skandinavien/Baltikum med hub, linjeutbud, landsgränser, järnväg m.m. Sverige med hub, linjeutbud, landsgränser, järnväg m.m. Observera att kartor endast görs av vår reklambyrå. Gäller endast för reklambyrå och Marketing

24 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Illustrationer 4:2 24 Statistik och figurer för print och webb Diagram och statistik är viktiga element i vår kommunikation. Även här är tanken att manéret ska kännas sobert, modernt, lekfullt och framför allt trovärdigt. Utgångspunkten är att grunden görs med någon eller några av våra primärfärger. Sedan lägger man till en starkare accentfärg för att visa på t ex en ökning eller liknande. Observera att den här typen av avancerade diagram och figurer endast görs av vår reklambyrå, främst för att användas på webben, i tryckt material och i presentationer. 76% % 2011 Gäller endast för reklambyrå och Marketing

25 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Illustrationer 4: Illustrationer och ikoner för print och webb Ibland behöver vi symbolisera något med en illustration. Då använder vi oss av ett stramt och enkelt formspråk. Vi utgår från våra primärfärger och lägger sedan till starkare accentfärger för att förstärka uttrycket. Observera att den här typen av illustrationer och ikoner endast görs av vår reklambyrå. Energy Globe Award 2011 Port of Gothenburg 20 CLOUDY 10% 23 SUNNY Gäller endast för reklambyrå och Marketing

26 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Illustrationer 4:4 26 Kartor och diagram för digitala presentationer Förutsättningarna vid digitala presentationer ofta är ganska undermåliga (t ex för ljust i rummet, ojämn bakgrund o s v). Därför görs separata kartor och diagram för bästa möjliga läsbarhet i PPT. Även grafer m.m. görs enklare och mer kontrastrika för tydlighetens skull. Total export from Russia TEU (LADEN) 30% 6% 6% 1% 22% 5% 2% 3% 11% 1% 6% 2% 5% North East Asia South East Asia South America (east coast) South America (west coast) Northern Europe Mediterranean North Africa Southern Africa North America Cent. America/Carribean Sea Middle East Indian Sub Continent Australasia and Oceania

27 27 5. Bildspråk Syftet med bildbanken och bildmanéret för Göteborgs Hamn är att kommunicera och skildra verksamheten i följande kategorier: Miljöbilder Hamnmiljöer, destinationer, kontorsmiljöer, o s v. I denna kategori som skildrar verksamheten och våra olika arenor finns två nivåer av bilder: Bruksbilder (dokumentära) och Dramatiserade bilder (arrangerade). Produktbilder Objekt, stilleben, symboliska bilder etc. Människobilder Personal, arbetssituationer, konsumtion etc.

28 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Bildspråk 5:1 28 Miljöbilder bruksbilder Dessa bilder presenterar specifika situationer, miljöer och den vardagliga verksamheten i Göteborgs Hamn och dess verksamhetsområden. Men bara för att det är bilder ur vardagen får de inte vara oengagerande och trista. Även här bör man tänka till och försöka ge bilderna det lilla extra så att de känns dynamiska och fräscha.

29 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Bildspråk 5:2 29 Miljöbilder dramatiserade bilder Dessa bilder ska ge ytterligare en dimension till det visuella uttrycket för Göteborgs Hamn. Bilderna ska vara ännu mer dynamiska och engagerande än bruksbilderna. Mera känsla och stämning. Det ställer samtidigt högre krav på fotograf/bild. Som exempel kan man tänka sig lägre kameravinklar, närmare objektet, närmare vattnet, nattbilder osv. Med andra ord: Mera action! Markeringsbild. Markeringsbild. Den här typen av bilder kan vara mera konstnärliga bilder från verksamheten i Göteborgs Hamn, men även bilder som kan beskriva t ex konsumtion. Markeringsbild. Markeringsbild. Markeringsbild. Markeringsbild.

30 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Bildspråk 5:3 30 Produktbilder Den här kategorin av bilder utgörs av studiobilder. Till dessa räknas dels rena objekt/prylar men även mer genomarbetade stilleben. Dessa bilder används bl a för att symbolisera varor och varuflöden.

31 Göteborgs Hamn Grafisk identitet Bildspråk 5:4 31 Människor Bilder på människor är en viktig kategori i bildbanken. För att göra ett trovärdigt intryck måste det vara riktiga människor i riktiga arbetssituationer.

32 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET INNEHÅLL 32 Tillämpning Brevpapper Kuvert Visitkort Övrig korrespondens Digitala mallar Mejl Trycksaker Annonser Platsannonser Inbjudningar Digitala presentationer Webbsida Nyhetsbrev Mässor Roll-ups Flaggor

33 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 33 Brevpapper Brevpappret finns med första- och andrasida: Förstasidan har logotyp och adressuppgifter Andrasidan har bara logotyp Kom ihåg att alltid använda förstasidan med adressuppgifter när du skickar 1-sidiga brev. SE Göteborg, Sweden Visiting address Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2 B Phone Fax Banking account Reg no VAT no SE Brevpapper 1:a sida Brevpapper 2:a sida

34 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 34 Kuvert standard Gothenburg Port Authority, SE Gothenburg, Sweden Tryckta kuvert finns i två standardformat: C5 och C4. Gothenburg Port Authority, SE Gothenburg, Sweden C5-kuvert, med och utan fönster C4-kuvert

35 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 35 Kuvert special Gothenburg Port Authority, SE Gothenburg, Sweden Det finns två tryckta specialkuvert: E4-fönsterkuvert för fakturor B4-kuvert när du ska skicka lite större saker, t ex mappar Gothenburg Port Authority, SE Gothenburg, Sweden E4-kuvert, med fönster B4-kuvert, med förtryckt adressruta

36 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 36 Visitkort NAMN NAMNSSON Titel rad 1 Titel rad 2 Gothenburg Port Authority SE Gothenburg, Sweden Visiting address Emigrantvägen 2B Phone XX Mobile +46 XX XXX XX XX Visitkort finns i tre olika utföranden: 1. Med namn och titel 2. Med namn, titel och utbildning 3. Utan namn 1. NAMN NAMNSSON Titel rad 1 Titel rad 2 Utbildning Gothenburg Port Authority SE Gothenburg, Sweden Visiting address Emigrantvägen 2B Phone XX Mobile +46 XX XXX XX XX 2. Baksida Gothenburg Port Authority SE Gothenburg, Sweden Visiting address Emigrantvägen 2B Phone Fax

37 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 37 Övrig korrespondens Adressetikett Använd även adressetiketter, korrespondenskort och block som följer den grafiska identiteten. SE Gothenburg, Sweden SE Gothenburg, Sweden Visiting address Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B Phone SE Gothenburg, Sweden Visiting address Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B Phone Korrespondenskort A5-block

38 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 38 Digitala mallar Document Version Date Page Part of Valid from Administrator Dep. Responsible Dep. Det finns ett stort antal digitala mallar som följer den grafiska identiteten, t ex: Brevmall PM-mall Faxmall Fakturamall (uppdateras under 2013) Date: dolor simustia con re dollupt aeptatem vene vel ime et doluptio. Dam, ulparumquis sitinctori optatendia illam, aut ad ent utemped itatqui ut quo eum, odi nienis quia consequ atempelit, solorume volupta ssimet, atur? Qui in ratem harum et acillo in et audicaborro odias et quis eum, int et que ium, cor remporitis dolupta turitioribus voluptatiam, sumet magnias moluptist lacillabora doluptaeces unt quatem solorporum voluptae es animus a prate quam, cullupta veribusam fuga. Hendaestis sed que preseque ma poreperferum Företag et quia cori ommosam, sum dunto conserrorum conseque qui nem quas nonsequi voluptae att: explign issimaios esequam et labo. Et odia simi, sum verum venditiosti dustenda qui quidem Gatuadress simpore ne dolorae perferis et percius cipsundae nonse pa porrum voluptae. Ur, sequi alic te Postadress prest voluptatur, vel illuptat. Landsnamn Namn Efternamn Titel Företag Moluptas sitate erio beariasi volor ad modi Inctore laccae opta quo ium, expeles voluptus unt a veliatem. Et faccus ent del minverum int pe est, te ne od quia nonsequis corporibus a sapis eatem quiatem denist estisimenis et voloreratur aliandi psanditis moloris delestintist eum cum quibus mo quiae nonseceate od quis sunt latiant ioreped ea eniendandia ex eum nissit liquisque dolora sollibus endam rem. Am, sus dolorate estiasp eliquam la alitate voluptat. Orerumquam es esciae excepel enisto inis rerum quae. Harum fuga. To berum eaqui dolorumqui doloreium hic te nit volorpo rerovid essimusaped ut prat et modis maxim excero es anis illum, optas ditis miniatat et issi denimpor sequi quibusa etumque latium raeprem is aut eria auta sit lit ut quis magnia dolo into eaquo ipsam etusdae ratur, totamenis aspici ullabor eproriandae. Porate parum, sunti offic tem volupta tquodit atemoluptas mi, occusci omnim suntibusdaes della coribus minvendi tetur moluptis autem hil illacim porrum nonsedi cuscipiderit quatatio ilit eat ut eicias dis eum latiosapita volores et exeribus eaquae et odi demporibus dolorrovit facerio omnit reped que nusam, nobis reprehentis ea sim esto eturepedit liquunt quati quodiae sit, ommoleni unt labor aut quas mintisitam quam alibusd anducipsae sinumquatem volupie ndandae. Aceped ulles militatem id ut et faccus aut offic te placiis veria audant officabor magnam, oditatur at essimint, quibusae ipsae mi, siment, illese mo ommolor sam, sum quo ommo commoditati rerum sim adit, niet, si alis ari re parios non ea consed qui nes dolupta tiandig entecum facid et explicaesed min con eium evellupta dolorum dent, sant. PM-mall Lab ipiendi volor suntisc iandis de consequam, con rae ped qui voluptu riasped molorep eligendem quam dis quate corunti beatibus aut as sumquis veliquam re corerov itiatemquam alicimi, net invelent ra quaest, sequas rat in nusam nienditas ut landus ipsam es volupti venihit preserio volor moluptat molorest doluptat. Ut ut et fugiam hit explautem ex esto et la volorum nam endit et reicim raeriam re reste dolesto taquiberum, omnimpo ritatio restias imilige nisimin remo tetur, ut asperru ptatisquides dolor apitaessit, omnimus vendanda sa con rerisquis quo maioribus mi, nimin eaqui to intiur? Ullor as ea verum soluptatusda veliae as accus evel enis ipsandis iusaped quae. Ut et omnimagnate pa volentur? Molorecero ma nonserit dis eatio. Neque pellupt inulpa debis sitatat emporis nonsequam, odis esci officit eatur, aliqui berro molorem porehenis sit utatur am, et, officiu riatis et aut delitaturem dolo bea perorro con plit aut facea cumquiam remporr oviditemque et es et labora quodi bernatus volupta duntotatqui blabo. Endus quisciis eaquas quis exere provitas dolum, et, opturero blabora eptate nonsed quam si sus simolor rovitassin et quassi di quiaepudis et volo odisciatur, untion pre alitatem dem fuga. Et aut veratem conserc hillaci miliqua temolorem res name rem. Borempos doluptam dolupta tendunt. Nequi dolorepta porerem fuga. Taquis dites di odi ipsanducim ipsa velesec ulparia volor sitatur? Santentiunt accusdae dis autemporum et officitatur sin eic toreius antias ex excearchit aceptatet, officiis naturia nonem ni temolo volorep repudis dolo eatibea tectur seruntibus ad quae poraernam, nihil inventore labor molo volorei uscidempos simus es sum, ommoloreria ditatur as maxima pra Brevmall 2:a sida Brevmall 1:a sida

39 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 39 Mejl Mejlfot och avsändare följer den grafiska identiteten. Kontrollera att du har den nya mejlfoten installerad och uppdaterad med rätt personlig information. OM den inte är det så kontakta xxxxxxxxxxx xxxxxxx Gia quiae ea dolest, as as moluptasin porum autatiaecea vendis nonseque volores tiurem hitiatque doluptium re odi cor audam volest earum que voluptatem es verum iuribusant vellupt aecepudam re sequo modit perum ea vendissi con nobit pe con remporpor accus nianda deliqui cus cum endam imuscillest ut as eum audam, consequ idercitas aut am, se quatem volut faceseque poritesti dolore volupta ecatur, optatiam, ut rernate dersperspet. Nobitat faccaborest est ea dolessitiur repelluptam volendus enistorero maximus aut odicil molo rum volupti onsedi aut hiliquodis eat dolest si bea et, acest omnihil eos assit quam volorio recatem excesse nistem nobis alis sam diciis verio ea vendend ebisime et voluptaquis cum ipsus, sus in rem faccusdae rae as explit fugiatetur, incium volupta num incieni eniatib usandae in exceperupta voluptatia pe vellabo. Itam quid quo voloreh enihil maxim dolorrovidt. Odignis dolorep tatibus et ea nonsedit odi nobissunt quo berfernatem que pliquatem fugita cum volorru mendelestias modit quae et labo. Dameturiori odicim aut quate modi acearch. Anna Nord Web Strategy and Content Manager Marketing Gothenburg Port Authority, SE Gothenburg, Sweden Tel: Mobile: E-mejl: Please consider the environment - do you really need to print this e-mejl? Mejl med mejlfot

40 GÖTEBORGS HAMN GRAFISK IDENTITET TILLÄMPNING 40 Trycksaker THE PORT OF SCANDINAVIA N E broschyrer, foldrar etc. THE PORT OF SCANDINAVIA Trycksaker är indelade i två kategorier: Standardtrycksaker och Kampanjtrycksaker. Standardtrycksaker Den här kategorin består av broschyrer och trycksaker som presenterar våra produkter/tjänster o s v. Dessa trycksaker görs i A4 för att passa i ställ och standardkuvert. Kampanjtrycksaker, m.m. I den här kategorin ingår de broschyrer, trycksaker och andra produktioner som endast tas fram vid speciella tillfällen, t ex för event och mässor. Format och utförande kan variera och anpassas helt efter behov. Det betyder att det inte nödvändigtvis måste vara just en broschyr, utan kan lika gärna vara en affisch eller en Ipad-lösning. SHORT FACTS Get closer contact Senior Manager Business Development Stig-Göran Thorén Phone Senior Manager Market Development Jacob Minnhagen Phone N E THE PORT OF SCANDINAVIA N E to Scandinavia Vice President Sales and Marketing Claes Sundmark Phone Rail Services March 2013 No ice, no tide Two independent fairways 15 metres water depth 90 minutes from open sea to berth 24/7 service Super-post Panamax cranes On-dock rail terminal Great potential for expansion Standardtrycksaker DIRECT CAllS TO THE PORT Several shipping lines offering direct calls from Far East, India and North America. Valentin&Byhr June 2013 A NO-lIMITS PORT Port of Gothenburg, SE Gothenburg. Phone Hållbar hamn 2012 GöteborGs Hamn ab:s HållbarHetsredovisninG FRÅN SUNDSVALL VÄRLDEN TILL Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport Kampanjtrycksak