China Tourism B2B Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "China Tourism B2B Manual"

Transkript

1 FUTURE Research-based foresight STRATEGY Futurebased strategy ACTION Strategy enforcement China Tourism B2B Manual 1

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Metodologi 2. Introduktion till den kinesiska marknaden Marknadens utveckling Kinesiska marknadssegment Kinesiska reseoperatörers utveckling Den kinesiska reseindustrin 3. B2B Allmänt Innehåll Affärer Kultur 4. Appendix Källor Intervjufrågor Kontaktuppgifter 2

3 1. Inledning 3

4 1.1 Bakgrund Kinas utgående turism uppgick 2013 till 98,18 miljoner resor, en ökning med 18%. Utlandskonsumtionen uppgick samma år till 128,7 miljarder dollar. Kinas utlandskonsumtion har sedan 2012 varit världens största, följt av USA och Tyskland. Ökningen av Kinas utgående turism har också märkts i Västsverige, där den årliga procentuella ökningen av gästnätter liksom för många europeiska städer varit tvåsiffrig sedan 2007, även om kinesiska gästnätter fortfarande utgör en liten andel av det totala antalet gästnätter från utlandet uppgick antalet kinesiska gästnätter i Västsverige till Ökningen innebär inte bara nya jobb, utan bygger också relationer. Turism förbinder flyglinjer, hotell, restauranger, attraktioner och människor. Därför är kinesisk turism prioriterad för såväl Västsvenska Turistrådet som för lokala reseoperatörer och -organisationer. Men trots att kinesisk turism är eftertraktad är material om hur marknaden fungerar svårtillgängligt och information om hur handel med resor (i synnerhet Business-to-Business (B2B)) fungerar saknas fortfarande. Denna manual gjordes inom ramen för CHINAVIA II projektet och finansieras av EU-medel via Interreg IVA. Syftet med den är att ge aktörer i turistindustrin i Västsverige information om B2B-strukturen i Kina och vad som behövs vid samarbete med kinesiska reseoperatörer. Denna lättillgängliga manual syftar till att utrusta dem med både affärsmässiga och kulturella insikter som bättre ska hjälpa dem att kommunicera med kinesiska researrangörer. Källa turismstatisk: China Tourism Academy 4

5 1.2 Metodologi Sammanställning av information från tillgängliga rapporter och statistik som underlag. Se appendix för källor. Intervjuer med kinesiska reseoperatörer. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes via telefon. Operatörer som arrangerar resor till Skandinavien sammanställdes från olika källor: rankingar på de stora kinesiska resesiterna, en lista från Svenska ambassaden i Peking samt deltagare i en workshop där Västsvenska Turistrådet deltog i Kina Totalt tillfrågades 16 personer. 10 av dessa tackade ja och 6 personer tackade nej. Nio av intervjuerna höll en sådan kvalitet att svaren kunde användas i den här studien. I genomsnitt varade varje intervju 35 minuter. 5

6 2. Den kinesiska marknaden 6

7 2.1 Marknadsutveckling Svagt ökande antal turister till Sverige och Västsverige Totalt antal gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (miljoner) 2013 tillbringade turister 35 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Sverige av vilka 5,6 miljoner gästnätter på HSV tillbringades i Västsverige. Antalet resenärer till såväl Sverige som Västsverige ökar långsamt men stabilt. Den genomsnittliga ökningen under de senaste tre åren har varit 1,55% till Sverige och 2,86% till Västsverige. Andelen gästnätter på HSV i Västsverige av antalet gästnätter på HSV i Sverige har under de senaste tre åren varit strax över 15% och svagt ökande. Källa: Västsvenska Turistrådet Statistik/Artiklar/Gastnattsstatistik1/ ,6 34,1 34,7 35,2 32,3 5,1 5,2 5,4 5,6 5, jan-okt Totalt antal gästnätter på HSV i Västsverige Totalt antal gästnätter på HSV i Sverige 7

8 2.1 Marknadsutveckling Ökat antal kinesiska resenärer till Sverige och Västsverige 2013 tillbringade kinesiska turister gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Sverige av dessa tillbringades i Västsverige, varav i Göteborg. Antalet kinesiska resenärer till Sverige ökar snabbt, i genomsnitt 20,40% under de senaste tre åren, högt över den totala genomsnittliga ökningen på 1,55%. Antalet kinesiska resenärer till Västsverige ökar också snabbt, i genomsnitt 15,77% under de senaste tre åren. Att ökningen är lägre än för Sverige beror på att många kineser som besöker Sverige för första gången endast väljer Stockholm. Andelen kinesiska gästnätter på HSV i Västsverige av antalet kinesiska gästnätter på HSV i Sverige var under åren 2010 till ,50%, 18,40%, 15,71%, 14,00% respektive 17,17%. Källa: Västsvenska Turistrådet Statistik/Artiklar/Gastnattsstatistik1/ Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem från Kina (tusental) , ,9 25,5 26,8 28, jan-sep Gästnätter på HSV från Kina till Västsverige Gästnätter på HSV från Kina till Sverige 8

9 2.2 Kinesiska marknadssegment Geografi Turister kommer från hela Kina 34% av resenärerna till Stockholm kommer från de två största städerna Peking och Shanghai medan 30% kommer från kust- eller angränsande provinser. Detta beror på dessa regioners relativa välstånd och goda reseförbindelser. Andelen resenärer från västra Kina är överraskande hög med tanke på att motsvarande siffor för Köpenhamn och Helsingfors bara är 4% respektive 6%. Detta skulle kunna bero på affärsförbindelser mellan Sverige och västra Kina, eller att en större andel i undersökningen åker för att besöka vänner eller familj i Stockholm. För andra first tier-städer som Guangzhou och Tianjin är siffran lägre, 3% för båda. Men enligt en undersökning genomförd av Guangzhou Daily Newspaper har ungefär 8% av befolkningen i Guangzhou besökt Skandinavien, medan 17,14% vill åka dit. Olika städers andel av kinesiska resor till Stockholm Västra Kina 16% Beijing Chongqing 23% Kust- eller 30% angränsande provinser 7% Shanghai Hong Kong + Taiwan 11% Källor: Chinavia Survey of Chinese visitors to Scandinavia, Jan 2013 Ifeng News: Fråga: Home address 8% 9

10 2.2 Kinesiska marknadssegment Ålder Stor åldersspridning bland kinesiska resenärer till Stockholm Jämfört med den genomsnittliga åldersprofilen bland kineser som reser utomlands, är kineser som reser till Stockholm i mindre utsträckning i arbetande ålder. En större andel är antingen yngre eller äldre. Stockholm tillhör inte de mest attraktiva destinationerna för kinesiska turister i Europa, vilket kan vara en orsak till att resenärer i arbetande ålder under sin begränsade semester i större utsträckning väljer andra destinationer. Studenter, som är mer flexibla och har mer tid, är överrepresenterade bland resenärer till Stockholm. Inte minst de kinesiska studenter som redan studerar i Europa tenderar att resa under lov. Ett av de vanligaste skälen för kinesiska turister att resa till Skandinavien är att koppla av (se sida 21); här är pensionärer överrepresenterade. Åldersfördelning av kineser som reser till Stockholm jämfört med kineser som reser utomlands Före arbetande ålder Arbetande ålder Sen arbetande ålder/ Pensionerad 11% 18% 6% 19% Kineser som reser utomlands Kineser som reser till Stockholm 83% 63% Källor: Ipsos, Chinese outbound tourism consumption marketing research report, 2012 Chiniavia, Survey of Chinese visitor to Scandinavia, Jan

11 2.2 Kinesiska marknadssegment Ålder Gruppresenärer är äldre än självständiga resenärer Åldersfördelning för turistgrupper jämfört med självständiga resenärer En större andel av de äldre väljer att resa med turistgrupper, medan yngre i högre utsträckning väljer att resa självständigt. Att äldre är överrepresenterade bland gruppresenärer bekräftas också av intervjuer med kinesiska resebyråer. Generellt är de över 35 år, sa en av intervjupersonerna. Före arbetande ålder Arbetande ålder 22% 15% 64% 57% Rekommendation De skandinaviska produkter som hör samman med gruppresor bör rikta sig till äldre, medan andra produkter bör rikta sig till yngre Sen arbetande ålder/ Pensionerad 14% 28% Gruppresenärer Självständiga resenärer Källa: Chinavia Survey of Chinese visitors to Scandinavia, Jan 2013 Fråga: Ålder 11

12 2.2 Kinesiska marknadssegment Inkomst Självständigt resande sammanfaller med högre månadsinkomst 45% av de svarande var antingen från Peking eller Shanghai. Enligt undersökningen har 53% av de kinesiska resenärerna en månadsinkomst under (1 400, januari 2015), medan 12% uppgav en månadsinkomst över Med en månadsinkomst på innebär en resa till Skandinavien förstås en stor utgift. Men inkomstmåttet underskattar ofta kinesiska konsumenters köpkraft, bland annat av följande anledningar: (1) lön och faktisk inkomst blandas ofta ihop av svarande av enkäter, (2) den grå arbetsmarknaden är mycket stor och den faktiska inkomsten kan vara större än vad som uppges, (3) familjer hjälper ofta till för att finansiera större utgifter. Bland låginkomsttagare är det vanligare att välja en gruppresa, medan det i mellansegmentet är vanligare att resa självständigt. Inkomstfördelning av gruppresenärer och självständiga resenärer Över Under Gruppresenärer 12% 12% 28% 43% 45% 59% Självständiga resenärer Källa: Chinavia Survey of Chinese visitors to Scandinavia, Jan 2013 Fråga: Genomsnittlig månadsinkomst 12

13 2.2 Kinesiska marknadssegment Utbildning och språk Kinesiska resenärer tenderar att vara högutbildade Generellt är kinesiska resenärer högutbildade, med minst universitetsexamen. En jämförelse mellan gruppresenärer och självständiga resenärer visar att det bland de senare finns en mycket högre andel högutbildade. Obekväma med att tala engelska Trots den höga utbildningsnivån visar undersökningen att en stor andel av kinesiska turister är obekväma med att kommunicera på engelska. Skälen kan vara (1) dålig talad jämfört med skriven engelska, (2) rädsla för att göra bort sig Vana resenärer talar engelska Undersökningen visar också att vana resenärer är mer bekväma med att tala engelska än förstagångsresenärer. 69% respektive 24% är bekväma med att tala engelska i respektive grupp. Universitetsexamen vanligare bland självständiga resenärer Självständiga resenärer Gruppresenärer 26% 43% 0% 50% Genomsnitt för resenärer till Skaninavien: 33% Källa: Chinavia Survey of Chinese visitors to Scandinavia, Jan 2013 Fråga: Utbildningsnivå: antal med universitetsexamen 13

14 2.3 Kinesiska reseoperatörers utveckling Europeiskt perspektiv Potentiella trender: Kommunikationskanaler online och offline I undersökningen Best Practice Study, som genomfördes av Chinavia, intervjuades 13 europeiska turistorganisationer om olika trender på den kineiska marknaden. De förväntade sig att traditionella resebyråer även i framtiden skulle stå för halva marknaden. Resebyråer som det huvudsakliga valet vid bokning av resor Värt att notera är också att trots att de betraktar resebokning online som en växande kanal har bara ett fåtal av dem onlineplattformar. Ökning i bokning av resor online Källa: Chinavia Best Practice Study, Jan 2013 Fråga: På en skala från 1 till 5 (1: inte alls viktigt och 5: mycket viktigt) vänligen gradera hur viktiga du tycker följande trender är på den kinesiska marknaden Onlinekampanjer som bästa sättet att nå kunder (mycket viktigt) 14

15 2.3 Kinesiska reseoperatörers utveckling Kinesiskt perspektiv År 2013 gjordes totalt 98,18 miljoner utlandsresor, en ökning med 18%. Av de 98,18 miljoner utlandsresorna utgjorde resor arrangerade av reseoperatörer 34%. Notera dock att dessa siffror innefattar resor till Hong Kong, Macao och Taiwan. Andra populära destinationer är Sydkorea, Thailand och andra sydostasiatiska destinationer. Eftersom många reser till dessa närliggande platser på egen hand, är andelen resor arrangerade av operatörer betydligt lägre än till Europa omsatte alla typer av resebyråer i Kina tillsammans 359,91 miljarder, med en ökningstakt på 6,7%. Det finns tre huvudskäl till att man väljer gruppresor: De underlättar visumansökan. De är ofta det billigaste sättet att resa, eftersom paketerbjudanden innebär rabatt på flygresor, boende, mat och transport. De minskar språkproblemen, eftersom reseguiden tar hand om allt. I våra intervjuer med kinesiska resebyråer framkom förutom oavanstående skäl även att många resenärer har för begränsat med tid för att planera sina resor. Källor: China national tourism administration. TUI, 2012; Essential China Travel Trends 2012; SOAS,

16 2.4 Den kinesiska reseindustrin Lokal myndighet för turism Resebyrå som bara får sälja inrikesresor Resebyrå som får sälja utlandsresor Saknar tillstånd att arrangera utlandsresor Har tillstånd att arrangera utlandsresor Vissa av resebyråerna tilldelas licenser av de lokala myndigheterna för att få tillstånd att sälja utrikesresor. Vissa av dessa får sedan också licens att själva arrangera resorna, och fungerar då oftare som reseoperatörer (se nästa sida). 16

17 2.4 Den kinesiska reseindustrin Olika spelares funktion i kinesisk turismindustri Lokala företag Reseåterförsäljare Reseoperatörer Resebyråer Har hand om lokala aktiviteter, resor, kontor eller liknande för en specifik destination. Kan vara till exempel ett Destination Management Company eller ett lokalt hotell. Köper enstaka eller paketerade produkter från lokala företag och säljer vidare till reseoperatörer eller resebyråer. Köper i första hand produkter från reseåterförsäljare, i vissa fall från lokala företag, och säljer vidare till resebyråer eller slutkunder. Har licens att både arrangera och sälja utlandsresor. Köper produkter från reseoperatörer, eller i vissa fall reseåterförsäljare och säljer till konsumenter. Saknar ofta licens att själva arrangera utlandsresor. Jämfört med hur den europeiska turismindustrin är uppbyggd är den kinesiska mindre mogen och rollerna inte lika tydliga. 17

18 2.4 Den kinesiska reseindustrin Relevanta reseoperatörer i Kina Viktiga kinesiska försäljare av resor till Europa: Beijing Phoenix Holiday International Travel Service Co., Ltd. Beijing Kaiser International Travel Service Co., Ltd. Beijing UTour International Travel Service Co., Ltd. Guangzhou Success Way International Travel Agency Zhejiang Construction International Travel Service Bamboo Garden International Tours Co., Ltd Beautiful Scene & Good Day International (Guangzhou) Co., Ltd. Eyeshot Business & Travel Co., Ltd. Beijing Huayuan International Travel Co., Ltd. Källa: The 8 th Tourism Industry Award 中 国 出 境 游 风 云 榜 held by sottoc.com, publicerad maj 2013 (där personer i turistbranschen röstat fram de viktigaste försäljare av resor i olika kategorier, bl a resor till Europa.) 18

19 2.4 Den kinesiska reseindustrin Relevanta reseoperatörer i Kina Viktiga kinesiska försäljare av resor till Skandinavien: Beijing Feimay International Travel Co., Ltd. Phoenix Travel Worldwide Co., Ltd. Beijing Kaiser International Travel Service Co., Ltd. Beijing UTour International Travel Service Co., Ltd. Haerbin Efenxing International Travel Service Co., Ltd. China Bamboo Garden International Tours Co., Ltd Beautiful Scene & Good Day International (Guangzhou) Co., Ltd. Beijing Huayuan International Travel Co., Ltd. Beiijing Tianma International Tour Co., Ltd. AFFCITS Andra stora försäljare av resor till Skandinavien: Beijing Aplus International Travel Service Co., Ltd. Beijing Zhiyuan International Travel Service Co., Ltd. Beijing Tongsheng Holiday International Travel Service Co., Ltd. Eyeshot Business & Travel Co., Ltd. Hebei Jinhua International Travel Services Co., Ltd. Leadtime Tour CYTS Källor: The 8 th Tourism Industry Award 中 国 出 境 游 风 云 榜 held by sottoc.com, publicerad maj 2013 (där personer i turistbranschen röstat fram de viktigaste försäljare av resor till Skandinavien.) De fetmarkerade finns med på Svenska ambassaden i Pekings top 10-lista över företag som hjälper till med visumansökan. 19

20 3. B2B 20

21 3.1 Allmänt Vanligaste anledningarna för kinesiska resenärer att åka till Skandinavien eller Stockholm Anledningar att åka till Skandinavien För att se hela Skandinavien För att vidga sina vyer För att koppla av Anledningar att åka till Stockholm Besöker Stockholm som en del av en Skandinavienresa För arbete, studier eller för att besöka familj eller vänner Källa: Chinavia Survey of Chinese Visitors to Scandinavia, Jan 2013 Fråga: Vad fick dig att resa till Skandinavien eller Stockholm? 21

22 3.1 Allmänt Bilden av Sverige som destination På det hela taget inget djupt intryck Olika bilder av Sverige som destination (antal svar) Svaren från de nio resebyråerna överraskar på så vis att de flesta inte har någon tydlig uppfattning om svenska turismprodukter. Vid följdfrågor anger de följande huvudskäl till detta: Resor som omfattar flera länder innebär ett begränsat tidsschema. Många av resorna innebär bara 1-2 dagar i Stockholm. Andra städer som Göteborg och Linköping är bara för transit. Naturen och landskapet är roligare att se i Norge eller Danmark, vilket gör Sverige mindre speciellt. Det saknas information som ger dem möjlighet att skaffa sig en djupare förståelse för Sverige Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: Vad är din bild av Sverige som destination? Flera svar kan anges av samma person. Ingen bild Natur Design Ren luft Vackra människor 22

23 3.1 Allmänt Bilden av svenska turistmål Stockholm Norrsken Malmö Göteborg Linköping 3 intervjupersoner nämnde Stockholm. Kommentarer: trevligt; Drottningholms slott och Gamla stan är intressanta; standardiserade rundturer i staden är uppskattade. Stockholm Norrsken Malmö Göteborg Linköping 3 intervjupersoner nämnde Göteborg. Kommentarer: hamn; transit; affärsresa; Volvo Museum är roligt för barn. Stockholm Norrsken Malmö Göteborg Linköping 3 intervjupersoner nämnde norrsken. Kommentarer: specialprodukt; inte så uppskattat som Finlands; Abisko är fantastiskt att besöka. 23

24 3.1 Allmänt Bilden av svenska turistmål Även om urvalet är begränsat visar intervjuerna att intrycket av svenska turismprodukter är svagt hos kinesiska reseoperatörer. Samtidigt innebär det att uppfattningen är lättare att förändra. Stockholm Göteborg Stockholm Göteborg Norrsken Linköping Norrsken Linköping Malmö Malmö 2 intervjupersoner nämnde Linköping. Kommentarer: transit; bra plats för cykeltur eftersom det är relativt platt; den nya kyrkan är intressant. 1 intervjuperson nämnde Malmö. Kommentarer: Dåligt intryck på grund av avsaknaden av bra turismprodukter. Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: Vad är ditt intryck av Svenska städer och deras turismprodukter? 24

25 3.1 Allmänt Intryck av leverantörer i Skandinavien Ett gott intryck Alla de 7 intervjupersoner som har samarbetat med leverantörer i Skandinavien talar väldigt väl om dem. Tillförlitliga, stabila och hög kvalitet är vanliga omdömen. 2 personer säger att de saknar starka band till leverantörer i Skandinavien. Antal som samarbetar med leverantörer i Skandinavien 1 2 Några slutsatser: 3 av intervjupersonerna vill bara samarbeta med leverantörer i Skandinavien som har kontor i Kina, för att underlätta kommunikationen 1 intervjuperson samarbetar bara med leverantörer som erbjuder aktiviteter 2 intervjupersoner jämförde med leverantörer i England, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Italien, som betraktades som sämre 7 Har eget Destination Management Company Samarbetar med kinesiska återförsäljare Samarbetar med leverantörer i Skandinavien Källa: Intervjustudie, Kairos Future av 9 av de intervjuade är reseåterförsäljare Fråga: Vad är ditt intryck av leverantörer i Skandinavien? 25

26 3.1 Allmänt Visumansökan Hinder för att resa utomlands De två största hindren för kineser som vill resa utomlands är besvärliga visumansökningar och språkbarriärer. 72% av de svarande i undersökningen Chinese outbound tourism consumption marketing research report efterfrågar förändrade visumregler. Vidare klagade 33% på strikta visumregler. En av intervjupersonerna säger: Reglerna för de Skandinaviska länderna är ännu striktare. Mycket måste attesteras, i synnerhet för kvinnor. Rekommendation Påskynda eller förenkla visumprocessen så mycket som möjligt. Vad medveten om att visumansökan är många resenärers första kontakt med Sverige och se till så att behandlingen är av högsta klass. Klagomål kring visumansökan Vad kineser klagar på kring visumansökan 19% 33% För dyrt För strikta regler För lång väntetid Källor: Ipsos, Chinese outbound tourism consumption marketing research report Intervjustudie, Kairos Future % 26

27 3.1 Allmänt Effekt av nästa års eventuella regelförändringar för visum till Europa/Schengen Inte bara goda nyheter Ändringarna tros bli insamling av fingeravtryck för de som ansöker första gången, förenklad process och mindre material som måste bifogas. 100% negativa svar från intervjupersoner på de platser som saknar ambassader. Turisterna måste då åka till en annan stad för att få sitt visum, vilket kostar både tid och pengar. En person i Shanghai betraktar förändringarna som positiva och tror att de hjälper människor i tre kategorier: de som har ont om tid, de som tycker det är jobbigt att förbereda material, och de som är rädda att få avslag. De som inte tror att regeländringen skulle få någon större påverkan motiverar det med att de som reser till Skandinavien ofta varit i Europa tidigare, och inte kommer att påverkas i någon större utsträckning. Effekt av de eventuella nya visumreglerna (antal svar) 3 1 Negativt Oförändrat Positivt Rekommendation Insamling av fingertryck kan ske lokalt, eventuellt för extra avgift. Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: Visumreglerna för Europa/Schengen kan komma att ändras nästa år. Hur tror du att det skulle påverka resandet till Sverige? 4 27

28 3.2 Innehåll Produkter som önskas av kinesiska reseoperatörer Sightseeing fortfarande viktigast Den produkt som enligt kinesiska reseoperatörer önskas av flest kinesiska turister är sightseeing då (1) Skandinavien är känt för sina sevärdheter i naturen, (2) de flesta kinesiska paketresenärer till Skandinavien är där för första gången och (3) många kinesiska turister fortfarande räknar attraktioner under sina resor. Specialsydda, upplevelseorienterade och tematiska resor efterfrågas i ungefär lika stor utsträckning. Specialsydda resor gäller i synnerhet för lyxresor i små grupper. Tematiska resor välkomnas av familjeresenärer. Upplevelseorienterade resor attraherar främst den yngre generationen och erfarna resenärer. Rekommendation Stärk befintliga attraktioner och utveckla stegvis upplevelseorienterade och tematiska produkter. Önskade produkter från kinesiska reseoperatörer (antal svar) Sightseeingresa Upplevelseresa Stadsresa 3 6 Specialsydd resa Temaresa Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: What kind of Swedish products attract you? Please specify. 28

29 3.2 Innehåll Trender på den kinesiska marknaden för skandinaviska reseprodukter År 2020 förväntas avkoppling vara mer populärt än sightseeing I takt med att kinesiska resenärer blir allt mer erfarna, kommer de efterfråga mer än bara naturliga och historiska sevärdheter. Reseoperatörer och destinationer kommer behöva erbjuda paket som är anpassningsbara efter individuella önskemål, t ex tematiska exkursioner, restauranger eller andra specialsydda upplevelser. Andra-, tredje- och fjärdegångsresenärerna till Europe, vilka blir allt fler, nöjer sig inte längre med foton av kända landmärken. Genom den här utvecklingen blir av- och bortkoppling en allt viktigare resemotivation bland kinesiska resenärer. Källor: Boston Consulting Group: Taking Off Travel and Tourism in China and Beyond, 2011 Chinavia Review of China Outbound Travel Market, Jan 2013 Antal avkopplings- respektive sightseeingresor bland kinesiska utgående resenärer miljoner Avkoppling Sightseeing 29

30 3.2 Innehåll Trender på den kinesiska marknaden för skandinaviska reseprodukter Från grupper med likadana kepsar till individuella utforskare av djuplodande upplevelser Då de flesta kinesiska resenärerna fortfarande är relativt oerfarna och språkkunskaperna bland äldre resenärer är begränsade, finns det en stark känsla av trygghet och komfort i den klassiska gruppresan. Men med växande erfarenhet följer ett mer äventyrligt resebeteende. Kinesiska turister kommer i allt högre utsträckning vilja resa självständigt och söka djupare upplevelser med mer lokal prägel och aktiviteter anpassade efter individuella intressen. Underutforskade platser allt hetare Utöver behovet bland erfarna resenärer att ständigt uppleva något nytt, håller en grupp på att växa fram i Kina som föredrar platser som inte besökts av så många andra kinesiska turister. Status i den gruppen handlar om att besöka "oupptäckta" destinationer och attraktioner. I takt med att den trenden tilltar kommer det därför bli allt viktigare att utveckla nya sevärdheter off the beaten track, vilket också ger en fördel till underbesökta attraktioner. I linje med intervjuresultaten ("FIT är den nya marknaden och de flesta resenärerna från de större städerna är redan där"), drar vi slutsatsen att FIT är en oundviklig trend i Kina. Källor: TUI, 2012; Essential China Travel Trends 2012; SOAS, 2011 Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 (Fråga: Do you see any new trends/demand for travel products in Scandinavia in the coming 5 years?) 30

31 3.2 Innehåll Trender på den kinesiska marknaden för skandinaviska reseprodukter Citat från kinesiska researrangörer (Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014) FIT är hett och fler och fler ansluter sig till trenden. Nya och upplevelseorienterade produkter välkomnas av konsumenterna. Norrsken kommer alltid vara efterfrågat. Även om vi nu mest har sightseeing-resor ser vi en stark trend bland unga att efterfråga djupupplevelser. Priserna stiger och många vill uppleva platser där inte så många varit, inte de heta destinationerna. 31

32 3.2 Innehåll Krav på boende Fyrstjärniga hotell fungerar på alla resor Antal som föredrar respektive boende Alla intervjuade är nöjda med boendet i Sverige. Även om det i Chinavias undersökning framkommer att det förkommer bostadsbedrägerier i Stockholm, nämner ingen av de intervjuade det. Istället klagade de på bedrägerier och dålig infrastruktur i andra västeuropeiska länder och betraktade Skandinavien som fantastiskt i jämförelse, med bra infrastruktur och tillförlitliga boenden. 4-5 stjärnor 4 stjärnor 2 4 En person kom med ett förbättringsförslag: Det borde finnas vattenkokare på hotellen, för kineser är vana vid att dricka varmt vatten. 3-5 stjärnor 1 Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: What are your requirements for accommodation? 3-4 stjärnor

33 3.2 Innehåll Krav på mat Störst efterfrågan på kinesisk mat Antal intervjupersoner som föredrar olika sammansättning av mat under resan Mer än häften av intervjupersonerna föredrar kinesisk mat eftersom (1) gruppresenärer ofta är äldre personer med mindre vana vid västerländsk mat, (2) kinesisk mat är billigare, (3) kinesisk mat är mer tidseffektiv och (4) det saknas ett intressant lokalt kök. Två intervjupersoner valde istället västerländsk mat eftersom (1) de inte känner till några bra lokala kinesiska restauranger och (2) västerländsk mat är passar bättre på resor med lyxstämpel. Två intervjupersoner klagade över maten i andra västeuropeiska länder men gav komplimanger till den kinesiska maten i Skandinavien. Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: What are your requirements for food? Bara västerländsk mat Mest västerländs mat, lite kinesisk mat Mest kinesik mat, speciell västerländsk mat Mest kinesisk mat, lite västerländsk mat

34 3.2 Innehåll Krav på mat Om västerländsk mat Västerländsk frukost är "acceptabel". Om det finns varm mat är det en fördel. En intervjuperson föredrog västerländsk mat eftersom hans kunder är FIT-resenärer som vill uppleva lokal mat. Kinesiska FIT-resenärer vill, enligt honom, absolut inte äta på samma ställen eller samma mat som gruppresenärer, då dessa uppfattas som omoderna och att äta med dem har hög skamfaktor. Det finns även efterfrågan på endast svensk mat. En intervjuperson visade intresse av svenskt fläsksvål (som marknadsförts i Kina) och även att äta på IKEA. Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: What are your requirements for food? Rekommendationer Stöd utvecklingen av kinesiska restauranger med mat av hög kvalitet och bra värde för pengarna Marknadsför typisk svensk mat gentemot kinesiska resenärer och öka restaurangers tillgänglighet Utveckla upplevelseorienterade matmiljöer så som middag hos en svensk familj eller "svenskkinesisk" mat. Fallstudie Turistgrupper besökte en lokal familj under resor till Georgien, där de fick pröva inhemsk mat och vin som värdarna serverade, uppleva georgiska seder och lära känna lokalinvånare. Priserna för detta var inte särskilt höga. (Källa: Intervju med kinesisk reseoperatör, Kairos Future 2014) 34

35 3.2 Innehåll Krav på service Stor skillnad mellan resenärers och operatörers uppfattning Enligt Chinavias enkät är den värsta upplevelsen i Stockholm bland kinesiska resenärer dyr mat och dålig service: "Även om dålig service är gemensamt för alla de tre skandinaviska huvudstäderna belyser kinesiska besökare i Stockholm specifika incidenter med skatteåterbetalning på flygplatsen, med servicen hos resebyrån och med taxichaufförer. Tre besökare hade råkat ut för stöld eller boenderelaterat bedrägeri." Intervjupersonerna på kinesiska reseoperatörer, å andra sidan, hade få liknande dåliga erfarenheter. De påpekade endast bristen på vattenkokare på hotellen som en brist, men tyckte inte att att det var något fel på servicen i Skandinavien jämfört med andra destinationer. Diskrepansen kan bero på att problemen huvudsakligen upplevs i Stockholm, inte på andra håll i landet. En annan möjlighet kan vara att de kinesiska operatörerna själva delvis bär ansvaret för klagomålen. Rekommendation Oavsett vad reseoperatörerna säger är det resenärerna som är slutkunden. Servicen bör alltid fortsätta förbättras om kunderna inte är nöjda. Källa: Intervjustudie, Kairos Future

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

Tillgänglig turism den snabbast växande marknaden. Lilian Müller Mariehamn, januari 2013

Tillgänglig turism den snabbast växande marknaden. Lilian Müller Mariehamn, januari 2013 Tillgänglig turism den snabbast växande marknaden Lilian Müller Mariehamn, januari 2013 1 Översikt Tillgänglig turism en växande global trend Faktorer som påverkar Tillgänglighet som kvalitetsfaktor i

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 21 i maj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås under maj. Det var en ökning med 21

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2016

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2016 Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2016 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep Ökning med 8 i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i september. Det var en ökning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turismens Utredningsinstitut 2009 Om undersökningen Om U 21-EM 2009 I juni 2009 arrangerades U21-EM i Sverige. De städer som stod värdar för evenemanget

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 22 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 22.000 i Västerås under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Kraftig ökning i april Påsken inföll redan i mars i år, vilket gav till resultat en kraftig ökning av månadsresultatet för april, eftersom påsken förra året inföll

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Rapport: Svenska reserapporten 2017

Rapport: Svenska reserapporten 2017 Rapport: Svenska reserapporten 2017 Juni 2017 Älskade svenska sommar! Semester hemma i Sverige ökar Det främsta resmålet för svenskarnas sommarsemester är varken Thailand eller Spanien. Det är Sverige

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Den internationella bilden av Sverige som land

Den internationella bilden av Sverige som land Den internationella bilden av Sverige som land SÅ STÅR SIG SVERIGE I VÄRLDEN ENLIGT NATION BRANDS INDEX SM Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se Foto:Johan Willner/imagebank.sweden.se VERSION 1.0

Läs mer

Besökare i Bohuslän april 2017

Besökare i Bohuslän april 2017 Undersökning: Besökare i Bohuslän april 2017 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o o o o o o Denna rapport ger en översiktlig

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Aug Över 7. gästnätter i augusti Gästnätterna i summerade till över 7. i augusti (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 37 jämfört med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

Den internationella bilden av Sverige som land. Så står sig Sverige i världen enligt Nation Brands Index SM

Den internationella bilden av Sverige som land. Så står sig Sverige i världen enligt Nation Brands Index SM Den internationella bilden av Sverige som land Så står sig Sverige i världen enligt Nation Brands Index SM Foto:Henrik Trygg/imagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Nation Brands Index SM...4 Slutord...6

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Inbjudan Hay Groups årliga löne- och förmånsundersökningar 2011

Inbjudan Hay Groups årliga löne- och förmånsundersökningar 2011 Inbjudan Hay Groups årliga löne- och förmånsundersökningar 2011 2 Inbjudan till Hay Groups årliga löne- och förmånsundersökning 2011 Inbjudan Hay Groups årliga Löne- och Förmånsundersökning 2011 för den

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Mar Fortsatt ökning Gästnätterna i summerade till nästan 44. i mars (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 2 jämfört med mars. Observera

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016

TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016 Toughest OCR camp TUFFA TRÄNINGSPASS SOL GOD MAT MARBELLA SPANIEN - APRIL 2016 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både fysiskt och

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Projekt Utveckla turistprodukten Dalsland 2008-2010. Några förutsättningar & sanningar?

Projekt Utveckla turistprodukten Dalsland 2008-2010. Några förutsättningar & sanningar? Några förutsättningar & sanningar? Produkter inom naturbaserad turism Alltmer efterfrågat! Dalsland har mycket goda förutsättningar för produkt- & affärsutveckling: - Grundförutsättning i form av en attraktiv

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 2 Inbjudan till Hay Groups årliga Executive Compensation Survey 2010 Behålla och motivera begåvade och kompetenta högre chefer

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Förstudie Norrmän i Västsverige Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Innehåll Bakgrund sid. 3 Metod sid. 4 Norska gästnätter sid. 5 Säsongsvariation norska gästnätter i VG

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning med 7 år Ökningen av gästnätterna i fortsatte i december och gav ett totalresultat för hela året på plus 7 i. Totalt gjordes i länet år drygt 71. övernattningar

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com Resenärer & Köpprocessen Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn tradedoubler.com Europeiska resenärer vill välja hotell, flighter och semestrar på sina egna

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Hotellen ökade med 18 i juli Gästnätterna för hotellen ökade med 18 i Uppsala län i juli. Stugbyarna ökade med 37. Men vandrarhemmen minskade kraftigt, vilket gav

Läs mer