China Tourism B2B Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "China Tourism B2B Manual"

Transkript

1 FUTURE Research-based foresight STRATEGY Futurebased strategy ACTION Strategy enforcement China Tourism B2B Manual 1

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Metodologi 2. Introduktion till den kinesiska marknaden Marknadens utveckling Kinesiska marknadssegment Kinesiska reseoperatörers utveckling Den kinesiska reseindustrin 3. B2B Allmänt Innehåll Affärer Kultur 4. Appendix Källor Intervjufrågor Kontaktuppgifter 2

3 1. Inledning 3

4 1.1 Bakgrund Kinas utgående turism uppgick 2013 till 98,18 miljoner resor, en ökning med 18%. Utlandskonsumtionen uppgick samma år till 128,7 miljarder dollar. Kinas utlandskonsumtion har sedan 2012 varit världens största, följt av USA och Tyskland. Ökningen av Kinas utgående turism har också märkts i Västsverige, där den årliga procentuella ökningen av gästnätter liksom för många europeiska städer varit tvåsiffrig sedan 2007, även om kinesiska gästnätter fortfarande utgör en liten andel av det totala antalet gästnätter från utlandet uppgick antalet kinesiska gästnätter i Västsverige till Ökningen innebär inte bara nya jobb, utan bygger också relationer. Turism förbinder flyglinjer, hotell, restauranger, attraktioner och människor. Därför är kinesisk turism prioriterad för såväl Västsvenska Turistrådet som för lokala reseoperatörer och -organisationer. Men trots att kinesisk turism är eftertraktad är material om hur marknaden fungerar svårtillgängligt och information om hur handel med resor (i synnerhet Business-to-Business (B2B)) fungerar saknas fortfarande. Denna manual gjordes inom ramen för CHINAVIA II projektet och finansieras av EU-medel via Interreg IVA. Syftet med den är att ge aktörer i turistindustrin i Västsverige information om B2B-strukturen i Kina och vad som behövs vid samarbete med kinesiska reseoperatörer. Denna lättillgängliga manual syftar till att utrusta dem med både affärsmässiga och kulturella insikter som bättre ska hjälpa dem att kommunicera med kinesiska researrangörer. Källa turismstatisk: China Tourism Academy 4

5 1.2 Metodologi Sammanställning av information från tillgängliga rapporter och statistik som underlag. Se appendix för källor. Intervjuer med kinesiska reseoperatörer. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes via telefon. Operatörer som arrangerar resor till Skandinavien sammanställdes från olika källor: rankingar på de stora kinesiska resesiterna, en lista från Svenska ambassaden i Peking samt deltagare i en workshop där Västsvenska Turistrådet deltog i Kina Totalt tillfrågades 16 personer. 10 av dessa tackade ja och 6 personer tackade nej. Nio av intervjuerna höll en sådan kvalitet att svaren kunde användas i den här studien. I genomsnitt varade varje intervju 35 minuter. 5

6 2. Den kinesiska marknaden 6

7 2.1 Marknadsutveckling Svagt ökande antal turister till Sverige och Västsverige Totalt antal gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (miljoner) 2013 tillbringade turister 35 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Sverige av vilka 5,6 miljoner gästnätter på HSV tillbringades i Västsverige. Antalet resenärer till såväl Sverige som Västsverige ökar långsamt men stabilt. Den genomsnittliga ökningen under de senaste tre åren har varit 1,55% till Sverige och 2,86% till Västsverige. Andelen gästnätter på HSV i Västsverige av antalet gästnätter på HSV i Sverige har under de senaste tre åren varit strax över 15% och svagt ökande. Källa: Västsvenska Turistrådet Statistik/Artiklar/Gastnattsstatistik1/ ,6 34,1 34,7 35,2 32,3 5,1 5,2 5,4 5,6 5, jan-okt Totalt antal gästnätter på HSV i Västsverige Totalt antal gästnätter på HSV i Sverige 7

8 2.1 Marknadsutveckling Ökat antal kinesiska resenärer till Sverige och Västsverige 2013 tillbringade kinesiska turister gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Sverige av dessa tillbringades i Västsverige, varav i Göteborg. Antalet kinesiska resenärer till Sverige ökar snabbt, i genomsnitt 20,40% under de senaste tre åren, högt över den totala genomsnittliga ökningen på 1,55%. Antalet kinesiska resenärer till Västsverige ökar också snabbt, i genomsnitt 15,77% under de senaste tre åren. Att ökningen är lägre än för Sverige beror på att många kineser som besöker Sverige för första gången endast väljer Stockholm. Andelen kinesiska gästnätter på HSV i Västsverige av antalet kinesiska gästnätter på HSV i Sverige var under åren 2010 till ,50%, 18,40%, 15,71%, 14,00% respektive 17,17%. Källa: Västsvenska Turistrådet Statistik/Artiklar/Gastnattsstatistik1/ Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem från Kina (tusental) , ,9 25,5 26,8 28, jan-sep Gästnätter på HSV från Kina till Västsverige Gästnätter på HSV från Kina till Sverige 8

9 2.2 Kinesiska marknadssegment Geografi Turister kommer från hela Kina 34% av resenärerna till Stockholm kommer från de två största städerna Peking och Shanghai medan 30% kommer från kust- eller angränsande provinser. Detta beror på dessa regioners relativa välstånd och goda reseförbindelser. Andelen resenärer från västra Kina är överraskande hög med tanke på att motsvarande siffor för Köpenhamn och Helsingfors bara är 4% respektive 6%. Detta skulle kunna bero på affärsförbindelser mellan Sverige och västra Kina, eller att en större andel i undersökningen åker för att besöka vänner eller familj i Stockholm. För andra first tier-städer som Guangzhou och Tianjin är siffran lägre, 3% för båda. Men enligt en undersökning genomförd av Guangzhou Daily Newspaper har ungefär 8% av befolkningen i Guangzhou besökt Skandinavien, medan 17,14% vill åka dit. Olika städers andel av kinesiska resor till Stockholm Västra Kina 16% Beijing Chongqing 23% Kust- eller 30% angränsande provinser 7% Shanghai Hong Kong + Taiwan 11% Källor: Chinavia Survey of Chinese visitors to Scandinavia, Jan 2013 Ifeng News: Fråga: Home address 8% 9

10 2.2 Kinesiska marknadssegment Ålder Stor åldersspridning bland kinesiska resenärer till Stockholm Jämfört med den genomsnittliga åldersprofilen bland kineser som reser utomlands, är kineser som reser till Stockholm i mindre utsträckning i arbetande ålder. En större andel är antingen yngre eller äldre. Stockholm tillhör inte de mest attraktiva destinationerna för kinesiska turister i Europa, vilket kan vara en orsak till att resenärer i arbetande ålder under sin begränsade semester i större utsträckning väljer andra destinationer. Studenter, som är mer flexibla och har mer tid, är överrepresenterade bland resenärer till Stockholm. Inte minst de kinesiska studenter som redan studerar i Europa tenderar att resa under lov. Ett av de vanligaste skälen för kinesiska turister att resa till Skandinavien är att koppla av (se sida 21); här är pensionärer överrepresenterade. Åldersfördelning av kineser som reser till Stockholm jämfört med kineser som reser utomlands Före arbetande ålder Arbetande ålder Sen arbetande ålder/ Pensionerad 11% 18% 6% 19% Kineser som reser utomlands Kineser som reser till Stockholm 83% 63% Källor: Ipsos, Chinese outbound tourism consumption marketing research report, 2012 Chiniavia, Survey of Chinese visitor to Scandinavia, Jan

11 2.2 Kinesiska marknadssegment Ålder Gruppresenärer är äldre än självständiga resenärer Åldersfördelning för turistgrupper jämfört med självständiga resenärer En större andel av de äldre väljer att resa med turistgrupper, medan yngre i högre utsträckning väljer att resa självständigt. Att äldre är överrepresenterade bland gruppresenärer bekräftas också av intervjuer med kinesiska resebyråer. Generellt är de över 35 år, sa en av intervjupersonerna. Före arbetande ålder Arbetande ålder 22% 15% 64% 57% Rekommendation De skandinaviska produkter som hör samman med gruppresor bör rikta sig till äldre, medan andra produkter bör rikta sig till yngre Sen arbetande ålder/ Pensionerad 14% 28% Gruppresenärer Självständiga resenärer Källa: Chinavia Survey of Chinese visitors to Scandinavia, Jan 2013 Fråga: Ålder 11

12 2.2 Kinesiska marknadssegment Inkomst Självständigt resande sammanfaller med högre månadsinkomst 45% av de svarande var antingen från Peking eller Shanghai. Enligt undersökningen har 53% av de kinesiska resenärerna en månadsinkomst under (1 400, januari 2015), medan 12% uppgav en månadsinkomst över Med en månadsinkomst på innebär en resa till Skandinavien förstås en stor utgift. Men inkomstmåttet underskattar ofta kinesiska konsumenters köpkraft, bland annat av följande anledningar: (1) lön och faktisk inkomst blandas ofta ihop av svarande av enkäter, (2) den grå arbetsmarknaden är mycket stor och den faktiska inkomsten kan vara större än vad som uppges, (3) familjer hjälper ofta till för att finansiera större utgifter. Bland låginkomsttagare är det vanligare att välja en gruppresa, medan det i mellansegmentet är vanligare att resa självständigt. Inkomstfördelning av gruppresenärer och självständiga resenärer Över Under Gruppresenärer 12% 12% 28% 43% 45% 59% Självständiga resenärer Källa: Chinavia Survey of Chinese visitors to Scandinavia, Jan 2013 Fråga: Genomsnittlig månadsinkomst 12

13 2.2 Kinesiska marknadssegment Utbildning och språk Kinesiska resenärer tenderar att vara högutbildade Generellt är kinesiska resenärer högutbildade, med minst universitetsexamen. En jämförelse mellan gruppresenärer och självständiga resenärer visar att det bland de senare finns en mycket högre andel högutbildade. Obekväma med att tala engelska Trots den höga utbildningsnivån visar undersökningen att en stor andel av kinesiska turister är obekväma med att kommunicera på engelska. Skälen kan vara (1) dålig talad jämfört med skriven engelska, (2) rädsla för att göra bort sig Vana resenärer talar engelska Undersökningen visar också att vana resenärer är mer bekväma med att tala engelska än förstagångsresenärer. 69% respektive 24% är bekväma med att tala engelska i respektive grupp. Universitetsexamen vanligare bland självständiga resenärer Självständiga resenärer Gruppresenärer 26% 43% 0% 50% Genomsnitt för resenärer till Skaninavien: 33% Källa: Chinavia Survey of Chinese visitors to Scandinavia, Jan 2013 Fråga: Utbildningsnivå: antal med universitetsexamen 13

14 2.3 Kinesiska reseoperatörers utveckling Europeiskt perspektiv Potentiella trender: Kommunikationskanaler online och offline I undersökningen Best Practice Study, som genomfördes av Chinavia, intervjuades 13 europeiska turistorganisationer om olika trender på den kineiska marknaden. De förväntade sig att traditionella resebyråer även i framtiden skulle stå för halva marknaden. Resebyråer som det huvudsakliga valet vid bokning av resor Värt att notera är också att trots att de betraktar resebokning online som en växande kanal har bara ett fåtal av dem onlineplattformar. Ökning i bokning av resor online Källa: Chinavia Best Practice Study, Jan 2013 Fråga: På en skala från 1 till 5 (1: inte alls viktigt och 5: mycket viktigt) vänligen gradera hur viktiga du tycker följande trender är på den kinesiska marknaden Onlinekampanjer som bästa sättet att nå kunder (mycket viktigt) 14

15 2.3 Kinesiska reseoperatörers utveckling Kinesiskt perspektiv År 2013 gjordes totalt 98,18 miljoner utlandsresor, en ökning med 18%. Av de 98,18 miljoner utlandsresorna utgjorde resor arrangerade av reseoperatörer 34%. Notera dock att dessa siffror innefattar resor till Hong Kong, Macao och Taiwan. Andra populära destinationer är Sydkorea, Thailand och andra sydostasiatiska destinationer. Eftersom många reser till dessa närliggande platser på egen hand, är andelen resor arrangerade av operatörer betydligt lägre än till Europa omsatte alla typer av resebyråer i Kina tillsammans 359,91 miljarder, med en ökningstakt på 6,7%. Det finns tre huvudskäl till att man väljer gruppresor: De underlättar visumansökan. De är ofta det billigaste sättet att resa, eftersom paketerbjudanden innebär rabatt på flygresor, boende, mat och transport. De minskar språkproblemen, eftersom reseguiden tar hand om allt. I våra intervjuer med kinesiska resebyråer framkom förutom oavanstående skäl även att många resenärer har för begränsat med tid för att planera sina resor. Källor: China national tourism administration. TUI, 2012; Essential China Travel Trends 2012; SOAS,

16 2.4 Den kinesiska reseindustrin Lokal myndighet för turism Resebyrå som bara får sälja inrikesresor Resebyrå som får sälja utlandsresor Saknar tillstånd att arrangera utlandsresor Har tillstånd att arrangera utlandsresor Vissa av resebyråerna tilldelas licenser av de lokala myndigheterna för att få tillstånd att sälja utrikesresor. Vissa av dessa får sedan också licens att själva arrangera resorna, och fungerar då oftare som reseoperatörer (se nästa sida). 16

17 2.4 Den kinesiska reseindustrin Olika spelares funktion i kinesisk turismindustri Lokala företag Reseåterförsäljare Reseoperatörer Resebyråer Har hand om lokala aktiviteter, resor, kontor eller liknande för en specifik destination. Kan vara till exempel ett Destination Management Company eller ett lokalt hotell. Köper enstaka eller paketerade produkter från lokala företag och säljer vidare till reseoperatörer eller resebyråer. Köper i första hand produkter från reseåterförsäljare, i vissa fall från lokala företag, och säljer vidare till resebyråer eller slutkunder. Har licens att både arrangera och sälja utlandsresor. Köper produkter från reseoperatörer, eller i vissa fall reseåterförsäljare och säljer till konsumenter. Saknar ofta licens att själva arrangera utlandsresor. Jämfört med hur den europeiska turismindustrin är uppbyggd är den kinesiska mindre mogen och rollerna inte lika tydliga. 17

18 2.4 Den kinesiska reseindustrin Relevanta reseoperatörer i Kina Viktiga kinesiska försäljare av resor till Europa: Beijing Phoenix Holiday International Travel Service Co., Ltd. Beijing Kaiser International Travel Service Co., Ltd. Beijing UTour International Travel Service Co., Ltd. Guangzhou Success Way International Travel Agency Zhejiang Construction International Travel Service Bamboo Garden International Tours Co., Ltd Beautiful Scene & Good Day International (Guangzhou) Co., Ltd. Eyeshot Business & Travel Co., Ltd. Beijing Huayuan International Travel Co., Ltd. Källa: The 8 th Tourism Industry Award 中 国 出 境 游 风 云 榜 held by sottoc.com, publicerad maj 2013 (där personer i turistbranschen röstat fram de viktigaste försäljare av resor i olika kategorier, bl a resor till Europa.) 18

19 2.4 Den kinesiska reseindustrin Relevanta reseoperatörer i Kina Viktiga kinesiska försäljare av resor till Skandinavien: Beijing Feimay International Travel Co., Ltd. Phoenix Travel Worldwide Co., Ltd. Beijing Kaiser International Travel Service Co., Ltd. Beijing UTour International Travel Service Co., Ltd. Haerbin Efenxing International Travel Service Co., Ltd. China Bamboo Garden International Tours Co., Ltd Beautiful Scene & Good Day International (Guangzhou) Co., Ltd. Beijing Huayuan International Travel Co., Ltd. Beiijing Tianma International Tour Co., Ltd. AFFCITS Andra stora försäljare av resor till Skandinavien: Beijing Aplus International Travel Service Co., Ltd. Beijing Zhiyuan International Travel Service Co., Ltd. Beijing Tongsheng Holiday International Travel Service Co., Ltd. Eyeshot Business & Travel Co., Ltd. Hebei Jinhua International Travel Services Co., Ltd. Leadtime Tour CYTS Källor: The 8 th Tourism Industry Award 中 国 出 境 游 风 云 榜 held by sottoc.com, publicerad maj 2013 (där personer i turistbranschen röstat fram de viktigaste försäljare av resor till Skandinavien.) De fetmarkerade finns med på Svenska ambassaden i Pekings top 10-lista över företag som hjälper till med visumansökan. 19

20 3. B2B 20

21 3.1 Allmänt Vanligaste anledningarna för kinesiska resenärer att åka till Skandinavien eller Stockholm Anledningar att åka till Skandinavien För att se hela Skandinavien För att vidga sina vyer För att koppla av Anledningar att åka till Stockholm Besöker Stockholm som en del av en Skandinavienresa För arbete, studier eller för att besöka familj eller vänner Källa: Chinavia Survey of Chinese Visitors to Scandinavia, Jan 2013 Fråga: Vad fick dig att resa till Skandinavien eller Stockholm? 21

22 3.1 Allmänt Bilden av Sverige som destination På det hela taget inget djupt intryck Olika bilder av Sverige som destination (antal svar) Svaren från de nio resebyråerna överraskar på så vis att de flesta inte har någon tydlig uppfattning om svenska turismprodukter. Vid följdfrågor anger de följande huvudskäl till detta: Resor som omfattar flera länder innebär ett begränsat tidsschema. Många av resorna innebär bara 1-2 dagar i Stockholm. Andra städer som Göteborg och Linköping är bara för transit. Naturen och landskapet är roligare att se i Norge eller Danmark, vilket gör Sverige mindre speciellt. Det saknas information som ger dem möjlighet att skaffa sig en djupare förståelse för Sverige Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: Vad är din bild av Sverige som destination? Flera svar kan anges av samma person. Ingen bild Natur Design Ren luft Vackra människor 22

23 3.1 Allmänt Bilden av svenska turistmål Stockholm Norrsken Malmö Göteborg Linköping 3 intervjupersoner nämnde Stockholm. Kommentarer: trevligt; Drottningholms slott och Gamla stan är intressanta; standardiserade rundturer i staden är uppskattade. Stockholm Norrsken Malmö Göteborg Linköping 3 intervjupersoner nämnde Göteborg. Kommentarer: hamn; transit; affärsresa; Volvo Museum är roligt för barn. Stockholm Norrsken Malmö Göteborg Linköping 3 intervjupersoner nämnde norrsken. Kommentarer: specialprodukt; inte så uppskattat som Finlands; Abisko är fantastiskt att besöka. 23

24 3.1 Allmänt Bilden av svenska turistmål Även om urvalet är begränsat visar intervjuerna att intrycket av svenska turismprodukter är svagt hos kinesiska reseoperatörer. Samtidigt innebär det att uppfattningen är lättare att förändra. Stockholm Göteborg Stockholm Göteborg Norrsken Linköping Norrsken Linköping Malmö Malmö 2 intervjupersoner nämnde Linköping. Kommentarer: transit; bra plats för cykeltur eftersom det är relativt platt; den nya kyrkan är intressant. 1 intervjuperson nämnde Malmö. Kommentarer: Dåligt intryck på grund av avsaknaden av bra turismprodukter. Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: Vad är ditt intryck av Svenska städer och deras turismprodukter? 24

25 3.1 Allmänt Intryck av leverantörer i Skandinavien Ett gott intryck Alla de 7 intervjupersoner som har samarbetat med leverantörer i Skandinavien talar väldigt väl om dem. Tillförlitliga, stabila och hög kvalitet är vanliga omdömen. 2 personer säger att de saknar starka band till leverantörer i Skandinavien. Antal som samarbetar med leverantörer i Skandinavien 1 2 Några slutsatser: 3 av intervjupersonerna vill bara samarbeta med leverantörer i Skandinavien som har kontor i Kina, för att underlätta kommunikationen 1 intervjuperson samarbetar bara med leverantörer som erbjuder aktiviteter 2 intervjupersoner jämförde med leverantörer i England, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Italien, som betraktades som sämre 7 Har eget Destination Management Company Samarbetar med kinesiska återförsäljare Samarbetar med leverantörer i Skandinavien Källa: Intervjustudie, Kairos Future av 9 av de intervjuade är reseåterförsäljare Fråga: Vad är ditt intryck av leverantörer i Skandinavien? 25

26 3.1 Allmänt Visumansökan Hinder för att resa utomlands De två största hindren för kineser som vill resa utomlands är besvärliga visumansökningar och språkbarriärer. 72% av de svarande i undersökningen Chinese outbound tourism consumption marketing research report efterfrågar förändrade visumregler. Vidare klagade 33% på strikta visumregler. En av intervjupersonerna säger: Reglerna för de Skandinaviska länderna är ännu striktare. Mycket måste attesteras, i synnerhet för kvinnor. Rekommendation Påskynda eller förenkla visumprocessen så mycket som möjligt. Vad medveten om att visumansökan är många resenärers första kontakt med Sverige och se till så att behandlingen är av högsta klass. Klagomål kring visumansökan Vad kineser klagar på kring visumansökan 19% 33% För dyrt För strikta regler För lång väntetid Källor: Ipsos, Chinese outbound tourism consumption marketing research report Intervjustudie, Kairos Future % 26

27 3.1 Allmänt Effekt av nästa års eventuella regelförändringar för visum till Europa/Schengen Inte bara goda nyheter Ändringarna tros bli insamling av fingeravtryck för de som ansöker första gången, förenklad process och mindre material som måste bifogas. 100% negativa svar från intervjupersoner på de platser som saknar ambassader. Turisterna måste då åka till en annan stad för att få sitt visum, vilket kostar både tid och pengar. En person i Shanghai betraktar förändringarna som positiva och tror att de hjälper människor i tre kategorier: de som har ont om tid, de som tycker det är jobbigt att förbereda material, och de som är rädda att få avslag. De som inte tror att regeländringen skulle få någon större påverkan motiverar det med att de som reser till Skandinavien ofta varit i Europa tidigare, och inte kommer att påverkas i någon större utsträckning. Effekt av de eventuella nya visumreglerna (antal svar) 3 1 Negativt Oförändrat Positivt Rekommendation Insamling av fingertryck kan ske lokalt, eventuellt för extra avgift. Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: Visumreglerna för Europa/Schengen kan komma att ändras nästa år. Hur tror du att det skulle påverka resandet till Sverige? 4 27

28 3.2 Innehåll Produkter som önskas av kinesiska reseoperatörer Sightseeing fortfarande viktigast Den produkt som enligt kinesiska reseoperatörer önskas av flest kinesiska turister är sightseeing då (1) Skandinavien är känt för sina sevärdheter i naturen, (2) de flesta kinesiska paketresenärer till Skandinavien är där för första gången och (3) många kinesiska turister fortfarande räknar attraktioner under sina resor. Specialsydda, upplevelseorienterade och tematiska resor efterfrågas i ungefär lika stor utsträckning. Specialsydda resor gäller i synnerhet för lyxresor i små grupper. Tematiska resor välkomnas av familjeresenärer. Upplevelseorienterade resor attraherar främst den yngre generationen och erfarna resenärer. Rekommendation Stärk befintliga attraktioner och utveckla stegvis upplevelseorienterade och tematiska produkter. Önskade produkter från kinesiska reseoperatörer (antal svar) Sightseeingresa Upplevelseresa Stadsresa 3 6 Specialsydd resa Temaresa Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: What kind of Swedish products attract you? Please specify. 28

29 3.2 Innehåll Trender på den kinesiska marknaden för skandinaviska reseprodukter År 2020 förväntas avkoppling vara mer populärt än sightseeing I takt med att kinesiska resenärer blir allt mer erfarna, kommer de efterfråga mer än bara naturliga och historiska sevärdheter. Reseoperatörer och destinationer kommer behöva erbjuda paket som är anpassningsbara efter individuella önskemål, t ex tematiska exkursioner, restauranger eller andra specialsydda upplevelser. Andra-, tredje- och fjärdegångsresenärerna till Europe, vilka blir allt fler, nöjer sig inte längre med foton av kända landmärken. Genom den här utvecklingen blir av- och bortkoppling en allt viktigare resemotivation bland kinesiska resenärer. Källor: Boston Consulting Group: Taking Off Travel and Tourism in China and Beyond, 2011 Chinavia Review of China Outbound Travel Market, Jan 2013 Antal avkopplings- respektive sightseeingresor bland kinesiska utgående resenärer miljoner Avkoppling Sightseeing 29

30 3.2 Innehåll Trender på den kinesiska marknaden för skandinaviska reseprodukter Från grupper med likadana kepsar till individuella utforskare av djuplodande upplevelser Då de flesta kinesiska resenärerna fortfarande är relativt oerfarna och språkkunskaperna bland äldre resenärer är begränsade, finns det en stark känsla av trygghet och komfort i den klassiska gruppresan. Men med växande erfarenhet följer ett mer äventyrligt resebeteende. Kinesiska turister kommer i allt högre utsträckning vilja resa självständigt och söka djupare upplevelser med mer lokal prägel och aktiviteter anpassade efter individuella intressen. Underutforskade platser allt hetare Utöver behovet bland erfarna resenärer att ständigt uppleva något nytt, håller en grupp på att växa fram i Kina som föredrar platser som inte besökts av så många andra kinesiska turister. Status i den gruppen handlar om att besöka "oupptäckta" destinationer och attraktioner. I takt med att den trenden tilltar kommer det därför bli allt viktigare att utveckla nya sevärdheter off the beaten track, vilket också ger en fördel till underbesökta attraktioner. I linje med intervjuresultaten ("FIT är den nya marknaden och de flesta resenärerna från de större städerna är redan där"), drar vi slutsatsen att FIT är en oundviklig trend i Kina. Källor: TUI, 2012; Essential China Travel Trends 2012; SOAS, 2011 Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 (Fråga: Do you see any new trends/demand for travel products in Scandinavia in the coming 5 years?) 30

31 3.2 Innehåll Trender på den kinesiska marknaden för skandinaviska reseprodukter Citat från kinesiska researrangörer (Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014) FIT är hett och fler och fler ansluter sig till trenden. Nya och upplevelseorienterade produkter välkomnas av konsumenterna. Norrsken kommer alltid vara efterfrågat. Även om vi nu mest har sightseeing-resor ser vi en stark trend bland unga att efterfråga djupupplevelser. Priserna stiger och många vill uppleva platser där inte så många varit, inte de heta destinationerna. 31

32 3.2 Innehåll Krav på boende Fyrstjärniga hotell fungerar på alla resor Antal som föredrar respektive boende Alla intervjuade är nöjda med boendet i Sverige. Även om det i Chinavias undersökning framkommer att det förkommer bostadsbedrägerier i Stockholm, nämner ingen av de intervjuade det. Istället klagade de på bedrägerier och dålig infrastruktur i andra västeuropeiska länder och betraktade Skandinavien som fantastiskt i jämförelse, med bra infrastruktur och tillförlitliga boenden. 4-5 stjärnor 4 stjärnor 2 4 En person kom med ett förbättringsförslag: Det borde finnas vattenkokare på hotellen, för kineser är vana vid att dricka varmt vatten. 3-5 stjärnor 1 Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: What are your requirements for accommodation? 3-4 stjärnor

33 3.2 Innehåll Krav på mat Störst efterfrågan på kinesisk mat Antal intervjupersoner som föredrar olika sammansättning av mat under resan Mer än häften av intervjupersonerna föredrar kinesisk mat eftersom (1) gruppresenärer ofta är äldre personer med mindre vana vid västerländsk mat, (2) kinesisk mat är billigare, (3) kinesisk mat är mer tidseffektiv och (4) det saknas ett intressant lokalt kök. Två intervjupersoner valde istället västerländsk mat eftersom (1) de inte känner till några bra lokala kinesiska restauranger och (2) västerländsk mat är passar bättre på resor med lyxstämpel. Två intervjupersoner klagade över maten i andra västeuropeiska länder men gav komplimanger till den kinesiska maten i Skandinavien. Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: What are your requirements for food? Bara västerländsk mat Mest västerländs mat, lite kinesisk mat Mest kinesik mat, speciell västerländsk mat Mest kinesisk mat, lite västerländsk mat

34 3.2 Innehåll Krav på mat Om västerländsk mat Västerländsk frukost är "acceptabel". Om det finns varm mat är det en fördel. En intervjuperson föredrog västerländsk mat eftersom hans kunder är FIT-resenärer som vill uppleva lokal mat. Kinesiska FIT-resenärer vill, enligt honom, absolut inte äta på samma ställen eller samma mat som gruppresenärer, då dessa uppfattas som omoderna och att äta med dem har hög skamfaktor. Det finns även efterfrågan på endast svensk mat. En intervjuperson visade intresse av svenskt fläsksvål (som marknadsförts i Kina) och även att äta på IKEA. Källa: Intervjustudie, Kairos Future 2014 Fråga: What are your requirements for food? Rekommendationer Stöd utvecklingen av kinesiska restauranger med mat av hög kvalitet och bra värde för pengarna Marknadsför typisk svensk mat gentemot kinesiska resenärer och öka restaurangers tillgänglighet Utveckla upplevelseorienterade matmiljöer så som middag hos en svensk familj eller "svenskkinesisk" mat. Fallstudie Turistgrupper besökte en lokal familj under resor till Georgien, där de fick pröva inhemsk mat och vin som värdarna serverade, uppleva georgiska seder och lära känna lokalinvånare. Priserna för detta var inte särskilt höga. (Källa: Intervju med kinesisk reseoperatör, Kairos Future 2014) 34

35 3.2 Innehåll Krav på service Stor skillnad mellan resenärers och operatörers uppfattning Enligt Chinavias enkät är den värsta upplevelsen i Stockholm bland kinesiska resenärer dyr mat och dålig service: "Även om dålig service är gemensamt för alla de tre skandinaviska huvudstäderna belyser kinesiska besökare i Stockholm specifika incidenter med skatteåterbetalning på flygplatsen, med servicen hos resebyrån och med taxichaufförer. Tre besökare hade råkat ut för stöld eller boenderelaterat bedrägeri." Intervjupersonerna på kinesiska reseoperatörer, å andra sidan, hade få liknande dåliga erfarenheter. De påpekade endast bristen på vattenkokare på hotellen som en brist, men tyckte inte att att det var något fel på servicen i Skandinavien jämfört med andra destinationer. Diskrepansen kan bero på att problemen huvudsakligen upplevs i Stockholm, inte på andra håll i landet. En annan möjlighet kan vara att de kinesiska operatörerna själva delvis bär ansvaret för klagomålen. Rekommendation Oavsett vad reseoperatörerna säger är det resenärerna som är slutkunden. Servicen bör alltid fortsätta förbättras om kunderna inte är nöjda. Källa: Intervjustudie, Kairos Future

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Paketpris på surf, samtal och SMS i utlandet. Innehåll. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf.

Paketpris på surf, samtal och SMS i utlandet. Innehåll. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. Utomlands med 3. Storstadssemester i Europa eller sol och bad i Florida oavsett hur du vill använda din mobil under semestern, har vi en lösning för dig. Nyhet. 3Utland. Paketpris på surf, samtal och SMS

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com Resenärer & Köpprocessen Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn tradedoubler.com Europeiska resenärer vill välja hotell, flighter och semestrar på sina egna

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer