NUMMER MEDLEMSTIDNING FÖR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMER 2 2011 MEDLEMSTIDNING FÖR"

Transkript

1 NUMMER JULI MEDLEMSTIDNING FÖR 1

2 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN Nummer väg 122, Uddevalla. Tele- Nummer 162. Årgång 34 fonsvarare: 0522/ Ansvarig utgivare: Mats Andersson. Hemsida: Prenumeration 250 kr/år Organisationsnummer Redaktion: Mats Andersson, Musseron- Postgiro Medlemsavgift vägen 29, Karlshamn, tel. 0454/ kr. Under 25 år 115 kr. Fa , e-post: miljemedlem (får ej Klart Spår) 25 kr, och Thomas Görling, Tant Bruns väg 122, kommun/företag/organisation 700 kr, Uddevalla, tel. 0522/734 03, förening 350 kr e-post: För signerad Annons: Färg, helsida kr, halv- artikel svarar respektive författare. sida kr Eftertryck tillåtet om källan anges. RIKSORGANISATION LOKALAVDELNINGAR Ordförande Syd Hans Sternlycke Lennart Berglind-Dehlin Fässbergsgatan 8, Mölndal Karl XII-gatan 11 Tel. 031/ E-post: Lund. Tel. 046/ E-post: Kansli Väst Thomas Görling Kent Klar Tant Bruns väg 122 Brännelidsvägen Uddevalla. Tel. 0522/ Bollebygd. Tel. 033/ E-post: E-post: Kassör Öst Öt Klas Ternegren Ulf Flodin Torredsvägen 284 Örngatan Lindome Linköping. Tel. 013/ Tel. 031/ E-post: E-post: Bergslagen Försäljning Olle Käll Mats Andersson, adress ovan Myggdansvägen 4C Lokalombud Gävle. Tel. 026/ Mellersta Norrland E-post: Kent Johansson Lokalombud Häradshövdingegatan 22 Ulf Oldaeus Umeå. Tel. 090/ Drakenbergsgatan 61, 5 tr E-post: Stockholm. Tel. 08/ Norra Norrland, hemsida Omslagsbilden: Tågmöte i Tenhult Gunnar A. Kajander mellan ett av Västtrafiks Reginatåg på väg Prinsgatan 31B, Boden till Göteborg och ett dubbelkopplat Tel/fax: 0921/120 55, 070/ Krösatåg på väg till Jönköping. Foto E-post: den 3 april 2009, Bengt Rosén 2

3 LEDARE Den nya kollektivtrafiklagen Våren 2010 beslöt regeringen att en ny kollektivtrafiklag skulle träda i kraft från januari Den innebär framför allt att länshuvudmännen upphör och ersätts av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Utredaren Ulf Lundins förslag att inrätta en nationell kollektivtrafikmyndighet kommer visserligen inte att genomföras, men de hittills välfungerande länstrafikbolagen kommer att krossas. Ulf Lundins utredning pågick juni 2008-maj 2009, och som vanligt kringskars den av detaljerade direktiv. Syftet med reformen var att avreglera kollektivtrafiken. Förslaget kritiserades dock såväl av facket SEKO som av de rödgröna. Jag ska här redogöra för de funderingar jag själv haft inför reformen. Jag frånser därvid helt flygtrafiken. Hur ska tidtabellerna se ut i fortsättningen? Redan nu har vi ju två olika tidtabellsstrukturer. I den största är alla buss- och båtlinjer med som styrs av länstrafikbolagen, och dessa brukar i regel också ta med tågtrafik, oberoende om ansvaret är länsbolagens eller enskilda tågföretags. Den andra strukturen är tågtiderna i Resplus, den så kallade expressbusstrafiken och de båtlinjer som inte stöds ekonomiskt av länsbolagen. Den sistnämnda trafiken kan vara privat eller kommunägd. I Norrland finns ett antal mindre bussföretag som driver fjärrtrafik till Stockholm och vars trafik inte heller står i de tidtabellshäften som utges av länsbolagen. Redan nu är det för resenären otillfredsställande att inte alla förbindelser finns med i länsbolagens tidtabellshäften. Förvirrande är också att både de privata expressbussföretagen och länsbolagen har så kallade expressbussar. De största kommersiella företagen, Swebus och GoByBus, har hittills visserligen inte haft tillstånd att stanna mellan bussterminalerna, men 2009 fick Swebus tillstånd att ta upp lokala resande inom Bohuslän. Då borde ju deras turer stå med i Västtrafiks tidtabeller, men det gör de inte. Vid en upplösning av länstrafikbolagen uppstår naturligtvis risken att dessa olägenheter förvärras. Stomlinjer som Göteborg-Uddevalla och Göteborg-Borås tas troligen över av Swebus och GoByBus. Redan nu är det otillfredsställande att dessa inte är med i länstrafikens tidtabeller. De återfinns inte heller i Reseplaneraren och liknande sajter, där de resenärer som använder internet vill veta hur de kan resa kollektivt. De linjer som blir över efter en första upphandling av förhoppningsvis lönsam trafik kommer antagligen i nedbantad version att drivas av den nya länsmyndigheten efter en ny upphandling. Den struktur som redan nu råder inom fjärrtrafiken kommer alltså att införas även i den lokala länstrafiken. Hur kommer samarbetet mellan dessa båda trafikformer att se ut? Kan man räkna med en tidtabellssamordning som möjliggör byte mellan olika företag? Eller får vi en struktur, där bussarna aldrig anpassas till tågen utan bara passar de bussar som körs av samma företag? 3

4 Detta är bara ett exempel på de många praktiska problem, som Järnvägsfrämjandet vill ta upp för att visa att frågan inte alls är enbart ideologisk, som borgerliga politiker vill påskina. Det är stor risk för att de kollektivtrafikresenärer som har bil kommer att uppleva en svåröverskådlig kollektivtrafik och därför återgår till att köra bil. Vi får då tillbaka den onda cirkel som vi hade mellan 1952 och 1980, då en allt större del av kollektivtrafiken blev olönsam och som resulterade i nedläggning av stora delar av trafiknätet. Regeringen har ingenting lärt av tidigare erfarenheter. Det var ju denna utveckling som nödvändiggjorde länstrafikreformen Ska vi nu börja om från början igen? Thomas Görling Fler tågresenärer till Stockholm Över fyra femtedelar av alla tåg i Sverige skall till eller från Stockholms centralstation. Det byggdes två spår 1871, och fler spår finns inte idag trots trafiktillväxten. Först 2017 blir Citybanan färdig, så att det blir avlastning. Hur skall man klara fler resande när det redan går ett tåg var sjuttionde sekund och det inte finns plats för fler med dagens trafikmönster? Ett förslag kan vara att låta några tåg stanna i Älvsjö och låta passagerarna gå över perrongen till pendeltågen som går var tredje minut under högtrafiktid sista biten in till Stockholm. Alternativet är att inte kunna öka trafiken alls. Ett annat är att göra Gävle till ändpunkt, som har möjlighet som tågbildningsstation, alltså att tågen sätts ihop där. Det skulle minska tågrörelserna mellan Stockholm C och Hagalund, en sträcka som är högt belastad. Ett genomgående tåg ger också uppehållstid i Stockholm. Nu är det bara tågen Linköping-Gävle som har kvar genomgående trafik. De passagerare som kommer söderifrån och skall vidare norrut måste byta i Stockholm. För äldre, funktionshindrade och de med stort bagage eller barnvagnar är det besvärligare att byta i Stockholm än på en mindre station med kortare gångvägar och färre trappor. När man nått kapacitetstaket ger varje liten störning stora återverkningar som sprider sig över hela landet under lång tid. Med stora underhållsbrister på både järnvägsmateriel och spår växer risken kraftigt för att det skall uppstå störningar. Om inte detta berg av försummat underhåll skall tvinga fram färre tåg och sänkta hastigheter är det nödvändigt att underhållsskulden betas av snarast möjligt. Det är möjligt och lönsamt att ta igen på kort tid. Det är mycket dyrare med försenade och inställda tåg. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har ägnat sig åt dumsnålt sparande på underhåll. Sverige ligger i botten i Europa och lägger bara hälften per bankilometer på underhåll mot ett genomsnittligt europeiskt land. Schweiz lägger fyra gånger så mycket på det. Men då går tågen också som tåget. En fras som minner om den tid när också tågen i Sverige gjorde det. Att bygga ny järnväg tar längre tid, men också här är det nödvändigt att kraftigt öka anslagen. Även vad det gäller järnvägsinvesteringar ligger Sverige i botten i Europa. För att klara den ökade efterfrågan på järnvägstransporter och Sveriges konkurrenskraft är en förändring nödvändig. Fram till dess att Citybanan och andra investeringar blir klara bör man överväga om man kan klara situationen för Stockholm genom att förändra transportmönstret. Hans Sternlycke 4

5 Bild nr 2. Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Pendeltåget. Kan beskäras i samtliga kanter Färg. Ska gå upp och ut i kanterna Pendeltåget mellan Falköpings station och virkesterminalen på terminalens västra spår vid invigningen av Skaraborg Logistic Center den 5 maj Foto Bengt Rosén Bild nr 3. Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Bandklippning. Kan beskäras något i samtliga kanter Färg. Ska gå upp och ut i kanterna Bandklippning med virkeståg på terminalens östra spår den 5 maj Foto Bengt Rosén 5

6 Ny virkesterminal invigd i Falköping På eftermiddagen den 5 maj 2011 invigdes Stora Ensos/Sydveds nya virkesterminal i Falköping som första etappen av Skaraborg Logistic Center, SLC. Terminalområdet ligger i Marjarp i norra utkanten av Falköping och strax norr om väg 184 (vägen mot Skara). Bakom satsningen står bland annat Falköpings kommun, Stora Enso och Sydved. Sedan några år finns en provisorisk virkes- och kombiterminal i Falköping men med ökande trafik har den blivit för liten. Den nya virkesterminalen började att byggas hösten 2009 och stod färdig ett år senare. Ett nytt elektrifierat spår förbinder terminalen med Falköpings station och mitt på sträckan finns en överlämningsbangård (rundgångsspår). Elloken backar vagnsätten ända fram till lastytan och diesellok behöver således inte användas. Terminalen är en del i ett större arbete att bygga ut transportlogistiken för virke invigdes en virkesterminal i Hällefors och 2008 ytterligare en terminal i Stockaryd. Ett första lastat tåg avgick den 16 november För närvarande lastas 3-4 virkeståg per vecka på de två terminalspåren. Virket hämtas som regel i närområdet inom cirka 6-7 mil. Mellan spåren finns möjlighet att lagra upp till kubikmeter virke. Terminalen drivs av ISS Trafficare och tågtrafiken organiseras genom Trätåg AB. Stora Enso kör idag 25 procent av sina virkestransporter på järnväg. Sammanlagt har cirka 50 miljoner kronor investerats i terminal med lastspår, elektrifierat anslutningsspår, spårport under väg 184, ny spårbro över Mössebergsgatan, signalreglering och fjärrstyrning. Falköpings kommun har satsat 14 miljoner, Stora Enso 20 miljoner samt Trafikverket och Naturvårdsverkets program för klimatinvestering 16 miljoner kronor. I sommar väntas Falköpings kommun ta beslut om utbyggnad av terminalområdet med en andra etapp. Denna kommer att omfatta en ny kombiterminal och en 70 hektar stor logistikpark. Efter invigningstal av representanter för kommunen, Stora Enso och Trafikverket fick ett virkeståg draget av ett Rc-lok spränga ett gult invigningsband. Green Cargo-lokföraren fick därvid hjälp av invigningstalarna med lokkörningen. På invigningsdagens förmiddag hölls en logistikkonferens med ett 90-tal inbjudna gäster på Rantens hotell i Falköping. Föredragshållare från kommunen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborgs hamn, Trafikverket och Stora Enso behandlade ämnen som SLC från vision till verklighet, ökande containertrafik, hamnpendlar, torrhamnar, logistiklösningar, virke på järnväg och virkesterminaler. Efter lunchen fick gästerna åka med Svenska Motorvagnsklubbens motorvagnar från stationen till virkesterminalen i Marjarp och terminalinvigningen. Bengt Rosén 6

7 Nytt om Botniabanan under år 2011 Uppsving för pendeltåg till Umeå Östra i december 2011 Två upprustade eldrivna motorvagnar av modell X11, inköpta från Skånetrafiken, börjar köra åtta dubbelturer per dygn Vännäs C-Umeå Ö i december, skriver Västerbottens- Kuriren Vännäsby, som ligger mellan dessa stationer, kommer också att få en hållplats. Detta samhälle hade ett eget stationshus mellan 1899 och Nu planerar Vännäs kommun och Trafikverket att bygga en enkel hållplats, i form av en cirka 100 meter lång plattform med belysning. Tidningen skriver att Vännäsby kan få fler möjligheter till tågresande tack vare de tre dubbelturerna mellan Lycksele och Umeå Ö, som börjar i augusti, samt de tre tågen mellan Luleå C och Umeå Ö, som börjar i oktober. Eventuellt kan SJ:s nattåg via Botniabanan också komma att stanna i Vännäsby. Västerbottens Folkblad redovisar att Vännäs kommun delfinansierar pendeltågen mellan Vännäs och Umeå med två miljoner kronor för perioden från december 2011 och hela år Däremot är det inte klart hur finansieringen ska ske av hållplatsen i Vännäsby. Dålig statistik för Botniabanan under det första halvåret Västerbottens Folkblad rapporterar att under första halvåret med trafik kom 65 procent av tågen fram i rätt tid medan vart femte tåg ställdes in och ersattes med buss. Drygt 70 procent av felen berodde på signalsystemet ERTMS och växlarna. Andra viktiga orsaker till förseningar var många älgpåkörningar och den snörika vintern. Norrtågs teknikchef Olle Tiderman säger att detta är oacceptabelt och att man underskattat problemen. Men ordentliga förbättringar utlovas under Åtgärder som beställaren Norrtåg och operatören Botniatåg framhåller är bättre informationstavlor på stationerna och en ny sms-tjänst med information om avgångar och förseningar. Man kommer också att ansöka om att få viltstängsel på hela sträckan mellan Umeå och Örnsköldsvik. Många förseningar har betytt stora summor i resegaranti till passagerarna. Norrtåg framhåller att i december i år börjar man också köra direkttåg mellan Umeå och Sundsvall. Men klart bättre statistik i mars 2011 och bättre kundservice är på gång Västerbottens Folkblad skriver att 81 procent av Botniabanans avgångar i mars gick enligt tidtabell eller med max. fem minuters försening. Endast sju procent av avgångarna ställdes in. Tidningen skriver att Botniatåg, som trafikerar Botniabanan, vill ta del av Länstrafikens kundservice för att kunna ge bättre trafikinformation. Denna kundservice finns i alla de fyra nordligaste länen. Idén är att vid sidan av aktuell information om trafik och avgångstider också erbjuda biljettbokning. Däremot kommer det inte att bli några stationsvärdar. Beställaren Norrtåg AB ägs av Länstrafiken i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Resenärer i Vännäs får kliva på Botniabanan och nattågen i Umeå ett år till Trafikverket bedömer att den nya hållplatsen i Vännäsby i bästa fall blir klar nästa år p.g.a. den formella planprocessen med förstudie, enligt Västerbottens Folkblad Det betyder att tågresenärer i Vännäs måste ta sig till/från Umeå, för att åka med nattågen och Botniabanan. De två nattågen går nämligen inte längre via Vännäs C utan trafikerar Botniabanan. Jag fick själv tillfälle att åka på detta sätt den 12 maj med eftermiddagståget från Narvik, som till följd av försenad avgång inkom till Umeå Östra kl , en timme försenat. Erland Sköllerhorn 7

8 Bild nr 4. Färg Ska gå ut i kanterna Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Perrongen Kan beskäras i höger och överkanten. Ankomst till Lysekil, på perrongen syns Thomas Görling, Thomas Puhang och Kent Klar. I bakgrunden syns kyrktornet, Lysekils landmärke ute från havet. Foto den 7 maj 2011, Ulla Bratt Bild nr 5. Färg Ska gå ut i kanterna Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Lysekil Kan beskäras i samtliga kanter men främst i underkanten Lysekils station före återresan för Järnvägsfrämjandets Reginatåg. Förhoppningsvis kommer det inte att dröja alltför länge innan det åter blir reguljär persontrafik hit. Foto den 7 maj 2011, Ulla Bratt 8

9 Extrainsatt tåg till Lysekil Under våren har det skrivits mycket i pressen angående tågtrafikens stora brister. Samtidigt har det från många håll framhållits tågets betydelse för samhällsutvecklingen. Vi i avdelning väst ville därför skaka liv i debatten om Lysekilsbanan genom att i samarbete med Västtrafik och Arbetsgruppen för Bohusbanan anordna en tågresa för allmänheten med ett modernt tåg. Solen strålade ikapp med alla glada och förväntansfulla resenärer på Uddevalla C lördagen den 7 maj. Barnfamiljer och folk i alla åldrar väntade på att få stiga ombord på ett Reginatåg, klart för avgång mot Munkedal och vidare mot Lysekil. På vägen dit gjordes uppehåll vid nedlagda stationer i Hallinden, Brodalen och Brastad, som inte längre har några perronger. Det löstes genom utlånade stegbockar, som användes för av- och påstigning längs sträckan. Över hundratalet resande tog chansen att göra en tågutflykt till en av västkustens pärlor, den idylliska hamnstaden Lysekil. På färden dit syntes genom kupéfönstren ett antal kameraförsedda åskådare, andra med häpna miner. Vad är detta, ett tåg på banan som sedan länge upphört med transporter för personoch godstrafik?! De nedfällda bommarna vid vägkorsningarna hade långa bilköer och troligtvis något irriterade förare i högsommarvärmen denna dag. Vid ankomsten till Lysekil möttes vi av många nyfikna, däribland representanter för olika politiska partier som delade ut foldrar och annat material inför omvalet i Västra Götalandsregionen. Därefter var det samling på Kungstorget med framträdanden av ordföranden i Västtrafik Leif Blomqvist, tågförare Göran Sandström, Lysekils kommunalråd Roland Karlsson och företrädare för olika politiska partier. De var inbjudna för att göra sig hörda ifråga om just Lysekilsbanans framtid (se vidare nedan). Stadens bokhandlare Hasse Ekbrand hade ställt en väl fungerande högtalaranläggning till vårt förfogande, vilket bidrog till det lyckade torgmötet. Utan tvekan rådde en bred enighet om att fortsätta kampen för att återuppta trafiken på Lysekilsbanan. Ett annat programinslag var Mats Mattssons filmanimation om miljövänliga gods- och persontransporter på Lysekilsbanan. Återresan gick enligt uppgjord tidtabell och både resenärer och arrangörer var mycket nöjda. Det blev en trivsam och annorlunda utfärd till ett lockande resmål. Samtidigt lyckades vi väcka intresse för en fullt fungerande bandel som för närvarande ligger outnyttjad. Tora Widfeldt Lyckad tågkörning till Lysekil Det blev en lyckad demonstrationskörning med Regina-tåg lördag den 7 maj från Uddevalla och sedan ett torgmöte i Lysekil där alla riksdagspartier utom moderaterna och Sverigedemokraterna var med, och alla uttryckte sitt stöd för Lysekilsbanan. Solen sken och farten var lugn eftersom Lysekilsbanan körs som uttagsbana där farten inte får vara mer än 40 kilometer i timmen. Så själva resan tog en och en halv timme. Tåghyran finansierades av att nästan 140 resenärer löste biljett. Av dem var 30 barn. Många steg på längs vägen. 9

10 Göran Sandström, som var en av lokförarna, representerade Arbetsgruppen för Bohusbanan och talade om att med en upprustad bana för 120 kilometer i timmen, som kontaktledningen klarar, skulle resan ta en halvtimme. Att bygga en vägbro över Gullmaren för 2,7 miljarder kronor för att få genare väg till Uddevalla skulle inte ge snabbare resa. Och kostnaden skulle bara bli tiondelen. Tora Widfeldt var konferencier och representerade Järnvägsfrämjandet. Tora tackade Västtrafik och DSBFirst som lånat ut tåget och gladdes över hur roligt människor utefter banan tyckte det var. Det var trettio år sedan persontågstrafiken upphörde på banan, och det var över ett år sedan det gick godståg. Tore Koren från föreningen påtalade hur viktigt det var att tunnlarna norr om Uddevalla utvidgades så att godståg lastade med stora SECU-boxar kunde passera. Också på banan mot Öxnered borde det ske tunnelutvidgning så att godstågen fick en reservväg. Leif Blomqvist (s), regionråd i Västra Götaland ville se en början för persontågstrafiken med att sommartrafiken återupptogs. Kommunalrådet Roland Karlsson (fp) i Lysekil tackade Järnvägsfrämjandet för initiativet med tågdemonstrationen och hoppades mycket på framtida samarbete. Det var så viktigt för kommunen att få igång person- och godstågstrafiken igen. Håller alla politiker vad de lovade på Kungstorget kan vi se ljust på Lysekilsbanans framtid. Positivt är också att regionutvecklingsnämnden har beslutat om kronor för att utreda tågtrafik på Lysekilsbanan, norra Bohusbanan och Karlsborgsbanan. Kanske har Järnvägsfrämjandet bidragit till det genom att få mycket press, och det att det var omval till Västra Götalandsregionen. Hans Sternlycke Lysekilsbanan en historik De första planerna på järnväg till Lysekil väcktes på 1880-talet och 1886 beviljades koncession för en järnväg från Frändefors. Men man fick inte fram tillräckligt med medel så koncessionen förföll. När beslut togs om en järnväg Göteborg-Skee i slutet av 1890-talet vaknade intresset igen eftersom sträckan skulle bli betydligt kortare till denna bana än till Frändefors. Ändå dröjde det till 1908 innan koncession gavs och byggandet kunde börja. Det var en besvärlig terräng att bygga i, och för att hålla nere kostnaderna fick man göra banan ganska backig. Det är tre kraftiga backar, varav backen från Lyse mot Smedberg är den brantaste med 25 promille startade trafiken på Lysekils Järnväg (LyJ). De flesta tågen utgick från Munkedal och körde på SJ-spår till Smedberg, en del tåg utgick även därifrån. På banan transporterades mycket sten och fisk. När det var dans på dansbanorna i Hallinden och Hals gick det extratåg från Lysekil. Banan förstatligades 1939 och elektrifierades Den förföll efter hand och en period i slutet av 1970-talet gick även persontågen i 40 km/t lades persontrafiken ner. Banan rustades för att klara den återstående godstrafiken till hamnen. Det skedde några urspårningar för några år sedan och kanske var det en av anledningarna att Stora Enso lade om trafiken i början av Efter årsskiftet kom endast ett fåtal transporter via järnväg och den 8 mars samma år bestämde Green Cargo att lägga ner trafiken helt och hållet. 10

11 Detta får inte vara det sista kapitlet i Lysekilsbanans historia. I Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning för 2012, som gäller från tidtabellsskiftet i december i år, står att underhållet har upphört. Detta har vi i Arbetsgruppen för Bohusbanan slagit larm om till de kontakter vi har i riksdag och region. Det har även kommit ut i pressen och Trafikverket skyller på tryckfel. En av cheferna i Borlänge har lovat undersöka vad som menas och att det ska framkomma vad som avses. Trots detta eller kanske på grund av detta kämpar vi ännu mer för en upprustning av banan till 120 km/tim. Kontaktledningen är gjord för denna hastighet och det innebär en stor besparing att slippa byta den. Med en sådan hastighet och en ökning till 140 km/tim på en upprustad Bohusbana och körning via Trollhättan kan restiden bli 1,5 timme Lysekil-Göteborg. I dagsläget tar det två timmar med buss. Bussen från Smögen till Trollhättan tar idag över 2 timmar. Med anslutning till tåg i Hallinden skulle samma resa ta cirka 1,5 timme. Vi söker även med hjälp av kontakter att få upp volymerna så att det blir intressant att återuppta godstrafiken. En upprustad bana betyder att det kan gå tyngre godståg och en sänkning av banvallen och förstoring av tunnlarna mellan Uddevalla och Munkedal skulle betyda att den större lastprofilen på de stora SEQU-boxarna skulle kunna trafikera Lysekils hamn. Detta kan bli en utmaning, men frågan är inte om vi har råd med detta utan om vi har råd att inte göra något. Lite kuriosa Lysekilsbanan är den enda banan som var omnämnd i presentationsboken för motorvagn av typ X9, där det står att fordonet ej får gå med endast en motor. Många av oss lokförare har fastnat i någon av backarna, eftersom maxhastigheten är 40 km/tim och ofta var det tunga tåg. Speciellt på höstarna med halka var det besvärligt. Det lär ha uttalats en förbannelse vid byggandet av banan, att ett tåg ska spåra ur ner i havet i backen mot Lysekil. I november 1995 spårade jag ur med ett godståg i denna backe. Som tur var gick vagnarna av spåret in mot bergväggen. Detta berodde på dåliga sliprar, så spiken orkade inte hålla emot trycket från vagnarna och alla vagnar gick ur med minst en axel. Några dagar efteråt kom ju den berömda novembersnön som lamslog Västsverige, så banan var bruten ganska länge. Förhoppningsvis är nu förbannelsen bruten och nu blickar vi framåt. Utsikten ut över havet i soluppgången från lokfönstret är fantastisk. Detta måste vi kunna uppleva igen. Göran Sandström NÄSTA NUMMER AV KLART SPÅR NUMMER SISTA DATUM FÖR BIDRAG UTGIVNING 3 28 juli mitten av september 11

12 Öresundstågen och DSBFirst I dessa avregleringens tidevarv har det statliga danska järnvägsbolaget DSB:s olika dotterbolag skördat stora framgångar i Sverige. Varför, har jag ofta frågat mig, och länge trott att det beror på att danskarna är klokare än bland annat vi svenskar när det gäller att utnyttja järnvägens stordrifts- och samordningsfördelar. I Danmark svarar ju DSB i dag för all fjärrtågstrafik på spåren, vilket ger det som saknas i Sverige: en väl sammanhållen och fungerande trafik med många relativt nya tåg och med ett enkelt biljettsystem mellan landets olika delar. DSB vann i oktober i fjol genom sitt dotterbolag i Sverige, DSB Sverige, anbudet på regionaltågstrafiken Upptåget med trafik från Gävle till Upplands Väsby. Det blir DSB Uppland AB, som ska stå för driften av trafiken på denna sträcka med början den 12 juni i år och minst 10,5 år framåt. Beslutet kom knappt två månader före trafikstarten för DSBFirst för Västtrafik i Göteborg och Krösatågen i Småland den 12 december Sedan 2003 driver DSB dessutom Roslagsbanan i Stockholm och sedan i januari 2009 Öresundstågstrafiken på Själland och i Sydsverige. DSB Sverige vann upphandlingen om Upptåget i konkurrens med Deutsche Bahn, Tågkompaniet och Veolia. Med detta avtal i hamn var det femte gången som DSB kunde fira en seger i Sverige. Var fjärde DSB-kund är nu svensk och glädjen hos DSB över vinsten framgår tydligt av följande rader: Sverige är redan vår andra hemmamarknad. I och med övertagandet av driften av Upptåget, förstärker DSB nu sin position i Sverige ytterligare Vi gläder oss mycket över beslutet och ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service., säger DSB:s administrerande direktör Sören Eriksen. Han fortsätter: DSB vann anbudet eftersom vi kunde erbjuda det mest fördelaktiga priset och därmed dra nytta av synergier med DSB:s befintliga igångvarande verksamheter. Med denna framgång fick DSB en samlad rälssträckning i Sverige på drygt km, vilket är cirka 800 km mer än det totala danska järnvägsnätet. Segern betydde att DSB kommer att köra mer än 26 miljoner tågkilometer per år i Sverige, det vill säga mer än den trafik som DSB i dag kör i hela den danska regionaltågtrafiken. I och med segern i Uppland kommer DSB att från och med i år tillhandahålla service till mer än 63 miljoner passagerare om året utanför Danmarks gränser. Öresundstågstrafiken Sedan den 11 januari 2009 är DSBFirst tillsammans med skotska First Group operatör för Öresundstågen (för sträckan Alvesta-Kalmar se nedan), som de då tog över efter SJ och DSB. Det dansk-skotska bolaget (som till 70 procent ägs av DSB) får bland annat 325 miljoner kronor per år av Skånetrafiken för att köra tåg i Skåne och Blekinge samt 435 miljoner kronor av den danska staten för att köra Öresundståg på Kystbanen till Helsingör. Trafiken drivs på kommersiella villkor. DSBFirsts huvudkontor ligger i Malmö och antalet anställda är cirka 900, av dessa jobbar cirka 500 på tågen. 12

13 Utan Öresundsbron, som öppnade den 1 juli 2000, hade vi inte haft Öresundstågen, och utan dessa tåg hade kanske persontrafiken på flera av de linjer som de i dag trafikerar varit helt eller delvis nedlagd. Öresundstågen är tvåströms motorvagnståg med littera X31, anpassade för att gå mellan Danmark och Sverige och tåg som därför uppfyller de båda ländernas myndighetskrav. Det finns i dag 100 tågsätt och ytterligare 11 är beställda. Den kritik som riktats mot Öresundstågen har delvis haft sin bakgrund i att de haft för dålig komfort för att passa som långväga tåg, vilket de är i Sverige. Inredning och serviceutbud är utformade som i ett lokaltåg, inte för längre järnvägssträckor. Detta beror på att det finns särskilda danska krav på tågen på sträckan Helsingör-Kastrup där de fungerar som ett slags pendeltåg. Den 2 juli 2000 startade persontrafiken på järnvägen över bron. I början gick Öresundstågen endast mellan Malmö och Köpenhamn, i dag fortsätter de flesta tåg mot Karlskrona (denna trafik startade den 17 juni 2007), Kalmar eller Göteborg. Trafiken till de båda sistnämnda orterna startade Detta innebär att många orter i sydligaste Sverige samt längs Västkusten har direktförbindelse med bland annat Malmö och Köpenhamn. DSB kör också direkttåg Köpenhamn-Ystad med anslutning till Bornholmsfärjan. Öresundstågstrafiken, som från början var en internationell regional persontågstrafik, har i dag blivit ett helt självklart och populärt inslag i den sydsvenska tågtrafiken och kan på till exempel Västkustbanan och Kust till kustbanan anses som fjärrtrafik. I december 2010 skedde den senaste utvidgningen då Citytunneln genom centrala Malmö togs i bruk. Öresundstågen går fr.o.m. 12 december 2010 igenom Citytunneln och stannar då i Malmö vid Hyllie, Triangeln och Malmö C. I och med Citytunneln har restiden Kastrup- Malmö-Lund förkortats med cirka 10 minuter, och en större del av centrala Malmö är nu inom gångavstånd från en Öresundstågsstation. Öresundstågen trafikerar sträckan Lund-Österport i täta intervaller: Under 4,5 nattimmar går ett Öresundståg i timmen, i rusningstrafik på vardagar går ett tåg var 8-10 minut och under resten av dygnet ett runt var tjugonde minut. De flesta av dessa fortsätter norrut från Lund respektive Köpenhamn. Ihop- och isärkoppling av tågsätt sker planmässigt i Hässleholm, Alvesta, Helsingborg och Kristianstad för att optimera utnyttjandet av vagnarna. Kalmar län trafikeras av stycken turer med Öresundståg i vardera riktningen måndag-fredag, dessutom av ett par turer med SJ-tåg Kalmar-Alvesta och där byte till Öresundståg. På lördagar och söndagar finns det 8-9 förbindelser i vardera riktningen. Ytterligare Öresundståg går mellan Danmark och Växjö/Älmhult. Mellan Danmark och Karlskrona går det dubbelturer måndag-fredag, 11 lördag och söndag. På Västkustbanan mellan Danmark och Göteborg finns dagliga turer med Öresundståg måndag-fredag (ett tågpar går till/från Hyllie). Dessutom går 8-9 turer på lördagar och 7 respektive 9 på söndagar. Från Kristianstad-Hässleholm och från Helsingborg går dessutom ytterligare turer med Öresundståg till Danmark. Sammanlagt stannar Öresundstågen på 54 stationer. Antal resenärer per dag är cirka varav cirka i Sverige. 13

14 Sydtaxan På Öresundstågen, utom fram till december i år på sträckan Alvesta-Kalmar, gäller Sydtaxan, som är en gemensam taxa för de sydsvenska länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland och Västra Götaland. Den infördes den 11 januari 2009 och innebär att enkla biljetter och pendlarkort gäller över länsgränserna. Sydtaxan gäller både tåg och buss samt omfattar även Öresundstaxan vid resor över Öresund. Sydtaxan vann 2009 priset Future Transport Award, ett pris instiftat för att uppmärksamma framtidens transportlösningar. I Sydtaxan finns bland annat en prisvärd så kallad duobiljett för upp till två vuxna och tre barn, och i motsats till SJ:s biljettsystem behöver man inte boka biljett i förväg. Det är så jag vill ha ett biljettsystem. Ska jag till exempel från Blekinge till Göteborg åker jag nu förtiden alltid med Öresundståg via Lund. Då behöver jag inte boka biljett i förväg, det är oftast billigare än att åka med SJ-tåg och det behövs ingen platsbiljett. Det går att hitta plats ändå eftersom många tåg går dubbelkopplade. Man kan ibland även göra ett kortare uppehåll längs vägen eftersom en biljett gäller i minst fem timmar. Huvudmän biljetter Huvudman för trafiken med Öresundstågen är inom Sverige bolaget Öresundståg AB som sedan den 11 januari 2009 ägs av länstrafikbolagen Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken och Länstrafiken Kronoberg. Västtrafik och Kalmar Läns trafik är i viss mån med i bolaget. Varje länstrafikbolag är skyldigt att tillhandhålla så många fordon som det behövs för att täcka trafikutbudet i sitt län. SJ är huvudman på sträckan Alvesta-Kalmar fram till december i år då DSBFirst tar över även denna sträcka, och Kalmar Läns trafik då går med i Sydtaxan. I Danmark är det Trafikstyrelsen som är huvudman, och som överlåtit allt ansvar på operatören DSBFirst, utom för biljetter inom Danmark som det danska bolaget Movia hanterar. Movia organiserar kollektivtrafiken i Region Själland och Region Hovedstaden. De som åker med Öresundstågen får köpa biljett från respektive länstrafikbolag, beroende på sträcka. För resor mellan länen och över riksgränsen gäller, som ovan nämnts, Sydtaxan vars biljetter säljs via länstrafikbolagens försäljningsställen och automater eller via Resplus (som bokas via SJ och kan gälla till Köpenhamn men inte bortom). Möjlighet till platsbokning finns. Man kan också köpa månadskort som gäller på en viss sträcka och som säljs via länstrafikbolagen. De gäller också på lokala bussar i de kommuner korten gäller. De gäller däremot inte på SJ:s parallella tågtrafik (med enstaka undantag). Fantastisk utveckling men också en skandal Öresundstågstrafiken har haft en fantastisk utveckling under de 11 år som den har funnits, mycket tack vare ett allmänt ökat resande i samhället och att Öresundstågen fått ersätta trafik som SJ på grund av riksdagsbeslut med därav följande orimliga 14

15 lönsamhetskrav inte fått eller velat köra. Öresundstågstrafiken är en framgångssaga och i dag en förutsättning för en hållbar regional utveckling i södra Sverige. Jag trodde därför först att det rörde sig om ett aprilskämt när jag i media i början av april i år kunde höra/läsa om att Öresundstågstrafiken nu skakas av en ekonomisk skandal som kan sluta med att tågoperatören DSBFirst går i konkurs eller på annat sätt tvingas bort från Öresundstågstrafiken. Det handlar om påhittade intäkter, saltade internräkningar, rabatterad personal... Detta kunde väl bara inte vara sant! I Danmark avslöjades det då dag för dag nya uppgifter om hur DSB och dess dotterbolag DSBFirst bluffat sig fram för att få köra regionaltåg på Själland och i Sydsverige. Med så kallad kreativ bokföring (gränsen mellan kreativ bokföring och bedrägeri kan många gånger vara hårfin) har DSBFirst i smyg utnyttjat danska skattepengar för att köra tåg i Sverige, pengar som kommit från moderbolaget DSB. Olagliga överföringar har gjorts mellan de två bolagen. Enligt den danska Rigsrevisionen har DSB och DSBFirst åsidosatt EU:s regler för den fria konkurrensen på ett sätt som går emot både danska, svenska och EU:s lagar. Skandalen krävde syndabockar och ledde till att den danska regeringen sparkade DSBchefen Sören Eriksen (DSB:s styrelse anklagade honom för att ha tappat överblicken över situationen i sin jakt på resultat), senare även ekonomidirektören Bartal Kass och den tf. vd:n Klaus Pedersen. DSB:s styrelseordförande Morgens Granborg sa dessutom upp sig (han är nu ersatt av en bankdirektör). Sedan sparkades också Karsten Rön Andersen, chef för DSBFirst och DSB Sverige. Därefter har ytterligare 8 personer ur DSBFirsts ledning bytts ut. Regeringen beställde också nya revisioner och förbjöd DSB att ge sig in i nya utlandsaffärer samt anmälde DSB och DSBFirst till EU-kommissionen för misstänkt konkurrensbrott. Dessutom har DSB beställt en oberoende granskning av bolagets uppköp av en tågverkstad för att få veta om transaktionen kan vara olaglig. DSB har efter det att ovanstående blev känt fått stoppa in nästan en miljard danska kronor i DSBFirst för att förhindra en konkurs och se till att bolaget har kapital för att kunna betala förväntade böter och skadestånd. Den andra ägaren, skotska First Group, vill dessutom helt dra sig ur verksamheten. Vilken soppa! Svåra problem vid konkurs När DSBFirst vann mångmiljardkontraktet för trafiken på Kystbanen i Danmark och Öresundstågstrafiken i Sydsverige var det fyra bolag med i striden. SJ och brittiska Arriva var 35 respektive 30 procent dyrare än DSBFirst. Deutsche Bahn var obetydligt dyrare. SJ-chefen Jan Forsberg har hela tiden hävdat att DSB:s och Deutsche Bahns expansionsplaner byggt på att dra nytta av danska och tyska skattepengar. SJ överklagade därför beslutet att ge kontraktet till DSBFirst med motiveringen att bolaget hade stöd från danska staten, men förlorade ändå. Nu har det visat sig att SJ hade rätt, men borde inte också bland andra Region Skåne tidigare ha insett detta? DSBFirst kunde lämna ett så lågt anbud eftersom 15

16 man fifflade med bokföringen och fick hundratals miljoner överförda från ägaren DSB. Dessutom utgick man från att trafiken skulle öka och resenärerna skulle bli mer nöjda än innan. Men nu visar det sig att antalet resenärer över bron och på Kystbanen minskat. Dessutom har punktligheten blivit sämre och felen på tågen allt fler, något som ökat resenärernas missnöje och lett till att DSBFirst fått lägre bonusersättningar. Detta har fått till resultat förluster på 600 miljoner kronor, vilket i sin tur bland annat kommer att innebära uppsägning av personal Om DSBFirst skulle tvingas i konkurs skulle det kunna vålla svåra problem med Öresundstågstrafiken. Arbetsmarknaden mellan Skåne och Själland är numera helt integrerad, likaså universiteten personer pendlar varje dag över bron för arbete, studier, nöje och handel. Av dessa bor över 90 procent i Sverige (något som dock håller på att förändras, antal danskar som pendlar till Sverige ökar). Det motsvarar folkmängden i en medelstor kommun i Skåne. Ibland verkar det som om många politiker inte förstår detta. Vid en konkurs skulle dessa tvingas byta tåg vid resa över Öresundsbron. Vid en eventuell konkurs för DSBFirst gäller också lite olika regler på den danska och svenska sidan. I Danmark kan staten beordra att DSB går in och säkerställer trafiken i form av en så kallad assistansförpliktelse. I Sverige finns inga sådana möjligheter, det vill säga att staten går in och ger i uppdrag till en speciell tågoperatör att ta över verksamheten. Istället blir det i en sådan situation en konkursförvaltare som säkerställer att verksamheten fungerar fortsättningsvis. DSB säger dock att det inte finns några som helst planer på att sätta DSBFirst i konkurs utan att tågtrafiken skall fungera normalt även i fortsättningen. Det man diskuterar är en modell som säkrar trafiken på lång sikt. På kort och på mellanlång sikt kör tågen vidare. Vi får väl se hur det blir, det hela handlar om att DSB vill ha mer betalt för att köra färre tåg, något som länsbolagen inte lär acceptera utan vidare. I längden är det dock bara den svenska och danska staten som kan rädda DSBFirst. Bolaget varslade i början av maj 65 anställda om uppsägning, både administrativ personal men även lokförare och tågvärdar. Hur kan bolaget ha ett sådant stort överskott på lokförare? Trafiken måste fortsätta som i dag DSBFirst har option på att ta hand om Öresundstågen ända till 2017, givet att man sköter dagens trafik på ett bra sätt. Från svensk sida anses läget dock vara oroande och därför vill de sex trafikhuvudmännen ha en dialog för att säkerställa att trafiken i tågsystemet även i fortsättningen kan bedrivas enligt det avtal som finns. Samtidigt välkomnar trafikhuvudmännen den ekonomiska redogörelse som Transportstyrelsen begärt in gällande DSBFirsts ekonomiska situation och ser det som ett bra initiativ för att få en fristående genomlysning även på den svenska sidan. Trafikhuvudmännen för dessutom diskussioner med Trafikstyrelsen för att se över de avtal som gäller för den gemensamma trafiken över Öresundsbron. Att DSB kör glesare trafik och på så sätt undviker kostnadshöjande förseningar eller att DSBFirst helt enkelt får mer pengar från länsbolagen strider enligt Region Skåne mot upphandlingsavtalet, oavsett om anbudet var orealistiskt eller inte. 16

17 Bild nr 6. Färg Ska gå upp och ut i kanterna Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Kalmar Kan beskäras i över- och högerkanterna. Den östligaste stationen som Öresundstågen trafikerar är Kalmar. Många resenärer stiger här av ett SJ-tåg från Göteborg för vidare färd till bland annat Öland. Till vänster ett Öresundståg till Helsingör. Foto den 2 augusti 2010, Mats Andersson Bild nr 7. Färg Ska gå ut i kanterna Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Göteborg Kan beskäras i samtliga kanter Den västligaste och nordligaste stationen för Öresundstågen är Göteborg C där dessa tåg samsas med bland annat pendeltåg. Foto den 20 april 2011, Mats Andersson 17

18 Min bestämda åsikt är att Öresundstågstrafiken naturligtvis till varje pris måste fortsätta som i dag och också fortsätta att utvecklas; bland annat genom att förlängas från Alvesta till Nässjö-Jönköping, och dessutom måste tågens inredning få en högre standard. Frågan är dock hur länge danskarna vill fortsätta att köra Öresundståg på Kystbanen mellan Köpenhamn och Helsingör. En expertgrupp under den danska Trafikstyrelsen har nämligen nyligen kommit med ett förslag om en S-tågslinje (pendeltågslinje) på denna sträcka. Då skulle Öresundstågen bara gå till Köpenhamn, men det skulle samtidigt öppna för en uppgradering av tågens inredning och serviceutbud. EU:s regler bestämmer vår järnvägspolitik EU bestämmer medlemsländernas politik på många områden. När det gäller EU:s politik gentemot den allmänna sektorn styrs den i allt väsentligt av EU-fördragens konkurrensregler, ett antal EU-direktiv, Maastrict-avtalets konvergensregler och andra beslut som gynnar kommersialisering, en massiv avreglering och privatisering. Bevekelsegrunden för detta är att den fria konkurrensen sägs leda till effektivare service och lägre priser för medborgarna. Denna modell bortser dock från det faktum att långsiktig kommunikationsplanering sker under stor risk och osäkerhet. Få beslut är så långsiktiga som järnvägsinvesteringar. De senaste 20 åren har vår svenska järnväg av många av våra politiker behandlats som om den vore en lekstuga. Folkets järnväg har reducerats från en gemensam samhällsnytta till att enbart mätas i vinst. Det som ligger bakom är en ideologi där statligt ägande och påverkan är någonting fult, istället ska det privata lösa alla problem, även när det gäller nödvändiga samhälleliga nyttigheter som skola, sjukvård, post och järnvägstrafik. Ingen järnvägsoperatör har i dag något samhällsuppdrag att uppnå trafikpolitiska mål eller en säker och väl fungerande järnväg. Ingen aktör som bedriver underhåll av järnvägen har något sådant ansvar heller. Det är istället den som kan göra jobbet till lägsta möjliga pris och med högsta möjliga vinst som är mest framgångsrik. Med privata bolag med största möjliga vinst som ledstjärna tror man att man löser allt. Nu kan det ju vara så att privata företag ibland kan vara bra som komplement till offentliga, och tvärtom. Men att utan någon större eftertanke i en rasande takt helt eller delvis privatisera nödvändiga samhällsfunktioner som skola, sjukvård, post och järnväg är helt vansinnigt. Lika tokigt är det att inte på ett opartiskt sätt förutsättningslöst utvärdera det avreglerade. Som till exempel snuttifieringen av järnvägen. Vilka är vinnarna och förlorarna och är det mer vinnare än förlorare, eller? Och är inte posten, skolan och kollektivtrafiken till för alla som bor i Sverige som en service? Ska de verkligen ha som främsta mål att bara tjäna pengar? Upphandlingssystemet, som är en hörnsten i avregleringshysterin, är ju bland det mest dumma som finns. I en strävan att alltid få lägsta pris är det mesta tillåtet och resultatet blir på bland annat järnvägsområdet ofta en minimering av personal och materiel. Dessutom minskat underhåll av tåg och fasta anläggningar. 18

19 Järnvägen har i olika stor omfattning konkurrensutsatts i samtliga europeiska länder med samma olyckliga resultat: försämring i service, försämring i kvalitet och färre anställda med sämre anställningsvillkor. Erfarenheterna från den omfattande privatiseringspolitiken visar också att denna leder till koncentration till ett fåtal bolag inom varje sektor, karteller, sällan lägre priser, minimal insyn i upphandlade bolag, sämre service och uppsägningar etc. Det här handlar om djupa ideologiska frågor som knappt får diskuteras, SJ:s ordf. sedan många år Ulf Adelsohn fick ju som bekant sparken i vintras efter sitt uttalande om att trafikpolitiken varit en lekstuga för okunniga politiker i 25 år. På sådana poster vill man i regeringen tydligen bara ha folk som inte har eller vågar ha en egen åsikt. Mot bättre vetande Trots de många negativa erfarenheterna av de senaste 20 årens avreglering inom den offentliga sektorn har nu, mot bättre vetande, konkurrensen på järnvägarna i vårt land släppts helt fri. Frågan är dock om det kommer att innebära någon större skillnad för resenärerna. De tågoperatörer som vill köra trafik på en fullt avreglerad järnvägsmarknad kommer att framföra sina tåg i ett slitet järnvägsnät där underhållet är kraftigt eftersatt och där akuta brister inte åtgärdas i tid. Nyligen gav regeringen ett tillskott till järnvägsunderhållet på 800 miljoner kronor för Det är ett välbehövligt tillskott, men fortfarande alldeles för lite pengar. Exempelvis nämner den ovan nämnde Ulf Adelsohn att omkring 25 miljarder de närmaste tio åren är vad som måste skjutas till, vilket är en mer rimlig bedömning över det långsiktiga behovet av drift- och underhållsåtgärder. Sverige ligger fortfarande långt ner på listan över de nationer som satsar mest pengar på järnvägsunderhåll, och en av anledningarna till detta är att staten har frånsagt sig kontrollen över järnvägsnätet för att i stället förlita sig på kontrakt och upphandlingar i konkurrens. Varför kommer inte tågen i tid och vems är felet? För mig är det solklart: det är systemet som bär ansvaret för allt detta, och därmed också de politiker som har beslutat om systemet. Usel samordning, dåligt underhåll och illa skött felavhjälpning har skapat dagens kaos på järnvägen, tillbuden och olyckorna har ökat och resenärer har tvingats att sitta timtals bara några kilometer från närmaste station i väntan på att bli evakuerade. De senaste två kaotiska vintrarna har också vittnat om dålig beredskap och för lite resurser i form av arbetskraft ute i spåren. Kortsiktiga vinstintressen i en så viktig del av vår infrastruktur som järnvägen kommer att innebära allt sämre service och säkerhet för resenärerna framöver och att sammanhållningen i tågtrafiken och inte minst miljöperspektivet kommer att undanröjas. De som arbetar i driftledningscentralerna, på tågen och ute i spåren och de människor som reser med tåg förtjänar en bättre järnväg. En järnväg som sätter människor före vinst! 19

20 Såväl internationella som svenska erfarenheter visar att det spår Sverige nu väljer bara leder i fel riktning. Men såväl tidigare makthavare som den nu sittande regeringen har inte lyssnat på det örat. Avregleringarna ska få fortsätta med oförminskad kraft. Detta trots att det är en utveckling alltfler starkt motsätter sig. Men kanske innebär de senaste årens tågkaos att den av mig och många andra illa omtyckta avregleringen, bolagiseringen och privatiseringen inom bland annat järnvägssektorn som påbörjades på 80-talet äntligen kommit till vägs ände. Den ökande irritationen hos resenärer och godskunder innebär nämligen att järnvägen som alternativ blir allt mindre attraktiv jämfört med andra transportmedel. Mats Andersson Bild nr. 8. FÄRG. Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Malmö Kan beskäras i över-, under- och högerkanten. Ska gå upp och ut i kanterna Ett av SJ:s samt två av DSBFirsts Öresundståg står här på lokaltågsstationen på Malmö C. På denna del av stationen blir det framöver busshållplatser och cykelställ i stället för spår. Foto den 18 april 2010, Mats Andersson Inlandsbanan kan bli en energipulsåder Inlandsbanan Mora-Gällivare var på väg att bli uppriven. Nu ägs den av de femton kommuner den går igenom och är på väg att bli en stor godstrafikpulsåder. Enligt en rapport från Skogsforsk (det svenska skogsbrukets forskningsinstitut) finns en tredjedel av Sveriges produktiva skogsmark och en fjärdedel av vår skogsproduktion inom fem mil från banan mellan Gällivare och Kristinehamn (då skulle man få återuppbygga södra delen). Möjlig produktion av skogsbränsle är 6 Twh, utöver virket. Den egna förbrukningen i området på 1,8 Twh fråndragen blir det 4 Twh som kan gå söderut. Det motsvarar ett transportbehov av fulla tåg om året. Dessutom finns det stora torvtillgångar efter banan. För att klara så stora transportmängder behöver bärigheten på banan höjas och trafikledningssystemet förnyas. Tvärbanorna till Inlandsbanan behöver återupprustas. Hans Sternlycke 20

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt Göran Svärd Transportkapacitet Ökad kapacitet leder 2ll punktligare, säkrare och snabbare transporter 2ll lägre kostnad Minskad kapacitet

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År 215 Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Bra resande 215... 3 Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet... 8 96 % regularitet 215... 1 2 Bra resande 215

Läs mer

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA

FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA FRÅN TÅGKAOS TILL ORDNING OCH REDA Miljöpartiets förslag till åtgärder för ett effektivt och robust järnvägssystem Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 6 NIO PUNKTER FÖR ETT ROBUST JÄRNVÄGSSYSTEM De senaste

Läs mer

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Riksdagen 11 februari 2009 Per Sandström VD Nyköping- Östgötalänken AB www.ostlanken.se Vilka är bolaget? Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping,

Läs mer

Fakta Upphandlingen av Öresundstågstrafiken

Fakta Upphandlingen av Öresundstågstrafiken Fakta Upphandlingen av Öresundstågstrafiken 1. Bakgrund till samarbetet På den svenska sidan löpte det ursprungliga avtalet om Öresundstågstrafiken, mellan Skånetrafiken och SJ ut i juni 2007. Detta avtal

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Gunnar Alexandersson Senior Adviser Konference om jernbanestrategien, Odense, 31. maj 2010 Outline Branschföreningen Tågoperatörerna Den

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 3

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 3 Norrtågs kvalitetsredovisning År 214 Kvartal 3 1 Kvalitetsrapport kvartal 3 214 Innehållsförteckning Resandeutveckling + 18 %... 3 Spår och växel, banarbete och signal - väger tyngst när det punktlighet...

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år 2050 Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Vad har hänt sedan sist vi sågs? Möte i den regionala arbetsgruppen

Läs mer

MP1301 Enskild motion

MP1301 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget!

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget! Trelleborgsbanan Snart kommer tåget! Ett Pågatåg varje halvtimme När Trelleborgsbanan öppnar i december 2015 kommer Pågatågen att gå varje halvtimme mellan Trelleborg och Malmö via de nya stationerna i

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Malung Sälen Förslag till återuppbyggnad

Malung Sälen Förslag till återuppbyggnad Syftet med följande studie är att visa hur fortsättningen av den tidigare järnvägen upp till Sälen kan byggas upp igen och dessutom jämföra denna järnväg med planerna för en utvidgad flygplats i Sälen.

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF)

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Västsvenska Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018-2029. Förslaget

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till.

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. 15:08 Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. Tåget ska gå som tåget. Vad betyder ett fem minuter försenat tåg? Kanske en missad hämtning på dagis. Ett missat affärsmöte. Eller en

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Satsningar ger ökat resande... 3 Instabil infrastruktur skapar problem för kvalitet i trafiken 8 % av orsakerna ligger utanför Norrtågs

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

01%2%345/%6788!"#$%&'(%)*%*+,-#.(!*/*#

01%2%345/%6788!#$%&'(%)*%*+,-#.(!*/*# 01%2%345/%6788!"#$%&'(%)*%*+,-#.(!*/*# Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 8 SAMMANFATTNING Avregleringen av tågtrafiken har skapat en rad problem som ständiga förseningar, höjda priser, krångliga biljettköp,

Läs mer

Erfarenheter från konkurrensutsättning. Sverige. Gunnar Alexandersson. Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014. Utredningen om järnvägens organisation

Erfarenheter från konkurrensutsättning. Sverige. Gunnar Alexandersson. Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014. Utredningen om järnvägens organisation Erfarenheter från konkurrensutsättning av järnvägstrafik i Sverige Gunnar Alexandersson Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014 Upplägg på presentation 1. Översikt över organisatoriska förändringar 2. Det stegvisa

Läs mer

Erfarenheter från konkurrensutsättning

Erfarenheter från konkurrensutsättning Erfarenheter från konkurrensutsättning av järnvägstrafik i Sverige Gunnar Alexandersson Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014 Upplägg på presentation 1. Översikt över organisatoriska förändringar 2. Det stegvisa

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Södra Bohusbanan 100 år.

Södra Bohusbanan 100 år. Södra Bohusbanan 100 år. Söndag 19 augusti 2007 firade denna järnvägssträckning sin 100 åriga tillvaro. Denna sammanställning utgör ett tack till de personer som gjorde firandet möjligt. Jubileumstågen

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

s : Vändplats Alme

s : Vändplats Alme s. 84-89: Vändplats Alme dal Vändplats Almedal Jag har redan vittnat om min oro för Olskroken. Vid gränsen till Mölndal finns en annan plats som, trots att den ligger ljusår ifrån i komplexitet, förtjänar

Läs mer

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Skånetrafikens tågresande 2016 Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Innehåll Inledning... 2 Tågresandet i Skåne 2016... 3 Resandeförändringar...

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996 att ett

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Sidan 1 av 7 2014 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR Vi sex regioner i

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Nytt signalsystem i Europa

Nytt signalsystem i Europa ERTMS i Sverige Nytt signalsystem i Europa Det blir enklare att resa och transportera med tåg mellan länder na med det nya signalsystemet European Railway Transport Management System, ERTMS. Idag byter

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Uddevalla Trollhättan

Uddevalla Trollhättan Det finns önskemål att börja köra direkta pendeltåg Uddevalla-. Med nuvarande infrastruktur är detta tyvärr inte praktiskt genomförbart, om pendeltågen skall köras med fast tidtabell varje timme, med goda

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer