NUMMER MEDLEMSTIDNING FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMER 2 2011 MEDLEMSTIDNING FÖR"

Transkript

1 NUMMER JULI MEDLEMSTIDNING FÖR 1

2 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN Nummer väg 122, Uddevalla. Tele- Nummer 162. Årgång 34 fonsvarare: 0522/ Ansvarig utgivare: Mats Andersson. Hemsida: Prenumeration 250 kr/år Organisationsnummer Redaktion: Mats Andersson, Musseron- Postgiro Medlemsavgift vägen 29, Karlshamn, tel. 0454/ kr. Under 25 år 115 kr. Fa , e-post: miljemedlem (får ej Klart Spår) 25 kr, och Thomas Görling, Tant Bruns väg 122, kommun/företag/organisation 700 kr, Uddevalla, tel. 0522/734 03, förening 350 kr e-post: För signerad Annons: Färg, helsida kr, halv- artikel svarar respektive författare. sida kr Eftertryck tillåtet om källan anges. RIKSORGANISATION LOKALAVDELNINGAR Ordförande Syd Hans Sternlycke Lennart Berglind-Dehlin Fässbergsgatan 8, Mölndal Karl XII-gatan 11 Tel. 031/ E-post: Lund. Tel. 046/ E-post: Kansli Väst Thomas Görling Kent Klar Tant Bruns väg 122 Brännelidsvägen Uddevalla. Tel. 0522/ Bollebygd. Tel. 033/ E-post: E-post: Kassör Öst Öt Klas Ternegren Ulf Flodin Torredsvägen 284 Örngatan Lindome Linköping. Tel. 013/ Tel. 031/ E-post: E-post: Bergslagen Försäljning Olle Käll Mats Andersson, adress ovan Myggdansvägen 4C Lokalombud Gävle. Tel. 026/ Mellersta Norrland E-post: Kent Johansson Lokalombud Häradshövdingegatan 22 Ulf Oldaeus Umeå. Tel. 090/ Drakenbergsgatan 61, 5 tr E-post: Stockholm. Tel. 08/ Norra Norrland, hemsida Omslagsbilden: Tågmöte i Tenhult Gunnar A. Kajander mellan ett av Västtrafiks Reginatåg på väg Prinsgatan 31B, Boden till Göteborg och ett dubbelkopplat Tel/fax: 0921/120 55, 070/ Krösatåg på väg till Jönköping. Foto E-post: den 3 april 2009, Bengt Rosén 2

3 LEDARE Den nya kollektivtrafiklagen Våren 2010 beslöt regeringen att en ny kollektivtrafiklag skulle träda i kraft från januari Den innebär framför allt att länshuvudmännen upphör och ersätts av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Utredaren Ulf Lundins förslag att inrätta en nationell kollektivtrafikmyndighet kommer visserligen inte att genomföras, men de hittills välfungerande länstrafikbolagen kommer att krossas. Ulf Lundins utredning pågick juni 2008-maj 2009, och som vanligt kringskars den av detaljerade direktiv. Syftet med reformen var att avreglera kollektivtrafiken. Förslaget kritiserades dock såväl av facket SEKO som av de rödgröna. Jag ska här redogöra för de funderingar jag själv haft inför reformen. Jag frånser därvid helt flygtrafiken. Hur ska tidtabellerna se ut i fortsättningen? Redan nu har vi ju två olika tidtabellsstrukturer. I den största är alla buss- och båtlinjer med som styrs av länstrafikbolagen, och dessa brukar i regel också ta med tågtrafik, oberoende om ansvaret är länsbolagens eller enskilda tågföretags. Den andra strukturen är tågtiderna i Resplus, den så kallade expressbusstrafiken och de båtlinjer som inte stöds ekonomiskt av länsbolagen. Den sistnämnda trafiken kan vara privat eller kommunägd. I Norrland finns ett antal mindre bussföretag som driver fjärrtrafik till Stockholm och vars trafik inte heller står i de tidtabellshäften som utges av länsbolagen. Redan nu är det för resenären otillfredsställande att inte alla förbindelser finns med i länsbolagens tidtabellshäften. Förvirrande är också att både de privata expressbussföretagen och länsbolagen har så kallade expressbussar. De största kommersiella företagen, Swebus och GoByBus, har hittills visserligen inte haft tillstånd att stanna mellan bussterminalerna, men 2009 fick Swebus tillstånd att ta upp lokala resande inom Bohuslän. Då borde ju deras turer stå med i Västtrafiks tidtabeller, men det gör de inte. Vid en upplösning av länstrafikbolagen uppstår naturligtvis risken att dessa olägenheter förvärras. Stomlinjer som Göteborg-Uddevalla och Göteborg-Borås tas troligen över av Swebus och GoByBus. Redan nu är det otillfredsställande att dessa inte är med i länstrafikens tidtabeller. De återfinns inte heller i Reseplaneraren och liknande sajter, där de resenärer som använder internet vill veta hur de kan resa kollektivt. De linjer som blir över efter en första upphandling av förhoppningsvis lönsam trafik kommer antagligen i nedbantad version att drivas av den nya länsmyndigheten efter en ny upphandling. Den struktur som redan nu råder inom fjärrtrafiken kommer alltså att införas även i den lokala länstrafiken. Hur kommer samarbetet mellan dessa båda trafikformer att se ut? Kan man räkna med en tidtabellssamordning som möjliggör byte mellan olika företag? Eller får vi en struktur, där bussarna aldrig anpassas till tågen utan bara passar de bussar som körs av samma företag? 3

4 Detta är bara ett exempel på de många praktiska problem, som Järnvägsfrämjandet vill ta upp för att visa att frågan inte alls är enbart ideologisk, som borgerliga politiker vill påskina. Det är stor risk för att de kollektivtrafikresenärer som har bil kommer att uppleva en svåröverskådlig kollektivtrafik och därför återgår till att köra bil. Vi får då tillbaka den onda cirkel som vi hade mellan 1952 och 1980, då en allt större del av kollektivtrafiken blev olönsam och som resulterade i nedläggning av stora delar av trafiknätet. Regeringen har ingenting lärt av tidigare erfarenheter. Det var ju denna utveckling som nödvändiggjorde länstrafikreformen Ska vi nu börja om från början igen? Thomas Görling Fler tågresenärer till Stockholm Över fyra femtedelar av alla tåg i Sverige skall till eller från Stockholms centralstation. Det byggdes två spår 1871, och fler spår finns inte idag trots trafiktillväxten. Först 2017 blir Citybanan färdig, så att det blir avlastning. Hur skall man klara fler resande när det redan går ett tåg var sjuttionde sekund och det inte finns plats för fler med dagens trafikmönster? Ett förslag kan vara att låta några tåg stanna i Älvsjö och låta passagerarna gå över perrongen till pendeltågen som går var tredje minut under högtrafiktid sista biten in till Stockholm. Alternativet är att inte kunna öka trafiken alls. Ett annat är att göra Gävle till ändpunkt, som har möjlighet som tågbildningsstation, alltså att tågen sätts ihop där. Det skulle minska tågrörelserna mellan Stockholm C och Hagalund, en sträcka som är högt belastad. Ett genomgående tåg ger också uppehållstid i Stockholm. Nu är det bara tågen Linköping-Gävle som har kvar genomgående trafik. De passagerare som kommer söderifrån och skall vidare norrut måste byta i Stockholm. För äldre, funktionshindrade och de med stort bagage eller barnvagnar är det besvärligare att byta i Stockholm än på en mindre station med kortare gångvägar och färre trappor. När man nått kapacitetstaket ger varje liten störning stora återverkningar som sprider sig över hela landet under lång tid. Med stora underhållsbrister på både järnvägsmateriel och spår växer risken kraftigt för att det skall uppstå störningar. Om inte detta berg av försummat underhåll skall tvinga fram färre tåg och sänkta hastigheter är det nödvändigt att underhållsskulden betas av snarast möjligt. Det är möjligt och lönsamt att ta igen på kort tid. Det är mycket dyrare med försenade och inställda tåg. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har ägnat sig åt dumsnålt sparande på underhåll. Sverige ligger i botten i Europa och lägger bara hälften per bankilometer på underhåll mot ett genomsnittligt europeiskt land. Schweiz lägger fyra gånger så mycket på det. Men då går tågen också som tåget. En fras som minner om den tid när också tågen i Sverige gjorde det. Att bygga ny järnväg tar längre tid, men också här är det nödvändigt att kraftigt öka anslagen. Även vad det gäller järnvägsinvesteringar ligger Sverige i botten i Europa. För att klara den ökade efterfrågan på järnvägstransporter och Sveriges konkurrenskraft är en förändring nödvändig. Fram till dess att Citybanan och andra investeringar blir klara bör man överväga om man kan klara situationen för Stockholm genom att förändra transportmönstret. Hans Sternlycke 4

5 Bild nr 2. Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Pendeltåget. Kan beskäras i samtliga kanter Färg. Ska gå upp och ut i kanterna Pendeltåget mellan Falköpings station och virkesterminalen på terminalens västra spår vid invigningen av Skaraborg Logistic Center den 5 maj Foto Bengt Rosén Bild nr 3. Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Bandklippning. Kan beskäras något i samtliga kanter Färg. Ska gå upp och ut i kanterna Bandklippning med virkeståg på terminalens östra spår den 5 maj Foto Bengt Rosén 5

6 Ny virkesterminal invigd i Falköping På eftermiddagen den 5 maj 2011 invigdes Stora Ensos/Sydveds nya virkesterminal i Falköping som första etappen av Skaraborg Logistic Center, SLC. Terminalområdet ligger i Marjarp i norra utkanten av Falköping och strax norr om väg 184 (vägen mot Skara). Bakom satsningen står bland annat Falköpings kommun, Stora Enso och Sydved. Sedan några år finns en provisorisk virkes- och kombiterminal i Falköping men med ökande trafik har den blivit för liten. Den nya virkesterminalen började att byggas hösten 2009 och stod färdig ett år senare. Ett nytt elektrifierat spår förbinder terminalen med Falköpings station och mitt på sträckan finns en överlämningsbangård (rundgångsspår). Elloken backar vagnsätten ända fram till lastytan och diesellok behöver således inte användas. Terminalen är en del i ett större arbete att bygga ut transportlogistiken för virke invigdes en virkesterminal i Hällefors och 2008 ytterligare en terminal i Stockaryd. Ett första lastat tåg avgick den 16 november För närvarande lastas 3-4 virkeståg per vecka på de två terminalspåren. Virket hämtas som regel i närområdet inom cirka 6-7 mil. Mellan spåren finns möjlighet att lagra upp till kubikmeter virke. Terminalen drivs av ISS Trafficare och tågtrafiken organiseras genom Trätåg AB. Stora Enso kör idag 25 procent av sina virkestransporter på järnväg. Sammanlagt har cirka 50 miljoner kronor investerats i terminal med lastspår, elektrifierat anslutningsspår, spårport under väg 184, ny spårbro över Mössebergsgatan, signalreglering och fjärrstyrning. Falköpings kommun har satsat 14 miljoner, Stora Enso 20 miljoner samt Trafikverket och Naturvårdsverkets program för klimatinvestering 16 miljoner kronor. I sommar väntas Falköpings kommun ta beslut om utbyggnad av terminalområdet med en andra etapp. Denna kommer att omfatta en ny kombiterminal och en 70 hektar stor logistikpark. Efter invigningstal av representanter för kommunen, Stora Enso och Trafikverket fick ett virkeståg draget av ett Rc-lok spränga ett gult invigningsband. Green Cargo-lokföraren fick därvid hjälp av invigningstalarna med lokkörningen. På invigningsdagens förmiddag hölls en logistikkonferens med ett 90-tal inbjudna gäster på Rantens hotell i Falköping. Föredragshållare från kommunen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborgs hamn, Trafikverket och Stora Enso behandlade ämnen som SLC från vision till verklighet, ökande containertrafik, hamnpendlar, torrhamnar, logistiklösningar, virke på järnväg och virkesterminaler. Efter lunchen fick gästerna åka med Svenska Motorvagnsklubbens motorvagnar från stationen till virkesterminalen i Marjarp och terminalinvigningen. Bengt Rosén 6

7 Nytt om Botniabanan under år 2011 Uppsving för pendeltåg till Umeå Östra i december 2011 Två upprustade eldrivna motorvagnar av modell X11, inköpta från Skånetrafiken, börjar köra åtta dubbelturer per dygn Vännäs C-Umeå Ö i december, skriver Västerbottens- Kuriren Vännäsby, som ligger mellan dessa stationer, kommer också att få en hållplats. Detta samhälle hade ett eget stationshus mellan 1899 och Nu planerar Vännäs kommun och Trafikverket att bygga en enkel hållplats, i form av en cirka 100 meter lång plattform med belysning. Tidningen skriver att Vännäsby kan få fler möjligheter till tågresande tack vare de tre dubbelturerna mellan Lycksele och Umeå Ö, som börjar i augusti, samt de tre tågen mellan Luleå C och Umeå Ö, som börjar i oktober. Eventuellt kan SJ:s nattåg via Botniabanan också komma att stanna i Vännäsby. Västerbottens Folkblad redovisar att Vännäs kommun delfinansierar pendeltågen mellan Vännäs och Umeå med två miljoner kronor för perioden från december 2011 och hela år Däremot är det inte klart hur finansieringen ska ske av hållplatsen i Vännäsby. Dålig statistik för Botniabanan under det första halvåret Västerbottens Folkblad rapporterar att under första halvåret med trafik kom 65 procent av tågen fram i rätt tid medan vart femte tåg ställdes in och ersattes med buss. Drygt 70 procent av felen berodde på signalsystemet ERTMS och växlarna. Andra viktiga orsaker till förseningar var många älgpåkörningar och den snörika vintern. Norrtågs teknikchef Olle Tiderman säger att detta är oacceptabelt och att man underskattat problemen. Men ordentliga förbättringar utlovas under Åtgärder som beställaren Norrtåg och operatören Botniatåg framhåller är bättre informationstavlor på stationerna och en ny sms-tjänst med information om avgångar och förseningar. Man kommer också att ansöka om att få viltstängsel på hela sträckan mellan Umeå och Örnsköldsvik. Många förseningar har betytt stora summor i resegaranti till passagerarna. Norrtåg framhåller att i december i år börjar man också köra direkttåg mellan Umeå och Sundsvall. Men klart bättre statistik i mars 2011 och bättre kundservice är på gång Västerbottens Folkblad skriver att 81 procent av Botniabanans avgångar i mars gick enligt tidtabell eller med max. fem minuters försening. Endast sju procent av avgångarna ställdes in. Tidningen skriver att Botniatåg, som trafikerar Botniabanan, vill ta del av Länstrafikens kundservice för att kunna ge bättre trafikinformation. Denna kundservice finns i alla de fyra nordligaste länen. Idén är att vid sidan av aktuell information om trafik och avgångstider också erbjuda biljettbokning. Däremot kommer det inte att bli några stationsvärdar. Beställaren Norrtåg AB ägs av Länstrafiken i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Resenärer i Vännäs får kliva på Botniabanan och nattågen i Umeå ett år till Trafikverket bedömer att den nya hållplatsen i Vännäsby i bästa fall blir klar nästa år p.g.a. den formella planprocessen med förstudie, enligt Västerbottens Folkblad Det betyder att tågresenärer i Vännäs måste ta sig till/från Umeå, för att åka med nattågen och Botniabanan. De två nattågen går nämligen inte längre via Vännäs C utan trafikerar Botniabanan. Jag fick själv tillfälle att åka på detta sätt den 12 maj med eftermiddagståget från Narvik, som till följd av försenad avgång inkom till Umeå Östra kl , en timme försenat. Erland Sköllerhorn 7

8 Bild nr 4. Färg Ska gå ut i kanterna Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Perrongen Kan beskäras i höger och överkanten. Ankomst till Lysekil, på perrongen syns Thomas Görling, Thomas Puhang och Kent Klar. I bakgrunden syns kyrktornet, Lysekils landmärke ute från havet. Foto den 7 maj 2011, Ulla Bratt Bild nr 5. Färg Ska gå ut i kanterna Digitalbild som skickats till er med e-post den maj under namnet Lysekil Kan beskäras i samtliga kanter men främst i underkanten Lysekils station före återresan för Järnvägsfrämjandets Reginatåg. Förhoppningsvis kommer det inte att dröja alltför länge innan det åter blir reguljär persontrafik hit. Foto den 7 maj 2011, Ulla Bratt 8

9 Extrainsatt tåg till Lysekil Under våren har det skrivits mycket i pressen angående tågtrafikens stora brister. Samtidigt har det från många håll framhållits tågets betydelse för samhällsutvecklingen. Vi i avdelning väst ville därför skaka liv i debatten om Lysekilsbanan genom att i samarbete med Västtrafik och Arbetsgruppen för Bohusbanan anordna en tågresa för allmänheten med ett modernt tåg. Solen strålade ikapp med alla glada och förväntansfulla resenärer på Uddevalla C lördagen den 7 maj. Barnfamiljer och folk i alla åldrar väntade på att få stiga ombord på ett Reginatåg, klart för avgång mot Munkedal och vidare mot Lysekil. På vägen dit gjordes uppehåll vid nedlagda stationer i Hallinden, Brodalen och Brastad, som inte längre har några perronger. Det löstes genom utlånade stegbockar, som användes för av- och påstigning längs sträckan. Över hundratalet resande tog chansen att göra en tågutflykt till en av västkustens pärlor, den idylliska hamnstaden Lysekil. På färden dit syntes genom kupéfönstren ett antal kameraförsedda åskådare, andra med häpna miner. Vad är detta, ett tåg på banan som sedan länge upphört med transporter för personoch godstrafik?! De nedfällda bommarna vid vägkorsningarna hade långa bilköer och troligtvis något irriterade förare i högsommarvärmen denna dag. Vid ankomsten till Lysekil möttes vi av många nyfikna, däribland representanter för olika politiska partier som delade ut foldrar och annat material inför omvalet i Västra Götalandsregionen. Därefter var det samling på Kungstorget med framträdanden av ordföranden i Västtrafik Leif Blomqvist, tågförare Göran Sandström, Lysekils kommunalråd Roland Karlsson och företrädare för olika politiska partier. De var inbjudna för att göra sig hörda ifråga om just Lysekilsbanans framtid (se vidare nedan). Stadens bokhandlare Hasse Ekbrand hade ställt en väl fungerande högtalaranläggning till vårt förfogande, vilket bidrog till det lyckade torgmötet. Utan tvekan rådde en bred enighet om att fortsätta kampen för att återuppta trafiken på Lysekilsbanan. Ett annat programinslag var Mats Mattssons filmanimation om miljövänliga gods- och persontransporter på Lysekilsbanan. Återresan gick enligt uppgjord tidtabell och både resenärer och arrangörer var mycket nöjda. Det blev en trivsam och annorlunda utfärd till ett lockande resmål. Samtidigt lyckades vi väcka intresse för en fullt fungerande bandel som för närvarande ligger outnyttjad. Tora Widfeldt Lyckad tågkörning till Lysekil Det blev en lyckad demonstrationskörning med Regina-tåg lördag den 7 maj från Uddevalla och sedan ett torgmöte i Lysekil där alla riksdagspartier utom moderaterna och Sverigedemokraterna var med, och alla uttryckte sitt stöd för Lysekilsbanan. Solen sken och farten var lugn eftersom Lysekilsbanan körs som uttagsbana där farten inte får vara mer än 40 kilometer i timmen. Så själva resan tog en och en halv timme. Tåghyran finansierades av att nästan 140 resenärer löste biljett. Av dem var 30 barn. Många steg på längs vägen. 9

10 Göran Sandström, som var en av lokförarna, representerade Arbetsgruppen för Bohusbanan och talade om att med en upprustad bana för 120 kilometer i timmen, som kontaktledningen klarar, skulle resan ta en halvtimme. Att bygga en vägbro över Gullmaren för 2,7 miljarder kronor för att få genare väg till Uddevalla skulle inte ge snabbare resa. Och kostnaden skulle bara bli tiondelen. Tora Widfeldt var konferencier och representerade Järnvägsfrämjandet. Tora tackade Västtrafik och DSBFirst som lånat ut tåget och gladdes över hur roligt människor utefter banan tyckte det var. Det var trettio år sedan persontågstrafiken upphörde på banan, och det var över ett år sedan det gick godståg. Tore Koren från föreningen påtalade hur viktigt det var att tunnlarna norr om Uddevalla utvidgades så att godståg lastade med stora SECU-boxar kunde passera. Också på banan mot Öxnered borde det ske tunnelutvidgning så att godstågen fick en reservväg. Leif Blomqvist (s), regionråd i Västra Götaland ville se en början för persontågstrafiken med att sommartrafiken återupptogs. Kommunalrådet Roland Karlsson (fp) i Lysekil tackade Järnvägsfrämjandet för initiativet med tågdemonstrationen och hoppades mycket på framtida samarbete. Det var så viktigt för kommunen att få igång person- och godstågstrafiken igen. Håller alla politiker vad de lovade på Kungstorget kan vi se ljust på Lysekilsbanans framtid. Positivt är också att regionutvecklingsnämnden har beslutat om kronor för att utreda tågtrafik på Lysekilsbanan, norra Bohusbanan och Karlsborgsbanan. Kanske har Järnvägsfrämjandet bidragit till det genom att få mycket press, och det att det var omval till Västra Götalandsregionen. Hans Sternlycke Lysekilsbanan en historik De första planerna på järnväg till Lysekil väcktes på 1880-talet och 1886 beviljades koncession för en järnväg från Frändefors. Men man fick inte fram tillräckligt med medel så koncessionen förföll. När beslut togs om en järnväg Göteborg-Skee i slutet av 1890-talet vaknade intresset igen eftersom sträckan skulle bli betydligt kortare till denna bana än till Frändefors. Ändå dröjde det till 1908 innan koncession gavs och byggandet kunde börja. Det var en besvärlig terräng att bygga i, och för att hålla nere kostnaderna fick man göra banan ganska backig. Det är tre kraftiga backar, varav backen från Lyse mot Smedberg är den brantaste med 25 promille startade trafiken på Lysekils Järnväg (LyJ). De flesta tågen utgick från Munkedal och körde på SJ-spår till Smedberg, en del tåg utgick även därifrån. På banan transporterades mycket sten och fisk. När det var dans på dansbanorna i Hallinden och Hals gick det extratåg från Lysekil. Banan förstatligades 1939 och elektrifierades Den förföll efter hand och en period i slutet av 1970-talet gick även persontågen i 40 km/t lades persontrafiken ner. Banan rustades för att klara den återstående godstrafiken till hamnen. Det skedde några urspårningar för några år sedan och kanske var det en av anledningarna att Stora Enso lade om trafiken i början av Efter årsskiftet kom endast ett fåtal transporter via järnväg och den 8 mars samma år bestämde Green Cargo att lägga ner trafiken helt och hållet. 10

11 Detta får inte vara det sista kapitlet i Lysekilsbanans historia. I Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning för 2012, som gäller från tidtabellsskiftet i december i år, står att underhållet har upphört. Detta har vi i Arbetsgruppen för Bohusbanan slagit larm om till de kontakter vi har i riksdag och region. Det har även kommit ut i pressen och Trafikverket skyller på tryckfel. En av cheferna i Borlänge har lovat undersöka vad som menas och att det ska framkomma vad som avses. Trots detta eller kanske på grund av detta kämpar vi ännu mer för en upprustning av banan till 120 km/tim. Kontaktledningen är gjord för denna hastighet och det innebär en stor besparing att slippa byta den. Med en sådan hastighet och en ökning till 140 km/tim på en upprustad Bohusbana och körning via Trollhättan kan restiden bli 1,5 timme Lysekil-Göteborg. I dagsläget tar det två timmar med buss. Bussen från Smögen till Trollhättan tar idag över 2 timmar. Med anslutning till tåg i Hallinden skulle samma resa ta cirka 1,5 timme. Vi söker även med hjälp av kontakter att få upp volymerna så att det blir intressant att återuppta godstrafiken. En upprustad bana betyder att det kan gå tyngre godståg och en sänkning av banvallen och förstoring av tunnlarna mellan Uddevalla och Munkedal skulle betyda att den större lastprofilen på de stora SEQU-boxarna skulle kunna trafikera Lysekils hamn. Detta kan bli en utmaning, men frågan är inte om vi har råd med detta utan om vi har råd att inte göra något. Lite kuriosa Lysekilsbanan är den enda banan som var omnämnd i presentationsboken för motorvagn av typ X9, där det står att fordonet ej får gå med endast en motor. Många av oss lokförare har fastnat i någon av backarna, eftersom maxhastigheten är 40 km/tim och ofta var det tunga tåg. Speciellt på höstarna med halka var det besvärligt. Det lär ha uttalats en förbannelse vid byggandet av banan, att ett tåg ska spåra ur ner i havet i backen mot Lysekil. I november 1995 spårade jag ur med ett godståg i denna backe. Som tur var gick vagnarna av spåret in mot bergväggen. Detta berodde på dåliga sliprar, så spiken orkade inte hålla emot trycket från vagnarna och alla vagnar gick ur med minst en axel. Några dagar efteråt kom ju den berömda novembersnön som lamslog Västsverige, så banan var bruten ganska länge. Förhoppningsvis är nu förbannelsen bruten och nu blickar vi framåt. Utsikten ut över havet i soluppgången från lokfönstret är fantastisk. Detta måste vi kunna uppleva igen. Göran Sandström NÄSTA NUMMER AV KLART SPÅR NUMMER SISTA DATUM FÖR BIDRAG UTGIVNING 3 28 juli mitten av september 11

12 Öresundstågen och DSBFirst I dessa avregleringens tidevarv har det statliga danska järnvägsbolaget DSB:s olika dotterbolag skördat stora framgångar i Sverige. Varför, har jag ofta frågat mig, och länge trott att det beror på att danskarna är klokare än bland annat vi svenskar när det gäller att utnyttja järnvägens stordrifts- och samordningsfördelar. I Danmark svarar ju DSB i dag för all fjärrtågstrafik på spåren, vilket ger det som saknas i Sverige: en väl sammanhållen och fungerande trafik med många relativt nya tåg och med ett enkelt biljettsystem mellan landets olika delar. DSB vann i oktober i fjol genom sitt dotterbolag i Sverige, DSB Sverige, anbudet på regionaltågstrafiken Upptåget med trafik från Gävle till Upplands Väsby. Det blir DSB Uppland AB, som ska stå för driften av trafiken på denna sträcka med början den 12 juni i år och minst 10,5 år framåt. Beslutet kom knappt två månader före trafikstarten för DSBFirst för Västtrafik i Göteborg och Krösatågen i Småland den 12 december Sedan 2003 driver DSB dessutom Roslagsbanan i Stockholm och sedan i januari 2009 Öresundstågstrafiken på Själland och i Sydsverige. DSB Sverige vann upphandlingen om Upptåget i konkurrens med Deutsche Bahn, Tågkompaniet och Veolia. Med detta avtal i hamn var det femte gången som DSB kunde fira en seger i Sverige. Var fjärde DSB-kund är nu svensk och glädjen hos DSB över vinsten framgår tydligt av följande rader: Sverige är redan vår andra hemmamarknad. I och med övertagandet av driften av Upptåget, förstärker DSB nu sin position i Sverige ytterligare Vi gläder oss mycket över beslutet och ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service., säger DSB:s administrerande direktör Sören Eriksen. Han fortsätter: DSB vann anbudet eftersom vi kunde erbjuda det mest fördelaktiga priset och därmed dra nytta av synergier med DSB:s befintliga igångvarande verksamheter. Med denna framgång fick DSB en samlad rälssträckning i Sverige på drygt km, vilket är cirka 800 km mer än det totala danska järnvägsnätet. Segern betydde att DSB kommer att köra mer än 26 miljoner tågkilometer per år i Sverige, det vill säga mer än den trafik som DSB i dag kör i hela den danska regionaltågtrafiken. I och med segern i Uppland kommer DSB att från och med i år tillhandahålla service till mer än 63 miljoner passagerare om året utanför Danmarks gränser. Öresundstågstrafiken Sedan den 11 januari 2009 är DSBFirst tillsammans med skotska First Group operatör för Öresundstågen (för sträckan Alvesta-Kalmar se nedan), som de då tog över efter SJ och DSB. Det dansk-skotska bolaget (som till 70 procent ägs av DSB) får bland annat 325 miljoner kronor per år av Skånetrafiken för att köra tåg i Skåne och Blekinge samt 435 miljoner kronor av den danska staten för att köra Öresundståg på Kystbanen till Helsingör. Trafiken drivs på kommersiella villkor. DSBFirsts huvudkontor ligger i Malmö och antalet anställda är cirka 900, av dessa jobbar cirka 500 på tågen. 12

13 Utan Öresundsbron, som öppnade den 1 juli 2000, hade vi inte haft Öresundstågen, och utan dessa tåg hade kanske persontrafiken på flera av de linjer som de i dag trafikerar varit helt eller delvis nedlagd. Öresundstågen är tvåströms motorvagnståg med littera X31, anpassade för att gå mellan Danmark och Sverige och tåg som därför uppfyller de båda ländernas myndighetskrav. Det finns i dag 100 tågsätt och ytterligare 11 är beställda. Den kritik som riktats mot Öresundstågen har delvis haft sin bakgrund i att de haft för dålig komfort för att passa som långväga tåg, vilket de är i Sverige. Inredning och serviceutbud är utformade som i ett lokaltåg, inte för längre järnvägssträckor. Detta beror på att det finns särskilda danska krav på tågen på sträckan Helsingör-Kastrup där de fungerar som ett slags pendeltåg. Den 2 juli 2000 startade persontrafiken på järnvägen över bron. I början gick Öresundstågen endast mellan Malmö och Köpenhamn, i dag fortsätter de flesta tåg mot Karlskrona (denna trafik startade den 17 juni 2007), Kalmar eller Göteborg. Trafiken till de båda sistnämnda orterna startade Detta innebär att många orter i sydligaste Sverige samt längs Västkusten har direktförbindelse med bland annat Malmö och Köpenhamn. DSB kör också direkttåg Köpenhamn-Ystad med anslutning till Bornholmsfärjan. Öresundstågstrafiken, som från början var en internationell regional persontågstrafik, har i dag blivit ett helt självklart och populärt inslag i den sydsvenska tågtrafiken och kan på till exempel Västkustbanan och Kust till kustbanan anses som fjärrtrafik. I december 2010 skedde den senaste utvidgningen då Citytunneln genom centrala Malmö togs i bruk. Öresundstågen går fr.o.m. 12 december 2010 igenom Citytunneln och stannar då i Malmö vid Hyllie, Triangeln och Malmö C. I och med Citytunneln har restiden Kastrup- Malmö-Lund förkortats med cirka 10 minuter, och en större del av centrala Malmö är nu inom gångavstånd från en Öresundstågsstation. Öresundstågen trafikerar sträckan Lund-Österport i täta intervaller: Under 4,5 nattimmar går ett Öresundståg i timmen, i rusningstrafik på vardagar går ett tåg var 8-10 minut och under resten av dygnet ett runt var tjugonde minut. De flesta av dessa fortsätter norrut från Lund respektive Köpenhamn. Ihop- och isärkoppling av tågsätt sker planmässigt i Hässleholm, Alvesta, Helsingborg och Kristianstad för att optimera utnyttjandet av vagnarna. Kalmar län trafikeras av stycken turer med Öresundståg i vardera riktningen måndag-fredag, dessutom av ett par turer med SJ-tåg Kalmar-Alvesta och där byte till Öresundståg. På lördagar och söndagar finns det 8-9 förbindelser i vardera riktningen. Ytterligare Öresundståg går mellan Danmark och Växjö/Älmhult. Mellan Danmark och Karlskrona går det dubbelturer måndag-fredag, 11 lördag och söndag. På Västkustbanan mellan Danmark och Göteborg finns dagliga turer med Öresundståg måndag-fredag (ett tågpar går till/från Hyllie). Dessutom går 8-9 turer på lördagar och 7 respektive 9 på söndagar. Från Kristianstad-Hässleholm och från Helsingborg går dessutom ytterligare turer med Öresundståg till Danmark. Sammanlagt stannar Öresundstågen på 54 stationer. Antal resenärer per dag är cirka varav cirka i Sverige. 13

NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 1 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

NUMMER 1 2010 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 1 2010 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 1 2010 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 1 2010 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

NUMMER 2 2009 JULI MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 2 2009 JULI MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 2 2009 JULI MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 2 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 4 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

NSB vill inte ha ett priskrig

NSB vill inte ha ett priskrig 8/2009 PERSONALTIDNING FÖR OSS I SJ AB SVERIGES BÄSTA PERSONAL TIDNING RIM 2007 En av SJs tuffaste konkurrenter i stor intervju: Vi vill bli en nordisk tågoperatör NSB vill inte ha ett priskrig KONKURRENS.

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Av: Kristoffer Arvidsson Thonäng Sammanfattning En fungerande infrastruktur utgör samhällets ryggrad. Den bygger samman samhället

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Infrastrukturen lyfter norrland

Infrastrukturen lyfter norrland INFRASTRUKTUR/LOGISTIK BILAGA HÖST 2012 Infrastrukturen lyfter norrland GRÖN LOGISTIK SATSNING I NORR VIND I SEGLEN VÄRLDENS SNABBASTE NÄT En specialbilaga från det digitala affärsmagasinet som inspirerar

Läs mer

Vinterns hjältar värda medalj

Vinterns hjältar värda medalj Arrivaförare fick filmroll som tack för hjälpen av en tacksam kund. sidan 12 Miljöcertifiering fjäder i hatten för Arrivas bussar i Märsta och Ekerö sidan 4 nummer 29 www.arriva.se FEBRUARI 2011 översikt

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

nummer 35 www.arriva.se december 2011 Bästa julklappen! Arriva vinner jättekontrakt sidan 2-3

nummer 35 www.arriva.se december 2011 Bästa julklappen! Arriva vinner jättekontrakt sidan 2-3 nummer 35 www.arriva.se december 2011 Bästa julklappen! Arriva vinner jättekontrakt sidan 2-3 2 #35 expansion Arriva i Storbritannien har köpt tågbolaget Grand Central Railway, som har över 700 000 passagerare

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8 Onödig väntan i Timrå Tidningen en succé! När man står inför en stor satsning, som en tidning till

Läs mer

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen.

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen. Regeringen nobbar OPS-finansiering E Det ligger en död hand över diskussionen om OPS-lösningar, säger Jan-Eric Nilsson som är professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Sidan 4 5 Kina

Läs mer

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt Vi skärgårdsbor Nr 1 april 2013 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt SKÄRGÅRDARNAS

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 4/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen Krönika Karl-Petter Thorwaldsson: Utan en trygg välfärd kan vi

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Pendlaren som tycker till 08 5/09. Peter Flack årets tredje Mälardarling 04 Spårväg från öst till väst 06 Mälardalen i synk med Europa 12

Pendlaren som tycker till 08 5/09. Peter Flack årets tredje Mälardarling 04 Spårväg från öst till väst 06 Mälardalen i synk med Europa 12 »Den som har gjort en resa har något att berätta«tillsammans i Mälardalen 5/09 En tidning för dig som reser i Mälardalen Pendlaren som tycker till 08 Peter Flack årets tredje Mälardarling 0 Spårväg från

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

Nr 22 Sept. sid 4. Lite

Nr 22 Sept. sid 4. Lite *Lokförarbladet * Nr 22 Sept 2010, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Ett kungarike för en koppp kaffe, sid 9 Lokala avtalsförhandlingar, sid Spelar det någonn roll om man röstar?

Läs mer