APPLIKATIONS GUIDE LJUSSTYRNINGSSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APPLIKATIONS GUIDE LJUSSTYRNINGSSYSTEM"

Transkript

1 APPLIKATIONS GUIDE LJUSSTYRNINGSSYSTEM

2

3

4 4 Innehållsförteckning

5 5 INLEDNING 6 APPLIKATIONER 8 KONTOR 10 Kontorsrum med närvarostyrning och dagsljusreglering 12 Kontorslandskap med dagsljusreglering (DSI) 14 Kontorslandskap med närvarostyrning och dagsljusreglering (DSI) 16 Kontorslandskap med närvarostyrning och dagsljusreglering (DALI) 18 Mötesrum med ljus- och jalusistyrning (DALI) 20 Konferensrum med ljus- och jalusistyrning (DALI) 22 PRESENTATION FÖRSÄLJNING 24 Butik 26 Butik med individuell produktpresentation 28 HOTELL 30 Hotellrum med spa-avdelning (bad) 32 PARKERINGSHUS 34 Parkeringshus 36 INDUSTRI TEKNIK 38 Produktionshallar 40 NÖDLJUS SÄKERHET 42 Nödljussystem för en medelstor byggnad (max. 120 nödljusarmaturer) 44 Nätverksanslutet nödljussystem (max. 600 nödljusarmaturer) 46 IDROTT 48 Idrottshallar 50 TEKNISK INFORMATION ORDLISTA 52 PIKTOGRAM 54 ORDLISTA med fackuttryck som används i denna handledning 56 SÖKREGISTER 58 ADRESSER 62

6 6 INLEDNING»A world of bright ideas.«

7 7 Med hjälp av ljus vill vi skapa upplevelser, underlätta människors arbete samt förbättra deras kommunikation och säkerhet, fullt medvetna om vårt ansvar för miljön. I linje med denna vision utvecklar TridonicAtco sedan över 50 år produkter som gör det möjligt för företagets kunder att ta fram innovativa applikationer som inte bara motsvarar ergonomiska, ekonomiska och miljömässiga krav utan som även skapar ett mervärde. Vilken kombination av armaturer, ljusstyrning och nödbelysning som behövs beror på byggnadens arkitektur för den aktuella applikationen. Den här broschyren visar exempel på några sådana applikationer. Högkvalitativa koncept, innovativ teknik för hög användarvänlighet, enkel installation och maximal energieffektivitet gör varje applikation unik. De valda exemplen kan användas direkt som de är eller anpassas efter individuella krav. En global Partner. TridonicAtco har positionerat sig som en global partner på den internationella projektmarknaden med OEM-tillverkare, arkitekter, elkonsulter, elinstallatörer och grossister samt internationella distributörer och återförsäljare. Ett brett utbud av individuellt utformade tjänster utgör grunden för våra integrerade projektlösningar.

8 8 APPLIKATIONER

9 9 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

10 10 KONTOR Nya arbetsformer förändrar både rummens struktur och belysning. Flexibilitet är ett måste för såväl människor, arkitektur som ljus för att underlätta kommunikation och motivation samt höja livskvaliteten på kontor och i skolor. Individuella lösningar anpassas till olika krav. Dagsljusreglering och närvarostyrning sänker belysningens energiförbrukning till ett minimum. Modern nätverksarkitektur minskar ledningsdragningen och möjliggör flexibilitet vid om- och tillbyggnad.

11 11 KONTOR KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

12 12 Kontorsrum med närvarostyrning och dagsljusreglering Dagsljusstyrd reglering av armaturerna Rum Funktion Lösning Kontorsrummet har två arbetsplatser. Rummets belysning regleras beroende på dagsljuset. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av lysrör (samma nivå för alla armaturer i samma krets). Armaturernas ljusstyrka regleras med dagsljuset. Reglage för belysningens börvärde. Automatisk avstängning när ingen befinner sig i rummet (only-off). Energibesparing upp till 75% Styrning av armaturer via DSI. En dagsljussensor reglerar belysningsstyrkan i hela rummet. Armaturerna tänds via en tryckknapp vid dörren. Armaturerna släcks automatiskt när det inte finns någon i rummet. En rörelsedetektor och en dagsljussensor är integrerad direkt i armaturkretsen. digital DSI interface

13 13 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Rumsbelysning Installationsschema Installationskomponenter smartdim Styrmodul smartdim SM lp Tryckknapp - återfjädrande (Standard installationsmaterial) Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA ECO Dagsljussensor och rörelsedetektor smartdim Sensor 2 Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 smartdim SM lp Tryckknapp 4 PCA ECO varierar 1 smartdim Sensor Broschyr Artikel nr. PCA ECO

14 14 Kontorslandskap med dagsljusreglering (DSI) Individuell styrning av armaturgrupperna (dagsljusstyrd reglering) Rum Funktion Lösning Kontorslandskapet omfattar sex arbetsplatser samt en skåp- och gångzon (t.ex. dokumentarkiv). Rummets belysning regleras beroende på dagsljuset. Rumsbelysningen har följande funktioner: Armaturernas ljusstyrka regleras steglöst i förhållande till dagsljuset. Armaturgruppernas dimningsnivå vid fullt dagsljus kan t.ex. ställas in beroende av avståndet från fönstren till armaturgruppen (t.ex. 20% - 50% - 100%). Styrning av armaturer via DSI. En dagsljussensor reglerar belysningsstyrkan i hela rummet. Armaturerna tänds via en tryckknapp vid dörren. Energibesparing upp till 60% digital DSI interface

15 15 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Rumsbelysning Installationsschema Installationskomponenter modulardim Styrmodul modulardim BASIC Dagsljussensor Sensor DAYLIGHT Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA ECO modulardim Dagsljusmodul modulardim DM Tryckknapp (Standard installationsmaterial) Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 modulardim BASIC Sensor DAYLIGHT PCA ECO varierar 1 modulardim DM Tryckknapp Broschyr Artikel nr. PCA ECO modulardim

16 16 Kontorslandskap med närvarostyrning och dagsljusreglering (DSI) Alternativ: Individuell arbetsplats (dagsljusberoende styrning) Rum Funktion Lösning Kontorslandskapet omfattar sex arbetsplatser i tre öar samt en skåp- och gångzon (t.ex. dokumentarkiv). Belysningen över kontorsöarna styrs automatiskt av närvaron av personer och regleras även i förhållande till dagsljuset. Belysningen över arkivzonen är fast ljus (on/off). Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av lysrörsarmaturer. Närvarostyrning vid arbetsplatserna. Armaturernas ljusstyrka regleras med dagsljuset. Energibesparing upp till 75% Styrning av armaturerna över kontorsöarna via DSI. En rörelsedetektor och en dagsljussensor är integrerad direkt i armaturkretsen över varje kontorsö. Armaturerna över arkivzonen tänds och släcks via en strömbrytare vid dörren. digital DSI interface

17 17 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Grupp 1-3 (kontorsöar): Lysrörsarmaturer Grupp 4 (arkiv-/gångzon): Lysrörsarmaturer Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Installationsschema Installationskomponenter smartdim Styrmodul smartdim SM lp Strömbrytare (Standard installationsmaterial) Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA ECO Dagsljussensor och rörelsedetektor smartdim Sensor 2 Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 3 smartdim SM lp Tryckknapp 18 PCA ECO varierar 3 smartdim Sensor Broschyr Artikel nr. PCA ECO switchdim

18 18 Kontorslandskap med närvarostyrning och dagsljusreglering (DALI) Alternativ: Individuell arbetsplats (dagsljusberoende styrning) Alternativ: Individuell arbetsplats och arkivzon (dagsljusberoende styrning) Rum Funktion Lösning Kontorslandskapet omfattar sex arbetsplatser i tre öar samt en skåp- och gångzon (t.ex. dokumentarkiv). Belysningen styrs automatiskt av närvaron av personer och regleras även efter dagsljuset. Önskad ljusstyrka ställs in individuellt över arbetsplatserna med hjälp av en fjärrkontroll. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av lysrörsarmaturer. Närvarostyrning. Armaturernas ljusstyrka regleras med dagsljuset. Individuell inställning av ljusstyrkan över arbetsplatserna. Energibesparing upp till 75% DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. Driftdonen och sensorerna är integrerade i DALI-kretsen Armaturerna är uppdelade i fyra grupper. Varje grupp styrs individuellt av en kombinerad rörelsedetektor och dagsljussensor per grupp.

19 19 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Grupp 1-3 (kontorsöar): Lysrörsarmaturer Grupp 4 (arkiv-/gångzon): Lysrörsarmaturer Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Fjärrkontroll för manuell styrning IR-SMART Controller Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Dagsljussensor och rörelsedetektor DALI MSensor Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS IR-SMART Controller PCA EXCEL one4all varierar 6 DALI MSensor Broschyr Artikel nr. DALI-handbok comfortdim

20 20 Mötesrum med ljus- och jalusistyrning (DALI) Alternativt scenario: Presentation/diskussion Alternativt scenario: Multimedia/film Rum Funktion Lösning Ett mötesrum är samtidigt en arbetsplats och ett presentationsrum. Lysrörsarmaturer ger en optimal arbetsbelysning med lågvoltshalogenlampor som downlights i presentationszonen. Styrningen av fönstrens jalusier är integrerad i styrsystemet. Systemet har två manöverpunkter: en enkel vid dörren (tändning och släckning) och en mer avancerad för manuell dimning och scenariostyrning av armaturer och jalusier. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av armaturer (lysrör och lågvoltshalogenlampor). Styrning av jalusier. Urval med olika belysningsscenarier (armaturer och jalusier). Manöverpunkt för tändning och släckning av grundbelysningen vid dörren. Central manöverpunkt för scenariostyrning av armaturer och jalusier. DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. Somfyjalusier är integrerade i DALI-kretsen. Individuell steglös styrning av armaturgrupper och jalusi samt förprogrammerade scenarier. Ljuset regleras genom dimning av armaturer och mörkläggning med jalusier.

21 21 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Group 3 Grupp 1 (Presentationszon): Lågvoltshalogenlampor som downlights Grupp 2 (Arbetsbelysning): Lysrörsarmaturer Group 2 Group 1 Grupp 3 (Mörkläggning): Jalusier Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Styrenhet för val av DALI ljusscen DALI SC-A Styrenhet för val av DALI grupp DALI GC-A Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Lågvoltshalogen armatur med digitalt dimbart driftdon TE one4all Jalusistyrning med DALI-Somfy animeo-gränssnitt Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS DALI SC-A DALI GC-A PCA EXCEL one4all varierar 2 TE one4all varierar 1 DALI-Somfy animeo IF Broschyr Artikel nr. DALI-handbok comfortdim

22 22 Konferensrum med ljus- och jalusistyrning (DALI) Alternativt scenario: Mörklagt för multimedia/film Alternativt scenario: Presentation (halogen downlights) Rum Funktion Lösning Ett konferensrum är samtidigt en arbetsplats och ett presentationsrum. Lysrörsarmaturer ger en optimal arbetsbelysning med lågvoltshalogen som downlights i presentationszonen. Styrningen av fönstrens jalusier är integrerad i styrsystemet. Systemet har två manöverpunkter: en enkel vid dörren (tändning och släckning) och en mer avancerad manöverpanel vid talarstolen för individuell styrning av armaturer och jalusier. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av armaturer (lysrör och lågvoltshalogenlampor). Styrning av jalusier. Urval med olika belysningsscenarier (armaturer och jalusier). Manöverpunkt för tändning och släckning av grundbelysningen vid dörren. Manöverpunkt för bekväm styrning av armaturer och jalusier från talarstolen. DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. Somfyjalusier är integrerade i DALI-kretsen. Individuell steglös styrning av armaturgrupper och jalusi samt förprogrammerade scenarier. Ljusreglering genom dimning av armaturer och mörkläggning med jalusier. De ingående styrenheterna möjliggör även användning av schemalagda sekvenser.

23 23 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Group 5 Grupp 1 (Presentationszon): Lågvoltshalogenlampor som downlights Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Grupp 2-4 (Arbetsbelysning): Lysrörsarmaturer Grupp 6 (Mörkläggning): Jalusier Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Styrenhet för val av DALI ljusscen DALI SC Manöverpanel talarstol val av DALI ljusgrupp & DALI ljusscen samt sekvens etc. DALI x-touchpanel Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Lågvoltshalogen armatur med digitalt dimbart driftdon TE one4all Jalusistyrning med DALI-Somfy animeo-gränssnitt Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS DALI SC-A DALI x-touchpanel PCA EXCEL one4all varierar 3 TE one4all varierar 1 DALI-Somfy animeo IF Broschyr Artikel nr. DALI-handbok comfortdim x-touchbox&panel

24 24 PRESENTATION FÖRSÄLJNING Skräddarsydda belysningslösningar är en viktig del vid försäljning i butik. Belysningen i butiker ska vara funktionell och samtidigt ge en kreativ effekt. Innovativa lösningar hjälper till att presentera och framhäva produkterna.

25 25 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

26 26 Butik Alternativt scenario: Grundbelysning Alternativt scenario: Skyltfönsterbelysning (natt) Rum Funktion Lösning I en butik används fritt inställbara armaturer för allmänbelysningen och dessa kan även användas som accentbelysning. Lysrörsarmaturer ger en likformig grundbelysning och metallhalogen armaturer bidrar med accent- och skyltfönsterbelysning. Belysningen dimmas respektive släcks beroende på tiden på dygnet. Rumsbelysningen har följande funktioner: Styrning av armaturer (maximalt antal enskilt adresserbara armaturer: 128). Central manöverpunkt för enkel konfiguration och val av scenarier och grupper (16 scenarier, 16 grupper). Tidsberoende scenariostyrning. DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. Tändning, släckning och styrning av armaturerna sköts centralt via en flerspråkig pekskärm. Styrningen kan även integreras i ett Ethernet-nätverk för centraliserad programmering och betjäning. Belysningen kan justeras genom tänd/ släck av metallhalogen armaturer samt dimning av lysrörsarmaturer.

27 27 Monteringsschema Funktionsgrupper Fritt valbara grupper och scenarier tack vare DALI-styrning (max 16grupper & 16scener). PRESENTATION FÖRSÄLJNING Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Styrenhet för val av DALI ljusscen DALI SC-A Manöverpanel för hela rummet DALI x-touchpanel Metallhalogenarmatur (accentbelysning) med digitalt driftdon för tändning och släckning av armaturen via DALI PCI FOX Lysrörsarmatur (Grundbelysning) med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS DALI SC-A DALI x-touchpanel PCI FOX varierar 6 PCA EXCEL one4 all varierar Broschyr Artikel nr. PCA T5 EXCEL one4all lp DALI-handbok comfortdim x-touchbox&panel

28 28 Butik med individuell produktpresentation Individuellt: Färgbelysta presentationsytor (RGB) Alternativt scenario: Presentationsytor och skyltfönsterbelysning (natt) Rum Funktion Lösning I en butik används fritt inställbara armaturer för allmänbelysningen och dessa kan även användas som accentbelysning. Individuellt färgbelysta presentationsytor framhäver individuella produkter. Lysrörsarmaturer ger en likformig grundbelysning och metallhalogenlampor bidrar med accent- och skyltfönsterbelysning. Belysningen dimmas respektive släcks beroende på tiden på dygnet. Rumsbelysningen har följande funktioner: Styrning av armaturer (maximalt antal enskilt adresserbara armaturer: 128). Central manöverpunkt för enkel konfiguration och val av scenarier och gruppen (16 scenarier, 16 grupper). Programmerbara sekvenser i RGB och vitt (3 RGB-zoner). Tidsberoende scenariostyrning. DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. Tändning, släckning och styrning av armaturerna sköts centralt via en flerspråkig pekskärm. Styrningen kan även integreras i ett Ethernet-nätverk för centraliserad programmering och betjäning. Belysningen kan justeras genom dimning av armaturerna.

29 29 Monteringsschema Funktionsgrupper Fritt valbara grupper och scenarier tack vare DALI-styrning (max 16grupper och 16scener). PRESENTATION FÖRSÄLJNING Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Styrenhet för val av DALI ljusscen DALI SC-A Manöverpanel för hela rummet DALI x-touchpanel Metallhalogenarmatur (accentbelysning) med digitalt driftdon för tändning och släckning av armaturen via DALI PCI FOX Lysrörsarmatur (Grundbelysning) med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Lysrörsarmatur (Färgbelysning) med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS DALI SC-A DALI x-touchpanel PCI FOX varierar 6 PCA EXCEL one4 all varierar 9 PCA EXCEL one4 all varierar Broschyr Artikel nr. PCA T5 EXCEL one4all lp DALI-handbok comfortdim x-touchbox&panel

30 30 HOTELL Ljuskomfort ger boendekomfort. Därför måste belysningen uppfylla högsta krav på funktionalitet. Ljusstyrningssystem med förprogrammerade, lätt valbara ljusscenarier för högsta ljuskomfort. Utöver en god allmänbelysning bidrar färgade ljusscenarier till att skapa en behaglig atmosfär i ett rum.

31 31 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

32 32 Hotellrum med spa-avdelning (bad) Alternativ scen: TV Bad med Spa-belysning Rum Funktion Lösning Ett hotellrum förenar flera funktioner på en begränsad yta. Det är samtidigt vardags-, arbets- och sovrum. I badrummet bidrar rätt ljus i högsta grad till att skapa en behaglig atmosfär. Utöver en god allmänbelysning och ett idealiskt ljus vid spegeln förmedlar färgade ljusscenarier harmoni, välbehag, hälsa och livsglädje. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av armaturer (maximalt antal enskilt adresserbara armaturer: 64). Manöverpunkter för enkelt val av scenarier. Programmerbara sekvenser i RGB och vitt. Anslutning för nyckelkortsbrytare. DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. En centralbrytare vid dörren (nyckelkort) stänger av strömmen i rummet. Flera manöverpunkter runt om i rummet förenklar valet av scenarier. Belysningen kan justeras genom dimning av armaturerna.

33 33 Monteringsschema Funktionsgrupper Zone 5 Zon 1 (Allmänbelysning): Lågvoltshalogen armatur Zone 4 Zone 2 Zone 1 Zon 2 (Sängbelysning): Lågvoltshalogen armatur Zon 3 (Arbete/TV): Lågvoltshalogen armatur HOTELL Zone 3 Zon 4 (Bad allmänt/spegel): Lågvoltshalogen armatur Zon 5 (Spa): RGB-LED-sekvens Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Styrenhet för Centralbrytare för rum DALI MC Styrenhet för att välja DALI ljusscen DALI SC-A Gruppstyrenhet DALI GC-A Lågvoltshalogen armatur med digitalt dimbart driftdon TE one4all LED-modul (RGB) LED 0025 K211 Relämodul (rumsbrytare) DALI 3-RM-C Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS DALI MC DALI SC-A DALI GC-A TE one4all varierar 1 LED 0025 K DALI 3-RM-C Broschyr Artikel nr. DALI-handbok comfortdim

34 34 PARKERINGSHUS Parkeringsplatser och parkeringsgarage är en del av trafikmiljön. Ljus är idealiskt för att ge dessa nyttoanläggningar en vänligare framtoning. Det är också av stor betydelse att belysningsanläggningen är energieffektiv. En god belysning minskar den med ökande trafikflöden allt större olycksrisken. Ljus är ett stöd för orienteringen och underlättar igenkänningen av fordon, personer, avgränsningar och hinder. Dessutom verkar belysningen brottsförebyggande, eftersom säker parkering av bilen ökar känslan av trygghet.

35 35 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS PARKERINGS- HUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

36 36 Parkeringshus Minsta belysning 10% Rum Funktion Lösning Parkeringshus och parkeringsgarage kräver en likformig, bländningsfri belysning. Belysningsarmaturerna är upphängda över körbanorna och över själva parkeringsplatserna. Tillträde dygnet runt gör det nödvändigt att använda energisparlampor i kombination med elektroniska driftdon och rörelsedetektorer så att belysningen bara är tänd när någon är närvarande. Armaturerna stängs dock inte av helt, utan dimmas ned till ett förinställt grundvärde. Rumsbelysningen har följande funktioner: Zonspecifika rörelsedetektorer möjliggör energibesparande belysningsstyrning. Dimning av armaturer via de elektroniska driftdonens inbyggda corridor FUNCTION. Energibesparing upp till 50% För att uppnå så låg energiförbrukning som möjligt från belysningen styrs armaturerna med hjälp av individuella rörelsedetektorer i varje zon (närvarostyrning). Vid närvaro fås hög belysningsnivå. När ingen är närvarande släcks inte armaturerna helt, utan dämpas av säkerhetsskäl till en i förväg inställd grundnivå. Genom att corridorfunction är direkt inbyggd i de elektroniska driftdonen möjliggörs en kostnadseffektiv installation.

37 37 Monteringsschema Funktionsgrupper Funktionsgrupperna (armaturer och rörelsedetektorer) är grupperade i sinsemellan oberoende zoner. PARKERINGS- HUS Installationsschema Installationskomponenter Rörelsedetektor 230V med eller utan inbyggd timer (Standard installationsmaterial) Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. n Rörelsedetektor 230V m PCA EXCEL / PCA ECO varierar Broschyr Artikel nr. PCA T5 EXCEL one4all lp PCA ECO corridorfunction

38 38 INDUSTRI TEKNIK Ljus är en produktivitetsfaktor. God belysning i produktions-, monterings- och lagerhallar samt i kontorsutrymmen är en förutsättning för ökad produktivitet, minskad trötthet, minskat spill och färre arbetsplatsolyckor. Dessutom ställer produktion mycket höga krav på en industrilokals flexibilitet, funktionalitet och byggnadsteknik, krav som kan lösas med ett modernt ljusstyrningssystem. I industrihallar med fönster eller ljuskupoler på taket kan det infallande dagsljuset kombineras med elektroniska belysningssystem för att uppnå energibesparingar och sänkta driftkostnader.

39 39 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

40 40 Produktionshallar Dagsljusstyrd reglering av armaturerna Rum Funktion Lösning Belysningsarmaturerna är upphängda i tre lysrörsgrupper längs produktionslinorna. Infallande dagsljus (från takfönster och sidofönster) kompletteras med hjälp av ett dagsljusreglerat belysningssystem. Grundläggande och maximal ljusstyrka kan definieras för varje enskild zon. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dagsljusstyrd reglering av armaturerna (maximalt antal armaturer: 300). Manöverpunkt för tändning och släckning samt inställning av dimningsnivå av belysningen vid dörren. Energibesparing upp till 30%. Tändning, släckning och styrning av armaturerna sköts med lokala brytare i de enskilda hallzonerna. Energibesparing möjliggörs genom dagsljusstyrd dimning av armaturerna. digital DSI interface

41 41 Monteringsschema Funktionsgrupper Group 3 Armaturerna är upphängda i tre lysrörsgrupper längs produktionslinjerna. Group 2 Group 1 Installationsschema Installationskomponenter INDUSTRI TEKNIK modulardim Styrmodul för montage i elcentral modulardim BASIC Dagsljussensor Sensor DAYLIGHT Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA ECO modulardim dagsljusmodul för montage i elcentral modulardim DM Tryckknapp - återfjädrande (Standard installationsmaterial) Strömbrytare för dagsljusreglering (Standard installationsmaterial) Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 modulardim BASIC Sensor DAYLIGHT PCA ECO varierar 1 modulardim DM Tryckknapp 1 Brytare Broschyr Artikel nr. PCA ECO modulardim

42 42 NÖDLJUS SÄKERHET Ljus erbjuder säkerhet. Därför är nöd- och säkerhetsbelysning längs utrymningsvägar föreskriven i lag för bland annat arbetslokaler, kontorsbyggnader, samlingssalar, hotell, stora garage etc. Belysningen måste ge fullgod orientering längs utrymningsvägar och på våningsplan och orientering för säker tillgång till räddningsutrustning. Nödljus- och säkerhetsarmaturer är en del av ett helhetskoncept som garanterar en optimal hantering och säker drift av de anslutna hänvisnings- och ledljusarmaturerna.

43 43 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

44 44 NÖDLJUSSYSTEM FÖR EN MEDELSTOR BYGGNAD (MAX. 120 NÖDLJUSARMATURER) Central styrning via en e-touchpanel för samtliga anslutna hänvisnings- och ledljusenheter. System Funktion Lösning Nödbelysning som är fördelad över flera våningsplan och långa avstånd i en byggnad kan övervakas och betjänas centralt på ett användarvänligt sätt. Upp till 120st DALI-baserade hänvisnings- och ledljusenheter kan integreras i systemet. Systemet har följande funktioner: Nödbelysningssystem (maximalt antal hänvisnings- och ledljusarmaturer: 120st i två DALI-kretsar). Central manöverpunkt för driftsättning och övervakning. Patenterat identifikationssystem för de anslutna enheterna. Automatisk aktivering, övervakning och testrapportering av funktionstest och batteritest i enlighet med relevanta standarder. Driftsättning, övervakning och testrapportering sköts via en central bildskärm med pekskärmsfunktion. Det användarvänliga gränssnittet underlättar driftsättning och hantering av nödbelysningssystemet i enlighet med relevanta standarder. Systemet kan när som helst byggas ut till en anläggning med upp till 600 hänvisningsoch ledljusenheter i ett Ethernet-nätverk med flera manöverpunkter.

45 45 Installationsschema Funktionsgrupper Upp till 120 hänvisnings- och ledljusenheter kan inkluderas i två DALI-kretsar och övervakas centralt. Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Manöverpanel nödbelysningssystem DALI e-touchpanel Hänvisningsarmatur EM powerled, nödljusenhet för LED-system Permanent inkopplad ledarmatur med DALI-baserad nödljusenhet EM PRO och elektroniskt driftdon NÖDLJUS SÄKERHET Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 2 DALI PS DALI e-touchpanel n EM PRO EZ varierar m EM powerled varierar Broschyr Artikel nr. e-touchbox&panel EM PRO EM powerled

46 46 Nätverksanslutet nödljussystem (max. 600 nödljusarmaturer) Decentraliserad styrning från upp till 5 e-touchpanel:er och central övervakning via PC av alla anslutna hänvisnings- och ledljusenheter. System Funktion Lösning Nödbelysning som är fördelad över flera våningsplan och långa avstånd i en byggnad kan övervakas och betjänas centralt på ett användarvänligt sätt. Upp till 600 DALI-baserade hänvisnings- och ledljusenheter kan integreras i systemet. Systemet har följande funktioner: Nödbelysningssystem (maximalt antal hänvisnings- och ledljusarmaturer: 600 i 10 DALI-kretsar). Decentraliserade manöverpunkter för drifttagning och övervakning. Patenterat identifikationssystem för de anslutna enheterna. Automatisk aktivering och central testrapportering i enlighet med relevanta standarder. Central betjäning och övervakning via lokalt nätverk och vanlig PC. Sammankopplade manöverpunkter (pekskärmar) i ett lokalt nätverk möjliggör anslutning av upp till 600 DALI-baserade hänvisnings- och ledljusenheter som kan betjänas och övervakas med hjälp av programvaran EM-LINK från en centralt placerad PC. Det användarvänliga gränssnittet underlättar drifttagning och hantering av nödbelysningssystemet i enlighet med relevanta standarder (övervakning och testrapportering).

47 47 Installationsschema Funktionsgrupper Upp till 5 delsystem kan anslutas till varandra via ett lokalt nätverk. Varje delsystem styrs från en e-touchpanel och kan innehålla upp till 120 hänvisnings- och ledljusenheter. Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Manöverpanel nödbelysningssystem DALI e-touchpanel Hänvisningsarmatur EM powerled, nödljusenhet för LED-system Permanent inkopplad ledarmatur med DALI-baserad nödljusenhet EM PRO och elektroniskt driftdon Nätverks-switch (Standardkomponent) Persondator (Standardkomponent) med programvaran EM-LINK NÖDLJUS SÄKERHET Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 4 DALI PS DALI e-touchpanel n EM PRO EZ varierar m EM powerled varierar 1 Nätverks-switch 1 Persondator 1 Programvara EM-LINK Broschyr Artikel nr. EM PRO

48 48 IDROTT Varje idrott ställer sina egna krav på belysningen. Idrottshallar används ofta även för andra evenemang än sport och idrott, t.ex. för scenuppträdanden eller utställningar. Belysningen måste kunna anpassas till denna multifunktion. Den mångfald av sporter och idrotter som utövas i en idrottshall ställer även olika krav på belysningen. Lagsporter kräver en jämn belysning i hela hallen. Sporter med snabba rörelseförlopp kräver högre belysningsnivåer än långsammare sporter. För att möjliggöra en optimal användning av ljus och energi i delar av en hall bör allmänbelysningen vara dimbar och de enskilda zonerna vara separat styrbara. Extra belysningssystem, försedda med genomtänkt ljusstyrning, möjliggör en flexibel användning av hallen.

Ljusfabriken 80% 100% LED Genombrottet för LEDtekniken

Ljusfabriken 80% 100% LED Genombrottet för LEDtekniken E Ljusfabriken tune the light : Möjligheterna att gestalta arkitektur med hjälp av ljus är oändliga. ERCO utvecklar metoder och verktyg för att skapa och styra ljus. Så blir ljuset arkitekturens fjärde

Läs mer

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv Skriva. Pausa. Sälja. Läsa. Skapa. Tänka. Videokonferera. Fika. Välkommen till det flexibla, aktivitetsbaserade kontoret. Här finns

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Användningsområden. computer gross, empoli it. Hertz autovermietung, frankfurt de. agentur Boros, Berlin de. symantec, dubai ae

Användningsområden. computer gross, empoli it. Hertz autovermietung, frankfurt de. agentur Boros, Berlin de. symantec, dubai ae LJUS FÖR kontor Ljus för kontor 3 I moderna kontorskoncept är det användarna som står i centrum och därmed också inredningsdesign och kontorsbelysning. En intelligent ljuslösning bidrar till att öka människors

Läs mer

Quantum komplett belysningsstyrning Bättre ljus- och arbetsmiljö samtidigt som det går åt mindre energi. Photography Nic Lehoux

Quantum komplett belysningsstyrning Bättre ljus- och arbetsmiljö samtidigt som det går åt mindre energi. Photography Nic Lehoux Quantum komplett belysningsstyrning Bättre ljus- och arbetsmiljö samtidigt som det går åt mindre energi Photography Nic Lehoux Photography Nic Lehoux UTMANINGEN: OPTIMERING AV ELEKTRISK BELYSNING OCH DAGSLJUS

Läs mer

e-sense Connect Manual för installation i lärosal

e-sense Connect Manual för installation i lärosal e-sense Connect Manual för installation i lärosal Innehåll Introduktion trådlös kommunikation e-sense Connect 3 Komponenter 4 5 Installationsexempel 6 Systemuppbyggnad, gruppindelning 7 Placering av Kontroll

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

LED för en levande stad. Belysning gör staden mer levande

LED för en levande stad. Belysning gör staden mer levande LED för en levande stad Belysning gör staden mer levande Philips LEDbelysning ett samarbete Med hjälp av vitt ljus kan du framhäva arkitekturen i din stad och göra den både trevligare och säkrare nattetid.

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

Energieffektivitet med KNX

Energieffektivitet med KNX Innehållsförteckning KNX är grön teknik 4 Studie: Högskolan i Bremen (Tyskland) KNX-standarden har möjliggjort avsevärda energibesparingar 5 Nya SciTec-centret på Oundle-skolan i Peterborough (Storbritannien)

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Din guide till en bekvämare & tryggare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla

Din guide till en bekvämare & tryggare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla Din guide till en bekvämare & tryggare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla Compare-IT Compare-IT Compare-IT är ett innovativt företag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och smarta hemlösningar.

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Telefoni har aldrig varit enklare!

Telefoni har aldrig varit enklare! Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, betala endast för de anknytningar, tjänster och funktioner ni behöver.

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

Telefoni har aldrig varit enklare!

Telefoni har aldrig varit enklare! Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, betala endast för de anknytningar, tjänster och funktioner ni behöver.

Läs mer

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektivt ljus i boendemiljö Energieffektivt ljus i boendemiljö Teknikutveckling och demonstration av nya belysningslösningar Författare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Janine af Klintberg, Sustainable Innovation Delvis

Läs mer

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar LUXCONTROL smartdim SM lp data & instruktion 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar luxcontrol smartdim Digital styrmodul till PCA/TE one4all/pcd smartdim SM lp Styrning med dagsljussensor/tryckknapp/rörelsedetektor

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

ELFACK MAGNETER. &LIGHT Fyra starka. Perfekt tillfälle att visa upp. Smart Grid Karl Elfstadius

ELFACK MAGNETER. &LIGHT Fyra starka. Perfekt tillfälle att visa upp. Smart Grid Karl Elfstadius Fastighetsdagen Perfekt tillfälle att visa upp nyheter sid 12 Miljö & energidagen Smart Grid Karl Elfstadius berättar sid 5 Arkitekten Olof Hallberg: Konstljuset är extra viktigt på våra breddgrader sid

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Universitetsbiblioteket i Karlstad är ett utmärkt exempel på hur man sparar energi genom att utnyttja dagsljuset. Belysningen består av dimbara kompaktlysrör

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning 2007/08 www.systemair.se Välkommen till Systemair Välkommen till Systemairs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2007-30 april 2008. Vi har bakom oss ett händelserikt år med Exportrådets

Läs mer

Om ABB. ABB är ett av världens ledande kraftoch automationsföretag.

Om ABB. ABB är ett av världens ledande kraftoch automationsföretag. Redo för Next Level ABB-koncernens årsredovisning 2014 Om ABB ABB är ett av världens ledande kraftoch automationsföretag. Vår portfölj omfattar allt från strömbrytare och anslutningsdon till robotar och

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/15

ÅRSREDOVISNING 2014/15 ÅRSREDOVISNING 2014/15 INNEHÅLL Innehåll Systemair gjorde sex företagsförvärv under 2014/15 Systemair i korthet 1 2014/2015 i korthet 2 Koncernchefens ord 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Förvärv 9 Kärnvärden

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer