APPLIKATIONS GUIDE LJUSSTYRNINGSSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APPLIKATIONS GUIDE LJUSSTYRNINGSSYSTEM"

Transkript

1 APPLIKATIONS GUIDE LJUSSTYRNINGSSYSTEM

2

3

4 4 Innehållsförteckning

5 5 INLEDNING 6 APPLIKATIONER 8 KONTOR 10 Kontorsrum med närvarostyrning och dagsljusreglering 12 Kontorslandskap med dagsljusreglering (DSI) 14 Kontorslandskap med närvarostyrning och dagsljusreglering (DSI) 16 Kontorslandskap med närvarostyrning och dagsljusreglering (DALI) 18 Mötesrum med ljus- och jalusistyrning (DALI) 20 Konferensrum med ljus- och jalusistyrning (DALI) 22 PRESENTATION FÖRSÄLJNING 24 Butik 26 Butik med individuell produktpresentation 28 HOTELL 30 Hotellrum med spa-avdelning (bad) 32 PARKERINGSHUS 34 Parkeringshus 36 INDUSTRI TEKNIK 38 Produktionshallar 40 NÖDLJUS SÄKERHET 42 Nödljussystem för en medelstor byggnad (max. 120 nödljusarmaturer) 44 Nätverksanslutet nödljussystem (max. 600 nödljusarmaturer) 46 IDROTT 48 Idrottshallar 50 TEKNISK INFORMATION ORDLISTA 52 PIKTOGRAM 54 ORDLISTA med fackuttryck som används i denna handledning 56 SÖKREGISTER 58 ADRESSER 62

6 6 INLEDNING»A world of bright ideas.«

7 7 Med hjälp av ljus vill vi skapa upplevelser, underlätta människors arbete samt förbättra deras kommunikation och säkerhet, fullt medvetna om vårt ansvar för miljön. I linje med denna vision utvecklar TridonicAtco sedan över 50 år produkter som gör det möjligt för företagets kunder att ta fram innovativa applikationer som inte bara motsvarar ergonomiska, ekonomiska och miljömässiga krav utan som även skapar ett mervärde. Vilken kombination av armaturer, ljusstyrning och nödbelysning som behövs beror på byggnadens arkitektur för den aktuella applikationen. Den här broschyren visar exempel på några sådana applikationer. Högkvalitativa koncept, innovativ teknik för hög användarvänlighet, enkel installation och maximal energieffektivitet gör varje applikation unik. De valda exemplen kan användas direkt som de är eller anpassas efter individuella krav. En global Partner. TridonicAtco har positionerat sig som en global partner på den internationella projektmarknaden med OEM-tillverkare, arkitekter, elkonsulter, elinstallatörer och grossister samt internationella distributörer och återförsäljare. Ett brett utbud av individuellt utformade tjänster utgör grunden för våra integrerade projektlösningar.

8 8 APPLIKATIONER

9 9 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

10 10 KONTOR Nya arbetsformer förändrar både rummens struktur och belysning. Flexibilitet är ett måste för såväl människor, arkitektur som ljus för att underlätta kommunikation och motivation samt höja livskvaliteten på kontor och i skolor. Individuella lösningar anpassas till olika krav. Dagsljusreglering och närvarostyrning sänker belysningens energiförbrukning till ett minimum. Modern nätverksarkitektur minskar ledningsdragningen och möjliggör flexibilitet vid om- och tillbyggnad.

11 11 KONTOR KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

12 12 Kontorsrum med närvarostyrning och dagsljusreglering Dagsljusstyrd reglering av armaturerna Rum Funktion Lösning Kontorsrummet har två arbetsplatser. Rummets belysning regleras beroende på dagsljuset. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av lysrör (samma nivå för alla armaturer i samma krets). Armaturernas ljusstyrka regleras med dagsljuset. Reglage för belysningens börvärde. Automatisk avstängning när ingen befinner sig i rummet (only-off). Energibesparing upp till 75% Styrning av armaturer via DSI. En dagsljussensor reglerar belysningsstyrkan i hela rummet. Armaturerna tänds via en tryckknapp vid dörren. Armaturerna släcks automatiskt när det inte finns någon i rummet. En rörelsedetektor och en dagsljussensor är integrerad direkt i armaturkretsen. digital DSI interface

13 13 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Rumsbelysning Installationsschema Installationskomponenter smartdim Styrmodul smartdim SM lp Tryckknapp - återfjädrande (Standard installationsmaterial) Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA ECO Dagsljussensor och rörelsedetektor smartdim Sensor 2 Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 smartdim SM lp Tryckknapp 4 PCA ECO varierar 1 smartdim Sensor Broschyr Artikel nr. PCA ECO

14 14 Kontorslandskap med dagsljusreglering (DSI) Individuell styrning av armaturgrupperna (dagsljusstyrd reglering) Rum Funktion Lösning Kontorslandskapet omfattar sex arbetsplatser samt en skåp- och gångzon (t.ex. dokumentarkiv). Rummets belysning regleras beroende på dagsljuset. Rumsbelysningen har följande funktioner: Armaturernas ljusstyrka regleras steglöst i förhållande till dagsljuset. Armaturgruppernas dimningsnivå vid fullt dagsljus kan t.ex. ställas in beroende av avståndet från fönstren till armaturgruppen (t.ex. 20% - 50% - 100%). Styrning av armaturer via DSI. En dagsljussensor reglerar belysningsstyrkan i hela rummet. Armaturerna tänds via en tryckknapp vid dörren. Energibesparing upp till 60% digital DSI interface

15 15 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Rumsbelysning Installationsschema Installationskomponenter modulardim Styrmodul modulardim BASIC Dagsljussensor Sensor DAYLIGHT Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA ECO modulardim Dagsljusmodul modulardim DM Tryckknapp (Standard installationsmaterial) Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 modulardim BASIC Sensor DAYLIGHT PCA ECO varierar 1 modulardim DM Tryckknapp Broschyr Artikel nr. PCA ECO modulardim

16 16 Kontorslandskap med närvarostyrning och dagsljusreglering (DSI) Alternativ: Individuell arbetsplats (dagsljusberoende styrning) Rum Funktion Lösning Kontorslandskapet omfattar sex arbetsplatser i tre öar samt en skåp- och gångzon (t.ex. dokumentarkiv). Belysningen över kontorsöarna styrs automatiskt av närvaron av personer och regleras även i förhållande till dagsljuset. Belysningen över arkivzonen är fast ljus (on/off). Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av lysrörsarmaturer. Närvarostyrning vid arbetsplatserna. Armaturernas ljusstyrka regleras med dagsljuset. Energibesparing upp till 75% Styrning av armaturerna över kontorsöarna via DSI. En rörelsedetektor och en dagsljussensor är integrerad direkt i armaturkretsen över varje kontorsö. Armaturerna över arkivzonen tänds och släcks via en strömbrytare vid dörren. digital DSI interface

17 17 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Grupp 1-3 (kontorsöar): Lysrörsarmaturer Grupp 4 (arkiv-/gångzon): Lysrörsarmaturer Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Installationsschema Installationskomponenter smartdim Styrmodul smartdim SM lp Strömbrytare (Standard installationsmaterial) Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA ECO Dagsljussensor och rörelsedetektor smartdim Sensor 2 Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 3 smartdim SM lp Tryckknapp 18 PCA ECO varierar 3 smartdim Sensor Broschyr Artikel nr. PCA ECO switchdim

18 18 Kontorslandskap med närvarostyrning och dagsljusreglering (DALI) Alternativ: Individuell arbetsplats (dagsljusberoende styrning) Alternativ: Individuell arbetsplats och arkivzon (dagsljusberoende styrning) Rum Funktion Lösning Kontorslandskapet omfattar sex arbetsplatser i tre öar samt en skåp- och gångzon (t.ex. dokumentarkiv). Belysningen styrs automatiskt av närvaron av personer och regleras även efter dagsljuset. Önskad ljusstyrka ställs in individuellt över arbetsplatserna med hjälp av en fjärrkontroll. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av lysrörsarmaturer. Närvarostyrning. Armaturernas ljusstyrka regleras med dagsljuset. Individuell inställning av ljusstyrkan över arbetsplatserna. Energibesparing upp till 75% DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. Driftdonen och sensorerna är integrerade i DALI-kretsen Armaturerna är uppdelade i fyra grupper. Varje grupp styrs individuellt av en kombinerad rörelsedetektor och dagsljussensor per grupp.

19 19 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Grupp 1-3 (kontorsöar): Lysrörsarmaturer Grupp 4 (arkiv-/gångzon): Lysrörsarmaturer Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Fjärrkontroll för manuell styrning IR-SMART Controller Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Dagsljussensor och rörelsedetektor DALI MSensor Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS IR-SMART Controller PCA EXCEL one4all varierar 6 DALI MSensor Broschyr Artikel nr. DALI-handbok comfortdim

20 20 Mötesrum med ljus- och jalusistyrning (DALI) Alternativt scenario: Presentation/diskussion Alternativt scenario: Multimedia/film Rum Funktion Lösning Ett mötesrum är samtidigt en arbetsplats och ett presentationsrum. Lysrörsarmaturer ger en optimal arbetsbelysning med lågvoltshalogenlampor som downlights i presentationszonen. Styrningen av fönstrens jalusier är integrerad i styrsystemet. Systemet har två manöverpunkter: en enkel vid dörren (tändning och släckning) och en mer avancerad för manuell dimning och scenariostyrning av armaturer och jalusier. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av armaturer (lysrör och lågvoltshalogenlampor). Styrning av jalusier. Urval med olika belysningsscenarier (armaturer och jalusier). Manöverpunkt för tändning och släckning av grundbelysningen vid dörren. Central manöverpunkt för scenariostyrning av armaturer och jalusier. DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. Somfyjalusier är integrerade i DALI-kretsen. Individuell steglös styrning av armaturgrupper och jalusi samt förprogrammerade scenarier. Ljuset regleras genom dimning av armaturer och mörkläggning med jalusier.

21 21 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Group 3 Grupp 1 (Presentationszon): Lågvoltshalogenlampor som downlights Grupp 2 (Arbetsbelysning): Lysrörsarmaturer Group 2 Group 1 Grupp 3 (Mörkläggning): Jalusier Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Styrenhet för val av DALI ljusscen DALI SC-A Styrenhet för val av DALI grupp DALI GC-A Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Lågvoltshalogen armatur med digitalt dimbart driftdon TE one4all Jalusistyrning med DALI-Somfy animeo-gränssnitt Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS DALI SC-A DALI GC-A PCA EXCEL one4all varierar 2 TE one4all varierar 1 DALI-Somfy animeo IF Broschyr Artikel nr. DALI-handbok comfortdim

22 22 Konferensrum med ljus- och jalusistyrning (DALI) Alternativt scenario: Mörklagt för multimedia/film Alternativt scenario: Presentation (halogen downlights) Rum Funktion Lösning Ett konferensrum är samtidigt en arbetsplats och ett presentationsrum. Lysrörsarmaturer ger en optimal arbetsbelysning med lågvoltshalogen som downlights i presentationszonen. Styrningen av fönstrens jalusier är integrerad i styrsystemet. Systemet har två manöverpunkter: en enkel vid dörren (tändning och släckning) och en mer avancerad manöverpanel vid talarstolen för individuell styrning av armaturer och jalusier. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av armaturer (lysrör och lågvoltshalogenlampor). Styrning av jalusier. Urval med olika belysningsscenarier (armaturer och jalusier). Manöverpunkt för tändning och släckning av grundbelysningen vid dörren. Manöverpunkt för bekväm styrning av armaturer och jalusier från talarstolen. DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. Somfyjalusier är integrerade i DALI-kretsen. Individuell steglös styrning av armaturgrupper och jalusi samt förprogrammerade scenarier. Ljusreglering genom dimning av armaturer och mörkläggning med jalusier. De ingående styrenheterna möjliggör även användning av schemalagda sekvenser.

23 23 KONTOR Monteringsschema Funktionsgrupper Group 5 Grupp 1 (Presentationszon): Lågvoltshalogenlampor som downlights Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Grupp 2-4 (Arbetsbelysning): Lysrörsarmaturer Grupp 6 (Mörkläggning): Jalusier Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Styrenhet för val av DALI ljusscen DALI SC Manöverpanel talarstol val av DALI ljusgrupp & DALI ljusscen samt sekvens etc. DALI x-touchpanel Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Lågvoltshalogen armatur med digitalt dimbart driftdon TE one4all Jalusistyrning med DALI-Somfy animeo-gränssnitt Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS DALI SC-A DALI x-touchpanel PCA EXCEL one4all varierar 3 TE one4all varierar 1 DALI-Somfy animeo IF Broschyr Artikel nr. DALI-handbok comfortdim x-touchbox&panel

24 24 PRESENTATION FÖRSÄLJNING Skräddarsydda belysningslösningar är en viktig del vid försäljning i butik. Belysningen i butiker ska vara funktionell och samtidigt ge en kreativ effekt. Innovativa lösningar hjälper till att presentera och framhäva produkterna.

25 25 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

26 26 Butik Alternativt scenario: Grundbelysning Alternativt scenario: Skyltfönsterbelysning (natt) Rum Funktion Lösning I en butik används fritt inställbara armaturer för allmänbelysningen och dessa kan även användas som accentbelysning. Lysrörsarmaturer ger en likformig grundbelysning och metallhalogen armaturer bidrar med accent- och skyltfönsterbelysning. Belysningen dimmas respektive släcks beroende på tiden på dygnet. Rumsbelysningen har följande funktioner: Styrning av armaturer (maximalt antal enskilt adresserbara armaturer: 128). Central manöverpunkt för enkel konfiguration och val av scenarier och grupper (16 scenarier, 16 grupper). Tidsberoende scenariostyrning. DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. Tändning, släckning och styrning av armaturerna sköts centralt via en flerspråkig pekskärm. Styrningen kan även integreras i ett Ethernet-nätverk för centraliserad programmering och betjäning. Belysningen kan justeras genom tänd/ släck av metallhalogen armaturer samt dimning av lysrörsarmaturer.

27 27 Monteringsschema Funktionsgrupper Fritt valbara grupper och scenarier tack vare DALI-styrning (max 16grupper & 16scener). PRESENTATION FÖRSÄLJNING Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Styrenhet för val av DALI ljusscen DALI SC-A Manöverpanel för hela rummet DALI x-touchpanel Metallhalogenarmatur (accentbelysning) med digitalt driftdon för tändning och släckning av armaturen via DALI PCI FOX Lysrörsarmatur (Grundbelysning) med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS DALI SC-A DALI x-touchpanel PCI FOX varierar 6 PCA EXCEL one4 all varierar Broschyr Artikel nr. PCA T5 EXCEL one4all lp DALI-handbok comfortdim x-touchbox&panel

28 28 Butik med individuell produktpresentation Individuellt: Färgbelysta presentationsytor (RGB) Alternativt scenario: Presentationsytor och skyltfönsterbelysning (natt) Rum Funktion Lösning I en butik används fritt inställbara armaturer för allmänbelysningen och dessa kan även användas som accentbelysning. Individuellt färgbelysta presentationsytor framhäver individuella produkter. Lysrörsarmaturer ger en likformig grundbelysning och metallhalogenlampor bidrar med accent- och skyltfönsterbelysning. Belysningen dimmas respektive släcks beroende på tiden på dygnet. Rumsbelysningen har följande funktioner: Styrning av armaturer (maximalt antal enskilt adresserbara armaturer: 128). Central manöverpunkt för enkel konfiguration och val av scenarier och gruppen (16 scenarier, 16 grupper). Programmerbara sekvenser i RGB och vitt (3 RGB-zoner). Tidsberoende scenariostyrning. DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. Tändning, släckning och styrning av armaturerna sköts centralt via en flerspråkig pekskärm. Styrningen kan även integreras i ett Ethernet-nätverk för centraliserad programmering och betjäning. Belysningen kan justeras genom dimning av armaturerna.

29 29 Monteringsschema Funktionsgrupper Fritt valbara grupper och scenarier tack vare DALI-styrning (max 16grupper och 16scener). PRESENTATION FÖRSÄLJNING Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Styrenhet för val av DALI ljusscen DALI SC-A Manöverpanel för hela rummet DALI x-touchpanel Metallhalogenarmatur (accentbelysning) med digitalt driftdon för tändning och släckning av armaturen via DALI PCI FOX Lysrörsarmatur (Grundbelysning) med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Lysrörsarmatur (Färgbelysning) med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL one4all Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS DALI SC-A DALI x-touchpanel PCI FOX varierar 6 PCA EXCEL one4 all varierar 9 PCA EXCEL one4 all varierar Broschyr Artikel nr. PCA T5 EXCEL one4all lp DALI-handbok comfortdim x-touchbox&panel

30 30 HOTELL Ljuskomfort ger boendekomfort. Därför måste belysningen uppfylla högsta krav på funktionalitet. Ljusstyrningssystem med förprogrammerade, lätt valbara ljusscenarier för högsta ljuskomfort. Utöver en god allmänbelysning bidrar färgade ljusscenarier till att skapa en behaglig atmosfär i ett rum.

31 31 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

32 32 Hotellrum med spa-avdelning (bad) Alternativ scen: TV Bad med Spa-belysning Rum Funktion Lösning Ett hotellrum förenar flera funktioner på en begränsad yta. Det är samtidigt vardags-, arbets- och sovrum. I badrummet bidrar rätt ljus i högsta grad till att skapa en behaglig atmosfär. Utöver en god allmänbelysning och ett idealiskt ljus vid spegeln förmedlar färgade ljusscenarier harmoni, välbehag, hälsa och livsglädje. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dimning av armaturer (maximalt antal enskilt adresserbara armaturer: 64). Manöverpunkter för enkelt val av scenarier. Programmerbara sekvenser i RGB och vitt. Anslutning för nyckelkortsbrytare. DALI-driftdon säkerställer god användarvänlighet, möjlighet till utbyggnad och en framtidssäkrad belysningslösning. En centralbrytare vid dörren (nyckelkort) stänger av strömmen i rummet. Flera manöverpunkter runt om i rummet förenklar valet av scenarier. Belysningen kan justeras genom dimning av armaturerna.

33 33 Monteringsschema Funktionsgrupper Zone 5 Zon 1 (Allmänbelysning): Lågvoltshalogen armatur Zone 4 Zone 2 Zone 1 Zon 2 (Sängbelysning): Lågvoltshalogen armatur Zon 3 (Arbete/TV): Lågvoltshalogen armatur HOTELL Zone 3 Zon 4 (Bad allmänt/spegel): Lågvoltshalogen armatur Zon 5 (Spa): RGB-LED-sekvens Installationsschema Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Styrenhet för Centralbrytare för rum DALI MC Styrenhet för att välja DALI ljusscen DALI SC-A Gruppstyrenhet DALI GC-A Lågvoltshalogen armatur med digitalt dimbart driftdon TE one4all LED-modul (RGB) LED 0025 K211 Relämodul (rumsbrytare) DALI 3-RM-C Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 DALI PS DALI MC DALI SC-A DALI GC-A TE one4all varierar 1 LED 0025 K DALI 3-RM-C Broschyr Artikel nr. DALI-handbok comfortdim

34 34 PARKERINGSHUS Parkeringsplatser och parkeringsgarage är en del av trafikmiljön. Ljus är idealiskt för att ge dessa nyttoanläggningar en vänligare framtoning. Det är också av stor betydelse att belysningsanläggningen är energieffektiv. En god belysning minskar den med ökande trafikflöden allt större olycksrisken. Ljus är ett stöd för orienteringen och underlättar igenkänningen av fordon, personer, avgränsningar och hinder. Dessutom verkar belysningen brottsförebyggande, eftersom säker parkering av bilen ökar känslan av trygghet.

35 35 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS PARKERINGS- HUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

36 36 Parkeringshus Minsta belysning 10% Rum Funktion Lösning Parkeringshus och parkeringsgarage kräver en likformig, bländningsfri belysning. Belysningsarmaturerna är upphängda över körbanorna och över själva parkeringsplatserna. Tillträde dygnet runt gör det nödvändigt att använda energisparlampor i kombination med elektroniska driftdon och rörelsedetektorer så att belysningen bara är tänd när någon är närvarande. Armaturerna stängs dock inte av helt, utan dimmas ned till ett förinställt grundvärde. Rumsbelysningen har följande funktioner: Zonspecifika rörelsedetektorer möjliggör energibesparande belysningsstyrning. Dimning av armaturer via de elektroniska driftdonens inbyggda corridor FUNCTION. Energibesparing upp till 50% För att uppnå så låg energiförbrukning som möjligt från belysningen styrs armaturerna med hjälp av individuella rörelsedetektorer i varje zon (närvarostyrning). Vid närvaro fås hög belysningsnivå. När ingen är närvarande släcks inte armaturerna helt, utan dämpas av säkerhetsskäl till en i förväg inställd grundnivå. Genom att corridorfunction är direkt inbyggd i de elektroniska driftdonen möjliggörs en kostnadseffektiv installation.

37 37 Monteringsschema Funktionsgrupper Funktionsgrupperna (armaturer och rörelsedetektorer) är grupperade i sinsemellan oberoende zoner. PARKERINGS- HUS Installationsschema Installationskomponenter Rörelsedetektor 230V med eller utan inbyggd timer (Standard installationsmaterial) Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA EXCEL Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. n Rörelsedetektor 230V m PCA EXCEL / PCA ECO varierar Broschyr Artikel nr. PCA T5 EXCEL one4all lp PCA ECO corridorfunction

38 38 INDUSTRI TEKNIK Ljus är en produktivitetsfaktor. God belysning i produktions-, monterings- och lagerhallar samt i kontorsutrymmen är en förutsättning för ökad produktivitet, minskad trötthet, minskat spill och färre arbetsplatsolyckor. Dessutom ställer produktion mycket höga krav på en industrilokals flexibilitet, funktionalitet och byggnadsteknik, krav som kan lösas med ett modernt ljusstyrningssystem. I industrihallar med fönster eller ljuskupoler på taket kan det infallande dagsljuset kombineras med elektroniska belysningssystem för att uppnå energibesparingar och sänkta driftkostnader.

39 39 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

40 40 Produktionshallar Dagsljusstyrd reglering av armaturerna Rum Funktion Lösning Belysningsarmaturerna är upphängda i tre lysrörsgrupper längs produktionslinorna. Infallande dagsljus (från takfönster och sidofönster) kompletteras med hjälp av ett dagsljusreglerat belysningssystem. Grundläggande och maximal ljusstyrka kan definieras för varje enskild zon. Rumsbelysningen har följande funktioner: Dagsljusstyrd reglering av armaturerna (maximalt antal armaturer: 300). Manöverpunkt för tändning och släckning samt inställning av dimningsnivå av belysningen vid dörren. Energibesparing upp till 30%. Tändning, släckning och styrning av armaturerna sköts med lokala brytare i de enskilda hallzonerna. Energibesparing möjliggörs genom dagsljusstyrd dimning av armaturerna. digital DSI interface

41 41 Monteringsschema Funktionsgrupper Group 3 Armaturerna är upphängda i tre lysrörsgrupper längs produktionslinjerna. Group 2 Group 1 Installationsschema Installationskomponenter INDUSTRI TEKNIK modulardim Styrmodul för montage i elcentral modulardim BASIC Dagsljussensor Sensor DAYLIGHT Lysrörsarmatur med digitalt dimbart driftdon PCA ECO modulardim dagsljusmodul för montage i elcentral modulardim DM Tryckknapp - återfjädrande (Standard installationsmaterial) Strömbrytare för dagsljusreglering (Standard installationsmaterial) Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 1 modulardim BASIC Sensor DAYLIGHT PCA ECO varierar 1 modulardim DM Tryckknapp 1 Brytare Broschyr Artikel nr. PCA ECO modulardim

42 42 NÖDLJUS SÄKERHET Ljus erbjuder säkerhet. Därför är nöd- och säkerhetsbelysning längs utrymningsvägar föreskriven i lag för bland annat arbetslokaler, kontorsbyggnader, samlingssalar, hotell, stora garage etc. Belysningen måste ge fullgod orientering längs utrymningsvägar och på våningsplan och orientering för säker tillgång till räddningsutrustning. Nödljus- och säkerhetsarmaturer är en del av ett helhetskoncept som garanterar en optimal hantering och säker drift av de anslutna hänvisnings- och ledljusarmaturerna.

43 43 KONTOR PRESENTATION FÖRSÄLJNING HOTELL PARKERINGSHUS INDUSTRI TEKNIK NÖDLJUS SÄKERHET NÖDLJUS SÄKERHET IDROTT TEKNISK INFORMATION ORDLISTA SÖKREGISTER ADRESSER

44 44 NÖDLJUSSYSTEM FÖR EN MEDELSTOR BYGGNAD (MAX. 120 NÖDLJUSARMATURER) Central styrning via en e-touchpanel för samtliga anslutna hänvisnings- och ledljusenheter. System Funktion Lösning Nödbelysning som är fördelad över flera våningsplan och långa avstånd i en byggnad kan övervakas och betjänas centralt på ett användarvänligt sätt. Upp till 120st DALI-baserade hänvisnings- och ledljusenheter kan integreras i systemet. Systemet har följande funktioner: Nödbelysningssystem (maximalt antal hänvisnings- och ledljusarmaturer: 120st i två DALI-kretsar). Central manöverpunkt för driftsättning och övervakning. Patenterat identifikationssystem för de anslutna enheterna. Automatisk aktivering, övervakning och testrapportering av funktionstest och batteritest i enlighet med relevanta standarder. Driftsättning, övervakning och testrapportering sköts via en central bildskärm med pekskärmsfunktion. Det användarvänliga gränssnittet underlättar driftsättning och hantering av nödbelysningssystemet i enlighet med relevanta standarder. Systemet kan när som helst byggas ut till en anläggning med upp till 600 hänvisningsoch ledljusenheter i ett Ethernet-nätverk med flera manöverpunkter.

45 45 Installationsschema Funktionsgrupper Upp till 120 hänvisnings- och ledljusenheter kan inkluderas i två DALI-kretsar och övervakas centralt. Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Manöverpanel nödbelysningssystem DALI e-touchpanel Hänvisningsarmatur EM powerled, nödljusenhet för LED-system Permanent inkopplad ledarmatur med DALI-baserad nödljusenhet EM PRO och elektroniskt driftdon NÖDLJUS SÄKERHET Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 2 DALI PS DALI e-touchpanel n EM PRO EZ varierar m EM powerled varierar Broschyr Artikel nr. e-touchbox&panel EM PRO EM powerled

46 46 Nätverksanslutet nödljussystem (max. 600 nödljusarmaturer) Decentraliserad styrning från upp till 5 e-touchpanel:er och central övervakning via PC av alla anslutna hänvisnings- och ledljusenheter. System Funktion Lösning Nödbelysning som är fördelad över flera våningsplan och långa avstånd i en byggnad kan övervakas och betjänas centralt på ett användarvänligt sätt. Upp till 600 DALI-baserade hänvisnings- och ledljusenheter kan integreras i systemet. Systemet har följande funktioner: Nödbelysningssystem (maximalt antal hänvisnings- och ledljusarmaturer: 600 i 10 DALI-kretsar). Decentraliserade manöverpunkter för drifttagning och övervakning. Patenterat identifikationssystem för de anslutna enheterna. Automatisk aktivering och central testrapportering i enlighet med relevanta standarder. Central betjäning och övervakning via lokalt nätverk och vanlig PC. Sammankopplade manöverpunkter (pekskärmar) i ett lokalt nätverk möjliggör anslutning av upp till 600 DALI-baserade hänvisnings- och ledljusenheter som kan betjänas och övervakas med hjälp av programvaran EM-LINK från en centralt placerad PC. Det användarvänliga gränssnittet underlättar drifttagning och hantering av nödbelysningssystemet i enlighet med relevanta standarder (övervakning och testrapportering).

47 47 Installationsschema Funktionsgrupper Upp till 5 delsystem kan anslutas till varandra via ett lokalt nätverk. Varje delsystem styrs från en e-touchpanel och kan innehålla upp till 120 hänvisnings- och ledljusenheter. Installationskomponenter Central strömförsörjning DALI PS eller DALI PS1 Manöverpanel nödbelysningssystem DALI e-touchpanel Hänvisningsarmatur EM powerled, nödljusenhet för LED-system Permanent inkopplad ledarmatur med DALI-baserad nödljusenhet EM PRO och elektroniskt driftdon Nätverks-switch (Standardkomponent) Persondator (Standardkomponent) med programvaran EM-LINK NÖDLJUS SÄKERHET Ingående artiklar Ytterligare information Pos. Antal Artikel benämning Artikel nr. 4 DALI PS DALI e-touchpanel n EM PRO EZ varierar m EM powerled varierar 1 Nätverks-switch 1 Persondator 1 Programvara EM-LINK Broschyr Artikel nr. EM PRO

48 48 IDROTT Varje idrott ställer sina egna krav på belysningen. Idrottshallar används ofta även för andra evenemang än sport och idrott, t.ex. för scenuppträdanden eller utställningar. Belysningen måste kunna anpassas till denna multifunktion. Den mångfald av sporter och idrotter som utövas i en idrottshall ställer även olika krav på belysningen. Lagsporter kräver en jämn belysning i hela hallen. Sporter med snabba rörelseförlopp kräver högre belysningsnivåer än långsammare sporter. För att möjliggöra en optimal användning av ljus och energi i delar av en hall bör allmänbelysningen vara dimbar och de enskilda zonerna vara separat styrbara. Extra belysningssystem, försedda med genomtänkt ljusstyrning, möjliggör en flexibel användning av hallen.

modulardim Digital ljusstyrning

modulardim Digital ljusstyrning modulardim Digital ljusstyrning med styrmoduler Flexibilitet och perfekt ljuskontroll modulardim modulardim bygger på TridonicAtcos beprövade -teknologi och är ett perfekt hjälpmedel för att åstadkomma

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

comfortdim digital ljusstyrning för dali-driftdon

comfortdim digital ljusstyrning för dali-driftdon comfortdim digital ljusstyrning för dali-driftdon comfortdim MAXIMAL ANVÄNDARVÄNLIGHET, MÖJLIGHET TILL UTBYGGNAD OCH FRAMTIDSSÄKRAD TEKNIK Det unika comfortdim-konceptet utgör grunden för mycket användarvänliga,

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips Christoph Haeberlein, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Varför ljusstyrning? Smart belysning för att uppnå energibesparing och komfort

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS LED-lösningar TILLÄMPNINGAR Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar för professionella belysningstillämpningar. De ständiga förbättringarna av LED-teknikens effektivitet, kvalitet och prisvärdhet

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar LUXCONTROL smartdim SM lp data & instruktion 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar luxcontrol smartdim Digital styrmodul till PCA/TE one4all/pcd smartdim SM lp Styrning med dagsljussensor/tryckknapp/rörelsedetektor

Läs mer

lätt att använda energieffektiv förprogrammerad idim - enkelt att spara energi People Innovations Solutions

lätt att använda energieffektiv förprogrammerad idim - enkelt att spara energi People Innovations Solutions lätt att använda energieffektiv förprogrammerad idim - enkelt att spara energi People Innovations Solutions Den enklaste lösningen för belysningsstyrning man kan tänka sig. Är enkel att installera, använda

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning u har Fagerhult tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör valet enkelt för dig. Du väljer en av

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Skyddsnätsystem en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Föreskrifter och standarder Skyddsnätsystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med

Läs mer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

Tio strategier. DAGSLJUSBEROENDE REGLERING Med dagsljussensorer ändras intensiteten hos artificiell belysning beroende på infallande dagsljus.

Tio strategier. DAGSLJUSBEROENDE REGLERING Med dagsljussensorer ändras intensiteten hos artificiell belysning beroende på infallande dagsljus. Ljusstyrning Tio strategier Ljusstyrning är den perfekta lösningen för att använda belysningen på bästa sätt. Ljusregleringssystem ger energibesparingar och maximal flexibilitet. ETAP har många års erfarenhet

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Spara energi i ditt parkeringshus

Spara energi i ditt parkeringshus Spara energi i ditt parkeringshus - Helhetslösning, snabblösning eller Long Life-lösning? Tre sätt att spara energi i ditt parkeringshus Nedan presenteras tre av våra mest energisparande lösningar för

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Energiberäkning. Energiberäkning

Energiberäkning. Energiberäkning ENERGIBERÄKNING Man räknar med att det med dagens belysningssystem går att spara upp till 80 procent i energianvändningen jämfört med system som bara har 10 15 år på nacken. Nya effektivare armaturer med

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

flocath quick enklare än någonsin

flocath quick enklare än någonsin FLOCATH QUICK Enklare än någonsin Flocath Quick Alla goda ting är tre: tre gånger lägre friktion; mjuk beläggning, glider mjukt, smidigare än någonsin* Tre gånger så hög komfort tack vare den förlängda

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

CONNECT CONNECT LED SYSTEM

CONNECT CONNECT LED SYSTEM CONNECT CONNECT LED SYSTEM SÅ HÄR LÄTT ÄR DET ATT KOPPLA IHOP MARKSLÖJDS CONNECT LED SYSTEM. CONNECT LED SYSTEM LED System för belysning av köksbänk, skåp, lådor, hyllor, garderober etc. Enkel installation.

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

Din guide till en bekvämare & tryggare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla

Din guide till en bekvämare & tryggare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla Din guide till en bekvämare & tryggare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla Compare-IT Compare-IT Compare-IT är ett innovativt företag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och smarta hemlösningar.

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Fovea LED Året är 1996 och Fovea presenteras för första gången på belysningsmässan i Hannover. Den första armaturen i världen designad för det nya smala T5-lysröret var född. Nu är det dags för nästa generationsskifte,

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

Konsten att skapa bättre belysning och samtidigt spara energi. Skolans ljus

Konsten att skapa bättre belysning och samtidigt spara energi. Skolans ljus Konsten att skapa bättre belysning och samtidigt spara energi Skolans ljus Thomasgymnasiet, Strängnäs. Ecolux Inversa och Plaza Up. Gärdesskolan, Gislaved. Ecolux Palla Down. Ronnaskolan, Södertälje. Ecolux

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Mediapack. Mode, Konst & Design

Mediapack. Mode, Konst & Design Mediapack 2015 Mode, Konst & Design Välkommen till succétidningen Plaza Magazine! 3 ALLTID I PLAZA Koll! Varje nummer av Plaza Magazine ger dig koll på de hetaste namnen och de mest intressanta händelserna.

Läs mer

Mediapack. Inredning Mode Design

Mediapack. Inredning Mode Design Mediapack 2013 Inredning Mode Design konrad olsson chefredaktör Plaza Magazine tycker att världen är en fantastisk plats, full av fantastiskt kreativa människor, som skapar fantastiska saker. Detta är

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

An-10 Trådlös Belysningsstyrning

An-10 Trådlös Belysningsstyrning NÄRVAROSENSORER TRÅDLÖS BELYSNINGSSTYRNING Trådlös Belysningsstyrning AN-10 är ett unikt trådlöst system konstruerat för belysningsstyrning. kan verka enskilt eller vara en del av ett nytt eller befintligt

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Vad är en ATA-carnet?

Vad är en ATA-carnet? Mässor och yrkesutrustning utanför EU? Använd ATA-carnet för enklare gränspassering! Mariette Gunnarsson Monica Svensson Handelskammaren på 1min Agenda - Vad är en ATA-carnet? - Hur den ska och när kan

Läs mer