facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11"

Transkript

1 organ för sveriges facköversät tarförening nr årgång 19 facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11

2 Nr Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers Advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid mån fre Fax E-post: Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Jessica Jansson, Britt-Marie Seex och Gisela Thunberg Grafisk design Christian Swärdshammar Mazzarin Reklambyrå Foto Gisela Thunberg (om inget annat anges) Omslagsfoto: Brett Jocelyn Epstein Styrelsen har ordet Karin Ashing, SFÖ i världen Det är nog inte så många av er som tänker på det särskilt ofta, men SFÖ är medlem i en internationell paraplyorganisation som heter FIT, Fédération internationale des traducteurs eller på engelska IFT (www.fit-ift.org). Varför är vi det, när det faktiskt kostar oss nästan hela kr om året? Liksom de flesta liknande organisationer har FIT som ett av huvudsyftena att utbyta erfarenheter. I sanningens namn ska det erkännas att det organiserade erfarenhetsutbytet via FIT inte är särskilt stort utöver kongresserna, varav den närmaste äger rum 4 7 augusti i Shanghai (omedelbart före de olympiska spelen). Men det måste också framhållas att underorganisationen FIT Europe på sin hemsida (www.fit-europe.org) har åtskilligt av intresse, bl.a. rapporter och föredrag från höstens konferens i Barcelona om copyright, upphovsrätt och översättningsverktyg gå dit och läs! FIT har också som syfte att upprätthålla översättares moraliska och materiella intressen världen över, förespråka och främja erkännandet av översättning som ett yrke, höja översättarens status i samhället och främja den allmänna uppfattningen av översättning som vetenskap och konst. I Sverige märker vi inte mycket av detta, men det finns många mindre lyckligt lottade länder där FIT gör insatser. Inte minst sker det genom att man sponsrar och underlättar bildandet av [översättar]föreningar i länder där de inte redan finns. FIT har vid flera tillfällen stött uppkomsten av föreningar eller nybildade sådana i fattigare länder. Vi bör alltså se vårt medlemskap inte minst som en gärning av solidaritet med de kolleger som arbetar under betydligt svårare förhållanden. I likhet med SFÖ arbetar FIT ideellt; de kostnader man har gäller främst sekretariat och möten. (Det förtjänar också att nämnas att vi har direktkontakt med styrelsen via Anne Verbeke, som deltar där helt på egen bekostnad.) Men vi har också nationella föreningar på nära håll: bara i Danmark, Norge och Finland finns hela sju systerföreningar (3, 1 resp. 3) som vi har kontakter med (bland annat genom ömsesidiga inbjudningar till våra årliga konferenser) och som vi framöver kommer att satsa ännu mer på att samarbeta med, till ömsesidig nytta och glädje. Just nu håller vi också på med att ordna rabatter för SFÖ:s medlemmar på några av de bästa europeiska översättartidskrifterna samt förhoppningsvis också tillgång till de bästa av deras artiklar via hemsidan. En del har alltså gjorts när det gäller vårt internationella samarbete; mycket mer kan göras. Tipsa gärna! Mats Dannewitz Linder Styrelseledamot Tryck Ale Tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2008 SEK 300:- + moms Innehåll Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan 2008 Manusstopp Utgivning 17 mars 22 april 7 maj 20 juni 17 juli 22 augusti 17 september 22 oktober 17 november 22 december 3 Försäkringsförmedlaren 4 Styrelsen informerar 6 Arbetsgrupperna 9 Språkgrupperna 10 Reportaget 12 Lärdomar 14 Krönikan 15 Gott & Blandat ISSN X Sveriges Facköversättarförening 2 facköversättaren 1/08

3 Försäkringsförmedlaren informerar Camilla Skymbäck, Sjukvårdsförsäkring behövs den? Här är en kortfattad beskrivning av vad SFÖ:s medlemmar kan erbjudas. Det är idag ett stort tryck på den offentliga vården. Politikerna lovar kortare väntetider till läkarkonsultation och behandling, vilket tyvärr verkar svårt att uppfylla. Att vänta på behandling är illa men påverkar dessvärre den som är egenföretagare i ännu större utsträckning. Förutom snabb vård är det dessutom många som idag själva vill kunna välja vårdgivare. Av dessa anledningar har det blivit allt vanligare att både egenföretagare, anställda och privatpersoner tecknar egna sjukvårdsförsäkringar. SFÖ:s medlemmar erbjuds nu att teckna en förmånlig gruppsjukvårdsförsäkring, inte bara för sig själva utan även för make/ maka/sambo och barn. Allians Sjukvårdsförsäkring för SFÖ:s medlemmar Sjukvårdsförsäkring ger tillgång till snabb sjukvård vid sjukdom eller olycksfall. Det kan gälla allt ifrån specialistvård till operation. Försäkringen erbjuder bland annat följande fördelar: Obegränsad ansvarstid Ett av de viktigaste momenten en sjukvårdsförsäkring ska omfatta är en obegränsad ansvarstid. Det innebär att försäkringsgivaren ska ta ansvar för och ombesörja vård så länge som du har försäkringen och betalar premien. Det finns idag försäkringar på marknaden som begränsar ansvarstiden vilket gör att du efter t.ex. 3 år inte längre får hjälp med din sjukdom eller skada, trots att du betalar premien. Allians sjukvårdsförsäkring har en obegränsad ansvarstid! Bred omfattning Att den sjukvårdsförsäkring man väljer ska ha en bred omfattning känns som självklart, tyvärr finns det på marknaden försäkringar som av kostnadsskäl är begränsade till omfattningen. Den försäkring som SFÖ erbjuds har en bred omfattning med bland annat cancervård, operation, rehabilitering och mycket mer. Förmånlig premie En sjukvårdsförsäkring går att teckna individuellt eller i en grupplösning. En individuell försäkring är oftast dyrare utan att därför behöva vara mer omfattande. Den försäkring som SFÖ:s medlemmar erbjuds kostar kr per person och år (halva priset för barn under 16 år). För att boka tid hos läkare ringer du ett nummer till vårdplaneringen som hjälper dig att boka tid och planera den vård du behöver. Du går inte före i de befintliga vårdköerna utan försäkringsgivaren använder sig normalt av privata sjukvårdsalternativ. Fördelen för dig är att du snabbt kommer tillbaka till jobbet och slipper eventuellt lidande. Både du och ditt företag tjänar på att du snabbt kan komma tillbaka till arbetet. Detta är endast en kortfattad beskrivning av Allians sjukvårdsförsäkring för SFÖ:s medlemmar, vill du veta mer se på www. allians.com/sfoe eller kontakta Allians Försäkringsmäklare. CAMILLA SKYMBÄCK Har du någon fråga du vill att vi ska ta upp, skicka den till och märk meddelandet fråga försäkringsförmedlaren. Konferens 2008 Mia Poletto, Konferens med mystik 2008 års SFÖ-konferens går i mystikens tecken och äger rum på det ståtliga och över 100 år gamla Stadshotellet i Västerås. Interiör från Stadshotellet i Västerås. Foto: Anna Rovelli Olofsson Denna spännande och vackra jugendbyggnad inspirerade konferensgruppen när det var dags att välja årets tema och resultatet blev Översättning ett mysterium?. Men det krävs mer än en vacker miljö som minner om gamla tider för att skapa mystik och en förnimmelse av historiens vingslag. Därför låter vi alla hugade SFÖ: are utmana sig och sin skräck inför det okända genom att avsluta fredagskvällen på ett äkta spökslott med både slottsfru och dokumenterade spöken. Om spökena vågar sig fram just kvällen den 25 april låter vi vara osagt men på 1700-talsslottet på Ängsö kommer vi, förutom eventuella spöken, att få flera intressanta upplevelser. Vågar du? Mysteriet är emellertid inte slut där. Med hjälp av Erik Andersson som har nyöversatt Tolkiens storverk The Lord of the Rings till en modernare och mer originaltrogen svenska, knyter vi oförskräckt ihop orker och hobbitar med översättningsarbete. För att inte någonsin förlora temat ur sikte har även vår huvudtalare valt att se på översättningens svåra konst ur ett närmast mytiskt perspektiv. Jonas Hallberg fingranskar vårt dagliga kneg med sina typiska, halsbrytande formuleringar. Själv hävdar han att han vid närmare eftertanke känner sig oerhört ödmjuk inför den svåra uppgift som vi översättare har tagit på oss. Men konferensen bjuder förstås på mycket, mycket mer både i form av givande föreläsningar och mingel med nya och gamla vänner. Mer information finns i annonsen på sista sidan, i inbjudan som bifogas tidningen och framför allt på konferensens egen sida, på Årets konferensgrupp hälsar er alla varmt välkomna till en berikande, underhållande och kanske även gastkramande konferens den april. KONFERENSGRUPPEN facköversättaren 1/08 3

4 NYHETER Styrelsen informerar Karin Ashing, SFÖ:s arbetsgrupper översikt Av SFÖ:s närmare 1000 medlemmar arbetar omkring 7 procent med att på ett eller annat sätt förbättra tillvaron för de övriga (och sig själva) i deras egenskap av facköversättare och medmänniskor. Många föreningar skulle avundas oss! SFÖ är en lyckligt lottad förening. I drygt 20 olika arbetsgrupper arbetar mer än 60 personer; därtill kommer styrelsens 10. Det handlar om en omfattande fortbildningsverksamhet, informationsarbete (internt och externt riktat), konferenser, webbplatsen, mentorskap, språkgrupper, regionsbaserade sociala kontakter, stadgeöversyn, internationella kontakter m.m. Så när som på Facköversättarens redaktörskap och layout utförs allt arbete ideellt, och även om arbetsinsatserna naturligt nog varierar, innebär det flera tusen gratis arbetstimmar för medlemmarnas och föreningens bästa. (Omkostnader för t.ex. möten som frånsett styrelsens är fåtaliga; en stor del av kontakterna sker via e-post ersätts givetvis; man ska inte behöva betala för att arbeta ideellt.) Som en del av det långsiktiga strategiska arbetet har styrelsen sedan förra årsmötet sett över arbetsgruppsorganisationen. Grupperna har under lång tid vuxit fram på ett ibland mer ad hoc-baserat än planerat sätt; likaså har styrelseansvaret för de olika grupperna i mycket fördelats per tradition utan större eftertanke. Dessutom gjordes den senaste genomgången av grupporganisationen när föreningen var ungefär hälften så stor som nu, vilket bara det kan vara skäl till en översyn. Resultatet av den översynen syns här intill. För styrelsens del handlade det om att få en bättre uppfattning om allt arbete som utförs och om vad som eventuellt saknades, men syftet med den här presentationen är i första hand att ge medlemmarna en samlad uppfattning om de stora insatser som görs, och som man kanske många gånger tar mer eller mindre för givna. Ett par saker vill vi särskilt peka på. För det första har det tillkommit flera funktioner/arbetsgrupper (färgmarkerade i listan), och till dem vill vi väldigt gärna ha frivilliga. Vi törs utlova intressanta arbetsuppgifter och stimulerande kontakter med intressanta personer (även där det handlar om enmansgrupper, vilket det i flera fall gör det framgår i så fall av att det inte heter grupp utan ansvarig ). Intresserade kan höra av sig till ordförande Karin Ashing, som kan berätta mer eller hänvisa till den närmast ansvarige inom styrelsen. (Det behöver kanske inte sägas att vi självklart gärna tar emot intresseanmälningar även till gamla grupper!) För det andra har skillnad i ett par fall gjorts mellan långsiktigt planerande och verkställande (kortlivade) grupper; t.ex. för de årliga konferenserna. Den fasta långsiktiga planeringen har alltså tillkommit, och vi tror att det är nyttigt inte minst för att på ett organiserat sätt ta vara på de värdefulla erfarenheter som hela tiden görs. För det tredje har styrelsens struktur för samordning av grupper med närliggande arbetsområden gjorts mer ändamålsenlig och termen sektion har införts för att det ska vara lättare att benämna de olika samordningsområdena. I övrigt tror vi att den här översikten talar för sig själv. Den belyser på ett påfallande sätt det inledande påståendet. Samtidigt bör det understrykas att precis som föreningen själv är en levande organism som hela tiden utvecklas, så är arbetsgruppstrukturen det likaså detta är ingenting slutgiltigt, behoven ändras ständigt, och goda idéer till förändringar är alltid mycket välkomna. NADJA CHEKHOV, MATS DANNEWITZ LINDER, ANN JOHANSSON (STYRELSENS TILLFÄLLIGA STRATEGIGRUPP) 4 facköversättaren 1/08

5 NYHETER Grupp/funktion Ansvarsområde Arbetsuppgifter Kommentar Sektion/ styrelseansvar Styrelsens strategiutskott Föreningens långsiktiga strategi Utarbeta underlag för beslut om föreningens långsiktiga utveckling. Bevaka utvecklingen enligt vad som har beslutats. Samordna arbetet inom utvecklingssektionen. Styrelseintern Valberedningen (Självklara) Fristående; tillsätts av årsmötet Finansgruppen Föreningens ekonomi Löpande bevaka den ekonomiska utvecklingen. Utveckla ekonomihanteringen. Utarbeta budgetförslag. Redovisa bokslut. Utvecklingssektionen Stadgegruppen Ärenden som gäller eller berörs av stadgarna Utarbeta förslag till stadgeändringar på styrelsens begäran samt granska andras förslag. Etiknämnden Den yrkesetiska kodens tillämpning Hantera kundklagomål på medlemmars arbete och uppförande och fungera som skiljenämnd vid tvister. Fristående (men rapporterar till styrelsen); tillsätts av årsmötet Granskningsgruppen Medlemskapsansökningar I första hand kontrollera angivna referenser men även i övrigt kontrollera att ansökningarna uppfyller villkoren. Medlemssektionen Mentorgruppen Mentorskapsarbetet Organisera och utveckla mentorskapsarbetet. Värva och utbilda mentorer. Tilldela mentorer till nya medlemmar. Bevaka att verksamheten fungerar som avsett. Ny som fristående grupp; sammansättning i stort oförändrad från tidigare undergrupp i medlemsgruppen Serviceansvarig Särskilda externa tjänster (t.ex. försäkring och juridisk rådgivning) Sköta kontakterna med företag som erbjuder relevanta externa tjänster. Förhandla fram avtal om tjänsterna. Informera medlemmarna om tjänsterna. Ny Publikationsgruppen SFÖ:s egna publikationer Ansvara för utveckling, framtagning, finansiering och distribution av publikationer. Ansvara för att språk och innehåll är korrekta och (i samverkan med profilansvarig) för en profilmässigt korrekt utformning av publikationerna. Språkgrupperna Erfarenhetsutbyte på basis av medlemmarnas målspråk (i första hand) Upprätthålla kontakterna (namn, adresser) inom respektive grupp. Ansvara för mötesverksamhet. Bara gruppansvariga tillsätts Nätverkssektionen Regionala grupperna (Inklusive Utlandsgruppen) Erfarenhetsutbyte och social samvaro Upprätthålla kontakterna (namn, adresser) inom respektive grupp. Ansvara för mötesverksamhet och andra lokala arrangemang. Bara gruppansvariga tillsätts Ämnesgrupperna Erfarenhetsutbyte på basis av ämnesområde Upprätthålla kontakterna (namn, adresser) inom respektive grupp. Ansvara för mötesverksamhet. Bara gruppansvriga tillsätts. Hittills medicin; tänkbara: ekonomi/redovisning, juridik, IT, fordonsteknik m.m. Företagsgruppen a. Intressegrupp för företagsmedlemmarna; eller b. Grupp för utveckling av företagsmedlemskapet Ny Fortbildningsgruppen Fortbildningsverksamhet Planera och arrangera kurser, seminarier och föreläsningar. Hitta och anlita lämpliga föreläsare. Hitta och boka lokaler, ev. logi och förtäring. Skriva kallelser och på SFÖ-sajten samt i Facköversättaren informera om utbudet. Bevaka anmälningar, följa upp och kommunicera med berörda om ev. frågor eller vid avbokning. Genomföra kursutvärderingar. Skriva och distribuera kursintyg. Ansvara för ekonomin. Sköta informationen till universitet/högskolor om fortbildningsverksamheten. På SFÖ-sajten informera om annan relevant fortbildning, programvaror, litteratur o.d. Konferensoch fortbildningssektionen Konferensgruppen (Lokal verkställande grupp tillsätts för varje enskild konferens) Övergripande konferensplanering (inkl. minikonferenser) Sköta övergripande och långsiktig planering av konferenserna. Bistå den lokala verkställande gruppen. Separat funktion för varje års minikonferenser. Ny (förutom funktionen lokal grupp) FÖ-gruppen Utgivning av Facköversättaren Ansvara för innehållsplanering, materialanskaffning, redigering samt (vid behov) översättning. Ansvara för ekonomin. Ansvara för följande uppgifter som utförs av kontrakterade underleverantörer: layoutarbete. annonsackvisition, tryckning, distribution. Samverka med webbgruppen. Mediesektionen Webbgruppen Webbplatsen Sköta övergripande innehållsplanering. Sköta webbmästeriet. Ge tekniskt stöd till dem som har i uppgift att bidra med innehåll. Samverka med redaktionsgruppen. Gruppen för marknadsföringsplanering Mässansvarig (Lokal verkställande grupp tillsätts för varje enskilt deltagande) Marknadsföring Mässdeltagande Sköta övergripande planering av marknadsföringen (som verkställs av övriga grupper inom denna sektion). Utarbeta underlag för beslut om föreningens strategi för mässdeltagande. Bevaka intressanta mässor och evenemang. Årligen lämna förslag på mässor och evenemang som föreningen bör delta i. Bistå den lokala verkställande gruppen. Ny Ny Marknadsföringssektionen Infomaterialgruppen Föreningens externt riktade informationsmaterial Samordna behovet av infomaterial, trycksaker, broschyrer, material till mässor och konferenser. Ta fram layoutförslag och offerter, beställa material, sköta kontakter med layoutare, tryckerier, leverantörer, etc. (samverkar med profilansvarig). Ny Högskolegruppen Kontakter med institutioner (högskole- och ev. andra) för översättarutbildning Kontinuerligt informera om SFÖ på översättarutbildningarna, t.ex. genom årliga besök, samarbete i form av deltagande på SFÖ:s konferenser, gemensamma projekt (arbetsmarknadsdagar, seminarier, artiklar i FÖ/universitetens internblad, etc.). Hålla föreningen underrättad om utvecklingen på utbildningsområdet. Bistå den lokala verkställande grupp som tillsätts vid behov. Ny (även om uppgifterna delvis är gamla) Pressansvarig Kontakter med massmedier Ta fram pressmeddelanden och etablera långsiktiga press- och andra massmediekontakter. Ny Profilansvarig Föreningens grafiska profilmanual Övergripande ansvar för föreningens profil. Profilanpassa dokument, etc. vid behov. Bevaka användning av föreningens logotyp och namn. Ansvarig för nationella kontakter Kontakter med svenska systerföreningar samt Språkrådet, TNC, Handelskammaren m.fl. Ansvara för utveckling av samarbetsformer, inbjudan till SFÖs arrangemang, medverkan i samarbetspartnernas arrangemang, utbyte av information m.m. Del av förutvarande nationella gruppen Externsektionen Ansvarig för internationella kontakter Kontakter med FIT, nordiska systerorganisationer, ev. direktkontakt med andra nationella systerorganisationer (ITI, ATA ) Ansvara för utveckling av samarbetsformer, inbjudan till SFÖs arrangemang, medverkan i samarbetspartnernas arrangemang, utbyte av information m.m. Förutvarande internationella gruppen facköversättaren 1/08 5

6 ARBETSGRUPPERNA Utbildningsgruppen Maria Lundahl, Rapport från Utbildningsgruppen Sedan förra numret av FÖ har två kurser hållits och den första av dem var Moderna skrivregler med Lotten Bergman, som hölls i Stockholm den 16 november. Denna kurs var helt ny för oss och blev en stor framgång. Den hölls sedan också i Göteborg den 25 januari, och förhoppningsvis blir det en repris i Sundsvall i september. Samma datum hölls kursen Sälj dig själv med Ulla- Lisa Thordén, denna gång i Stockholm. Vi hoppas kunna återkomma med rapporter från kurserna i nästa nummer av FÖ. Vi försöker alltid ta vara på förslagen från medlemmarna och ett exempel är Moderna skrivregler som ordnades efter ett tips från en medlem. Ett annat förslag som Etiknämndsgruppen Jakob Roël, Lägesrapport Som många medlemmar känner till pågår arbetet med att ta fram en Etiknämnd för SFÖ, som förhoppningsvis under 2008 ska börja bistå medlemmarna i etiska och andra yrkesrelaterade frågor med t.ex. rådgivning och medling i tvister. Etiknämnden blir ännu en värdefull förmån för SFÖ:s medlemmar. Etiknämndsgruppen har haft ett möte på Kulturhuset i Stockholm. Arbetsgruppen träffades en hösteftermiddag i november, och FÖ ställer några frågor till gruppens sammankallande, Jakob Roël: FÖ: Vad diskuterade ni vid ert möte? JR: Vi diskuterade bl.a. fingerade praktikfall för nämnden, nämndens arbetssätt och allmänna, vägledande principer. FÖ: Varför behöver SFÖ en sådan nämnd? JR: Det händer att medlemmar erbjuder oanständigt låga ersättningar till nya/associerade medlemmar, allvarligt missköter sina översättningsuppdrag och agerar allmänt oprofessionellt. Det är inte särskilt vanligt, men det förekommer. Det finns ett behov av att vårda SFÖ som varumärke. FÖ: Så nämnden ska tillrättavisa medlemmar som inte är tillräckligt skickliga som översättare? JR: Nej. Nämnden är ingen gransknings- kommit från medlemmarna är en kurs i Stress- och konflikthantering, och det ska nu bli verklighet i Göteborg den 22 februari, med Ulf Evenås från Svensk konflikthantering som ledare. Även Ekonomi för icke-ekonomer kommer på förslag från en medlem. Datum är dock inte helt fastställt för denna. Ett annat återkommande önskemål har varit Copywriting för översättare, och även denna kommer att hållas under våren. Så kära medlemmar, fortsätt att ge oss förslag och tips! Ju konkretare desto bättre då är chansen större att vi kan arrangera kursen ganska snart. KARIN ASHING, JENNIFER EVANS, MARIA LUNDAHL, ÅSA QUENSEL AHNFELT Medverkande i arbetsgruppen, från vänster: Sofia Malmgård, Lisbeth Mejer, Lotta Gullers Henry och Jakob Roël (saknas på bilden: Anne Wagner). nämnd, och översättarens affärsmässighet lägger sig nämnden inte heller i. Vi ser snarare att nämnden får en värdefull funktion som medlare och rådgivare, även i frågor som inte är strikt etiska. I många fall kan det handla om att hänvisa till den kommande manualen Goda råd till nya översättare. Nämnden ska vara en förmån, ett stöd för medlemmarna i SFÖ. FÖ: Hur menar du då? JR: Man kan tänka sig en relativt oerfaren medlem som gått med på att översätta en text för förståelse och som nu hamnat i en tvist för att uppdragsgivaren tycker att översättningen är för dålig. Då kan nämnden hänvisa till manualen och förklara varför det är olämpligt att lämna ifrån sig ofärdigt material. I andra fall kan nämnden utöva påtryckningar på medlemmar som aldrig betalar sina medlemskollegers fakturor i tid. FÖ: Tack, och lycka till! När beräknar ni gå i mål med arbetet förresten? JR: Medlemmarna ska få ta ställning till förslaget till Etiknämnden vid årsmötet JAKOB ROËL SFÖ Väst Katleen Burm, Birgitta Eklund, Julbord med SFÖ Väst festen som ingen vill missa Med humöret på topp anlände 27 förväntansfulla översättare till restaurang Henriksberg i Göteborg, när SFÖ Väst arrangerade sitt populära julbord för andra året i rad. Vi blev först serverade en välkomstglögg, innan vi tog itu med den krävande uppgiften att försöka äta så mycket som möjligt på det generöst tilltagna julbordet. Där fanns verkligen allt som hör julbordet till: sill, lax, skaldjurspaté, Janssons frestelse, köttbullar, prinskorv, skinka m.m. När vi mätta och belåtna var klara med den goda maten, inklusive kaffe och ett dignande dessertbord, kom självaste jultomten med assisterande nisse på besök. Var och en hade köpt med sig en bok som lades i den stora säcken och sedan delades ut till alla deltagare. Efter en närmare titt på julklappen var det dags att resa sig från bordet och provsmaka utbudet i baren. Där blev vi kvar tills efter midnatt, då det var dags att börja dra sig hemåt i den kalla västkustska vinternatten. Julbordet med SFÖ Väst kommer att bli en tradition att räkna med, lika säkert återkommande som självaste julafton. Däremot kanske valet av restaurang kommer att variera. Förhoppningsvis blir vi också ännu fler i år, så en uppmaning till alla SFÖ-medlemmar i väst är att vara uppmärksamma på inbjudan som kommer att skickas ut till alla under hösten. BITTEN LINDSTRÖM 6 facköversättaren 1/08

7 ARBETSGRUPPERNA Infogruppen Nadja Chekhov, Många intressanta aktiviteter inom SFÖ Många medlemmar, såväl nya som gamla, hör av sig till kansliet med frågor om medlemsförmåner, e-postlistor, m.m. Därför handlar Infogruppsspalten i detta, årets första nummer om vilka olika satsningar, aktiviteter och arrangemang som anordnas inom föreningen, vilka medlemsförmåner du har samt vilka diskussionsgrupper du har tillgång till. Titta då och då in på webbplatsen efter information om aktuella händelser. Riktade satsningar mentorverksamhet lokala grupper (SYD, VÄST, ÖST och NORD) anordnar seminarier, studiebesök, pubträffar, m.m. språkgrupper ordnar seminarier, studiebesök, kunskapsutbyte, m.m. arbetsgrupper där du kan bidra till och påverka föreningens arbete fortbildning i bl.a. fordonsteknik, moderna skrivregler, årsredovisningar, CAT-verktyg, m.m., som anordnas av Utbildningsgruppen. Aktiviteter, arrangemang, förmåner årlig tredagarskonferens till rabatterat pris sökbar databas på SFÖ:s webbplats där kunderna kan hitta dig webbplats, med information om aktuella händelser och med länkar till diskussionsgrupper och postlistor tidningen Facköversättaren med 6 nummer per år rabatter på TNC:s produkter och specialkurser, beställs via kansliet juridisk rådgivning från advokatbyrån Eurolawyers, 15 minuter/år kostnadsfritt skräddarsydd, förmånlig företagsförsäkring från Allians försäkringsmäklare tillgång till föreningens grafiska profilmanual och logotyp som kan laddas ner från webbplatsen, fråga kansliet om lösenord namnstämpel med SFÖ:s logotyp på svenska eller engelska, kan köpas från kansliet (endast fullvärdiga medlemmar) FIT:s ID-kort för översättare och tolkar, kontakta kansliet (endast fullvärdiga medlemmar) SFÖ:s egna publikationer, Pitfalls, Translating Names, Kvalitetstänkande och Goda råd till köpare av översättningstjänster, beställs från kansliet T-tröjor och SFÖ-nålar, beställs från kansliet Diskussionsgrupper (Drivs inte av SFÖ, men SFÖ:s medlemmar har tillgång till dem) SFÖ-DEBATT Syftet med listan är att främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan facköversättare, ta vara på medlemmarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen och informera om utvecklingen inom området professionell översättning. Adress: sfoe_debatt/ SFÖ VÄST I väst har man en egen Yahoogrupp, sfoe-vaest. Adress: yahoo.com/group/sfoe_vaest SWENG This is a forum for the discussion of syntactical, rhetorical and stylistic issues that arise when translating from Swedish to English. To participate, you should be an independent translator who translates professionally from Swedish to English on a regular basis. In addition, you should be interested in this group as a means for improving your translation skills and helping others improve theirs, rather than to make business contacts. Finally, you should be a member of the Swedish Association of Professional Translators (SFÖ), the Federation of Authorized Translators (FAT) in Sweden or another translator s association. Please to if you are interested in participating. Adress: SWENG-BIZ The SWENG-BIZ group is a venue for Swedish to English freelance translators to discuss the business aspects of translation. All members must be fulltime freelance translators. Adress: groups.google.com/group/sweng-biz?hl=en AR-TRANS A forum for Swedish to English and English to Swedish translators to discuss and share information about translating annual reports and the International Financial Reporting Standards (IFRS). Adress: AR-Trans?hl=en SFOEMEDTRANS Medical translation group for SFÖ members, working to and from Swedish. Adress: groups.yahoo.com/group/sfoemedtrans/ SPALIST Lista för alla SFÖ-medlemmar som har spanska som mål- eller källspråk. Här debatteras terminologifrågor som gäller spanska i olika delar av världen. För fler detaljer, kontakta listans webbmaster Daniel Lodeiro, SFÖ UTLAND Utlandsgruppen SFÖ Utland är till för att medlemmar i SFÖ som bor utanför Sverige ska kunna nätverka och diskutera gemensamma frågor och därmed få ut mer av sitt medlemskap. Listans språk är svenska vare sig svenska är ditt andraspråk eller modersmål. Adress: groups.yahoo.com/group/utlandsgruppen Sist men inte minst Tänk på att då och då kolla dina uppgifter i sökmotorn på webbplatsen. Mejla eventuella ändringar till kansliet, NADJA CHEKHOV OCH ULLA CRAVEN BARTLE facköversättaren 1/08 7

8 ARBETSGRUPPERNA Språkspalten Sven Borei, Irene Elemrot, I detta nr av Facköversättaren lämnar vi över till en kollega från Lettland som blev så engagerad efter förra numrets funderingar kring hälsningsfraser att hon utförde en egen miniundersökning om betydelsen av ett ord som hon själv trodde var en självklar hälsningsfras. IRENE ELMEROT OCH SVEN BOREI Moins! As I start this article, a friend enters greeting us with this universal Latvian greeting. No problem that, since moins is used that way. However, a fellow linguist from Sweden makes me wonder whether it really is so clear. So let s take a short look into its history! The territory of Latvia and its population has been ruled by one or another foreign power for many centuries. As a matter of fact, independent Latvia appeared only in the early 20th century. Before that, the Germans, Russians, Polish-Lithuanians, and Swedes took turns at the helm in a rather chaotic fashion. Naturally, all of these influences have left footprints in Latvian culture and its language. Latvian is one of two surviving Baltic languages (the other one is Lithuanian) and has been more strongly affected than its closest neighbour, mainly because Latvia was not an independent state until recently. Rather, these effects were introduced in a somewhat free-flowing, uncontrolled manner. The first thought that comes to mind when we hear that Sweden was one of the past powers in Latvia, is that the etymology of the word moins could derive from a Swedish greeting, perhaps morron. However, a deeper look shows that this loan word is actually a more recent addition to Latvian slang. Indeed, it is almost a modern addition in comparison with more settled changes, ones we consider as real parts of the Latvian language today. The subject matter interested me greatly, as I saw this word primarily as a greeting. A secondary meaning exists, one I would rarely attribute to this word, namely that in combination with an auxiliary word nu (nu, moins!) the meaning would shift to oh, dear, oh, boy. I decided to pursue this difference by conducting a little survey. Some 115 people from all four regions of Latvia participated. The results were quite surprising, but also helped me realise that the explanation found in Wikipedia (see lv.wikipedia.org/wiki/moins!) might actually be true. The chart below shows the results. Kurzeme Latgale Vidzeme Zemgale All Courland/ East Livland/ South regions west central Respondents Hello 52 % 8 % 29 % 25 % 28 % Oh, dear 24 % 62 % 34 % 44 % 41 % Both 19 % 13 % 5 % 22 % 14 % Other 5 % 17 % 32 % 9 % 17 % Diana Strausa Some interesting facts emerged. The first and most interesting was that people, who recognized moins as a greeting, often would also use the word to express surprise. However, almost nobody who used the word for the latter in everyday speech recognized it as a greeting. It was particularly true for Latgale, thus ensuring that it is not a loan from any Slavonic language. In addition to the two most common meanings: hello and oh, dear, the word had a number of other meanings or associations. The least expected was that six people implied independently of each other that this word comes from the French moins or less of something. However, all of these have been or are still actively using the French language in some way. Yet another of the suggested meanings by respondents was the suggestion of possession as in my or mine. The survey results show that people from Kurzeme are the most frequent users of moins as a greeting. This seems to be the key finding. Kurzeme or Courland, as it was called in Livonian times, is the region that was most influenced by the Germanic rule. Many local expressions and terms are still used that are taken from both German and Yiddish, the Ashkenazi Jewish creole language. Still, as I have already mentioned, moins is rather a recent addition. Thus this would seem only that German influence in Kurzeme has always been well perceived and assimilated. It was interesting to find out from two direct and mutually independent sources that the many modern-day slang words acquired today came through the port of Riga in Vecmilgravis. This port has direct sea lines with Lübeck and other German ports. After this word was introduced to the younger generation, who socialized with mariners, it slowly spread across Latvia and was assimilated into the spoken language. For a while, during the mid-20th century, it seems moins became a sort of a cult-word for Latvian youth, mainly male workers, who used it as a fancy, foreign-sounding greeting. During the survey I also noticed that people aged 35 and older were more likely to recognize it as a greeting. This makes me think that moins will gradually change its meaning completely, probably losing its overall importance, as is often seen with fancy cult words. The word never became a part of written language, remaining only a jargon term. With this example we can clearly see how open Latvian is to neologic accretions. A word may not become a permanent addition, but the historic presence of various foreign influences has definitely left lasting footprints in our culture, language, and personal nature. DIANA STRAUSA EN LV translator from Latvia 8 facköversättaren 1/08

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 4 2007 årgång 18 Nr 4 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag.

Läs mer

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare? organ för sveriges facköversät tarförening nr 2 2008 årgång 19 facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

Läs mer

Mingel bland ester och Estlands kultur

Mingel bland ester och Estlands kultur organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2007 årgång 18 Mingel bland ester och Estlands kultur Läs om SFÖ:s deltagande på Bok & Bibliotek sid. 8 9 Nr 5 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för

Läs mer

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 Nr 3 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet

Läs mer

facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL 10

facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL 10 organ för sveriges facköversät tarförening nr 6 2008 årgång 19 facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL

Läs mer

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 organ för sveriges facköversät tarförening nr 5 2008 årgång 19 facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 Nr 5 2008 Årgång

Läs mer

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/200 Årgång 17 Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11 FACKöversättaren 3/200, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet

Läs mer

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2009 årgång 20 facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 Nr 4 2009 Årgång

Läs mer

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 facköversättaren Stort debattnummer! VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 Nr 1 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? PRESENTATION ÖVERSÄTTNING AV SFÖ:S ÄR KUL STYRELSE ÄVEN 10

Läs mer

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2012 årgång 23 facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 Nr 6 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2009 årgång 20 facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

Läs mer

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2010 årgång 21 facköversättaren Kan översättare samarbeta? I L LUS T R AT I O N : M I R EK P / I S TO C K P H OTO MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN?

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2010 årgång 21 facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 Nr 5 2010 Årgång 21 Innehållet får gärna

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren Vad Hur är snabbt det som kan händer man översätta med våra en priser? roman? PRESENTATION MOBILSÄKERHET AV SFÖ:S

Läs mer

FACKöversättaren. Vandring på världens tak. Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8.

FACKöversättaren. Vandring på världens tak. Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8. FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2006 Årgång 17 Vandring på världens tak Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8. FACKöversättaren 1/2006, årgång 17

Läs mer

#5/07. Teamwork Sid 12-13

#5/07. Teamwork Sid 12-13 Entreprenören Få vill läsa naturvetenskap i Örebro Federation med Mälardalen Listan för projekt som Fredrik Hagenius ligger bakom kan göras längre än för de flesta, men han hinner ändå med att studera.

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 11 Goda råd för din marknadsföring... 15 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 12, II-2011 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: ALTERNATIVA ARBETSMÖJLIGHETER Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic

Läs mer

FACKöversättaren. Alf Henrikson. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16

FACKöversättaren. Alf Henrikson. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16 Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Rapport från the Big Apple

Rapport från the Big Apple Rapport från the Big Apple om engagemang, sociala medier och volontärarbete Malin Stedt Gustavsson & Anna Rohlin Larsson 2 Inledning Genom Sacos fackliga stipendiefond fick vi möjligheten att åka till

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

MARCIELA FRÅN MARK arbetar SOM it-koordinator IT-STÖD I SJUHÄRAD KOMMITS VÅRKONFERENS 2009 NÄTORO? LÄCKAGEORO? PLATTFORMSORO? KLARA, FÄRDIGA... GÅ?

MARCIELA FRÅN MARK arbetar SOM it-koordinator IT-STÖD I SJUHÄRAD KOMMITS VÅRKONFERENS 2009 NÄTORO? LÄCKAGEORO? PLATTFORMSORO? KLARA, FÄRDIGA... GÅ? Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se KLARA, FÄRDIGA... GÅ? IT-STÖD I SJUHÄRAD INTRYCK FRÅN KOMMITS VÅRKONFERENS 2009 TOMAS NILSSON OM VIRTUALISERING NÄTORO? LÄCKAGEORO?

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Historiens vingslag: fältförsök i lantbruk är de statistiska experimentens rötter

Historiens vingslag: fältförsök i lantbruk är de statistiska experimentens rötter Att värdera bevis sidan 14 TEMA: Den OFFICIELLA STATISTIKEN sidorna 8-11 svenska statistikfrämjandet nr 1 2013» Sådant agerande kan ses som betydligt mera strategiskt än att ha fokus på enbart kostnadsbesparingar

Läs mer