facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11"

Transkript

1 organ för sveriges facköversät tarförening nr årgång 19 facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11

2 Nr Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers Advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid mån fre Fax E-post: Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Jessica Jansson, Britt-Marie Seex och Gisela Thunberg Grafisk design Christian Swärdshammar Mazzarin Reklambyrå Foto Gisela Thunberg (om inget annat anges) Omslagsfoto: Brett Jocelyn Epstein Styrelsen har ordet Karin Ashing, SFÖ i världen Det är nog inte så många av er som tänker på det särskilt ofta, men SFÖ är medlem i en internationell paraplyorganisation som heter FIT, Fédération internationale des traducteurs eller på engelska IFT (www.fit-ift.org). Varför är vi det, när det faktiskt kostar oss nästan hela kr om året? Liksom de flesta liknande organisationer har FIT som ett av huvudsyftena att utbyta erfarenheter. I sanningens namn ska det erkännas att det organiserade erfarenhetsutbytet via FIT inte är särskilt stort utöver kongresserna, varav den närmaste äger rum 4 7 augusti i Shanghai (omedelbart före de olympiska spelen). Men det måste också framhållas att underorganisationen FIT Europe på sin hemsida (www.fit-europe.org) har åtskilligt av intresse, bl.a. rapporter och föredrag från höstens konferens i Barcelona om copyright, upphovsrätt och översättningsverktyg gå dit och läs! FIT har också som syfte att upprätthålla översättares moraliska och materiella intressen världen över, förespråka och främja erkännandet av översättning som ett yrke, höja översättarens status i samhället och främja den allmänna uppfattningen av översättning som vetenskap och konst. I Sverige märker vi inte mycket av detta, men det finns många mindre lyckligt lottade länder där FIT gör insatser. Inte minst sker det genom att man sponsrar och underlättar bildandet av [översättar]föreningar i länder där de inte redan finns. FIT har vid flera tillfällen stött uppkomsten av föreningar eller nybildade sådana i fattigare länder. Vi bör alltså se vårt medlemskap inte minst som en gärning av solidaritet med de kolleger som arbetar under betydligt svårare förhållanden. I likhet med SFÖ arbetar FIT ideellt; de kostnader man har gäller främst sekretariat och möten. (Det förtjänar också att nämnas att vi har direktkontakt med styrelsen via Anne Verbeke, som deltar där helt på egen bekostnad.) Men vi har också nationella föreningar på nära håll: bara i Danmark, Norge och Finland finns hela sju systerföreningar (3, 1 resp. 3) som vi har kontakter med (bland annat genom ömsesidiga inbjudningar till våra årliga konferenser) och som vi framöver kommer att satsa ännu mer på att samarbeta med, till ömsesidig nytta och glädje. Just nu håller vi också på med att ordna rabatter för SFÖ:s medlemmar på några av de bästa europeiska översättartidskrifterna samt förhoppningsvis också tillgång till de bästa av deras artiklar via hemsidan. En del har alltså gjorts när det gäller vårt internationella samarbete; mycket mer kan göras. Tipsa gärna! Mats Dannewitz Linder Styrelseledamot Tryck Ale Tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2008 SEK 300:- + moms Innehåll Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan 2008 Manusstopp Utgivning 17 mars 22 april 7 maj 20 juni 17 juli 22 augusti 17 september 22 oktober 17 november 22 december 3 Försäkringsförmedlaren 4 Styrelsen informerar 6 Arbetsgrupperna 9 Språkgrupperna 10 Reportaget 12 Lärdomar 14 Krönikan 15 Gott & Blandat ISSN X Sveriges Facköversättarförening 2 facköversättaren 1/08

3 Försäkringsförmedlaren informerar Camilla Skymbäck, Sjukvårdsförsäkring behövs den? Här är en kortfattad beskrivning av vad SFÖ:s medlemmar kan erbjudas. Det är idag ett stort tryck på den offentliga vården. Politikerna lovar kortare väntetider till läkarkonsultation och behandling, vilket tyvärr verkar svårt att uppfylla. Att vänta på behandling är illa men påverkar dessvärre den som är egenföretagare i ännu större utsträckning. Förutom snabb vård är det dessutom många som idag själva vill kunna välja vårdgivare. Av dessa anledningar har det blivit allt vanligare att både egenföretagare, anställda och privatpersoner tecknar egna sjukvårdsförsäkringar. SFÖ:s medlemmar erbjuds nu att teckna en förmånlig gruppsjukvårdsförsäkring, inte bara för sig själva utan även för make/ maka/sambo och barn. Allians Sjukvårdsförsäkring för SFÖ:s medlemmar Sjukvårdsförsäkring ger tillgång till snabb sjukvård vid sjukdom eller olycksfall. Det kan gälla allt ifrån specialistvård till operation. Försäkringen erbjuder bland annat följande fördelar: Obegränsad ansvarstid Ett av de viktigaste momenten en sjukvårdsförsäkring ska omfatta är en obegränsad ansvarstid. Det innebär att försäkringsgivaren ska ta ansvar för och ombesörja vård så länge som du har försäkringen och betalar premien. Det finns idag försäkringar på marknaden som begränsar ansvarstiden vilket gör att du efter t.ex. 3 år inte längre får hjälp med din sjukdom eller skada, trots att du betalar premien. Allians sjukvårdsförsäkring har en obegränsad ansvarstid! Bred omfattning Att den sjukvårdsförsäkring man väljer ska ha en bred omfattning känns som självklart, tyvärr finns det på marknaden försäkringar som av kostnadsskäl är begränsade till omfattningen. Den försäkring som SFÖ erbjuds har en bred omfattning med bland annat cancervård, operation, rehabilitering och mycket mer. Förmånlig premie En sjukvårdsförsäkring går att teckna individuellt eller i en grupplösning. En individuell försäkring är oftast dyrare utan att därför behöva vara mer omfattande. Den försäkring som SFÖ:s medlemmar erbjuds kostar kr per person och år (halva priset för barn under 16 år). För att boka tid hos läkare ringer du ett nummer till vårdplaneringen som hjälper dig att boka tid och planera den vård du behöver. Du går inte före i de befintliga vårdköerna utan försäkringsgivaren använder sig normalt av privata sjukvårdsalternativ. Fördelen för dig är att du snabbt kommer tillbaka till jobbet och slipper eventuellt lidande. Både du och ditt företag tjänar på att du snabbt kan komma tillbaka till arbetet. Detta är endast en kortfattad beskrivning av Allians sjukvårdsförsäkring för SFÖ:s medlemmar, vill du veta mer se på www. allians.com/sfoe eller kontakta Allians Försäkringsmäklare. CAMILLA SKYMBÄCK Har du någon fråga du vill att vi ska ta upp, skicka den till och märk meddelandet fråga försäkringsförmedlaren. Konferens 2008 Mia Poletto, Konferens med mystik 2008 års SFÖ-konferens går i mystikens tecken och äger rum på det ståtliga och över 100 år gamla Stadshotellet i Västerås. Interiör från Stadshotellet i Västerås. Foto: Anna Rovelli Olofsson Denna spännande och vackra jugendbyggnad inspirerade konferensgruppen när det var dags att välja årets tema och resultatet blev Översättning ett mysterium?. Men det krävs mer än en vacker miljö som minner om gamla tider för att skapa mystik och en förnimmelse av historiens vingslag. Därför låter vi alla hugade SFÖ: are utmana sig och sin skräck inför det okända genom att avsluta fredagskvällen på ett äkta spökslott med både slottsfru och dokumenterade spöken. Om spökena vågar sig fram just kvällen den 25 april låter vi vara osagt men på 1700-talsslottet på Ängsö kommer vi, förutom eventuella spöken, att få flera intressanta upplevelser. Vågar du? Mysteriet är emellertid inte slut där. Med hjälp av Erik Andersson som har nyöversatt Tolkiens storverk The Lord of the Rings till en modernare och mer originaltrogen svenska, knyter vi oförskräckt ihop orker och hobbitar med översättningsarbete. För att inte någonsin förlora temat ur sikte har även vår huvudtalare valt att se på översättningens svåra konst ur ett närmast mytiskt perspektiv. Jonas Hallberg fingranskar vårt dagliga kneg med sina typiska, halsbrytande formuleringar. Själv hävdar han att han vid närmare eftertanke känner sig oerhört ödmjuk inför den svåra uppgift som vi översättare har tagit på oss. Men konferensen bjuder förstås på mycket, mycket mer både i form av givande föreläsningar och mingel med nya och gamla vänner. Mer information finns i annonsen på sista sidan, i inbjudan som bifogas tidningen och framför allt på konferensens egen sida, på Årets konferensgrupp hälsar er alla varmt välkomna till en berikande, underhållande och kanske även gastkramande konferens den april. KONFERENSGRUPPEN facköversättaren 1/08 3

4 NYHETER Styrelsen informerar Karin Ashing, SFÖ:s arbetsgrupper översikt Av SFÖ:s närmare 1000 medlemmar arbetar omkring 7 procent med att på ett eller annat sätt förbättra tillvaron för de övriga (och sig själva) i deras egenskap av facköversättare och medmänniskor. Många föreningar skulle avundas oss! SFÖ är en lyckligt lottad förening. I drygt 20 olika arbetsgrupper arbetar mer än 60 personer; därtill kommer styrelsens 10. Det handlar om en omfattande fortbildningsverksamhet, informationsarbete (internt och externt riktat), konferenser, webbplatsen, mentorskap, språkgrupper, regionsbaserade sociala kontakter, stadgeöversyn, internationella kontakter m.m. Så när som på Facköversättarens redaktörskap och layout utförs allt arbete ideellt, och även om arbetsinsatserna naturligt nog varierar, innebär det flera tusen gratis arbetstimmar för medlemmarnas och föreningens bästa. (Omkostnader för t.ex. möten som frånsett styrelsens är fåtaliga; en stor del av kontakterna sker via e-post ersätts givetvis; man ska inte behöva betala för att arbeta ideellt.) Som en del av det långsiktiga strategiska arbetet har styrelsen sedan förra årsmötet sett över arbetsgruppsorganisationen. Grupperna har under lång tid vuxit fram på ett ibland mer ad hoc-baserat än planerat sätt; likaså har styrelseansvaret för de olika grupperna i mycket fördelats per tradition utan större eftertanke. Dessutom gjordes den senaste genomgången av grupporganisationen när föreningen var ungefär hälften så stor som nu, vilket bara det kan vara skäl till en översyn. Resultatet av den översynen syns här intill. För styrelsens del handlade det om att få en bättre uppfattning om allt arbete som utförs och om vad som eventuellt saknades, men syftet med den här presentationen är i första hand att ge medlemmarna en samlad uppfattning om de stora insatser som görs, och som man kanske många gånger tar mer eller mindre för givna. Ett par saker vill vi särskilt peka på. För det första har det tillkommit flera funktioner/arbetsgrupper (färgmarkerade i listan), och till dem vill vi väldigt gärna ha frivilliga. Vi törs utlova intressanta arbetsuppgifter och stimulerande kontakter med intressanta personer (även där det handlar om enmansgrupper, vilket det i flera fall gör det framgår i så fall av att det inte heter grupp utan ansvarig ). Intresserade kan höra av sig till ordförande Karin Ashing, som kan berätta mer eller hänvisa till den närmast ansvarige inom styrelsen. (Det behöver kanske inte sägas att vi självklart gärna tar emot intresseanmälningar även till gamla grupper!) För det andra har skillnad i ett par fall gjorts mellan långsiktigt planerande och verkställande (kortlivade) grupper; t.ex. för de årliga konferenserna. Den fasta långsiktiga planeringen har alltså tillkommit, och vi tror att det är nyttigt inte minst för att på ett organiserat sätt ta vara på de värdefulla erfarenheter som hela tiden görs. För det tredje har styrelsens struktur för samordning av grupper med närliggande arbetsområden gjorts mer ändamålsenlig och termen sektion har införts för att det ska vara lättare att benämna de olika samordningsområdena. I övrigt tror vi att den här översikten talar för sig själv. Den belyser på ett påfallande sätt det inledande påståendet. Samtidigt bör det understrykas att precis som föreningen själv är en levande organism som hela tiden utvecklas, så är arbetsgruppstrukturen det likaså detta är ingenting slutgiltigt, behoven ändras ständigt, och goda idéer till förändringar är alltid mycket välkomna. NADJA CHEKHOV, MATS DANNEWITZ LINDER, ANN JOHANSSON (STYRELSENS TILLFÄLLIGA STRATEGIGRUPP) 4 facköversättaren 1/08

5 NYHETER Grupp/funktion Ansvarsområde Arbetsuppgifter Kommentar Sektion/ styrelseansvar Styrelsens strategiutskott Föreningens långsiktiga strategi Utarbeta underlag för beslut om föreningens långsiktiga utveckling. Bevaka utvecklingen enligt vad som har beslutats. Samordna arbetet inom utvecklingssektionen. Styrelseintern Valberedningen (Självklara) Fristående; tillsätts av årsmötet Finansgruppen Föreningens ekonomi Löpande bevaka den ekonomiska utvecklingen. Utveckla ekonomihanteringen. Utarbeta budgetförslag. Redovisa bokslut. Utvecklingssektionen Stadgegruppen Ärenden som gäller eller berörs av stadgarna Utarbeta förslag till stadgeändringar på styrelsens begäran samt granska andras förslag. Etiknämnden Den yrkesetiska kodens tillämpning Hantera kundklagomål på medlemmars arbete och uppförande och fungera som skiljenämnd vid tvister. Fristående (men rapporterar till styrelsen); tillsätts av årsmötet Granskningsgruppen Medlemskapsansökningar I första hand kontrollera angivna referenser men även i övrigt kontrollera att ansökningarna uppfyller villkoren. Medlemssektionen Mentorgruppen Mentorskapsarbetet Organisera och utveckla mentorskapsarbetet. Värva och utbilda mentorer. Tilldela mentorer till nya medlemmar. Bevaka att verksamheten fungerar som avsett. Ny som fristående grupp; sammansättning i stort oförändrad från tidigare undergrupp i medlemsgruppen Serviceansvarig Särskilda externa tjänster (t.ex. försäkring och juridisk rådgivning) Sköta kontakterna med företag som erbjuder relevanta externa tjänster. Förhandla fram avtal om tjänsterna. Informera medlemmarna om tjänsterna. Ny Publikationsgruppen SFÖ:s egna publikationer Ansvara för utveckling, framtagning, finansiering och distribution av publikationer. Ansvara för att språk och innehåll är korrekta och (i samverkan med profilansvarig) för en profilmässigt korrekt utformning av publikationerna. Språkgrupperna Erfarenhetsutbyte på basis av medlemmarnas målspråk (i första hand) Upprätthålla kontakterna (namn, adresser) inom respektive grupp. Ansvara för mötesverksamhet. Bara gruppansvariga tillsätts Nätverkssektionen Regionala grupperna (Inklusive Utlandsgruppen) Erfarenhetsutbyte och social samvaro Upprätthålla kontakterna (namn, adresser) inom respektive grupp. Ansvara för mötesverksamhet och andra lokala arrangemang. Bara gruppansvariga tillsätts Ämnesgrupperna Erfarenhetsutbyte på basis av ämnesområde Upprätthålla kontakterna (namn, adresser) inom respektive grupp. Ansvara för mötesverksamhet. Bara gruppansvriga tillsätts. Hittills medicin; tänkbara: ekonomi/redovisning, juridik, IT, fordonsteknik m.m. Företagsgruppen a. Intressegrupp för företagsmedlemmarna; eller b. Grupp för utveckling av företagsmedlemskapet Ny Fortbildningsgruppen Fortbildningsverksamhet Planera och arrangera kurser, seminarier och föreläsningar. Hitta och anlita lämpliga föreläsare. Hitta och boka lokaler, ev. logi och förtäring. Skriva kallelser och på SFÖ-sajten samt i Facköversättaren informera om utbudet. Bevaka anmälningar, följa upp och kommunicera med berörda om ev. frågor eller vid avbokning. Genomföra kursutvärderingar. Skriva och distribuera kursintyg. Ansvara för ekonomin. Sköta informationen till universitet/högskolor om fortbildningsverksamheten. På SFÖ-sajten informera om annan relevant fortbildning, programvaror, litteratur o.d. Konferensoch fortbildningssektionen Konferensgruppen (Lokal verkställande grupp tillsätts för varje enskild konferens) Övergripande konferensplanering (inkl. minikonferenser) Sköta övergripande och långsiktig planering av konferenserna. Bistå den lokala verkställande gruppen. Separat funktion för varje års minikonferenser. Ny (förutom funktionen lokal grupp) FÖ-gruppen Utgivning av Facköversättaren Ansvara för innehållsplanering, materialanskaffning, redigering samt (vid behov) översättning. Ansvara för ekonomin. Ansvara för följande uppgifter som utförs av kontrakterade underleverantörer: layoutarbete. annonsackvisition, tryckning, distribution. Samverka med webbgruppen. Mediesektionen Webbgruppen Webbplatsen Sköta övergripande innehållsplanering. Sköta webbmästeriet. Ge tekniskt stöd till dem som har i uppgift att bidra med innehåll. Samverka med redaktionsgruppen. Gruppen för marknadsföringsplanering Mässansvarig (Lokal verkställande grupp tillsätts för varje enskilt deltagande) Marknadsföring Mässdeltagande Sköta övergripande planering av marknadsföringen (som verkställs av övriga grupper inom denna sektion). Utarbeta underlag för beslut om föreningens strategi för mässdeltagande. Bevaka intressanta mässor och evenemang. Årligen lämna förslag på mässor och evenemang som föreningen bör delta i. Bistå den lokala verkställande gruppen. Ny Ny Marknadsföringssektionen Infomaterialgruppen Föreningens externt riktade informationsmaterial Samordna behovet av infomaterial, trycksaker, broschyrer, material till mässor och konferenser. Ta fram layoutförslag och offerter, beställa material, sköta kontakter med layoutare, tryckerier, leverantörer, etc. (samverkar med profilansvarig). Ny Högskolegruppen Kontakter med institutioner (högskole- och ev. andra) för översättarutbildning Kontinuerligt informera om SFÖ på översättarutbildningarna, t.ex. genom årliga besök, samarbete i form av deltagande på SFÖ:s konferenser, gemensamma projekt (arbetsmarknadsdagar, seminarier, artiklar i FÖ/universitetens internblad, etc.). Hålla föreningen underrättad om utvecklingen på utbildningsområdet. Bistå den lokala verkställande grupp som tillsätts vid behov. Ny (även om uppgifterna delvis är gamla) Pressansvarig Kontakter med massmedier Ta fram pressmeddelanden och etablera långsiktiga press- och andra massmediekontakter. Ny Profilansvarig Föreningens grafiska profilmanual Övergripande ansvar för föreningens profil. Profilanpassa dokument, etc. vid behov. Bevaka användning av föreningens logotyp och namn. Ansvarig för nationella kontakter Kontakter med svenska systerföreningar samt Språkrådet, TNC, Handelskammaren m.fl. Ansvara för utveckling av samarbetsformer, inbjudan till SFÖs arrangemang, medverkan i samarbetspartnernas arrangemang, utbyte av information m.m. Del av förutvarande nationella gruppen Externsektionen Ansvarig för internationella kontakter Kontakter med FIT, nordiska systerorganisationer, ev. direktkontakt med andra nationella systerorganisationer (ITI, ATA ) Ansvara för utveckling av samarbetsformer, inbjudan till SFÖs arrangemang, medverkan i samarbetspartnernas arrangemang, utbyte av information m.m. Förutvarande internationella gruppen facköversättaren 1/08 5

6 ARBETSGRUPPERNA Utbildningsgruppen Maria Lundahl, Rapport från Utbildningsgruppen Sedan förra numret av FÖ har två kurser hållits och den första av dem var Moderna skrivregler med Lotten Bergman, som hölls i Stockholm den 16 november. Denna kurs var helt ny för oss och blev en stor framgång. Den hölls sedan också i Göteborg den 25 januari, och förhoppningsvis blir det en repris i Sundsvall i september. Samma datum hölls kursen Sälj dig själv med Ulla- Lisa Thordén, denna gång i Stockholm. Vi hoppas kunna återkomma med rapporter från kurserna i nästa nummer av FÖ. Vi försöker alltid ta vara på förslagen från medlemmarna och ett exempel är Moderna skrivregler som ordnades efter ett tips från en medlem. Ett annat förslag som Etiknämndsgruppen Jakob Roël, Lägesrapport Som många medlemmar känner till pågår arbetet med att ta fram en Etiknämnd för SFÖ, som förhoppningsvis under 2008 ska börja bistå medlemmarna i etiska och andra yrkesrelaterade frågor med t.ex. rådgivning och medling i tvister. Etiknämnden blir ännu en värdefull förmån för SFÖ:s medlemmar. Etiknämndsgruppen har haft ett möte på Kulturhuset i Stockholm. Arbetsgruppen träffades en hösteftermiddag i november, och FÖ ställer några frågor till gruppens sammankallande, Jakob Roël: FÖ: Vad diskuterade ni vid ert möte? JR: Vi diskuterade bl.a. fingerade praktikfall för nämnden, nämndens arbetssätt och allmänna, vägledande principer. FÖ: Varför behöver SFÖ en sådan nämnd? JR: Det händer att medlemmar erbjuder oanständigt låga ersättningar till nya/associerade medlemmar, allvarligt missköter sina översättningsuppdrag och agerar allmänt oprofessionellt. Det är inte särskilt vanligt, men det förekommer. Det finns ett behov av att vårda SFÖ som varumärke. FÖ: Så nämnden ska tillrättavisa medlemmar som inte är tillräckligt skickliga som översättare? JR: Nej. Nämnden är ingen gransknings- kommit från medlemmarna är en kurs i Stress- och konflikthantering, och det ska nu bli verklighet i Göteborg den 22 februari, med Ulf Evenås från Svensk konflikthantering som ledare. Även Ekonomi för icke-ekonomer kommer på förslag från en medlem. Datum är dock inte helt fastställt för denna. Ett annat återkommande önskemål har varit Copywriting för översättare, och även denna kommer att hållas under våren. Så kära medlemmar, fortsätt att ge oss förslag och tips! Ju konkretare desto bättre då är chansen större att vi kan arrangera kursen ganska snart. KARIN ASHING, JENNIFER EVANS, MARIA LUNDAHL, ÅSA QUENSEL AHNFELT Medverkande i arbetsgruppen, från vänster: Sofia Malmgård, Lisbeth Mejer, Lotta Gullers Henry och Jakob Roël (saknas på bilden: Anne Wagner). nämnd, och översättarens affärsmässighet lägger sig nämnden inte heller i. Vi ser snarare att nämnden får en värdefull funktion som medlare och rådgivare, även i frågor som inte är strikt etiska. I många fall kan det handla om att hänvisa till den kommande manualen Goda råd till nya översättare. Nämnden ska vara en förmån, ett stöd för medlemmarna i SFÖ. FÖ: Hur menar du då? JR: Man kan tänka sig en relativt oerfaren medlem som gått med på att översätta en text för förståelse och som nu hamnat i en tvist för att uppdragsgivaren tycker att översättningen är för dålig. Då kan nämnden hänvisa till manualen och förklara varför det är olämpligt att lämna ifrån sig ofärdigt material. I andra fall kan nämnden utöva påtryckningar på medlemmar som aldrig betalar sina medlemskollegers fakturor i tid. FÖ: Tack, och lycka till! När beräknar ni gå i mål med arbetet förresten? JR: Medlemmarna ska få ta ställning till förslaget till Etiknämnden vid årsmötet JAKOB ROËL SFÖ Väst Katleen Burm, Birgitta Eklund, Julbord med SFÖ Väst festen som ingen vill missa Med humöret på topp anlände 27 förväntansfulla översättare till restaurang Henriksberg i Göteborg, när SFÖ Väst arrangerade sitt populära julbord för andra året i rad. Vi blev först serverade en välkomstglögg, innan vi tog itu med den krävande uppgiften att försöka äta så mycket som möjligt på det generöst tilltagna julbordet. Där fanns verkligen allt som hör julbordet till: sill, lax, skaldjurspaté, Janssons frestelse, köttbullar, prinskorv, skinka m.m. När vi mätta och belåtna var klara med den goda maten, inklusive kaffe och ett dignande dessertbord, kom självaste jultomten med assisterande nisse på besök. Var och en hade köpt med sig en bok som lades i den stora säcken och sedan delades ut till alla deltagare. Efter en närmare titt på julklappen var det dags att resa sig från bordet och provsmaka utbudet i baren. Där blev vi kvar tills efter midnatt, då det var dags att börja dra sig hemåt i den kalla västkustska vinternatten. Julbordet med SFÖ Väst kommer att bli en tradition att räkna med, lika säkert återkommande som självaste julafton. Däremot kanske valet av restaurang kommer att variera. Förhoppningsvis blir vi också ännu fler i år, så en uppmaning till alla SFÖ-medlemmar i väst är att vara uppmärksamma på inbjudan som kommer att skickas ut till alla under hösten. BITTEN LINDSTRÖM 6 facköversättaren 1/08

7 ARBETSGRUPPERNA Infogruppen Nadja Chekhov, Många intressanta aktiviteter inom SFÖ Många medlemmar, såväl nya som gamla, hör av sig till kansliet med frågor om medlemsförmåner, e-postlistor, m.m. Därför handlar Infogruppsspalten i detta, årets första nummer om vilka olika satsningar, aktiviteter och arrangemang som anordnas inom föreningen, vilka medlemsförmåner du har samt vilka diskussionsgrupper du har tillgång till. Titta då och då in på webbplatsen efter information om aktuella händelser. Riktade satsningar mentorverksamhet lokala grupper (SYD, VÄST, ÖST och NORD) anordnar seminarier, studiebesök, pubträffar, m.m. språkgrupper ordnar seminarier, studiebesök, kunskapsutbyte, m.m. arbetsgrupper där du kan bidra till och påverka föreningens arbete fortbildning i bl.a. fordonsteknik, moderna skrivregler, årsredovisningar, CAT-verktyg, m.m., som anordnas av Utbildningsgruppen. Aktiviteter, arrangemang, förmåner årlig tredagarskonferens till rabatterat pris sökbar databas på SFÖ:s webbplats där kunderna kan hitta dig webbplats, med information om aktuella händelser och med länkar till diskussionsgrupper och postlistor tidningen Facköversättaren med 6 nummer per år rabatter på TNC:s produkter och specialkurser, beställs via kansliet juridisk rådgivning från advokatbyrån Eurolawyers, 15 minuter/år kostnadsfritt skräddarsydd, förmånlig företagsförsäkring från Allians försäkringsmäklare tillgång till föreningens grafiska profilmanual och logotyp som kan laddas ner från webbplatsen, fråga kansliet om lösenord namnstämpel med SFÖ:s logotyp på svenska eller engelska, kan köpas från kansliet (endast fullvärdiga medlemmar) FIT:s ID-kort för översättare och tolkar, kontakta kansliet (endast fullvärdiga medlemmar) SFÖ:s egna publikationer, Pitfalls, Translating Names, Kvalitetstänkande och Goda råd till köpare av översättningstjänster, beställs från kansliet T-tröjor och SFÖ-nålar, beställs från kansliet Diskussionsgrupper (Drivs inte av SFÖ, men SFÖ:s medlemmar har tillgång till dem) SFÖ-DEBATT Syftet med listan är att främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan facköversättare, ta vara på medlemmarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen och informera om utvecklingen inom området professionell översättning. Adress: sfoe_debatt/ SFÖ VÄST I väst har man en egen Yahoogrupp, sfoe-vaest. Adress: yahoo.com/group/sfoe_vaest SWENG This is a forum for the discussion of syntactical, rhetorical and stylistic issues that arise when translating from Swedish to English. To participate, you should be an independent translator who translates professionally from Swedish to English on a regular basis. In addition, you should be interested in this group as a means for improving your translation skills and helping others improve theirs, rather than to make business contacts. Finally, you should be a member of the Swedish Association of Professional Translators (SFÖ), the Federation of Authorized Translators (FAT) in Sweden or another translator s association. Please to if you are interested in participating. Adress: SWENG-BIZ The SWENG-BIZ group is a venue for Swedish to English freelance translators to discuss the business aspects of translation. All members must be fulltime freelance translators. Adress: groups.google.com/group/sweng-biz?hl=en AR-TRANS A forum for Swedish to English and English to Swedish translators to discuss and share information about translating annual reports and the International Financial Reporting Standards (IFRS). Adress: AR-Trans?hl=en SFOEMEDTRANS Medical translation group for SFÖ members, working to and from Swedish. Adress: groups.yahoo.com/group/sfoemedtrans/ SPALIST Lista för alla SFÖ-medlemmar som har spanska som mål- eller källspråk. Här debatteras terminologifrågor som gäller spanska i olika delar av världen. För fler detaljer, kontakta listans webbmaster Daniel Lodeiro, SFÖ UTLAND Utlandsgruppen SFÖ Utland är till för att medlemmar i SFÖ som bor utanför Sverige ska kunna nätverka och diskutera gemensamma frågor och därmed få ut mer av sitt medlemskap. Listans språk är svenska vare sig svenska är ditt andraspråk eller modersmål. Adress: groups.yahoo.com/group/utlandsgruppen Sist men inte minst Tänk på att då och då kolla dina uppgifter i sökmotorn på webbplatsen. Mejla eventuella ändringar till kansliet, NADJA CHEKHOV OCH ULLA CRAVEN BARTLE facköversättaren 1/08 7

8 ARBETSGRUPPERNA Språkspalten Sven Borei, Irene Elemrot, I detta nr av Facköversättaren lämnar vi över till en kollega från Lettland som blev så engagerad efter förra numrets funderingar kring hälsningsfraser att hon utförde en egen miniundersökning om betydelsen av ett ord som hon själv trodde var en självklar hälsningsfras. IRENE ELMEROT OCH SVEN BOREI Moins! As I start this article, a friend enters greeting us with this universal Latvian greeting. No problem that, since moins is used that way. However, a fellow linguist from Sweden makes me wonder whether it really is so clear. So let s take a short look into its history! The territory of Latvia and its population has been ruled by one or another foreign power for many centuries. As a matter of fact, independent Latvia appeared only in the early 20th century. Before that, the Germans, Russians, Polish-Lithuanians, and Swedes took turns at the helm in a rather chaotic fashion. Naturally, all of these influences have left footprints in Latvian culture and its language. Latvian is one of two surviving Baltic languages (the other one is Lithuanian) and has been more strongly affected than its closest neighbour, mainly because Latvia was not an independent state until recently. Rather, these effects were introduced in a somewhat free-flowing, uncontrolled manner. The first thought that comes to mind when we hear that Sweden was one of the past powers in Latvia, is that the etymology of the word moins could derive from a Swedish greeting, perhaps morron. However, a deeper look shows that this loan word is actually a more recent addition to Latvian slang. Indeed, it is almost a modern addition in comparison with more settled changes, ones we consider as real parts of the Latvian language today. The subject matter interested me greatly, as I saw this word primarily as a greeting. A secondary meaning exists, one I would rarely attribute to this word, namely that in combination with an auxiliary word nu (nu, moins!) the meaning would shift to oh, dear, oh, boy. I decided to pursue this difference by conducting a little survey. Some 115 people from all four regions of Latvia participated. The results were quite surprising, but also helped me realise that the explanation found in Wikipedia (see lv.wikipedia.org/wiki/moins!) might actually be true. The chart below shows the results. Kurzeme Latgale Vidzeme Zemgale All Courland/ East Livland/ South regions west central Respondents Hello 52 % 8 % 29 % 25 % 28 % Oh, dear 24 % 62 % 34 % 44 % 41 % Both 19 % 13 % 5 % 22 % 14 % Other 5 % 17 % 32 % 9 % 17 % Diana Strausa Some interesting facts emerged. The first and most interesting was that people, who recognized moins as a greeting, often would also use the word to express surprise. However, almost nobody who used the word for the latter in everyday speech recognized it as a greeting. It was particularly true for Latgale, thus ensuring that it is not a loan from any Slavonic language. In addition to the two most common meanings: hello and oh, dear, the word had a number of other meanings or associations. The least expected was that six people implied independently of each other that this word comes from the French moins or less of something. However, all of these have been or are still actively using the French language in some way. Yet another of the suggested meanings by respondents was the suggestion of possession as in my or mine. The survey results show that people from Kurzeme are the most frequent users of moins as a greeting. This seems to be the key finding. Kurzeme or Courland, as it was called in Livonian times, is the region that was most influenced by the Germanic rule. Many local expressions and terms are still used that are taken from both German and Yiddish, the Ashkenazi Jewish creole language. Still, as I have already mentioned, moins is rather a recent addition. Thus this would seem only that German influence in Kurzeme has always been well perceived and assimilated. It was interesting to find out from two direct and mutually independent sources that the many modern-day slang words acquired today came through the port of Riga in Vecmilgravis. This port has direct sea lines with Lübeck and other German ports. After this word was introduced to the younger generation, who socialized with mariners, it slowly spread across Latvia and was assimilated into the spoken language. For a while, during the mid-20th century, it seems moins became a sort of a cult-word for Latvian youth, mainly male workers, who used it as a fancy, foreign-sounding greeting. During the survey I also noticed that people aged 35 and older were more likely to recognize it as a greeting. This makes me think that moins will gradually change its meaning completely, probably losing its overall importance, as is often seen with fancy cult words. The word never became a part of written language, remaining only a jargon term. With this example we can clearly see how open Latvian is to neologic accretions. A word may not become a permanent addition, but the historic presence of various foreign influences has definitely left lasting footprints in our culture, language, and personal nature. DIANA STRAUSA EN LV translator from Latvia 8 facköversättaren 1/08

9 SPRÅKGRUPPERNA Engelska Kontaktperson: Helen Taylor , Without further ado I hand over the pen to Tim Davies, who gives us a taste of English as spoken in his part of London. English 1 like 2 she 3 am 4 5, 6, 7, 8, 9 spoke As I walk to my lunchtime rendez-vous for a much-needed caffeine fix over conversation with a friend, I can t help but be reminded that the area of East London where I live is very cosmopolitan. Very PC, that epithet. Multicultural and pluralistic may be the words bandied around over that mucky vending-machine stuff they drink at the council offices, but they strike us locals as overly inclusive and euhemistic. We prefer words like buzzy, happening and edgy. So what catches my eye and tickles my linguistic bone? A sandwich board outside a café advertising Chips and Fish. I even find it hard to say, so alien is the prosody of the word order. But there are stark calls to attention all down this road. Hoardings advertising Local Taxes and Mini-busses for Hire. I stop, wonder if you really can hyphenate minibus, whether it matters, and who anyway is the arbiter of this seemingly arbitrary cutand-shut word. You see, we have no academy; it s a very un-english concept, and despite the clusters of CCTV cameras clinging to craggy stone ledges high up along Brick Lane, we like to think we are being neither mothered nor monitored. The truth, alas, is quite different. Only in this seemingly unimportant no-man s-land of language are we allowed to perpetrate such strident peccadillos of personal preference, sticking two fingers up at the OED and all those other stalwarts that populate endless quiz programmes on BBC2 and Radio 4. The reality is that, round here, people do, wear and eat whatever they want; speak any one of 40 or so languages and presumably pray to a similar number of deities. Nice men from Whitehall with side partings and sensible shoes assure us daily that this melting pot is a boon to our culture and economy, that we are generating a new-found wealth of bilingual resources that will promote trade with Britain across the world (sounds like the British Empire striking back to me!). Yet, strangely, the council are churning out more translations for residents now than ever before. So much so, that MPs have started calling for this service to be pruned back brutally, partly to encourage incomers to get to grips with the language. I think I have the answer. Let s sponsor the Gideon Society to put a learner s dictionary of English in every nook and cranny 10, 11 alongside their free Bible. TIM DAVIES 1 With due deference to Welsh, Cornish, Manx, Scots and Irish Gaelic. 2 NB, not as. No one round here uses that word. Everyone uses like, however, ad nauseam in fact. 3 Pronoun courtesy of special exemption granted by the Gender Equality and Non-Discrimination Board. 4 As used in the Birmingham dialect, now becoming increasingly popular on the BBC, in line with their regional accents acceptance and dissemination policy. 5 Past participle in keeping with the paradigms of Jamaican grammar, which rules and rocks in these parts (strangely, given the Sylheti majority). 6 This article is available in a choice of 42 languages, Braille and large script for the visually impaired, on audio tape, as an ipod-cast, via live interpreter over the phone, and via Minicom, or fax from our Sensory Impairment Team. 7 This site is speech-enabled for PCs and has been created using recycled brain cells. 8 This site has been clarity-approved by the Plain English Campaign. 9 Social Services Interpreting and Translation provide a service for four key community languages: Sylheti, Bengali, Somali and Arabic. The team can also arrange for translation into many other languages. (No expense spared.) 10 Or, of course, the Talmud, Koran, Book of Mormon etc. 11 Just because translators get a sad kick out of reading footnotes (go on, admit it!) Skandinaviska Kontaktperson: Bo Widegren , Symposium på Köpenhamns Universitet Den 22 november deltog Lars Wiggers och Lisbeth Mejer i ett symposium om juridik, etik och plagiat på Köpenhamns Universitet. Ett flertal spännande föreläsare hade hämtats in och för oss som språkvetare var det speciellt spännande med en juridikhistoriker (Ditlev Tamm) som talade engelska, tyska, franska, italienska och holländska med en otrolig självklarhet, medan han berättade om hur konstnärer har lånat av varandra under århundraden! Stina Teilmann berättade om berömda pla- giatärenden och berättade bl a att under medeltiden och renässansen tog översättarna äran av de alster som de översatte de blev utgivna med deras eget namn, och den ursprungliga författarens namn inte så mycket som nämndes det törs väl antydas att det i dagens läge är omvänt! Från Norge hade man hämtat prof. dr. juris Ole-Andreas Rognstad som talade om plagiat och upphovsrätt med flera spännande exempel, där man hade lyckats vinna inför rätta. Vi pratade med Henrik F. Ahlers från Aka- demikernas Centralorganisation som var medarrangör om problemet med kunders gratisåteranvändning av våra översättningsminnen och översättningar genom alignment. Han har lovat försöka ta reda på våra internationella rättigheter. Vi försöker uppdatera oss på området under våren. Om någon vill se/lyssna på föredragen som podcast, så gå in på och välj Nyheder och UBVA-symposium om plagiat 22 nov LISBETH MEJER OCH LARS WIGGERS-JEPPESEN facköversättaren 1/08 9

10 REPORTAGET IRSCL-konferensen i Japan Samtliga foton på detta uppslag är tagna av Brett Jocelyn Epstein. I augusti 2007 åkte Brett Jocelyn Epstein till Japan för att delta i en konferens om barnlitteratur. Det var International Research Society for Children s Literature, som är en av de största organisationerna för barnlitteratur, som hade hand om konferensen och konferensens tema var Makt och litteratur för barn, vilket är ett fascinerande och viktigt ämne. Men det var inte bara därför jag ville delta. Det var också väldigt spännande att få åka till Japan. Det är ett vackert (och varmt!) land med otroligt god mat och människorna var så anspråkslösa och vänliga. Om de märkte att jag tittade på en karta eller såg lite förvirrad eller vilsen ut, kom de genast fram till mig och försökte hjälpa till, även om de knappt kunde någon engelska. Min första kväll i Tokyo följde en man med mig hela vägen från tåget till mitt hotell, trots att han själv bodde i ett annat kvarter, bara för att han ville se till att jag säkert kom fram. Och japanerna blev så glada när jag sa mina få uttryck på japanska (tack så mycket, trevligt att träffas, det är varmt idag, etc.), och glada blev de också för chansen att få öva sig på engelska eller till och med svenska! DET VAR FOLK från hela världen på konferensen och jag lyckades hitta några skandinaver. Jag hör att det talas lite norska här borta, sa jag en dag vid lunch till fyra eller fem professorer från Norge och de verkade chockerade över att någon som såg ut som jag (dvs. helt icke-svensk) kunde prata flytande svenska. Det fanns också en kvinna från Danmark, fyra från Sverige och några från Finland. Den danska kvinnan föreläste om historiska böcker i Danmark. En finsk kvinna föreläste om bilderna i Tove Janssons böcker. Två av kvinnorna från Sverige arbetar som barnbibliotekarier och de höll en föreläsning om hur man försöker bygga bibliotek i Sverige som är mer anpassade efter vad barn vill och behöver. Många på konferensen sa att denna presentation bevisade vad de alltid hade trott att Sverige var ett mycket bra land för barn. NÅGRA FÖRELÄSNINGAR handlade direkt om översättning, även om väldigt många använde översättningar utan att påpeka eller diskutera det så mycket. Jag talade om översättarens makt att kunna påverka vad barn lär sig genom böcker. Här använde jag exempel från svenska översättningar från engelska för att påvisa detta. En svensk professor höll ett föredrag om hur man översätter Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige till engelska, Brett Jocelyn Epstein 10 facköversättaren 1/08

11 REPORTAGET där han visade vad som inte tas med i engelska översättningar. Det ingick också ett par presentationer som handlade om översättning i Spanien från spanska eller engelska till minoritetsspråken galiciska, katalanska och baskiska. Det som jag tyckte var speciellt intressant om Spanien, var att det är tydligen så att många sådana översättningar lägger till idiom eller specifika kulturella saker från målspråket, även om det inte alls passar med källtexten eller källkulturen. En av forskarna förklarade att det här var ett sätt att bygga upp minoritetskulturen och att göra läsarna stolta över sin kultur, särskilt eftersom det spanska språket och den spanska kulturen är så dominerande i Spanien. Hon menade att kanske efter en generation eller så skulle minoritetsbarnen i Spanien känna sig mer accepterade och deras identitet skulle vara starkare, och då skulle översättare inte behöva använda texter på detta sätt. DE FLESTA SOM ÄR MEDLEMMAR i SFÖ översätter inte barnlitteratur, men jag tycker att det är viktigt för oss alla att tänka på makt och vad den spelar för roll i vårt arbete som översättare. Vad känner vi för ansvar när vi översätter och varför? BRETT JOCELYN EPSTEIN organ för sveriges facköversättarförening nr årgång 18 Droit Franco-Suedois des Affaires Svensk-Fransk Affärsjuridik & Contentieux & Arbitrage International Affärstvister & Internationell Skiljedom Ny grafisk profil! paris cabinet zander 12/14, avenue victor hugo f paris phone fax jean-jacques zander avocat au barreau de stockholm, de paris, et de bruxelles internet: stockholm eurolawyers advokatfirma ab sveavägen 52, 4tr box 3549 s stockholm phone fax Annonsera i Facköversättaren. Hör av dig till Loole Hagberg, se även facköversättaren 1/08 11

12 LÄRDOMAR Del 4 av artikelserie i 6 delar om årsredovisningar Få bukt med årsredovisningarna Att översätta bakvagnen rapporter och noter Foto: Stockxpert På grund av att man har en tidspress på sig är det frestande att dyka direkt ner i dokumenten och börja översätta. För att spara tid och undvika en extra genomgång och redigering, ställ följande frågor till kunden innan du påbörjar uppdraget: 1) Lät ni översätta de finansiella rapporterna i fjol? Årsredovisningar finns ofta men inte alltid tillgängliga på kundernas hemsidor. 2) Var ni nöjda med översättningen? Vill ni i så fall att jag använder mig av samma stil och terminologi? Dubbelkolla detta. Om det exempelvis i not om redovisningsprinciper står att företaget följer IFRS, men du ser att termerna som användes var gamla termer, bör du påpeka detta för kunderna och föreslå att du kan uppdatera terminologin så att den överensstämmer med IFRS. IFRS är avsedda att ge en mer rättvisande bild av företaget samt för att förbättra möjligheterna till jämförelser. 3) Kan jag föreslå andra termer om några av de som användes förra året verkar vara fel? Detta anknyter till punkt 2 ovan. Det enklaste sättet är att lägga till dina ändringar mellan dubbla snedstreck efter föregående års termer. Parenteser är inte lämpliga eftersom de används så ofta i årsredovisningar och ändringar som görs inom parentes blir därför inte alltid tydliga. Att markera med olika färger, kursiv eller fet stil är heller inte att rekommendera, för om din översättning överförs från Word till ett layoutprogram försvinner alla formateringar av denna typ. Andra viktiga faktorer att beakta: Om källtexten innehåller ett avsnitt med definitioner, bör du börja med det. Använd finansiella rapporter för andra företag inom samma bransch för att hitta de mer udda posterna. Lägg märke till vilken revisionsfirma som används. Om revisionsberättelsen skiljer sig från fjolårets berättelse, kan kunden eventuellt ha bytt revisionsfirma de största revisionsfirmorna har revisionsberättelser på engelska på nätet och därför kanske du bara behöver justera dessa rapporter en aning. När det gäller översättning är sammanhanget det viktiga. Det skulle t.ex. vara mycket praktiskt om en svensk redovisningsterm alltid motsvarades av en engelsk term. Men som vi vet är det aldrig så enkelt! Nedskrivning t.ex. kan motsvaras av såväl impairment loss som writedown på engelska. För att inte tala om kostnader som ibland står för costs (staff costs) och ibland expenses (det övergripande begreppet på resultaträkningen).vissa företag använder IFRS för de flesta av sina poster, men är i princip allergiska mot ett antal IFRS-termer och föredrar att använda sig av de gamla motsvarigheterna. OM DU INGÅR I ETT ÖVERSÄTTARLAG som håller på med bakvagnen, kan du fråga kunden om ni kan kontakta varandra för att diskutera terminologin (t.ex. om 12 facköversättaren 1/08

13 du håller på med noterna och den andra översättaren håller på med resultaträkning, balansräkning osv.). Föreslå att du ska skicka en kopia till kunden på all korrespondens du haft med den översättaren. Om du översätter resultaträkningen men inte framvagnen, bör du i så fall kontrollera med den översättare som gör denna del om ni kan diskutera terminologin under arbetets gång, eftersom den vanligtvis innehåller diverse redovisningstermer och inte sällan ett antal tabeller med nyckeltal. Den källtext du ska översätta behöver inte nödvändigtvis vara slutversionen. Be kunden markera ändringarna i efterföljande versioner om möjligt med Spåra ändringar aktiverat. Om inga ändringar har markerats, kan du använda funktionen Translate to Fuzzy i Trados för att hitta ändringarna. Det går också att använda funktionen Jämför dokument i Word. SÅVÄL FINANSDIREKTÖR, styrelsemedlemmar och andra på företaget kan komma att göra ändringar i din översättning. Förhoppningsvis får du möjlighet att gå igenom deras ändringar. Be kunden att markera ändringar på något sätt, t.ex. genom att använda funktionen Spåra ändringar. Det sparar tid och pengar i och med att du kan koncentrera dig på ändringarna i stället för att behöva gå igenom hela texten igen och jämföra den med källtexten. Här kan du använda funktionen Jämföra dokument för att hitta omarkerade ändringar. MEN OM KUNDEN HAR GJORT ÄNDRINGAR och sedan skickat texten till layout innan du har gått igenom ändringarna, kommer du antagligen att få en PDF-fil och bli tvungen att gå igenom hela översättningen och jämföra den med källtexten. Innan du börjar översättningen bör du förklara för kunden att denna typ av kontroll tar längre tid och kommer att kosta mer än att enbart fokusera på markerade ändringar i Word. Din översättning kommer naturligtvis att skilja sig från föregående års översättning om källtexten skilde sig från fjolårets källtext. Men kunden kan komma att jämföra din översättning med föregående års utan att kontrollera huruvida källtexten har ändrats och helt enkelt stryka dina nya poster och ersätta med poster som användes föregående år. Detta kan tyckas osannolikt men det har förekommit, så tänk på det. LÄRDOMAR KOMMUNIKATION ÄR AVGÖRANDE. Det kan verka tröttsamt att upprepa detaljer i e- postmeddelanden, men med tanke på att du mycket väl kan översätta flera årsredovisningar samtidigt och eftersom det ofta är många turer i processen, kan det löna sig att upprepa olika detaljer i e-postmeddelanden för bekräftelse som t.ex. version, dokumentnamn och datum (liksom även att informera om nästa steg): Tack för årsredovisningen, version 64b (!) I PDF-format: årsredovisning2007_eng ver 64b.pdf. Jag ska nu jämföra den med källtexten: årsredovisning2007_sve ver 67c.doc och lägga till eventuella kommentarer och/eller ändringar i form av gula lappar i den engelska PDF-filen. WENDY DAVIES Användbar länk: IFRS illustrative statements (PricewaterhouseCoopers) d262f802569a1004f6835 (Ett nyhetsbrev från IFRS finns att tillgå på denna länk.) facköversättaren 1/08 13

14 KRÖNIKAN Att skriva fritt eller My dead stare into the white paper En elev lider av kronisk skrivkramp. En del lärare menar att man inte får godkänna elevens arbetsinsatser om han eller hon inte lämnar in skriftliga redovisningar i enlighet med lärarens anvisningar (ord). Och eftersom just den här eleven har svårt för skriftliga redovisningar, kan inte han eller hon bli godkänd av vissa lärare. Kunskap är ord. Godkända ord avser ofta kunskap som redovisas skriftligt. EFTERSOM JAG ARBETAR som specialpedagog ägnar jag min arbetstid åt att hitta alternativa redovisningssätt, så att inte funktionshinder står i vägen för elever med funktionsnedsättning. Jag bad därför eleven i fråga att skriva fritt. Att skriva om vad som helst. Kalla det gärna poesi om du så önskar, sa jag, dock ingen skriftlig redovisning. Eleven lyckades att få ihop en halv sida på engelska och så här skrev han: I think, therefore I am. I am angry, therefore I can t. I am unable to express any anger in any way, which leaves me very emotionally instable. I have a different mask for every person or group of people I m with and this makes me unsure of who I really am. I try to be the best person I can be, being as perfect of a son as possible, being the best friend ever. But in this process I loose myself, my own thoughts are discarded and whatever might sound best at the time for whoever I m with, is what I say. Eleven avslutar sitt korta anförande med orden: But on the outside there is nothing, nothing but my dead stare into the white paper. I min tidigare översättning av Amos Oz roman Panter i källaren skriver författaren: Öknamnet Proffi har jag fått dras med ända sedan jag var så här liten. Det är en förkortning av professor och har sitt upphov i min besatthet att undersöka ord. SJÄLV SKRIVER JAG så att det känns ända ut i fingerspetsarna. På väg att färdigställa en översättning av en israelisk novell till svenska, räknar jag tecken inklusive blanksteg. Det är krävande med litterära personer som uttrycker sig utan hjälp av citattecken eller frågetecken. Tankar blir till handlingar och direkt tal blandas med indirekt tal i ett enda flöde. Författaren skriver fritt. Men som David Jones en gång sa: characters do not develop, they only change. OCH SÅ MINA ELEVER av kött och blod. En del har avkodningssvårigheter, medan alltfler visar sig ha ett ytterst begränsat ordförråd. I självrapporten som ingår i ett av språktesten kryssar många elever för svarsalternativet jag läser bara om jag måste. Vi läser tillsammans, övar upp elevernas fonologiska medvetenhet, avstavar och diskuterar nyckelord. Vi är tacksamma för varje rad vi får ihop och utvecklas vidare. ELEVEN JAG CITERADE ovan hade tack och lov fel. Kunskap är ett ord bland andra. Det han har skrivit är inget annat än kunskapsredovisning på engelska, tack vare det faktum att han kan skriva fritt. Att vara författare eller översättare är kanske att vara besatt av ord, men man får aldrig göra avkall på sina egna tankar. Ibland måste man bara skriva fritt. GIDON AVRAHAM 14 facköversättaren 1/08

15 GOTT & BLANDAT Meddelande Nominaliseringar i engelska ger substantivsjuka i svenska och norska? Medlemsnytt Vi är nu 963 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna i SFÖ: I Sverige, liksom i Norge, brukar skrivhandböckerna varna för substantivsjuka: skriv inte framförde ett förslag när du lika gärna kan skriva föreslog. Lene Nordrum på engelska institutionen vid Göteborgs universitet har mot bakgrund av det undersökt och jämfört nominaliseringar i populärvetenskapliga texter i engelska, svenska och norska. Är de fler i engelskan? Vilka mönster följer de i de olika språken? Och vad händer med dem vid översättningar från engelska till svenska och norska? Genom att undersöka både form och betydelse hos engelska nominaliseringar menar Lene Nordrum att hon har hittat goda verktyg för att förklara olika översättningsmönster. Dessutom pekar hon på olika genrenormer i populärvetenskapliga texter för engelska, norska och svenska. Avhandlingen, English lexical nominalizations in a Norwegian-Swedish contrastive perspective, lades fram 15 december 2007 kl. 13 i Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborgs universitet. Läs mer på pressmeddelande/pressmeddelande_2007/ lenenordrum SOFIA MALMGÅRD Andrea Forsmark Hanley, Julita Sue Glover Frykman, Rimbo Helén Gustafsson, Höllviken Sara Gustafsson, Stockholm Marina Jovanovic, Vällingby Krister Lilja, Båstad Bo Gunnar Alarik Löfgren, Drottningholm Andreas Miehling, Västerås Randi Myhre, Göteborg Saskia Sophie Louis Otten, Uppsala Sofia Paulik, Malmö Anna Robinson, Kista Gabriella Strandberg, Uppsala Klarspråk Bulletin från Språkrådet är ett 4-sidigt blad som kommer ut fyra gånger per år och skickas ut i ca exemplar till bland annat språkvårdsansvariga på svenska myndigheter. Begreppet Klarspråk kan kort beskrivas som språkvård för myndigheter. Nummer handlar bland annat om översättning och artiklarna ger råd och tips till myndigheter som behöver ha information översatt till andra språk. Vad ska man översätta, till vilka språk, och vart Ny layoutare vänder man sig för att hitta en översättare, är frågor som Språkrådet försöker besvara. Naturligtvis finns en länk till SFÖ:s och FAT:s hemsidor samt information om ramavtalet för översättningstjänster, dess förtjänster och brister. Klarspråk. Bulletin från språkrådet finns att hämta gratis som pdf från Språkrådets webbplats: SOFIA MALMGÅRD Vi vill härmed hälsa Christian Swärdshammar välkommen som vår nya grafiska formgivare för Facköversättaren (se även FÖ nr , sid 11). Vi var mycket nöjda med alla som har hjälpt till att forma Facköversättaren under 2007, men vi måste välja en och Christian har fördelen att han redan är insatt i SFÖ:s nya grafiska profil. REDAKTIONSGRUPPEN Kalendarium Tips! Se gärna International Calendar of Events på ITI:s webbsida, MARS 7, 8 Nordic Translation Conference i London Mer information: se FÖ nr 4, sid 3. Brett Jocelyn Epstein, e-post: 25 SFÖ-ÖST Pubkväll på Pelikan i Stockholm APRIL SFÖ:s årliga konferens i Västerås MAJ 17, 18 Styrelsemöte i Stockholm Till vår kännedom har kommit att vår medlem Erland Högberg har avlidit. Vi beklagar sorgen och känner djupt med hans anhöriga. Nästa nummer kommer ut omkring den 22 april (manusstopp den 17 mars) I nästa nummer kommer Mårten Gantelius att berätta om ett ovanligt sätt att arbeta som översättare. En rapport kommer från SFÖ-Väst, som träffades den 1 februari för att gemensamt se den franska debutfilmen Naissance des pieuvres. Mats Dannewitz Linder kommer att rapportera om de lyckade minikonferenserna. Vår artikelserie om årsredovisningar fortsätter med del 5 av 6. Om du sett......eller hört något du vill att vi ska skriva om eller ta in i Facköversättaren, skicka det till: Loole Hagberg, facköversättaren 1/08 15

16 ÖVERSÄTTNING ETT MYSTERIUM? SFÖs konferens i Västerås april 2008 Jonas Hallberg Konferensens huvudtalare, som bland annat berättar om hur han baxnar och bävar inför blotta tanken på att översätta en utländsk mening som innehåller tusen års kulturhistoria samt tre oöversättliga ordlekar. Mats Svegfors Landshövding och tidigare chefredaktör med en angelägen fråga: Facksvenska, finns den i framtiden? Lars Melin Docenten, språkforskaren och författaren till Corporate Bullshit ger oss språkliga tendenser i modern svenska. Lotten Bergman Redaktör, kåsör, fembarnsmamma, basketgalning och hejdlös bloggare som med liv och lust deltar i lördagens språkdebatt. Olle Josephson Språkrådets chef, som bland annat har skrivit den omtalade boken ju, är enväldig moderator i lördagens språkdebatt. Spöken Fredagens utflykt går till Engsö slott på Ängsö i Mälaren. Här spelade Johan Sparre tärning med djävulen, här blev änkefru Brita Bååt sånär dräpt av sina två döda makar, här finns Trollstenen som, om den flyttas, orsakar ond bråd död. Slottsfrun själv visar och berättar. Törs du? Birgitta Englund-Dimitrova Hängiven vitlöksodlare, fritidssmålänning och professor som både deltar i språkdebatt och pratar översättningsteori. Erik Andersson Han har nyöversatt The Lord of the Rings och berättar för oss om sitt liv med hobbitar och orker. Konsten att mingla Känner du dig inte riktigt hemma i minglet? Robbin Battison lär dig knyta kontakter! Läs mer på konferenssidan 16 facköversättaren 1/08

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Nyhetsbrev från RFSL Stockholm. Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm

Nyhetsbrev från RFSL Stockholm. Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm Nyhetsbrev från RFSL Stockholm Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm RFSL Stockholms styrelse har nu en kommunikationsgrupp som arbetar med att öka inkludering för medlemmar, både i vad vi gör

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002

LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002 LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning Praktikuppgift Pressentation av praktikplatsen 5 Frågeställning

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Enkäten Askölaboratoriet 2014

Enkäten Askölaboratoriet 2014 Sammanfattning av resultat från Enkäten Askölaboratoriet 2014 Östersjöcentrum, tidigare SMF, gör sedan 2005 årligen en utvärdering av vad Askölaboratoriets olika användare anser om verksamheten. Åsikter

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn,

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn,

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Skolutveckling pågår! Kollegialt lärande på Blackebergs gymnasium läsåret 2015/16

Skolutveckling pågår! Kollegialt lärande på Blackebergs gymnasium läsåret 2015/16 Skolutveckling pågår! Kollegialt lärande på Blackebergs gymnasium läsåret 2015/16 Varför? Ett ökat lärande för lärare, som medför högre måluppfyllelse för elever Forskningen visar att en framgångsfaktor

Läs mer