Reserapport Kina maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport Kina maj 2011 06 28"

Transkript

1 TeknikochsamhälleDatavetenskap ReserapportKinamaj Namnpåresenärer: MiaPersson,FaridNaisan Område: Teknikochsamhälle Datum: Universitetsombesökts:GenchCollege,Shanghai,ThreeGorgesUniversity,Yichang,Tsinghua University,Beijing Syfte:Lärarmobilitet: Syftet med resan var att hålla gästföreläsningar samt att diskutera eventuella framtida samarbetsmöjlighetermellanovannämndalärosätenochmahifrågaomutbyteavstudenteroch lärare.nedanföljerenkortsammanfattningavresansaktiviteter. GenchCollege,Shanghai: Resan började med ett sammanträde mellan oss och fakultetsmedlemmar av det nämnda universitetet i Shanhai. I sammanträdet deltog deras Internationaliseringschef, flera av professorer,lärareochadministrativapersonal. Vidmötetdiskuteradeskursochprogramutbudvidrespektivelärosätenochdetframgickattdet finns många gemensamma intressen och gott utrymme för utvecklande samarbete. Gench universitetets avdelning för datavetenskap erbjuder grundläggande utbildning inom datavetenskap som resulterar i kandidatexamen (Bachelor).De saknar fortsättningsutbildning ochdärförvisadedemstortintresseattkunnaerbjudasinastudentermöjligheterattfortsättsin utbildning vid våra Masters program.de välkomnade idén att ta emot studenter från Malmö högskola att delta i derasutbildningar. Vidsenaretillfällehållvivarsin föreläsning som handlade om On the approximation of the Traveling Salesman problem och som presenterades av Mia samtom ProgrammeringUsing.NET som hölls av Farid. Besöket hos Gench Universitet varvälorganiseratochvifickväldigtbramottagandeavfakultetsledningenochstudenter. 1

2 TeknikochsamhälleDatavetenskap ChinaThreeGorgesUniversity,Yichang(CTGU) Resaninleddesmedettmötemeduniversitetetsinternationellasekretariat,därdelsderaschefer samt övriga adminstrativ personal deltog. Under detta möte diskuterade vi främst utbildningsprogramochutbyteofstudenter. MahharhaftettavtalmedCTGUangåendeutbyteofstudenter.CTGUvisadestortintresseiatt realisera avtalskoncepten och även utvidgar samarbetet.olika träffar och möten hölls för att diskuteradessafrågorochvidslutetpåresenordnadectgu sdepartmentofcomputerscience enceremoniförattskrivaunderettmötesprotokoll.nedanärbildavevenemanget: Iskyltenstårnamnentillvårainstitutioner. Somendeliimplementationavavtalet,varviöverenseomattettparstudenterfrånCTGUskulle kunnakommatillmahfördeltagandesomstudentidemasterprogramsomtsger.studenterna skallsjälvklartintebetalaförutbildningenmenskallståförsittlogiochandralevnadskostnader.i utbytekanstudenterfrånmahkunnaläsavidctguförolikaperiod.deharintemångakurserpå engelskamenutbildningenkanbörjamedundervisningikiniskspråkochkultur.devälkomnar forskareochexamensarbetareigruppföratthandledaictgu DevälkomnadeocksålärarefrånMahattundervisavidCTGUochdevarbereddaattarrangera bostadförlärarenochävenfamiljen! Vice presidenten av universitet ville gärna att vi framför hans muntliga inbjudan till Malmö högskolansrektorförattbesökaderasuniversitet. 2

3 TeknikochsamhälleDatavetenskap Tsinghuauniversiteten,Beijing Syftet med besöket till detta universitet var mest att skaffa kontakter och bekantskap med universitetsverksamhet.universitetenärnogenavdetstörstaochmestpopuläraichina. Bild:FaridNaisan(tv),MiaPersson(th)OldGate ThesymbolofTsinghuaUniversity,Beijing Vid Tsinghua University besökte vi professor Tao Jiang's avdelning vid MOE Key Laboratory of Bioinformatics, Department of Automation, School of Information Science and Technology, TsinghuaUniversity.MiaharundersintidsomdoktorandvidMalmöhögskolaävenvaritenså kallad "visiting PhD student" vid professor Tao Jiang's beräkningsbiologilaboratorium vid UniversityofCaliforniaatRiverside,USA." Sammanfattning Resanblevdefinitivtensuccéochvibemöttesmedstoruppmärksamhet,respektgästvänlighet. Representanterfrånalladessainstitutioner,isynnerhet,ThreeGorgesUniversity,liksomvifrån Malmö högskola var helt överens om att samarbete kommer att vara till all fördel för bägge sidorna. Vi därför föreslår och hoppas på att flera besök av denna typ görs och att utbyte av studenterochlärareblirenverklighetisnarframtid. 3

4 TeknikochsamhälleDatavetenskap OchmissaaldrigPekingDuck,HotPot,ochTheGreatWall! Envyfrånhotellet18:evåniShanghai(ovan)ochShanghaiscityplanmodell(nedan): EnmodellvyavShangahai 4

5 TeknikochsamhälleDatavetenskap FikamedGenchprofessorerfrånGench(RektornbrevidMia) EnhistoriskplatsiYichangeMåstebesökas!(senedan) 5

6 TeknikochsamhälleDatavetenskap YichangeThreeGorgespåYantzeRiver BeijingTheSummerPalace 6

7 TeknikochsamhälleDatavetenskap BeijingTheGreatWall OfCourse! OchsistmeninteminstOlympia2008stadium! 7

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN

18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN 18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN Klimatveckan 2014 Klimatveckan ägs av Klimatrådet i Jönköpings län och arrangeras i samverkan med Elmia. Klimatveckan 2014 samlade bara på Elmia över

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Knowledge Transfer Partnerships

Knowledge Transfer Partnerships Knowledge Transfer Partnerships erfarenheter från besök på engelska universitet 3 4 april 2008 9 11 april 2008 Denna rapport är sammanställd av: Staffan Lööf Utvecklingsdirektör Högskolan i Borås Jonas

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Reseberättelse Kenya. 22 november 1 december 2013. Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013

Reseberättelse Kenya. 22 november 1 december 2013. Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013 Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013 Reseberättelse Kenya 22 november 1 december 2013 Hasan Kosic Katarina Möller 52an Baronbackarnas kultur- och fritidscenter Örebro kommun 2014-01-07-1 -

Läs mer

Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige.

Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige. 1 Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi finns på fler än 500 orter i Sverige. Om Bankomat Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige. Vi samarbetar med marknadens främsta leverantörer

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Rapport gällande projektet: Fysik för hela kroppen i gungor och karuseller.

Rapport gällande projektet: Fysik för hela kroppen i gungor och karuseller. gällande projektet: Fysik för hela kroppen i gungor och karuseller. Rapport 1 (6) Beskrivning av den genomförda insatsen (inklusive målgrupp samt syfte och mål). Insatsens syfte var att vidare utveckla

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012 Näringslivsnytt 05 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012 Är framtiden redan här? Hur kommer morgondagens köpmönster att se ut? Kommer vi att handla

Läs mer

Nyhetsbrev nr 23, mars 2013

Nyhetsbrev nr 23, mars 2013 Nyhetsbrev nr 23, mars 2013 Tack Göran Oscarsson! After work, torsdagen den 21 mars kl 17-20 med överraskning! Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman avtackar Göran Oscarsson, näringslivschef

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Redovisning av Iris-stipendium

Redovisning av Iris-stipendium Redovisning av Iris-stipendium 2006 NÄTVERKSTRÄFF 15 FEBRUARI 2007 VARFÖR EN NÄTVERKSDAG? Under många år har vi arbetat med utbildning i jämställdhet, genus och mångfaldsfrågor och vi har träffat många

Läs mer

Friendsprogrammet år 1

Friendsprogrammet år 1 Friendsprogrammet år 1 - Analysera, förebygg och främja Tack för att ni har valt att samarbeta med oss. Här finner ni information om era kommande insatser, vilka praktiska förberedelser som utbildaren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Datum Beteckning 2012-06-03 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Åsa Melkersson, Siv Wilborgsson

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

att man väljer klassföräldrar till klassen.

att man väljer klassföräldrar till klassen. Klassföräldrarna att man väljer klassföräldrar till klassen. Klassföräldrarna att klassföräldrarna leder föräldraträffarna och skriver protokoll. Klassföräldrarna att klassföräldrarna deltar i regelbundna

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer