öten # 1 ny ordförande tylösandsveckan shanghai Roland Gustbée Populär mötesplats tillbaka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "öten # 1 ny ordförande tylösandsveckan shanghai Roland Gustbée Populär mötesplats tillbaka"

Transkript

1 öten m ö j l i g h e t e r m e r v ä r d e # 1 ny ordförande Roland Gustbée tylösandsveckan Populär mötesplats tillbaka shanghai Regionen på Expo 2010 e n t i d n i n g f r å n r e g i o n f ö r b u n d e t s ö d r a s m å l a n d

2 3 Ordföranden har ordet innehåll: nr 1 Januari 2011 Utkommer 2 ggr/år regionförbundet södra småland 12 5 ordförande Roland Gustbée 10 redaktör Åsa Karlsson 3 / Ny ordförande på plats Med rytmen i kroppen ansvarig utgivare Peter Hogla art director Åsa Ring foto Jan-Åke Johansson Mats Samuelsson Tobias Andersson Åkerblom Peter Hogla 5 / Tylösandsveckan Populär mötesplats tillbaka 9 / Gästkrönikören säger sitt Niklas Nillroth från Volvo 10 / Häng med till Shanghai! Regionen på Expo / Kvalitetsarbete i trafiken Smarta lösningar minskar kontanter illustration Karolina Lilliequist Nu rivstartar vi! omslagsbild Mats Samuelsson tryck Davidssons tryck Nytt år, ny mandatperiod och nya förtroendevalda är också året då Region förbundet södra Smålands första nummer av tidningen MÖTEN kommer ut. MÖTEN ges ut två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Tidningen ger en inblick i regionförbundets mångfacetterande och spännande verksamhet. ny ordförande på regionförbundet södra småland möt roland gustbée adress Regionförbundet södra Småland Videum Science Park Växjö Regionförbundet står för möten, möjligheter och mervärde. Ledord som genomsyrar vårt arbete. I detta nummer kan du läsa mer om bland annat förbundsstyrelsens nya ordförande, Tylösandsveckan och Världsutställningen i Shanghai. Trevlig läsning! Peter Hogla Regiondirektör Regionförbundet södra Småland En dansant IT-konsult uppvuxen bland annat i Kenya och på Trinidad, och med en tydlig drivkraft i sitt politiska liv. Så skulle man snabbt kunna beskriva Roland Gustbée, ny ordförande för Regionförbundet södra Småland. En hel våning ner får Roland flytta nu när han går från IT-konsultjobbet på Icomp till posten som ordförande på Regionförbundet södra Småland. Men den mentala flytten är betydligt större. Jag har jobbat inom IT-branschen i 26 år, de senaste 15 som konsult, berättar Roland. Även om jag har varit politisk aktiv länge, så har det aldrig förut varit ett heltidsarbete, så det blir en omställning. Tveksam att ta uppdraget var han aldrig, han är sugen på utmaningen. Däremot var det ett svårare beslut att lämna IT-världen och den civila karriären. Min politiska bana började redan 1982 då jag valdes in i kommunfullmäktige i Växjö. Och politiken har varit en fritidssyssla för mig fram till senaste mandatperioden, då jag ägnade 25% av min tid åt politik inom Växjö kommun. Som ny ordförande i regionförbundet är han klar över vilken fråga som kommer att vara tongivande under det första året. Det blir utan tvekan regionfrågan. Det börjar bli ont om tid att hitta formerna, och vi måste sälja in oss som region och visa vilket attraktivt län vi är. Roland vill att Kronoberg går samman med Skåne. Smålandsbegreppet är givetvis viktigt inom vissa områden, och där ska vi använda oss av det. Men jag tror att det är en styrka att närma

3 5 Tylösandsveckan Att faktiskt få vara med där det händer det är nog min viktigaste drivkraft sig Skåne. Vad är det då vi ska attrahera med, vad är Kronobergs styrkor? Jag skulle vilja sammanfatta det med att här är gott att leva. Här finns en god arbetsmarknad, bra utbildning, fantastisk natur och ett rikt kulturutbud. Här är också tryggt, något vi kanske ofta tar för givet. Men allt det här är saker vi måste lyfta fram och visa upp. Svagheterna ligger främst inom infrastrukturområdet. Vi vill ha bra vägar och transporter. Men upprustning av vägar och järnvägar är kostsamt. Här gäller det att vi blir bättre på att se helheten i länet och att vi vågar hjälpa varandra.överhuvudtaget är det interna samarbetet mellan de nio medlemmarna den stora utmaningen. Jag tror att vi alla måste bli bättre på att se att man både måste ge och ta. Ibland måste man som kommun gå in och stötta något som man kanske har svårt att se nyttan av på hemmaplan. Men vi måste också ha respekt för att det är svårt för kommunpolitiker att gå hem och sälja in regionala projekt där man själv kanske inte drar de största vinsterna. Här känner jag att jag har en viktig roll att föra en dialog och skapa ett förankringsarbete. Roland föddes i Stockholm, men när han var nio år flyttade familjen till Kenya. Där bodde de i fem år och sedan blev det fem år på Trinidad. Sedan flyttade jag till Växjö och pluggade ekonomi på högskolan. Förutom en period i Stockholm har han sedan dess varit Växjö trogen. Roland berättar att han har två vuxna döttrar och en fru som är speciallärare på Lillestadsskolan. Och på fritiden är det ingen tvekan om vad han ägnar sig åt. Jag tror att vi alla måste bli bättre på att se att man både måste ge och ta Då är det bugg som gäller. Tre kvällar i veckan är målet att vi ska träna, även om det ibland får stryka på foten för politiken. Och 3-4 gånger per termin tävlar vi runt omkring i Sverige. Men varför har då politiken blivit en så stor del av Rolands liv? Det är ett oerhört stimulerande och spännande jobb, säger han. Man träffar människor man aldrig skulle ha mött annars, och man får vara med och påverka. Att faktiskt få vara med där det händer det är nog min viktigaste drivkraft. Förbundsstyrelsen består totalt av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Roland Gustbée (M) kommer att leda styrelsen i samarbete med de båda vice ordförandena Carina Bengtsson (C) och Monica Haider (S). Regionförbundet styrs ytterst av förbundsfullmäktige som består av 45 ledamöter och lika många ersättare. Gunnar Nordmark (FP) blir ny ordförande i förbundsfullmäktige. René Jaramillo (KD) och Carl-Olof Bengtsson (S) blir 1:e och 2:e vice ordföranden. Kollektivtrafikfrågor hanteras och bereds av Trafiknämnden under ledning av ord-förande Sven Sunesson (C). Trafiknämnden består av 9 ledmöter och lika många ersättare. Populär mötesplats tillbaka Tylösandsveckan För tionde gången anordnar Regionförbundet södra Småland en vecka med intressanta föreläsningar och seminarier för politiker och anställda inom offentlig sektor. Under en vecka i maj samlas runt förtroendevalda och anställda från hela det offentliga Sverige för kompetensutveckling och möten. Tylösandsveckan är en eftertraktad vecka bland både föredragshållare och deltagare, vilket bidrar till att arrangörerna lyckas skapa ett starkt programutbud varje år. Målgruppen finns i hela Sverige. I Sverige är det ungefär 1,2 miljoner personer som arbetar inom offentlig sektor, och vi har ca politiker. Så visst finns det underlag för att skapa en speciell konferensvecka för den här målgruppen, säger Linda Carlsson som ansvarar för Tylösandsveckan. Under ett par år flyttades konceptet till Växjö, men nu är den tillbaka i Tylösand igen. I år erbjuder vi runt 80 konferenser under veckan. Tylösandsveckan har blivit lite av ett mini-almedalen, en mötesplats som många återkommer till år från år, säger Harald Fredriksson, kursplanerare på regionförbundet. I seminarieprogrammet finns ett stort utbud när det gäller integration och flyktingfrågor, men sedan finns också en stor spridning bland ämnen. Det blir exempelvis seminarier kring ledarskap, juridik, skola, omsorg, miljö, teknik, IT och allmänna ämnen, som ex kommunikation och effektivitet. Vad man än jobbar med inom offentlig sektor ska man kunna hitta ett utbud som passar. Under Tylösandsveckan blir det även mässa och utställningar, och så det som inte är minst viktigt kvällsaktiviteter. Utbildningsdelarna är givetvis oerhört viktiga, säger Harald, men Tylösandsveckan är också en viktig mötesplats. Här ska man kunna knyta nya kontakter, föra fram synpunkter till beslutsfattare och bolla idéer med andra. Därför får man inte heller glömma bort att skapa förutsättningar för det. De informella mötena är lika viktiga som själva seminarierna.

4 7 tylösandsveckan kursprogram Välkommen till Tylösandsveckan Anmäl dig redan idag! Program för kurserna och anmälan hittar du på Klicka dig vidare via bannern Tylösandsveckan eller via fliken Kurs och konferens, alt kontakta oss på eller måndag 16/5 tisdag 17/5 onsdag 18/5 torsdag 19/5 fredag 20/5 Ekonomidagar Konferens för revisorer Psykiatrikonferens Den nya diskrimineringslagen Projektledarutbildning Mer gjort och tid över Inspirationsdag Effektiva möten Temadag - Lön Maximera lärandet Nyanlända elever - är ni redo Religion och politik i den muslimska världen Somalisk kultur och samhälle Den kaukasiska krutdurken Konsten att lyssna - för skolpersonal Bryt tystnaden - om våld i nära relationer Aggression Replacement Training - ART Tonårspsykologi Fritidsjuridik Ekonomidagar Allmänna Bestämmelser AB Psykiatrikonferens Äldreomsorgsdagen Migration och global utveckling Att arbeta med asylsökande och nyanlända barn/ungdomar Nyanlända elever - är ni redo? Projektledarutbildning Att synliggöra avtal och styra inköpen Kommunala webbplatser och sociala medier Samverkan i praktiken FAS 05 LSS/Personlig assistans Egen slipad image - för andras skull Konsten att lyssna Konflikthantering Svåra samtal Att leda workshops Ta makten över tiden Ansvar för träd Allmänna Bestämmelser AB Arbetsrättsdagar 2011 Mervärdesskatt för kommun och landsting IT-incidentberedskap Kommunala aktiebolag Offentlig upphandling Gruppen som lyfter Att leda workshops Etablering och mångfald Vikten av ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar Nya PBL förenkling Tillgänglighet Ny skollag Elevhälsan Kompetensplattformar Vems är skolan? den flerkulturella skolan Mr Tourette och jag Att åldras i främmande land Mindre matsvinn nu! Matöverkänslighet Under Tylösandsveckan har du möjlighet att lyssna på bland annat... Erik Ullenhag, integrationsminister. Tobias Billström, migrationsminister. Maria Larsson, barn- och äldreminister. Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen. Amelie von Sweigberk, statssekreterare, Utbildningsdepartementet. Dan Eliasson, generaldirektör, Migrationsverket. Anders Carlberg, grundare av Fryshuset. Marcus Murray, it-säkerhetsexpert. Hussein Samatar, African Development Center, Minneapolis, USA och många fler... Arbetsrättsdagar dagar ledarskapsutbildning Ledning och beslutsfattning i komplexa situationer Agera rätt under aggressionsutbrott och överfall Snabbläsning studieteknik minnesträning Kundkommunikation och service SFI och samhällsorientering Kulturens Open Space Plan- och byggtaxor/delegation Fastighetsrättsdagen Ungdomars utanförskap Vuxna betyder allt är vi vuxna uppgiften Insatser enligt socialtjänstlagen och LSS barn och unga Det är deras kultur eller är det vår? Kombinera säkerhetstänkande mot våld och hot med en bra kommunal verksamhet Skapa kvalitet i äldreomsorgen med genomförandeplaner Utveckla demensvården med arbetsplatsförlagd utbildning Livsmedelshygien Bra mat för kropp och själ vid skiftesarbete 2-dagar ledarskapsutbildning Utveckla din förmåga i att utöva ett aktivt ledarskap Överförmyndarpraxis Kundkommunikation och service Systematiskt arbetsmiljöarbete Individanpassad SFI-undervisning Att undervisa analfabeter Aktualitetsdag för plan-, bygg- och miljöområdet Arbete på väg/säkerhet på väg Utbildningsdag om hudsjukdomar för skolsköterskor och skolläkare Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Temadag Färdtjänst Lekplatssäkerhet Tylösandsveckan består av flertalet fristående större konferenser och mindre seminarium. Målgruppen politiker och anställda ges möjlighet till kompetensutveckling och att möta kollegor över kommun-, länsoch arbetsområdesgränser. Arrangemanget är nationellt och som föreläsare bjuder vi in mini strar och Sveriges ledande forskare, experter och konsulter. Boka tidigt vinn spaweekend Anmäler du dig till en konferens senast är du med i utlottningen av en spaweekend för två personer på Hotel Tylösand. Vinnaren meddelas under Tylösandsveckan. Logi Boka rum och plats på konferens i god tid rummen på Hotel Tylösand går snabbt åt! Logi bokas och betalas direkt till Hotel Tylösand, uppge kod: kvot C. Hotel Tylösands spa Passa på och njuta i ett av Sveriges bästa spa efter konferensen. Bor du på hotellet har du fri tillgång till spa-avdelningen. Deltagare som inte bor på Hotel Tylösand erbjuds tillgång till spaavdelningen för 150 kr per person/ dag (ord.pris 345 kr). Lån av handduk ingår. Minimässa Du har fri tillgång till mässhallen under hela Tylösandsveckan där du möter intressanta organisationer och företag. Kvällsaktiviteter Måndag till torsdag kväll erbjuder vi middag för 350 kronor per person, efter middagen fortsätter mingel med musik nere i Leifs Lounge. Sista anmälningsdag Efteranmälan i mån av plats.

5 9 Gästkrönika Stor efterfrågan på personal inom vård och industri i framtiden I september presenterade regionförbundet en rapport kring Kronobergs läns kompetensbehov 2010 och i framtiden Rapporten visade att de största utmaningarna vi står inför är att locka ungdomar till vård, omsorg, teknik och industri. Där kommer det att finnas stora behov av kompetent personal, säger Diana Unander Nordle, ansvarig för kompetensplattformsarbetet. Från och med årsskiftet 2010 ansvarar Regionförbundet södra Småland för kompetensplattformar och utbildningsplanering på kort och lång sikt i Kronoberg. Regionförbundet ska också ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för så kallade funktionella arbetsmarknadsregioner. Uppdraget låg tidigare hos Länsarbetsnämnden som lades ner vid årsskiftet 09/10. Regeringen gav då istället uppdraget till Sveriges regionförbund. Efterfrågan på rätt kompetens är en viktig fråga för framtiden och regionens fortlevnad. Hur ska vi se till att vi står rustade med rätt typ av medarbetare? Vilken kompetens behöver vi och hur ser vi till att den finns, säger Diana. Som stöd för arbetet med plattformarna finns Kompetensforum södra Småland. Joey Hofwander, IT-pedagog på AV-Media Kronoberg. Linda Vingren och Diana Unander Nordle arbetar med kompetensfrågor på regionförbundet. Både näringsliv och utbildningsanordnare har efterfrågat en arena där man kan diskutera matchningen av kompetensbehov och utbudet av utbildningar, säger Diana. I forumet sitter Arbetsförmedlingen i Ljungby och Växjö, Trygghetsrådet, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Unionen, LO, GoTech, Yrkeshögskolan Kronoberg, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen, Landstinget, kommunernas digital kompetens mycket gapminder I november anordnade AV-Media för andra året en utbildningsdag för pedagoger i länet under namnet Digital kompetens. Närmare 250 pedagoger var samlade för att lyssna på professorerna Marcelo Milrad och Tomas Kroksmark som pratade om betydelsen av rätt form av IT i skolan. Marcelo Milrad ritade upp ett nytt lärandelandskap och Tomas Kroksmark betonade vikten av att ta med sig erfarenheten från tidigare arbete in i det nya IT-landskapet. Eftermiddagen bjöd på seminarier där pedagoger från länet visade nya arbetsätt med IT som gemensam nämnare. personalchefer och näringslivschefer, gymnasieförvaltningar och vuxenutbildningen. Regionförbundet har under hösten och vintern arrangerat fyra konferenser om länets kompetensbehov i stort och specifikt inom vård och omsorg, IT och teknik. Totalt har över 300 engagerade personer, utbildningsanordnare och arbetsgivare deltagit i de konferenser och föreläsningar som har anordnats. I synnerhet arbetet med Gapminder, professor Hans Roslings skapelse, lockade många, sammanlagt 150 personer. Joey Hofwander och Tina Sundberg gav exempel på konkret användning i klassrummet och marknadsförde därmed projektet Interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse på att handfast sätt. Deltagarna såg direkt kopplingen matematik, historia och samhällskunskap. Vår förhoppning är att dessa lärare under våren anmäler sig till vårens kurser GapMinder för alla på AV-Media Kronoberg, säger Joey Hofwander, IT-pedagog. Deltagarna såg direkt kopplingen matematik, historia och samhällskunskap. G Ä S T K R Ö N I K A Gästkrönikör från Regionalt Forum Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsens gemensamma plats för dialog med regionala och lokala aktörer om regionens utveckling. Framtiden finns i de fyra småländska stenarna! Jag har i flera år engagerat mig i den regionala utvecklingen. Anledningen är att min arbetsgivare Volvokoncernen aktivt stödjer detta, men också att jag själv är övertygad om att vi alla vinner på tvärsamhälleliga kontakter. Min erfarenhet är att den holistiska förståelsen är en av Sveriges starkaste konkurrensfördelar. Jag var nyligen på en affärsresa i Indien, Kina och Sydkorea. När jag besöker Asien, blir jag alltid lika imponerad av den framåtanda som präglar kontinenten! Men vad gäller förmågan att se den stora bilden, tror jag dock att vi svenskar har bättre förutsättningar än de flesta! Att den som slutar att bli bättre, slutar att vara bra må vara en sliten klyscha, men inte desto mindre sann! Omvärlden har en fantastisk fart på sina ständiga förbättringar samtidigt som vi i Sverige blir allt bättre. Det krävs dock en hel del för att hålla jämna steg med den nya världen, bl.a. att snabbare gå från ord till handling! För att behålla eller förbättra vår levnadsstandard, måste vi också satsa mer på den sektor som under lång tid varit loket i vår ekonomi; den teknikbaserade industrin. Vi måste ha världsklasskompetens inom teknisk utveckling och då krävs världsklassutbildningar på alla nivåer! Bara i Indien utbildas varje år ungefär civilingenjörer, på Linnéuniversitetet inga alls! Var finns då framtidens välutbildade tekniker? Inom förnyelsebar energi har regionen verkligen gjort ett internationellt avtryck! Jag tror att vi smålänningar har en nedärvd supertalang inom det här området. Om vi backar bandet ett par generationer, kommer vi att hitta många resurseffektiva lösningar. Kombineras de med ny spetsteknologi, kommer vi att kunna sälja unika Sustainable Småland-lösningar framöver! De fyra uttrycken ovan är hörnstenarna i Volvogruppens miljöpolicy; Holistisk förståelse, Ständiga förbättringar, Teknisk utveckling och Resurseffektivitet. Det känns som de passar utmärkt också för den regionala utvecklingen. Det är nog inte så långt mellan utveckling av det internationella verkstadsföretaget och södra Småland i alla fall! Med hälsningar från kontoret i Braås, södra Småland, Sverige, Europa, Världen Niklas Nillroth Global miljö- & säkerhetschef, Volvo Construction Equipment Vilken arbetsplats är miljösmartast? Under våren 2010 var Kristina Alsér och Peter Hogla två av Växjös Klimatidoler. Nu utmanar de företag i Europas grönaste stad att bli mer klimat smarta. Mellan november 2010 och januari 2011 tävlar länsstyrelsen, regionförbundet och ett antal företag i Klimatutmaningen. Utmaningen innehåller två delar: en reseutmaning och en elutmaning. Klimatutmaningen, som arrangeras av Växjö kommun, kommer i nästa steg att genomföras i hela Kronobergs län. Läs mer på: Regional kulturplan Upplägg och tidsplan för arbetet med den regionala kulturplanen är nu klart. Regionförbundet och landstinget ska tillsammans med kulturliv, kommuner och civilsamhälle utforma länets kulturplan som en start på den nya samverkans modellen (kallad koffertmodellen). Kulturplanen ska ligga till grund för tilldelningen av statliga medel från statens kulturråd. Du kan följa och delta i arbetet på:

6 11 Shanghai kronoberg möter kina Expo 2010 i Shanghai. Kina möter världen, eller är det kanske världen som möter Kina? Kronoberg valde en offensiv satsning med inställningen: Allt att vinna inget att förlora. Och så här några månader efteråt känns det som att satsningen var rätt. 上 海 SHANGHAI Kronobergs län gick samman med Jönköping, Kalmar och Blekinge för att tillsammans profilera en större region främst inom miljö och hållbarhet. Jönköping och Kalmar hade sedan tidigare etablerade kontakter med Kina, Kronoberg hade det inte. Den huvudsakliga anledningen till satsningen var att skapa förutsättningar för de kronobergska företagen på den kinesiska marknaden enligt Sara Nilsson, som var delprojektledare för Kronobergs län. Vi ville också skapa ytterligare intresse för de studiebesök som det redan nu finns ett stort intresse för från kinesiskt håll. Det kommer många kinesiska delegationer till regionen för att studera hur vi arbetar med miljöfrågorna. Förberedelsearbetet inför världsutställningen började redan sommaren 2009, för att sedan kulminera i oktober 2010 med värddagar på Expo. I första ledet var det viktigaste för oss att träffa kinesiska företrädare och marknadsföra oss för dem, berättar Sara. Allt eftersom tiden gick bestämde vi oss också för att engagera fler av våra företag, och skapade därför en speciell företagsresa. I slutändan var det hela 90 personer som åkte till Shanghai, och ett trettiotal företag fanns representerade. Det var verkligen en blandning av företag. Allt från traditionell industri till konsultbolag. Och vi fick också med högskolorna i regionen, säger Sara. Nils Posse är borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande i Växjö kommun, och den som representerade Växjö i Shanghai. Men först var han tveksam till om han var rätt person. Jag förstod först inte varför just jag skulle företräda Växjö, men det klarnade när jag väl kom dit. Där är det titel och rätt offentlig tillhörighet som banar väg för näringslivet. Regionförbundets fd. ordförande Marie-Louise Hilmersson skriver avtal med den kinesiska staden Suzhou. Kina måste man uppleva för att förstå Det är våra småföretag som har den stora potentialen. Ska vi möta borgmästaren i en kinesisk stad så måste vi möta upp med vår borgmästare. Det handlar om respekt och förutsättningar för ett lyckat möte. Nils säger att han lärde sig mycket om Kina när han väl var på plats. Kina måste man uppleva för att förstå, det är verkligen helt annorlunda mot hur vi agerar och tänker. Och kanske är det inte den typ av företag som jag trodde, som i slutändan är intressanta för den kinesiska marknaden. Det är exempelvis inte stora svenska byggföretag som vi ska skicka dit. Bygga kan de själva. Nej, de behöver konsulter, miljöledningssystem, smarta IT-lösningar. Det är våra småföretag som egentligen har den stora potentialen, menar Nils. Det är för tidigt att sammanfatta resultaten, men den kinesiska staden Suzhou har visat intresse för satt etablera ett konkret samarbete. Det är en stad med nio miljoner invånare, och de kommer hit i maj, säger Sara. Jag har en stark känsla av att här verkligen finns potential, säger Nils. Och vi har krattat manegen för våra företag i en rad kinesiska städer. Vad var det då som överraskade mest i Shanghai? Deras entusiasm, säger Nils. Och att Sverige har ett så gott renommé i Kina, trots att vi är ett så litet land. För mig var det insikten att vi också har mycket att lära av dem, säger Sara. Det är lätt att tro att vi har de rätta lösningarna på allt. Nu återstår ett gediget efterarbete för att ta hand om alla kontakter som skapades. Här är det viktigt att vi visar framfötterna och inte väntar på att kineserna ska komma till oss, menar Nils. Vi måste vara på hugget, och själva stå för initiativen. Har man idéer om att etablera sig på den kinesiska marknaden är det bara att agera. Det är nu som gäller!

7 NOTISER Regionförbundets verksamhet 2011 Regionförbundets verksamhet omfattar en rad olika områden, allt från planering av kollektivtrafik och utlåning av pedagogiskt material till länets skolor, till ledning av stora EU-projekt inom infrastruktur och kompetensutveckling får regionförbundet ytterligare en verksamhet. Vi tar över fyra anställda från Alvesta och Växjö kommun som ska arbeta med tillståndsgivning för färdtjänst och riksfärdtjänst, säger regiondirektör Peter Hogla är året då flera spännande processer går in i ett nytt skede. En sådan process är ändrad regional indelning. Om södra Småland ska bilda regionkommun fr.o.m måste beslut tas och ansökan skickas in till Kammar kollegiet under året, säger Peter. Andra stora frågor är: ny kulturplan för länet, ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska ligga till grund för upphandlingen av linjelagd busstrafik, information om den nya teknikens möjligheter sprids på länets skolor och Tylösandsveckan gör comeback. En annan stor fråga är att synliggöra regionförbundet. Vi är en ny myndighet som är finansierad av skattebetalarna i länet genom våra medlemmar. Vi vill visa vad vi gör och det mervärde som skapas när våra medlemmar samverkar, säger Peter. Under 2011 ska regionförbundet visa upp sin verksamhet bland annat genom ett öppet hus i januari, en tidning och en turné till medlemmarna. Projekt för multisjuka äldre och kunskapsutveckling Regionförbundet arbetar med två projekt som ska utveckla vården i länet. Det största projektet handlar om försöksverksamhet för multisjuka äldre och innebär att länet får totalt över 13 miljoner i stöd under tre år. Det övergripande syftet är att erbjuda de mest sjuka äldre ett sammanhållet omhändertagande. Det andra projektet handlar om kunskapsutveckling i äldrevården och social tjänsten. I projektet lyfts hållbara strukturer, organisation, ledarskap och medarbetarnas kritiska förhållningssätt fram som viktiga faktorer för utvecklingen av en kunskapsbaserad verksamhet. Nyheter från Serviceresor Vid årsskiftet ändrades öppettiderna för bokning av färdtjänst och sjukresor. De nya bokningstiderna gör det möjligt att omfördela resurserna och få kortare köer, säger Serviceresors chef Anders Göranson. Det blir även nytt telefonnummer: Under våren blir det också möjligt att boka färdtjänst via webben, något som efterfrågats av resenärerna. Den nya tekniken är bra för många. På webben kan man i lugn och ro boka sina resor och få en överblick över de bokningar man har, säger Anders. Smarta lösningar minskar kontanter Att minimera kontanthanteringen på bussarna har det senaste året varit en stor fråga för Länstrafiken Kronoberg. Med ny teknik har det varit relativt lätt att hitta lösningar. Syftet är givetvis att skapa en säker arbetsmiljö för chaufförerna, men det innebär även en större trygghet för resenärerna. Och arbetet med alternativa betalsätt har kommit långt. Idag erbjuds fyra olika betalsätt, berättar Julija Markensten, marknadschef på Länstrafiken Kronoberg. Vi har betalkortautomater ombord på bussarna, vi har utökat antalet försäljningsställen, man kan köpa biljetter via Mina sidor Förbättringar i tågtrafiken Sedan 2009 har Länstrafiken Kronoberg trafikeringsrätt att bedriva tågtrafik mellan Malmö-Alvesta. Från och med december 2011 tar man även över sträckan Alvesta-Kalmar. För resenärerna innebär det två tydliga fördelar. Det viktigast är att sydtaxan gäller hela vägen till Kalmar vilket både skapar tydlighet och bättre priser, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör på Länstrafiken Kronoberg. Men det gör också att tåget från Malmö till Kalmar har på nätet och det finns biljettstationer på tågstationerna. De nya betalsystemen har verkligen slagit igenom, vilket inte minst märks på statistiken. I november 2008 betalades 77,8% av resorna kontant, i januari 2011 var vi nere på 46,6%, så vi är verkligen nöjda med utvecklingen, säger Julija. Nästa projekt är att införa sms-betalning, där man betalar biljetten med sin mobil. Vi startar inom Växjös stadstrafik, och när det fungerar där bygger vi ut det till all övrig trafik. samma nummer hela vägen. Idag är det inte så, vilket ibland innebär att resenärer tror att de ska byta tåg i Alvesta. Att Länstrafiken även tagit sig an tågtrafiken har betytt ett större ansvar. Det är mer komplext att bedriva tågtrafik, menar Thomas. Under 2011 ska man tillsammans med Skånetrafiken också upphandla sträckan mellan Hässleholm och Växjö. Trafikstart beräknas under i nästa nummer! Vårt kontor i Bryssel, aktuella infrastruktursatsningar, regionfrågan, ny kulturplan, Mötesplats södra Småland och vårt arbete med färdtjänst och Serviceresor.

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar Mia Spendrup Så utvecklas Loka Brunn Christer Olsson Handelsresande i sunt förnuft Carl Klint Kompetensplattformar Lokadagarna 2013 #Loka2013 29 augusti 30 augusti 12.00 13.00 14.30 Lunch och registrering

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Hon vill se fler män i förskolan SID 16

Hon vill se fler män i förskolan SID 16 2/2013 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon vill se fler män i förskolan SID 16 Från Iran till Trollhättan SID 4 Möte med Mehdi Eshagh, ny professor i geodesi Ny app ger roligare matupplevelse

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

#4/2011 katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se Mina elever utvecklas.

#4/2011 katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se Mina elever utvecklas. #/0 Utbildningsförvaltningens personaltidning katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se mina elever utvecklas. LEDAREN > vi har blivit bättre! Tips och idéer på vetenskapsmässa

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer