öten # 1 ny ordförande tylösandsveckan shanghai Roland Gustbée Populär mötesplats tillbaka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "öten # 1 ny ordförande tylösandsveckan shanghai Roland Gustbée Populär mötesplats tillbaka"

Transkript

1 öten m ö j l i g h e t e r m e r v ä r d e # 1 ny ordförande Roland Gustbée tylösandsveckan Populär mötesplats tillbaka shanghai Regionen på Expo 2010 e n t i d n i n g f r å n r e g i o n f ö r b u n d e t s ö d r a s m å l a n d

2 3 Ordföranden har ordet innehåll: nr 1 Januari 2011 Utkommer 2 ggr/år regionförbundet södra småland 12 5 ordförande Roland Gustbée 10 redaktör Åsa Karlsson 3 / Ny ordförande på plats Med rytmen i kroppen ansvarig utgivare Peter Hogla art director Åsa Ring foto Jan-Åke Johansson Mats Samuelsson Tobias Andersson Åkerblom Peter Hogla 5 / Tylösandsveckan Populär mötesplats tillbaka 9 / Gästkrönikören säger sitt Niklas Nillroth från Volvo 10 / Häng med till Shanghai! Regionen på Expo / Kvalitetsarbete i trafiken Smarta lösningar minskar kontanter illustration Karolina Lilliequist Nu rivstartar vi! omslagsbild Mats Samuelsson tryck Davidssons tryck Nytt år, ny mandatperiod och nya förtroendevalda är också året då Region förbundet södra Smålands första nummer av tidningen MÖTEN kommer ut. MÖTEN ges ut två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Tidningen ger en inblick i regionförbundets mångfacetterande och spännande verksamhet. ny ordförande på regionförbundet södra småland möt roland gustbée adress Regionförbundet södra Småland Videum Science Park Växjö Regionförbundet står för möten, möjligheter och mervärde. Ledord som genomsyrar vårt arbete. I detta nummer kan du läsa mer om bland annat förbundsstyrelsens nya ordförande, Tylösandsveckan och Världsutställningen i Shanghai. Trevlig läsning! Peter Hogla Regiondirektör Regionförbundet södra Småland En dansant IT-konsult uppvuxen bland annat i Kenya och på Trinidad, och med en tydlig drivkraft i sitt politiska liv. Så skulle man snabbt kunna beskriva Roland Gustbée, ny ordförande för Regionförbundet södra Småland. En hel våning ner får Roland flytta nu när han går från IT-konsultjobbet på Icomp till posten som ordförande på Regionförbundet södra Småland. Men den mentala flytten är betydligt större. Jag har jobbat inom IT-branschen i 26 år, de senaste 15 som konsult, berättar Roland. Även om jag har varit politisk aktiv länge, så har det aldrig förut varit ett heltidsarbete, så det blir en omställning. Tveksam att ta uppdraget var han aldrig, han är sugen på utmaningen. Däremot var det ett svårare beslut att lämna IT-världen och den civila karriären. Min politiska bana började redan 1982 då jag valdes in i kommunfullmäktige i Växjö. Och politiken har varit en fritidssyssla för mig fram till senaste mandatperioden, då jag ägnade 25% av min tid åt politik inom Växjö kommun. Som ny ordförande i regionförbundet är han klar över vilken fråga som kommer att vara tongivande under det första året. Det blir utan tvekan regionfrågan. Det börjar bli ont om tid att hitta formerna, och vi måste sälja in oss som region och visa vilket attraktivt län vi är. Roland vill att Kronoberg går samman med Skåne. Smålandsbegreppet är givetvis viktigt inom vissa områden, och där ska vi använda oss av det. Men jag tror att det är en styrka att närma

3 5 Tylösandsveckan Att faktiskt få vara med där det händer det är nog min viktigaste drivkraft sig Skåne. Vad är det då vi ska attrahera med, vad är Kronobergs styrkor? Jag skulle vilja sammanfatta det med att här är gott att leva. Här finns en god arbetsmarknad, bra utbildning, fantastisk natur och ett rikt kulturutbud. Här är också tryggt, något vi kanske ofta tar för givet. Men allt det här är saker vi måste lyfta fram och visa upp. Svagheterna ligger främst inom infrastrukturområdet. Vi vill ha bra vägar och transporter. Men upprustning av vägar och järnvägar är kostsamt. Här gäller det att vi blir bättre på att se helheten i länet och att vi vågar hjälpa varandra.överhuvudtaget är det interna samarbetet mellan de nio medlemmarna den stora utmaningen. Jag tror att vi alla måste bli bättre på att se att man både måste ge och ta. Ibland måste man som kommun gå in och stötta något som man kanske har svårt att se nyttan av på hemmaplan. Men vi måste också ha respekt för att det är svårt för kommunpolitiker att gå hem och sälja in regionala projekt där man själv kanske inte drar de största vinsterna. Här känner jag att jag har en viktig roll att föra en dialog och skapa ett förankringsarbete. Roland föddes i Stockholm, men när han var nio år flyttade familjen till Kenya. Där bodde de i fem år och sedan blev det fem år på Trinidad. Sedan flyttade jag till Växjö och pluggade ekonomi på högskolan. Förutom en period i Stockholm har han sedan dess varit Växjö trogen. Roland berättar att han har två vuxna döttrar och en fru som är speciallärare på Lillestadsskolan. Och på fritiden är det ingen tvekan om vad han ägnar sig åt. Jag tror att vi alla måste bli bättre på att se att man både måste ge och ta Då är det bugg som gäller. Tre kvällar i veckan är målet att vi ska träna, även om det ibland får stryka på foten för politiken. Och 3-4 gånger per termin tävlar vi runt omkring i Sverige. Men varför har då politiken blivit en så stor del av Rolands liv? Det är ett oerhört stimulerande och spännande jobb, säger han. Man träffar människor man aldrig skulle ha mött annars, och man får vara med och påverka. Att faktiskt få vara med där det händer det är nog min viktigaste drivkraft. Förbundsstyrelsen består totalt av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Roland Gustbée (M) kommer att leda styrelsen i samarbete med de båda vice ordförandena Carina Bengtsson (C) och Monica Haider (S). Regionförbundet styrs ytterst av förbundsfullmäktige som består av 45 ledamöter och lika många ersättare. Gunnar Nordmark (FP) blir ny ordförande i förbundsfullmäktige. René Jaramillo (KD) och Carl-Olof Bengtsson (S) blir 1:e och 2:e vice ordföranden. Kollektivtrafikfrågor hanteras och bereds av Trafiknämnden under ledning av ord-förande Sven Sunesson (C). Trafiknämnden består av 9 ledmöter och lika många ersättare. Populär mötesplats tillbaka Tylösandsveckan För tionde gången anordnar Regionförbundet södra Småland en vecka med intressanta föreläsningar och seminarier för politiker och anställda inom offentlig sektor. Under en vecka i maj samlas runt förtroendevalda och anställda från hela det offentliga Sverige för kompetensutveckling och möten. Tylösandsveckan är en eftertraktad vecka bland både föredragshållare och deltagare, vilket bidrar till att arrangörerna lyckas skapa ett starkt programutbud varje år. Målgruppen finns i hela Sverige. I Sverige är det ungefär 1,2 miljoner personer som arbetar inom offentlig sektor, och vi har ca politiker. Så visst finns det underlag för att skapa en speciell konferensvecka för den här målgruppen, säger Linda Carlsson som ansvarar för Tylösandsveckan. Under ett par år flyttades konceptet till Växjö, men nu är den tillbaka i Tylösand igen. I år erbjuder vi runt 80 konferenser under veckan. Tylösandsveckan har blivit lite av ett mini-almedalen, en mötesplats som många återkommer till år från år, säger Harald Fredriksson, kursplanerare på regionförbundet. I seminarieprogrammet finns ett stort utbud när det gäller integration och flyktingfrågor, men sedan finns också en stor spridning bland ämnen. Det blir exempelvis seminarier kring ledarskap, juridik, skola, omsorg, miljö, teknik, IT och allmänna ämnen, som ex kommunikation och effektivitet. Vad man än jobbar med inom offentlig sektor ska man kunna hitta ett utbud som passar. Under Tylösandsveckan blir det även mässa och utställningar, och så det som inte är minst viktigt kvällsaktiviteter. Utbildningsdelarna är givetvis oerhört viktiga, säger Harald, men Tylösandsveckan är också en viktig mötesplats. Här ska man kunna knyta nya kontakter, föra fram synpunkter till beslutsfattare och bolla idéer med andra. Därför får man inte heller glömma bort att skapa förutsättningar för det. De informella mötena är lika viktiga som själva seminarierna.

4 7 tylösandsveckan kursprogram Välkommen till Tylösandsveckan Anmäl dig redan idag! Program för kurserna och anmälan hittar du på Klicka dig vidare via bannern Tylösandsveckan eller via fliken Kurs och konferens, alt kontakta oss på eller måndag 16/5 tisdag 17/5 onsdag 18/5 torsdag 19/5 fredag 20/5 Ekonomidagar Konferens för revisorer Psykiatrikonferens Den nya diskrimineringslagen Projektledarutbildning Mer gjort och tid över Inspirationsdag Effektiva möten Temadag - Lön Maximera lärandet Nyanlända elever - är ni redo Religion och politik i den muslimska världen Somalisk kultur och samhälle Den kaukasiska krutdurken Konsten att lyssna - för skolpersonal Bryt tystnaden - om våld i nära relationer Aggression Replacement Training - ART Tonårspsykologi Fritidsjuridik Ekonomidagar Allmänna Bestämmelser AB Psykiatrikonferens Äldreomsorgsdagen Migration och global utveckling Att arbeta med asylsökande och nyanlända barn/ungdomar Nyanlända elever - är ni redo? Projektledarutbildning Att synliggöra avtal och styra inköpen Kommunala webbplatser och sociala medier Samverkan i praktiken FAS 05 LSS/Personlig assistans Egen slipad image - för andras skull Konsten att lyssna Konflikthantering Svåra samtal Att leda workshops Ta makten över tiden Ansvar för träd Allmänna Bestämmelser AB Arbetsrättsdagar 2011 Mervärdesskatt för kommun och landsting IT-incidentberedskap Kommunala aktiebolag Offentlig upphandling Gruppen som lyfter Att leda workshops Etablering och mångfald Vikten av ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar Nya PBL förenkling Tillgänglighet Ny skollag Elevhälsan Kompetensplattformar Vems är skolan? den flerkulturella skolan Mr Tourette och jag Att åldras i främmande land Mindre matsvinn nu! Matöverkänslighet Under Tylösandsveckan har du möjlighet att lyssna på bland annat... Erik Ullenhag, integrationsminister. Tobias Billström, migrationsminister. Maria Larsson, barn- och äldreminister. Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen. Amelie von Sweigberk, statssekreterare, Utbildningsdepartementet. Dan Eliasson, generaldirektör, Migrationsverket. Anders Carlberg, grundare av Fryshuset. Marcus Murray, it-säkerhetsexpert. Hussein Samatar, African Development Center, Minneapolis, USA och många fler... Arbetsrättsdagar dagar ledarskapsutbildning Ledning och beslutsfattning i komplexa situationer Agera rätt under aggressionsutbrott och överfall Snabbläsning studieteknik minnesträning Kundkommunikation och service SFI och samhällsorientering Kulturens Open Space Plan- och byggtaxor/delegation Fastighetsrättsdagen Ungdomars utanförskap Vuxna betyder allt är vi vuxna uppgiften Insatser enligt socialtjänstlagen och LSS barn och unga Det är deras kultur eller är det vår? Kombinera säkerhetstänkande mot våld och hot med en bra kommunal verksamhet Skapa kvalitet i äldreomsorgen med genomförandeplaner Utveckla demensvården med arbetsplatsförlagd utbildning Livsmedelshygien Bra mat för kropp och själ vid skiftesarbete 2-dagar ledarskapsutbildning Utveckla din förmåga i att utöva ett aktivt ledarskap Överförmyndarpraxis Kundkommunikation och service Systematiskt arbetsmiljöarbete Individanpassad SFI-undervisning Att undervisa analfabeter Aktualitetsdag för plan-, bygg- och miljöområdet Arbete på väg/säkerhet på väg Utbildningsdag om hudsjukdomar för skolsköterskor och skolläkare Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Temadag Färdtjänst Lekplatssäkerhet Tylösandsveckan består av flertalet fristående större konferenser och mindre seminarium. Målgruppen politiker och anställda ges möjlighet till kompetensutveckling och att möta kollegor över kommun-, länsoch arbetsområdesgränser. Arrangemanget är nationellt och som föreläsare bjuder vi in mini strar och Sveriges ledande forskare, experter och konsulter. Boka tidigt vinn spaweekend Anmäler du dig till en konferens senast är du med i utlottningen av en spaweekend för två personer på Hotel Tylösand. Vinnaren meddelas under Tylösandsveckan. Logi Boka rum och plats på konferens i god tid rummen på Hotel Tylösand går snabbt åt! Logi bokas och betalas direkt till Hotel Tylösand, uppge kod: kvot C. Hotel Tylösands spa Passa på och njuta i ett av Sveriges bästa spa efter konferensen. Bor du på hotellet har du fri tillgång till spa-avdelningen. Deltagare som inte bor på Hotel Tylösand erbjuds tillgång till spaavdelningen för 150 kr per person/ dag (ord.pris 345 kr). Lån av handduk ingår. Minimässa Du har fri tillgång till mässhallen under hela Tylösandsveckan där du möter intressanta organisationer och företag. Kvällsaktiviteter Måndag till torsdag kväll erbjuder vi middag för 350 kronor per person, efter middagen fortsätter mingel med musik nere i Leifs Lounge. Sista anmälningsdag Efteranmälan i mån av plats.

5 9 Gästkrönika Stor efterfrågan på personal inom vård och industri i framtiden I september presenterade regionförbundet en rapport kring Kronobergs läns kompetensbehov 2010 och i framtiden Rapporten visade att de största utmaningarna vi står inför är att locka ungdomar till vård, omsorg, teknik och industri. Där kommer det att finnas stora behov av kompetent personal, säger Diana Unander Nordle, ansvarig för kompetensplattformsarbetet. Från och med årsskiftet 2010 ansvarar Regionförbundet södra Småland för kompetensplattformar och utbildningsplanering på kort och lång sikt i Kronoberg. Regionförbundet ska också ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för så kallade funktionella arbetsmarknadsregioner. Uppdraget låg tidigare hos Länsarbetsnämnden som lades ner vid årsskiftet 09/10. Regeringen gav då istället uppdraget till Sveriges regionförbund. Efterfrågan på rätt kompetens är en viktig fråga för framtiden och regionens fortlevnad. Hur ska vi se till att vi står rustade med rätt typ av medarbetare? Vilken kompetens behöver vi och hur ser vi till att den finns, säger Diana. Som stöd för arbetet med plattformarna finns Kompetensforum södra Småland. Joey Hofwander, IT-pedagog på AV-Media Kronoberg. Linda Vingren och Diana Unander Nordle arbetar med kompetensfrågor på regionförbundet. Både näringsliv och utbildningsanordnare har efterfrågat en arena där man kan diskutera matchningen av kompetensbehov och utbudet av utbildningar, säger Diana. I forumet sitter Arbetsförmedlingen i Ljungby och Växjö, Trygghetsrådet, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Unionen, LO, GoTech, Yrkeshögskolan Kronoberg, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen, Landstinget, kommunernas digital kompetens mycket gapminder I november anordnade AV-Media för andra året en utbildningsdag för pedagoger i länet under namnet Digital kompetens. Närmare 250 pedagoger var samlade för att lyssna på professorerna Marcelo Milrad och Tomas Kroksmark som pratade om betydelsen av rätt form av IT i skolan. Marcelo Milrad ritade upp ett nytt lärandelandskap och Tomas Kroksmark betonade vikten av att ta med sig erfarenheten från tidigare arbete in i det nya IT-landskapet. Eftermiddagen bjöd på seminarier där pedagoger från länet visade nya arbetsätt med IT som gemensam nämnare. personalchefer och näringslivschefer, gymnasieförvaltningar och vuxenutbildningen. Regionförbundet har under hösten och vintern arrangerat fyra konferenser om länets kompetensbehov i stort och specifikt inom vård och omsorg, IT och teknik. Totalt har över 300 engagerade personer, utbildningsanordnare och arbetsgivare deltagit i de konferenser och föreläsningar som har anordnats. I synnerhet arbetet med Gapminder, professor Hans Roslings skapelse, lockade många, sammanlagt 150 personer. Joey Hofwander och Tina Sundberg gav exempel på konkret användning i klassrummet och marknadsförde därmed projektet Interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse på att handfast sätt. Deltagarna såg direkt kopplingen matematik, historia och samhällskunskap. Vår förhoppning är att dessa lärare under våren anmäler sig till vårens kurser GapMinder för alla på AV-Media Kronoberg, säger Joey Hofwander, IT-pedagog. Deltagarna såg direkt kopplingen matematik, historia och samhällskunskap. G Ä S T K R Ö N I K A Gästkrönikör från Regionalt Forum Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsens gemensamma plats för dialog med regionala och lokala aktörer om regionens utveckling. Framtiden finns i de fyra småländska stenarna! Jag har i flera år engagerat mig i den regionala utvecklingen. Anledningen är att min arbetsgivare Volvokoncernen aktivt stödjer detta, men också att jag själv är övertygad om att vi alla vinner på tvärsamhälleliga kontakter. Min erfarenhet är att den holistiska förståelsen är en av Sveriges starkaste konkurrensfördelar. Jag var nyligen på en affärsresa i Indien, Kina och Sydkorea. När jag besöker Asien, blir jag alltid lika imponerad av den framåtanda som präglar kontinenten! Men vad gäller förmågan att se den stora bilden, tror jag dock att vi svenskar har bättre förutsättningar än de flesta! Att den som slutar att bli bättre, slutar att vara bra må vara en sliten klyscha, men inte desto mindre sann! Omvärlden har en fantastisk fart på sina ständiga förbättringar samtidigt som vi i Sverige blir allt bättre. Det krävs dock en hel del för att hålla jämna steg med den nya världen, bl.a. att snabbare gå från ord till handling! För att behålla eller förbättra vår levnadsstandard, måste vi också satsa mer på den sektor som under lång tid varit loket i vår ekonomi; den teknikbaserade industrin. Vi måste ha världsklasskompetens inom teknisk utveckling och då krävs världsklassutbildningar på alla nivåer! Bara i Indien utbildas varje år ungefär civilingenjörer, på Linnéuniversitetet inga alls! Var finns då framtidens välutbildade tekniker? Inom förnyelsebar energi har regionen verkligen gjort ett internationellt avtryck! Jag tror att vi smålänningar har en nedärvd supertalang inom det här området. Om vi backar bandet ett par generationer, kommer vi att hitta många resurseffektiva lösningar. Kombineras de med ny spetsteknologi, kommer vi att kunna sälja unika Sustainable Småland-lösningar framöver! De fyra uttrycken ovan är hörnstenarna i Volvogruppens miljöpolicy; Holistisk förståelse, Ständiga förbättringar, Teknisk utveckling och Resurseffektivitet. Det känns som de passar utmärkt också för den regionala utvecklingen. Det är nog inte så långt mellan utveckling av det internationella verkstadsföretaget och södra Småland i alla fall! Med hälsningar från kontoret i Braås, södra Småland, Sverige, Europa, Världen Niklas Nillroth Global miljö- & säkerhetschef, Volvo Construction Equipment Vilken arbetsplats är miljösmartast? Under våren 2010 var Kristina Alsér och Peter Hogla två av Växjös Klimatidoler. Nu utmanar de företag i Europas grönaste stad att bli mer klimat smarta. Mellan november 2010 och januari 2011 tävlar länsstyrelsen, regionförbundet och ett antal företag i Klimatutmaningen. Utmaningen innehåller två delar: en reseutmaning och en elutmaning. Klimatutmaningen, som arrangeras av Växjö kommun, kommer i nästa steg att genomföras i hela Kronobergs län. Läs mer på: Regional kulturplan Upplägg och tidsplan för arbetet med den regionala kulturplanen är nu klart. Regionförbundet och landstinget ska tillsammans med kulturliv, kommuner och civilsamhälle utforma länets kulturplan som en start på den nya samverkans modellen (kallad koffertmodellen). Kulturplanen ska ligga till grund för tilldelningen av statliga medel från statens kulturråd. Du kan följa och delta i arbetet på:

6 11 Shanghai kronoberg möter kina Expo 2010 i Shanghai. Kina möter världen, eller är det kanske världen som möter Kina? Kronoberg valde en offensiv satsning med inställningen: Allt att vinna inget att förlora. Och så här några månader efteråt känns det som att satsningen var rätt. 上 海 SHANGHAI Kronobergs län gick samman med Jönköping, Kalmar och Blekinge för att tillsammans profilera en större region främst inom miljö och hållbarhet. Jönköping och Kalmar hade sedan tidigare etablerade kontakter med Kina, Kronoberg hade det inte. Den huvudsakliga anledningen till satsningen var att skapa förutsättningar för de kronobergska företagen på den kinesiska marknaden enligt Sara Nilsson, som var delprojektledare för Kronobergs län. Vi ville också skapa ytterligare intresse för de studiebesök som det redan nu finns ett stort intresse för från kinesiskt håll. Det kommer många kinesiska delegationer till regionen för att studera hur vi arbetar med miljöfrågorna. Förberedelsearbetet inför världsutställningen började redan sommaren 2009, för att sedan kulminera i oktober 2010 med värddagar på Expo. I första ledet var det viktigaste för oss att träffa kinesiska företrädare och marknadsföra oss för dem, berättar Sara. Allt eftersom tiden gick bestämde vi oss också för att engagera fler av våra företag, och skapade därför en speciell företagsresa. I slutändan var det hela 90 personer som åkte till Shanghai, och ett trettiotal företag fanns representerade. Det var verkligen en blandning av företag. Allt från traditionell industri till konsultbolag. Och vi fick också med högskolorna i regionen, säger Sara. Nils Posse är borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande i Växjö kommun, och den som representerade Växjö i Shanghai. Men först var han tveksam till om han var rätt person. Jag förstod först inte varför just jag skulle företräda Växjö, men det klarnade när jag väl kom dit. Där är det titel och rätt offentlig tillhörighet som banar väg för näringslivet. Regionförbundets fd. ordförande Marie-Louise Hilmersson skriver avtal med den kinesiska staden Suzhou. Kina måste man uppleva för att förstå Det är våra småföretag som har den stora potentialen. Ska vi möta borgmästaren i en kinesisk stad så måste vi möta upp med vår borgmästare. Det handlar om respekt och förutsättningar för ett lyckat möte. Nils säger att han lärde sig mycket om Kina när han väl var på plats. Kina måste man uppleva för att förstå, det är verkligen helt annorlunda mot hur vi agerar och tänker. Och kanske är det inte den typ av företag som jag trodde, som i slutändan är intressanta för den kinesiska marknaden. Det är exempelvis inte stora svenska byggföretag som vi ska skicka dit. Bygga kan de själva. Nej, de behöver konsulter, miljöledningssystem, smarta IT-lösningar. Det är våra småföretag som egentligen har den stora potentialen, menar Nils. Det är för tidigt att sammanfatta resultaten, men den kinesiska staden Suzhou har visat intresse för satt etablera ett konkret samarbete. Det är en stad med nio miljoner invånare, och de kommer hit i maj, säger Sara. Jag har en stark känsla av att här verkligen finns potential, säger Nils. Och vi har krattat manegen för våra företag i en rad kinesiska städer. Vad var det då som överraskade mest i Shanghai? Deras entusiasm, säger Nils. Och att Sverige har ett så gott renommé i Kina, trots att vi är ett så litet land. För mig var det insikten att vi också har mycket att lära av dem, säger Sara. Det är lätt att tro att vi har de rätta lösningarna på allt. Nu återstår ett gediget efterarbete för att ta hand om alla kontakter som skapades. Här är det viktigt att vi visar framfötterna och inte väntar på att kineserna ska komma till oss, menar Nils. Vi måste vara på hugget, och själva stå för initiativen. Har man idéer om att etablera sig på den kinesiska marknaden är det bara att agera. Det är nu som gäller!

7 NOTISER Regionförbundets verksamhet 2011 Regionförbundets verksamhet omfattar en rad olika områden, allt från planering av kollektivtrafik och utlåning av pedagogiskt material till länets skolor, till ledning av stora EU-projekt inom infrastruktur och kompetensutveckling får regionförbundet ytterligare en verksamhet. Vi tar över fyra anställda från Alvesta och Växjö kommun som ska arbeta med tillståndsgivning för färdtjänst och riksfärdtjänst, säger regiondirektör Peter Hogla är året då flera spännande processer går in i ett nytt skede. En sådan process är ändrad regional indelning. Om södra Småland ska bilda regionkommun fr.o.m måste beslut tas och ansökan skickas in till Kammar kollegiet under året, säger Peter. Andra stora frågor är: ny kulturplan för länet, ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska ligga till grund för upphandlingen av linjelagd busstrafik, information om den nya teknikens möjligheter sprids på länets skolor och Tylösandsveckan gör comeback. En annan stor fråga är att synliggöra regionförbundet. Vi är en ny myndighet som är finansierad av skattebetalarna i länet genom våra medlemmar. Vi vill visa vad vi gör och det mervärde som skapas när våra medlemmar samverkar, säger Peter. Under 2011 ska regionförbundet visa upp sin verksamhet bland annat genom ett öppet hus i januari, en tidning och en turné till medlemmarna. Projekt för multisjuka äldre och kunskapsutveckling Regionförbundet arbetar med två projekt som ska utveckla vården i länet. Det största projektet handlar om försöksverksamhet för multisjuka äldre och innebär att länet får totalt över 13 miljoner i stöd under tre år. Det övergripande syftet är att erbjuda de mest sjuka äldre ett sammanhållet omhändertagande. Det andra projektet handlar om kunskapsutveckling i äldrevården och social tjänsten. I projektet lyfts hållbara strukturer, organisation, ledarskap och medarbetarnas kritiska förhållningssätt fram som viktiga faktorer för utvecklingen av en kunskapsbaserad verksamhet. Nyheter från Serviceresor Vid årsskiftet ändrades öppettiderna för bokning av färdtjänst och sjukresor. De nya bokningstiderna gör det möjligt att omfördela resurserna och få kortare köer, säger Serviceresors chef Anders Göranson. Det blir även nytt telefonnummer: Under våren blir det också möjligt att boka färdtjänst via webben, något som efterfrågats av resenärerna. Den nya tekniken är bra för många. På webben kan man i lugn och ro boka sina resor och få en överblick över de bokningar man har, säger Anders. Smarta lösningar minskar kontanter Att minimera kontanthanteringen på bussarna har det senaste året varit en stor fråga för Länstrafiken Kronoberg. Med ny teknik har det varit relativt lätt att hitta lösningar. Syftet är givetvis att skapa en säker arbetsmiljö för chaufförerna, men det innebär även en större trygghet för resenärerna. Och arbetet med alternativa betalsätt har kommit långt. Idag erbjuds fyra olika betalsätt, berättar Julija Markensten, marknadschef på Länstrafiken Kronoberg. Vi har betalkortautomater ombord på bussarna, vi har utökat antalet försäljningsställen, man kan köpa biljetter via Mina sidor Förbättringar i tågtrafiken Sedan 2009 har Länstrafiken Kronoberg trafikeringsrätt att bedriva tågtrafik mellan Malmö-Alvesta. Från och med december 2011 tar man även över sträckan Alvesta-Kalmar. För resenärerna innebär det två tydliga fördelar. Det viktigast är att sydtaxan gäller hela vägen till Kalmar vilket både skapar tydlighet och bättre priser, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör på Länstrafiken Kronoberg. Men det gör också att tåget från Malmö till Kalmar har på nätet och det finns biljettstationer på tågstationerna. De nya betalsystemen har verkligen slagit igenom, vilket inte minst märks på statistiken. I november 2008 betalades 77,8% av resorna kontant, i januari 2011 var vi nere på 46,6%, så vi är verkligen nöjda med utvecklingen, säger Julija. Nästa projekt är att införa sms-betalning, där man betalar biljetten med sin mobil. Vi startar inom Växjös stadstrafik, och när det fungerar där bygger vi ut det till all övrig trafik. samma nummer hela vägen. Idag är det inte så, vilket ibland innebär att resenärer tror att de ska byta tåg i Alvesta. Att Länstrafiken även tagit sig an tågtrafiken har betytt ett större ansvar. Det är mer komplext att bedriva tågtrafik, menar Thomas. Under 2011 ska man tillsammans med Skånetrafiken också upphandla sträckan mellan Hässleholm och Växjö. Trafikstart beräknas under i nästa nummer! Vårt kontor i Bryssel, aktuella infrastruktursatsningar, regionfrågan, ny kulturplan, Mötesplats södra Småland och vårt arbete med färdtjänst och Serviceresor.

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg?

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg? #påväg LsekAort! V TÄ 10 Re assa à 500 kr esk med r Vart är du på väg? #påväg VART ÄR DU PÅ VÄG? Till jobbet. Till skolan. På väg hem eller mot något nytt? Oavsett vart färden går så väljer många buss

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

program synapsen Ledarskapsdagar i Halland 25-26 april 2013 Hotel tylösand

program synapsen Ledarskapsdagar i Halland 25-26 april 2013 Hotel tylösand program synapsen Ledarskapsdagar i Halland 25-26 april 2013 Hotel tylösand Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom HR. Välkommen till 2013 års upplaga av Synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 Vecka 22 201306 01-02 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution.

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. HÄR BYGGS DET: Framtid Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. Nordbygg Sustainable Days Featuring Germany 1 4 april 2014 Företag och experter bakom den världsledande tyska energitekniken

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 Så ser småföretagen på det regionala samarbetet Samverkan mellan näringsliv, kommun och utbildningssektor stärker den regionala tillväxten. Även småföretagen

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

I N B J U D A N. Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad

I N B J U D A N. Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad I N B J U D A N Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad Mötesplats Etablering och Integration Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten inbjuder er som i ert

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Anhörigstöd. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen

Anhörigstöd. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Anhörigstöd Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Stödjer och hjälper du en maka/make, livskamrat, förälder, barn, syskon, annan släkting, vän eller granne? Vi vänder

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer