Samarbeten med Kina. sam- Verk- hets- En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbeten med Kina. sam- Verk- hets- En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina"

Transkript

1 Samarbeten med Kina Verk- sam- hets- plan och En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina

2

3 Kalmar november 2009 Förord Kina växer ständigt och är i dag en av världens största tillväxtmarknder. Enligt Kinas egen statistikbyrå beräknar man en tillväxt på 8 % för Regionförbundet i Kalmar län har i flera år arbetat med Kina. I den här skriften har vi samlat våra erfarenheter så här långt. Vår ambition är att attrahera kompetens och kapital till vår region. I Kalmar har vi fått en unik erfarenhet dels med anledning av samarbetet med Invest in Sweden Agency i Shanghai sedan många år, dels av vårt China Baltic Sea Business Forum som arrangeras årligen sedan 5 år. Vi har också tagit lärdom av det omfattande projektet med det kinesiska företaget Fanerdun. Sammantaget har erfarenheterna vässat oss i två viktiga avseenden: Vi har kunskap om den kinesiska kulturen. Vi har byggt långsiktiga relationer. Med olika aktörer i länet och med våra grannlän arbetar vi tillsammans vidare med att vara The Chinese Business Hub in The Baltic Sea Region, ett kunskapsnav och en mötesplats för handelsutbyte med Kina. Leif Larsson Styrelsens ordförande

4 The Chinese Business Hub in the Baltic Sea Region År 2002 beslutar sig ISA, Invest in Sweden Agancy för en satsning i Kina och öppnar kontor i Shanghai. Regionförbundets styrelse fattar beslut om att delta i satsningen och även bidra ekonomiskt. Den avgörande faktorn för ISA:s satsning är de förberedelser som pågår i Kina för att etablera kinesiska företag på världsmarknaden. Ett beslut av Kinas regering 2004 inleder det som kallas The go abroad year. Samma år startar Regionförbundet i Kalmar län ett samarbete med Changxing County, en stad i Zhejiangprovinsen. Det politiska beslutet i Regionförbundets styrelse från 2002 ledde fram till dagens vision att skapa The Chinese Business Hub in The Baltic Sea Region med syftet att Kalmar län ska bli ett kunskapsnav och mötesplats för handelsutbyte med Kina. Varför Kina? Kinas omvandling från totalitärt u-land till ett betydligt öppnare industrialiserat samhälle är tillsammans med östblockets kollaps en av de viktigaste politiska händelserna i nutid. Det kinesiska ekonomiska undret är den hitills snabbaste ekonomiska omvälvningen i världshistorien. Förändringen påverkar alla länder på jorden, i synnerhet exportberoende ekonomier som Sveriges. För att klara den internationella konkurrensen måste svensk industri dra nytta av utvecklingen i Kina. Det kan handla om att hitta nya underleverantörer, etablera egen tillverkning, hitta ny marknad eller att hitta nytt kapital. Snart sagt alla lite större svenska företag är redan etablerade i Kina och flera kommer till varje år. I sydöstra Sverige finns få större företag med egna produkter. Regionen präglas av mycket kompetenta underleverantörsföretag som i stor utsträckning levererar till de stora svenska multinationella företagen. Det gör näringslivet i regionen känsligt för globaliseringens effekter. Däremot finns i sydost en stor förmåga att anpassa sig efter nya förutsättningar.

5 Partnerskap med Changxing County Sedan 2004 har Regionförbundet i Kalmar län ett partnerskapsavtal med Peoples Government in Changxing County. Changxing är en stad med ungefär innevånare i Huzhou i Zhejiangprovinsen ungefär två timmar väster om Shanghai. Staden har även med kinesiska mått hög tillväxt och en tydlig ambition att utvecklas till en modern storstad. Changxing driver en strategi för internationalisering och har utöver partnerskapet med Kalmar län flera andra internationella relationer. Ett bevis på att Changxing tar partnerskapet i Sverige på största allvar är att man redan 2005 etablerade ett permanent representationskontor i Kalmar där herr Jue Wang har till uppgift att etablera och underhålla kontakter mellan Changxing och Östersjöområdet. Vårt samarbete underlättas av tillgången på en direkt länk till Changxing och dess borgmästare. Under 2009 började vi arbetet med att tillsammans med Changxing expandera samarbetet till att inkludera kedjan Changxing County Huzhou City Zhejiang Province*. Vi har inlett diskussionerna vid besök hos provinsregeringens näringslivsmyndighet och med Huzhous vice borgmästare med ansvar för internationella frågor som även besökt Kalmar hösten Vi räknar med att kunna ha ett formellt samarbete på plats under *) De kinesiska administrativa nivåerna är inte riktigt jämförbara med de västerländska, Kina har ett drag av federation även om staten genom partiapparaten är oerhört mycket starkare än i federala demokratier som Tyskland eller USA. Om man ändå vill jämföra skulle kedjan county prefektur - provins motsvaras av kedjan kommun län - nation. Den kinesiska staten är i detta sammanhang jämförbar med EU. Projekt Ur partnerskapet med Changxing har viktiga projekt utvecklats, bland andra China Baltic Sea Business Forum, CBBF och Technology Transfer Center, TTC.

6 China Baltic Sea Business Forum Changxing Government och Regionförbundet i Kalmar län arrangerar varje år sedan 2005 affärsforumet China Baltic Sea Business Forum ofta benämnt Kalmar Forum. Forumets syfte är att erbjuda en mötesplats för små och medelstora företag i Östersjöområdet och Yangtze-deltat. Ett geografiskt område som kan består av de två provinserna Zhejiang och Jiangsu samt Shanghai stad i östra Kina. Två av de globala regioner som det senaste decenniet visar upp bland de högsta tillväxtsiffrorna i världen. Forumet som arrangeras vartannat år i Kalmar och vartannat i Changxing har utvecklats från att vara en traditionell konferens med främst deltagare från myndigheter, kommuner och regioner till att bli en mötesplats för företag med matchmaking, utställning och seminarier. CBBF 2009 Det senaste forumet som hölls på Kalmar Slott i september 2009 lockade deltagare från Kina, Sverige, Finland, Lettland, Polen, England, Danmark, Schweiz och Japan. Under forumet hölls över tvåhundra förberedda matchmakingsamtal. De svenska företagen på forumet var alltifrån enmansföretag till några av de allra största svenska multinationella företagen. Många branscher fanns representerade men det största intresset från kinesisk sida rör energi- och miljöteknik. CBBF 2010 Nästa forum hålls i oktober 2010 i Changxing i omedelbar anslutning till Smålands och Blekinges VIP-dagar på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Arrangör av forumet är Changxing County medan Regionförbundet i Kalmar län tillsamman med Regionförbunden i Blekinge, Kronobergs och Jönköpings län gemensamt ansvarar för att få ett antal företag från Sydostregionen och övriga Östersjöområdet att delta i en gemensam resa där världsutställningen och forumet är de viktigaste komponenterna.

7 Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai Under perioden 1 maj till 31 oktober 2010 genomförs världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Världsutställningens tema är Better City, Better Life och kretsar runt hållbarhetsfrågor som är lika aktuella i Kina som i Europa. Sverige kommer att delta med en stor paviljong och även Sveriges budskap kretsar kring hållbarhetsfrågor men med utgångspunkt i en innovationskraft i både industri och samhälle. Sveriges tema är Spirit of Innovation. I samband med dessa VIP-dagar kommer regionen att arrangera en resa för företag från regionen och övriga Östersjöområdet med besök på Expo, matchmakingsamtal och seminarier på China Baltic Sea Business Forum i Changxing och besök hos företagsparker. För att rekrytera, kvalificera och förbereda företag som vi vill engagera sig i Expo 2010 och China Baltic Sea Business Forum arbetar vi med kommersiella partnerföretag i Sverige och i Kina men också med befintliga nätverk som finns i näringslivsorganisationer. Vårt deltagande i Expo 2010 finansieras delvis av EU-medel. Projekt Baltic China Technology Transfer Center (TTC) För att underlätta och därmed öka affärerna mellan företag i Östersjöregionen och Kina har TTC - Baltic China Technology Transfer Center i Europa utvecklats. TTC är en digital plattform för kunskapsutbyte och matchmaking mellan företag och organisationer och lanseringen skedde i samband med China Baltic Sea Business Forum 2009 i Kalmar. Arbete pågår för fullt föra att utveckla och sälja in webbplatsen till målgruppen. En utvärdering av plattformen kommer att ske i samband med CBBF 2010 i Kina. Regionförbunden i de fyra länen i Småland och Blekinge har beslutat att delta som officiell partner i den svenska paviljongen. Av övriga svenska regioner och kommuner deltar Region Skåne, Stockholms stad, Malmö stad och Business Region Göteborg. Deltagandet i Expo 2010 ger regionens näringsliv utomordentliga möjligheter att nå kinesiska företag och företrädare för samhället. Regionen kommer förutom att bli exponerad i den svenska paviljongen även ha tillgång till paviljongens VIP-avdelning under fyra dagar i oktober med möjlighet att arrangera kundaktiviteter och olika möten i en exklusiv miljö. TTC är till viss del finansierat med medel från EU.

8 Samarbetsprojekt med Exportrådet Tack vare våra erfarenheter och arbete med att skapa affärsrelationer i Kina erbjöd Exportrådet Regionförbundet i Kalmar län att delta som första svenska region i projektet; Sino-Swedish Sustainable Business Program. Projektets syfte är att skapa hållbara affärsrelationer mellan svenska och kinesiska företag. Hållbarhet handlar i projektet om affärsetik, miljöhänsyn och arbetsetiska aspekter. Projektets metod är att arbeta med utbildning, konsultinsatser samt metoder för att kvalitetssäkra relationer och affärer. Övriga deltagare iprojektet är bland annat Exportkreditnämnden, Sveriges Generalkonsulat i Shanghai och Rädda Barnen. Technical Visits Den stora mängd besök från Kina som bland annat generas av vårt arbete i Kina innehåller en stor outnyttjad potential till utökade kontakter mellan vårt näringsliv och kinesiska myndigheter och representanter för regioner och städer. Tillsammans med de större kommunerna i de fyra länen Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköping pågår arbetet för att utveckla och ta tillvara dessa besök på ett bättre sätt än vad som sker idag. Framförallt är det studiebesök inom områdena miljö och välfärd. Under de senaste åren har vi haft besök av ett hundratal delegationer från Kina. Värd för besöken är ofta Kalmar kommun. Besöksnäring Kinas femte största researrangör, Xianle AB visar också ett stort intresse för att arrangera olika paketresor för olika målgrupper till länet. Bland annat planeras särskilda resor för brudpar med bröllopscermoni och festligheter på Kalmar slott. Invest in Sweden Agency ISA Verksamhet för att öka utländska investeringar Regionförbundet i Kalmar län har sedan år 2002 samarbetat med ISA i syfte att attrahera utländska direktinvesterare till Sverige och Kalmar län. Sedan 2002 är vi tillsammans med ISA aktiva på den Kinesiska marknaden och vi är med och finansierar ISA:s kontor i Shanghai och Beijing. Regionförbundet arbetar aktivt med att ta hand om potentiella investerare och följa upp de möjligheter som ges. Exempel på kinesiska investeringar i Kalmar län är: Semax, trucktillverkning, Hultsfred West Baltic Holding, produktionslösningar för industrin, Västervik Möre hotell, hotell och konferens, Söderåkra Söderåkra Fastighets AB, fastighetsförvaltning, Söderåkra Fanerdun Group handelscentrum i Kalmar RACH International AB, butikskedja barnkonfektion, Västervik Fanerdun Det mest omskrivna projektet är Fanerdunprojektet. Våren 2006 presenterar det kinesiska företaget Fanerdun storslagna planer på en kinesisk grossistmarknad i Kalmar. Företaget visade sig inte kunna bära projektet ekonomiskt utan fick efter något år stora problem med likviditeten och projektet havererade. Efterspelet till affären pågår fortfarande. Trots och delvis tack vare, misslyckandet fick regionen snabbt en mycket stor kunskap om både kinesisk affärskultur och det handelspolitiska systemet.

9 Samarbeten kunskap och utbildning Under 2006 tar även samarbeten inom kunskap och utbildning fart. Den första uppdragsutbildningen för kinesiska tjänstemän och företagare genomförs i Kalmar, vid Högskolan i Kalmar, Baltic Business School. Uppdragsutbildningen handlar om ämnen som till exempel: Ledarskap i Skandinavien Internationell handel och affärsmöjligheter i Östersjöregionen Miljövänlig ekonomisk tillväxt Högskolan i Kalmar, kommande Linnéuniversitetet, har två samarbetsavtal med kinesiska universitet på forskningsnivå; Zhejiang University och Shanghai University. Med Shanghai University sker även ett samarbete på utbildningsnivå inom ekonomi, där studentutbyte sker på mastersnivå. Studentutbyte sker även med Institute for Turism Study i Macau, inom grundutbildningen. Utöver de formaliserade samarbetena deltar varje år ett par studenter från Kina i de mastersutbildningar som finns på Handelshögskolan Baltic Business School i Kalmar. Kunskapsutbyte gymnasieskola Västerviks Gymnasium har upprättat ett samarbetsavtal med den privata skolkoncernen Green Town Yuhua School i Hangzhou i östra Kina. Samarbetet är att betrakta som lyckat och innebär att de svenska eleverna erbjuds en unik möjlighet att studera i Kina. Skolan har dessutom tecknat en treårig överenskommelse med den kinesiska skolan att den får skicka upp till 10 elever varje år till Västervik. Parterna har för avsikt samarbetet ska vara långsiktigt och att antalet elever som får möjlighet till utbyte ska öka. Håkan Brynielsson Regionförbundets samarbeten med Kina Mattias Nylander China Baltic Sea Business Forum 9

10 10

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer