Sälj Sverige. Framtiden finns i besöksnäringen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sälj Sverige. Framtiden finns i besöksnäringen!"

Transkript

1 Sälj Sverige Framtiden finns i besöksnäringen!

2 Besöksnäringens fantastiska möjligheter! En av de allra viktigaste frågorna i svensk politik just nu är sysselsättningen. Med oro konstaterar vi att trots en förbättrad konjunktur så blir inte jobben fler. Tittar vi bakåt kan vi konstatera att det under de senaste tjugo åren är inom den privata tjänstesektorn som arbetstillfällen har skapats. I tillverkningsindustrin har mördande konkurrens från omvärlden lett till att jobben successivt blivit allt färre, och som bekant fortsätter industriföretagen att flytta sin produktion till låglöneländer. utveckling. Sverige måste kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser i förhållande till våra konkurrenter i resten av Europa, och vi måste målmedvetet placera oss själva på den internationella turistkartan. Med den här broschyren vill vi berätta om besöksnäringen och de stora effekter fler utländska besökare skulle ha på sysselsättningen. Chen från Kina och Roberta från Italien är våra ciceroner på vägen följ med på deras resa Prognoserna pekar entydigt på att det är i tjänstesektorn som nya jobb kommer att skapas. Men för att få fart på processen måste våra politiker på allvar fundera igenom vilka beslut som behövs för att lyfta Sveriges tjänsteföretag. Mats Hulth, vd SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Det gäller inte minst besöksnäringen. Den internationella turismen växer i rasande takt och är idag en av världens största industrier. Det kan vi dra nytta av i Sverige. Vi har alla förutsättningar att bli ett av världens ledande turistländer, men ska vi lyckas måste villkoren förbättras. Vi måste ha en skattenivå som stimulerar nya företag och fortsatt expansion och inte, som idag, bromsar besöksnäringens

3 Turismen - en av världens största industrier Sverige måste bli mer konkurrenskraftigt! Turismen är en av världens största industrier och den växer stadigt. Prognoser pekar på att den internationella turismen år 2020 kommer att ha ökat till 1,5 miljarder övernattande besökare per år, vilket är mer än en tredubbling sedan 1990 (se diagram). I norra Europa beräknas motsvarande siffra stiga till 100 miljoner, även det en tredubbling sedan När turister, inom såväl privat- som affärssegmentet, konsumerar varor och tjänster i ett annat land talar man om turistexport. För närvarande utgör turistexporten drygt 7 procent av världens totala export. Cirka 80 procent av världens turister är Turismens utveckling i världen (miljoner) Källa: WTO privatturister, men i takt med ökad världshandel blir också affärsresenärerna allt fler, och deras andel av turismen är idag runt 20 procent. Bakom tillväxten i turist-, eller besöksnäringen som den också kallas, ligger framför allt en ökad handel, billigare transporter och en ökad ekonomisk standard i många länder. Helt nya grupper av människor börjar resa och de som redan är resvana satsar allt mer tid och pengar på sina resor. Det finns med andra ord en enorm potential för ökad turisttillväxt även i Sverige. Oerhört många människor runt om i världen planerar att resa utomlands till nya, spännande resmål och de flesta har hittills aldrig varit i Sverige! Under de kommande åren räknar World Tourist Organisation (WTO) med en kraftig ökning av antalet internationella turister. År 2020 väntas antalet utlandsbesök med minst en övernattning uppgå till 1,5 miljarder. Jämfört med andra länder har Sverige få utländska gästnätter det vill säga få övernattande utländska besökare. Som diagrammet visar ligger Sverige näst sist av länderna i norra Europa räknat i antal utländska gästnätter per capita. Borträknat campingplatser, vandrarhem och stugor hamnar Sverige allra sist. Det innebär således att Sverige inte riktigt har lyckats hävda sig i den internationella konkurrensen om världens resenärer, men också att det finns potential att bli bättre. Sverige har alla förutsättningar att bli ett starkt turistland: sevärdheter, vidsträckt natur, nöjen och upplevelser, shopping, god infrastruktur, bra hotell och konferensanläggningar och ett stort utbud av restauranger. Vi är gästvänliga och dessutom är Sverige ett tryggt land. Här finns med andra ord möjlighet att skapa många nya jobb! Men för att lyckas måste branschen tas på allvar och ges rättvisa förutsättningar. Idag är skattetrycket på företagen i besöksnäringen tungt och möjligheterna att växa och anställa fler är oftast begränsade. Företagen behöver konkurrensneutrala villkor gentemot företag i andra branscher i Utländska gästnätter per 100 invånare Källa: WTO 0 Finland Norge Storbritannien Irland Sverige Danmark Island Sverige intar en blygsam placering i förhållande till övriga Europa när det gäller antalet utländska gästnätter per capita. Sverige och gentemot turistnäringen i vår omvärld. Det gäller faktorer som moms, energibeskattning, fastighetsskatt och alkoholskatter. Ska Sverige kunna konkurrera med övriga Europa om världens allt fler turister måste vi erbjuda konkurrenskraftiga priser. Och det kan bara åstadkommas om skattetrycket lättar! Vi har Europas högsta restaurangmoms 25 procent jämfört med Europasnittet på 14 procent. Och till skillnad från industriföretagen betalar tjänsteföretagen energiskatt. Även när det gäller fastighetsskatten är villkoren olika för industri- respektive tjänsteföretag. 4 5

4 Följ med på ett Sverigebesök! Eftersom företagen i besöksnäringen till sin Sverige lägger knappt 10 kronor per invå- En turist behöver äta och sova. Han eller På kommande sidor får du lära dig lite mer natur är mycket personalintensiva är också nare och år på marknadsföring utomlands. hon reser inom Sverige, handlar och går på om besöksnäringen när det gäller utländ- den höga beskattningen av arbetskraft något Våra nordiska grannländer satsar runt 30 museum eller ett evenemang. Gemensamt ska turister och deras konsumtion i Sverige som hämmar utveckling och tillväxt. kronor per invånare. Irland, som lyckats i för det mesta av det som turisten konsume- (den så kallade turistexporten) och samti- profileringen som ett spännande besöksland, rar är att det behövs stora personalinsatser digt följa en affärsresenär och en privat- Om man som turist ska välja att resa till har satsat betydligt större summor än så. för att ge en god service: på restaurangen, turist på deras första Sverigebesök. Under just Sverige är det inte bara prisnivån och hotellet, idrottsarenan och konferensan- sin utlandsresa hinner de stifta bekantskap utbudet av boende och upplevelser som ska Detta är några av de problem som besöks- läggningen. Även kringkonsumtion genere- med många olika människor! kännas attraktiva. Man måste också känna näringen står inför men alla går att åtgär- rar såväl intäkter som arbetstillfällen. till att Sverige finns! Men tyvärr satsar den da. Med rätt inställning till besöksnäringen svenska staten lite på att marknadsföra vårt och dess möjligheter kan mängder av nya land på den internationella arenan ett tyd- jobb skapas! ligt tecken på att näringen hittills inte riktigt har tagits på allvar. Statlig satsning på turismmarknadsföring (kr/invånare) Källa: SOU 2004: Sverige satsar långt mindre på att marknadsföra sig som turistland än våra nordiska grannar Sverige Norge Finland Danmark Kort om statistiken Statistiken över utländska turisters konsumtion i Sverige är hämtat från de så kallade satelliträkenskaperna. Genom dessa kan separata räkenskaper för turismen ställas upp med utgångspunkt från de befintliga nationalräkenskaperna. Satelliträkenskaperna tas fram av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Turistdelegationen. Uppgifterna över sysselsatta i olika näringar till följd av turistexporten är beräkningar utförda av SHR med utgångspunkt från satelliträkenskaperna. 6 7

5 Välkomna till Sverige, Chen och Roberta! Afrika & Asien Övriga Europa Syd- & Nordamerika 6% 6% 52% 36% Norden Av de 8 miljoner övernattande besökarna som varje år kommer till Sverige, kommer de allra flesta från Norden och övriga Europa. Källa: Turistdelegationen Välkommen! Hoppas att du kommer se och uppleva mycket och lära dig nya saker om Sverige under ditt besök, hälsar kvinnan i informationsdisken. Jag känner bara till J-O Waldner så det ser jag fram emot, skrattar Chen. Båda stannar tre nätter Roberta tycker att en långweekend är det perfekta sättet att uppleva en ny stad i Europa, och Chen vill hinna med både sina möten och att se något av Sverige när han ändå har rest så långt. De flesta besökarna är privatturister, men affärsresandet ökar i takt med en växande världshandel. Inte minst kommer människor i tillväxtländer som Kina i framtiden att resa allt mer. Här är Chen en pionjär! Chen och Roberta är två av de 15 miljoner Det finns en stark koppling mellan ökat re- I Stockholm är det 22 grader varmt och men har kommit hit av olika skäl. Chen turister som varje år besöker Sverige. Drygt sande och sysselsättning. Redan på Arlanda solsken. Vi landar på utsatt tid och jag ber från Shanghai är i Sverige för att förhopp- 7 miljoner av dessa stannar över dagen möter Chen och Roberta servicepersonal att få tacka för att ni flugit med oss. ningsvis skriva kontrakt med en svensk och 8 miljoner bor kvar någon eller några som hjälper dem tillrätta. I informations- affärspartner. Roberta från Milano reser nätter. Av dem som övernattar kommer de disken får Chen tips och råd medan Ro- Chen och Roberta har just landat på Ar- privat för att i första hand uppleva skandi- allra flesta från de nordiska länderna och berta växlar pengar hos personalen i väx- landa med var sitt flyg. De är båda turister, navisk design och kultur. övriga Europa. lingskontoret. Tänk om... Sverige satsade lika mycket på marknadsföring utomlands som våra nordiska grannländer. Det skulle ge mångdubbelt tillbaka på insatsen i form av nya besökare. Var tredje turist som kommer till Sverige är affärsresande. Nästan hälften är fritidsresande, och de stannar i snitt en vecka för att upptäcka Sverige. Källa: Turistdelegationen Fritidsresa Affärsresa Besöka släkt/vänner Studier och övrigt Genomsnittlig Andel vistelsetid 47% 7 dagar 32% 15% 6% 5 dagar 10 dagar 25 dagar 8 9

6 Transporter är vägen till målet När bestyren på Arlanda är avklarade i Sverige egentligen? undrar Chen, och äger rum i Sverige och det innebär att vill Chen åka in till sitt hotell i centrala tittar nyfiket ut genom bilrutan. den svenska besöksnäringen kommer att Stockholm. Han väljer mellan tåg, buss och fortsätta att sysselsätta människor här. taxi, men fastnar för taxi. Taxichauffören Just den siffran känner inte taxichauffören Till skillnad från varuexporten hjälper honom med väskor och ser till att till, men han hänvisar Chen vidare. På en genererar dessutom turistexporten han sitter bekvämt. Under resan in till city turistinformation får Chen veta att Sveriges moms till statskassan, och det blir får Chen veta en hel del om Sverige, som han inte känner till mer än ytterst flyktigt genom sin affärspartner. turistexport ligger på 47 miljarder kronor per år. I relation till Sveriges BNP är det 2 procent. stora summor varje år. Av turistexportens 47 omsatta mil- Trots att Sverige är ett stort land så är infrastrukturen och möjligheterna för turism mycket bra. jarder är knappt 8 miljarder trans- Tänk, jag som trodde att ni hade isbjörnar Medan varutillverkande företag med mer porter av olika slag, och det är i den statisti- på gatorna och mörker året om. Och så eller mindre lätthet kan flytta produktionen ken som Chens taxiresa till hotellet hamnar. finns det så mycket att se och göra här. Men utomlands stannar besöksnäringen i Sverige. hur mycket konsumerar utländska besökare Det ligger i sakens natur att ett Sverigebesök Sammantaget åker utländska turister tredjedel av alla de människor som arbetar i Sverige taxi för 100 miljoner kronor i näringen. Och av dessa årsarbeten per år. Betydligt mer, över 6 miljarder, finns drygt 3 000, motsvarande 9 procent, i läggs på flygresor. Därefter är sjöfart, transportsektorn. Det är mitt första besök i Sverige, berättar Chen. Vilken tur att du träffade Sveriges trevligaste taxichaufför redan idag, skojar föraren. personbilsuthyrning och tåg de största transportmedlen för turister. Över årsarbeten i den svenska Chen tycker att Sverige är litet, men är positivt överraskad över det trevliga bemötandet och har fått mycket intressant besöksnäringen kan relateras direkt till information. de utländska turisterna. Det är knappt en Cirka årsarbeten inom transportsektorn kan relateras till de utländska turisternas resande. Turistexport, mkr Transporter % Antal årsarbeten till följd av turistexport Andel av turistexporten Andel av årsarbeten till följd av turistexport % 10 11

7 En lång dags färd mot hotell Roberta checkar in på hotellet som hon hittade genom sin resebyrå i Milano. Roberta ville bo bra och helst på ett hotell med fyra stjärnor. Hon imponeras över hotellets lobby och är mycket nyfiken på om rummet är lika fint. Av alla Stockholms över 100 hotell är vi glada att du har hittat just vårt! Vi satsar på design och attraherar många unga resenärer, men det finns förstås hotell för alla smaker och plånböcker i Stockholm, berättar hotellets receptionist. Några av de anställda som Roberta kommer i kontakt med under sin vistelse är förutom receptionspersonalen frukostvärdinnan, städpersonalen och bartendern i hotellets bar. Bakom kulisserna finns bland annat köks- och administrativ personal. Av den totala turistexporten på 47 miljarder kronor utgörs knappt 3 miljarder av logi. Det totala antalet utländska gästnätter är cirka 10 miljoner varje år, varav hälften är på hotell. Nästan 40 procent av alla övernattningar sker på campingplatser. Denna andel genererar dock bara 14 procent av logiintäkter- Tänk om... Sverige hade lika många utländska hotellgästnätter per invånare som genomsnittet i norra Europa. Det skulle innebära en ökning från 5 miljoner gästnätter idag till 10 miljoner. na. Det är alltså framför allt hotellvistelser Stjärnmärkningen av de svenska hotellen som genererar höga omsättningssiffror. startade år 2003 och är ett resultat av en stor efterfrågan på någon form av klassificering från internationella resenärer, hotell- Av de tiotusentals människor som arbetar i den svenska hotell- och restaurangbranschen kan cirka årsarbeten hänföras bokare och kongressarrangörer. till turistexporten. Av dessa finns i Systemet, som bygger på det system som logisektorn och på restauranger. De används i Danmark, har fått ett mycket positivt mottagande. Hittills har SHR klassifi- är många, och de skulle kunna bli betydligt fler om Sverige lockade fler besökare. cerat cirka 10 femstjärniga, 230 fyrstjärniga, 285 trestjärniga, knappt 20 tvåstjärniga Det mysiga hotellet där Roberta bor har fyra och ett tiotal enstjärniga hotell. stjärnor i SHRs hotellklassificeringssystem. Du är mycket välkommen till mitt hotell. Det är ett av 230 fyrstjärniga hotell i Sverige! Mmm, jag känner mig redan hemma, tack! Turister från utlandet skapar varje år arbeten för nästan personer inom hotell och övrig logi. Hotell och övrig logi Turistexport, mkr Antal årsarbeten till följd av turistexport Andel av turistexporten 6% Andel av årsarbeten till följd av turistexport 11% 12 13

8 Äta ute bör man, annars... Chen, som ska äta middag med en av sina affärsbekanta, blir rekommenderad en av de fantastiska restauranger som finns i Stockholm med omnejd. Hos turistinformationen får han också veta att det kan vara värt att resa utanför huvudstaden för att äta på någon av alla restauranger som finns runt om i hela Sverige. Det är allt fler som kommer hit bara för den goda maten och det finns högklassiga restauranger i olika genrer. Många serverar mat som är inspirerad av svensk husmanskost, andra har en mer internationell prägel. Gemensamt för de flesta är att de använder färska, ofta lokala råvaror och hanterar dem med stor yrkesskicklighet, berättar informatören. Chen får också veta att Sverige under en lång följd av år hållit sig i toppen i internationella kocktävlingar. Eftersom han gillar god mat beslutar han sig för att komma tillbaka med sin familj och se mer av Sverige redan nästa sommar. Han har hört talas om The swedish smorgasbord, men skulle Tänk om... den svenska restaurangmomsen sänktes till samma nivå som genomsnittet i Europa. Då skulle restaurangpriserna bli betydligt mer konkurrenskraftiga. även vilja pröva några andra svenska specialiteter. står för en fjärdedel av den totala svenska kronor. Det innebär att restaurangbesöken turistexporten. På restaurangen träffar han många människor. Hovmästaren visar honom till bordet, Utländska besökare är således en mycket servitören och restaurangens sommelier viktig inkomstkälla för den svenska hotellhjälper honom att komponera en riktigt bra och restaurangnäringen. måltid och kocken kommer ut och förvissar sig om att maten smakar bra. Cirka 20 procent av hotell- och restaurangtjänsterna i Sverige kan hänföras direkt till Chen lägger drygt två tusenlappar på besöket. Varje år konsumerar utländska turister restaurang, med all den personal som arbe- turistexporten. Med andra ord: var femte svenska restaurangtjänster för 12 miljarder tar där, finns tack vare utländska besökare! Glöm Den svenske kocken du såg i Mupparna! Svenska kockar är bland de bästa i hela världen. Vårt kocklandslag har vunnit OS flera gånger, och Sverige har många krogar med fina betyg i internationella guider, förklarar en stolt hovmästare för Chen och hans middagsgäst. Utländska besökares restaurangbesök skapar varje år arbete för nästan personer inom restaurangbranschen. Turistexport, mkr Antal årsarbeten till följd av turistexport Restauranger Andel av turistexporten 25% Andel av årsarbeten till följd av turistexport % 14 15

9 En kul tur med en massa kultur Design och kvalitet att ta med hem Che bello! utropar Roberta under en båttur på Stockholms vatten, medan guiden berättar om Sveriges historia och nutid. Roberta beslutar sig för att ta en sightseeingbåt för att se Stockholm från vattnet. Hon köper biljett i ett försäljningskontor på kajen. På båtresan finns en guide med, och givetvis båtens kapten. Stockholm är nordens Venedig! Fast här kan man både fiska och bada mitt i stan, berättar guiden. Roberta kommer i samspråk med Hans från Frankfurt som precis varit några dagar i de svenska fjällen. Den vidsträckta naturen och djurlivet var något alldeles fantastiskt, berättar han. Roberta funderar på om hon kanske ska komma tillbaka med sin bästa väninna och titta på midnattssolen. Egentligen hade de tänkt resa till Skottland, men kanske är Sverige ett bättre alternativ? Varje år lägger de utländska besökarna nära 3 miljarder kronor på kultur, rekreation och sport. Där finns alla besökare som går på museum och guidade utflykter, men också alla de människor som reser hit för ett speciellt idrotts- eller musikevenemang. Runt årsarbeten i denna kategori kan hänföras till turistexporten. Det är lite mer än en tiondel av de jobb som totalt genereras av utländska besökare i Sverige. Chen har under sin Sverigevistelse fått veta att svenskt glas är av världsklass och vill gärna köpa med sig något till sin fru. Han köper några vackra skålar och vaser. Affärsbiträdet hjälper honom att slå in sina presenter. I glasriket i Småland kan du besöka glashyttorna och se hur glas tillverkas. Dit borde du absolut åka, säger affärsbiträdet. Utöver glaset har han under sitt besök även gjort en rad andra inköp dagstidningar, godis, souvenirer från hotellshopen, en ny skjorta och presenter till barnen. Handeln står för den enskilt största delen av den svenska turistexporten. Utländska besökare handlar varje år för över 22 miljarder kronor, vilket är 47 procent av den totala turistexporten. Nära årsarbeten inom handeln kan hänföras till utländska turister. Snitturisten handlar varor för kronor. I detta ingår alltså inte restaurangbesök, museum, taxiresor etc. Idag är det många turister i Svensk design är känd i hela världen. Din fru kommer bli mycket nöjd med gåvorna, säger biträdet i presentbutiken. Sverige som bor billigt och inte handlar så mycket. Här finns stor potential att få varje besökare att handla mer och även att locka fler besökare som konsumerar. Rekreation, sport & kultur Turistexport, mkr % Antal årsarbeten till följd av turistexport Andel av turistexporten Andel av årsarbeten till följd av turistexport % Shopping/handel Turistexport, mkr Antal årsarbeten till följd av turistexport Andel av turistexporten 47% Andel av årsarbeten till följd av turistexport 27% 16 17

10 En mycket lyckad resa! Chen och Roberta har kommit hem, med bagaget fullt av presenter och souvenirer. De har många fina minnen med sig tillbaka, och Chen har ett undertecknat affärskontrakt i portföljen. De har träffat många trevliga människor och är glada för att nästan alla i Sverige pratar engelska. Chen tänker snart återkomma på semester med familjen, och Roberta funderar på att besöka de svenska fjällen. Sannolikt kommer de att ge en så positiv bild av Sverige att de lockar även några av sina bekanta att göra ett Sverigebesök. Tänk om alla de miljoner människor i världen som planerar att resa utomlands kände till Sverige och vad Sverige har att erbjuda! 18

11 Sveriges Hotell- & Restaurangföretagare. Kammakargatan 39, Box 1158, Stockholm. Tel: E-post:

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turismkonferens den 3 oktober 2012 på Landsbygdens rådgivningscenter i Länghem Foto: Regula Heubach Konferensen arrangerades av Turism i Sjuhärad i samverkan med

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. Foto: Magnus Laupa. Mars 2011. tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne Foto: Magnus Laupa Mars 2011 tema Tjänsteinnovation och tillgänglighet "Innovation" är vårt stridsrop innovation är stridsropet inom hela

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN INNEHÅLL Sida 3 Sida SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR 4 FLYGBILJETTER 1. Beställ i god tid Sida 10 2. Res utanför högsäsongen här är det billigast

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen i Sverige Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2010 Topp 100 Trendrapport: Business as (un)usual Besöksnäringen i Sverige Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Inledning...sid 4 Business as (un)usual - trendrapport

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Vilken doft, vilken bild, vilken känsla får en utländsk besökare när han tänker på Sverige?

Vilken doft, vilken bild, vilken känsla får en utländsk besökare när han tänker på Sverige? KN Kortnytt nr 3 2009 Nr 1 Juni 2009 Information för dig som är en del av turismen i Västsverige Vilken doft, vilken bild, vilken känsla får en utländsk besökare när han tänker på Sverige? Läs mer i Rapport

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

- en del av Svensk turism juli 2013

- en del av Svensk turism juli 2013 Passagerarrederiernas rapport - en del av Svensk turism juli 2013 Presenteras av Passagerarrederiernas förening i samarbete med Sveriges Redareförening - I snart 200 år har det varit regelbunden passagerartrafik

Läs mer

Hotellrapport Stockholm

Hotellrapport Stockholm Grythyttan den 22/2 2010 Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2010 Författare: Bastås Sanna, Bergström Sara, Gälldin Katarina, Hallgren Panny, Jashari Blerta, Leek Marie, Majidi Dariush, Pipatanangura

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

AFFÄRSRESOR PÅ VÄG MOT VINTER-OS I VANCOUVER. Nr. 28 / Januari 2010

AFFÄRSRESOR PÅ VÄG MOT VINTER-OS I VANCOUVER. Nr. 28 / Januari 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 28 / Januari 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS AFFÄRSRESOR 6TIPS FÖR ATT EFFEKTIVISERA DINA AFFÄRSRESOR Spara

Läs mer