Sälj Sverige. Framtiden finns i besöksnäringen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sälj Sverige. Framtiden finns i besöksnäringen!"

Transkript

1 Sälj Sverige Framtiden finns i besöksnäringen!

2 Besöksnäringens fantastiska möjligheter! En av de allra viktigaste frågorna i svensk politik just nu är sysselsättningen. Med oro konstaterar vi att trots en förbättrad konjunktur så blir inte jobben fler. Tittar vi bakåt kan vi konstatera att det under de senaste tjugo åren är inom den privata tjänstesektorn som arbetstillfällen har skapats. I tillverkningsindustrin har mördande konkurrens från omvärlden lett till att jobben successivt blivit allt färre, och som bekant fortsätter industriföretagen att flytta sin produktion till låglöneländer. utveckling. Sverige måste kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser i förhållande till våra konkurrenter i resten av Europa, och vi måste målmedvetet placera oss själva på den internationella turistkartan. Med den här broschyren vill vi berätta om besöksnäringen och de stora effekter fler utländska besökare skulle ha på sysselsättningen. Chen från Kina och Roberta från Italien är våra ciceroner på vägen följ med på deras resa Prognoserna pekar entydigt på att det är i tjänstesektorn som nya jobb kommer att skapas. Men för att få fart på processen måste våra politiker på allvar fundera igenom vilka beslut som behövs för att lyfta Sveriges tjänsteföretag. Mats Hulth, vd SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Det gäller inte minst besöksnäringen. Den internationella turismen växer i rasande takt och är idag en av världens största industrier. Det kan vi dra nytta av i Sverige. Vi har alla förutsättningar att bli ett av världens ledande turistländer, men ska vi lyckas måste villkoren förbättras. Vi måste ha en skattenivå som stimulerar nya företag och fortsatt expansion och inte, som idag, bromsar besöksnäringens

3 Turismen - en av världens största industrier Sverige måste bli mer konkurrenskraftigt! Turismen är en av världens största industrier och den växer stadigt. Prognoser pekar på att den internationella turismen år 2020 kommer att ha ökat till 1,5 miljarder övernattande besökare per år, vilket är mer än en tredubbling sedan 1990 (se diagram). I norra Europa beräknas motsvarande siffra stiga till 100 miljoner, även det en tredubbling sedan När turister, inom såväl privat- som affärssegmentet, konsumerar varor och tjänster i ett annat land talar man om turistexport. För närvarande utgör turistexporten drygt 7 procent av världens totala export. Cirka 80 procent av världens turister är Turismens utveckling i världen (miljoner) Källa: WTO privatturister, men i takt med ökad världshandel blir också affärsresenärerna allt fler, och deras andel av turismen är idag runt 20 procent. Bakom tillväxten i turist-, eller besöksnäringen som den också kallas, ligger framför allt en ökad handel, billigare transporter och en ökad ekonomisk standard i många länder. Helt nya grupper av människor börjar resa och de som redan är resvana satsar allt mer tid och pengar på sina resor. Det finns med andra ord en enorm potential för ökad turisttillväxt även i Sverige. Oerhört många människor runt om i världen planerar att resa utomlands till nya, spännande resmål och de flesta har hittills aldrig varit i Sverige! Under de kommande åren räknar World Tourist Organisation (WTO) med en kraftig ökning av antalet internationella turister. År 2020 väntas antalet utlandsbesök med minst en övernattning uppgå till 1,5 miljarder. Jämfört med andra länder har Sverige få utländska gästnätter det vill säga få övernattande utländska besökare. Som diagrammet visar ligger Sverige näst sist av länderna i norra Europa räknat i antal utländska gästnätter per capita. Borträknat campingplatser, vandrarhem och stugor hamnar Sverige allra sist. Det innebär således att Sverige inte riktigt har lyckats hävda sig i den internationella konkurrensen om världens resenärer, men också att det finns potential att bli bättre. Sverige har alla förutsättningar att bli ett starkt turistland: sevärdheter, vidsträckt natur, nöjen och upplevelser, shopping, god infrastruktur, bra hotell och konferensanläggningar och ett stort utbud av restauranger. Vi är gästvänliga och dessutom är Sverige ett tryggt land. Här finns med andra ord möjlighet att skapa många nya jobb! Men för att lyckas måste branschen tas på allvar och ges rättvisa förutsättningar. Idag är skattetrycket på företagen i besöksnäringen tungt och möjligheterna att växa och anställa fler är oftast begränsade. Företagen behöver konkurrensneutrala villkor gentemot företag i andra branscher i Utländska gästnätter per 100 invånare Källa: WTO 0 Finland Norge Storbritannien Irland Sverige Danmark Island Sverige intar en blygsam placering i förhållande till övriga Europa när det gäller antalet utländska gästnätter per capita. Sverige och gentemot turistnäringen i vår omvärld. Det gäller faktorer som moms, energibeskattning, fastighetsskatt och alkoholskatter. Ska Sverige kunna konkurrera med övriga Europa om världens allt fler turister måste vi erbjuda konkurrenskraftiga priser. Och det kan bara åstadkommas om skattetrycket lättar! Vi har Europas högsta restaurangmoms 25 procent jämfört med Europasnittet på 14 procent. Och till skillnad från industriföretagen betalar tjänsteföretagen energiskatt. Även när det gäller fastighetsskatten är villkoren olika för industri- respektive tjänsteföretag. 4 5

4 Följ med på ett Sverigebesök! Eftersom företagen i besöksnäringen till sin Sverige lägger knappt 10 kronor per invå- En turist behöver äta och sova. Han eller På kommande sidor får du lära dig lite mer natur är mycket personalintensiva är också nare och år på marknadsföring utomlands. hon reser inom Sverige, handlar och går på om besöksnäringen när det gäller utländ- den höga beskattningen av arbetskraft något Våra nordiska grannländer satsar runt 30 museum eller ett evenemang. Gemensamt ska turister och deras konsumtion i Sverige som hämmar utveckling och tillväxt. kronor per invånare. Irland, som lyckats i för det mesta av det som turisten konsume- (den så kallade turistexporten) och samti- profileringen som ett spännande besöksland, rar är att det behövs stora personalinsatser digt följa en affärsresenär och en privat- Om man som turist ska välja att resa till har satsat betydligt större summor än så. för att ge en god service: på restaurangen, turist på deras första Sverigebesök. Under just Sverige är det inte bara prisnivån och hotellet, idrottsarenan och konferensan- sin utlandsresa hinner de stifta bekantskap utbudet av boende och upplevelser som ska Detta är några av de problem som besöks- läggningen. Även kringkonsumtion genere- med många olika människor! kännas attraktiva. Man måste också känna näringen står inför men alla går att åtgär- rar såväl intäkter som arbetstillfällen. till att Sverige finns! Men tyvärr satsar den da. Med rätt inställning till besöksnäringen svenska staten lite på att marknadsföra vårt och dess möjligheter kan mängder av nya land på den internationella arenan ett tyd- jobb skapas! ligt tecken på att näringen hittills inte riktigt har tagits på allvar. Statlig satsning på turismmarknadsföring (kr/invånare) Källa: SOU 2004: Sverige satsar långt mindre på att marknadsföra sig som turistland än våra nordiska grannar Sverige Norge Finland Danmark Kort om statistiken Statistiken över utländska turisters konsumtion i Sverige är hämtat från de så kallade satelliträkenskaperna. Genom dessa kan separata räkenskaper för turismen ställas upp med utgångspunkt från de befintliga nationalräkenskaperna. Satelliträkenskaperna tas fram av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Turistdelegationen. Uppgifterna över sysselsatta i olika näringar till följd av turistexporten är beräkningar utförda av SHR med utgångspunkt från satelliträkenskaperna. 6 7

5 Välkomna till Sverige, Chen och Roberta! Afrika & Asien Övriga Europa Syd- & Nordamerika 6% 6% 52% 36% Norden Av de 8 miljoner övernattande besökarna som varje år kommer till Sverige, kommer de allra flesta från Norden och övriga Europa. Källa: Turistdelegationen Välkommen! Hoppas att du kommer se och uppleva mycket och lära dig nya saker om Sverige under ditt besök, hälsar kvinnan i informationsdisken. Jag känner bara till J-O Waldner så det ser jag fram emot, skrattar Chen. Båda stannar tre nätter Roberta tycker att en långweekend är det perfekta sättet att uppleva en ny stad i Europa, och Chen vill hinna med både sina möten och att se något av Sverige när han ändå har rest så långt. De flesta besökarna är privatturister, men affärsresandet ökar i takt med en växande världshandel. Inte minst kommer människor i tillväxtländer som Kina i framtiden att resa allt mer. Här är Chen en pionjär! Chen och Roberta är två av de 15 miljoner Det finns en stark koppling mellan ökat re- I Stockholm är det 22 grader varmt och men har kommit hit av olika skäl. Chen turister som varje år besöker Sverige. Drygt sande och sysselsättning. Redan på Arlanda solsken. Vi landar på utsatt tid och jag ber från Shanghai är i Sverige för att förhopp- 7 miljoner av dessa stannar över dagen möter Chen och Roberta servicepersonal att få tacka för att ni flugit med oss. ningsvis skriva kontrakt med en svensk och 8 miljoner bor kvar någon eller några som hjälper dem tillrätta. I informations- affärspartner. Roberta från Milano reser nätter. Av dem som övernattar kommer de disken får Chen tips och råd medan Ro- Chen och Roberta har just landat på Ar- privat för att i första hand uppleva skandi- allra flesta från de nordiska länderna och berta växlar pengar hos personalen i väx- landa med var sitt flyg. De är båda turister, navisk design och kultur. övriga Europa. lingskontoret. Tänk om... Sverige satsade lika mycket på marknadsföring utomlands som våra nordiska grannländer. Det skulle ge mångdubbelt tillbaka på insatsen i form av nya besökare. Var tredje turist som kommer till Sverige är affärsresande. Nästan hälften är fritidsresande, och de stannar i snitt en vecka för att upptäcka Sverige. Källa: Turistdelegationen Fritidsresa Affärsresa Besöka släkt/vänner Studier och övrigt Genomsnittlig Andel vistelsetid 47% 7 dagar 32% 15% 6% 5 dagar 10 dagar 25 dagar 8 9

6 Transporter är vägen till målet När bestyren på Arlanda är avklarade i Sverige egentligen? undrar Chen, och äger rum i Sverige och det innebär att vill Chen åka in till sitt hotell i centrala tittar nyfiket ut genom bilrutan. den svenska besöksnäringen kommer att Stockholm. Han väljer mellan tåg, buss och fortsätta att sysselsätta människor här. taxi, men fastnar för taxi. Taxichauffören Just den siffran känner inte taxichauffören Till skillnad från varuexporten hjälper honom med väskor och ser till att till, men han hänvisar Chen vidare. På en genererar dessutom turistexporten han sitter bekvämt. Under resan in till city turistinformation får Chen veta att Sveriges moms till statskassan, och det blir får Chen veta en hel del om Sverige, som han inte känner till mer än ytterst flyktigt genom sin affärspartner. turistexport ligger på 47 miljarder kronor per år. I relation till Sveriges BNP är det 2 procent. stora summor varje år. Av turistexportens 47 omsatta mil- Trots att Sverige är ett stort land så är infrastrukturen och möjligheterna för turism mycket bra. jarder är knappt 8 miljarder trans- Tänk, jag som trodde att ni hade isbjörnar Medan varutillverkande företag med mer porter av olika slag, och det är i den statisti- på gatorna och mörker året om. Och så eller mindre lätthet kan flytta produktionen ken som Chens taxiresa till hotellet hamnar. finns det så mycket att se och göra här. Men utomlands stannar besöksnäringen i Sverige. hur mycket konsumerar utländska besökare Det ligger i sakens natur att ett Sverigebesök Sammantaget åker utländska turister tredjedel av alla de människor som arbetar i Sverige taxi för 100 miljoner kronor i näringen. Och av dessa årsarbeten per år. Betydligt mer, över 6 miljarder, finns drygt 3 000, motsvarande 9 procent, i läggs på flygresor. Därefter är sjöfart, transportsektorn. Det är mitt första besök i Sverige, berättar Chen. Vilken tur att du träffade Sveriges trevligaste taxichaufför redan idag, skojar föraren. personbilsuthyrning och tåg de största transportmedlen för turister. Över årsarbeten i den svenska Chen tycker att Sverige är litet, men är positivt överraskad över det trevliga bemötandet och har fått mycket intressant besöksnäringen kan relateras direkt till information. de utländska turisterna. Det är knappt en Cirka årsarbeten inom transportsektorn kan relateras till de utländska turisternas resande. Turistexport, mkr Transporter % Antal årsarbeten till följd av turistexport Andel av turistexporten Andel av årsarbeten till följd av turistexport % 10 11

7 En lång dags färd mot hotell Roberta checkar in på hotellet som hon hittade genom sin resebyrå i Milano. Roberta ville bo bra och helst på ett hotell med fyra stjärnor. Hon imponeras över hotellets lobby och är mycket nyfiken på om rummet är lika fint. Av alla Stockholms över 100 hotell är vi glada att du har hittat just vårt! Vi satsar på design och attraherar många unga resenärer, men det finns förstås hotell för alla smaker och plånböcker i Stockholm, berättar hotellets receptionist. Några av de anställda som Roberta kommer i kontakt med under sin vistelse är förutom receptionspersonalen frukostvärdinnan, städpersonalen och bartendern i hotellets bar. Bakom kulisserna finns bland annat köks- och administrativ personal. Av den totala turistexporten på 47 miljarder kronor utgörs knappt 3 miljarder av logi. Det totala antalet utländska gästnätter är cirka 10 miljoner varje år, varav hälften är på hotell. Nästan 40 procent av alla övernattningar sker på campingplatser. Denna andel genererar dock bara 14 procent av logiintäkter- Tänk om... Sverige hade lika många utländska hotellgästnätter per invånare som genomsnittet i norra Europa. Det skulle innebära en ökning från 5 miljoner gästnätter idag till 10 miljoner. na. Det är alltså framför allt hotellvistelser Stjärnmärkningen av de svenska hotellen som genererar höga omsättningssiffror. startade år 2003 och är ett resultat av en stor efterfrågan på någon form av klassificering från internationella resenärer, hotell- Av de tiotusentals människor som arbetar i den svenska hotell- och restaurangbranschen kan cirka årsarbeten hänföras bokare och kongressarrangörer. till turistexporten. Av dessa finns i Systemet, som bygger på det system som logisektorn och på restauranger. De används i Danmark, har fått ett mycket positivt mottagande. Hittills har SHR klassifi- är många, och de skulle kunna bli betydligt fler om Sverige lockade fler besökare. cerat cirka 10 femstjärniga, 230 fyrstjärniga, 285 trestjärniga, knappt 20 tvåstjärniga Det mysiga hotellet där Roberta bor har fyra och ett tiotal enstjärniga hotell. stjärnor i SHRs hotellklassificeringssystem. Du är mycket välkommen till mitt hotell. Det är ett av 230 fyrstjärniga hotell i Sverige! Mmm, jag känner mig redan hemma, tack! Turister från utlandet skapar varje år arbeten för nästan personer inom hotell och övrig logi. Hotell och övrig logi Turistexport, mkr Antal årsarbeten till följd av turistexport Andel av turistexporten 6% Andel av årsarbeten till följd av turistexport 11% 12 13

8 Äta ute bör man, annars... Chen, som ska äta middag med en av sina affärsbekanta, blir rekommenderad en av de fantastiska restauranger som finns i Stockholm med omnejd. Hos turistinformationen får han också veta att det kan vara värt att resa utanför huvudstaden för att äta på någon av alla restauranger som finns runt om i hela Sverige. Det är allt fler som kommer hit bara för den goda maten och det finns högklassiga restauranger i olika genrer. Många serverar mat som är inspirerad av svensk husmanskost, andra har en mer internationell prägel. Gemensamt för de flesta är att de använder färska, ofta lokala råvaror och hanterar dem med stor yrkesskicklighet, berättar informatören. Chen får också veta att Sverige under en lång följd av år hållit sig i toppen i internationella kocktävlingar. Eftersom han gillar god mat beslutar han sig för att komma tillbaka med sin familj och se mer av Sverige redan nästa sommar. Han har hört talas om The swedish smorgasbord, men skulle Tänk om... den svenska restaurangmomsen sänktes till samma nivå som genomsnittet i Europa. Då skulle restaurangpriserna bli betydligt mer konkurrenskraftiga. även vilja pröva några andra svenska specialiteter. står för en fjärdedel av den totala svenska kronor. Det innebär att restaurangbesöken turistexporten. På restaurangen träffar han många människor. Hovmästaren visar honom till bordet, Utländska besökare är således en mycket servitören och restaurangens sommelier viktig inkomstkälla för den svenska hotellhjälper honom att komponera en riktigt bra och restaurangnäringen. måltid och kocken kommer ut och förvissar sig om att maten smakar bra. Cirka 20 procent av hotell- och restaurangtjänsterna i Sverige kan hänföras direkt till Chen lägger drygt två tusenlappar på besöket. Varje år konsumerar utländska turister restaurang, med all den personal som arbe- turistexporten. Med andra ord: var femte svenska restaurangtjänster för 12 miljarder tar där, finns tack vare utländska besökare! Glöm Den svenske kocken du såg i Mupparna! Svenska kockar är bland de bästa i hela världen. Vårt kocklandslag har vunnit OS flera gånger, och Sverige har många krogar med fina betyg i internationella guider, förklarar en stolt hovmästare för Chen och hans middagsgäst. Utländska besökares restaurangbesök skapar varje år arbete för nästan personer inom restaurangbranschen. Turistexport, mkr Antal årsarbeten till följd av turistexport Restauranger Andel av turistexporten 25% Andel av årsarbeten till följd av turistexport % 14 15

9 En kul tur med en massa kultur Design och kvalitet att ta med hem Che bello! utropar Roberta under en båttur på Stockholms vatten, medan guiden berättar om Sveriges historia och nutid. Roberta beslutar sig för att ta en sightseeingbåt för att se Stockholm från vattnet. Hon köper biljett i ett försäljningskontor på kajen. På båtresan finns en guide med, och givetvis båtens kapten. Stockholm är nordens Venedig! Fast här kan man både fiska och bada mitt i stan, berättar guiden. Roberta kommer i samspråk med Hans från Frankfurt som precis varit några dagar i de svenska fjällen. Den vidsträckta naturen och djurlivet var något alldeles fantastiskt, berättar han. Roberta funderar på om hon kanske ska komma tillbaka med sin bästa väninna och titta på midnattssolen. Egentligen hade de tänkt resa till Skottland, men kanske är Sverige ett bättre alternativ? Varje år lägger de utländska besökarna nära 3 miljarder kronor på kultur, rekreation och sport. Där finns alla besökare som går på museum och guidade utflykter, men också alla de människor som reser hit för ett speciellt idrotts- eller musikevenemang. Runt årsarbeten i denna kategori kan hänföras till turistexporten. Det är lite mer än en tiondel av de jobb som totalt genereras av utländska besökare i Sverige. Chen har under sin Sverigevistelse fått veta att svenskt glas är av världsklass och vill gärna köpa med sig något till sin fru. Han köper några vackra skålar och vaser. Affärsbiträdet hjälper honom att slå in sina presenter. I glasriket i Småland kan du besöka glashyttorna och se hur glas tillverkas. Dit borde du absolut åka, säger affärsbiträdet. Utöver glaset har han under sitt besök även gjort en rad andra inköp dagstidningar, godis, souvenirer från hotellshopen, en ny skjorta och presenter till barnen. Handeln står för den enskilt största delen av den svenska turistexporten. Utländska besökare handlar varje år för över 22 miljarder kronor, vilket är 47 procent av den totala turistexporten. Nära årsarbeten inom handeln kan hänföras till utländska turister. Snitturisten handlar varor för kronor. I detta ingår alltså inte restaurangbesök, museum, taxiresor etc. Idag är det många turister i Svensk design är känd i hela världen. Din fru kommer bli mycket nöjd med gåvorna, säger biträdet i presentbutiken. Sverige som bor billigt och inte handlar så mycket. Här finns stor potential att få varje besökare att handla mer och även att locka fler besökare som konsumerar. Rekreation, sport & kultur Turistexport, mkr % Antal årsarbeten till följd av turistexport Andel av turistexporten Andel av årsarbeten till följd av turistexport % Shopping/handel Turistexport, mkr Antal årsarbeten till följd av turistexport Andel av turistexporten 47% Andel av årsarbeten till följd av turistexport 27% 16 17

10 En mycket lyckad resa! Chen och Roberta har kommit hem, med bagaget fullt av presenter och souvenirer. De har många fina minnen med sig tillbaka, och Chen har ett undertecknat affärskontrakt i portföljen. De har träffat många trevliga människor och är glada för att nästan alla i Sverige pratar engelska. Chen tänker snart återkomma på semester med familjen, och Roberta funderar på att besöka de svenska fjällen. Sannolikt kommer de att ge en så positiv bild av Sverige att de lockar även några av sina bekanta att göra ett Sverigebesök. Tänk om alla de miljoner människor i världen som planerar att resa utomlands kände till Sverige och vad Sverige har att erbjuda! 18

11 Sveriges Hotell- & Restaurangföretagare. Kammakargatan 39, Box 1158, Stockholm. Tel: E-post:

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2013 3

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2014

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Katrineholms kommun

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Turismen från utlandet till Finland ökade år 01 År 01 besökte 7,6 miljoner utländska resenärer Finland Antalet resenärer ökade med procent från år 011,

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Hultsfreds kommun

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kristianstads kommun

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Sommar 01 (15 11001) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 01 Sommaren 01 besökte, miljoner utländska turister Finland mellan maj och oktober

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Helsingborgs stad

Läs mer

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET Information till elever, föräldrar, lärare och studievägledare framtagen av SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och HRF, Hotell och Restaurang Facket.

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i på Öland 2014 3 Utveckling

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2013

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 Årets nyheter HUI Research ny leverantör av data Inga trender i årets rapport Vi har i årets rapport lagt till en övergripande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen på Öland 2013 3 Utveckling turismen

Läs mer

Turismindustrin, Trender & omvärlden

Turismindustrin, Trender & omvärlden Turismindustrin, Trender & omvärlden 4 Turismen är världens största näring Turismen, världens största och snabbast växande näring Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet Enligt WTO kommer

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Utresa i april samt oktober

Utresa i april samt oktober Utresa i april samt oktober Svajande palmer, god mat, trevligt resesällskap och en härlig gemenskap, det är "Seniorresan till Phuket". Svea Travel arrangerar sedan flera år denna resa som blivit mycket

Läs mer

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Vi erbjuder här en unik resa till Sydafrika med Laila Nordfors som reseledare. Laila har på uppdrag av Gävle Kommun haft ett tätt samarbete

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer