ARENAN GÖR STADEN Arenan som viktig katalysator för den moderna nationens utveckling. CONTENT IS KING Ny konkurrens tvingar fram nya evenemangsformer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARENAN GÖR STADEN Arenan som viktig katalysator för den moderna nationens utveckling. CONTENT IS KING Ny konkurrens tvingar fram nya evenemangsformer"

Transkript

1 Stockholm Globe Arenas ansvarar för driften av de fem arenorna Ericsson Globe, Annexet, Hovet, Söderstadion, Stockholmsarenan (2013), samt attraktionen SkyView, och har en kapacitet för besökare. Arenorna gästas årligen av världsartister som Lady Gaga, Celine Dion och Bruce Springsteen. Dessutom genomförs stora idrottsmästerskap som Inomhus-EM i friidrott, Basket-EM och Ishockey-VM, samt megaevenemangen Monster Jam och NHL-premiären. Med cirka 300 genomförda evenemang per år och 1,4 miljoner besökare är evenemangsområdet i särklass det största och mest flexibla i norra Europa. Stockholm Globe Arenas ägs av AEG Facilities. AEG är ett helägt dotterbolag till Anschutz Company, världsledande arrangör av sport och underhållningsevenemang. AEG Facilities, är i sin tur ett fristående bolag inom AEG, som äger, driver och utvecklar en rad anläggningar och arenor över hela världen. Däribland the O2 i London och LA Live i Los Angeles. ARENAN GÖR STADEN Arenan som viktig katalysator för den moderna nationens utveckling Världsutställningen i Shanghai 2010 och de planerade olympiska spelen i London är inspirerande exempel på vad stora evenemang och arenabyggen kan innebära för storstädernas utveckling. Samtidigt påverkar den snabba utvecklingen i bland annat Kina de stora tävlingarna och evenemangens världskarta. i n n e h å l l 7 CONTENT IS KING Ny konkurrens tvingar fram nya evenemangsformer När TV-produktioner sänds live från de stora arenorna skapas stor underhållning. Stora evenemang skapas speciellt utifrån nya målgruppers önskemål och behov. Ny teknik och nära samarbeten med engagerade partners skapar också nya underhållningskoncept. Vi gläntar på ridån till nästa stora inom arenaunderhållning. 19 ETT VARUMÄRKE MITT I STADEN Att skapa relationer genom upplevelser Historien om hur det nationella fiaskot The Millennium Dome, av många kallad The Dome of Doom, transformerades till den dynamiska O2-arenan är en framgångssaga med många lärdomar. Den är ett exempel på hur en stor telekomoperatör vågade tänka utanför de vanliga marknadsföringskanalerna och skapa något helt nytt. 25 LIVE LEV ER LÄNGR E Den unika upplevelsen har blivit högsta status Musik, film och underhållning har blivit alltmer tillgängligt de senaste åren. En utveckling som knappast kommer att stagnera. Dagens unga har tillgång till i princip all musik, film och konsertklipp via nätet. Samtidigt har det faktiska mötet med en idol, på konsert eller vid evenemang fått allt högre status. 31 DY NA MISK TID Spännande utmaningar Efterfrågan på stora evenemang och de positiva ekonomiska effekter som evenemang för med sig fortsätter att ställa krav på nya mötesplatser och därmed nya arenor. Byggnationer av stora mötesplatser resulterar i sin tur i möjligheter för många aktörer att skapa nya spännande evenemang för många människor och målgrupper. 34 Utgiven av Stockholm Globe Arenas, Globentorget 2, Box , Stockholm-Globen, telefon Formgiven av WDW Creative. Foto: Sesse Lind och Fleix Odell / Link Image, Sören Andersson, EPS, Stockholm Globe Arenas, The O2, Staple Center LA Live, Stockholmsarenan, Choice Hotels Scandinavia. Tryck av Jernströms offset. Utgiven 2010.

2 A R E N A N S T A D E N S H J Ä R T A f ö r o r d ARENAN STADENS HJÄRTA Behovet av en mötesplats har funnits i alla tider. Från vikingarnas ting och grekernas amfiteatrar till dagens olympiska arenor och gigantiska världsutställningar. Kanske är behovet av det fysiska mötet ännu större idag när så många möten, och upplevelser över huvudtaget, är digitala. En stark trend är att den unika live-upplevelsen rankas allt högre, då musik, film och andra underhållningsformer blivit så tillgängliga på nätet. Evenemangsbranschen är i och med detta en bransch som genomgår stora omställningar. Vi ser hur hela värdekedjan är under förvandling. Ett jämförbart exempel är de enorma förändringar som musikbranschen genomgått de senaste åren. Sätten att konsumera musik, och att sprida den, har förändrats radikalt och branschen har fått tänka om och tänka nytt. Musikbranschens situation påverkar givetvis också både konsertarrangörer och arenor. Samtidigt har stora globala aktörer som LiveNation, Ticketmaster och AEG (Anschutz Entertainment Group) fått större inflytande när konserter blivit en viktigare kanal och inkomstkälla för artisterna. Ök ad konkurrens En global förändring som påverkar oss och våra svenska arenor är även konkurrensen från framför allt Asien. Arenor har i alla tider varit en dynamisk del och en motor i en stads utveckling. Idag marknadsför sig exempelvis många av Kinas miljonstäder med storskaliga arenabyggen vilket får till följd att den internationella evenemangskartan på sikt helt kommer att ritas om. OS-arenorna i Tianjin, Qinhuangdao och Qingdao är tre exempel på detta. N y v erklighet Denna nya verkligheten är redan vår och med den här rapporten vill vi visa på trender inom branschen, men också möjligheter till nya samarbeten, nya sammanhang och inspiration kring vad morgondagens arena kan presentera. Sedan tre år tillbaka är Stockholm Globe Arenas del av en global koncern (AEG). Det har gett oss nya insikter, erfarenheter och spaningar som vi gärna vill dela med oss av. Vi gör detta för att på flera sätt visa hur vi kan möta besökarnas nya krav på upplevelser och öka sponsorers utväxling av framtida samarbeten. Vi gör det också för att vi tror att det är viktigt för ett land av Sveriges storlek att behålla konkurrenskraften och fortsätta kunna locka nya stora internationella evenemang. Vi tror på Sverige som ett nöjes- och evenemangsland i världsklass! Ninna Engberg, VD Stockholm Globe Arenas 5

3 A R E N A N G Ö R S T A D E N k a p i t e l 1 ARENAN GÖR STADEN Arenan som viktig katalysator för den moderna nationens utveckling Hållbarhet, destinationstänk och långsiktighet är numera självklara inslag redan i värdstädernas ansökningar till stora evenemang som OS. Samtidigt påverkar den snabba utvecklingen i ett land som Kina de stora tävlingarna och evenemangens världskarta. Stockholm Globe Arenas ligger i framkant på många områden men måste precis som andra aktörer förhålla sig till den nya verkligheten. Världsutställningen i Shanghai, EXPO 2010, har i år det övergripande temat Better City, Better Life en bättre livskvalitet i framtida stadsmiljöer. Detta tema är en central fråga för det internationella samfundet och framtida beslutsfattare när det gäller urbana strategier och hållbar utveckling. År 1800 bodde två procent av världens befolkning i städer. År 1950 hade siffran höjts till 29 procent. Till millennieskiftet år 2000 hade nästan hälften flyttat in i städer och 2010 står stadsbefolkningen för hela 55 procent av den totala befolkningen. Med sådana siffror i bakhuvudet är det lätt att förstå behovet av samlingsplatser, kultur och underhållning i de nya storstäderna. Och varför Stockholm Globe Arenas besökte EXPO 2010 och nya Mercedes-Benz Arena på EXPO-området.* För oss som jobbar med arenor och underhållning var det naturligt att besöka expo Vi imponerades bland annat av hur man planerat förvandlingen av utställningsområdet till ett storslaget entertainment district när EXPO 2010 är över Ninna Engberg, VD Stockholm Globe Arenas STATE OF THE ART Storskaliga strukturer i världsklass Innovation, framåtanda och nationell stolthet präglar många av de deltagande ländernas paviljonger på EXPO Varje land presenterar det som just de är bäst på. Det är inspirerande presenterat och ofta utfört med största hantverksskicklighet. Ländernas paviljonger är ett slags State of the art, ett mästarprov som visar på både landets ambitioner och handlingskraft. När de stora utvecklingsländerna som till exempel Kina, Indien eller Förenade Arabemiraten, bestämmer sig för någonting, dröjer det inte länge innan vi ser faktiska konsekvenser av det. I Kina finns idag 118 städer med mer än en miljon invånare, i Sverige en. (Enligt chinatoday.com) Ett annat synbart mästarprov i statlig eller kommunal regi är de stora arenorna. Vi ser arenor ofta i de stora sportsammanhangen eller vid de livesända konserterna och evenemangen. Kamerorna gör inflygningar över en stad, söker upp arenan och dyker sedan ner i det pulserande innandömet. Publikens jubel, avancerade invigningsshower som under OS i Beijing, ljud och ljus, spektakulära fyrverkerier. Arenorna är arkitektoniskt utmanande till form och funktion. Ofta med en egen unik design som särskiljer dem från de andra. Ericsson Globe är till exempel fortfarande världens största sfäriska byggnad. Konstruktionen väckte stor uppmärksamhet världen över då den stod klar, 19 februari 1989 och gör det än idag. Dagens arenor är större och mer komplexa byggnader än någonsin tidigare. Arenan är en symbol för staden och dess ambitioner inom en rad olika områden; stadsplanering, infrastruktur, hållbarhet och näringsliv. Det är lätt att dra paralleller bakåt i tiden, till exempelvis Colosseum, som på sin tid säkert fyllde en 11 * Expo

4 A R E N A N G Ö R S T A D E N k a p i t e l 1 liknande funktion för det kejserliga Rom. Och visst har många andra historiska byggnader spelat en viktig roll för de länder och städer som låtit uppföra dem. Eiffeltornet, Egyptens pyramider, den kinesiska muren och många andra. De har alla det gemensamt att de visat det mest moderna och teknologiskt fulländade ett land kan prestera och de har alla blivit landmärken eller en del av sin världsstads skyline precis som dagens nya arenor. FAST FORWARD Arenabyggen driver samhällsutvecklingen framåt Under senare år har det skett ett ökat internationellt intresse för idén om att främja urban utveckling och förändring genom att vara värd för större evenemang. Detta angreppssätt ger värdstäderna möjligheten att i ett slags gräddfil snabbutvecklas och förnyas. Det ger också en stimulans till ekonomisk tillväxt, bättre kommunikationer, nya kulturella institutioner samt ökat globalt erkännande och prestige. De olympiska spelen, världens mest prestigefyllda sportevenemang, är naturligtvis det starkaste exemplet på en sådan effektiv boost och katalysator av stadsförnyelse och förbättrad infrastruktur. I över hundra år har spelen inneburit inte bara betydande konsekvenser för värdstäderna utan också för de städer som slagits om ett värdskap. När Barcelona utsågs till värdstad för olympiska sommarspelen 1992 inleddes en period av intensiv byggverksamhet som pågår ännu idag. Värdskapet innebar stora förändringar för industristaden som tidigare hade haft ett ganska skamfilat rykte som Madrids smutsiga och kriminella lillebror, men som i och med OS genomgick en metamorfos till moderiktig världsmetropol. Utöver mängder av restaurationsarbeten och hotellbyggen satsades det stort på stadens infrastruktur. Nya motorvägar till alla större förstäder byggdes i rask takt och en ringled anlades 8 runt själva Barcelona. En utbyggnad av flygplatsen samt en renovering av hamnen påbörjades och hann till viss del genomföras inför spelen. Dessutom anlades en fyra kilometer lång strand längs den nya olympiabyn som byggdes på mark där industrier tidigare legat i vägen för havet. Idag är en arena symbol för staden och dess ambitioner inom en rad olika områden; stadsplanering, infrastruktur, hållbarhet och näringsliv. Byggandet har fortsatt även efter spelen. Nya kulturinstitutioner, museer, teatrar, konserthus, parker, torg, tunnelbanelinjer, hotell samt en mängd nya affärscentra, har byggts för att förnya Barcelonas stadsbild som under Franco-åren knappt hade förändrats alls. Den urbana förnyelsen som Barcelona genomgått och fortfarande genomgår har både hyllats som en förebild för andra städer att ta efter, men har även kritiserats för att vara kommersiellt driven och sakna lokal förankring hos stadens invånare, vars möjligheter att påverka har varit begränsade. Som exempel på vad ett värdskap för de olympiska spelen kan innebära för en stad är det emellertid ett starkt exempel som säkert studerats noga av de nästkommande OS-städerna London 2012, Sochi 2014 och Rio de Janeiro Städer främjar den urbana utvecklingen genom att stå värd för ett större evenemang.

5 A R E N A N G Ö R S T A D E N k a p i t e l 1 Hållbarhetsplanen för London OS 2012 fokuserar på fem huvudteman: Hållbarhetsplanen för London OS 2012 fokuserar som tidigare klimatförändringarna. nämnts på fem huvudteman: 1. klimatförändringar: Minimera utsläppen av växthusgaser och säkerställa att befintliga system kan hantera effekterna av avfall: Minimera avfall i varje skede av projektet, vilket garanterar att klimatförändringar: minimera utsläppen av växthusgaser inget avfall deponeras och säkerställa under befintliga spelen och system uppmuntrar kan utvecklingen hantera av en effekterna ny infrastruktur av klimatförändringarna. avfallshantering i östra London. avfall: minimera avfall i varje skede av projektet, 3. biologisk vilket mångfald: garanterar Minimera att inget inverkan avfall deponeras av spelen under på vilda djur och deras spelen livsmiljöer och uppmuntra i och omkring utvecklingen arenorna av samt en ny efterlämna infrastruktur för livsmiljöer. avfallshantering i östra London. ett arv av förbättrade biologisk mångfald: minimera inverkan av 4. integration: spelen på Främja vilda tillgänglighet djur och deras för alla livsmiljöer och fira i Londons och och Storbritanniens omkring arenorna mångfald, samt skapa att ny efterlämna sysselsättning, ett arv utbildning och affärsmöjligheter. förbättrade av livsmiljöer. 5. hälsosam integration: livsstil: Inspirera Främja människor tillgänglighet över för hela alla landet och att engagera sig fira i idrotten Londons och och att utveckla Storbritanniens aktiva, hälsosamma mångfald, och hållbara livsstilar. skapa ny sysselsättning, utbildning och affärsmöjligheter. Spelen genomförs hälsosam dessutom livsstil: i enlighet Inspirera med en ny människor brittisk standard över hela för hållbara events (BS landet 8901). att engagera sig i idrotten och att utveckla aktiva, hälsosamma och hållbara livsstilar. Spelen genomförs dessutom i enlighet med en ny brittisk standard för hållbara Events (BS 8901). Källa: GRÖNA STÄDER HÅLLBAR A EV ENEMANG Hållbarhet och grönt tänkande var själva hjärtat i Londons ansökan som värd för de olympiska spelen Det är också primärt fokus och bas för The Olympic Delivery Authority s (ODA) arbete med att utforma och bygga arenor och infrastruktur för spelen i London. Projektplanen är indelad i fem huvudteman: klimatförändringar, avfall, biologisk mångfald, integration och en hälsosam livsstil. Bland annat har man förbundit sig att i största möjliga mån använda sig av befintliga lokaler i Storbritannien och bara göra permanenta strukturer som kan få en långsiktig användning efter spelen. Londons olympiska kommitté vill använda de olympiska spelen som en katalysator för förändringar och förbättring av livskvaliteten i East London och uppmuntra till ett mer hållbart boende i hela Storbritannien. Förhållningssättet är baserat på WWF:s och BioRegionals begrepp One Planet Living som handlar om att leva inom världens resurser, snarare än att använda tre planeters värde av resurser som man gör nu, i Storbritannien och i många andra industriländer. Hållbarhetsplanen är en diger lista på förhållningsregler för genomförandet före, under och efter spelen, och den mest ambitiösa satsningen någonsin på att förverkliga målet: De mest hållbara spelen i OS historia. Entertainment district Barcelona genomgick i och med OS 1992, enorm förändring från Madrids smutsiga och kriminella lillebror, till världsmetropol. Ett begrepp som vuxit sig starkt i stadsplanerarnas medvetande sista åren är entertainment districts. AEG har idag två tydligt definierade entertainment districts knutna till arenor, LA Live och the O2 i London. Stockholms stad, med Globenområdet som nav, har som ambition att skapa det tredje. LA Live är kanske det mest lyckade exemplet på ett entertainment district. Området som ligger i Downtown Los Angeles var ett eftersatt område som få ville besöka efter mörkrets inbrott. Här utvecklade AEG tillsammans med samarbetspartners en ny levande stadsdel. Området kring Staples Center innehåller restauranger, biografer, dansställen, barer, konsertarenor, ett 54-våningar högt hotell och The Condominium Tower på en yta av sammanlagt 10 hektar. Området rymmer också teatrar och museer samt ett studioområde tillhörande amerikanska kabel- TV-nätverket ESPN. 10

6 A R E N A N G Ö R S T A D E N k a p i t e l 1 GULD TILL STOCKHOLMSARENAN Svenskt miljötänkande i världsklass Hållbarhet och miljö är viktiga fokusområden även i arbetet med den nya Stockholmsarenan. Valet av plats i befintlig infrastruktur, ger goda förutsättningar. Möjligheter skapas för att de flesta arenabesökare ska välja att åka kollektivt, gå eller cykla till och från evenemang. Genom samverkan med befintligt evenemangsområde ges möjligheter till samordning av transporter och energiåtervinning mellan arenorna. För att kartlägga Stockholmsarenans inverkan på miljön har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utförts. Enligt direktiv från Länsstyrelsen har man särskilt studerat: risker och säkerhet, trafik, luftkvalitet och buller. Vidare har klimatfaktorer, soloch ljusförhållanden samt trygghet i arenaområdet utretts. Arenan ska kunna möta höga miljökrav och byggandet måste därför ha hög miljö- och energiprestanda och allt avfall ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Därför kommer Stockholmsarenan att miljöklassas till högsta nivå enligt Miljöklassad Byggnad* - GULD. Målsättningen är dessutom att nå internationell miljöklass via miljöcertiferingssystemet LEED. ARV OCH MILJÖ De stora evenemangens goda bidrag till eftervärlden Hållbarhet har nästan blivit synonymt med miljö och stora internationella sammanslutningar. Förenta Nationerna arbetar sedan länge med många gröna initiativ på idrottens område. Som ledande företag inom sport och nöje ska vi ta vårt ansvar och sätta nivåerna för ett miljövänligt företag i vår bransch. Tim Leiweke, koncernchef AEG FN:s miljöprogram, The UN Environmental Programme, arbetar nära IOK och andra stora idrottsorganisationer för att göra evenemangen grönare. Men hållbarhet handlar som bekant om så mycket mer än miljön. Som exempel talar man idag, i förberedelserna för de olympiska spelen, mycket om vilket arv (the legacy) arrangemanget lämnar efter sig till staden. I och med en ökande miljömedvetenhet har det blivit allt viktigare att tänka på hur de olympiska strukturerna ska förvaltas, omvandlas och integreras efter spelens slut. De Olympiska spelen i London 2012 kommer att fungera som katalysator för förnyelse av området Lower Lea Valley i East London ett område där många unga bor och där renovering skulle innebära oerhört mycket. Efter spelen kommer hela området, kallat den olympiska parken, att bli kärnan i ett av de största stadsomdaningsprojekten i Europa. En plats med många unika kultur- och fritidsattraktioner, däribland fem större idrottanläggningar samt den till eftervärlden konverterade olympiska byn och pressområdet The Media Hub, på omkring 250 hektar av urbana parker och vattendrag. Med tiden kommer området att utvecklas till ett hållbart och levande grannskap i världsklass där människor kommer välja att bo, arbeta och njuta av sin fritid. Planen omfattar också ett förberedande för nya bostäder, skolor och hälsovård, kontor, butiker, hotell och andra kommersiella företag. Och därmed, hoppas man generera många tusentals nya jobb. Även en ansökan till ett olympiskt spel kan i sig vara en motor för förändring och katalysator för nya investeringar. Ett svenskt sådant exempel är stadsdelen Hammarby Sjöstad som planlades i samband med den svenska OS-ansökan. * Miljöklassad Byggnad är en metod framtagen av Bygga Bo Dialogen. 13

7 A R E N A N G Ö R S T A D E N k a p i t e l 1 CHANGING GEOGR APHY OF SPORTS En ny verklighet också för Sverige Nya länder och städer i världen har visat att de inte bara har viljan att spela en viktig roll för de stora turneringarna och tävlingarna utan också förmågan att genomföra dem. Det är ett viktigt vägskäl i den globala ekonomin och en del i en process som gör idrotten allt mer global och lättillgänglig. I Asien har man insett potentialen i nya arenor och stora evenemang som symboler för staden och landet. Med OS i Beijing för ögonen har man insett att dessa arenor också kan vara magneter för näringsliv och turism. I takt med att Kinas många miljonstäder växer och får nytt kapital till byggande och infrastruktur planerar man ofta för stora arenor som kan ta emot internationella spel, tävlingar och evenemang. Kina har en tydlig strategi med OS i Beijing 2008 och Expo 2010 att visa upp sig gentemot omvärlden genom att satsa stort på gigantiska evenemang och arenabyggen. Sverige får inte halka efter. Ninna Engberg, VD Stockholm Globe Arenas Byggandet av arenor sker på bred front och det går snabbt. Så snabbt att man redan talar om The Changing Geography of Sports. Varför lägga en internationell stortävling som ett VM i Europa, när Asien, Sydamerika och andra snabbväxande ekonomier har så många nybyggda arenor för tiotusentals besökare och de dessutom snart har mer pengar att spendera på evenemanget? I många av Asiens länder har de dessutom redan mer pengar att spendera på nöjen- och idrottsevenemang än vad vi har. Sydkorea har exempelvis högre medellöner än Sverige och de är dessutom nära 49 miljoner invånare jämfört med Sveriges 9,3 miljoner.* Naturligtvis skapar det här en konkurrens mellan världsdelarna i kampen om de stora evenemangen. Röster höjs redan i Europa för en gemensam evenemangsstrategi. Ett sätt att möta konkurrensen från andra städer är helt enkelt att tänka stort och tänka för framtiden. Arenorna kommer att bli än viktigare i stadsplaneringen och med arenorna som städernas hjärtan, behövs en pulserande infrastruktur. Med arenorna som städernas hjärtan, behövs en pulserande infrastruktur. Denna nya verklighet påverkar naturligtvis även ett förhållandevis litet land som Sverige. Globenområdets framtid, Vision Söderstaden och den nya Stockholmsarenan är viktiga incitament för Sverige som ett attraktivt evenemangsland och för Stockholm som internationell nöjesstad. Den nya Söderstaden beskrivs också som ett av Stockholms mest dynamiska utvecklingsområden de närmaste decennierna. Med sitt centrala läge i Söderort blir området ett nav i ett urbant stråk från Danvikstull och Hammarby Sjöstad till Årstafältet och Liljeholmen. Söderstadens utveckling ger förutsättningar för Stockholm att utvecklas som en mångsidig och upplevelserik storstad. Tillsammans med befintliga och nya bostäder och arbetsplatser blir Söderstaden en knutpunkt som integrerar och skapar förutsättningar för att leva, arbeta, uppleva, bo och umgås i. Event Stockholm är ett nätverk av partners, där Stockholm Globe Arenas är en av aktörerna, som stödjer Stockholms vision om att bli en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. Målsättning är att bli norra Europas ledande evenemangsstad. Tillsammans med sina partners verkar man därför för att öka Stockholms attraktionskraft för både evenemangsarrangörer och besökare. Den pågående planeringen av Stockholmsarenan söder om Ericsson Globe samt stadens förvärv av mark i södra Slakthusområdet ger bra förutsättningar att starta en sådan utveckling. 14 *Bank of Korea Economic Statistics System & Statistiska Centralbyrån (SCB)

8

9 C O N T E N T I S K I N G k a p i t e l 2 CONTENT IS KING Ny konkurrens tvingar fram nya evenemangsformer När TV-produktioner sänds live från de stora arenorna skapas stor underhållning och samtidigt en unik gemensam upplevelse. Den stora TV-sända Idol-finalen är ett sådant exempel som också satt Ericsson Globe på arenornas världskarta. Samtidigt blir många andra TV-program arenaunderhållning och tvärtom. Stora evenemang skapas speciellt utifrån nya målgruppers önskemål och behov. Ny teknik och nära samarbeten med engagerade partners skapar också nya underhållningskoncept. Vi gläntar på ridån till nästa stora inom arenaunderhållning. Möjligheterna att utveckla nya evenemangsformer i samarbete med TV-produktionsbolag och teknikstarka partners och sponsorer är i princip obegränsade. Redan idag kan man skönja trender och tendenser i utbudet. Förra året gjorde Walking With Dinosaurs storsuccé i Ericsson Globe med besökare på en helg. Konceptet är en liveversion av BBC-serien med samma namn och beskriver dinosauriernas tidsålder med hjälp av ett tjugotal gigantiska rörliga dockor och robotar. De största med en vikt på 1,5 ton och en längd av 22 meter. Walking with Dinosaurs The Arena Spectacular har turnerat i många länder världen över och har med det bevisat att barnprogram live har en stor potential och ett starkt publikstöd. Den närmsta tiden kommer vi att få se fler exempel på hur TV-program transformeras till arenashower. En annan trend är komedi. Allt fler stora internationella komiker turnerar och drar fulla hus världen över. I Tyskland fyller komikern Mario Barth arenor med personer i publiken. Större körevenemang är inget nytt, men det är ett koncept som är idealiskt för de stora arenorna och som på senare år utvecklats på nya spännande sätt. De olympiska spelen och Fotbolls-VM har nämnts tidigare. De är exempel på stora livesända evenemang som vuxit för varje år de arrangerats. Både rent fysiskt och utrymmesmässigt, men också tekniskt på en mängd olika sätt. Stora tävlingar genomförs med en otrolig precision idag och många mindre tävlingar, spel och turneringar tar efter och inspireras. Det bevisar också att de stora livesändningarna, som är en unik upplevelse för både publiken på plats och för de hemma i TV-soffan eller vid datorn, kommer att fortsätta växa. För TV-kanalerna innebär det att sport, nyheter och liveunderhållning, det vill säga allt som inte går att se imorgon eftersom alla redan vet vad som hände, är hårdvaluta. TV-bolagen vet att de har publiken framför programmet där och då, att programmet konsumeras direkt och inte genom att laddas ned efteråt. Det är alltså när de här sändningarna utspelar sig eller avgörs i realtid som de har maximalt värde. Public viewing är ett annat fenomen som vuxit sig starkt de senaste åren och som fortsätter att utvecklas för nya målgrupper. Livesända operaföreställningar från Metropolitan i New York och La Scala i Milano har redan visats på många håll i världen där operaälskare sitter långt från operahus och deras dyra biljetter. Om vi kombinerar public viewing med den senaste 3D-tekniken, eller ny hologramteknik, kommer vi kunna få en hisnande intressant liveupplevelse även om den de facto sker någon annanstans i världen. Andra områden där man hela tiden experimenterar med kombinationen arena, TV och live är exempelvis stora valkampanjer, gudstjänster, massmeditation, modevisningar, dataspelsturneringar och rekordförsök. Arenorna kommer också själva att driva utvecklingen av evenemangen. Idag byggs det många stora arenor runtom i världen och det blir en överlevnadsstrategi för arenorna att själva vara med och driva utvecklingen. 19

10 C O N T E N T I S K I N G k a p i t e l 2 Nya samarbeten gränslös kreativitet Arenorna kommer själva att initiera nya evenemangsformer KONSTÅKNING OCH HÄSTAR Målgruppen skapar evenemang Stockholm Ice är ett exempel på ett evenemang som skapats utifrån en målgrupp med ett gemensamt intresse: konståkning. Intresset för konståkning är stort runtom i landet, men de stora evenemangen är få. När Stockholm Ice arrangerades för första gången i Ericsson Globe av Svenska Konståkningsförbundet tillsammans med Stockholm Globe Arenas ville man ha en hög nivå från start personer kom för att se och uppleva världsstjärnor som Evgeny Plushenko, Aljona Savchenko, Robin Szolkowy, Stéphane Lambiel och många andra världsartister när de uppträdde tillsammans med våra svenska stjärnor. Konståkningen attraherar en publik i alla åldrar. Kombinationen idrott och underhållning, världens bästa konståkare och högklassig show gick hem hos alla. Ett annat populärt evenemang är Stockholm International Horse Show där den gemensamma nämnaren kort och gott är hästar. Från eleganta dressyrhästar till minsta lilla shetlandsponny. Från stadiga ardennerhästar till tuffa vildavästernhästar. Publiken gillar hästshowen, som ju också är ett högklassigt internationellt ridsportevenemang med världscup i dressyr och fyrspannskörning. EX EMPLET IDOL TV utanför ditt vardagsrum I exemplet Idol är det två olika produktioner som möts. En TV-produktion och en liveproduktion. Detta medför att det är kostsamt att göra TV av stora evenemang om du vill ha en bra upplevelse både för de som är på plats och tittar live, samt de som sitter hemma i sofforna. I en kanal som jobbar med reklamavbrott måste de som regisserar hela liveupplevelsen fundera igenom hur de håller kvalitet hela vägen och vilken typ av innehåll de kan komplettera med när det är reklam i TV-rutorna. Det gäller att inte tappa tempo och intensitet. För Ericsson Globe som arena blir skillnaden inte så stor eftersom ett evenemang alltid måste klassas som direktsänt. Det finns inget utrymme för att göra fel. Samtidigt är TV-produktioner känsliga när det gäller tid och timing. De skall gå igång exakt klockan och inte eller ens 15 sekunder försent. Det innebär att publiken måste gå in till sina platser på ett annat sätt än vad som annars görs. En stor skillnad är också den tid som TV-produktionsbolagen behöver spendera i arenan jämfört med vad ett liveevenemang utan TV måste göra. Kameravinklar, rörlig scenografi och specialeffekter måste repeteras på ett helt annat sätt vilket är tidskrävande. När det gäller Idol börjar man repetera redan i början av veckan fram till livesändningen på fredagen. TV4 har lyckats skapa ett Idoluniversum som sponsorer, arenapublik och TV-tittare kan umgås i och bygga nya relationer inom. Det är ett universum som går att skapa för en mängd andra format. Det handlar egentligen bara om kreativitet, stringens och uthållighet. Naturligtvis i kombination med självklarheter som efterfrågan, kvalitet och konkurrens. Idol existerar på alla plattformar inklusive livescenen i Ericsson Globe. Stockholm Globe Arenas har en omfattande erfarenhet av liveupplevelser och varumärkesbyggande. De kan det de gör. Magnus Karlsson Lamm, Excecutive Producent Idol TV4 20

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

Arenans förändrade roll Från Colosseum till Allianz Arena

Arenans förändrade roll Från Colosseum till Allianz Arena Malmö högskola Lärarutbildningen Idrottsvetenskap Examensarbete 10 poäng Arenans förändrade roll Från Colosseum till Allianz Arena Daniel Granqvist & Henrik Johansson Idrottsvetenskap 120 poäng Idrottens

Läs mer

HANDBOK FÖR EVENT Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för sponsring och event 2014

HANDBOK FÖR EVENT Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för sponsring och event 2014 HANDBOK FÖR EVENT Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för sponsring och event 2014 INNEHÅLL 1. KOMMITTÉN FÖR SPONSRING & EVENT 3 2. VAD ÄR EVENT? 4 2.1 GYLLENE HJULET, EVENTBRANSCHENS OSCARSGALA 5 2.2

Läs mer

Urban livsstil som lockar

Urban livsstil som lockar nr 1 2008 en tidning från regionplane- och trafikkontoret TEMA: Consumer City Urban livsstil som lockar SAMSPEL Konsument, producent och plats ger näring till varandra och stimulerar framväxten av nya

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Stefan Hyttfors. lever för stunden NR 2 2014. Profilen Stefan Hyttfors Sidan 14-15. Marknadföreningens Dag Sidan 18-21. MiGs nya styrelse Sidan 31

Stefan Hyttfors. lever för stunden NR 2 2014. Profilen Stefan Hyttfors Sidan 14-15. Marknadföreningens Dag Sidan 18-21. MiGs nya styrelse Sidan 31 NR 2 2014 Profilen Stefan Hyttfors Sidan 14-15 Stefan Hyttfors lever för stunden VINN RESA TILL HONG KONG! Se sid 23 Marknadföreningens Dag Sidan 18-21 MiGs nya styrelse Sidan 31 Krönikan Sidan 33 GIVE

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010

parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and Resorts scandinavia 2010 koncernchefen har ordet En stark koncern i en stark bransch Året som gått har kännetecknats av ett allt större medvetande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10

ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10 GÖTEBORG & CO VERKSAMHETEN 2013 ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10 STARKA RESE ANLEDNINGAR LOCKAR RESENÄRER...13 ETT

Läs mer

Nätverket för upplevelseindustrin. Hur använder vi FUNK?

Nätverket för upplevelseindustrin. Hur använder vi FUNK? Nätverket för upplevelseindustrin Nybyggarna Hur använder vi FUNK? Vi bygger nytt. Och det säljer. 2 Inledning Inledning 3 400 miljarder kronor. Att skapa nytt är vad vi kan. Som tur är säljer det. Under

Läs mer

MALMÖi serien om framtidens kommuner

MALMÖi serien om framtidens kommuner kreativa MALMÖi serien om framtidens kommuner FOTO: KASPER DUDZIK I Hyllie skapas ett svenskdanskt centrum, sidan 28 I Västra Hamnen samlas talangen, sidan 6 Mer än en rättvisemärkt stad - Malmö satsar

Läs mer

FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP

FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP RAPPORTEN I ETT NÖTSKAL Den här rapporten beskriver viktiga trender, fakta och omvärldsfaktorer som på kort och lång sikt påverkar besökarens behov av information, service

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer

TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR

TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR 010 TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR Hoppas på storsäljare s. 13 2010 med BBI-glasögon...4 Vd har ordet...5 God spiral för Appcorn...6 Gilla sociala

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 MEDARBETARE kvalitet ger lönsamhet ger tillväxt LORUM IPSUM koncernredovisning Precis som vårt namn antyder är hög kvalitet det fundament vi bygger HiQ på. Om vi levererar kvalitet

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer