BILAGA 2, IT- OCH INTEGRATIONSMILJÖN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 2, IT- OCH INTEGRATIONSMILJÖN"

Transkript

1 BILAGA 2, IT- OCH INTEGRATIONSMILJÖN 1 Allmän beskrivning Ale kommuns IT-avdelning sköter kommunens drift av servrar och nätverk. De har även hand om klienter, skrivare, servicedesk och telefoniplattformen. 1.1 Teknisk miljö Under de senaste åren har kommunen haft som inriktning och strategi att standardisera kring Microsofts produktutbud beträffande grundläggande infrastruktur. För att få bästa effekt av tidigare gjorda investeringar, efterfrågas därför ett system och en lösning som fungerar mycket väl i en Microsoftbaserad plattform. Ale kommun har en identitetslösning som bygger på Microsofts Forefront Identity Manager, FIM. Födande system (ägare av informationen) är HR plus för personal och det elevadministrativa för elever vilket innebär att användaridentiteter i Active Directory skapas med automatik utifrån denna information. FIM kommer föda HR systemet med e-post adresser. I driftmiljön förekommer i nuläget olika databaser, med en tydlig inriktning mot Microsofts, f.n. SQL Server Databasen för det nuvarande personalsystemet HR Plus körs på Linux (Red Hat) med Oracle Integrationsmotorn är idag Decapus som levereras av Tieto. Ett arbete pågår med att byta integrationsmotorn till Microsoft Biztalk. För webbserver används i huvudsak Microsoft IIS. Kommunens intranät, vår s.k. digitala arbetsplats bygger på SharePoint Den externa webben är byggd i Sitevision. Idag kommer anställda åt självbetjäning via den digitala arbetsplatsen. Systemet ska ha stöd för att kunna integreras mot ett externt behörighetssystem som MobilityGuard eller motsvarande (reverse proxy). Avsikten är att kunna hantera autentisering av externa användare mot tjänster i systemet via t.ex. E-legitimation eller annan autentiseringsmekanism. Det pågår ett arbete i kommunen att se över behovet av tjänstekort för logisk och fysisk access samt visuell identifikation. Beslut är tagna att använda MIFARE teknik som standard för logisk och fysisk access. Detta kommer även gälla för access till verksamhetssystem när krav på detta finns. För att arbeta hemifrån eller ute på fältet används Microsoft Direct Access, DA. Detta ställer krav på att applikationen är IP-v6 klar. Kommunen har en internetanslutning med en bandbredd på 500 Mbps. Anslutning för externa leverantörer upprättas efter överenskommelse. Kommunens IT-arkitektur beskrivs i Arkitekturdokument (version 1, reve), infogat sist i denna bilaga. 1.2 Basarbetsplats/Arbetsplatsutrustning För att skjuta ut klientuppdateringar använder IT-avdelningen Microsoft SCCM En standard-pc hos kommunen innehåller följande: MS Windows 7 (32-bit)/ 8 (64-bit) MS Office 2010 MS Outlook 2010 MS Internet Explorer 10/11 MS Lync

2 Hela Office paketet kommer uppdateras under 2014 till Office När det gäller läsplattor och smartphones förekommer ios, android och windows. 2 Verksamhetssystem som ersätts av nytt personalsystem I Ale kommun körs idag en mängd tillämpningar och system av olika slag. De som skall ersättas genom denna upphandling är: HR Plus, löne- och personaladministration HR-plus Web Självservicesystem 1200 användare Timetool (schemaläggningssystem för vården) Flex (flex- och schemasystem för vården, ca 800 användare) Anställningsavtal (tjänst i SharePoint) Vikariepoolen (tjänst i SharePoint) 3 Integrationer Det nya personalsystemet kommer att vara en viktig informationskälla för verksamhetssystem som använder personaldata. Det är därför viktigt att system som upphandlas är väl anpassat för integration med andra system, både för att lämna och hämta information. Informationen ska vara lagrad i databaserna på ett sätt som underlättar samverkan. De system som omfattas av ska-krav vad avser integrationer är de tre systemdelar som upphandlas samt ekonomisystemet Aditro Affärslösning. Andra system som det nya systemet kommer att integreras med är: Aditro Affärslösning- ekonomisystem WinLas - Las-hantering, med åtkomst för chefer Qlikview - beslutsstödssystem Treserva - administration inom social- och skolverksamhet TES - schema och planeringssystem för hemtjänst. KOLL register över lärarlegitimationer FIM Befolkningsregister slagning av personuppgifter Adato, för rehab-ärenden som införs under Lisa, för arbetsmiljö som införs införas under 2014 Preliminärt kommer integrationer eventuellt att ske som tilläggstjänst även mot: Stratsys beslutsstödsystem och SharePoint Ales intranät (CMS)

3 Följande skisser visar de kopplingar och hänvisningar till krav (bilaga 4 Kravspecifikation): (Bild 1) Integrationer till HR och Lön (Bild 2) Integrationer till Självservice och tidrapport (Bild 3) Integrationer till Resursadministration

4 Ale kommun Arkitektdokument Version 1 Revison E

5 Obs Dokumentet bör revideras minst en gång per år. VERSIONSHANTERING Datum Version Beskrivning Ändrat av JA B Uppdaterade skisser och rättning av fel (bildnummer) JA D Uppdateringar av info 6.4, 6.5, 6.6 JI D Tilläggsinformation om AD FS JI E Korrigering av ADFS och integrationsmotor samt FIM MH INNEHÅLL 1. Inledning Avgränsningar Målgrupp 7 2. Dokumentstruktur Förkortningar 8 3. Referensmodell för IT-plattform Referensmodell (logisk) Referensmodell (fysisk) Referensmodell och nuläge Användargrupper Övergripande arkitektur identitets och behörighetshantering Nuvarande arkitektur Målbild Uppdaterad information om AD FS Nuvarande arkitektur integrationer Målbild Beskrivning avhuvudkomponenter/områden BKS behörighetsåtkomst (Access Management) Content management (extranet) Katalogtjänster 25

6 5.3.1 Nätverkskatalog Behörighetskatalog Identitetshantering Skolportal Intranet/digital arbetsplats E-tjänster Integrationsmotor/servicebuss (ESB) Användningsfall och Scenarion Användningsfall inloggning mot elevportal Scenario E-tjänst mot verksamhetssystem Scenario lös e-tjänst 30

7 1. Inledning Detta dokument beskriver arkitekturen för Ale kommuns grundläggande ITkomponenter. Syftet med dokumentet är att kunna visa vilka komponenter och produkter som finns samt hur de fungerar tillsammans. Primärt har fokus lagts på områden för att kunna hantera e-tjänster och behörighetshantering. Som utgångspunkt har en referensmodell använts för att kunna relatera befintliga produkter som används idag inom kommunen. Referensmodellen relaterar även till framtida komponenter som är under införande. Dokumentet ägs av May Herlin, IT-strateg. 1.1 Avgränsningar Dokumentet syftar inte till att ge en detaljerad beskrivning av hur olika system är konfigurerade. Dokumentet beskriver endast olika produkter och komponenter utifrån ett övergripande perspektiv. Dokumentet beskriver inte arkitektur för olika verksamhetsystem/områden inom kommunen. 1.2 Målgrupp IT-arkitekter IT-samordnare IT-konsulter Konsulter 2. Dokumentstruktur Arkitektdokument Riktlinjer Processbeskrivning

8 2.1 Förkortningar Förkortning AD, Microsoft Betydelse/Referens Windows baserad Katalogtjänst för att hantera användare och grupper (säkerhet och inloggning) AD FS BIF BKS DSML EN AD FS är en identitetsåtkomstlösning som tillhandahåller webbläsarbaserade klienter Bastjänster för informationsförsörjning Behörighetskontrollsystem, se även WAM Directory Service Markup Language, XML-baserat protokol för att hantera katalogrelaterad information Europeisk standard för elektronisk kommunikation av vårdinformation (patientdata) ESB HSA IDM LDAP LDIF Metakatalog Enterprise Service Bus, komponent för att integrera olika system/applikationer som kommunicerar via webbtjänster Hälso- och sjukvårdsadressregister Identity Management Lightweight Directory Access Protocol, protokoll för att kommunicera med LDAP-kataloger LDAP Data Interchange Format, LDAP-baserat filformat för att hantera kataloginformation Komponent för att hantera och konsolidera identitets- och behörighetsinformation mellan olika system/applikationer

9 Microsoft FIM Identitetsprodukt (metakatalog) från Microsoft Microsoft NET Utvecklingsramverk från Microsoft Microsoft SharePoint Webbutvecklingsplattform från Microsoft NPÖ PKI SAML SITHS Sjunet SVPL Teis WAM XACML Nationell Patient Översikt Public Key Infrastructure, standard för att hantera certifikat Security Assertion Markup Language, XML-baserat federationsprotokoll Certifikatslösning för säker IT Kommunikationslösning för vård och omsorgs Samordnad vårdplanering Integrationsmotor från Tieto Web Access Management, komponent för att hantera säker åtkomst mot webb-baserade tjänster extensible Access Control Markup Language, standard för att hantera behörighetsregler mellan organisationer

10 BILAGA 2, IT- OCH INTEGRATIONSMILJÖN 3. Referensmodell för IT-plattform Referensmodellen utgår från en generell IT-plattform och har delats upp i tre olika områden, applikationslager, mellanprogramvara och data/informationslager. Syftet är att kunna se hur kommunens befintliga komponenter (produkter, programvara) mappar in mot referensmodellen, men även få möjligheten att se hur framtida lösningar relaterar mot modellen. Punkterna 3.1 och 3.2 är generella och är inte specifika för Ale kommun. Observera att referensmodellen endast har som syfte att relatera befintliga produkter till de som Ale har idag och de produkter som man planerar att införa. Syftet är inte att Ale kommun ska införskaffa alla de komponenter som finns omnämnda i referensmodellen. 10

11 3.1 Referensmodell (logisk) Visar en logisk bild över olika områden i referensmodellen. FIM Bild 3-1-1: Referensmodell (logisk)

12 BILAGA 2, IT- OCH INTEGRATIONSMILJÖN 3.2 Referensmodell (fysisk) Visar en fysisk bild hur olika komponenter kan samverka. 12

13 Bild 3-2-1: Referensmodell (fysisk)

14 BILAGA 2, IT- OCH INTEGRATIONSMILJÖN 3.3 Referensmodell och nuläge Bilden nedan beskriver ett antal produkter som finns idag inom Ale kommun och hur dessa förhåller sig till Referensmodellen. 14

15 Data Middleware Governance (Service Registry) Application security (XACML) Administration (Workflow) Audit & Compliance (ISO /SOX) Application/Presentation Internet Explorer 10/ 11 Service Consumer Microsoft Office 2010 Browsers PDA/Cell Applications B2B Systems Content Management (CMS) Microsoft Windows 7/8 SiteVision Web Server Web Portal/Web integration Application server Terminal Services Fat Clients Share Point (.NET) Windows Workflow Business Integration Business Process Management (BPM) Enterprise Service Bus (ESB) Identity and Access Management Access Management (WAM) Role Based Management (RBAC) Mobility Guard Adapters Messaging Data- Access Identity Management Provisioning (FIM) FIM Files/Resources Legacy/ Mainframes Information Databases Directories Microsoft Active Directory (NOS) Microsoft Windows Server 2008 Copyright Directory Systems AB 2008 reference model v1.2 Microsoft SQL Oracle (Redhat) Lotus Notes Bild 3-3-1: Referensmodell (logisk) komponent mappning

16 3.4 Användargrupper Mot referensmodellen finns ett antal användargrupper som är identifierade och beskrivs nedan. Användarna kan ses som aktörer som ska kunna relateras mot kommunens IT-arkitektur. Bild 3-4-1: Identitetsrelation

17 BILAGA 2, IT- OCH INTEGRATIONSMILJÖN Definition av aktörer Anställda Personer som innehar en tillsvidareanställning eller vistidsanställning. Elever Personer som är aktiva inom Ale kommuns utbildningsväsen Konsulter/inhyrd personal Personer som utför arbete åt Ale kommun och behöver komma åt kommunen IT-system men har sin anställning hos en annan arbetsgivare Politiker Personer med politiskt uppdrag inom Ale kommun Vårdnadshavare Person som har en relation med ett barn bosatt inom Ale kommun eller verksamt inom Ale kommuns utbildningsväsen Medborgare Person bosatt inom eller utom Ale kommun som vill kunna använda medborgarrelaterade tjänster Andra myndigheter Anställda tillhörande en annan myndighet som vill kunna använda Ale kommuns IT-tjänster Näringsidkare Person anställd i ett företag eller egenföretagare som vill kunna använda Ale kommuns IT-tjänster 17

18 4. Övergripande arkitektur identitets och behörighetshantering Denna punkt beskriver arkitekturen kring identitets och behörighetshantering. 4.1 Nuvarande arkitektur Nedanstående bild visar den nuvarande arkitekturen för identitetshantering med relation till portal och behörighetshantering.

19 Stratsys O365 Medborgare Anställd Elev Vårdnadshavare Molntjänster Ale.se Mobility Guard DMZ ADFS Sitevison CMS c ADFS SharePoint Intranät E-tjänster Vårdnadshavare Elever Anställda Windows Claims Vårdnadshavare AD FIM Elevsystem Adela Säkerhetsrelaterad trafik Elev Datasynkronisering Övrig trafik Copyright Directory Systems AB. Anställd Personalsystem HR-plus Personregister Exchange Bild 4-1-2: Nuvarande identitetslösning

20 4.2 Målbild Nedanstående bild visar målbildsarkitekturen arkitekturen för identitetshantering med relation till portal och behörighetshantering. Bild 4-2-1: Översikt av framtida arkitektur för infrastruktur

21 I bild (ovan) beskrivs en framtida lösning för att olika typer av integrationer. Idag används främst Tietos Decapus för att hantera integrationer. 4.3 Uppdaterad information om AD FS Vi har nyligen börjat använda AD FS för federationer med t ex Microsofts Office 365-tjänsten och kommer även att använda AD FS för säker inloggning mot Microsoft SharePoint. Vi kommer också att federera mot Stratsys och ITs learning inom en snar framtid. Arkitektur för e-tjänster och integrationer 4.4 Nuvarande arkitektur integrationer Idag är det merparten av integrationerna så kallade punkt till punkt integrationer mellan specifika system. En del integrationer hanteras via integrationsmotorn Decapus från Teito. Primärt är det synkrona/batchbaserade filöverföningar som hanteras av Decapus idag. FIM använder Navet för att verifiera personuppgifter på anställda. Bild visar delar av hu nuläget ser ut kring integrationer. Bild visar en framtidsbild hur systemen integreras via en gemensam servicebuss/integrationsmotor.

22 Bild 5-1-1: punkt till punkt integration (nuläge)

23 Bild 5-1-2: integrationer via servicebuss/integrationsmotor Endast större verksamhetssystem bör integreras mot en servicebuss då det varje integration är relativt kostsam. 4.5 Målbild Bild beskrivs hur e-tjänster hanteras i en framtida arkitektur. Vissa verksamhetssystem har stöd för att hantera e-tjänster mot t.ex. medborgare. Systemen kommer med inbyggt stöd för att hantera E-tjänster vilket medför relativt begränsad arbetsinsats för Ale kommun. I andra fall finns det inget verksamhetssystem med stöd för de e-tjänster som kommunen vill tillhandahålla. I de fallen kommer de krävas en större insatts för kommunen att kunna bygga en e-tjänst. Ale kommuns primära strategi är att de verksamhetssystem som finns och som köps in, ska tillhandhålla stöd för e-tjänster i den mån det är möjligt.

24 Bild 5-2-1: Översikt av framtida arkitektur för e-tjänster

25 5. Beskrivning avhuvudkomponenter/områden 5.1 BKS behörighetsåtkomst (Access Management) Extern behörighetshantering/åtkomst avser användare som ansluter utifrån Ale kommuns nätverk t.ex. via internet för att kunna nå interna resurser (IT-system). Behörighetslösningen har till uppgift att skydda interna resurser från intrång obehöriga användare mm. Behörighetslösningen ska kunna hantera inloggning/autentisering för anställda, elever, medborgare, näringsidkare, entreprenörer mm. Behörighetslösningen ska även kunna hantera federation med andra parter t.ex. via SAML v2. Behörighetslösningen är baserad på MobilityGuard. 5.2 Content management (extranet) Ale använder SiteVision för att hantera den externa webbsidan Katalogtjänster Inom Ale kommun finns det primärt två katalogtjänster. En katalog för att hantera interna användare som anställda och elever, samt en extern katalog för att hantera användare som ansluter från externt nät som Internet samt medborgare för att hantera åtkomst mot olika typer av E-tjänster Nätverkskatalog Nätverkskatalogen bygger idag på Microsoft Active Directory och används främst för att hantera behörigheter i klient och serverplattform. Primärt hanteras åtkomst till fil och applikationstilldelning för anställda och elever Behörighetskatalog Behörighetskatalogen baseras förnärvarande på Microsofts Active Directory och hanterar primärt externa användare som vårdnadshavare mm. 5.4 Identitetshantering Ale kommun använder Microsoft FIM för identitetshantering för både anställda, elever och vårdnadshavare. 5.5 Skolportal Arbete pågår med att etablera en ny skolportal. Skolportalen kommer att baseras på Microsoft SharePoint. 5.6 Intranet/digital arbetsplats Ale kommuns intranät/digitala arbetsplats baseras på Microsoft SharePoint.

26 5.7 E-tjänster Den övergripande strategin är att respektive verksamhetssystem/område ska ansvara för att tillhandahålla e-tjänster. D.v.s. E- tjänsterna ska kunna hanteras direkt i de verksamhetssystem som finns inom organisationen. E-tjänsterna publiceras i den gemensamma webbmiljön för externa användare. Vissa delar bör hanteras via gemensamma komponenter som inloggning med e- legitimation mm. I de fall där det inte finns något underliggande verksamhetssystem för en e-tjänst, bör e-tjänsten utvecklas i kommunens portal/webbmiljö. 5.8 Integrationsmotor/servicebuss (ESB) Ale kommun har idag inte någon generell integrationsmotor eller service buss för att hantera integrationer mellan olika system. Tietos Decapus används för att hantera asynkrona integrationer som primärt baseras på filöverföringar mellan system. Ale avser att utvärdera möjligheterna att införa en gemensam/generell integrationsmotor/esb. 6. Användningsfall och Scenarion Denna punkt beskriver användningsfall och scenarion som beskriver hur olika komponenter i arkitekturen används. 6.1 Användningsfall inloggning mot elevportal Användningsfall Beskrivning Inloggning mot elevportal för Medborgare (Vårdnadshavare) Detta användningsfall beskriver hur en användare (aktör) loggar in mot elevportalen. Användningsfallet startar i samband med att användaren loggar in. Villkor (preconditions) Användaren har ett E-leg Användaren finns registrerad som vårdandshavare i personregister för elev inom Ale Primär aktör(er)

27 Vårdnadshavare Elev Sekundär aktör(er) Huvudflöde BKS (Behörighetskontroll) Skolportal Användarkatalog 1. Vårdnadshavare loggar in med E-legitimation i elevportalen 2. BKS verifierar E-legitimationen 3. BKS skapar ett användarkonto i användarkatalogen baserat på uppgifterna i E- legitimationen (personnummer, för- och efternamn) 4. Skolportalen verifierar mot personregistret vilken relation som finns mellan elev och vårdandshavare 5. Vårdandshavaren loggas in och presenteras med behörig information (klassrum IUP etc.) Sekundärt flöde Kommentar Flödesdiagram

28

29 6.2 Scenario E-tjänst mot verksamhetssystem I detta scenario beskrivs hur en e-tjänst i ett verksamhetssystem kan hanteras. Verksamhetssystemet har inbyggd funktionalitet för hantering av e-tjänster. I detta fall exemplifieras en e-tjänst mot det digitala e-arkivet som har stöd för att hantera externa användare som medborgare. För att få åtkomst mot publikt arkivmaterial krävs ingen inloggning (verifiering). I de fall där användaren vill få tillgång till icke publikt arkivmaterial krävs en inloggning/användarverifikation t.ex. via behörighetssystemet (BKS). Bild 7-2-1: E-tjänst mot verksamhetssystem

30 6.3 Scenario lös e-tjänst Detta scenario beskriver hur lösa e-tjänster kan hanteras. Med lös e-tjänst menas att det inte finns något underliggande verksamhetssystem. E-tjänsten måste utvecklas specifikt för Ale kommuns ändamål. Detta ställer naturligtvis större krav på kommunens underliggande arkitektur. I detta scenario exemplifieras ansökan om grävningstillstånd som e-tjänst. E-tjänsten byggs i kommunens webbplattform. I scenariot beskrivs även hur en integration mot en underliggande servicebuss kan fungera för att kunna hämta information/verksamhetsdata som är nödvändig för e-tjänsten.

31 Bild 7-3-1: Lös e-tjänst

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

tisdag 8 november 11

tisdag 8 november 11 Hur bygger vi SSO-lösningar utan att påverka IT-infrastrukturen? 2011-11-07 Tommy Almström Product Manager www.nordicedge.se/talmstrom Dagens mest aktuella fråga: Hur många konton samt lösenord har

Läs mer

Auktorisation och grupphantering

Auktorisation och grupphantering Webadress https://portal.nordu.net/display/inkubator/projektrapporter Dokumentnamn.pdf Dokumentansvarig Jan Rundström Dokumentidentitet N/A Version 1.0 Datum 2014-19-02 Status Publicerad 1 Innehåll 1 Verktyg

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Sambruk, ÖTP workshop komponentbibliotek. Komponentbaserad IT-miljö för etjänster enligt Sambruks ÖTP. Dick Orrmyr dick.orrmyr@pulsen.

Sambruk, ÖTP workshop komponentbibliotek. Komponentbaserad IT-miljö för etjänster enligt Sambruks ÖTP. Dick Orrmyr dick.orrmyr@pulsen. Komponentbaserad IT-miljö för etjänster enligt Sambruks ÖTP Dick Orrmyr dick.orrmyr@pulsen.se Komponentbaserad IT-miljö för etjänster Mål Att ha formulerat ett konkret projektförslag, som syftar till att

Läs mer

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF)

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF) A Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet. Källa: SOSFS 2008:14 Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan system eller vid utväxling av meddelanden

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

Resultatrapport. Utvärdering. Anbudslämnare. Utvärderingskriterium

Resultatrapport. Utvärdering. Anbudslämnare. Utvärderingskriterium Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: Jönköpings kommun Namn: Verksamhetssystem Tekniska kontoret Handläggare: Tina Helmke Hallberg Referensnr: 13/206 Telefon: +46 36 102411 E-post: tina.helmke-hallberg@jonkoping.se

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

Hur kan medborgaren få bättre vård?

Hur kan medborgaren få bättre vård? Hur kan medborgaren få bättre vård? Säkert informationsutbyte med federationslösning för utökad vårdkvalitet över organisationsgränser Presentatörer Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun Tommy Almström, Nordic

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Welcome Unified Communication Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Vad ska vi göra idag? En överblick över Unified Communications-platformen Hur kommer jag igång? Förkunskaper Grundläggande kunskaper i

Läs mer

Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering. Dnr. 2015/0513. Handläggare: Mattias Hermansson

Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering. Dnr. 2015/0513. Handläggare: Mattias Hermansson Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering Dnr. 2015/0513 Handläggare: Mattias Hermansson 2 (11) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 OM ÖSTGÖTATRAFIKEN... 3

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient 1 Vad är eklient? Beställningsautomation Nytta och utmaningar Frågor 2 startade 2012/13 som samarbetsprojekt mellan Region

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

SMART ARBETSPLATS. En uppfinning som ger tid till annat. Inge Hansson IT chef. Kommunschefskonferens f Stockholm 100305

SMART ARBETSPLATS. En uppfinning som ger tid till annat. Inge Hansson IT chef. Kommunschefskonferens f Stockholm 100305 SMART ARBETSPLATS Mer fokus på vården åd En uppfinning som ger tid till annat Inge Hansson IT chef Kommunschefskonferens f Stockholm 100305 2009 09 07 Karlstad Staden med den glada solen Värmland 280.000000

Läs mer

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Skriven av IT-samordnare Karl Andersson, Fyrbodals kommunalförbund 1.1 Inledning Inom IT-samverkan 1 i VG (Västra Götaland) uppdrogs från uppstarten olika

Läs mer

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet Länsteknik Sida 1 (6) 1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet 1.1.1 Syfte Många system som upphandlas av olika enheter inom Norrbottens läns landsting, t

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

Komponentbaserad IT-miljö för etjänster enligt Sambruks ÖTP

Komponentbaserad IT-miljö för etjänster enligt Sambruks ÖTP Komponentbaserad IT-miljö för etjänster enligt Sambruks ÖTP Per Östlund per.ostlund@pulsen.se Dick Orrmyr dick.orrmyr@pulsen.se Komponentbaserad IT-miljö för etjänster Två aktiviteter 1. Sambruks höstmöte

Läs mer

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar 1 Sammanfattning Detta dokument beskriver Sametingets krav för sin framtida IT-driftmiljö. Kraven är ställda utifrån Sametingets nuvarande och framtida behov av en säker och stabil driftmiljö för Sametingets

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

LEFI Online. Anslutningsinformation

LEFI Online. Anslutningsinformation LEFI Online Försäkringskassan, Tjänsteleverans _LEFI Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 REFERENSER... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 KONTAKT... 3 2 KOMMUNIKATION... 4 2.1 WEBBGRÄNSSNTET... 4 2.1.1 Tillträde

Läs mer

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23 HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN IT-bilaga Hälsoval Landstinget Dalarna : 1.1 sdatum: IT-bilaga Hälsoval sdatum 2 (8) Dokumenthistorik Datum Beskrivning Författare 2009-12-10 0.1 Första mall Agneta / Gunilla

Läs mer

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan Information om filöverföring Innehåll 1 AUTOMATISK ELLER MANUELL FILÖVERFÖRING...3 1.1 MANUELL FILÖVERFÖRING VIA WEBBPLATSEN...3

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

RF Kalmar SYSTEMDOKUMENTATION IDP HULTSFRED. Beställare: RF Kalmar. Version: 0.5.0 2010-02-11

RF Kalmar SYSTEMDOKUMENTATION IDP HULTSFRED. Beställare: RF Kalmar. Version: 0.5.0 2010-02-11 RF Kalmar SYSTEMDOKUMENTATION IDP HULTSFRED Beställare: RF Kalmar Version: 0.5.0 2010-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DOKUMENTINFORMATION... 4 1.1 DOKUMENTETS SYFTE... 4 1.2 DOKUMENTETS MÅLGRUPP... 4 1.3

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Finns SSO på riktigt?

Finns SSO på riktigt? 2011-11-07 Finns SSO på riktigt? Niklas Fröling Security expert Niklas Dahl Specialist sälj er två Den fria tanken skapar affärsnytta. Ingenting är omöjligt! k Föragspresentation, maj 2010 Cygate AB. er

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Identity and Access Management på LU

Identity and Access Management på LU Identity and Access Management på LU Vem är jag? Eskil Swahn IT-arkitekt på Lunds universitet Funktionen IT-arkitektur Uppdrag ifrån universitetsledningen Omsätta verksamhetens krav i tekniska lösningar

Läs mer

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel För att logga in i en webbapplikation med hjälp av SITHS-kort och certifikat behöver webservern och applikationen konfigureras för hantering

Läs mer

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud!

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Tomas Ericsson, CISSP-ISSAP IT- och informationssäkerhetsarkitekt. Arbetat mer än 20 år med IT- och informationssäkerhetsarkitektur. Har

Läs mer

Barnhälsodataprojektet. Förutsättningar för samordnad tillgång och utbyte av barnhälsodata - Förslag till realisering. Skåne

Barnhälsodataprojektet. Förutsättningar för samordnad tillgång och utbyte av barnhälsodata - Förslag till realisering. Skåne Barnhälsodataprojektet Förutsättningar för samordnad tillgång och utbyte av barnhälsodata - Förslag till realisering Skåne Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33, Klippan. Telefon:

Läs mer

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster.

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Karlstad, Borlänge, Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm Fredrik Pantze & Tomas Hurtig TietoEnator Corporation Healthcare & Welfare fredrik.pantze@tietoenator.com

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM Agenda Zipper Zecurity, vilka är vi? IAM, varför och vad gör det för nytta? IBM Security Identity Manager IBM Security Role & Policy

Läs mer

Konfigurering av inloggning via Active Directory

Konfigurering av inloggning via Active Directory Konfigurering av inloggning via Active Directory Här följer en konfigureringsanvisning för inloggning via Active Directory i Hogia Personal Business Manager. Innehåll Systemkrav... 2 Operativsystem...

Läs mer

BITA projektet. Brukarcentrerat IT stöd för personlig Assistans

BITA projektet. Brukarcentrerat IT stöd för personlig Assistans BITA projektet Brukarcentrerat IT stöd för personlig Assistans Bakgrund LSS/LASS projektet Förstudie med grundlig genomgång av (14) kommuners processer inom LSS/LASS Processkartläggning, målanalys, problemanalys,

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck MS Lync i en Avaya-miljö Fredrik Norbeck Agenda IPnett Group UC-markanden Microsoft Lync Avaya-perspektiv och alternativ Att tänka på IPnett Group Startades 1999 i Norge av ett antal personer med Nortelbakgrund

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Rev. 2015-02-19 Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Beställarens Intranät Entreprenör ska via

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

Integrationsmöjligheter till Quality ID

Integrationsmöjligheter till Quality ID Integrationsmöjligheter till Quality ID Pulsen AB POSTAL ADDRESS Pulsen Application AB F O Petersons gata 9 421 31 Västra Frölunda Sweden VISITING ADDRESS F O Petersons gata 9 TEL +46 (0)31-709 82 00 FAX

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning KURSUTBUD Pulsen håller utbildingar inom IAM området. Under året håller vi utbildningar i NetIQ Identity Manager och Microsoft Forefront Identity Manager. Utbildningarna hålls i våra utbildningslokaler

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

torsdag 17 oktober 13 IT's a promise

torsdag 17 oktober 13 IT's a promise IT's a promise 2 Enkelt att komma igång med skolfederation och så här olika kan det bli! Nexus Group Patrick Zangaro Pulsen 3 Skolfederation 4 Skolfederation - Är det något att satsa på? Följa med eller

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Bilaga U 3 Nuläge och Volymer Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga U 3 Nuläge och Volymer Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Bilaga U 3 Nuläge och Volymer Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se. Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com

Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se. Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com Norrköpings kommun En del i Fjärde storstadsregionen 129 500 invånare 8 500 anställda 20 000 elever IT-infrastruktur

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement)

Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement) PM 2009:55 RI (Dnr 317-211/2009) Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 1.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Säker informationshantering

Säker informationshantering Säker informationshantering Robert Malmgren rom@romab.com +46-708330378 Electronic copies of the slides available at http://www.romab.com/documents.html Säker informationshantering.finns det? Robert Malmgren

Läs mer

Single Sign-On internt och externt

Single Sign-On internt och externt Single Sign-On internt och externt Lars Nikamo Identity and Security Specialist lnikamo@novell.com Sören Pettersson Identity and Security Specialist spettersson@novell.com Agenda Single Sign-On inom verksamheten

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun. Kommits 2010 11 10

Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun. Kommits 2010 11 10 Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun Kommits 2010 11 10 2009 09 07 Karlstad Staden med den glada solen Värmland 280.000 Karlstad 84.000 IT enheten i siffror 7 500 anställda i kommunen Koncerngemensam

Läs mer

Regional IT-samverkan i Östergötland

Regional IT-samverkan i Östergötland Regional IT-samverkan i Östergötland Seminarium 6:1 Föreläsare Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Regional IT-samverkan i Östergötland Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Vad är IT-e? Ett samarbetsnätverk

Läs mer

Behörighetssystem. Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det

Behörighetssystem. Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det Behörighetssystem Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det Systemet måste kunna registrera vilka resurser, d v s data och databärande

Läs mer

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy HSA Anslutningsavtal HSA-policy Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Projektet Windows 10 och molnet. Leif Lagebrand 2016-04-13

Projektet Windows 10 och molnet. Leif Lagebrand 2016-04-13 Projektet Windows 10 och molnet Leif Lagebrand 2016-04-13 Syfte - mål Projektdirektiv: Administration av datorer och mobila enheter med Microsofts verktyg i molnet Projektet ska beskriva fördelar, nackdelar

Läs mer

Åtgärdsplan. CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm

Åtgärdsplan. CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm Åtgärdsplan CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Funktionen CRL... 3 1.3 Funktionen OCSP... 3 1.4 Rekommendationer... 3 1.5 Förkortningar

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Kerberos baserad Single Sign On, tillämpningsexempel

Kerberos baserad Single Sign On, tillämpningsexempel Kerberos baserad Single Sign On, tillämpningsexempel För att logga in i en webbapplikation med hjälp av en AD baserad autentisering behöver alla komponenter anpassas för detta. Denna instruktion skall

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

OneDrive/SharePoint. Innehåll

OneDrive/SharePoint. Innehåll OneDrive/SharePoint Det här dokumentet innehåller instruktioner och rekommendationer om hur man på bästa sätt arbetar med filer och dokument i Office 365 OneDrive och SharePoint. Innehåll OneDrive/SharePoint...

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

ekorren e-tjänst Teknisk målbild

ekorren e-tjänst Teknisk målbild e-tjänst Teknisk målbild Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. MÅLBILD... 3 3.1 SKALBARHET... 3 4. ARKITEKTUR... 5 4.1 DATALAGRING... 5 4.2 ÖVERSIKTSBILD FÖR ARKITEKTUR...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Karlstads kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Diarie 9708-12 Ansvarig upphandlare Anders Lindsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer