Teknisk kravspecifikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk kravspecifikation"

Transkript

1 Teknisk kravspecifikation Tjänstemotorcyklar för Polisen, Trafikverket och Försvarets Materielverk Polismyndigheten, Utvecklingsavdelningen Bilaga 1

2 SPECIFIKATION 2 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA KRAV OCH INFORMATION HUVUDLEVERANTÖRSANSVAR ALLMÄNT OM KATEGORIER OCH UTFÖRANDE Kategori A, Landsvägscykel Kategori B, Tung allroundmotorcykel Kategori C, Lätt allroundmotorcykel UTFÖRANDEN Standardmotorcykel Utryckningsregistrerad polismotorcykel med grafisk dekor Utryckningsregistrerad polismotorcykel i civilt utförande Motorcykel för Trafikverkets förarprövare Militär motorcykel TEKNISK FÖRVALTNING Myndigheternas förvaltning Option om supportåtagande Integrerat Logistikstöd (ILS) till Försvarets Materielverk TEKNISKA KRAV GEMENSAMMA KRAV FÖR SAMTLIGA KATEGORIER OCH UTFÖRANDEN Typgodkännande och registrering Serviceintervall Motorer, bromsar och säkerhetsutrustning Komfort Vibrationer Batteriladdare Däck och fälgar Fordonsnavigator Fjärrljus KRAV PÅ LANDSVÄGSMOTORCYKEL AV KATEGORI A I SAMTLIGA UTFÖRANDEN Motorer, bromsar och säkerhetsutrustning Komfort KRAV PÅ TUNG ALLROUNDMOTORCYKEL AV KATEGORI B I SAMTLIGA UTFÖRANDEN Motorer, bromsar och säkerhet Komfort KRAV PÅ LÄTT ALLROUNDMOTORCYKEL AV KATEGORI C I SAMTLIGA UTFÖRANDEN Motorer, bromsar och säkerhet Komfort SÄRSKILDA KRAV FÖR UTRYCKNINGSREGISTRERADE POLISMOTORCYKLAR I ALLA KATEGORIER OCH UTFÖRANDEN Polisiärt elsystem Kablage och kontaktdon Grafisk profil Larmanordning Ljustuta (helljusblink) Rakelradio Genomsnittshastighetsmätare Video Sjukvårdsutrustning Toppbox och packväskor SÄRSKILDA KRAV FÖR MOTORCYKEL FÖR TRAFIKVERKETS FÖRARPRÖVARE Färger och säkerhetsreflexer SÄRSKILDA KRAV FÖR MILITÄRMOTORCYKEL Motorcykelns utformning KRAV PÅ GRAFISK PROFIL KRAV PÅ LARMANORDNINGAR PÅ POLISMOTORCYKEL KRAV PÅ RAKELINSTALLATION PÅ POLISMOTORCYKEL KRAV PÅ GENOMSNITTSHASTIGHETSMÄTARE PÅ POLISMOTORCYKEL KRAV PÅ VIDEOINSTALLATION PÅ POLISMOTORCYKEL POLISMYNDIGHETENS FÖRVALTNING UTRUSTNINGSKRAV FÖR MILITÄRMOTORCYKEL TEKNISK UTVÄRDERING AV TJÄNSTEMOTORCYKLAR INTEGRERAT LOGISTIKSTÖD (ILS) TILL FMV teknisk kravspecifikation

3 SPECIFIKATION 3 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version 1 Allmänna krav och information Denna tekniska kravspecifikation är avsedd att definiera de krav vilka ställs på fordonen ämnade ingå i ramavtal. Samtliga krav gäller för komplett fordon inklusive specifik utrustning och med i denna specifikation definierade tillbehör. Kraven är ställda som "ska och börkrav". Samtliga skakrav ska ovillkorligen och utan förbehåll uppfyllas för att leverantören ska komma att antas. I och med att anbudsformuläret undertecknas garanterar leverantören att så är fallet. Uppfyllda börkrav ingår som en del i anbudsutvärderingen. Varje börkrav som leverantören uppfyller ska intygas, detta görs genom att fylla i utvärderingsmallens flik börkravutvärdering. Utvärderingsmallen är i excel format och är en bilaga till denna förfrågan. Observera att varje offererad motorcykelmodell ska specificeras i en egen utvärderingsmall för respektive kategori. Varje börkrav i denna specifikation är viktat med 1, 3 eller 5 poäng som delas ut per uppfyllt börkrav. Antalet poäng är beroende av kravets verksamhetsnytta. Ett börkrav som inte är uppfyllt ger 0 poäng. Summan av börkravspoäng ingår i den slutliga utvärderingen av anbudet vilket framgår av anbudsförfrågan. De börkrav som kravställs som tillval ska prissättas i utvärderingsmallen enligt vad som är förtryckt i prisunderlaget. Övriga utrustningstillval som leverantören erbjuder till den offererade motorcykelmodellen kan också specificeras och prissättas i prisunderlaget. Tillval ingår dock inte i anbudsutvärderingen. 1.1 Huvudleverantörsansvar Leverantören ska ha ett övergripande systemansvar för den komplett utrustade motorcykeln inklusive all utrustning som ingår i denna kravspecifikation inklusive bilagor. Om inget annat sägs ska leverantören själv eller genom underleverantörer anskaffa, installera och driftsätta samtliga system och utrustning i enlighet med kraven i denna specifikation. 1.2 Allmänt om kategorier och utförande Tjänstemotorcyklar delas in i tre olika kategorier motorcyklar med olika primära användningsområden. Varje kategori delas vidare in i olika utföranden, vilka utföranden som ska offereras i vilka kategorier framgår av kapitel 1.3. Leverantören kan välja att offerera en eller flera kategorier av tjänstemotorcyklar och inom varje kategori kan leverantören offerera maximalt tre motorcykelmodeller som bäst möter kraven i denna specifikation. Vid utvärderingen kommer sedan en motorcykelmodell i varje kategori att antas. Polisens tjänstemotorcyklar ska kunna levereras i utförandena målat, i civilt utryckningsutförande eller i standardutförande. Trafikverkets tjänstemotorcyklar ska levereras i standardutförande. Försvarsmaktens tjänstemotorcyklar ska levereras i millitärt utförande. teknisk kravspecifikation

4 SPECIFIKATION 4 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version Kategori A, Landsvägscykel a) Landsvägscykelns främsta egenskaper ska vara komfort och prestanda. De främsta användningsområdena och kraven är: att användas i polisens ingripande och trafikövervakning, huvudsakligen på landets huvudvägnät och i stadsmiljö att användas i polisens eskortverksamhet där god prestanda avseende acceleration och bromsegenskaper är nödvändiga att användas inom Trafikverkets förarprovsverksamhet att ha en god prestanda och komfort som klarar körningar långa sträckor i hög hastighet att utan hinder fungera som normalt även vid tomgångskörning och vid lågfartsmanövreringar. b) Motorcykeln ska vara av typ touring eller sporttouring. c) Motorcykeln ska ha mer än 120 hk motoreffekt och handelsbeteckningen för cylindervolymen ska vara minst 1100 cm3. Produktblad ska bifogas anbudet. d) Motorcykeln ska vara en mycket trygg, säker, funktionell och mycket komfortabel arbetsplats under ett representativt arbetspass enligt definition i bilaga 10. e) Motorcykeln ska erbjuda en upprätt bekväm körställning för föraren. f) Denna kategori ska offereras i utförandena utryckningsregistrerad polismotorcykel med grafisk dekor, utryckningsregistrerad civil polismotorcykel, Trafikverksmotorcykel samt standardmotorcykel Kategori B, Tung allroundmotorcykel a) Den tunga allroundmotorcykelns främsta egenskaper ska vara flexibilitet för att passa flera olika verksamheter. De främsta användningsområdena och kraven är: att användas i polisens ingripande och trafikövervakning i både stadsmiljö samt på landets huvudvägnät att användas i polisens eskortverksamhet där god prestanda avseende acceleration och bromsegenskaper är nödvändiga att användas i Trafikverkets förarprovsverksamhet att ha en god prestanda och komfort som klarar körningar långa sträckor i hög hastighet att ha en hög markfrigång för att utan hinder klara körning över ex trottoarkanter att kunna ta sig fram i lätt terräng att utan hinder fungera som normalt även vid tomgångskörning och vid lågfartsmanövreringar. b) Motorcykeln ska vara av typ äventyr/allround/allroad. teknisk kravspecifikation

5 SPECIFIKATION 5 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version c) Motorcykeln ska ha mer än 120 hk motoreffekt och handelsbeteckningen för cylindervolymen ska vara minst 1000 cm3. Produktblad ska bifogas anbudet. d) Motorcykeln ska vara en trygg, säker och mycket komfortabel arbetsplats under ett representativt arbetspass enligt definition i bilaga 10. e) Motorcykeln ska erbjuda en upprätt bekväm körställning för föraren. f) Motorcykeln ska kunna utrustas med olika slags däck, t ex landsvägsdäck, terrängdäck eller dubbdäck. g) Denna kategori ska offereras i utförandena utryckningsregistrerad polismotorcykel med grafisk dekor, utryckningsregistrerad civil polismotorcykel, Trafikverksmotorcykel samt standardmotorcykel Kategori C, Lätt allroundmotorcykel a) Den lätta allroundmotorcykelns främsta egenskaper ska vara smidighet och rörlighet i stadstrafik och i lätt terräng. De främsta användningsområdena och kraven är: att användas i polisens trafikövervaknings, ingripande och spaningsverksamhet i främst stadsmiljö och därmed vara extra lämpad för körning i stadstrafik, i tät trafik och köbildning samt i parkområden och i lätt terräng att användas vid polisens utbildningsverksamhet att användas i Trafikverkets förarprovsverksamhet att användas inom Försvarsmaktens varierande förbandstyper, för ordonansuppdrag och för uppdrag/transport med passagerare att vara smidig och enkel att hantera och manövrera i trånga situationer att ha en hög markfrigång för att utan hinder klara körning över ex trottoarkanter att kunna ta sig fram i lätt terräng att vara enkel att kliva av och på att vara försedd med skydd så att den klarar att bli omkullagd utan att fordra dyra reparationer att ha en god motorprestanda och upplevas som kvick att utan hinder fungera som normalt även vid tomgångskörning och vid lågfartsmanövreringar. b) Motorcykeln ska vara av typ äventyr/allround/allroad. c) Motorcykeln ska ha mer än 60 hk motoreffekt och handelsbeteckningen för cylindervolymen ska vara minst 600 cm3. Produktblad ska bifogas anbudet. d) Motorcykeln ska vara en trygg, säker och komfortabel arbetsplats under ett representativt arbetspass enligt definition i bilaga 10. e) Motorcykeln ska erbjuda en upprätt bekväm körställning för föraren. teknisk kravspecifikation

6 SPECIFIKATION 6 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version f) Motorcykeln ska kunna utrustas med olika slags däck, t ex landsvägsdäck, terrängdäck eller dubbdäck. g) Tjänstevikten (torrvikt), i standardutförande exklusive utrustning, får inte överstiga 230 kg. h) Denna kategori ska offereras i utförandena utryckningsregistrerad polismotorcykel med grafisk dekor, utryckningsregistrerad civil polismotorcykel, Trafikverksmotorcykel, militär motorcykel samt standardmotorcykel. 1.3 Utföranden Motorcyklarnas olika utföranden definieras enligt nedan: Standardmotorcykel a) Motorcyklar i detta utförande ska levereras i sitt standardutförande och med originalutrustning enligt denna specifikation, antingen som standard eller mot tilläggsbeställning. b) För motorcyklar i detta utförande gäller inte kraven i kapitlen 2.5, 2.6 och 2.7 samt bilagorna 3 t o m 9 och Utryckningsregistrerad polismotorcykel med grafisk dekor a) Motorcyklar i detta utförande ska ha polisens grafiska profil, levereras med installerad larmanordning och polisradioutrustning samt övrig polisär och standardutrustning enligt denna kravspecifikation. b) För motorcyklar i detta utförande gäller inte kraven i kapitel 2.6 och 2.7 samt bilagorna 9 och Utryckningsregistrerad polismotorcykel i civilt utförande a) Motorcyklar i detta utförande ska levereras med installerad larmanordning och polisradioutrustning samt övrig polisär och standard utrustning enligt denna kravspecifikation men i en för fabrikatet standardfärger. b) För motorcyklar i detta utförande gäller inte kraven i kapitel 2.6 och 2.7 samt bilagorna 3, 9 och Motorcykel för Trafikverkets förarprövare a) Motorcyklar i detta utförande ska levereras i standardutförande, i någon av leverantörens standardkulörer med tillägg för viss grafisk reflexmärkning enligt krav i denna specifikation. b) För motorcyklar i detta utförande gäller inte kraven i kapitel 2.5 och 2.7 samt bilagorna 3 t o m 9 och 11. teknisk kravspecifikation

7 SPECIFIKATION 7 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version Militär motorcykel a) Motorcyklar i detta utförande ska levereras i mörkgrön alternativt svart matt kulör eller likvärdig färg och med utrustning enligt denna kravspecifikation. b) För motorcyklar i detta utförande gäller inte kraven i kapitel 2.5 och 2.6 samt bilagorna 3 t o m Teknisk förvaltning Myndigheternas förvaltning a) Polismyndigheten förvaltar driften av motorcyklarna regionalt/lokalt. Centrala förvaltningskrav, mot vilka leverantören ska svara upp mot, beskrivs i bilaga 8. b) Trafikverkets förvaltning och all administration kring motorcykeln sköts individuellt av det förarprovskontor där motorcykeln registreras. c) Försvarets Materielverk (FMV) förvaltar militära motorcyklar åt Försvarsmakten Option om supportåtagande a) Polismyndigheten ska ha rättighet men inte skyldighet att teckna option om ett supportåtagande för polismyndigheten. Kraven beskrivs i bilaga Integrerat Logistikstöd (ILS) till Försvarets Materielverk a) Erforderliga immateriella rättigheter ska ingå i grundbeställningen. De immateriella rättigheterna ska ingå för det fall leverantören inte vill leverera ett ILS underlag i enlighet med bilaga 11. FMV måste i sådant fall vara i besittning av adekvata uppgifter, och dessutom förfoga rättigheterna till dessa, för att i ett senare upphandlingsförfarande kunna framställa ett komplett ILS underlag för motorcykeln. De absolut nödvändiga immateriella rättigheter innefattar instruktionsbok, service dokumentation (reparationshandbok/service manual: vilka serviceåtgärder som ska göras, hur dem ska göras och vid vilka intervaller), komplett el schema samt reservdelskatalog. b) Hur FMV bygger upp ett ILS underlag framgår av bilaga Tekniska krav 2.1 Gemensamma krav för samtliga kategorier och utföranden Typgodkännande och registrering a) Motorcykeln ska vara typgodkänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG samt vid leverans genomgått enskilt godkännande eller registreringsbesiktning enligt Fordonsförordningen (SFS 2009:211). teknisk kravspecifikation

8 SPECIFIKATION 8 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version b) Motorcykeln ska i färdigt utförande överensstämma med Transportstyrelsens föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar, VVFS 2003:23 inklusive konsoliderade ändringar. c) Motorcykel med larmanordning ska besiktigas som utryckningsfordon. d) Registrering av ägarbyte till myndighetens organisationsnummer/filialnummer ska ske genom leverantörens försorg Serviceintervall a) Serviceintervallet för motorcykeln bör vara minst 600 mil eller max en (1) gång årligen. (1 poäng) b) Serviceintervallet ska vara utformat för den typ av körning som representeras. Även de serviceåtgärder som kan följa av sådan körning ska specificeras, exempelvis kontroll och justering av stötdämpare, fjädring, packboxar etc. c) Leverantören ska ha ett auktoriserat nät av serviceombud med en minsta representation av en verkstad i varje polisregion samt minst en verkstad i Stockholm, Göteborg och Malmö. En specifikation med adress och kontaktuppgifter för verkstäderna ska bifogas anbudet. Polisregionerna ser ut som följande: d) Om motorcykeln kräver ett dagligt underhållsprogram, ska detta specificeras i motorcykelns servicebok eller i bilaga till denna. Detta gäller i synnerhet daglig kontroll av motorns oljenivå och på vilket sätt detta ska kontrolleras för att fordonets motorgaranti ska gälla (ex varm vs kall motor, elektronisk alternativt mekanisk kontroll och motsvarande). teknisk kravspecifikation

9 SPECIFIKATION 9 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version Motorer, bromsar och säkerhetsutrustning a) Motorcykeln ska ha en manuell växellåda. b) Motorcykelns bromsar ska vara dimensionerade för den typ av körning som representeras. Bromssystemet ska kännetecknas av en känsla av trygghet och effektivitet. c) Motorcykeln ska ha låsningsfria bromsar (ABS). d) Motorcykelns frambromsar bör ha dubbla bromsskivor. (5 poäng) Komfort a) Värmehandtag ska installeras. b) Motorcykelns koppling och bromsreglage ska vara justerbara. c) Motorcykeln ska ha passagerarsadel. d) Motorcykelns sadel bör kunna ställas om för olika sitthöjder, alternativ bör olika sadlar för olika sitthöjder kunna beställas som tillval. (5 poäng) e) Samtliga komponenter och utrustningar ska vara anpassade och monterade så att de klarar fordonets maximala hastighet. f) Växelförarens läge bör vara justerbart. (3 poäng) g) Fotbromspedalens läge bör vara justerbart. (3 poäng) Vibrationer a) Vibrationsnivån i handtag och fotstöd ska uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrift om vibrationer (AFS 2005:16) och får inte överskrida 2,5 m/s² för hand och armvibrationer samt 0,5 m/s² för helkroppsvibrationer under en representativ arbetsdag, definierad enligt bilaga 10. b) På begäran av myndigheten ska överensstämmelsen av kraven verifieras av ackrediterat laboratorium. Mätmetoder ska överensstämma med AFS 2005:16. c) Kostnaden för sådan verifiering kommer att bekostas av myndigheten och bokas även genom myndighetens försorg. d) Leverantören ska vara beredd att ställa ett fordon tillgängligt för verifieringen och även ansvara för transporten till och från laboratoriet, exempelvis SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. teknisk kravspecifikation

10 SPECIFIKATION 10 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version Batteriladdare a) En batteriladdare ska offereras som tillval. b) Batteriladdaren ska vara av sådan typ att motorcykeln kan vara ansluten en längre tid utan problem. c) Det ska vara möjligt underhållsladda motorcykelns batteri utan krav på att annan utrustning eller kåpor behöver demonteras Däck och fälgar a) Motorcykeln ska levereras med däck med hastighetsklass som motsvarar motorcykelns topphastighet. b) Däck för landsvägskörning ska ha utmärkt grepp även i vått väglag. c) Motorcyklar av typen allround/äventyr/allroad ska kunna beställas med landsvägsdäck, däck som är anpassade för offroadkörning eller som är en kombination för både landsväg och offroadkörning. d) Motorcyklar av typen allround/äventyr/allroad ska kunna förses med dubbade vinterdäck. e) Leverantör ska med anbudet bifoga en däckrekommendation där de däckfabrikat och dimensioner som anses uppfylla kraven bäst redovisas utifrån motorcykelns kategori Fordonsnavigator a) En fordonsnavigator ska offereras som tillval. b) Fordonsnavigatorn ska vara anpassad för motorcykelbruk. c) Navigatorn ska vara vinklingsbar eller på annat sätt förhindra att föraren riskerar att bländas av solreflexer genom displayen. Navigatorn får heller inte skymma motorcykelns instrumentering. d) Om navigatorn är löstagbar ska den kunna låsas fast i sin hållare med nyckel eller motsvarande. e) Som tillval bör ett system offereras där mottagna textmeddelanden till Rakelmobilen som innehåller en GPS koordinat (i SWEREF 99) automatiskt kan läggas in som destination i fordonsnavigatorn. Systemet ska beskrivas i en bilaga till anbudet. (3 poäng) Fjärrljus a) Fjärrljusstrålkastare bör offereras som tillval. (3 poäng) Kraven nedan ska i sådana fall uppfyllas. b) Fjärrljusstrålkastare ska bestå av två Xenon eller LED lampor som monteras på var sin sida om motorcykelns centrumlinje. c) Fjärrljusstrålkastarna ska vara så inkopplade att de samverkar med motorcykelns helljus. d) Ljusräckvidden ska vara minst 45 meter mätt vid 3 lux. e) Lampan ska ha täthetsklass lägst IP68. teknisk kravspecifikation

11 SPECIFIKATION 11 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version 2.2 Krav på Landsvägsmotorcykel av kategori A i samtliga utföranden Motorer, bromsar och säkerhetsutrustning a) Motorcykeln ska ha funktion för antispinn. b) Motorcykelns aktionsradie ska vara minst 300 km på en tank. Kravet avser bränsleförbrukning vid normal blandad körning och ska framgå av produktblad som bifogas anbudet. c) Motorcykeln ska ha centralstöd. d) Motorcykeln bör ha kardandrift. (5 poäng) e) Motorcykelns torrvikt bör inte överstiga 280 kg. (5 poäng) f) Motorcykeln bör vara utrustad med MSC (Motorcycle Stability Control). (3 poäng) g) Motorcykeln bör vara utrustad med DRL ljus (Day Running Light) med LED lyktor. (3 poäng) h) Halv och helljusstrålkastare bör vara av Xenon typ eller LED, alternativt bör sådana ljus offereras som tillval. (3 poäng) i) Elektriskt justerbar fjädring bör offereras som tillval. (3 poäng) j) Motorcykeln bör vara utrustad med automatiskt däcktryckskontroll (TPMS) som varnar om däcktrycket hastigt sjunker. (3 poäng) k) Som tillval bör ett skydd, såsom ex motorbågar eller cylinderskydd, för vitala utsatta motordelar eller transmission offereras. Om ingen risk för skada finns t ex till följd av motorcykelns utformning och konstruktion anses kravet uppfyllt. (5 poäng) Komfort a) Motorcykelns utformning ska vara sådan att föraren, avseende över och underkroppen, har ett bra vind och regnskydd under körning. b) Motorcykeln ska ha en vindruta. c) Motorcykeln ska ha elektronisk farthållare. Alternativt ska gashandtaget vara försett med låsanordning som medger semestergasfunktion. d) Två sidomonterade packväskor ska monteras. e) Vindrutan bör vara elektriskt höj och sänkbar. (3 poäng) f) Värmesadel bör offereras som tillval. (1 poäng) g) Motorcykelns utformning bör ge ett vindavvisande skydd för förarens händer, alternativ bör handtagen förses med separata skydd. (3 poäng) teknisk kravspecifikation

12 SPECIFIKATION 12 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version 2.3 Krav på Tung allroundmotorcykel av kategori B i samtliga utföranden Motorer, bromsar och säkerhet a) Motorcykeln ska ha funktion för antispinn. b) Motorcykeln ska ha centralstöd. c) Motorcykeln bör ha kardandrift. (5 poäng) d) Motorcykeln bör vara utrustad med MSC (Motorcycle Stability Control). (3 poäng) e) Motorcykeln bör vara utrustad med DRL ljus (Day Running Light) med LED lyktor. (3 poäng) f) Halv och helljusstrålkastare bör vara av Xenon typ eller LED alternativt offereras som tillval. (3 poäng) g) Elektronisk justerbar fjädring bör offereras som tillval. (3 poäng) h) Motorcykelns aktionsradie bör vara minst 250 km på en tank. Kravet avser bränsleförbrukning vid normal blandad körning och ska framgå av produktblad som bifogas anbudet. (5 poäng) i) Motorcykeln bör vara utrustad med automatiskt däcktryckskontroll (TPMS) som varnar om däcktrycket hastigt sjunker. (3 poäng) j) För att skydda motorn, transmissionen och andra vitala detaljer mot skador bör skyddande bågar eller motsvarande skydd monteras. (5 poäng) k) Motorcykeln bör vara utrustad med en s.k. hasplåt som skyddar motorns vitala delar mot skador vid terrängkörning. (5 poäng) l) Motorcykeln bör ha ekerfälg, antingen som standard eller kunna beställas som tillval. (3 poäng) Komfort a) Vindrutan ska vara justerbar. b) Motorcykeln ska ha elektronisk farthållare. Alternativt ska gashandtaget vara försett med låsanordning som medger semestergasfunktion. c) Två sidomonterade packväskor ska offereras som tillval. d) Värmesadel bör offereras som tillval. (1 poäng) e) Motorcykelns utformning bör ge ett vindavvisande skydd för förarens händer, alternativ bör handtagen förses med separata skydd. (3 poäng) f) Motorcykeln bör, som tillval, även offereras i en sänkt variant med lägre sitthöjd. (5 poäng) teknisk kravspecifikation

13 SPECIFIKATION 13 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version 2.4 Krav på Lätt allroundmotorcykel av kategori C i samtliga utföranden Motorer, bromsar och säkerhet a) Antispinn bör offereras som ett tillval. (5 poäng) b) Motorcykeln bör vara utrustad med DRL ljus (Day Running Light) med LED lyktor. (1 poäng) c) Motorcykelns aktionsradie bör vara minst 200 km på en tank. Kravet avser bränsleförbrukning vid normal blandad körning och ska framgå av produktblad som bifogas anbudet. (3 poäng) d) Motorcykeln bör vara utrustad med automatiskt däcktryckskontroll (TPMS) som varnar om däcktrycket hastigt sjunker. (3 poäng) e) Centralstöd bör offereras som tillval. Centralstöd ska inte vara monterat som standard. (3 poäng) f) Motorcykeln bör inte vara försedd med utstickande plastdetaljer eller andra detaljer som vid en omkulläggning riskerar orsaka höga reparationskostnader och stillestånd. (3 poäng) g) För att skydda motorn, transmissionen och andra vitala detaljer mot skador bör skyddande bågar eller motsvarande skydd monteras. (5 poäng) h) Motorcykeln bör vara utrustad med en s.k. hasplåt som skyddar motorns vitala delar mot skador vid terrängkörning. (5 poäng) i) Kraschpuckar bör offereras som tillval. (3 poäng) j) Motorcykeln bör ha ekerfälg, antingen som standard eller kunna beställas som tillval. (3 poäng) k) Ett skydd för skador på broms och kopplingshandtag vid eventuell vältning bör offereras som tillval. (3 poäng) Komfort a) Två sidomonterade packväskor ska offereras som tillval. b) Motorcykeln bör ha en vindruta. (1 poäng) c) Motorcykeln bör, som tillval, även offereras i en sänkt variant med lägre höjd. (5 poäng) teknisk kravspecifikation

14 SPECIFIKATION 14 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version 2.5 Särskilda krav för utryckningsregistrerade polismotorcyklar i alla kategorier och utföranden Polisiärt elsystem a) En huvudbrytare som bryter spänningen till samtliga förbrukare i den polisiära påbyggnationen ska installeras. b) Det ska vara möjligt att låsa brytarfunktionen för att förhindra manövrering av misstag. c) Motorcykelns batterikapacitet ska vara så dimensionerad att motorn kan vara avstängd i minst 30 minuter med aktiverat blåljus och Rakelradio utan att detta påverkar möjligheten att starta motorn. Kravet gäller ett batteri i normalkondition. d) En spänningsövervakning ska vara installerad som bryter spänningen till alla polisiära effektförbrukare när den nominella batterispänningen sjunker till sådan nivå att motorstart inte kan göras. Kravet gäller ett batteri i normalkondition Kablage och kontaktdon a) All installation ska göras omsorgsfullt. b) Komponenter, styrsystem och motsvarande som ingår i den polisiära byggnationen ska vara försedda med kontaktdon godkända för automotivinstallationer. c) Alla kontaktdon och utrustning tillhörande styrsystemet ska vara tätat mot damm och fukt. d) Kablar till kontaktdon ska vara dragavlastade. e) All kabeldragning ska vara väl skyddade och förlagda i kabelstrumpor och därigenom klara vatten, smuts och värme. f) All installation som fastskruvas på motorcykeln ska ske med hjälp av låsmuttrar, loctite eller motsvarande så att dessa inte kan vibrera loss under motorcykelns livscykel Grafisk profil a) Utryckningsregistrerade motorcyklar i utformning med grafisk dekor ska uppfylla krav i bilaga Larmanordning a) En larmanordning med ljus och ljud ska installeras. b) En stoppljusanordning ska installeras. c) Installation ska ske i överensstämmelse med krav i bilaga Ljustuta (helljusblink) a) Ljustuta ska installeras i enligt med krav i bilaga 4. teknisk kravspecifikation

15 SPECIFIKATION 15 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version Rakelradio a) En komplett radioinstallation för Rakel ska offereras. b) All radioinstallation ska ske i överensstämmelse med krav i bilaga Genomsnittshastighetsmätare a) Installation av en genomsnitthastighetsmätare inklusive förstagångsverifiering ska offereras som tillval. b) Kostnad för förstagångsverifiering ska ingå men redovisas separat. c) Installation ska ske i överensstämmelse med krav i bilaga Video a) Videosystem ska inte offereras. b) Vad gäller krav på framtida videosystem på motorcyklar framgår av bilaga Sjukvårdsutrustning a) En motorcykelanpassad sjukvårdsutrustning för motorcyklar 1 ska levereras. b) Väskans storlek, i packat utförande, får inte överstiga 16 x 12 x 8 cm. c) Innehållet i väskan ska minst vara: Coflex trauma bandage H&H Primed Gauze - Skyddshandske Nitril XL Ansiktsduk Plåster d) Sjukvårdsväskan ska fästas i toppboxen, exempelvis med kardborreband, på lämplig väl åtkomlig plats. 1 Exempelvis Ferno Norden artikelnummer SWR eller likvärdig produkt. teknisk kravspecifikation

16 SPECIFIKATION 16 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version Toppbox och packväskor a) Motorcykeln ska ha en toppbox monterad. Toppboxen ska vara väl förankrad eller fastskruvad i motorcykeln som förhindrar att den oavsiktligt kan lossna även vid utryckningskörning på dåliga vägar eller i terräng. b) Montering av polisiär utrustning, polisradio i toppboxen ska göras omsorgsfullt och på sådant sätt att minimalt utrymme tas i anspråk och påverkar övriga lastmöjligheter så lite som möjligt. Särskild vikt ska läggas vid att toppboxen i första hand är avsedd till att medföra egen last, att all monterad utrustning sitter väl förankrat i väskan och vara skyddad mot nötning. Allt kablage ska vara väl förankrat och skyddat. c) Ett 12V eluttag (ciggarettuttag) ska monteras i toppboxen för möjlighet att ansluta laddare till bärbar dator, mobiltelefon eller motsvarande. Uttaget ska endast vara spänningssatt när tändningen är på. d) Sidoväskor ska vara demonterbara utan krav på verktyg. e) En lastad sidoväska ska kunna öppnas utan att lastad utrustning, dokumentation, pärmar och motsvarande faller ut ur väskan. f) Sidoväskorna ska ha sådan storlek att, när de är monterade på föreskrivet sätt, inte ökar fordonets totala bredd utöver styrets bredd. g) Under ett arbetspass ska polismannen kunna medföra blankettpärmar (A4), besiktningspärmar (A4), ordningsbotpärmar (A5), kartmateriel, sjukvårdsväska, alkometer Dräger och viss personlig utrustning såsom vattenflaskor, vissa extra kläder och handskar. h) Utrustningens vikt ska beräknas till sammanlagt 10 kg. i) Toppmatade sidoväskor, d v s där väsklocket öppnas uppifrån, bör offereras som tillval. (3 poäng) 2.6 Särskilda krav för motorcykel för Trafikverkets förarprövare Färger och säkerhetsreflexer a) Trafikverkets motorcyklar ska levereras i någon av motorcykelns standardfärger. Färgen bestäms vid avrop. b) På sidopackväskor, på vindkåpans sidor och på den främre stänkskärmen ska gula reflexer av fabrikat Reflexite VC612 Flexibright monteras. Syftet med reflexerna är att öka synbarheten i trafikmiljön. c) Backspeglar ska förses med markeringstape i röd fluoricerande färg (Scotchal 3474 eller likvärdig). d) Monteringskrav enligt punkt 3.2 i bilaga 3 ska beaktas. Den slutliga utformningen av dekorsättningen ska beslutas i samråd med Trafikverket. teknisk kravspecifikation

17 SPECIFIKATION 17 (17) Upprättad av Datum Diarienr Version 2.7 Särskilda krav för militärmotorcykel Motorcykelns utformning a) Motorcykeln ska utrustas och i övrigt vara konfigurerad i enlighet med krav i bilaga 9. b) Samtliga levererade motorcyklar som omfattas av samma beställning ska ha samma utformning och konfiguration. Årsmodellsberoende skillnader som inte påverkar Form Fit Function ska konfigurationsstyras av leverantören. c) Motorcykeln ska kunna visa tiden, varvtalet och köravståndet i instrumenteringen. d) Motorcykeln ska vara utrustad broms, kopplings och gasreglage som kan hanteras med vinterhandskar (motsvarande arméns vinterhandske). e) Motorcykeln bör vara utrustad med in/nedfällbara backspeglar, för att underlätta lastning/stuvning och minimera skador. (5 poäng) f) Motorcykeln bör kunna lastsäkras vid olika typer av land, flyg och sjötransporter. (5 poäng) g) Föraren bör själv kunna byta trasiga glödlampor och säkringar med hjälp av medföljande verktyg. (3 poäng) h) Motorcykeln bör vara försedd med ett startnyckelsystem som inte är kodat. (3 poäng) i) Motorcykeln bör kunna startas och framföras med urladdat batteri. (3 poäng) j) Motorcykeln bör vara utrustad med färddator. (1 poäng) k) Motorcykel bör kunna strypas för att klassas in som A2 enligt gällande körkortsklasser (35kW och högst 0,2 kw/kg). (1 poäng) Kravbilagor: 3. Krav på grafisk profil 4. Krav på larmanordningar på polismotorcykel 5. Krav på Rakelinstallation på polismotorcykel 6. Krav på genomsnittshastighetsmätare på polismotorcykel 7. Krav på videoinstallation på polismotorcykel 8. Polismyndighetens förvaltning 9. Utrustningskrav för militärmotorcykel 10. Teknisk utvärdering av tjänstemotorcyklar 11. Integrerat Logistikstöd (ILS) till FMV teknisk kravspecifikation

18 SPECIFIKATION 1 (2) 3 Krav på grafisk profil INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 KRAV PÅ GRAFISK PROFIL Allmänt Material och installationskrav Övriga dekaler POLIS text och statsvapen Rakelanropsnummer Temporära dekaler Allmänt a) Polisen grafiska profil består av ett blått och gult mönster i överensstämmelse med skrivelsen Polisens grafiska profil ISBN utgiven i maj b) Leverantören ska observera att den grafiska profilen genomgår en översyn inför Polisens ombildande till en ny Polismyndighet och nya bestämmelser kan komma att gälla. c) Fordonets färg, där grafisk profil ska påklistras, ska i väsentliga delar vara vit. d) Utformningen av den grafiska profilen ska godkännas av polismyndigheten. Godkännandet fås genom att motorcykeln först uppmallas, avfotograferas och därefter tillställs till myndigheten för granskning. När mallen godkänts får inga ändringar göras utan att dessa först godkänts av myndigheten. 3.2 Material och installationskrav a) All grafisk dekor ska vara av fabrikat Reflexite VC612 Flexibright. b) Backspeglar ska förses med markeringstape i röd fluoriserande färg (Scotchal 3474 eller likvärdig). c) Fordonets dekor ska utföras enligt mall som godkänts av polismyndigheten. d) Montering av dekaler ska göras med stor omsorg och efter dekorleverantörens anvisningar. Bilaga 3 Grafisk Profil

19 SPECIFIKATION 2 (2) e) Vid montage ska leverantören säkerställa: 1) att dekoren är monterad åt rätt håll (vertikalt jmf horisontalt) på väl rengjort underlag 2) att dekorens kanter är förslutna mot underlaget 3) att inga luftbubblor bildas under dekoren 4) att dekorens kanter inte är frasade. 3.3 Övriga dekaler POLIS text och statsvapen a) En blå skylt med texten POLIS i vit färg ska i första hand placeras på toppboxens baksida. Bokstävernas höjd ska vara så stora. b) I andra hand ska skylten placeras under registreringsskylten. c) En dekal med texten POLIS i blå färg ska placeras på motorcykelns sida. Dekalen ska placeras så att den inte skyms av exempel förarens ben under färd. Storleken på bokstäverna ska anpassas till utrymmet. d) På fordonets vardera sida ska ett statsvapen placeras. Placeringen ska vara i omedelbar närhet till textdekalen POLIS. e) Texten POLIS i vit färg mot blå bakgrund ska placeras på vindrutans nedre kant. Bokstävernas höjd ska vara ungefär 100 mm Rakelanropsnummer a) Ett anropsnummer för Rakel med 6 siffror i vit färg och i syntax ska placeras på vindrutan eller motsvarande plats. b) Ett anropsnummer för Rakel med 6 siffror i syntax ska placeras på toppboxens baksida. c) Siffrornas höjd ska vara ungefär 50 mm. 3.4 Temporära dekaler a) En motorcykel som levereras i civilt utförande bör ha sådan utformning att dekaler med texten POLIS temporärt kan fastsättas på motorcykelns sidor, vindruta och toppbox. (1 poäng) Bilaga 3 Grafisk Profil

20 SPECIFIKATION 1 (4) 4 Krav på larmanordningar på polismotorcykel INNEHÅLLSFÖRETECKNING 4 KRAV PÅ LARMANORDNINGAR PÅ POLISMOTORCYKEL Allmänt Blåljuslyktor Stoppljus Ljustuta (helljusblink) Elektrisk siren Airhorn signal Manövrering och indikering Symboler Allmänt a) Samtliga larmordningar ska vara accepterade av Polismyndigheten. b) Samtliga lyktor ska vara typgodkända enligt överensstämmelse med 17 kapitlet i VVFS 2003:23 inklusive konsoliderade ändringar och med tilllägg av eventuellt utfärdade dispenser. 4.2 Blåljuslyktor a) Lyktor för blåljus ska installeras så att larmanordningen är väl synlig 360 runt om motorcykeln. a) Lyktorna ska vara uppbyggda av högpresterande LED teknik. b) Framåtriktat blåljus ska bestå av två lyktor som monteras högt på motorcykeln, exempelvis på backspeglar eller handtagsskydd. Lyktan ska vara av typen Wheelen ION eller motsvarande. c) Bakåtriktat blåljus ska bestå av två lyktor som placeras under toppbox eller motsvarande plats. Lyktan ska vara av typen Wheelen ION eller motsvarande. d) Ett sidoriktat blåljus ska monteras på motorcykelns vardera främre och bakre sidan, totalt fyra lyktor. Lyktan ska vara av typen Wheelen Vertex eller motsvarande med bred spridningsvinkel. e) Med hjälp av en strömställare ska det vara möjligt att enskilt stänga av det framåtriktade alternativt de bakåtriktade blåljuslyktorna. Bilaga 4 Larmanordningar

21 SPECIFIKATION 2 (4) 4.3 Stoppljus a) En polisstoppanläggning ska installeras. b) Polisstoppanläggningen ska bestå av en eller två framåtriktade lyktor med rött resp. blått ljus. Lyktan ska vara en högpresterande LED lykta med fast sken med minst storlek motsvarande fyra LED linser. c) Den röda lyktan ska vara placerad till vänster om den blå lyktan, sett i färdriktning. d) När stoppljusanläggningens strömställare ställs i läge på ska anläggningen först läggas i ett s.k. beredskapsläge vilket innebär att anläggningen inte aktiveras men är redo att användas. e) Aktivering av stoppanläggningens sekvens ska göras genom motorcykelns knapp för signalhorn. f) Vid aktiveringen av stoppljusanläggningen ska nedan specificerad sekvens initieras och fullföljas: Tid (sek) Sekvens: 0 10 Helljus eller fjärrljus blinkar 6 ggr. Blå och röd lykta i stoppljusanläggningen blinkar växelvis med en frekvens om 1 Hz. Bakåtriktat blåljus blinkar Röd stopplykta lyser med fast sken. Blå stopplykta blinkar med en frekvens om 1 Hz. Bakåtriktat blåljus blinkar. 30 Allt blåljus blinkar. Röd och blå stopplykta är släckt. g) När sekvensen fullföljts ska allt blåljus blinka fram tills att strömbrytaren för stoppljusanläggningen slås av. h) Om fordonets signalhorn ånyo trycks in ska stoppsekvensen starta om, dock endast så länge som strömbrytaren är i läge på. 4.4 Ljustuta (helljusblink) a) I kombination till den ordinarie larmanordningens funktion och inkoppling ska en semiautomatisk funktion för fordonets ljustuta kunna aktiveras, s.k. helljusblink. b) Ljustutan ska inte aktiveras automatiskt vid start av larmanordning, såvida inte avsedd strömställare ställts i läge på. c) Ljustutans inkoppling ska uppfylla krav enligt 17 kap 6 i VVFS 2003:23 eller enligt annat direktiv. d) Om motorcykelns tekniska system inte tillåter att ljustutan ansluts till fordonets ordinarie helljusstrålkastare, ska funktionen istället samverka med installerade fjärrljustrålkastare. Bilaga 4 Larmanordningar

22 SPECIFIKATION 3 (4) 4.5 Elektrisk siren a) En elektrisk siren ska installeras. b) Sirenhögtalare ska vara gemensam för båda tonhöjderna c) Sirenhögtalare ska monteras så högtalarna är väl skyddad mot mekanisk påfrestning. d) Aktivering av sirenen ska samtidigt aktivera motorcykelns blåljus. e) Anläggningen ska kunna avge hög och låg tonhöjd samt glidande tonhöjd, s.k. YELP signal. f) Aktivering av YELP signal ska göras med motorcykelns knapp för signalhornet. 4.6 Airhorn signal a) Som ett komplement till motorcykeln ordinarie tuta ska en s.k. airhornsignal kunna aktiveras om fordonets blåljusanläggning är aktiverad. b) Aktiveringen av airhorn signalen ska ske genom att motorcykelns knapp för signalhorn hålls intryck i minst 2 sekunder och därefter ljuda så länge som knappen hålls intryckt. c) Airhorn signalen ska även aktiveras när motorcykelns stoppljusanläggning aktiveras om knappen för signalhornet hålls intryckt mer än 2 sekunder och ljuda så länge knappen hålls intryckt. 4.7 Manövrering och indikering a) Manövrering med knappströmställare ska vara anpassade för motorcykelbruk. b) Knapparna ska erbjuda grovmotorisk funktion som ska kunna hanteras med motorcykelhandskar. Knapparna ska ha en god tryckkänsla. c) Strömställarna ska vara en tvålägesbrytare (ON/OFF) förutom funktionen för avstängning fram eller bak som ska vara en trelägesbrytare (FRAM/ALLT/BAK). d) Strömställare för blåljus, siren och stoppljus ska monteras samlade och enkla att nå under färd. e) Strömställare för styrning av framåt och bakåtriktat blåljus samt ljustuta bör vara monterade på styret eller motsvarande plats väl åtkomlig för föraren. (5 poäng) f) När en funktion är aktiverad ska detta indikeras på ett för föraren tydligt sätt, exempelvis med hjälp av en LED display eller liknande lösning. Indikeringen ska vara funktionell i såväl solljus som nattetid. Bilaga 4 Larmanordningar

23 SPECIFIKATION 4 (4) 4.8 Symboler a) Varje strömställare ska ha en standardiserad symbol enligt krav i detta kapitel. b) Symbolerna ska vara bakgrundsbelysta. c) Det ska tydligt framgå vilken strömställare som manöverar vilken funktion. d) Symbolen för blåljus och siren ska vara: Vit symbol mot blå bakgrund e) Symbolen för blåljus ska vara: Vit symbol mot blå bakgrund f) Symbolen för helljusblink ska vara: Vit symbol mot gulbrun bakgrund g) Symbolen för endast framåtriktat blåljus ska vara: Vit symbol och text mot blå bakgrund h) Symbolen för endast bakåtriktat blåljus ska vara: Vit symbol och text mot blå bakgrund i) Symbolen för stoppljusanläggningen ska vara: Vit symbol mot lila bakgrund Bilaga 4 Larmanordningar

24 SPECIFIKATION 1 (8) 5 Krav på radioinstallation på polismotorcyklar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 KRAV PÅ RADIOINSTALLATION PÅ POLISMOTORCYKLAR Allmänt Polisens radiosystem Installationsalternativ Hjälmar Generella installationskrav Hjälmanslutning Sändningstangent GSM telefonens funktion Krav på antenninstallation Antenner till radioutrustning GPS antenn Radioavstörning och drifttagning Elektromagnetisk kompabilitet EMC Intyg Leverantörens ansvar vid störningsproblem Drifttagning innan leverans Servicedokumentation över radioinstallationen Allmänt Polisens radiosystem a) Polisen är en användare av det nationella radiosystemet Rakel som bygger på Tetra teknik i frekvensbandet MHz. Systemet förvaltas av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. b) Polismyndigheten upphandlar ramavtal för inköp av mobilstationer och tillbehör. c) För närvarande används Rakelmobilstationer av fabrikat/modell Sepura SRG med installation för motorcykelbruk. d) Analog radioutrustning ska inte installeras Installationsalternativ Varianter av Rakelinstallation a) Följande alternativ av installation ska offereras: 1 Rakel Sepura SRG 2 Rakel Sepura SRG samt GSM telefon 3 Ingen fast Rakelinstallation Bilaga 5 Radioinstallation

25 SPECIFIKATION 2 (8) Rakelinstallation enligt alternativ 1 och 2 a) Installationen omfattar en komplett installation av mobilstation för Rakel samt installationstillbehör som ingår i sådan utrustning. b) Offererad installationskostnad ska omfatta arbetskostnad, komplett installationssats inklusive eventuella manöverenheter samt teknisk driftsättning. c) Kostnad för radiostationsenhet (sändare/mottagare) ska inte ingå i offererad installationskostnad och ska heller inte hanteras av leverantören. d) I de fall produktmarknaden utvecklas, om polisens eller statens ramavtal för mobilstationer till Rakelsystemet förändras, ska leverantören medverka till att utveckla och genomföra nödvändiga förändringar i radioinstallationen på motorcykeln. Sådant utvecklingsarbete offereras efter varje enskild förfrågan GSM telefon enligt alternativ 2 a) Offererad installation ska omfatta komplett monterat och driftsatt system inklusive samtliga ingående komponenter men exklusive abonnemang (SIM kort). b) Systemet ska beskrivas i en teknisk beskrivning Ingen fast radioinstallation enligt alternativ 3 a) Detta alternativ innebär att ingen fast radioinstallation med tillhörande komponenter ska installeras på motorcykeln. I detta fall bedriver föraren sitt radiosamband med uteslutande bärbara komponenter och radioutrustning Hjälmar Inom Polisen används ett flertal olika fabrikat av systemhjälmar, dock är hjälmen personlig till föraren. Vanligast förekommande hjälmfabrikaten är Shoei, Schubert och BMW med öppningsbara kåpor. Hjälmarna är vanligen förberedda för radiokommunikation med en bommikrofon och dubbla högtalare men personliga formgjutna personliga hörselskydd med integrerade högtalare och mikrofon används också i viss utsträckning. a) Om särskilda rekommendationer finns rörande kvalitet på hjälmens spiralkabel, högtalare eller mikrofoner ska detta framgå i servicedokumentationen enligt punkt Bilaga 5 Radioinstallation

26 SPECIFIKATION 3 (8) Generella installationskrav a) Leverantören ska i samråd med polismyndigheten besluta om placeringen av radioutrustningen på motorcykeln. Efter att montaget godkänts får inga förändringar ske utan medgivande av polismyndigheten. b) Leverantören ska ha god kompetens och god vana av installationer av radioutrustning. c) Systemleverantörens installationsritningar och anvisningar ska följas. d) Radioinstallation ska ske med omsorg och göras i motorcykelns toppbox. Härvidlag ska beaktas att toppboxens främsta syfte är att kunna medföra personlig utrustning. e) All radioinstallation ska skyddas alternativt byggas in i en apparatlåda så att mindre saker såsom pennor, kontokort, blåsrör till alkometer etc. inte kan fasta eller försvinna bakom radioinstallationens delar. f) All kablage till radioinstallation ska vara fast förankrad i toppboxen och förlagd i skyddande bandage. g) Samtliga kablage ska vara noga identifieringsmärkt med beständiga märkhylsor för att underlätta service av installationen, s.k. dymotejp accepteras inte. h) Kablage tillhörande radioinstallationen ska förläggas väl skyddad mot mekanisk nötning och skavning och vara försedda med vibrationssäkra och vatten och smutstäta kontaktdon. i) Alla kontaktdon ska vara dragavlastade. j) En manöverenhet för Rakel ska monteras på styret eller motsvarande och vara centrerad till fordonets mittlinje, väl åtkomlig för föraren. k) Manöverenhet får inte placeras så att manöverdugligheten i fordonet på något sätt försämras. l) Manöverenhet får inte väsentligt skymma annan instrumentering på fordonet Hjälmanslutning a) En hjälmanslutning ska installeras. Hjälmanslutningen ska vara anpassad till hjälmkabelns kontaktdon fabrikat Nexus TJGT 120, antingen direkt eller via adapter. b) Hjälmanslutningen ska vara fast förankrad i motorcykeln, kontaktdon ska kunna anslutas till och dras ur hjälmanslutningen med endast en hand. c) Hjälmanslutningen ska vara placerad på vänster sida eller mitt på motorcykeln. d) Hjälmanslutningen ska vara så installerad att hjälmens mikrofon och högtalare kan betjäna både installerad radio och eventuellt telefonsystem. Bilaga 5 Radioinstallation

27 SPECIFIKATION 4 (8) e) Systemet ska kunna hantera såväl dynamiska som elektretmikrofoner utan krav på omtrimning eller modifieringar av systemet. f) Systemet bör vara förberett för trådlös hjälmanslutning, t ex genom Bluetooth teknik. (3 poäng) g) Hjälmanslutningen ska vara kopplad att passa följande kontakt: 5.2 Sändningstangent a) En sändningstangent ska monteras på vänster styre. b) Placeringen ska vara sådan att föraren utan hinder erhåller en symmetrisk körställning avseende händernas placering på styret. c) Placeringen bör vara justerbar för att kunna anpassas till olika personers förutsättningar och handstorlek. (3 poäng) d) Sändningstangenten ska ha en sådan utformning att den ska vara enkel att använda med handskar. e) Med tangenten ska sändning i Rakelradion aktiveras (PTT funktion). 5.3 GSM telefonens funktion a) GSM telefonfunktion bör i första hand ske genom en bluetoothanslutning. Med detta avses att föraren kan para sin egen mobiltelefon med fordonet. (3 poäng) b) Samtliga fabrikat på dagens marknad av mobiltelefoner ska kunna användas. Med dagens marknad menas aktuell marknad januari 2015 i Sverige. c) Inkommande telefonsamtal ska indikeras. d) Samtal i GSM telefon ska gå i s.k. full duplex utan krav på att sändningstangenten enligt ovan ska behöva tryckas in för att aktivera hjälmens mikrofon under hela samtalet. Bilaga 5 Radioinstallation

28 SPECIFIKATION 5 (8) 5.4 Krav på antenninstallation Antenner till radioutrustning a) Leverantören ska använda antenner och antennfästen av fabrikat och modell som godkänts av RPS. b) Antenner ska vara optimerade och trimmande för avsett frekvensband. c) Antenn ska vara avstämd för 70 cm bandet med resonansfrekvensen 385,0 MHz. d) Antennsystemets jordplan ska vara anpassat för 70 cm bandet samt anpassat för att ge antennen rundstrålande egenskaper. e) Antennkabel (koaxialkabel) ska vara av lågförlusttyp med en impedans om 50. f) Koaxialkabel ska längd anpassas och får inte skarvas eller läggas i rulle. g) Antennkabel ska terminera i ett koaxialdon av den typ som radiostationen fordrar vid radiostationens placering. Donet ska vara av rak eller vinklad modell beroende på tillgången till plats vid installationsplatsen. h) Alla koaxialdon ska vara pressad på kabel GPS antenn a) En antenn för mottagning av GPS signaler ska installeras. b) GPS antennen ska vara kombinerad med Rakelantenn. c) GPS antennen ska innehålla en LNA förstärkare med en förstärkningsfaktor om minst 25 db och med nominell drivspänning om +5 VDC. Spänningsmatning sker genom koaxialkabeln. d) Koaxialkabelns kvalitet ska vara av lågförlusttyp med dubbelskärm med en impedans om 50. e) Kabelns dämpning (loss) får inte överstiga 0,7 db per GHz. Den totala dämpningen i antennsystemet får inte överstiga 6 db. f) Koaxialkabeln ska terminera i ett koaxialdon av den typ som radiostationen fordrar vid radiostationens placering g) All kontaktpressning ska ske med avsett verktyg. h) Endast koaxialdon, inklusive eventuella skarvar, avsedda för aktuellt frekvensband (1,575 GHz) ska användas. i) Koaxialkabel från GPS antenn som dras fram till utrustning ska tydligt märkas med texten GPS. Bilaga 5 Radioinstallation

29 SPECIFIKATION 6 (8) 5.5 Radioavstörning och drifttagning Elektromagnetisk kompabilitet EMC Kravnivåer och verifiering a) Den installerade radioutrustningen ska vara fri från störningar orsakade av fordonet eller av övrig installerad kringutrustning i fordonet. b) Leverantören ska ombesörja att fordonet och radioinstallationen uppfylller elektromagnetiska krav i 8 kapitlet Europaparlamentet och rådets direktiv 97/24/EG samt krav i denna specifikation. c) Mätt på kontakt från antenn till kommunikationsradion får det inte inom frekvensbanden existera större störspänningar än nivåer i nedanstående Tabell 1. Mätning ska utföras enligt CISPR 25 med peak detektor. Tabell 1 Kravgränser för störningsspänningar på antennanslutning Störningsspänning Bredbandig störning: Smalbandig störning: Exkl tändstörningar 15 dbµv 4 dbµv Inkl tändstörningar 24 dbµv 4 dbµv Frekvensband a) Emissionsmätning enligt Tabell 1 ska utföras i frekvensbandet MHz Mätuppkoppling för emissionsmätning på komplett fordon a) Mätuppkoppling ska uppfylla krav enligt CISPR 25. b) Störspänning ska mätas på ingående antennkontakt på anslutningen vid den plats i fordonet där den avsedda radiomottagaren är placerad. c) Störspänningen ska refereras till skärmen på antennens koaxialkontakt. d) Som antenn ska den ordinarie antennen monterad på fordonet för radiokommunikation användas. e) Störspänning ska mätas över 50 Ω impedans. Om antennen har annan impedans ska impedansomvandlare användas. Motsvarande korrektionsfaktor ska appliceras på mätresultatet. Bilaga 5 Radioinstallation

30 SPECIFIKATION 7 (8) Driftfall a) Vid mätning på komplett fordon ska fordonets samtliga original och polisiära utrustning vara i aktivt driftläge vilket omfattar: Motorn ska gå på tomgång Originalmonterad utrustning påslagen och i normalt arbetsläge, d v s vad som är normalt under färd All fordonsutrustning, såsom t ex navigator ska vara påslagen och i aktivt läge All radioutrustning påslagen och i standby läge Utrustning för genomsnittshastighetsmätning ska vara påslagen Allt blåljus och sirén ska vara aktiverat. b) I de fall en eventuell mätning visar på emissioner över kravnivå ska kompletterade mätningar göras så att den störande enheten i möjligaste mån kan identifieras Intyg a) Leverantören ska till polismyndigheten i samband med typverifiering uppvisa ett intyg att fordonets installation uppfyller ställda EMC krav. b) Polismyndigheten kan tillhandahålla exempel på hur intygets ska vara utformat Leverantörens ansvar vid störningsproblem a) I de fall störningar uppträder i eller från radioutrustningen ska leverantören ta ansvar för att störningen åtgärdas utan kostnad Drifttagning innan leverans a) För att säkerställa radiosystemens funktion ska all monterad radioutrustning driftsättas innan fordonet levereras. b) Drifttagning ska ske när fordonet är leveransklart. c) Om något i installationen därefter ändras ska en ny drifttagning, utan extra kostnad, ske innan leverans. d) Drifttagning ska protokollföras och tillställas i original. Polismyndigheten tillhandahåller mall för drifttagningsprotokoll som ska användas. e) Genom leverantörens försorg ska fordonen ställas till drifttagarens förfogande i uppvärmd och väl upplyst lokal. f) Kostnad för drifttagning ska ingå i offererad installationskostnad. Bilaga 5 Radioinstallation

31 SPECIFIKATION 8 (8) Servicedokumentation över radioinstallationen a) En teknisk beskrivning över radioinstallation och dess ingående komponenter ska levereras med varje levererad motorcykel. I anvisningen ska samtliga komponenters placering och funktion beskrivas liksom ritning över installationen i sin helhet. b) Den tekniska anvisningen ska innehålla en beskrivning över systemets samtliga inställningsmöjligheter avseende ljudnivåer och anpassningar. c) Om nödvändigt ska det vara möjligt att genomföra efterjusteringar i systemets samtliga ljudnivåer. d) En reservdelslista som beskriver systemets samtliga komponenter som på något sätt är utbytesbara i radioinstallationen ska levereras med varje motorcykel. e) Om service på radioinstallationen kan ske hos någon återförsäljare eller lokalt serviceombud för respektive radioutrustning, ska leverantören eller dess underleverantör i dessa kunna erbjuda teknisk support till dessa serviceombud vad gäller installationsfrågor. Bilaga 5 Radioinstallation

32 SPECIFIKATION 1 (2) 6 Krav på system för mätning av genomsnittshastighet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 KRAV PÅ SYSTEM FÖR MÄTNING AV GENOMSNITTSHASTIGHET Allmän information Allmänna krav Funktionella krav Drifttagning Allmän information a) Leverantören ska offerera en genomsnittshastighetsmätare inkl. installation. Systemet ska vara godkänt av polismyndigheten. b) För närvarande är system Trip Track modell M/02 från leverantören Palmenco Traffic AB godkänt av polismyndigheten. c) Leverantören ska medverka till att utveckla och genomföra nödvändiga förändringar i de fall nya godkännande av nya produkter tas fram. Sådant arbete kan offereras efter särskild förfrågan. 6.2 Allmänna krav a) Samtliga i systemet ingående enheter och placeringar på motorcykeln ska vara godkända av polismyndigheten. b) Ändringar i installationen får inte genomföras utan polismyndighetens godkännande. c) Systemet ska integreras med fordonet enligt systemleverantörens krav och installationsanvisningar. 6.3 Funktionella krav a) Uppstart av systemet ska ske med huvudströmbrytaren i enlighet med krav i huvudkravspecifikationen. b) Presentation av mätdata ska ske på i systemet ingående presentationsenhet. c) Brytare för tid och distansmätning ska ha tydlig återmatning (knappkänsla) som mekaniskt bekräftar att knapptryckning skett. d) Brytare för initiering av tidsmätning ska vara placerad på höger sida av styret och åtkomlig för manöver med handen på handtaget. e) Brytare för initiering av distansmätning ska vara placerad på vänster sida av styret och åtkomlig för manöver med handen på handtaget. Bilaga 6 Trip-Track

33 SPECIFIKATION 2 (2) f) Systemets manöverenhet med övriga funktioner ska vara placerad så att åtkomst finns under färd. g) Systemets presentationsenhet ska vara placerad för god synbarhet under färd i alla ljusförhållanden. h) Presentationsenheten ska placeras i förarens synfält, så högt och centrerat som möjligt, med hänsyn till andra enheters placering. i) Övriga enheter och anslutningar i systemet ska monteras för enkel åtkomst vid periodiskt återkommande kontroll. 6.4 Drifttagning a) Systemet ska driftsättas och förstagångs verifieras före leverans. b) Förstagångsverifieringen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan gentemot polismyndighetens föreskrivna metoder. Bilaga 6 Trip-Track

34 SPECIFIKATION 1 (1) Per Rickander A / Krav på videoinspelningssystem för trafikövervakning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7 KRAV PÅ VIDEOINSPELNINGSSYSTEM FÖR TRAFIKÖVERVAKNING Allmän information Allmän information a) Med start under år 2015 planeras en förstudie som syftar till att se över och definiera polisverksamhetens krav på ett motorcykelinstallerat trafikvideosystem. Förstudien beräknas vara levererad i mitten på b) Innan förstudien levererat ett resultat och eventuellt system upphandlats, ska ett sådant system inte offereras eller installeras. c) Leverantör och dess påbyggare ska vara beredd att ingå ett utvecklingssamarbete som ska resultera i en installerad, driftsatt och funktionell teknisk lösning. Bilaga 7 Videoinspelningssystem för trafikövervakning

35 SPECIFIKATION 1 (5) Per Rickander A / Polismyndighetens förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 8 POLISMYNDIGHETENS FÖRVALTNING Förvaltning av motorcyklar inom polismyndigheten Kvalitetssäkring Typfordon Bedömning om motorcykelns lämplighet som tjänstemotorcykel Dokumentationskrav Dokumentation som ska levereras vid besiktning av typfordon Dokumentation som ska medfölja varje levererat fordon Leveranskrav Option om supportåtagande Teknisk dokumentation och help desk Inköp av reservdelar till egna verkstäder Verkstadsutbildning Diagnosinstrument och specialverktyg... 5 Denna bilaga beskriver krav och rutiner för polismyndighetens tekniska förvaltning av motorcykeln, beställningar, leveranskrav samt reservdelsförsörjning och utbildning med mera. 8.1 Förvaltning av motorcyklar inom polismyndigheten a) Huvuddelen av motorcyklarna används i tjänst under vår, sommar och höstsäsongen men i södra delarna av Sverige används motorcyklarna praktiskt taget året runt. Huvudprincipen är emellertid att motorcyklarna ska kunna vara i operativ tjänst som minst mellan mars och november månad och genomgå underhållsservice under vinterhalvåret. b) Utvecklingsavdelningen inom polismyndigheten är produkt och systemförvaltare av polismotorcykeln. Utvecklingsavdelningen äger rätt men har ingen skyldighet att under montering av polisiär utrustning genomföra löpande kvalitetskontroller. c) Både leverantören och polismyndigheten äger rätt att kalla till tekniska genomgångar då så anses nödvändigt. d) Lokalpolisområdena sköter den dagliga driften och förvaltningen av motorcyklarna i sin respektive verksamhet med stöd från Utvecklingsavdelningen och i förekommande fall IT avdelningen (i Rakel frågor). Bilaga 8 Polisens förvaltning

36 SPECIFIKATION 2 (5) Per Rickander A / Kvalitetssäkring Typfordon a) En typmotorcykel i varje kategori motorcykel ska tas fram och genomgåen verifiering av ställda krav samt godkännande av Utvecklingsavdelningen. Vid besiktningen ska leverantören visa på vilket sätt de tekniska kraven uppfylls samt uppvisa dokumentation enligt 8.3. b) Typmotorcykel som ska besiktas ska vara i komplett fungerande utförande. c) Leverantören ska anmäla verifiering senast 14 dagar innan önskat datum. d) Eventuella avvikelser från kravspecifikationen som noteras vid besiktningen kommer att protokollföras och ska åtgärdas av leverantören utan kostnad. e) Avvikelserna kan, om myndigheten så bedömer, kräva en förnyad besiktning. f) När typfordonet blivit godkänt vid besiktning bekräftas detta genom ett utfärdat protokoll. g) Om likvärdig motorcykel med likvärdig utrustning genomgått tidigare besiktning och blivit godkänt kan detta, efter bedömning i varje enskilt fall, ligga till grund för ett godkännande av typfordonet. h) Leveransstart (serieleveranser) får inte ske förrän leverantören erhållit godkännandet av typfordonet. i) Varje förändring av motorcykelns utformning eller utrustning under löpande avtalstid ska godkännas av polismyndigheten Bedömning om motorcykelns lämplighet som tjänstemotorcykel a) Hur den tekniska utvärderingen under utvärderingen till framgår av anbudsförfrågan. b) Under ramavtalets löptid kan, när så är motiverat, en förnyad utvärdering utföras för att bedöma motorcykelns lämplighet som utryckningsfordon inom Polisen. Exempel på sådana situationer är vid ett årsmodellbyte, chassiförändringar eller motsvarande. c) Provkörningens moment samt krav finns specificerat i bilaga 10. Bilaga 8 Polisens förvaltning

37 SPECIFIKATION 3 (5) Per Rickander A / Dokumentationskrav Dokumentation som ska levereras vid besiktning av typfordon a) Komplett fotodokumentation ska levereras. Fotografierna ska illustrera all utrustning tillhörande den polisära byggnationen. b) Ett elektriskt kopplingsschema ska levereras. Ritningen ska visa inkopplingen av larmanordning/ljud och ljussignal, inkoppling av Rakelutrustning, övervakningsutrustning såsom video, system för genomsnittshastighetsmätning samt övrig polisär elektrisk utrustning, kopplings och jordplintar, kabelarea och färger. c) Protokoll rörande driftsättning av i fordonet ingående system, såsom ex radio, system för mätning av genomsnittshastighet etc. d) Förändringar i dokumentationen som införs efter besiktningen ska delges polismyndigheten. e) All dokumentation om den polisiära påbyggnaden ska levereras i digital form, exempelvis på ett USB minne om storleken på data överstiger vad som är möjligt att bifoga till ett e postbrev. f) För varje kategori motorcykel ska ett exemplar av motorcykelns instruktions och servicebok levereras till polismyndigheten. Även sådan dokumentation bör dock i första hand levereras i elektronisk form i första hand och som trycksak i andra hand Dokumentation som ska medfölja varje levererat fordon a) Med varje fordon ska leverantörens original instruktionsbok, service och garantibok levereras. Speciella tillägg omfattande både tillval och den polisiära utrustningen, en s k tilläggsbok, samt rekommenderat serviceoch underhållsprogram ska bifogas. b) En instruktion som beskriver inställningsmöjligheter i motorcykelns komfortdetaljer samt på vilket sätt inställningarna påverkar köregenskaperna. c) I den polisiära tilläggsdelen av instruktionsboken ska den mekaniska placeringen av de polisiära elkomponenterna lätt kunna utläsas. d) En reservdelslista som beskriver komponenter ingående i den polisära påbyggnationen. I listan ska minst ingå artikelnummer och leverantör. e) Däckens rekommenderade ringtrycksvärden ska vara angivna i instruktionsbokens tilläggshäfte. f) Leverantörens däckrekommendation ska framgå av instruktionsbok eller i tilläggsbok. Bilaga 8 Polisens förvaltning

38 SPECIFIKATION 4 (5) Per Rickander A / Leveranskrav a) Vid leverans ska motorcykeln vara leveranskontrollerad genom leverantörens försorg. Kontrollen ska dokumenteras. b) Vid leverans av motorcykeln ska beställaren erbjudas utföra leveranskontroll. Vid denna kontroll ska leverantören, eller av leverantören antagen återförsäljare, tillhandahålla erforderligt utrymme i uppvärmd och väl upplyst lokal. c) Leverans av motorcykel ska antingen ske hos leverantören eller hos dennes utsedda ombud. Leveransort ska alltid överenskommas med beställaren. d) Transporter av polismotorcykel ska ske med fordonstransport som har täckta sidor. Vid eventuell omlastning får motorcykeln inte stå uppställd utomhus eller i obevakat område. Om motorcykeln av någon anledning inte kan transporteras enligt ovan ska beställaren kontaktas och i samråd avgöra hur transporten ska genomföras. e) Motorcykeln ska vara fulltankad vid leverans. f) Tre (3) startnycklar ska levereras och vara försedda med en graverad nyckelbricka, med ungefärlig diameter om 30 mm, där motorcykelns registreringsnummer tydligt framgår. 8.5 Option om supportåtagande a) Polismyndigheten ska ha rättighet men inte skyldighet att teckna en option om ett supportåtagande rörande en teknisk stödfunktion för den aktuella motorcykelmodellen. b) Innehållet i åtagandet kommer detaljstyras i senare överenskommelse och samråd mellan leverantören och polismyndigheten och ska inte offereras vid denna förfrågan Teknisk dokumentation och help desk a) Leverantören ska kunna tillhandahålla verkstadshandböcker för Polisens servicepersonal. b) Leverantör ska kunna tillhandahålla teknisk support till Polisens servicepersonal i form av en teknisk kontaktperson Inköp av reservdelar till egna verkstäder a) Polismyndigheten ska kunna köpa reservdelar av leverantören eller av denne utsedd underleverantör. b) Vilka reservdelar som ska kunna köpas kommer detaljstyras i senare överenskommelse och samråd mellan leverantören och polismyndigheten. Bilaga 8 Polisens förvaltning

39 SPECIFIKATION 5 (5) Per Rickander A / Verkstadsutbildning a) Leverantören ska kunna erbjuda utbildning för polismyndighetens fordonsservicepersonal. b) Utbildningen ska syfta till att fordonsservicepersonal ska kunna utföra kvalitativ underhållsservice och reparationer. c) Utbildningens innehåll och omfattning (kursplaner m m) kommer detaljstyras i senare överenskommelse och samråd mellan leverantören och polismyndigheten Diagnosinstrument och specialverktyg a) Leverantören ska kunna tillhandahålla ett diagnosinstrument avsedda att användas för egna verkstäder. b) Med diagnosinstrumentet ska det minst vara möjligt att: analysera felkoder, släcka felkoder, ladda ner ny mjukvara till motorcykeln och återställa serviceindikering. c) Diagnosinstrumentet ska i första hand kunna erbjudas i form av ett leasingavtal alternativt i andra hand som en investering. d) Om service och reparationsåtgärder kräver specialverktyg ska dessa kunna avropas från leverantören. e) Uppläggets innehåll och omfattning kommer detaljstyras i senare överenskommelse och samråd mellan leverantören och polismyndigheten. Bilaga 8 Polisens förvaltning

40 SPECIFIKATION 1 (2) AK Mark A / Utrustningskrav för militärmotorcykel INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 UTRUSTNINGSKRAV FÖR MILITÄRMOTORCYKEL Allmänt Lastkapacitet Elektrisk utrustning Ytbehandling och korrosion Militär märkning Allmänt a) Motorcykeln bör vara möjlig att förses med en vapenhållare för personligt eldhandvapen som bör vara placerat lätt åtkomligt. Placering och typ görs i samråd med FMV. (3 poäng) b) Motorcykeln ska ha plats för karta, läsbar och väderskyddad, från förarplats. c) Eventuella sprintrar, vingmuttrar eller fastsättningsanordningar ska vara oförlorbara. d) Motorcykeln ska vara utrustad med skydd för kopplings och bromsgrepp, som förhindrar skada vid t.ex. vältning. e) Fyra startnycklar ska levereras. 9.2 Lastkapacitet a) Motorcykeln ska ha en tillåten lastförmåga av minst 220 kg torrvikt. b) Motorcykeln ska passa förare med strids och skyddsutrustning, vikt mellan kg och en längd av cm. c) Motorcykeln ska vara utrustad med anordning för lastförankring av lös last, exempelvis pakethållare/fäste för toppbox. d) Motorcykeln ska vara utrustad med slagtåliga låsbara packväskor. Den totala packvolymen i väskorna ska vara minst 100dm³, i syfte att få med sig exempelvis stridspackning, förnödenheter och extra hjälm. 9.3 Elektrisk utrustning a) Motorcykeln ska ha startbatteri av gel eller AGM modell, minst 14Ah, åtkomligt för vård med verktyg tillhörande MC:n. Bilaga 9 Utrustningskrav för militärmotorcykel

41 SPECIFIKATION 2 (2) AK Mark A / b) Motorcykeln ska ha minst 2 st uttag för strömförsörjning som ska vara lätt åtkomliga för föraren. Uttagen ska motsvara Bosch Ett av uttagen ska vara konstantströmmatade. c) Motorcykeln bör vara möjlig att framföra med släckt belysning inklusive bromsljus och blinkers (5 poäng). Lösningen kan bestå av att lyktor och annan belysning kan täckas över. d) Motorcykeln ska ha gult (orange) blixtljus 360º för varning av annan trafik vid trafiktjänst. Blixtljus ska kunna regleras från förarplats. e) Erforderligt ringtryck i kpa (kilopascal) ska målas i gul kulör med höjden 25 mm textsnitt enligt FSD 0182 vid varje hjul. 9.4 Ytbehandling och korrosion a) Motorcykeln med ingående komponenter ska vara rostskyddsbehandlad. 9.5 Militär märkning a) Militär registreringsskylt ska monteras av leverantören. Skylten tillhandahålls av FMV. b) Motorcykeln ska vara försedd med leverantörens tillverkarskylt. c) Skylt 224, storlek 110mm x 68mm enligt FSD 0246 ska monteras på motorcykeln. FMV tillhandahåller skylt utifrån uppgifter från leverantören för varje enskild motorcykel (chassinummer, registreringsnummer). d) Bränsletyp för tankning ska anges på eller i direkt anslutning till bränslepåfyllningsrör. e) Reglage och knappar ska vara tydligt utmärkta. f) All märkning ska vara hållbar och oöm. g) Motorcykeln bör kunna förses med demonterbara reflexer åt alla håll för att öka trafiksäkerheten. (3 poäng) Bilaga 9 Utrustningskrav för militärmotorcykel

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRV 2012/12863 TDOK 2012:86 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Apv Publikationsnummer: 2012:072 ISBN: 978-91-7467-270-1 DokumentID: TDOK 2012:86 Utgivningsdatum:

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

vad lagen säger om din hjullastare

vad lagen säger om din hjullastare vad lagen säger om din hjullastare begrepp och bestämmelser innehåll INNEHÅLL 3 HJULLASTARE PÅ LAGLIGT SÄTT 4 INLEDNING 5 DEFINITIONER 6 UTRUSTNINGSKRAV 7 LAGAR OCH REGLER 9 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄGTRANSPORT

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

FORDONS LAST OCH VIKT

FORDONS LAST OCH VIKT FORDONS LAST OCH VIKT 164 Lastning och fördelning av last Före lastning ska du som förare förvissa dig om att det fordon som skall användas är lämpligt för lasten och att fordonsekipagets lastkapacitet,

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer