Kvintessensen av. retoriska figurer. Kvintessensen. Utbildning som behövs. Postadress Mariagatan 10 S Sundbyberg. Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvintessensen av. retoriska figurer. Kvintessensen. Utbildning som behövs. Postadress Mariagatan 10 S-172 30 Sundbyberg. Telefon 08-297177 070-6327101"

Transkript

1 av retoriska figurer Kvintessensen. Utbildning som behövs. Postadress Mariagatan 10 S Sundbyberg Besöksadress Mariagatan 8A 59' 21 N 17' 58 Ö Telefon E-post Org nr Bankgiro

2 Kvintessensen av retoriska figurer Stilfigurer och retoriska begrepp abbreviatio konstfull förkortning av det naturliga uttryckssättet. Se även hypallage. som om det vore - som vore det Det var, som hade han gått och väntat hela dagen på att bli skjuten, och nu kom skottet. / Det var nog så, att den stora kärlek hon alltid hade hyst för Ingmar blossade upp med ny styrka, liksom hade den fått näring av den röda blodstrimman S Lagerlöf accumulatio förstärkning genom upprepning. Istället för att säga han gick säger man han gick, försvann, dunstade. I will not excuse you: you shall not be excus d; excuses shall not be admitted; there is no excuse shall serve you; you shall not be excus d. Shakespeare. Jfr pleonasm, hopning och epizeuxis. actio framförandet av talet admiratio åhörarnas beundran inför talaren. aforism kortfattad lärosats som helst starkt uttrycker författarens personlighet, jfr tänkespråk. De som långsamt kommer till insikt, tror att långsamheten hör till insikten. F Nietzsche akronym namn bildat av initialbokstäver i en förkortning. Jfr teleskopord. Esselte, [SLT] Svenska Litografiska Tryckerier Esso, [SO] Standard Oil Maffia, Morte alla Francia Italia anela (ett upprorsmotto fr 1200-talet) akrostikon dikt där strofernas begynnelsebokstäver bildar författarnamnet eller initialer Jordens Oro Wiker, J O Wallins gravstensinskription Lucy in the Sky with Diamonds allitteration begynnelserim som innebär att tryckstarka ord nära varandra börjar på vokal eller samma konsonanter. För att det ska vara en äkta allitteration ska det vara samma konsonanter, men olika vokaler. Ur askan i elden videovåld, Marilyn Monroe, Tag Tulo i tid! Tag alltid Tulo! hack i häl, hipp som happ, hör och häpna, frid och fröjd, fullt och fast klappat och klart, 2

3 tidens tand, tidens tecken, väl och ve synonymisk relation: buller och bång, bjuda och befalla, gods och guld, hus och hem, spott och spe, mening och mål, nöd och näppe, tissla och tassla, väder och vind antonymisk relation: himmel och helvete, väl och ve, ros och ris, lust och last, adjektiv + substantiv-relation, beröringsassosiation: rak i ryggen, klar som kristall, lätt och lagom, lekande lätt, helan och halvan Lika barn leka bäst, da. Lige børn lege bedst. Eng: Fit as a fiddle, in for a penny in for a pound Ty: durch dick och dünn Voluspá: Ar var alda er Ymir bygdi och på danska: År var årle over Ymirs Bolig Döden molmar i mull allt, vad här glimmar och glänser. Döden kastar å kull allt, vad yppigt och högt är. Döden knossar å kull allt, vad här fagert och fint är. Döden dväler i dvalm allt, vad här levnat och liv har. Stiernhielm falsk allitteration: no guts, no glory Let us go forth to lead the land we love. J. F. Kennedy Viri validis cum viribus luctant. Ennius Veni, vidi, vici. Julius Caesar allegori Egentligen: talande på annat sätt Konsekvent genomförd bildlig berättelse där verkliga förhållanden bildar grund. Olika ting i en berättelse eller ett tal får symbolisera någonting annat. Kyrkan har många allegoriska symboler; nattvarden (Kristi kött och blod), korset, konfirmationen o.s.v. Amerika denna atombombens barnakammare..., Andra ex O Dalins Sagan om hästen, G Orwells Animal Farm allusion lat. alludio: skämta, leka med. Medveten indirekt hänsyftning eller anspelning på något välkänt för att markera sitt släktskap i en tradition. Lägga in en brasklapp. (till biskop Brask i Linköping som fick behålla huvudet tack vare sitt förbehåll) En kamp mellan David och Goliat. 3

4 Mellan Skylla och Karybdis. (seglarens omöjliga val mellan de två havsvidundren som låg på var sin sida om ett trångt sund och väntade på att föra skeppen i kvav.) Potemkinkulisser (till furst Potemkin som lär ha satt upp kulisser med blomstrande byar vid Katarina IIs resa i södra Ryssland 1787.) Prokustesbädd (till den "gästfrie" Prokustes i sagan som tvingade gästerna i en säng. Var de för korta, drog han ut dem och var de för långa högg han av fötterna så att de passade) Ofta är allusionen också en ordlek med ett citat. Längtan heter min arvedel. Karlfeldt Ångest, ångest är min arvedel. Lagerkvist Hans plastik avvek från de andras när han omsider föll för en kula som visste var den tog. (till J L Runebergs dikt Fänrik Stål ) Farväl till vapnen. Nu gör vi rakblad. (till E Hemingway) Inför solen är vi alla olika. (till Bibeln, Apotekets kampanj inför sommaren, våren 1991.) amfiboli dubbeltydighet, se ordlek. Skum på ytan. amplificatio del av peroratio med stegring eller utvidgning av känsloläget i framställningen. anafor återförande, upprepade formuleringar i början av meningar, används främst för att åstadkomma intensitet. Jfr epifor och antepifor Innanför muren ligger judarnas klagoplats, där rabbinerna stå i långa röda eller blå sammetskaftaner och trycka sig intill den kalla stenväggen och gråta över palatset, som är förstört, över muren, som är kullstörtad, över makten, som är gången, över de stora männen, som ligga döda, över prästerna, som ha farit vilse, över kungarna, som ha förnekat den allsmäktige. S Lagerlöf, Guds heliga stad, Jerusalem, Jerusalem Det [ljudet] kom farande ner från berget med starkt dån. De hörde, då det var i bergsluttningen, de hörde, då det var i skogsbrynet, de hörde, då det var över dem. Det var likt en åska, som kom rullande fram på jordytan, det var, som om hela berget kom farande och tågade ner i dalen. Och när det var alldeles inpå dem, böjde alla ner sina huvuden och drogo in skuldrorna. Det krossar oss, tänkte de, det krossar oss. S Lagerlöf, Den vilda jakten, Jerusalem Var det någon som hörde på radion den femtonde oktober förra året? Var det någon som hörde, att de frågade efter en försvunnen pojke? Astrid Lindgren, Mio, min Mio We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, /.../ we shall fight on 4

5 the beaches. We shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender. Winston Churchill Go back to Mississippi; go back to Alabama; go back to South Carolina; go back to Georgia; go back to Louisiana; go back to the slums and ghettos of the northern cities, knowing that some-how this situation can and will be changed. Martin Luther King anagram bokstavsomkastning Andreas Anders bibeln biblen cykeln cyklen Anagramet kan också ge en mystisk innebörd. Exempelvis är 17 ett oturstal i Italien därför att det på latin skrivs XVII, och ett anagram på det blir VIXI, dvs Jag har levat = Jag är död. anadiplosis att repetera ett eller flera ord. Framförallt att börja en ny mening med samma ord eller fras som den förra slutade med. Kärnkraften är nödvändig för industrin. Industrin som ger Sverige det välstånd vi är vana vid. En vana vi inte är beredda att göra oss av med under några omständigheter. Under de omständigheter som är det politiska maktspelet. Men in great place are thrice servants: servants of the sovereign or state; servants of fame; and servants of business. Francis Bacon Senaten vet det, konsuln ser det och ändå lever han. Sade jag lever? Inte nog med att han lever, han kommer också till senaten. Cicero Senatus haec intellegit, consul videt; hic tamen vivit. Vivit? Immo vero etiam in senatum venit. Cicero, In Catilinam anakolut syntaktiskt sammanbrott, ofta så att meningens slut inte hänger ihop med dess början. Effekten uppkommer ofta när talaren använder svårare konstruktioner än han förmår hantera. Anakolut kan också ge en komisk effekt eller vara tecken på stark sinnesrörelse. Som en civiliserad människa vill jag påstå hur kan man värna djuren genom att skada människan? Under många år var namnet Ådalen förknippat med bilden av ett demonstrationståg, mot vilket militär, tillkallad för att upprätthålla ordningen och skydda strejkbrytarna, gav eld och dödade fem av demonstranterna. - Vad är det för skillnad på en ko? - Den kan varken cykla. Jag längtar marken, jag längtar stenarna, där barn jag lekt. 5

6 V v Heidenstam anakronism otidsenlighet, plötsligt stilbrott med ett ålderdomligt ord eller uttryck. Se arkaism annominatio ordleksartad vändning, jfr paronomasi antanaclasis Samma ord upprepas men då med en ny innebörd. Ses ofta i kombination med epanalepsis. The business of America is business. Pres. Coolidge The King is dead! Long live the King! (först den döde gamle, sedan den nye) Gegrüsset seist du Jüdenkönig! /.../ Gegrüsset seiet du mir. (först hopens hån, sedan skaldens ord) J S Bach, Matteuspassionen antepifor el epanalepsis inramande upprepning, kombination av anafor och epifor, dvs man börjar och avslutar meningen med samma ord. Jfr inclusio Flyg, fula fluga, flyg Mitt hjerta? I mitt bröst finns intet hjerta E Tegnér Under över alla under V v Heidenstam Vad du är skön, min älskade, vad du är skön! Höga Visan Ingenting föds ur ingenting. Lucretius Vanligt förnuft är inte så vanligt. Voltaire Free at last, free at last; thank God Almighty, we are free at last. Negro spiritual antiklimax även kallad västgötaklimax. Misslyckad eller parodisk hopning som går från starkare uttryck till svagare. Jfr klimax - Min älskling, du är bedårande, ljuvlig, trevlig, ja trevlig! antimetabole omkastning, antitetisk kiasm Det jag inte vill, det gör jag, och det jag vill, det gör jag inte. Paulus Det är bättre att ha en försäkring och inte behöva den, än att behöva en och inte ha en. antistrof se epifor antites motsats, att påvisa eller konstruera en slående motsats mellan två ting eller begrepp, jfr kontrast Gott - ont, fattig - rik, njutning - plåga, vän - fiende, himmel - helvete Det är långt mellan lycka och leda 6

7 När en smekning bränner som sveda /---/ Då får döden ge vika för leken Ulf Lundell Allt mellan himmel och jord Stor i orden, liten på jorden. Upp som en sol, ner som en pannkaka. Sorgen och glädjen, de vandra tillsammans, medgång och motgång här tätt följas åt. T Kingo sv ps 269:1 SOrgen för glädien går/ Gemeent hwart åhr från åhr; Sv ps 1695, 286:1 Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott. J L Runeberg Det finns inget fel med Amerika som inte kan rättas till med det som är rätt. Bill Clinton i sitt installationstal som president, jan Brutus: Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Shakespeare, Julius Caesar antonomasi omskrivning av egennamnet som tydliggör det, appelativ ist f egennamn. Jfr ennallage Nordens apostel - Ansgar Svenska skaldekonstens fader - Stiernhielm Läkekonstens fader - Hippokrates antonymi eller antonym relation. Ändpunkter på en skala, jfr konträr relation. ung- gammal stor - liten antropomorfism liknelse med djur som tillskrivits egenskaper Glad som en lärka Pigg som en mört Glad såsom fågeln i morgonstunden... Prins Gustav appell uppmaning efter recapulatio, består av amplificatio och commiseratio. apophthegmat trop eller genre utbildad under antiken men speciellt populär under renässansen. Termen avser träffande och kvicka kommentarer som ansågs karaktäristiska för sagesmannen. Den utvecklade genren bestod av små avrundade prosaberättelser, gärna med ett paradoxliknande slut. aposiopes avbrott i tal. Talaren verkar förstummas av rörelse, indignation, pathos etc. 7

8 Omdöme, du har flytt till de vilda djuren, och folk har mist förståndet! - Ack, förlåt! Mitt hjärta är på båren där hos Caesar, jag måste tiga, tills det kommer åter. Shakespeare apostrof ett plötsligt direkt tilltal till någon person, frånvarande eller närvarande, eller till en personifierad abstraktion; högtidlig hänvändelse. Jfr invokation - Mina damer och herrar... I som här inträden, låten hoppet fara. Dante O, sena tiders barn! S Lagerlöf For Brutus, as you know, was Caesar's angel. Judge, O you gods, how dearly Caesar loved him. Shakespeare, Julius Caesar arenga brevretorik, en allmän situationsbeskrivning om varför texten tillkommit. arkaism ålderdomligt ord eller uttryck. Även anakronism Inom lyckta dörrar hädanfärd, båta, ävlan. ars dictaminis att bevara talets direkthet, snabbhet och vederhäftighet i skriften. assonans halvrim, vokalrim (eller konsonantrim). En assonans är samma vokalljud i den betonade stavelsen i ord med lika många stavelser. En konsonantassonans är samma slutljudande konsonantkluster. vokalrim: varken hackat eller malet hugget som stucket Gud är ljus vått och torrt, far - hav, oss - kors, kalla - rulla konsonantrim: glans - duns - frans, klart - hårt, vilt - smält Thy kingdom come, thy will be done. O fortunatam natam me consule Romam! Cicero, de consulatu asyndes satsfogning utan bindeord eller konjunktioner, för att rytmen i framställningen skall stiga. Motsats till polysyndes. Veni, vidi, vici Jag kom, jag såg, jag segrade Julius Ceasar 8

9 We shall pay any price, bear any burden, meet any hardships, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. J. F. Kennedy, Inaugural But, in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. Lincoln, Gettysburg Address barbarism främmande språkfel som verkar barbariskt benevolentiæ captatio vinna åhörarnas välvilja genom att smickra dem eller hylla deras goda egenskaper besjälning att tillskriva döda ting levande egenskaper, se prosopopeia. Nu löser solen sitt blonda hår. P Lagerkvist Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster; de gingo genom rökarne från Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden, klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över Tyskans branta tak, lekte med vimplarne på skeppsbrobåtarne, illuminerade i fönstren på stora Sjötullen, eklärerade Lidingöskogarne och tonade bort i ett rosenfärgat moln, långt, långt ut i fjärran, där havet ligger. ur Röda rummet, A Strindberg Hörde du oss i skorstenspipan om höstkväll, i kaklugnsluckorna, i fönsterspringan, då regnet grät ute på takplåtarne eller i vinterkväll i snöig furuskog på blåsiga havet hörde du jämmer och kvidan i segel och tåg... ur Ett drömspel, A Strindberg cesur paus eller rytmiskt avbrott, främst i bunden vers. circumstantiæ de omständigheter som kan förändra ett domslut eller en värdering. De är omständigheter som måste beaktas. citat direkt återgivning av någon annans uttryckssätt, och tydligt markera att man talar med en annans ord, jfr copia. clausulæ rytmisk figur av meningar formade i markerade kadenser. Effekten blir större eftertryck genom den harmoniska bågen. Se isokola och polyptoton. 9

10 commiseratio del av peroratio där medlidandet för den egna sidan befästs. compassio el miseratio, den medömkan den talande kan väcka hos åhörarna. complexio se symploke concessio ett fingerat medgivande att motståndaren har rätt, för att senare vederlägga ståndpunkten i nästa steg refutatio, confutatio. concetto språkbild där man konkretiserar abtrakta begrepp. Livets skola. Döden är som en examen. Livets universitet. conclusio slutsats, även den slagkraftiga avslutning man har formulerat sitt tal med. Även eskhatol, el peroratio. Momentet peroratio kommer efter probatio. Innehåller dels en recapitulatio, dels en appell. confirmatio el probatio. Bekräftelse av en uppfattning, där man för fram de positiva argumenten för sin tes. Följs av peroratio. confutatio se refutatio consolatio bekräfta och understödja de uppfattningar åhörarna redan har och på så sätt vinna deras välvilja. Slå in öppna dörrar. Detta är en väg till benevolentiæ captatio copia lat förråd, rikedom; det förråd talaren har av språklig, stilistisk och argumentativ art. correctio att plötsligt korrigera sitt eget ordval eller uttryck till något bättre. Variant till dubiatio. Senatus haec intellegit, consul videt; hic tamen vivit. Vivit? Immo vero etiam in senatum venit. Cicero, In Catilinam Senaten vet det, konsuln ser det och ändå lever han. Sade jag lever? Inte nog med att han lever, han kommer också till senaten. Cicero corroboratio i brevretorik, en texts avslutande del med en bekräftelse på sanningshalten. decorum det passande för situationen och enligt de sociala, estetiska konventioner som gäller. God ton. delectare talgenre med avsikt att roa och behaga. Ciceros term i motsättning till docere och movere. demagog talare som duperar åhörarna i själviska syften. 10

11 deprecatio del av tal där man medger sin olämpliga eller t o m brottsliga handling och även dess avsikt. Genom att erkänna vinner man trovärdighet. descriptio se evidentia. digression en retorisk utflykt som innebär att man talar om något som synbarligen inte hör till ämnet men som ändå fyller en uppgift, pedagogiskt åskådliggörande, för att ge en paus e dyl. Ex 2 Sam 12: Herren sände Natan till David, och han gick till honom och sade: ''Två män bodde i samma stad, den ene rik och den andre fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd, den fattige ägde ingenting utom ett enda litet lamm, som han hade köpt och fött upp. Det fick växa upp hos honom och hans barn. Det åt av hans bröd och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Det var som en dotter för honom. En dag fick den rike en gäst, men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga till det åt sin gäst utan tog den fattiges lamm och anrättade det.'' David blev ursinnig och sade till Natan: ''Så sant Herren lever: den mannen har förtjänat döden. Och lammet skall han ersätta sju gånger om, för att han handlade som han gjorde och var så obarmhärtig.'' - Du är den mannen, sade Natan. dispositio (gr taxis) disponering av tankestoff, följs av elocutio. Dispositio ordnas (taxis) i början, mitt och slut (finis) i tre eller fyra led. Mitten kan tudelas i situationsbeskrivning och argument. Den klassiska uppdelningen av dipositio är: 1. exordium, 2. narratio, 3. argumentation, probatio 4. peroratio, conclusio. Ordningen kan ändras om man börjar med refutatio; då byter probatio och exordium plats. divisio uppdelning av argumentationen i avdelningar. docere talargenre med avsikt att lära ut med argument och fakta. Ciceros term i motsättning till delectare och movere. dubiatio låtsad osäkerhet kring framträdandet som sådant, eller i att hitta det rätta uttrycket eller le mot propre. Se även correctio. elision se ellips. ellips utelämning eller förkortelse av ljud eller stavelser genom reduktion; förkortning av ord. Man utelämnar huvudordet eller i alla fall sista tankeledet till åhöraren, genom eufemism. Budskapet är eller blir underförstått, för att skapa ett mer koncentrerat uttryck och på så sätt öka det sagdas pregnans. Till viss del motsats till pleonasm. Et tu, Brutus... Julius Caesar 11

12 För att förstå frasen bör man känna till att Brutus bland de sammansvurna som mördat Caesar ansågs ha stått Caesar närmast. Det skvallrades även om att Brutus var illegitim son till Caesar. Alla dessa omständigheter finns inbakade, underförstått i de tre orden. elocutio den språkliga behandlingen av talet. Följs av memorandum. emblem infattning, mosaik, märke av något slag. Symbolisk karaktäristik; en egenskap man kopplar till ett begrepp eller en person. emfas uttryck med kraft och eftertryck, framhävande av ett ord. Variant emfatisk omskrivning: Det är... Gud, vi prisa dig! Det är han som är skyldig! Farligt är det! enigma kryptisk, hermetisk bild, ofta utformad som en mystisk gåta, t ex Rota taro orat tora Ator (hjulet i taroten talar Ators lag), där Ator var en egyptisk gud. Detta enigma innehåller hemligheten i tarotkortleken. Mer utvecklad är den medeltida bildgåtan: Sator Arepo tenet opera rotas, där orden dels är en palindrom, dels en grafisk bildgåta: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS Alla ord kan läsas fyra gånger från fyra håll. T ex står det SATOR överst både vågrätt och lodrätt - och två gånger till läst baklänges från det nedre högra hörnet. Texten: Sator arepo tenet opera rotas betyder: Såningsmannen Arepo håller med omsorg hjulen, eg Kristus håller värlsalltet, årstiderna. Bokstäverna i detta kryptogram bildar också Pater Noster två gånger, och de kvarvarande bokstäverna är två a och W, alfa och omega, början och slutet. Skicklighetsträning Lista på valfria övningar Decentralisering Deltagarna spelar representanter för företagsledning och fack som är oense om hur man ska lösa fråga om att decentralisera företagets utbildningsenhet. 12

13 Placering av befattning (företagsversion) Ett förhandlingsrollspel mellan chefen för Materialhantering och chefen för Kvalitetskontroll om hur man ska göra när man ansökt om två heltidstjänster (arbetsledarbefattningar) vardera och endast fått en enda tjänst godkänd. Placering av befattning (offentlig version) Ett förhandlings rollspel mellan chefen för Allmänna avdelningen och chefen för Planeringsavdelningen om hur man ska göra när man fått avslag på ansökningar om en heltidstjänst vardera. Provborrningen Deltagarna representerar två oljebolag som har koncession på två angränsande områden i Ekofisk-fältet i Nordsjön. De möts för att förhandla om villkoren för det ena bolagets provborrning som ska ge oljeletningsdata för båda bolagen. Inga tekniska kunskaper behövs. Kontraktsförhandling En förhandling mellan en representant från ett företag som specialiserat sig på att förstöra (destruera) miljöfarligt avfall och en representant från ett producerande företag, vilket som biprodukt får ett miljöfarligt avfall, vars omhändertagande regleras av Miljövårdsstyrelsen. Frågor om pris, volym, betalningsvillkor, kontraktsperiod och ansvar måste tas upp. Den verkliga utmaningen är emellertid att förstå det grundläggande behovet hos varje part, att bedöma maktförhållandet och att prioritera och välja taktik rätt. Lyssna under press Det här är en övning som utvecklar förmågan att hantera kritik och psykisk press på ett icke-provokativt och konstruktivt sätt. En person uttrycker sin uppfattning om något han/hon känner starkt för i ett kontroversiellt ämne. De andra försöker tvinga honom/henne att ändra uppfattning. Övningen kan också användas för att träna hur man bemöter hot och personliga påhopp. Specialisten Deltagarna spelar två roller, avdelningschef eller sektionschef. Sektionschefen är specialist inom sitt område. Han/hon vill byta befattning inom företaget. Avdelningschefen vill ha honom/henne kvar där han/hon är. Rollspelet innehåller bakgrundsinformation. De två möts för att nå en uppgörelse. Rapportpresentation Deltagarna spelar Avdelningschef och eller hans/hennes underställda Sektionschef. De är inte överens om vem som ska göra en viktig presentation aven rapport inför bolagets ledningsgrupp. Informationen i rollspelet ger bakgrundsuppgifter och de två parterna möts för att lösa konflikten. Hårt gjutgods Deltagarna spelar Inköpschef och eller Produktionschef. Produktionschefen är missnöjd med råvaruleveransen och vill att inköpschefen ska vidta åtgärder som 13

14 han/hon anser vara omöjliga eller oförnuftiga. Rollspelet ger bakgrundsinformationen. De två möts för att försöka nå en uppgörelse. International Publishing Deltagarna spelar köpare från International Publishing och säljare från U.S. High Tech. Produkten är en avancerad datoriserad fotosättningsutrustning, och U.S. Hich Tech anser att man bör sälja till ett högre pris på den europeiska marknaden än i USA. International Publishing anser att priset är för högt. Hålla tiden Deltagarna spelar Produktionschef och en tjänsteman på Personalavdelningen som tolkar ett temporärt muntligt avtal mellan fackklubb och företagsledning på olika sätt. I rollspelet finns bakgrunds informationen. De två parterna möts för att förhandla om sina skiljaktigheter. Försäljning och kredit En intern förhandling mellan säljare resp ekonomichef hos SO Chemicals. Säljaren vill genomföra en försäljning för att nå sitt säljmål och få en viktig ny kund. Ekonomichefen är oroad över kundens betalningsförmåga. Underentreprenör Skandinaviska Bygg AB har fått ett kontrakt att uppföra två stora kontorsbyggnader. Man avser att ha underentreprenör för installation av el, och har valt ut offerter från två underentreprenörer. Den troligaste kandidaten är Göteborgs El AB (GEAB) som har ett utmärkt rykte och har arbetat med Skandinaviska Bygg tidigare. Emellertid ligger deras offert högst Den andra kandidaten är ett relativt ungt företag vars arbetsprestationer man inte känner till så mycket om. Detta företag har lämnat en offert avsevärt lägre än GEABs. Förhandlingen sker mellan Skandinaviska Bygg och GEAB. Transportation Company En förhandling mellan en Marknadschef vid Instame, ett multinationellt företag med huvudkontor i Europa, och det statliga Transportation Company i Mitaverbia, ett utvecklingsland i Afrika. Instame har sålt 300 bussar till Transportation Company. Transportation Company har uttryckt missnöje med bussarna och innehållit sin slutliga betalning. Instame har hållit inne sin slutleverans av bussar och reservdelar som behövs för att hålla de redan levererade bussarna igång. Ansvarig chef inom Instame har blivit ombedd att besöka Mitaverbia. A P O A T E R PATERNOSTER O S T E A R O 14

15 Pater noster-förklaringen (den återupptäckta) av kryptogrammet kom på 1920-talet av Lundaprofessorn Sigurd Agrell. ennalage utbyte av en konkret företeelse till ett abstrakt begrepp, ofta idealiserat. Jfr antonomasi konkret abstrakt den sköna skönheten den lyckliga lyckan det lugna lugnet Das Ewig-Weibliche När Skönheten kom till byn, då var Klokheten där... N Ferlin enthymem Aristoteles term. Retorikens motsvarighet till logikens syllogismer. Enthymem är en retorisk syllogism. Skillnaden mot syllogismen är att enthymemet ofta har sannolika premisser, inte nödvändigtvis sanna, och premisserna underförstås ofta. Enthymem är en förkortad syllogism. entusiasm eg. fylld av en gud enumeratio se recapitulatio epanalepsis se antepifor epanaodos se kiasm epanorthosis figur som innebär att göra några påståenden som man sedan tar tillbaka ursäktande eftersom man inte anser sig ha tillräckliga kunskaper eller bevis att styrka sin uppfattning eller känsla. Figuren ämnad att stärka ens trovärdighet genom att verka modest och blygsam. Figuren är framförallt använd i rättssalen. Man planterar några misstankens frön i juryn och ber därefter om ursäkt eftersom man inte har bevis. Se även dubatio. Detta är en väg till captatio benevolentiæ epifor eller antistrof, upprepade formuleringar i slutet av meningar. Jfr anafor In 1931, ten tears ago, Japan invaded Manchuka without warning. In 1935, Italy invaded Ethiopia, without warning. In 1938 Hitler occupied Austria without warning. In 1939, Hitler invaded Czechoslovakia without warning. Later in 1939, Hitler invaded Poland without warning. And now Japan has attacked Malaya and Thailand and the United States without warning. Franklin D. Roosevelt epigram kort och koncentrerad dikt med udd. Philetas of Cos am I Twas the Liar that made me die 15

16 And the bad nights caused thereby. Philetas sades ha dött av att tänka på den språkfilosofiska paradoxen kallad Lögnaren. epitafium gravskrift Ubi sæva Indignatio Ulteris Cor lacerare nequit, Abi Viator Et imitare, si poteris, Strenuum pro virili Libertatis Vindicatorem. Where fierce indignation can no longer Rend the heart, Go traveller, and imitate, if you can, This earnest and dedicated Champion of liberty. J Swifts (-1745) epitafium i S:t Patrickskatedralen i Dublin epitet tillnamn som används som en titel, föregår alltid personnamnet. Substantivisk bestämning. drottning Silvia assessor Hasse Assarson lektor Hector Sector epizeuxis Samma som accumulatio men utan bindeord, alltså med asyndes. Pengar, pengar, pengar, alltid detta tal om pengar. Eli, Eli, lema sabaktani! Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Matt 27: 46 erlebte rede täckt anföring, svävande framställning mellan anföring och författarens framställning Ursinnig över Eriks svek svarade Åsa: - Du ska minsann få sota för din feghet! = direkt tal Åsa som var ursinnig över Eriks svek svarade att han minsann skulle få sota för sin feghet! = indirekt tal Åsa var ursinnig över Eriks svek. Han skulle minsann få sota för sin feghet! = Erlebte rede eskatokoll i brevretorik, avslutningsformerna med hälsningsfraser och underskrift, datering (och besegling). Jfr subscriptio, se även conclusio. ethopoeia samma som sermocinatio, men nu är det fråga om fignerat tal från en historisk person. etos den trovärdighet publiken tillskriver en talare eller ett tal, genom att skapa samhörighet och verka kunnig och pålitlig. Ett retoriskt grundbegrepp. 16

17 eufemism förskönande eller förmildrande omskrivning av något som anses obehagligt eller stötande, speciellt naturbehov eller döden. Varianter: ellips och parafras. Du verkar ha en viss svaghet för alkohol. sitta inne Hemlighuset Judefrågans slutgiltiga lösning. (Massmord) Hygientekniker. (Städare) Personalrationalisering. (Att ge folk sparken) Friställa = avskeda Påföljd = straff Rörelsehindrad = handikappad Äldre = gamla eufoni välljud, motsats till kakofoni evidentia Quintillianus term, el descriptio. Livfull framställning där åhörarna försätts i en situation av att de tror sig vara ögonvittnen till en situation. Noggrannare definierat är descriptio själva framställningen och evidentia den känslomässiga effekten hos publiken. Detaljerna och argumenten behöver inte vara sanna - men sannolika. excitatorium sporre, incitament exclamatio jfr invokation, utrop Utrop där talaren inte verkar kunna hålla tillbaka sina starka känslor. Exclamatio bryter ofta mot decorum. Ciceros term. Omdöme, du har flytt till de vilda djuren! Och folk har mist förståndet! Shakespeare - Någon djävla ordning får det väl ändå vara i ett parti! C H Hermansson exemplum en gestalt eller ett öde som kan tjäna som illustration till en egenskap e dyl, eller händelse, verklig eller fiktiv som får illustrera en egenskap, stödja en tes etc. exordium talets inledning där talaren väcker intresse för ämnet och sig själv som person. Detta kan vara format som ett proemium eller insinuatio. extralingvistik lingvistisk term. De kommunicerande medlen förutom orden och röstens verkningar. Gester, plastik, mimik etc. fabel en berättelse som kan visa på mänskliga beteenden utan att för den skull vara vare sig sann eller ens sannolik. facultates oratoris talarens färdigheter figura generell term på förskönande uttryck och uttrycksart 17

18 figura ethymologica genom att laborera med ett ord får man fram en ursprungligare, kanske förlorad, innebörd. Genom denna betydelsespridning vidgas ordens betydelse. Herre Jesus Krisus Guds Son Herre Jesus Krisus Guds Son Herre Krisus Jesus Guds Son förbarma dig över mig barma dig över arma dig armar över mig syndare Kersin Ekman, Knivkastarens kvinna finis slutet på talet eller framställningen flores orationis här: språkliga blommor och figurer. I klassisk retorik kan man gärna krydda sin framställan med blom och växtmetaforer. fixering psykologisk term. Inlärningen av ett stoff eller ett material. floskel slitet eller innehållslöst utryck. Platthet. Se kliché. germinatio känslofylld omtagning, se anadiplosis han vill ut, ut från... gestus gester, plastik. Den antika termen för extralingvistik. gradatio se stegring, klimax. Utveckling från lägre och svagare till högre och starkare argument. heiti norrön term för benämningar. Jfr antomomasi Dundraren - Tor heuresis se inventio hiatus vokalmöte där ett ord som slutar med vokal följs av ett som börjar med vokal. Detta fenomen har traditionellt ansetts som oskönt och ibland t o m som stötande. I Indien ordnade eskimån en bra igloo. I exempelvis uttrycket: som ler och långhalm, undviks hiatus genom formen ler istället för lera. homiletik predikokonst, m a o den sakrala retoriken homonymi ord med olika betydelse som råkat få identisk stavning. Jfr hyponymi och polysemi skär form av verbet skära 18

19 skär skär färg liten ö humilitaio den blygsamhet som talaren måste ge sken av för att vinna välvilja Jag är ingen talare rätta mig om jag har fel hopning flera beskrivningar efter varandra med asyndes. Kapporna är därtill formstabila, slitstarka, skrynkelfria, skötselvänliga. I eld, i blod, i frost, i svält J L Runeberg Sverige, Sverige, Sverige fosterland Heidenstam hypallage syntaktisk omflyttning av ord så att ett ord poängteras av sin ovanliga placering. Bestämningsordet blir huvudord. Hypallage är en oegentlig bestämning, och bestämningen hör eg till ett annat ord. Underordnad metonymin. Han bor ensamt på heden Han bor på den ensamma heden Den runda solen Solens rund Svallande vågor Vågors svall Livets stiltje E Tegnér hyperbaton ordens naturliga ordningsföljd ändras, och det ger intryck av en stark inlevelse, men även av annan speciell stil. Inbegriper inversion. Måste det stämplas såsom minst sagt ohemult att å slikt sätt ockra å människors njutningslystnad... Grönköpings Veckoblad, Osund geschäft i semlor hyperbol kastande över målet, el överdrift jättestor, pytteliten, urgammal Det här arbetet är ju dödstråkigt. Den ultimata upplevelsen... Milleniets sista melodifestival (1999) Nollvisionen (1998) om trafikdöden Nolltolerans (1998) syn på brottslighet Århundradets skattereform SAP:s och FpL:s ord om deras gemensamma uppgörelse, våren 1991, (omförhandlad efter ett halvår). - Å, det var värst... hypokorism smeknamn Lill-pröjsan, Snoddas, Tjabo. hyponymi underordning av uttryck. Hierarkiskt ordnade benämningar, mer och mer specifika. Djur - Hund - Schäfer - Karo 19

20 hypokrisis Se actio Djur - Ko - Ung = Kalv hysteron-proteron omkastat tidsförlopp låt oss dö och kasta oss in i striden Vergilius Sätt på dig skor och sockor! Katamaranen sjunker snabbt på 90 meters djup. Passagerarna tvingas kasta sig i sjön Om den norska färjan Sleipners förlisning DN idiom fast konstruktion hålla tand för tunga offra liv och lem imitatio imitera en annans stil inclusio komposition med inramning, man börjar och avslutar större avsnitt som stycken, hela tal eller till och med hela romaner med samma ord, fras eller bild. På meningsplan kallas det antepifor. Till exempel Joyces Finnegans wake börjar med en mening som avslutas först med romanens sista ord. även Frödings Världens gång. incrementum ett grepp att maximera argumenten genom att gå från huvudargumentet till svagare och svagare för att sedan återvända till huvudargumentet som då framstår starkare. Quintillianus term indignatio få åhöraren att dela talarens upprördhet inför något. in medias res i handlingens mitt. Starta en framställning mitt i handlingen med en omedelbar början. Han kom som ett yrväder med ett Höganäskrus... Hemsöborna, A Strindberg Äntligen stod prästen i predikstolen. Gösta Berlings saga, S Lagerlöf insinuatio lat inställsamhet, typ av exordium som fångar uppmärksamheten genom medgivanden eller skämt. Jfr prooemium. Detta är grundbegreppet som ska skiljas från en vanlig insinuation. insinuation få åhörarna att dra en slutsats som är ofördelaktig för min motståndare, genom att enbart antyda något ofördelaktigt eller korrumperat. Igår utnämndes Harry Schein till chef för Investeringsbanken. Harry Schein spelar ofta tennis med Olof Palme. Tidningsrubrik 20

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist

Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Den klassiska retoriken Efter talarskolan av Siv Strömqvist Konsten att övertyga - etos, patos och logos Retorik är konsten att tala väl. Det är konsten att övertyga. Retorik är konsten att skapa funktionella

Läs mer

Liten hjälpreda för talare.

Liten hjälpreda för talare. Liten hjälpreda för talare. Jörgen Bodner www.replikskiften.com Retoriken söker inte sanningen utan det sannolika. Förberedelsefaser. Intention. Inventering. Disposition. Stil. Memorering. Genomförande.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Retorik = konsten att övertyga

Retorik = konsten att övertyga Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik är läran om hur man

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet Vie-98.1400 Kommunikativa färdigheter för arbetslivet 15 januari 2013 Sofia Sevón Idén Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se Du sätter dig in i olika talsituationer individuella och i grupp Du tränar på

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

Ordspråk och talesätt

Ordspråk och talesätt Ordspråk och talesätt Namn: VT-06 Ordspråkets historia De äldsta ordspråken tros vara 4000-5000 år gamla och stammar från en forntid då språket ännu inte kunde uttryckas i skrift. Många av ordspråken var

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på IKK, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU I stort

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Smaka hur God Gud är

Smaka hur God Gud är Smaka hur God Gud är Av: Johannes Djerf Jag var 14 år. Jag var på Prao på en förskola i Kisa en vecka. Barnen lekte för en stund väldigt bra själva då en av lärarna kom med förslaget att brygga en kanna

Läs mer

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft.

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft. ALLSÅNGSHÄFTE Mel:Diana Aim såo jang änd jår såo åold - dis mai darling aiv biin tåold. Ai dåont käär djast vått dej sej kåås får evör ai vill prej juu änd ai vill bii äss frii äss dö bööds ap om dö trii.

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK

MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK Storytelling, ledarskap och kommunikation MICHAEL RÜBSAMEN, DOKTORAND I MKV SOFI QVARNSTRÖM, LEKTOR I RETORIK Storytelling Organisation Gemensamma mål Arbetsfördelning och Specialisering Samordning och

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Detta är nyfikenhetsvandring 5

Detta är nyfikenhetsvandring 5 Kära surfiga nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Barnen i Narnia, som vi berättat om tidigare, upptäckte en märklig sak i det gamla skåpet uppe på vindsrummet. Skåpväggen öppnade sig. De kom in i en helt ny

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

INSTRUKTIONER TILL ANTAGNINGSPROV MUSIKALINRIKTNINGEN 2015

INSTRUKTIONER TILL ANTAGNINGSPROV MUSIKALINRIKTNINGEN 2015 INSTRUKTIONER TILL ANTAGNINGSPROV MUSIKALINRIKTNINGEN 2015 Antagningsprovet till musikalinriktningen består av följande delar: 1. Rörelse, röst och rytmikövningar (i grupp) 2. Fysiskt rörelseprov med sjukgymnast/danslärare

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 3 MJÖLKOCEANENS SKATT av Tove Jonstoij

INDISKA BERÄTTELSER DEL 3 MJÖLKOCEANENS SKATT av Tove Jonstoij INDISKA BERÄTTELSER DEL 3 MJÖLKOCEANENS SKATT av Tove Jonstoij Roller: RAHU Johan Holmberg Calle Jacobson Andreas Rothlin-Svensson VISHNU Magnus Krepper MOHINI Frida Röhl BERÄTTAREN Tove Jonstoij Indiska

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer