Kvintessensen av. retoriska figurer. Kvintessensen. Utbildning som behövs. Postadress Mariagatan 10 S Sundbyberg. Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvintessensen av. retoriska figurer. Kvintessensen. Utbildning som behövs. Postadress Mariagatan 10 S-172 30 Sundbyberg. Telefon 08-297177 070-6327101"

Transkript

1 av retoriska figurer Kvintessensen. Utbildning som behövs. Postadress Mariagatan 10 S Sundbyberg Besöksadress Mariagatan 8A 59' 21 N 17' 58 Ö Telefon E-post Org nr Bankgiro

2 Kvintessensen av retoriska figurer Stilfigurer och retoriska begrepp abbreviatio konstfull förkortning av det naturliga uttryckssättet. Se även hypallage. som om det vore - som vore det Det var, som hade han gått och väntat hela dagen på att bli skjuten, och nu kom skottet. / Det var nog så, att den stora kärlek hon alltid hade hyst för Ingmar blossade upp med ny styrka, liksom hade den fått näring av den röda blodstrimman S Lagerlöf accumulatio förstärkning genom upprepning. Istället för att säga han gick säger man han gick, försvann, dunstade. I will not excuse you: you shall not be excus d; excuses shall not be admitted; there is no excuse shall serve you; you shall not be excus d. Shakespeare. Jfr pleonasm, hopning och epizeuxis. actio framförandet av talet admiratio åhörarnas beundran inför talaren. aforism kortfattad lärosats som helst starkt uttrycker författarens personlighet, jfr tänkespråk. De som långsamt kommer till insikt, tror att långsamheten hör till insikten. F Nietzsche akronym namn bildat av initialbokstäver i en förkortning. Jfr teleskopord. Esselte, [SLT] Svenska Litografiska Tryckerier Esso, [SO] Standard Oil Maffia, Morte alla Francia Italia anela (ett upprorsmotto fr 1200-talet) akrostikon dikt där strofernas begynnelsebokstäver bildar författarnamnet eller initialer Jordens Oro Wiker, J O Wallins gravstensinskription Lucy in the Sky with Diamonds allitteration begynnelserim som innebär att tryckstarka ord nära varandra börjar på vokal eller samma konsonanter. För att det ska vara en äkta allitteration ska det vara samma konsonanter, men olika vokaler. Ur askan i elden videovåld, Marilyn Monroe, Tag Tulo i tid! Tag alltid Tulo! hack i häl, hipp som happ, hör och häpna, frid och fröjd, fullt och fast klappat och klart, 2

3 tidens tand, tidens tecken, väl och ve synonymisk relation: buller och bång, bjuda och befalla, gods och guld, hus och hem, spott och spe, mening och mål, nöd och näppe, tissla och tassla, väder och vind antonymisk relation: himmel och helvete, väl och ve, ros och ris, lust och last, adjektiv + substantiv-relation, beröringsassosiation: rak i ryggen, klar som kristall, lätt och lagom, lekande lätt, helan och halvan Lika barn leka bäst, da. Lige børn lege bedst. Eng: Fit as a fiddle, in for a penny in for a pound Ty: durch dick och dünn Voluspá: Ar var alda er Ymir bygdi och på danska: År var årle over Ymirs Bolig Döden molmar i mull allt, vad här glimmar och glänser. Döden kastar å kull allt, vad yppigt och högt är. Döden knossar å kull allt, vad här fagert och fint är. Döden dväler i dvalm allt, vad här levnat och liv har. Stiernhielm falsk allitteration: no guts, no glory Let us go forth to lead the land we love. J. F. Kennedy Viri validis cum viribus luctant. Ennius Veni, vidi, vici. Julius Caesar allegori Egentligen: talande på annat sätt Konsekvent genomförd bildlig berättelse där verkliga förhållanden bildar grund. Olika ting i en berättelse eller ett tal får symbolisera någonting annat. Kyrkan har många allegoriska symboler; nattvarden (Kristi kött och blod), korset, konfirmationen o.s.v. Amerika denna atombombens barnakammare..., Andra ex O Dalins Sagan om hästen, G Orwells Animal Farm allusion lat. alludio: skämta, leka med. Medveten indirekt hänsyftning eller anspelning på något välkänt för att markera sitt släktskap i en tradition. Lägga in en brasklapp. (till biskop Brask i Linköping som fick behålla huvudet tack vare sitt förbehåll) En kamp mellan David och Goliat. 3

4 Mellan Skylla och Karybdis. (seglarens omöjliga val mellan de två havsvidundren som låg på var sin sida om ett trångt sund och väntade på att föra skeppen i kvav.) Potemkinkulisser (till furst Potemkin som lär ha satt upp kulisser med blomstrande byar vid Katarina IIs resa i södra Ryssland 1787.) Prokustesbädd (till den "gästfrie" Prokustes i sagan som tvingade gästerna i en säng. Var de för korta, drog han ut dem och var de för långa högg han av fötterna så att de passade) Ofta är allusionen också en ordlek med ett citat. Längtan heter min arvedel. Karlfeldt Ångest, ångest är min arvedel. Lagerkvist Hans plastik avvek från de andras när han omsider föll för en kula som visste var den tog. (till J L Runebergs dikt Fänrik Stål ) Farväl till vapnen. Nu gör vi rakblad. (till E Hemingway) Inför solen är vi alla olika. (till Bibeln, Apotekets kampanj inför sommaren, våren 1991.) amfiboli dubbeltydighet, se ordlek. Skum på ytan. amplificatio del av peroratio med stegring eller utvidgning av känsloläget i framställningen. anafor återförande, upprepade formuleringar i början av meningar, används främst för att åstadkomma intensitet. Jfr epifor och antepifor Innanför muren ligger judarnas klagoplats, där rabbinerna stå i långa röda eller blå sammetskaftaner och trycka sig intill den kalla stenväggen och gråta över palatset, som är förstört, över muren, som är kullstörtad, över makten, som är gången, över de stora männen, som ligga döda, över prästerna, som ha farit vilse, över kungarna, som ha förnekat den allsmäktige. S Lagerlöf, Guds heliga stad, Jerusalem, Jerusalem Det [ljudet] kom farande ner från berget med starkt dån. De hörde, då det var i bergsluttningen, de hörde, då det var i skogsbrynet, de hörde, då det var över dem. Det var likt en åska, som kom rullande fram på jordytan, det var, som om hela berget kom farande och tågade ner i dalen. Och när det var alldeles inpå dem, böjde alla ner sina huvuden och drogo in skuldrorna. Det krossar oss, tänkte de, det krossar oss. S Lagerlöf, Den vilda jakten, Jerusalem Var det någon som hörde på radion den femtonde oktober förra året? Var det någon som hörde, att de frågade efter en försvunnen pojke? Astrid Lindgren, Mio, min Mio We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, /.../ we shall fight on 4

5 the beaches. We shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender. Winston Churchill Go back to Mississippi; go back to Alabama; go back to South Carolina; go back to Georgia; go back to Louisiana; go back to the slums and ghettos of the northern cities, knowing that some-how this situation can and will be changed. Martin Luther King anagram bokstavsomkastning Andreas Anders bibeln biblen cykeln cyklen Anagramet kan också ge en mystisk innebörd. Exempelvis är 17 ett oturstal i Italien därför att det på latin skrivs XVII, och ett anagram på det blir VIXI, dvs Jag har levat = Jag är död. anadiplosis att repetera ett eller flera ord. Framförallt att börja en ny mening med samma ord eller fras som den förra slutade med. Kärnkraften är nödvändig för industrin. Industrin som ger Sverige det välstånd vi är vana vid. En vana vi inte är beredda att göra oss av med under några omständigheter. Under de omständigheter som är det politiska maktspelet. Men in great place are thrice servants: servants of the sovereign or state; servants of fame; and servants of business. Francis Bacon Senaten vet det, konsuln ser det och ändå lever han. Sade jag lever? Inte nog med att han lever, han kommer också till senaten. Cicero Senatus haec intellegit, consul videt; hic tamen vivit. Vivit? Immo vero etiam in senatum venit. Cicero, In Catilinam anakolut syntaktiskt sammanbrott, ofta så att meningens slut inte hänger ihop med dess början. Effekten uppkommer ofta när talaren använder svårare konstruktioner än han förmår hantera. Anakolut kan också ge en komisk effekt eller vara tecken på stark sinnesrörelse. Som en civiliserad människa vill jag påstå hur kan man värna djuren genom att skada människan? Under många år var namnet Ådalen förknippat med bilden av ett demonstrationståg, mot vilket militär, tillkallad för att upprätthålla ordningen och skydda strejkbrytarna, gav eld och dödade fem av demonstranterna. - Vad är det för skillnad på en ko? - Den kan varken cykla. Jag längtar marken, jag längtar stenarna, där barn jag lekt. 5

6 V v Heidenstam anakronism otidsenlighet, plötsligt stilbrott med ett ålderdomligt ord eller uttryck. Se arkaism annominatio ordleksartad vändning, jfr paronomasi antanaclasis Samma ord upprepas men då med en ny innebörd. Ses ofta i kombination med epanalepsis. The business of America is business. Pres. Coolidge The King is dead! Long live the King! (först den döde gamle, sedan den nye) Gegrüsset seist du Jüdenkönig! /.../ Gegrüsset seiet du mir. (först hopens hån, sedan skaldens ord) J S Bach, Matteuspassionen antepifor el epanalepsis inramande upprepning, kombination av anafor och epifor, dvs man börjar och avslutar meningen med samma ord. Jfr inclusio Flyg, fula fluga, flyg Mitt hjerta? I mitt bröst finns intet hjerta E Tegnér Under över alla under V v Heidenstam Vad du är skön, min älskade, vad du är skön! Höga Visan Ingenting föds ur ingenting. Lucretius Vanligt förnuft är inte så vanligt. Voltaire Free at last, free at last; thank God Almighty, we are free at last. Negro spiritual antiklimax även kallad västgötaklimax. Misslyckad eller parodisk hopning som går från starkare uttryck till svagare. Jfr klimax - Min älskling, du är bedårande, ljuvlig, trevlig, ja trevlig! antimetabole omkastning, antitetisk kiasm Det jag inte vill, det gör jag, och det jag vill, det gör jag inte. Paulus Det är bättre att ha en försäkring och inte behöva den, än att behöva en och inte ha en. antistrof se epifor antites motsats, att påvisa eller konstruera en slående motsats mellan två ting eller begrepp, jfr kontrast Gott - ont, fattig - rik, njutning - plåga, vän - fiende, himmel - helvete Det är långt mellan lycka och leda 6

7 När en smekning bränner som sveda /---/ Då får döden ge vika för leken Ulf Lundell Allt mellan himmel och jord Stor i orden, liten på jorden. Upp som en sol, ner som en pannkaka. Sorgen och glädjen, de vandra tillsammans, medgång och motgång här tätt följas åt. T Kingo sv ps 269:1 SOrgen för glädien går/ Gemeent hwart åhr från åhr; Sv ps 1695, 286:1 Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott. J L Runeberg Det finns inget fel med Amerika som inte kan rättas till med det som är rätt. Bill Clinton i sitt installationstal som president, jan Brutus: Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Shakespeare, Julius Caesar antonomasi omskrivning av egennamnet som tydliggör det, appelativ ist f egennamn. Jfr ennallage Nordens apostel - Ansgar Svenska skaldekonstens fader - Stiernhielm Läkekonstens fader - Hippokrates antonymi eller antonym relation. Ändpunkter på en skala, jfr konträr relation. ung- gammal stor - liten antropomorfism liknelse med djur som tillskrivits egenskaper Glad som en lärka Pigg som en mört Glad såsom fågeln i morgonstunden... Prins Gustav appell uppmaning efter recapulatio, består av amplificatio och commiseratio. apophthegmat trop eller genre utbildad under antiken men speciellt populär under renässansen. Termen avser träffande och kvicka kommentarer som ansågs karaktäristiska för sagesmannen. Den utvecklade genren bestod av små avrundade prosaberättelser, gärna med ett paradoxliknande slut. aposiopes avbrott i tal. Talaren verkar förstummas av rörelse, indignation, pathos etc. 7

8 Omdöme, du har flytt till de vilda djuren, och folk har mist förståndet! - Ack, förlåt! Mitt hjärta är på båren där hos Caesar, jag måste tiga, tills det kommer åter. Shakespeare apostrof ett plötsligt direkt tilltal till någon person, frånvarande eller närvarande, eller till en personifierad abstraktion; högtidlig hänvändelse. Jfr invokation - Mina damer och herrar... I som här inträden, låten hoppet fara. Dante O, sena tiders barn! S Lagerlöf For Brutus, as you know, was Caesar's angel. Judge, O you gods, how dearly Caesar loved him. Shakespeare, Julius Caesar arenga brevretorik, en allmän situationsbeskrivning om varför texten tillkommit. arkaism ålderdomligt ord eller uttryck. Även anakronism Inom lyckta dörrar hädanfärd, båta, ävlan. ars dictaminis att bevara talets direkthet, snabbhet och vederhäftighet i skriften. assonans halvrim, vokalrim (eller konsonantrim). En assonans är samma vokalljud i den betonade stavelsen i ord med lika många stavelser. En konsonantassonans är samma slutljudande konsonantkluster. vokalrim: varken hackat eller malet hugget som stucket Gud är ljus vått och torrt, far - hav, oss - kors, kalla - rulla konsonantrim: glans - duns - frans, klart - hårt, vilt - smält Thy kingdom come, thy will be done. O fortunatam natam me consule Romam! Cicero, de consulatu asyndes satsfogning utan bindeord eller konjunktioner, för att rytmen i framställningen skall stiga. Motsats till polysyndes. Veni, vidi, vici Jag kom, jag såg, jag segrade Julius Ceasar 8

9 We shall pay any price, bear any burden, meet any hardships, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. J. F. Kennedy, Inaugural But, in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. Lincoln, Gettysburg Address barbarism främmande språkfel som verkar barbariskt benevolentiæ captatio vinna åhörarnas välvilja genom att smickra dem eller hylla deras goda egenskaper besjälning att tillskriva döda ting levande egenskaper, se prosopopeia. Nu löser solen sitt blonda hår. P Lagerkvist Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster; de gingo genom rökarne från Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden, klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över Tyskans branta tak, lekte med vimplarne på skeppsbrobåtarne, illuminerade i fönstren på stora Sjötullen, eklärerade Lidingöskogarne och tonade bort i ett rosenfärgat moln, långt, långt ut i fjärran, där havet ligger. ur Röda rummet, A Strindberg Hörde du oss i skorstenspipan om höstkväll, i kaklugnsluckorna, i fönsterspringan, då regnet grät ute på takplåtarne eller i vinterkväll i snöig furuskog på blåsiga havet hörde du jämmer och kvidan i segel och tåg... ur Ett drömspel, A Strindberg cesur paus eller rytmiskt avbrott, främst i bunden vers. circumstantiæ de omständigheter som kan förändra ett domslut eller en värdering. De är omständigheter som måste beaktas. citat direkt återgivning av någon annans uttryckssätt, och tydligt markera att man talar med en annans ord, jfr copia. clausulæ rytmisk figur av meningar formade i markerade kadenser. Effekten blir större eftertryck genom den harmoniska bågen. Se isokola och polyptoton. 9

10 commiseratio del av peroratio där medlidandet för den egna sidan befästs. compassio el miseratio, den medömkan den talande kan väcka hos åhörarna. complexio se symploke concessio ett fingerat medgivande att motståndaren har rätt, för att senare vederlägga ståndpunkten i nästa steg refutatio, confutatio. concetto språkbild där man konkretiserar abtrakta begrepp. Livets skola. Döden är som en examen. Livets universitet. conclusio slutsats, även den slagkraftiga avslutning man har formulerat sitt tal med. Även eskhatol, el peroratio. Momentet peroratio kommer efter probatio. Innehåller dels en recapitulatio, dels en appell. confirmatio el probatio. Bekräftelse av en uppfattning, där man för fram de positiva argumenten för sin tes. Följs av peroratio. confutatio se refutatio consolatio bekräfta och understödja de uppfattningar åhörarna redan har och på så sätt vinna deras välvilja. Slå in öppna dörrar. Detta är en väg till benevolentiæ captatio copia lat förråd, rikedom; det förråd talaren har av språklig, stilistisk och argumentativ art. correctio att plötsligt korrigera sitt eget ordval eller uttryck till något bättre. Variant till dubiatio. Senatus haec intellegit, consul videt; hic tamen vivit. Vivit? Immo vero etiam in senatum venit. Cicero, In Catilinam Senaten vet det, konsuln ser det och ändå lever han. Sade jag lever? Inte nog med att han lever, han kommer också till senaten. Cicero corroboratio i brevretorik, en texts avslutande del med en bekräftelse på sanningshalten. decorum det passande för situationen och enligt de sociala, estetiska konventioner som gäller. God ton. delectare talgenre med avsikt att roa och behaga. Ciceros term i motsättning till docere och movere. demagog talare som duperar åhörarna i själviska syften. 10

11 deprecatio del av tal där man medger sin olämpliga eller t o m brottsliga handling och även dess avsikt. Genom att erkänna vinner man trovärdighet. descriptio se evidentia. digression en retorisk utflykt som innebär att man talar om något som synbarligen inte hör till ämnet men som ändå fyller en uppgift, pedagogiskt åskådliggörande, för att ge en paus e dyl. Ex 2 Sam 12: Herren sände Natan till David, och han gick till honom och sade: ''Två män bodde i samma stad, den ene rik och den andre fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd, den fattige ägde ingenting utom ett enda litet lamm, som han hade köpt och fött upp. Det fick växa upp hos honom och hans barn. Det åt av hans bröd och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Det var som en dotter för honom. En dag fick den rike en gäst, men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga till det åt sin gäst utan tog den fattiges lamm och anrättade det.'' David blev ursinnig och sade till Natan: ''Så sant Herren lever: den mannen har förtjänat döden. Och lammet skall han ersätta sju gånger om, för att han handlade som han gjorde och var så obarmhärtig.'' - Du är den mannen, sade Natan. dispositio (gr taxis) disponering av tankestoff, följs av elocutio. Dispositio ordnas (taxis) i början, mitt och slut (finis) i tre eller fyra led. Mitten kan tudelas i situationsbeskrivning och argument. Den klassiska uppdelningen av dipositio är: 1. exordium, 2. narratio, 3. argumentation, probatio 4. peroratio, conclusio. Ordningen kan ändras om man börjar med refutatio; då byter probatio och exordium plats. divisio uppdelning av argumentationen i avdelningar. docere talargenre med avsikt att lära ut med argument och fakta. Ciceros term i motsättning till delectare och movere. dubiatio låtsad osäkerhet kring framträdandet som sådant, eller i att hitta det rätta uttrycket eller le mot propre. Se även correctio. elision se ellips. ellips utelämning eller förkortelse av ljud eller stavelser genom reduktion; förkortning av ord. Man utelämnar huvudordet eller i alla fall sista tankeledet till åhöraren, genom eufemism. Budskapet är eller blir underförstått, för att skapa ett mer koncentrerat uttryck och på så sätt öka det sagdas pregnans. Till viss del motsats till pleonasm. Et tu, Brutus... Julius Caesar 11

12 För att förstå frasen bör man känna till att Brutus bland de sammansvurna som mördat Caesar ansågs ha stått Caesar närmast. Det skvallrades även om att Brutus var illegitim son till Caesar. Alla dessa omständigheter finns inbakade, underförstått i de tre orden. elocutio den språkliga behandlingen av talet. Följs av memorandum. emblem infattning, mosaik, märke av något slag. Symbolisk karaktäristik; en egenskap man kopplar till ett begrepp eller en person. emfas uttryck med kraft och eftertryck, framhävande av ett ord. Variant emfatisk omskrivning: Det är... Gud, vi prisa dig! Det är han som är skyldig! Farligt är det! enigma kryptisk, hermetisk bild, ofta utformad som en mystisk gåta, t ex Rota taro orat tora Ator (hjulet i taroten talar Ators lag), där Ator var en egyptisk gud. Detta enigma innehåller hemligheten i tarotkortleken. Mer utvecklad är den medeltida bildgåtan: Sator Arepo tenet opera rotas, där orden dels är en palindrom, dels en grafisk bildgåta: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS Alla ord kan läsas fyra gånger från fyra håll. T ex står det SATOR överst både vågrätt och lodrätt - och två gånger till läst baklänges från det nedre högra hörnet. Texten: Sator arepo tenet opera rotas betyder: Såningsmannen Arepo håller med omsorg hjulen, eg Kristus håller värlsalltet, årstiderna. Bokstäverna i detta kryptogram bildar också Pater Noster två gånger, och de kvarvarande bokstäverna är två a och W, alfa och omega, början och slutet. Skicklighetsträning Lista på valfria övningar Decentralisering Deltagarna spelar representanter för företagsledning och fack som är oense om hur man ska lösa fråga om att decentralisera företagets utbildningsenhet. 12

13 Placering av befattning (företagsversion) Ett förhandlingsrollspel mellan chefen för Materialhantering och chefen för Kvalitetskontroll om hur man ska göra när man ansökt om två heltidstjänster (arbetsledarbefattningar) vardera och endast fått en enda tjänst godkänd. Placering av befattning (offentlig version) Ett förhandlings rollspel mellan chefen för Allmänna avdelningen och chefen för Planeringsavdelningen om hur man ska göra när man fått avslag på ansökningar om en heltidstjänst vardera. Provborrningen Deltagarna representerar två oljebolag som har koncession på två angränsande områden i Ekofisk-fältet i Nordsjön. De möts för att förhandla om villkoren för det ena bolagets provborrning som ska ge oljeletningsdata för båda bolagen. Inga tekniska kunskaper behövs. Kontraktsförhandling En förhandling mellan en representant från ett företag som specialiserat sig på att förstöra (destruera) miljöfarligt avfall och en representant från ett producerande företag, vilket som biprodukt får ett miljöfarligt avfall, vars omhändertagande regleras av Miljövårdsstyrelsen. Frågor om pris, volym, betalningsvillkor, kontraktsperiod och ansvar måste tas upp. Den verkliga utmaningen är emellertid att förstå det grundläggande behovet hos varje part, att bedöma maktförhållandet och att prioritera och välja taktik rätt. Lyssna under press Det här är en övning som utvecklar förmågan att hantera kritik och psykisk press på ett icke-provokativt och konstruktivt sätt. En person uttrycker sin uppfattning om något han/hon känner starkt för i ett kontroversiellt ämne. De andra försöker tvinga honom/henne att ändra uppfattning. Övningen kan också användas för att träna hur man bemöter hot och personliga påhopp. Specialisten Deltagarna spelar två roller, avdelningschef eller sektionschef. Sektionschefen är specialist inom sitt område. Han/hon vill byta befattning inom företaget. Avdelningschefen vill ha honom/henne kvar där han/hon är. Rollspelet innehåller bakgrundsinformation. De två möts för att nå en uppgörelse. Rapportpresentation Deltagarna spelar Avdelningschef och eller hans/hennes underställda Sektionschef. De är inte överens om vem som ska göra en viktig presentation aven rapport inför bolagets ledningsgrupp. Informationen i rollspelet ger bakgrundsuppgifter och de två parterna möts för att lösa konflikten. Hårt gjutgods Deltagarna spelar Inköpschef och eller Produktionschef. Produktionschefen är missnöjd med råvaruleveransen och vill att inköpschefen ska vidta åtgärder som 13

14 han/hon anser vara omöjliga eller oförnuftiga. Rollspelet ger bakgrundsinformationen. De två möts för att försöka nå en uppgörelse. International Publishing Deltagarna spelar köpare från International Publishing och säljare från U.S. High Tech. Produkten är en avancerad datoriserad fotosättningsutrustning, och U.S. Hich Tech anser att man bör sälja till ett högre pris på den europeiska marknaden än i USA. International Publishing anser att priset är för högt. Hålla tiden Deltagarna spelar Produktionschef och en tjänsteman på Personalavdelningen som tolkar ett temporärt muntligt avtal mellan fackklubb och företagsledning på olika sätt. I rollspelet finns bakgrunds informationen. De två parterna möts för att förhandla om sina skiljaktigheter. Försäljning och kredit En intern förhandling mellan säljare resp ekonomichef hos SO Chemicals. Säljaren vill genomföra en försäljning för att nå sitt säljmål och få en viktig ny kund. Ekonomichefen är oroad över kundens betalningsförmåga. Underentreprenör Skandinaviska Bygg AB har fått ett kontrakt att uppföra två stora kontorsbyggnader. Man avser att ha underentreprenör för installation av el, och har valt ut offerter från två underentreprenörer. Den troligaste kandidaten är Göteborgs El AB (GEAB) som har ett utmärkt rykte och har arbetat med Skandinaviska Bygg tidigare. Emellertid ligger deras offert högst Den andra kandidaten är ett relativt ungt företag vars arbetsprestationer man inte känner till så mycket om. Detta företag har lämnat en offert avsevärt lägre än GEABs. Förhandlingen sker mellan Skandinaviska Bygg och GEAB. Transportation Company En förhandling mellan en Marknadschef vid Instame, ett multinationellt företag med huvudkontor i Europa, och det statliga Transportation Company i Mitaverbia, ett utvecklingsland i Afrika. Instame har sålt 300 bussar till Transportation Company. Transportation Company har uttryckt missnöje med bussarna och innehållit sin slutliga betalning. Instame har hållit inne sin slutleverans av bussar och reservdelar som behövs för att hålla de redan levererade bussarna igång. Ansvarig chef inom Instame har blivit ombedd att besöka Mitaverbia. A P O A T E R PATERNOSTER O S T E A R O 14

15 Pater noster-förklaringen (den återupptäckta) av kryptogrammet kom på 1920-talet av Lundaprofessorn Sigurd Agrell. ennalage utbyte av en konkret företeelse till ett abstrakt begrepp, ofta idealiserat. Jfr antonomasi konkret abstrakt den sköna skönheten den lyckliga lyckan det lugna lugnet Das Ewig-Weibliche När Skönheten kom till byn, då var Klokheten där... N Ferlin enthymem Aristoteles term. Retorikens motsvarighet till logikens syllogismer. Enthymem är en retorisk syllogism. Skillnaden mot syllogismen är att enthymemet ofta har sannolika premisser, inte nödvändigtvis sanna, och premisserna underförstås ofta. Enthymem är en förkortad syllogism. entusiasm eg. fylld av en gud enumeratio se recapitulatio epanalepsis se antepifor epanaodos se kiasm epanorthosis figur som innebär att göra några påståenden som man sedan tar tillbaka ursäktande eftersom man inte anser sig ha tillräckliga kunskaper eller bevis att styrka sin uppfattning eller känsla. Figuren ämnad att stärka ens trovärdighet genom att verka modest och blygsam. Figuren är framförallt använd i rättssalen. Man planterar några misstankens frön i juryn och ber därefter om ursäkt eftersom man inte har bevis. Se även dubatio. Detta är en väg till captatio benevolentiæ epifor eller antistrof, upprepade formuleringar i slutet av meningar. Jfr anafor In 1931, ten tears ago, Japan invaded Manchuka without warning. In 1935, Italy invaded Ethiopia, without warning. In 1938 Hitler occupied Austria without warning. In 1939, Hitler invaded Czechoslovakia without warning. Later in 1939, Hitler invaded Poland without warning. And now Japan has attacked Malaya and Thailand and the United States without warning. Franklin D. Roosevelt epigram kort och koncentrerad dikt med udd. Philetas of Cos am I Twas the Liar that made me die 15

16 And the bad nights caused thereby. Philetas sades ha dött av att tänka på den språkfilosofiska paradoxen kallad Lögnaren. epitafium gravskrift Ubi sæva Indignatio Ulteris Cor lacerare nequit, Abi Viator Et imitare, si poteris, Strenuum pro virili Libertatis Vindicatorem. Where fierce indignation can no longer Rend the heart, Go traveller, and imitate, if you can, This earnest and dedicated Champion of liberty. J Swifts (-1745) epitafium i S:t Patrickskatedralen i Dublin epitet tillnamn som används som en titel, föregår alltid personnamnet. Substantivisk bestämning. drottning Silvia assessor Hasse Assarson lektor Hector Sector epizeuxis Samma som accumulatio men utan bindeord, alltså med asyndes. Pengar, pengar, pengar, alltid detta tal om pengar. Eli, Eli, lema sabaktani! Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Matt 27: 46 erlebte rede täckt anföring, svävande framställning mellan anföring och författarens framställning Ursinnig över Eriks svek svarade Åsa: - Du ska minsann få sota för din feghet! = direkt tal Åsa som var ursinnig över Eriks svek svarade att han minsann skulle få sota för sin feghet! = indirekt tal Åsa var ursinnig över Eriks svek. Han skulle minsann få sota för sin feghet! = Erlebte rede eskatokoll i brevretorik, avslutningsformerna med hälsningsfraser och underskrift, datering (och besegling). Jfr subscriptio, se även conclusio. ethopoeia samma som sermocinatio, men nu är det fråga om fignerat tal från en historisk person. etos den trovärdighet publiken tillskriver en talare eller ett tal, genom att skapa samhörighet och verka kunnig och pålitlig. Ett retoriskt grundbegrepp. 16

17 eufemism förskönande eller förmildrande omskrivning av något som anses obehagligt eller stötande, speciellt naturbehov eller döden. Varianter: ellips och parafras. Du verkar ha en viss svaghet för alkohol. sitta inne Hemlighuset Judefrågans slutgiltiga lösning. (Massmord) Hygientekniker. (Städare) Personalrationalisering. (Att ge folk sparken) Friställa = avskeda Påföljd = straff Rörelsehindrad = handikappad Äldre = gamla eufoni välljud, motsats till kakofoni evidentia Quintillianus term, el descriptio. Livfull framställning där åhörarna försätts i en situation av att de tror sig vara ögonvittnen till en situation. Noggrannare definierat är descriptio själva framställningen och evidentia den känslomässiga effekten hos publiken. Detaljerna och argumenten behöver inte vara sanna - men sannolika. excitatorium sporre, incitament exclamatio jfr invokation, utrop Utrop där talaren inte verkar kunna hålla tillbaka sina starka känslor. Exclamatio bryter ofta mot decorum. Ciceros term. Omdöme, du har flytt till de vilda djuren! Och folk har mist förståndet! Shakespeare - Någon djävla ordning får det väl ändå vara i ett parti! C H Hermansson exemplum en gestalt eller ett öde som kan tjäna som illustration till en egenskap e dyl, eller händelse, verklig eller fiktiv som får illustrera en egenskap, stödja en tes etc. exordium talets inledning där talaren väcker intresse för ämnet och sig själv som person. Detta kan vara format som ett proemium eller insinuatio. extralingvistik lingvistisk term. De kommunicerande medlen förutom orden och röstens verkningar. Gester, plastik, mimik etc. fabel en berättelse som kan visa på mänskliga beteenden utan att för den skull vara vare sig sann eller ens sannolik. facultates oratoris talarens färdigheter figura generell term på förskönande uttryck och uttrycksart 17

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson SAMME FADER HAN DOCK BLIVER En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar Natalia Andersson Umeå universitet HT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i religionsvetenskap med didaktisk

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Ur djupen ropar vi Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Per Harling Lennart Henriksson Lennart Renöfält Catharina Segerbank Karin Wiborn Ur djupen ropar vi Ur djupen

Läs mer

Nordiska MåltidsBerättelser,

Nordiska MåltidsBerättelser, Nordiska MåltidsBerättelser, ett projekt inom Ny Nordisk Mat Nordiska Måltidsberättelser åren 2007-2008 syftade till att skapa medvetenhet om möjligheterna med muntligt berättande. Sjuttio företagare och

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Lyssna och lära sig. Reflexioner vid läsning av Aristoteles Retoriken. av José L Ramírez maj 2013

Lyssna och lära sig. Reflexioner vid läsning av Aristoteles Retoriken. av José L Ramírez maj 2013 Lyssna och lära sig Reflexioner vid läsning av Aristoteles Retoriken av José L Ramírez maj 2013 Inledning Vi hade länge saknat en svensk översättning av Aristoteles Retoriken, en prestation som nu föreligger,

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Retorik. Rudolf Rydstedt

Retorik. Rudolf Rydstedt Retorik Rudolf Rydstedt Detta är den första elektroniska varianten av min bok Retorik, ursprungligen utgiven 1993 på Studentlitteratur, Lund. Boken finns inte längre tillgänglig i tryck, men förlaget har

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK popcorn Unga tankar om film och filmvåld innehåll Förord 5 Inledning 9 Wow! Puh! Film! 17 Action, skräck, porr och tecknat 51

Läs mer

Sathya Sai Information, våren 2008 1. Nr 1 Våren 2008 Årgång 23

Sathya Sai Information, våren 2008 1. Nr 1 Våren 2008 Årgång 23 Sathya Sai Information, våren 2008 1 Nr 1 Våren 2008 Årgång 23 SATHYA SAI INFORMATION VÅREN 2008 Kärlek är min största ägodel...3 Förstå meningen med akhanda-lovsång...14 Intervju med Isaac Tigrett...21

Läs mer

Bannlyst. Selma Lagerlöf

Bannlyst. Selma Lagerlöf Bannlyst Selma Lagerlöf The Project Gutenberg EBook of Bannlyst, by Selma Lagerlöf This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give

Läs mer

Leksands Gymnasiums Skoltidning, nr 1 03-04, Årgång 9, Upplaga: 200 exemplar

Leksands Gymnasiums Skoltidning, nr 1 03-04, Årgång 9, Upplaga: 200 exemplar Leksands Gymnasiums Skoltidning, nr 1 03-04, Årgång 9, Upplaga: 200 exemplar I årets första skoltidning: den nya redaktionen visas upp, gymnasiets olika program presenteras, vi tar oss en titt på ett par

Läs mer

MOT COTOPAXIS SNÖ. -Vi behöver ingen kritik av obehöriga utomstående.

MOT COTOPAXIS SNÖ. -Vi behöver ingen kritik av obehöriga utomstående. MOT COTOPAXIS SNÖ -Vi behöver ingen kritik av obehöriga utomstående. Göteborgs Högskolas rektor Curt Weibull till Martin Allwood, då Weibull avskedade Allwood som universitetslektor vid högskolan på fredsdagen

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Maj 2012. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Tankar om Maria. Lämna gärna tankar och kommentarer nedan. Du kan också ladda upp en bild eller ett dokument. Friday, April 2, 2010.

Tankar om Maria. Lämna gärna tankar och kommentarer nedan. Du kan också ladda upp en bild eller ett dokument. Friday, April 2, 2010. Lämna gärna tankar och kommentarer nedan. Du kan också ladda upp en bild eller ett dokument. Tankar om Maria Friday, April 2, 2010 104 Comments Sunday, April 4, 2010-07:50 AM Anonymous Maria pekar med

Läs mer

INNEHÅLL. VAD HANDLAR FILMEN OM?... 22 BERÄTTELSEN SOM VÄV... 22 Hur det kan se ut... 24 Aktiv huvudperson... 24

INNEHÅLL. VAD HANDLAR FILMEN OM?... 22 BERÄTTELSEN SOM VÄV... 22 Hur det kan se ut... 24 Aktiv huvudperson... 24 INNEHÅLL förord...1 1 INLEDNING... 3 ANDRA SKOLOR... 5 OM FILMERNA... 6 FILMTIPS... 7 2 HUR SKA DET GÅ?... 9 Inlevelse och dramaturgi... 10 Författaren som marionettmästare... 12 NYCKELSCENER... 12 Hur

Läs mer

Magnus Jansson Magnus Opus. I. Januari

Magnus Jansson Magnus Opus. I. Januari Magnus Jansson Magnus Opus I. Januari Autor Eter 2011 1/1 2008, roman: (det tjälar) Kapitel ett Den första färgen är grå. Från grå kan det gå åt vilket håll som helst. Visserligen är det vit, knastrig

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer