SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet"

Transkript

1 Kursansvarig: Administratör: Mikaela Persson SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursvecka 1 V (40) Teori Måndag 1/10 Tisdag 2/10 Onsdag 3/10 Torsdag 4/10 Fredag 5/ Utvärdering av folkhälsoinsatser - grundläggande teorier och begrepp Marianne Upmark Socialmedicin, KI *Grundläggande analys och tolkning Marianne Upmark *Utvärdering - praktiskt exempel Kartläggning och handlingsplan Mårten Åhström TFA, KI Lokal erfarenhet Mårten Åhström Mårten Åhström Lunch *Utvärdering Introduktion grupparbete Marianne Upmark & Tanja Tomson Praktiska exempel/diskussion Mårten Åhström Kursintro Träff handledare + studenter avslutas med mingel Träff handledare + studenter avslutas med mingel *Självständiga Grupparbeten med möjlighet till handledning Lärare:, Mårten Åhström, Marianne Upmark

2 : Kursvecka 2 (V41) Måndag 8/10 Tisdag 9/10 Onsdag 10/10 Torsdag 11/10 Fredag 12/10 Fältarbete Fältarbete Fältarbete Fältarbete Fältarbete

3 Sal 2 plan 3 Kursvecka 3 (V42) Teori Måndag 15/10 Tisdag 16/10 Onsdag 17/10 Torsdag 18/10 Fredag 19/10 Obligatorisk närvaro Presentation av grupparbeten Marianne Upmark & Barnkonventionen i folkhälsoarbete Ludmilla von Zweigbergk SLL Etik i praktiken Ulrik Kihlbom Centrum för forsknings- och bioetik UU Anders Ullholm Södertörns Högskola Övningar Presentationer Marianne Upmark & Tanja Tomson Marianne Upmark & Tanja Tomson Ludmilla von Zweigbergk, SLL Praktisk tillämpning Ulrik Kihlbom Ulrik Kihlbom Anders Ullholm Södertörn Anders Ullholm Övningar Presentationer Övningar Lunch Marianne Upmark & Tanja Tomson Ulrik Kihlbom Anders Ullholm Övningar Sexuell hälsa Gunilla Neves Ekman et. al. LAFA Ulrik Kihlbom Övningar Övningar Gunilla Neves Ekman et. al Praktiska övningar Gunilla Neves Ekman et. al Lärare: Ludmilla von Zweigbergk, Peter Freme, Ulrik Kihlbom, Anders Ullholm, Gunilla Neves Ekman et. al.

4 Kursvecka 4 (V43) Måndag 22/10 Tisdag 23/10 Onsdag 24/10 Torsdag 25/10 Fredag 26/10 Fältarbete Fältarbete Fältarbete Fältarbete Fältarbete

5 Sal 2 plan 3 Kursvecka 5 (V44) Teori Måndag 29/10 Tisdag 30/10 Onsdag 31/10 Torsdag 1/11 Fredag 2/ *Entrepreneuriella redskap Hanna Jansson, LIME, Bioentrpreneurskap, KI Praktiskt arbeta med media, hur gör man? Mikael Westmark, Westmark Information Integration ur ett folkhälsoperspektiv Solvig Ekblad LIME, KI Uppföljningsinstrument och Processbeskrivningsmall??? SLL Skriftlig individuell tentamen OBS tiden: *Entrepreneuriella redskap Hanna Jansson, LIME, Bioentrpreneurskap, KI Mikael Westmark Integration ur ett folkhälsoperspektiv Solvig Ekblad LIME, KI Folkhälsopolicyn/ Handling för hälsa??? SLL Skriftlig individuell tentamen OBS tiden: *Entrepreneuriella redskap Madelen Lek, LIME, Bioentrpreneurskap, KI Praktiska övningar Mikael Westmark Solvig Ekblad Skriftlig individuell tentamen OBS tiden: 9-12 Lunch *Entrepreneuriella redskap Madelen Lek, LIME, Bioentrpreneurskap, KI Presentationsteknik + att hålla seminarium teori och praktik Jenny Sydhoff Solvig Ekblad Presentationsteknik + att hålla seminarium teori och praktik Jenny Sydhoff Presentationsteknik + att hålla seminarium teori och praktik Jenny Sydhoff

6 Lärare: Solvig Ekblad, Mikael Westmark, Lena Hansson, Madelen Lek, Jenny Sydhoff Folkhälsoarbetets teori och praktik ( p/ECTS 15) Kursvecka 6 (V45) Måndag 5/11 Tisdag 6/11 Onsdag 7/11 Torsdag 8/11 Fredag 9/ Fältarbete Fältarbete Fältarbete Fältarbete Fältarbete

7 Folkhälsoarbetet teori och praktik ( p/ECTS 15) Sal 2 plan 3 Kursvecka 7 (V46) Teori Måndag 12/11 Tisdag 13/11 Onsdag 14/11 Torsdag 15/11 Fredag 16/ *Hälsoekonomins grunder Emma Medin LIME, KI * Emma Medin *Inläsning av given uppgift *Inläsning av given uppgift *Hälsoekonomi Modeller i ekonomisk utvärdering Modeller i ekonomisk utvärdering * *Inläsning av given uppgift Modeller i ekonomisk utvärdering Implementering av folkhälsoarbete exemplet hudcancerprevention Cecilia Boldemann Socialmedicin KI Implementering av folkhälsoarbete exemplet hudcancerprevention Cecilia Boldemann Socialmedicin KI Lunch *Hälsoekonomisk utvärdering Folkhälsoepidemiologi *Diskussioner Folkhälsoepidemiologi Hur skriver man CV? Europass * * *Diskussioner Folkhälsoepidemiologi Europass Att skriva rapport Lärare: Emma Medin,,, Cecilia Boldemann,

8 Kursvecka 8 (V47) Måndag 19/11 Tisdag 20/11 Onsdag 21/11 Torsdag 22/11 Fredag 23/ Fältarbete Fältarbete Fältarbete Fältarbete Fältarbete

9 Kursvecka 9 (V48) Teori Måndag 26/11 Tisdag 27/11 Onsdag 28/11 Torsdag 29/12 Fredag 30/ Fältarbete Fältarbete Fältarbete Fältarbete Fältarbete Lunch

10 Kursvecka 10 (V49) Måndag 3/12 Tisdag 4/12 Onsdag 5/12 Torsdag 6/12 Fredag 7/ Fältarbete Fältarbete 9-16 Obligatoriskt moment * Presentationer av projekt Erfarenhetsutbyte under praktiken att lära av och med varandra Hela dagen + Mikaela Fältarbete Inlämning av fördjupningsarbete samt rapport e-post Senast 16.00! *Erfarenhetsutbyte under praktiken att lära av och med varandra * Erfarenhetsutbyte under praktiken att lära av och med varandra

11 Folkhälsoarbetets teori och praktik, 15 hp, T3, HT 2012 Lärandemål: Studenten ska efter avslutad moment kunna: Redogöra för utvärdering, design och dess tillämpning i folkhälsoarbete Redogöra för kartläggning, handlingsplan, praktiskt lokalt folkhälsoarbete inklusive prevention och beslutsförfarande i kommun och landsting Redovisa erhållen arbetslivskunskap från antingen företag, kommuner, myndigheter eller frivillig organisationers verksamhet inom folkhälsoområdet Tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat genom att hålla ett seminarium Förklara, tillämpa och analysera sina teoretiska kunskaper på ett avgränsat praktikprojekt relaterat till relevant folkhälsovetenskaplig teori och forskning Innehåll Studenten ska utveckla kunskaper och färdigheter när det gäller utvärdering, dokumentation, handläggning och tvärvetenskapligt tänkande i folkhälsoarbetet. Dessutom ska under utbildningen inhämtade teoretiska kunskaper tillämpas under praktikperioden som grund för utveckling av den egna professionen. Obligatorisk litteratur: den litteratur som skall vara underlag för skriftlig tentamen 2/11, 9-12, Aula, plan 2, Norrbacka Karlsson O. Utvärdering mer än metod. Tankar och synsätt i utvärderingsforskning. Stockholm: Kommentus förlag Kapitel 1, 3, 9 & 10 John K, Mc Donald Gordon. Quality, Evidence and Effectiveness in Health Promotion striving for certainties. Chapter 5 Haglund et al. A quality assurance instrument for practitioners An example from Sweden. Routledge, 1998, Pages Naidoo J & Wills J. Health Promotion. Foundations for Practice. 2 nd ed. Edinburg: Harcourt Publisher Limited, Kapitel 18 Andra kunskapskällor: föreläsningar, seminarier, utdelat kursmaterial: Rekommenderad litteratur: Bracht N (Ed). Health Promotion at the community Level 2 nd edition. Sage Publications Ltd: London, Gilljam H, Prevention inom hälso- och sjukvården, Stockholms Läns Landsting, Forum för kunskap och gemensam utveckling, Fokusrapport, Finns på: Minkler M. Community Organasing and Community Building for Health. Rutgers University Press, New Jersey, Pencheon D, Guest C, Melzer D, Muir Gray JA, (Eds). Oxford Handbook of Public Health Practice. Oxford University Press, New York Lawrence W Green, Marshall Kreuter. Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach, 4th Edition, McGraw-Hill Hälsa 21, En introduktion till Hälsa för alla policyn för WHO:s europaregion (European Health for All Series No. 5), World Health Organisation Working with the media, Health and Environment Communication. World Health Communication Associates Ltd, UK,

12 Obligatorisk undervisning Obligatoriska inslag i kurser Undervisningstillfällen som ej kan inhämtas på annat sätt är obligatoriska. Vilka undervisningstillfällen som är obligatoriska skall framgå av kursplanen. Resttillfällen Kursledningen skall vid kursstart ha en plan för hur studenterna kan ta igen missade obligatoriska undervisningsmoment och informera studenterna om denna. Om det är möjligt ska resttillfällen ges under kursens gång. Studenter med förtroendeuppdrag inom KI har närvaroplikt vid sammanträden som Karolinska Institutet kallar till, och skall beredas möjlighet att ta igen missade obligatoriska undervisningsmoment vid senare tillfälle. Studenter som deltar som faddrar vid introduktionsverksamhet får vara borta från undervisningen i den utsträckning som behövs. Dessa studenter har rätt till resttillfällen om de missat några obligatoriska undervisningsmoment under introduktionsverksamheten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling

UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling 2 veckor i maj 4 8/5 och 18 22/5 2015 Flexeurope AB SYFTE UPPLÄGG Få kompetens kring alla moment vid utveckling och implementering av körbara verksamhetsprocesser.

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Entreprenörskap ETE324

Entreprenörskap ETE324 . Entreprenörskap ETE324 Välkommen till kursen entreprenörskap! I den här kursen kommer du att tillägna dig kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på start av nya verksamheter

Läs mer

SPORT MANAGEMENT III, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT III, 30 CREDITS

SPORT MANAGEMENT III, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT III, 30 CREDITS 1 (6) SPORT MANAGEMENT III, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT III, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Sport Managementprogrammet vid Södertörns högskola och

Läs mer

Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2012. Patientenkät till barn ett förslag utvecklat tillsammans med barn och unga En pilotstudie

Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2012. Patientenkät till barn ett förslag utvecklat tillsammans med barn och unga En pilotstudie Patientenkät till barn ett förslag utvecklat tillsammans med barn och unga En pilotstudie Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2012 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Välkommen till Utbildning för forskarhandledare

Välkommen till Utbildning för forskarhandledare MALMÖ HÖGSKOLA Välkommen till Utbildning för forskarhandledare "Lära är att upptäcka I. Reflektion, erfarenheter VI. Praxis II. Få nya kunskaper V. Implementering III. Egna begrepp IV. Generella begrepp

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1901 Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY302 Kursplanen

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller Att tänka och arbeta hälsofrämjande Teoretisk referensram och vägledande modeller JANUARI 2010 FÖRORD Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa

Läs mer