Bruksanvisning. 32 LCD Färg-TV LTV-6832HD. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder TV-apparaten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. 32 LCD Färg-TV LTV-6832HD. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder TV-apparaten."

Transkript

1 Bruksanvisning 32 LCD Färg-TV LTV-6832HD Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder TV-apparaten. 3V90825B [SW] COVER 1 08`02`06, 16:07

2 Egenskaper LCD-TV Egenskaper: Upplösning: 1366 x 768 pixels Pixel defects class: ISO class 2 Välj mellan skärmspråk på engelska, tyska, franska, italienska, spanska eller ryska. NICAM/German A2 STEREO-mottagning Automatisk kanalsökning 80 kanalers minne Text-TV Fjärrkontroll Timeravstängning 3 scartanslutningar Ingång för COMPONENT Ingång för S-Video (sida) Subwooferutgång Uttag för hörlurar (miniplug) PC-VGA-anslutning (se sid 27) HDMI-anslutning Bildformat 16:9 WOW TM surroundljud CE-märkning med garanti för att apparaten uppfyller gällande EU-normer. Varning för hög ljudvolym Hög musikvolym kan skada din hörsel. Skadan kan bli obotlig. Låt aldrig ljudvolymen bli alltför hög, särskilt inte när du använder hörlurar. Använda batterier Du får aldrig kasta använda batterier i soporna. Batterierna måste lämnas tillbaka till inköpsstället, eller läggas i därför avsedda uppsamlingskärl på sopstationer eller andra platser. Skona miljön! Minska strömförbrukningen Spara ström! När du inte tänker använda apparaten på ett tag (till exempel under natten) bör du alltid stänga av den helt med huvudströmbrytaren. Då är TV-apparaten bortkopplad från nätet och förbrukar ingen ström alls. TV-kanalerna i den inbyggda mottagaren sparas, även vid strömavbrott. Tips om avfallshantering När apparaten så småningom tjänat ut får den inte kastas bland hushållssoporna. Detaljhandlare är villiga att ta emot sådana apparater i normala mängder och utan extra avgift. Det finns även kommunal sopmottagning. 2 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

3 Innehåll Egenskaper... 2 Innehåll... 3 Viktiga installationsanvisningar... 4 Knapparnas placering... 7 Fjärrkontrollen... 8 Antennanslutning Snabbguide för användning av menyer Val av ingående videosignal Val av menyspråk Val av text-tv-språk Automatisk kanalinställning med den inbyggda mottagaren Ändra ordningen på sparade kanaler Manuell kanalinställning Anslutning till satellitmottagare Grundläggande funktioner Stereo med den inbyggda TV-mottagaren Bas, diskant och balans Inkoppling av WOW TM surroundljud Avstängning av de inbyggda högtalarna Ljusstyrka, kontrast, färg och skärpa DNR Bakgrund, ljusstyrka Val av färgtemperatur Blå bakgrund Bildformat Vertikal bildrullning CINEMA-Wide Automatisk 4: PC-inställningar Anslutning av en HDMI- eller DVI-apparat till HDMI-ingången Text-TV Dölj sparad kanal Anslutning till annan utrustning Färgsystem Felsökning Data * Varumärket HD ready tillhör EICTA. 3 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

4 Viktiga installationsanvisningar TV-apparaten är tillverkad så att den uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. Följande tips är avsedda att skydda användaren mot felaktig hantering och/eller slarv. Trots noggrann kontroll i samband med tillverkningen kan alla elektroniska apparater drabbas av fel. Om du upptäcker rök eller mycket stark värmeutveckling måste du genast dra ut nätsladden ur vägguttaget. Försäkra dig om att TV-apparaten är tillräckligt väl ventilerad! Apparaten får aldrig placeras under eller nära t.ex. en gardin. Anslut endast till vägguttag 230V/50Hz. Anslut aldrig till uttag med annan spänning. TV-apparaten ska anslutas till jordat uttag. Vägguttaget måste sitta nära TV-apparaten och vara lätt åtkomligt. Överlåt eventuella reparationer till en kvalificerad tekniker. Öppna aldrig apparathöljet. Egna reparationsförsök kan resultera i brand. Förvara TV-apparaten utom räckhåll för gnagare (och ev. andra skadedjur) eftersom de kan bita hål på sladden. Ett djur som gnager hål på nätsladden kan orsaka kortslutning och brand, samt själv skadas av elstötar som kan innebära livsfara. Håll alltid i själva kontakten när du drar ut nätsladden ur vägguttaget. Dra aldrig bara i sladden, som kan skadas och orsaka kortslutning. Rengör aldrig med våt trasa. Torka med lätt fuktad trasa, som vid avtorkning av trämöbler. Låt aldrig TV-apparaten bli nedsänkt i vatten, helt eller delvis! Placera TV-apparaten så att ingen snavar på nätsladden. TV-apparaten får endast placeras på stadigt, vibrationsfritt underlag. Tänk på att småbarn kan dra i nätsladden och välta TV-apparaten över sig, vilket kan medföra skador eller fara. Använd aldrig TV-apparaten nära värmekällor. Apparathölje och nätsladd kan skadas av stark värme. Barn härmar ofta vad de ser vuxna göra. Stick aldrig in något genom TV-apparatens luftöppningar! Luftöppningarna måste vara fria! Lägg aldrig tidningar eller dukar ovanpå TV-apparaten. Fjärrkontrollen är ingen leksak! Småbarn kan försöka svälja batterierna. Om någon svalt ett batteri måste du/ni söka läkarhjälp omedelbart. Bildskärmen är gjord av glas och kan gå sönder om TV-apparaten skadas. Var försiktigt om du måste samla upp glasskärvor. Du kan göra dig illa och TV-apparaten kan skadas. Om TV-apparaten ska monteras på en vägg måste du fråga personalen i butiken där du köpte den om råd och låta en expert utföra monteringen. Felaktig montering kan medföra personskador. Vid installation av TV-apparaten på väggen, tillåt åtminstone 6 cm distans mellan TV:ns baksida och väggen. Ett avstånd på mindre är 6 cm förhindrar ventilationen och kan orsaka överhettning i TV-apparatens inre, med fel och skador som resultat. Säkra TV-apparaten så att den inte faller. - Om du inte gör det kan TV-apparaten lossna och orsaka personskada. - Tala med försäljaren och ta reda på hur du kan säkra TV-apparaten på bästa sätt. När du använder stativ: - Kontrollera att TV-apparaten står stadigt, mitt på stativet. - Lämna aldrig eventuella dörrar på en TV-möbel öppna. - Om TV-apparaten faller eller går sönder kan du skadas, fingrarna kan t.ex. komma i kläm. Var extra försiktig om du har barn hemma. Om du inte följer de här anvisningarna kan du utsättas för livsfarliga elektriska stötar: Skydda TV-apparaten mot fukt. Använd den aldrig i badrum eller i en bastu. Placera aldrig TV-apparaten i närheten av ett bad, dusch eller en pool. Om TV-apparaten har blivit fuktig får du inte använda den. TV-apparaten kan bli utsatt för kondens, t.ex. om du vintertid bär in en kall TV-apparat i ett uppvärmt rum. Vänta i så fall en stund innan du sätter på den, särskilt vintertid, tills den kalla TV-apparaten värmts till rumstemperatur. Placera inga tunga föremål på nätsladden, som i så fall kan skadas. Linda aldrig el-tejp runt skadade sladdar eller kontakter. De ska repareras/ersättas av en fackman. Om du har en TV-möbel och denna skadats ska du inte använda TV-apparaten. Reparera aldrig möbeln provisoriskt, byt ut den mot en ny. Innan du rengör apparaten ska kontakten dras ut ur vägguttaget. 4 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

5 Viktiga installationsanvisningar Placera aldrig TV-apparaten på platser som kan utsättas för stötar eller vibrationer. OK! Vid åskväder skyddar du TV-apparaten genom att dra ur nätsladd och antennsladd. Rör inte vid antennanslutningen. OK! När du ska vara borta länge bör du alltid dra ur TVapparatens nätsladd. TV-apparaten avger värme vid drift. Placera inga dukar eller annat på TV-apparaten eftersom värmeavgivningen då försämras. Ventilationsöppningarna får inte blockeras. Placera aldrig TV-apparaten i närheten av värmeelement, eller där den utsätts för direkt solstrålning. Om TVapparaten ställs i en hylla måste det finnas minst 10 cm fritt utrymme runt om. 10cm Kontrollera att det finns tillräckligt med plats runt TVapparaten (du kanske måste sänka hyllplanet). Apparaten skall inte utsättas för dropp eller stänk och föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, skall inte placeras på apparaten. Vätskor som spills in i apparaten kan orsaka allvarliga skador. Slå AV (OFF) nätenheten och rådfråga en kvalificerad serviceverkstad innan enheten används igen. 5 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

6 Viktiga installationsanvisningar Flytta eller bära TV-apparaten för hand När du måste flytta TV-apparaten en längre sträcka lossar du nät- och antennsladd, övriga anslutning och eventuellt andra tillkopplade apparater. Om du flyttar TV-apparaten utan att dra ur sladdarna kan de skadas och du drabbas av elstötar eller skadas när du tappar apparaten. Försäkra dig om att TV-apparaten hanteras av två eller fler personer och att apparaten hålls upprätt hela tiden. När TV-stativet är försett med hjul lossar du spärrarna och håller i TVapparaten medan du flyttar stativet. Bär aldrig TV-apparaten med skärmen vänd uppåt eller nedåt. Hanteras varsamt för att undvika stötar. Lås hjulen när enheten ställs på ett TV-ställ med hjul. Stället kan röra sig och du kan skada dig om hjulen inte är låsta. Ta bort hjulen om stället placeras på ett mjukt underlag som t ex en matta. Avståndet mellan betraktarens ögon och TV-skärmen bör vara 5 ~ 7 gånger skärmens diagonala längd. Om du sitter närmare anstränger du ögonen i onödan. Om du väljer att placera TV-apparaten på ett bord måste du se till så att stativet inte kommer för nära bordskanten. Om TV-apparaten står för nära bordskanten kan den falla och allvarlig skada en vuxen eller ett barn, förutom att själva apparaten kan gå sönder. Eventuellt skadliga effekter på LCD-skärmar: Om ett stationärt (orörligt) mönster visas på LCDskärmar under längre tid kan mönstret bli inbränt i skärmen och orsaka svaga men permanenta spökbilder. För den typen av skador GÄLLER INTE GARANTIN. Låt aldrig TV-apparaten stå på länge när den visar: Orörliga bilder som börsresultat, fasta bakgrundsbilder i TV-spel, testbilder eller Internetsidor. Specialformat som inte utnyttjar hela skärmen. Som t.ex. att se format 16:9 i bildformat 4:3 (med svart fält upptill och nedtill på skärmen), eller standardformatet 4:3 i widescreen-läge 16:9 (svart fält till vänster och höger om bilden). Viktigt! Instruktioner för rengöring av Er LCD-TV. Säkerhets noteringar: Innan rengöring, stäng av apparaten och dra ut sladden ur vägguttaget. Var försiktig så att Ni inte repar bildrutan. Skrapa inte med ett verktyg eller en nagel. Använd inte smycken (ring, klocka etc.) när Ni rengör produkten. Använd en våt, men väl urvriden luddfri trasa av microfiber. Torka försiktigt. Använd inte fönsterputs, då det innehåller alkohol /ammoniak och det kan förstora bildrutan. Använd aldrig lösningsmedel eller tinner. Använd inte heller rengöringsmedel som är till för datorer. Torka till slut av produkten med en torr trasa av microfiber. Använd inte pappersnäsdukar då dessa löses upp av vatten. En del papper kan också repa rutan. En del papper kan även lämna spår och damm efter sig. 6 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

7 STANDBY Knapparnas placering Överdel Höger sida Ca. 2 Ca. 6 Vänster sida Framsida TV-apparaten kan vinklas 2 framåt eller 6 bakåt från lodrätt läge. Beskrivning av indikatorlampor och knappar 1. (POWER): Växla mellan att sätta på TV-apparaten och beredskapsläge (STANDBY). 2. TV/AV/PC: Välj ingående kanal för TV/AV/COMPONENT/HDMI/PC. 3. MENU: Visa menyskärmen. 4. Volym +/ / På menyer: Val. 5. Kanal / : Tryck för att gå till ett högre kanalnummer. Tryck för att gå till ett lägre kanalnummer. På menyer: Val. I beredskapsläge: Sätter på TV-apparaten. 6. HEADPHONES (hörlurar): Anslut hörlurar med minikontakt (3,5 mm). 7. AV4-Input: Ingång för analog A/V-signal (komposit). Om din utrustning har S-video-anslutning använder du en S-videokabel istället för den vanliga gula videokabeln. (Du måste fortfarande ansluta de vita och röda ljudkablarna, men anslut inte den vanliga gula videokabeln samtidigt med en S- videokabel eftersom bildkvaliteten blir sämre då.) 8. Huvudströmbrytare: Stänger av TV-apparaten helt. 9. Högtalare 10. Fjärrkontrollsensor 11. STANDBY/ON-indikator Lyser rött i beredskapsläge och grönt när TV:n är på. 7 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

8 Fjärrkontrollen Funktion Sätt på/stäng av 11 Insomningstimer 17 Visa programposition-nummer 17 Stäng av/sätt på ljudet 17 Sida Välj kanal 13, 17, 32 Välj text-tv sida 30, 31 Växla mellan aktuell och föregående kanal 17 Val av eftersida (text-tv) 31 Öppna menyn Välj TV-kanal eller text-tv-sida steg för steg 17, 30, 32 På menyer: Val I beredskapsläge: Sätta på TV:n 11 Volym 17 På menyer: Val Spara i minnet Välj anslutning 11 Text-TV På/Mix/AV 30 Återställ värden för ljud/bild 20, 22, 23 Förstora text-tv-bilden 31 Hoppa över programposition 32 Besvara fråga 31 Val av ljudkanaler 1/2 19 Text-TV-sida Text-TV-Timer 17 Stoppa bläddring av text-tv-sida 31 Text-TV-knappar 30 Välj bildformat V90825B [SW] P `02`06, 16:07

9 Z Fjärrkontrollen Isättning av batterier Använd batterier av typ UM-4 (storlek AAA). Fortsätt inte att använda de batterier som medföljer och sitter i fjärrkontrollen. Spänningen i dem kan vara för låg för att fjärrkontrollen ska fungera korrekt. Försök aldrig att ladda den här typen av batterier de kan explodera! Fjärrkontrollens Meny-knapp är försänkt i förhållande till de övriga knapparna. Anledningen är att knappen inte ska kunna tryckas in av misstag. 1 2 Öppna batteriluckan. Sätt i batterierna som bilden Sätt tillbaka batteriluckan. visar. 3 Avstånd till TV-apparaten Rikta fjärrkontrollen rakt mot TV:n sensor.!! TV:n sensor. Maximalt avstånd ca 5 meter. Mottagningsvinkel. Fjärrkontrollen kan fungera bristfälligt i följande situationer: Om TV-apparaten står i solen. Om det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och TV:n. Z Z Z Z Z Om batterierna är felvända. Om batterierna är svaga. 9 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

10 Antennanslutning Innan du gör några som helst anslutningar: Stäng av TV:n med huvudströmbrytaren och dra ut kontakten ur vägguttaget. Genomför anslutningarna. När alla anslutningar är korrekt utförda sätter du tillbaka kontakten i vägguttaget och sätter på TV:n. Antennanslutningen visas nedan. Anslut till en utomhusantenn (A) eller till kabel-tv (B). Vid dålig mottagning, kontakta inköpsstället. (A) (I) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (A) Utomhusantenn: Om du redan har en utomhusantenn kan du ansluta den även för analog mottagning. (B) Antennanslutning: Den analoga hyperbandmottagaren CATV tar emot alla analoga TV-sändningar. (C) Variabel ljudutgång/subwoofer: För anslutning till förstärkare och yttre högtalare ljudnivån regleras med fjärrkontrollen. För anpassning av ljudvolymen eller Subwoofer: stäng av TV: ns inbyggda högtalare (se sid. 21). (D) Scartkontakter (AV1/AV2/AV3): Anslutning för scartkablar. Se sid. 34 för anslutning av AV4. (E) COMPONENT-ingång: Se sid 34, 35. (F) PC Monitor (PC): Anslutning till dator (se sid. 27). (G) HDMI-ingång: Se sid. 29. (H) Nätanslutning: Anslut den medföljande nätkabeln. Anslut endast till 230V / 50Hz. Försök aldrig att laga en skadad nätkabel med t.ex. el-tejp. Byt den skadade sladden mot en ny. Låt inte husdjur leka med kabeln. Djuret kan dö om det biter i kabeln. Särskilt råttor, papegojor, hamstrar och kaniner är förtjusta i att bita i sladdar. (I) Hål för väggfäste: För att fästa ett väggfäste här (medföljer ej). 10 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

11 Snabbguide för användning av menyer/ Val av ingående videosignal Kontrollera att strömförsörjningen och antennanslutningen är korrekt utförd enligt anvisningarna på föregående sida. Förberedelser: Sätt på TV:n med huvudströmbrytaren längst ner till vänster på skärmen. Den rött beredskapsindikatorn tänds. Tryck därefter på POWER på apparaten eller på (POWER) på fjärrkontrollen. Beredskapsindikatorn växlar till gröna ljus. Du kan också sätta på TV:n med CHANNEL / på apparaten eller med / på fjärrkontrollen. Snabbguide för användning av menyer När du sätter på TV:n för första gången efter inköpet visas skärmen för val av språk. Välj önskat språk med eller. Lämna därefter skärmen genom att trycka på MENU. Tryck 1. CH1 visas. Välj MENU och sedan t.ex.: AUTO TUNING. 1 Tryck på knappen MENU. 2 Tryck på eller och välj. LANGUAGE ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPANOL ENTER : SET AUTO TUNING MANUAL TUNING CH ALLOCATION TEXT LANGUAGE LANGUAGE MENU : EXIT WEST ENGLISH 3 Tryck på eller och välj AUTO TUNING. på de följande sidorna kan menyn öppnas på samma sätt som här. AUTO TUNING MANUAL TUNING CH ALLOCATION TEXT LANGUAGE LANGUAGE WEST ENGLISH : ADJUST : ADJUST MENU : EXIT 4 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. Om du inte trycker på någon knapp inom ca 60 sekunder släcks menyskärmen automatiskt. Val av ingående video Tryck på INPUT SELECT för att välja en annan programkälla som du har anslutit till TV:n, som t.ex. en video- eller en DVDspelare. Du väljer ingående program via de anslutningar som du har valt. Välj ingående S O U R C E S E L E C T I ON 0. T V 1. A V 1 2. A V 2 3. A V 3 4. A V 4 5. C O M P O N E N T 6. H DC M I 7. P [ 0 7 ] : S E L E C T E N T E R : S E T programkälla genom att trycka på eller eller på motsvarande sifferknapp. Tryck därefter på ENTER inom 6 sekunder. 11 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

12 Val av menyspråk/val av text-tv-språk Val av menyspråk 1 Välj LANGUAGE. Tryck därefter på eller och välj önskat språk. AUTO TUNING MANUAL TUNING CH ALLOCATION TEXT LANGUAGE WEST LANGUAGE ENGLISH ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS ITALIANO / ESPANOL / : ADJUST 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. Val av text-tv-språk 1 Välj TEXT LANGUAGE. Tryck därefter på eller och välj WEST eller EAST. AUTO TUNING MANUAL TUNING CH ALLOCATION TEXT LANGUAGE LANGUAGE WEST/EAST ENGLISH : ADJUST 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. 12 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

13 Automatisk kanalinställning med den inbyggda mottagaren Den automatiska sökningen fungerar otillfredsställande om du vill ställa in både digitala och analoga kanaler. Digitalboxar (mottagare) har egna kanalminnen. Din TV-mottagare ansluts enklast till digitalboxen med en scartkabel. TV-mottagaren kan inte hitta de digitala kanalerna direkt utan bara digitalboxen där de digitala kanalerna är lagrade (se digitalboxens bruksanvisning). Se sid. 16. Förberedelser: Anslut en antenn eller till kabel-tv. Anslut inga andra enheter eller kablar. För att undvika mottagningsstörningar bör alla andra apparater i närheten vara avstängda. Tryck på knappen 1. CH-1 (kanal 1) visas. 1 Välj AUTO TUNING. AUTO TUNING MANUAL TUNING CH ALLOCATION TEXT LANGUAGE LANGUAGE WEST ENGLISH : ADJUST 2 Tryck på och sedan på eller och välj Videosystem. < AUTO TUNING> PAL / SECAM PAL SECAM : ADJUST 3 Tryck därefter på. Sökningen startar och hittade kanaler sparas i tur och ordning. Ljudet är avstängt medan sökningen pågår. När alla program har sparats visas menyn AUTO TUNING automatiskt. PAL CH V90825B [SW] P `02`06, 16:07

14 Ändra ordningen på sparade kanaler Den automatiska kanalsökningen sparar kanalerna i en viss ordning. Den ordningen går att ändra. 1 Välj CH ALLOCATION. Tryck därefter på. AUTO TUNING MANUAL TUNING CH ALLOCATION TEXT LANGUAGE LANGUAGE WEST ENGLISH : ADJUST 2 Tryck på eller tills det positionsnummer du vill flytta visas (t.ex. CH 40) och tryck därefter på ENTER. CH 40 CH ALLOCATION CH 0 1 ENTER : SET 3 Tryck på eller tills du hittat det positionsnummer du vill flytta till visas (t.ex. CH 5) och tryck därefter på ENTER. CH 40 CH ALLOCATION CH 0 5 ENTER : SET 4 Den kanal som tidigare var sparad på programposition 40 ligger nu på position 5. För att flytta fler kanaler upprepar du proceduren, eller När du ska flytta samtliga kanaler börjar du med programplats 1. Välj därefter den kanal som ska ligga på programplats 2, 3, 4 och så vidare. CH 0 5 CH ALLOCATION CH 40 ENTER : SET 14 5 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

15 Manuell kanalinställning Den automatiska kanalsökningen hittar oftast alla kanaler som kan tas emot i det område där du bor. Men vissa kanaler, med låg signalstyrka och kvalitet, kanske inte sparas. De kanalerna kan dock också sparas, manuellt. Exempel: Spara kanal ZDF på programposition 2. 1 Välj MANUAL TUNING. Tryck därefter på. AUTO TUNING MANUAL TUNING CH ALLOCATION TEXT LANGUAGE LANGUAGE WEST ENGLISH : ADJUST 2 Tryck på eller och välj PAL eller SECAM-L. Tryck därefter på ENTER. PAL CH 1 ENTER : SET : ADJUST 3 Tryck på. Den automatiska sökningen startar. Den stannar vid varje hittad kanal med tillräckligt kvalitet. Tryck på igen tills du hittar ZDF. Tryck därefter på ENTER. Den automatiska sökningen stannar automatiskt på bästa möjliga mottagning. Manuell finjustering är i normala fall inte nödvändig. Men om du vill kan du utföra finjusteringen manuellt. I steg 3, när den automatiska sökningen stannat, trycker du på eller tills du är nöjd med finjusteringen. Därefter trycker du på ENTER. Sökningen fortsätter nu automatiskt till nästa kanalposition. Om du önskar kan du stoppa den automatiska sökningen. Tryck på eller vid önskad position. Sökningen stannar. Om du vill kan du nu göra finjusteringen enligt ovan. PAL CH 1 : F.TUNE ENTER : SET 4 Kanalens positionsnummer markeras. Tryck på eller flera gånger tills siffran efter CH växlar till 2 och trycker därefter på ENTER. Kanal ZDF är nu lagrad på programposition CH 2. PAL CH 2 ENTER : SET : SEARCH 5 Upprepa steg 2 till 4 för att spara fler TV-kanaler. 6 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. 15 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

16 Anslutning till satellitmottagare Anslut till satellitmottagaren som bilden visar. Välj önskad kanal på satellitmottagaren, inte på TV-apparaten. Välj kanal med satellitmottagarens fjärrkontroll. Om du använder satellitmottagare är det i den som du sparar kanalerna, inte i TVapparaten. LCD-TV Satellitmottagare 68 Scartkabel (medföljer ej) 16 3V90825B [SW] P `02`06, 16:07

17 Grundläggande funktioner Val av kanaler Med de 10 sifferknapparna. Exempel: Nr. 2: Tryck på 0 och, inom 2 sekunder, på 2. Den kanal som sparats på position 2 visas. Nr. 29: Tryck på 2 och, inom 2 sekunder, på 9. Den kanal som sparats på position 29 visas. Tryck på eller för att gå till kanalen före eller efter. Växlingen tar ca 2 sekunder. Om den automatiska sökningen bara sparat 5 kanaler, visas bara dessa 5. Tomma kanalpositioner där inga kanaler/tv-program sparats visas ej (se sid. 32). Snabbväxling växlar mellan den kanal du tittar på nu och den närmast föregående. Ljudvolym Tryck på eller för att ändra ljudvolymen. En grafisk representation av ljudvolymen visas på skärmen och försvinner efter 4 sekunder. Avstängning av ljud Tryck på. Ljudet stängs av. Ordet MUTE visas på skärmen i ca 4 sekunder. Sätt på ljudet genom att trycka på igen eller på eller. DISPLAY Tryck på DISPLAY. Kanalnummer och typ av widescreenbild visas på skärmen. Informationen släcks efter ca 4 sekunder. STEREO AUTO CH 1 STATUS Tryck på STATUS. Klockan visas på skärmen tillsammans med programinformation om sådan stöds av vald kanal. Om den inbyggda TV-mottagaren inte kan ta emot någon kanal (t.ex. för att antennen inte är ansluten) i TV-läge övergår apparaten i beredskapsläge efter ca 15 minuter. INSOMNINGS- TIMER Tryck på. Ordet SLEEP och antal sekunder tills TV:n stängs av visas på skärmen. För varje tryckning på ändras siffervärdet under SLEEP. När den angivna tiden gått ut växlar TV:n till beredskapsläge. Skärmen släcks efter ca 4 sekunder. Avbryt insomnings-timern: Tryck på tills 0 visas på skärmen. SLEEP V90825B [SW] P `02`06, 16:07

18 Stereo med den inbyggda TV-mottagaren Den inbyggda TV-mottagaren tar emot stereo- och tvåkanaliga program. Apparaten stöder NICAM stereo. Mottagning av NICAM stereo: 1 Välj NICAM. Tryck på eller och välj AUTO eller OFF. Välj OFF om du inte vill kunna ta emot signaler i NICAM. NICAM AUTO / OFF BASS 25 TREBLE 25 BALANCE 0 WOW SRS 3D OFF FOCUS OFF Tr ubass OFF : ADJUST 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. Följande text kan visas vid mottagning av NICAM. NICAM ST visas i ca 4 sekunder när en signal i NICAM STEREO tas emot. NICAM ST NICAM M1 visas i ca 4 sekunder när en signal i NICAM MONO A tas emot. NICAM M1 NICAM M1/M2 visas i ca 4 sekunder när en signal i NICAM MONO A och MONO B tas emot. NICAM M1 / M2 Vid dålig mottagning kan stereoljudet försämras. När du väljer NICAM OFF på menyskärmen visas NICAM OFF på skärmen i ca 4 sekunder. Stereomottagning STEREO visas i ca 4 sekunder när TV:n tar emot en stereosignal. NICAM STEREO OFF 18 3V90825B [SW] P

19 Stereo med den inbyggda TV-mottagaren Om sändningen har 2 kanaler med olika ljud kan du välja önskat ljud med knappen AUDIO 1/2. Var gång du trycker på AUDIO 1/2 växlar mottagningen mellan de två kanalerna. Mottagning av NICAM-2 NICAM M1/M2 NICAM M1/M2 Mottagning av 2-kanaligt ljud SOUND 1 / 2 SOUND 1 / V90825B [SW] P

20 Bas, diskant och balans 1 Välj BASS. Tryck därefter på eller för att justera basen. NICAM AUTO BASS 25 TREBLE 25 BALANCE 0 WOW SRS 3D FOCUS Tr ubass OFF OFF OFF NORMAL : RESET : ADJUST Om du vill ändra inställningarna för diskant eller balans trycker du eller och väljer TREBLE respektive BALANCE. 2 Tryck på MENU flera gånger till menyskärmen släcks. Återställ normalvärdena för bas, diskant och balans genom att trycka på NORMAL i steg 1. Om du inte trycker på någon knapp inom 1 minut, släcks menyn automatiskt. 20 3V90825B [SW] P

21 Inkoppling av WOW surroundljud/ Avstängning av de inbyggda högtalarna Inkoppling av WOW surroundljud WOW är benämningen på en speciell ljudteknik från SRS Labs som ger en spännande surroundupplevelse med djup fyllig bas från källor med stereoljud. TV-apparatens ljud låter fylligare, rikare och bredare. WOW har tre delegenskaper: SRS 3D, FOCUS och TruBass. 1 Välj den WOW-egenskap som du vill justera. Tryck på eller och välj ON eller OFF (på/av). NICAM AUTO BASS 25 TREBLE 25 BALANCE 0 WOW SRS 3D ON / OFF FOCUS OFF Tr ubass OFF : ADJUST SRS 3D : Sätt på eller stäng av surroundeffekten. FOCUS : Sätt på eller stäng av sångförstärkningen. TruBass : Välj läge för baseffekten, HIGH (hög), LOW (låg) eller OFF (av). 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. Avstängning av de inbyggda högtalarna När du ansluter TV-apparaten till ett yttre ljudsystem (se sid. 34) kan du stänga av de inbyggda högtalarna. 1 Välj SPEAKERS. Tryck därefter på eller och välj ON eller OFF (på/ av). Kontrollera att volymen på förstärkaren inte är för högt uppskruvad. Om sändningen är i mono fungerar inte SRS 3D. Utgången för hörlurar, utgångar för variabel AUDIO OUT och Subwoofer OUT fungerar inte med någon av effekterna i WOW-systemet. WOW, SRS och symbolen är varumärken för SRS Labs, Inc. WOW teknologi är införlivat under licens från SRS Labs, Inc. SPEAKERS HDMI ON / OFF HDMI : ADJUST 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. 21 3V90825B [SW] P

22 Ljusstyrka, kontrast, färg och skärpa/dnr Ljusstyrka, kontrast, färg och skärpa 1 Välj BRIGHTNESS. Tryck därefter på eller för att justera ljusstyrkan. BRIGHTNESS 25 CONTRAST 25 COLOUR 25 TINT 0 SHARPNESS 25 DNR OFF NORMAL : RESET : ADJUST Om du vill ändra kontrast, färgmättnad, färgtemperatur eller skärpa trycker du på eller och väljer CONTRAST, COLOUR, TINT eller SHARPNESS. Menyn TINT kan väljas vid AV-Playback om en NTSC 3,58 MHz-signal kommer in genom en AV-kontakt och du har valt NTSC eller AUTO på AV COLOUR (se sid. 36). 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. DNR DNR (Digital Noise Reduction) kan göra bilden mjukare. 1 Välj DNR. Tryck därefter på eller och välj ON eller OFF (på/av). BRIGHTNESS 25 CONTRAST 25 COLOUR 25 TINT 0 SHARPNESS 25 DNR ON / OFF : ADJUST För att återställa bildinställningarnas normalvärdena trycker du på NORMAL i steg 1. DNR fungerar inte med HDMI eller COMPONENT. 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. 22 3V90825B [SW] P

23 Bakgrund, ljusstyrka Du kan justera bakgrundens ljusstyrka så att bilden blir så tydlig som möjligt. 1 Välj BACKLIGHT och tryck därefter på eller tills du är nöjd. BACKLIGHT 8 NORMAL : RESET : ADJUST 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. För att ångra inställningen av BACKLIGHT, välj NORMAL i steg V90825B [SW] P

24 Val av färgtemperatur/blå bakgrund Val av färgtemperatur Välj ett av alternativen för färgtemperatur: cool (kall), medium eller warm (varm) enligt nedan. 1 Välj COLOUR TEMPERATURE. COLOUR TEMPERATURE MEDIUM COOL / MEDIUM / WARM BLUE BACK ON : ADJUST 2 Tryck på eller för att välja. Läge COOL MEDIUM WARM Effekt Blåaktig Neutral Rödaktig 3 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. Blå bakgrund Du kan ställa in TV:n så att den automatiskt växlar till blå bakgrund (helt blå skärm) och stänger av ljudet om insignalen blir för svag eller försvinner, eller när det inte kommer någon signal från en yttre programkälla. 1 Välj BLUE BACK. Tryck därefter på eller och välj ON eller OFF. COLOUR TEMPERATURE BLUE BACK MEDIUM ON / OFF : ADJUST ON: Funktionen är på. OFF: Funktionen är avstängd. 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. 24 3V90825B [SW] P

25 Bildformat TV-sändningen kan innehålla signaler som ställer in rätt bildformat automatiskt. Om din TV t.ex. tar emot en signal som är kodad för widescreen växlar din TV-bild automatiskt till widescreen-format om du valt alternativet AUTO enligt nedan. Om du föredrar att bestämma bildformatet själv så kan du göra det. AUTO Tryck på PICTURE SIZE tills AUTO visas. (Se nedan.) Manuell inställning av bildformat Tryck på PICTURE SIZE tills önskat format visas. 4:3 4:3-format med svarta fält till vänster och höger. FULL SCREEN Den visar 4:3-bild i helskärmsläge. (FULL SCREEN) Bilden blir förvrängd vid skärmens ytterkanter. 16:9 Motsvarar det 16:9 format som är vanligt på DVD, satellitmottagare eller DVB-T mottagare. (16:9) CINEMA: 4:3-format med svarta fält upptill och nedtill. Kan tas emot av den inbyggda mottagaren. I PC-läge kan du bara ändra storleken på bilden i format 16:9 eller 4:3. (I WXGA INPUT och WVGA INPUT är alternativet PICTURE SIZE inte tillgängligt.) I HDMI och COMPONENT vid 720p och 1080i är alternativet PICTURE SIZE inte tillgängligt. I läge CINEMA är övre delen av bilden något kapad. Om du vill se den delen kan du rulla bilden nedåt (se sid. 26). 14:9 Visar en 4:3-bild i format 14:9. (CINEMA) (14:9) 25 3V90825B [SW] P

26 Vertikal bildrullning CINEMA-Wide/Automatisk 4:3 Vertikal bildrullning CINEMA-Wide I läge CHINEMA-Wide kan du justera bilden vertikalt. Du kan inte flytta bilden vertikalt i andra bildlägen. 1 Välj VERTICAL POSITION. Tryck därefter VERTICAL POSITION AUTO 4:3 DEFAULT FULL på. AV2 OUTPUT TV AV2 INPUT AV AV COLOUR AUTO : ADJUST 2 Tryck på eller för att justera bilden vertikalt. För att höja bilden, tryck. SCROLL ADJUSTMENT +10 : ADJUST ENTER : SET För att sänka bilden, tryck. SCROLL ADJUSTMENT : ADJUST ENTER : SET Ð10 3 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. Automatisk 4:3 Om du valt läge AUTO för inkommande signals bildformat och ingen information finns om bildformatet kan du i förväg bestämma om bilden ska visas i format 4:3 eller som Helskärm (Full Screen). 1 Välj AUTO 4:3 DEFAULT. Tryck därefter på eller och välj 4:3 eller FULL. VERTICAL POSITION AUTO 4:3 DEFAULT 4:3 / FULL AV2 OUTPUT TV AV2 INPUT AV AV COLOUR AUTO : ADJUST 26 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. 3V90825B [SW] P

27 PC-inställningar Om du har en bildrörsmonitor till din PC måste du ändra inställningarna för datorns grafikkort innan du kan ansluta den här LCD-TV:n (annars visas bilden inte). Starta datorn (med den gamla monitorn ansluten) och välj upplösningen 1360 x 768. Välj ett värde för frekvensen på 60 Hz. Stäng av din PC och anslut den avstängda LCD-TV:n. Använd en PC-VGA-kabel (medföljer ej) för att ansluta TV:n till din dator. Var försiktig när du sticker i kontakten så att den inte skadas.? VGA-kabel (medföljer ej) Välj rätt ingående signal (PC) Stäng av LCD-TV:n igen. Välj ingående PC-signal enligt nedan (se sid. 11). Om datorn inte skickar någon videosignal när TV:n är i läge PC visas texten No Signal. Skärmupplösning PC-menyn, se nästa sida. De inställningar du gjort när du använder TV:n som PC-monitor är ej lämpade för vanligt TV-tittande eller andra yttre programkällor. LÄGE Upplösning Frekvens VGA 640x480 60Hz VGA 720x400 70Hz WVGA 848x480 60Hz SVGA 800x Hz XGA 1024x768 60Hz WXGA 1280x720/768 60Hz WXGA 1360x768 60Hz (enligt grafikkortet) 27 3V90825B [SW] P

28 PC-inställningar Exempel: Justera kontrasten. 1 I PC-läge trycker du en gång på knappen MENU. Menyn visas på TV-skärmen. BRIGHTNESS 25 CONTRAST 25 HOR POSITION 25 VER POSITION 25 PHASE 25 CLOCK 0 : ADJUST MENU : EXIT 2 Tryck på eller och välj CONTRAST. Därefter trycker du på eller för att justera. BRIGHTNESS 25 CONTRAST 25 HOR POSITION 25 VER POSITION 25 PHASE 25 CLOCK 0 NORMAL : RESET : ADJUST 3 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. Inställningsmöjligheterna: PICTURE (bildmenyn) BRIGHTNESS och CONTRAST: Ljusstyrka och kontrast ställs in som vanligt. Knappen NORMAL återställer de normala värdena. HOR POSITION och VER POSITION: flyttar bilden horisontellt respektive vertikalt. PHASE och CLOCK: tar bort de horisontella (PHASE) respektive vertikala (CLOCK) interferenslinjerna. RED/GREEN/BLUE: färgbalans. Knappen NORMAL återställer de normala värdena. WXGA INPUT: När du tar emot en WXGA-signal väljer du läge ON för det här alternativet. WVGA INPUT: När du tar emot en WVGA-signal väljer du läge ON för det här alternativet. AUDIO (ljudmenyn) BASS/TREBLE/BALANCE: Justera ljudet. Knappen NORMAL återställer de normala värdena. WOW SRS 3D/FOCUS/TruBass: Tryck på eller för att justera inställningarna för WOWsurroundljud (se sid. 21). SPEAKERS: Tryck på eller för att välja SPEAKERS ON eller OFF (på/av) (se sid. 21). 28 3V90825B [SW] P

29 Anslutning av en HDMI- eller DVI-apparat till HDMI-ingången HDMI-ingången tar emot digitalt ljud och okomprimerad video från en HDMI-apparat eller okomprimerad digital video från en DVI-apparat. När du ansluter en DVI-apparat med en HDMI-till-DVI adapterkabel, överförs bara videosignalen. Du behöver alltså dessutom separata analoga ljudkablar. Välj alternativ för ingående HDMI (se sid. 11). HDMI-kabel (typ A-anslutning) (medföljer ej) Till HDMI Ut HDMI-till-DVI adapterkabel (HDMI typ A anslutning) (medföljer) Till DVI Ut Ljudkabel (medföljer ej) HDMI-apparat eller DVI-apparat Val av HDMI ingående ljudkälla Du måste välja en lämplig ingång för HDMI ljud för varje anslutning. 1 Välj HDMI. Tryck på eller och välj HDMI eller DVI. SPEAKERS HDMI ON HDMI / DVI : ADJUST HDMI, symbolen för HDMI samt High-Definition Multimedia Interface, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. 2 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. 29 3V90825B [SW] P

30 Text-TV Text-TV skickas en sida i taget. Den här TV-apparaten kan lagra upp till 812 sidor text. Apparaten tar emot samtliga sidor. Först därefter kan du titta på dem och det kan alltså ta en liten stund. Fastext/TOP-text Fastext/TOP-text är Text-TV med en speciell färgkodning. Längst ner på skärmen finns fyra färgade fält (rött, grönt, gult och blått). De fungerar som snabbknappar för de sidor som markeras. De färgade knapparna på fjärrkontrollen motsvarar de färgade fälten. Tryck på önskad färgknapp för att gå direkt till den sida som respektive färg står för. Aktivera/stänga av Text-TV Alla kanaler sänder inte text-tv. Markera de kanaler som sänder text-tv. Tryck på. En text-tv-sida visas. Den kanal du valt sänder inte text-tv om siffrorna 100 visas. Tryck på igen. Text-TV och vanlig TV visas samtidigt. Tryck på igen för att stänga av text-tv. Tryck på igen för att sätta på text-tv igen. Den sida som sparades sist visas nu. Du kan inte välja någon annan TV-kanal medan text-tv är aktiverat. Stäng av text-tv först om du vill byta kanal. Val av sida Tryck på eller tills önskad sida visas. Eller mata in den önskade sidans sidnummer med hjälp av sifferknapparna. Om du råkar knappa in fel siffra fortsätter du bara att knappa in vilka tre siffror som helst och därefter matar du in rätt tresiffriga sidnummer. Eller tryck på en av de färgade knapparna så att en sida från Fastext/TOP-text visas. 30 3V90825B [SW] P

31 Text-TV Stoppa sidbläddringen Vissa sidor har eftersidor som visas automatiskt efter en stund. Om du vill stoppa den automatiska sidbläddringen trycker du på. Tryck på igen när du vill se nästa sida. Direktval av eftersida Du kan välja en eftersida direkt om du så önskar. Exempel: Sidan 667 från den tyska kanalen ARD har 2 eftersidor. I övre högra hörnet visas t.ex. 1/2. Det betyder att eftersida ett av två eftersidor visas just nu ARD-Text :01:38 1/2 Tryck på för att välja eftersida 2. 4 streck (----) visas. Knappa in Det kan dröja en minut innan eftersida 0002 visas. Tryck på igen för att stänga av funktionen för eftersidor. Du kan inte välja några andra text-tv-sidor så länge funktionen för eftersidor är aktiv. Förstoring Om du vill se text-tv-bilden i större format, tryck på. Antingen den övre eller den undre halvan av bilden förstoras. För varje tryckning på växlar du mellan förstorad övre bildhalva, förstorad undre bildhalva, eller ingen förstoring. Svara på frågor Vissa sidor innehåller frågor/spel med dolda svar. Tryck på för att visa de svaren. Sidan 100 Tryck på för att gå direkt till sidan V90825B [SW] P

32 Dölj sparad kanal Du växlar mellan de sparade kanalerna med knappen eller. Kanaler som du inte vill ha med i visningen kan döljas. Sådana kanaler är inte raderade och finns alltså kvar och kan hämtas när som helst med hjälp av sifferknapparna. 1 Välj den kanal som ska döljas (t.ex. CH29). Tryck på SKIP. Programnumret blinkar. +0 ' 2 Välj nästa kanal som du vill dölja. Tryck på SKIP. Du kan dölja så många kanaler du vill. Exempel: TV-apparaten har sparat 5 kanaler automatiskt. Om du fortsätter att trycka på knappen visas de kanalerna i följande ordning: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 o.s.v. Om du nu väljer att dölja kanalerna 3 och 5 blir ordningsföljden istället: 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1 o.s.v. Ångra dolda kanaler Tryck på sifferknapparna och mata in den dolda kanalens nummer. Programnumret blinkar. Tryck på SKIP. Programnumret slutar att blinka. Kanalen är inte längre dold. 32 3V90825B [SW] P

33 1. Anslutning till diverse annan utrustning. Anslutning till annan utrustning TV (baksida) Antenn Parabolantenn Satellitmottagare Videobandspelare DVD-spelare DEC VCR TV Dekoder (Inga scartkablar medföljer.) DVD-spelare: För att uppnå bästa bildkvalitet bör du välja RGB-PLAYBACK på DVD-spelaren (se DVD-spelarens bruksanvisning). Anslut alltid DVD-spelaren till AV1 eller AV3. AV1 och AV3 stöder RGB-uppspelning. Välj AV1 eller AV3 för ingående signal (se sid. 11). S-Video kan spelas upp via scartanslutning AV2 eller sidoanslutningen AV4 (se sid. 34). Om du vill ansluta S-Video till AV2 måste du använda en extra S-Video-to-Scart-adapter (medföljer ej). RGB ger bästa möjliga bildkvalitet. Vid uppspelning av ingående RGB-signal kan därför färg och bildskärpa inte ändras. Exempel: Du försöker ändra färmättnaden på det sätt som beskrivs på sid. 22. När du trycker på fjärrkontrollen ändras menymarkören, men den bild TV:n visar förblir opåverkad. 2. Anslutning av två videobandspelare (t.ex. för kopiering av videoband) Välj MONITOR på menyn (se sid. 35, punkt 7-2.) Välj AV1-INPUT (se sid. 11). Du ser den bild som spelas upp från videobandspelare 1. Samma signal passerar ut genom AV-2 och kan spelas in med videobandspelare 2. Videobandspelare 2 spelar in exakt den bild som du ser på skärmen. 33 3V90825B [SW] P33-BACK 33

34 Anslutning till annan utrustning 3. Anslutning till separat ljudanläggning eller Subwoofer Med den här anslutningen kan du höra TV-ljudet genom externa högtalare kopplade till en förstärkare eller Subwoofer Skruva ner volymen till måttlig nivå både på TV:n och förstärkaren eller Subwoofer och stäng av TV:ns inbyggda högtalare (se Avstängning av de inbyggda högtalarna på sid. 21). Du behöver ett par vanliga ljudkablar för anslutningen och/eller kablar för subwoofern. Om volymen på antingen TV:n eller förstärkaren/subwoofer är helt nedskruvad hörs inget ljud. Ljudinställningarna (se sid. 20) gäller bara TV:ns inbyggda högtalare och har ingen effekt på utgående ljudsignal. 4. Anslutning till videokamera eller videobandspelare Anslut videokameran (eller bandspelaren) med en specialkabel enligt beskrivningen. Välj AV4-input (se sid. 11). Om du har en videobandspelare med S- video använder du en S-video-kabel istället för en vanlig videokabel. Anslut aldrig både en vanlig videokabel och en S-video-kabel samtidigt, eftersom bildkvaliteten då blir starkt försämrad. 5. Anslut en DVD-spelare med ingång för tredelad videosignal (component) Om din DVD-spelare har utgång för tredelad videosignal ansluter du TV:n till DVD:n med en sådan kabel, som kan ge väsentligt förbättrad bildkvalitet. Välj läge COMPONENT-input (se sid. 11). TV (baksidan) Till COMPONENT In 34 Ljudkabel (medföljer ej) Video kabel (medföljer ej) Till Audio Ut ; 2* 24 Till COMPONENT Ut DVD-spelare Nota: Component Video Input är avsedd för användning med apparater med blandad utgående signal (PAL: 576i/1080i eller NTSC: 480i/1080i) och progressiva signaler (PAL: 576p/720p eller NTSC: 480p/720p). 3V90825B [SW] P33-BACK 34

35 Anslutning till annan utrustning 6. Anslutning till digitalbox Om du ska ansluta din TV till en digitalbox bör du använda en tredelad kabel (component). Välj alternativet COMPONENT In (se sid. 11). TV (schienale) Till COMPONENT In Ljudkabel (medföljer ej) Till Audio Ut ; 2* Digitalbox Video kabel (medföljer ej) 24 Till COMPONENT Ut 7. Inställningar för scartkontakt AV2 1 2 På, välj AV2 OUTPUT eller AV2 INPUT. Om du väljer AV2 OUTPUT Tryck på eller och välj TV eller MONITOR. TV: senaste kanalposition. MONITOR: bilden som visas på TV-skärmen. VERTICAL POSITION AUTO 4:3 DEFAULT FULL AV2 OUTPUT TV / MONITOR AV2 INPUT AV AV COLOUR AUTO : ADJUST 3 Om du väljer AV2 INPUT Tryck på eller och välj AV eller S-VIDEO. AV: S-VIDEO: Blandad signal (från t.ex. en VHSbandspelare). S-videosignal (t.ex. från en DVD-spelare med utgående S-video-signal). Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. VERTICAL POSITION AUTO 4:3 DEFAULT FULL AV2 OUTPUT TV AV2 INPUT AV / S-VIDEO AV COLOUR AUTO : ADJUST 35 3V90825B [SW] P33-BACK 35

36 Färgsystem Anslutning till annan utrustning (se sid. 33 och 35). 1 På menyn, välj AV COLOUR. 2 Tryck på eller och välj AUTO. VERTICAL POSITION AUTO 4:3 DEFAULT FULL AV2 OUTPUT TV AV2 INPUT AV AV COLOUR AUTO AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43 NTSC3.58 / PAL60 : ADJUST 3 Om funktionen AUTO inte fungerar, tryck på eller och välj önskat färgsystem (t.ex. NTSC 3,58). 4 Tryck på MENU flera gånger tills menyskärmen släcks. PAL är det färgsystem som används i Sverige. NTSC 3,58 används i USA, PAL 60 används i vissa tyska videoinspelningar i NTSC. DVD-spelare som är regionfria och kan spela upp NTSC DVD har olika signaler beroende på typ och fabrikat. Följande kodningar kan förekomma: PAL, SECAM, NTSC 3,58, NTSC 4,43 och PAL 60. Om möjligt väljer du RGB som utgående signal från DVD-spelaren och ansluter DVD-spelaren till TV:n med en scartkabel. 36 3V90825B [SW] P33-BACK 36

37 Felsökning Gå igenom nedanstående schema innan du kontaktar service. Felsökning/Data Problem Mëèlig lëñning Sidan Ingen bild, inget ljud Ingen mottagning TV:n stängs av när insignal saknas. Sätt på TV:n. Kontrollera vägguttaget (230 v) Välj rätt alternativ för ingående signal Förinställ kanalen utan scartkabel. Tryck 1 på fjärrkontrollen. Anslut antennen. Kontrollera antennen. Det är normalt. 15 minuter efter att ingående signal har slocknat övergår TV:n till beredskapsläge , 27, 33~ På menyn kan TUNING inte väljas. Felaktiga färger TV:n är i läge AV. Tryck 1 på fjärrkontrollen. 13 Störningar i färg och ljusstyrka kan förekomma vid snäv betraktningsvinkel och extrema temperaturer (se Data nedan). Data: System: Frekvensområde: Strömförsörjning: Strömförbrukning: LCD: HDMI-ingång: Utgående effekt: Temperaturtolerans: Luftfuktighet: Mått: Vikt: Tillbehör: PAL B/G, D/K, I/I, SECAM L Color System PAL: 2-12, X, Y, Z, S1-S41, SECAM: FB-FC, F1-F6, B-Q, AC 230V, 50Hz Driftläge: ca 170W Beredskapsläge: ca 1W 31,5 TYPE (synligt 80 cm) TFT low-glass Active Matrix färg-lcd, 1366 x 768 pixel Ljusstyrka: 500 cd/m2 Betraktningsvinkel: Vänster/Höger 88 grader, Upp/Ner 88 grader HDMI-standard (anslutning typ A) HDCP-standard Valbar uppdateringsfrekvens: PAL: 576i/576p/720p/1080i NTSC: 480i/480p/720p/1080i HDMI Audio: 2-kanalig PCM 32/44,1/48 khz samplingsfrekvens 16/20/24 bits/sample 10W x 2 (max) Drift: 5 C ~ 40 C Förvaring: 20 C ~ 60 C Mindre än 80%RH 82 (B) x 60 (H) x 33 (D) cm ca 19 kg (utan tillbehör) 2 batterier (AAA/R03/UM-4) Fjärrkontroll Nätkabel HDMI-DVI-kabel Mått och vikt är ungefärliga. I produktutvecklingens intresse förbehåller vi oss rätten att förbättra våra produkter och förändra specifikationerna utan föregående meddelande. 37 3V90825B [SW] P33-BACK 37

38 3V90825B [SW] P33-BACK 38

39 3V90825B [SW] P33-BACK 39

40 J3V90825B SH 06/03 N 3V90825B [SW] P33-BACK 40

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Dell W2600 26 tums LCD-TV Användarhandbok

Dell W2600 26 tums LCD-TV Användarhandbok Dell W2600 26 tums LCD-TV Användarhandbok Modell W2600 www.dell.com support.dell.com Obs, Märk och Varning OBS: OBS indikerar viktig information som hjälper dig använda din TV bättre. MÄRK: MÄRK indikerar

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615

Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 För att få ut maximalt av din apparat redan från början, läs denna manual noggrant och behåll den som framtida stöd. Tack för ditt köp av våra LCD TV-produkter. För

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C.

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C. Produktinformation MOTTAGARE. Antenn 2. VGA-utgång 3. VGA-ingång 4. AUDIO-ingång 5. S-VIDEO 6. Nätanslutning 7. Kontrollknappar 8. Videoutgång 9. Driftknappar 0. Strömindikator. PAL-indikator 2. Kanalomkopplare

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Din manual PIONEER PDP-LX5090 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239268

Din manual PIONEER PDP-LX5090 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239268 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER PDP-LX5090. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer.

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning SE-1 031107 01306 Rev-1 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Copyright 2005. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok Först publicerad: Maj 2005 Acer och

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA

AVR 156. Audio/video receiver. Snabbstarts Guide SVENSKA Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en harman kardon produkt! Denna Snabbstartguide innehåller all information du kan

Läs mer

Manual. HUGOSON HU2751 / Innehåll. www.hugoson.se. Svenska. HU2751 / 27" LCD display. LCD display installation. Display Menu.

Manual. HUGOSON HU2751 / Innehåll. www.hugoson.se. Svenska. HU2751 / 27 LCD display. LCD display installation. Display Menu. Manual HU2751 / 27" LCD display HUGOSON HU2751 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display installation Tillbehör och anslutningar Fjärrkontroll 04 07 Svenska Display Menu Hur du

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

In Car Video IVMS-5601 IVMS-7001. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVMS-5601 IVMS-7001. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVMS-5601 IVMS-7001 Bruks- och monteringsanvisning http://www.blaupunkt.com ÖVERSIKT 5,6" och 7" 1 9 VIDEO SRC OSD ON 7 5 3 8 6 4 2 10 11 1 TFT-flytkristallskärm (5,6" el. 7") för montering

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Nordiceye Contrast HD

Nordiceye Contrast HD Nordiceye Contrast HD Nordiceye Contrast V150216-3 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. Innehåll Introduktion 2 Förskrivarinformation

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok Käyttöopas Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcja obsługi & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3 2 1 5 Svenska Gratulerar till

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar Cinema 300 Högtalarsystem för hemmabio Snabbstartguide Tack för att du valt denna JBL produkt Cinema 300 är ett komplett hemmabio i sex delar som omfattar fyra identiska, tvåvägs, video avskärmade satellit,

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-73 www.facebook.com/denverelectronics Innan denna produkt ansluts, används eller justeras, läs denna bruksanvisning noggrant och

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoCenter 6 23. Handledning. 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6

BeoCenter 6 23. Handledning. 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6 BeoCenter 6 23 Handledning 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6 Handledningen och referensboken Den här handledningen ger information om daglig användning av din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Viktig tilläggsinformation

Viktig tilläggsinformation Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson DAEWOO Färg-TV Bruksanvisning 360117 Artikelnummer: DTK-28_ DTM-28_ DTM-29_ Tillverkad på licens från Dolby-laboratorierna. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer