RenaRumNr SJUKHUS. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 7-2011 SJUKHUS. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft"

Transkript

1 RenaRumNr Månadens tema: SJUKHUS 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar m 3 luft per timme.

2 LabRum Klimat -86 C frysar -150 C frysar Labfrysar CO 2 -Inkubatorer Multigasinkubatorer LAF-Bänkar Renluftsbänkar Mikroskopi LabRum Klimat LabSpeed Centrifuger Kylcentrifuger Blodkylskåp Medicinkylskåp Labkylskåp LabRum Klimat LabShake Skakinkubatorer Kylinkubatorer Växtodlingskammare Klimatskåp Klimatrum LabRum Klimat Ab, Industrivägen 7, SOLNA Tel: LabRum Klimat Ab, MALMÖ / LUND / GÖTEBORG Tel:

3 INNEHÅLL NR 7 RenaRumNr Månadens tema: SJUKHUS Ont i ryggen? Rör på dig istället för att vila sid 6 7 Nyheter i korthet sid 8 14 Garanterat! Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket RentForum. RentForum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. RentForum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan RentForum s medgivande. CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Matts Ramstorp Mobil: GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Linda Clarin, ANNONSER: Binh Tan cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Ny svensk mobil teknologi renar m 3 luft per timme. ADMINISTRATION: Camilla Dahl Mobil: Adress: RentForum AB, Norrbäcksgatan 19, Malmö Telefon: Fax: Utvärderingar om hälsopåståenden i livsmedel sid Tema: Sjukhus Renhet och hygien inom sjukvården sid Små mängder antibiotika ger stora problem sid Hjärnträning ökar frisättning av dopamin sid Nyheter i korthet sid Virusorsakade kräkningar bakomliggande mekanismen identifierad sid Månadens produkt: Desinfektion sid 32 Nyheter i korthet sid 33 3

4 Bredast kunskap och utbud inom R3 Vi erbjuder er både tjänster och produkter under samma tak. Ring eller MäTning, Övervakning och validering i kontrollerade MiljÖer Fukt - temperatur - CO 2 - andra parametrar Ta reda på mer! Se vår webbdemo om Vaisala Veriteq - det kontinuerliga övervakningssystemet Tel:

5 LEDARE Hösten är här M en vart tog sommaren vägen? Här i Skåne var det en jättefin vår och sedan kom hösten direkt - ingen sommar, ingen sol, bara regn!!! Inte mycket till uppladdning inför vintern. Nu får man bara hoppas att det inte blir en sådan hemsk vinter som förra och förrförra året! Nu har jag gnällt färdigt. Nya RentForum! Under sommarmånaderna har vi arbetat med RentForums hemsida. Våra planer är att den nya hemsidan, som ska vara betydligt enklare och mer lättnavigerad, ska vara i drift under september i år. Jag återkommer med mail då vi är klara. Mycket har hänt Mycket är sig likt! SAAB har fortsatta problem, Libyen är i uppror, varmkorven är infekterad, den finansiella krisen har dragit igång på riktigt - men TV-tablåerna kör på som vanligt! Robinson har startat en ny säsong, Fångarna på Fortet likaså, och snart börjar Idol på nytt. Allt är som vanligt i vår lilla värld. På samma sätt är det i de flesta företag, efter sommar och semester kör allt igång precis som vanligt. Tema Renrum 2011 Den november är det dags igen! I år är Tema Renrum ett samarrangemang mellan BioTekPro och RentForum. Vi har valt att göra detta för att stärka vårt varumärke och få en större uppmärksamhet. Som vanligt blir det aktuella föredrag, utställning och möjlighet att träffa kollegor för att utbyta erfarenheter. Vi ses i Stockholm! Uppkopplad, nedkopplad, frånkopplad bli avkopplad! Jag läste i tidningen i veckan om den amerikanska författaren, journalisten och medieforskaren Susan Maushart i USA som valt att genomföra ett experiment tillsammans med sina tre tonårsbarn. Man bestämde sig för att stänga av el, telefon, fax, It, d v s allt! Vad hände då - man började prata med varandra! Spelade spel, läste böcker och bara var tillsammans! Den ena sonen var helt övertygad om att datorn uppfanns bara för att det var så tråkigt utan den! Susan Maushart har nu skrivit en bok, Winter of Our Disconnect, om sina erfarenheter av att vara frånkopplad i ett halvår. Nu ska jag återgå till min dator och mitt internet! Ha en skön september! Matts 5

6 Ont i ryggen? rör på dig istället för att vila Det rådet ges av forskaren Patricia Olaya-Contreras i en avhandling från Sahlgrenska akademin. Den visar att patienter med akut ryggskott som råddes att vara aktiva trots att det gjorde ont, mådde bättre jämfört med dem som hänvisades att anpassa sin rörelseförmåga efter sin smärta. om de kände sig nedstämda eller inte. Snabbare återhämtning Den grupp som hänvisades att vara så rörliga som möjligt, trots att de hade mer ont, återhämtade sig snabbare och upplevde sig inte nedstämda i slutet av uppföljningen. Den andra kategorin, som från början följde rådet I avhandlingen undersöktes 109 patienter med akut svår smärta i ländryggen - som drabbats av så kalllat ryggskott. De fick slumpmässigt ett av två råd; "var aktiv trots att det gör ont eller "anpassa din aktivitet till smärtan". Patienterna fick föra dagbok under sju dagar och notera hur många steg de gick per dag, i vilken utsträckning de kunde utföra sina dagliga aktiviteter och hur de mådde fysiskt. De fick även fylla i en blankett 6 RenaRum 7/2011

7 att "anpassa aktiviteten till sin smärta, upplevde en minskad rörelseförmåga och kände sig något nedstämda jämfört med patienterna som skulle vara aktiva, säger Patricia Olaya- Contreras, forskare på avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska akademin. Daglig aktivitet viktig Hon tror att detta kan bero på att vissa personer som är nedstämda och får ont kan uppleva en starkare känsla av smärta. En annan förklaring kan vara att ju svårare personen upplever sin smärta desto mindre lust/vilja att röra på sig. Enligt Patricia Olaya- Contreras stöds detta även av tidigare forskning. Jag tycker att om man drabbats av ett akut ryggskott bör man försöka hålla sig så aktiv som möjligt och göra sina dagliga aktiviteter så gott det går. Om man inte rör på sig är det lätt att hamna i en negativ spiral, eftersom inaktivitet i kombination med smärta i värsta fall kan innebära långvarig funktionsnedsättning, arbetsoförmåga som i sin tur kan leda till depression och mer smärta. Upptäcka orsakerna Patricia Olaya-Contreras anser därför att en rutinmässig undersökning bör införas inom sjukvården för att upptäcka de bakomliggande psykosociala orsakerna till patienternas ryggproblem. Den skulle kunna mäta graden av upplevd nedstämdhet samt deras oro och rörelserädsla. Aktiva patienter Resultaten av undersökningen och diskussion kring denna skulle innebära att patienten tar en mer aktiv roll och ansvarar för sin behandling. Jag tror även att det kan medföra att patienten fokuserar mer på hans/hennes positiva resurser för att hantera sin smärta och behärska de fysiska rörelserna trots att det gör ont, konstaterar Patricia Olaya-Contreras. Källa: Göteborgs Universitet Renrumsteknik - Grundkurs september, Stockholm november, Malmö Målgrupp Kursavgift Anmälan Specialanpassad kurs för läkemedels- och medical device industrin, sjukhus inklusive vävnadsinrättningar etc SEK 8.500:- (ex moms) inkluderande kursmaterial, intyg, luncher och kaffe Kontakta Camilla Dahl, BioTekPro AB Norrbäcksgatan 19, S Malmö, Sverige e-post: Tel: , Fax:

8 NYHETER I KORTHET Digitala bilder ersätter mikroskopet unik upphandling för säkrare och snabbare diagnostik i Region Skåne Arbetsflödet inom Klinisk patologi ska revolutioneras och den traditionella diagnostiken i mikroskop ersätts till stor del av digitala bilder, som patologen granskar direkt på datorskärmen. Ökad patientsäkerhet och kortare svarstider, med ett bättre utnyttjande av resurser i ett LEAN-influerat arbetsflöde, är målet. Effektiviseringen ska ske med ett nyupphandlat IT-stöd från Software Point. Idag finns inom Labmedicin Skåne patologilaboratorier i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö, som tillsammans årligen producerar ca objektglas med preparerat provmaterial. Objektglasen levereras fysiskt till laboratoriets läkare, patologerna, för granskning i mikroskop. Patologen dikterar svar som skrivs in i labdatasystemet. Vem som har vilket objektglas och hur många objektglas som finns hos respektive patologi är svårt att följa. Central bildbank Med den nya tekniken ska inskannade bilder av objektsglas från de fyra laboratorierna överföras till en central bildbank och därefter i ett kontinuerligt flöde dirigeras dit granskningskapacitet finns. På så sätt undviks flaskhalsar och samtidigt kan både patologer och övriga Together we can do it... YIT OFFERS COMPLETE CLEANROOM SOLUTIONS YIT Cleanroom has more than 20 years experience of cleanroom contracts all over the world for customers with tough requirements on cleanliness levels and room climate. All these contracts, complex and dense with installations, have taught us how to achieve a perfect result.the limits of our scope can span from simple product deliveries to turnkey contracts, were we together with the customer develop the project with full responsibilities and guarantees, making us an excellent partner for successful projects and long term commitment. We work in the fields of semiconductors, nanotechnology, pharmaceutical/biotech, food and surgical/infection control. Togeth er w e can do it. Contact YIT Cleanroom: Phone

9 NYHETER I KORTHET medarbetare vid laboratorierna följa prov flödet, från det att provet kommer in till laboratoriet till dess svar skickas till beställaren. Dessutom löser den nya tekniken providentiteten på ett patientsäkert sätt och även lagringsbehovet eftersom långtidslagrade bilder enkelt blir tillgängliga för eftergranskning eller annan aktivitet. Bildbanken beräknas bli en av de största i norra Europa. Ger effekt En växande del av Klinisk patologis verksamhet är att ge prognostiskt och behandlingsprediktivt underlag och därmed säkerställa en till varje patient maximalt anpassad behandling. Detta är inte minst viktigt inom området cancersjukdomar där det enorma biologiska kunskapsinhämtandet under de senaste drygt 20 åren nu ger effekt i form av ökad över levnad vad gäller många cancerformer. Start i vår Installation av systemet från Software Point, som ingår i LabVantage-gruppen, startar under hösten och beräknas vara i fullt bruk under våren Detta är fantastiskt spännande och jag ser det som en stor utmaning att leda Klinisk patologi in i en helt ny digital värld som möjliggör en ökad kvalitet och patientsäkerhet, med ett mer effektivt utnyttjande av den specialistkunskap som våra patologer besitter säger Lena Luts, verksamhetschef för Klinisk patologi i Skåne. Oväntat tidiga sårinfektioner hos tre brännskadade patienter Svårt brännskadade är mer mottagliga för smittor än andra patienter och får därför oftare mer eller mindre kraftiga infektioner. Bakterien Pseudomonas aeruginosa är en av de mest förekommande bakterierna och ingen ovanlighet i sjukhusmiljö. Ingen patient har kommit till skada. Det vi har sett är en anhopning bakterier i såren efter brännskadan som har kommit något tidigare än vad som anses normalt. Ur ett längre tidsperspektiv kan det statistiskt sett vara normalt, men vi vidtar ändå nödvändiga åtgärder som till exempel att se över vår miljö och våra hygienrutiner, säger chefsläkare Filippa Nyberg. Brännskadecentrums verksamhet påverkas inte av bakterieförekomsten utan fortlöper som vanligt. Källa: Akademiska Sjukhuset Fakta Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) är en vanligt förekommande miljöbakterie. Den är ofarlig för friska män niskor, men hos människor med nedsatt immunförsvar och omfattande sår kan bakterien orsaka infektion. Organismerna har förmåga att överleva i vatten, olika lösningar, tvål, ögondroppar och sjukvårdsutrustning, vilket gör att rutiner för rengöring och hygien är mycket viktiga. 9

10 NYHETER I KORTHET Renrumstvätt Electrolux Laundry Systems AB (ELS) är Electrolux-koncernens tillverkare och leverantör av professionell tvättutrustning. Ett globalt företag med drygt anställda som arbetar i 19 olika säljbolag och via 120 fristående importörer. Svenska delen av ELS består av c:a 75 personer som arbetar med försäljning, service och teknisk support för den svenska marknaden. i egen regi 10 Världsledande ELS affärsidé är att marknadsföra kompletta lösningar inom professionell tvätt och textilvård, huvudsakligen genom egen forskning, utveckling och tillverkning. Företaget är världsledande och erbjuder kompletta textillösningar för flera verksamheter av tvätt i egen regi, t ex hotell & restaurang, vård & äldreboenden, kommun och även renrumstvätt inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Sparar pengar och miljön Genom att kunderna tar hand om tvätten i egen regi, sparar de både pengar och miljön samtidigt som de får en bättre kontroll på sina textilier. Tvätten kan skötas av egen personal, de miljöpåverkande transporterna minimeras och det krävs färre antal textilier i omlopp. Spårbarhet och kontroll Med Electrolux CMIS (Certus Management Information System), kombinerat med en barriärtvättlösning, erbjuds kunden spårbarhet av tvättprocessen. Via systemet får man kontroll över vattennivåer, temperaturer och att hela tvättcykeln har avslutats på ett korrekt sätt, vilket ger kunden möjlighet att skydda sig mot mikroorganismer, korskontaminering och t ex ludd. I dag har Electrolux kunder som tvättar textilier för renrumsklasserna B, C och D. ELS vision: Vi skall vara bäst i klassen och utveckla professionella tvättsystem, så att kunderna aktivt väljer att göra affärer med oss. Källa: Electrolux Laundry Systems AB

11 New cabinet from Kojair? I haven t heard about it. New Kojair Silverline BlueSeries, Mikrobiological Safety Cabinet. At 44 dba it is Safe, Silent and Energy Saving. The Most Silent Cabinet in the World Experience it.

12 NYHETER I KORTHET Läkemedelsverket varnar för Bantningsprodukter inköpta via internet 12 Substansen sibutramin är vanligt förekommande i olagliga bantningspiller och bantningsdrycker som säljs via internet. Efter att privatpersoner som mått dåligt kontaktat Läkemedelsverket, har nio produkter analyserats och visat sig innehålla läkemedelssubstansen sibutramin. Läkemedelsverket varnar för användning av produkterna. Mängden varierar De produkter som nu analyserats innehåller läkemedelssubstansen sibutramin i vitt skilda mängder, trots att produkterna marknadsförs som naturprodukter. Produkter med samma namn som analyserats flera gånger har dessutom innehållit helt olika mängder vid olika tillfällen. Som konsument kan man inte veta vad det är man får i sig. Innehållet kan variera från gång till gång. Produkter packas om och byter namn, säger apotekare Maria Gustafsson. Hjärtinfarkt och stroke Sibutramin ingick tidigare i det receptbelagda läkemedlet Reductil, som drogs in förra året på grund av konstaterad risk för hjärtinfarkt och stroke vid längre tids användning. Även när Reductil var godkänt som läkemedel bedömdes det inte lämpligt för vissa patienter, exempelvis de med psykisk sjukdom eller hjärtsjukdom. Det var inte heller lämpligt för gravida kvinnor eller för kvinnor som planerade att bli det, då det inte kunde uteslutas att sibutramin hade fosterskadande effekt. Biverkningar som kan upplevas om man tar sibutramin är t.ex. kraftig hjärtklappning, illamående, huvudvärk, yrsel, förstoppning och sömnproblem. Att sälja preparat med läkemedelssubstanser som inte är godkända, kan vara ett brott mot läkemedelslagen. Läkemedelsverket arbetar för närvarande med ärenden som rör produkterna nedan. De preparat som vid analys visat sig innehålla sibutramin: Slimline Softgel Capsules, kapslar Acai Berry ABC, kapslar Hygia fit, kapslar Sport Burner, kapslar Health Slimming Coffee, frystorkat kaffe Instant Slim, kapslar 3X Slimming Power, kapslar Li Da Daidaihua, kapslar Botanical Slimming, kapslar Källa: Läkemedelsverket

13 Ta kontrollen över dina fiender! Tvätta renrumstvätten i egen regi med en barriärtvättmaskin. Smutstvätten stoppas in på ena sidan och den rena tvätten plockas ut genom en lucka i ett annat rum. Det sparar både tid, pengar och miljön samtidigt som ni får maximal kontroll över era textilier!

14 NYHETER I KORTHET Användningen av Pandemrix begränsas för att insjukna i narkolepsi för barn och ungdomar upp till 20 år. Motsvarande studier har inte utförts i övriga europeiska länder och det kan därför inte uteslutas att en ökad risk kan föreligga även där. Ingen riskökning har setts hos vuxna. 14 Barn och ungdomar under 20 år bör inte vaccineras med Pandemrix när annat vaccin mot säsongsinfluensa med skydd mot A(H1N1) finns tillgängligt. De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, CHMP, har slutfört utredningen av risken för att insjukna i narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Utredningen startade i augusti 2010 efter rapporter om ett ökat antal fall av narkolepsi i Finland och Sverige som sattes i samband med vaccination med Pandemrix. I utredningen ingår de svenska och finska studier som Läkemedelsverket tidigare rapporterat om och data och fallrapporter från övriga länder i Europa. Experter med kunskaper inom berörda områden som barnneurologi, infektion, immunologi och sömnstörningar har konsulterats. Samband påvisat CHMP konstaterar att de svenska och finska epidemiologiska studierna visar på ett samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi med en 6-13-faldigt ökad risk Ytterliggare studier krävs Sannolikt finns det ytterligare faktorer som, tillsammans med vaccinationen, påverkar risken att insjukna i narkolepsi. Ytterligare studier krävs för att öka kunskapen om hur t.ex. genetiska skillnader och infektioner skulle kunna påverka risken. Sammanfattningsvis rekommenderar CHMP att Pandemrix endast bör användas hos barn och ungdomar under 20 år när annat vaccin mot säsongsinfluensa med skydd mot A(H1N1) inte finns tillgängligt och om immunisering mot A(H1N1) bedöms nödvändigt, t ex hos personer med risk för komplicerade infektioner. I Sverige rekommenderas inte längre Pandemrix till barn och ungdomar under 18 år. Källa: Läkemedelsverket

15 Det blir renare med ett extra förfilter. Vi erbjuder en helhetslösning! Från entrén till hjärtat i verksamheten - renrummet Införande av underställ som förfilter under renrumsdräkten gör underverk i renhetsklassade rum/ytor/lokaler. Kontakta oss gärna för mer information: Berendsen Textil Service AB Som experter på rengöring vet vi vad som krävs för att nå ett riktigt rent resultat. Därför erbjuder vi på Vileda Professional en helhetslösning - hela vägen från entrén till hjärtat av er verksamhet. Vi hjälper er att hålla ovälkomna besökare borta. Det blir skillnad. Det lovar vi. Helping you make a difference. Untitled :54:51 Högtemperaturfilter Renluftslösningar för rena rum och zoner 1FRSI 1FRK För bl.a steriliseringstunnlar upp till 350 C enligt EN 1822:2009 Termikfil 2000

16 Utvärderingar av hälsopåståend 16

17 Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har utvärderat ytterligare 35 hälsopåståenden om livsmedel. Genomgången bekräftar att det finns vetenskapliga bevis för att kreatin ökar vuxnas fysiska prestation vid högintensiv och kortvarig ansträngning, som sprintidrott. Däremot finns inga belägg för de hälsopåståenden som görs om sojaisoflavoner. en om livsmedel E fsa har nu avslutat ett stort vetenskapligt arbete med att granska om det finns belägg för de hälsopåståenden som används för specifika ämnen i kosttillskott och livsmedel på den europeiska marknaden. Det gäller totalt 341 utlåtanden för hälsopåståenden. Följande ämnen granskades av EFSA i den sjätte och sista omgången: Kreatin Det finns vetenskapliga bevis för att tillskott av 3 gram kreatin per dag ökar den fysiska prestationen vid högintensiv och kortvarig ansträngning, till exempel sprintidrott. Målgruppen är vuxna som tränar eller idrottar. 3 gram är en betydligt lägre dos än vad som vanligen rekommenderas av dem som säljer tillskotten. Däremot finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att påstå att kreatin har effekt vid långvarig ansträngning som kräver uthållighet, som maraton. Sojaisoflavoner Sojaisoflavoner finns i sojabönor, isolerat sojaprotein (ISP) eller som sojaextrakt. Det diskuteras om soja(-isoflavoner) kan fungera som växtöstrogener, det vill säga vara ett alternativ till läkemedlet östrogen. Efsa finner inte belägg varken för påståenden om att sojaisoflavoner skulle minska vallningar under klimakteriet, bidra till att behålla normala kolesterolvärden i blodet eller för de övriga sex granskade hälsopåståendena. Monakolin K i fermenterat rött ris Fermenterat rött ris äts mycket i asiatiska länder och livsmedlet innehåller så kallade statiner, som tillhör läkemedelsområdet. Ett av dessa ämnen är monakolin K och den mängd som bildas vid jäsning av det röda riset varierar mycket. Efsa:s granskning visar att det finns vetenskapligt bevis för att monakolin K kan bidra till att behålla normala kolesterolvärden. Vuxna personer behöver äta 10 mg per dag av monakolin K via kosttillskott för att påverka kolesterolet. Monakolin K kallas också lovastin och klassas som ett läkemedel i Sverige. Det betyder antagligen att kosttillskott med Monacolin K inte kan säljas på den svenska marknaden. Natrium- och kaliumsalter Natrium- och kaliumsalter kan påverka syra-basbalansen i kroppen och inlagringen av mineraler i skelettet. Efsa publicerade två utlåtanden i omgång sex, som dock visar att natrium- och kaliumsalter från karbonat, bikarbonat eller citronsyra inte bibehåller normal bentäthet. Nästa steg I höst ska EU-kommissionen och de 27 medlemsstaterna diskutera slutliga ordalydelser för de hälsopåståenden som fått positivt utlåtande av Efsa. De ska bland annat vara förståeliga för vanliga konsumenter. Villkor för bland annat målgrupp och dos ska också fastställas för varje ämne som kan relateras till ett godkänt hälsopåstående. Förslag till ny förordning om de hälsopåståenden som godkänts enligt artikel 13.1 väntas till årsskiftet EU-parlamentet har sedan tre månader på sig att lämna synpunkter på legala aspekter. De hälsopåståenden som inte godkänns kommer finnas som en lista på kommissionens webbplats. Efsa:s nästa stora utmaning blir att granska cirka hälsopåståenden för örter (botanicals) som föreslogs av medlemsstaterna redan Källa: Livsmedelsverket 17

18 Tema Sjukhus Renhet och hygien inom sjukvården Av Matts Ramstorp 18 Det vill till att vara frisk om man skulle bli sjuk! Det går inte en vecka utan att medierna bombarderar oss med skräckscenarier från den Svenska sjukvården. Allt från konstanta överbeläggningar, patienter som ligger i korridorer eller på helt andra avdelningar än vad behandlingen kräver, till undermålig renhet och hygien. Hur illa är det egentligen? Är det så att man ska vara fullt frisk för att undvika eventuella följder av en sjukhusvistelse? F örr i tiden var sjukhus, enligt historieböckerna, fruktansvärda ställen att vistas på. Man blandade alla patienter, man delade säng med andra patienter och man hade ingen aning om att mikroorganismer fanns och att dessa kunde sprida smitta mellan olika patienter. Det var framförallt två personer som under mitten av 1800-talet såg till att denna situation förändrades - Joseph Lister, som betraktas som aseptikens fader, och Florence Nightingale, som lade grunden till framtidens sjuksköterskor. Grundtanken, i och med att man lärde sig allt mer om mikroorganismer, var dels att separera

19 det som var infekterat från det som inte var infekterat, dels att skapa en omgivande renhet och hygien som var tillräcklig för den vård som de respektive patienterna krävde. Dessa renhets- och hygienkrav var ofta ganska basala och krävde i stort sett att man var tillräckligt noga då man tvättade säng- och patientkläder, städade och rengjorde, desinficerade och steriliserade kritiska ytor och utensilier. Sjuksköterskeyrket var inte väl ansett under denna tidsperiod, vilket till en viss del kan förklaras med att alla som arbetade på sjukhus utsattes för stora risker att smittas, bli sjuka och till och med gå en för tidig död tillmötes. Nuläget Idag har mycket förändrats, på gott såväl som ont! Allt kostar pengar och är det någonstans som man gör besparingar, förutom inom skola och äldreomsorg, så är det tyvärr inom sjukvården. För cirka 20 år sedan ansåg man att allt inte behövde vara sterilt, d v s att man inte alltid behövde använda sterila omläggningsset, sterilt koksalt för att spola ytliga sår etc, så man införde det som kallades rena rutiner. Begreppet rena rutiner var en del av utvecklingen på den tiden och det var en strävan efter att dels sänka kostnader och dels att minska bidraget till miljöförstöring. Om det inte fanns någon större risk för spridning av infektioner till en patient skulle denna kunna behandlas med kranvatten istället för sterilt koksalt, med rena kompresser istället för sterila, samt med utensilier som bara var desinficerade, d v s reducerade med avseende på eventuellt förekommande mikroorganismer. Att arbeta med rena rutiner fungerar tämligen bra idag, men trots detta har förekomsten av smitta, främst med avseende på MRSA (Methicillinresistenta Staphylococcus aureus) blivit ett ohyggligt problem. Problemet med de resistenta bakterierna bygger naturligtvis på den flitiga användningen av antibiotika, men bakgrunden till de flesta sjukhusrelaterade infektioner, vågar jag påstå, beror på en bristande handhygien tillsammans med att man inte alltid följer de regler som finns på sjukhusen. Ett exempel på bristande rutiner, som jag inte kan förstå, är all den sjukvårdspersonal som går utanför sjukhuset, och till och med går på lunch i sjukhusrestaurangen, klädda i sina arbetskläder. På vissa sjukhus går man till och med klädda i sina gröna operationskläder i lunchmatsalen! Jag har under de två senaste åren arbetat en hel del med sjukhusmiljöer, en del är mycket bra och men en del är klart undermåliga. Jag ser ibland sjukavdelningar, och till och med operationsavdelningar, som är så illa skötta att det egentligen inte skulle vara tillåtet att ha patienter på plats, än mindre utföra mer eller mindre kritisk kirurgiska ingrepp i dessa lokaler. Lokalerna är slitna, det finns ibland stora skador på golv, väggar, tak och inredning placerad i lokalerna. Ventilationen är ibland det största problemet. I en del fall har man krav på att en lokal ska ha ett 19

20 övertryck för att minimera risken för att föroreningar ska komma in via den utan- förliggande luften. När man studerar tryckdifferenserna ser man att man tvärtom har ett undertryck, vilket gör att oren luft sugs direkt in i lokalerna. Vissa kliniker är placerade i stora komplexa byggnader, försedda med stora, centrala ventilationssystem. Dessa fungerar inte alltid korrekt vilket gör att personal, såväl som patienter och anhöriga, istället försöker öppna fönster för att få en vettig inomhusmiljö, med allt vad detta innebär i risker. Sofistikerad utrustning och teknik Dagens sjukvård fokuserar alltmer på modern utrustning och sofistikerad teknik för att kunna bota patienter. Fokus verkar ha legat på införskaffande av dessa utrustningar till nackdel för skötsel av de lokaler som man använder på sjukhus. Många har klagat, inte minst på städning och rengöring, men det är i vissa fall fullständigt omöjligt att rengöra en sjuksal, eller till och med en operationssal, till följd av att yt- och beläggningsmaterial är alltför skadat. Städning och rengöring Under större delen av 1970-talet arbetade jag på Malmö Allmänna Sjukhus, både på vårdavdelning och på akutintag/ operation. Sjukhuset hade egen anställd personal som svarade för lokalvården. Idag sker städning och rengöring ofta av externa entreprenörer. Jag förstår till en viss del företag, sjukhus etc som köper in städ och rengöring på entreprenad, men en sak som jag inte förstår är det sätt på vilket priserna pressas. Den tid som åtgår för städning och rengöring blir inte mindre bara för att man tar in en entreprenör. Man ska alltid tänka på att man får vad man betalar för. Pressas priserna för städning och rengöring alltför mycket så blir jobbet också utfört därefter! 20 Varför har vi hamnat i denna situation? Jag tror att felet ligger i att man inte ser sjukvården och sjukhusen som helheter. Läkarna och de ansvariga på respektive avdelningar slåss för sina pengar och vill ha ut så mycket modern utrustning och teknik som möjligt medan fastighetsägaren, i de flesta fall kommuner och landsting, ser skötsel och renovering som en kostnad och inte som en investering för framtiden. En annan sak som jag märkt under mina två

21 år med fokus på sjukvården är att om man lägger en klinik i en ny byggnad, eller bara flyttar den från ett våningsplan till ett annat, så säger man nästan alltid att denna flytt är en temporär åtgärd. Det är tyvärr inte sällan jag hör orden Vi behöver inte gör alltför mycket för vi ska ändå inte vara kvar här mer än 3 till 5 år, sedan ska vi flytta till helt nybyggda lokaler. Det finns ansvariga för avdelningar som jag träffat som säger att de sagt samma sak i mer är 10 år och ändå har ingenting hänt; man är kvar i samma temporära lokal som tidigare! Vävnadskliniker Ett ljus i tunneln är alla de olika vävnadskliniker som finns runt om i landet. Via ett EUdirektiv har nu reglerna styrts upp och pengar tillförts, så att man kan ställa renhetskrav på den omgivande luften. De allra flesta kliniker har kommit igång med sina arbeten, en del är till och med klara och arbetar idag i en styrd renrumsmiljö. De kliniker som, enligt mitt sätt att se på saken, har långt kvar är de som har de högsta kraven, de som hanterar benvävnader. Dessa ortopediska klinikerna har sedan lång tid tillbaka haft interna krav på en högre renhet och enligt statistiken har man en mycket låg procentandel patienter som får infektioner efter ingreppen. Då jag besökte en ortopedisk klinik förra året så frågade jag hur ofta man mätte renhet, med avseende på mikroorganismer, i sina operationssalar. Jag fick till svar att det var mer än tio år sedan och anledningen till att man inte gjorde mätningarna mer frekvent var att det var så ohyggligt arbetskrävande med dessa provtagningar. Det visade sig att man hade en utrustning som var minst 20 år gammal, som man inte använder längre i industriella sammanhang. Man hade med andra ord ingen aning om att det fanns något alternativ till den föråldrade metod som sjukhuset i fråga använde. Slutord Hur ska sjukvården kunna leva upp till Florence Nightingales grundkrav: Vi ska åtminstone inte göra patienten någon skada? Jag är fast övertygad om att det krävs ett samlat grepp för att råda bot på sjukvårdens krav på renhet och hygien för att undvika att patienterna blir sämre vid en sjukhusvistelse än om de vårdats hemma! Lokaler och ventilation är av avgörande betydelse tillsammans med alla de olika rutiner och krav som ställs på personalen. 21

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Dödar 99,9 % av bakterierna

Dödar 99,9 % av bakterierna Experterna på hygienservice En hygienrevolution för ytor och händer Verkar direkt Långtidsverkade Dödar 99,9 % av bakterierna 0 % alkohol Hygienutmaningen Det här är UltraProtect Oavsett vilket verksamhetsområde

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Lokal anvisning 2012-04-30

Lokal anvisning 2012-04-30 1(5) Virusorsakad gastroenterit Lokal anvisning 2012-04-30 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Hygienrisker i samhället Människan är i sin vardag omgiven av en mängd olika mikroorganismer

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet

Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 4748 Nr 1053 Bilaga Tabell 1 Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 1 Separat laboratorieutrymme ( 1 ) 2 Laboratorium skall kunna tillslutas hermetiskt för att möjliggöra rökbehandling

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

Men han är inte De nya fynden

Men han är inte De nya fynden Bakterierna utmanar prostatapatienterna Risken att smittas av bakterier som motstår de flesta former av antibiotika har hittills varit låg i Sverige, jämfört med situationen i många andra länder. Men med

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt.

Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt. Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt. Ver:05-01 Sida 1(1) Luften måste alltid vårdas lika omsorgsfullt

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun Miljö och hälsoskydd Projekt Provtagning av köttfärs i butik 2008 Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun 1(5) Sammanfattning För att kontrollera den hygieniska kvaliteten på butiksmald köttfärs har provtagning

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer