RenaRumNr SJUKHUS. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 7-2011 SJUKHUS. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft"

Transkript

1 RenaRumNr Månadens tema: SJUKHUS 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar m 3 luft per timme.

2 LabRum Klimat -86 C frysar -150 C frysar Labfrysar CO 2 -Inkubatorer Multigasinkubatorer LAF-Bänkar Renluftsbänkar Mikroskopi LabRum Klimat LabSpeed Centrifuger Kylcentrifuger Blodkylskåp Medicinkylskåp Labkylskåp LabRum Klimat LabShake Skakinkubatorer Kylinkubatorer Växtodlingskammare Klimatskåp Klimatrum LabRum Klimat Ab, Industrivägen 7, SOLNA Tel: LabRum Klimat Ab, MALMÖ / LUND / GÖTEBORG Tel:

3 INNEHÅLL NR 7 RenaRumNr Månadens tema: SJUKHUS Ont i ryggen? Rör på dig istället för att vila sid 6 7 Nyheter i korthet sid 8 14 Garanterat! Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket RentForum. RentForum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. RentForum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan RentForum s medgivande. CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Matts Ramstorp Mobil: GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Linda Clarin, ANNONSER: Binh Tan cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Ny svensk mobil teknologi renar m 3 luft per timme. ADMINISTRATION: Camilla Dahl Mobil: Adress: RentForum AB, Norrbäcksgatan 19, Malmö Telefon: Fax: Utvärderingar om hälsopåståenden i livsmedel sid Tema: Sjukhus Renhet och hygien inom sjukvården sid Små mängder antibiotika ger stora problem sid Hjärnträning ökar frisättning av dopamin sid Nyheter i korthet sid Virusorsakade kräkningar bakomliggande mekanismen identifierad sid Månadens produkt: Desinfektion sid 32 Nyheter i korthet sid 33 3

4 Bredast kunskap och utbud inom R3 Vi erbjuder er både tjänster och produkter under samma tak. Ring eller MäTning, Övervakning och validering i kontrollerade MiljÖer Fukt - temperatur - CO 2 - andra parametrar Ta reda på mer! Se vår webbdemo om Vaisala Veriteq - det kontinuerliga övervakningssystemet Tel:

5 LEDARE Hösten är här M en vart tog sommaren vägen? Här i Skåne var det en jättefin vår och sedan kom hösten direkt - ingen sommar, ingen sol, bara regn!!! Inte mycket till uppladdning inför vintern. Nu får man bara hoppas att det inte blir en sådan hemsk vinter som förra och förrförra året! Nu har jag gnällt färdigt. Nya RentForum! Under sommarmånaderna har vi arbetat med RentForums hemsida. Våra planer är att den nya hemsidan, som ska vara betydligt enklare och mer lättnavigerad, ska vara i drift under september i år. Jag återkommer med mail då vi är klara. Mycket har hänt Mycket är sig likt! SAAB har fortsatta problem, Libyen är i uppror, varmkorven är infekterad, den finansiella krisen har dragit igång på riktigt - men TV-tablåerna kör på som vanligt! Robinson har startat en ny säsong, Fångarna på Fortet likaså, och snart börjar Idol på nytt. Allt är som vanligt i vår lilla värld. På samma sätt är det i de flesta företag, efter sommar och semester kör allt igång precis som vanligt. Tema Renrum 2011 Den november är det dags igen! I år är Tema Renrum ett samarrangemang mellan BioTekPro och RentForum. Vi har valt att göra detta för att stärka vårt varumärke och få en större uppmärksamhet. Som vanligt blir det aktuella föredrag, utställning och möjlighet att träffa kollegor för att utbyta erfarenheter. Vi ses i Stockholm! Uppkopplad, nedkopplad, frånkopplad bli avkopplad! Jag läste i tidningen i veckan om den amerikanska författaren, journalisten och medieforskaren Susan Maushart i USA som valt att genomföra ett experiment tillsammans med sina tre tonårsbarn. Man bestämde sig för att stänga av el, telefon, fax, It, d v s allt! Vad hände då - man började prata med varandra! Spelade spel, läste böcker och bara var tillsammans! Den ena sonen var helt övertygad om att datorn uppfanns bara för att det var så tråkigt utan den! Susan Maushart har nu skrivit en bok, Winter of Our Disconnect, om sina erfarenheter av att vara frånkopplad i ett halvår. Nu ska jag återgå till min dator och mitt internet! Ha en skön september! Matts 5

6 Ont i ryggen? rör på dig istället för att vila Det rådet ges av forskaren Patricia Olaya-Contreras i en avhandling från Sahlgrenska akademin. Den visar att patienter med akut ryggskott som råddes att vara aktiva trots att det gjorde ont, mådde bättre jämfört med dem som hänvisades att anpassa sin rörelseförmåga efter sin smärta. om de kände sig nedstämda eller inte. Snabbare återhämtning Den grupp som hänvisades att vara så rörliga som möjligt, trots att de hade mer ont, återhämtade sig snabbare och upplevde sig inte nedstämda i slutet av uppföljningen. Den andra kategorin, som från början följde rådet I avhandlingen undersöktes 109 patienter med akut svår smärta i ländryggen - som drabbats av så kalllat ryggskott. De fick slumpmässigt ett av två råd; "var aktiv trots att det gör ont eller "anpassa din aktivitet till smärtan". Patienterna fick föra dagbok under sju dagar och notera hur många steg de gick per dag, i vilken utsträckning de kunde utföra sina dagliga aktiviteter och hur de mådde fysiskt. De fick även fylla i en blankett 6 RenaRum 7/2011

7 att "anpassa aktiviteten till sin smärta, upplevde en minskad rörelseförmåga och kände sig något nedstämda jämfört med patienterna som skulle vara aktiva, säger Patricia Olaya- Contreras, forskare på avdelningen för ortopedi vid Sahlgrenska akademin. Daglig aktivitet viktig Hon tror att detta kan bero på att vissa personer som är nedstämda och får ont kan uppleva en starkare känsla av smärta. En annan förklaring kan vara att ju svårare personen upplever sin smärta desto mindre lust/vilja att röra på sig. Enligt Patricia Olaya- Contreras stöds detta även av tidigare forskning. Jag tycker att om man drabbats av ett akut ryggskott bör man försöka hålla sig så aktiv som möjligt och göra sina dagliga aktiviteter så gott det går. Om man inte rör på sig är det lätt att hamna i en negativ spiral, eftersom inaktivitet i kombination med smärta i värsta fall kan innebära långvarig funktionsnedsättning, arbetsoförmåga som i sin tur kan leda till depression och mer smärta. Upptäcka orsakerna Patricia Olaya-Contreras anser därför att en rutinmässig undersökning bör införas inom sjukvården för att upptäcka de bakomliggande psykosociala orsakerna till patienternas ryggproblem. Den skulle kunna mäta graden av upplevd nedstämdhet samt deras oro och rörelserädsla. Aktiva patienter Resultaten av undersökningen och diskussion kring denna skulle innebära att patienten tar en mer aktiv roll och ansvarar för sin behandling. Jag tror även att det kan medföra att patienten fokuserar mer på hans/hennes positiva resurser för att hantera sin smärta och behärska de fysiska rörelserna trots att det gör ont, konstaterar Patricia Olaya-Contreras. Källa: Göteborgs Universitet Renrumsteknik - Grundkurs september, Stockholm november, Malmö Målgrupp Kursavgift Anmälan Specialanpassad kurs för läkemedels- och medical device industrin, sjukhus inklusive vävnadsinrättningar etc SEK 8.500:- (ex moms) inkluderande kursmaterial, intyg, luncher och kaffe Kontakta Camilla Dahl, BioTekPro AB Norrbäcksgatan 19, S Malmö, Sverige e-post: Tel: , Fax:

8 NYHETER I KORTHET Digitala bilder ersätter mikroskopet unik upphandling för säkrare och snabbare diagnostik i Region Skåne Arbetsflödet inom Klinisk patologi ska revolutioneras och den traditionella diagnostiken i mikroskop ersätts till stor del av digitala bilder, som patologen granskar direkt på datorskärmen. Ökad patientsäkerhet och kortare svarstider, med ett bättre utnyttjande av resurser i ett LEAN-influerat arbetsflöde, är målet. Effektiviseringen ska ske med ett nyupphandlat IT-stöd från Software Point. Idag finns inom Labmedicin Skåne patologilaboratorier i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö, som tillsammans årligen producerar ca objektglas med preparerat provmaterial. Objektglasen levereras fysiskt till laboratoriets läkare, patologerna, för granskning i mikroskop. Patologen dikterar svar som skrivs in i labdatasystemet. Vem som har vilket objektglas och hur många objektglas som finns hos respektive patologi är svårt att följa. Central bildbank Med den nya tekniken ska inskannade bilder av objektsglas från de fyra laboratorierna överföras till en central bildbank och därefter i ett kontinuerligt flöde dirigeras dit granskningskapacitet finns. På så sätt undviks flaskhalsar och samtidigt kan både patologer och övriga Together we can do it... YIT OFFERS COMPLETE CLEANROOM SOLUTIONS YIT Cleanroom has more than 20 years experience of cleanroom contracts all over the world for customers with tough requirements on cleanliness levels and room climate. All these contracts, complex and dense with installations, have taught us how to achieve a perfect result.the limits of our scope can span from simple product deliveries to turnkey contracts, were we together with the customer develop the project with full responsibilities and guarantees, making us an excellent partner for successful projects and long term commitment. We work in the fields of semiconductors, nanotechnology, pharmaceutical/biotech, food and surgical/infection control. Togeth er w e can do it. Contact YIT Cleanroom: Phone

9 NYHETER I KORTHET medarbetare vid laboratorierna följa prov flödet, från det att provet kommer in till laboratoriet till dess svar skickas till beställaren. Dessutom löser den nya tekniken providentiteten på ett patientsäkert sätt och även lagringsbehovet eftersom långtidslagrade bilder enkelt blir tillgängliga för eftergranskning eller annan aktivitet. Bildbanken beräknas bli en av de största i norra Europa. Ger effekt En växande del av Klinisk patologis verksamhet är att ge prognostiskt och behandlingsprediktivt underlag och därmed säkerställa en till varje patient maximalt anpassad behandling. Detta är inte minst viktigt inom området cancersjukdomar där det enorma biologiska kunskapsinhämtandet under de senaste drygt 20 åren nu ger effekt i form av ökad över levnad vad gäller många cancerformer. Start i vår Installation av systemet från Software Point, som ingår i LabVantage-gruppen, startar under hösten och beräknas vara i fullt bruk under våren Detta är fantastiskt spännande och jag ser det som en stor utmaning att leda Klinisk patologi in i en helt ny digital värld som möjliggör en ökad kvalitet och patientsäkerhet, med ett mer effektivt utnyttjande av den specialistkunskap som våra patologer besitter säger Lena Luts, verksamhetschef för Klinisk patologi i Skåne. Oväntat tidiga sårinfektioner hos tre brännskadade patienter Svårt brännskadade är mer mottagliga för smittor än andra patienter och får därför oftare mer eller mindre kraftiga infektioner. Bakterien Pseudomonas aeruginosa är en av de mest förekommande bakterierna och ingen ovanlighet i sjukhusmiljö. Ingen patient har kommit till skada. Det vi har sett är en anhopning bakterier i såren efter brännskadan som har kommit något tidigare än vad som anses normalt. Ur ett längre tidsperspektiv kan det statistiskt sett vara normalt, men vi vidtar ändå nödvändiga åtgärder som till exempel att se över vår miljö och våra hygienrutiner, säger chefsläkare Filippa Nyberg. Brännskadecentrums verksamhet påverkas inte av bakterieförekomsten utan fortlöper som vanligt. Källa: Akademiska Sjukhuset Fakta Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) är en vanligt förekommande miljöbakterie. Den är ofarlig för friska män niskor, men hos människor med nedsatt immunförsvar och omfattande sår kan bakterien orsaka infektion. Organismerna har förmåga att överleva i vatten, olika lösningar, tvål, ögondroppar och sjukvårdsutrustning, vilket gör att rutiner för rengöring och hygien är mycket viktiga. 9

10 NYHETER I KORTHET Renrumstvätt Electrolux Laundry Systems AB (ELS) är Electrolux-koncernens tillverkare och leverantör av professionell tvättutrustning. Ett globalt företag med drygt anställda som arbetar i 19 olika säljbolag och via 120 fristående importörer. Svenska delen av ELS består av c:a 75 personer som arbetar med försäljning, service och teknisk support för den svenska marknaden. i egen regi 10 Världsledande ELS affärsidé är att marknadsföra kompletta lösningar inom professionell tvätt och textilvård, huvudsakligen genom egen forskning, utveckling och tillverkning. Företaget är världsledande och erbjuder kompletta textillösningar för flera verksamheter av tvätt i egen regi, t ex hotell & restaurang, vård & äldreboenden, kommun och även renrumstvätt inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Sparar pengar och miljön Genom att kunderna tar hand om tvätten i egen regi, sparar de både pengar och miljön samtidigt som de får en bättre kontroll på sina textilier. Tvätten kan skötas av egen personal, de miljöpåverkande transporterna minimeras och det krävs färre antal textilier i omlopp. Spårbarhet och kontroll Med Electrolux CMIS (Certus Management Information System), kombinerat med en barriärtvättlösning, erbjuds kunden spårbarhet av tvättprocessen. Via systemet får man kontroll över vattennivåer, temperaturer och att hela tvättcykeln har avslutats på ett korrekt sätt, vilket ger kunden möjlighet att skydda sig mot mikroorganismer, korskontaminering och t ex ludd. I dag har Electrolux kunder som tvättar textilier för renrumsklasserna B, C och D. ELS vision: Vi skall vara bäst i klassen och utveckla professionella tvättsystem, så att kunderna aktivt väljer att göra affärer med oss. Källa: Electrolux Laundry Systems AB

11 New cabinet from Kojair? I haven t heard about it. New Kojair Silverline BlueSeries, Mikrobiological Safety Cabinet. At 44 dba it is Safe, Silent and Energy Saving. The Most Silent Cabinet in the World Experience it.

12 NYHETER I KORTHET Läkemedelsverket varnar för Bantningsprodukter inköpta via internet 12 Substansen sibutramin är vanligt förekommande i olagliga bantningspiller och bantningsdrycker som säljs via internet. Efter att privatpersoner som mått dåligt kontaktat Läkemedelsverket, har nio produkter analyserats och visat sig innehålla läkemedelssubstansen sibutramin. Läkemedelsverket varnar för användning av produkterna. Mängden varierar De produkter som nu analyserats innehåller läkemedelssubstansen sibutramin i vitt skilda mängder, trots att produkterna marknadsförs som naturprodukter. Produkter med samma namn som analyserats flera gånger har dessutom innehållit helt olika mängder vid olika tillfällen. Som konsument kan man inte veta vad det är man får i sig. Innehållet kan variera från gång till gång. Produkter packas om och byter namn, säger apotekare Maria Gustafsson. Hjärtinfarkt och stroke Sibutramin ingick tidigare i det receptbelagda läkemedlet Reductil, som drogs in förra året på grund av konstaterad risk för hjärtinfarkt och stroke vid längre tids användning. Även när Reductil var godkänt som läkemedel bedömdes det inte lämpligt för vissa patienter, exempelvis de med psykisk sjukdom eller hjärtsjukdom. Det var inte heller lämpligt för gravida kvinnor eller för kvinnor som planerade att bli det, då det inte kunde uteslutas att sibutramin hade fosterskadande effekt. Biverkningar som kan upplevas om man tar sibutramin är t.ex. kraftig hjärtklappning, illamående, huvudvärk, yrsel, förstoppning och sömnproblem. Att sälja preparat med läkemedelssubstanser som inte är godkända, kan vara ett brott mot läkemedelslagen. Läkemedelsverket arbetar för närvarande med ärenden som rör produkterna nedan. De preparat som vid analys visat sig innehålla sibutramin: Slimline Softgel Capsules, kapslar Acai Berry ABC, kapslar Hygia fit, kapslar Sport Burner, kapslar Health Slimming Coffee, frystorkat kaffe Instant Slim, kapslar 3X Slimming Power, kapslar Li Da Daidaihua, kapslar Botanical Slimming, kapslar Källa: Läkemedelsverket

13 Ta kontrollen över dina fiender! Tvätta renrumstvätten i egen regi med en barriärtvättmaskin. Smutstvätten stoppas in på ena sidan och den rena tvätten plockas ut genom en lucka i ett annat rum. Det sparar både tid, pengar och miljön samtidigt som ni får maximal kontroll över era textilier!

14 NYHETER I KORTHET Användningen av Pandemrix begränsas för att insjukna i narkolepsi för barn och ungdomar upp till 20 år. Motsvarande studier har inte utförts i övriga europeiska länder och det kan därför inte uteslutas att en ökad risk kan föreligga även där. Ingen riskökning har setts hos vuxna. 14 Barn och ungdomar under 20 år bör inte vaccineras med Pandemrix när annat vaccin mot säsongsinfluensa med skydd mot A(H1N1) finns tillgängligt. De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, CHMP, har slutfört utredningen av risken för att insjukna i narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Utredningen startade i augusti 2010 efter rapporter om ett ökat antal fall av narkolepsi i Finland och Sverige som sattes i samband med vaccination med Pandemrix. I utredningen ingår de svenska och finska studier som Läkemedelsverket tidigare rapporterat om och data och fallrapporter från övriga länder i Europa. Experter med kunskaper inom berörda områden som barnneurologi, infektion, immunologi och sömnstörningar har konsulterats. Samband påvisat CHMP konstaterar att de svenska och finska epidemiologiska studierna visar på ett samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi med en 6-13-faldigt ökad risk Ytterliggare studier krävs Sannolikt finns det ytterligare faktorer som, tillsammans med vaccinationen, påverkar risken att insjukna i narkolepsi. Ytterligare studier krävs för att öka kunskapen om hur t.ex. genetiska skillnader och infektioner skulle kunna påverka risken. Sammanfattningsvis rekommenderar CHMP att Pandemrix endast bör användas hos barn och ungdomar under 20 år när annat vaccin mot säsongsinfluensa med skydd mot A(H1N1) inte finns tillgängligt och om immunisering mot A(H1N1) bedöms nödvändigt, t ex hos personer med risk för komplicerade infektioner. I Sverige rekommenderas inte längre Pandemrix till barn och ungdomar under 18 år. Källa: Läkemedelsverket

15 Det blir renare med ett extra förfilter. Vi erbjuder en helhetslösning! Från entrén till hjärtat i verksamheten - renrummet Införande av underställ som förfilter under renrumsdräkten gör underverk i renhetsklassade rum/ytor/lokaler. Kontakta oss gärna för mer information: Berendsen Textil Service AB Som experter på rengöring vet vi vad som krävs för att nå ett riktigt rent resultat. Därför erbjuder vi på Vileda Professional en helhetslösning - hela vägen från entrén till hjärtat av er verksamhet. Vi hjälper er att hålla ovälkomna besökare borta. Det blir skillnad. Det lovar vi. Helping you make a difference. Untitled :54:51 Högtemperaturfilter Renluftslösningar för rena rum och zoner 1FRSI 1FRK För bl.a steriliseringstunnlar upp till 350 C enligt EN 1822:2009 Termikfil 2000

16 Utvärderingar av hälsopåståend 16

17 Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har utvärderat ytterligare 35 hälsopåståenden om livsmedel. Genomgången bekräftar att det finns vetenskapliga bevis för att kreatin ökar vuxnas fysiska prestation vid högintensiv och kortvarig ansträngning, som sprintidrott. Däremot finns inga belägg för de hälsopåståenden som görs om sojaisoflavoner. en om livsmedel E fsa har nu avslutat ett stort vetenskapligt arbete med att granska om det finns belägg för de hälsopåståenden som används för specifika ämnen i kosttillskott och livsmedel på den europeiska marknaden. Det gäller totalt 341 utlåtanden för hälsopåståenden. Följande ämnen granskades av EFSA i den sjätte och sista omgången: Kreatin Det finns vetenskapliga bevis för att tillskott av 3 gram kreatin per dag ökar den fysiska prestationen vid högintensiv och kortvarig ansträngning, till exempel sprintidrott. Målgruppen är vuxna som tränar eller idrottar. 3 gram är en betydligt lägre dos än vad som vanligen rekommenderas av dem som säljer tillskotten. Däremot finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att påstå att kreatin har effekt vid långvarig ansträngning som kräver uthållighet, som maraton. Sojaisoflavoner Sojaisoflavoner finns i sojabönor, isolerat sojaprotein (ISP) eller som sojaextrakt. Det diskuteras om soja(-isoflavoner) kan fungera som växtöstrogener, det vill säga vara ett alternativ till läkemedlet östrogen. Efsa finner inte belägg varken för påståenden om att sojaisoflavoner skulle minska vallningar under klimakteriet, bidra till att behålla normala kolesterolvärden i blodet eller för de övriga sex granskade hälsopåståendena. Monakolin K i fermenterat rött ris Fermenterat rött ris äts mycket i asiatiska länder och livsmedlet innehåller så kallade statiner, som tillhör läkemedelsområdet. Ett av dessa ämnen är monakolin K och den mängd som bildas vid jäsning av det röda riset varierar mycket. Efsa:s granskning visar att det finns vetenskapligt bevis för att monakolin K kan bidra till att behålla normala kolesterolvärden. Vuxna personer behöver äta 10 mg per dag av monakolin K via kosttillskott för att påverka kolesterolet. Monakolin K kallas också lovastin och klassas som ett läkemedel i Sverige. Det betyder antagligen att kosttillskott med Monacolin K inte kan säljas på den svenska marknaden. Natrium- och kaliumsalter Natrium- och kaliumsalter kan påverka syra-basbalansen i kroppen och inlagringen av mineraler i skelettet. Efsa publicerade två utlåtanden i omgång sex, som dock visar att natrium- och kaliumsalter från karbonat, bikarbonat eller citronsyra inte bibehåller normal bentäthet. Nästa steg I höst ska EU-kommissionen och de 27 medlemsstaterna diskutera slutliga ordalydelser för de hälsopåståenden som fått positivt utlåtande av Efsa. De ska bland annat vara förståeliga för vanliga konsumenter. Villkor för bland annat målgrupp och dos ska också fastställas för varje ämne som kan relateras till ett godkänt hälsopåstående. Förslag till ny förordning om de hälsopåståenden som godkänts enligt artikel 13.1 väntas till årsskiftet EU-parlamentet har sedan tre månader på sig att lämna synpunkter på legala aspekter. De hälsopåståenden som inte godkänns kommer finnas som en lista på kommissionens webbplats. Efsa:s nästa stora utmaning blir att granska cirka hälsopåståenden för örter (botanicals) som föreslogs av medlemsstaterna redan Källa: Livsmedelsverket 17

18 Tema Sjukhus Renhet och hygien inom sjukvården Av Matts Ramstorp 18 Det vill till att vara frisk om man skulle bli sjuk! Det går inte en vecka utan att medierna bombarderar oss med skräckscenarier från den Svenska sjukvården. Allt från konstanta överbeläggningar, patienter som ligger i korridorer eller på helt andra avdelningar än vad behandlingen kräver, till undermålig renhet och hygien. Hur illa är det egentligen? Är det så att man ska vara fullt frisk för att undvika eventuella följder av en sjukhusvistelse? F örr i tiden var sjukhus, enligt historieböckerna, fruktansvärda ställen att vistas på. Man blandade alla patienter, man delade säng med andra patienter och man hade ingen aning om att mikroorganismer fanns och att dessa kunde sprida smitta mellan olika patienter. Det var framförallt två personer som under mitten av 1800-talet såg till att denna situation förändrades - Joseph Lister, som betraktas som aseptikens fader, och Florence Nightingale, som lade grunden till framtidens sjuksköterskor. Grundtanken, i och med att man lärde sig allt mer om mikroorganismer, var dels att separera

19 det som var infekterat från det som inte var infekterat, dels att skapa en omgivande renhet och hygien som var tillräcklig för den vård som de respektive patienterna krävde. Dessa renhets- och hygienkrav var ofta ganska basala och krävde i stort sett att man var tillräckligt noga då man tvättade säng- och patientkläder, städade och rengjorde, desinficerade och steriliserade kritiska ytor och utensilier. Sjuksköterskeyrket var inte väl ansett under denna tidsperiod, vilket till en viss del kan förklaras med att alla som arbetade på sjukhus utsattes för stora risker att smittas, bli sjuka och till och med gå en för tidig död tillmötes. Nuläget Idag har mycket förändrats, på gott såväl som ont! Allt kostar pengar och är det någonstans som man gör besparingar, förutom inom skola och äldreomsorg, så är det tyvärr inom sjukvården. För cirka 20 år sedan ansåg man att allt inte behövde vara sterilt, d v s att man inte alltid behövde använda sterila omläggningsset, sterilt koksalt för att spola ytliga sår etc, så man införde det som kallades rena rutiner. Begreppet rena rutiner var en del av utvecklingen på den tiden och det var en strävan efter att dels sänka kostnader och dels att minska bidraget till miljöförstöring. Om det inte fanns någon större risk för spridning av infektioner till en patient skulle denna kunna behandlas med kranvatten istället för sterilt koksalt, med rena kompresser istället för sterila, samt med utensilier som bara var desinficerade, d v s reducerade med avseende på eventuellt förekommande mikroorganismer. Att arbeta med rena rutiner fungerar tämligen bra idag, men trots detta har förekomsten av smitta, främst med avseende på MRSA (Methicillinresistenta Staphylococcus aureus) blivit ett ohyggligt problem. Problemet med de resistenta bakterierna bygger naturligtvis på den flitiga användningen av antibiotika, men bakgrunden till de flesta sjukhusrelaterade infektioner, vågar jag påstå, beror på en bristande handhygien tillsammans med att man inte alltid följer de regler som finns på sjukhusen. Ett exempel på bristande rutiner, som jag inte kan förstå, är all den sjukvårdspersonal som går utanför sjukhuset, och till och med går på lunch i sjukhusrestaurangen, klädda i sina arbetskläder. På vissa sjukhus går man till och med klädda i sina gröna operationskläder i lunchmatsalen! Jag har under de två senaste åren arbetat en hel del med sjukhusmiljöer, en del är mycket bra och men en del är klart undermåliga. Jag ser ibland sjukavdelningar, och till och med operationsavdelningar, som är så illa skötta att det egentligen inte skulle vara tillåtet att ha patienter på plats, än mindre utföra mer eller mindre kritisk kirurgiska ingrepp i dessa lokaler. Lokalerna är slitna, det finns ibland stora skador på golv, väggar, tak och inredning placerad i lokalerna. Ventilationen är ibland det största problemet. I en del fall har man krav på att en lokal ska ha ett 19

20 övertryck för att minimera risken för att föroreningar ska komma in via den utan- förliggande luften. När man studerar tryckdifferenserna ser man att man tvärtom har ett undertryck, vilket gör att oren luft sugs direkt in i lokalerna. Vissa kliniker är placerade i stora komplexa byggnader, försedda med stora, centrala ventilationssystem. Dessa fungerar inte alltid korrekt vilket gör att personal, såväl som patienter och anhöriga, istället försöker öppna fönster för att få en vettig inomhusmiljö, med allt vad detta innebär i risker. Sofistikerad utrustning och teknik Dagens sjukvård fokuserar alltmer på modern utrustning och sofistikerad teknik för att kunna bota patienter. Fokus verkar ha legat på införskaffande av dessa utrustningar till nackdel för skötsel av de lokaler som man använder på sjukhus. Många har klagat, inte minst på städning och rengöring, men det är i vissa fall fullständigt omöjligt att rengöra en sjuksal, eller till och med en operationssal, till följd av att yt- och beläggningsmaterial är alltför skadat. Städning och rengöring Under större delen av 1970-talet arbetade jag på Malmö Allmänna Sjukhus, både på vårdavdelning och på akutintag/ operation. Sjukhuset hade egen anställd personal som svarade för lokalvården. Idag sker städning och rengöring ofta av externa entreprenörer. Jag förstår till en viss del företag, sjukhus etc som köper in städ och rengöring på entreprenad, men en sak som jag inte förstår är det sätt på vilket priserna pressas. Den tid som åtgår för städning och rengöring blir inte mindre bara för att man tar in en entreprenör. Man ska alltid tänka på att man får vad man betalar för. Pressas priserna för städning och rengöring alltför mycket så blir jobbet också utfört därefter! 20 Varför har vi hamnat i denna situation? Jag tror att felet ligger i att man inte ser sjukvården och sjukhusen som helheter. Läkarna och de ansvariga på respektive avdelningar slåss för sina pengar och vill ha ut så mycket modern utrustning och teknik som möjligt medan fastighetsägaren, i de flesta fall kommuner och landsting, ser skötsel och renovering som en kostnad och inte som en investering för framtiden. En annan sak som jag märkt under mina två

21 år med fokus på sjukvården är att om man lägger en klinik i en ny byggnad, eller bara flyttar den från ett våningsplan till ett annat, så säger man nästan alltid att denna flytt är en temporär åtgärd. Det är tyvärr inte sällan jag hör orden Vi behöver inte gör alltför mycket för vi ska ändå inte vara kvar här mer än 3 till 5 år, sedan ska vi flytta till helt nybyggda lokaler. Det finns ansvariga för avdelningar som jag träffat som säger att de sagt samma sak i mer är 10 år och ändå har ingenting hänt; man är kvar i samma temporära lokal som tidigare! Vävnadskliniker Ett ljus i tunneln är alla de olika vävnadskliniker som finns runt om i landet. Via ett EUdirektiv har nu reglerna styrts upp och pengar tillförts, så att man kan ställa renhetskrav på den omgivande luften. De allra flesta kliniker har kommit igång med sina arbeten, en del är till och med klara och arbetar idag i en styrd renrumsmiljö. De kliniker som, enligt mitt sätt att se på saken, har långt kvar är de som har de högsta kraven, de som hanterar benvävnader. Dessa ortopediska klinikerna har sedan lång tid tillbaka haft interna krav på en högre renhet och enligt statistiken har man en mycket låg procentandel patienter som får infektioner efter ingreppen. Då jag besökte en ortopedisk klinik förra året så frågade jag hur ofta man mätte renhet, med avseende på mikroorganismer, i sina operationssalar. Jag fick till svar att det var mer än tio år sedan och anledningen till att man inte gjorde mätningarna mer frekvent var att det var så ohyggligt arbetskrävande med dessa provtagningar. Det visade sig att man hade en utrustning som var minst 20 år gammal, som man inte använder längre i industriella sammanhang. Man hade med andra ord ingen aning om att det fanns något alternativ till den föråldrade metod som sjukhuset i fråga använde. Slutord Hur ska sjukvården kunna leva upp till Florence Nightingales grundkrav: Vi ska åtminstone inte göra patienten någon skada? Jag är fast övertygad om att det krävs ett samlat grepp för att råda bot på sjukvårdens krav på renhet och hygien för att undvika att patienterna blir sämre vid en sjukhusvistelse än om de vårdats hemma! Lokaler och ventilation är av avgörande betydelse tillsammans med alla de olika rutiner och krav som ställs på personalen. 21

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala RenaRumNr 3-2012 Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala Erbjudandet gäller t o m 2012-03-31 LabRum Klimat Extremt låg ljudnivå Minimal energiförbrukning

Läs mer

RenaRumNr 2-2011. Månadens tema: mikrobiologi

RenaRumNr 2-2011. Månadens tema: mikrobiologi RenaRumNr 2-2011 Månadens tema: mikrobiologi Fler nyheter på www.rentforum.se LabRum Klimat EN 124 69 GODKÄND www.labrumklimat.com MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA!

Läs mer

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL RenaRumNr 6-2013 Månadens tema: LÄKEMEDEL ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil

Läs mer

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device RenaRumNr 1-2011 Månadens tema: medical device Fler nyheter på www.rentforum.se LabRum Klimat EN 124 69 GODKÄND www.labrumklimat.com MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA!

Läs mer

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar RenaRumNr 3 2015 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN LAF-bänkar Livsmedel & Renrum Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV QleanSpace Renrum

Läs mer

RenaRumNr 5-2013. Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR

RenaRumNr 5-2013. Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR RenaRumNr 5-2013 Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar.

Läs mer

RenaRumNr 4-2014. Nordic Hygiene Expo BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. www.projektengagemang.se, 08-522 069 00

RenaRumNr 4-2014. Nordic Hygiene Expo BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. www.projektengagemang.se, 08-522 069 00 RenaRumNr 4-2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Nordic Hygiene Expo FÖRSTUDIE PROJEKTERING RÅDGIVNING VALIDERING UPPFÖLJNING www.projektengagemang.se, 08-522 069 00 Ny portabel luftprovtagare -

Läs mer

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft RenaRumNr 10-2011 Månadens tema: RENA ZONER 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar 400-800 m 3 luft per timme. www.toulmeditech.com Erbjudandet gäller t o m

Läs mer

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Månadens tema: Rengöring och desinfektion RENRUM UTHYRES För 2 000 KVM ISO KLASS 7 information kontakta: Jimmie Hall Mob 0709-50 25 55 jimmie.hall@treal.se

Läs mer

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN RenaRumNr 5 2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN MÅNADS TEMA Vävnadsinrättningar PERFECT CARE WITH PERFECT AIR Nytt förtroende för Avidicare AB Avidicare AB fick förtroendet att leverera 42 stycken

Läs mer

Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria. Virusfällan som kan fånga virus ur luften. TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott

Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria. Virusfällan som kan fånga virus ur luften. TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott VÅREN 2013 TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria Virusfällan som kan fånga virus ur luften PROFILEN Maria Lerm sporras av orättvisor Välkommen till

Läs mer

RenaRumNr 7-2010. Månadens tema: Partikel räkning

RenaRumNr 7-2010. Månadens tema: Partikel räkning RenaRumNr 7-2010 Månadens tema: Partikel räkning Fler nyheter på www.rentforum.se Ledande inom renluftsteknik Världens tystaste säkerhetsbänk Skräddarsydda LAF-system efter dina behov BioWizard Golden

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne juni 2013 antibiotika missbrukad mirakelmedicin 1 INNEHÅLL 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

Läs mer

Infertilitet - 15 procent ofrivilligt barnlösa. Gunilla Hulth- Backlund är ny på heta stolen på TLV

Infertilitet - 15 procent ofrivilligt barnlösa. Gunilla Hulth- Backlund är ny på heta stolen på TLV NYHETER & INFORMATION FRÅN SVERIGES FARMACEVTFÖRBUND #4 APRIL 2009 Gunilla Hulth- Backlund är ny på heta stolen på TLV porträtt sidan 14 Infertilitet - 15 procent ofrivilligt barnlösa reportage sidan 8

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Forskning. 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta

Rädda Livet. Tema: Forskning. 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / 2 0 0 6 Tema: Forskning 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta Ledaren Innehåll 16.

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS JUNI 2015 FULLT FOKUS PÅ DIN BRANSCH SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS Life science laddar för REVANSCH EFTER ÅR AV MOTVIND ÄR VÄNDNINGEN

Läs mer

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58 nr 3:2013 TIdskrIFTFörakTuElläldrEForsknIng 70 kr Gammal är äldst Ledaren: uti hundrade år! 2 Att bli 100 år något att sträva efter? 6 Hundraåring, hur har du det? 18 ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga

Läs mer

reportage bokutlottningar debatt ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning Tema: Blodcancerträffen

reportage bokutlottningar debatt ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning Tema: Blodcancerträffen reportage bokutlottningar debatt ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning 3 2013 Tema: Blodcancerträffen Committed to improving the lives of patients worldwide COMMITTED TO IMPROVING THE LIVES

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet medicin hälsa välbefinnande Nr 4 DEC 2011 FEB 2012 PRIS 49:- Tillskott eller mat? Tro ger livskvalitet Tics är inget konstigt! STREtchA MED hollywoodstjärnan Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! BLI

Läs mer

Redaktörer: Niklas Brunberg, n.brunberg@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Niklas Brunberg, n.brunberg@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(79) Lösenord på hemsidan: Island Nr 3/13 Redaktörer: Niklas Brunberg, n.brunberg@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen Tid: Fredagen den 16 september 2011 Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Mötets moderator: Sten-Erik Jensen En ung talare Simon Norberg - kliver upp på podiet,

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 4/2011. tema: funktionshinder riskfyllt sex

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 4/2011. tema: funktionshinder riskfyllt sex BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 4/2011 tema: funktionshinder riskfyllt sex heart.se SÄLJS RECEPTFRITT PÅ APOTEK Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Tel 020-116 68 44 www.fresenius-kabi.se

Läs mer

Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten. Ett nytt vårdlandskap tar form. Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013

Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten. Ett nytt vårdlandskap tar form. Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013 Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013 Ett nytt vårdlandskap tar form Riskbedömningar av kliniska prövningar sparar tid och pengar Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer