april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR TORSBY NU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 1 april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare.fem servicepunkter igång NR TORSBY NU 1

2 Innehåll ledare... 2 ELDSJÄLAR SOM SPRIDER GLÄDJE OCH VÄRME INOM ÄLDREOMSORGEN...3 START AV BOENDESTÖDSTEAM...4 IFO PRESENTERAR SIG...5 STJERNEBACKEN NYTT FÖRSKOLEOMRÅDE...6 FÖRSKOLEKANSLIET PRESENTERAR SIG...7 ISMAEL ATARIA PÅ STJÄRnAN...8 FOTOUTSTÄLLNING PÅ STJERNESKOLAN...8 ÖPPET HUS PÅ STJERNESKOLAN...9 STJERNESKRIBENT PUBLICERAD...9 GRUNDSKOLOR UNDER UTREDNING...10 PRODIS OM KOSTTILLSKOTT...11 FEM SERVICEPUNKTER INVIGDA...12 EN DAG PÅ TUAB...14 VD Anna Öhgren Bodén tackar för sig...14 COMMUNICARE VÄLKOMNAR...15 PLANberedskap...16 BREDBANDSLÄGET...17 GLÄDJESPRIDARE I STALLET...18 VARIERAT KULTURPROGRAM I VÅR...20 BOKBLOGG STARTAR SNART...21 BOKEN KOMMER FRÅN BIBLIOTEKET...22 TEATERVERKSAMHET PÅ STJÄRNAN...23 enkät om ÅTERVINNINGSCENTRALEN...24 NÅGRA MILJÖTIPS...24 ELDA INTE AVFALL...25 SERVICELINJER FÖR ALLA...26 FASTIGHETSÄGARE, TÄNK PÅ...26 SÄND IN VATTENAVLÄSNINGSKORTET...27 TILLGÄNGLIGHETSRÅDET EFTERLYSER LEDAMÖTER...27 MATERIALANSVARIG BRANDMAN...28 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 100 ÅR felanmälning via webb och app...29 BONADEN PÅ STJERNESKOLAN...30 SKOLMATSEDELN...31 FONDER ATT SÖKA UR...32 RÅDRUMMET: UT OCH RESA?...33 KORSORD TÄVLA OCH VINN...34 MEDBORGARLÖFTE POLIS OCH KOMMUN...35 FRISKIS&SVETTIS PRESENTERAR SIG...36 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategiavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, , Layout: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Seniorryttaren Johnny Röjdestig och Acke Utgivning: Tre nummer 2014 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri 2 TORSBY Strokirk-Knappen, NU NR Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Årets första nummer av Torsby Nu har ett mycket varierat innehåll och det är glädjande att se att så mycket spännande är på gång i kommunen. Något som vi hoppas mycket på inför framtiden är polisens nya organisation och arbetssätt. Genom att utveckla samarbetet mellan kommun, landsting och polis hoppas alla tre aktörerna kunna utveckla det viktiga brotts- och drogförebyggande arbetet. Ett nära samarbete med polisen är tänkt att stärka medborgarnas upplevda trygghet och öka möjligheten att tidigt sätta in stödåtgärder inom områden där kommunmedborgarna upplever att det finns problem. Kommun och polis har tillsammans genom enkäter och medborgardialoger tagit fram s.k. medborgarlöften för att tydliggöra vilka områden man ska satsa på i det lokala förebyggande arbetet. Arbetet med att ta fram medborgarlöften har även lett till att tjänstemän från fritidsavdelningen och socialtjänsten, tillsammans med säkerhetssamordnaren, sett ett behov av att arbeta fram en ny lokal organisation för hantering av den förebyggande verksamheten i kommunen. Organisationen är en försöksverksamhet som ska pågå under ett år och sedan utvärderas. Under tiden kommer vårt nuvarande lokala samhällsråd, TOSAM, att läggas vilande. Den allmänna nedgången i konjunkturen har inte passerat obemärkt i vår kommun och även om arbetet med att stötta företagarna och företagandet är huvudinriktningen så behöver vi hitta olika projekt där även kommunen kan bidrag med arbetstillfällen. Ett sådant projekt är en central organisation av kommunens bil-pool där vi påbörjat ett samarbete med Samhall i Sysslebäck. En tvätthall har inretts i f d Byggelits lokaler i Ambjörby och där kommer kommunens leasingbilar att tvättas och ses över ett visst antal gånger årligen enligt ett särskilt program. Personalen på Samhall kommer även att jobba med att ta leasingbilarna till service och besiktning. Målet med projektet är att effektivisera bilhanteringen och avlasta kommunens personal från en arbetsuppgift som inte bör ingå i deras egentliga uppdrag. Kommunen strävar ständigt efter att utveckla kommunikationen med medborgarna, nu genom klarspråk Ett förbättringsområde är att utveckla språket i våra handlingar så att läsaren ska uppleva att budskapet är tydligt och lättläst. Det gäller både beslut som tas av tjänstemän samt dagordningar och protokoll från nämnder, bolag och fullmäktige. Anställda tjänstemän och förvaltningsledande politiker har genomgått en utbildning i klarspråk och med denna satsning hoppas vi att kommunmedborgarna ska uppleva att språket i alla våra handlingar är tydligt och lättfattligt. Ann-Katrin Järåsen (S) kommunstyrelsens ordförande ,

3 Eldsjälar som sprider inom äldreomsorgen Maigoth Eriksson och Siw Näslund är två mycket uppskattade onsdagsgäster på äldreboendet Linden. Varje onsdag besöker de oss och bjuder på en underhållande timme för boendets äldre. Hela idén tog sin början hösten 2014 då de båda ville bidra med något som kunde skapa trivsel och glädje för äldre. Maigoth har tidigare jobbat som sjuksköterska i kommunen och för sjukhuskyrkan. Siw har tidigare arbetat som barnledare. Programmet som är mycket uppskattat innehåller allt från sång, frågesport, kaffeservering, historier från svunna dagar och kända berättelser. Ofta har de med sig föremål som ger nostalgikänsla, att kombinera historieberättande med tillhörande rekvisita gör att det blir mer liv i berättandet. Inför högtider så läggs det fokus på traditioner och de har både bjudit på semlor och agerat tomte vilket lett till många glada skratt. Det är ett lättsamt program som gör att alla kan vara med den tiden man önskar. Det är många ögonblicksstunder och aktiviteter som stimulerar alla sinnen så som malning av kaffe i gammal kaffekvarn och nostalgistund med leksaker från förr. Ibland får de önskemål från deltagarna på vad de kan ta med till nästa gång. Det är mellan deltagare varje onsdag och de två glädjespridarnas program har blivit en efterlängtad stund som fått en stående plats i kalendern på Linden. Vid frågan på vad som ger dem inspiration så svarar båda att det är kul att träffa äldre och att projektet ger dem mycket glädje. Maigoth säger med ett leende, ibland vet vi inte vem som har mest kul, vi eller de äldre. Ida Ljungberg områdeschef Foto: Ida Ljungberg Våra eldsjälar Siw Näslund och Maigoth Eriksson NR TORSBY NU 3

4 Katarina Johansson, Catrin Linder och Julia Eriksson arbetar i boendestödsteamet. Foto: Annette Lauritzen Karlsson hjälper dig att bli självständig Du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få boendestöd. Detta stöd kan hjälpa till med att tillsammans med dig till exempel strukturera upp din vardag, hjälpa dig att komma ut, sköta ditt hem så som disk och tvätt, planera och genomföra inköp med mera. Boendestödet är till skillnad från hemtjänst ett stöd för dig i din vardag som ska leda till att du blir självständig. Du som får boendestödet ska vara delaktig i det. Du söker stödet hos en handläggare på socialkontoret, hon eller han utreder om du har rätt till insatsen. Stödet utformas individuellt och kan se olika ut, allt från dagliga besök till någon gång i månaden. Det kostar inget för dig att få boendestöd. Boendestöd har inte funnits så länge, teamet i Torsby bildades i oktober förra året. Insatsen har tidigare utförts av personal vid Båtåsens gruppboende men på grund av att antalet personer som blivit beviljade boendestöd har ökat har vi organiserat om och gjort ett eget team. Boendestödjarna arbetar idag måndag till fredag och just nu är det ca 35 personer som får stöd, ända från Torsby tätort i söder upp till norra Klarälvdalen. De som arbetar i teamet har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning och de har också vidareutbildning på universitetet inom vård- och stödsamordning. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss! Handläggare: Pernilla Andersson och Anna Björck, tfn Boendestödsteamet: tfn Karin Melberg områdeschef TORSBY NU NR

5 Vår personal på IFO. Övre raden från vänster: Marianne Över, Kristina Bergman, Maria Andersson, Malin Mattsson, Carina Johansson, Linda Wedin- Persson, Petra Frykensjö, Pernilla Wikström, Anna Ryttegård, Annette Eriksson Qvicker, Eva-Lena Rohman, Elisabet Hed, Maria Jakobsson. Nedre raden från vänster: Hanna Örtlund, Carola Eriksson, Mona Rahm, Tomas Winkler. Saknas på bilden gör Julia Nilsson, Göran Axelsson, Annika Buvik och Lena Augustsson. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Presentation av IFO IFO är en förkortning av individ- och familjeomsorgen som är en verksamhet under socialnämnden. Det finns tre områden inom IFO; ekonomisk bistånd, missbruk och barn och familj. I samverkan med andra aktörer bedrivs också ungdomsmottagning och familjerådgivning. Ekonomiskt bistånd Alla som bor och vistas i kommunen och som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som regleras i socialtjänstlagens 4 kap 1. En del av försörjningsstödet ska täcka kostnaden för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon och baseras på en norm, riksnormen. Riksnormen grundar sig på beräkningar från Konsumentverket och bestäms av regeringen. I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för några andra vanliga behov till exempel boende och hushållsel. För dessa behov görs en individuell bedömning. Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd ges till andra behov, till exempel kostnader för flyttkostnader eller omfattande tandvård. Tre personer arbetar inom försörjningsstöd. Missbruk Inom missbruk kan man efter behovsprövning få råd, stöd och behandling kring riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol och droger. I kommunens öppenvård för missbruk finns en behandlingsassistent anställd. Barn och familj Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Detta ansvar innebär att vi ska erbjuda barn och föräldrar stöd och skydd i olika situationer. Vår utgångspunkt är att alla föräldrar vill sitt barns bästa. Det finns dock situationer när man som förälder inte räcker till och då kan kommunens socialtjänst vara en del i att stödja och hjälpa. Åtta socialsekreterare arbetar inom barn och familj varav en och en halv tjänst med ensamkommande barn och en som familjehemssekreterare med familjehemsplaceringar. En familjeterapeut arbetar i öppenvården som en insats till barn och familjer. Handläggning och tillsyn av kommunens serveringstillstånd samt tillsyn över försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel är några av de arbetsuppgifter som kommunens alkoholhandläggare ansvarar för. IFO-chef är Mona Rahm, socialchef Ulf Johansson och biträdande socialchef Felicia Weinberg. Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut som socialsekreterare, IFO-chef eller socialchef inte har delegation på. Det kan gälla om ansökan om LVU (lag om vård av unga) eller LVM (Lag om vård av missbrukare) ska göras till förvaltningsrätten eller att godkänna familjehem som utretts av handläggare. Arbetsutskottet sammanträder cirka en gång per månad och består av politiker från socialnämnden. Mona Rahm IFO-chef NR TORSBY NU 5

6 Nytt förskoleområde Stjernebacken Det har fötts fler barn i Torsby tätort de senaste åren vilket gör att kommunen har startat flera nya förskoleavdelningar. I januari i år öppnades Cassiopeia vilken är Stjernebackens fjärde avdelning med plats för 15 barn 1-3 år. I samma hus finns sedan augusti förra året även Capella (1-3 år), med plats för 15 barn. Avdelningarna Phoenix (3-5 år) och Pegasus (1-3 år) har funnits sedan Stjernebacken ligger bredvid biblioteket och Stjerneskolan. Förskolan har plats för ca 75 barn och är inrymd i två hus med varsin gård. Vi planerar just nu för fler avdelningar vid Stjernebacksområdet i före detta restauranglinjens lokaler. Dit kommer bland annat förskolan Björkbacken att flytta, som idag är finns i tillfälliga lokaler vid Frykenskolan. Även förskolekansliet är tänkt att flytta till Stjernebacksområdet. Stjernebacken är uppkallad efter Stjerneskolan som i sin tur är uppkallad efter författaren Oscar Stjerne. Avdelningsnamnen är namn på stjärnbilder. Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Ann-Charlotte Nilsson, ansvarig förskolechef eller Foto: Malin Branhammar 6 TORSBY NU NR

7 Välkommen till förskolekansliet Du vet väl att vi har ett gemensamt förskolekansli för hela kommunen? Just nu finns vi på Kyrkogatan 5 (i samma hus som restaurang Hörnet, entré mitt emot Pingstkyrkan). Administratörer När du ringer till oss på förskolekansliet så är det i första hand våra administratörer som svarar. De hjälper dig med frågor om förskoleplats, fakturor, blanketter och andra frågor som gäller förskoleverksamheten (förskolor och dagbarnvårdare). Du kan också hämta olika blanketter på kommunens webbplats, Administratörer är Lena Kjellberg och Wanja Jönsson. Förskolechefer Vi är tre förskolechefer som ansvarar för kommunens förskolor och dagbarnvårdare. Vi arbetar i team vilket innebär att vi hjälps åt i vissa frågor. Ann-Charlotte Nilsson ansvarar för Björkbacken, Skogsbacken och Stjernebacken. Catarina Björklund ansvarar för dagbarnvårdare, Forsbacken, Kyrkbacken, Lillhem och Sörgården. Malin Branhammar ansvarar för Junibacken, Kvisten, Prästkragen, Snickerboa och Solbacken. Specialpedagog och språkpedagog I förskoleorganisationen finns även specialpedagog Anneli Stolpe och språkpedagog Inger Axelsson. Dagbarnvårdare finns i Torsby tätort Kommunala förskolor finns i Torsby tätort Björkbacken, Forsbacken, Kyrkbacken, Skogsbacken och Stjernebacken Oleby Lillhem Östmark Sörgården Vitsand Junibacken Stöllet Snickerboa Likenäs Solbacken Sysslebäck Kvisten Höljes Prästkragen Enskilda förskolor finns i Torsby Kottarna (föräldrakooperativ) Rådom Småfolk (personalkooperativ) Ambjörby Vargen (föräldrakooperativ) Vill ni veta mer? Lena Kjellberg Wanja Jönsson Ann-Charlotte Nilsson Catarina Björklund Malin Branhammar Anneli Stolpe Inger Axelsson Förskolecheferna Ann-Charlotte Nilsson, Catarina Björklund och Malin Branhammar Foto: Annette Lauritzen Karlsson NR TORSBY NU 7

8 Ismael Ataria på Stjärnan På den lilla biografen Stjärnan i Torsby hölls ett uppträdande av poeten Ismael Ataria den 1 oktober. Jag hade i tanken att detta skulle bli en lång och tråkig förmiddag där vi förväntades sitta tysta i den lilla biografen och lyssna på en gammal gubbe som läste dikter ur någon liten bok med sin sövande, dova röst. Jag hade fel. Väldigt fel. Ismael Ataria är en relativt ung man, runt 30 skulle jag gissa. Jag hade förväntat mig få höra några obegripliga dikter som skulle vara så invecklade att man hade behövt en professor i litteratur för att ens kunna snudda vid något liknande en tolkning, men det han läste upp var dikter, som i mina öron nästan lät som låtar i sättet han läste upp dem på, som träffade mig som vilseledd tonåring rakt i hjärtat. De var lättförståeliga, de var äkta, och blottade hela tonårslivet som det verkligen är. Han visade upp det på ett rått och ärligt sätt. Han berättade även mycket om sin uppväxt i Hagfors, hur det var att vara lite annorlunda och hela tiden bli utstött över att just våga det, sticka ut ur normen. Han hade en väldigt rofylld och lätt stämning - och skrattet låg hela tiden i luften. Han berättade om både pinsamma stunder och mindre roliga historier om sin uppväxt, men han lyckades berätta det med en lätthet, och jag kan säga att flertalet gånger brast både jag och resten av publiken ut i skratt. Han vågade skämta om sin uppväxt och göra något kul av det, vilket jag tror är väldigt viktigt, inte bara för att han ska få sin publik intresserad men också för att sända ut ett viktigt budskap till oss som befinner oss i den här sköra tiden i vår uppväxt - och det är att det är okej om man gör misstag i den här åldern. Man kommer att skämmas över det nu, men när man blir äldre kommer man att förstå att man inte är ensam om dessa misstag, och man kommer att lära sig att se tillbaka och skratta åt sig själv och de valen man gjort. Man kommer att bära med sig sina erfarenheter och lära sig av dem och förstå att alla har vi varit unga och vilsna i den stora värld vi lever i. Jag skulle absolut rekommendera alla, oavsett ålder, som vill se en bra föreställning att gå på denna. Tonåringar för att de kan relatera till det han säger och känna att de inte är ensamma, vuxna för att de kan få bli påminda om hur vilsen man faktiskt var och bli påmind om sin egen tid som tonåring, och barn för att det han hade att säga helt enkelt var underhållande. Veronica Edebo, elev på ekonomiprogrammet, Stjerneskolan Foto: Luftakrobaten: Moa Ehrén Clownen: Daniel Kvarnlöf Lejonet: Mariatereze Karlsson Fotoutställning på Stjerneskolan Varje år ställer fotoeleverna på Stjerneskolan ut två fotoutställningar, en för vare termin. Utställningarna varierar och varje gång är det ett nytt tema. Under höstterminen 2014 på Öppet Hus hängde läsårets första utställning färdig i korridoren. Den föreställer en cirkus med känslan av freakshow blandat med skräck. Det innehåller allt från trebenta akrobater till tvehövdade män. Inspirationen kom från en serie som kallas för American Horror Story: Freak Show. Så fort känslan i bilderna var fastställd fick eleverna själva komma på idéer och utföra fotografering samt redigering själva. För att göra fotograferingen så cirkuslik som möjligt såg man till att frakta in spån i studion! Stjerneskolan har en bra studio och bra verktyg för att redigera bilderna, så det finns många möjligheter. Utställningen är fortfarande på plats och hänger i skolans korridor fram tills det är dags för vårutställningen. Varmt välkomna att komma in och kika! Jenny Jonsson, elev på samhällsvetenskapsprogrammets medieinriktning, åk 3 8 TORSBY NU NR

9 Öppet hus på Stjerneskolan Varje år arrangerar Stjerneskolan en dag då allmänheten är välkomna att besöka skolan, och den 15 november var det dags igen. Öppet hus ger blivande studenter, släkt och vänner en chans att se vad skolan har att erbjuda. Öppet hus startar klockan tio och fortgår i cirka fyra timmar framåt. Under dessa timmar kan man gå tipspromenad vid natur, bli fotograferade vid media, shoppa bland ekonomielevernas UF-företag, äta god lunch i matsalen eller kanske få korv med bröd vid industri. Vill man se mer kan man titta på sportelevernas prestationer via live-sändning, få handmassage från duktiga vård- och omsorgselever samt äta massvis med fika års öppet hus på Stjerneskolan blev mycket lyckat och människor från flera olika ställen i Sverige fick chans att komma hit och ta del av skolans utbud. Flera var positiva till att börja sina studier här till hösten. Madeleine 32 år, Östersund Varför är du på öppet hus? För att jag själv har gått här på gymnasiet. Det är roligt att komma tillbaka och se hur det är. Det är lite annorlunda mot vad det var förr när jag gick här på samhällslinjen med inriktning längdskidor. Vad tycker du om öppet hus? Det är roligt och intressant. Det verkar vara mycket folk. Magnus 15 år, Sunne Varför är du på öppet hus? För att se om det fanns något roligt här. Vad tycker du om öppet hus? Öppet hus verkar helt okej. Emma 13 år, Stöllet Varför är du på öppet hus? För att se vad gymnasiet har att erbjuda för linjer. Vad tycker du om öppet hus? Öppet hus är bra hittills. Oscar 18 år, Småland (Torsby) Varför är du på öppet hus? Jag går själv här på skolan och hjälper till på ekonomiprogrammet. Vad tycker du om öppet hus? Det ser bra ut, man blir ju fotad direkt liksom. Röster om Stjerneskolans öppet hus Text: Linnéa Rahm, Lisa Ericsson, Ellen Isaksson och Ida Karlsson, elever på samhällsvetenskapsprogrammets medieinriktning, åk. 3 Stjerneskribent publicerad Emelie Runnelid från Bograngen går tredje året på samhällsprogrammet. För några månader sedan publicerades en text av Emelie i antologin Naturen för mig Nutida röster och kulturella perspektiv. Berättelsen är en humoristisk jakthistoria och texten kom till genom att eleverna, som då gick i årskurs 1, fått som uppgift att i ämnet svenska skriva en friare text som sedan skulle skickas in på riktigt. Temat för texten var Naturen för mig och det var Institutet för språk och folkminnen som uppmanade skolelever att dela med sig av vad ett av våra gemensamma kulturarv har för betydelse för dem. Efter en tid hörde denna institution av sig till Emelie Runnelid med frågan om de fick publicera hennes text i bok. Vill du läsa jaktberättelsen finns boken att låna på Torsby bibliotek. Linnéa Berntsson, lärare på Stjerneskolan Foto: Bernt Runnelid NR TORSBY NU 9

10 Grundskolor under utredning Kvaliteten i kommunens grundskolor behöver höjas. Fler barn måste få godkända betyg när de går ut årskurs 9. Detta har kommunens barn- och utbildningsnämnd tagit fasta på och låtit göra en utredning för att finna sätt för att förbättra betygsprocenten. Det var under hösten 2013 som barn- och utbildningsnämnden gav ett uppdrag till sin skolchef Ulf Blomquist att ta fram ett underlag för vad som skulle behöva göras för att fler barn skulle klara betygen för att komma in på gymnasieskolan. Nämnden har som mål att 100 % av barnen ska nå godkända betyg, men i juni 2014 var utfallet 82,2 %. Skolchefen gjorde en utredning och dessutom genomfördes under hösten ett flertal s.k. medborgardialoger där politiker och tjänstemän träffade allmänhet på olika platser runt om i kommunen för att diskutera skolfrågor. Löpande under utredningstiden rapporterades utredningen av till politikerna i nämnden. Skolchefen kom fram till ett antal slutsatser i utredningen, bl.a. att för att elever ska kunna nå sina mål i skolan behöver andelen behöriga lärare (dvs. lärare med rätt lärarutbildning) ökas, alla elever ska ha tillgång till elevhälsan och att alla lärare skulle behöva ingå i större arbetslag (6-8 lärare) för att de lättare ska kunna utbyta erfarenhet och sprida forskning. För att skapa bättre förutsättningar för detta, skulle det kunna vara att minska antalet små skolenheter. Utredningen garanterar ingen kvalitet, utan visar bara hur vi skulle kunna skapa förutsättningar för att jobba med kvalitet, säger Ulf Blomquist. Vi behöver säkerställa lärarbehörigheten i grundskolan. Ingen nedläggning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 februari att det för närvarande inte är aktuellt att lägga ner några av de mindre skolorna. Skolchefen fick däremot i uppdrag att gå vidare med utredningen om Torsby tätort. Där behöver man se över fördelningen av antalet elever mellan Holmesskolan och Frykenskolan och lämna ett organisationsförslag till nämnden i juni. Det är mycket angeläget att vi har utbildad, behörig personal på våra skolor, säger Ulf Blomquist. Det är ett av de viktigaste medlen för att få en god kvalitet i skolan, och därmed öka antalet barn som får godkända betyg inför kommande gymnasiestudier. Nämnden och jag kommer att fortsätta att arbeta för detta. Vi kommer också att fortsätta jobba med det systematiska kvalitetsarbetet, att bli bättre på att följa upp enskilda elever och stödja de som behöver stöd. Vi kommer också att behöva jobba mycket mer med att finna fler sätt än idag för att vara attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda vår personal bra arbetsvillkor. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg TORSBY NU NR

11 Information om kosttillskott Prodis betyder prevention av dopning i Sverige. Torsby kommun deltar i denna nationella satsning där ett viktig mål är att kunskapen om dopning ska bli så bra att ingen ungdom ens tänker tanken att börja använda dopningsmedel eller kosttillskott med tvivelaktigt innehåll. Risker med kosttillskott Det finns idag ingen instans eller myndighet i Sverige som kontrollerar att innehållet i din burk stämmer överens med innehållsförteckningen. En del preparat innehåller ingredienser som belastar hjärt- kärlsystemet och kan medföra symtom som stickningar, yrsel, huvudvärk och i vissa fall svimning. Dina njurar och lever får jobba hårt med att bryta ner kosttillskott och kan skadas. Flera kosttillskott har också visat sig innehålla läkemedelsklassade substanser och är därmed olagliga att sälja som kosttillskott. Som konsument har du ingen möjlighet att helt säkert veta vad du stoppar i dig. Från kosttillskott till anabola steroider Steget från kosttillskott till Anabola Andorgena steroider är som ni förstår inte stort och från att till en början enbart ha varit ett problem bland elitidrottare så är dopning idag ett stort samhällsproblem. 97 % av de som använder dopningspreparat är vanligt folk och då mest ungdomar och unga vuxna. Dagens kroppsideal gör att många dopar sig för att få en snygg kropp. Till en början ger bruket ökat självförtroende och självkänsla men för många byts detta ganska snabbt mot djup nedstämdhet och panikångest. Genom lockande reklam utlovas genvägar till förbättrade träningsresultat, men i vissa av kosttillskottspreparaten kan det som sagt faktiskt finnas spår av dopingmedel, läkemedel eller till och med narkotika. Oavsett om de kosttillskott som brukas innehåller förbjudna preparat eller inte, så finns det för de flesta som tränar ingen som helst anledning att tillföra kroppen något annat än en sund och varierad kost. Vi måste alla hjälpas åt att förmedla detta budskap till våra ungdomar! Jörgen Johansson ANDT-samordnare (Alkohol, narkotika, droger, tobak) På kan du läsa mer om bland annat kosttillskott och dopning NR TORSBY NU 11

12 Eva i Östmarks Handel tar emot servicepunktskylten av kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen vid invigningen Foto: Mats Olsson Servicepunkt - bygdens mötesplats I november 2014 invigdes fem servicepunkter med musik, tal och underhållning. Servicepunktsprojektet är ett testprojekt som kommer att pågå i tre år. Därefter ska vi utvärdera och besluta om hur vi ska fortsätta verksamheten, och i så fall hur. Det är alltid trevligt med invigningar. Men vad är en servicepunkt? Och vilka butiker är servicepunkter? Vad är en servicepunkt? Att tillgång till service är viktigt för företag och boende på en ort vet vi alla och en servicepunkt är helt enkelt ett sätt att försöka säkra och utveckla servicen genom att samla den på ett ställe. Detta gör att den blir både mer tillgänglig och billigare att tillhandahålla samt enklare att utnyttja. Exempelvis samordning med en lanthandelsbutik gör att man kan ha genererösa öppettider och dessutom får ett rikt utbud av tjänster på ett och samma ställe. Att servicepunkten blir en naturlig samlingsplats där bygdens människor kan mötas är en mycket viktig bieffekt. Servicepunkt börjar bli ett känt begrepp och du kan hitta servicepunkter från nodligaste Norrland ner till Skåne i söder. Att de flesta använder samma logotyp på skyltar och beachflaggor mm gör att du känner igen servicepunken var du än befinner dig i Sverige. Servicepunkter i Torsby I Torsby finns idag fem servicepunkter. Vitsandsboa, Nordvärmlands Livs, Bograngens handel, Östmarks handel och Höljes Handel. Alla har generösa öppettider och förutom servicepunktuppdraget en mängd olika tjänster. I servicepunktuppdraget ingår bl.a. att erbjuda följande tjänster: Mötesplats/fikahörna där du kan sitta ner och prata bort en stund samt ha möjlighet att fika hemsändning att ordna kundaktiviteter turistinformation soptunna för folk på resa återlämningslåda för biblioteksböcker uttagsautomat (finns enbart hos Östmarks Handel) kunddator med wifi och skrivare (finns enbart hos Vitsandsboa, Nordvärmlands livs och Höljes handel) Elisabet Olsson EU-strateg/landsbygdsutvecklare , TORSBY NU NR

13 Foto: Elisabet Olsson Vitsandsboa Servicepunkt Posten (Frimärken, frankerade kuvert) Svenska spel Systembolaget Telia refillkort Nordvärmlands livs Servicepunkt Apoteket Bussgods Posten (frimärken och frankerade kuvert) Svenska spel Systembolaget Dessutom har man secondhandbutik på övervåningen, erbjuder heleverans av matkasse och säljer fiskekort De fem servicepunkterna erbjuder dessa tjänster och är ombud för: Östmarks Handel Servicepunkt Apoteket ATG - Harry boy/ica-kort DHL Posten (inkl. paket) Svenska spel Systembolaget Kondoleanser till förmån till Föreningen Östmarksbygdens Framtidsfond Dessutom säljer man drivmedel och fiskekort Bograngens handel Servicepunkt Apoteket Bussgods DHL Posten Schenker Svenska spel Systembolaget Höljes handel Servicepunkt Bussgods DHL Posten Systembolaget Dessutom säljer man drivmedel och fiskekort Dessutom säljer man drivmedel, fiskekort och skoterledskartor NR TORSBY NU 13

14 En dag på Tuab Ibland får vi frågan: Vad jobbar ni med egentligen på Tuab? Med näringslivsutveckling, svarar vi och berättar vad det innebär. Näringslivsutveckling är ett jättestort område med många olika delar och det kan ibland vara svårt för någon utan erfarenhet av liknande arbete, att få ett grepp om vad vi gör. Vi gör dessutom så många olika saker, och ingen dag är den andra lik. Torsby Utveckling AB (Tuab) är ett näringslivsbolag som jobbar med näringslivsutveckling, företagservice och kompetensinsatser för företag inom olika områden med fokus på småföretag. Till oss vänder man sig om man vill starta, etablera eller utveckla sitt företag i Torsby kommun. Så här kan en dag se ut här hos oss på Tuab. I reportaget får vi följa Anna Öhgren Bodén och Åsa Gertling som har sina kontor på Torsby Infocenter. Vår kollega Anna-Lena Carlsson har kontor på Samverkanskontoret i Sysslebäck och är även på Torsbykontoret titt som tätt. Den här dagen var hon dock i Stockholm för att träffa Trafikverket Anna Öhgren Bodén, vd, anländer till sitt kontor på Torsby Infocenter. Idag är våra grannar på turistbyrån på utbildning, så vi hjälper även till att ta emot de turister som kommer in under förmiddagen Vi har möte med Henrik Degert Berg, regionansvarig på Ung Företagsamhet Värmland. Henrik informerar oss om hur många UF-företag som är på gång på Stjerneskolan och om ett kommande projekt. Vi diskuterar framtida samarbeten och möjligheter att utveckla företagsamheten för unga i Torsby Nu är det dags för Tuabs starta eget-kurs. Detta är den andra delen i en serie av totalt sex tillfällen. Elva deltagare är med den här omgången. Dagens gäster är Anette Jaldell från Skatteverket och Stefan Angemyr från Arbetsförmedlingen Anna svarar i telefon och ringer en hel del samtal under arbetsdagens första timmar. Hon går även igenom e-posten, gör bokningar inför kommande skogsseminarium för skogsägare och går igenom dagens ärenden Dags för lunch. Åsa har med sig matlåda och fixar sin lunch i pentryt på Torsby Infocenter. Anna har som vanligt ingen matlåda med sig, utan åker iväg för att äta lunch och även rasta sin hund Anna och Åsa plockar undan och städar upp efter avslutad starta eget-kurs. Det är kaffekoppar som ska diskas och material som ska plockas ihop i konferenssalen, så den ser bra ut när morgondagens gäster som bokat in sig anländer Åsa Gertling, företagsrådgivare och projektledare, förbereder materialet inför kvällens starta eget-kurs. Det är åhörarkopior och övrigt kursmaterial som ska skrivas ut till deltagarna och de inbjudna föreläsarnas presentationer ska synkas så allt flyter på under kvällen Anna har ett möte med IT-entreprenören René Post och Justine Smithius om ett wifiprojekt i Torsby centrum. Justine är praktikant på Tuab och engagerad i projektet Nu är arbetsdagen slut. Anna släcker ner och låser dörren. Tack för idag! Tack för de här åren! Efter nästan 13 år i näringslivets tjänst kommer jag att byta jobb under 14 våren. TORSBY Tuab NU har NR varit en fantastisk arbetsplats och jag har lärt mig oerhört mycket under de åren jag fått förtroendet att arbeta här. Jag började på Tuab redan 2002 som projektledare och har jobbat med näringslivsutveckling sedan dess i olika roller. Nu har jag valt att byta karriärbana och bli det jag skulle bli när jag blev stor, nämligen kommunikatör och min nya arbetgivare är Fryksdalens Sparbank. Till våra ägare, företagare, kunder, samarbetspartners och alla andra som jag haft glädjen att lära känna under åren stort tack för de här åren. Vi ses! Hälsningar Anna Öhgren Bodén

15 Communicare är tillbaka för att peppa och inspirera unga i Torsby Communicare är en ideell organisation som sedan 1996 arbetar för att stimulera ungt entreprenörskap i syfte att skapa fler unga företagare, arbete och försörjning åt unga människor. I januari i år började Sebastian Hidén att arbeta som idélots i projektet Ung Idé i Torsby. Ung Idé drivs av Communicare och finns till för att hjälpa unga personer mellan år som har en affärsidé och vill starta företag. De erbjuder kostnadsfri coachning och finns vid Torsby Infocenter en dag i veckan där de samarbetar med Tuab. Communicare utgår ifrån de ungas egen vilja, vi hjälper till att hitta rätt väg för att de unga ska kunna förverkliga sina företagsdrömmar. Vi hjälper till att konkretisera mål och vara ett bra bollplank på vägen till det egna företagandet. Communicare har tidigare drivit ett projekt i Torsby som hette Tillväxt Värmland och som totalt hjälpte 188 företag att startas i Värmland. Nu är vi tillbaka igen med ett nytt projekt som ska hjälpa unga personer med att utveckla sina affärsidéer. Vårt projekt Ung idé ska stötta unga idébärare för att hjälpa till att konkretisera idéer till affärsidéer och ta tillvara på den drivkraft som finns hos ungdomar i Värmland, för att på så sätt skapa nya företag vilket leder till nya arbetstillfällen och tillväxt i länet. I projektet så kommer även lokala entreprenörer att lyftas för att ändra attityden om vad en entreprenör är och vilka möjligheter som finns som entreprenör. Välkommen att höra av dig! Sebastian Hidén idélots, Communicare NR TORSBY NU 15

16 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Du vet väl att du kan se många detaljplaner på kommunens webb? Dels de senaste årens antagna detaljplaner, dels pågående. Gå in på så finner du dem. Du kan också klicka dig fram från kartan på förstasidan på torsby.se Ibland får vi frågor om planberedskap, har Torsby kommun beredskap när det kommer entreprenörer som vill bygga t.ex. industrier och bostäder? Men vad menar man med detta ord, planberedskap? Det innebär att det finns områden planerade för att möjliggöra bebyggelse och verksamheter av olika slag. Det kan gälla bostäder, industri eller fritidsområden etc. Vi har god planberedskap i Torsby kommun. Men ingenting brukar vara så bra att det inte kan förbättras. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har till exempel startat ett samråd om en detaljplan för Holmesskolan. Den gamla planen som nu gäller gör det omöjligt att utveckla skolområdet. Även om vi inte vet hur en sådan utveckling ska se ut i detalj kan man med en detaljplan möjliggöra ombyggnader, tillbyggnader och utbyggnader. Det betyder inte att dessa nödvändigtvis ska utföras fullt ut som planen ger möjligheter till och absolut inte omedelbart. Planen ger flexibel beredskap för olika åtgärder eller kanske inga åtgärder alls. Det pågår också arbete med flera andra planer som ska ge kommunen möjligheter att utvecklas. En plan ska ge möjlighet att bygga om Östmarkskorset (alltså korsvägen mellan Östmarksvägen och E45:an). Planering har dessutom påbörjats för fortsatt utvecklingen i Långflon. Även Branäs och Långberget behöver planberedskap för sin fortsatta utveckling. Torsby planerar för framtiden och har beslutat om olika viktiga huvudmål för framtiden. Ett av dessa är att Torsby är en framgångsrik och attraktiv kommun för invånare, företag och besökare. Som ett delmål för att nå dit gäller att Torsby kommun ska ha hög planberedskap för expansion och nyetableringar. Det är det vi arbetar med på miljö- och byggkontoret. Har du frågor om planberedskap, hör gärna av dig till mig. Torbjörn Almroth statsarkitekt/miljö- och byggchef TORSBY NU NR

17 Bredbandspengar vem kan söka vad? Det har pratats och skrivits i media om nya pengar till bredband men det har inte tydligt framgått vem som kan söka dessa pengar och vilken del av bredbandsutbyggnaden de är avsedda för. Nya bredbandspengar Utöver de pengar som fiberföreningar kan söka i Landsbygdsprogrammet sedan september 2014, har 300 miljoner tilldelats Värmland, Dalarna och Gävleborg för stöd till ortssammanbindande bredbandsnät. Dessa pengar kommer ur Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige och är ett komplement till bredbandsstöden i Landsbygdsprogrammet, som är avsedda för lokala områdesnät som byggs av fiberföreningar. Vad är ortssammanbindande nät? Ortssammanbindande nät, eller stamfiber, är den fiber som går till telestationerna dit fiberföreningar ska ansluta fibern från alla medlemmarnas fastigheter i området (områdesnät), alltså den fiber som ska dras in i ditt hus. För att du via fibern som dras in i ditt hus ska få signal till datorn, TV:n och telefonen måste utrustningen i telestationen få signal via en annan fiber. Fibern som går till telestationerna och förser utrustningen där med signal kallas stamfiber, eller transportfiber. I Värmlands län har vi många områden där det inte finns någon stamfiber till stationerna. Region Värmland och kommunerna söker stöd De nya pengarna är alltså avsedda för att skapa förutsättningar för fiberföreningarna att bygga sina lokala områdesnät och ansluta dem till en station med fiber. Tillsammans med Region Värmland kommer länets kommuner att söka detta stöd ur regionalfondsprogrammet för att bygga stamfiber till stationer i områden där det bildas fiberföreningar. Cecilia Sjödén bredbandssamordnare NR TORSBY NU 17

18 Glädjespridarna i stallet Det är en grådeppig och isande kall vintermorgon. Medan jag skrapar bilrutorna går jag huttrande igenom dagens arbetsuppgifter och känner stressen komma krypande. Det är en hel del som måste hinnas med denna dag. Mörkret och kylan tränger genom märg och ben och jag längtar tillbaka till sängvärmen och kudden. Humöret sjunker om möjligt ännu längre ner i ridstövlarna och jag konstaterar att jag vaknat på helt fel sida. Men när jag kommer fram och kliver in i stallet händer något... Från fikarummet hör jag glada skratt. Kaffearomen blandas med hästdoften och kittlar trevligt i näsborrarna. Där sitter redan resten av gänget samlade; Ridskolefröken Lotta Lindberg, stalltjejerna, vaktmästaren och så förstås seniorryttarna. Det är en liten ridgrupp. Detta för att alla ska få möjlighet att få bästa möjliga hjälp och stöd. Vi börjar alltid med att morronmysa med en kopp kaffe under glatt samspråk. Därefter går vi ut till hästarna för att borsta, sadla, tränsa och självklart klappa och gosa. Det händer hälsofrämjande saker i kroppen i kontakt med djur. Vi får till exempel en högre halt av det läkande lugn-och-ro-hormonet oxytocin. Att rida en häst i skritt är så nära våra egna gångrörelser man kan komma och det hjälper till att stärka viktiga muskler i bland annat bål och ben. Dessutom mjukar det upp ryggen och höftpartiet och är man stel i dessa områden kan man få mycket god hjälp av att rida. En positiv bieffekt kan dessutom vara att ryggont minskar betydligt. Vi går in i ridhuset och jag leder Acke som Johnny ska rida på. Johnny väljer att sitta upp från rampen. På så sätt behöver han inte lyfta benet så högt för att komma upp i sadeln. Acke är van och fickparkerar snällt med mulen mot väggen och står nära rampen. Johnny heter egentligen John Röjdestig och han ska snart fylla 80 år. Han har bara ridit fem gånger (samt en gång 1942 är han noga med att påpeka) men börjar redan få in sits, snits och balans i traven. Vi har börjat med korta sträckor, endast några få steg. Jag springer bredvid och håller i trygga Ackes grimskaft och kikar hela tiden upp på Johnny för att se om han vill sakta av. Men tvärtom. Med ett stadigt tag i Ackes man skrattar han förtjust med hela ansiktet och glädjen lyser ur ögonen, samtidigt som han ropar mera, mera, nu vi tar hela långsidan! Vid ridning tränas balans och det är något man behöver träna hela livet, men särskilt när man blir äldre. Lotta lägger stor vikt vid balansträningen och förklarar och ger noggranna och individuella instruktioner. Ofta lägger hon dessutom in speciella balansövningar under ridpasset. Nu ser det ut som om du sitter för mycket på höger sittben. För att få jämnvikt kompenserar kroppen det med att låta vänster axel sjunka ner. Om du provar att räta på ryggen och sitta med lika mycket tyngd på båda sittbenen så kommer du känna skillnad i balansen. Johnny gör som Lotta säger och visst där fick han in en bättre hållning och genast känns det bättre och stadigare. När vi är klara och hästarna fått komma ut i hagen, känner jag hur mina små oxytociner och endorfiner (lyckohormonerna) bubblar i kroppen och morgonens dåliga humör är som bortblåst. Detta är medicin även för mig som inte rider, utan bara umgås med de fantastiska hästarna glädjespridarna i stallet! Allteftersom eleverna blir säkrare i sadeln, finns kapacitet för fler i ridgruppen. Är du senior och skulle vilja vara med? Du får en prova-pågång gratis och vill du bara komma och hälsa på när vi rider så är du hjärtligt välkommen. Kontakta Torsby Ridklubb för tidsbokning och information på telefon Anette Edberg aktivitetssamordnare Foto: Annette Lauritzen Karlsson 18 TORSBY NU NR

19 Johnny och Acke trivs tillsammans Stallkatten Smulan är alltid med Lisbeth Eriksson sköter om sin favorit Jojjo Jojjo charmar alla i sitt rutiga täcke Pyssel inför ridningen Johnny ordnar godis åt hästarna Aktivitetssamordnare Anette Edberg, här med Molly, hjälper till vid seniorridningen NR TORSBY NU 19

20 Varierat kulturprogram i vår Vad händer på kulturfronten i Torsby? Finns det några intressanta evenemang att se fram emot och redan nu skriva in i kalendern? Kulturavdelningen erbjuder ett brett och varierat program under våren. Det är inte bara hösten som ska glöda, eller hur? Vårt tema är flykt, fred och frihet, men vi bjuder på en hel del annat också. Vårens tema Som en upptakt till vårens tema flykt, fred och frihet har vi haft en skolföreställning och en kvällsföreställning om den tyska motståndsgruppen Vita rosen och dess ledare Sophie Scholl den 26 mars. Vi hoppas att det kommer fler teater-föreställningar under året. Skrivartävling I början på 1980-talet startade Torbjörn Sjöqvist kommunens skrivartävling och nu i vår har vi bjudit in kommunens elever att skriva dikter under temat frihet. Just nu arbetar juryn med läsning av alstren och de vinnande bidragen kommer ni att få läsa i nästa nummer av Torsby Nu. Den 21 april anordnar vi en Öppen scen på Stjärnan för kommunens poeter, kanske båda unga och gamla vill delta och framföra sina dikter. Kvällen kommer att dokumenteras i ljud och bild och dessutom kommer dikterna även att ställas ut på biblioteket. Läs din favoritdikt Tycker du om att läsa dikter eller föredrar du att lyssna till uppläsningar? Det kommer du att ha möjlighet att göra onsdag den 22 april på biblioteket i Torsby. Du får sällskap av bl.a. Anders Broqvist som läser Tomas Tranströmer Torsbys egen bokmässa Den 23 april, Världsbokdagen, arrangerar biblioteket en bokmässa med lokala författare som ställer ut och presenterar sina böcker. Dagen kommer även att bjuda på några programpunkter, både vid lunchtid och på kvällen. Håll utkik efter den kommande annonsen! Kvällsprogrammet har titeln Dikt på mål. Freden 70 år, temavecka 4-9 maj Kulturavdelningen i samarbete med bl.a. Stjerneskolan och Karlstads Universitet planerar programmet som ska vara öppet både för skolan och för allmänheten. Veckan kommer att behandla teman som kriget, 20 TORSBY NU NR

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Skruttans badträning

Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttan, flickan med en mage som luras. En saga om och för barn med Prader-Willi syndrom. Skruttan måste varje vecka gå till sjukhuset för att träna i den stora

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT

HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT RISKER AAS För kvinnor är flera av biverkningarna bestående livet ut. SKÄGGVÄXT Ökad testosteronhalt vid dopning ökar kraftigt behåringen på kroppen och i ansiktet.

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 på Kvarnsvedens vårdcentral Närv: Per-Olof Rosendahl, socialpsykiatrin, Claudia Engman, BVC-psykolog Domnarvets vc, Gerd Edström, socialtjänsten,

Läs mer

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare.

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Jag tycker att Daniel är Sveriges bästa lärare därför att han

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

5 Maj i Säveskolans Aula

5 Maj i Säveskolans Aula 5 Maj i Säveskolans Aula Hjärtligt välkomna till årets upplaga av Underbara Ungdomar Evenemanget riktar sig i år till eleverna i åk 8 på högstadiet och eleverna i åk 1 på gymnasiet samt till alla föräldrar

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På Din lokala affär 1 Välkommen! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På trädäcket utanför affären finns det möjlighet att sitta i solen, läsa dagens tidning och dricka morgonkaffet.

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. S:t Jörgens skolområde

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. S:t Jörgens skolområde Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar S:t Jörgens skolområde Ditt barn har 100 språk. Alla barn är nyfikna. Nyfikenhet ger inspiration. Inspiration väcker lusten att lära. Ditt barn har 100 språk.

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär!

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär! Din lokala affär 1 Välkommen! Vid vägkanten i det natursköna Skeda udde ligger den lokala butiken. Här är kundservicen och ordväxlingen med grannarna centrala och viktiga delar för butiken. Det är också

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Pris till Järlas elever Ett stort och varmt grattis till våra elever i åk 6! Under vecka 12 var det vernissage i Stadshuset för utställningen Framtidens stad i Nacka

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter 1 Börja samtalet med tjejerna idag! Starta samtalet en kort introduktion Denna bok är skrivit med ett syfte. Syftet är att ge dig de redskapen som krävs, för att träffa människor. Varken mer eller mindre.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Gävle Sjukhus Primärvården Det är din framtid det handlar om Sommaren 2010 anordnas fyra sommarkurser. Syftet med kurserna är bland annat att du ska få möjlighet

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

från 4 år och med ridvana minst 1 termin

från 4 år och med ridvana minst 1 termin från 4 år och med ridvana minst 1 termin TID Onsdag-fredag 3-6 december, kl. 17.00 18.15 Lördag unik riddaruppvisning i Uppsala, tid anslås senare. UPPLÄGG På onsdagen kommer ni att rida tillsammans med

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer