april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 1 april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare.fem servicepunkter igång NR TORSBY NU 1

2 Innehåll ledare... 2 ELDSJÄLAR SOM SPRIDER GLÄDJE OCH VÄRME INOM ÄLDREOMSORGEN...3 START AV BOENDESTÖDSTEAM...4 IFO PRESENTERAR SIG...5 STJERNEBACKEN NYTT FÖRSKOLEOMRÅDE...6 FÖRSKOLEKANSLIET PRESENTERAR SIG...7 ISMAEL ATARIA PÅ STJÄRnAN...8 FOTOUTSTÄLLNING PÅ STJERNESKOLAN...8 ÖPPET HUS PÅ STJERNESKOLAN...9 STJERNESKRIBENT PUBLICERAD...9 GRUNDSKOLOR UNDER UTREDNING...10 PRODIS OM KOSTTILLSKOTT...11 FEM SERVICEPUNKTER INVIGDA...12 EN DAG PÅ TUAB...14 VD Anna Öhgren Bodén tackar för sig...14 COMMUNICARE VÄLKOMNAR...15 PLANberedskap...16 BREDBANDSLÄGET...17 GLÄDJESPRIDARE I STALLET...18 VARIERAT KULTURPROGRAM I VÅR...20 BOKBLOGG STARTAR SNART...21 BOKEN KOMMER FRÅN BIBLIOTEKET...22 TEATERVERKSAMHET PÅ STJÄRNAN...23 enkät om ÅTERVINNINGSCENTRALEN...24 NÅGRA MILJÖTIPS...24 ELDA INTE AVFALL...25 SERVICELINJER FÖR ALLA...26 FASTIGHETSÄGARE, TÄNK PÅ...26 SÄND IN VATTENAVLÄSNINGSKORTET...27 TILLGÄNGLIGHETSRÅDET EFTERLYSER LEDAMÖTER...27 MATERIALANSVARIG BRANDMAN...28 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 100 ÅR felanmälning via webb och app...29 BONADEN PÅ STJERNESKOLAN...30 SKOLMATSEDELN...31 FONDER ATT SÖKA UR...32 RÅDRUMMET: UT OCH RESA?...33 KORSORD TÄVLA OCH VINN...34 MEDBORGARLÖFTE POLIS OCH KOMMUN...35 FRISKIS&SVETTIS PRESENTERAR SIG...36 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategiavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, , Layout: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Seniorryttaren Johnny Röjdestig och Acke Utgivning: Tre nummer 2014 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri 2 TORSBY Strokirk-Knappen, NU NR Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Årets första nummer av Torsby Nu har ett mycket varierat innehåll och det är glädjande att se att så mycket spännande är på gång i kommunen. Något som vi hoppas mycket på inför framtiden är polisens nya organisation och arbetssätt. Genom att utveckla samarbetet mellan kommun, landsting och polis hoppas alla tre aktörerna kunna utveckla det viktiga brotts- och drogförebyggande arbetet. Ett nära samarbete med polisen är tänkt att stärka medborgarnas upplevda trygghet och öka möjligheten att tidigt sätta in stödåtgärder inom områden där kommunmedborgarna upplever att det finns problem. Kommun och polis har tillsammans genom enkäter och medborgardialoger tagit fram s.k. medborgarlöften för att tydliggöra vilka områden man ska satsa på i det lokala förebyggande arbetet. Arbetet med att ta fram medborgarlöften har även lett till att tjänstemän från fritidsavdelningen och socialtjänsten, tillsammans med säkerhetssamordnaren, sett ett behov av att arbeta fram en ny lokal organisation för hantering av den förebyggande verksamheten i kommunen. Organisationen är en försöksverksamhet som ska pågå under ett år och sedan utvärderas. Under tiden kommer vårt nuvarande lokala samhällsråd, TOSAM, att läggas vilande. Den allmänna nedgången i konjunkturen har inte passerat obemärkt i vår kommun och även om arbetet med att stötta företagarna och företagandet är huvudinriktningen så behöver vi hitta olika projekt där även kommunen kan bidrag med arbetstillfällen. Ett sådant projekt är en central organisation av kommunens bil-pool där vi påbörjat ett samarbete med Samhall i Sysslebäck. En tvätthall har inretts i f d Byggelits lokaler i Ambjörby och där kommer kommunens leasingbilar att tvättas och ses över ett visst antal gånger årligen enligt ett särskilt program. Personalen på Samhall kommer även att jobba med att ta leasingbilarna till service och besiktning. Målet med projektet är att effektivisera bilhanteringen och avlasta kommunens personal från en arbetsuppgift som inte bör ingå i deras egentliga uppdrag. Kommunen strävar ständigt efter att utveckla kommunikationen med medborgarna, nu genom klarspråk Ett förbättringsområde är att utveckla språket i våra handlingar så att läsaren ska uppleva att budskapet är tydligt och lättläst. Det gäller både beslut som tas av tjänstemän samt dagordningar och protokoll från nämnder, bolag och fullmäktige. Anställda tjänstemän och förvaltningsledande politiker har genomgått en utbildning i klarspråk och med denna satsning hoppas vi att kommunmedborgarna ska uppleva att språket i alla våra handlingar är tydligt och lättfattligt. Ann-Katrin Järåsen (S) kommunstyrelsens ordförande ,

3 Eldsjälar som sprider inom äldreomsorgen Maigoth Eriksson och Siw Näslund är två mycket uppskattade onsdagsgäster på äldreboendet Linden. Varje onsdag besöker de oss och bjuder på en underhållande timme för boendets äldre. Hela idén tog sin början hösten 2014 då de båda ville bidra med något som kunde skapa trivsel och glädje för äldre. Maigoth har tidigare jobbat som sjuksköterska i kommunen och för sjukhuskyrkan. Siw har tidigare arbetat som barnledare. Programmet som är mycket uppskattat innehåller allt från sång, frågesport, kaffeservering, historier från svunna dagar och kända berättelser. Ofta har de med sig föremål som ger nostalgikänsla, att kombinera historieberättande med tillhörande rekvisita gör att det blir mer liv i berättandet. Inför högtider så läggs det fokus på traditioner och de har både bjudit på semlor och agerat tomte vilket lett till många glada skratt. Det är ett lättsamt program som gör att alla kan vara med den tiden man önskar. Det är många ögonblicksstunder och aktiviteter som stimulerar alla sinnen så som malning av kaffe i gammal kaffekvarn och nostalgistund med leksaker från förr. Ibland får de önskemål från deltagarna på vad de kan ta med till nästa gång. Det är mellan deltagare varje onsdag och de två glädjespridarnas program har blivit en efterlängtad stund som fått en stående plats i kalendern på Linden. Vid frågan på vad som ger dem inspiration så svarar båda att det är kul att träffa äldre och att projektet ger dem mycket glädje. Maigoth säger med ett leende, ibland vet vi inte vem som har mest kul, vi eller de äldre. Ida Ljungberg områdeschef Foto: Ida Ljungberg Våra eldsjälar Siw Näslund och Maigoth Eriksson NR TORSBY NU 3

4 Katarina Johansson, Catrin Linder och Julia Eriksson arbetar i boendestödsteamet. Foto: Annette Lauritzen Karlsson hjälper dig att bli självständig Du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få boendestöd. Detta stöd kan hjälpa till med att tillsammans med dig till exempel strukturera upp din vardag, hjälpa dig att komma ut, sköta ditt hem så som disk och tvätt, planera och genomföra inköp med mera. Boendestödet är till skillnad från hemtjänst ett stöd för dig i din vardag som ska leda till att du blir självständig. Du som får boendestödet ska vara delaktig i det. Du söker stödet hos en handläggare på socialkontoret, hon eller han utreder om du har rätt till insatsen. Stödet utformas individuellt och kan se olika ut, allt från dagliga besök till någon gång i månaden. Det kostar inget för dig att få boendestöd. Boendestöd har inte funnits så länge, teamet i Torsby bildades i oktober förra året. Insatsen har tidigare utförts av personal vid Båtåsens gruppboende men på grund av att antalet personer som blivit beviljade boendestöd har ökat har vi organiserat om och gjort ett eget team. Boendestödjarna arbetar idag måndag till fredag och just nu är det ca 35 personer som får stöd, ända från Torsby tätort i söder upp till norra Klarälvdalen. De som arbetar i teamet har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning och de har också vidareutbildning på universitetet inom vård- och stödsamordning. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss! Handläggare: Pernilla Andersson och Anna Björck, tfn Boendestödsteamet: tfn Karin Melberg områdeschef TORSBY NU NR

5 Vår personal på IFO. Övre raden från vänster: Marianne Över, Kristina Bergman, Maria Andersson, Malin Mattsson, Carina Johansson, Linda Wedin- Persson, Petra Frykensjö, Pernilla Wikström, Anna Ryttegård, Annette Eriksson Qvicker, Eva-Lena Rohman, Elisabet Hed, Maria Jakobsson. Nedre raden från vänster: Hanna Örtlund, Carola Eriksson, Mona Rahm, Tomas Winkler. Saknas på bilden gör Julia Nilsson, Göran Axelsson, Annika Buvik och Lena Augustsson. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Presentation av IFO IFO är en förkortning av individ- och familjeomsorgen som är en verksamhet under socialnämnden. Det finns tre områden inom IFO; ekonomisk bistånd, missbruk och barn och familj. I samverkan med andra aktörer bedrivs också ungdomsmottagning och familjerådgivning. Ekonomiskt bistånd Alla som bor och vistas i kommunen och som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som regleras i socialtjänstlagens 4 kap 1. En del av försörjningsstödet ska täcka kostnaden för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon och baseras på en norm, riksnormen. Riksnormen grundar sig på beräkningar från Konsumentverket och bestäms av regeringen. I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för några andra vanliga behov till exempel boende och hushållsel. För dessa behov görs en individuell bedömning. Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd ges till andra behov, till exempel kostnader för flyttkostnader eller omfattande tandvård. Tre personer arbetar inom försörjningsstöd. Missbruk Inom missbruk kan man efter behovsprövning få råd, stöd och behandling kring riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol och droger. I kommunens öppenvård för missbruk finns en behandlingsassistent anställd. Barn och familj Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Detta ansvar innebär att vi ska erbjuda barn och föräldrar stöd och skydd i olika situationer. Vår utgångspunkt är att alla föräldrar vill sitt barns bästa. Det finns dock situationer när man som förälder inte räcker till och då kan kommunens socialtjänst vara en del i att stödja och hjälpa. Åtta socialsekreterare arbetar inom barn och familj varav en och en halv tjänst med ensamkommande barn och en som familjehemssekreterare med familjehemsplaceringar. En familjeterapeut arbetar i öppenvården som en insats till barn och familjer. Handläggning och tillsyn av kommunens serveringstillstånd samt tillsyn över försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel är några av de arbetsuppgifter som kommunens alkoholhandläggare ansvarar för. IFO-chef är Mona Rahm, socialchef Ulf Johansson och biträdande socialchef Felicia Weinberg. Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut som socialsekreterare, IFO-chef eller socialchef inte har delegation på. Det kan gälla om ansökan om LVU (lag om vård av unga) eller LVM (Lag om vård av missbrukare) ska göras till förvaltningsrätten eller att godkänna familjehem som utretts av handläggare. Arbetsutskottet sammanträder cirka en gång per månad och består av politiker från socialnämnden. Mona Rahm IFO-chef NR TORSBY NU 5

6 Nytt förskoleområde Stjernebacken Det har fötts fler barn i Torsby tätort de senaste åren vilket gör att kommunen har startat flera nya förskoleavdelningar. I januari i år öppnades Cassiopeia vilken är Stjernebackens fjärde avdelning med plats för 15 barn 1-3 år. I samma hus finns sedan augusti förra året även Capella (1-3 år), med plats för 15 barn. Avdelningarna Phoenix (3-5 år) och Pegasus (1-3 år) har funnits sedan Stjernebacken ligger bredvid biblioteket och Stjerneskolan. Förskolan har plats för ca 75 barn och är inrymd i två hus med varsin gård. Vi planerar just nu för fler avdelningar vid Stjernebacksområdet i före detta restauranglinjens lokaler. Dit kommer bland annat förskolan Björkbacken att flytta, som idag är finns i tillfälliga lokaler vid Frykenskolan. Även förskolekansliet är tänkt att flytta till Stjernebacksområdet. Stjernebacken är uppkallad efter Stjerneskolan som i sin tur är uppkallad efter författaren Oscar Stjerne. Avdelningsnamnen är namn på stjärnbilder. Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Ann-Charlotte Nilsson, ansvarig förskolechef eller Foto: Malin Branhammar 6 TORSBY NU NR

7 Välkommen till förskolekansliet Du vet väl att vi har ett gemensamt förskolekansli för hela kommunen? Just nu finns vi på Kyrkogatan 5 (i samma hus som restaurang Hörnet, entré mitt emot Pingstkyrkan). Administratörer När du ringer till oss på förskolekansliet så är det i första hand våra administratörer som svarar. De hjälper dig med frågor om förskoleplats, fakturor, blanketter och andra frågor som gäller förskoleverksamheten (förskolor och dagbarnvårdare). Du kan också hämta olika blanketter på kommunens webbplats, Administratörer är Lena Kjellberg och Wanja Jönsson. Förskolechefer Vi är tre förskolechefer som ansvarar för kommunens förskolor och dagbarnvårdare. Vi arbetar i team vilket innebär att vi hjälps åt i vissa frågor. Ann-Charlotte Nilsson ansvarar för Björkbacken, Skogsbacken och Stjernebacken. Catarina Björklund ansvarar för dagbarnvårdare, Forsbacken, Kyrkbacken, Lillhem och Sörgården. Malin Branhammar ansvarar för Junibacken, Kvisten, Prästkragen, Snickerboa och Solbacken. Specialpedagog och språkpedagog I förskoleorganisationen finns även specialpedagog Anneli Stolpe och språkpedagog Inger Axelsson. Dagbarnvårdare finns i Torsby tätort Kommunala förskolor finns i Torsby tätort Björkbacken, Forsbacken, Kyrkbacken, Skogsbacken och Stjernebacken Oleby Lillhem Östmark Sörgården Vitsand Junibacken Stöllet Snickerboa Likenäs Solbacken Sysslebäck Kvisten Höljes Prästkragen Enskilda förskolor finns i Torsby Kottarna (föräldrakooperativ) Rådom Småfolk (personalkooperativ) Ambjörby Vargen (föräldrakooperativ) Vill ni veta mer? Lena Kjellberg Wanja Jönsson Ann-Charlotte Nilsson Catarina Björklund Malin Branhammar Anneli Stolpe Inger Axelsson Förskolecheferna Ann-Charlotte Nilsson, Catarina Björklund och Malin Branhammar Foto: Annette Lauritzen Karlsson NR TORSBY NU 7

8 Ismael Ataria på Stjärnan På den lilla biografen Stjärnan i Torsby hölls ett uppträdande av poeten Ismael Ataria den 1 oktober. Jag hade i tanken att detta skulle bli en lång och tråkig förmiddag där vi förväntades sitta tysta i den lilla biografen och lyssna på en gammal gubbe som läste dikter ur någon liten bok med sin sövande, dova röst. Jag hade fel. Väldigt fel. Ismael Ataria är en relativt ung man, runt 30 skulle jag gissa. Jag hade förväntat mig få höra några obegripliga dikter som skulle vara så invecklade att man hade behövt en professor i litteratur för att ens kunna snudda vid något liknande en tolkning, men det han läste upp var dikter, som i mina öron nästan lät som låtar i sättet han läste upp dem på, som träffade mig som vilseledd tonåring rakt i hjärtat. De var lättförståeliga, de var äkta, och blottade hela tonårslivet som det verkligen är. Han visade upp det på ett rått och ärligt sätt. Han berättade även mycket om sin uppväxt i Hagfors, hur det var att vara lite annorlunda och hela tiden bli utstött över att just våga det, sticka ut ur normen. Han hade en väldigt rofylld och lätt stämning - och skrattet låg hela tiden i luften. Han berättade om både pinsamma stunder och mindre roliga historier om sin uppväxt, men han lyckades berätta det med en lätthet, och jag kan säga att flertalet gånger brast både jag och resten av publiken ut i skratt. Han vågade skämta om sin uppväxt och göra något kul av det, vilket jag tror är väldigt viktigt, inte bara för att han ska få sin publik intresserad men också för att sända ut ett viktigt budskap till oss som befinner oss i den här sköra tiden i vår uppväxt - och det är att det är okej om man gör misstag i den här åldern. Man kommer att skämmas över det nu, men när man blir äldre kommer man att förstå att man inte är ensam om dessa misstag, och man kommer att lära sig att se tillbaka och skratta åt sig själv och de valen man gjort. Man kommer att bära med sig sina erfarenheter och lära sig av dem och förstå att alla har vi varit unga och vilsna i den stora värld vi lever i. Jag skulle absolut rekommendera alla, oavsett ålder, som vill se en bra föreställning att gå på denna. Tonåringar för att de kan relatera till det han säger och känna att de inte är ensamma, vuxna för att de kan få bli påminda om hur vilsen man faktiskt var och bli påmind om sin egen tid som tonåring, och barn för att det han hade att säga helt enkelt var underhållande. Veronica Edebo, elev på ekonomiprogrammet, Stjerneskolan Foto: Luftakrobaten: Moa Ehrén Clownen: Daniel Kvarnlöf Lejonet: Mariatereze Karlsson Fotoutställning på Stjerneskolan Varje år ställer fotoeleverna på Stjerneskolan ut två fotoutställningar, en för vare termin. Utställningarna varierar och varje gång är det ett nytt tema. Under höstterminen 2014 på Öppet Hus hängde läsårets första utställning färdig i korridoren. Den föreställer en cirkus med känslan av freakshow blandat med skräck. Det innehåller allt från trebenta akrobater till tvehövdade män. Inspirationen kom från en serie som kallas för American Horror Story: Freak Show. Så fort känslan i bilderna var fastställd fick eleverna själva komma på idéer och utföra fotografering samt redigering själva. För att göra fotograferingen så cirkuslik som möjligt såg man till att frakta in spån i studion! Stjerneskolan har en bra studio och bra verktyg för att redigera bilderna, så det finns många möjligheter. Utställningen är fortfarande på plats och hänger i skolans korridor fram tills det är dags för vårutställningen. Varmt välkomna att komma in och kika! Jenny Jonsson, elev på samhällsvetenskapsprogrammets medieinriktning, åk 3 8 TORSBY NU NR

9 Öppet hus på Stjerneskolan Varje år arrangerar Stjerneskolan en dag då allmänheten är välkomna att besöka skolan, och den 15 november var det dags igen. Öppet hus ger blivande studenter, släkt och vänner en chans att se vad skolan har att erbjuda. Öppet hus startar klockan tio och fortgår i cirka fyra timmar framåt. Under dessa timmar kan man gå tipspromenad vid natur, bli fotograferade vid media, shoppa bland ekonomielevernas UF-företag, äta god lunch i matsalen eller kanske få korv med bröd vid industri. Vill man se mer kan man titta på sportelevernas prestationer via live-sändning, få handmassage från duktiga vård- och omsorgselever samt äta massvis med fika års öppet hus på Stjerneskolan blev mycket lyckat och människor från flera olika ställen i Sverige fick chans att komma hit och ta del av skolans utbud. Flera var positiva till att börja sina studier här till hösten. Madeleine 32 år, Östersund Varför är du på öppet hus? För att jag själv har gått här på gymnasiet. Det är roligt att komma tillbaka och se hur det är. Det är lite annorlunda mot vad det var förr när jag gick här på samhällslinjen med inriktning längdskidor. Vad tycker du om öppet hus? Det är roligt och intressant. Det verkar vara mycket folk. Magnus 15 år, Sunne Varför är du på öppet hus? För att se om det fanns något roligt här. Vad tycker du om öppet hus? Öppet hus verkar helt okej. Emma 13 år, Stöllet Varför är du på öppet hus? För att se vad gymnasiet har att erbjuda för linjer. Vad tycker du om öppet hus? Öppet hus är bra hittills. Oscar 18 år, Småland (Torsby) Varför är du på öppet hus? Jag går själv här på skolan och hjälper till på ekonomiprogrammet. Vad tycker du om öppet hus? Det ser bra ut, man blir ju fotad direkt liksom. Röster om Stjerneskolans öppet hus Text: Linnéa Rahm, Lisa Ericsson, Ellen Isaksson och Ida Karlsson, elever på samhällsvetenskapsprogrammets medieinriktning, åk. 3 Stjerneskribent publicerad Emelie Runnelid från Bograngen går tredje året på samhällsprogrammet. För några månader sedan publicerades en text av Emelie i antologin Naturen för mig Nutida röster och kulturella perspektiv. Berättelsen är en humoristisk jakthistoria och texten kom till genom att eleverna, som då gick i årskurs 1, fått som uppgift att i ämnet svenska skriva en friare text som sedan skulle skickas in på riktigt. Temat för texten var Naturen för mig och det var Institutet för språk och folkminnen som uppmanade skolelever att dela med sig av vad ett av våra gemensamma kulturarv har för betydelse för dem. Efter en tid hörde denna institution av sig till Emelie Runnelid med frågan om de fick publicera hennes text i bok. Vill du läsa jaktberättelsen finns boken att låna på Torsby bibliotek. Linnéa Berntsson, lärare på Stjerneskolan Foto: Bernt Runnelid NR TORSBY NU 9

10 Grundskolor under utredning Kvaliteten i kommunens grundskolor behöver höjas. Fler barn måste få godkända betyg när de går ut årskurs 9. Detta har kommunens barn- och utbildningsnämnd tagit fasta på och låtit göra en utredning för att finna sätt för att förbättra betygsprocenten. Det var under hösten 2013 som barn- och utbildningsnämnden gav ett uppdrag till sin skolchef Ulf Blomquist att ta fram ett underlag för vad som skulle behöva göras för att fler barn skulle klara betygen för att komma in på gymnasieskolan. Nämnden har som mål att 100 % av barnen ska nå godkända betyg, men i juni 2014 var utfallet 82,2 %. Skolchefen gjorde en utredning och dessutom genomfördes under hösten ett flertal s.k. medborgardialoger där politiker och tjänstemän träffade allmänhet på olika platser runt om i kommunen för att diskutera skolfrågor. Löpande under utredningstiden rapporterades utredningen av till politikerna i nämnden. Skolchefen kom fram till ett antal slutsatser i utredningen, bl.a. att för att elever ska kunna nå sina mål i skolan behöver andelen behöriga lärare (dvs. lärare med rätt lärarutbildning) ökas, alla elever ska ha tillgång till elevhälsan och att alla lärare skulle behöva ingå i större arbetslag (6-8 lärare) för att de lättare ska kunna utbyta erfarenhet och sprida forskning. För att skapa bättre förutsättningar för detta, skulle det kunna vara att minska antalet små skolenheter. Utredningen garanterar ingen kvalitet, utan visar bara hur vi skulle kunna skapa förutsättningar för att jobba med kvalitet, säger Ulf Blomquist. Vi behöver säkerställa lärarbehörigheten i grundskolan. Ingen nedläggning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 februari att det för närvarande inte är aktuellt att lägga ner några av de mindre skolorna. Skolchefen fick däremot i uppdrag att gå vidare med utredningen om Torsby tätort. Där behöver man se över fördelningen av antalet elever mellan Holmesskolan och Frykenskolan och lämna ett organisationsförslag till nämnden i juni. Det är mycket angeläget att vi har utbildad, behörig personal på våra skolor, säger Ulf Blomquist. Det är ett av de viktigaste medlen för att få en god kvalitet i skolan, och därmed öka antalet barn som får godkända betyg inför kommande gymnasiestudier. Nämnden och jag kommer att fortsätta att arbeta för detta. Vi kommer också att fortsätta jobba med det systematiska kvalitetsarbetet, att bli bättre på att följa upp enskilda elever och stödja de som behöver stöd. Vi kommer också att behöva jobba mycket mer med att finna fler sätt än idag för att vara attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda vår personal bra arbetsvillkor. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Annette Lauritzen Karlsson informationsstrateg TORSBY NU NR

11 Information om kosttillskott Prodis betyder prevention av dopning i Sverige. Torsby kommun deltar i denna nationella satsning där ett viktig mål är att kunskapen om dopning ska bli så bra att ingen ungdom ens tänker tanken att börja använda dopningsmedel eller kosttillskott med tvivelaktigt innehåll. Risker med kosttillskott Det finns idag ingen instans eller myndighet i Sverige som kontrollerar att innehållet i din burk stämmer överens med innehållsförteckningen. En del preparat innehåller ingredienser som belastar hjärt- kärlsystemet och kan medföra symtom som stickningar, yrsel, huvudvärk och i vissa fall svimning. Dina njurar och lever får jobba hårt med att bryta ner kosttillskott och kan skadas. Flera kosttillskott har också visat sig innehålla läkemedelsklassade substanser och är därmed olagliga att sälja som kosttillskott. Som konsument har du ingen möjlighet att helt säkert veta vad du stoppar i dig. Från kosttillskott till anabola steroider Steget från kosttillskott till Anabola Andorgena steroider är som ni förstår inte stort och från att till en början enbart ha varit ett problem bland elitidrottare så är dopning idag ett stort samhällsproblem. 97 % av de som använder dopningspreparat är vanligt folk och då mest ungdomar och unga vuxna. Dagens kroppsideal gör att många dopar sig för att få en snygg kropp. Till en början ger bruket ökat självförtroende och självkänsla men för många byts detta ganska snabbt mot djup nedstämdhet och panikångest. Genom lockande reklam utlovas genvägar till förbättrade träningsresultat, men i vissa av kosttillskottspreparaten kan det som sagt faktiskt finnas spår av dopingmedel, läkemedel eller till och med narkotika. Oavsett om de kosttillskott som brukas innehåller förbjudna preparat eller inte, så finns det för de flesta som tränar ingen som helst anledning att tillföra kroppen något annat än en sund och varierad kost. Vi måste alla hjälpas åt att förmedla detta budskap till våra ungdomar! Jörgen Johansson ANDT-samordnare (Alkohol, narkotika, droger, tobak) På kan du läsa mer om bland annat kosttillskott och dopning NR TORSBY NU 11

12 Eva i Östmarks Handel tar emot servicepunktskylten av kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen vid invigningen Foto: Mats Olsson Servicepunkt - bygdens mötesplats I november 2014 invigdes fem servicepunkter med musik, tal och underhållning. Servicepunktsprojektet är ett testprojekt som kommer att pågå i tre år. Därefter ska vi utvärdera och besluta om hur vi ska fortsätta verksamheten, och i så fall hur. Det är alltid trevligt med invigningar. Men vad är en servicepunkt? Och vilka butiker är servicepunkter? Vad är en servicepunkt? Att tillgång till service är viktigt för företag och boende på en ort vet vi alla och en servicepunkt är helt enkelt ett sätt att försöka säkra och utveckla servicen genom att samla den på ett ställe. Detta gör att den blir både mer tillgänglig och billigare att tillhandahålla samt enklare att utnyttja. Exempelvis samordning med en lanthandelsbutik gör att man kan ha genererösa öppettider och dessutom får ett rikt utbud av tjänster på ett och samma ställe. Att servicepunkten blir en naturlig samlingsplats där bygdens människor kan mötas är en mycket viktig bieffekt. Servicepunkt börjar bli ett känt begrepp och du kan hitta servicepunkter från nodligaste Norrland ner till Skåne i söder. Att de flesta använder samma logotyp på skyltar och beachflaggor mm gör att du känner igen servicepunken var du än befinner dig i Sverige. Servicepunkter i Torsby I Torsby finns idag fem servicepunkter. Vitsandsboa, Nordvärmlands Livs, Bograngens handel, Östmarks handel och Höljes Handel. Alla har generösa öppettider och förutom servicepunktuppdraget en mängd olika tjänster. I servicepunktuppdraget ingår bl.a. att erbjuda följande tjänster: Mötesplats/fikahörna där du kan sitta ner och prata bort en stund samt ha möjlighet att fika hemsändning att ordna kundaktiviteter turistinformation soptunna för folk på resa återlämningslåda för biblioteksböcker uttagsautomat (finns enbart hos Östmarks Handel) kunddator med wifi och skrivare (finns enbart hos Vitsandsboa, Nordvärmlands livs och Höljes handel) Elisabet Olsson EU-strateg/landsbygdsutvecklare , TORSBY NU NR

13 Foto: Elisabet Olsson Vitsandsboa Servicepunkt Posten (Frimärken, frankerade kuvert) Svenska spel Systembolaget Telia refillkort Nordvärmlands livs Servicepunkt Apoteket Bussgods Posten (frimärken och frankerade kuvert) Svenska spel Systembolaget Dessutom har man secondhandbutik på övervåningen, erbjuder heleverans av matkasse och säljer fiskekort De fem servicepunkterna erbjuder dessa tjänster och är ombud för: Östmarks Handel Servicepunkt Apoteket ATG - Harry boy/ica-kort DHL Posten (inkl. paket) Svenska spel Systembolaget Kondoleanser till förmån till Föreningen Östmarksbygdens Framtidsfond Dessutom säljer man drivmedel och fiskekort Bograngens handel Servicepunkt Apoteket Bussgods DHL Posten Schenker Svenska spel Systembolaget Höljes handel Servicepunkt Bussgods DHL Posten Systembolaget Dessutom säljer man drivmedel och fiskekort Dessutom säljer man drivmedel, fiskekort och skoterledskartor NR TORSBY NU 13

14 En dag på Tuab Ibland får vi frågan: Vad jobbar ni med egentligen på Tuab? Med näringslivsutveckling, svarar vi och berättar vad det innebär. Näringslivsutveckling är ett jättestort område med många olika delar och det kan ibland vara svårt för någon utan erfarenhet av liknande arbete, att få ett grepp om vad vi gör. Vi gör dessutom så många olika saker, och ingen dag är den andra lik. Torsby Utveckling AB (Tuab) är ett näringslivsbolag som jobbar med näringslivsutveckling, företagservice och kompetensinsatser för företag inom olika områden med fokus på småföretag. Till oss vänder man sig om man vill starta, etablera eller utveckla sitt företag i Torsby kommun. Så här kan en dag se ut här hos oss på Tuab. I reportaget får vi följa Anna Öhgren Bodén och Åsa Gertling som har sina kontor på Torsby Infocenter. Vår kollega Anna-Lena Carlsson har kontor på Samverkanskontoret i Sysslebäck och är även på Torsbykontoret titt som tätt. Den här dagen var hon dock i Stockholm för att träffa Trafikverket Anna Öhgren Bodén, vd, anländer till sitt kontor på Torsby Infocenter. Idag är våra grannar på turistbyrån på utbildning, så vi hjälper även till att ta emot de turister som kommer in under förmiddagen Vi har möte med Henrik Degert Berg, regionansvarig på Ung Företagsamhet Värmland. Henrik informerar oss om hur många UF-företag som är på gång på Stjerneskolan och om ett kommande projekt. Vi diskuterar framtida samarbeten och möjligheter att utveckla företagsamheten för unga i Torsby Nu är det dags för Tuabs starta eget-kurs. Detta är den andra delen i en serie av totalt sex tillfällen. Elva deltagare är med den här omgången. Dagens gäster är Anette Jaldell från Skatteverket och Stefan Angemyr från Arbetsförmedlingen Anna svarar i telefon och ringer en hel del samtal under arbetsdagens första timmar. Hon går även igenom e-posten, gör bokningar inför kommande skogsseminarium för skogsägare och går igenom dagens ärenden Dags för lunch. Åsa har med sig matlåda och fixar sin lunch i pentryt på Torsby Infocenter. Anna har som vanligt ingen matlåda med sig, utan åker iväg för att äta lunch och även rasta sin hund Anna och Åsa plockar undan och städar upp efter avslutad starta eget-kurs. Det är kaffekoppar som ska diskas och material som ska plockas ihop i konferenssalen, så den ser bra ut när morgondagens gäster som bokat in sig anländer Åsa Gertling, företagsrådgivare och projektledare, förbereder materialet inför kvällens starta eget-kurs. Det är åhörarkopior och övrigt kursmaterial som ska skrivas ut till deltagarna och de inbjudna föreläsarnas presentationer ska synkas så allt flyter på under kvällen Anna har ett möte med IT-entreprenören René Post och Justine Smithius om ett wifiprojekt i Torsby centrum. Justine är praktikant på Tuab och engagerad i projektet Nu är arbetsdagen slut. Anna släcker ner och låser dörren. Tack för idag! Tack för de här åren! Efter nästan 13 år i näringslivets tjänst kommer jag att byta jobb under 14 våren. TORSBY Tuab NU har NR varit en fantastisk arbetsplats och jag har lärt mig oerhört mycket under de åren jag fått förtroendet att arbeta här. Jag började på Tuab redan 2002 som projektledare och har jobbat med näringslivsutveckling sedan dess i olika roller. Nu har jag valt att byta karriärbana och bli det jag skulle bli när jag blev stor, nämligen kommunikatör och min nya arbetgivare är Fryksdalens Sparbank. Till våra ägare, företagare, kunder, samarbetspartners och alla andra som jag haft glädjen att lära känna under åren stort tack för de här åren. Vi ses! Hälsningar Anna Öhgren Bodén

15 Communicare är tillbaka för att peppa och inspirera unga i Torsby Communicare är en ideell organisation som sedan 1996 arbetar för att stimulera ungt entreprenörskap i syfte att skapa fler unga företagare, arbete och försörjning åt unga människor. I januari i år började Sebastian Hidén att arbeta som idélots i projektet Ung Idé i Torsby. Ung Idé drivs av Communicare och finns till för att hjälpa unga personer mellan år som har en affärsidé och vill starta företag. De erbjuder kostnadsfri coachning och finns vid Torsby Infocenter en dag i veckan där de samarbetar med Tuab. Communicare utgår ifrån de ungas egen vilja, vi hjälper till att hitta rätt väg för att de unga ska kunna förverkliga sina företagsdrömmar. Vi hjälper till att konkretisera mål och vara ett bra bollplank på vägen till det egna företagandet. Communicare har tidigare drivit ett projekt i Torsby som hette Tillväxt Värmland och som totalt hjälpte 188 företag att startas i Värmland. Nu är vi tillbaka igen med ett nytt projekt som ska hjälpa unga personer med att utveckla sina affärsidéer. Vårt projekt Ung idé ska stötta unga idébärare för att hjälpa till att konkretisera idéer till affärsidéer och ta tillvara på den drivkraft som finns hos ungdomar i Värmland, för att på så sätt skapa nya företag vilket leder till nya arbetstillfällen och tillväxt i länet. I projektet så kommer även lokala entreprenörer att lyftas för att ändra attityden om vad en entreprenör är och vilka möjligheter som finns som entreprenör. Välkommen att höra av dig! Sebastian Hidén idélots, Communicare NR TORSBY NU 15

16 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Du vet väl att du kan se många detaljplaner på kommunens webb? Dels de senaste årens antagna detaljplaner, dels pågående. Gå in på så finner du dem. Du kan också klicka dig fram från kartan på förstasidan på torsby.se Ibland får vi frågor om planberedskap, har Torsby kommun beredskap när det kommer entreprenörer som vill bygga t.ex. industrier och bostäder? Men vad menar man med detta ord, planberedskap? Det innebär att det finns områden planerade för att möjliggöra bebyggelse och verksamheter av olika slag. Det kan gälla bostäder, industri eller fritidsområden etc. Vi har god planberedskap i Torsby kommun. Men ingenting brukar vara så bra att det inte kan förbättras. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har till exempel startat ett samråd om en detaljplan för Holmesskolan. Den gamla planen som nu gäller gör det omöjligt att utveckla skolområdet. Även om vi inte vet hur en sådan utveckling ska se ut i detalj kan man med en detaljplan möjliggöra ombyggnader, tillbyggnader och utbyggnader. Det betyder inte att dessa nödvändigtvis ska utföras fullt ut som planen ger möjligheter till och absolut inte omedelbart. Planen ger flexibel beredskap för olika åtgärder eller kanske inga åtgärder alls. Det pågår också arbete med flera andra planer som ska ge kommunen möjligheter att utvecklas. En plan ska ge möjlighet att bygga om Östmarkskorset (alltså korsvägen mellan Östmarksvägen och E45:an). Planering har dessutom påbörjats för fortsatt utvecklingen i Långflon. Även Branäs och Långberget behöver planberedskap för sin fortsatta utveckling. Torsby planerar för framtiden och har beslutat om olika viktiga huvudmål för framtiden. Ett av dessa är att Torsby är en framgångsrik och attraktiv kommun för invånare, företag och besökare. Som ett delmål för att nå dit gäller att Torsby kommun ska ha hög planberedskap för expansion och nyetableringar. Det är det vi arbetar med på miljö- och byggkontoret. Har du frågor om planberedskap, hör gärna av dig till mig. Torbjörn Almroth statsarkitekt/miljö- och byggchef TORSBY NU NR

17 Bredbandspengar vem kan söka vad? Det har pratats och skrivits i media om nya pengar till bredband men det har inte tydligt framgått vem som kan söka dessa pengar och vilken del av bredbandsutbyggnaden de är avsedda för. Nya bredbandspengar Utöver de pengar som fiberföreningar kan söka i Landsbygdsprogrammet sedan september 2014, har 300 miljoner tilldelats Värmland, Dalarna och Gävleborg för stöd till ortssammanbindande bredbandsnät. Dessa pengar kommer ur Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige och är ett komplement till bredbandsstöden i Landsbygdsprogrammet, som är avsedda för lokala områdesnät som byggs av fiberföreningar. Vad är ortssammanbindande nät? Ortssammanbindande nät, eller stamfiber, är den fiber som går till telestationerna dit fiberföreningar ska ansluta fibern från alla medlemmarnas fastigheter i området (områdesnät), alltså den fiber som ska dras in i ditt hus. För att du via fibern som dras in i ditt hus ska få signal till datorn, TV:n och telefonen måste utrustningen i telestationen få signal via en annan fiber. Fibern som går till telestationerna och förser utrustningen där med signal kallas stamfiber, eller transportfiber. I Värmlands län har vi många områden där det inte finns någon stamfiber till stationerna. Region Värmland och kommunerna söker stöd De nya pengarna är alltså avsedda för att skapa förutsättningar för fiberföreningarna att bygga sina lokala områdesnät och ansluta dem till en station med fiber. Tillsammans med Region Värmland kommer länets kommuner att söka detta stöd ur regionalfondsprogrammet för att bygga stamfiber till stationer i områden där det bildas fiberföreningar. Cecilia Sjödén bredbandssamordnare NR TORSBY NU 17

18 Glädjespridarna i stallet Det är en grådeppig och isande kall vintermorgon. Medan jag skrapar bilrutorna går jag huttrande igenom dagens arbetsuppgifter och känner stressen komma krypande. Det är en hel del som måste hinnas med denna dag. Mörkret och kylan tränger genom märg och ben och jag längtar tillbaka till sängvärmen och kudden. Humöret sjunker om möjligt ännu längre ner i ridstövlarna och jag konstaterar att jag vaknat på helt fel sida. Men när jag kommer fram och kliver in i stallet händer något... Från fikarummet hör jag glada skratt. Kaffearomen blandas med hästdoften och kittlar trevligt i näsborrarna. Där sitter redan resten av gänget samlade; Ridskolefröken Lotta Lindberg, stalltjejerna, vaktmästaren och så förstås seniorryttarna. Det är en liten ridgrupp. Detta för att alla ska få möjlighet att få bästa möjliga hjälp och stöd. Vi börjar alltid med att morronmysa med en kopp kaffe under glatt samspråk. Därefter går vi ut till hästarna för att borsta, sadla, tränsa och självklart klappa och gosa. Det händer hälsofrämjande saker i kroppen i kontakt med djur. Vi får till exempel en högre halt av det läkande lugn-och-ro-hormonet oxytocin. Att rida en häst i skritt är så nära våra egna gångrörelser man kan komma och det hjälper till att stärka viktiga muskler i bland annat bål och ben. Dessutom mjukar det upp ryggen och höftpartiet och är man stel i dessa områden kan man få mycket god hjälp av att rida. En positiv bieffekt kan dessutom vara att ryggont minskar betydligt. Vi går in i ridhuset och jag leder Acke som Johnny ska rida på. Johnny väljer att sitta upp från rampen. På så sätt behöver han inte lyfta benet så högt för att komma upp i sadeln. Acke är van och fickparkerar snällt med mulen mot väggen och står nära rampen. Johnny heter egentligen John Röjdestig och han ska snart fylla 80 år. Han har bara ridit fem gånger (samt en gång 1942 är han noga med att påpeka) men börjar redan få in sits, snits och balans i traven. Vi har börjat med korta sträckor, endast några få steg. Jag springer bredvid och håller i trygga Ackes grimskaft och kikar hela tiden upp på Johnny för att se om han vill sakta av. Men tvärtom. Med ett stadigt tag i Ackes man skrattar han förtjust med hela ansiktet och glädjen lyser ur ögonen, samtidigt som han ropar mera, mera, nu vi tar hela långsidan! Vid ridning tränas balans och det är något man behöver träna hela livet, men särskilt när man blir äldre. Lotta lägger stor vikt vid balansträningen och förklarar och ger noggranna och individuella instruktioner. Ofta lägger hon dessutom in speciella balansövningar under ridpasset. Nu ser det ut som om du sitter för mycket på höger sittben. För att få jämnvikt kompenserar kroppen det med att låta vänster axel sjunka ner. Om du provar att räta på ryggen och sitta med lika mycket tyngd på båda sittbenen så kommer du känna skillnad i balansen. Johnny gör som Lotta säger och visst där fick han in en bättre hållning och genast känns det bättre och stadigare. När vi är klara och hästarna fått komma ut i hagen, känner jag hur mina små oxytociner och endorfiner (lyckohormonerna) bubblar i kroppen och morgonens dåliga humör är som bortblåst. Detta är medicin även för mig som inte rider, utan bara umgås med de fantastiska hästarna glädjespridarna i stallet! Allteftersom eleverna blir säkrare i sadeln, finns kapacitet för fler i ridgruppen. Är du senior och skulle vilja vara med? Du får en prova-pågång gratis och vill du bara komma och hälsa på när vi rider så är du hjärtligt välkommen. Kontakta Torsby Ridklubb för tidsbokning och information på telefon Anette Edberg aktivitetssamordnare Foto: Annette Lauritzen Karlsson 18 TORSBY NU NR

19 Johnny och Acke trivs tillsammans Stallkatten Smulan är alltid med Lisbeth Eriksson sköter om sin favorit Jojjo Jojjo charmar alla i sitt rutiga täcke Pyssel inför ridningen Johnny ordnar godis åt hästarna Aktivitetssamordnare Anette Edberg, här med Molly, hjälper till vid seniorridningen NR TORSBY NU 19

20 Varierat kulturprogram i vår Vad händer på kulturfronten i Torsby? Finns det några intressanta evenemang att se fram emot och redan nu skriva in i kalendern? Kulturavdelningen erbjuder ett brett och varierat program under våren. Det är inte bara hösten som ska glöda, eller hur? Vårt tema är flykt, fred och frihet, men vi bjuder på en hel del annat också. Vårens tema Som en upptakt till vårens tema flykt, fred och frihet har vi haft en skolföreställning och en kvällsföreställning om den tyska motståndsgruppen Vita rosen och dess ledare Sophie Scholl den 26 mars. Vi hoppas att det kommer fler teater-föreställningar under året. Skrivartävling I början på 1980-talet startade Torbjörn Sjöqvist kommunens skrivartävling och nu i vår har vi bjudit in kommunens elever att skriva dikter under temat frihet. Just nu arbetar juryn med läsning av alstren och de vinnande bidragen kommer ni att få läsa i nästa nummer av Torsby Nu. Den 21 april anordnar vi en Öppen scen på Stjärnan för kommunens poeter, kanske båda unga och gamla vill delta och framföra sina dikter. Kvällen kommer att dokumenteras i ljud och bild och dessutom kommer dikterna även att ställas ut på biblioteket. Läs din favoritdikt Tycker du om att läsa dikter eller föredrar du att lyssna till uppläsningar? Det kommer du att ha möjlighet att göra onsdag den 22 april på biblioteket i Torsby. Du får sällskap av bl.a. Anders Broqvist som läser Tomas Tranströmer Torsbys egen bokmässa Den 23 april, Världsbokdagen, arrangerar biblioteket en bokmässa med lokala författare som ställer ut och presenterar sina böcker. Dagen kommer även att bjuda på några programpunkter, både vid lunchtid och på kvällen. Håll utkik efter den kommande annonsen! Kvällsprogrammet har titeln Dikt på mål. Freden 70 år, temavecka 4-9 maj Kulturavdelningen i samarbete med bl.a. Stjerneskolan och Karlstads Universitet planerar programmet som ska vara öppet både för skolan och för allmänheten. Veckan kommer att behandla teman som kriget, 20 TORSBY NU NR

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag VILKEN EVENEMANGSSOMMAR Så ska vi tillsammans bekämpa myggen i Deje Förslag att Dejeskolan byggs om UKM på export till

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer