SödraDal Andan 2010/2011. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SödraDal Andan 2010/2011. Version 20110110"

Transkript

1 SödraDal Andan 2010/2011 Version

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Föreningsidé... 3 Vision... 3 Föreningens målsättningar... 3 Detta är SödraDal... 4 SödraDals organisation... 5 Årsmöte... 5 Styrelse... 5 Tävlingsverksamhet... 5 Verksamheten... 6 Ungdomsverksamheten... 6 Innebandyskolan... 7 Flick... 7 Äldre pojk... 8 Yngre pojk... 8 Herr + HJ Dam + DJ Marknad... 9 Administration Övriga arbetsuppgifter Policy bilagor 1. Allmän föreningspolicy Föräldrapolicy Jämställdhetsplan Drog policy Likabehandlingsplan Definitioner

3 INLEDNING Verksamheten SödraDal består av de 3 föreningarna IK (Idrottsklubben) SödraDal, IBK (Innebandyklubben) SödraDal och IBF (Innebandyföreningen) SödraDal vars inbördes förhållanden och den egna föreningen regleras i respektive stadgar. I detta häfte presenterar SödraDal sin verksamhet, organisation och synsätt på framtiden. Tanken är att dokumentet ska vara levande och ses över efter årsmöte eller regelbundet vid behov så att det förblir aktuellt. Materialet ska öka kännedomen om SödraDal både för utomstående och för deltagare i vår egen innebandyfamilj. FÖRENINGSIDÉ Utöver vad som sägs i stadgarna är SödraDals föreningsidé: Att genom innebandy växa som människa. VISION SödraDals vision är: att med kvalité ha en stor, stark och lärande organisation under ständig utveckling. Visionen utvärderas inför varje nytt verksamhetsår. FÖRENINGENS MÅLSÄTTNINGAR Utöver de grundläggande riktlinjer som återges i stadgarna är SödraDals målsättningar: att vara en stor förening med såväl bredd som kvalité och elit. att ha ett stort samarbete med skolan. att ha representationslag spelandes på riksnivå. att ha en stark ekonomi. att hela tiden arbeta för att ha en stark klubbkänsla och en identitet av fair play. För närmare information kontakta styrelsen. 3

4 DETTA ÄR SÖDRADAL - en positiv känsla som ungdomar, föräldrar, representationslagsspelare, styrelse, organisation, sponsorer, publik och media skall sammankoppla med SödraDal. Alla i SödraDal måste arbeta för att andan förstärks och bibehålls. Vårt stora ansvar är att ge barn och ungdomar positiva erfarenheter som stärker dem i sitt fortsatta liv med eller utan innebandy. Ge alla möjligheter samt stå upp för att sunda normer och regler efterlevs. Ledarskapet som möter våra barn och ungdomar är centralt för att ge dem den trygghet och goda självbild som krävs för att må bra. Som klubb skall kontinuerlig utbildning ge ledarna den rätta vägledningen och inspirationen att vidarebefordra medmänskliga värderingar. Framtidstro Fairplay Glädje Professionalism Varje klubbrepresentant måste se det som en självklarhet att agera föredömligt i forum som kopplas till SödraDal, man bör ha i åtanke att detta sträcker sig även utanför vår verksamhet. Matchsituationen är den scen där våra intressenter mest noggrant följer vårt agerande och vi måste vara väl medvetna om betydelsen av hur vi synas i detta avgörande sammanhang. Sann sportsmannaanda skall vara det enda intryck som lämnar arenor där vi framträtt. Viljan att se framåt och arbeta långsiktigt måste vara starkare än att vi skall låta oss nedslås av förluster och misslyckanden. Varje steg är rätt analyserat en lärdom på vägen till utveckling. Skrattet är vid rätt tillfälle befriande och något som skapar, ifall det gagnar alla inblandade, det ultimata klimatet för utveckling. 4

5 SÖDRADALS ORGANISATION ÅRSMÖTE RF s normalstadgar ligger till grund för föreningarnas stadgar. De tre föreningarna håller årsmöte i juni till augusti månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. STYRELSE Styrelsens främsta uppgifter är, utöver vad som står i stadgarna: att stå för kontinuitet och utveckling. att stå för riktlinjer, budget, uppföljning av verksamhet och ekonomi. att representera SödraDal vid olika officiella sammanhang. Styrelsen fungerar som ett beslutande organ och fördelar ansvar mellan styrelse och kommittéer. TÄVLINGSVERKSAMHET IK SödraDal IBK SödraDal IBF SödraDal Tröjfärg svart Tröjfärg svart Tröjfärg svart Spel och träning i Spel och träning i Spel och träning i i Lund, Sandby i Burlöv, Sandby i Lund, Sandby och Dalby och Dalby och Dalby Säsongen Säsongen Säsongen har föreningen har föreningen har föreningen följande verksamhet följande verksamhet följande verksamhet herrar div 1 herrar div 3 herrar div 4 damer div 1 F15 herrjuniorer F14 P16 F11 P14 F9 P13 P12 Tillsammans med P11 Burlöv har P10 föreningen P9 damer div 3 P8 utvecklingslag Innebandyskolan damjuniorer P/F 7-5 år 5

6 VERKSAMHETEN Det finns en mängd olika arbetsuppgifter i SödraDals organisation. Se kortpresentation nedan och längre version i bilaga. Arbetsbeskrivningarna ses över inför varje nytt verksamhetsår. Ungdomskommittén Ungdomskommittén består av 3 mindre grupper där Mats Andersson är huvudansvarig. I kommittéerna ingår ordförande, sekreterare, budgetansvarig och tränare för lagen. Varje kommittén utvecklar och förbättrar sin verksamhet i samklang med SödraDals övergripande mål. De ansvarar för att tränare och spelare erbjuds lämplig utbildning i samspråk med utbildningskommittén. SödraDal följer RF s riktlinjer i Idrotten vill från 2009 med idrott/ lek t.o.m. 12 år. Idrottandet skall utveckla fysiska grundfärdigheter. Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. Detta innebär ingen toppning och alla spelar lika mycket. Fr.o.m. 13 års ålder ska SödraDal erbjuda ungdomarna både bredd och satsning. SödraDals tränare/ledare ska informera både spelare och föräldrar om sin verksamhet. Barnen/Ungdomarna bör träna och spela i sin egen åldersgrupp from 8 år. Genom att låta spontanitet genomsyra spelet utvecklas barnen bäst som spelare. Regler och arbete med gruppdynamiken skapar trygghet. Att vara nybörjare är en del av idrotten och alla nybörjare skall få en god chans att utvecklas. Att vara lagkapten är något som man bör skifta från match till match. Föreningen skall förespråka att man kombinerar innebandyn med andra sporter då detta ger den allsidiga idrottsliga bakgrund man behöver för att lyckas inom idrotten. Samtliga spelare i P/F 8- P/F16 som är ombytta för seriematcher skall spela under matchen. Utanför regeln står reservmålvakten, grundtanken är dock densamma. Hopslagning av lag ska ske fr.o.m. 13 års ålder om inte särskilda skäl föreligger. När sker efter dialog med spelare och tränare. När hopslagning av lag sker så kommer man att anmäla antal lag efter storleken på trupperna. Bästa spelarna hamnar i första laget men alla spelare garanteras tränings- och speltid. I Lundacupen ska mixade lag från båda orterna förekomma. Förhoppningen är att hitta någon försäsongsturnering där man mixar lagen. Att mixa lagen är ett strävansmål. 6

7 Vid SM-, SkM-spel och jämförbara cuper så deltar föreningen med bästa laget. Inga spelare är under dessa turneringar garanterade speltid. Under Gothia cup och turneringar som bekostas av spelaren själv SKALL ALLA SPELA. Undantag från detta bör undvikas men kan göras om det tydligt meddelas och diskuteras med t.ex. föräldrar före anmälningstidens utgång Åldersklasser kan indelas i flera lag då gruppen är av den storleken att ett lag hämmar individernas utveckling. Upp till och med P13/F13-åldersklasserna skall jämn spelstyrka råda mellan de indelade lagen på orten. Ledarstaberna sköter uppdelningen av lagen där även den sociala aspekten vägs in. Under säsongens gång kan spelare komma att byta lag. I de åldersklasser där det finns lag i både Dalby och Sandby skall tränarna träffas kontinuerligt för att göra gemensamma utvecklings- och träningsplaner för lagen. Som riktlinje gäller att verksamheten skall bedrivas med samma kvalité på båda orterna. Innebandyskola pojkar/flickor (upp t.o.m. 7 år) En av de viktigaste verksamheterna. Här läggs grunden till föreningen. En bra start och barnen vill fortsätta Barn lär via lek. Träningen skall därav vara lekfull och innehålla olika former av motorisk utbildning. Spelarna skall under halva träningspasset träna sin teknik att hantera innebandybollen. Öva först tekniska moment i slowmotion, det är grunden för att lära sig något (Följa John). Använd gärna material i idrottshallen för att bygga upp olika teknikbanor (plintar, koner, mattor m.m.). Låt barnen improvisera och undvik kösystem. Använd inte för mycket övningar och tag gärna musik till hjälp. Träningar 1gång/vecka i liten sal. Gruppen uppdelad på två timmar på respektive ort. Ledarna på resp. ort skall ha tät kontakt och planera t.ex. gemensamma träffar och avslutningar. Ett viktigt uppdrag är här att finna presumtiva ledare bland föräldrarna för framtiden. Inget organiserat matchspel i denna ålder. Flickkommitté (F8-F16) Organisation och mål Se ungdomskommittén första stycket Säsongsplanering Se till att i så god tid som möjligt besätta ledarstaberna (tränare + lagledare, målsättning 4 st. eller fler). Lägga upp budget och planera säsongen för lagen samt informera. Uppstartande av nya lag Se till att under säsong ta kontakter, anordna möten, som krävs för att skapa en stark tränar- och ledarstab för kommande flickor 8. Ungdomsavslutning 7

8 Handha ungdomsavslutningen, i samarbete med yngre pojkkommittén, för P6/F6- P16/F16- med småplansspel under en hel helgdag i april. Alternerar årligen mellan de två orterna. Pris- och plakettutdelning och utdelning av utrustning till tränarna. Skånelagsspelare I dialog mellan kommittéansvarig, sportchefer och tränare komma fram till vilka som skall anmälas till Skånelagsuttagningar. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Pernilla Lindström, kommittéordförande. Yngre pojkkommitté (P8-P11) Organisation och mål Se ungdomskommittén första stycket Säsongsplanering Se F8-F16 Uppstartande av nya lag Se till att under säsong ta kontakter, anordna möten, som krävs för att skapa en stark tränar- och ledarstab för kommande pojkar 8. Ungdomsavslutning Se F 16-F8 För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Tina Ledje, kommittéordförande yngre pojkkommittén. Äldre pojkkommittén (P12-P16) Organisation och mål Samt Säsongsplanering Se F8-F16 Ungdomsavslutning Se F8-F16 För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Mats Andersson eller Tomas Cervin, kommittéordförande äldre pojkkommittén. Herrkommitté (IK SödraDal Herr, IBK SödraDal Herr, IBF SödraDal, Herrjuniorer) Herrkommittén består av sportchef, sekreterare, budgetansvarig och tränare för lagen. Herrkommittén utvecklar och förbättrar sin verksamhet i samklang med SödraDals övergripande mål. De ansvarar för att tränare och spelare erbjuds lämplig utbildning i samspråk med utbildningskommittén. Säsongsplanering Tillsätta ledarstab och spelartrupp i IK SödraDal Herr, IBK SödraDal Herr, IBF SödraDal och Herrjuniorer. I kommunikation med spelare, tränare och styrelse lägga 8

9 upp budgeten och säsongen kring herrlagen. Under säsongen sköta utvecklingssamtal med tränare och spelare, kontraktskrivning och eventuella övergångar. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Johnny Björnsson, Sportchef eller Magnus Svensson, v.ordf. Damkommitté (IK SödraDal Dam, IBK Södradal/Burlöv, Damjuniorer och Utvecklingslag) Damkommittén består av sportchef, sekreterare, budgetansvarig och tränare för lagen. Damkommittén utvecklar och förbättrar sin verksamhet i samklang med SödraDals övergripande mål. De ansvarar för att tränare och spelare erbjuds lämplig utbildning i samspråk med utbildningskommittén. Säsongsplanering Tillsätta ledarstab och spelartrupp i IK SödraDal Dam, IBK Södradal/Burlöv och Damjuniorer. I kommunikation med spelare, tränare och styrelse lägga upp budgeten och säsongen kring damlagen. Under säsongen sköta utvecklingssamtal med tränare och spelare, kontraktskrivning och eventuella övergångar. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Paul Davidsson, Sportchef eller Johnny Christensen, Sportchef Skånelagsspelare i pojk/herr- resp flick/dam-lag I dialog mellan sportchefer och tränare komma fram till vilka som anmälas till Skånelagsuttagningar. Marknadskommitté Marknadskommittén består av personer med följande roller: kommittéordförande, sekreterare, budgetansvarig och övriga ledamöter. Antalet personer som ingår i kommittén kan variera men ju fler desto bättre. Arbetar med SödraDals ansikte utåt. Sponsorer Ansvarar för att knyta sponsorer till föreningen. Ser till att sköta allt från kontraktskrivning till att övervaka inbetalningen. Följa och ansvara för att SödraDal uppfyller sponsoråtagandet. Skapa en god sponsorvård. Arrangera uppsättning och nedtagning av sargreklam (loggor). Arrangera publicering (namnloggor) på hemsidan. Info och avstämning med klubbens kassör Samarbete med styrelse och Arrangemangsgrupp Arrangemang av sponsormatcher. Inbjudan av sponsorer till dam och herrmatcher med lätt förtäring och möte med styrelsen och tränare av representationslagen. Arrangerar säsongsavslutning med sponsorerna. Ansvarar för beställningar och bokningar i samband med ovan. Nätverket Att genom träffar erbjuda samarbetspartners möjlighet att skapa nya kundrelationer Ansvarig: Christian Hägerström 9

10 Övriga intäktsaktiviteter Arrangera t.ex. Newbody försäljning och liknande. Grafisk profil Ta fram och underhålla en grafisk profil för föreningen avseende skrivpapper, kuvert och dylikt Kioskverksamhet Se till att inköp och redovisning av kioskverksamheten sker. Ansvarig: Lisa Nilsson Lotterier Arrangemang och redovisning av lotterier och dylikt Ansvarig: Niclas Gustafsson Matchskyltning Ansvarar för matchaffischering för herr- och damlagsmatcher både lokalt och i press. Ansvarig: Pernilla Åkesson För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Benny Sundberg, kommittéordförande marknadskommittén. Christian Hägerström, företagssamordnare eller styrelsen Administrationskommitté Kansli Under hösten 2010 kommer ett kansli att organiseras i Byahuset. Därifrån kommer SödraDal att skötas administrativt av personal. Kanslisten kommer även att varje vecka, efter överenskommelse, finns att tillgå i anslutning till Nyvångshallen. Där kan man sköta vissa administrativa ärenden. Sköter information och administrationen inom SödraDal. Ansvarig: Pernilla Åkesson, kanslist Hemsida Ansvara för SödraDals internetsida. Anordna intern utbildning för dem som skall nyttja hemsidan. Kontinuerligt se över hemsidan så att den följer SödraDals riktlinjer. Ansvarig: Markus Åkesson/ Mats Andersson Medlemstidningen Newsletter Informationsblad som beskriver verksamheten i SödraDal och kommer medlemmarna tillhanda. Ansvarig: Mats Andersson Material Ansvara för inköp av matchställ, sjukvårdsmaterial, bollar, västar m.m. Sköter även inventeringen av materialet. Ansvarig: Magnus Jönsson Medlemsregister/Licenser/Närvarokort/Bidrag Registrering och uppförande av ett medlemsregister. 10

11 Ansvarig: Pernilla Åkesson Registrera spelarna till Folksam/IDA. Ansvarig: Pernilla Åkesson IK SD, Lars-Gunnar Jönsson IBK SD, BjörnTapper IBF SD Ta in närvarokort och göra bidragsansökan. Ansvarig: Tina Ledje/ Pernilla Åkesson IdrottOnline Nyckel-/Kortansvarig Sköta administrationen av utdelningen av nycklar och kort. Ansvarig: Ingrid Jönsson Hallplanering Lägga träningsschema och matchplanering i kontakt med berörda. Boka in cuper och matchändringar. Ansvarar för kontakten med skola/kommun angående hallarna. Ansvarig: Anders Torstensson För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Lars-Gunnar Jönsson, ordförande. ÖVRIGA ARBETSUPPGIFTER ( icke kommittébundna uppgifter) Övriga arbetsuppgifter är större uppgifter som styrelsen ansvarar för tillsättningen av. Utbildning Ansvarar för utbildningen av spelare, ledare, domare och organisation. Utbildningsbehov Sköta anmälningar till tränarnas BLOCK- och BUL utbildningar. Administrera de årliga Föreningsdomarutbildninen 1 och BUL 1utbildningen inom föreningen. Vara informationskanal för övrig extern/intern utbildning. Hålla kontakt med SISU idrottsutbildarna, Skibf och andra utbildningsparter. Sköta ungdomsdomarutbildningen inom föreningen. Ungdomsdomartillsättning Se till att domaransvarig tillsätter domare till ungdomsmatcher och informerar om detta till SödraDal. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Anders Nåfält, utbildningsansvarig. Lundacupen Personer som i samarbete med LUGI IBK ser till att administrera turneringen Lundacupen. Inbjudan, inköp, matcharrangemang, kiosk, priser och budget. Ansvarig: Pernilla Åkesson Matcharrangemang Arrangemangsgrupp som har ett helhetsansvar för matcharrangemangen under IK SödraDals representationslagsmatcher. Ansvar även vid andra exceptionella arrangemang. Matcharrangemangen skall innehålla en musikansvarig, en speaker, 11

12 två sekretariatsansvariga, en domarvärd, sargvakter. Arrangemanget måste vara inövat och kan/bör utvecklas i det oändliga. Ansvarig: Magnus Berglund Lotta Mansfield Föräldralag Personer som ansvarar för information om innebandyträning för föräldrar. Ansvarig: Niklas Jönsson Kickoff/ Avslutning/Fest/Social samvaro Ansvara för bokning av allt som behövs. Vidare sköta anmälningsförfarande och ekonomi. Ansvarig: Gothia Cup Ansvara för anmälningsförfarandet, transport och logi samt representationen på Gothia Cup. Ansvarig. Lisa Eriksson Arrangemang för att sprida information om klubben. Organisera arrangemang där klubben syns, t.ex Skånemästerskapen, Skånsk Innebandyfest eller SM finalen Ansvarig: Olika projektledare Stipendier och bidrag Ansöka om stipendier och bidrag på initiativ av andra ledare. Ansvarig: Lars-Gunnar Jönsson och Benny Sundberg 12

13 FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT Bilaga 1 ALLMÄN FÖRENINGS POLICY Föreningens filosofi är att vi skall ge så många som möjligt tillfälle att spela innebandy, med en så hög kvalité som möjligt vad gäller spelarens sportsliga- och sociala utveckling. Tränarna skall förutom att vara föredömen i så stor utsträckning som möjligt vara kunniga, pedagogiska samt ha goda ledaregenskaper. Inom föreningen skall vi stävja alla tendenser till ojust spel och uppträdande. Fair play är mottot. (se speciellt dokument) Föreningen skall arbeta för att vara starka såväl på representationslagssidan (herrsenior och damsenior) som på barn-&ungdomssidan (pojk-, flick-, herrjunior-, damjuniorsidan). Föreningens lag ska etablera sig på den nivå som är realistisk sett ur föreningens organisatoriska och ekonomiska styrka samt personella resurser. Det stora eller lilla engagemang som finns bland föräldrar och spelare inom föreningen är användbart för att utveckla en allt mer omfattande verksamhet. Generellt sett bör vi se till att behålla de spelare, tränare samt andra aktiva vi fostrat i föreningen. Spelarrekrytering från annan förening skall ske om spelaren dels har de innebandymässiga kunskaper som eftersöks vid det aktuella tillfället, dels skall spelaren som person passa väl in i föreningen. Detsamma gäller all form av rekrytering till organisationen. (se speciellt dokument) I föreningens intresse ligger att involvera herr- och damlagsspelare i föreningens övriga verksamhet. SödraDal skall genomsyras av glädje och kamratskap där såväl stort som litet engagemang är användbart för att utveckla en allt mer omfattande verksamhet. 13

14 Bilaga 2 FÖRÄLDRAPOLICY Som förälder i SödraDal skall man veta: att du som förälder, likt våra spelare, skall uppträda som ett föredöme. att kraven från klubbens sida för att en enskild junior- ungdomspelare skall erbjudas spel är att du vid något enstaka tillfälle (beror på storleken på laget) skall vara chaufför och tvätta matchställ. Hänsyn tas till de som saknar bil. att du som förälder kan ge vår verksamhet en hjälpande hand med sarguppsättning, sekretariat, kioskverksamhet, grovstädning efter match m.m., samt med de önskemål som klubben framför. att du bör ta egna initiativ för att på ett positivt sätt stötta tränarna/lagledarna och vi får allt mer entusiastiska tränare/lagledare som på så sätt blir ännu större förebilder för ert/era barn. att du är införstådd med att tränarna följer SödraDals lagbeskrivningar. att du påtalar för oss om du tycker att vi gör fel och att vi under trevliga former, med konkreta förslag kan diskutera det påtalade. att styrelse och tränare precis som spelare och domare kan göra fel. Att vare sig ledare eller förälder skall klaga på domare eller motståndarlag. Synpunkter framförs på ett trevligt respektfullt sätt via lagkaptener. Trafikregler gällande SödraDal att alltid använda godkänt fordon. att alltid se till att alla som åker med använder bilbälte att alltid följa gällande trafikregler. att inte ta fler spelare i din bil än att alla har sin egen sittplats och tillgång till bilbälte. att inte låta någon övningsköra i samband med transporter för SödraDal. att förstå att det ej är föreningen, utan du som chaufför, som är ansvarig för passagerarna vid transporter till och från träningar, matcher och arrangemang. 14

15 Bilaga 3 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Jämställdhet innebär allmänt att eftersträva lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män. Vision: - att få en jämn fördelning mellan kvinnor och män på olika befattningar och nivåer, när det gäller antalet utövare och medlemmar. - att motverka sexuella trakasserier, - att tillvarata manliga och kvinnliga medlemmars intressen i föreningen. I SödraDal är ett aktivt och kontinuerligt arbete en viktig förutsättning för att åstadkomma jämställdhet. Ett led i detta arbete är att utforma, genomföra och kontinuerligt följa upp vår jämställdhetsplan. Det avgörande är att så många som möjligt engagerar sig, och engageras i jämställdhetsarbetet. Målsättningar och åtgärder: Mål I SödraDal verkar vi för en jämn könsfördelning på olika befattningar och nivåer samt i alla sammanhang, där så är möjligt. Åtgärd Under planens giltighetstid skall det underrepresenterade könet vara en faktor som tas i beaktande vid all nyrekrytering om kompetensen är likvärdig Mål I SödraDal verkar vi för att skapa goda förutsättningar att delta i verksamheten för såväl pojkar/män som flickor/kvinnor. Åtgärd: Att med stor gemensam kraft engagera flickor/kvinnor till idrottande i föreningen då dessa är underrepresenterade och tillvarata såväl kvinnliga som manliga intressen i verksamheten. Mål I SödraDal vill vi verka för att skapa en miljö där medlemmar inte utsätts för sexuella trakasserier Åtgärder Att uppmana medlemmar att rapportera alla tillfällen, där sexuella trakasserier eller sexism förekommer/förekommit till kommittéansvariga eller styrelsen. Mål Jämställdhetsplanen skall utvärderas varje år av styrelsen i samband med årsmötet Åtgärd För att medvetandegöra frågor om jämställdhet bland SödraDals medlemmar skall kommitté ansvariga, sportchefer och styrelsen kontinuerligt men minst en gång om året ta upp planen med sin grupp av medlemmar. Den skall årligen utvärderas genom diskussion. Efter diskussion med medlemmar och reflektion över vårt löpande arbete revideras planen med utgångspunkt från uppkomna synpunkter samt även utifrån årsmötets och styrelsens mål. 15

16 Bilaga 4 DROGPOLICY Förutom föreningens sportsliga mål har vi även som mål att vara en förening som påverkar våra barn och ungdomar på ett positivt sätt så att dessa individer växer upp och i framtiden blir goda, hälsosamma och välmående samhällsmedborgare. För att denna påverkan ska fungera och bli så positivt som möjligt krävs det av en ledare i SödraDal att man är en god förebild. Ett led i detta arbete, att vara goda vuxna förebilder, är denna policy om droger. Policyn ska vara ett levande dokument och ska revideras minst en gång per år och vid behov. Den ska finnas på vår hemsida och vara välkänd av alla så att den kan vara ett stöd att luta sig mot för såväl spelare, ledare som föräldrar. SödraDal vill genom detta dokument ta sitt samhällsansvar och tydliggöra var vi står i dessa frågor. Kommun, sponsorer, skola och andra samarbetspartners ska inte ha några tvivel om vad som gäller. Drogpolicyn görs även som en förebyggande åtgärd för att undvika eventuella framtida problem. Föreningens definition: SödraDals definition av droger är DANT: Dopingpreparat, Alkohol, Narkotika och Tobak, (snus). Med funktionärer i nedanstående avsnitt menas förtroendevalda, matchfunktionärer samt föräldrar som har ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet. D.v.s. detta gäller även föräldrar som är delaktiga i tranporter av barn och ungdomar i vår förening. Förtydligande: Endast medicinering med läkareintyg undantas från nolltoleransen gällande dopingpreparat. Det åligger aktiva spelare att känna till gällande dopingregler (RF s) samt att ta ansvar för användandet av eventuella kosttillskott och medicinering. Det åligger ledarna att känna till och informera sina spelare om svensk idrotts dopingregler (RF s) samt att hålla sig informerad om sina spelares eventuella användning av kosttillskott och medicinering. Åtgärdsplan Allmänt För samtliga narkotika- och dopingpreparat samt alkohol för person under 18 år, gäller nolltolerans och ev. livstidsavstängning. Spelare, ledare och funktionär över 18 år Gällande alkohol gäller nolltolerans i samband med all verksamhet, i föreningens färger. Det vill säga träning, match, läger, cuper och all annan representation för föreningen. Gällande tobak och snus för person under 18 år Vid första överträdelse ska det ske samtal med individen samt kontakt med dennes föräldrar. Föreningen skall i samförstånd med föräldrar försöka stoppa användandet. 16

17 För person över 18 år Föreningen skall försöka stoppa användandet genom upplysning om förebilders påverkan. Gällande tobak och snus önskar vi mesta möjliga återhållsamhet i samband med all verksamhet i föreningens regi. Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från tävling och/eller träningsverksamhet Ansvar Alla i föreningen har ansvar att rapportera till ledare, kommitté ansvarig om någon inte följer gällande policy. För spelare under 18 år är det kommitté ansvarig som ansvarar för samtalet med individen eller delegerar till lämplig person i styrelsen. För spelare över 18 år är sportchefen ansvarig för att ta samtal med individen i fråga eller delegera till styrelsen. Drogpolicyn ska vara en stående punkt på kommittémötena samt kommuniceras via ledarmöten, föräldramöten, spelarmöten, hemsidan samt vår medlemstidning Tornadon. 17

18 Bilaga 5 LIKABEHANDLINGSPLAN Vision SödraDal är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Detta innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar. Ingen utsätts för kränkande behandling eller diskriminering p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Alla visar respekt för varandra, alla känner sig trygga och tar avstånd från våld hot och/eller kränkande behandling. Mål Alla som engagerar sig inom SödraDal skall: Visa respekt för den enskilda individen och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper. Aktivt verka för att kränkningar aldrig skall förekomma. Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en reaktion från vuxna. Alla medlemmar ska känna sig delaktiga och veta att de har en viktig roll i föreningen. Föreningens definitioner Kränkande behandling definieras som grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders-och moralbegrepp om hur människor skall bemötas. Kränkning är det när den utsatte upplever sig kränkt. Mobbning är när en person vid upprepade tillfällen under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Diskriminering är kränkande behandling av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ansvar Ledare eller annan vuxen som närmast befinner sig i organisationen skall arbeta förebyggande och vidta åtgärder mot kränkningar. Förebyggande arbete På första föräldramötet på hösten informeras föräldrarna om policyn. Vi bär alla, barn-ledare-föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra. Alla är viktiga förebilder. Vi skapar en "vi-känsla" i gruppen där alla skall känna sig delaktiga. Allt arbete genomsyras av diskussioner och aktiviteter kring ledord som "professionalism, glädje, fair play och framtidstro", samt allas lika värde och rättigheter. Detta gör vi genom t.ex. teambuilding och diskussioner. 18

19 Som ledare/vuxen måste man vara vaksam och ta alla konflikter på allvar genom att föra en dialog kring det inträffade med berörda. Det är alla ledares skyldighet att vara mycket tydlig i markeringar när det gäller kränkande ord och handlingar. Vi skall alla reagera direkt, tydligt och hörbart. Det finns aldrig en sanning utan det finns flera och vi måste lyssna på varandra. Alla har rätt till sin egen upplevelse. Genom detta tänkesätt finner vi vägar till lösning och skapar positiva mönster. Åtgärder Vi i gruppen/laget diskuterar den aktuella situationen som uppstått samt kartlägger hur den har uppstått. Vi kontaktar kommittéansvarige och informerar styrelsen. Vi kontaktar föräldrarna (om det är barn) och gör upp gemensamma åtgärder. Uppföljningssamtal (så många som krävs) och utvärdering sker tillsammans med berörda. Vid behov kontaktas även styrelse för åtgärd. När barn utsätts för kränkning av vuxen ledare ansvarar styrelsen/ordförande för utredningen. Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från föreningens verksamhet. 19

20 DEFINITIONER Arbetsbeskrivning Detaljerad beskrivning av de arbetsuppgifter som finns i föreningen. Föreningens målsättningar Det föreningen vill arbeta med under de kommande verksamhetsåren. Föreningsidé Ett budskap som genomsyrar hela verksamheten i föreningen. Kommittéer Styrelsens underavdelningar med begränsad beslutsrätt. Lagbeskrivning En laganpassad policy, detaljerad information om varje lags verksamhet och målsättningar. Motto Citat att engagera sig kring. Policy Allmänt budskap om vad föreningen står för. Utöver vad som sägs i stadgar. Styrelse De av årsmötet valda ledamöterna svarar för föreningens organisation, förvaltning och att stadgarna följes. SödraDalanda Stämning eller tankesätt som genomsyrar hela föreningen Vision Det vi vill uppnå med vårt föreningsarbete. Årsmöte Föreningens beslutande organ. 20

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

DROGPOLICY HÖRBY FF. Rev

DROGPOLICY HÖRBY FF. Rev DROGPOLICY HÖRBY FF Rev 20160218 1 Hörby FF är en ideell idrottsförening med fotboll som huvudsysselsättning. Förutom föreningens sportsliga mål, att ge våra barn och ungdomar möjlighet att utvecklas efter

Läs mer

DROGPOLICY FÖR LAGANS GOLFKLUBB

DROGPOLICY FÖR LAGANS GOLFKLUBB Sida 1 FÖR LAGANS GOLFKLUBB Sida 2 INLEDNING Lagans Golfklubb är en idrottsförening med inriktning på golf. Klubben bildades 1966 och har sedan dess befunnit sig i ständig utveckling. Klubbens idrottsverksamhet

Läs mer

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB Drogpolicy för Båstad Golfklubb, Version 2013.1 1 INLEDNING Båstad Golfklubb är en idrottsförening med golf som sysselsättning och som bildades 1930. Klubbens idrottsverksamhet består

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Innehåll 1. Bakgrund 5 2. Syfte 6 3. Omfattning 7 4. Dopningspreparat och narkotika 8 Hantering av överträdelse i denna del 9 Ansvar 9 5. Alkohol 10 Hantering av överträdelse i

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning Policys IK Sisu IK Sisu välkomnar alla att vara med och delta i klubbens verksamhet oavsett ålder, kön, ursprung, läggning eller förmåga. Vår friidrottsklubb genomsyras av glädje och gemenskap som gör

Läs mer

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Krav på ledare Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Komma väl förberedd till träningar, matcher och andra arrangemang. Skriva kiosk-, sekretariats- och körlista Utveckla våra spelare

Läs mer

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER LIKABEHANDLINGSPLAN VINTERGATAN 2013 / 2014 BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER INTE ANDRA

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK)

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Ändamålet med föreningen: Skellefteå Ridklubb (SRK) är en ideell förening. SRK erbjuder kommunens invånare en ridklubb för alla. SRK tillhandahåller idrottsoch

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN Framtagen 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bäsna förskola BLÅKLOCKAN På Blåklockan ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Välkommen till IK Arvika fotboll!

Välkommen till IK Arvika fotboll! Välkommen till IK Arvika fotboll! Detta dokument skall ligga till grund för IK Arvika Fotbolls utbildningsfilosofi och är en del av vår klubbpolicy. Vårt mål är att alla ledare, spelare och föräldrar skall

Läs mer

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Fastställt av extra årsmötet måndagen den 30 september, 2013 Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Övergripande mål för fotbollsverksamheten i Genarps IF All verksamhet i Genarps IF

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat Den lilla klubben med det stora hjärtat Vi bildades 1964 och är den lilla klubben med det stora hjärtat. Vi är en ideell förening och vill erbjuda och motivera, alla som vill vara med, att utvecklas och

Läs mer

Agenda. Välkomna Presentation av styrelsen Information ifrån Kansliet. Information från styrelsen angående den sportsliga verksamheten.

Agenda. Välkomna Presentation av styrelsen Information ifrån Kansliet. Information från styrelsen angående den sportsliga verksamheten. Agenda Välkomna Presentation av styrelsen Information ifrån Kansliet Medlemsregister ( Sportadmin ) Närvarokort ( APN ) Matchtröjor Bötesbelopp ( Spelare/ledare ) Utbildning Träningstider Nomineringar

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 15/16. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Alfabo och Kvarnliden

Likabehandlingsplan läsåret 15/16. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Alfabo och Kvarnliden Datum 2016-05-18 Sida 1/9 Likabehandlingsplan läsåret 15/16 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling Alfabo och Kvarnliden Förskola Anne Hall Till förvaltningen

Läs mer

Förskolan Barnens värld 2012/2013

Förskolan Barnens värld 2012/2013 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Förskolan Barnens värld 2012/2013 Inledning Vår förskola ska vara en plats för glädje, lek och utveckling. Vi ska ge varje barn de bästa möjligheterna

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

ALKOHOL-& DROGPOLICY IF LÖDDE

ALKOHOL-& DROGPOLICY IF LÖDDE ALKOHOL-& DROGPOLICY IF LÖDDE Löddeköpinge 2011-09-12 Styrelsen ------------------------------------------------- Peter Joelsson, Ordförande IF Lödde 1 Innehåll 1. Bakgrund... Error! Bookmark not defined.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-09-23 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogisk Omsorg Östhammars kommun 2016-17 För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Läs mer

DROGPOLICY VERSION 1:2011

DROGPOLICY VERSION 1:2011 DROGPOLICY VERSION 1:2011 INLEDNING Önneköps IF är en ideell idrottsförening bestående av två sektioner, fotboll och innebandy. Föreningens mål är att skapa en meningsfull fritidssysselsättning för våra

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 1(7) UDDEVALLA BLUE ROCKS Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 2014-03-27 2(7) VÅRA STADGAR SÄGER BLUE ROCKS ÖVERGRIPANDE MÅL Vårt mål är att ge alla barn och ungdomar chansen till att möta och utöva världens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan NORRGÅRDENS FÖRSKOLA upprättad Januari 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Sunnanängs förskola Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Sunnanängs långsiktiga mål... 3 3. Definitioner och begrepp... 3 4. Grunduppgifter...

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tuppens förskola

Likabehandlingsplan för Tuppens förskola Likabehandlingsplan för Tuppens förskola Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro och ett

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Knivsta IK-P04 säsongen 2015. Syftet med

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

Utdrag ur FN:s barnkonvention

Utdrag ur FN:s barnkonvention Inledning Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn har rätt att bli respekterad som den person den är och

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Planen upprättad 2016-11-01 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling på. Brunflo Syds förskolor. Marieby, Storviken, Backen, Dungen Tandsbyn Trollåsen

LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling på. Brunflo Syds förskolor. Marieby, Storviken, Backen, Dungen Tandsbyn Trollåsen Brunflo ht 2015 omarbetad och reviderad LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling på Brunflo Syds förskolor Marieby, Storviken, Backen, Dungen Tandsbyn Trollåsen En trygg förskola för alla

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Soltunets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan 2016/2017

Soltunets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan 2016/2017 Soltunets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan 2016/2017 Förskolans vision Alla barn ska bemötas med lika värde. Vår förskola ska präglas av respekt för människors

Läs mer

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap Välkommen till Söderköpings IBK säsongen 2014-2015 Vi i styrelsen ser nu fram emot en ny säsong, föreningens 22:e

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara Solglimtens Likabehandlingsplan En plan mot kränkande behandling Våga vara Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägenshårda mark att slå ut i blom. Våga vara den du är och våga visa vad

Läs mer

Vildmarkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vildmarkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vildmarkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen. Vildmarkens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Christel Torstensson

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer