SödraDal Andan 2010/2011. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SödraDal Andan 2010/2011. Version 20110110"

Transkript

1 SödraDal Andan 2010/2011 Version

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Föreningsidé... 3 Vision... 3 Föreningens målsättningar... 3 Detta är SödraDal... 4 SödraDals organisation... 5 Årsmöte... 5 Styrelse... 5 Tävlingsverksamhet... 5 Verksamheten... 6 Ungdomsverksamheten... 6 Innebandyskolan... 7 Flick... 7 Äldre pojk... 8 Yngre pojk... 8 Herr + HJ Dam + DJ Marknad... 9 Administration Övriga arbetsuppgifter Policy bilagor 1. Allmän föreningspolicy Föräldrapolicy Jämställdhetsplan Drog policy Likabehandlingsplan Definitioner

3 INLEDNING Verksamheten SödraDal består av de 3 föreningarna IK (Idrottsklubben) SödraDal, IBK (Innebandyklubben) SödraDal och IBF (Innebandyföreningen) SödraDal vars inbördes förhållanden och den egna föreningen regleras i respektive stadgar. I detta häfte presenterar SödraDal sin verksamhet, organisation och synsätt på framtiden. Tanken är att dokumentet ska vara levande och ses över efter årsmöte eller regelbundet vid behov så att det förblir aktuellt. Materialet ska öka kännedomen om SödraDal både för utomstående och för deltagare i vår egen innebandyfamilj. FÖRENINGSIDÉ Utöver vad som sägs i stadgarna är SödraDals föreningsidé: Att genom innebandy växa som människa. VISION SödraDals vision är: att med kvalité ha en stor, stark och lärande organisation under ständig utveckling. Visionen utvärderas inför varje nytt verksamhetsår. FÖRENINGENS MÅLSÄTTNINGAR Utöver de grundläggande riktlinjer som återges i stadgarna är SödraDals målsättningar: att vara en stor förening med såväl bredd som kvalité och elit. att ha ett stort samarbete med skolan. att ha representationslag spelandes på riksnivå. att ha en stark ekonomi. att hela tiden arbeta för att ha en stark klubbkänsla och en identitet av fair play. För närmare information kontakta styrelsen. 3

4 DETTA ÄR SÖDRADAL - en positiv känsla som ungdomar, föräldrar, representationslagsspelare, styrelse, organisation, sponsorer, publik och media skall sammankoppla med SödraDal. Alla i SödraDal måste arbeta för att andan förstärks och bibehålls. Vårt stora ansvar är att ge barn och ungdomar positiva erfarenheter som stärker dem i sitt fortsatta liv med eller utan innebandy. Ge alla möjligheter samt stå upp för att sunda normer och regler efterlevs. Ledarskapet som möter våra barn och ungdomar är centralt för att ge dem den trygghet och goda självbild som krävs för att må bra. Som klubb skall kontinuerlig utbildning ge ledarna den rätta vägledningen och inspirationen att vidarebefordra medmänskliga värderingar. Framtidstro Fairplay Glädje Professionalism Varje klubbrepresentant måste se det som en självklarhet att agera föredömligt i forum som kopplas till SödraDal, man bör ha i åtanke att detta sträcker sig även utanför vår verksamhet. Matchsituationen är den scen där våra intressenter mest noggrant följer vårt agerande och vi måste vara väl medvetna om betydelsen av hur vi synas i detta avgörande sammanhang. Sann sportsmannaanda skall vara det enda intryck som lämnar arenor där vi framträtt. Viljan att se framåt och arbeta långsiktigt måste vara starkare än att vi skall låta oss nedslås av förluster och misslyckanden. Varje steg är rätt analyserat en lärdom på vägen till utveckling. Skrattet är vid rätt tillfälle befriande och något som skapar, ifall det gagnar alla inblandade, det ultimata klimatet för utveckling. 4

5 SÖDRADALS ORGANISATION ÅRSMÖTE RF s normalstadgar ligger till grund för föreningarnas stadgar. De tre föreningarna håller årsmöte i juni till augusti månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. STYRELSE Styrelsens främsta uppgifter är, utöver vad som står i stadgarna: att stå för kontinuitet och utveckling. att stå för riktlinjer, budget, uppföljning av verksamhet och ekonomi. att representera SödraDal vid olika officiella sammanhang. Styrelsen fungerar som ett beslutande organ och fördelar ansvar mellan styrelse och kommittéer. TÄVLINGSVERKSAMHET IK SödraDal IBK SödraDal IBF SödraDal Tröjfärg svart Tröjfärg svart Tröjfärg svart Spel och träning i Spel och träning i Spel och träning i i Lund, Sandby i Burlöv, Sandby i Lund, Sandby och Dalby och Dalby och Dalby Säsongen Säsongen Säsongen har föreningen har föreningen har föreningen följande verksamhet följande verksamhet följande verksamhet herrar div 1 herrar div 3 herrar div 4 damer div 1 F15 herrjuniorer F14 P16 F11 P14 F9 P13 P12 Tillsammans med P11 Burlöv har P10 föreningen P9 damer div 3 P8 utvecklingslag Innebandyskolan damjuniorer P/F 7-5 år 5

6 VERKSAMHETEN Det finns en mängd olika arbetsuppgifter i SödraDals organisation. Se kortpresentation nedan och längre version i bilaga. Arbetsbeskrivningarna ses över inför varje nytt verksamhetsår. Ungdomskommittén Ungdomskommittén består av 3 mindre grupper där Mats Andersson är huvudansvarig. I kommittéerna ingår ordförande, sekreterare, budgetansvarig och tränare för lagen. Varje kommittén utvecklar och förbättrar sin verksamhet i samklang med SödraDals övergripande mål. De ansvarar för att tränare och spelare erbjuds lämplig utbildning i samspråk med utbildningskommittén. SödraDal följer RF s riktlinjer i Idrotten vill från 2009 med idrott/ lek t.o.m. 12 år. Idrottandet skall utveckla fysiska grundfärdigheter. Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. Detta innebär ingen toppning och alla spelar lika mycket. Fr.o.m. 13 års ålder ska SödraDal erbjuda ungdomarna både bredd och satsning. SödraDals tränare/ledare ska informera både spelare och föräldrar om sin verksamhet. Barnen/Ungdomarna bör träna och spela i sin egen åldersgrupp from 8 år. Genom att låta spontanitet genomsyra spelet utvecklas barnen bäst som spelare. Regler och arbete med gruppdynamiken skapar trygghet. Att vara nybörjare är en del av idrotten och alla nybörjare skall få en god chans att utvecklas. Att vara lagkapten är något som man bör skifta från match till match. Föreningen skall förespråka att man kombinerar innebandyn med andra sporter då detta ger den allsidiga idrottsliga bakgrund man behöver för att lyckas inom idrotten. Samtliga spelare i P/F 8- P/F16 som är ombytta för seriematcher skall spela under matchen. Utanför regeln står reservmålvakten, grundtanken är dock densamma. Hopslagning av lag ska ske fr.o.m. 13 års ålder om inte särskilda skäl föreligger. När sker efter dialog med spelare och tränare. När hopslagning av lag sker så kommer man att anmäla antal lag efter storleken på trupperna. Bästa spelarna hamnar i första laget men alla spelare garanteras tränings- och speltid. I Lundacupen ska mixade lag från båda orterna förekomma. Förhoppningen är att hitta någon försäsongsturnering där man mixar lagen. Att mixa lagen är ett strävansmål. 6

7 Vid SM-, SkM-spel och jämförbara cuper så deltar föreningen med bästa laget. Inga spelare är under dessa turneringar garanterade speltid. Under Gothia cup och turneringar som bekostas av spelaren själv SKALL ALLA SPELA. Undantag från detta bör undvikas men kan göras om det tydligt meddelas och diskuteras med t.ex. föräldrar före anmälningstidens utgång Åldersklasser kan indelas i flera lag då gruppen är av den storleken att ett lag hämmar individernas utveckling. Upp till och med P13/F13-åldersklasserna skall jämn spelstyrka råda mellan de indelade lagen på orten. Ledarstaberna sköter uppdelningen av lagen där även den sociala aspekten vägs in. Under säsongens gång kan spelare komma att byta lag. I de åldersklasser där det finns lag i både Dalby och Sandby skall tränarna träffas kontinuerligt för att göra gemensamma utvecklings- och träningsplaner för lagen. Som riktlinje gäller att verksamheten skall bedrivas med samma kvalité på båda orterna. Innebandyskola pojkar/flickor (upp t.o.m. 7 år) En av de viktigaste verksamheterna. Här läggs grunden till föreningen. En bra start och barnen vill fortsätta Barn lär via lek. Träningen skall därav vara lekfull och innehålla olika former av motorisk utbildning. Spelarna skall under halva träningspasset träna sin teknik att hantera innebandybollen. Öva först tekniska moment i slowmotion, det är grunden för att lära sig något (Följa John). Använd gärna material i idrottshallen för att bygga upp olika teknikbanor (plintar, koner, mattor m.m.). Låt barnen improvisera och undvik kösystem. Använd inte för mycket övningar och tag gärna musik till hjälp. Träningar 1gång/vecka i liten sal. Gruppen uppdelad på två timmar på respektive ort. Ledarna på resp. ort skall ha tät kontakt och planera t.ex. gemensamma träffar och avslutningar. Ett viktigt uppdrag är här att finna presumtiva ledare bland föräldrarna för framtiden. Inget organiserat matchspel i denna ålder. Flickkommitté (F8-F16) Organisation och mål Se ungdomskommittén första stycket Säsongsplanering Se till att i så god tid som möjligt besätta ledarstaberna (tränare + lagledare, målsättning 4 st. eller fler). Lägga upp budget och planera säsongen för lagen samt informera. Uppstartande av nya lag Se till att under säsong ta kontakter, anordna möten, som krävs för att skapa en stark tränar- och ledarstab för kommande flickor 8. Ungdomsavslutning 7

8 Handha ungdomsavslutningen, i samarbete med yngre pojkkommittén, för P6/F6- P16/F16- med småplansspel under en hel helgdag i april. Alternerar årligen mellan de två orterna. Pris- och plakettutdelning och utdelning av utrustning till tränarna. Skånelagsspelare I dialog mellan kommittéansvarig, sportchefer och tränare komma fram till vilka som skall anmälas till Skånelagsuttagningar. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Pernilla Lindström, kommittéordförande. Yngre pojkkommitté (P8-P11) Organisation och mål Se ungdomskommittén första stycket Säsongsplanering Se F8-F16 Uppstartande av nya lag Se till att under säsong ta kontakter, anordna möten, som krävs för att skapa en stark tränar- och ledarstab för kommande pojkar 8. Ungdomsavslutning Se F 16-F8 För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Tina Ledje, kommittéordförande yngre pojkkommittén. Äldre pojkkommittén (P12-P16) Organisation och mål Samt Säsongsplanering Se F8-F16 Ungdomsavslutning Se F8-F16 För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Mats Andersson eller Tomas Cervin, kommittéordförande äldre pojkkommittén. Herrkommitté (IK SödraDal Herr, IBK SödraDal Herr, IBF SödraDal, Herrjuniorer) Herrkommittén består av sportchef, sekreterare, budgetansvarig och tränare för lagen. Herrkommittén utvecklar och förbättrar sin verksamhet i samklang med SödraDals övergripande mål. De ansvarar för att tränare och spelare erbjuds lämplig utbildning i samspråk med utbildningskommittén. Säsongsplanering Tillsätta ledarstab och spelartrupp i IK SödraDal Herr, IBK SödraDal Herr, IBF SödraDal och Herrjuniorer. I kommunikation med spelare, tränare och styrelse lägga 8

9 upp budgeten och säsongen kring herrlagen. Under säsongen sköta utvecklingssamtal med tränare och spelare, kontraktskrivning och eventuella övergångar. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Johnny Björnsson, Sportchef eller Magnus Svensson, v.ordf. Damkommitté (IK SödraDal Dam, IBK Södradal/Burlöv, Damjuniorer och Utvecklingslag) Damkommittén består av sportchef, sekreterare, budgetansvarig och tränare för lagen. Damkommittén utvecklar och förbättrar sin verksamhet i samklang med SödraDals övergripande mål. De ansvarar för att tränare och spelare erbjuds lämplig utbildning i samspråk med utbildningskommittén. Säsongsplanering Tillsätta ledarstab och spelartrupp i IK SödraDal Dam, IBK Södradal/Burlöv och Damjuniorer. I kommunikation med spelare, tränare och styrelse lägga upp budgeten och säsongen kring damlagen. Under säsongen sköta utvecklingssamtal med tränare och spelare, kontraktskrivning och eventuella övergångar. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Paul Davidsson, Sportchef eller Johnny Christensen, Sportchef Skånelagsspelare i pojk/herr- resp flick/dam-lag I dialog mellan sportchefer och tränare komma fram till vilka som anmälas till Skånelagsuttagningar. Marknadskommitté Marknadskommittén består av personer med följande roller: kommittéordförande, sekreterare, budgetansvarig och övriga ledamöter. Antalet personer som ingår i kommittén kan variera men ju fler desto bättre. Arbetar med SödraDals ansikte utåt. Sponsorer Ansvarar för att knyta sponsorer till föreningen. Ser till att sköta allt från kontraktskrivning till att övervaka inbetalningen. Följa och ansvara för att SödraDal uppfyller sponsoråtagandet. Skapa en god sponsorvård. Arrangera uppsättning och nedtagning av sargreklam (loggor). Arrangera publicering (namnloggor) på hemsidan. Info och avstämning med klubbens kassör Samarbete med styrelse och Arrangemangsgrupp Arrangemang av sponsormatcher. Inbjudan av sponsorer till dam och herrmatcher med lätt förtäring och möte med styrelsen och tränare av representationslagen. Arrangerar säsongsavslutning med sponsorerna. Ansvarar för beställningar och bokningar i samband med ovan. Nätverket Att genom träffar erbjuda samarbetspartners möjlighet att skapa nya kundrelationer Ansvarig: Christian Hägerström 9

10 Övriga intäktsaktiviteter Arrangera t.ex. Newbody försäljning och liknande. Grafisk profil Ta fram och underhålla en grafisk profil för föreningen avseende skrivpapper, kuvert och dylikt Kioskverksamhet Se till att inköp och redovisning av kioskverksamheten sker. Ansvarig: Lisa Nilsson Lotterier Arrangemang och redovisning av lotterier och dylikt Ansvarig: Niclas Gustafsson Matchskyltning Ansvarar för matchaffischering för herr- och damlagsmatcher både lokalt och i press. Ansvarig: Pernilla Åkesson För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Benny Sundberg, kommittéordförande marknadskommittén. Christian Hägerström, företagssamordnare eller styrelsen Administrationskommitté Kansli Under hösten 2010 kommer ett kansli att organiseras i Byahuset. Därifrån kommer SödraDal att skötas administrativt av personal. Kanslisten kommer även att varje vecka, efter överenskommelse, finns att tillgå i anslutning till Nyvångshallen. Där kan man sköta vissa administrativa ärenden. Sköter information och administrationen inom SödraDal. Ansvarig: Pernilla Åkesson, kanslist Hemsida Ansvara för SödraDals internetsida. Anordna intern utbildning för dem som skall nyttja hemsidan. Kontinuerligt se över hemsidan så att den följer SödraDals riktlinjer. Ansvarig: Markus Åkesson/ Mats Andersson Medlemstidningen Newsletter Informationsblad som beskriver verksamheten i SödraDal och kommer medlemmarna tillhanda. Ansvarig: Mats Andersson Material Ansvara för inköp av matchställ, sjukvårdsmaterial, bollar, västar m.m. Sköter även inventeringen av materialet. Ansvarig: Magnus Jönsson Medlemsregister/Licenser/Närvarokort/Bidrag Registrering och uppförande av ett medlemsregister. 10

11 Ansvarig: Pernilla Åkesson Registrera spelarna till Folksam/IDA. Ansvarig: Pernilla Åkesson IK SD, Lars-Gunnar Jönsson IBK SD, BjörnTapper IBF SD Ta in närvarokort och göra bidragsansökan. Ansvarig: Tina Ledje/ Pernilla Åkesson IdrottOnline Nyckel-/Kortansvarig Sköta administrationen av utdelningen av nycklar och kort. Ansvarig: Ingrid Jönsson Hallplanering Lägga träningsschema och matchplanering i kontakt med berörda. Boka in cuper och matchändringar. Ansvarar för kontakten med skola/kommun angående hallarna. Ansvarig: Anders Torstensson För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Lars-Gunnar Jönsson, ordförande. ÖVRIGA ARBETSUPPGIFTER ( icke kommittébundna uppgifter) Övriga arbetsuppgifter är större uppgifter som styrelsen ansvarar för tillsättningen av. Utbildning Ansvarar för utbildningen av spelare, ledare, domare och organisation. Utbildningsbehov Sköta anmälningar till tränarnas BLOCK- och BUL utbildningar. Administrera de årliga Föreningsdomarutbildninen 1 och BUL 1utbildningen inom föreningen. Vara informationskanal för övrig extern/intern utbildning. Hålla kontakt med SISU idrottsutbildarna, Skibf och andra utbildningsparter. Sköta ungdomsdomarutbildningen inom föreningen. Ungdomsdomartillsättning Se till att domaransvarig tillsätter domare till ungdomsmatcher och informerar om detta till SödraDal. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Anders Nåfält, utbildningsansvarig. Lundacupen Personer som i samarbete med LUGI IBK ser till att administrera turneringen Lundacupen. Inbjudan, inköp, matcharrangemang, kiosk, priser och budget. Ansvarig: Pernilla Åkesson Matcharrangemang Arrangemangsgrupp som har ett helhetsansvar för matcharrangemangen under IK SödraDals representationslagsmatcher. Ansvar även vid andra exceptionella arrangemang. Matcharrangemangen skall innehålla en musikansvarig, en speaker, 11

12 två sekretariatsansvariga, en domarvärd, sargvakter. Arrangemanget måste vara inövat och kan/bör utvecklas i det oändliga. Ansvarig: Magnus Berglund Lotta Mansfield Föräldralag Personer som ansvarar för information om innebandyträning för föräldrar. Ansvarig: Niklas Jönsson Kickoff/ Avslutning/Fest/Social samvaro Ansvara för bokning av allt som behövs. Vidare sköta anmälningsförfarande och ekonomi. Ansvarig: Gothia Cup Ansvara för anmälningsförfarandet, transport och logi samt representationen på Gothia Cup. Ansvarig. Lisa Eriksson Arrangemang för att sprida information om klubben. Organisera arrangemang där klubben syns, t.ex Skånemästerskapen, Skånsk Innebandyfest eller SM finalen Ansvarig: Olika projektledare Stipendier och bidrag Ansöka om stipendier och bidrag på initiativ av andra ledare. Ansvarig: Lars-Gunnar Jönsson och Benny Sundberg 12

13 FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT Bilaga 1 ALLMÄN FÖRENINGS POLICY Föreningens filosofi är att vi skall ge så många som möjligt tillfälle att spela innebandy, med en så hög kvalité som möjligt vad gäller spelarens sportsliga- och sociala utveckling. Tränarna skall förutom att vara föredömen i så stor utsträckning som möjligt vara kunniga, pedagogiska samt ha goda ledaregenskaper. Inom föreningen skall vi stävja alla tendenser till ojust spel och uppträdande. Fair play är mottot. (se speciellt dokument) Föreningen skall arbeta för att vara starka såväl på representationslagssidan (herrsenior och damsenior) som på barn-&ungdomssidan (pojk-, flick-, herrjunior-, damjuniorsidan). Föreningens lag ska etablera sig på den nivå som är realistisk sett ur föreningens organisatoriska och ekonomiska styrka samt personella resurser. Det stora eller lilla engagemang som finns bland föräldrar och spelare inom föreningen är användbart för att utveckla en allt mer omfattande verksamhet. Generellt sett bör vi se till att behålla de spelare, tränare samt andra aktiva vi fostrat i föreningen. Spelarrekrytering från annan förening skall ske om spelaren dels har de innebandymässiga kunskaper som eftersöks vid det aktuella tillfället, dels skall spelaren som person passa väl in i föreningen. Detsamma gäller all form av rekrytering till organisationen. (se speciellt dokument) I föreningens intresse ligger att involvera herr- och damlagsspelare i föreningens övriga verksamhet. SödraDal skall genomsyras av glädje och kamratskap där såväl stort som litet engagemang är användbart för att utveckla en allt mer omfattande verksamhet. 13

14 Bilaga 2 FÖRÄLDRAPOLICY Som förälder i SödraDal skall man veta: att du som förälder, likt våra spelare, skall uppträda som ett föredöme. att kraven från klubbens sida för att en enskild junior- ungdomspelare skall erbjudas spel är att du vid något enstaka tillfälle (beror på storleken på laget) skall vara chaufför och tvätta matchställ. Hänsyn tas till de som saknar bil. att du som förälder kan ge vår verksamhet en hjälpande hand med sarguppsättning, sekretariat, kioskverksamhet, grovstädning efter match m.m., samt med de önskemål som klubben framför. att du bör ta egna initiativ för att på ett positivt sätt stötta tränarna/lagledarna och vi får allt mer entusiastiska tränare/lagledare som på så sätt blir ännu större förebilder för ert/era barn. att du är införstådd med att tränarna följer SödraDals lagbeskrivningar. att du påtalar för oss om du tycker att vi gör fel och att vi under trevliga former, med konkreta förslag kan diskutera det påtalade. att styrelse och tränare precis som spelare och domare kan göra fel. Att vare sig ledare eller förälder skall klaga på domare eller motståndarlag. Synpunkter framförs på ett trevligt respektfullt sätt via lagkaptener. Trafikregler gällande SödraDal att alltid använda godkänt fordon. att alltid se till att alla som åker med använder bilbälte att alltid följa gällande trafikregler. att inte ta fler spelare i din bil än att alla har sin egen sittplats och tillgång till bilbälte. att inte låta någon övningsköra i samband med transporter för SödraDal. att förstå att det ej är föreningen, utan du som chaufför, som är ansvarig för passagerarna vid transporter till och från träningar, matcher och arrangemang. 14

15 Bilaga 3 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Jämställdhet innebär allmänt att eftersträva lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män. Vision: - att få en jämn fördelning mellan kvinnor och män på olika befattningar och nivåer, när det gäller antalet utövare och medlemmar. - att motverka sexuella trakasserier, - att tillvarata manliga och kvinnliga medlemmars intressen i föreningen. I SödraDal är ett aktivt och kontinuerligt arbete en viktig förutsättning för att åstadkomma jämställdhet. Ett led i detta arbete är att utforma, genomföra och kontinuerligt följa upp vår jämställdhetsplan. Det avgörande är att så många som möjligt engagerar sig, och engageras i jämställdhetsarbetet. Målsättningar och åtgärder: Mål I SödraDal verkar vi för en jämn könsfördelning på olika befattningar och nivåer samt i alla sammanhang, där så är möjligt. Åtgärd Under planens giltighetstid skall det underrepresenterade könet vara en faktor som tas i beaktande vid all nyrekrytering om kompetensen är likvärdig Mål I SödraDal verkar vi för att skapa goda förutsättningar att delta i verksamheten för såväl pojkar/män som flickor/kvinnor. Åtgärd: Att med stor gemensam kraft engagera flickor/kvinnor till idrottande i föreningen då dessa är underrepresenterade och tillvarata såväl kvinnliga som manliga intressen i verksamheten. Mål I SödraDal vill vi verka för att skapa en miljö där medlemmar inte utsätts för sexuella trakasserier Åtgärder Att uppmana medlemmar att rapportera alla tillfällen, där sexuella trakasserier eller sexism förekommer/förekommit till kommittéansvariga eller styrelsen. Mål Jämställdhetsplanen skall utvärderas varje år av styrelsen i samband med årsmötet Åtgärd För att medvetandegöra frågor om jämställdhet bland SödraDals medlemmar skall kommitté ansvariga, sportchefer och styrelsen kontinuerligt men minst en gång om året ta upp planen med sin grupp av medlemmar. Den skall årligen utvärderas genom diskussion. Efter diskussion med medlemmar och reflektion över vårt löpande arbete revideras planen med utgångspunkt från uppkomna synpunkter samt även utifrån årsmötets och styrelsens mål. 15

16 Bilaga 4 DROGPOLICY Förutom föreningens sportsliga mål har vi även som mål att vara en förening som påverkar våra barn och ungdomar på ett positivt sätt så att dessa individer växer upp och i framtiden blir goda, hälsosamma och välmående samhällsmedborgare. För att denna påverkan ska fungera och bli så positivt som möjligt krävs det av en ledare i SödraDal att man är en god förebild. Ett led i detta arbete, att vara goda vuxna förebilder, är denna policy om droger. Policyn ska vara ett levande dokument och ska revideras minst en gång per år och vid behov. Den ska finnas på vår hemsida och vara välkänd av alla så att den kan vara ett stöd att luta sig mot för såväl spelare, ledare som föräldrar. SödraDal vill genom detta dokument ta sitt samhällsansvar och tydliggöra var vi står i dessa frågor. Kommun, sponsorer, skola och andra samarbetspartners ska inte ha några tvivel om vad som gäller. Drogpolicyn görs även som en förebyggande åtgärd för att undvika eventuella framtida problem. Föreningens definition: SödraDals definition av droger är DANT: Dopingpreparat, Alkohol, Narkotika och Tobak, (snus). Med funktionärer i nedanstående avsnitt menas förtroendevalda, matchfunktionärer samt föräldrar som har ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet. D.v.s. detta gäller även föräldrar som är delaktiga i tranporter av barn och ungdomar i vår förening. Förtydligande: Endast medicinering med läkareintyg undantas från nolltoleransen gällande dopingpreparat. Det åligger aktiva spelare att känna till gällande dopingregler (RF s) samt att ta ansvar för användandet av eventuella kosttillskott och medicinering. Det åligger ledarna att känna till och informera sina spelare om svensk idrotts dopingregler (RF s) samt att hålla sig informerad om sina spelares eventuella användning av kosttillskott och medicinering. Åtgärdsplan Allmänt För samtliga narkotika- och dopingpreparat samt alkohol för person under 18 år, gäller nolltolerans och ev. livstidsavstängning. Spelare, ledare och funktionär över 18 år Gällande alkohol gäller nolltolerans i samband med all verksamhet, i föreningens färger. Det vill säga träning, match, läger, cuper och all annan representation för föreningen. Gällande tobak och snus för person under 18 år Vid första överträdelse ska det ske samtal med individen samt kontakt med dennes föräldrar. Föreningen skall i samförstånd med föräldrar försöka stoppa användandet. 16

17 För person över 18 år Föreningen skall försöka stoppa användandet genom upplysning om förebilders påverkan. Gällande tobak och snus önskar vi mesta möjliga återhållsamhet i samband med all verksamhet i föreningens regi. Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från tävling och/eller träningsverksamhet Ansvar Alla i föreningen har ansvar att rapportera till ledare, kommitté ansvarig om någon inte följer gällande policy. För spelare under 18 år är det kommitté ansvarig som ansvarar för samtalet med individen eller delegerar till lämplig person i styrelsen. För spelare över 18 år är sportchefen ansvarig för att ta samtal med individen i fråga eller delegera till styrelsen. Drogpolicyn ska vara en stående punkt på kommittémötena samt kommuniceras via ledarmöten, föräldramöten, spelarmöten, hemsidan samt vår medlemstidning Tornadon. 17

18 Bilaga 5 LIKABEHANDLINGSPLAN Vision SödraDal är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Detta innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar. Ingen utsätts för kränkande behandling eller diskriminering p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Alla visar respekt för varandra, alla känner sig trygga och tar avstånd från våld hot och/eller kränkande behandling. Mål Alla som engagerar sig inom SödraDal skall: Visa respekt för den enskilda individen och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper. Aktivt verka för att kränkningar aldrig skall förekomma. Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en reaktion från vuxna. Alla medlemmar ska känna sig delaktiga och veta att de har en viktig roll i föreningen. Föreningens definitioner Kränkande behandling definieras som grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders-och moralbegrepp om hur människor skall bemötas. Kränkning är det när den utsatte upplever sig kränkt. Mobbning är när en person vid upprepade tillfällen under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Diskriminering är kränkande behandling av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ansvar Ledare eller annan vuxen som närmast befinner sig i organisationen skall arbeta förebyggande och vidta åtgärder mot kränkningar. Förebyggande arbete På första föräldramötet på hösten informeras föräldrarna om policyn. Vi bär alla, barn-ledare-föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra. Alla är viktiga förebilder. Vi skapar en "vi-känsla" i gruppen där alla skall känna sig delaktiga. Allt arbete genomsyras av diskussioner och aktiviteter kring ledord som "professionalism, glädje, fair play och framtidstro", samt allas lika värde och rättigheter. Detta gör vi genom t.ex. teambuilding och diskussioner. 18

19 Som ledare/vuxen måste man vara vaksam och ta alla konflikter på allvar genom att föra en dialog kring det inträffade med berörda. Det är alla ledares skyldighet att vara mycket tydlig i markeringar när det gäller kränkande ord och handlingar. Vi skall alla reagera direkt, tydligt och hörbart. Det finns aldrig en sanning utan det finns flera och vi måste lyssna på varandra. Alla har rätt till sin egen upplevelse. Genom detta tänkesätt finner vi vägar till lösning och skapar positiva mönster. Åtgärder Vi i gruppen/laget diskuterar den aktuella situationen som uppstått samt kartlägger hur den har uppstått. Vi kontaktar kommittéansvarige och informerar styrelsen. Vi kontaktar föräldrarna (om det är barn) och gör upp gemensamma åtgärder. Uppföljningssamtal (så många som krävs) och utvärdering sker tillsammans med berörda. Vid behov kontaktas även styrelse för åtgärd. När barn utsätts för kränkning av vuxen ledare ansvarar styrelsen/ordförande för utredningen. Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från föreningens verksamhet. 19

20 DEFINITIONER Arbetsbeskrivning Detaljerad beskrivning av de arbetsuppgifter som finns i föreningen. Föreningens målsättningar Det föreningen vill arbeta med under de kommande verksamhetsåren. Föreningsidé Ett budskap som genomsyrar hela verksamheten i föreningen. Kommittéer Styrelsens underavdelningar med begränsad beslutsrätt. Lagbeskrivning En laganpassad policy, detaljerad information om varje lags verksamhet och målsättningar. Motto Citat att engagera sig kring. Policy Allmänt budskap om vad föreningen står för. Utöver vad som sägs i stadgar. Styrelse De av årsmötet valda ledamöterna svarar för föreningens organisation, förvaltning och att stadgarna följes. SödraDalanda Stämning eller tankesätt som genomsyrar hela föreningen Vision Det vi vill uppnå med vårt föreningsarbete. Årsmöte Föreningens beslutande organ. 20

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap. Föreningspolicy

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap. Föreningspolicy Sidan 1 av 10 Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap Föreningspolicy Gemenskap-Glädje-Stolthet Sidan 2 av 10 Innehållsförteckning Avsnitt Sidan Försättsblad 1 Innehållsförteckning 2 Förord 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK)

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Innehållsförteckning Mål med Barnverksamhet... 2 Mål med Ungdomsverksamheten... 2 Seniorverksamhet... 3 Krav att använda Glasögon... 3 Idrotts och hälsocertifiering...

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet 0.1 - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 - Ökad jämställdhet och mångfald 0.3 - Ökad demokrati och delaktighet 0.4 - Höjd utbildningsnivå

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE POLICY 4-5 FAIR PLAY INOM STIGTOMTA IF 6-7 ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER 8 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 9 STOPP FÖR FYSISKT OCH VERBALT VÅLD

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Policydokument Höllviken Innebandy

Policydokument Höllviken Innebandy 2 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHET & MÅL 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ 3 1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE 3 1.3 VISION 3 1.4 MISSION 3 1.5 MÅL 3 2.0 ANSVAR 3 3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL) 4 4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 4

Läs mer

Policydokument för Nyhammars IF

Policydokument för Nyhammars IF NYHAMMARS IDROTTSFÖRENING Policydokument för Nyhammars IF Detta policydokument har tagits fram av styrelsen för Nyhammars IF. Det skall diskuteras och förankras med aktiva, tränare, styrelse och kansli.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Västra Hargs förskola Kerstin Nilsson kerstin.nilsson@mjolby.se Tel.0142-856 40 Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn, föräldrar och medarbetare

Läs mer

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll.

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll. H 65-Drogpolicy. H 65 startade 1965 och bedriver en omfattande verksamhet med ca 500 medlemmar. Säsongen 2008/2009 spelar representationslagen Herr och Dam båda i Div. 1. inte många föreningar i landet

Läs mer

FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB. Ungdomspolicy. För aktiva, ledare och föräldrar

FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB. Ungdomspolicy. För aktiva, ledare och föräldrar FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB Ungdomspolicy För aktiva, ledare och föräldrar Innehåll Innehåll... 2 Ungdomspolicy... 4 Organisationsschema... 4 Utbildningsstege för ledare... 5 SOCIALA MÅL FÖR FÄRJESTADENS

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Policydokument för Kiruna Sportklubb

Policydokument för Kiruna Sportklubb 1 Den högsta målsättningen med Kiruna Sportklubbs verksamhet är att ha roligt samtidigt som vi utvecklar brottningen och barnen i Kiruna. Detta dokument innehåller regler om hur intressenter i Kiruna sportklubb,

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1 POLICY Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17 Sida 1 Inledning Detta är ett policydokument som ska hjälpa Västmanlands Innebandyförbund att utveckla sig till det bättre och kunna hjälpa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 1 Vintergatans likabehandlingsplan Bakgrund Förskolan har skyldighet att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan enligt 3

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer