SödraDal Andan 2010/2011. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SödraDal Andan 2010/2011. Version 20110110"

Transkript

1 SödraDal Andan 2010/2011 Version

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Föreningsidé... 3 Vision... 3 Föreningens målsättningar... 3 Detta är SödraDal... 4 SödraDals organisation... 5 Årsmöte... 5 Styrelse... 5 Tävlingsverksamhet... 5 Verksamheten... 6 Ungdomsverksamheten... 6 Innebandyskolan... 7 Flick... 7 Äldre pojk... 8 Yngre pojk... 8 Herr + HJ Dam + DJ Marknad... 9 Administration Övriga arbetsuppgifter Policy bilagor 1. Allmän föreningspolicy Föräldrapolicy Jämställdhetsplan Drog policy Likabehandlingsplan Definitioner

3 INLEDNING Verksamheten SödraDal består av de 3 föreningarna IK (Idrottsklubben) SödraDal, IBK (Innebandyklubben) SödraDal och IBF (Innebandyföreningen) SödraDal vars inbördes förhållanden och den egna föreningen regleras i respektive stadgar. I detta häfte presenterar SödraDal sin verksamhet, organisation och synsätt på framtiden. Tanken är att dokumentet ska vara levande och ses över efter årsmöte eller regelbundet vid behov så att det förblir aktuellt. Materialet ska öka kännedomen om SödraDal både för utomstående och för deltagare i vår egen innebandyfamilj. FÖRENINGSIDÉ Utöver vad som sägs i stadgarna är SödraDals föreningsidé: Att genom innebandy växa som människa. VISION SödraDals vision är: att med kvalité ha en stor, stark och lärande organisation under ständig utveckling. Visionen utvärderas inför varje nytt verksamhetsår. FÖRENINGENS MÅLSÄTTNINGAR Utöver de grundläggande riktlinjer som återges i stadgarna är SödraDals målsättningar: att vara en stor förening med såväl bredd som kvalité och elit. att ha ett stort samarbete med skolan. att ha representationslag spelandes på riksnivå. att ha en stark ekonomi. att hela tiden arbeta för att ha en stark klubbkänsla och en identitet av fair play. För närmare information kontakta styrelsen. 3

4 DETTA ÄR SÖDRADAL - en positiv känsla som ungdomar, föräldrar, representationslagsspelare, styrelse, organisation, sponsorer, publik och media skall sammankoppla med SödraDal. Alla i SödraDal måste arbeta för att andan förstärks och bibehålls. Vårt stora ansvar är att ge barn och ungdomar positiva erfarenheter som stärker dem i sitt fortsatta liv med eller utan innebandy. Ge alla möjligheter samt stå upp för att sunda normer och regler efterlevs. Ledarskapet som möter våra barn och ungdomar är centralt för att ge dem den trygghet och goda självbild som krävs för att må bra. Som klubb skall kontinuerlig utbildning ge ledarna den rätta vägledningen och inspirationen att vidarebefordra medmänskliga värderingar. Framtidstro Fairplay Glädje Professionalism Varje klubbrepresentant måste se det som en självklarhet att agera föredömligt i forum som kopplas till SödraDal, man bör ha i åtanke att detta sträcker sig även utanför vår verksamhet. Matchsituationen är den scen där våra intressenter mest noggrant följer vårt agerande och vi måste vara väl medvetna om betydelsen av hur vi synas i detta avgörande sammanhang. Sann sportsmannaanda skall vara det enda intryck som lämnar arenor där vi framträtt. Viljan att se framåt och arbeta långsiktigt måste vara starkare än att vi skall låta oss nedslås av förluster och misslyckanden. Varje steg är rätt analyserat en lärdom på vägen till utveckling. Skrattet är vid rätt tillfälle befriande och något som skapar, ifall det gagnar alla inblandade, det ultimata klimatet för utveckling. 4

5 SÖDRADALS ORGANISATION ÅRSMÖTE RF s normalstadgar ligger till grund för föreningarnas stadgar. De tre föreningarna håller årsmöte i juni till augusti månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. STYRELSE Styrelsens främsta uppgifter är, utöver vad som står i stadgarna: att stå för kontinuitet och utveckling. att stå för riktlinjer, budget, uppföljning av verksamhet och ekonomi. att representera SödraDal vid olika officiella sammanhang. Styrelsen fungerar som ett beslutande organ och fördelar ansvar mellan styrelse och kommittéer. TÄVLINGSVERKSAMHET IK SödraDal IBK SödraDal IBF SödraDal Tröjfärg svart Tröjfärg svart Tröjfärg svart Spel och träning i Spel och träning i Spel och träning i i Lund, Sandby i Burlöv, Sandby i Lund, Sandby och Dalby och Dalby och Dalby Säsongen Säsongen Säsongen har föreningen har föreningen har föreningen följande verksamhet följande verksamhet följande verksamhet herrar div 1 herrar div 3 herrar div 4 damer div 1 F15 herrjuniorer F14 P16 F11 P14 F9 P13 P12 Tillsammans med P11 Burlöv har P10 föreningen P9 damer div 3 P8 utvecklingslag Innebandyskolan damjuniorer P/F 7-5 år 5

6 VERKSAMHETEN Det finns en mängd olika arbetsuppgifter i SödraDals organisation. Se kortpresentation nedan och längre version i bilaga. Arbetsbeskrivningarna ses över inför varje nytt verksamhetsår. Ungdomskommittén Ungdomskommittén består av 3 mindre grupper där Mats Andersson är huvudansvarig. I kommittéerna ingår ordförande, sekreterare, budgetansvarig och tränare för lagen. Varje kommittén utvecklar och förbättrar sin verksamhet i samklang med SödraDals övergripande mål. De ansvarar för att tränare och spelare erbjuds lämplig utbildning i samspråk med utbildningskommittén. SödraDal följer RF s riktlinjer i Idrotten vill från 2009 med idrott/ lek t.o.m. 12 år. Idrottandet skall utveckla fysiska grundfärdigheter. Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. Detta innebär ingen toppning och alla spelar lika mycket. Fr.o.m. 13 års ålder ska SödraDal erbjuda ungdomarna både bredd och satsning. SödraDals tränare/ledare ska informera både spelare och föräldrar om sin verksamhet. Barnen/Ungdomarna bör träna och spela i sin egen åldersgrupp from 8 år. Genom att låta spontanitet genomsyra spelet utvecklas barnen bäst som spelare. Regler och arbete med gruppdynamiken skapar trygghet. Att vara nybörjare är en del av idrotten och alla nybörjare skall få en god chans att utvecklas. Att vara lagkapten är något som man bör skifta från match till match. Föreningen skall förespråka att man kombinerar innebandyn med andra sporter då detta ger den allsidiga idrottsliga bakgrund man behöver för att lyckas inom idrotten. Samtliga spelare i P/F 8- P/F16 som är ombytta för seriematcher skall spela under matchen. Utanför regeln står reservmålvakten, grundtanken är dock densamma. Hopslagning av lag ska ske fr.o.m. 13 års ålder om inte särskilda skäl föreligger. När sker efter dialog med spelare och tränare. När hopslagning av lag sker så kommer man att anmäla antal lag efter storleken på trupperna. Bästa spelarna hamnar i första laget men alla spelare garanteras tränings- och speltid. I Lundacupen ska mixade lag från båda orterna förekomma. Förhoppningen är att hitta någon försäsongsturnering där man mixar lagen. Att mixa lagen är ett strävansmål. 6

7 Vid SM-, SkM-spel och jämförbara cuper så deltar föreningen med bästa laget. Inga spelare är under dessa turneringar garanterade speltid. Under Gothia cup och turneringar som bekostas av spelaren själv SKALL ALLA SPELA. Undantag från detta bör undvikas men kan göras om det tydligt meddelas och diskuteras med t.ex. föräldrar före anmälningstidens utgång Åldersklasser kan indelas i flera lag då gruppen är av den storleken att ett lag hämmar individernas utveckling. Upp till och med P13/F13-åldersklasserna skall jämn spelstyrka råda mellan de indelade lagen på orten. Ledarstaberna sköter uppdelningen av lagen där även den sociala aspekten vägs in. Under säsongens gång kan spelare komma att byta lag. I de åldersklasser där det finns lag i både Dalby och Sandby skall tränarna träffas kontinuerligt för att göra gemensamma utvecklings- och träningsplaner för lagen. Som riktlinje gäller att verksamheten skall bedrivas med samma kvalité på båda orterna. Innebandyskola pojkar/flickor (upp t.o.m. 7 år) En av de viktigaste verksamheterna. Här läggs grunden till föreningen. En bra start och barnen vill fortsätta Barn lär via lek. Träningen skall därav vara lekfull och innehålla olika former av motorisk utbildning. Spelarna skall under halva träningspasset träna sin teknik att hantera innebandybollen. Öva först tekniska moment i slowmotion, det är grunden för att lära sig något (Följa John). Använd gärna material i idrottshallen för att bygga upp olika teknikbanor (plintar, koner, mattor m.m.). Låt barnen improvisera och undvik kösystem. Använd inte för mycket övningar och tag gärna musik till hjälp. Träningar 1gång/vecka i liten sal. Gruppen uppdelad på två timmar på respektive ort. Ledarna på resp. ort skall ha tät kontakt och planera t.ex. gemensamma träffar och avslutningar. Ett viktigt uppdrag är här att finna presumtiva ledare bland föräldrarna för framtiden. Inget organiserat matchspel i denna ålder. Flickkommitté (F8-F16) Organisation och mål Se ungdomskommittén första stycket Säsongsplanering Se till att i så god tid som möjligt besätta ledarstaberna (tränare + lagledare, målsättning 4 st. eller fler). Lägga upp budget och planera säsongen för lagen samt informera. Uppstartande av nya lag Se till att under säsong ta kontakter, anordna möten, som krävs för att skapa en stark tränar- och ledarstab för kommande flickor 8. Ungdomsavslutning 7

8 Handha ungdomsavslutningen, i samarbete med yngre pojkkommittén, för P6/F6- P16/F16- med småplansspel under en hel helgdag i april. Alternerar årligen mellan de två orterna. Pris- och plakettutdelning och utdelning av utrustning till tränarna. Skånelagsspelare I dialog mellan kommittéansvarig, sportchefer och tränare komma fram till vilka som skall anmälas till Skånelagsuttagningar. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Pernilla Lindström, kommittéordförande. Yngre pojkkommitté (P8-P11) Organisation och mål Se ungdomskommittén första stycket Säsongsplanering Se F8-F16 Uppstartande av nya lag Se till att under säsong ta kontakter, anordna möten, som krävs för att skapa en stark tränar- och ledarstab för kommande pojkar 8. Ungdomsavslutning Se F 16-F8 För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Tina Ledje, kommittéordförande yngre pojkkommittén. Äldre pojkkommittén (P12-P16) Organisation och mål Samt Säsongsplanering Se F8-F16 Ungdomsavslutning Se F8-F16 För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Mats Andersson eller Tomas Cervin, kommittéordförande äldre pojkkommittén. Herrkommitté (IK SödraDal Herr, IBK SödraDal Herr, IBF SödraDal, Herrjuniorer) Herrkommittén består av sportchef, sekreterare, budgetansvarig och tränare för lagen. Herrkommittén utvecklar och förbättrar sin verksamhet i samklang med SödraDals övergripande mål. De ansvarar för att tränare och spelare erbjuds lämplig utbildning i samspråk med utbildningskommittén. Säsongsplanering Tillsätta ledarstab och spelartrupp i IK SödraDal Herr, IBK SödraDal Herr, IBF SödraDal och Herrjuniorer. I kommunikation med spelare, tränare och styrelse lägga 8

9 upp budgeten och säsongen kring herrlagen. Under säsongen sköta utvecklingssamtal med tränare och spelare, kontraktskrivning och eventuella övergångar. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Johnny Björnsson, Sportchef eller Magnus Svensson, v.ordf. Damkommitté (IK SödraDal Dam, IBK Södradal/Burlöv, Damjuniorer och Utvecklingslag) Damkommittén består av sportchef, sekreterare, budgetansvarig och tränare för lagen. Damkommittén utvecklar och förbättrar sin verksamhet i samklang med SödraDals övergripande mål. De ansvarar för att tränare och spelare erbjuds lämplig utbildning i samspråk med utbildningskommittén. Säsongsplanering Tillsätta ledarstab och spelartrupp i IK SödraDal Dam, IBK Södradal/Burlöv och Damjuniorer. I kommunikation med spelare, tränare och styrelse lägga upp budgeten och säsongen kring damlagen. Under säsongen sköta utvecklingssamtal med tränare och spelare, kontraktskrivning och eventuella övergångar. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Paul Davidsson, Sportchef eller Johnny Christensen, Sportchef Skånelagsspelare i pojk/herr- resp flick/dam-lag I dialog mellan sportchefer och tränare komma fram till vilka som anmälas till Skånelagsuttagningar. Marknadskommitté Marknadskommittén består av personer med följande roller: kommittéordförande, sekreterare, budgetansvarig och övriga ledamöter. Antalet personer som ingår i kommittén kan variera men ju fler desto bättre. Arbetar med SödraDals ansikte utåt. Sponsorer Ansvarar för att knyta sponsorer till föreningen. Ser till att sköta allt från kontraktskrivning till att övervaka inbetalningen. Följa och ansvara för att SödraDal uppfyller sponsoråtagandet. Skapa en god sponsorvård. Arrangera uppsättning och nedtagning av sargreklam (loggor). Arrangera publicering (namnloggor) på hemsidan. Info och avstämning med klubbens kassör Samarbete med styrelse och Arrangemangsgrupp Arrangemang av sponsormatcher. Inbjudan av sponsorer till dam och herrmatcher med lätt förtäring och möte med styrelsen och tränare av representationslagen. Arrangerar säsongsavslutning med sponsorerna. Ansvarar för beställningar och bokningar i samband med ovan. Nätverket Att genom träffar erbjuda samarbetspartners möjlighet att skapa nya kundrelationer Ansvarig: Christian Hägerström 9

10 Övriga intäktsaktiviteter Arrangera t.ex. Newbody försäljning och liknande. Grafisk profil Ta fram och underhålla en grafisk profil för föreningen avseende skrivpapper, kuvert och dylikt Kioskverksamhet Se till att inköp och redovisning av kioskverksamheten sker. Ansvarig: Lisa Nilsson Lotterier Arrangemang och redovisning av lotterier och dylikt Ansvarig: Niclas Gustafsson Matchskyltning Ansvarar för matchaffischering för herr- och damlagsmatcher både lokalt och i press. Ansvarig: Pernilla Åkesson För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Benny Sundberg, kommittéordförande marknadskommittén. Christian Hägerström, företagssamordnare eller styrelsen Administrationskommitté Kansli Under hösten 2010 kommer ett kansli att organiseras i Byahuset. Därifrån kommer SödraDal att skötas administrativt av personal. Kanslisten kommer även att varje vecka, efter överenskommelse, finns att tillgå i anslutning till Nyvångshallen. Där kan man sköta vissa administrativa ärenden. Sköter information och administrationen inom SödraDal. Ansvarig: Pernilla Åkesson, kanslist Hemsida Ansvara för SödraDals internetsida. Anordna intern utbildning för dem som skall nyttja hemsidan. Kontinuerligt se över hemsidan så att den följer SödraDals riktlinjer. Ansvarig: Markus Åkesson/ Mats Andersson Medlemstidningen Newsletter Informationsblad som beskriver verksamheten i SödraDal och kommer medlemmarna tillhanda. Ansvarig: Mats Andersson Material Ansvara för inköp av matchställ, sjukvårdsmaterial, bollar, västar m.m. Sköter även inventeringen av materialet. Ansvarig: Magnus Jönsson Medlemsregister/Licenser/Närvarokort/Bidrag Registrering och uppförande av ett medlemsregister. 10

11 Ansvarig: Pernilla Åkesson Registrera spelarna till Folksam/IDA. Ansvarig: Pernilla Åkesson IK SD, Lars-Gunnar Jönsson IBK SD, BjörnTapper IBF SD Ta in närvarokort och göra bidragsansökan. Ansvarig: Tina Ledje/ Pernilla Åkesson IdrottOnline Nyckel-/Kortansvarig Sköta administrationen av utdelningen av nycklar och kort. Ansvarig: Ingrid Jönsson Hallplanering Lägga träningsschema och matchplanering i kontakt med berörda. Boka in cuper och matchändringar. Ansvarar för kontakten med skola/kommun angående hallarna. Ansvarig: Anders Torstensson För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Lars-Gunnar Jönsson, ordförande. ÖVRIGA ARBETSUPPGIFTER ( icke kommittébundna uppgifter) Övriga arbetsuppgifter är större uppgifter som styrelsen ansvarar för tillsättningen av. Utbildning Ansvarar för utbildningen av spelare, ledare, domare och organisation. Utbildningsbehov Sköta anmälningar till tränarnas BLOCK- och BUL utbildningar. Administrera de årliga Föreningsdomarutbildninen 1 och BUL 1utbildningen inom föreningen. Vara informationskanal för övrig extern/intern utbildning. Hålla kontakt med SISU idrottsutbildarna, Skibf och andra utbildningsparter. Sköta ungdomsdomarutbildningen inom föreningen. Ungdomsdomartillsättning Se till att domaransvarig tillsätter domare till ungdomsmatcher och informerar om detta till SödraDal. För närmare information kring verksamhet och mål kontakta Anders Nåfält, utbildningsansvarig. Lundacupen Personer som i samarbete med LUGI IBK ser till att administrera turneringen Lundacupen. Inbjudan, inköp, matcharrangemang, kiosk, priser och budget. Ansvarig: Pernilla Åkesson Matcharrangemang Arrangemangsgrupp som har ett helhetsansvar för matcharrangemangen under IK SödraDals representationslagsmatcher. Ansvar även vid andra exceptionella arrangemang. Matcharrangemangen skall innehålla en musikansvarig, en speaker, 11

12 två sekretariatsansvariga, en domarvärd, sargvakter. Arrangemanget måste vara inövat och kan/bör utvecklas i det oändliga. Ansvarig: Magnus Berglund Lotta Mansfield Föräldralag Personer som ansvarar för information om innebandyträning för föräldrar. Ansvarig: Niklas Jönsson Kickoff/ Avslutning/Fest/Social samvaro Ansvara för bokning av allt som behövs. Vidare sköta anmälningsförfarande och ekonomi. Ansvarig: Gothia Cup Ansvara för anmälningsförfarandet, transport och logi samt representationen på Gothia Cup. Ansvarig. Lisa Eriksson Arrangemang för att sprida information om klubben. Organisera arrangemang där klubben syns, t.ex Skånemästerskapen, Skånsk Innebandyfest eller SM finalen Ansvarig: Olika projektledare Stipendier och bidrag Ansöka om stipendier och bidrag på initiativ av andra ledare. Ansvarig: Lars-Gunnar Jönsson och Benny Sundberg 12

13 FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT Bilaga 1 ALLMÄN FÖRENINGS POLICY Föreningens filosofi är att vi skall ge så många som möjligt tillfälle att spela innebandy, med en så hög kvalité som möjligt vad gäller spelarens sportsliga- och sociala utveckling. Tränarna skall förutom att vara föredömen i så stor utsträckning som möjligt vara kunniga, pedagogiska samt ha goda ledaregenskaper. Inom föreningen skall vi stävja alla tendenser till ojust spel och uppträdande. Fair play är mottot. (se speciellt dokument) Föreningen skall arbeta för att vara starka såväl på representationslagssidan (herrsenior och damsenior) som på barn-&ungdomssidan (pojk-, flick-, herrjunior-, damjuniorsidan). Föreningens lag ska etablera sig på den nivå som är realistisk sett ur föreningens organisatoriska och ekonomiska styrka samt personella resurser. Det stora eller lilla engagemang som finns bland föräldrar och spelare inom föreningen är användbart för att utveckla en allt mer omfattande verksamhet. Generellt sett bör vi se till att behålla de spelare, tränare samt andra aktiva vi fostrat i föreningen. Spelarrekrytering från annan förening skall ske om spelaren dels har de innebandymässiga kunskaper som eftersöks vid det aktuella tillfället, dels skall spelaren som person passa väl in i föreningen. Detsamma gäller all form av rekrytering till organisationen. (se speciellt dokument) I föreningens intresse ligger att involvera herr- och damlagsspelare i föreningens övriga verksamhet. SödraDal skall genomsyras av glädje och kamratskap där såväl stort som litet engagemang är användbart för att utveckla en allt mer omfattande verksamhet. 13

14 Bilaga 2 FÖRÄLDRAPOLICY Som förälder i SödraDal skall man veta: att du som förälder, likt våra spelare, skall uppträda som ett föredöme. att kraven från klubbens sida för att en enskild junior- ungdomspelare skall erbjudas spel är att du vid något enstaka tillfälle (beror på storleken på laget) skall vara chaufför och tvätta matchställ. Hänsyn tas till de som saknar bil. att du som förälder kan ge vår verksamhet en hjälpande hand med sarguppsättning, sekretariat, kioskverksamhet, grovstädning efter match m.m., samt med de önskemål som klubben framför. att du bör ta egna initiativ för att på ett positivt sätt stötta tränarna/lagledarna och vi får allt mer entusiastiska tränare/lagledare som på så sätt blir ännu större förebilder för ert/era barn. att du är införstådd med att tränarna följer SödraDals lagbeskrivningar. att du påtalar för oss om du tycker att vi gör fel och att vi under trevliga former, med konkreta förslag kan diskutera det påtalade. att styrelse och tränare precis som spelare och domare kan göra fel. Att vare sig ledare eller förälder skall klaga på domare eller motståndarlag. Synpunkter framförs på ett trevligt respektfullt sätt via lagkaptener. Trafikregler gällande SödraDal att alltid använda godkänt fordon. att alltid se till att alla som åker med använder bilbälte att alltid följa gällande trafikregler. att inte ta fler spelare i din bil än att alla har sin egen sittplats och tillgång till bilbälte. att inte låta någon övningsköra i samband med transporter för SödraDal. att förstå att det ej är föreningen, utan du som chaufför, som är ansvarig för passagerarna vid transporter till och från träningar, matcher och arrangemang. 14

15 Bilaga 3 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Jämställdhet innebär allmänt att eftersträva lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män. Vision: - att få en jämn fördelning mellan kvinnor och män på olika befattningar och nivåer, när det gäller antalet utövare och medlemmar. - att motverka sexuella trakasserier, - att tillvarata manliga och kvinnliga medlemmars intressen i föreningen. I SödraDal är ett aktivt och kontinuerligt arbete en viktig förutsättning för att åstadkomma jämställdhet. Ett led i detta arbete är att utforma, genomföra och kontinuerligt följa upp vår jämställdhetsplan. Det avgörande är att så många som möjligt engagerar sig, och engageras i jämställdhetsarbetet. Målsättningar och åtgärder: Mål I SödraDal verkar vi för en jämn könsfördelning på olika befattningar och nivåer samt i alla sammanhang, där så är möjligt. Åtgärd Under planens giltighetstid skall det underrepresenterade könet vara en faktor som tas i beaktande vid all nyrekrytering om kompetensen är likvärdig Mål I SödraDal verkar vi för att skapa goda förutsättningar att delta i verksamheten för såväl pojkar/män som flickor/kvinnor. Åtgärd: Att med stor gemensam kraft engagera flickor/kvinnor till idrottande i föreningen då dessa är underrepresenterade och tillvarata såväl kvinnliga som manliga intressen i verksamheten. Mål I SödraDal vill vi verka för att skapa en miljö där medlemmar inte utsätts för sexuella trakasserier Åtgärder Att uppmana medlemmar att rapportera alla tillfällen, där sexuella trakasserier eller sexism förekommer/förekommit till kommittéansvariga eller styrelsen. Mål Jämställdhetsplanen skall utvärderas varje år av styrelsen i samband med årsmötet Åtgärd För att medvetandegöra frågor om jämställdhet bland SödraDals medlemmar skall kommitté ansvariga, sportchefer och styrelsen kontinuerligt men minst en gång om året ta upp planen med sin grupp av medlemmar. Den skall årligen utvärderas genom diskussion. Efter diskussion med medlemmar och reflektion över vårt löpande arbete revideras planen med utgångspunkt från uppkomna synpunkter samt även utifrån årsmötets och styrelsens mål. 15

16 Bilaga 4 DROGPOLICY Förutom föreningens sportsliga mål har vi även som mål att vara en förening som påverkar våra barn och ungdomar på ett positivt sätt så att dessa individer växer upp och i framtiden blir goda, hälsosamma och välmående samhällsmedborgare. För att denna påverkan ska fungera och bli så positivt som möjligt krävs det av en ledare i SödraDal att man är en god förebild. Ett led i detta arbete, att vara goda vuxna förebilder, är denna policy om droger. Policyn ska vara ett levande dokument och ska revideras minst en gång per år och vid behov. Den ska finnas på vår hemsida och vara välkänd av alla så att den kan vara ett stöd att luta sig mot för såväl spelare, ledare som föräldrar. SödraDal vill genom detta dokument ta sitt samhällsansvar och tydliggöra var vi står i dessa frågor. Kommun, sponsorer, skola och andra samarbetspartners ska inte ha några tvivel om vad som gäller. Drogpolicyn görs även som en förebyggande åtgärd för att undvika eventuella framtida problem. Föreningens definition: SödraDals definition av droger är DANT: Dopingpreparat, Alkohol, Narkotika och Tobak, (snus). Med funktionärer i nedanstående avsnitt menas förtroendevalda, matchfunktionärer samt föräldrar som har ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet. D.v.s. detta gäller även föräldrar som är delaktiga i tranporter av barn och ungdomar i vår förening. Förtydligande: Endast medicinering med läkareintyg undantas från nolltoleransen gällande dopingpreparat. Det åligger aktiva spelare att känna till gällande dopingregler (RF s) samt att ta ansvar för användandet av eventuella kosttillskott och medicinering. Det åligger ledarna att känna till och informera sina spelare om svensk idrotts dopingregler (RF s) samt att hålla sig informerad om sina spelares eventuella användning av kosttillskott och medicinering. Åtgärdsplan Allmänt För samtliga narkotika- och dopingpreparat samt alkohol för person under 18 år, gäller nolltolerans och ev. livstidsavstängning. Spelare, ledare och funktionär över 18 år Gällande alkohol gäller nolltolerans i samband med all verksamhet, i föreningens färger. Det vill säga träning, match, läger, cuper och all annan representation för föreningen. Gällande tobak och snus för person under 18 år Vid första överträdelse ska det ske samtal med individen samt kontakt med dennes föräldrar. Föreningen skall i samförstånd med föräldrar försöka stoppa användandet. 16

17 För person över 18 år Föreningen skall försöka stoppa användandet genom upplysning om förebilders påverkan. Gällande tobak och snus önskar vi mesta möjliga återhållsamhet i samband med all verksamhet i föreningens regi. Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från tävling och/eller träningsverksamhet Ansvar Alla i föreningen har ansvar att rapportera till ledare, kommitté ansvarig om någon inte följer gällande policy. För spelare under 18 år är det kommitté ansvarig som ansvarar för samtalet med individen eller delegerar till lämplig person i styrelsen. För spelare över 18 år är sportchefen ansvarig för att ta samtal med individen i fråga eller delegera till styrelsen. Drogpolicyn ska vara en stående punkt på kommittémötena samt kommuniceras via ledarmöten, föräldramöten, spelarmöten, hemsidan samt vår medlemstidning Tornadon. 17

18 Bilaga 5 LIKABEHANDLINGSPLAN Vision SödraDal är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Detta innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar. Ingen utsätts för kränkande behandling eller diskriminering p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Alla visar respekt för varandra, alla känner sig trygga och tar avstånd från våld hot och/eller kränkande behandling. Mål Alla som engagerar sig inom SödraDal skall: Visa respekt för den enskilda individen och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper. Aktivt verka för att kränkningar aldrig skall förekomma. Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en reaktion från vuxna. Alla medlemmar ska känna sig delaktiga och veta att de har en viktig roll i föreningen. Föreningens definitioner Kränkande behandling definieras som grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders-och moralbegrepp om hur människor skall bemötas. Kränkning är det när den utsatte upplever sig kränkt. Mobbning är när en person vid upprepade tillfällen under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Diskriminering är kränkande behandling av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ansvar Ledare eller annan vuxen som närmast befinner sig i organisationen skall arbeta förebyggande och vidta åtgärder mot kränkningar. Förebyggande arbete På första föräldramötet på hösten informeras föräldrarna om policyn. Vi bär alla, barn-ledare-föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra. Alla är viktiga förebilder. Vi skapar en "vi-känsla" i gruppen där alla skall känna sig delaktiga. Allt arbete genomsyras av diskussioner och aktiviteter kring ledord som "professionalism, glädje, fair play och framtidstro", samt allas lika värde och rättigheter. Detta gör vi genom t.ex. teambuilding och diskussioner. 18

19 Som ledare/vuxen måste man vara vaksam och ta alla konflikter på allvar genom att föra en dialog kring det inträffade med berörda. Det är alla ledares skyldighet att vara mycket tydlig i markeringar när det gäller kränkande ord och handlingar. Vi skall alla reagera direkt, tydligt och hörbart. Det finns aldrig en sanning utan det finns flera och vi måste lyssna på varandra. Alla har rätt till sin egen upplevelse. Genom detta tänkesätt finner vi vägar till lösning och skapar positiva mönster. Åtgärder Vi i gruppen/laget diskuterar den aktuella situationen som uppstått samt kartlägger hur den har uppstått. Vi kontaktar kommittéansvarige och informerar styrelsen. Vi kontaktar föräldrarna (om det är barn) och gör upp gemensamma åtgärder. Uppföljningssamtal (så många som krävs) och utvärdering sker tillsammans med berörda. Vid behov kontaktas även styrelse för åtgärd. När barn utsätts för kränkning av vuxen ledare ansvarar styrelsen/ordförande för utredningen. Vid upprepade överträdelser kan styrelsen besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från föreningens verksamhet. 19

20 DEFINITIONER Arbetsbeskrivning Detaljerad beskrivning av de arbetsuppgifter som finns i föreningen. Föreningens målsättningar Det föreningen vill arbeta med under de kommande verksamhetsåren. Föreningsidé Ett budskap som genomsyrar hela verksamheten i föreningen. Kommittéer Styrelsens underavdelningar med begränsad beslutsrätt. Lagbeskrivning En laganpassad policy, detaljerad information om varje lags verksamhet och målsättningar. Motto Citat att engagera sig kring. Policy Allmänt budskap om vad föreningen står för. Utöver vad som sägs i stadgar. Styrelse De av årsmötet valda ledamöterna svarar för föreningens organisation, förvaltning och att stadgarna följes. SödraDalanda Stämning eller tankesätt som genomsyrar hela föreningen Vision Det vi vill uppnå med vårt föreningsarbete. Årsmöte Föreningens beslutande organ. 20

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer