J-E Sundström Matera medica

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J-E Sundström Matera medica"

Transkript

1 ANGINA PECTORIS Behandlingsgång och -mål Observera Rekommendationer Diet och träning Terapi Fytofarmaka och hjärtkärlsjukdom Kosttillskott Fytofarmaka Behandlingsgång och -mål Observera Vid instabil angina bör alltid kirurgiskt ingrepp övervägas pga risk för hjärtinfarkt. Observeras bör samtidig diabetes eller hypoglykemier Rökstopp mycket önskvärt Stillasittande livsstil och/eller övervikt Menopausala bekymmer hos kvinnor Sköldkörtelstörning Rekommendationer 1. Minska övervikt, utöka fysisk aktivitet i den mån detta är möjligt, försiktig inledning! 2. Rökstopp 3. Minskat Na-intag önskvärt (helst ej över 1,5 g dagl.) 4. Stressreduktion 5. Behandling av hyperlipidemier, hypertoni och hyperglykemi Diet och träning samt rökning En diet fattig på mättade fettsyror och högt intag av fullkorn, fibrer, frukt och grönsaker. Män bör få i sig runt g fibrer dagl. och kvinnor g. Sojaprotein (tofu och miso) som ersättning till animalier hjälper i ett flertal studier till att minska blodkolesterol. Effekten är särskilt markant om dieten i övrigt är fattig på mättade fettsyror. En studie visade att ett så pass litet tillskott som 20 g sojaprotein dagligen, var effektivt på att minska totalkolesterolet och att g uppvisade effekt snabbare än föregående (3 veckor istf. 6). En annan välgjord studie visade på effektivt minskade triglyceridnivåer. Förhållande mellan Diet/Träning och återkommande kardiovaskulära incidenter hos patienter med akut kranskärlssjukdom (duration 6 mån. hos patienter) Ingen diet eller träning Referens Referens Referens Referens Diet endast 0,93 (0,74 1,16) ,84 (0,54 1,31) ,91 (0,73 1,13) ,91 (0,77 1,07)

2 Träning endast 0,78 (0,56 1,1) ,94 (0,52 1,68) ,61 (0,42 0,88) ,69 (0,54 0,89) Både diet och träning 0,52 (0,40 0,69) < ,46 (0,26 0,82) ,45 (0,33 0,60) < ,46 (0,38 0,57) < Förhållande mellan rökning och återkommande kardiovaskulära incidenter hos patienter med akut kranskärlssjukdom Storrökare Referens Referens Referens Referens Slutat röka 0,57 (0,36 0,89) ,40 (0,14 1,17) ,93 (0,59 1,46) ,74 (0,53 1,02) Ex-rökare 0,68 (0,48 0,98) ,79 (0,36 1,74) ,65 (0,44 0,97) ,68 (0,51 0,90) Aldrig rökt 0,49 (0,34 0,71) ,83 (0,38 1,82) ,59 (0,40 0,89) ,59 (0,44 0,78) Modell justerad med avseende på ålder; kön; region; tidigare hypertension, diabetes, och tidigare MI; BMI; kreatinin; PCI/CABG före 30 dagar; användning av β-blockerare, statiner, antikoagulantia, och ACE/ARB medel dag 30. Standardietförslag, måttlig träning. Terapi Fytofarmaka och hjärtkärlsjukdom Fytofarmakon Hagtorn (Crataegus) Vitlök (Allium sativum) Danshen (Salvia miltiorrhiza) Lingzhi (Ganoderma lucidum) Ginkgo (Ginkgo biloba) Fingerborgsblomma (Digitalis) Kardiovaskulära indikationer Hjärtinsufficens, angina, hyperlipidemi Hypertension, hyperlipidemi, antitrombotisk Angina, ischemisk stroke, hyperlipidemi, antitrombotisk Hyperlipidemi, hypertension, diabetes Cerebrovaskulär insufficiens, perifera vaskulära sjukdomar, antitrombotisk Hjärt, förmaksflimmer Cochrane-översikter av kinesiska fytofarmaka vid kardiovaskulära sjukdomar Första författ. Fytofarmaka Kontroll Tillstånd Antal RCTn n Slutsats Wu et al. Danshen som en del i en dekokt Olika basbehandlingar Wang et al. Puerarin Olika basbehandlingar Akut myokardial infarkt Instabil angina pectoris B A Zheng et al. Olika typer av Shengmai Olika basbehandlingar Hjärtsvikt A Duan et al. Suxiao jiuxin wan Isosorbiddinitrat eller nitroglycerin eller annan kinesisk fytofarmaka Wu et al. Tongxinluo Olika basbehandlingar Zhuo et al. Olika fytofarmaka Isosorbiddinitrat eller annan kinesisk fytofarmaka A: Kan/förefaller vara effektivt. B: Evidens otillräcklig för att kunna dra en pålitlig slutsats. Angina pectoris A Ostabil angina pectoris A Stabil angina B

3 Kosttillskott 1. L-karnitin 1 g x 2. Aminosyra som i ett stort antal studier visat sig kunna minska symtomen vid stabil angina. Dos 3-9 g dagl. fördelat på flera doser i mellan 2 och 4 månader. För barn mg per kg kroppsvikt, dock högst 3 g dagl. Bieffekter är hudutslag, en kroppslukt som erinrar om fisk, diarré, halsbränna, illamående, gastralgi, lös i mage med ospecifik, obehaglig magkänsla, kräkningar. Mer sällsynt eufori, insomnia, nervös mani, depressivitet och aggression, dessa sidoeffekter är vanliga hos personer med redan diagnosticerade psykiska störningar. Karnitin kan öka effekterna av acenocoumarol och warfarin. 2. L-arginin 2 g x 3. Är en annan aminosyra som kan förbättra blodflödet och höja graden av fysisk prestationsförmåga hos personer m. angina. Minskar även blodtrycket men kan interagera med antikoagulantia och medel vid erektil dysfunktion samt försämra symtom vid herpetiska infektioner 3. Ubikinon, coenzym Q10, 150 mg dagl. Co Q10 är viktigt för hjärtats hälsa. Ett flertal studier visar att adekvat tillskott hos personer med angina förbättrar prestationsförmågan och minskar smärta i samband med fysisk aktivitet. Stora doser kan interferera med anti-koagulantia. 4. Magnesium, 365 mg x 2. Verkar som en mycket mild kalciumblockerare. En studie visar på minskade bröstsmärtor i samband med fysisk aktivitet (motion). Magnesium kan också minska blodtrycket något. 5. Ω-3-fettsyror eller fiskolja tagen jämte dietförändringar, verkar i flertalet studier minskande på blodtryck och minskar triglyceridnivåerna, det finns en stor anledning att ett tillskott (jämte livsstils- och diet-förändringar parallellt) förebygger flera olika hjärtsjukdomar. Fytofarmaka 1. Allium sativum, Vitlök. Kan användas som komplement vid angina pectoris såsom extrakt med 0,6% standardiserad halt allicin: Minskar kolesterolnivåerna, förebygger blodproppsbildning och förstör plaque. 2. Ammi visnaga: Starkt kramplösande med långvarig som ett pålitligt kärlvidgande medel vid angina, ges enligt en särskild doseringsmall (med successivt förhöjda doser, därefter underhållsdos). 3. Arnica: Ges i mycket låga doser för att förebygga kärlkramp, akut kan något större doser ges. Drogen är mycket giftig och ska användas med försiktighet vid stora doser. Har en kraftigt kärlvidgande effekt inte bara på hjärtat utan även på hjärnan. Den ökar blodcirkulationen till kranskärlen och minskar risken för skador på myokard till följd av syrebrist vid atheroskleros. Given i låga doser ett mycket värdefullt fytofarmakon vid angina pectoris. 4. Coleus forskholi (Indisk Coleus) uppvisar mycket positiva resultat vid angina pectoris, mer studier vid dess effekter vid främst instabil angina är önskvärt. 5. Crataegus: En av de mildaste medlena vid hjärt- och kärlsjukdomar men ändå med avsevärda effekter: 60 mg specialextrakt x 3 visar på en förbättrad näringstillförsel till hjärtat och ökar prestationsförmågan hos anginapectorispatienter, den verkar även minskande på kolesterolnivåerna när dessa är höga. Kombineras ofta, traditionellt, med Viscum album. Pga den förbättrade hjärtfunktionen också diuretisk, ska ej tas kvällstid. 6. Lobelia: Stimulerar vasomotoriken och är kraftigt expektorerande. Den ges ofta vid nikotin-hjärta och hjärtastma samt i sammansatta medel vid kärlkramp. Höga doser ska undvikas, eftersom drogen då snarare verkar ogynnsamt vid angina. 7. Olivae folium: Extrakt 1 g dagl. fördelat på 2-4 doser har en måttligt blodtryckssänkande effekt och minskar samtidigt kolesterolnivåerna. 8. Panax ginseng: Metaanalys av 18 inkluderbara RCTn uppvisade en måttlig evidens för att Ginseng är mer effektivt än nitrater i behandlingen av angina pectoris. Fler högkvalitiva RCTn med längre uppföljningsperioder, större deltagarantal eftersöks dock. 9. Psyllium: g dagl. jämte tillräcklig mängd vätska, minuter efter måltiderna, verkar mycket gynnsamt vad gäller att minska kolesterolnivåerna. Den minskar även glukosnivåerna i blodet. 10. Resveratrol/kalciumfruktoborat: I en randomiserad, dubbelblindad, aktivkontrollstudie med 166 stabil angina pectoris patienter, som fick antingen resveratrol, kalciumfruktborat var för sig eller tillsammans utvärderades efter 30 och 60 dagar. Signifikant minskning av hög-sensitivitets C-reaktivt protein: 39,7% dag 60 för kalciumfruktoborat; 30,3% dag 60 för resveratrol plus kalciumfruktoborat. N-terminalt prohormon av hjärnnatriuretisk peptid var signifikant minskad för resveratrol 59,7% dag 60; 52,6% dag 60 för kalciumfruktoborat; minskning med 65,5% för kombinationen. Förbättrat qol var störst hos de som fått kombinationen. 11. Terminalia chebula: Har starkt kramplösande effekt samtidigt som den förbättrar näringstillförseln till myokard. Kombineras ofta med andra likartade medel vid angina, och används även postinfarkt. Terminalia arjuna extrakt (500 mg var åttonde timme), gavs till 58 män med kronisk stabil angina (NYHA class II-III), som samtidigt gick ett löpband, fick en förbättring av kliniska- och löpbandövningsparametrar jämförd med placeboterapi. Fördelarna av drogen var likvärdiga de som iakttagits vid behandling med 40 mg

4 isosorbidmononitrat dagligen och tolererades lika väl. Referenser: Almeda FQ, Parrillo JE, Klein LW. Alternative therapeutic strategies for patients with severe end-stage coronary artery disease not amenable to conventional revascularization. Catheter Cardiovasc Interv. 2003;60(1): Bakloanov D, Simons M. Arteriogenesis: lessons learned from clinical trials. Endothelium. 2003;10(4-5): Barz E. Action of different constituents of Arnica montana on the isolated frog heart. Zeitschrift für die Gesamte experimentelle Medizin, 1943, 111: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press; Bharani A, Ganguli A, Mathur LK, et al. Efficacy of Terminalia arjuna in chronic stable angina: a double-blind, placebo-controlled, crossover study comparing Terminalia arjuna with isosorbide mononitrate. Indian Heart J. 2002;54: Budoff MJ, Achenbach S, Duerinckx A. Clinical utility of computed tomography and magnetic resonance techniques for noninvasive coronary angiography. J Am Coll Cardiol. 2003;42(11): Budzynshi J, Pulkowski G, Suppan K, et al. Improvement in health-related quality of life after therapy with omneprazole in patients with coronary artery disease and recurrent angina-like chest pain. A double-blind, placebo-controlled trial of the SF-36 survey. Health Qual Life Outcomes. 2011;9:77. Bueno EA, Mamtani R, Frishman Wh. Alternative approaches to the medical management of angina pectoris: acupuncture, electrical nerve stimulation, and spinal cord stimulation. Heart Dis. 2001;3(4): Chaitman BR, Laddu AA. Stable angina pectoris: anti-anginal therapies and future directions. Nat Reve Cardiol Aug 30. Chow CK, Jolly S, Rao-Melacini P, Fox KA, Anand SS, Yusuf S. Association of diet, exercise, and smoking modification with risk of early cardiovascular events after acute coronary syndromes. Circulation Feb 16;121(6): Cunningham C, Brown S, Kaski JC. Effects of transcendental meditation on symptoms and electrocardiographic changes in patients with cardiac syndrome X. Am J Cardiol. 2000;85(5): , A10. Day W. Relaxation: a nursing therapy to help relieve cardiac chest pain. Aust J Adv Nurs. 2000;18(1): Duan X, Zhou L, Wu T, Liu G, Qiao J, Wei J, Ni J, Zheng J, Chen X, Wang Q. Chinese herbal medicine suxiao jiuxin wan for angina pectoris. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(1): X. Eid F, Boden WE. The evolving role of medical therapy for chronic stable angina. Curr Cardiol Rep. 2008;10(4): Ferri: Ferri's Clinical Advisor 2010, 1st ed. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier Inc Fihn SD, Bucher JB, McDonell M, et al. Collaborative care intervention for stable ischemic heart disease. Arch Intern Med. 2011;171(16): Fugh-Berman A. Herbs and dietary supplements in the prevention and treatment of cardiovascular disease. Prev Cardiol. 2000;3(1): Fujita M, Tambara K. Recent insights into human coronary collateral development. Heart. 2004;90(3): Furnagalli S, Fattirolli F, Guarducci L, et al. Coenzyme Q10 terclatrate and creatine in chronic heart failure: a randomized, placebocontrolled, double-blind study. Clin Cardiol. 2011;34(4): Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with chronic stable angina summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines (Committee on the Management of Patients with Chronic Stable Angina). J Am Coll Cardiol. 2003;41(1): Gilbert C. Clinical applications of breathing regulation. Beyond anxiety management. Behav Modif. 2003;27(5): Goldman JP. New techniques and applications for magnetic resonance angiography. Mt Sinai J Med. 2003;70(6): Heatlie GJ, Pointon K. Cardiac magnetic resonance imaging. Postgrad Med J. 2004;80(939): Henderson RA, timmis AD. Almanac 2011: stable coronary artery disease. An editorial overview of seleccted research that has driven recent advances in clinical cardiology. Heart. 2011;97(19): Holme E, Greter J, Jacobson CE, et al. Carnitine deficiency induced by pivampicillin and pivmecillinam therapy. Lancet ;2(8661): Ignarro LJ, Balestrieri ML, Napoli C. Nutrition, physical activity, and cardiovascular disease: an update. Cardiovasc Res Jan 15;73(2): Review. Jacobson TA. Beyond lipids: the role of omega-3 fatty acids from fish oil in the prevention of coronary heart disease. Curr Atheroscler Rep Aug;9(2): Review. Jia Y, Zhang S, Huang F, Leung SW. Could ginseng-based medicines be better than nitrates in treating ischemic heart disease? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complement Ther Med Jun;20(3): Kastrup J. Therapeutic angiogenesis in ischemic heart disease: gene or recombinant vascular growth factor protein therapy? Curr Gene Ther. 2003;3(3): Kendler BS. Supplemental conditionally essential nutrients in cardiovascular disease therapy. J Cardiovasc Nurs Jan- Feb;21(1):9-16. Review. King MS, Carr T, D'Cruz C. Transcendental meditation, hypertension and heart disease. Aust Fam Physician. 2002;31(2): Kleiman NS, Patel NC, Allen KB, et al. Evolving revascularizaton approaches for myocardial ischemia. Am J Cardiol. 2003;92(9B):9N-17N. Koch e, Malek FA. Standarized extracts from hawthorn leaves and flowers in treatment of cardiovascular disorders -- preclinical and clinical studies. Planta Med. 2011;77(11):

5 Kones R. Recent advances in the management of chronic stable angina II. Anti-ischemic therapy, options for refractory angina, risk factor reduction, and revascularization. Vasc Health Risk Manag. 2010;6: Kumar PU, Adhikari P, Pereira P, Bhat P. Safety and efficacy of Hartone in stable angina pectoris--an open comparative trial. J Assoc Physicians India Jul;47(7): Manchanda A, Agarwal A, Agarwal N, et al. Management of refractory angina pectoris. Cardiol J. 2011;18(4): Militaru C, Donoiu I, Craciun A, Scorei ID, Bulearca AM, Scorei RI. Oral resveratrol and calcium fructoborate supplementation in subjects with stable angina pectoris: effects on lipid profiles, inflammation markers, and quality of life. Nutrition Jan;29(1): Muhling O, Jerosch-Herold M, Nabauer M, Wilke N. Assessment of ischemic heart disease using magnetic resonance first-pass perfusion imaging. Herz. 2003;28(2): Nevado JB, Imasa MS. Homocysteine predicts adverse clinical outcomes in unstable angina and non-st elevation myocardial infarction: implications from the folate intervention in non-st elevation myocardial infarction and unstable angina study. Coron Artery Dis. 2008;19(3): Nikolaou K, PoonM, Sirol M, Becker CR, Fayad ZA. Complementary results of computed tomography and magnetic resonance imaging of the heart and coronary arteries: a review and future outlook. Cardiol Clin. 2003;21(4): O'Rourke RA. Optimal medical therapy is a proven option for chronic stable angina. J Am Coll Cardiol. 2008;52(11): Qiu Y, Xu H, Shi D. Traditional chinese herbal products for coronary heart disease: an overview of cochrane reviews. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012: Rakel & Bope: Conn's Current Therapy 2009, 1st ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, Inc Rauwald HW, Brehm H, Odenthal KP. Screening of nine vasoactive medicinal plants for their possible calcium antagonist activity. Strategy of selection and isolation for the active principles of Olea europaea and Peucedanaum ostruthium. Phytotherapy Research, 1994, 8: Rauwald HW, Brehm H, Odenthal KP. The involvement of Ca2+ channel blocking mode of action in the pharmacology of Ammi visnaga fruits. Planta Medica, 1994, 60: Rigelsky JM, Sweet BV. Hawthorn: pharmacology and therapeutic uses. Am J Health Syst Pharm. 2002;59(5): Ruel M, Sellke FW. Angiogenic protein therapy. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2003;15(3): Singh RB, Niaz MA, Agarwal P, et al. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of L-carnitine in suspected acute myocardial infarction. Postgrad.Med J 1996;72(843): Staniute M, Brozaitiene J, Vunevicius R. Effects of social support and stressful life events on health-related quality of life in coronary artery disease patients. J Cardiovasc Nurs Nov 2. Tackling tough-to-treat chest pain. Harv Health Lett. 2002;13(3):5-6. Teragawa H, Kato M, Yamagata T, et al. The preventive effect of magnesium on coronary spasm in patients with vasospastic angina. Chest. 2000;118: Tripathi P, Chandra M. Misra MK. Protective role of l-arginine against free-radical mediated oxidative damage in patients with unstable angina. Indian J Clin Biochem. 2010;25(3): Wang Q, Wu T, Chen X, Ni J, Duan X, Zheng J, et al. Puerarin injection for unstable angina pectoris. Cochrane Database Syst Rev Jul 19;3:CD Review. Wang YM, Wang QY, Zhang J, et al. Comparative study on acupoint pressing and medication for angina pectoris due to coronary heart disease. Zhongguo Zhen Jiu. 2010;31(7) Webster KA. Therapeutic angiogenesis: a complex problem requiring a sophisticated approach. Cardiovasc Toxicol. 2003;3(3): Yeh JL, Giordano FJ. Gene-based therapeutic angiogenesis. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2003;15(3): Zheng G, Horton DB, Deaciuc AG, Dwoskin LP, Crooks PA. Des-keto lobeline analogs with increased potency and selectivity at dopamine and serotonin transporters. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters Oct 1;16(19):

DIABETES. Typer. Diet. J-E Sundström Matera medica

DIABETES. Typer. Diet. J-E Sundström Matera medica DIABETES Typer Diet Lågkaloridiet Lågfettdiet Functional food Livsföringsförändringar Terapi Kosttillskott Fytofarmaka Fytofarmaka, fytokemikalier som är α-amylashämmande Diabetesnefropati Diabetesneuropati

Läs mer

SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido)

SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido) SEXUELLA STÖRNINGAR (erektil dysfunktion eller brist på libido) Allmänt Den erektila dysfunktionen (ED) Riskfaktorer för ED Mediciner och substanser som kan orsaka eller bidra till ED Ledtrådar till en

Läs mer

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder)

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) Allmänt Viktigt Att undvika Patologier, definitioner Differentialdiagnoser associerade med ADHD Konventionell behandling Nutrition Fytofarmaka Neurofeedback

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för diabetesvård Vetenskapligt underlag Bilaga Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för diabetesvård. De fullständiga

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer...

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2015 Volym 31 Nr 2 I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... BIOTECHNOLOGY vs CARDIOVASCULAR

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

BLODTRYCKET. Kardiovaskulär och Metabol Prevention. Specialtidning för. Tema: Diabetes. Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4

BLODTRYCKET. Kardiovaskulär och Metabol Prevention. Specialtidning för. Tema: Diabetes. Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4 BLODTRYCKET Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4 Specialtidning för Kardiovaskulär och Metabol Prevention Tema: Diabetes Blodtrycket Svenska Hypertonisällskapets tidskrift för Kardiovaskulär

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

HYPERICUM PERFORATUM L. Clusiaceae (Hypericaceae, Guttiferae)

HYPERICUM PERFORATUM L. Clusiaceae (Hypericaceae, Guttiferae) HYPERICUM PERFORATUM L. Clusiaceae (Hypericaceae, Guttiferae) Herba hyperici (Johannesört) Sv.: Mannablod. Eng.: S:t John's Wort. Drogen utgörs av de blommande grenspetsarna. Drogen får ej innehålla några

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma?

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Salar Almudafar Farmaci 180 poäng Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 högskolepoäng

Läs mer

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes 24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm Kåre Birkeland,

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre

Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre Författare Kerstin Frändin, fysioterapeut, docent, Karolinska Institutet, sektionen för fysioterapi, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd ICD-10-koder: Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79 Långvarig smärta eller värk R52 Sena besvär av whiplash-skada

Läs mer

Erektil dysfunktion kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara

Erektil dysfunktion kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara Erektil dysfunktion kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg Författare: Anders Claeson, ST-läkare Närhälsan Stenstorp vårdcentral

Läs mer

Samband mellan smärta, lungfunktion och morfinbiverkningar hos personer som genomgått hjärtkirurgi

Samband mellan smärta, lungfunktion och morfinbiverkningar hos personer som genomgått hjärtkirurgi UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80 p Uppsats 15 hp, avancerad nivå Samband mellan smärta, lungfunktion och morfinbiverkningar

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Bo H Jonsson, med dr, överläkare, Stockholm Dagens psykiatriska diagnostik är inte på något sätt okontroversiell. En amerikansk professor i psykiatri

Läs mer

Utredning och behandling av primär hypertoni

Utredning och behandling av primär hypertoni medicinens abc läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se ABC om Utredning och behandling av primär hypertoni ISAK LINDSTEDT, B Sc, specialist - läkare, Hjortens vårdcentral, Trollhättan

Läs mer

Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap

Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap Citera som: Läkartidningen.2014;111:CYRH Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap Forskningsfronten flyttas snabbt framåt vad gäller neuro psykiatrisk funktionsnedsättning som

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 1-diabetes ICD-10-kod: Diabetes (mellitus) typ 1 E10 Författare Johan Jendle, biträdande professor, överläkare, endokrin- och diabetescentrum, Centralsjukhuset,

Läs mer

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte Program & Abstract Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte BRON MÖLLA LILLATORG LOGGA MALMÖ 24 26 APRIL, 2002 Svenska Cardiologföreningen, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk

Läs mer

Rekommendationer Modern Reumarehabilitering 141208

Rekommendationer Modern Reumarehabilitering 141208 Rekommendationer Modern Reumarehabilitering 141208 Förord/Uppdrag På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening: Gerd- Marie Alenius, Ann- Marie Calander, Elisabet Lindqvist, Britt- Marie Nyhäll Wåhlin,

Läs mer

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation

Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation Elisabeth Brodin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Gunilla Hallste, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Susanne

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014 Obesitas Diabetes Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer