Årgång 33 nr 5/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Tonåring Nutrition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 33 nr 5/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Tonåring Nutrition"

Transkript

1 Årgång 33 nr 5/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Tonåring Nutrition

2

3 innehåll LEDAREN... 4 TONÅRING aktiv stöttning från vuxna viktig för god självuppfattning hos unga kvinnor...6 mitt arbete som skolsköterska på hvitfeldtska gymnasiet i göteborg...8 ungdomars attityd till hög musik och risk för hörselskador nutrition livsmedelsverkets nya kostråd för ammande mödrar tillväxtprojektet en studie om små barns hälsa och tillväxt ÖVRIGT tuggskolan ett behandlingsprogram för barn med ätsvårigheter att tappa tålamodet våld och kränkningar mot barn med funktionsnedsättning trygga föräldrar till barn med spalt femminutersmetoden under luppen studiebesök på mother-baby units för psykiskt sjuka mödrar i england barnapoteket adek hur får jag tag på de fettlösliga vitaminerna? aktuell forskare 29 skolsköterskors arbete med att värdera, dokumentera och förbättra skolbarns hälsa medlemssidor kalendarium b arnb lad e t #

4 Bästa kollegor! Stängt på grund av ombyggnad stod det på en skylt tvärs över en målning som föreställde en tonåring. Målningen prydde nyligen de danska sundhetssjuksköter skornas tidsskrift. Det illustrerar så väl vad som händer med tonåringen, hur varsamt de kan behöva hanteras för att inte gå sönder. De har många gånger nog med sig själva. Min tonåring stänger gärna dörren till sitt rum och sätter musiken på hög volym. Man kan ju lätt tro att hon är ensam där inne men egentligen har hon kontakt med alla sina vänner runt om i landet bara genom att sätta på datorn. Tänk vilka möjligheter internet har medfört. Enligt statistiska centralbyrån använder drygt 75 procent av Sveriges 16 till 24-åringar internet dagligen1. För de flesta tonåringar är kompisarna centrala, det är viktigt vad kompisarna tänker och tycker. Som tonåring är det även viktigt att vara någon, att vara sedd samtidigt som de inte vill vara annorlunda, avvikande eller udda. Vi måste ta hand om våra tonåringar, stötta, uppmuntra, respektera och berömma dem men framförallt se dem för dem de är och acceptera det. Enligt barnombudsmannen uppger drygt 20 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna i åldern år att de inte är nöjda med sitt utseede, 26 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna uppger att de sover dåligt flera gånger per vecka. Bland flickor år är det 15 procent som låter bli att äta lunch flera gånger i veckan 2 och enligt Folkhälsoinstitutet är det bara 60 procent av våra 15-åriga flickor som äter frukost 3. Matvanorna har ändrats över tiden. Om man idag läser en skolmatsedel finns där en massa alternativ som jag aldrig fick ta del av som barn, eller vad sägs om hot chicken soup med chilimarinerad majs, chicken nuggets, grillburgare, tacobuffé, pasta carbonara eller italiensk ostsås med soltorkad tomat? Vart tog bruna bönor, ärtsoppa och blodpudding vägen? Tack och lov att de har försvunnit säger jag men ändå är det så många som hoppar över lunchen. Kan det vara kvaliteten på maten som brister, är det inte så gott som det låter? Är det tillräckligt med matro i matsalen? Är matsalarna för stora? I detta nummer av Barnbladet får ni läsa om nutrition, tillväxt och tandhälsa. Dessutom får ni veta hur det är att vara lite annorlunda och speciell; att vara tonåring och ta steget in i vuxenlivet. Så håll till godo! Evalotte Mörelius Ordförande 1. Statistiska centralbyrån asp 2. Sverige äger! Barn och unga berättar om sitt land. Barnombudsmannen Svenska skolbarns hälsovanor. Statens folkhälsoinstitut 1985/ bar nbl a d et #

5 roxenback.com Synagis ett skydd mot RS-virus När det gäller för tidigt födda barn och barn i andra högriskgrupper, kan de som uppvisar svåra förkylningssymtom och allmänpåverkan i form av apnéer eller dålig syresättning (blå läppar) kräva sjukvård omgående. Det finns idag ingen specifik behandling mot RS-virus, men det finns ett förebyggande läkemedel Synagis ett så kallat immunoprofylax, ett läkemedel som innehåller antikroppar mot viruset. SWE/295/ Indikationer: Prevention av allvarliga sjukhuskrävande nedre luftvägsinfektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos barn som har ökad risk för RSV-sjukdom: Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RSV-säsongen börjar. Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behövt behandling för bronkopulmodell dysplasi. Barn under 2 år som har hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom. Förpackningar: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 mg och 100 mg. Dosering: 15 mg/kg kroppsvikt. För ytterligare info se Abbott Scandinavia AB, Box 509, Solna Tel: , fax: , ABB_2274_Synagis_annons.indd

6 Tema: Tonåring Aktiv stöttning från vuxna viktigt för god självuppfattning hos unga kvinnor Den period i livet då en flicka blir kvinna är för många en komplicerad tid. För att göra denna förändringarnas tid positiv är det viktigt att vuxna i flickans närhet aktivt stöttar hennes självuppfattning och vågar ge svar på ibland svåra frågor. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Leg barnmorska Gun Rembeck har i sin avhandling studerat hur 12-åriga flickor uppfattar brytningstiden mellan att vara flicka och att vara kvinna. Resultaten visar att flickorna upplever att vuxna sviker när de går in i puberteten. De får inte svar på sina frågor om sex och uppfattar att vuxna tycker att de är för unga för att få veta om sex. Det är viktigt att föräldrar och skolpersonal är aktiva och möter flickors frågor om sex ingående, men på en 12-årings nivå, säger Gun Rembeck. Åsikter och attityder anläggs tidigt i en människas liv. Därför bör personer i flickans närhet vara lyhörda och observanta när hon börjar mogna och kroppen förändras och under den här tiden stötta hennes självuppfattning. Om vuxna ger riktiga svar på frågor om kropp, menstruation och sexualitet hjälper det flickorna att vilja bli vuxna och samtidigt tycka om sin kropp under puberteten, säger Gun Rembeck. Studien visar vidare att flickornas pappor har en särskilt viktig roll att spela här. Flickor som kan prata med sin pappa om menstruation har en annan attityd till den, säger Gun Rembeck. Ungefär 10 procent av flickorna i undersökningen kunde prata med sina pappor om mens. Dessa flickor var mindre negativa i bemärkelsen att de hade lättare att vara öppna utåt i frågor om mens. De var mindre rädda för att få mens helt oväntat och tyckte det var ok att prata om mens med pojkarna. Vidare tyckte de inte att det var svårt att köpa bindor och tamponger i affären jämfört med flickor som inte kunde prata med pappa. Pedagogiska hjälpmedel kan underlätta I avhandlingen utvärderas en gruppundervisningsmetod i dialogform. För att engagera alla sinnen användes pedagogiska hjälpmedel som en livmoder i naturlig storlek i lera och en Walldorfdocka, lika stor som flickorna, med maginnehåll och kvinnans inre könsorgan. Denna interaktiva multisensoriska gruppundervisning hjälpte flickorna att ha en positiv inställning till mens vilket hör ihop med att tycka om sin kropps utveckling och vilja bli en vuxen. Jag tycker att denna undervisning bör vara ett obligatoriskt komplement inom skolhälsovården och på ungdomsmottagningar, säger Gun Rembeck. Fler tonårsflickor än tonårspojkar har erfarenhet av sex med någon av samma kön I ett annat av avhandlingens delarbeten utvärderas sexualundervisning för 17-åringar i ungdomsmottagningens regi. Här studerades hur ungdomarna uppfattade att sexualundervisningen påverkade dem. Resultaten visade på stora skillnader mellan könen vad gäller riskbeteende och att pojkarna generellt inte tar till sig undervisningen. Killarna tar mindre ansvar än tjejerna när det gäller att testa sig för sexuellt överförbara infektioner. I det förebyggande arbetet är det därför viktigt att utveckla arbetsmetoder som engagerar och fångar pojkarnas uppmärksamhet, säger Gun Rembeck. Ett annat resultat var att flickor i större utsträckning än pojkar hade erfarenhet av sex med någon av samma kön. Orsaken till detta vet jag inte, men kanske är det så att flickor i större utsträckning har sexuella relationer utan att definiera sig som homo- eller heterosexuell. Fler flickor än pojkar hade dessutom erfarenhet av samlag, så kanske även homosexuella flickor har tidigare sexuella erfarenheter än pojkar. Tidigare studier har också visa att flickor har en mer tillåtande inställning till homosexualitet, säger Gun Rembeck. Källa: Forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborg Universitet Avhandlingen är skriven av: Leg barnmorska Gun Rembeck Tel: e-post: vgregion.se Titel: The winding road to womanhood. Adolescents attitudes towards menstruation, womanhood and sexual health observational and interventional studies Länk: net/2077/10121 Läs mer: document/336 6 barnbladet #5 2008

7 Barnförbjuden! Fri från konstgödsel och besprutningar. Ekologiskt odlad, KRAV-märkt, med en naturlig sötma, saftig och god. Men det räcker inte. Vi på HiPP kräver mer än så av en morot. För att vi ska godkänna en råvara i vår barnmat kontrollerar vi den 260 gånger. Den ska innehålla rätt mängd av nyttiga ämnen; inte för mycket järn, inte för lite järn, inte för mycket mineraler, inte för lite mineraler allt ska stämma in till minsta lilla vitamin. Precis lika viktigt är det att en råvara inte innehåller några skadliga ämnen, lika viktigt är det att den innehåller de ämnen som faktiskt ska finnas där. Men de flesta väljer ändå HiPP för den goda smakens skull. Recepten på våra rätter är hemliga. Men som varje duktig kock vet beror den goda smaken just på den höga kvaliteten på råvarorna. God ekologisk måltid! läs mer om hipp på vår hemsida

8 Tema: Tonåring Mitt arbete som skolsköterska på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg Gunilla Johansson Efter att ha arbetat som skolsköterska i nitton år, tycker jag fortfarande att jag har ett av de roligaste och mest ansvarsfyllda arbeten man kan ha. Jag har tidigare arbetat både på grundskola och på specialskola för barn med särskilda behov, men mitt nuvarande arbete är på Hvitfeldtska gymnasiet, en av Göteborgs största gymnasieskolor med ca 2000 elever. Här finns natur-, samhälls-, handel och administrationsprogram samt international baccalaureate-, affärs- och musikprogram och privik (svenska för invandrare). Vi är tre skolsköterskor som arbetar här. Mina program är samhällsprogrammet och international baccalaureate. Jag ansvarar för ca 800 elever. Vi ingår i Elevhälsan på skolan tillsammans med rektor, kuratorer och dyslexipedagoger. Vi träffas en gång i veckan och diskuterar insatser och problem på skolan. Våra elever testas av dyslexipedagogerna vid start i årskurs ett. Har de läs- och skrivproblem får de ett brev hem där de erbjuds stöd. Vid terminsstarten brukar vi vara med i aulan där vi presenterar oss för de nya eleverna. Det är närmare 650 nya elever som börjar på Hvitfeldtska gymnasiet varje läsår. Vid terminsstarten är mitt viktigaste arbete att skicka efter hälsokorten från avlämnande skola. I Göteborg har vi ännu inte datajournaler, men vi kommer snart att arbeta i Profdoc, programmet ska installeras under hösten och det ska bli kul att börja med det. I årskurs ett erbjuds alla elever ett hälsosamtal med sin skolsköterska, detta är frivilligt men nästan alla kommer. I Göteborg använder vi en enkät utformad av vår skolöverläkare Cecilia Rehnman och samordnande skolsköterska Margareth Nordström. Alla gymnasieskolor använder denna och vid vårens slut rapporterar vi in cirka sju frågor från enkäten till Göteborgs stads balanserade styrkort. Där kan man se resultaten från alla Göteborgs gymnasieskolor. En sådan fråga kan till exempel vara Äter du frukost, lunch och middag? Gunilla Johansson Skolsköterska, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 8 barnbladet #5 2008

9 Tema: Tonåring Hälsosamtalet beräknas till en halvtimma per elev och innan vi är klara med alla samtalen och har mött alla elever så har nästan hela arbetsåret gått. Då vi arbetar med en klass gör vi ett tidsschema där varje elev får sin egen tid. Resten av arbetsdagen har vi öppen mottagning, så det finns alltid en möjlighet att få träffa en skolsköterska för den elev som behöver det. Eleverna söker för är allt från fotvårtor till huvudvärk, men mensvärk, infektioner, idrottsskador och även sömnsvårigheter och nedstämdhet är vanligt. Vi märker att panikångest och depressioner ökar markant bland våra ungdomar och vi möter även elever med självskadebeteende. Denna typ av problem kräver ju mycket tid för samtal och det hinner vi inte alltid avsätta. Vårt samarbete med kuratorerna på skolan fungerar utmärkt och om någon elev söker oss för denna typ av problem kan de snabbt få hjälp av skolkuratorerna som vid behov också kan slussa vidare till utbildningsförvaltningens psykologmottagning Humlan. Vid mycket allvarlig problematik finns alltid bup-akuten och bup-mottagningarna, dit vi kan remittera. Våra elever är 16 år vid starten här, och då har vi alla möjligheter att kontakta föräldrarna men så fort de fyllt 18 år så finns inte längre denna möjlighet. En eftermiddag i veckan har vi skolläkarmottagning och det är mycket populärt. Eleverna söker ofta för acne, mensvärk, att bli remitterade till andra läkare samt kontroller av ryggar m.m. Vid våra hälsokontroller väger och mäter vi alla elever samt samtalar med dem utifrån den enkät de fyllt i. Vi möter då också de elever som har ätstörningar. Det är oftast flickor, under min tid som skolsköterska har jag endast mött två pojkar med ätstörningar. Har eleven endast gått ner några kilo sedan förra viktkontrollen samtalar vi kring detta. Om det då finns tecken som tyder på att det kan vara en ätstörning ber jag henne gå hem och berätta för sina föräldrar att hon minskat i vikt. Sedan vill jag att någon av föräldrarna kontaktar mig så att vi tillsammans kan diskutera hur eleven äter hemma. Visar det sig att hon har börjat få ätstörningar samarbetar vi. Då brukar vi väga eleven var tredje månad, ibland under hela gymnasietiden. Då utvecklar de oftast inte någon anorexi. Ibland ökar de i vikt till sin habitualvikt och med föräldrarnas medverkan så avslutar vi i så fall dessa kontroller. Anorexiflickorna hittar vi oftast genom att kamraterna kommer hit och berättar om sin oro för en elev. Vi brukar då kalla eleven och fråga hur de mår. Har de då gått ner mycket i vikt så beställer vi en medicinsk undersökning av en läkare på en ungdomsmottagning eller vårdcentral. Kvarstår sedan anoreximisstanken så remitteras eleven till anorexienheten på Östra sjukhuset i Göteborg. Eleverna i gymnasiet använder mycket alkohol på helgerna. På föräldramötena i årskurs ett är vi alltid med och informerar om vårt arbete. Vi informerar då föräldrarna om att vara vaksamma på sina ungdomar då de får nya vänner och är mer ute i stan, på ställen där det kan förekomma alkohol och droger. Vi anordnar föreläsningar tillsammans med kuratorerna om både alkohol och droger för elever och föräldrar. Ett problem som vi lägger mer och mer tid på är tyvärr att drogerna ökar markant i samhället. När en elev misstänks använda droger har oftast kamrater kommit och uttryckt sin oro till oss. Rektor, kurator och skolsköterska kallar då eleven till ett möte. Om han/hon är omyndig kallas också föräldrarna. Vi informerar då att det har kommit signaler på att eleven använder droger. Vid dessa tillfällen har vi alltid kontrollerat elevens närvaro i skolan, för droger och skolk går ofta hand i hand. Eleven uppmanas då att lämna drogtest och om detta är positivt gör kurator en anmälan till socialtjänsten. Eleven uppmanas då att gå för avgiftning på Minimaria. När jag började arbeta på gymnasiet blev jag tillfrågad av en lärare om jag kunde tänka mig att samarbeta med henne i sex och samlevnad. I början kände jag mig osäker men det avhjälptes genom att jag läste in tio poäng sexologi på universitetet. I årskurs ett ingår sex och samlevnad i ämnet livskunskap. Livskunskap har alla elever tio timmar per årskurs. I årskurs ett har jag två lektioner i sex och samlevnad där vi pratar om kärlek, relationer, könssjukdomar och preventivmedel. Vi startade också en kurs i individuellt val 50 poäng, där eleverna får betyg efter avslutad kurs. Detta blev så roligt och populärt att jag de senaste 15 åren har varit ute och undervisat om sex och samlevnad fyra timmar i veckan under de perioder då kursen pågår. Vi har olika teman varje lektion. Dessa kan vara: Könssjukdomar, preventivmedel, abort Kroppsspråk Relationer/Göra slut Hiv information samt besök av en hiv-infekterad person Besök av RFSL för information om homo, bi och transpersoner Adoption med besök av en adoptionsbyrå En film om våldtäkt med efterföljande diskussion Kvinnlig könsstympning film och information Dokumentären Lilja for real diskussion om trafficking Hedersrelaterat våld Bio eller teaterbesök angående sex och samlevnad Kvinnovåld film samt diskussion Besök av elever från Socialhögskolan: Unga möter unga Denna kurs har blivit en av de mest populära och elevernas utvärderingar visar att det är denna typ av utbildning de vill ha i sex och samlevnad. Efter att ha arbetat som skolsköterska i nitton år känner jag fortfarande att det är detta jag vill göra och varje dag känns det lika roligt. Det är fantastiskt kul att arbeta med ungdomar både i med- och motgång. Vi följer eleverna under tre år av deras ungdomsperiod då de utvecklas otroligt mycket och har många frågor. Att lyssna, stötta och hjälpa dem är värdefullt. barnbladet #

10 Nyhet 100% mjölkfri Äntligen ett mjölkfritt kosttillägg för barn Finns i svartvinbärs- och neutral smak. Neocate Active, tillsammans med den mjölkfria mat barnet kan äta, ger alla de näringsämnen barnet behöver för att växa och frodas på lika villkor som icke allergiska barn. Med 6 dl (2 påsar) Neocate Active per dag får barnet rekommenderad mängd av kalcium, fosfat och järn för att täcka sitt behov. Samtidigt tillgodoser man barnets behov av energi och protein för en god tillväxt. Med Neocate Active behövs inga extra vitamin- eller mineraltillskott. Nutricia Nordica AB, Tel: E-post:

11 Tema: Tonåring Ungdomars attityder till hög musik och risk för hörselskador Vad betyder hörseln för dig? När jag ställt den frågan i forskningsintervjuer har jag märkt att de flesta har ganska svårt att ge ett enkelt och bra svar. Hörseln är för oss som är hörande en så självklar del i vårt liv att vi sällan reflekterar över hur betydelsefull den egentligen är för oss. Stephen, E. Widén Filosofie doktor i psykologi. Avdelningen för psykologi och organisationsstudier, Högskolan Väst E-post: Vad betyder hörseln för dig? När jag ställt den frågan i forskningsintervjuer har jag märkt att de flesta har ganska svårt att ge ett enkelt och bra svar. Hörseln är för oss som är hörande en så självklar del i vårt liv att vi sällan reflekterar över hur betydelsefull den egentligen är för oss. Om man istället frågar; Vad betyder musik för dig?, får man genast betydligt rikare och målande svar. Inte minst när jag intervjuat ungdomar har musik beskrivits som en oerhört betydelsefull och i det närmaste ovärderlig del i deras liv. Både psykologer och sociologer har hävdat att musik kan fylla en betydelsefull funktion för ungdomars sökande efter en egen identitet. Klädstil, kompisar, musikstil och musiksmak är kanske aldrig så viktigt som just under ungdomsåren. Ur ett psykologiskt perspektiv skulle en förklaring till detta kunna vara att musiken tycks fungera som ett slags övergångsobjekt som hjälper tonåringen med att separera sig från sina föräldrar och så småningom utveckla en egen vuxen identitet. Musik kan också få oss att bli avslappnade eller få oss att koppla bort vardagliga problem för en stund, eller helt enkelt vara en ett medel för att förhöja stämningen. Det är nog nödvändigt att lyfta fram musikens positiva aspekter för att kunna förstå varför så många ungdomar drabbas av olika typer av hörselskador som är orsakade av just musik. Problemet är egentligen inte musiken, utan snarare ljudvolymen. Ljudvolym mäts i decibel, vilket nog de flesta känner till, men långt ifrån alla vet hur decibelskalan fungerar. Som en slags referens kan man säga att ett normalt samtal mellan två personer brukar ligga någonstans runt 60 decibel. Decibelskalan är också logaritmisk, vilket enkelt uttryckt innebär att en ökning med tre enheter innebär en fördubbling av ljudets styrka alltså, 63 decibel upplevs som dubbel så stark som 60 decibel. Medelljudnivån på konserter har i forskning ofta visat sig ligga mellan 120 dba och 140 dba (ungefär lika starkt som en jetmotor), medan ljudnivån på barer och klubbar i snitt brukar ligga strax över 90 decibel (Sadhra, Jackson, Ryder & Brown, 2002). Nittio decibel brukar också betraktas som en gräns för att bullerorsakade hörselskador ska uppstå, även om sådana skador även kan uppstå vid lägre decibeltal. På diskotek brukar ljudnivån ofta ligga på nivåer mellan 104 och 112 dba, vilket alltså på goda barnbladet #

12 Tema: Tonåring grunder kan antas innebära en stor risk för utvecklandet av hörselnedsättningar, tinnitus eller ljudöverkänslighet, även vid kortare exponeringstid. För att summera, ljudnivån i samband med fritidsaktiviteter, såsom konserter och diskotek är i nuläget helt enkelt ett problem. Ser vi till antalet ungdomar som rapporterar bullerrelaterade hörselsymptom som tinnitus och ljudöverkänslighet skiljer det sig något mellan olika studier. Anledningen är flera, men nämnas bör att det finns kulturella skillnader mellan olika länder, men också att frågornas utformning skiljer mellan olika studier. I våra studier (Olsen-Widén & Erlandsson 2004a,b) har omkring 10 procent av svenska gymnasieungdomar rapporterat permanent tinnitus, medan ljudkänslighet har rapporterats av omkring 17 procent. Permanent tinnitus tycks också vara vanligare bland pojkar (9.6 procent) än bland flickor (7.8 procent), medan ljudkänslighet rapporterades av fler flickor (21.2 procent) än pojkar (12.7 procent). I en amerikansk studie (Widén, Holmes, Erlandsson, Johnson & Bohlin, under bearbetande) där hörselmätningar gjorts, fann vi att begynnande hörselnedsättningar (högfrekventa bullerinducerade hörtröskelförändringar) fanns hos omkring 26 procent av ungdomarna, vilket är en anmärkningsvärd hög siffra. Andra studier på yngre åldersgrupper har visat att omkring 12.5 procent har sådana förändringar (Niskar et al, 2001). De flesta studier pekar ändå i samma riktning, även om procenttalen skiljer sig något mellan studier, och slutsatsen är att hörselskador och hörselsymptom tyvärr inte är ovanliga bland ungdomar. Om nu hörselskador och symptom såsom tinnitus och ljudkänslighet beror på ungas vanor i samband med fritidsaktiviteter, exempelvis diskotek- och konsertbesök, ser då ungdomarna inte själva att de utsätter sin hörsel för risker i samband med ljudintensiva aktiviteter? Svaret är att det beror på vilka man frågar. Några amerikanska forskare undersökte 272 ungdomars upplevelse av stark musik på diskotek samt i vilken utsträckning de ansåg att ljudnivån var riskfylld för deras hörsel. Majoriteten av undersökningsgruppen (74 procent) ansåg att ljudnivån på diskoteket var en klar risk för deras hörsel. Trots detta var det ändå bara omkring 20 procent som uppgav att de åtminstone ibland använde hörselskydd (Bogoch, et al, 2005). I våra egna studier har vi funnit att socioekonomiska faktorer har en viktig betydelse för dels vilken attityd ungdomar har till buller, men också om man faktiskt skyddar sin hörsel eller inte genom att använda hörselskydd (Olsen-Widén & Erlandsson, 2004b). Barn till högutbildade föräldrar är generellt sett mer negativt inställda till ljudintensiva miljöer och använder hörselskydd när de går på konserter och diskotek i högre utsträckning än barn till lågutbildade föräldrar gör. Detta resultat följer det klassiska mönstret när det gäller forskning kring hälsa och riskfaktorer, d.v.s. utbildningsnivå och ekonomiskt välstånd utgör några av de främsta sociodemografiska variablerna till att förklara befolkningens hälsa. Kön är ett annat exempel på en variabel som har betydelse för hälsa och hälsorisktagande. Det finns samstämmiga forskningsresultat som visar att unga män i högre grad än någon annan grupp tar risker och därmed utsätter sin hälsa för fara. Så är även fallet med hörsel och hörselrisker. I en jämförande studie mellan Sverige och USA (Widén, Holmes & Erlandsson, 2006) fann vi bland annat att unga män generellt sett var mer positiva till buller och musik som spelas på hög volym, medan kvinnor var mer negativa. Mest positiva var amerikanska unga män, och mest negativa var unga svenska kvinnor. Vilken attityd människor har till buller och stark musik, är i sin tur relaterat till hur benägen man är att skydda sin hörsel när man vistas i ljudintensiva miljöer. En relevant fråga för sammanhanget är varför finns det könsskillnader i uppfattningar om risker och i risktagande? Det är inte enkelt att peka ut en enskild faktor, utan sannolikt handlar det om komplexa system där kultur, könsroller, normer, värderingar och attityder samspelar. Vår självbild, d.v.s. hur vi uppfattar oss 12 barnbladet #5 2008

13 Tema: Tonåring själva formas av det samhälle och den tid vi lever i och vi måste ständigt förhålla oss till de normer och värderingar som kulturen är uppbyggd av. I en intervjustudie med 16 tonåringar kring buller och hälsa (Widén & Erlandsson, 2007) kom det fram en del resultat som ur ett genusteoretiskt perspektiv är mycket intressanta. I dagens samhälle finns det möjligen ett normativt hälsoideal som i hög grad gäller unga män och som i korthet går ut på att män ska vara starka, kompetenta och friska. I denna bild av vad det innebär att vara manlig växer ett ideal fram om att manlighet handlar om att vara osårbar. Manligheten och osårbarheten bevisas genom att män tar risker, men naturligtvis utan att för den skull drabbas av eventuella negativa konsekvenser, eftersom det skulle vara ett misslyckande enligt den manliga normen. För kvinnor gäller motsatt ideal. Kvinnligheten bekräftas genom egenskaper som att vara försiktig, vara känslig och att inse att man är sårbar och hon måste därför ta hand om sig. Med andra ord är det inte lika legitimt för tjejer att ta risker, eftersom det strider med de ideal som är förknippade med den kvinnliga könsrollen. Det är därför också mer accepterat för tjejer att använda hörselskydd än för killar. I intervjuerna framkom också, hos en del killar, att användning av hörselskydd inte var bra eftersom det kunde tolkas av andra personer som ett tecken på svaghet, eftersom man bevisligen inte klarade av att hantera ljudnivån på exempelvis diskoteket. Vissa ansåg att andra skulle tro att något var fel med deras hörsel eller att de till och med hade en hörselskada om man använde hörselskydd. Att själv vara drabbad av en hörselskada eller ett symptom som tinnitus var något som uppfattades som pinsamt eller skamligt och ett bevis för att man var tjejig eller sårbar, vilket då innebär ett brott mot det manliga normativa idealet. Poängen är att våra socialt konstruerade bilder av manlighet och kvinnlighet kan vara en betydelsefull del i förklaringen till hälsorisktagande. Enligt den franske filosofen Michel Foucault (1972) har den samhälleliga diskursen, exempelvis den diskussion som förs i samhället kring risker, makt över människors tänkande och handlande. Genom historien finns det många exempel på situationer och aktiviteter som har inneburit negativa effekter för människor och deras liv, även om de negativa konsekvenserna först identifierats långt senare. Begreppet risk har två sidor. En sida behandlar den objektiva verkligheten, d.v.s. att risken Referenser finns oavsett om vi identifierar något som riskfyllt eller inte. Den andra sidan av begreppet risk handlar om att risker också kan existera som en social konstruktion, d.v.s. när vi blir medvetna om att något på ett eller annat sätt utgör en fara, då skapas risken som en social konstruktion i vårt medvetande, och vi kan börja handla därefter. Därför är diskursen i samhället en viktig faktor för människors identifiering av hälsorisker. Detta leder fram till nästa fråga, som det än så länge inte finns något givet svar på. På vilket sätt påverkar diskursen i vårt nutida samhälle, vilka politiska beslut som fattas och hur vi handlar när det gäller att förhindra buller och uppkomsten av hörselskador? Bogoch, I.I., House, R.A., & Kudla, I. (2005). Perceptions About Hearing Protection and Noise-induced Hearing Loss of Attendees of Rock Concerts. Canadian Journal of Public Health. 96: Focault, M. (1972). The archaeology of knowledge and the discourse on language. London: Routledge (English translation 2002). Niskar, A. S., Kieszak, S. M., Holmes, A. E., Esteban, E., Rubin, C. & Brody, D. J. (2001). Estimated Prevalence of Noise-Induced Hearing Threshold Shifts Among Children 6 to 19 Years of Age: The Third National Health and Nutrition Examination Survey, , United States. Pediatrics, 108, Olsen-Widén, S.E., & Erlandsson, S.I. (2004a). Self-Reported Tinnitus and Noise Sensitivity among Adolescents in Sweden. Noise & Health 7: Olsen-Widén, S.E., & Erlandsson, S.I. (2004b). The Influence of Socio-Economic Status on Adolescent Attitude to Social Noise and Hearing Protection. Noise & Health 7: Sadhra, S., Jackson, C.A., Ryder, T., & Brown, M.J. (2002). Noise Exposure and Hearing Loss among Student Employees Working in University Entertainment Venues. Annual occupation Hygiene 46: Widén, Holmes, Erlandsson, Johnson & Bohlin (under bearbetande) Noise Induced Threshold Shifts, attitudes and risk taking behaviour among American adolescents. Widén, S.E., & Erlandsson, S.I. (2007). Risk perception in musical settings a qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2:1, Widén, S.E., Holmes, A.E., & Erlandsson, S.I. (2006). Reported hearing protection use in young adults from Sweden and the USA: Effects of attitude and gender. International Journal of Audiology, 45: FIRST ANNOUNCEMENT Riksföreningen för Barnsjuksköterskor i samarbete med Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA) Inbjuder till heldags utbildningsdagar 2009 Att möta Adoptivbarn inom Barnhälsovården Måndagen den 2 februari i Stockholm Onsdagen den 4 februari i Halmstad I nästa nummer av Barnbladet kommer utförligare utbildningsannons Medverkande; Marie Alm och Lovisa Kim, MIA; Barnöverläkare Thomas Almström; Logoped Christina Lagergren; Barnsjuk sköterskor Kerstin Bergmark och Lisa Ernstsson, Journalist och adoptiv mamma Anna Mannheimer med flera För information och föranmälan kontakta Utbildningen riktar sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med adoptivbarn och deras familjer barnbladet #

14 Tema: Nutrition Livsmedelsverkets nya kostråd för ammande mödrar När barnsjuksköterskor möter ammande mammor är det viktigt att inte bara tala om amning utifrån barnets perspektiv utan även informera om hur viktig kvinnans kost är för henne själv. Barnet tar den näring det behöver men för att mamman inte ska få för lite näring är det viktigt att hon väljer en väl sammansatt kost. När barnsjuksköterskor möter ammande mammor är det viktigt att inte bara tala om amning utifrån barnets perspektiv utan även informera om hur viktig kvinnans kost är för henne själv. Barnet tar den näring det behöver men för att mamman inte ska få för lite näring är det viktigt att hon väljer en väl sammansatt kost. Många mammor har aktiva dagar med sin lilla bebis och slarvar med sitt eget kostintag. Kvinnan behöver lite mer av de flesta näringsämnena under amning, speciellt viktig är mat som innehåller mycket vitamin D, omega-3-fett och folat (folsyra). Informera om vikten av att mamman dricker/ äter D-vitamin-berikade mjölkprodukter. Vissa mindre mjölkproducenter har inte alltid tillsatt D-vitamin i sina produkter. Fisk, skaldjur och ägg innehåller också D-vitamin, liksom solljus. Så en daglig promenad med barnvagnen är nyttigt både för att lagra D-vitamin och ger bra motion. Folsyra får mamman genom att äta grönsaker, bönor, kikärter, linser, frukt, bär och fullkornsprodukter. Informera även att det är bra att äta järnrik mat, t.ex. att välja ett fullkornsbröd och leverpastej till pålägg. Många väljer mineral-, fling- eller örtsalt som inte alltid är jodberikade, men vid amning behöver man jod, därför är det bättre att använd ett jodberikat salt. Alltför höga doser jod kan dock vara skadligt så ammande kvinnor ska vara försiktiga med algprodukter som innehåller mycket jod. Livsmedelsverket rekommenderar 500 gram frukt och grönt varje dag, t.ex. två portioner grönsaker och tre frukter fisk 2 3 gånger i veckan. Fet fisk t.ex. lax, makrill och sill lättmjölk, naturell lättfil eller naturell lätt yoghurt, cirka fem dl per dag lättmargarin till smörgåsen och flytande margarin eller olja till matlagning kött, kyckling, ägg, bönor, linser eller ärtor varje dag bröd och potatis, ris, pasta, bulgar eller liknande varje dag, helst fullkornsalternativ. När det gäller fisk är det några enstaka fisksorter som kan ha förhöjda halter av miljöföroreningar. Dessa bör inte ätas så ofta, högst 2 3 gånger per år. Hela listan över bra och riskabla fisksorter finns på livsmedelsverkets hemsida och mer information om fisk och miljö väntas under hösten En ammande kvinna behöver ungefär en liter extra vatten per dygn eftersom det går åt vätska till bröstmjölken. En liten tumregel är att alltid dricka ett stort glas vatten vid varje amning. Mamman behöver inte dra ned på kaffe eller te under amningen eftersom det är så små mängder koffein som förs över till barnet via bröstmjölken. Den ammande kvinnan ska också vara försiktig med kosttillskott, örtprodukter, naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel eftersom man inte vet om det kan vara skadligt för barnet. Många kvinnor vill gå ned i vikt så fort som möjligt efter förlossningen men det är inte bra att banta när man ammar. Det bästa är om mamman kan gå ner till sin ursprungsvikt inom ett år. En kvinna som är överviktig bör gå ner till normalvikt, särskilt om hon planerar att få fler barn. Att vara överviktig innebär en ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. När kvinnan planerar att bli gravid är rekommendationen att äta folsyratabletter minst en månad innan planerad graviditet. 400 mikrogram folsyra per dag minskar risken för att fostret ska få ryggmärgsbråck. Alkohol vid amning Livsmedelsverkets råd angående amning och alkohol har ändrats 2008 eftersom forskningen visar att en måttlig alkoholkonsumtion under amning inte innebär någon medicinsk risk för barnet. Med måttlig alkoholkonsumtion avses 1 2 glas vin eller motsvarande, 1 2 gånger per vecka. I samtal med blivande föräldrar finns dock anledning att poängtera att föräldrarnas beteende påverkas av alkohol. Källa Lena Björck på Livsmedelsverket, Broschyren Råd om mat till dig som ammar (Livsmedelsverket 2008) på 8 sidor, finns att beställa gratis från Livsmedelsverkets webbutik Folkhälsoinstitutets föräldrabroschyr Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig Lisa Ernstsson Barnsjuksköterska, Barnbladets redaktion 14 barnbladet #5 2008

15 Tema: Nutrition Tillväxtprojektet en studie om små barns hälsa och tillväxt Vad påverkar barns hälsa och tillväxt? Barnsjuksköterskan Gerd Almqvist Tangen och barnläkaren Josefine Roswall ska genomföra en unik studie om barns levnadsvanor. Alla barn som föds i Hallands län inom ett år cirka barn får chansen att delta i vad som kallas Tillväxtprojektet. Lisa Ernstsson Barnsjuksköterska, Barnbladets redaktion Hösten 2007 inleddes huvudstudien, en longitudinell populationsbaserad kohortstudie, där en årskull barn kommer att följas med avseende på tillväxt och levnadsvanor under fem år. Ett av syftena med studien är att ta reda på när barnhälsovården ska sätta in sina insatser för att hjälpa barn som riskerar att bli feta. Forskarna behöver halländska föräldrars hjälp att bidra till ökad kunskap eftersom kunskapen inom ämnet är dålig idag, samtidigt som hälsoproblemen blir allt mer utbredda. Idag är 15 procent av de svenska tioåringarna överviktiga. Att skaffa mer kunskap inom det här området är angeläget. Övervikt som etablerats under barndomen är svår att motverka senare i livet och övervikt hos barn bör identifieras tidigare än vad som idag görs, där har bvc en stor uppgift att fylla. Barns hälsa Hälsa och tillväxt är starkt relaterade till tid, plats och ålder och grundläggs i stor utsträckning under barn- och ungdomsåren och är av stor betydelse både på individ- och samhällsnivå. Svenska barns hälsa beskrivs oftast som mycket god och generellt sett bättre än i många andra länder. Den globalt ökande prevalensen av barnfetma anses av who och landets myndigheter vara en av vår tids största sociala och medicinska utmaningar. Tillväxt anses vara ett bra mått på barnets psykiska och fysiska hälsa. Det är av stort värde för samhället att kunna få mer kunskap om föräldrarnas uppfattning om barns hälsa och barns tillväxt och korrelera detta till objektiva medicinska mått. Om kunskapen om föräldrars uppfattningar kan tillföras bvc i det dagliga arbetet med rådgivning och ligga till grund i föräldrautbildningen, kommer det att gagna barnen. Dessa båda perspektiv är nödvändiga inför planering av interventionsprogram som kan hindra att övervikt etableras i småbarnsåren. Förstudiens resultat är klara En förstudie med tillväxtdata från halländska barn gjordes förra året. Den gav viktiga resultat om dessa barn hälsa som visar vikten barnbladet #

16 Tema: Nutrition Flickor är mer överviktiga än pojkar i tidig ålder men efter fyra års ålder och framåt är övervikten jämn mellan pojkar och flickor. av att skaffa ytterligare kunskap. Det som också framkom i studien är att flickor är mer överviktiga än pojkar i tidig ålder men efter fyra års ålder och framåt är övervikten jämn mellan pojkar och flickor. Varför flickor är mer överviktiga i tidig ålder vem man ännu inte. Mycket tyder på att faktorer under graviditeten och under de första levnadsåren har stor betydelse för den framtida benägenheten att utveckla fetma och övervikt. Genom studien vill vi skaffa kunskap om detta, så att barnhälsovården på ett tidigt stadium ska kunna sätta in förebyggande insatser, berättar Gerd Almqvist Tangen. Material Del 1. Alla barn som föddes mellan den 1 oktober 2007 och 31 september, 2008 i Hallands län inbjöds att delta i den stora hälso-, nutritions- och tillväxtstudien via sin bvc. Föräldrar får vid vissa nyckelåldrar fylla i enkäter samt att bvc sköterskan fyller i barnets vikt, längd, huvud- och bukomfångmått. Del 2. För att värdera kvalitativa aspekter av föräldraperspektivet, kommer 16 föräldrar till 8 månaders barn att genomgå djupintervju. Del 3. Föräldrar till en subgrupp på ca 500 barn i den totala födelsekohorten kommer att tillfrågas om de vill lämna blodprover, avföring och bröstmjölk. Denna grupp kommer att konstitueras av konsekutivt födda barn vid förlossningsenheten vid Halmstad Länssjukhus och startades 15 mars Bukomfång Upplägget är unikt. I studien ingår bl.a. att mäta bukomfång på alla barn vid vissa nyckelåldrar. Enligt vad forskarna kunna finna har ingen lika omfattande studie gjorts i världen när det gäller att mäta bukomfång på en stor grupp barn i tidiga åldrar. Studien har dock inte enbart fokus på fetma och övervikt. Forskarna vill även ringa in livsstilsfaktorernas betydelse för tillväxt och hälsa över lag. Barnavårdscentraler i Halland samlar in vikt, längd, huvud- och bukomfång och sköter enkäterna. Barnsjuksköterskan Anna Englund på bvc Humlan i Halmstad tycker att det är spännande att få vara delaktig i studien. Vi informerar och frågar föräldrarna på hembesöket om de kan tänka sig att ställa upp på studien. De får ett informationsblad samt en medgivande-blankett där de skriver under att de godkänner att deras barn får vara med i studien. Sedan får de fylla enkäter vid vissa nyckelåldrar och jag skriver in barnens mått. Det tar bara några minuter extra och innebär inget merjobb för mig, säger Anna. Implementering Projektgruppen avser att kontinuerligt omsätta forskningsresultaten till teoretisk kunskap med nya hypotesgenereringar parallellt med praktisk handling hos hälso- och sjukvårdspersonal, i första hand hos personalen på bvc. Detta ska senare i vårdkedjan implementeras hos föräldrarna för att till syvende och sist komma barnen tillgodo, allt för att minska risken för framtida sjukdom och för tidig död hos den unga individen. Implementeringen kommer att ske på bvc, dels som ett primärpreventivt föräldrautbildningsmaterial, dels som riktade insatser mot identifierade riskbarn. Samarbete och samverkan Det pågår en ständig samverkan mellan forskningen (Tillväxtprojektet) och hälso- och sjukvården, dessutom en koppling mellan slutenvården med dess polikliniska mottagningar och primärvården, framförallt barnhälsovården dvs. Länssjukhuset Halmstad och Barnhälsovården Halland. En ständigt fortlöpande växelverkan sker där forskningsresultaten återförs till bvc-personal, samtidigt som kommentarer och funderingar från dessa förs tillbaks till projektgruppen. Doktorander är barnsjuksköterska Gerd Almqvist Tangen, bhv utvecklare Halland och barnläkare vid barn- och ungdomskliniken i Halmstad Josefin Roswall. Handledare är barnhälsovårdsöverläkaren i Halland Bernt Alm, docent Jovanna Dahlgren Göteborgs Universitet, docent FoU-chef Capio Lauri Nevonen och Med. Dr och FoU-chef Spenshult Stefan Bergman. Studien genomförs i samarbete mellan Barnhälsovården Halland, barnkliniken vid Länssjukhuset i Halmstad, FoU-avdelningen vid Länssjukhuset i Halmstad och Göteborgs Universitet. 16 barnbladet #5 2008

17 Vi bidrar till folkhälsan Sanofi Pasteur MSD är det företag i Europa som har störst kunskap om och erfarenhet av vacciner. Vi är vacciner Sanofi Pasteur MSD Vi är det enda företag i Europa som helt och hållet arbetar med att utveckla och sälja vacciner. Vacciner för olika situationer! Vårt utbud består av ett omfattande sortiment för barn, ungdomar och vuxna. För att vaccination ska fungera som ett bra skydd för hela befolkningen måste det vara ett tryggt alternativ för alla. SE Därför är det viktigt för oss att erbjuda vacciner som har så lång verkningstid och så få biverkningar som möjligt. Tel

18 Tuggskolan Ett behandlingsprogram för barn med ätsvårigheter Antalet barn som är beroende av sondmatning och parenteral nutrition (näringstillförsel via dropp) ökar stadigt men kunskapen om vilka konsekvenser detta har för barnets munmotorik och ätutveckling är mycket begränsad. Det saknas ett vårdprogram för omhändertagande av dessa patienter och föräldrar efterfrågar konkreta råd om hur de på bästa sätt skall hantera sitt barns ätsvårigheter och stimulera till en positiv utveckling. Många barn som varit sondmatade under en längre period får stora svårigheter att återgå/övergå till att äta via munnen. För några barn tar det flera år med daglig kamp innan sonden kan avvecklas. Illamående och ständiga kräkningar är vanligt hos dessa barn vilket medför en ökad oro för barnets hälsa och utveckling. De speciella omständigheterna kring måltiderna påverkar hela familjens sociala liv och kräver mycket energi och tålamod. Munhälsan äventyras av svårighet med tandborstning pga överkänslighet i munnen och kräkningar. Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för ovanliga diagnoser och ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel. I behandlingsteamet ingår olika odontologiska specialist er, tandsköterska, tandhygienist och logoped. Det är vanligt att barn remitteras till Mun-H-Center för utredning och behandling av ätsvårigheter. Med åren har ett behandlingskoncept vuxit fram som behöver utvecklas vidare och utvärderas. Metoden har utvecklats i samarbete med psykolog Helena Fagerberg Moss, psykolog och förälder Karin Ennerfeldt, barntandläkare Gunilla Klingberg, logoped Lotta Sjögreen och tandsköterska/koordinator Lena Gustafsson. Tuggskolan är i första hand tänkt för barn och ungdomar som av olika skäl inte lärt sig att äta eller dricka. Det får inte finnas några medicinska hinder för att tugga och svälja som exempelvis aspirationsrisk. De flesta barn med matningssvårigheter har kontakt med behandlingsteam på sjukhus eller på habiliteringen. Utredning och diagnostisering av barnets sug-, tugg och sväljfunktion skall ligga till grund för planeringen i tuggskolan. Föräldrarnas engagemang är en stor drivkraft och ett viktigt syfte med tuggskolan är att avlasta föräldrarna en del av ansvaret när det gäller träning och stimulering av barnets ätutveckling. En terapiplanering skall göras tillsammans med föräldrarna. Föräldrarna avgör om barnen skall vara med på planeringsmötet eller inte. Gott om tid skall avsättas för detta möte, minst 1 ½ timme. En behandlingsplan upprättas som innehåller beskrivning av nuläget, formulering av mål och metod samt en tidsplan. Metodiken måste anpassas efter varje barns individuella förutsättningar. De olika behandlingsalternativ som kan bli aktuella att erbjuda familjerna ses i skissen: Tuggskolan är ett av de olika behandlingsalternativen och syftet med tuggskolan är att barn med försenad ätutveckling skall få möjlighet att träna upp olika färdigheter som behövs för att kunna äta och dricka. Det är Lena Gustafsson, tandsköterska, som vid träningen guidar barnet under handledning av Lotta Sjögreen, logoped. Barnet kommer till kliniken en gång per vecka och tiden för mötet är ca 45 min/tillfälle. Det Lotta Sjögreen Logoped Lena Gustafsson Tandsköterska/koordinator Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön E-post: 18 barnbladet #5 2008

19 är viktigt att kunna vara i en lugn miljö, gärna utan alltför mycket småprylar som stör. Träningen dokumenteras genom videofilmning. En individuell bok görs för varje barn med de tänkta träningsmomenten. Tanken är att man steg för steg tränar det som är överenskommet. Det kan t ex vara att lära sig att överhuvudtaget ta in något i munnen, att lära sig att svälja, att öka mängden intag eller att tugga mer effektivt. Momenten illustreras med bilder och varje uppnått mål belönas med en guldstjärna i boken. Ett bildstöd med bilder som visuellt illustrerar turordningen i det man tänkt göra under träningen kan vara till stort stöd för barnet. Med hjälp av digitalkamera är det lätt att göra egna personliga bilder. Träningssituationen inleds ofta med någon form av oralmotorisk övning t ex träning med munskärm eller träning med chewy tubes. Många barn är överkänsliga i munnen och då jobbar vi särskilt med desensibilisering exempelvis munmassage. Lotta Sjögreen har utformat träningsprogram för munmotorisk stimulering och de återfinns till viss del i de två skrifter som hon producerat och som finns att köpa på Mun-H-Center, När barnet har svårt att äta och Munmotorisk stimulering Genom att tillsammans spela ett spel under tiden man ättränar skapas en turordning som kan utnyttjas för att motivera barnet att gång på gång upprepa momenten i ätträningen. Barnet skall vara med och bestämma hur mycket eller hur stora munsbitar som skall tas åt gången. En positiv erfarenhet är att använda musik som motivation och stimulering i samband med ätträning. Barnet väljer den musik som hon tycker om, vi spelar, dansar och sjunger en stund, stänger av och utför den förutbestämda ätträningen och när momentet är klart spelar vi igen. Att få en belöning efter avslutat träningspass är förstås jätteviktigt! Vi har köpt en liten byrå på ikea och lagt olika saker i lådorna och det är spännande för barnet att dra ut varje låda, titta och sedan få välja det man vill ha. När det är svårt att tugga och tuggmusklerna är försvagade är det viktigt att öva upp tuggtekniken och stärka musklerna och därför har en ny metod utvecklats för att öka motivationen och intensiteten i träningen. toykit är ett redskap för tuggträning där datorn används för feedback. När man biter på en tuggdyna, skickas en pneumatisk signal till lådan Puno, som omvandlar signalen till en elektrisk impuls in till datorn. Denna impuls kan liknas vid vänster musklick. Idén med toykit är att vilket program som helst skall kunna styras med tuggdynan. I datorn finns ett registreringsprogram, Reg-IT, som håller reda på antalet sammanbitningar på tuggdynan, träningspassets längd och vilka program som använts. Med toykit följer en handbok som innehåller nödvändig information för träningens genomförande. Den innehåller också förslag på lämpliga träningsprogram/spel. toykit, som utvecklats av Mun-H-Center i samarbete med Frölunda Data AB, kan beställas via: Tu g g s k o l a n startade i april 2004 och sedan dess har sju barn deltagit, tre flickor och fyra pojkar i åldersspannet 5 11 år. Två av barnen har uppnått sina mål och slutat i tuggskolan. De övriga barnen kämpar på och gör framsteg och vi fortsätter träningen tillsammans. Det är mycket engagerande, stimulerande, roligt men också tufft att få vara delaktig i strävan att hjälpa dessa barn till att förhoppningsvis i framtiden kunna äta och njuta av god mat i gemenskap med andra. Vägen må vara lång och krokig men minsta lilla framsteg är värd varje minut av arbete! En alldeles ny skrift om Tuggskolan finns att beställa från Mun-H-Center, via hemsidan eller se adress och telefonnummer nedan. Skriften beskriver hur vi arbetar med Tuggskolan och vi hoppas att den skall ge inspiration och idéer till andra som också arbetar med att hjälpa barn som har en försenad ätutveckling. barnbladet #

20

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer

Unga som skadar sig genom sex

Unga som skadar sig genom sex Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson och Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Cystisk fibros familjevistelse

Cystisk fibros familjevistelse Dokumentation nr 443 Cystisk fibros familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER CYSTISK FIBROS Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser för familjer från hela Sverige. Till varje familjevistelse

Läs mer

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne JUNI 2014 ung i dag om ungdomars hälsa 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 4/2011. tema: funktionshinder riskfyllt sex

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 4/2011. tema: funktionshinder riskfyllt sex BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 4/2011 tema: funktionshinder riskfyllt sex heart.se SÄLJS RECEPTFRITT PÅ APOTEK Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Tel 020-116 68 44 www.fresenius-kabi.se

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Hälsobegreppet Barns hälsa och välbefinnande PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Ungdomars matvanor i Norden All information och de många insatserna inom skolbespisningen har inte

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare hade hon svarat. Jag blev så chockad, jag tror att det

Läs mer

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:-

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:- HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 2/2014 - Lösnummerpris: 30:- Fullmäktige i Uppsala Att arbeta med HBTQ-frågor Distriktssköterskor i kriminalvården Xer160_jan2014 Fräscha produkter

Läs mer