hygien i vården HARTMANN magazıne barcelona mjältbrand uroterapeuten WEEKEND I STORSTAD FAKTA MED PER-ERIK HJÄLP FÖR MANNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hygien i vården HARTMANN magazıne barcelona mjältbrand uroterapeuten WEEKEND I STORSTAD FAKTA MED PER-ERIK HJÄLP FÖR MANNEN"

Transkript

1 Nummer En tidning från HARTMANN-ScandiCare AB HARTMANN magazıne hygien i vården uroterapeuten HJÄLP FÖR MANNEN barcelona WEEKEND I STORSTAD mjältbrand FAKTA MED PER-ERIK PRODUKTINFORMATION TÄVLINGAR RECEPT SENASTE NYTT

2 ledaren HARTMANN magazine utges av HARTMANN-ScandiCare AB Box 24, ANDERSTORP Telefon Telefax Distribueras kostnadsfritt tre gånger om året till sjukhusmottagningar, läkarmottagningar, vårdcentraler, äldreboenden, beslutsfattare inom landsting och kommun samt grossister och distributörer. Vill du ha ett eget exemplar eller en kostnadsfri prenumeration? Sänd oss ett mail ett fax eller ett brev med ditt namn och adress. Skriv också ett par rader om din relation till HARTMANN och våra produkter. Bästa läsare, Välkommen till HARTMANN Magazine och vårt vårnummer med massor av trevlig och intressant läsning. Vårdhygien är i högsta grad aktuellt och i detta nummer går vi in på hur patientsäkerheten kan ökas och hur man arbetar för att minska vårdrelaterade infektioner. Resereportaget tar oss till Barcelona, Kataloniens huvudstad och ett av Europas främsta turistmål. Staden är bland annat känd för sin fina arkitektur, sitt kulturutbud, ett matutbud både för liten och stor plånbok och inte minst fotboll. HARTMANN har ett stort miljöfokus i sin verksamhet som vi gärna vill delge intresserade läsare. Vi lägger stor vikt vid vårt miljöarbete inom koncernen och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling på vår jord. Gröna transporter av både gods och människor är en del i vårt miljöarbete. På temat Spanien så kan vi bara inte undgå att tänka på Tapas. Vi botaniserar lite kring denna matkultur och ger ett smaskigt recept till efterrättsälskaren. Prostatakörteln är mannens ömma punkt, många män talar ogärna om sina problem och vet kanske inte var hjälpen finns att finna. Vår uroterapeut Gitte fortsätter sin artikelserie om urologi. Mjältbrand; Per-Erik Åbom smittskyddsläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping fortsätter att dela med sig av sina kunskaper och beskriver i detta nummer en gammal och fruktad sjukdom. HARTMANN står för kvalitet och sortimentsbredd vilket återspeglas ganska väl i detta nummer av tidningen. Vi önskar dig mycket nöje i din läsning. Bengt Gustafson, VD HARTMANN-ScandiCare AB Besök vår hemsida: Där kan du ladda hem föregående nummer av tidningen, studier och få fördjupad information. Ansvarig utgivare Bengt Gustafson, HARTMANN-ScandiCare AB Telefon Redaktionsgrupp Anna Lindeborg, Susanne Jacobsson, Kerstin Håkansson, Lena Steinhausen, Monica Antonsson, Jennie Nilsson, Anders Ohrgren Produktion G-byrån AB, Anderstorp Telefon G-byrån AB, Anderstorp Projektledning, idé och upplägg Anna Lindeborg, HARTMANN och Larz G Johansson, G-byrån Grafisk form Anders Ohrgren och Lena Alexandersson Text Bengt Gustafson, Susanne Jacobsson, Anna Lindeborg, Lars Holst, Jennie Nilsson, Anders Ohrgren, Gitte Birlev Könyves, Kerstin Håkansson, Per-Erik Åbom, Ann-Katrin Johansson, Gun Persson, Boel Ohliw, Per-Olof Davies, Eva Holmberg, Charlotte Odin, Ida Nilenfors Foto Anna Lindeborg, Anders Ohrgren, RoMedic, Hälsokraft, Britta Larsson, Future Image Bank samt HARTMANN Tryck NRS Tryckeri AB, Huskvarna ISSN Vad tycker DU om HARTMANN magazine? Dina åsikter är viktiga för oss! Gå in på vår hemsida och fyll i enkäten för att hjälpa oss göra en ännu bättre tidning. Som tack för hjälpen deltar du i utlottningen av förbandskuddar. 2 HARTMANN magazine

3 innehåll Nummer barcelona csr MILJÖFOKUS 4 RESEREPORTAGE 6 8 naturlig hälsa uroterapeuten GITTE TIPSAR RoMedic ENKLA LÖSNINGAR mjältbrand 18 vårdhygien anslagstavlan 20 AKTUELL INFO ordflätan VINSTCHANS22 GRÖNA RESOR 9 RECEPT 13 PROFILEN 21 SÄLJSUPPORT 23 HARTMANN magazine 3

4 temareportage god vårdhygien ÖKAR PATIENTSÄKERHETEN Gula stafylokocker (Staphylococcus aureus) är bland de vanligaste omgivningsbakterierna, som orsakar infektioner i sår efter exempelvis operationer. I media brukar man prata om sjukhussjukan, och idag menar man då den form av bakterien som utvecklat multiresistens, meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). Under 2009 rapporterades 1479 fall av MRSA i Sverige, där 55 procent uppgavs vara smittade i Sverige och de övriga utomlands. Hur arbetar man för att minska riskerna för vårdrelaterad infektion? Det var en gång I 1960-talets början ökade spridningen av Staphylococcus aureus, både i Sverige och runt om i världen. Det fanns ett behov av bättre hygien inom vården för att få bukt med smittspridningen. För att skapa en ökad patientsäkerhet introducerades hygiensjuksköterskor i vården, den allra första på Akademiska sjukhuset i Uppsala, för att skapa metoder och rutiner inom hygienområdet. Idag finns det omkring 100 hygiensjuksköterskor och 30-talet hygienläkare som svarar för de rutiner som ska minska vårdrelaterade infektioner. Det är ett ständigt pågående arbete, då det inom sjukvården görs allt fler typer av behandlingar och ingrepp, där det alltid finns risk för infektioner. Samtidigt har det skett en ökning av antibiotikaresistens, vilket gör att det förebyggande arbetet blir än mer viktigt. Grunden för all vårdhygien är att arbeta med basala hygienrutiner, som är sammanfattade i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2007:19, regler som alla inom vården måste följa. Hygiensjuksköterskans viktiga arbete Vi träffar en hygiensjuksköterska som berättar: Mitt arbete omfattar det dagliga hygienarbetet inom sjukhuset. Jag ger rekommendationer och är rådgivande, men det är respektive verksamhetschef som har ansvar för hur arbetet sker på varje avdelning. Den allra vanligaste smittvägen är indirekt kontaktsmitta via händer. Handdesinfektion är därför både den viktigaste och enklaste metoden för att minska risken för smittspridning. Skärpta krav vid operationer När man kommer till operation så blir hygienkraven ordentligt skärpta. Då handlar det inte bara om vårdpersonalens hygien och användandet av sterila instrument. Beteende och arbetssätt påverkar exempelvis att undvika onödigt spring ut och in i operationssalen. Klädseln är viktig, den ska vara Staphylococcus aureus De flesta barn och vuxna är periodvis bärare av dessa bakterier, vanligen i näsan, men även på andra slemhinnor och på huden, där den är skadad t.ex. av eksem eller småsår. Det är vanligare bland sjukvårdspersonal, injektionsmissbrukare, diabetiker och dialyspatienter att bära på stafylokocker. Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) har utvecklat resistens (motståndskraft) mot de penicilliner och penicillinliknande antibiotika (betalaktamantibiotika) som vanligen används mot stafylokockinfektioner. Svåra stafylokockinfektioner kan då enbart behandlas med ett fåtal, mycket dyra intravenösa antibiotika med besvärande biverkningar, t.ex. vancomycin. Vancomycinresistenta MRSA har beskrivits från andra håll i världen, men aldrig från Sverige. MRSA har framför allt spridits inom och mellan olika vårdinrättningar och blivit ett av de största vårdhygieniska problemen runt om i världen. När väl MRSA etablerats på ett sjukhus eller annan vårdinrättning kan de vara utomordentligt svåra att bli av med. MRSA finns numera som en del av "normalfloran" på sjukhus i många länder i Europa och andra delar av världen med undantag av de nordiska länderna och Holland. Patienter och personal kan lätt bli s.k. friska bärare med bakterier i näsan eller på huden, och ett sådant bärarskap kan fortgå i veckor och månader. Eftersom bakterierna kan övervintra i hudens talgkörtlar finns det (trots upprepade kontrollodlingar utan bakterieväxt) risk för ett uppblossat bärarskap eller infektion vid sårskada eller eksem även efter många år. Sedan år 2000 har flera utbrott av MRSA pågått i stora delar av Sverige. En ökande andel av MRSA påträffas nu ute i samhället (t. ex. i kommunala äldreboenden). En infektion eller ett bärarskap av MRSA skall enligt smittskyddslagen anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). Källa: Smittskyddsinstitutet 4 HARTMANN magazine

5 temareportage täckande för att inte hudpartiklar eller hår ska komma in i patientens kropp och samtidigt ska den ge vårdpersonalen skydd. Även ventilationen påverkar renheten i operationssalen och risken för luftburen smitta. Särskilt infektionskänslig kirurgi är t. ex. operationer i leder, då man i regel har högre luftomsättning i salen. Vid operationer används en hel del engångsmaterial, som draperingsmaterial, rockar, mössor och munskydd. Även om produkterna i sig är sterila, så ställs det krav på att det inte blir fibersläpp, det vill säga att de»dammar«. säger hygiensjuksköterskan, som fortsätter: Personal som arbetar inom operation är mycket medvetna om hygienrisker, man kan säga att de är skolade inom området. Även efter operationen, på vårdavdelningen eller i hemmet, finns risker att patienterna exponeras för infektionsrisker. Varierande arbete Det är ett brett område som hygiensjuksköterskan arbetar med, förutom det rådgivande arbetet är det utbildning samt att delta i byggplanering och arbeta i olika utvecklingsprojekt för att förbätta procedurer, rutiner och ingrepp inom vårdområdet. Min främsta arbetsuppgift är att förebygga och förhindra smittspridning mellan patienter och det innefattar en hel del. Mycket handlar om upplysning och utbildning och det är inte bara vårdpersonalen på sjukhuset som blir inblandad, utan också de som arbetar med vaktmästeri och städning. Vid inköp av maskiner och utrustning är jag med och tycker till, de måste kunna rengöras säkert, speciellt om de ska placeras i operationssalar. Även om jag planerat min arbetsdag blir det ibland snabba förändringar. Kanske är det en patient som drabbats av MRSA eller maginfluensa. Då måste man agera snabbt och isolera patienten, ta reda på om personen varit i kontakt med andra som kanske flyttats till ett annat ställe. Det blir då en del detektivarbete och så ska smittkällan spåras, så att inte fler insjuknar. Ingen dag är den andra lik, det kan jag lova. säger hygiensjuksköterskan. Besök på operationsavdelningen Under våren hade HARTMANN-Scandicare i Anderstorp studiebesök från op-avdelningen på Värnamo sjukhus, på initiativ av Eva-Maria Axelsson, undersköterska. Besökarna fick en inblick i HARTMANNs olika verksamhetsområden och hur arbetet fungerar på order, lager, säljsupport och marknad. Idag är Catarina Wannberg från HARTMANN-ScandiCare på besök på operationsavdelningen på Värnamo sjukhus, för att träffa Birgitta Alexandersson, som är områdesansvarig på urologen tillsammans med Anita Davidsson. Värnamo sjukhus är Jönköpings läns stencentrum. Man jobbar bland annat med ESVL* och får patienter från hela länet. Catarina ska visa några produkter som kom på tal vid studiebesöket och berätta om skillnader på olika klassificeringar av munskydd. Vi tittar in i en operationssal och träffar operationssjuksköterska Anita Davidsson och undersköterska Irene Johansson när de förbereder för operation. Vid dagens operation används ett standardiserat urologiset från HARTMANN som innehåller ett allt-i-ett lakan som ger en heltäckande och tät drapering. Att använda operationset för drapering är vanligt i vården. Det blir dock allt vanligare att använda sig av kundanpassade set. Man har då alla produkter samlade i en förpackning, vilket sparar tid vid förberedelserna. Förutom drapering ingår exempelvis dukar, kompresser, sprutor, kanyler och rockar. HARTMANN har för svenska marknaden ett 20-tal standardset i sortimentet och erbjuder också kundanpassade set, som kan innehålla 25-talet komponenter. Med produkterna placerade i rätt följd blir uppdukningen både säkrare och snabbare. * Extrakorporal stötvågs litotripsi. Njur-, blå- eller uretärstenar pulriseras med hjälp av chockvågor. Vid dagens operation används ett standardiserat urologiset för transuretrala operationer. Uppdukningen inför operationen kan påbörjas. Påklädning med urologrocken, en extra vid modell anpassad för sittande arbete. Catarina Wannberg, HARTMANNs produktspecialist, träffar Birgitta Alexandersson på Värnamo sjukhus. HARTMANN magazine 5

6 resereportaget barcelona KULTUR NÖJE HISTORIA SOL & BAD Turisme de Barcelona / J. Trullàs Barcelona är Spaniens näst största stad efter Madrid och har knappt 5 miljoner invånare, inklusive förorter. Staden är området Kataloniens huvudstad och bjuder på ett rikt kulturliv, många sevärdheter, attraktiv shopping och hett nöjesliv, men också sol och bad. Barcelona är ett museum under bar himmel I den äldsta delen av staden ligger ett stort antal gotiska byggnadsverk, både civila och kyrkliga. Runt den imponerande katedralen finns medeltida palats som Casa dels Canonges och La Pia Almonia. Intill det gotiska kvarteret ligger stadsdelen Ribera, som också härstammar från medeltiden. Här bodde handelsmän och sjömän, men med tiden byggdes även små palats, som idag är muséer. Palatset Marqueses de Llió är idag textil- och klädmuseum och Palau Aguilar inrymmer Picassomuseet. Barce lonas arkitektur bjuder på många olika byggnadsstilar från olika tidsepoker, från medeltid till modernt. Turisme de Barcelona / J. Trullàs Ovan Platja a la Vila Olímpica (stranden vid olympiska byn) och nedan Port Olímpica (olympiska hamnen), där det finns många restauranger och barer. Turisme de Barcelona / Espai d Imatge Nöje, sol och bad Barcelona ligger vid Medelhavet och längs sjösidan finns medeltida hamnanläggningar med flera stränder och pirer. Ett imponerande musei- och nöjesutbud, som exempelvis akvariet, en Imax-bio och Columbus utsiktsplats ger Barcelonas livfulla hamnområde en kosmopolitisk prägel. Det är i hamnområdet som du hittar Barcelonas nöjesliv med nattklubbar och barer. OS-staden Barcelona 1992 var Barcelona värd för de olympiska sommarspelen, vilket gett sin prägel åt staden. Olympiska stadion kan vara väl värd ett besök, liksom olympiska hamnen och kanske stranden vid olympiska byn. Shopping i Barcelona Mercat de la Boqueria är en saluhall du måste besöka. Här hittar du alla typer av delikatesser. Ett tips är att undvika de första stånden, det blir billigare längre in Barcelonamusik Olika låtar med Barcelona i titeln och för den delen även i gruppnamnet har varit populärt genom åren. Den mest kända Barcelona är det pampiga stycket med Freddie Mercury & Monserrat Caballé som var en stor hit i slutet av 1980-talet. Det är en hel del svenska artister och band som verkar gilla staden. Gruppen I m from Barcelona hade en internationell hit 2006 med låten We re from Barcelona. Mauro Scocco sjunger Barcelona på plattan Herr Jimsons äventyr från B.W.O. har gjort ett 10-tal remixer av sin hit Barcelona som kom År 1997 släppte Ulf Lundell albumet Män utan kvinnor och vad hittar vi där, om inte låten Barcelona. Det finns massor med låtar om Barcelona, och fler lär komma. Sommaren närmar sig och vilken hit blir en radioplåga? Kanske något med Barcelona, vem vet? Musikfestival i Barcelona Sedan 2001 arrangeras musikfestivalen Primavera Sound i Barcelona. Festivalen, som växt sig allt större från år till år, lockade 2009 drygt besökare för att se inte mindre än 171 artister. Årets festival går av stapeln maj och bland artisterna finns Pet Shop Boys, Built To Spill, Lee Scratch Perry, The Slits, Pixies, Wilco och Marc Almond. Festivalen är i Parc del Fòrum i Barcelona Läs mer om festivalen på 6 Turisme de Barcelona / Espai d Imatge HARTMANN magazine

7 resereportaget i saluhallen. När det gäller shopping hittar du många spännande butiker med kläder och framförallt skor. Skoaffärerna i Barcelona finns överallt! En av de mest kända heter La Manual Alpargatera och har haft besök av såväl påven som Jack Nicholson. Espadrillos har man tillverkat här sedan Söker du verkliga fynd på semesterresan kan ett besök på La Roca Village löna sig. Det är en outlet ca 40 km utanför Barcelona. Här kan du köpa internationella märken som BOSS, Ralph Lauren och Antonio Miró till reducerade priser. Det går buss till La Roca Village, resan tar ca 50 minuter. Allt finns i Barcelona! Det är smått fantastiskt att ena stunden kunna sola och bada, för att nästa shoppa, gå på museum, se på fotboll i världsklass eller besöka zoo. Det gör Barcelona till ett komplett resmål för alla kategorier av resenärer. På senare år har det blivit populärt att ta en långweekend till Barcelona, främst under våren Flygbolag som tar dig till Barcelona Barcelonas internationella huvudflygplats heter El Prat och ligger ca 12 km väster om centrum. Det är den näst största flygplatsen i Spanien. Det ligger också två mindre flygplatser i närheten som huvudsakligen används av lågprisbolag. Den ena ligger i Girona, 103 km norr om Barcelona, och den andra ligger i Reus, 77 km söder om Barcelona Turisme de Barcelona / Espai d Imatge Konstutställning under bar himmel på Plaça de Sant Josep Oriol. Turisme de Barcelona / Espai d Imatge och hösten, då medelhavsklimatet ger oss en härlig energikick. Det är flera lågprisbolag som flyger direkt till Barcelona från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Boende finns i olika kategorier, vandrarhem, lägenheter och hotell i olika prisklasser. Även privatpersoner hyr ut rum, det kan löna sig att söka på nätet om du är ute efter billigt boende. Fakta Barcelona Språk: Katalanska, parallellt med spanska. Många talar även engelska. Religon: Över 90% romerska katoliker. Valuta: Euro Tidsskillnad: 0 tim Flygtid: Ca 3,5 timmar med direktflyg. Mat och dryck: Tapas, fisk och skaldjur, cava och andra fina viner. Shopping: Vin, delikatesser, kläder, skor, designföremål Mer om Barcelona: eller FEM MÅSTEN I BARCELONA Turisme de Barcelona / Espai d Imatge När du är i Barcelona måste du absolut besöka dessa attraktioner: 1. Kyrkan La Sagrada Familia Kyrkan började byggas redan 1882 och är ännu inte färdigställd, men beräknas bli det Ett mycket spektakulärt byggnadsverk. 2. Fontänen Font Màgica de Montjuïc Fontänen byggdes till världsutställningen 1929 och är än idag en av Barcelonas större turistattraktioner. Under april september är det musik- och ljusshow varje halvtimme från kl till Picassomuseet Pablo Picasso bodde i Barcelona På museet finns mer än verk i den permanenta utställningen. Museet är inrymt i fem stora byggnader från talet. 4. La Rambla Gatan La Rambla börjar vid Plaza Catalunya och slutar vid hamnen. Den spanska poeten Federico Garcia Lorca har sagt att detta är den enda gata i hela världen som jag önskar aldrig tar slut. 5. FC Barcelona stadium och museum Stadion som rymmer personer är en sevärdhet i sig och man kan gå på guidad visning. En fotbollsmatch är något alldeles extra och med Zlatan på plan kan vad som helst hända HARTMANN magazine 7

8 hos hartmann miljöfokus HOS HARTMANN Idag, när vi alla mer och mer fokuserar på miljöfrågor, läggs allt större vikt på miljöarbetet inom HARTMANN-koncernen och på HARTMANN- ScandiCare AB. HARTMANN-koncernen har en miljöorganisation vars främsta mål är att värna om miljön. Råvaror Alla produktionsprocesser inverkar på miljön och påverkar både lokala och globala förutsättningar för liv. Den totala volymen av förnybara råvaror i produktionsprocesserna uppgår till cirka 90 procent. För övriga 10 procent favoriseras miljövänliga material, t.ex. polyeten. HARTMANN-koncernen strävar också efter effektiv användning av råvaror. Energi och vatten Kontinuerlig förbättring av energieffektivitet och ökad användning av miljövänlig energi är ett viktigt mål för HARTMANN. I produktionen används vatten huvudsakligen i blekningsprocesser, kompressorkylning, ångproduktion och befuktning. Trots högre produktionsvolymer i HARTMANN-koncernen, har det varit möjligt att minska vattenförbrukningen eller bibehålla en låg nivå. Förpackningar I Tyskland lagstiftades redan år 1991 om företagens ansvar att på ett miljövänligt sätt ta hand om de förpackningar som släppts ut på marknaden. Alla HARTMANN-förpackningar i Tyskland märks numera med den gröna punkten. Under 2008 betalade HARTMANN nästan 1 miljon Euro i licensavgifter för förpackningsåtervinning. Plast, glas, biologiskt avfall och papper samlas in separat och återvinns eller utsätts för värmeåtervinning genom förbränning. På detta sätt ger HARTMANN ett betydande bidrag till miljöskyddet. Utöver sitt engagemang för den gröna punkten, arbetar HARTMANN med miljöskydd på annat sätt, t.ex. genom att designa förpackningar som kräver så lite resurser som möjligt. Superabsorbenter Vid tillverkning av absorptionskärnor för inkontinensprodukter använder HARTMANN superabsorbenter, ett miljövänligt syntetiskt material, som kan absorbera och behålla flera gånger sin egen vikt i vätska. Därigenom minskas andelen cellulosa betydligt. En mindre mängd av detta syntetmaterial kan absorbera samma mängd vätska som en betydligt större mängd cellulosa. Tack vare den höga absorptionsförmågan hos superabsorbenten kan man tillverka tunnare, lättare och på samma gång mycket mer effektiva produkter. Detta leder till mindre volym, färre förpackningar, mindre transporter och mindre påverkan på miljön. Produktionsteknik Det finns många sätt att reducera mängden avfall. Ett mycket viktigt område som HARTMANN har lagt ner mycket jobb på att förbättra är produktionen av inkontinensskydd. Genom att använda så kallad Cut and Place teknologi är det möjligt att minimera mängden avfall utan att för den skull försämra produkternas egenskaper eller användarnas upplevelse då de bär produkterna. MoliCare var den första produkten att börja tillverkas med Cut and Place teknologi. Redan för sex år sedan, i samband med en omfattande produktutveckling, fattade man beslutet att ersätta de halvmåneformade benöppningarna med en benöppning med raka vinklar. Ursprungligen användes ett enda stort stycke material där man sedan skar bort de delar som var överflödiga t.ex. vid benöppningarna. Detta resulterade självklart i onödig förbrukning av material som hamnade direkt på sopberget. Genom att använda Cut and Place teknologi sammanfogas istället rektangulära bitar med varandra för att bilda produkten i fråga och inget material behöver kasseras. Pionjärer inom miljöcertifiering När det gäller den svenska verksamheten så har HARTMANN-ScandiCare AB arbetat länge med miljön och var faktiskt ett av de första företagen i Sverige som miljöcertifierades. Sverige är ett land som ligger långt fram när det gäller miljön. Det märks inte minst på de frågor och önskemål vi får från våra kunder och det är därför ofta den svenska organisationen som tar upp nya miljöfrågor och driver dem vidare inom HARTMANN-koncernen. Boel Ohliw, miljöansvarig på HARTMANN- ScandiCare AB, berättar: Under åren har vi jobbat med många olika miljömål, såväl i större som i mindre skala. Vi har t.ex. tagit bort vår oljepanna och fastigheten värms nu upp med gas. Liksom de flesta företag och privatpersoner idag källsorterar vi självklart vårt avfall och emballage. När det gäller emballaget har vi sedan länge övergått till PVC-fri tejp och icke-klorblekta kartonger. Vi ställer dessutom alltid krav på ett aktivt miljöarbete hos våra leverantörer. 8 HARTMANN magazine

9 hos hartmann Gröna resor och transporter HILMAS spara naturresurser genom rätt produktstorlekar Inkontinensvården resulterar årligen i stora mängder avfall, i form av använda inkontinensskydd, påsar och kartonger. Det innebär en stor belastning på miljön. Dessvärre är det omöjligt att helt eliminera detta sopberg men genom det webbaserade programmet HILMAS hjälper HARTMANN till att minska det. HILMAS syfte är att optimera inkontinensvården så att den blir mer kostnadseffektiv, öka vårdkvaliteten och sist men inte minst minska avfallsmängden. Genom att ta hänsyn till varje vårdtagares faktiska urinmängd föreslår HILMAS det mest optimala skyddet för varje person. Detta innebär i de allra flesta fall ett betydligt mindre skydd än det som användes initialt. Kostnad per boende och år Före Efter HILMAS HILMAS Differens Boende Antal Kronor Kronor Kronor Differens A % B % C % Totalt: % Totalt per vårdtagare: % HARTMANN har sedan 2001 kontinuerligt utvärderat HILMAS positiva effekter på miljö, kostnader och vårdkvalitet. Dessa utvärderingar har visat att de vårdboenden som använder HILMAS sänker de genomsnittliga kostnaderna för vården och minskar mängden avfall. Eftersom HILMAS oftast bidrar till att man går ner i produktstorlek minskas avfallsmängden både vad gäller produkter, påsar och kartonger. Kontinuerliga mätningar har visat att kostnaderna minskas med ca 20% och att avfallsmängden minskar med ca 12% (se exempel nedan). Avfall per boende och år Före Efter HILMAS HILMAS Differens Boende Antal Kilo Kilo Kilo Differens A % B % C % Totalt: % Totalt per vårdtagare: % De största miljöaspekterna HARTMANN- Scandicare AB har att jobba med är transporterna till och från lagret samt användandet av tjänstebilar. Miljöchef Boel Ohliw berättar vad som finns på miljöagendan: Under 2010 kommer vi att arbeta mer med optimering av leverans till kund. Det finns en stor miljövinst i att minimera antal leveranstillfällen per kund och vecka för att öka fyllnadsgraden på lastbilarna och därigenom minska CO 2 -utsläppen. Vi har redan nu i Danmark inlett diskussioner med de största grossisterna att införa fasta leveransdagar. Detta arbete kommer att fortsätta även med våra svenska kunder ändrade vi våra rutiner för leveranser från Tjeckien, istället för att godset passerar huvudlagret i Tyskland tar vi det direkt från produktionsanläggningen Veverska Bityska och därigenom har miljöbelastningen minskat. Under 2009 gjorde vi en ny upphandling av transporter inom Sverige och en av de viktiga aspekterna i valet av ny transportör var miljön. Miljöcertifieringen är ett måste och den speditör som vi valde jobbar aktivt med att minska sina utsläpp av CO 2 med 30 % fram till När det gäller tjänstebilar har vi sedan några år tillbaka valt att arbeta med två biltyper, VW Passat med partikelfilter, Miljöklass 2005, och Toyota Prius som är en hybridbil. Vår strävan är att arbeta vidare med bilar som har lågt CO 2 - utsläpp och på så sätt öka vårt bidrag till en bättre miljö. HARTMANN magazine 9

10 produktinformation Frihet att leva utan begränsningar Ett aktivt liv trots urinläckage: Inga problem med MoliMed pants active! Nya förbättrade MoliMed pants active Urinläckage är väldigt vanligt förekommande. Som tur är finns det en stor mängd produkter på marknaden som ger pålitlig hjälp. Trots det känner en del personer viss osäkerhet då de träffar vänner, reser, eller går ut och handlar helt i onödan. Nya förbättrade MoliMed pants active lägger genom sin förbättrade form, mjukare material och större säkerhet grunden för en helt ny nivå av självförtroende. Låt inte urinläckage förändra sättet att leva Så snart människor blir medvetna om att de har problem med urinläckage eller inkontinens börjar det att påverka hur de lever sina liv. Vissa människor tenderar till och med att sluta umgås med sina vänner och stanna hemma. Men urinläckage behöver inte förändra sättet att leva. Genom den högre graden komfort och säkerhet i nydesignade MoliMed pants active är resor och andra sociala aktiviteter inte längre ett problem. Perfekt utrustad för ett aktivt liv MoliMed pants active garanterar en perfekt passform oavsett aktivitet. Dessutom ger det nya mjuka textilliknande materialet som andas en skön känsla mot huden. Trots att de bärs och upplevs som vanliga underkläder erbjuder MoliMed pants active effektiv absorption och säkerhet. Tack vare tre-lagers absorptionsdyna hålls huden torr och oönskad lukt neutraliseras. Nya MoliMed pants active från HARTMANN ger komfort och säkerhet som aldrig förr för frihet att leva utan begränsningar! MoliMed pants active Extra trygghet vid liten inkontinens Finns i storlekarna: M, L För ytterligare information kontakta säljsupport på telefon , fax , e-post eller 10 HARTMANN magazine

11 hälsa naturlig hälsa MED MOTION OCH NATURENS LÄKEMEDEL Charlotte Odin och Ida Nilenfors, Hälsokraft i Gislaved. Hälsokraft i Gislaved startades i oktober I butiken arbetar Charlotte, Ida och Lena. Charlotte har basmedicinsk utbildning, hälsorådgivarutbildning och har läst homeopati. Ida är utbildad naturkosmetisk hudvårdsterapeut och har även läst basmedicin. Lena är utbildad undersköterska och massör. Vårt mål är att sälja produkter av hög kvalitet. Rena kosttillskott, naturlig hudvård och ekologisk mat. Produkter som är bra både för dig och miljön. Produkter som får dig att må bra! Boktips! Sanna Ehdin Den självläkande människan Mats-Eric Nilsson Den hemlige kocken Mats-Eric Nilsson Äkta vara Ingrid Franzon & Margareta Dahlberg - Kanariefåglarna ryter Rita Stiens - Skönhet till vilket pris Bloggtips och hemsidetips! Hälsointresset ökar och människor börjar bli mer och mer medvetna om vikten av att ta hand om sig själv. Maten är kroppens bränsle och många ämnen måste vi få i oss via kosten. Ett exempel på detta är omega-3-fettsyror. Dessa fettsyror används för en mängd viktiga funktioner i kroppen. De är bl.a viktiga för hjärnans och ögats funktion, eftersom dessa till 30% består av just omega-3-fettsyror. Ett annat aktuellt ämne är D-vitamin, som bland annat behövs för uppbyggnad av ben- och tandvävnad. Alla som bor på våra breddgrader vintertid riskerar underskott av D-vitamin. Vid problem som blir bättre sommartid eller under solsemester kan man misstänka brist på D-vitamin. Naturlig hudvård Huden är vårt största organ och man kan säga att huden äter det man smörjer den med. Därför är det av yttersta vikt att använda naturliga produkter fria från petrokemiska ämnen, parabener, siliconer och andra syntetiska ämnen. Naturlig hudvård innehåller vegetabiliska oljor och örtextrakt som ger huden näring och lyster. Naturlig hudvård belastar inte huden med kemikalier. Den täpper inte heller till porerna, utan låter huden andas. Att ta hand om sin kropp och ge den rätt sorts näring ger oss förutsättningar att hålla oss friska. Något som är extra viktigt i dagens stressade samhälle. Tips och råd för ökat välbefinnande Ät en bra kost med mycket ekologiska råvaror. Undvik skräpmat, socker och tillsatser i maten. Använd bara naturliga fetter som smör, olivolja och kokosfett. Uteslut margariner och andra raffinerade fetter. Ät råa frukter och grönsaker som innehåller mycket fibrer och enzymer. Drick tillräckligt med vatten, ca två liter om dagen. Motionera mera! Gärna ute i friska luften. En promenad om dagen gör stor skillnad. Sov ordentligt. För att hålla sig pigg på dagen krävs en god natts sömn. Drick gärna en kopp johannesörtte eller citronmelisste innan sänggående. Ibland behöver man extra kosttillskott. Vitaminer, mineraler, antioxidanter, omega-3-fettsyror och goda bakterier är några exempel på produkter som man kan behöva tillföra kosten. TÄVLA OCH VINN! Lös ordflätan på sida 22 och du har chans att vinna Mivitotal från Hälsokraft i Gislaved. HARTMANN magazine 11

vårdkvalitet HARTMANN magazıne pandemier bad gastein uroterapeuten I FOKUS SKIDUPPLEVELSE FAKTA MED PER-ERIK OM KVINNAN MITT I LIVET

vårdkvalitet HARTMANN magazıne pandemier bad gastein uroterapeuten I FOKUS SKIDUPPLEVELSE FAKTA MED PER-ERIK OM KVINNAN MITT I LIVET Nummer 1 2010 En tidning från HARTMANN-ScandiCare AB HARTMANN magazıne vårdkvalitet I FOKUS pandemier FAKTA MED PER-ERIK bad gastein SKIDUPPLEVELSE uroterapeuten OM KVINNAN MITT I LIVET PRODUKTINFORMATION

Läs mer

glasriket glasriket magazıne HARTMANN profilen hos hartmann uroterapeuten EN UTFLYKT TILL EN UTFLYKT TILL KERSTIN EKONOMIAVDELNINGEN I HELSINGBORG

glasriket glasriket magazıne HARTMANN profilen hos hartmann uroterapeuten EN UTFLYKT TILL EN UTFLYKT TILL KERSTIN EKONOMIAVDELNINGEN I HELSINGBORG Nummer 2 2009 En tidning från HARTMANN-ScandiCare AB HARTMANN magazıne EN UTFLYKT TILL glasriket EN UTFLYKT TILL glasriket profilen KERSTIN uroterapeuten I HELSINGBORG hos hartmann EKONOMIAVDELNINGEN PRODUKTINFORMATION

Läs mer

ben- och fotsår HARTMANN magazıne enkel motion budapest hudhälsa BEHANDLING OCH FÖRBAND HÄLSANS STIG BILLIGASTE WEEKENDSTADEN OCH INKONTINENS

ben- och fotsår HARTMANN magazıne enkel motion budapest hudhälsa BEHANDLING OCH FÖRBAND HÄLSANS STIG BILLIGASTE WEEKENDSTADEN OCH INKONTINENS HARTMANN Nummer 1 2013 En tidning från HARTMANN-ScandiCare AB magazıne såret. ing am används ofta initialt i upprensningsfahar en mycket goda egenskaper, framföruppsugande förmåga, men också att den ch

Läs mer

HARTMANN. magazıne. effektiv behandling av bensår. inkontinens. rätt skor. weekend HELHETSPERSPEKTIV FÖR PATIENTERNA PÅ SKOGSLYCKAN OCH HUDHÄLSA

HARTMANN. magazıne. effektiv behandling av bensår. inkontinens. rätt skor. weekend HELHETSPERSPEKTIV FÖR PATIENTERNA PÅ SKOGSLYCKAN OCH HUDHÄLSA HARTMANN Nummer 2 2012 En tidning från HARTMANN-ScandiCare AB magazıne effektiv behandling av bensår HELHETSPERSPEKTIV FÖR PATIENTERNA PÅ SKOGSLYCKAN inkontinens OCH HUDHÄLSA rätt skor FÖR EFFEKTIV TRÄNING

Läs mer

ekoturism magazıne HARTMANN profilen besök NY TREND I HELSINGBORG GES lindring TILL PSORIASISPATIENTER HOS KUNDTJÄNST EWA-LENA

ekoturism magazıne HARTMANN profilen besök NY TREND I HELSINGBORG GES lindring TILL PSORIASISPATIENTER HOS KUNDTJÄNST EWA-LENA Nummer 1 2008 En tidning från HARTMANN-ScandiCare AB HARTMANN magazıne ekoturism NY TREND profilen EWA-LENA I HELSINGBORG GES lindring TILL PSORIASISPATIENTER besök HOS KUNDTJÄNST PRODUKTINFORMATION TÄVLINGAR

Läs mer

indien magazıne HARTMANN karlstads profilen ayurveda LIVSSTIL MAT UPPLEVELSER ANNE TenderWet-SPECIALISTER VÄGEN TILL HÄLSA OCH BALANS

indien magazıne HARTMANN karlstads profilen ayurveda LIVSSTIL MAT UPPLEVELSER ANNE TenderWet-SPECIALISTER VÄGEN TILL HÄLSA OCH BALANS Nummer 3 2007 En tidning från HARTMANN-ScandiCare AB HARTMANN magazıne indien LIVSSTIL MAT UPPLEVELSER karlstads TenderWet-SPECIALISTER profilen ANNE ayurveda VÄGEN TILL HÄLSA OCH BALANS PRODUKTINFORMATION

Läs mer

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40 kvinna 40+ februari 2011 Svensk mat rena hälsokosten Prioritera rätt minska stressen Emma Wiklund Min hud behöver lite extra kärlek och omvårdnad. Renée Nyberg om livet efter 40 Weekendresor vi har guiden

Läs mer

&sex. eller våra barn. Amma eller inte. år med. Mama Mia. Så undviks bristningar. Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj.

&sex. eller våra barn. Amma eller inte. år med. Mama Mia. Så undviks bristningar. Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj. Nr 1-2013 frågor svar Ung &sex Så undviks bristningar 25 år med Amma eller inte det är frågan Mama Mia porträttet Dina, mina eller våra barn Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj 1 Annons Information

Läs mer

Evy Palms. Vikt : Kost för ett friskt åldrande. Så funkar det : bättre. små förändringar som ger stora resultat. bästa träningstips

Evy Palms. Vikt : Kost för ett friskt åldrande. Så funkar det : bättre. små förändringar som ger stora resultat. bästa träningstips september 2011 bättre Pris: 39 kr Stort Spa- Special Problemen vi inte gärna pratar om : Snarkning Inkontinens Evy Palms bästa träningstips Vikt : små förändringar som ger stora resultat Så funkar det

Läs mer

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född.

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född. Introduktion Vi lever i en fantastisk tid fylld av otroliga framsteg. Vi har skapat extremt avancerade uppfinningar och åstadkommit fantastiska mål. Vi har promenerat på månen. Kommunicera trådlöst och

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

mat Vikt : Emma Wiklunds Maria Akrakas träningstips: så kommer du igång Sömn: så sover du bättre Kosttillskott för ett aktivt liv syn på skönhet

mat Vikt : Emma Wiklunds Maria Akrakas träningstips: så kommer du igång Sömn: så sover du bättre Kosttillskott för ett aktivt liv syn på skönhet februari 2012 bättre Pris: 29 kr mat som medicin Emma Wiklunds syn på skönhet Kosttillskott för ett aktivt liv så kommer du igång Sömn: så sover du bättre Vikt : Åsa bestämde sig och gick ner 36 kilo Maria

Läs mer

MANNENS HÄLSA ALLA KAN BLI STARKARE. FARLIG BUKFETMA Så mäter du om du ligger i riskzonen

MANNENS HÄLSA ALLA KAN BLI STARKARE. FARLIG BUKFETMA Så mäter du om du ligger i riskzonen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

Nr 1 2011. Bild Viveca Lammers. En webbtidning producerad av Project Save The Earth www.pste.se

Nr 1 2011. Bild Viveca Lammers. En webbtidning producerad av Project Save The Earth www.pste.se Nr 1 2011 Bild Viveca Lammers En webbtidning producerad av Project Save The Earth www.pste.se 1 Välkommen till tidningen vars innehåll ska medverka till att inspirera dig att gå en ekologisk, miljövänlig

Läs mer

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet medicin hälsa välbefinnande Nr 4 DEC 2011 FEB 2012 PRIS 49:- Tillskott eller mat? Tro ger livskvalitet Tics är inget konstigt! STREtchA MED hollywoodstjärnan Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! BLI

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media kvinna 40+ Bröstcancer ojämlik vård

annons hela denna bilaga är en annons från smart media kvinna 40+ Bröstcancer ojämlik vård annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kvinna 40+ lev här och nu MAJ 2012 Träna rätt nå dina mål Kvinnor i styrelser hur jämställt är det? Starta eget fokus på kvinnors företagande

Läs mer

Sött är surt för kroppen. Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014. Gå djupare som Medicinsk Massageterapeut

Sött är surt för kroppen. Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014. Gå djupare som Medicinsk Massageterapeut 20 % rabatt på de flesta av höstens utbildningar och kurser om du anmäler dig och betalar hela avgiften före den 30 juni 2014 Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014 Gå djupare som Medicinsk

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

riktiga män pratar om det Lådan som tänker själv Inkontinens: skitsak toan ingen på krogen petra renar vatten med sol En bil av rätta

riktiga män pratar om det Lådan som tänker själv Inkontinens: skitsak toan ingen på krogen petra renar vatten med sol En bil av rätta ett magasin från sca om trender, marknader och affärer Nº 4 2010 toan ingen skitsak på krogen Inkontinens: petra renar vatten med sol Lådan som tänker själv pratar om det En bil av rätta virket riktiga

Läs mer

Ont. vårdguiden. När kroppen säger ifrån. nr 1 2009. För Stockholms län. Bilaga: Alla nya vårdmottagningar

Ont. vårdguiden. När kroppen säger ifrån. nr 1 2009. För Stockholms län. Bilaga: Alla nya vårdmottagningar vårdguiden nr 1 2009 För Stockholms län Skratt förlänger livet det är bevisat! Konsten att dricka lagom Bilaga: Alla nya vårdmottagningar Ont När kroppen säger ifrån Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se

Läs mer

KVINNA I BALANS MALIN BERGHAGEN: Så får jag min egen balans i livet UNIKA TRÄNINGEN ALEXANDRA CHARLES: DEN TYSTA FOLKSJUKDOMEN TÄVLING!

KVINNA I BALANS MALIN BERGHAGEN: Så får jag min egen balans i livet UNIKA TRÄNINGEN ALEXANDRA CHARLES: DEN TYSTA FOLKSJUKDOMEN TÄVLING! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 17 MAJ 2014 KVINNA I BALANS UNIKA TRÄNINGEN - som kan motverka benskörhet SID. 19 ALEXANDRA CHARLES:

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

CORE! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2013. Get down to the. Johan Allgulander. Cirkulationsmassage

CORE! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2013. Get down to the. Johan Allgulander. Cirkulationsmassage Johan Allgulander Massör för svenska fotbollslandslaget! Cirkulationsmassage gör kalla fötter varma Golva dina klienter Ät klimatsmart och giftfritt Fixa stukad fot och mycket mer!! Get down to the CORE!

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS KVINNORS HÄLSA MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET, SEPTEMBER

Läs mer

Kvinnlig hälsa i olika åldrar

Kvinnlig hälsa i olika åldrar www.formochfigur.se Mötesplatsen för kvinnor med intresse av hälsa & livsstil Kvinnlig hälsa i olika åldrar Om att bli medlem Träningen som passar oss kvinnor så bra Detta ingår i ditt medlemskap Kvinnor

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Barndiabetesfonden NR 2 2015 ÅRG. 22. Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se I kansli@barndiabetesfonden.

Barndiabetesfonden NR 2 2015 ÅRG. 22. Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se I kansli@barndiabetesfonden. NR 2 2015 ÅRG. 22 Medlemstidning från Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening St cket Barndiabetesfonden Beskyddare: HKH Kronprinsessan Victoria Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se

Läs mer

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne juni 2013 antibiotika missbrukad mirakelmedicin 1 INNEHÅLL 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

Läs mer

Jultomten! Om du vore GRATIS. Vad skulle du då ge till alla i Sverige? TIDNINGEN MED GLADA NYHETER. Robert Broberg är tillbaka! Spännande samarbete!

Jultomten! Om du vore GRATIS. Vad skulle du då ge till alla i Sverige? TIDNINGEN MED GLADA NYHETER. Robert Broberg är tillbaka! Spännande samarbete! GRATIS Nr 5 DEC 2006 TIDNINGEN MED GLADA NYHETER Robert Broberg är tillbaka! 67 år på benen varav 50 på scenen! Möt Robert där han berättar om livet, showen och kärleken till publiken. Sid. 20-21 Om du

Läs mer