hygien i vården HARTMANN magazıne barcelona mjältbrand uroterapeuten WEEKEND I STORSTAD FAKTA MED PER-ERIK HJÄLP FÖR MANNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hygien i vården HARTMANN magazıne barcelona mjältbrand uroterapeuten WEEKEND I STORSTAD FAKTA MED PER-ERIK HJÄLP FÖR MANNEN"

Transkript

1 Nummer En tidning från HARTMANN-ScandiCare AB HARTMANN magazıne hygien i vården uroterapeuten HJÄLP FÖR MANNEN barcelona WEEKEND I STORSTAD mjältbrand FAKTA MED PER-ERIK PRODUKTINFORMATION TÄVLINGAR RECEPT SENASTE NYTT

2 ledaren HARTMANN magazine utges av HARTMANN-ScandiCare AB Box 24, ANDERSTORP Telefon Telefax Distribueras kostnadsfritt tre gånger om året till sjukhusmottagningar, läkarmottagningar, vårdcentraler, äldreboenden, beslutsfattare inom landsting och kommun samt grossister och distributörer. Vill du ha ett eget exemplar eller en kostnadsfri prenumeration? Sänd oss ett mail ett fax eller ett brev med ditt namn och adress. Skriv också ett par rader om din relation till HARTMANN och våra produkter. Bästa läsare, Välkommen till HARTMANN Magazine och vårt vårnummer med massor av trevlig och intressant läsning. Vårdhygien är i högsta grad aktuellt och i detta nummer går vi in på hur patientsäkerheten kan ökas och hur man arbetar för att minska vårdrelaterade infektioner. Resereportaget tar oss till Barcelona, Kataloniens huvudstad och ett av Europas främsta turistmål. Staden är bland annat känd för sin fina arkitektur, sitt kulturutbud, ett matutbud både för liten och stor plånbok och inte minst fotboll. HARTMANN har ett stort miljöfokus i sin verksamhet som vi gärna vill delge intresserade läsare. Vi lägger stor vikt vid vårt miljöarbete inom koncernen och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling på vår jord. Gröna transporter av både gods och människor är en del i vårt miljöarbete. På temat Spanien så kan vi bara inte undgå att tänka på Tapas. Vi botaniserar lite kring denna matkultur och ger ett smaskigt recept till efterrättsälskaren. Prostatakörteln är mannens ömma punkt, många män talar ogärna om sina problem och vet kanske inte var hjälpen finns att finna. Vår uroterapeut Gitte fortsätter sin artikelserie om urologi. Mjältbrand; Per-Erik Åbom smittskyddsläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping fortsätter att dela med sig av sina kunskaper och beskriver i detta nummer en gammal och fruktad sjukdom. HARTMANN står för kvalitet och sortimentsbredd vilket återspeglas ganska väl i detta nummer av tidningen. Vi önskar dig mycket nöje i din läsning. Bengt Gustafson, VD HARTMANN-ScandiCare AB Besök vår hemsida: Där kan du ladda hem föregående nummer av tidningen, studier och få fördjupad information. Ansvarig utgivare Bengt Gustafson, HARTMANN-ScandiCare AB Telefon Redaktionsgrupp Anna Lindeborg, Susanne Jacobsson, Kerstin Håkansson, Lena Steinhausen, Monica Antonsson, Jennie Nilsson, Anders Ohrgren Produktion G-byrån AB, Anderstorp Telefon G-byrån AB, Anderstorp Projektledning, idé och upplägg Anna Lindeborg, HARTMANN och Larz G Johansson, G-byrån Grafisk form Anders Ohrgren och Lena Alexandersson Text Bengt Gustafson, Susanne Jacobsson, Anna Lindeborg, Lars Holst, Jennie Nilsson, Anders Ohrgren, Gitte Birlev Könyves, Kerstin Håkansson, Per-Erik Åbom, Ann-Katrin Johansson, Gun Persson, Boel Ohliw, Per-Olof Davies, Eva Holmberg, Charlotte Odin, Ida Nilenfors Foto Anna Lindeborg, Anders Ohrgren, RoMedic, Hälsokraft, Britta Larsson, Future Image Bank samt HARTMANN Tryck NRS Tryckeri AB, Huskvarna ISSN Vad tycker DU om HARTMANN magazine? Dina åsikter är viktiga för oss! Gå in på vår hemsida och fyll i enkäten för att hjälpa oss göra en ännu bättre tidning. Som tack för hjälpen deltar du i utlottningen av förbandskuddar. 2 HARTMANN magazine

3 innehåll Nummer barcelona csr MILJÖFOKUS 4 RESEREPORTAGE 6 8 naturlig hälsa uroterapeuten GITTE TIPSAR RoMedic ENKLA LÖSNINGAR mjältbrand 18 vårdhygien anslagstavlan 20 AKTUELL INFO ordflätan VINSTCHANS22 GRÖNA RESOR 9 RECEPT 13 PROFILEN 21 SÄLJSUPPORT 23 HARTMANN magazine 3

4 temareportage god vårdhygien ÖKAR PATIENTSÄKERHETEN Gula stafylokocker (Staphylococcus aureus) är bland de vanligaste omgivningsbakterierna, som orsakar infektioner i sår efter exempelvis operationer. I media brukar man prata om sjukhussjukan, och idag menar man då den form av bakterien som utvecklat multiresistens, meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). Under 2009 rapporterades 1479 fall av MRSA i Sverige, där 55 procent uppgavs vara smittade i Sverige och de övriga utomlands. Hur arbetar man för att minska riskerna för vårdrelaterad infektion? Det var en gång I 1960-talets början ökade spridningen av Staphylococcus aureus, både i Sverige och runt om i världen. Det fanns ett behov av bättre hygien inom vården för att få bukt med smittspridningen. För att skapa en ökad patientsäkerhet introducerades hygiensjuksköterskor i vården, den allra första på Akademiska sjukhuset i Uppsala, för att skapa metoder och rutiner inom hygienområdet. Idag finns det omkring 100 hygiensjuksköterskor och 30-talet hygienläkare som svarar för de rutiner som ska minska vårdrelaterade infektioner. Det är ett ständigt pågående arbete, då det inom sjukvården görs allt fler typer av behandlingar och ingrepp, där det alltid finns risk för infektioner. Samtidigt har det skett en ökning av antibiotikaresistens, vilket gör att det förebyggande arbetet blir än mer viktigt. Grunden för all vårdhygien är att arbeta med basala hygienrutiner, som är sammanfattade i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2007:19, regler som alla inom vården måste följa. Hygiensjuksköterskans viktiga arbete Vi träffar en hygiensjuksköterska som berättar: Mitt arbete omfattar det dagliga hygienarbetet inom sjukhuset. Jag ger rekommendationer och är rådgivande, men det är respektive verksamhetschef som har ansvar för hur arbetet sker på varje avdelning. Den allra vanligaste smittvägen är indirekt kontaktsmitta via händer. Handdesinfektion är därför både den viktigaste och enklaste metoden för att minska risken för smittspridning. Skärpta krav vid operationer När man kommer till operation så blir hygienkraven ordentligt skärpta. Då handlar det inte bara om vårdpersonalens hygien och användandet av sterila instrument. Beteende och arbetssätt påverkar exempelvis att undvika onödigt spring ut och in i operationssalen. Klädseln är viktig, den ska vara Staphylococcus aureus De flesta barn och vuxna är periodvis bärare av dessa bakterier, vanligen i näsan, men även på andra slemhinnor och på huden, där den är skadad t.ex. av eksem eller småsår. Det är vanligare bland sjukvårdspersonal, injektionsmissbrukare, diabetiker och dialyspatienter att bära på stafylokocker. Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) har utvecklat resistens (motståndskraft) mot de penicilliner och penicillinliknande antibiotika (betalaktamantibiotika) som vanligen används mot stafylokockinfektioner. Svåra stafylokockinfektioner kan då enbart behandlas med ett fåtal, mycket dyra intravenösa antibiotika med besvärande biverkningar, t.ex. vancomycin. Vancomycinresistenta MRSA har beskrivits från andra håll i världen, men aldrig från Sverige. MRSA har framför allt spridits inom och mellan olika vårdinrättningar och blivit ett av de största vårdhygieniska problemen runt om i världen. När väl MRSA etablerats på ett sjukhus eller annan vårdinrättning kan de vara utomordentligt svåra att bli av med. MRSA finns numera som en del av "normalfloran" på sjukhus i många länder i Europa och andra delar av världen med undantag av de nordiska länderna och Holland. Patienter och personal kan lätt bli s.k. friska bärare med bakterier i näsan eller på huden, och ett sådant bärarskap kan fortgå i veckor och månader. Eftersom bakterierna kan övervintra i hudens talgkörtlar finns det (trots upprepade kontrollodlingar utan bakterieväxt) risk för ett uppblossat bärarskap eller infektion vid sårskada eller eksem även efter många år. Sedan år 2000 har flera utbrott av MRSA pågått i stora delar av Sverige. En ökande andel av MRSA påträffas nu ute i samhället (t. ex. i kommunala äldreboenden). En infektion eller ett bärarskap av MRSA skall enligt smittskyddslagen anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI). Källa: Smittskyddsinstitutet 4 HARTMANN magazine

5 temareportage täckande för att inte hudpartiklar eller hår ska komma in i patientens kropp och samtidigt ska den ge vårdpersonalen skydd. Även ventilationen påverkar renheten i operationssalen och risken för luftburen smitta. Särskilt infektionskänslig kirurgi är t. ex. operationer i leder, då man i regel har högre luftomsättning i salen. Vid operationer används en hel del engångsmaterial, som draperingsmaterial, rockar, mössor och munskydd. Även om produkterna i sig är sterila, så ställs det krav på att det inte blir fibersläpp, det vill säga att de»dammar«. säger hygiensjuksköterskan, som fortsätter: Personal som arbetar inom operation är mycket medvetna om hygienrisker, man kan säga att de är skolade inom området. Även efter operationen, på vårdavdelningen eller i hemmet, finns risker att patienterna exponeras för infektionsrisker. Varierande arbete Det är ett brett område som hygiensjuksköterskan arbetar med, förutom det rådgivande arbetet är det utbildning samt att delta i byggplanering och arbeta i olika utvecklingsprojekt för att förbätta procedurer, rutiner och ingrepp inom vårdområdet. Min främsta arbetsuppgift är att förebygga och förhindra smittspridning mellan patienter och det innefattar en hel del. Mycket handlar om upplysning och utbildning och det är inte bara vårdpersonalen på sjukhuset som blir inblandad, utan också de som arbetar med vaktmästeri och städning. Vid inköp av maskiner och utrustning är jag med och tycker till, de måste kunna rengöras säkert, speciellt om de ska placeras i operationssalar. Även om jag planerat min arbetsdag blir det ibland snabba förändringar. Kanske är det en patient som drabbats av MRSA eller maginfluensa. Då måste man agera snabbt och isolera patienten, ta reda på om personen varit i kontakt med andra som kanske flyttats till ett annat ställe. Det blir då en del detektivarbete och så ska smittkällan spåras, så att inte fler insjuknar. Ingen dag är den andra lik, det kan jag lova. säger hygiensjuksköterskan. Besök på operationsavdelningen Under våren hade HARTMANN-Scandicare i Anderstorp studiebesök från op-avdelningen på Värnamo sjukhus, på initiativ av Eva-Maria Axelsson, undersköterska. Besökarna fick en inblick i HARTMANNs olika verksamhetsområden och hur arbetet fungerar på order, lager, säljsupport och marknad. Idag är Catarina Wannberg från HARTMANN-ScandiCare på besök på operationsavdelningen på Värnamo sjukhus, för att träffa Birgitta Alexandersson, som är områdesansvarig på urologen tillsammans med Anita Davidsson. Värnamo sjukhus är Jönköpings läns stencentrum. Man jobbar bland annat med ESVL* och får patienter från hela länet. Catarina ska visa några produkter som kom på tal vid studiebesöket och berätta om skillnader på olika klassificeringar av munskydd. Vi tittar in i en operationssal och träffar operationssjuksköterska Anita Davidsson och undersköterska Irene Johansson när de förbereder för operation. Vid dagens operation används ett standardiserat urologiset från HARTMANN som innehåller ett allt-i-ett lakan som ger en heltäckande och tät drapering. Att använda operationset för drapering är vanligt i vården. Det blir dock allt vanligare att använda sig av kundanpassade set. Man har då alla produkter samlade i en förpackning, vilket sparar tid vid förberedelserna. Förutom drapering ingår exempelvis dukar, kompresser, sprutor, kanyler och rockar. HARTMANN har för svenska marknaden ett 20-tal standardset i sortimentet och erbjuder också kundanpassade set, som kan innehålla 25-talet komponenter. Med produkterna placerade i rätt följd blir uppdukningen både säkrare och snabbare. * Extrakorporal stötvågs litotripsi. Njur-, blå- eller uretärstenar pulriseras med hjälp av chockvågor. Vid dagens operation används ett standardiserat urologiset för transuretrala operationer. Uppdukningen inför operationen kan påbörjas. Påklädning med urologrocken, en extra vid modell anpassad för sittande arbete. Catarina Wannberg, HARTMANNs produktspecialist, träffar Birgitta Alexandersson på Värnamo sjukhus. HARTMANN magazine 5

6 resereportaget barcelona KULTUR NÖJE HISTORIA SOL & BAD Turisme de Barcelona / J. Trullàs Barcelona är Spaniens näst största stad efter Madrid och har knappt 5 miljoner invånare, inklusive förorter. Staden är området Kataloniens huvudstad och bjuder på ett rikt kulturliv, många sevärdheter, attraktiv shopping och hett nöjesliv, men också sol och bad. Barcelona är ett museum under bar himmel I den äldsta delen av staden ligger ett stort antal gotiska byggnadsverk, både civila och kyrkliga. Runt den imponerande katedralen finns medeltida palats som Casa dels Canonges och La Pia Almonia. Intill det gotiska kvarteret ligger stadsdelen Ribera, som också härstammar från medeltiden. Här bodde handelsmän och sjömän, men med tiden byggdes även små palats, som idag är muséer. Palatset Marqueses de Llió är idag textil- och klädmuseum och Palau Aguilar inrymmer Picassomuseet. Barce lonas arkitektur bjuder på många olika byggnadsstilar från olika tidsepoker, från medeltid till modernt. Turisme de Barcelona / J. Trullàs Ovan Platja a la Vila Olímpica (stranden vid olympiska byn) och nedan Port Olímpica (olympiska hamnen), där det finns många restauranger och barer. Turisme de Barcelona / Espai d Imatge Nöje, sol och bad Barcelona ligger vid Medelhavet och längs sjösidan finns medeltida hamnanläggningar med flera stränder och pirer. Ett imponerande musei- och nöjesutbud, som exempelvis akvariet, en Imax-bio och Columbus utsiktsplats ger Barcelonas livfulla hamnområde en kosmopolitisk prägel. Det är i hamnområdet som du hittar Barcelonas nöjesliv med nattklubbar och barer. OS-staden Barcelona 1992 var Barcelona värd för de olympiska sommarspelen, vilket gett sin prägel åt staden. Olympiska stadion kan vara väl värd ett besök, liksom olympiska hamnen och kanske stranden vid olympiska byn. Shopping i Barcelona Mercat de la Boqueria är en saluhall du måste besöka. Här hittar du alla typer av delikatesser. Ett tips är att undvika de första stånden, det blir billigare längre in Barcelonamusik Olika låtar med Barcelona i titeln och för den delen även i gruppnamnet har varit populärt genom åren. Den mest kända Barcelona är det pampiga stycket med Freddie Mercury & Monserrat Caballé som var en stor hit i slutet av 1980-talet. Det är en hel del svenska artister och band som verkar gilla staden. Gruppen I m from Barcelona hade en internationell hit 2006 med låten We re from Barcelona. Mauro Scocco sjunger Barcelona på plattan Herr Jimsons äventyr från B.W.O. har gjort ett 10-tal remixer av sin hit Barcelona som kom År 1997 släppte Ulf Lundell albumet Män utan kvinnor och vad hittar vi där, om inte låten Barcelona. Det finns massor med låtar om Barcelona, och fler lär komma. Sommaren närmar sig och vilken hit blir en radioplåga? Kanske något med Barcelona, vem vet? Musikfestival i Barcelona Sedan 2001 arrangeras musikfestivalen Primavera Sound i Barcelona. Festivalen, som växt sig allt större från år till år, lockade 2009 drygt besökare för att se inte mindre än 171 artister. Årets festival går av stapeln maj och bland artisterna finns Pet Shop Boys, Built To Spill, Lee Scratch Perry, The Slits, Pixies, Wilco och Marc Almond. Festivalen är i Parc del Fòrum i Barcelona Läs mer om festivalen på 6 Turisme de Barcelona / Espai d Imatge HARTMANN magazine

7 resereportaget i saluhallen. När det gäller shopping hittar du många spännande butiker med kläder och framförallt skor. Skoaffärerna i Barcelona finns överallt! En av de mest kända heter La Manual Alpargatera och har haft besök av såväl påven som Jack Nicholson. Espadrillos har man tillverkat här sedan Söker du verkliga fynd på semesterresan kan ett besök på La Roca Village löna sig. Det är en outlet ca 40 km utanför Barcelona. Här kan du köpa internationella märken som BOSS, Ralph Lauren och Antonio Miró till reducerade priser. Det går buss till La Roca Village, resan tar ca 50 minuter. Allt finns i Barcelona! Det är smått fantastiskt att ena stunden kunna sola och bada, för att nästa shoppa, gå på museum, se på fotboll i världsklass eller besöka zoo. Det gör Barcelona till ett komplett resmål för alla kategorier av resenärer. På senare år har det blivit populärt att ta en långweekend till Barcelona, främst under våren Flygbolag som tar dig till Barcelona Barcelonas internationella huvudflygplats heter El Prat och ligger ca 12 km väster om centrum. Det är den näst största flygplatsen i Spanien. Det ligger också två mindre flygplatser i närheten som huvudsakligen används av lågprisbolag. Den ena ligger i Girona, 103 km norr om Barcelona, och den andra ligger i Reus, 77 km söder om Barcelona Turisme de Barcelona / Espai d Imatge Konstutställning under bar himmel på Plaça de Sant Josep Oriol. Turisme de Barcelona / Espai d Imatge och hösten, då medelhavsklimatet ger oss en härlig energikick. Det är flera lågprisbolag som flyger direkt till Barcelona från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Boende finns i olika kategorier, vandrarhem, lägenheter och hotell i olika prisklasser. Även privatpersoner hyr ut rum, det kan löna sig att söka på nätet om du är ute efter billigt boende. Fakta Barcelona Språk: Katalanska, parallellt med spanska. Många talar även engelska. Religon: Över 90% romerska katoliker. Valuta: Euro Tidsskillnad: 0 tim Flygtid: Ca 3,5 timmar med direktflyg. Mat och dryck: Tapas, fisk och skaldjur, cava och andra fina viner. Shopping: Vin, delikatesser, kläder, skor, designföremål Mer om Barcelona: eller FEM MÅSTEN I BARCELONA Turisme de Barcelona / Espai d Imatge När du är i Barcelona måste du absolut besöka dessa attraktioner: 1. Kyrkan La Sagrada Familia Kyrkan började byggas redan 1882 och är ännu inte färdigställd, men beräknas bli det Ett mycket spektakulärt byggnadsverk. 2. Fontänen Font Màgica de Montjuïc Fontänen byggdes till världsutställningen 1929 och är än idag en av Barcelonas större turistattraktioner. Under april september är det musik- och ljusshow varje halvtimme från kl till Picassomuseet Pablo Picasso bodde i Barcelona På museet finns mer än verk i den permanenta utställningen. Museet är inrymt i fem stora byggnader från talet. 4. La Rambla Gatan La Rambla börjar vid Plaza Catalunya och slutar vid hamnen. Den spanska poeten Federico Garcia Lorca har sagt att detta är den enda gata i hela världen som jag önskar aldrig tar slut. 5. FC Barcelona stadium och museum Stadion som rymmer personer är en sevärdhet i sig och man kan gå på guidad visning. En fotbollsmatch är något alldeles extra och med Zlatan på plan kan vad som helst hända HARTMANN magazine 7

8 hos hartmann miljöfokus HOS HARTMANN Idag, när vi alla mer och mer fokuserar på miljöfrågor, läggs allt större vikt på miljöarbetet inom HARTMANN-koncernen och på HARTMANN- ScandiCare AB. HARTMANN-koncernen har en miljöorganisation vars främsta mål är att värna om miljön. Råvaror Alla produktionsprocesser inverkar på miljön och påverkar både lokala och globala förutsättningar för liv. Den totala volymen av förnybara råvaror i produktionsprocesserna uppgår till cirka 90 procent. För övriga 10 procent favoriseras miljövänliga material, t.ex. polyeten. HARTMANN-koncernen strävar också efter effektiv användning av råvaror. Energi och vatten Kontinuerlig förbättring av energieffektivitet och ökad användning av miljövänlig energi är ett viktigt mål för HARTMANN. I produktionen används vatten huvudsakligen i blekningsprocesser, kompressorkylning, ångproduktion och befuktning. Trots högre produktionsvolymer i HARTMANN-koncernen, har det varit möjligt att minska vattenförbrukningen eller bibehålla en låg nivå. Förpackningar I Tyskland lagstiftades redan år 1991 om företagens ansvar att på ett miljövänligt sätt ta hand om de förpackningar som släppts ut på marknaden. Alla HARTMANN-förpackningar i Tyskland märks numera med den gröna punkten. Under 2008 betalade HARTMANN nästan 1 miljon Euro i licensavgifter för förpackningsåtervinning. Plast, glas, biologiskt avfall och papper samlas in separat och återvinns eller utsätts för värmeåtervinning genom förbränning. På detta sätt ger HARTMANN ett betydande bidrag till miljöskyddet. Utöver sitt engagemang för den gröna punkten, arbetar HARTMANN med miljöskydd på annat sätt, t.ex. genom att designa förpackningar som kräver så lite resurser som möjligt. Superabsorbenter Vid tillverkning av absorptionskärnor för inkontinensprodukter använder HARTMANN superabsorbenter, ett miljövänligt syntetiskt material, som kan absorbera och behålla flera gånger sin egen vikt i vätska. Därigenom minskas andelen cellulosa betydligt. En mindre mängd av detta syntetmaterial kan absorbera samma mängd vätska som en betydligt större mängd cellulosa. Tack vare den höga absorptionsförmågan hos superabsorbenten kan man tillverka tunnare, lättare och på samma gång mycket mer effektiva produkter. Detta leder till mindre volym, färre förpackningar, mindre transporter och mindre påverkan på miljön. Produktionsteknik Det finns många sätt att reducera mängden avfall. Ett mycket viktigt område som HARTMANN har lagt ner mycket jobb på att förbättra är produktionen av inkontinensskydd. Genom att använda så kallad Cut and Place teknologi är det möjligt att minimera mängden avfall utan att för den skull försämra produkternas egenskaper eller användarnas upplevelse då de bär produkterna. MoliCare var den första produkten att börja tillverkas med Cut and Place teknologi. Redan för sex år sedan, i samband med en omfattande produktutveckling, fattade man beslutet att ersätta de halvmåneformade benöppningarna med en benöppning med raka vinklar. Ursprungligen användes ett enda stort stycke material där man sedan skar bort de delar som var överflödiga t.ex. vid benöppningarna. Detta resulterade självklart i onödig förbrukning av material som hamnade direkt på sopberget. Genom att använda Cut and Place teknologi sammanfogas istället rektangulära bitar med varandra för att bilda produkten i fråga och inget material behöver kasseras. Pionjärer inom miljöcertifiering När det gäller den svenska verksamheten så har HARTMANN-ScandiCare AB arbetat länge med miljön och var faktiskt ett av de första företagen i Sverige som miljöcertifierades. Sverige är ett land som ligger långt fram när det gäller miljön. Det märks inte minst på de frågor och önskemål vi får från våra kunder och det är därför ofta den svenska organisationen som tar upp nya miljöfrågor och driver dem vidare inom HARTMANN-koncernen. Boel Ohliw, miljöansvarig på HARTMANN- ScandiCare AB, berättar: Under åren har vi jobbat med många olika miljömål, såväl i större som i mindre skala. Vi har t.ex. tagit bort vår oljepanna och fastigheten värms nu upp med gas. Liksom de flesta företag och privatpersoner idag källsorterar vi självklart vårt avfall och emballage. När det gäller emballaget har vi sedan länge övergått till PVC-fri tejp och icke-klorblekta kartonger. Vi ställer dessutom alltid krav på ett aktivt miljöarbete hos våra leverantörer. 8 HARTMANN magazine

9 hos hartmann Gröna resor och transporter HILMAS spara naturresurser genom rätt produktstorlekar Inkontinensvården resulterar årligen i stora mängder avfall, i form av använda inkontinensskydd, påsar och kartonger. Det innebär en stor belastning på miljön. Dessvärre är det omöjligt att helt eliminera detta sopberg men genom det webbaserade programmet HILMAS hjälper HARTMANN till att minska det. HILMAS syfte är att optimera inkontinensvården så att den blir mer kostnadseffektiv, öka vårdkvaliteten och sist men inte minst minska avfallsmängden. Genom att ta hänsyn till varje vårdtagares faktiska urinmängd föreslår HILMAS det mest optimala skyddet för varje person. Detta innebär i de allra flesta fall ett betydligt mindre skydd än det som användes initialt. Kostnad per boende och år Före Efter HILMAS HILMAS Differens Boende Antal Kronor Kronor Kronor Differens A % B % C % Totalt: % Totalt per vårdtagare: % HARTMANN har sedan 2001 kontinuerligt utvärderat HILMAS positiva effekter på miljö, kostnader och vårdkvalitet. Dessa utvärderingar har visat att de vårdboenden som använder HILMAS sänker de genomsnittliga kostnaderna för vården och minskar mängden avfall. Eftersom HILMAS oftast bidrar till att man går ner i produktstorlek minskas avfallsmängden både vad gäller produkter, påsar och kartonger. Kontinuerliga mätningar har visat att kostnaderna minskas med ca 20% och att avfallsmängden minskar med ca 12% (se exempel nedan). Avfall per boende och år Före Efter HILMAS HILMAS Differens Boende Antal Kilo Kilo Kilo Differens A % B % C % Totalt: % Totalt per vårdtagare: % De största miljöaspekterna HARTMANN- Scandicare AB har att jobba med är transporterna till och från lagret samt användandet av tjänstebilar. Miljöchef Boel Ohliw berättar vad som finns på miljöagendan: Under 2010 kommer vi att arbeta mer med optimering av leverans till kund. Det finns en stor miljövinst i att minimera antal leveranstillfällen per kund och vecka för att öka fyllnadsgraden på lastbilarna och därigenom minska CO 2 -utsläppen. Vi har redan nu i Danmark inlett diskussioner med de största grossisterna att införa fasta leveransdagar. Detta arbete kommer att fortsätta även med våra svenska kunder ändrade vi våra rutiner för leveranser från Tjeckien, istället för att godset passerar huvudlagret i Tyskland tar vi det direkt från produktionsanläggningen Veverska Bityska och därigenom har miljöbelastningen minskat. Under 2009 gjorde vi en ny upphandling av transporter inom Sverige och en av de viktiga aspekterna i valet av ny transportör var miljön. Miljöcertifieringen är ett måste och den speditör som vi valde jobbar aktivt med att minska sina utsläpp av CO 2 med 30 % fram till När det gäller tjänstebilar har vi sedan några år tillbaka valt att arbeta med två biltyper, VW Passat med partikelfilter, Miljöklass 2005, och Toyota Prius som är en hybridbil. Vår strävan är att arbeta vidare med bilar som har lågt CO 2 - utsläpp och på så sätt öka vårt bidrag till en bättre miljö. HARTMANN magazine 9

10 produktinformation Frihet att leva utan begränsningar Ett aktivt liv trots urinläckage: Inga problem med MoliMed pants active! Nya förbättrade MoliMed pants active Urinläckage är väldigt vanligt förekommande. Som tur är finns det en stor mängd produkter på marknaden som ger pålitlig hjälp. Trots det känner en del personer viss osäkerhet då de träffar vänner, reser, eller går ut och handlar helt i onödan. Nya förbättrade MoliMed pants active lägger genom sin förbättrade form, mjukare material och större säkerhet grunden för en helt ny nivå av självförtroende. Låt inte urinläckage förändra sättet att leva Så snart människor blir medvetna om att de har problem med urinläckage eller inkontinens börjar det att påverka hur de lever sina liv. Vissa människor tenderar till och med att sluta umgås med sina vänner och stanna hemma. Men urinläckage behöver inte förändra sättet att leva. Genom den högre graden komfort och säkerhet i nydesignade MoliMed pants active är resor och andra sociala aktiviteter inte längre ett problem. Perfekt utrustad för ett aktivt liv MoliMed pants active garanterar en perfekt passform oavsett aktivitet. Dessutom ger det nya mjuka textilliknande materialet som andas en skön känsla mot huden. Trots att de bärs och upplevs som vanliga underkläder erbjuder MoliMed pants active effektiv absorption och säkerhet. Tack vare tre-lagers absorptionsdyna hålls huden torr och oönskad lukt neutraliseras. Nya MoliMed pants active från HARTMANN ger komfort och säkerhet som aldrig förr för frihet att leva utan begränsningar! MoliMed pants active Extra trygghet vid liten inkontinens Finns i storlekarna: M, L För ytterligare information kontakta säljsupport på telefon , fax , e-post eller 10 HARTMANN magazine

11 hälsa naturlig hälsa MED MOTION OCH NATURENS LÄKEMEDEL Charlotte Odin och Ida Nilenfors, Hälsokraft i Gislaved. Hälsokraft i Gislaved startades i oktober I butiken arbetar Charlotte, Ida och Lena. Charlotte har basmedicinsk utbildning, hälsorådgivarutbildning och har läst homeopati. Ida är utbildad naturkosmetisk hudvårdsterapeut och har även läst basmedicin. Lena är utbildad undersköterska och massör. Vårt mål är att sälja produkter av hög kvalitet. Rena kosttillskott, naturlig hudvård och ekologisk mat. Produkter som är bra både för dig och miljön. Produkter som får dig att må bra! Boktips! Sanna Ehdin Den självläkande människan Mats-Eric Nilsson Den hemlige kocken Mats-Eric Nilsson Äkta vara Ingrid Franzon & Margareta Dahlberg - Kanariefåglarna ryter Rita Stiens - Skönhet till vilket pris Bloggtips och hemsidetips! Hälsointresset ökar och människor börjar bli mer och mer medvetna om vikten av att ta hand om sig själv. Maten är kroppens bränsle och många ämnen måste vi få i oss via kosten. Ett exempel på detta är omega-3-fettsyror. Dessa fettsyror används för en mängd viktiga funktioner i kroppen. De är bl.a viktiga för hjärnans och ögats funktion, eftersom dessa till 30% består av just omega-3-fettsyror. Ett annat aktuellt ämne är D-vitamin, som bland annat behövs för uppbyggnad av ben- och tandvävnad. Alla som bor på våra breddgrader vintertid riskerar underskott av D-vitamin. Vid problem som blir bättre sommartid eller under solsemester kan man misstänka brist på D-vitamin. Naturlig hudvård Huden är vårt största organ och man kan säga att huden äter det man smörjer den med. Därför är det av yttersta vikt att använda naturliga produkter fria från petrokemiska ämnen, parabener, siliconer och andra syntetiska ämnen. Naturlig hudvård innehåller vegetabiliska oljor och örtextrakt som ger huden näring och lyster. Naturlig hudvård belastar inte huden med kemikalier. Den täpper inte heller till porerna, utan låter huden andas. Att ta hand om sin kropp och ge den rätt sorts näring ger oss förutsättningar att hålla oss friska. Något som är extra viktigt i dagens stressade samhälle. Tips och råd för ökat välbefinnande Ät en bra kost med mycket ekologiska råvaror. Undvik skräpmat, socker och tillsatser i maten. Använd bara naturliga fetter som smör, olivolja och kokosfett. Uteslut margariner och andra raffinerade fetter. Ät råa frukter och grönsaker som innehåller mycket fibrer och enzymer. Drick tillräckligt med vatten, ca två liter om dagen. Motionera mera! Gärna ute i friska luften. En promenad om dagen gör stor skillnad. Sov ordentligt. För att hålla sig pigg på dagen krävs en god natts sömn. Drick gärna en kopp johannesörtte eller citronmelisste innan sänggående. Ibland behöver man extra kosttillskott. Vitaminer, mineraler, antioxidanter, omega-3-fettsyror och goda bakterier är några exempel på produkter som man kan behöva tillföra kosten. TÄVLA OCH VINN! Lös ordflätan på sida 22 och du har chans att vinna Mivitotal från Hälsokraft i Gislaved. HARTMANN magazine 11

12 produktinformation För att kunna uppnå en optimal sårläkningsprocess av ett postoperativt sår räcker det oftast inte med ett sårförband med hög absorptionskapacitet, utan man behöver även säkerställa att exsudatet stannar i förbandet för att minska risken för infektioner. DryBarrier Technology innebär att exsudat snabbt absorberas upp i sårdynan och lagras i det översta, så kallade absorptionslagret, och ger ett garanterat skydd mot återvätning även under tryck. Exsudat lagras permanent i absorptionslagret som förhindrar återvätning. Transportlagret hjälper till att absorbera, och överför både vätska och exsudat till absorptionslagret. Det finmaskiga kontaktlagret förhindrar att förbandet fastnar i såret och därmed kan tas bort utan att patienten upplever smärta. 12 HARTMANN magazine

13 matreportage Tortilla med chorizo Tortilla, ca 4 portioner på buffé 3 st medelstora potatisar 4 st ägg 1 st gul lök olivolja salt svartpeppar timjan Ev. soltorkade tomater/spansk chorizo i skivor Gör så här: Skala och skär potatis och lök i tunna skivor (2-3 mm), stek i olivolja i stekpanna, salta. Potatisen ska börja få lite färg och löken ska bli genomskinlig. Vispa upp äggen i en skål. Häll i potatis, lök och svartpeppar blanda väl. Vill du sätta mer smak på tortillan kan du tillsätta spansk skivad chorizo och/eller soltorkade tomater. Tillsätt olivolja i stekpannan och häll i potatisblandningen. Stek på svag-medel värme. När äggstanningen blivit fast på ovansidan, vänds tortillan. Görs enklast genom att stjälpa upp tortillan på en stor tallrik. Tillsätt lite olivolja i stekpannan och låt tortillan glida ner i pannan. Stek ytterligare 4-5 minuter. Stjälp upp på ett fat och strö över timjan. Tortillan kan serveras varm eller kall. tapas Crema catalana, 4 portioner 5 dl standardmjölk 4 äggulor 2 msk maizenamjöl 0,75 dl socker skalet av en halv apelsin en liten bit kanelstång Till karamellisering: 2 msk råsocker Gör så här: Blanda maizenamjöl och socker. Tillsätt äggulorna och vispa så blandningen blir fluffig. Skala apelsinen med zestjärn eller potatisskalare. Häll mjölken i en kastrull och lägg i apelsinskal och kanelstången. Hetta upp blandningen tills den börjar koka. Ta bort apelsinskalet och kanelstången. Låt svalna något. Rör därefter ner mjölken i äggblandningen under omrörning. Sjud tills den får en krämig konsistens, rör under tiden. Fördela krämen i 4 portionsformar. Ställ formarna i kylen till servering. Strö över råsocker innan servering och bränn av med gasolbrännare så sockret karamelliseras och får en knäckig yta. Annars kan du använda ugnens grillelement på 250, sätt in formarna högt och ha luckan på glänt. Serveras som den är, eller med hallon alternativt skivade jordgubbar. När man nämner Spanien och mat så tänker nog många på tapas, som fått ett stort genomslag över hela världen, även hos oss svenskar. Det är både enkelt och uppskattat att bjuda på tapas, antingen som tilltugg till en välkomstdrink, till förrätt eller som buffé. Tapas är ett samlingsnamn för spanska smårätter. De olika rätterna behöver varken vara avancerade eller svåra att tillreda. Det finns ett stort utbud av färdiga tapas i butikernas delikatessavdelningar. Olika sorters oliver och marinerade grönsaker av olika slag hör naturligtvis till. Därtill olika charkuterier som serranoskinka och spansk chorizo samt spansk hårdost, exempelvis Manchego, som på senare år blivit mer lättillgänglig även i vanliga butiker. Det finns också massor med tillagade (varma) tapas. Det kan vara friterad bläckfisk som serveras med aioli, kryddiga grillade kamben, vitlöksstekta champinjoner, kycklingspett eller lammracks. Till detta serveras tortilla, spansk bondomelett. Vitlöksbröd hör naturligtvis också till en tapasbuffé. Vad dricker man till tapas? Historiskt sett så dracks det ofta sherry till tapas i Spanien. Vill man ha det lite lyxigare så bjuder man på cava, spanskt mousserande vin med champagnekaraktär. Annars passar vin (rött, vitt eller rosé beroende på vilka tapas som bjuds) eller öl. Som avrundning rekommenderar vi crema catalana, som är Kataloniens nationalefterrätt. Den påminner om crème brûlée, men har en mild smak av kanel och apelsin i stället för vanilj. Den är dessutom ett magrare alternativ, då den görs på mjölk i stället för grädde. Enkel att laga är den också. Du gör den i en kastrull på spisen. 13

14 uroterapeuten prostatakörteln mannens ömma punkt OCH ANDRA BESVÄR FRÅN URINVÄGARNA På min mottagning ser jag sällan männen och det i sig är nog så talande männen vet inte om att det finns hjälp att få. Kvinnor har måhända en helt annan tradition, dels har man använt sig av sanitetsbindor vid menstruation och dessutom kan man ofta samtala om det mesta med sin närmsta väninna. Jag tror därför att när det gäller männen är det viktigt att personalen är lyhörd och ställer enkla, raka frågor t.ex.: Besväras du av urinläckage eller andra besvär från urinvägarna? I detta nummer av HARTMANN magazine fortsätter Gittes serie om urologi och turen har kommit till mannens besvär inom området. I tidigare nummer har du kunnat läsa om den nyblivna mamman (nr 3/2009) och kvinnan menopausalt (nr 1/2010). Gitte Birlev Könyves driver sedan 13 år tillbaka en inkontinensmottagning i Helsingborg. I grunden är hon sjukgymnast och har vidareutbildat sig till uroterapeut med specialisering inom urinvägarnas sjukdomar. Med stigande ålder kommer i regel besvär från urinvägarna för mannen. Mellan års ålder ökar risken från 7 % till 25 %. Exempel på besvär är: Det kan börja ta tid att komma igång med tömningen, man får en svagare stråle, urinträngningar som kommer allt oftare och större svårigheter att kunna hålla emot. BPH, Benign Prostatahyperplasi - den godartade prostataförstoringen Man ser sällan ansträngningsinkontinens hos männen om man bortser från eventuella biverkningar vid kirurgi. Män kan ha trängningsinkontinens av neurologisk påverkan eller så kan det vara en sekundär påverkan vid BPH (Benign Prostatahyperplasi). Överrinning är vanligast hos män med någon form av förändring av urinröret som innebär en förträngning eller vid neurologiska sjukdomar. Hos äldre män är framförallt efterdroppet, ett läckage efter blåstömning, ett vanligt fenomen. Orsaken är oftast en godartad förstoring av prostatan och dessutom kan musklerna ha blivit försvagade med åren. Man kan dela upp besvären i två grupper: Tömningsbesvär med svag stråle, totalstopp och efterdropp samt lagringssymptom med täta vattenkastningar, urinträngningar och urininkontinens. Behandling sker i samråd med patienten efter grad av besvär. Prostatacancer Detta är den vanligaste cancerformen i Sverige med ca nya fall per år. Hos 80-åriga män finner man ca 80 % prostatacancerceller och de flesta dör alltså med sin cancer och inte av den. Mannens urinvägar och prostatakötel. Diagnosen ställs via prostatapalpation och för höjda PSA-värden. Det är av vikt att följa PSA-nivån då den i vissa fall kan stå på ett stabilt och relativt högt värde och inte orsaka behov av behandling medan det hos andra patienter kan ske en radikal höjning som kräver omedelbara åtgärder. Behandlingen avgörs av flera faktorer, t.ex. om patientens allmäntillstånd kan klara svåra biverkningar och om cancern är belägen inom prostatakapseln eller i omkringliggande vävnad. Överaktiv blåsa Patienterna besväras ofta av svåra urinträngningar som antingen OAB dry (overactive bladder dry) eller OAB wet (overactive bladder wet) med en ökad miktionsfrekvens. Flera hundratusen människor i Sverige anses ha besvär i varierande grad av överaktiv blåsa. Urinmätningslistan är ett bra sätt att kartlägga miktionsmönstret och vid behov visar en cystometri den neurogena obalans som skapar överaktiviteten. Idag har vi många antikolinerga läkemedel som 14 HARTMANN magazine

15 uroterapeuten fungerar då överaktiviteten sitter i själva blåsväggen. Det är alltid viktigt att utesluta cancer, avflödeshinder med residualurin och eventuella bakterier som kan ge liknande symptom. Nedan följer en lista på åtgärder som kan utföras om en manlig patient kommer till vårdcentralen med symptom från urinvägarna: Utredning på vårdcentral - Anamnes med kontroll av läkemedelslista. - Symptombehandling via skattningsskala / livskvalitetsbedömning - Urinprovmätning, residualurinmätning, s-kreatinin, elektrolythalt, s-psa, blodstatus - Undersökning med rektalpalpation av prostatakörteln - Bedömning av muskelaktivitet i bäckenbotten - Bedömning av urin- och dryckesmätning - Bedömning av tidsmiktion - Förskrivning av hjälpmedel Behandling på vårdcentral Vid BPH, med stor residualurin - RIK, Ren Intermittent Kateterisering - läkemedel Cancer - remittera till specialist Överaktiv blåsa - dryckesregim och blåsträning - muskelträning av bäckenbotten - antikolinerga läkemedel Utprovning av hjälpmedel Behandling hos uroterapeut - ett konservativt behandlingsalternativ. Uroterapeuten kan hjälpa till vid kartläggningen av symptom och komplettera den konservativa behandlingen. - Kontinuerlig elektrostimulering och akupunktur ges för att hämma aktiviteten i blåsväggen. - RIK (Ren Intermittent Kateterisering) - Kognitiv beteendeterapi / blåsträning - Muskelträning av bäckenbotten - Utprovning av hjälpmedel Fakta Mannen har ett längre urinrör än kvinnan, cm och dessutom är urinröret vinklat. Det är lika vanligt med urinträngningar hos kvinnor som hos män. Män har sällan ansträngningsinkontinens men det kan förekomma efter kirurgi. Män kan liksom kvinnor träna och knipa med muskulaturen i bäckenbotten. Fylld blåsa innebär i normala fall ml ml vätska får man normalt i sig per dygn. Blåsan tömmes 4-7 ggr per dag. En tömning per natt efter 40 år och två ggr per natt efter 50 år är inom det normala. Gittes tips Hos NIKOLA, Nätverk Inkontinens Kommuner Landsting, finns listor och formulär som underlättar utredningen inom primärvården Många landsting har också egna vårdprogram. Tyvärr söker männen oftast alldeles för sent för sina besvär, kanske först när det har blivit ett totalstopp. Många vet inte att både behandling och hjälpmedel finns att tillgå. Det tråkiga är att svåra biverkningar kan uppstå efter kirurgi och hormonbehandling där risken för urinkontinens ligger på mellan 2-50 % och erektil dysfunktion mellan %. Det är av stor vikt att komma ihåg att även mannen har knipmuskler och liksom alla kvinnor har nytta av bäckenbottenträning. RIK, Ren intermittent kateterisering kan vara en nödvändighet innan kirurgi. Träningstips för män Positionen ska vara framåtlutad och det kan vara i sittande, hängande över ett bord eller som på bilden i stående position på alla fyra. Tänk Dig att du är kissnödig och måste hålla Dig. På en skala 0-10 bör Du knipa 6-7 styrkemässigt under helst 5 sek. Gör 4-10 knip per gång och släpp efter lika lång tid mellan knipen. Upprepas 4-6 gånger per dag. För mer information och/eller produktprover kontakta säljsupport på telefon , fax , e-post eller HARTMANN magazine 15

16 produktinformation foliodrape FÖR ÖNSKAD FUNKTION Foliodrape Protect Vilken funktion söker du vid ditt val av draperingsmaterial? Vad är viktigt för dig när du väljer draperingsmaterial? Fibersläppet? Följ - samheten? Hur lätt materialet faller ut när du öppnar det? Eller kanske absorptionsförmågan? Vi tror att du tänker på alla de ovan nämnda sakerna plus mycket mer. Det är mycket som ska stämma, draperingsmaterialet måste ha rätt storlek och ligga på plats. Dessutom får inte vätska läcka igenom materialet eller under dess eventuella klisterkant. Materialet måste också vara anpassat att absorbera den vätskemängd som operationen kommer att generera. Vi har något för dina behov HARTMANN har tre olika draperingsmaterial att erbjuda för att möta de funktioner just du söker. Med paraplynamnet Foliodrape erbjuder vi dig ett stort utbud av kvalitet i tre olika varianter, Foliodrape Protect Plus, Foliodrape Comfort och Foliodrape Protect. Alla varianter uppfyller High Performance enligt EN Foliodrape Protect Plus Foliodrape Comfort Foliodrape Protect Plus Vårt nya material Foliodrape Protect Plus är ett slitstarkt tygliknande draperingsmaterial med väl tilltagna och synliga absorptionszoner. Den höga och snabba absorptionen gör materialet ytterst lämpligt för operationer med mycket vätska. Foliodrape Comfort Foliodrape Comfort är ett slitstarkt och mjukt draperingsmaterial med jämn absorption över hela ytan. Det komfortabla materialet har även ett tredje lager närmast patienten som absorberar patientens transpiration. Foliodrape Protect För de ej så vätskekrävande ingreppen föreslår vi Foliodrape Protect, ett mjukt draperingsmaterial som faller som tyg. Den något lägre absorptionen gör draperingsmaterialet lämpligt för mindre våta operationer. 16 HARTMANN magazine

17 välbefinnande System RoMedic ENKLA LÖSNINGAR SOM GER STORA RESULTAT Under 80-talet ökade belastningsskadorna inom vården dramatiskt. Samtidigt grundades RoMedic och deras allra första förflyttningshjälpmedel, glidmattan EasySlide, lanserades. EasySlide stod för ett helt nytt tänkande inom vården och inom liggande förflyttningar och det positiva mottagandet på marknaden visade tydligt att man var på rätt väg. 25 år i enkelhetens tjänst I ett kvarts sekel har RoMedic arbetat med utveckling av smarta hjälpmedel för enkla förflyttningar samt åt att göra livet och arbetet enklare både för brukare och personal inom vård och omsorg. Idag kan RoMedic, med SystemRoMedic, erbjuda marknadens bredaste och mest kompletta utbud av enkla, effektiva och säkra hjälpmedel för alla typer av patientförflyttningar. Utmaningen Vårdpersonal befinner sig dagligen i situationer som präglas av brist på tid, personal, kunskap och tillgång till enkla och funktionella hjälpmedel. Tuffa ekonomiska villkor kombinerat med ambitionen att alltid erbjuda hög vårdkvalitet bidrar till uppkomsten av olika belastningsskador. Resultatet är ökad sjukfrånvaro och ökade kostnader. Lösningen är enkel, naturligtvis Hjälpmedlen i SystemRoMedic bygger på logik, ergonomi och design med brukaren och medhjälparen i fokus. Enkelhet är nyckeln. Enkla grundprinciper EasySlide ger användarvänliga hjälpmedel och det är de tidsbesparande och enkla hjälpmedlen som faktiskt blir använda. SystemRoMedic arbetar med naturlagarna, inte mot dem. Med smarta lösningar och kombinationer av speciella funktionsmaterial minskar friktionen under en brukare för att göra honom enkel att förflytta, eller ökar friktionen för att minimera risken att han ska glida ur sängen. Aktivering av brukaren Ju mer styrka och ju högre funktionsnivå brukaren har, desto mer kan han bidra till sin egen förflyttning. Och ju mer aktiv brukaren är, desto enklare blir förflyttningen för medhjälparen. SystemRoMedics förflyttningshjälpmedel gör det lättare för medhjälparen att aktivera brukaren och stimulerar samtidigt brukaren att använda ett naturligt rörelsemönster. Den egna aktiviteten stärker, förutom musklerna, även brukarens upplevelse av självständighet. På så vis kan RoMedic:s produkter förbättra livskvaliteten för brukaren samtidigt som de underlättar för medhjälparen. Enkla förflyttningar! Antalet människor som behöver hjälp med att förflytta sig ökar konstant. SystemRoMedic erbjuder enkla lösningar som ger stora resultat. Det handlar om ett enklare liv och arbete och om att förebygga belastningsskador och olyckor i samband med patientförflyttningar. Det handlar också om att aktivera och rehabilitera, om att underlätta förflyttningar även för smärtkänsliga personer, om att förebygga trycksår samt, inte minst, om att öka brukarens upplevelse av oberoende och självkänsla. Hjälpmedeln är enkla och säkra och dess - utom erkänt kostnadseffektiva. Genom utbildningar i praktisk förflyttnings- och produktkunskap ges vårdpersonal kompetens att välja rätt arbetsteknik och hjälpmedel i varje förflyttningssituation. System RoMedic TM SystemRoMedic är en helhetslösning för alla typer av förflyttningsbehov. Från de enklast tänkbara till de mest komplexa, från de lättaste till de tyngsta. I konceptet ingår produkter för fyra kategorier av förflyttningssituationer: Överflyttning, produkter för förflyttning mellan två enheter Positionering, produkter för lägesförändring inom samma enhet Stöd, produkter för stöd vid mobilisering, exempelvis vid uppresning eller gåträning Lyft, produkter för manuella eller mekaniska lyft Genom en kombination av utbildning, träning och ett komplett sortiment av effektiva förflyttningshjälpmedel erbjuder SystemRoMedic förbättring av både arbetsmiljö och vårdkvalitet samtidigt som signifikanta kostnadsbesparingar kan göras. För mer information eller för att boka tid för utbildning, demonstration eller utprovning, kontakta RoMedic AB, tel eller någon av företagets duktiga och engagerade distriktsansvariga säljare/utbildare. Kontaktuppgifter hittar du på HARTMANN magazine 17

18 temaserie mjältbrand FARLIGT FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR I början av februari 2010 uppmärksammades ett utbrott av mjältbrand bland skotska heroinister några tiotal fall har rapporterats och ungefär hälften av de insjuknade dog av sin infektion. Orsaken till utbrottet tros vara ett med mjältbrandsbaciller smittat heroinparti. I Sverige höjdes beredskapen, men vi har hittills inte haft något fall. Mjältbrand är en gammal och mycket fruktad sjukdom som blev påtagligt aktuell efter 11 september 2001 då flera mjältbrandsbrev orsakade dödsfall i USA. Breven innehöll mjältbrandssporer brev med vitt pulver. Men låt oss börja från början. Namnet Mjältbrand eller anthrax har många namn och språkligt sett är ordet anthrax intressant. Det har förstås med mjälten att göra och brand är detsamma som gangrän, total vävnadsdöd. Men ordet anthrax har grekisk bakgrund antracis betyder kol. När huden angrips bildas en böld och så småningom får den bölden en sårskorpa som är kolsvart. Fransmän kan alltid uttrycka sig elegant och talar om fièvre charbonneuse; ordet charbon betyder kol. Bakterien Mjältbrandsbacillen Bacillus anthracis har mycket intressanta egenskaper. Om miljön för den blir ogynnsam kan den omvandlas till sporer, som i princip kan klara sig hur länge som helst tills tiderna blir bättre, då den kan återgå till bakterieformen. En mjältbrandsspor klarar sig utan vidare ett halvt, ja kanske t.o.m. ett helt sekel utan att förlora kraften Fortfarande händer det att man på landsbygden stöter på gamla mjältbrandsgravar där kor dött i mjältbrand för länge sedan och grävts ner i stillhet. Om en sådan råkar öppnas efter flera decennier, kan sporer frigöras och orsaka sjukdomsfall. Ett vägbygge i Kalmar län fick byta sträckning för ett tiotal år sedan och utbrottet av mjältbrand i Halland hösten 2008 tror man också kan ha en mjältbrandsgravbakgrund även om detta inte har kunnat bekräftas. Sjukdomen hos djur Mjältbrand är en i många länder vanlig orsak till sjukdom hos boskap årligen förekommer t.ex. utbrott i södra Afrika. Alla djur är i princip känsliga för infektionen, men oftast drabbas nötboskap, hästar, åsnor, får och getter, och dödligheten är mycket hög. Man kan misstänka att det rör sig om mjältbrand ifall det döda djuret blöder ur kroppsöppningarna och om likstelheten uteblir. I Sverige har sjukdomen bortsett från utbrottet i Halland 2008 inte förekommit på flera decennier. Sjukdomen hos människa Mjältbrand kan yttra sig på flera olika sätt. Allra vanligast är mjältbrand i huden (kutan anthrax) som svarar för > 95 % av humanfallen. På smittstället uppstår en böld som så småningom täcks av den typiska svarta sårskorpan som gett sjukdomen dess namn. Om man behandlar patienten med penicillin är dödligheten mycket låg, men utan behandling kan % av patienterna dö av kutan anthrax. En svårare form med en nästan 100 % dödlighet är inhalationsanthrax, där man inandas sporer som sedan i sitt bakteriestadium framkallar sjukdom i lungorna. Detta har varit en yrkessjukdom i textiloch garveribranschen, där ull eller hudar som kommit från smittade djur orsakat sjukdomsfall. Det är mot den bakgrunden lätt att förstå de engelska namnen på sjukdomen Woolsorter s disease (ullsorterarsjuka), resp. Ragpicker s disease och Hide Porter s Disease (hide, skinn eller hud). Det senaste svenska humanfallet under 1960-talet inträffade i en textilindustri och smittkällan var förorenad ull. Ytterligare former av anthrax finns mest frekvent är den gastrointestinala anthrax där den sjuke ätit smittat kött t.ex. från ett djur som dött i anthrax, vilket inte är ovanligt i fattiga länder. Man kan också få hjärnhinneinflammation av anthrax. Också vid dessa former är dödligheten nästan 100 %. Kuriosa Att människor kan smittas i sin yrkesutövning är inte unikt för anthrax, men smitta från rakborstar eller bongotrummor är definitivt märkliga händelser. När rakborstar tillverkas av hårstrån från olika djur finns en teoretisk risk för smitta med anthrax, även om detta var mycket vanligare under talets första hälft. Det finns ett berömt exempel från Lambeth i London där ett dussin importerade Mjältbrandsbakterier i förstoring 18 HARTMANN magazine

19 rakborstar misstänktes vara smittade vilket de också var. Elva av dem kunde man snabbt återfinna, den tolfte återfanns först när ägaren var död två år senare, då denne olycksalige rakborstinnehavare tvålade in sig och råkade skära sig med rakkniven vilket ledde till anthrax och hans död. Ett andra udda sätt är smitta genom bongotrummor, vilket uppmärksammades på 1970-talet i USA. Citaten, ur läkartidskrifter, är elegant formulerade och förklarar tydligt riskerna. When your next-door neighbours, friends, or patients return from a Caribbean cruise with an enviable tan, admire it, but beware of their wellintentioned gifts of local handicrafts particularly bongo drums from Haiti. Jet travel and charter flights have brought some of us near to the sound of the bongo drum, and we too should be alert that its message may spell out anthrax. Nordkalotten 1917 där baron Otto Karl von Rosen i sin iver att stödja finländarna i kampen mot Ryssland begav sig ut på ett eget företag: han reste mycket välutrustad med sprängmedel av olika slag mot norra Finland men arresterades. När man undersökte hans packning fann man ett antal väl emballerade sockerbitar som väckte viss, som det visade sig berättigad, nyfikenhet. I sockerbitarna fanns nämligen små glasampuller och dessa innehöll anthraxsporer. Von Rosens uträkning var att han skulle ge sockerbitar till de ryska transporthästar han kunde tänkas stöta på (!), hästarna skulle bita sönder sockret och få sår i munslemhinnan och detta skulle leda till att de smittades (och dog) av mjältbrand. Tanken var att ryska transporter skulle försvåras genom dessa åtgärder När sockerbitarna efter åttio år hittades i ett norskt polisarkiv visade det sig att anthraxsporerna fortfarande var effektiva! Man kan inte upphöra att förvåna sig över all kraft som läggs ner på arbetet att åstadkomma så dödande vapen som möjligt. Att använda mjältbrandsbaciller skulle kunna leda till oanade konsekvenser på mycket lång sikt med tanke på hur länge sporerna kan klara sig. Man får vara tacksam för att försöken med attentat med mjältbrandsbaciller i New York för ett antal år sedan misslyckades hur skulle man ha kunnat oskadliggöra mjältbrandssporer som spritts i en modern storstad? Tanken svindlar över den spökstad som skulle kunna ha blivit följden om attentatet lyckats. Tyvärr är inte mjältbrandsbaciller särskilt svåra att framställa om man har den onda viljan och den lär det finnas gott om, så liknande händelser lär kunna inträffa också i framtiden. Mjältbrand som biologiskt stridsmedel Ett så otrevligt smittämne som kan få så förödande följder som mjältbrandsbacillen har förstås tilldragit sig intresse från den industri som strävar efter att optimera skadeeffekterna av olika smittämnen. Under det kalla krigets dagar var sådana verksamheter mycket utbredda, speciellt i Sovjetunionen, men den historiska bakgrunden sträcker sig långt tillbaka i tiden. Mycket seriöst har man t.ex. diskuterat om Moses skulle kunna kallas för den förste bioterroristen! När han blev ledare för de sedan 430 år i Egypten förslavade judarna försökte han på alla sätt beveka Farao to let my people go. Farao var minst sagt motsträvig och därför drabbades han och hans land av tio plågor innan han veknade och lät judarna lämna Egypten för den fyrtioåriga ökenvandringen till det förlovade landet, som bl.a. skildras i 2 Mosebok. Den sjätte av plågorna 2 Mos. 9:8-11 innebar att bölder drabbade människor och djur och många dog. Detta anses ha varit ett utbrott av mjältbrand. Ett senare men kanske ändå mer spektakulärt exempel på mjältbrand i krigföring kommer från Mera industriellt arbetade man med mjältbrandsbaciller för militära ändamål i Japan under mellankrigstiden, men kanske nåddes höjdpunkten i och med den sovjetiska forskningen för några decennier sedan. Att sådant förekom var välkänt i väst även om all sådan verksamhet hölls ytterst hemlig, och avslöjandet skulle inte komma förrän efter glasnost då det nya Ryssland uppstod ur det förra sovjetiska imperiet inträffade ett antal dödsfall i anthrax i staden Sverdlovsk (som numera återfått sitt gamla namn Jekaterinburg, platsen där den sista tsarfamiljen mördades). Myndigheterna förklarade att det handlade om gastrointestinal anthrax och att orsaken skulle vara svarthandel med anthraxdöda djur. Förklaringen var ihålig och genomskådades men behölls som den officiella tills Boris Jeltsin i sin nya roll (han hade 1979 varit kommunistpartiets högste chef i Sverdlovsk) från Moskva medgav att det handlat om en olyckshändelse på en fabrik som sysslade med att framställa mjältbrandsbaciller; 1992 kom alltså det officiella beskedet, the KGB admitted that our military developments were the cause. Per-Erik Åbom är smittskyddsläkare på länssjukhuset Ryhov i Jönköpings län. Per-Erik har medverkat i seminarier, radio, TV och som skribent i olika tidskrifter ofta med resistenta bakterier och hygien som tema. HARTMANN magazine 19

20 anslagstavlan FRÅGA HARTMANN HARTMANN on tour Operation Hygienforum i Stockholm den 6-7 maj på Hotel Sheraton. Tema: Smittvägar och smittspridning. Sårvård och förband Ortopediveckan i Göteborg den 13 augusti till 3:e september på Svenska Mässan. Är det meningen att man ska använda skydd i Netti Combi Aqua och hur väljer man egentligen rätt storlek på byxan? Netti Combi Aqua är en skyddsbyxa vid bad som består av två enheter, en innerbyxa och en ytterbyxa. Innerbyxan är bulkigare än ytterbyxan och har silikonsträngar runt midja- och benöppningar för att den ska sluta tätt. Ytterbyxan absorberar inte vätska och förstärker därigenom innerbyxans tätning. Innan du beställer Netti Combi Aqua bör du mäta midja och benomfång (mät där byxan kommer att sitta). Om måtten hamnar mittemellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den mindre för att vara säker på att de båda byxorna sluter tätt. Vi rekommenderar även att alltid använda ett inkontinensskydd i badbyxan. Välj dock ett så litet skydd som möjligt eftersom det är mycket viktigt att ingenting kommer mellan huden och silikonsträngarna på innerbyxan. Nyhet! Kirurgveckan i Göteborg den augusti i Svenska Mässans lokaler vid Korsvägen. Apoteksmässan den 8-9 september på Kistamässan. Inkontinens UTF-konferensen den 5-7 maj på Slagthuset i Malmö. Svenska Demensdagarna den maj på Conventum i Örebro. Urologidagarna den 6-8 oktober på Slagthuset i Malmö. Apoteksmässan den 8-9 september på Kistamässan. Vi har utökat vårt Hydrofilm sortiment med tre nya produkter. Hydrofilm roll Ett filmförband på rulle. Nyhet! Vi kan med glädje meddela att vi har utökat vårt Cosmopor-sortiment med vår nya produkt Cosmopor Advance där sårdynan har den nya DryBarrier Technology vilket ger ett optimalt sårförband för postoperativ sårvård. Hydrofilm I.V. Ett transparent filmförband för kanylfixering. Hydrofilm I.V. control Ett filmförband av non-woven med ett transparent filmfönster för extra stark kanylfixering. För ytterligare information och/eller produktprover kontakta vår säljsupport på telefon , fax eller e-post 20 HARTMANN magazine

God mat lyser upp i höstmörkret

God mat lyser upp i höstmörkret God mat lyser upp i höstmörkret Det är när höstvindarna friskar i utanför fönstret och det mörknar lagom till Rapport 19.30 som det behövs något som piggar upp i tillvaron. Och det behövs egentligen så

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Till dig som vill veta mer om Inkontinens 1 Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Hjälpmedelsinstitutet 2007 Grundtext: Inkontinenscentrum i VGR och Linkenheten i Stockholm Illustratör:

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning Blås- och bäckenbottenträning För män Blåsan.se Fakta om inkontinens Inkontinens är vanligare än du tror. Cirka 5 % av alla män har någon form av inkontinensbesvär. Inkontinens drabbar inte bara äldre

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

Att kissa med kateter, en instruktionsbok.

Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

För att identifiera urinläckage fråga

För att identifiera urinläckage fråga 2013-05-16 MAS KC 3 2013-05-16 MAS KC 4 För att identifiera urinläckage fråga Om personen läcker urin vid urinträngning Om personen hinner fram till toaletten Om personen har färre än 4 eller fler än 8

Läs mer

Lösningar för infektionskontroll TM

Lösningar för infektionskontroll TM Lösningar för infektionskontroll TM Engångs- och avspritningsbara hjälpmedel underlättar infektionskontroll Handicares sortiment erbjuder ett växande urval av engångs- och avspritningsbara förflyttningshjälpmedel

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Att lyckas med kött. Simon Laiti ger tips. Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace

Att lyckas med kött. Simon Laiti ger tips. Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace Att lyckas med kött Simon Laiti ger tips Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace Gör det bästa av ditt kött För att få till en riktigt god kötträtt krävs bra råvaror, men lika viktigt är det

Läs mer

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Vad är vårdhygien. Enheten för vårdhygien. Vårdhygien i Uppsala län. Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården Vad är vårdhygien Inger Andersson Hygiensjuksköterska Enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala Enheten för vårdhygien Vårdhygien i Uppsala län Slutenvård Primärvård Kommunal vård Folktandvården

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH MiniMax receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH GRÖTAR HAVREGRYNSGRÖT (2 PORTIONER) 1 dl havregryn En nypa salt (kan uteslutas) Servera den mängd som du tror att barnet kommer att äta upp och spar resten

Läs mer

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna?

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? CoreTherm värmebehandling I denna folder kan du läsa om CoreTherm, en poliklinisk behandling för godartad prostataförstoring

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Urininkontinens hos män och kvinnor

Urininkontinens hos män och kvinnor Urininkontinens hos män och kvinnor Ett bakgrundsmaterial som reder ut begreppen Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil:

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Utformat av deltagarna i Förbättringsprogram 4 våren 2010; Marita Palm Ankarman distriktssköterska HC Stora Trädgårdsgatan Västervik Nina

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Knipkulor för bäckenbottenträning

Knipkulor för bäckenbottenträning Knipkulor för bäckenbottenträning Guide till en starkare bäckenbottenmuskulatur Vielle VAGITRIM knipkulor är kliniskt utformade för att stärka bäckenbottenmuskulaturen och därigenom hjälpa till att kontrollera

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER IDÉN Vi kallar dem Naughty forties, Fab fifties. De galna, roliga och spännande åren mellan fyrtio och femtio. Den tid då våra kroppar förändras och behöver bättre och nyttigare mat för att fortfarande

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

Smoothie på blåbär, banan och kokos

Smoothie på blåbär, banan och kokos Smoothie på blåbär, banan och kokos Smoothie på blåbär, banan, kokos och mandel är ett exempel. Smooties går att variera i det oändliga efter tycke och smak eller efter vad som finns hemma. Banan eller

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE

FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE PRESENTATIONSÖVERSIKT Carl Rehnborg och berättelsen om NUTRIWAY Utmaningar gällande sund kost Färga din kost Sund kost. Sund livsstil. Dela välbefinnandet

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port 14. 95Förp 14. 95 Förp Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg Potatismos Favorit 12-port 2 för 20: Multivitamin Fruktdryck Glocken Gold 2 liter Jämförpris 5,00/lit Handla där Du bor billigare än

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta Vecka 48 Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar Kyckling tandoori Falukorv caprese Sötpotatis- och kikärtsgryta Laktosfria kassen är för dig som känner som jag, att det är viktigt med smak, gärna

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Åk 5 Kompis med kroppen. Namn: Rotsaksgruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bladgrönsaksgruppen: 21 22 23 24 25. Citrusgruppen: 58 59 60 61 62 63 64 65

Åk 5 Kompis med kroppen. Namn: Rotsaksgruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bladgrönsaksgruppen: 21 22 23 24 25. Citrusgruppen: 58 59 60 61 62 63 64 65 Åk 5 Kompis med kroppen Namn: Känner du igen mig? Frukter och grönsaker kan delas in i olika grupper. Det finns kålväxter, lökväxter, citrusfrukter och många andra. Ofta namnges gruppen efter hur de växer

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

STADSSKOGEN. Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS

STADSSKOGEN. Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS STADSSKOGEN Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS Välkommen till Ekbacken! Med bästa läge i Alingsås nya stadsdel Stadsskogen växer området Ekbacken fram. I en vacker, starkt lutande sluttning i väste

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI GURKKIMCHI KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT SHIKUMCHIGUK SPENAT OCH KYCKLINGSOPPA SAEUTIGIM FRITERADE TIGERRÄKOR YANYUMJANG DOPPSÅS

Läs mer

De svenska superbären

De svenska superbären 1 De svenska superbären Gojibär, acai och incabär kallas ofta superbär och hyllas för sina hälsofrämjande effekter. Men de är dyra! Plocka istället dina egna superbär- i Sverige. HÄLSA Nypon, blåbär och

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa Beställ behandlingsstödet Ett friare liv Svansben Bä me Blygdben Kvinnlig bäckenbotten i vila Manlig bäckenbotten i vila Ändtarm Bäckenbotten Slida Urinrör ETT FRIARE LIV Namn.

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer