ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kvinnors hälsa Svenska kvinnor har den högsta höftfrakturrisken i världen Benskörhet, osteoporos, beror på att skelettet med åldern försvagas och blir skört. Benskörhet är ett vanligt fenomen i Sverige och risken att drabbas av en fraktur på grund av benskörhet har tredubblats de senaste 50 åren. Kvinnor löper en dubbelt så stor risk som män att drabbas av en fraktur på grund av benskörhet. SIDAN 10 OCH 11 Behandling för klimakteriebesvär - Östrogenbehandling eller finns det alternativa behandlingsformer? SIDAN 9 OCH 14 Efter 30 år blev Katrin av med krypningarna i benen Katrin Scherman-Würtz led av krypningar i benen i över 30 år. Obehagen blev med tiden så intensiva att hon till slut inte kunde sitta still eller sova. Först flera år senare förstod att hon led av en sjukdom som kallades Restless legs. Men tack vare ett nytt läkemedel är Katrins besvär numera ett minne blott. Det känns som jag har fått både livet tillbaka och jag har fått sådan enorm energi! Det går knappt att beskriva den känslan, säger hon. SIDAN 14 Malena Ivarssons lustfyllda sommartips: Gör ditt eget lustapotek inför semestern! SIDAN 16 Kvinnor i forskningen Centrum för Genusmedicin vid Karolinska Institutet är det första i sitt slag i världen. Det koncentrerar sig inte på specifika kvinnosjukdomar utan ska forska i hur män och kvinnor reagerar vid olika tillstånd. Centret behövs eftersom det finns en brist på kunskap hos läkarna i genusmedicinska frågor som gör att de helt enkelt inte vet hur de ska behandla kvinnor, skriver Ingemo Bonnier, redaktör på föreningen 1,6 miljonerklubben. SIDAN 19 ANNONS ANNONS MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JULI 2004.

2 2 Kvinnors hälsa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Att vara kvinna är är farligare än du tror. Drygt 1,6 miljoner kvinnor i Sverige är över 45 år. Det är en stor och betydelsefull grupp som alltför ofta och i alltför många sammanhang förbigås, inte minst när det gäller hälsofrågor. Kvinnan kämpar för jämlikhet på alla fronter men när det gäller innehållet i medicinsk forskning och läkarutbildningen är mannen fortfarande norm. Forskningen på kvinnorelaterade sjukdomar har under alla år bedrivits på män. Kvinnor får ofta sämre, omodernare och billigare mediciner, sämre akutvård och sämre vård i livets slutskede. Givetvis ska kvinnan ha samma villkor som männen men det sker först då forskningen tar in kvinnan i studierna. Genusperspektivet saknas oftast i forskningen och läkarutbildningen och vårdpersonalen känner inte alltid igen kvinnans symptom. Varannan kvinna drabbas av benskörhet, trots att benskörhet går att förebygga. Bland kvinnor över 55 är den vanligaste dödsorsaken hjärt-kärlsjukdomar, och även om de ohälsotillstånd som kan uppstå efter klimakteriet är både allvarliga och vanligt förekommande får forskningen på området inte tillräckliga resurser. Många kvinnor vet själva för lite om den förebyggande egenvården, om allt som faktiskt kan göras för att skapa bästa möjliga hälsa. Det anses självklart att brandmän och poliser får tillgång till fysisk träning på arbetstid men hur många kvinnor som har tunga lyft och fysiskt krävande arbete får tillgång till det? Kvinnor har ont om tid. Arbete och familj löper in i varandra och ska kvinnan få tid att ta hand om sin fysik måste det bli på arbetstid. Allt hänger ihop, hälsa, ekonomi och arbete, och tyvärr är det så att kvinnan alltför ofta prioriterar ner sig själv till förmån för arbete och familj. Innehåll: Svår kvinnoplåga med låg status... s. 4 Högt kolesterol och blodtryck en källa till oro... s. 5 Hitta Din kropps balans mellan kost och motion... s. 6 Depression funktionshinder med fysiskt förlopp... s. 8 Hormonbehandling - risk eller räddning?... s. 9 Osteoporos när benen blir sköra... s. 10 Svenskor har högsta höftfrakturrisken i världen... s. 11 Ny studie behandlas män och kvinnor lika... s. 12 Alternativ till östrogen för klimakteriebesvär... s. 14 Blev av med krypningarna i benen efter 30 år... s. 14 Sockerdricka under fötterna, yr i huvudet, trött och förvirrad, matt och håglös... s. 15 Charlotta fimpade - Det går att leva utan ett bloss.... s. 16 Malenas lustfyllda semestertips!... s. 16 Elektriska impulser mot läckande urinblåsa... s. 17 Sund livsstil håller kolesterolet i schack... s. 17 Kvinnor i forskningen... s. 18 Motion förlänger livet. Om man gympar en gång i veckan och promenerar två gånger i veckan så halverar man risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det innebär att motion kan förlänga livet med mellan sex och nio år. Och det är friska år vi då lägger till. Att inte motionera är lika farligt som att vara storrökare. Fyra kvinnor dör i bröstcancer varje dag, men mer än 15 gånger så många dör i hjärtsjukdom. Motion och goda kostvanor är bästa sättet att förändra den statistiken. Men vi behöver mera stöd och kunskap. Hitintills har vårt arbete inneburit en liten men dock skönjbar förbättring. Men forskningen och läkarutbildningen måste fortsätta fokusera på att det finns två kön, att vi är lika olika inuti som utanpå. Kvinnan är ingen kopia av mannen där enda skillnaderna skulle vara fortplantningsorganen. Kvinnan behöver en annan medicinering, vård och rehabilitering. Om vården inte kan tyda symptomen kan liv och hälsa gå förlorade i onödan. Fel diagnos är i förlängningen också dyrbart för samhället. Kvinnans hälsa i medelåldern måste bli synlig och det blir den inte förrän kvinnans status höjts. Det handlar om livskvalitet, och hälsa tillsammans med respekt för den enskilda människan är förutsättningen för ett gott liv. Det är därför 1,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa finns, för att genom gemenskap, samverkan och lobbyaktiviteter få politiker och makthavare att inse det absurda i situationen. I dag har föreningen medlemmar men helst vi vill att hela 1,6 miljoner kvinnor är med. Ju flera vi är desto bättre hörs vi. Låt oss respektera varandra och bejaka skillnaderna. INGEMO BONNIER KVINNORS HÄLSA EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Linda Kollberg MediaPlanet Redaktion: Petter Renhuldt och Helena Mannerfelt MediaPlanet Grafisk form: Katarina Engwall, MediaPlanet Repro: Ordbild Tryck: Tidningstryckarna För info. om bilagor i dags och kvällspress, Daniel Pasztor: Distribueras med Svenska Dagbladet juli Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Tyck till om våra tidningar:

3 Kan hjärnan göra något åt benskörhet? Skelettet fungerar som fäste för muskulatur, gör att vi kan gå upprätt och är en viktig del av våra leder. Utöver dessa funktioner är skelettet också ett skafferi för kalcium. Man har länge trott att skelettet inte innehåller nerver och alltså inte påverkas av nervsystemets signalsubstanser. Men senare studier visar att nervsystemet reglerar skelettcellernas aktiviteter. Pernilla Lundberg forskar kring samspelet mellan hjärnan och skelettet. Hon har visat att både de celler som bildar och de celler som bryter ned benvävnaden tar emot en av signalsubstanserna. Hjärnan deltar därmed i ombyggnad av skelettet. Kunskapen kan bidra till att upprätthålla den optimala benvolymen, och därmed förebygga bland annat benskörhet och ökad frakturrisk. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. I år är Pernilla en av dem. Medlen i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor kommer främst från privatpersoner. Stöder du oss kan du själv bestämma forskningsområde. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. För ytterligare information ring eller NIMBUS Pernilla Lundberg, SSMF-stipendiat, Umeå Universitet. Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare Stöd unga medicinska forskare

4 4 Kvinnors hälsa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Svår kvinnoplåga med låg status Nära en miljon av landets 1,3 miljoner migränpatienter är kvinnor. Av dem är hälften hårt drabbade. Svenska Migränförbundet genomförde nyligen en undersökning bland migräniker. 90 procent av de 268 svarande var kvinnor. Nästan samtliga upplevde sina besvär som ganska eller mycket stora. Många blir helt arbetsoförmögna. Antalet sjukdagar i gruppen var i genomsnitt åtta per månad. Nu hotas migränmediciner av indragna subventioner. Migrän karaktäriseras av återkommande anfall av svår huvudvärk, illamående och allmänpåverkan. Anfallen kan, obehandlade, pågå i flera dygn och den drabbade är under tiden gravt handikappad. Vid beräkningen av olika sjukdomars svårighetsgrad rankas migrän bland dem som har den svåraste handikappgraden, likställd med totalförlamning, demens och aktiv psykos. Det rör sig om en oerhört smärtsam, ännu så länge obotlig sjukdom som mest drabbar kvinnor. Det är hög tid att vi börjar betrakta migrän som den allvarliga sjukdom det faktiskt rör sig om, säger Svea Olofsdotter på Svenska Migränförbundet. Fler anfall vid mens Tidigare studier visar att kvinnlig migrän i viss utsträckning är hormonberoende. Hos procent av patienterna märks ett ökat antal anfall kring menstruationen. Andra faktorer som påverkar sjukdomen negativt är hög arbetsbelastning och stress. Den samhällsstruktur vi har gör att drabbade kvinnor inom tunga och stressiga låglöneyrken bär en stor börda eftersom sjukdomen också ökar sjukfrånvaron, säger Svea Olofsdotter. Låg status Trots att migrän är en så svår sjukdom har den låg status. Många drabbade upplever stor okunskap bland vårdgivare och allmänhet och utbudet av effektiva läkemedel anses dåligt. På Svenska Migränförbundet tror man att skälet är just att sjukdomen är så kvinnodominerad. Kvinnor som skyller på huvudvärk betraktas som gnälliga käringar. Det är mer legitimt att komma till jobbet och vara bakfull än att säga att man har migrän, säger Svea Olofsdotter. Stor rädsla Det är inte bara i sitt akuta skede som migrän skapar lidande. Många är starkt påverkade av sin sjukdom även mellan attackerna. De känner en ständig rädsla för nya attacker och känner sig nedstämda. Väldigt många upplever också att deras sociala liv blir lidande. Migrän är ett dolt handikapp som slår hårt både mot den som drabbas, deras anhöriga och kollegor, säger Svea Olofsdotter. Hotade subventioner Nyligen annonserades att en omprövning ska ske beträffande statliga subventioner av migränmediciner. Rent samhällsekonomiskt skulle ett negativt utfall få stora konsekvenser eftersom många migräniker kan hålla sig på benen enbart tack vare de nya medicinerna. Ett obehandlat migränanfall kan pågå i flera dygn. Ofta är det omöjligt att sköta arbete eller andra sysslor under anfallet. Det skulle innebära katastrof för många om de inte kan ta sina mediciner och det vore djupt orättfärdigt mot en redan hårt drabbad patientgrupp, konstaterar Svea Olofsdotter. Svenska Migränförbundet är en ideell organisation med ca 2700 medlemmar som bildades Läs mer på KRISTIN RYDBERG Vårt bidrag i sockerdebatten. Frebaco Corn Flakes innehåller inget tillsatt socker. Därför är den ett utmärkt val för dig som vill minska mängden socker i maten. Hälsningar från Frebaco kvarnen på Västgötaslätten

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 Kvinnors hälsa Högt kolesterol och blodtryck en källa till oro Nära vartannat dödsfall i Sverige orsakas av hjärt- och kärlsjukdomar. Trots det har svenskar, i synnerhet män, låg kännedom om hur man minskar risken och behandlar högt blodtryck och höga kolesterolvärden. Att sluta röka, äta sundare och motionera regelbundet är en bra start. Hjärt- och kärlsjukdomar, såsom stroke och hjärtinfarkt, är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden idag. Det är vanligen åderförkalkning, genom för höga kolesterolvärden och högt blodtryck, som ligger bakom. Två undersökningar gjorda av Sifo/Navigare på uppdrag av AstraZeneca, visar att majoriteten svenskar inte har någon kunskap om sitt kolesterol eller sitt blodtryck. Undersökningarna genomfördes under januari 2004 genom intervjuer med respektive personer. Kvinnor mer oroliga men kunnigare Det är uppseendeväckande att kunskapen om riskfaktorer och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar är så låg bland allmänheten, framförallt bland männen, säger Karl-Gunnar Persson, seniorkonsult på Sifo/Navigare. Studien om höga kolesterolvärden visar att fler män än kvinnor lider av högt kolesterol. Kvinnor är däremot mer oroliga. Vad gäller högt blodtryck lider män och kvinnor lika ofta, men kvinnor besitter större kunskap. Andelen kvinnor som känner till sitt eget blodtryck är närmare 40 procent högre än andelen män. Fler kvinnor känner också till vilken nivå blodtrycket inte bör överstiga. Gå till doktorn! Många vet inte hur de ska gå tillväga för att sänka sitt blodtryck. Det är det mest oroande i studien, säger Annica Siewert-Delle, medicine doktor och medicinskt ansvarig för terapiområdet hjärta-kärl AstraZeneca Sverige. Av dem som har fått bekräftat av läkare att de har högt blodtryck så står 4 av 10 inte under någon behandling. Flertalet av dessa går inte heller på regelbundna kontroller. Läkemedel är ett sätt att sänka blodtryck och blodfett till rekommenderade målvärden, men de måste kombineras med en hälsosam livsstil, för de flesta innebär det att sluta röka, äta mindre fet mat, och motionera mera. Ny livsstil för ökat välbefinnande Förutom högt blodtryck och kolesterol påverkas risken att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke av bland annat rökning och diabetes. Forskare och myndigheter är idag eniga om att det är lika viktigt att bedöma risker att drabbas av en hjärt- och kärlsjukdom som att sätta mål och mäta kolesterol och blodtryck. Läkemedel är ett sätt att sänka blodtryck och kolesterol till rekommenderade målvärden, men de måste kombineras med en hälsosam livsstil. För de flesta innebär det att sluta röka, äta mindre fet mat, och motionera mera, säger Annica Siewert-Delle. ULRIKA GUSTAFSSON För mer information, gå in på Astra-Zenecas informationssidor om hjärt- och kärlsjukdomar, ELIXIR S-01-ZOL-111 Ett påklistrat leende kan dölja symtomen Försöker du hålla skenet uppe, trots att du sedan en tid känt dig trött och nedstämd? Vill du inte medge att du börjat tappa intresset för omvärlden och lusten att ta itu med de enklaste uppgifter? Orsaken kan vara depression, en sjukdom som det finns effektiva behandlingar mot. Besök depressionslinjen för mer information eller boka tid hos läkare redan idag. PFIZER AB BOX TÄBY TEL FAX Patientförening för deprimerade och anhöriga Tel

6 6 Kvinnors hälsa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Hitta Din kropps balans mellan kost och motion Hur tar vi hand om våra kroppar egentligen? Hur kommer det sig att vi blir mer och mer hälsomedvetna men samtidigt allt ohälsosammare, fetare och mer stillasittande? Vi mötte näringsfysiologen Fredrik Paulún för att reda ut ett och annat kring våra magar, kroppar och (o)sunda motionsvanor. Ett tydligt tecken på att vi inte sköter oss är att magen säger ifrån. Magen är inte bara viktig när det att ta hand om det vi stoppar i oss, den är även en central punkt för vårt allmänna hälsotillstånd. Ofta är magproblem kopplade till någon typ av stress men Fredrik Paulún menar också att många människors magproblem har med kosten att göra. Dålig mage kan många gånger bero på något så enkelt att magen retas för att man stoppar i sig mat som man faktiskt inte tål. Det är faktiskt rätt vanligt att människor inte tål vissa typer av spannmål eller att de är laktosintoleranta och inte tål mejeriprodukter utan att de vet om det, säger Fredrik Paulún. Goda magbakterier är livsviktigt Fredrik talar om vikten av att ha en god bakterieflora i magen och förklarar att det bästa för att skaffa sig en uppsättning goda magbakterier är att konsumera så kallade vattenlösliga fibrer, det vill säga frukt, växter och blad. Han menar att vi i kylskåpseran helt enkelt inte får i oss tillräckligt med godartade bakteriefloror jämfört med gamla tider då man förvarade maten utan hjälp av kylskåp. Det medförde bland annat en större bakteriehalt i maten som vi alltså saknar i vår mat idag. Numera anser forskarna dessutom att halva immunförsvaret sitter i tarmarna. Därför är det så viktigt att ha rätt halt av goda bakterier i magen och eftersom vi idag inte får i oss tillräckligt av rätt typ av bakterier på naturlig väg gäller det verkligen att vi tänker på att välja livsmedel där vi får i oss godartade bakteriekulturer, som exempelvis yoghurt och frukter, säger Fredrik. i vår kost men vi äter ofta fel sorts fett och framför allt för mycket. Bra fetter är exempelvis fiskfett, nötter, oliv- och rapsolja men även när det gäller bra fetter handlar det om att äta måttliga mängder. Tre till fem mål om dagen Ytterligare en viktig fråga när man pratar kostvanor är hur mycket man ska äta och hur ofta. Svaret är att det varierar från person till person och Fredrik menar att det normalt handlar om mellan tre till fem mål per dag. Det finns inte någon människa som fungerar optimalt genom att äta färre än tre gånger per dag. För en del människor är det viktigare att äta oftare och att man då äter mindre portioner, säg fem gånger per dag istället. Det varierar som sagt men det väsentliga är att man håller en jämn blodsockernivå under dagen så man undviker situationer där man går utan mat för länge och sen, när man blir vrålhungrig, slänger i första bästa sötsak, säger Fredrik. Bantning är en riktig fälla Fredrik anser att det även är anledningen till att man inte ska hoppa över något mål och att en skippad frukost bara medför att vi äter mer än vanligt resten av dagen. En normalviktig, aktiv kvinna behöver få i sig energi motsvarande cirka 2200 kalorier per dag (motsvarande mängd för en normalviktig, aktiv man är cirka 2800 kalorier/dag, reds. anm). Energiintaget krävs för att vi ska fungera normalt och att försöka minska energiintaget genom att svälta sig är att göra kroppen en otjänst. De negativa konsekvenserna av att ha ett konstant lågt energiintag är flera. Dels minskar förbränningen men så fort man börjar äta normalt igen går man ofta upp i vikt eftersom förbränningen fortfarande är låg. Det andra är att ett för lågt energiintag inte ger oss alla de näringsämnen vi behöver och helt enkelt riskerar undernäring. Hade bantning funkat hade övervikt knappast varit ett problem idag, eller hur? Vardagsmotion är huvudsaken Tipset är istället att göra tvärtom att öka energiuttaget. Det handlar om att göra av med det man får i sig. Men innebär det att man måste hårdträna fyra dagar i veckan? Inte alls, men man bör vara aktiv i någon form varje dag konstaterar de organisationer som arbetar med hälsofrågor. Svenska Läkaresällskapet och Statens folkhälsoinstitut rekommenderar minst 30 minuters motion dagligen vilket är att betrakta som ett minimått på aktivitet och enligt den samlade expertisen är det bästa att se till att man rör sig i vardagen. Våra förfäder rörde på sig i vardagen och det fungerar lika bra för oss. 15 minuters promenad till och från jobbet, cykla istället för att åka bil, att gå i trappor och att stå på bussen istället för att sitta, gå på muséum, bära kundkorgen i affären kort sagt allt som gör det lite svårare i vardagen är jättebra för att vi ska bli tillräckligt aktiva, avslutar Fredrik. PETTER RENHULDT Vi är av naturen lata matvrak När det gäller att hitta anledningar till den ökade övervikten i samhället förklarar Fredrik att en av orsakerna är att vi är genetiskt programmerade att spara på energi när vi kan får vi välja vilar vi hellre än anstränger oss och det är inte svårt att förstå att det skapar problem eftersom vår teknologi tillåter oss att bli lata; vi tar hellre rulltrappan än att använda benen och så vidare. I kombination med en stor aptit ställer genetiken till det då vi idag har en ständig tillgång till mat. Summan blir att vi får i oss för mycket energi i förhållande vad vi gör av med. Vi äter för mycket energität mat Ett annat problem är att mycket av den mat vi idag äter är energität (mat innehållande mycket socker och fett) och Fredriks tips är att undvika den typen av produkter och istället äta mer vätskerik och energifattig mat, som kött, grönsaker, frukt med mera. Det ska sägas att fett i sig inte är av ondo. Fett är bra och är en viktig beståndsdel Promenader, cykling eller att bära korgen i mataffären kort sagt alla former av fysisk aktivitet som gör vardagen lite svårare är jättebra

7 Annons Susanne hade för några år sen olika besvär, som återkom och krävde behandling. Efter detta startade hennes problem. Magen var alltid uppblåst Det kom liksom smygande, i början trodde jag bara att jag kanske hade ätit något olämpligt. Men sen förstod jag att det spelade i stort sätt ingen roll vad jag åt, utan Att jag åt. Magen reagerade direkt, med uppsvälldhet och mycket gaser. Det kändes nästan som om något jäste i magen. Min väninna trodde att jag var gravid Om vi var bortbjudna på middag så gick jag och oroade mig i flera dagar innan, vad skulle jag ha på mig? För jag ville inte att det skulle synas när magen blev så uppblåst. Den bullrade, och förde sånt liv så Fakta om dida Därför är dida bra. Obalans i tarmfloran påverkar hela din kropp, bakterier och mikroorganismer får lättare fäste och påverkar ditt hälsotillstånd. dida tabletterna innehåller kanel i kombination med kardemumma, nejlika, oregano, och vitlök. dida kan hjälpa till att bibehålla en sund mikrobalans. dida tillverkas av New Nordic, ett skandinaviskt bolag som utvecklar och säljer naturbaserade produkter i över 20 länder. Du känner igen New Nordics produkter på loggan med silverträdet New Nordic s varumärke som månar om din hälsa och står för hög kvalitet. dida tabletterna hittar du i hälsobutiker. KANEL Nu jäser inte min mage mer! att folk runt mig kunde höra det. Det är klart att det till sist blir en fix idé, speciellt efter den gången min väninna frågade om jag var gravid. Värre av söta saker Det verkade som om sötsaker, kakor, pasta och potatis förvärrade det hela. Åren gick och jag mådde verkligen dåligt av detta. Trött och energibrist Jag var alltid trött och håglös, all energi var borta, och ständigt detta sug efter sötsaker. Min väninna sa till mig att hon trodde att det kunde bero på obalans i tarmfloran. Hon hade läst att kanel skulle hjälpa. Jag fick syn på en artikel om ett nytt preparat som heter dida, och som innehåller mycket kanel bla. Prövade dida Så jag gick iväg och köpte ett paket. Efter ca 3 veckor märkte jag en klar skillnad. Magen blev inte så uppblåst och inga gaser. Otroligt vilken känsla, att kunna äta utan att magen blir svullen och att slippa tänka på vilka kläder man ska ha på sig för att dölja magen. Men det bästa är ändå att nu är jag piggare både fysiskt och psykiskt. Det känns som en inre känsla av styrka och energi. Vi fick mer lust och ork av det nya pillret! L-Argiplex har verkligen hjälpt oss, säger svensktopparen Janne Önnerud, 55 och får medhåll av hustrun Kerstin. Vi har båda blivit piggare och har mer lust till sex än tidigare. Det här är en produkt som vi varmt rekommenderar flera att prova. Kanon, helt enkelt, menar paret Önnerud. Ingen ungdom längre Kärleken och samlivet har alltid funnits och fungerat i vårt förhållande, men jag skulle ljuga om jag påstod att vi de senaste åren även haft samma aptit på sexlivet som vi hade för 18 år sedan, då allt var nytt och spännande, menar Kerstin. Jag tror att de flesta par i vår ålder känner igen sig i fenomenet, inflikar Janne och tillägger; vid 55 års ålder är man ju ingen tonåring längre. Fick tips av bekant Vid årsskiftet nu i år fick vi tips av bekanta om L-Argiplex, berättar Janne. Paret som är i samma ålder som vi öste beröm över produkten som de använt regelbundet i över ett år. Det lät ju bra resonerade vi och kan man vid vår ålder få en nytändning i sexlivet och samtidigt andra positiva effekter med på köpet, då är ju valet enkelt. Märkte snabb effekt Redan efter några dagar märkte jag en ganska klar effekt, minns Janne Önnerud. Jag blev både gladare och piggare, samtidigt som jag kände en starkare lust och energi än tidigare. För Kerstin tog det något längre tid (cirka två veckor), innan samma effekter infann sig, berättar Janne. Rekommenderars varmt Idag har paret Önnerud använt L-Argiplex regelbundet i snart ett halvår och kan inte tänka sig att sluta med produkten. Båda har blivit piggare och känner en större livslust, samtidigt som sexlivet fått sig en ordentligt skjuts i rätt riktning. Vi vet att pillren fungerar och ställer oss gärna bakom information och marknadsföring om L-Argiplex. På så vis hoppas vi att vi bidrar till att höja livskvaliteten för andra också, avslutar Kerstin och Janne Önnerud. L-Argiplex köper du i hälsofackhandeln Vill du vara anonym kan Du även beställa direkt från oss genom att fylla i kupongen nedan, lägga den i ett kuvert och skicka in den till: Macronova AB, Svarspost, Kundnummer , Sundsvall. Portofritt! Levereras mot postförskott. Postens avgifter (39:-) tillkommer vid order under 450:- Namn:... Adress:... Postadress:... Tel:... Fortfarande kära och lyckliga efter 18 år. Kan man i vår ålder få en nytändning i sexlivet och samtidigt få andra positiva effekter med på köpet så är valet enkelt, säger Janne och Kerstin. 90 % nöjda användare i pilotstudie % I en nyligen genomförd undersökning fick drygt hundra personer svara på hur de upplevde effekterna av L-Argiplex. Över 90 % svarade att de var positiva eller mycket positiva till effekterna av produkten. L-Argiplex Kvinna st askar á 40 tabletter109:- st askar á 120 tabletter259:- L-Argiplex Man st askar á 40 tabletter109:- st askar á 120 tabletter259:- Kvinnors hälsa Finns att köpa i hälsofackhandeln. Kan även beställas direkt på: Marknadsförs av Macronova AB, Sundsvall. Konsumentkontakt tel: Mycket positiv 62% Positiv 28% Märkte ej skillnad 10%

8 8 Kvinnors hälsa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Depression funktionshinder med fysiskt förlopp? Depression är en ämnesomsättningssjukdom som har stora likheter med järn- eller insulinbrist. Det hävdar i alla fall Pernilla Öberg som för två år sedan inte orkade leva längre men som fick hjälp och insikt som förändrade hennes liv. Obalans bland signalsubstanser och oförmåga att producera tillräckligt med eget serotonin anser hon ligga bakom de flesta depressiva tillstånd. Pernilla Öberg, 33, jobbar heltid med att föreläsa om depressioner och dess bakomliggande orsaker. Hon startade sin verksamhet efter att under 20 år av sitt liv psykiskt och fysiskt har påverkats kraftigt tiden runt mens. Pernilla Öberg, 33, jobbar heltid med att föreläsa om depressioner och dess bakomliggande orsaker. Hon startade sin verksamhet efter att under 20 år av sitt liv psykiskt och fysiskt påverkas kraftigt tiden runt mens. Sambanden tog lång tid att inse och mitt sociala liv, mina relationer, min utbildning och mitt arbete blev lidande. Efter mitt andra barns födelse 1999 blev jag så dålig att jag var nära att ta mitt liv berättar Pernilla, som i sin förtvivlan vände sig till psykiatrin och bad dem låsa in henne för gott. Hon hade då ingen aning om att hon i själva verket var fysiskt sjuk, och att depressioner orsakas av bristtillstånd jämförbara med järn- eller insulinbrist. Det är skrämmande när jag tänker tillbaka på hur illa det kunde ha gått, trots att det idag finns avancerad forskning kring biologin bakom affektiva sjukdomar. Okunskapen stor Okunskap och bristande insikt, liksom djupt rotade fördomar gjorde Pernilla skräckslagen inför att söka hjälp. Men hjälpen visade sig finnas, i form av SSRImedicin - lyckopiller - i kombination med kognitiv beteendeterapi samt en ökad kunskap om hur känslor som exempelvis glädje och obehag bildas rent fysiskt innan vi känner dem. De moderna medicinerna hjälper kroppen att själv producera bland annat det serotonin som behövs för att vi ska fungera normalt, till skillnad från den gamla generationen lugnande medicin som bara lägger lock på alla symptom men inte botar, påpekar hon. Enligt Pernilla råder det bristande insikt just i hur vårt känsloliv fungerar rent tekniskt. Vad händer i kroppen och vilka konsekvenser får det när signalsubstanserna är i olag? Vi vet orsakerna och kan bota symptomen, men det vikigaste av allt hoppar vi över i behandlingen av depressioner, säger Pernilla. Humörtermostat Serotonin är en signalsubstans i hjärnans nervceller som gör att det blir kontakt mellan nervändarna. Serotoninet är vår humörtermostat. Brist på serotonin drabbar vårt känsloliv. Obalansen kan vara ärftlig. Problem med till exempel över- eller underfunktion i sköldkörteln kan också påverka. Serotoninbrist kan, precis som många andra bristtillstånd, rättas till genom medicinering, rätt kost med tillräckligt av protein och fettsyror med mera, samt en kartläggning av vad som fått obalansen att uppstå. Känslomässig stress sliter hårt på serotonin och andra viktiga signalsubstanser, så det är viktigt att rensa livsryggsäcken och tillvaron. Obehandlad obalans kan leda till allvarliga, ibland livshotande, depressioner, avslutar Pernilla. Läs mer om serotonin och depressioner på KRISTIN RYDBERG Gå rakryggad genom livet. Hela livet. Visste du att ditt skelett byggs upp och förstärks ända tills du är runt 30 år gammal? Därefter urkalkas det och bryts ned. Urkalkningen märks speciellt hos kvinnor i samband med klimakteriet. I själva verket kommer varannan kvinna över 60 att drabbas av minst ett benbrott på grund av benskörhet. Men genom att äta kalcium och D-vitamin kan du minska den risken och istället gå rakryggad genom livet, hela livet. Kalcipos-D mite är ett receptfritt läkemedel som innehåller kalcium och D-vitamin. Säljs på Apoteket. BEHÅLL DIN INRE STYRKA Kalcipos-D mite är ett receptfritt läkemedel som används vid brist på kalcium och vitamin D 3 samt som tilläggsbehandling vid benskörhet. Innehåll: Kalciumkarbonat motsvarande 500 mg kalcium och vitamin D 3 5 mikrogram. Tabletter 60 st. På kan du testa om du är i riskzonen för att drabbas av benskörhet. Recip AB Det miljöcertifierade läkemedelsföretaget Kundservice:

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Kvinnors hälsa Hormonbehandling - risk eller räddning? Östrogen reparerar inga befintliga skador, men kan förebygga uppkomsten av nya, säger gynekologen och föreläsaren Gunilla Björk, som efterlyser en mer nyanserad debatt kring hormonbehandlingars effekter, betydelsen av hur man tillför hormonerna, när behandlingen sätts in och hur länge den varar. I dag finns många alternativ att välja mellan, och riskerna är små. Förr ansågs kvinnor med klimakteriebesvär som sinnessvaga. De fick äta nervlugnande och åka på långa kurortsvistelser. För 50 år sedan kom så östrogenet. Från att ha betraktats som universalt botemedel mot alla möjliga kvinnliga krämpor ifrågasätts dess egenskaper och effekter allt livligare idag. Långsiktiga studier avbryts i förtid på grund av larm om ökad cancerrisk, och många kvinnor avstår från att söka hjälp trots svåra lidanden. Det är viktigt att veta att man idag ger hormonbehandling på olika sätt. Det är framför allt vid kontinuerlig tillförsel av gulkroppshormon som man har en ökad risk för bröstcancer. Kvinnor som får sitt gulkroppshormon cykliskt löper mindre bröstcancerrisk, påpekar Gunilla Björk. Gulkroppshormon ges till kvinnor med livmodern kvar för att motverka uppkomsten av livmoderscancer. Nackdelen, tycker många kvinnor, är att de får tillbaka sin blödning. Kvinnor som får gulkroppshormon cykliskt, en gång i kvartalet, blöder också, men bara fyra gånger om året. En reningsblödning där livmoderslemhinnan stöts ut och därmed minskar risken för livmodercancer som annars finns, om man enbart ger östrogener när livmodern finns kvar och menstruationerna upphört, säger Gunilla Björk Studier visar också att tillförsel av östrogen motverkar benskörhet och demens och minskar risken för grovtarmcancer. Bröstcancerfrekvensen bland alla kvinnor år är 45 fall per Bland kvinnor som fått hormonbehandling märks efter fem år en ökning med två fall per 1000 Studie på kvinnor WHI heter den hittills mest omfattande studien av kvinnor och hormonbehandling deltog och studien skulle pågå i 8,5 år. Studien var uppdelad i fyra behandlingsgrupper med kontrollgrupper. Respektive behandlingsgrupp fick tillskott av D-vitamin och kalk äta fettfattig kost dagligt gulkroppshormon och östrogen (kvinnor med livmodern kvar) enbart östrogen (kvinnor utan livmodern kvar) Forskarna fokuserade på förekomst av hjärtkärlsjukdomar, stroke, benskörhet, bröstsamt grovtarmcancer. Medelåldern bland de deltagande var relativt hög. Studien avbröts delvis efter 5,2 år i gruppen som fick dagligt tillskott av gulkroppshormon då man noterade en markant ökad förekomst av bröstcancer. När det gäller hjärt- kärlsjukdomar Studier visar att tillförsel av östrogen motverkar benskörhet och demens och minskar risken för grovtarmcancer. såg man under de första 1,5 åren en ökad förekomst inom samma grupp. Intressant är att förekomsten av dessa sjukdomar sedan minskade inom samma behandlingsgrupp. I våras avbröts även östrogenarmen av studien sedan ökad förekomst av stroke konstaterats. Däremot fick färre kvinnor än genomsnittet bröstcancer i denna grupp. Minskad förekomst av grovtarmcancer kunde konstateras i bägge grupperna som fick hormonbehandling. En ny, omfattande multinationell studie planeras med start nästa sommar, denna gång på yngre kvinnor. Hjälper hjälper inte Alla studier visar att kvinnor utan typiska klimakteriesymptom inte får förhöjd livskvalitet av hormonbehandling. Kvinnor med värmevallningar, torra slemhinnor och sömnproblem ansåg sig däremot få en väsentligt förbättrad livskvalitet när de behandlades. Samtliga studier visar också en klar lindring av ångest- och depressionskänslor. Alternativa behandlingsformer Idag finns många alternativ till vanlig kombinationsbehandling. Några exempel är: Vävnadsselektiv behandling. Verkar där det behövs, och låter resten av kroppen vara. Hjälper mot östrogenbristsymptom som värmevallningar och svettningar. Skyddar mot benskörhet. Hjälper mot nedsatt sexlust. Jämfört med vanlig kombinationsbehandling har den visat färre blödningar och mindre bröstspänningar. SERM-läkemedel har östrogenets positiva effekter på skelettet, det bromsar nedbrytningen av benmassan och förhindrar benbrott utan att ha negativa effekter på bröst och livmoderslemhinna. Behandlingen hjälper inte mot övriga klimakteriebesvär. Kräm, vagitorer eller gel med tillsats av östrogen. 54-åriga Ingrid Lundin har under ett år tagit ett vävnadsselektivt preparat. Mitt humör är jämnare och sexlusten har påverkats positivt. Jag har inte upplevt några nackdelar alls, säger hon. Ingrid beklagar att debatten kring hormonbehandlingar varit så negativ under senare tid. Många kvinnor blir skrämda och vågar inte söka hjälp. Det är synd att så många lider i onödan när det finns så bra hjälp att få, säger hon. Riskökning för hjärtsjuka Forskare vid Harvard Medical School hävdar att man tidigare har misslyckats med att visa positiva effekter på utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom vid behandling av hjärtsjuka kvinnor med östrogenpreparat. Man säger sig till och med kunna påvisa viss ökad risk för stroke, blodpropp och sjukdom i gallblåsan. De menar att för kvinnor med hjärtsjukdom som inte har svåra klimakteriesymptom väger nackdelarna tyngre än fördelarna. Starkare benstomme Hormonbehandling har bevisligen en god effekt på bentäthetsökning, särskilt om behandlingen inleds i samband med klimakteriet. Däremot har det varit svårt att visa att antalet benbrott minskar i samband med hormonbehandling, inte minst därför att risken för frakturer ökar med åldern och är som högst hos kvinnor över 75 år, då många kvinnor upphört med sin hormonbehandling. Sammanfattning Östrogen har en förebyggande och skyddande effekt, men kan inte reparera redan uppkomna skador. Flera undersökningar tyder på att enbart östrogen inte ökar risken för bröstcancer som man tidigare trott. När man lägger till gulkroppshormonet, framför allt vid daglig tillförsel, kan ökad bröstcancerrisk påvisas. Vi har nu 50 års erfarenhet av hormonbehandling och kan erbjuda bra, individanpassad behandling som minskar risken för biverkningar och ökar välbefinnandet, avslutar Gunilla Björk. KRISTIN RYDBERG

10 10 Kvinnors hälsa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Osteoporos när benen blir sköra Under vår uppväxt byggs skelettet upp och blir starkt men när vi blir äldre bryts vårt skelett gradvis ner och blir skörare. Blir skelettet tillräckligt försvagat riskerar man att lättare drabbas av frakturer i höft, kotor och leder man blir benskör. Konkret handlar benskörhet, osteoporos, om att vissa benceller bryter ned skelettet medan andra benceller bygger upp det. Det som händer när man blir äldre är att balansen ändras så att nedbrytningen av skelettet blir högre än återuppbyggnaden. Bentätheten (mängden benvävnad) minskar och försämras, skelettet försvagas och blir skört. Konsekvensen av att bli benskör är att man får en ökad risk för frakturer. Vanligast är höftfrakturer (fraktur på lårbenshalsen), handledsfrakturer och frakturer i ryggkotorna. Kvinnor löper större risk än män Både män och kvinnor kan drabbas av benskörhet men kvinnor, framför allt efter klimakteriet, löper betydligt större risk. Risken att drabbas av fraktur till följd av benskörhet är dubbelt så stor bland kvinnor som bland män. Det hänger dels ihop med att produktionen av det kvinnliga könshormonet östrogen, som har en hämmande inverkan på nedbrytningen av skelettet, minskar i samband med klimakteriet, dels att kvinnor har tunnare skelett än män. Men även äldre män som får för låga nivåer av manligt könshormon är en riskgrupp för benskörhet. Ärftlighet är en annan riskfaktor men även medicinering av olika slag, exempelvis en längre tids behandling av kortisontabletter, ökar risken för benskörhet. Kan man minska risken att drabbas? Vissa riskfaktorer för benskörhet går att påverka, andra inte. Kön, ålder, ärftlighet eller att man tidigare drabbats av benbrott är svåra att påverka medan man kan påverka faktorer som forskningen vet har koppling till benskörhet såsom fysisk aktivitet, kostvanor, tobaksrökning, hög konsumtion av alkohol eller vikt. Diagnos genom att mäta bentätheten Symtomen för benskörhet märker man ofta inte av och det är först när en fraktur i höften, kotorna, handleden eller lårbenet uppstår som man upptäcker sjukdomen. Om man tillhör riskgruppen för benskörhet och vill ta reda på om man är benskör kan man göra en mätning av bentätheten. Metoden går ut på att man undersöker höft- och ländrygg eller hälen genom mätningar och röntgenteknik. PETTER RENHULDT Källor: FASS, Riksföreningen Osteoporos. SBU:s rapport: Osteoporos prevention, diagnostik och behandling Vill du veta mer om sjukdomen benskörhet? Några riskfaktorer för benskörhet: ICKE PÅVERKBARA PÅVERKBARA Ålder Rökning Ärftlighet Fysisk inaktivitet Tidigare frakturer Fallbenägenhet Längdminskning Dålig kost Kvinnligt kön Låg vikt Nedsatt syn Nedsatt hälsa Långvarig kortisonbehandling Källa: Riksföreningen Osteoporos A N R

11 Idag ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Kvinnors hälsa Varannan svensk kvinna riskerar frakturer på grund av benskörhet: Svenska kvinnor har den högsta höftfrakturrisken i världen Benskörhet, osteoporos, är ett vanligt fenomen i Sverige och risken att drabbas av en fraktur på grund av benskörhet har tredubblats de senaste 50 åren. Sjukdomen slår också olika mellan män och kvinnor. Kvinnor löper en dubbelt så stor risk som män att drabbas av en fraktur på grund av benskörhet. är kvinnor drabbade och varannan kvinna befinner sig i riskzonen. Enligt statistiken är risken att drabbas av en fraktur som beror på benskörhet procent för en kvinna i 50-årsåldern jämfört med procent för män. En sjukdom som inte uppmärksammas Men trots att benskörhet är en vanligt förekommande folksjukdom, inte minst hos kvinnor, anser specialistläkaren Ewa Waern på osteoporosmottagningen i Göteborg att oestoporos idag är en underdiagnostiserad sjukdom, d v s många som faktiskt lider av den inte har blivit undersökta och fått diagnos eller behandling. Hon får medhåll av Mia Brundin på läkemedelsföretaget Recip om att sjukdomen inte uppmärksammas tillräckligt; Sjukdomen faller mellan stolarna vilket är beklagligt eftersom så många drabbas samtidigt som ännu fler befinner sig i riskzonen. Varje år inträffar osteoporosrelaterade frakturer i Sverige och kostnaderna för att ta hand om dessa frakturer är enorma. Kostnaden för den mest allvarliga typen av fraktur, höftledsfraktur, ligger kring kronor och enligt en rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) uppgår samhällskostnaderna för benskörhet och för frakturer relaterade till osteoporos till 3,5 miljarder kronor per år. Livsstil och levnadsvanor påverkar risken att drabbas Vad kan man då göra för att minska riskerna att drabbas av benskörhet? Tiden upp till årsåldern är mycket viktig i detta avseende eftersom det är då som kroppen bygger upp benmassan. Enligt Mia Brundin kan man förbättra förutsättningarna vad det gäller risken att drabbas av benskörhet när man blir äldre genom att sköta sig i yngre år. Kön, ålder eller ärftlighet kan vi inte påverka men väl faktorer som livsstil och levnadsvanor som man vet ökar risken för benskörhet. Det är aldrig för sent. Trots att risken att drabbas av benskörhet ökar med åldern lever ändå skelettet och det går att påverka riskerna även när man blir äldre. Det beror visserligen lite på vem man är. Generellt är det bra att vara ute och motionera eftersom det påverkar bentätheten positivt, speciellt är det viktigt för medelålders kvinnor att vidta åtgärder för att motverka nedgången i bentäthet som sker i klimakteriet. Näringsämnen som kalcium och D-vitamin (som vi bildar naturligt via solljus) har också betydelse för bentätheten så att dricka mjölk och vara ute i solen är bra. Samtidigt vet vi att många inte får i sig tillräckligt med kalcium och D-vitamin på naturlig väg - får man inte det ska man se till att få det genom tillskott, avslutar Mia Brundin. PETTER RENHULDT Källor:SBU:s rapport: Osteoporos prevention, diagnostik och behandling, Riksföreningen Osteoporos, FASS Vill du veta mer om benskörhet och behandlingsformer? Gå in på Det här var ju lätt!

12 12 Kvinnors hälsa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ny studie ska visa om män och kvinnor med reumatism behandlas lika Två av tre med reumatoid artrit (ledgångsreumatism) är kvinnor. Sjukdomen kan inte botas. Men en ny typ av läkemedel, TNF-alfa-hämmare, kan lindra symtomen och bromsa nedbrytningen av brosk och leder. I en ny studie ska nu granskas om kvinnor och män med RA behandlas lika. Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som förstör leder och brosk. Sjukdomen debuterar vanligen smygande med värk i fingrar och handleder. Ofta sprider den sig till knän och höfter men även till andra leder och, i värsta fall, till inre organ. Svår värk, svullnad och stelhet hör till sjukdomsbilden. Patientens livskvalitet och förmåga att klara av vardagen kan starkt försämras. Ännu ingen bot Trots intensiv forskning finns ännu ingen bot. Men en ny typ av mediciner, så kallade TNF-alfa-hämmare, har visat sig kunna dämpa de reumatiska symtomen och bromsa nedbrytningen av brosk och leder. Därmed lindras smärtorna. Läkemedlen verkar genom att blockera effekten av ett äggviteämne (tumörnekrotisk faktor alfa, TNF) som bidrar till den inflammatoriska processen. Men det är viktigt att behandlingen sätts in så snabbt som möjligt. En som blivit hjälpt av TNF-alfa-hämmare är Linnéa Halvarsson, resurspedagog i Fritsla utanför Borås. Hon hade haft reumatism med ständig värk i elva år när hon började med Humira, en spruta var 14:e dag. Hennes liv har förändrats. Jag känner inte att jag har reumatism för har man inte ont så tänker man inte på det. Nu kan jag gå till jobbet på två minuter. Förut tog det mig en halvtimme att hasa mig fram den korta sträckan, säger Linnea. Behandlas kvinnor olika? Kvinnor får oftare RA än män och här antas det kvinnliga könshormonet östrogen ha betydelse. De har även sämre prognos. Vid Spenshults reumatikersjukhus i Halland pågår ett projekt under ledning av överläkare Barbro Rydberg som avser läkemedelsbehandling av RA sett ur genusperspektiv. Man vill veta om det finns skillnader i hur män och kvinnor behandlas och bemöts. Frågor man ställer är bland andra om kvinnor med RA remitteras senare till specialist, om det skiljer sig i behandlingsfrekvens med TNF-blockerare mellan könen och om läkarens kön har betydelse för vilken behandling som väljs. Mer står att läsa om projektet i forskningsbilagan Genus ett perspektiv på reumatologisk forskning, utgiven av Reumatikerförbundet Jag känner inte att jag har reumatism för har man inte ont så tänker man inte på det. Nu kan jag gå till jobbet på två minuter. Förut tog det mig en halvtimme att hasa mig fram den korta sträckan, säger Linnéa Halvarsson, resurspedagog i Fritsla utanför Borås. I Sverige finns mellan och personer med reumatoid artrit och runt personer nyinsjuknar varje år. Problem med ma gen? - Inte längre... Pensionärsparet Bosse och Margret håller sin mage och kropp i form med Original silicea! Det både syns och märks när du använder Original silicea. Original silicea är en världsunik produkt som du kan ta regelbundet eller när magproblem uppkommer. De känsliga slemhinnorna i magoch tarmsystemet skyddas av en tunn hinna av det ytterst fi nfördelade kislet som bara fi nns i Original silicea. En del av kislet tas upp i kroppen och lägger sig överallt där bindväv bygger upp muskler och andra organ. Kisel gör även huden mer elastisk och len, stärker naglarna och gör att håret blir tjockare och glansigare. Original silicea är det enda fl ytande kiselkoncen-tratet som är fri från bismak, alkohol och tillsatser. Vetenskapligt dokumenterad Original silicea finner du i din hälsobutik - konsumentkontakt:

13

14 14 Kvinnors hälsa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Alternativ till östrogen för klimakteriebesvär Silverax (Cimicifuga racemosa) I skenet av alla larmrapporter om östrogenbehandlingens inverkan på den kvinnliga kroppen har alternativa behandlingsformer för klimakteriebesvär diskuterats. I dagsläget finns det bara ett godkänt alternativ för de kvinnor som inte vill eller kan använda östrogen för sina klimakteriebesvär. Preparatet är ett naturläkemedel som i flera kliniska studier visat sig ha en positiv effekt på kvinnor med klimakteriesymtom. I klimakteriebehandlingens barndom såg man enbart positivt på östrogenets effekter på klimakteriebesvär. Först senare insåg man att östrogen kunde ge cellförändringar i livmodersslemhinnan. På sjuttiotalet märkte man att risken för cellförändringar minskade om man kombinerade östrogenet med gestagen vilket ledde till att så kallad hormonell substitutionsbehandling blev en accepterad behandlingsform. Vad man inte tänkte på då var gestagenets påverkan på brösten. De senaste åren har man upptäckt att gestagen i kombination med östrogen dessvärre ger en ökad bröstcancerfrekvens, förklarar Ingemar Joelsson, professor em. i kvinnosjukdomar. Idag har man dragit ner det dagliga användandet av gestagen för att minska den risken och enligt Socialstyrelsen ska gestagen användas i minsta möjliga utsträckning och under kortast möjliga tid. Konsekvensen är att kvinnan får acceptera blödningar ungefär fyra gånger per år. Trots de senaste årens rön kring östrogenbehandlingens samt den hormonella substitutionsbehandlingens negativa effekter kvarstår det faktum att de är de mest effektiva formerna mot klimakteriesymptom. Samtidigt "I klimakteriebehandlingens barndom såg man enbart positivt på östrogenets effekter på klimakteriebesvär. Först senare insåg man att östrogen kunde ge cellförändringar i livmodersslemhinnan" finns det en stor grupp kvinnor som inte vill eller kan ta östrogen/gestagen-preparat. Det finns olika kategorier: kvinnor som inte vill av emotionella skäl, kvinnor som behandlats för bröstcancer, kvinnor som tidigare haft endometrios* eller kvinnor som har svåra PMS-besvär och därför inte tål gestagen. Men efter alla larmrapporter har det blivit aktuellt med alternativa behandlingsformer även för andra kvinnor, menar Ingemar Joelsson. För dessa kvinnor som av olika skäl inte kan eller vill använda östrogen eller gestagen finns det bara ett godkänt och registrerat läkemedel, Remifemin. Remifemin framställs ur extrakt av läkeörten Silverax och preparatet har visat sig påverka hjärnans dopaminerga system, bland annat blir signalsubstansen serotonin tillgänglig i ökad mängd vilket gör att exempelvis besvär som värmevallningar och svettningar försvinner. Ingemar Joelsson pekar på flera effektstudier där preparatet visat sig ha en positiv effekt när det gäller klimakteriebesvär Bland annat har man utfört kliniska studier med Remifemin och placebo samt jämförelser mellan Remifemin och östrogen. Resultaten visar bland annat att effekten av Remifemin ligger nära östrogenets effekt samt att preparatet har visat sig ha god effekt på åtta av tio kvinnor med klimakteriesymtom. Remifemin hjälper dock inte på alla områden där östrogenet har en god verkan. Bland annat hjälper preparatet inte mot benskörhet och har inte heller någon påverkan på kvinnans slemhinnor. För behandling mot benskörhet gäller det att komplettera Remifemin med exempelvis kalcium och D-vitamin. Remifemin har heller ingen effekt på slidan och urinrör. Därför är det viktigt att kombinera Remifemin med ett svagt östrogen för lokalt bruk för att undvika slidbesvär och urinvägsinfektioner, avslutar Ingmar Joelsson. PETTER RENHULDT *Endometrios = är när livmoderslemhinna (endometrium) förekommer på onormala platser i kroppen. Dels kan det finnas slemhinna i livmoderns muskulatur och dels helt utanför livmodern. Man kan således ha endometrios på äggstockarna, urinblåsan, bukhinnan, tarmen och till och med i naveln eller i operationsärr. Källa: Efter 30 år blev Katrin av med krypningarna i benen Krypet i benen började när Katrin Scherman-Würtz var i 20-årsåldern och obehagen blev värre för varje år som gick. Det var först flera år senare som Katrin förstod att det var en sjukdom hon led av. Förra året kom hon i kontakt med läkare för sina besvär och tack vare läkemedelsbehandling är obehagen, tröttheten och sömnlösheten idag ett minne blott. Besvären med krypningar i benen började när Katrin var 25. Obehagen brukade komma mot kvällen och blev så intensiva att hon inte kunde sitta still, vare sig det var i TVsoffan, på bio eller i bilen. Det var ett rent helvete! Att vara stillasittande gick helt enkelt inte. Dessutom förstörde krypningarna helt nattsömnen. Det ledde till att jag blev uttröttad, lättirriterad och deprimerad. Jag misstänkte aldrig att besvären berodde på en sjukdom utan jag trodde hela tiden att de berodde på yttre faktorer. Tiotalet år efter att besvären började läste Katrin en artikel där Restless Legs-symptomen beskrevs som en sjukdom. I artikeln stod det också att det tyvärr inte fanns någon bot mot Restless Legs men jag förstod till slut vad jag led av och när jag berättade det visade det sig att både min far och min bror också led av Restless Legs utan att tala om det. Med tiden blev obehagen och besvären värre utan att Katrin fick lindring för sina besvär men för något år sedan gjorde en arbetskamrat henne uppmärksam på att det fanns bot på Katrins sjukdom. I en tidning såg Katrin en annons där man letade efter försökspersoner med Restless Legs som kunde delta i en undersökning. Läkaren jag kom i kontakt med för undersökningen ordinerade mig ett läkemedel innehållande pramipexol för mina besvär som har fungerat jättebra! Det känns som jag har fått livet tillbaka. Krypningarna håller sig borta så länge jag tar tabletterna och jag får äntligen sova! Det går knappt att beskriva den känslan. Dessutom är jag så mycket piggare. Från att ha varit ständigt utmattad har jag fått en jätteenergi och jag orkar med allt som jag inte gjorde tidigare, säger Katrin. PETTER RENHULDT - Det var ett rent helvete! Att vara stillasittande gick helt enkelt inte och dessutom förstörde krypningarna nattsömnen. Det ledde till att jag blev uttröttad, lättirriterad och deprimerad. Jag misstänkte aldrig att besvären berodde på en sjukdom, säger Katrin Scherman-Würtz, om sina besvär orsakade av Restless Legs Syndrome. Lider du av Restless Legs? Här är sjukdomens fyra utmärkande symptom De vuxna som lider av Restless Legs lider vanligtvis av samtliga av de fyra utmärkande symtomen: De besvärliga men vanligtvis inte plågsamma besvären djupt inne i benen framkallar ett oemotståndligt behov av att röra på sig. Patienter brukar beskriva dessa besvär som en krypande, hettande, stickande, svidande, domnande, brännande eller ibland smärtande känsla. Symtomen är svårare eller uppstår enbart i vila och besvären minskar när man frivilligt rör på den drabbade kroppsdelen. Symtomen är värst kvällstid och nattetid, speciellt när man ligger. Mycket vanligt är att den drabbade rör på tårna, fötterna och benen kvällstid. Detta yttrar sig ibland som rastlöshet eller nervositet. KÄLLA: RESTLESS LEGS FÖRBUNDET Restless Legs Syndrome (RLS) Restless legs är ett vanligt tillstånd som yttrar sig som en obehagskänsla och oro i underbenen. Besvären beskrivs ofta som myrkrypningar eller som att det suger eller spänner inne i benen. Man kan inte ge ett exakt svar på vad sjukdomen beror på men det finns tecken på att den i vissa fall kan ha ett samband med järnbrist eller vitaminbrist. RLS förekommer ofta tillsammans med någon annan sjukdom (som exempelvis diabetes och reumatism) och kallas då sekundär Restless Legs. Behandling sker beroende på typ av RLS men vanligen ges så kallade dopaminerga läkemedel eller järntillskott. Hela 5-10 procent av befolkningen tros lida av RLS i varierande grad men trots antalet är det en mycket okänd sjukdom. Restless Legs Förbundet arbetar för att öka kunskapen om RLS, bland annat genom föreläsningar och utbildningar.

15 Kvinnors hälsa EN TEMATIDNINGFRÅN MEDIAPLANET Sockerdricka under fötterna, yr i huvudet, trött och förvirrad, matt och håglös MS är en lurig sjukdom som smyger sig på. 500 svenskar får diagnosen varje år och många ser en framtid i rullstol. Långt ifrån alla blir så sjuka. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta. Hormonerna spökar. Vi tror att hormonerna spelar roll. Det sker oftast en märkbar förbättring i sjukdomsbilden vid graviditet. Under ett halvår efter förlossningen, då stora hormonomställningar sker hos kvinnan, ökar istället risken för nya sjukdomsskov väsentligt berättar professor Sten Fredrikson, neurolog på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm. Otrolig variation MS yttrar sig så att små områden i myelinet, ett skyddande hölje som omger nervtrådarna, bryts ner av en inflammation. Processen är aldrig identisk hos två MS-patienter. Symptom och förlopp varierar enormt mycket från en individ till en annan. Vi har patienter som haft MS i 40 år och fortfarande lever ett bra liv medan andra blir ganska dåliga på bara några år, förklarar Sten Fredrikson. En gåta Sjukdomen är fortfarande en medicinsk gåta på många plan. Viss ärftlighet kan påvisas, men bara i omkring 20 procent av fallen. Andra teorier talar för att det rör sig om ett virus men det finns inga säkra teorier om varför sjukdomen uppstår, eller om det rör sig om flera olika tillstånd. Vissa tecken tyder på att MS inte är en, utan i själva verket en rad olika sjukdomar. Om så visar sig vara fallet öppnar sig helt nya möjligheter att medicinera och, i förlängningen, hitta botemedel, säger Sten Fredrikson. Naturlig läkning många symptom Vissa skador på nervsystemet orsakade av MS återhämtar sig naturligt. Inflammationen i centrala nervsystemet kallas för plack efter det latinska ordet för fläck, plaque. Om inflammationen inte läker blir det ett ärr - det kallas skleros. Skov med mångfald MS uppträder i s.k. skov, perioder med sjukdomssymptom som varierar mycket, beroende på var inom hjärna eller ryggmärg placket sitter. Domningar eller pirrningar i armar och ben, synnedsättning eller gångsvårigheter är vanliga debutsymptom. Andra symptom från lillhjärnan kan visa sig som koordinationssvårigheter, darrningar eller talstörning. Ihållande, svår trötthet, så kallade fatigue, blås- och tarmstörningar, sexuella funktionsproblem eller smärtbesvär är alla vanliga vid MS. Hälften av alla patienter märker av minnesproblem och bristande simultanförmåga. Bromsmediciner Än så länge är MS obotligt, men förloppet kan bromsas. I Sverige finns för närvarande fyra godkända mediciner som håller sjukdomen i schack. Det är en avvägning mellan effekt och eventuella biverkningar som avgör vilket av dessa läkemedel som ordineras, och det är en fråga mellan patient och behandlande läkare påpekar Sten Fredrikson. Multipel skleros, MS, är en kronisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. MS drabbar unga människor, oftast mellan 20 och 40 i fertil och yrkesaktiv ålder. Det finns idag omkring MS-sjuka i Sverige. MS är nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. KRISTIN RYDBERG Läs mer om MS på samt på

16 16 Kvinnors hälsa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Charlotta fimpade: Det går att leva utan ett bloss till och med längre Journalisten och författaren Charlotta von Zweigbergk har rökt i hela sitt vuxna liv, förutom när hon väntade och ammade sina barn. För knappt ett år sedan hade hon fått nog! Att hon lyckades den här gången berörde henne så starkt att hon skrev en bok om bedriften. Boken heter Eld utan rök och ges ut i sommar av Ordupplaget. Charlotta von Zweigbergk slutade röka genom att byta cigaretterna mot nikotinmedel. Charlotta berättar om sin väg från rökare till rökfri i den nya boken Eld utan rök (Ordupplaget). Foto: Ulla Montan Jag insåg hur dumt det var att röka, kände mig till och med lite löjlig. Jag hade ju lyckats sluta tidigare, när jag väntade mina barn. Men hade börjat igen. Som rökare är man suverän på att lura sig själv: Men jag som har så bra grundkondition (har jag inte). Men jag som är så frisk (är jag inte). Det var jag duktig på, men så blev mina föräldrar allvarligt sjuka och jag insåg att vi inte är odödliga. Jag insåg att jag inte vill bli sjuk! Så tänkte 43-åriga Charlotta von Zweigbergk när hon till slut, efter 16 år av dagligt rökande, bestämde sig för att fimpa för gott. Efter 40 börjar man få betala för sina synder. Det liv man lever som rökare börjar synas, och märkas. Trots mitt förnekande hostade jag mycket och harklade mig hela tiden. Jag blev trött och upplevde en slags rökbaksmälla varje morgon. Så fungerar en rökare När Charlotta till slut lyckades fimpa, var upplevelsen så stark att hon ville skriva en bok om det. En bok som inte bara vänder sig till andra rökare utan även till icke-rökare som ibland har svårt att förstå hur en rökare fungerar och känner. Många tror att det bara handlar om att bryta en vana, att det inte borde vara så svårt med tanke på att alla vet hur farligt det är. Men det handlar om så mycket mer än bara en dum ovana. Det handlar om en livsstil, en identitet och en drog. De som inte röker själva, och är oroliga för sina nära som röker, ska helst inte tjata och inte skrämmas med skräckbilder om ond bråd död. Det är bättre att vara konkret och personlig; Jag är rädd för att förlora dig, att du får lungcancer och försvinner ur mitt liv. Bara det att bestämma sig för ett datum är ett ko-handlande med sig själv. Jag var enormt laddad att sluta. Jag hade skaffat mig massor av information, nikotin-läkemedel, telefonnumret till Sluta-Röka-Linjen, vitamin-tillskott, kort på gymmet... allt för att klara mig den här gången. Men när jag skulle bestämma ett rökslutar-datum började jag förhandla med mig själv; Inte då, för då kan jag inte röka på den och den festen. Den stora fimpardagen blev en solig dag i juli förra året och sedan dess har jag inte rökt ett bloss. Jag hade stor hjälp av Sluta-Röka-Linjen som stöttade och berömde mig. Ser fräschare ut Mina tre barn, som är 17, 18 och 23 år, är naturligtvis jätteglada och stolta över mig. De var mina bästa supporters. Jag mår betydligt bättre, hostar mindre och harklar mig aldrig som jag gjorde förut. Jag orkar dansa mer (har dansat afrikanskt och orientaliskt i många år). Min hud är härligt rosig, någonting som jag glädjande nog får höra av många människor jag möter. Till och med de som inte vet att jag slutat röka kan spontant säga att jag ser så fräsch ut. Det är extra roligt. INGVOR FARINOTTE Malenas lustfyllda semestertips! När semestern kommer hoppas många kvinnor få mer tid och lust för sex. Så många som trettio procent av svenska kvinnor säger i olika undersökningar att de saknar lust men skulle vilja ha mer. Men bra sex kommer inte av sig själv. Risken finns att grälen ökar och chansen att få en buffert av sköna upplevelser bryts. Under de 25 år som jag arbetat med sexrådgivning har jag träffat många par. FOTO: HENRY UNGER Ett vanligt scenario är: Han: Varför vill hon inte. Det har snart gått tre månader sen vi låg med varandra, blommor, choklad och förklädet på i köket, inget hjälper. Så fort vi går och lägger oss vänder hon mig ryggen och säger att hon är för trött. Om det fortsätter så här kommer jag snart att vara otrogen. Hon: Så fort han kommer hem med chokladasken eller tar undan disken på lördagskvällen så stänger jag av. Jag älskar honom fortfarande men jag har bara ingen lust längre. Så har jag känt sen barnen kom. Jag mår illa av alla förslag han kommer med, som det senaste att vi skulle titta på porrfilm tillsammans. Scenen är hämtad ur ett svenskt radhusområde. Den spelas upp gång på gång och både mannen och kvinnan blir allt mer frustrerade. När semestern kommer hoppas båda att det ska bli bättre. Men risken finns att grälen ökar för att lusten ändå inte flödar till. Lusten är en komplicerad sak Ett subtilt samspel mellan hjärna och kropp. Vid sexuell stimulering antingen genom enbart fantasier eller direkta smekningar så startar olika reaktioner. I den första lustfasen ökar blodfyllnaden i blygdläpparna, framförallt de inre, och klitoris, de blir förstorade och ändrar färg. Samtidigt utsöndras ett smörjmedel från slidans slemhinneväggar. Pågår stimuleringen vidgas slidans övre del medan den nedre stramas åt. Om stimuleringen fortsätter och upplevelsen blir tillräckligt intensiv övergår lustfasen till orgasmfasen. Ett tillskott av L-arginin kan påverka den här processen så att orgasmen blir starkare och längre och behovet av mer sex ökar. Själv använder jag kosttillskottet L-Argiplex och vet att det fungerar. Följ de här råden och upplev en kärleksfull sommar Var Rak: Män är vana att sätta sina egna intressen främst. Han är inte synsk. Kanske känner du dig pressad av att få orgasmer. Tala i såna fall om det. Man kan mycket väl ha underbara sexupplevelser utan orgasmer. Undersök hur du tänker: Fråga dig själv vad du tänker innan lusten försvinner. Jag är för tjock? För gammal? Ingen kan tycka om mig? Destruktiva tankar ger känslor av olust. Ta vara på solen: Solen och värmen ökar blodcirkulationen. Det är lättare att känna sig sensuell. Smek dig själv så att du vet vad som känns bra för dig. Köp en vibrator för att få mer njutning. Uppskatta din partner: Försök att hitta tre saker du tycker om hos honom varje dag. Man kan inte vara i ett tillstånd av uppskattning och olust samtidigt. De två känslorna aktiverar olika regioner i hjärnan. Även den tråkigaste man har sina bra sidor. Koncentrera dig på dem. För visst ser han sexig ut när han meckar med bilen eller startar snurran på båten eller håller armen om dig. Ha en lustfylld sommar! Gör ett eget lustapotek inför semestern En massagevideo. Han får inspiration till att smeka ditt ryggslut där många nervtrådar finns som aktiverar lusten. Skämt. Skrattar du mer känner du dig glad och trygg. Ett tillskott av L-arginin, exempel L-Argiplex - naturens Viagra, kan ge en ökad genomblödning som i sin tur gör att orgasmen blir starkare och längre och du får mer lust. Ett musikband av dina favoriter. Musik väcker romantiska känslor till liv. Doftoljor. Lika väl som vi kan tappa lusten av lukter kan vi bli upphetsade. Lavendel, vanilj, jasmin och mysk väcker lusten.

17 Fyra vägar till ett rökfritt liv Att sluta röka är lättare sagt än gjort. Anledningen är att cigaretter innehåller nikotin ett av världens mest beroendeframkallande ämnen. Med hjälp av Nicorette kan du vara rökfri och samtidigt, steg för steg, minska kroppens nikotinbehov. Under tiden kan du lägga kraften på att finna nya och mer hälsosamma vanor. Nicorette finns i fyra receptfria beredningsformer: tuggummi, plåster, Microtab och inhalator. Mer information hittar du på närmaste Apotek och nicorette.se. Lycka till med ditt rökslut och kom ihåg: Du fördubblar dina chanser att lyckas med Nicorette. Nicorette är ett väldokumenterat läkemedel för rökavvänjning. För ytterligare information, se FASS. Nicorette finns som receptfritt tuggummi, plåster, Microtab, inhalator och nässpray (receptbelagd) på apotek. Följ instruktionerna på förpackningen. 18 års åldersgräns. Pfizer Consumer Healthcare,

18 18 Kvinnors hälsa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Elektriska impulser mot läckande urinblåsa Inkontinens drabbar människor i alla åldrar. Orsaken till besvären är många. Ämnet är känsligt och många avstår från att söka hjälp. Idag finns en rad olika behandlingsformer som koständringar, fysisk träning, medicinering och operation. Resultaten varierar. Med rätt behandling kan symptomen helt upphöra. Efter att i många år levt med blöjor och en stor skam har Monica Andersson fått ett nytt liv tack vare ett enkelt ingrepp. Jag har kissat på mig ända sedan jag var liten, säger Monica Andersson, 42, från Växjö, som för tre år sedan fick hjälp för sina besvär genom ett enkelt kirurgisk ingrepp. Sedan dess har hon varit praktiskt taget symptomfri. Monica har MS. Vanligt vid denna sjukdom är såkallad överaktiv blåsa vilket ger besvärande trängningar och urinläckage. Hennes läkare tipsade henne om en ny operationsteknik. Fungerar inte på alla Metoden kallas för neuromodulering/sakralrotstimulering och används främst på patienter med överaktiv blåsa, problem att tömma blåsan eller bäckenbottensmärta. Svaga, elektriska pulser sänds till sakralnerven som sitter vid korsbenet alldeles ovanför svanskotan. Nerven kontrollerar urinblåsan och omliggande muskler. Stimuleringen minskar eller tar bort symtomen hos många, men fungerar inte på alla. Ingreppet sker under lokalbedövning och man behöver inte stanna kvar på sjukhus efteråt. Det är jättejobbigt att höra andra berätta att de kissar på sig nu när jag vet hur lätt man kan bli av med besvären och få ett bättre liv, säger Monica. Stort problem Christer Edlund, överläkare och urolog på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, har använt metoden sedan 1995 med goda resultat. Han välkomnar att man äntligen börjat prata öppet om inkontinens eftersom så många drabbade känner skam och därför avstår från att söka hjälp. Många vet heller inte att det finns hjälp. Dessa patienter lider enormt och har ofta gjort det under lång tid. En överaktiv blåsa kan vara så handikappande att man inte kan sköta studier eller jobb. Det är hög tid att dessa patientgrupper prioriteras då det finns hjälp att få men budskapet måste spridas till läkare såväl som sjukvårdspolitiker. Test före ingrepp Vanligen har patienten först prövat enklare behandlingsmetoder som medicinering eller extern elektrisk stimulering. I lokalbedövning läggs elektroden mot nerven och kopplas sedan till en yttre stimulator som inte är större än en mobiltelefon. Testperioden är i regel 7 dagar och då vistas patienten hemma och lever som vanligt. Är resultaten goda opereras den permanenta, mycket mindre, stimulatorn in under huden i skinkan. Den läggs på plats så att den varken känns eller syns, allt som avslöjar den är ett litet ärr, förklarar Christer Edlund. Även mot avföringsläckage Metoden används också mot avföringsinkontinens och har framgångsrikt prövats på bland annat patienter med ryggmärgsskada. En pilotstudie har utförts tillsammans med Dr. Gunnar Nylund, colorektalkirurg på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och resultaten är hittills mycket positiva. KRISTIN RYDBERG I lokalbedövning läggs elektroden mot nerven och kopplas sedan till en yttre stimulator som inte är större än en mobiltelefon. För mer information, se Sund livsstil håller kolesterolet i schack Kolesterol är ett av kroppens blodfetter och behövs för att kroppen ska kunna bygga upp celler och bilda hormoner men får vi ett överskott av kolesterol lagras det i blodkärlen som undan för undan täpps igen vi blir åderförkalkade. Såväl arv som mat- och motionsvanor har betydelse för kolesterolvärdet och genom att bland annat äta nyttigare och röra på sig kan man väsentligt minska riskerna att drabbas. Kolesterolet kommer både från vår kost och från kroppen själv som producerar det kolesterol den behöver i levern. Men när vi får ett överskott av kolesterol uppstår problem eftersom kolesterolet lagras i kärlväggarna. Där härsknar det och täpper till blodkärlen så att blodet får svårt att passera. I värsta fall kan kärlen bli helt igentäppta. Processen kallas för åderförkalkning eller åderförfettning. Ett helt igentäppt kärl kan innebära att man drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke och det beräknas att hjärtinfarkt och stroke tar med sig personer in i döden varje år. Det finns alltså ett starkt samband mellan höga kolesterolvärden och risk för hjärt-kärlsjukdomar och tittar man på statistiken för kolesterolvärden ser man att ungefär 35 procent av Sveriges kvinnor har förhöjda kolesterolvärden vid 55 års ålder. Totalt behandlas mellan 70- och svenskar idag med blodfettssänkande medel. Faktorer som arv, stress, mat- och motionsvanor avgör om en person får högt kolesterolvärde eller inte. Det finns bland annat ett antal ärftliga sjukdomar som ger höga blodfettvärden. Maten är den andra boven bakom höga blodfetter. I Nordeuropa och Nordamerika, där vi äter mycket feta mjölk- och köttprodukter, har vi högre blodfettsnivåer än i exempelvis Asien och Sydeuropa. Verkar läget hopplöst? Nej inte alls, menar Magnus von Arbin, överläkare på medicinska kliniken på Danderyds sjukhus, som anser att det i första hand handlar om att bestämma sig, äta sunt och röra på fläsket. Ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdomar viftar han bort med en axelryckning: Arvsmassan kan vi inte göra så mycket åt. När det gäller arv och kärlsjukdom är det nog mer intressant att titta på ärvda matvanor och beteenden. Man ärver snarare ett förhållningssätt till mat och motion än en medfödd risk att drabbas av hjärtinfarkt, säger han. För personer med för höga kolesterolvärden och/eller blodfetter handlar det bland annat om att lägga om kostvanorna så att de blir nyttigare att till exempel äta mer grönt, frukt och fibrer samt att välja rätt typ av fetter. När det gäller fetter har forskarna kommit fram till att de gener som bestämmer var i kroppen fettet ska placeras påverkas av vilken typ av fett vi äter. Exempelvis placeras onyttiga fetter som smör och animaliska fetter i buken vilket är negativt eftersom bukfetman är särskilt farlig ur hälsosynpunkt eftersom det leder till störningar i socker och glukos samt högre blodfetter och högre blodtryck. Äter man istället nyttiga fetter, exempelvis nötter och olivolja, placeras fettet på hälsomässigt mer gynnsamma ställen i kroppen. Alkoholintag, rökning, motion och stress är andra faktorer som har stor betydelse för risken att drabbas av hjärt-kärlproblem. Regelbunden motion minskar det onda kolesterolet och höjer det goda. För högt alkoholintag höjer blodfetterna och en mycket stor vinst vid åderförfettning är rökstopp. PETTER RENHULDT

19 Kvinnors hälsa EN TEMATIDNINGFRÅN MEDIAPLANET Kvinnor i forskningen Centrum för Genusmedicin vid Karolinska Institutet, det första i sitt slag i världen och som inrättades 2001, var efterlängtat och har en stor uppgift att fylla. Chef för centret är docent Karin Schenck-Gustafsson, kardiolog och överläkare vid Karolinska Universitetsjukhuschef Karin som varit en av de drivande krafterna och som jobbat hårt för centrets tillkomst, har själv forskat på genusmedicin och då speciellt inriktat sig på sjukdomar som drabbar kvinnor över 50 år. Inte minst har Karin forskat i hur män och kvinnor reagerar olika efter en hjärtinfarkt. Centret koncentrerar sig inte på specifika kvinnosjukdomar, utan man forskar i hur män och kvinnor reagerar vid olika tillstånd. Exempel på sjukdomar där män och kvinnor reagerar olika är kranskärls- och reumatiska sjukdomar, osteoporos, ätstörningar, migrän, psykiska sjukdomar och stroke. Skillnader finns också när det gäller psykiatriska-psykologiska reaktionsmönster. Hittills har den medicinska forskningen på biologiska skillnader mellan könen varit eftersatt trots att vi idag vet att det finns fysiologiska såväl som farmakologiska skillnader mellan könen. Könsrepresentationen i kliniska studier och läkemedelsstudier är ojämna och därför behövs detta centrum som tar tag i de genusmedicinska frågorna. De fåtaliga studier som finns, till exempel på kvinnohjärtan, ger en brist på kunskap hos läkarna som gör att de helt enkelt inte vet hur de ska behandla kvinnor. Nyligen har Karin Schenck-Gustafsson sammanställt en rapport till Socialstyrelsen om jämlik hjärtsjukvård och hennes slutsats är att vården fortfarande är orättvis. Det anses både dyrare och besvärligare att forska på kvinnor eftersom de menstruerar, kan vara gravida och har klimakteriebesvär. I riktlinjerna för centret står att det ska ha en biologisk inriktning. När det gäller biomedicin ligger KI långt framme och man tar tillvara all den kunskap som redan finns på universitetet. Målet är att centret ska bli det främsta inom genusmedicin och utvecklas till en modell både för Europa och hela världen. Ämnet ligger helt rätt i tiden, enligt EU:s sjätte ramprogram ser man ett stort intresse för just genusmedicin. Centret stödjer och uppmuntrar såväl forskning som utbildning med ett genusmedicinskt perspektiv, och samarbetar med ett antal vårdinrättningar och institutioner i Stockholm, New York och Berlin. INGEMO BONNIER Sjukdomar där män och kvinnor reagerar olika är kranskärlsoch reumatiska sjukdomar, osteoporos, ätstörningar, migrän, psykiska sjukdomar och stroke

20

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KVINNORS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED 1,6 MILJONERKLUBBEN ANNONS KVINNORS HÄLSA MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET, SEPTEMBER

Läs mer

Låt dig inte hindras av stela och ömma leder! Glucosine lindrar symtomen vid lätt till måttlig artros

Låt dig inte hindras av stela och ömma leder! Glucosine lindrar symtomen vid lätt till måttlig artros ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KVINNORS HÄLSA MAJ 2006 FOTO:GYMNASTIK OCH IDROTTSHÖGSKOLAN,BIBLIOTEKET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ 2006 MÖT CARINA

Läs mer

kronans starka ben Det är en seger för mig själv Louise håller sin migrän i schack med löpträning och yoga TEMA MAGASIN DROGHANDEL

kronans starka ben Det är en seger för mig själv Louise håller sin migrän i schack med löpträning och yoga TEMA MAGASIN DROGHANDEL Soppa som värmer gott Sportlov i neccessären Ny metod hittar benskörhet i tid Tre soppor som gör Här är produkterna Handröntgen samtidigt vintern godare du behöver på fjället som mammografi kronans MAGASIN

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet medicin hälsa välbefinnande nr 4 december 2009 PRis 49 kr Mindre näring i vår mat SverigeS mest lästa tidning i väntrummet! Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Carinas liv med bipolär sjukdom Överviktsoperation

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/September 2009 FRISKA BEN & LEDER 6TIPS HITTA DIN FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM LIVSGLÄDJE IGEN Rörlig livsstil Fortsätt med din träning

Läs mer

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 12008 3 Notiser 4 Tema Neuropsykiatriska

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

nr 2 2010 vårdguiden för Stockholms län en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in

nr 2 2010 vårdguiden för Stockholms län en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in vårdguiden nr 2 2010 för Stockholms län Vattenpipan en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in Innehåll nr 2 2010 3 Notiser 4 Tema sommar 5 Konsten att bli

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40 kvinna 40+ februari 2011 Svensk mat rena hälsokosten Prioritera rätt minska stressen Emma Wiklund Min hud behöver lite extra kärlek och omvårdnad. Renée Nyberg om livet efter 40 Weekendresor vi har guiden

Läs mer

Tema cancer. Alexandra Pascalidous. Mindfulness ger lycka. Alkohol - ligger du i riskzonen? Komplementär medicin vid fetma

Tema cancer. Alexandra Pascalidous. Mindfulness ger lycka. Alkohol - ligger du i riskzonen? Komplementär medicin vid fetma medicin hälsa välbefinnande Nr 2 maj 2010 Tema cancer T med tidningen hem grtis! Mindfulness ger lycka Läs mer på doktorn.com lkohol - ligger du i riskzonen? lexandra Pascalidous HÄLSOTIPS Komplementär

Läs mer

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet medicin hälsa välbefinnande Nr 4 DEC 2011 FEB 2012 PRIS 49:- Tillskott eller mat? Tro ger livskvalitet Tics är inget konstigt! STREtchA MED hollywoodstjärnan Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! BLI

Läs mer

TA med annas trötthet Tidningen var järnbrist gratis! ny studie om selen & Q10 magsår vid lchf, smärtbehandling 5:2

TA med annas trötthet Tidningen var järnbrist gratis! ny studie om selen & Q10 magsår vid lchf, smärtbehandling 5:2 medicin hälsa välbefinnande Nr 4 december 2013-februari 2014 nnas trötthet var järnbrist Ny studie om selen & Q10 Magsår vid smärtbehandling Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! Förebygg artros med

Läs mer

Evy Palms. Vikt : Kost för ett friskt åldrande. Så funkar det : bättre. små förändringar som ger stora resultat. bästa träningstips

Evy Palms. Vikt : Kost för ett friskt åldrande. Så funkar det : bättre. små förändringar som ger stora resultat. bästa träningstips september 2011 bättre Pris: 39 kr Stort Spa- Special Problemen vi inte gärna pratar om : Snarkning Inkontinens Evy Palms bästa träningstips Vikt : små förändringar som ger stora resultat Så funkar det

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

Tips för god munhälsa

Tips för god munhälsa medicin hälsa välbefinnande Nr 2 maj 2009 Rökstopp läkemedel och personligt stöd hjälper TA med tidningen hem gratis! Tips för god munhälsa Stahremetoden nå din idealvikt för gott Sveriges mest lästa tidning

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

MANNENS HÄLSA ALLA KAN BLI STARKARE. FARLIG BUKFETMA Så mäter du om du ligger i riskzonen

MANNENS HÄLSA ALLA KAN BLI STARKARE. FARLIG BUKFETMA Så mäter du om du ligger i riskzonen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

hjälp att hitta rätt gratis! Jag har alltid velat prestera bra TA med tidning ASTMA ALLERGI

hjälp att hitta rätt gratis! Jag har alltid velat prestera bra TA med tidning ASTMA ALLERGI medicin hälsa välbefinnande Nr 1 FEB maj 2011 tema demens Vivi fick Alzheimer som 66-åring Behandling & forskning Förebyggande aktiviteter TA med tidningen gratis! ASTMA & mat- ALLERGI Jesper Juul: Barn

Läs mer

Ont. vårdguiden. När kroppen säger ifrån. nr 1 2009. För Stockholms län. Bilaga: Alla nya vårdmottagningar

Ont. vårdguiden. När kroppen säger ifrån. nr 1 2009. För Stockholms län. Bilaga: Alla nya vårdmottagningar vårdguiden nr 1 2009 För Stockholms län Skratt förlänger livet det är bevisat! Konsten att dricka lagom Bilaga: Alla nya vårdmottagningar Ont När kroppen säger ifrån Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se

Läs mer

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Bild Pensionär(er) 65-75 i aktivitet Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Förläng de goda åren 4 Inledning 5 Det naturliga åldrandet 6 Guldkant på tillvaron 11 Rörelseglädje 15 Stå stadigt

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer