Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0"

Transkript

1 Michael Collan Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0

2 Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Naturligt hemjärn har använts i stor skala för kosttillskott med järn i Skandinavien i över 30 år. Det finns inga kända bieffekter och toleransen ligger på placebo-nivå i kliniska studier. Inga fall av allvarliga biverkningar eller förgiftning har någonsin rapporterats.

3 Avsnitt 1 Hemjärn Långvarig användning med goda erfarenheter Hemoglobin från nötkretur och svin i tabletter som kosttillskott har använts i Skandinavien sedan talet. Inga allvarliga biverkningar har någonsin rapporterats och inga fall av förgiftning förekommit för bokstavligen miljontals användare. Innehåll 1. Långvarig användning med goda erfarenheter 2. Vad är hemjärn? 3. Två slag av järn 4. Hemjärn i praktiken 5. Mikronäringsämnen 6. Upptag och biverkningar 7. Hemjärn är effektivt och väl tolererat Hemjärn är naturligt för människan och är fortfarande det bästa och mest effektiva sättet att absorbera det järn som vi alla behöver för att leva och för att våra kroppar ska fungera. I en normal kost spelar hemjärn från köttprodukter en stor roll. Effekten hos kosttillskotten är bra och de tolereras väl. Järn är ett essentiellt spårämne som har många viktiga metaboliska funktioner, inklusive för transport och lagring av syre samt många andra reaktioner. Ett otillräckligt intag kan leda till blodbrist/anemi, graviditetskomplikationer, försämrad psykomotorisk utveckling och kognitiv förmåga och nedsatt immunförsvar. De vanliga järntillskotten idag är syntetiska och medför ofta gastrointestinala (mage, tarm-) biverkningar, som i många fall stör den viktiga terapin. 2

4 Moderna kvinnor äter ofta en varierad kost och lever hälsosamt. Trots detta är järnbrist vanligare i dag än för 50 år sedan. Detta beror främst på att kvinnor äter mindre totalt och jämförelsevis mindre hemjärn. Det finns två typer järn i kosten: det oorganiska järn som finns i grönsaker och som berikning eller tillskott och organiskt järn, hemjärn, som finns i kötträtter. Kvinnor i dag äter mindre kött och mer grönsaker och på så sätt får mindre hemjärn än tidigare. Vad är hemjärn? Rent hemolyserat hemoglobinpulver kommer från livsmedelsindustrin har som råvara för järnsubstitution har varit av intresse i Sverige sedan början av sjuttiotalet, eftersom detta är den överlägset bäst tolererade och effektivaste formen av järn. Genom åren har råvaran utvecklats och används i ett antal produkter. Det finns två vägar för kostjärn. Hemjärn, som finns i alla köttprodukter och hemjärnstillskott, absorberas effektivt och som en komplett enhet. Den andra typen i kosttillskott är syntetiskt bundet s.k ickehemjärn och måste brytas ned i tarmen innan järnet kan absorberas. Det mesta av de reaktiva fria järnjonerna blir kvar i tarmen och kan orsaka biverkningar, såsom förstoppning, diarré och magkramper. Upptaget av icke-hemjärn påverkas också av andra livsmedel som konsumeras samtidigt. Te, kaffe, mjölk och ägg, till exempel, kommer att minska upptaget, men C-vitamin i t.ex apelsinjuice hjälper absorptionen av icke-hemjärn. 3

5 Två slag av järn I en normal varierad kost finns det cirka 15 mg av järnsalter (icke-hemjärn) per dag. 14,5 mg av detta kommer inte att absorberas. Av hemjärnet, som vanligen utgör en mindre del av kosten, kommer mer än en fjärdedel att utnyttjas. I studier är förekomsten av biverkningar med hemjärnsprodukter på placebonivå. Mekanismen för upptag av hemjärn lämnar inte fria järnjoner i tarmen som kan orsaka störningar och är potentiellt cancerframkallande. Hemjärn i praktiken Dr Lars - Göran Kjellin, medicinskt ansvarig på Curera-kliniken i Stockholm och Solna Läkarcenter är en av många nöjda läkare som använder hemjärnstabletter för sina patienter. "Det här är ett bra och välkommet komplement till nuvarande järnpreparat. För många patienter kan inte hantera de vanliga järnmedlen på grund av biverkningar i form av magproblem. När vi sätter dem på hemjärnstabletter korrigeras serumjärn och Hb-värden och de blir fria från symtom. I våra företags- och sjukvårdshälsoundersökningar kontrollerar vi ofta kvinnor för dold järnbrist. Detta är överraskande ofta är fallet med patienter med utmattningssymptom. När de får medicin återgår järnnivåerna till det normala, och patienterna mår bättre utan tråkiga biverkningar." Mikronäringsämnen Naturlig bovint hemoglobin är inte bara vältolererad och effektiv källa till järn. Det innebär också en mängd av s.k. mikronäringsämnen som t,ex aminosyror och signalsubstanser som tillsammans utgör bildandet av eget blod naturligt effektivare. S.k. mikronäringsämnen behövs endast i små mängder, dessa ämnen är de " trollstavar" som gör det möjligt för kroppen att producera enzymer, hormoner och andra ämnen som är viktiga för god tillväxt och utveckling. Även om mängderna är mycket små är dock konsekvenserna av deras frånvaro allvarliga. Jod, vitamin A och järn är viktigast i globala folkhälsosammanhang, deras brist utgör ett stort hot mot hälsa och utveckling av befolkningar världen över, särskilt barn och gravida kvinnor i låginkomstländer. (WHO) Mikronäringsämnen är näringsämnen som krävs av människor och andra organismer under hela livet i små mängder för att iscensätta en rad olika fysiologiska funktioner. För människor, innehåller de spårämneni mängder i allmänhet mindre än 100 mg / dag - i motsats till makronäringsämnen som krävs i större mängder. Dessa mikromineraler och spårelement inkluderar järn, kobolt, krom, koppar, jod, mangan, selen, zink och molybden. Mikronäringsämnen inkluderar även vitaminer, som är organiska föreningar som behövs som näring i mycket små mängder av en organism. (Wikipedia ) 4

6 Upptag och biverkningar Hemjärn är annorlunda än järnsalter också i att hemoglobinmolekylen tas in utan föregående reduktion i tarmen. Upptaget i I en normal varierad kost finns det cirka 15 mg av järnsalter per dag. 14,5 mg kommer inte att absorberas. Av hemjärn, som utgör en mindre del av kosten kommer mer än en fjärdedel att tas upp. I studier är förekomsten av biverkningar med hemjärnsprodukter på placebonivå. Mekanismen för upptag av hemjärn lämnar inte fria järnjoner i tarmen som kan orsaka störningar och är potentiellt cancerframkallande Hemjärn är effektivt och väl tolererat sig är därmed effektivare och påverkas inte av andra samtidigt intagna livsmedel. I upptaget av icke-hemjärn kan det finnas stora skillnader om te, kaffe, mjölk eller grovt bröd finns närvarande. Alla dessa påverkar absorptionen på ett negativt sätt. Ett glas apelsinjuice ger effektivare absorption. 5

7 Avsnitt 2 Järnabsorption Contents 1. Varför behöver vi järn? 2. Järn i dieten 3. Kroppen reglerar upptaget 4. Kvinna, skydda dig mot kadmium och rädda dig från benskörhet! Varför behöver vi järn? Järn är en viktig del av de röda blodkropparna som transporterar syre till alla delar av kroppen. Det kan inte ersättas av något annat. Järn är det fjärde vanligaste grundämnet i jordskorpan och tros vara det huvudsakliga innehållet i jordkärnan. Järn är också grundläggande för livet. Varje vuxen människa bär omkring 3,5-4 g järn, men denna lilla mängd av mineral, i förhållande till kroppsvikt, är en viktig byggsten i flera proteiner, och distribueras till tre lagringsställen i kroppen. Huvuddelen av järnet i en vuxen människa (30 mg / kg kroppsvikt) ligger i det cirkulerande blodet, där var och en mogen erytrocyt bär fyra hemproteiner med en Fe- atom vardera. Den syrebärande hemproteiner är också representerat i myoglobin, ett protein som är ansvarigt för syrelagring och transport i muskler (4 mg Fe / kg). En mindre, men ändå lika viktig del av kroppens järn (2 mg Fe / kg) finns närvarande i olika vävnader såsom järninnehållande enzymer och andra proteiner. 6

8 Järn i dieten Den genomsnittliga mängden av peroralt intaget järn är mg dagligen. Hos friska individer är den genomsnittliga efterfrågan järn 1 mg dagligen för män, 1,5-2,5 mg dagligen för kvinnor och under graviditeten 2-3 mg dagligen vilket motsvarar totalt 500 till mg. Mängden järn bör kompensera för åtgång under tillväxt, graviditet sam vid fysiologiska och patologiska förluster. Den kompletta listan över funktionella järnproteiner är ännu inte känd, men järn är viktigt i elektrontransportproteiner som finns i alla kroppens celler, cytokromer, aktivatorer av molekylärt syre (dvs. peroxidaser och katalaser samt många andra. Den tredje lagringsplatsen av järn är lagerjärn, vilket gör kroppen beredd för oväntad förlust eller en förändring av järnabsorptionen. Detta är ett "buffert"-fack där stora förändringar kan ske mellan ett tillstånd av järn utarmning (1-2 mg / kg) och uppfyllnad utan att påverka de funktionella järnfacken. De huvudsakliga lagringsproteinerna är ferritin och hemosiderin. I normal hälsa är kroppens järnhantering konservativ med liten eller ingen förlust av kroppens järn förutom 1-2 mg genom utsöndring av celler från mage-tarmkanalen och huden, samt genom menstruation. Kroppen reglerar upptaget Endast cirka tio procent av intaget järn tas upp från tarmen. När järnvärdena är låga, ökar upptaget. Om vi får för mycket järn blir upptaget blockerat. Med andra ord kan kroppen själv reglera upptaget av järn från födan. Det enda undantaget till detta är plötsliga stora överdoser av järn. Detta kan ske till exempel när barn tror järntabletter är godis. I detta fall blir den blockerande mekanismen neutraliserad och järnförgiftning är resultatet. Symptomen börjar med illamående och kräkningar 7

9 och kan leda till allvarliga konsekvenser. Detta är anledningen till att framför allt icke-hemjärnsmedicinering alltid bör hållas utom räckhåll för barn. upptaget via lungorna är större än upptaget via tarmen. Detta är anledningen till rökare ofta har kadmiumnivåer som ligger nära skadliga. Kvinna, skydda dig mot kadmium och rädda dig från benskörhet! Tillsammans med bly och kvicksilver bland andra är kadmium en tungmetall. Dessa är extremt skadliga för den mänskliga organismen. "Kvinnor som har låga järnvärden ( och speciellt de som röker ) är i riskzonen för att få för mycket kadmium." Säger Marie Vahtner, professor i metalltoxikologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. I en studie där flera olika näringsfaktorer observerades, bland dessa kadmium, konstaterades att i olika dietgrupper var kadmiumintaget ungefär detsamma. Trots att det fanns en negativ korrelation med låga järnvärden och hög kadmiumhalt kroppen. "När vi har låga järndepåer ökar upptaget från tarmen. Kadmiumintaget ökar också eftersom mekanismen för upptag är relaterad ", säger Marie Vahtner. Kadmium lagras främst i skelettet och när det ersätter och blockerar välbehövlig kalciumupptag i benstrukturen som leder till benskörhet. Därför är risken för benskörhet stor för dem som har låga järnvärden och utarmade järndepåer. Hittills har den stora gruppen i samband med kadmium har varit rökare, tobaksblad innehåller stora mängder kadmium och 8

10 Avsnitt 3 Järnbrist Innehåll 1. Järnbrist globalt 2. Vad händer när järnnivåerna är låga? 3. Supplementering 4. Vem behöver det? 5. Vad är järnbrist och vem berörs? 6. Varför är järnbehandling problematiskt? 7. Inlärningsförmågan hos barn försämras 8. Låga järnvärden. Varför? 9. Hur lång tid tar blöder kvinnan? 10. Normalt Hb och järnbrist på samma gång? 11. Dold järnbrist, - ett problem inom företagshälsovården Järnbrist/anaemi (WHO) Några viktiga fakta: I utvecklingsländerna beräknas varannan gravid kvinna och ca 40 % av förskolebarnen vara anemiska. I många utvecklingsländer är järnbristanemi förvärrad av maskinfektioner, malaria och andra infektionssjukdomar som HIV och tuberkulos. Det har stora konsekvenser för hälsan genom misslyckade graviditeter, nedsatt fysisk och kognitiv utveckling, ökad risk för sjuklighet hos barn och minskad arbetsförmåga hos vuxna. Anemi bidrar till 20 % av alla dödsfall bland mödrar. Utmaningen Järnbrist är den vanligaste och mest utbredda näringsåkomman i världen. Förutom att påverka ett stort antal barn och kvinnor i utvecklingsländer, är det den den enda formen av näringsbrist som också är vanlig i industraliserade länder. Siffrorna är häpnadsväckande: 2 miljarder människor - mer än 30 % av världens befolkning - är anemiska, många på grund av järnbrist, och detta förvärras ofta i resurssvaga områden av smittsamma sjukdomar. Malaria, hiv / aids, hakmask-angrepp, 9

11 snäckfeber, och andra infektioner såsom tuberkulos är särskilt viktiga faktorer som bidrar till den höga förekomsten av anemi i vissa områden. Järnbrist drabbar fler människor än något annat tillstånd, och utgör ett hot mot hälsotillståndet av epidemiska proportioner. Mer subtil i sina manifestationer än, till exempel, protein/energiundernäring, utkräver järnbrist sin tyngsta övergripande tribut i form av ohälsa, förtidig död och förlorad inkomst. Järnbrist och anemi minskar arbetsförmågan hos individer och hela befolkningar, medför allvarliga ekonomiska konsekvenser och hinder för nationell utveckling. Totalt sett är det de mest utsatta, de fattigaste och minst utbildade som drabbas oproportionerligt hårt av järnbrist, och det är de som har mest att vinna av en minskning av förekomsten. Vad händer när järnnivåerna är låga? Du kan bli trött, få koncentrationsproblem, få dåligt hår och naglar och känner dig allmänt svag. Låga järnvärden har också visat sig ha en negativ inverkan på inlärningsförmågan och den fysiska förmågan. Järnstatus hos gravida och de som planerar graviditet avgör vikten av fostret. Även till den grad att det påverkar hälsotillståndet hos en person under hela livet. Mer än 30 % av alla fertila kvinnor lider av låga järnvärden på grund av menstruationsblodförluster. Låga järnvärden ökar upptaget av skadligt kadmium, som lagras i skelettet och orsakar en ökad risk för benskörhet Varför är det så vanligt? Numera äter vi mindre mängder järnrika kötträtter än våra glupska och hårt arbetande förfäder. Vi har också ett annan skönhetskoncept idag med en tunn kropp som den idealiska och därmed konsumeras mindre energi - och mineralrika livsmedel. 10

12 Supplementering Processen med att bygga upp tillräckliga järndepåer tar månader, mycket på samma sätt som en utarmning tar tid. Därför extra dos är ofta tillräckligt. Om dosen är högre än 50 mg per dag kommer zinkabsorption att blockeras. Framgången för en järnterapi är nära besläktad med användarvänligheten. Det innebär att tolerans och dosering är av central betydelse. Vem behöver det? Kvinnor som menstruerar fyra dagar eller mer behöver nästan alltid ett tillskott av järn för att kompensera för blodförlusten. Andra riskgrupper är gravida, ammande, idrottare, växande ungdomar och äldre på grund av antingen dålig kost eller stora förluster eller båda. Fullvuxna män sällan lider av järnbrist. Vad är järnbrist och vem berörs? Järn transporterar syre till alla celler i kroppen och deltar i många processer i kroppen. Det kan inte ersättas med något annat. Allt järn kommer från kosten och när det inte finns tillräckligt, kommer nivåerna att sjunka. Låga järnvärden hämmar livskvaliteten på många sätt, fysisk och psykisk prestationsförmåga försämras samt utseendet. Kvinnor förlorar mer järn på grund av menstruation, upp till var tredje kvinna behöver tillskott. 11

13 Varför är järnbehandling problematiskt? Terapi som inte fungerar är vanligt på grund av en långsam förändring av status (men livskvaliteten blir lägre). Biverkningar är alltför vanliga och leder oundvikligen till terapisvikt. Inte alla biverkningar är drastiska, vissa är bara obehagliga (men leder till avslut ändå). För mycket järn kan vara farligt, ett långsamt och stadigt tillskott i måttliga doser endast vid behov är att föredra. Järn är en viktig del av de röda blodkropparna som transporterar syre till alla celler i kroppen. Om vi inte har tillräckligt vi lätt kan vi känna oss andfådda, trött och ha svårt att koncentrera sig. Våra kroppar innehåller 4-5 gram järn. Det kan vara svårt att få nog av detta viktiga näringsämne om inte kötträtter ingår i kosten. Frukt, spannmål och grönsaker innehåller relativt lite av nyttigt järn. Många av oss minimerar användningen av köttprodukter. Samtidigt äter vi mindre än våra glupska förfäder. Orörligt och icke-manuellt arbete gör man förbrukar mindre kalorier och har mindre av en aptit. Det innebär att vi får mindre järn. Vi inte använder heller gjutjärnskärl i matlagningen antingen som förut. Inlärningsförmågan hos barn försämras En negativ järnbalans orsakar inte bara fysisk och psykisk trötthet, men kan också leda till anemi. Järnbrist hos barn kan störa inlärningsförmågan, som inte kan ersättas på vägen. Detta gäller främst psykomotorisk utveckling och kognitiv förmåga. Låga järnvärden. Varför? Nästan var tredje kvinna har låga järnvärden. Risken är särskilt hög om menstruation varar längre än tre dagar, under graviditet och amning. Under menstruation förlorar kvinnan ett genomsnitt på 35 till 40 mg järn, eller omkring 10 mg per dag. Det är därför kvinnor behöver mer järn än män. Symptomen av järnbrist är så vanliga att de inte alltid noteras. Med undantag för svaghet och andnöd påverkar den också utseendet. Huden blir blek och hår och naglar förlorar styrka och lyster. 12

14 Hur lång tid tar blöder kvinnan? Dr Lars Ehn från Stockholm använder en enkel metod: " Jag frågar mina kvinnliga patienter som klagar över trötthet, allmän oro och koncentrationsproblem hur många dagar de blöder under menstruationen. Om de svarar på fyra eller fler är jag är ganska säker på att de behöver järntillskott. I verkligheten kan ingen fylla sådana förluster med endast normal kost." Naturligtvis bör diagnosen bekräftas med ett Hb - och serumferritinnivåtest. Idag tas vanligen ferritin också, vilket ger en indikation på järndepåerna. Detta var inte alltid fallet. Förr skulle Hb räcka, istället för att ta ett djupare förhållningssätt. Normal Hb och järnbrist samtidigt? Ett vanlig Hb-test säger ingenting om lagrat järn. Järndepåerna i kroppen kan mätas med ett så kallad serumferritintest. När serumferritin ligger över 30 ug / l är järndepåerna fulla. Om värdet sjunker ökar upptaget från tarmen. I en jämförande studie hade vegetarianer lägre serumferritinnivåer, men jämförbara Hb - nivåer som allätare. Detta berodde på att Hb-nivåerna inte börjar sjunka innan reserverna tar slut. "Minns att att allmänna symtom börjar uppträda först när reserverna är tomma och Hb - nivåerna sjunka drastiskt. Det är därför det är mycket viktigt att kontrollera serumferritinnivåerna också.", säger Dr Lars Ehn. Detta är en fråga för arbetshälsan sjukvård i första hand. Om och när en hårt arbetande kvinna blir trött av järnbrist utan att vara medveten om det kan resultatet vara ganska allvarligt. Stress och burnouts är alltför vanliga dessa dagar. 13

15 Dold järnbrist, - ett problem inom företagshälsovården inga järnreserver. Detta speciellt om hon blöder mer än tre dagar vid menstruation. Järndepåerna testas genom att mäta serumferritinnivåer. Järnbrist kan ge följande symtom: " " " " Trötthet, passivitet och dåsighet Koncentrationssvårigheter och ökat behov av sömn Försämrade prestanda Minskad inlärningsförmåga Forskning för att förhindra järn utarmning och anemi har pågått sedan talet, främst med fokus på blodgivareoch gravida. En av pionjärerna är Dr. Lars Ehn. Han har visat att preparat med hemjärn är mer säkra och effektiva än de traditionella högdos-järntabletterna. Han är en av dem som har utvecklat nya järnpreparat via studier. "Jag har ett antal patienter som har tagit hemjärnspreparat i många år. De har bihållit en tillfredsställande järnbalans utan de tyvärr alldeles för vanliga biverkningar som ofta associeras med järnpreparat". I dag arbetar han inom företagssjukvården där det finns ett stort antal kvinnliga patienter med järnbrist. Många har en dold järnbrist, dvs. normalt Hb men mycket små eller 14

16 Grupper Det finns ett antal grupper med speciellt intresse av järn och supplementering

17 Avsnitt 1 Fertila kvinnor Innehåll 1. Hög förekomst av låga järnvärden 2. Menstruation 3. Låga järnvärden Hög förekomst av låga järnvärden Mer än 30 % av alla fertila kvinnor i hela världen (ännu högre prevalens bland tonåringar och i utvecklingsländerna), särskilt de med menstruation i mer än tre dagar, har en latent anemi med ökat upptag av kadmium i stället för järn. Järnbrist är den vanligaste förklaringen till anemi hos kvinnor i fertil ålder, men orsakerna varierar. Blodförlust och graviditet eller brist på kött i kosten är de främsta orsakerna till järnbrist hos kvinnor. Andra mer ovanliga orsaker är problem med absorption (förvärvad eller ärftlig), näringsbrist (järn, B12, folat, 16

18 zink), eller sjukdom (muskelknutor/myom, cancer, ärftliga anemier eller blödningsrubbningar) Rikliga menstruationer och barnafödande är viktiga källor för blodförlust för kvinnor i fertil ålder. Kronisk blodförlust kan också bero på endometrios eller myom, som kräver en stor mängd blod. Fibroider eller myom är oftast godartade, men kan växa till storleken av en baseball eller grapefrukt innan de upptäcks. Muskelknutor i livmodern kan störa förlossningen, som då kräver kejsarsnitt. Von Willibrands sjukdom är en annan förbisedd orsak till rikliga menstruationer hos kvinnor. Menstruation och blodförlust Den genomsnittliga menstruationen varar allt från två till fem dagar. Blodförlust under denna tid beräknas vara så liten som några centiliter- till så mycket som en deciliter. Den mängd blod som förlorats under förlossning är omkring 500 cl. Därmed går milligram järn förlorat. Dessutom innehåller det järn som finns i det nyfödda barnets blod och vävnader ytterligare milligram järn som ursprungligen kom från modern. Hennes normala absorption av 1 milligram intensifieras till milligram per dag - den kvinnliga kroppens naturliga reaktion på blodförlust. Stor blodförlust vid menstruation (menorragi) kallas onormal uterin blödning. Enligt National Womens Health Resource Center Hotline är det en av de vanligaste orsakerna kvinnor kontaktar dem. Långvariga kraftiga blödningar (hypermenorré), där varaktigheten kan vara så länge som två veckor eller oregelbundna blödningar (metrorragi) kan så småningom leda till blodbrist om förlusten inte kompenseras med ökad järnintag. Akut blodförlust kan också ske till följd av trauma eller operation, som ett resultat av acetylsalicylsyra eller vissa mediciner, speciellt sådana som används för att lindra artrossmärta, och missbruk av alkohol. En annan orsak till blodförlust är esofagusblödning vid ett tillstånd som kallas Mallory-Weiss syndrom. I detta, är slemhinnan i matstrupen skadad, vanligtvis från upprepade kräkningar, vilket kan ses hos kvinnor som är bulimiker. En kvinnas naturliga järnregleringssystem tar hand för att öka upptaget av järn från sin kost under tider av blodförlust. " 17

19 Låga järnvärden Kadmium har ett ökat upptag i situationer med låga järnvärden och ersätter kalcium i skelettet, vilket ökar risken för benskörhet senare i livet. Dessutom har latent järnbrist och subakut anemi många väldokumenterade negativa effekter. Till exempel minskar den blivande moderns livskvalitet avsevärt och det kan även leda till livslånga konsekvenser för barnet. Växande unga med permanent låga järnvärden kan lida av nervskador vid utveckling och minskad inlärningsförmåga. Vi har att göra med ett samhälls- och individrelaterade problem i stor skala när det gäller kvinnlig järnbrist på grund av menstruationsblödning. Världshälsoorganisationen, WHO betraktar anemier och liknande sjukdomar den näst största hälsoproblemet globalt efter infektioner. Järnbrist är ett vanligt problem, särskilt för kvinnor är faktiskt så vanliga, att 5 % av kvinnorna i åldern 20 och 49 har järnbrist med anemi och 11 % har järnbrist utan anemi. " " 18

20 Avsnitt 2 Järnbrist hos modern Innehåll 1. Riskfaktorer på grund av moderns brist 2. Livslånga effekter Riskfaktorer på grund av moderns brist Låg födelsevikt är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stroke och högt blodtryck. Depression är också starkt förknippad med dessa villkor. Studier i Storbritannien har visat att människor som hade låg födelsevikt hade en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och 19

21 sjukdomar relaterade till det: stroke, icke-insulinberoende diabetes, högt blodtryck, och det metabola syndromet. I en studie av män och kvinnor födda i Hertfordshire var dödligheten i kranskärlssjukdomar hälften mellan de på de nedre och övre ändarna av födelseviktfördelningen. I grupper som undersöktes kliniskt var prevalensen av ickeinsulinberoende diabetes och nedsatt glukostolerans en tredjedel i mitten av kurvan. Sådana fynd ledde till "fosterhypotesen", som säger att hjärt-och kärlsjukdomar och icke-insulinberoende diabetes ursprung uppstår genom anpassningar att fostret gör vid undernäring. Dessa anpassningar, som omfattar tillväxt, ändrar strukturen och funktionen av kroppen permanent. Livslånga effekter till att förebygga obalanser i fostertillväxt eller obalans mellan prenatal och postnatal tillväxt, eller obalanser i näringstillförseln till fostret. Anemi och järnbrist under graviditeten är förknippat med hög placentavikt och en hög placentavikt jämfört med födelsevikt. Detta pekar på moderns näringsbrist som en orsak till obalans mellan moderkakan och fostertillväxt. Detta kan ha viktiga konsekvenser för att förebygga hypertoni hos vuxna, vilket tycks ha sitt ursprung i fosterlivet. Om tillväxten av ett kvinnligt foster begränsas av brist på näringsämnen, finns det kvarstående förändringar i fysiologi och metabolism som leder till minskad fostertillväxt och förhöjt blodtryck i nästa generation. Folkhälsopolitik för att förbättra fostertillväxt i en generation kan därför gynna även efterföljande generationer. Barn som har järnbristanemi i barndomen löper risk för långvariga utvecklingssvårigheter jämfört med sina jämnåriga med bättre järnstatus. Låg födelsevikt, magerhet och kort kroppslängd vid födseln är nu känt för att vara associerade med ökad förekomst av hjärtkärlsjukdom och icke-insulinberoende diabetes i vuxen ålder. Fosterhypotesen innebär att dessa sjukdomar har sitt ursprung genom anpassningar som fostret gör vid tillstånd av undernäring. Dessa anpassningar kan vara kardiovaskulära, metabola och endokrina. De ändrar struktur och funktion i kroppen permanent. Förebyggande av sjukdomar kan kopplas 20

22 Avsnitt 3 Anemi vid graviditet Contents 1. Anemi vid graviditet Anemi vid graviditet Järnbrist är det vanligaste bristtillståndet i världen och påverkar mer än 2 miljarder människor i världen. Även om det är särskilt utbrett i mindre utvecklade länder, är det fortfarande ett stort problem i den utvecklade världen, även om andra former av undernäring har redan nästan eliminerats. Effektiv hantering behövs för att förhindra dåliga graviditetsutfall, bland annat behovet av blodtransfusion och intravenöst tillskott. 2. Järnbrist och anemi 3. Folsyra och graviditet 4. Hur mycket folsyra behövs? 5. Nutritionsstatus och födelsevikt 6. Har ärftliga faktorer en roll? 7. Effekter på foster och spädbarn 8. Effekter på graviditeten 21

23 Anemi definieras av Hb < 110g/l under första trimestern, < 105 g/l i andra och tredje trimestern och < 100 g/l under tiden efter förlossningen. För anemiska kvinnor, bör en prövning av peroralt järn betraktas som den första i raden av diagnostiska test. En ökning under två veckor är ett positivt resultat. I järnbristanemi, den allvarligaste formen av järnbrist, finns det brist på järndepåer, transport- och funktionellt järn för blodbildningen. När Hb ligger inom normalområdet bör supplementering fortsätta i tre månader och åtminstone fram till 6 veckor efter förlossningen för att fylla på järndepåerna. Järnbrist och anemi Järnbrist representerar ett spektrum som sträcker sig från låga järnvärden till järnbristanemi. Vid låga järnvärden är mängden lagrat järn (mätt med serumferritin) minskad men mängden transport- och funktionellt järn är inte påverkad. De med låga järnvärden har inga järndepåer att mobilisera om kroppen behöver extra järn. Kroppens lagerjärn är utarmat och transportjärn (mätt med transferrinmättnad) är reducerad och mängden järn som absorberas räcker inte för att ersätta den mängd som gått förlorat eller för att ge den mängd som behövs för tillväxt och funktion.. 22

24 ordinerade dosen av järn och folsyra så fort graviditeten bekräftades. Modern medicin har dock kommit fram till att en del av det centrala nervsystemet hos fostret utvecklas under ett skede när mamman inte ännu är medveten om att hon är gravid. En så kallad neuralrörsdefekt hos barnet påverkas av en brist på folsyra hos modern. Risken för missbildning är då hög. Om barnet föds med ryggmärgsbråck kommer det att förbli krympling för livet. Folsyra har visat sig minska missbildningar när det tas under de inledande stadierna av fosterutvecklingen. Risken för fosterskador minskar betydligt med en komplettering av folsyra. Om graviditet är möjligt är det viktigt att folatnivåerna är tillfredsställande, annars kan det vara för sent. Sannolikheten är relativt låg, men inte försumbar. Folsyra och graviditet 26-åriga Lena var gravid väl in i den första trimestern. Allt såg bra ut när den plötsliga dåliga nyheten kom. Läkaren sa till henne att fostret hade en allvarlig missbildning i form av ryggmärgsskada och att de nu var tvungna att besluta om att behålla barnet eller avbryta graviditeten. Hur kunde detta hända? Lena trodde att hon hade skött allt genom att ta den Hur mycket folsyra behövs? Rekommendationen före och under graviditet är 800 mikrogram/mcg per dag och 400 mcg normalt för män och kvinnor. Det normala intaget är mellan 200 och 400 mcg per dag. Folsyra behövs för cellbildning och under av fostertillväxten. Folsyra tros också minska risken för hjärtinfarkt. 23

25 Det tros också att brist på folsyra kan orsaka elakartade cellförändringar i livmoder och ringmuskel. Nutritionsstatus och födelsevikt Engelska studier har man visat att nutritionsstatus hos modern, främst som hemoglobin räkna har en effekt på fostrets utveckling. Detta har också varit knuten till hälsan hos spädbarnet under hela livet. Hur är detta möjligt? Professor David Barkers epidemiologiska forskning kastar nytt ljus över frågan. Från början av seklet har nyfödda bebisars vikt samt moderkakans registrerats. Vi vet idag att en låg näringsstatus, framför allt låga hemoglobinvärden hos modern, återspeglas i placentavikten kontra bebins vikt. Genom att kombinera dessa data för mer än personer och jämföra dem med hälsan under hela livet kunde vissa slutsatser dras. Det visade sig att de som är födda av mödrar med låg näringsstatus lider av olika sjukdomar som lågt blodtryck, hjärtsjukdomar och diabetes i högre grad. Det har sagts att även om mamman har låga järnvärden kommer barnet att få vad det behöver och då skulle symptomen endast beröra mamman. Nu vet vi bättre. Ny forskning visar att låga järnvärden hos mamman har en livslång inverkan på barnets hälsa. Har ärftliga faktorer en roll? Vi vet i dag att var tredje kvinna har för låga järnvärden. Kroppens järnlager är på en 75-procentig nivå. De som har en tendens att blöda mycket ofta har samma problem i tidigare generationer också, eftersom låga järnvärden ofta är ärftliga. Man kan svara ja på frågan: Är dina blödningar normala? Menstruationsblödningar uppfattas som normala eftersom de inte varierar från gång till gång. Vilken de är naturligtvis, för den speciella personen. Skillnaden är att en del blöder normalt under två dagar, andra under fyra dagar. Ett stort antal studier visar att mineral -och vitamintillskott, särskilt under den viktiga första trimestern har ett avgörande inflytande på moderns näringsstatus och födelsevikt hos barnet. 24

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

LILLA JÄRNKOLLSBOKEN. Vägar till bättre livskvalitet

LILLA JÄRNKOLLSBOKEN. Vägar till bättre livskvalitet LILLA JÄRNKOLLSBOKEN Vägar till bättre livskvalitet j ä r n k o l l 1 Järnhälsa åt alla! Visste du att du kan ha normalt Hb och ändå ha järnbrist? Känner du dig trött, deppig och orkeslös? Det kan vara

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg " Anemi! Enligt WHO:" Man:

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Anemi under graviditet

Anemi under graviditet Anemi under graviditet Berörda enheter Samtliga mvc och smvc i Norrbotten. Syfte Enhetlig utredning och behandling av anemi under graviditet. Fysiologiska förändringar under graviditet Plasmavolymen ökar

Läs mer

Mineralet för kraft och energi

Mineralet för kraft och energi Vetenskap Magnesium Magnesium hjälper oss att få mer energi, mer ork och bättre förmåga att motstå flera sjukdomar. Susanna Larsson, forskare på Karolinska Institutet i Solna, berättar att 24 000 personer

Läs mer

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by Kvinnor och epilepsi Information för kvinnor om epilepsi Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av: Vad är epilepsi? God livskvalitet med epilepsi

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Högt MCV Förstorade röda blodkroppar Orsaken till förstoringen är en mognadshämning där förstadierna till de röda blodkropparna växer för långt

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Kött och näring. ekomatbilen.se -hemleverans av Sveriges godaste kött.

Kött och näring. ekomatbilen.se -hemleverans av Sveriges godaste kött. ekomatbilen.se -hemleverans av Sveriges godaste kött. En portion stekt biff (100 gram) ger 22 gram protein. Samma mängd protein ger 250 gram (motsvarar innehållet i en burk) kokta vita bönor Kött och näring

Läs mer

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg 3-2200_PatInfo_Folacin.indd 1 För dig med folatbrist folacin F O L S Y R A 1 mg 2012-11-14 11.1 Vad är folsyra? Folat och folsyra är två olika namn för samma B-vitamin (B 9 ). Folat är samlingsnamnet för

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Vegetarisk- och vegankost för idrottare

Vegetarisk- och vegankost för idrottare Protein är viktigt för kroppens förmåga att bl a kunna bygga muskler, därför bör idrottande vegetarianer och veganer tänka lite extra på sitt proteinintag. Kommer man däremot upp i en proteinmängd på runt

Läs mer

Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer. Cyklokapron. tranexamsyra

Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer. Cyklokapron. tranexamsyra Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer Cyklokapron tranexamsyra Var går gränsen mellan normal och riklig menstruation? Gränsen mellan normal och riklig menstruation (som på läkarspråk

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Duodenal switch Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Ett glas vin kan väl inte. skada?

Ett glas vin kan väl inte. skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Kvinnors dryckesvanor skiljer sig idag markant från hur det var för bara några år sedan. Vid trettio har man ofta hunnit skaffa sig vanor

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Finska Läkaresällskapets Handlingar

Finska Läkaresällskapets Handlingar 6 Finska Läkaresällskapets Handlingar Järnbalansen från livmodern till graven Martti A. Siimes Organismen strävar till att anpassa halten av de ämnen som är beroende av järnomsättningen, så som hemoglobinhalten,

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer Vattenlösliga vitaminer 8 B-vitaminer C-vitamin Fettlösliga vitaminer A,D,E,K B - vitaminer Finns med för att kunna utvinna energi Coenzym omsättning av

Läs mer

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...?

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...? Nyhetsbrev, december 2013. Hej! Låt dig inte hajpas av alla nya dieter! De kommer och går, men näringsläran består. Tänk på att äta näringsriktigt istället, så att du är frisk även om några år! Här får

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

förstå din katts diabetes

förstå din katts diabetes förstå din katts DIABETES Att höra att din katt lider av diabetes kan göra dig orolig och förvirrad, men du ska veta att hjälpen är nära. I denna broschyr kommer vi att förklara hur kattdiabetes kan hanteras

Läs mer

Hur gör kroppen energi?

Hur gör kroppen energi? Hur gör kroppen energi? Sköldkörteln Sköldkörteln Vad gör sköldkörtelhormoner? Storlek, antal, hastighet! Sköldkörtelhormonerna påverkar hela kroppen Muskler Ögon Lungor Hjärna Immunförsvar Hjärta Njurar

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Anemi. -Med fokus på järnomsättning. Mikael Olsson Hematologmottagningen Hallands sjukhus Varberg

Anemi. -Med fokus på järnomsättning. Mikael Olsson Hematologmottagningen Hallands sjukhus Varberg Anemi -Med fokus på järnomsättning Mikael Olsson Hematologmottagningen Hallands sjukhus Varberg Översikt Järnomsättning Järnbristanemi Sekundäranemi - Anemia of Chronic Disease/Inflammationsorsakad anemi

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

OCH~ ~------------------- FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT FORSVAR. 146 Människan

OCH~ ~------------------- FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT FORSVAR. 146 Människan FODA, MATSPJALKNING, TRANSPORT OCH~ FORSVAR NÄR DU HAR ARBETAT MED AVSNITTET FÖDA, MATSPJÄLKNINCi, TRANSPORT OCH FÖRSVAR KAN DU redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen

Läs mer

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning Mat i magen ger lägre promillehalt Fredrik Rimsén Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi VT 2009 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol har

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation NORLEVO Akut-p-piller Patientinformation NORLEVO ett effektivt akut-p-piller Vad är NORLEVO? NORLEVO är ett så kallat akut-p-piller som kan förhindra att graviditet uppstår efter oskyddat samlag. samlag.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter!

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra Nyheter! VÅRA FÄRSKASTE NYHETER! STRESS RELIEF Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan, magnesium, B-vitaminer och aminosyror som kan balansera hästens temperament

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer