MORGONDAGENS HÄLSOKONSUMENT HÄLSOBEGREPPET I EGENVÅRDEN VIDGAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MORGONDAGENS HÄLSOKONSUMENT HÄLSOBEGREPPET I EGENVÅRDEN VIDGAS"

Transkript

1 MATS OLSSON FEBRUARI 2009 MORGONDAGENS HÄLSOKONSUMENT HÄLSOBEGREPPET I EGENVÅRDEN VIDGAS OPINION HÄLSA

2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 HÄLSOBEGREPPET I EGENVÅRDEN VIDGAS... 3 DEN UPPLYSTA HÄLSOKONSUMENTEN... 4 JAKTEN PÅ NYA KONCEPT... 5 OM OPINION HÄLSA... 5 PROJEKTLEDARE... 5 OM KAIROS FUTURE... 6 KAIROS FUTURE AB 2008 P.O. BOX 804 SE STOCKHOLM, SWEDEN 2/6

3 I vår framtidsstudie om morgondagens hälsokonsument, Opinion Hälsa, arbetar vi löpande med nya undersökningar och analyser. I maj 2008 publicerade vi en första glimt från studien i artikeln Morgondagens hälsokonsumenter illusionslösa individualister. Nu presenterar vi en glimt av hur konsumenten och marknaden förändras i takt med den globala hälsotrenden och de strukturella förändringar som följer. En halv miljon kvinnor fördelade på olika åldersgrupper går i Sverige i spetsen för den, än så länge, tysta hälsorevolutionen. De utgör gruppen av Early Adopters 1 : nu när vårdvalen i öppenvården och kundvalen i äldreomsorgen är på väg att införas i olika delar av landet. Värderingsförändringar gällande välmående och livskvalitet förändras och därmed begreppet hälsa. HÄLSOBEGREPPET I EGENVÅRDEN VIDGAS Där hälsa en gång definierades som att inte vara sjuk och den primära hälsoskaparen var en läkare eller en vårdinrättning, ser vi idag en breddning av hälsobegreppet. Nya företeelser som spa, yoga, kostrådgivare och livsstilscoacher är fenomen som växt snabbt under de senaste åren. Detta i takt med att fokus i hälsodiskussionen långsamt skiftats från sjukvård till friskvård och från att inte må dåligt till att må bättre än bra. Hälsotrenden växer och det holistiska synsättet, att kropp och själ hänger ihop, vinner terräng. Därför är det nu fritt fram för egna tolkningar kring begreppet hälsa. Produkter och tjänster tas fram i rask takt och paketeras på ett attraktivt sätt för att locka livsstilskonsumenterna. Livsstilscoacher, hälsovägledare med flera ska hjälpa oss att hitta rätt i det ökande utbudet av produkter och tjänster. Spa- och retreatanläggningar och andra entreprenörer tillhandahåller alltmer kompletta utbud för avkoppling och återhämtning som en motvikt till det moderna uppkopplade samhällets stress. Poweryoga, yogilates och mindfulness är exempel på aktiviteter som attraherar alltfler utövare. Nya terapier som är ägnade att få oss att må bra utvecklas ständigt. I flera fall handlar det om sådant som sätter oss i kontakt med oss själva, med våra naturliga jag, mitt i en onaturlig vardag. Sporterna är fortfarande är en oas för många utövare. Hälsotrenden växer men det är inte alla som blir troende. HÖGUTBILDADE KVINNOR SÄTTER TRENDEN De som leder de nya hälsotrenderna är i första hand högutbildade kvinnor i storstäderna. Vi har valt att kalla dem Early Adopters: de utgör en sorts avantgarde som majoriteten kan komma att ta efter, även om vi ännu inte kan veta om så blir fallet. Att intresset växt snabbt för företeelser såsom spa, yoga, kostrådgivare och livsstilscoacher de senaste åren är dock ett faktum. Även bland lågutbildade män på landsbygden är det idag betydligt fler som har besökt (7 procent) eller kan tänka sig (54 procent) besöka ett spa än som inte kan tänka sig det (38 procent). För det 1 En klassificering som baseras på deltagande i och öppenhet för nya hälsobeteenden, specifikt: Spa, massage, kostrådgivning, gym, akupunktur, yoga eller annan meditativ aktivitet, livsstilscoachning, skönhetssalong. 6,6 procent av befolkningen i stort klassificeras som Early Adopters. Bland högutbildade kvinnor i storstad är andelen 26 procent. KAIROS FUTURE AB 2008 P.O. BOX 804 SE STOCKHOLM, SWEDEN 3/6

4 intressantaste med Early Adopters är inte att de är kvinnor, eller att de bor i städer, utan att deras värderingar tydligt skiljer sig från andras. För Early Adopters har hälsa inte med negativt laddade associationer som att slippa krämpor eller att inte vara sjuk att göra, utan det har att göra med vänner, ett stimulerande jobb och ett gott skratt. Frågan är vad som händer med dem som missar hälsotåget? Early Adopters anser att var och en har ansvar för sin egen hälsa, men absolut inte för någon annans. För egen del förväntar de sig vård på sina egna villkor, liksom rätten att betala för tilläggstjänster i den offentligt finansierade vården. Att de skulle behöva ta hand om sina anhöriga uppfattar de som orimligt, liksom att alla ska erbjudas lika bra vård oavsett hur man tar hand om sin egen hälsa. Politiker, allmänhet och hälsosektorns aktörer måste ta sig en ordentlig funderare på hur dagens framväxande värderingar och beteenden kommer att forma morgondagens vård- och hälsolandskap. MOT EN YTLIGARE HÄLSA? Värt att notera då egenvård och friskvård diskuteras är en definition av hälsa som inte rankar särskilt högt när de svarande får associera fritt kring ordet, men dock uppvisar en tydlig ålderstrend, nämligen hälsa definierat som att se bra ut. Bland äldre och medelålders uppger endast 2 procent att se bra ut som en association till hälsa, men bland den yngre gruppen är siffran fem gånger högre: 10 procent. I samklang med detta visar undersökningen en dramatiskt ökande acceptans för olika typer av snabbfixar för att nå ett idealt yttre. Exempelvis kan över 50 procent i den yngsta åldersgruppen tänka sig att genomföra en tandblekning i estetiskt syfte, att jämföra med ca 20 procent bland svarande födda och under 10 procent för de äldre åldersgrupperna. Slående är att så många som 30 procent av kvinnor födda kan tänka sig att genomföra en bröstoperation, och cirka en tredjedel av åldersspannet födda kan tänka sig någon form av kirurgiskt skönhetsingrepp. Andelen som anser att man bör ha rätt att få skönhetsoperationer finansierade med offentliga medel är även den ökande, och ligger kring 10 procent i de yngre åldersgrupperna. Ett fenomen som sannolikt kommer att ställa sjukvårdshuvudmännen inför nya och ovana utmaningar de kommande årtiondena. DEN UPPLYSTA HÄLSOKONSUMENTEN Om vi exkluderar de anställda inom vård och omsorg anger en majoritet av de svarande (56 procent) att de brukar läsa om eller på annat sätt ta del av information om hälsa och hälsorelaterade frågor någon gång ibland. 20 procent gör det aldrig och knappt en av tio gör det en gång i veckan eller mer. Den grupp som i minst utsträckning håller sig informerad är män i arbetarklass med låg utbildning som jobbar i privat sektor. De mest insatta finns i två distinkta grupper. Den ena gruppen utgörs av människor med olika typer av funktionsnedsättning. Det är de svarande som har något långvarigt besvär av sjukdom, olycka eller handikapp som påverkar arbetsförmågan. Ofta utgörs denna grupp av äldre kvinnor som lider av värk, sömnproblem och/eller nedstämdhet. Den andra gruppen består av unga kvinnor i storstad som har träning och hälsa som livsstil. De är nöjda med den egna hälsan och upplever stora möjligheter att påverka den. De lägger extra pengar på mat för att den ska vara ekologisk, obesprutad och fri från gifter och köper kosttillskott i specialiserade hälsokostaffärer. De tycker att det är viktigt att träna och är öppna för tjänster för att kunna må bättre än bra. KAIROS FUTURE AB 2008 P.O. BOX 804 SE STOCKHOLM, SWEDEN 4/6

5 JAKTEN PÅ NYA KONCEPT Synen på hälsa och välmående har förändrats, och det ställer helt nya krav på vården och öppnar möjligheter för nya aktörer. Hälsorevolutionen är här för att omvälva både sjuk- och friskvård. Vi har nya yrkesroller i branschen, krav på snabba radikala förändringar eller make-overs, liksom extremt välinformerade vårdkonsumenter som till och med själva har förslag på de recept som doktorn ska skriva ut. Samtidigt har vi en enormt växande industri av egenvård som är några av de utvecklingstendenser som påverkar vården. Den vårdgivare som har en tjänst att erbjuda som inte hänger med kommer att få svårt att hävda sin roll i framtiden. Den svenska välfärden är på väg mot ett konsumentlandskap där aktörer måste vara beredda att möta vårdväljare och hälsokonsumenter med helt nya synsätt. OM OPINION HÄLSA Opinion Hälsa är en framtidsstudie som Kairos Future genomför från 2008 och fram till våren Studien gör nedslag inom 11 olika fokusområden som sedan tillsammans bygger den kompletta bilden våren Studien utgår ifrån en konsumentundersökning med cirka deltagare. Kompletterande konsumentundersökningar, expertmöten och arbetsmöten med medarrangörer utgör andra viktiga komponenter i att framställa bilden av morgondagens hälsokonsument. Opinion Hälsa är ett registrerat varumärke. Framtidsstudien finansieras av AstraZeneca, Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Läkemedelsindustriföreningen, Länsförsäkringar, Praktikertjänst, Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna samt Västra Götalandsregionen. PROJEKTLEDARE Mats Olsson Framtidsstrateg Director Health & Healthcare Kairos Future KAIROS FUTURE AB 2008 P.O. BOX 804 SE STOCKHOLM, SWEDEN 5/6

6 OM KAIROS FUTURE Kairos Future hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden, genom: forskningsbaserad omvärlds- och framtidsanalys framtidsbaserad affärsutveckling och innovation genomförande av strategier. Vi kombinerar tankesmedjans och forskningsföretagets förmåga att generera nya insikter och idéer med konsultföretagets fokus på vad som fungerar i praktiken. Vårt arbete bygger på egen kunskapsutveckling samt egenutvecklade och väl beprövade metoder för analys, strategiutveckling och förändringsarbete. Arbetet bedrivs ofta i nära samarbete med uppdragsgivarna. Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss för mer information: KAIROS FUTURE BOX 804 (BESÖKSADRESS: VASAGATAN 40) STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: HEMSIDA: KAIROS FUTURE AB 2008 P.O. BOX 804 SE STOCKHOLM, SWEDEN 6/6

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Kairos Future / Datainspektionen Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Datainspektionens rapport 2011:1 Skriven av Kairos Future för Datainspektionen

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT Wise Happiness 2014 En undersökning om vad som driver lycka Linda Frej, Wise IT Vad driver lycka? Pensionärer, män och danskar drar rent statistiskt vinstlotten i årets undersökning. Men det är viktigt

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Intressanta e-nyheter?

Intressanta e-nyheter? Institutionen för mat, hälsa och miljö Intressanta e-nyheter? Väcker nyhetsbrev intresse för utbildningar om mat och hälsa? Sofia Karlsson Christina Svensson Kandidatuppsats, 15 hp Kostekonomprogrammet,

Läs mer

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 2012 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation På mottagarens villkor Företag, myndigheter och organisationer har idag flera olika kanaler att välja mellan

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Solistboken. Kort och gott om Sveriges småföretagare

Solistboken. Kort och gott om Sveriges småföretagare Solistboken Kort och gott om Sveriges småföretagare Innehåll Sveriges sunda hopp 3 Sveriges mest typiska företagare Solister i en stor orkester här är enmansföretagarna 5 Livsstil som livsuppehälle 7 Balans

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer