Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic Jacob Hellman Adham Mouafi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109"

Transkript

1 Marknadsplan Linköpings Universitet IEI Marknadsföring 722G83 Kursansvarig: Mikael Ottosson Grupp A2 Andrija Andrijevic Oscar Donnerin Samuel Fernmo Jacob Hellman Adham Mouafi

2 Sammanfattning Denna rapport presenterar en marknadsplan för Gymbolaget AB. Företaget är ett lokalt gym i Linköping med två lokaler, en i Tannefors samt en i Skäggetorp. Företaget är privatägt, har tre anställda och cirka 900 kunder. Marknadsplanen innefattar flera olika teoretiska modeller och begrepp för att presentera företagets verksamhet utifrån flera olika perspektiv. Då Gymbolaget är ett litet företag med en ganska speciell nisch valde vi ett antal passande modeller för att åskådliggöra relevant information om företaget. Exempel på modeller som presenteras är PESTEL, STP, marknadsmixmodellen samt en SWOT- analys. Dessa modeller genererar en bra grund och förståelse för företagets verksamhet och täcker både interna faktorer såväl som omvärldsfaktorer. Utifrån de teoretiska modellerna presenteras ett åtgärdsförlag för Gymbolagets framtida marknadsföring. Denna plan baseras på företagets aktuella ekonomiska situation för att hålla det på en realistisk nivå såväl som information som har framkommit genom arbete med de teoretiska modellerna. Då företaget har extremt begränsade ekonomiska resurser har vi fokuserat på rimliga åtgärdsförslag för att göra det realistisk och möjligt att genomföra. Åtgärderna vi valde består dels av reklamutskick (flygblad), förbättrad skyltning, rabatter samt förbättrad närvaro på sociala medier. Denna rapport baseras till största del på material från empirisk data i form av en intervju med gymansvarig Susan Rydmyr på Gymbolaget, Gymbolagets hemsida samt teoretiska delar från kursboken Foundation of marketing.

3 Innehållsförteckning 1. Nuvarande situation Metod och material Nyckeltal och ekonomisk företagsinformation Intern och extern marknadsföringsanalys (marketing audit) PESTEL- analys Politisk miljö Ekonomisk miljö Sociokulturell miljö Teknisk miljö Ekologisk miljö Juridisk miljö Marknadsmixmodellen Produkt Pris Plats Påverkan Personal Fysiska bevis (Physical evidence) Processer SWOT- analys Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Mål och målpåverkande faktorer Ansoffs- matris Marknadsstrategi STP- modellen Segmentering Targeting Positionering Strategins genomförande åtgärdsförslag Budget (control) Uppföljning (control) Referenslista... 24

4 1. Nuvarande situation Här beskrivs: Inledning med bakgrund om företaget och rapportens metod och material. Nuvarande situation med: företagets affärsidé, strategi, produkt/er och relevanta bakgrundsdata liksom nyckeltal om företaget. Gymbolaget är ett lokalt företag som endast återfinns i Linköping. Det finns för närvarande två gym lokaliserade i Linköping, ett i Tannefors respektive ett i Skäggetorp. Företaget startades år 2003 av Mattias Klint och var då endast beläget i Tannefors, lokalen användes tidigare för en annan gymverksamhet som hette Swedegym. Våren 2009 öppnade Gymbolaget ytterligare en lokal i Skäggetorp Centrum, denna lokal är något mindre än den i Tannefors (Rydmyr, 2013). Gymbolaget är privatägt och har därför väldigt stor kontroll över hur man vill rikta sig mot konsumenterna, hantera sin budget samt marknadsföra sig. Företaget tillhör inte någon koncern eller annan kedja vilket gör att beslut inte blir så pass byråkratiska och beslutsprocessen blir kortare (Rydmyr, 2013). Företaget har valt att främst fokusera på styrketräning. Rydmyr beskriver Gymbolaget som ett källargym, där alla är välkomna, det spelar ingen roll hur du kommer klädd, hur stark du är, din ålder eller helt enkelt vem du är. Till skillnad från många andra gym med många fönster, en fin utsikt, modern inredning osv. satsar Gymbolaget mer på att kunden ska få valuta för pengarna och hålla priserna nere så alla ska ha råd att träna. Att Gymbolaget även har öppet dygnet runt hela året visar ytterligare på att de satsar på att gymmet ska anpassa sig efter kundernas behov och inte tvärt om (Rydmyr, 2013). Ett gym erbjuder flera olika typer av produkter och tjänster. Det kan vara allt ifrån tyngdlyftning och fria vikter till fitness och diverse olika pass. Det finns ofta även personal som är experter inom styrketräning och kan erbjuda personliga träningspass till kunder som så önskar. Ett gym kan även erbjuda flera olika kringprodukter, såsom kosttillskott, rådgivning samt mindre spaavdelningar (Gymbolaget, 2013). De senaste åren har fitness- och gymkulturen blomstrat. Både livsstilen och modet har gått följer trenden att vara i form, se pigg ut och leva hälsosamt. I flera tidningar och sociala medier kan man dagligen hitta rubriker om hur du snabbt kan gå ner i vikt eller få en tvättbräda på en viss tid. Denna nya livsstil som många människor har anammat har gjort att flera har fått upp ögonen för gymverksamheter (Rydmyr, 2013). I Linköping finns idag drygt 25 gym, de är av ganska olika karaktär där vissa ses mer som friskvårdscenter och andra ses mer som styrketräningslokaler (Eniro, 2013). Trots att alla dessa verksamheter vuxit fram från samma grundprincip, en lokal där man kan träna kroppen, så har de vuxit isär och har bildat sin egen image. Prisskillnaderna hos dessa gym är även väldigt stor och olika erbjudanden finns tillgängliga i en stor uppsättning och varianter (Rydmyr, 2013). 1

5 Gymbolaget har i dagsläget cirka 900 medlemmar, allt från ungdomar från sexton år till pensionerar över sjuttio år. Dessa kan vara allt från nybörjare, discogymmare till seriösa tävlingsinriktade bodybuilders (Rydmyr, 2013). Affärsidé Gymbolaget; Träna och må bra på Linköpings mest öppna gym! Hos oss på Gymbolaget kan du träna på två olika gym när som helst på dygnet alla dagar på året. Dygnet runt träning ingår dessutom i alla medlemskap. Inga extra avgifter tillkommer. Detta är vi ensamma om att erbjuda i Linköping. På våra gym finns all styrketräningsutrustning som man kan tänkas behöva, allt från tunga hantlar till moderna maskiner. På Gymbolaget har vi alla typer av träningsfolk, nybörjare som proffs, ung som gammal, kille som tjej (Gymbolaget, 2013). 2

6 1.1 Metod och material Inför uppgiften att ta fram en marknadsplan valde vi först och främst att kontakta olika lokala företag vi var intresserade av att utföra en marknadsplan för. Gymbolaget visade ett intresse och var för oss ett väldigt intressant företag att studera eftersom det är privatägt och som endast har sin verksamhet i Linköping. Arbetet grundar sig till största del på primärkällor såsom intervjuer, vilket vi anser lämpar sig väldigt bra för att utföra en studie som denna. På detta sätt har vi fått fram relevant information som även är aktuell i dagsläget, förutom detta har vi i arbetet använt oss av elektroniska källor, inte minst för att ta fram realistiska priser till åtgärdsförslaget. Intervjuobjektet är gymansvarig på Gymbolaget, Susan Rydmyr. Hon har arbetat på företaget sedan Hon är aktivt tävlande inom bodybuilding och har vunnit åtskilliga tävlingar under sina många år som aktiv. Då hon har mycket erfarenhet och arbetat under en längre tid hos Gymbolaget anser vi henne som högst relevant och kunnig som intervjuobjekt. Annat material som vi använder oss av är b.la. information från företagets hemsida där information angående gymverksamhet såväl som företagets vision, affärsidé mm. Vi använder oss även av diverse pålitliga webbsidor för att få fram information om gymbranschen, olika priser och erbjudanden samt nyckeltal för företaget. 3

7 1.2 Nyckeltal och ekonomisk företagsinformation Nedanstående ekonomiska affärsinformation är hämtat från Affärsdata. Resultaträkning Nettoomsättning (TKR) Övrig omsättning (TKR) Rörelseresultat, EBIT (TKR) Resultat efter finansnetto (TKR) Årets resultat (TKR) Datum: Tabell 1: Resultaträkning 2012 (AffärsData, 2012) Balansräkning Datum: Tillgångar Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) Anläggningstillgångar (TKR) Omsättningstillgångar (TKR) Tillgångar (TKR) Skulder, eget kapital och avsättningar Eget kapital (TKR) Obeskattade reserver (TKR) Avsättningar (TKR) Långfristiga skulder (TKR) Kortfristiga skulder (TKR) Skulder och eget kapital (TKR) Tabell 2: Balansräkning 2012 (AffärsData, 2012) 4

8 Nyckeltal Antal anställda Nettoomsättning per anställd (TKR) Personalkostnader per anställd (TKR) Vinstmarginal Bruttovinstmarginal Soliditet Kassalikviditet Datum: ,36 % 74,51 % 29,61 % 100,00 % Tabell 3: Nyckeltal 2012 (AffärsData, 2012) Som siffrorna visar har företaget en nettoomsättning på 2,2 miljoner kr. Anläggningstillgångarna är värda kr, till anläggningstillgångarna räknas utrustningen i gymmet så som maskiner och vikter. Uppenbart så visar företagets siffror ett svagt minus. Endast ca 30 % av företaget är finansierat, det är en siffra som är normal då soliditeten i företag oftast ligger runt 30-40%. Kassalikviditeten är på 100 % vilket säger att företaget kan betala sina kortsiktiga skulder direkt vilket naturligtvis är väldigt bra. 5

9 2. Intern och extern marknadsföringsanalys (marketing audit) Innefattar interna faktorer som företaget kan påverka samt externa faktorer som företaget inte kan påverka. Här använder vi oss av en PESTEL- analys samt STP modellen. 2.1 PESTEL- analys I en PESTEL- analys studeras företagets makrofaktorer, dvs. omvärldsfaktorer som företaget inte kan påverka. Dessa faktorer kan vara till fördelar men även nackdelar, därför är det oerhört centralt att analysera dessa faktorer. De faktorer som analyseras i denna modell är dem politiska-, ekonomiska-, sociokulturell-, tekniska-, ekologiska- och den juridiska miljön. Med tanke på att gymbranschen kan bli beroende av ett flertal omvärldsfaktorer så anser vi denna modell blir väldigt intressant och passande (Jobber & Fahy, 2012) Politisk miljö De politiska förutsättningarna i Sverige är väldigt goda och det gynnar även Gymbolaget. Politikerna ser positivt på gymverksamhet eftersom landets befolkning rör på sig och förbättrar sin hälsa med hjälp av träningen Ekonomisk miljö För tillfället är det en lågkonjunktur i Europa och den påverkar även Sverige. Det är möjligt att folk har ont om pengar i dessa tider och då väljer att säga upp sitt gymkort i väntan på att deras ekonomi blir lite mer stabil framöver. Det är även svårare att få lån från banken i samband med en lågkonjunktur vilket kan påverka företaget om de skulle vilja ta ett lån och investera i t.ex. nya maskiner och lokaler. Med tanke på företagets minusresultat kan det bli än mer svårt för dem att få lån hos banken Sociokulturell miljö Att träna på gym har vuxit enormt i popularitet de senaste åren. Rydmyr berättar att det är en stor skillnad om man tittar ett par år bakåt i tiden jämfört med idag. Det är många fler som vill träna idag och följa specifika träningsprogram mm. för att få en bättre hälsa och kropp (Rydmyr, 2013). Detta påverkar naturligtvis Gymbolaget positivt eftersom de får fler kunder. Gymbolaget i Linköping har fått en stämpel att det mest är bodybuilders som tränar där, personer som är väldigt seriösa med träningen och vill tävla. Det är högst troligt att dem söker sig till Gymbolaget istället för att träna på något annat gym, detta är både på gott och ont, då denna typ av personer kan skrämma bort vissa kundsegment Teknisk miljö Tekniken i världen har under de senaste åren utvecklats väldigt mycket och det har även påverkat Gymbolaget en hel del. Tidigare hade företaget enbart en fysisk butik som komplement till gymmet men butiksverksamheten har nu även utvecklats till en e- handelsplats, muscle.se (Rydmyr, 2013). Människor har fått ett större förtroende för att beställa hem produkter över internet, vilket har blivit en möjlighet då tillförlitligheten ökat. Eftersom väldigt många kosttillskottsföretag säljer sina produkter på internet till ett billigt pris så har även Gymbolaget fått anpassa sig efter den utvecklingen. 6

10 2.1.5 Ekologisk miljö De ekologiska faktorerna är svåra för oss att tillämpa till Gymbolaget då de är väldigt svårt att relatera ekologiska produkter till gymbranschen. I vår undersökning har vi granskat företagets kosttillskott och vi har inte hittat något som går att relatera till ekologiska faktorer eller miljö. Det kan hända att vissa kosttillskott innehåller ämnen som är skadliga för miljö, eller som framställs på ett miljömässigt negativt sätt, men vi kan inte hitta belägg för detta Juridisk miljö En gymverksamhet måste rätta sig efter vissa bestämmelser och lagar inom branschen, framför allt lagar som rör vissa kosttillskott som säljs av gymmet. På senare tid har en hel del kosttillskottspreparat blivit förbjudna i Sverige. Främst för att det har framkommit att de innehåller ämnen som är skadliga för kroppen eller innehåller för stor mängd av något särskilt ämne, t.ex. testosteron(rydmyr, 2013) För att ha möjlighet att träna på gym i Sverige så måste personen enligt vissa föreskrifter ha fyllt 16 år, det är även möjligt att träna om man är 15år men då måste man ha målsmans underskrift och närvaro. 7

11 2.2 Marknadsmixmodellen För att analysera företagets mikrofaktorer har vi använts oss av marknadsmixen, som huvudsakligen består av fyra element; produkt, pris, plats och påverkan, faktorer som företaget kan påverka. Denna modell kan även utvecklas och kompletteras med ytterligare 3P; personal, processer och fysiska bevis. Vilken av dessa två varianter man väljer, 4P eller 7P, beror på om verksamheten man tittar på tillhandahåller produkter eller tjänster. I och med att Gymbolaget i Linköping tillhandahåller både tjänster och produkter, använder vi oss av 7P i denna analys. Vi ser det som ett komplett marknadsföringsverktyg som är högst relevant oavsett vilken typ av verksamhet man tittar på (Jobber & Fahy, 2012) Produkt Gymbolaget AB är ett lokalt gym som erbjuder träningsmöjligheter, med störst fokus på styrketräning med har även ett flertal maskiner för konditionsträning. Majoriteten av träningsredskapen består av fria vikter och äldre träningsmaskiner som de anser är bättre än vissa nya maskiner ute på marknaden. Kärnprodukten är gymmet och som kringprodukt erbjuds såväl personlig träning som kostrådgivning. I anslutning till ett av gymmen finns Linköpings största butik avseende en mängd olika kosttillskott, prestationshöjande preparat samt även träningskläder till konkurrenskraftiga priser. De personliga tränarna har antingen själva tävlat eller coachat på hög nivå och kan därmed erbjuda högklassig professionell hjälp (Rydmyr, 2013) Pris Gymbolaget AB har ett av Linköpings absolut lägsta priser i förhållande till utbud och storlek. Alla kunder betalar samma pris oavsett om du är student, vuxen eller pensionär etc. Vissa tidpunkter på året erbjuds särskilda rabatter för att locka nya kunder, främst efter jul/nyår när många börjar träna på nytt. De erbjuder ett flertal olika betalningsalternativ; autogiro, bankgiro, direktbetalning och påfyllning av befintligt gymkort via Paypal online. Anledningen till att Gymbolaget kan erbjuda låga priser är att det inte erbjuder kringtjänster till skillnad från konkurrenter, exempelvis ledarledda pass, relax- avdelning, tv apparater etc. samt dess mindre attraktiva plats. Jämförelsevis med konkurrenter har Gymbolaget upp till 40 % längre priser på årskort. Gymbolagets prissättningsmetod kan liknas vid kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att dess kostnader plus en viss marginal täcks. Avseende e- handelswebbplatsen erbjuds gratis frakt på alla beställningar med ett minimum pris på 399: - (Rydmyr, 2013) Plats Då inget av Gymbolagets lokaler finns beläget centralt utan i utkanten av centrum kan dem inte konkurrera med sin plats. Det absolut viktigaste avseende plats och tid är att gymmet har öppet dygnet runt alla dagar om året utan extra avgifter, vilket de är ensamma om i Linköping. Gymmet förknippas med ett källargym och valet av plats är väl medvetet, attraktivare lokaler skulle inte göra det möjligt att behålla den konkurrenskraftiga prisnivå de har i dagsläget. Marknadsstäckningen är med andra ord inte särskilt stor, men är samtidigt inget som företaget har som mål. Som komplement till Gymbolagets fysiska butik med kosttillskott har de en e- handelswebbplats, Den skiljer sig lite från andra e- 8

12 handelswebbplatser och erbjuder ett relativt smalt utbud av produkter och som faktiskt fungerar, vilket gör att det alltid kan ha produkterna i lager (Rydmyr, 2013) Påverkan Gymbolaget har en egen sida på Facebook där kontinuerliga uppdateringar sker gällande aktuella nyheter, erbjudanden, händelser etc. Med jämna mellanrum annonserar dem aktuella kampanjer i lokaltidningar i Linköping såsom Linköpings Posten och Linköpings Tidning (Rydmyr, 2013). Gymbolaget har ett antal personer som tävlar och är sponsrade av dem som kan ses som varumärkesambassadörer. På så vis kan dessa personer förknippas med gymmet och eventuellt locka till sig nya potentiella kunder. De som tävlat tillhör Team Gymbolaget och tävlar i såväl bodybuilding, bodyfitness och athletic fitness. (Rydmyr, 2013) Personal Företaget har en liten men oerhört kunnig personalstyrka. Alla tre anställda är eller har varit tävlingsaktiva på hög nationell nivå med flera meriter kan de erbjuda förstklassiga träningstips och kostrådgivning. Eftersom personlig träning och kostrådgivning räknas som tjänster är de oerhört viktigt att personalen innehar rätta kunskaper inom området och det är något som företaget är väl medvetna om (Rydmyr, 2013). Då gymmet har öppet dygnet runt och endast har tre anställda finns en begränsas servicenivå och kan inte erbjuda service under gymmets alla öppettider (Rydmyr, 2013) Fysiska bevis (Physical evidence) Gymbolagets verksamhet stämmer bra överens med deras image. Vi har tidigare nämnt att det är ett källargym, med stämpeln du får vad du betalar för. Personalen på Gymbolaget går ofta klädda i svarta kläder, förmodligen för att loggan till största del är svart. Lokalerna och utrustning är inte direkt flashig, utbudet av vikter är stort men till en enkel grå/svart design. Som vi tidigare nämnt fokuserar Gymbolaget på att ge kunden en fantastisk upplevelse utifrån ett styrketräningsperspektiv, samtidigt som en vacker design är utesluten. Att personalen tränar på en seriös nivå är det ingen tvekan om. Gymbolagets personal är väldigt vältränad och det syns helt enkelt att de vet vad de pratar om när det kommer till att bygga muskler. Gymbolaget har en webbsida som är väldigt konsekvent och komplett, det som ska finnas med, finns med. Den är utformad efter Gymbolagets färger, svart och röd samt att den ger intrycket att det som erbjuds är styrketräning. 9

13 2.2.7 Processer Denna process omfattar de olika variabler som kan komma att påverka kunden under gymbesöket (Jobber & Fahy, 2012). I Gymbolagets fall finns det ett antal olika scenarion hur detta kan gå till. För det första är detta en självbetjäningstjänst. Detta innebär att kunder som besöker Gymbolaget inte behöver stå och vänta i någon slags kö eller liknande. Gymbolaget har valt att lösa detta med en personlig kod och ett medlemskort/gymkort. Ytterdörren till gymmet är låst och man kommer endast in med sin personliga kod och sitt kort. Ett scenario som nu kan inträffa är att det finns personal på plats och då har tillgång till butiken, där det finns träningskläder och kosttillskott mm. Det finns även möjlighet till rådgivning och eventuella tips från de anställda, det beror dock på hur mycket folk som befinner sig på gymmet för tillfället. Utöver de kan man boka in personlig tränare med de anställda då de inte jobbar. Kommer man å andra sidan till Gymbolaget på natten så kommer det inte finnas någon personal tillgänglig, butiken kommer inte heller vara öppen. Vilket scenario som än utspelar sig så är det självbetjäning som gäller hos Gymbolaget. I detta fall är det väldigt positivt då det sparar pengar för företaget, eftersom de slipper lönekostnaderna. Nackdelen är att ingen hjälp finns att tillgå från de anställda om någon av kunderna skulle ha någon fråga de vill ha svar på. 10

14 3. SWOT- analys Identifierar företagets främsta styrkor och svagheter samt de hot och möjligheter som företaget står inför vilka påverkar företagets marknadsföringsstrategi. Det vill säga både relativa och absoluta styrkor och svagheter. För att analysera företagets situation har vi använt en SWOT- analys. Genom analysen identifieras företagets styrkor, svagheter samt hot och möjligheter som förtagets måste ta hänsyn till. Styrkor och svagheter är interna faktorer som företaget kan påverka, möjligheter och hot är externa faktorer som förtaget inte kan påverka (Jobber & Fahy, 2012) Styrkor Företagsnamn Privatägt Sponsring - bodybuilding Kringtjänster - Kosttillskott Öppet 24/7 Tillgång till PT Möjligheter Träningstrenden fortsätter öka Lagstiftningar kan ändras Svagheter Har inte fitness imagen Inga pass Mindre personal Lite sämre positionering Utformning av lokal Hot Många konkurrenter Lågkonjunktur Konkurrenter i andra segment Utveckling av motionscentrum Flera nätdistributörer med låga priser Tabell 4: SWOT- analys (Jobber & Fahy, 2012) 3.1 Styrkor Gymbolaget har ett flertal styrkor som skiljer dem från deras konkurrenter. Först och främst är själva företagsnamnet en fördel i sig. Kunden förstår direkt vad det är för typ av verksamhet och vad man som kund kommer att bli erbjuden hos detta företag. Att företaget är privatägt bidrar till en mängd olika fördelar. Beslutsprocessen blir inte lika lång och byråkratisk eftersom det finns så få anställda och en av dessa äger hela bolaget. Därmed blir kommunikationen mellan de anställda väldigt simpel. T.ex. när en maskin är utsliten och behöver bytas ut eller att det finns behov av en ny maskin, kan detta diskuteras internt. Så fort budgeten tillåter inköp kan det göras snarast möjligt. Detta är även positivt då hierarkin i bolaget inte är så brant, dvs. om ett flertal kunder har ett önskemål till en ny maskin eller nytt kosttillskott kan informationen från kund till ledning snabbt komma fram och behandlas. 11

15 Gymbolaget har ett eget team som tävlar i bland annat bodybuilding och athletic fitness. Detta ger förtaget en specifik image, personerna med detta utseende tränar på Gymbolaget, det blir som ett kvitto över att träning på Gymbolaget ger resultat. En annan fördel med denna sponsring är att själva företaget kommer att synas i samband med dessa olika tävlingar där flera andra lokala konkurrenter troligen inte kommer att synas (Gymbolaget, 2013). Utöver själva gymmet som är kärnprodukten, är Gymbolaget även Linköpings största återförsäljare av kosttillskott. Dessa kosttillskott blir företagets kringprodukt och bidrar till ökade intäkter med tanke på att många som tränar vill ha någon form av kosttillskott i samband med träning. Dessa kosttillskott säljs i en butik som ligger i anslutning till gymmet. Nyligen har företaget även startat en webbutik som erbjuder samma sortiment som finns i butiken, dock till bättre priser (Gymbolaget, 2013). Gymbolaget är det enda gymmet i Linköping som kan erbjuda träning dygnet runt, alla dagar utan extra avgifter. Detta är en oerhörd styrka eftersom inget annat gym kan erbjuda detta. Samtidigt ger det kunderna en oerhörd flexibilitet och frihet då man kan planera in ett träningspass precis när man har tid och ork (Rydmyr, 2013). I och med att det är så pass bred målgrupp, skapas en säkerhet för nybörjare då Gymbolaget erbjuder personlig träning, kost - och träningsrådgivning utan extra kostnader (Rydmyr, 2013). 3.2 Svagheter Några av de största styrkorna för Gymbolaget blir även deras svagheter. Exempelvis när man tittar på deras image, här erbjuds endast det nödvändigaste inom styrke och konditionsträning för att kunna hålla priserna nere. Företagets prioriterar inte en modern och flashig lobby med bekväma fåtöljer och bord vilket ska skapa en slags hemkänsla. Detta blir en svaghet då många vill gå till en fräsch och modern gymlokal. Fokus på dessa gym är inte att bygga stora och starka muskler i lika stor utsträckning, utan det handlar mer om att hålla sig i form, äta rätt och vara frisk (Rydmyr, 2013). Något annat som friskvårdsgymmen ofta har och som Gymbolaget saknar är olika typer av pass i form av bodypump, spinning, core etc. Detta bidrar till att företaget förlorar tänkbara kunder, ofta kvinnor, då många av dessa främst är intresserade av träning i form av pass (Rydmyr, 2013). Tidigare beskrev vi att tillgång till personlig rådgivning fanns tillgängligt utan extra kostnader. Detta är positivt utifrån ett kostnadsperspektiv men eftersom Gymbolaget bara har tre anställda på två olika gym så blir tillgången till personlig träning relativt begränsad. Att det är så få anställda gör att tillgängligheten till frågor och hjälp blir väldigt begränsad med tanke på att de anställda inte jobbar i skift (Rydmyr, 2013). Gymbolaget har som sagt två olika lokaler, belagda i Tannefors och Skäggetorp. Läget kan i viss mån diskuteras då det inte direkt är så centralt som många andra gym. Ett problem som dem centrala gymmen ofta har är att de inte kan erbjuda gratis parkering, då det är väldigt begränsat med plats i stadskärnan. Lokalen i Tannefors ligger i utkanten av centrum men kan fortfarande inte erbjuda gratis parkering, trots att det inte 12

16 är lika begränsat med utrymme. Den andra lokalen i Skäggetorp ligger en bra bit från Linköpings stadskärna, dock har den tillgång till fler parkeringsmöjligheter eftersom lokalen ligger i ett varuhus (Rydmyr, 2013). 3.3 Möjligheter Som tidigare nämnts är träningstrenden något som vuxit fram de senaste åren. Människor i dagens samhälle är alltmer fokuserade på att ta hand om sin hälsa och kropp. Samtidigt har forskning även utvecklats och gjort att det har vuxit fram en mängd olika teorier om att träning leder till bättre fokus i arbete, bättre sömn och ett hälsosammare liv i allmänhet. Rydmyr förklarar att hon och Gymbolaget absolut har sett att denna trend påverkat deras verksamhet på ett positivt sätt. Om kurvan i denna trend fortsätter att stiga som den tidigare har gjort kommer detta att bidra till ytterligare intäkter och möjligheter för Gymbolaget eftersom deras verksamhet är en fundamental förutsättning för att denna livsstil ska kunna upprätthållas (Rydmyr, 2013). Enligt lag får man inte börja styrketräna innan man är sexton år utan förälders sällskap. Om denna lag av någon anledning skulle ändras i form av att åldersgränsen sänks finns det en ny målgrupp att rikta sig emot (Stiller, 2012). En annan intressant aspekt att beakta när man talar om lagstiftning under kategorin gym, är förbud av vissa preparat. Rydmyr berättar om hur deras populäraste produkt jak3d var tvungen att plockas bort på grund av att vissa ingredienser ansågs skadliga. Om dessa lagstiftningar på något sätt skulle upphävas, resulterar det i nya möjligheter (Rydmyr, 2013). 3.4 Hot Ett stort hot är deras konkurrenter och det kommer alltid att finnas konkurrenter i denna bransch. I Linköping finns det, som vi tidigare nämnt, cirka 25 olika gym. Rydmyr förklarar att Citygymmet är deras största konkurrent eftersom deras image är snarlik Gymbolagets. De är också ett källargym och erbjuder även träning dygnet runt (dock till en extra kostnad). Andra aktörer såsom Wordclass och Actic är dock också stora konkurrenter då de lockar Gymbolagets potentiella kunder med andra erbjudanden och nischer (Rydmyr, 2013). Något som påverkar de flesta företag negativt är lågkonjunktur. I Gymbolagets fall handlar det om att kunder inte kommer att ha pengar över till ett gymkort och därmed går man miste om en kund och förlorar intäkter. Gymbolaget förlora intäkter på grund av att gym med en annan image t.ex. fitness imagen, tar marknadsandelar från Gymbolaget då de inte kan konkurrera ut dessa företag med sin egen image i dessa segment. I Linköping finns det ett antal motionscentrum, för att bara nämna några; Ryds motionscentrum och Vidingsjö motionscentrum. Linköpings kommun har valt att satsa på dessa anläggningar vilket kan medföra hot för Gymbolaget, då dessa alternativ är helt gratis, behoven som ska tillfredsställas på gymmet kan i vissa fall ersättas på dessa motionscentrum. En annan faktor till att dessa motionscentrum är populära är att träningen sker ute i den friska luften och detta uppskattas ofta av allmänheten. Internet utvecklas jämt och ständigt och i med den nya träningstrenden är det verkligen inte brist på kosttillskotsleverantörer som återfinns på webben. Dessa kan på ett enklare sätt pressa ner priserna och blir då en signifikant konkurrent till Gymbolagets återförsäljning av kosttillskott. 13

17 4. Mål och målpåverkande faktorer Här presenteras förtagets mål i termer av försäljning, marknadsandel och lönsamhet, samt faktorer som påverkar dessa. Här använder vi oss av Ansoffmatrisen. 4.1 Ansoffs- matris Ansoffs matris fokuserar på vilka produkter som ska säljas på vilka marknader. Företagets mål i termer av försäljning, marknadsandel och lönsamhet är faktorer som avspeglar företagets position i matrisen, men fungerar även som riktlinjer för framtiden (Jobber & Fahy, 2012). Tabell 5: Ansoffs- matris (Jobber & Fahy, 2012) I dagsläget satsar Gymbolaget på marknadspenetration, de försöker öka sin marknadsandel med befintliga produkter och på så sätt utveckla företaget. Företaget satsar på sin nisch, dvs. styrketräning och försöker på så vis att locka över fler kunder och ta marknadsandelar från konkurrenterna. Detta taktiska tillvägagångsätt används framförallt på grund av att gymverksamheter inte har så stor möjlighet att utveckla nya produkter. Det finns ett antal leverantörer som man kan vända sig till och inte så extremt stor utbud av nya maskiner (Rydmyr, 2013). Något annat Gymbolaget satsar på som differentierar de från flera andra gym i Linköping är butiken med kosttillskott. Här satsar man även på att sälja produkterna på en ny marknad, butiken finns även på webben och når därför ut till flera kunder. I dagens samhälle har det blivit mycket mer accepterat att handla på nätet, tilliten till sådana tjänster har stigit väldigt mycket då säkerheten har ökat mycken den senaste tiden. Detta gör det intressant för Gymbolaget att gå in på denna marknad då kosttillskott enkelt kan säljas över nätet (Gymbolaget, 2013). 14

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Marknadsföringsprojekt 24/7 Studentgym

Marknadsföringsprojekt 24/7 Studentgym Marknadsföringsprojekt 24/7 Studentgym Av: Linus Rosdal, David Henriksen, Elias Uhlin, Martin Holm Antal ord: 4525 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 3 Syfte... 3 Genomförande... 4 Affärsidé...

Läs mer

Studiehandledning Marknadsföring 722G83 Version

Studiehandledning Marknadsföring 722G83 Version Studiehandledning Marknadsföring 722G3 Version 2012-11-10 Studiehandledningen består av fyra delar: Föreläsningar Praktikfallsseminarie Marknadsplanen Examination och ska förhoppningsvis ge svar på de

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Studiehandledning Marknadsföring 722G86 Version

Studiehandledning Marknadsföring 722G86 Version Studiehandledning Marknadsföring 722G6 Version 2012-09-19 Studiehandledningen består av fyra delar: Föreläsningar Praktikfallsseminarier Marknadsplanen Examination och ska förhoppningsvis ge svar på de

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 02 Innehåll - Listen to the boss 03 Verksamhetsbeskrivning - Affärsidé, Mission, Vision 03 Ledstjärnor - Välmående, personligt, trygghet 04 Who are we? - Organisation 05 Swot och mål

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 3,0 Stor tillväxt för den ekologiska livsmedelsbranschen har under 2013 2,5

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september 2008-11-13 Delårsrapport januari september 2008 Rapportperiod (juli - september 2008) Nettoomsättningen ökade till 14 779 (11 216) KSEK Rörelseresultatet ökade till 5 938 (3 758) KSEK Rörelsemarginalen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Grupp 5 Designtorget. TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport. Grupp 5. Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman

Grupp 5 Designtorget. TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport. Grupp 5. Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman TEIE51 - Företagsekonomi Projektrapport Grupp 5 Carina Crafoord, Ida Fredrikson, Fredrik Forsberg, Thao Vo & Andrea Ynnerman Innehåll Bakgrund Affärsidé och vision Händelser Omvärld - PESTEL Konkurrenter

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

2013-03-21 Wictoria Leijonqvist Amila Mrkaljevic

2013-03-21 Wictoria Leijonqvist Amila Mrkaljevic 723G04 Marknadsföring Linda Rydström Mehran Noghabai Fatima Mohamed 2013-03-21 Wictoria Leijonqvist Amila Mrkaljevic Sammanfattning Denna uppsats har syftet att undersöka företaget Basiq Gyms marknadsföring

Läs mer

Ronaldo s Bread. En studie av investeringsmöjligheter. Grupp 1 Amanda Gyllander, Elin Mörsare, Jenny Lindgren, Micolle Rogersten & Emma Ljungberg

Ronaldo s Bread. En studie av investeringsmöjligheter. Grupp 1 Amanda Gyllander, Elin Mörsare, Jenny Lindgren, Micolle Rogersten & Emma Ljungberg Ronaldo s Bread En studie av investeringsmöjligheter Grupp 1 Amanda Gyllander, Elin Mörsare, Jenny Lindgren, Micolle Rogersten & Emma Ljungberg Innehåll 1-4. Om Ronaldo s 5. Mission & Vision 6. Tidslinje

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Magnusons trafikskola

Magnusons trafikskola Magnusons trafikskola Metod ü Intervju med Dennis Andersson, VD Magnusons Trafikskola, 2012-12- 12 Linköping ü Marknadsundersökning 2012-12- 18 Katedralsskolan, Linköping ü Publik affärsdata ü Internet

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

NORDSJÖ IDÉ & DESIGN

NORDSJÖ IDÉ & DESIGN NORDSJÖ IDÉ & DESIGN Vad är Nordsjö Ide och design? Nordsjös ekonomi Konkurrenterna Lägesanalys - är det läge att investera? BUTIKER Bolaget bedriver inköp och försäljning av produkter inom färg-, vägg-,

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång.

Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Min verksamhet. Min grossist VENO. Min framgång. Mitt företagande På mig som företagare ställs det många krav. Den ena kunden önskar en sak och den andra kunden något helt annat. Trender svänger och modet

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo HISTORIA Jeans började tillverkas och användas redan på 1500-talet i Italien och var från början främst

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Kap 6: Marknadsstrategier

Kap 6: Marknadsstrategier Kap 6: Marknadsstrategier För a& nå företagets långsik1ga mål planerar ledningen en strategi. Det finns flera vägar a& välja mellan för a& nå fram 1ll målet. Alla marknadsstrategier tar avstamp i resultatet

Läs mer

Bli medlem idag! Från 1800:-/år. (Vilket blir 150:-/månad)

Bli medlem idag! Från 1800:-/år. (Vilket blir 150:-/månad) Bli medlem idag! Från 1800:-/år (Vilket blir 150:-/månad) KONCEPTET ZIVA ELITE PERSONAL TRAINING CENTRE:s koncept är unikt och bygger på att vi erbjuder våra medlemmar specialdesignade faciliteter för

Läs mer

Produktblad - aug/sep

Produktblad - aug/sep Produktblad - aug/sep 1/8 10 dagar fri träning 21/8 31/8 Pushdag 28/9 PT- Pushdag 7/8 31/8 30/9 1000 kr rabatt 500 kr rabatt 1/9 Kom-igång-kampanj 20/9 30/11 ICA Utvalt Aktivitetsperiod 1/8-30/9 2017 Vi

Läs mer

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsplan Isabell Henriksson 920628-0142 isahe508@student.liu.se Sammanfattning I denna marknadsplan behandlas företaget

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

IKEA. Grupp 10 Beatrice Magnusson Sarah Nastredtin Sandra Weidmann Lisa Lindqvist

IKEA. Grupp 10 Beatrice Magnusson Sarah Nastredtin Sandra Weidmann Lisa Lindqvist IKEA Grupp 10 Beatrice Magnusson Sarah Nastredtin Sandra Weidmann Lisa Lindqvist Innehåll Bakgrund och historik Om IKEA Vision och Affärside Strategi Hållbarhet CSR De viktigaste intressenterna SWOT analys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Marknadsföring: 723G04. Handledare: Mehran Noghabai. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings Universitet.

Marknadsföring: 723G04. Handledare: Mehran Noghabai. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings Universitet. Marknadsföring: 723G04 Handledare: Mehran Noghabai Linköpings Universitet Nikola Shero Innehåll Sammanfattning... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Bakgrund... 4 Affärsidé och vision... 5 Målgrupp... 5 Marknadsmix...

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

SE2 Räkenskapsanalys Förberedelse och inträdesbiljett

SE2 Räkenskapsanalys Förberedelse och inträdesbiljett SE2 Räkenskapsanalys Syftet med SE2 Räkenskapsanalys är att förstå hur man med hjälp av en ekonomisk analys kan dra slutsatser om hur starkt ett företag är samt vilka nyckeltal som är intressanta i olika

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Marknadsföring. Daniel Nordström

Marknadsföring. Daniel Nordström Marknadsföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Marknad Segmentering Affärsidé Kundens behov Marknadsmixen AIDAS Marknadsplanering SWOT-analys Marknadsundersökningen Kontaktuppgifter Marknad En

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL III

CARLSSONS RESOR DEL III DEL III HANDLINGSPLAN GENOMFÖRANDE/UPPFÖLJNING HANDLINGSPLAN Aktiviteter Tidplan Budget GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING 1 HANDLINGSPLAN Med slutsatser från situationsanalysen samt affärsidé, strategier och mål

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer