Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic Jacob Hellman Adham Mouafi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109"

Transkript

1 Marknadsplan Linköpings Universitet IEI Marknadsföring 722G83 Kursansvarig: Mikael Ottosson Grupp A2 Andrija Andrijevic Oscar Donnerin Samuel Fernmo Jacob Hellman Adham Mouafi

2 Sammanfattning Denna rapport presenterar en marknadsplan för Gymbolaget AB. Företaget är ett lokalt gym i Linköping med två lokaler, en i Tannefors samt en i Skäggetorp. Företaget är privatägt, har tre anställda och cirka 900 kunder. Marknadsplanen innefattar flera olika teoretiska modeller och begrepp för att presentera företagets verksamhet utifrån flera olika perspektiv. Då Gymbolaget är ett litet företag med en ganska speciell nisch valde vi ett antal passande modeller för att åskådliggöra relevant information om företaget. Exempel på modeller som presenteras är PESTEL, STP, marknadsmixmodellen samt en SWOT- analys. Dessa modeller genererar en bra grund och förståelse för företagets verksamhet och täcker både interna faktorer såväl som omvärldsfaktorer. Utifrån de teoretiska modellerna presenteras ett åtgärdsförlag för Gymbolagets framtida marknadsföring. Denna plan baseras på företagets aktuella ekonomiska situation för att hålla det på en realistisk nivå såväl som information som har framkommit genom arbete med de teoretiska modellerna. Då företaget har extremt begränsade ekonomiska resurser har vi fokuserat på rimliga åtgärdsförslag för att göra det realistisk och möjligt att genomföra. Åtgärderna vi valde består dels av reklamutskick (flygblad), förbättrad skyltning, rabatter samt förbättrad närvaro på sociala medier. Denna rapport baseras till största del på material från empirisk data i form av en intervju med gymansvarig Susan Rydmyr på Gymbolaget, Gymbolagets hemsida samt teoretiska delar från kursboken Foundation of marketing.

3 Innehållsförteckning 1. Nuvarande situation Metod och material Nyckeltal och ekonomisk företagsinformation Intern och extern marknadsföringsanalys (marketing audit) PESTEL- analys Politisk miljö Ekonomisk miljö Sociokulturell miljö Teknisk miljö Ekologisk miljö Juridisk miljö Marknadsmixmodellen Produkt Pris Plats Påverkan Personal Fysiska bevis (Physical evidence) Processer SWOT- analys Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Mål och målpåverkande faktorer Ansoffs- matris Marknadsstrategi STP- modellen Segmentering Targeting Positionering Strategins genomförande åtgärdsförslag Budget (control) Uppföljning (control) Referenslista... 24

4 1. Nuvarande situation Här beskrivs: Inledning med bakgrund om företaget och rapportens metod och material. Nuvarande situation med: företagets affärsidé, strategi, produkt/er och relevanta bakgrundsdata liksom nyckeltal om företaget. Gymbolaget är ett lokalt företag som endast återfinns i Linköping. Det finns för närvarande två gym lokaliserade i Linköping, ett i Tannefors respektive ett i Skäggetorp. Företaget startades år 2003 av Mattias Klint och var då endast beläget i Tannefors, lokalen användes tidigare för en annan gymverksamhet som hette Swedegym. Våren 2009 öppnade Gymbolaget ytterligare en lokal i Skäggetorp Centrum, denna lokal är något mindre än den i Tannefors (Rydmyr, 2013). Gymbolaget är privatägt och har därför väldigt stor kontroll över hur man vill rikta sig mot konsumenterna, hantera sin budget samt marknadsföra sig. Företaget tillhör inte någon koncern eller annan kedja vilket gör att beslut inte blir så pass byråkratiska och beslutsprocessen blir kortare (Rydmyr, 2013). Företaget har valt att främst fokusera på styrketräning. Rydmyr beskriver Gymbolaget som ett källargym, där alla är välkomna, det spelar ingen roll hur du kommer klädd, hur stark du är, din ålder eller helt enkelt vem du är. Till skillnad från många andra gym med många fönster, en fin utsikt, modern inredning osv. satsar Gymbolaget mer på att kunden ska få valuta för pengarna och hålla priserna nere så alla ska ha råd att träna. Att Gymbolaget även har öppet dygnet runt hela året visar ytterligare på att de satsar på att gymmet ska anpassa sig efter kundernas behov och inte tvärt om (Rydmyr, 2013). Ett gym erbjuder flera olika typer av produkter och tjänster. Det kan vara allt ifrån tyngdlyftning och fria vikter till fitness och diverse olika pass. Det finns ofta även personal som är experter inom styrketräning och kan erbjuda personliga träningspass till kunder som så önskar. Ett gym kan även erbjuda flera olika kringprodukter, såsom kosttillskott, rådgivning samt mindre spaavdelningar (Gymbolaget, 2013). De senaste åren har fitness- och gymkulturen blomstrat. Både livsstilen och modet har gått följer trenden att vara i form, se pigg ut och leva hälsosamt. I flera tidningar och sociala medier kan man dagligen hitta rubriker om hur du snabbt kan gå ner i vikt eller få en tvättbräda på en viss tid. Denna nya livsstil som många människor har anammat har gjort att flera har fått upp ögonen för gymverksamheter (Rydmyr, 2013). I Linköping finns idag drygt 25 gym, de är av ganska olika karaktär där vissa ses mer som friskvårdscenter och andra ses mer som styrketräningslokaler (Eniro, 2013). Trots att alla dessa verksamheter vuxit fram från samma grundprincip, en lokal där man kan träna kroppen, så har de vuxit isär och har bildat sin egen image. Prisskillnaderna hos dessa gym är även väldigt stor och olika erbjudanden finns tillgängliga i en stor uppsättning och varianter (Rydmyr, 2013). 1

5 Gymbolaget har i dagsläget cirka 900 medlemmar, allt från ungdomar från sexton år till pensionerar över sjuttio år. Dessa kan vara allt från nybörjare, discogymmare till seriösa tävlingsinriktade bodybuilders (Rydmyr, 2013). Affärsidé Gymbolaget; Träna och må bra på Linköpings mest öppna gym! Hos oss på Gymbolaget kan du träna på två olika gym när som helst på dygnet alla dagar på året. Dygnet runt träning ingår dessutom i alla medlemskap. Inga extra avgifter tillkommer. Detta är vi ensamma om att erbjuda i Linköping. På våra gym finns all styrketräningsutrustning som man kan tänkas behöva, allt från tunga hantlar till moderna maskiner. På Gymbolaget har vi alla typer av träningsfolk, nybörjare som proffs, ung som gammal, kille som tjej (Gymbolaget, 2013). 2

6 1.1 Metod och material Inför uppgiften att ta fram en marknadsplan valde vi först och främst att kontakta olika lokala företag vi var intresserade av att utföra en marknadsplan för. Gymbolaget visade ett intresse och var för oss ett väldigt intressant företag att studera eftersom det är privatägt och som endast har sin verksamhet i Linköping. Arbetet grundar sig till största del på primärkällor såsom intervjuer, vilket vi anser lämpar sig väldigt bra för att utföra en studie som denna. På detta sätt har vi fått fram relevant information som även är aktuell i dagsläget, förutom detta har vi i arbetet använt oss av elektroniska källor, inte minst för att ta fram realistiska priser till åtgärdsförslaget. Intervjuobjektet är gymansvarig på Gymbolaget, Susan Rydmyr. Hon har arbetat på företaget sedan Hon är aktivt tävlande inom bodybuilding och har vunnit åtskilliga tävlingar under sina många år som aktiv. Då hon har mycket erfarenhet och arbetat under en längre tid hos Gymbolaget anser vi henne som högst relevant och kunnig som intervjuobjekt. Annat material som vi använder oss av är b.la. information från företagets hemsida där information angående gymverksamhet såväl som företagets vision, affärsidé mm. Vi använder oss även av diverse pålitliga webbsidor för att få fram information om gymbranschen, olika priser och erbjudanden samt nyckeltal för företaget. 3

7 1.2 Nyckeltal och ekonomisk företagsinformation Nedanstående ekonomiska affärsinformation är hämtat från Affärsdata. Resultaträkning Nettoomsättning (TKR) Övrig omsättning (TKR) Rörelseresultat, EBIT (TKR) Resultat efter finansnetto (TKR) Årets resultat (TKR) Datum: Tabell 1: Resultaträkning 2012 (AffärsData, 2012) Balansräkning Datum: Tillgångar Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) Anläggningstillgångar (TKR) Omsättningstillgångar (TKR) Tillgångar (TKR) Skulder, eget kapital och avsättningar Eget kapital (TKR) Obeskattade reserver (TKR) Avsättningar (TKR) Långfristiga skulder (TKR) Kortfristiga skulder (TKR) Skulder och eget kapital (TKR) Tabell 2: Balansräkning 2012 (AffärsData, 2012) 4

8 Nyckeltal Antal anställda Nettoomsättning per anställd (TKR) Personalkostnader per anställd (TKR) Vinstmarginal Bruttovinstmarginal Soliditet Kassalikviditet Datum: ,36 % 74,51 % 29,61 % 100,00 % Tabell 3: Nyckeltal 2012 (AffärsData, 2012) Som siffrorna visar har företaget en nettoomsättning på 2,2 miljoner kr. Anläggningstillgångarna är värda kr, till anläggningstillgångarna räknas utrustningen i gymmet så som maskiner och vikter. Uppenbart så visar företagets siffror ett svagt minus. Endast ca 30 % av företaget är finansierat, det är en siffra som är normal då soliditeten i företag oftast ligger runt 30-40%. Kassalikviditeten är på 100 % vilket säger att företaget kan betala sina kortsiktiga skulder direkt vilket naturligtvis är väldigt bra. 5

9 2. Intern och extern marknadsföringsanalys (marketing audit) Innefattar interna faktorer som företaget kan påverka samt externa faktorer som företaget inte kan påverka. Här använder vi oss av en PESTEL- analys samt STP modellen. 2.1 PESTEL- analys I en PESTEL- analys studeras företagets makrofaktorer, dvs. omvärldsfaktorer som företaget inte kan påverka. Dessa faktorer kan vara till fördelar men även nackdelar, därför är det oerhört centralt att analysera dessa faktorer. De faktorer som analyseras i denna modell är dem politiska-, ekonomiska-, sociokulturell-, tekniska-, ekologiska- och den juridiska miljön. Med tanke på att gymbranschen kan bli beroende av ett flertal omvärldsfaktorer så anser vi denna modell blir väldigt intressant och passande (Jobber & Fahy, 2012) Politisk miljö De politiska förutsättningarna i Sverige är väldigt goda och det gynnar även Gymbolaget. Politikerna ser positivt på gymverksamhet eftersom landets befolkning rör på sig och förbättrar sin hälsa med hjälp av träningen Ekonomisk miljö För tillfället är det en lågkonjunktur i Europa och den påverkar även Sverige. Det är möjligt att folk har ont om pengar i dessa tider och då väljer att säga upp sitt gymkort i väntan på att deras ekonomi blir lite mer stabil framöver. Det är även svårare att få lån från banken i samband med en lågkonjunktur vilket kan påverka företaget om de skulle vilja ta ett lån och investera i t.ex. nya maskiner och lokaler. Med tanke på företagets minusresultat kan det bli än mer svårt för dem att få lån hos banken Sociokulturell miljö Att träna på gym har vuxit enormt i popularitet de senaste åren. Rydmyr berättar att det är en stor skillnad om man tittar ett par år bakåt i tiden jämfört med idag. Det är många fler som vill träna idag och följa specifika träningsprogram mm. för att få en bättre hälsa och kropp (Rydmyr, 2013). Detta påverkar naturligtvis Gymbolaget positivt eftersom de får fler kunder. Gymbolaget i Linköping har fått en stämpel att det mest är bodybuilders som tränar där, personer som är väldigt seriösa med träningen och vill tävla. Det är högst troligt att dem söker sig till Gymbolaget istället för att träna på något annat gym, detta är både på gott och ont, då denna typ av personer kan skrämma bort vissa kundsegment Teknisk miljö Tekniken i världen har under de senaste åren utvecklats väldigt mycket och det har även påverkat Gymbolaget en hel del. Tidigare hade företaget enbart en fysisk butik som komplement till gymmet men butiksverksamheten har nu även utvecklats till en e- handelsplats, muscle.se (Rydmyr, 2013). Människor har fått ett större förtroende för att beställa hem produkter över internet, vilket har blivit en möjlighet då tillförlitligheten ökat. Eftersom väldigt många kosttillskottsföretag säljer sina produkter på internet till ett billigt pris så har även Gymbolaget fått anpassa sig efter den utvecklingen. 6

10 2.1.5 Ekologisk miljö De ekologiska faktorerna är svåra för oss att tillämpa till Gymbolaget då de är väldigt svårt att relatera ekologiska produkter till gymbranschen. I vår undersökning har vi granskat företagets kosttillskott och vi har inte hittat något som går att relatera till ekologiska faktorer eller miljö. Det kan hända att vissa kosttillskott innehåller ämnen som är skadliga för miljö, eller som framställs på ett miljömässigt negativt sätt, men vi kan inte hitta belägg för detta Juridisk miljö En gymverksamhet måste rätta sig efter vissa bestämmelser och lagar inom branschen, framför allt lagar som rör vissa kosttillskott som säljs av gymmet. På senare tid har en hel del kosttillskottspreparat blivit förbjudna i Sverige. Främst för att det har framkommit att de innehåller ämnen som är skadliga för kroppen eller innehåller för stor mängd av något särskilt ämne, t.ex. testosteron(rydmyr, 2013) För att ha möjlighet att träna på gym i Sverige så måste personen enligt vissa föreskrifter ha fyllt 16 år, det är även möjligt att träna om man är 15år men då måste man ha målsmans underskrift och närvaro. 7

11 2.2 Marknadsmixmodellen För att analysera företagets mikrofaktorer har vi använts oss av marknadsmixen, som huvudsakligen består av fyra element; produkt, pris, plats och påverkan, faktorer som företaget kan påverka. Denna modell kan även utvecklas och kompletteras med ytterligare 3P; personal, processer och fysiska bevis. Vilken av dessa två varianter man väljer, 4P eller 7P, beror på om verksamheten man tittar på tillhandahåller produkter eller tjänster. I och med att Gymbolaget i Linköping tillhandahåller både tjänster och produkter, använder vi oss av 7P i denna analys. Vi ser det som ett komplett marknadsföringsverktyg som är högst relevant oavsett vilken typ av verksamhet man tittar på (Jobber & Fahy, 2012) Produkt Gymbolaget AB är ett lokalt gym som erbjuder träningsmöjligheter, med störst fokus på styrketräning med har även ett flertal maskiner för konditionsträning. Majoriteten av träningsredskapen består av fria vikter och äldre träningsmaskiner som de anser är bättre än vissa nya maskiner ute på marknaden. Kärnprodukten är gymmet och som kringprodukt erbjuds såväl personlig träning som kostrådgivning. I anslutning till ett av gymmen finns Linköpings största butik avseende en mängd olika kosttillskott, prestationshöjande preparat samt även träningskläder till konkurrenskraftiga priser. De personliga tränarna har antingen själva tävlat eller coachat på hög nivå och kan därmed erbjuda högklassig professionell hjälp (Rydmyr, 2013) Pris Gymbolaget AB har ett av Linköpings absolut lägsta priser i förhållande till utbud och storlek. Alla kunder betalar samma pris oavsett om du är student, vuxen eller pensionär etc. Vissa tidpunkter på året erbjuds särskilda rabatter för att locka nya kunder, främst efter jul/nyår när många börjar träna på nytt. De erbjuder ett flertal olika betalningsalternativ; autogiro, bankgiro, direktbetalning och påfyllning av befintligt gymkort via Paypal online. Anledningen till att Gymbolaget kan erbjuda låga priser är att det inte erbjuder kringtjänster till skillnad från konkurrenter, exempelvis ledarledda pass, relax- avdelning, tv apparater etc. samt dess mindre attraktiva plats. Jämförelsevis med konkurrenter har Gymbolaget upp till 40 % längre priser på årskort. Gymbolagets prissättningsmetod kan liknas vid kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att dess kostnader plus en viss marginal täcks. Avseende e- handelswebbplatsen erbjuds gratis frakt på alla beställningar med ett minimum pris på 399: - (Rydmyr, 2013) Plats Då inget av Gymbolagets lokaler finns beläget centralt utan i utkanten av centrum kan dem inte konkurrera med sin plats. Det absolut viktigaste avseende plats och tid är att gymmet har öppet dygnet runt alla dagar om året utan extra avgifter, vilket de är ensamma om i Linköping. Gymmet förknippas med ett källargym och valet av plats är väl medvetet, attraktivare lokaler skulle inte göra det möjligt att behålla den konkurrenskraftiga prisnivå de har i dagsläget. Marknadsstäckningen är med andra ord inte särskilt stor, men är samtidigt inget som företaget har som mål. Som komplement till Gymbolagets fysiska butik med kosttillskott har de en e- handelswebbplats, Den skiljer sig lite från andra e- 8

12 handelswebbplatser och erbjuder ett relativt smalt utbud av produkter och som faktiskt fungerar, vilket gör att det alltid kan ha produkterna i lager (Rydmyr, 2013) Påverkan Gymbolaget har en egen sida på Facebook där kontinuerliga uppdateringar sker gällande aktuella nyheter, erbjudanden, händelser etc. Med jämna mellanrum annonserar dem aktuella kampanjer i lokaltidningar i Linköping såsom Linköpings Posten och Linköpings Tidning (Rydmyr, 2013). Gymbolaget har ett antal personer som tävlar och är sponsrade av dem som kan ses som varumärkesambassadörer. På så vis kan dessa personer förknippas med gymmet och eventuellt locka till sig nya potentiella kunder. De som tävlat tillhör Team Gymbolaget och tävlar i såväl bodybuilding, bodyfitness och athletic fitness. (Rydmyr, 2013) Personal Företaget har en liten men oerhört kunnig personalstyrka. Alla tre anställda är eller har varit tävlingsaktiva på hög nationell nivå med flera meriter kan de erbjuda förstklassiga träningstips och kostrådgivning. Eftersom personlig träning och kostrådgivning räknas som tjänster är de oerhört viktigt att personalen innehar rätta kunskaper inom området och det är något som företaget är väl medvetna om (Rydmyr, 2013). Då gymmet har öppet dygnet runt och endast har tre anställda finns en begränsas servicenivå och kan inte erbjuda service under gymmets alla öppettider (Rydmyr, 2013) Fysiska bevis (Physical evidence) Gymbolagets verksamhet stämmer bra överens med deras image. Vi har tidigare nämnt att det är ett källargym, med stämpeln du får vad du betalar för. Personalen på Gymbolaget går ofta klädda i svarta kläder, förmodligen för att loggan till största del är svart. Lokalerna och utrustning är inte direkt flashig, utbudet av vikter är stort men till en enkel grå/svart design. Som vi tidigare nämnt fokuserar Gymbolaget på att ge kunden en fantastisk upplevelse utifrån ett styrketräningsperspektiv, samtidigt som en vacker design är utesluten. Att personalen tränar på en seriös nivå är det ingen tvekan om. Gymbolagets personal är väldigt vältränad och det syns helt enkelt att de vet vad de pratar om när det kommer till att bygga muskler. Gymbolaget har en webbsida som är väldigt konsekvent och komplett, det som ska finnas med, finns med. Den är utformad efter Gymbolagets färger, svart och röd samt att den ger intrycket att det som erbjuds är styrketräning. 9

13 2.2.7 Processer Denna process omfattar de olika variabler som kan komma att påverka kunden under gymbesöket (Jobber & Fahy, 2012). I Gymbolagets fall finns det ett antal olika scenarion hur detta kan gå till. För det första är detta en självbetjäningstjänst. Detta innebär att kunder som besöker Gymbolaget inte behöver stå och vänta i någon slags kö eller liknande. Gymbolaget har valt att lösa detta med en personlig kod och ett medlemskort/gymkort. Ytterdörren till gymmet är låst och man kommer endast in med sin personliga kod och sitt kort. Ett scenario som nu kan inträffa är att det finns personal på plats och då har tillgång till butiken, där det finns träningskläder och kosttillskott mm. Det finns även möjlighet till rådgivning och eventuella tips från de anställda, det beror dock på hur mycket folk som befinner sig på gymmet för tillfället. Utöver de kan man boka in personlig tränare med de anställda då de inte jobbar. Kommer man å andra sidan till Gymbolaget på natten så kommer det inte finnas någon personal tillgänglig, butiken kommer inte heller vara öppen. Vilket scenario som än utspelar sig så är det självbetjäning som gäller hos Gymbolaget. I detta fall är det väldigt positivt då det sparar pengar för företaget, eftersom de slipper lönekostnaderna. Nackdelen är att ingen hjälp finns att tillgå från de anställda om någon av kunderna skulle ha någon fråga de vill ha svar på. 10

14 3. SWOT- analys Identifierar företagets främsta styrkor och svagheter samt de hot och möjligheter som företaget står inför vilka påverkar företagets marknadsföringsstrategi. Det vill säga både relativa och absoluta styrkor och svagheter. För att analysera företagets situation har vi använt en SWOT- analys. Genom analysen identifieras företagets styrkor, svagheter samt hot och möjligheter som förtagets måste ta hänsyn till. Styrkor och svagheter är interna faktorer som företaget kan påverka, möjligheter och hot är externa faktorer som förtaget inte kan påverka (Jobber & Fahy, 2012) Styrkor Företagsnamn Privatägt Sponsring - bodybuilding Kringtjänster - Kosttillskott Öppet 24/7 Tillgång till PT Möjligheter Träningstrenden fortsätter öka Lagstiftningar kan ändras Svagheter Har inte fitness imagen Inga pass Mindre personal Lite sämre positionering Utformning av lokal Hot Många konkurrenter Lågkonjunktur Konkurrenter i andra segment Utveckling av motionscentrum Flera nätdistributörer med låga priser Tabell 4: SWOT- analys (Jobber & Fahy, 2012) 3.1 Styrkor Gymbolaget har ett flertal styrkor som skiljer dem från deras konkurrenter. Först och främst är själva företagsnamnet en fördel i sig. Kunden förstår direkt vad det är för typ av verksamhet och vad man som kund kommer att bli erbjuden hos detta företag. Att företaget är privatägt bidrar till en mängd olika fördelar. Beslutsprocessen blir inte lika lång och byråkratisk eftersom det finns så få anställda och en av dessa äger hela bolaget. Därmed blir kommunikationen mellan de anställda väldigt simpel. T.ex. när en maskin är utsliten och behöver bytas ut eller att det finns behov av en ny maskin, kan detta diskuteras internt. Så fort budgeten tillåter inköp kan det göras snarast möjligt. Detta är även positivt då hierarkin i bolaget inte är så brant, dvs. om ett flertal kunder har ett önskemål till en ny maskin eller nytt kosttillskott kan informationen från kund till ledning snabbt komma fram och behandlas. 11

15 Gymbolaget har ett eget team som tävlar i bland annat bodybuilding och athletic fitness. Detta ger förtaget en specifik image, personerna med detta utseende tränar på Gymbolaget, det blir som ett kvitto över att träning på Gymbolaget ger resultat. En annan fördel med denna sponsring är att själva företaget kommer att synas i samband med dessa olika tävlingar där flera andra lokala konkurrenter troligen inte kommer att synas (Gymbolaget, 2013). Utöver själva gymmet som är kärnprodukten, är Gymbolaget även Linköpings största återförsäljare av kosttillskott. Dessa kosttillskott blir företagets kringprodukt och bidrar till ökade intäkter med tanke på att många som tränar vill ha någon form av kosttillskott i samband med träning. Dessa kosttillskott säljs i en butik som ligger i anslutning till gymmet. Nyligen har företaget även startat en webbutik som erbjuder samma sortiment som finns i butiken, dock till bättre priser (Gymbolaget, 2013). Gymbolaget är det enda gymmet i Linköping som kan erbjuda träning dygnet runt, alla dagar utan extra avgifter. Detta är en oerhörd styrka eftersom inget annat gym kan erbjuda detta. Samtidigt ger det kunderna en oerhörd flexibilitet och frihet då man kan planera in ett träningspass precis när man har tid och ork (Rydmyr, 2013). I och med att det är så pass bred målgrupp, skapas en säkerhet för nybörjare då Gymbolaget erbjuder personlig träning, kost - och träningsrådgivning utan extra kostnader (Rydmyr, 2013). 3.2 Svagheter Några av de största styrkorna för Gymbolaget blir även deras svagheter. Exempelvis när man tittar på deras image, här erbjuds endast det nödvändigaste inom styrke och konditionsträning för att kunna hålla priserna nere. Företagets prioriterar inte en modern och flashig lobby med bekväma fåtöljer och bord vilket ska skapa en slags hemkänsla. Detta blir en svaghet då många vill gå till en fräsch och modern gymlokal. Fokus på dessa gym är inte att bygga stora och starka muskler i lika stor utsträckning, utan det handlar mer om att hålla sig i form, äta rätt och vara frisk (Rydmyr, 2013). Något annat som friskvårdsgymmen ofta har och som Gymbolaget saknar är olika typer av pass i form av bodypump, spinning, core etc. Detta bidrar till att företaget förlorar tänkbara kunder, ofta kvinnor, då många av dessa främst är intresserade av träning i form av pass (Rydmyr, 2013). Tidigare beskrev vi att tillgång till personlig rådgivning fanns tillgängligt utan extra kostnader. Detta är positivt utifrån ett kostnadsperspektiv men eftersom Gymbolaget bara har tre anställda på två olika gym så blir tillgången till personlig träning relativt begränsad. Att det är så få anställda gör att tillgängligheten till frågor och hjälp blir väldigt begränsad med tanke på att de anställda inte jobbar i skift (Rydmyr, 2013). Gymbolaget har som sagt två olika lokaler, belagda i Tannefors och Skäggetorp. Läget kan i viss mån diskuteras då det inte direkt är så centralt som många andra gym. Ett problem som dem centrala gymmen ofta har är att de inte kan erbjuda gratis parkering, då det är väldigt begränsat med plats i stadskärnan. Lokalen i Tannefors ligger i utkanten av centrum men kan fortfarande inte erbjuda gratis parkering, trots att det inte 12

16 är lika begränsat med utrymme. Den andra lokalen i Skäggetorp ligger en bra bit från Linköpings stadskärna, dock har den tillgång till fler parkeringsmöjligheter eftersom lokalen ligger i ett varuhus (Rydmyr, 2013). 3.3 Möjligheter Som tidigare nämnts är träningstrenden något som vuxit fram de senaste åren. Människor i dagens samhälle är alltmer fokuserade på att ta hand om sin hälsa och kropp. Samtidigt har forskning även utvecklats och gjort att det har vuxit fram en mängd olika teorier om att träning leder till bättre fokus i arbete, bättre sömn och ett hälsosammare liv i allmänhet. Rydmyr förklarar att hon och Gymbolaget absolut har sett att denna trend påverkat deras verksamhet på ett positivt sätt. Om kurvan i denna trend fortsätter att stiga som den tidigare har gjort kommer detta att bidra till ytterligare intäkter och möjligheter för Gymbolaget eftersom deras verksamhet är en fundamental förutsättning för att denna livsstil ska kunna upprätthållas (Rydmyr, 2013). Enligt lag får man inte börja styrketräna innan man är sexton år utan förälders sällskap. Om denna lag av någon anledning skulle ändras i form av att åldersgränsen sänks finns det en ny målgrupp att rikta sig emot (Stiller, 2012). En annan intressant aspekt att beakta när man talar om lagstiftning under kategorin gym, är förbud av vissa preparat. Rydmyr berättar om hur deras populäraste produkt jak3d var tvungen att plockas bort på grund av att vissa ingredienser ansågs skadliga. Om dessa lagstiftningar på något sätt skulle upphävas, resulterar det i nya möjligheter (Rydmyr, 2013). 3.4 Hot Ett stort hot är deras konkurrenter och det kommer alltid att finnas konkurrenter i denna bransch. I Linköping finns det, som vi tidigare nämnt, cirka 25 olika gym. Rydmyr förklarar att Citygymmet är deras största konkurrent eftersom deras image är snarlik Gymbolagets. De är också ett källargym och erbjuder även träning dygnet runt (dock till en extra kostnad). Andra aktörer såsom Wordclass och Actic är dock också stora konkurrenter då de lockar Gymbolagets potentiella kunder med andra erbjudanden och nischer (Rydmyr, 2013). Något som påverkar de flesta företag negativt är lågkonjunktur. I Gymbolagets fall handlar det om att kunder inte kommer att ha pengar över till ett gymkort och därmed går man miste om en kund och förlorar intäkter. Gymbolaget förlora intäkter på grund av att gym med en annan image t.ex. fitness imagen, tar marknadsandelar från Gymbolaget då de inte kan konkurrera ut dessa företag med sin egen image i dessa segment. I Linköping finns det ett antal motionscentrum, för att bara nämna några; Ryds motionscentrum och Vidingsjö motionscentrum. Linköpings kommun har valt att satsa på dessa anläggningar vilket kan medföra hot för Gymbolaget, då dessa alternativ är helt gratis, behoven som ska tillfredsställas på gymmet kan i vissa fall ersättas på dessa motionscentrum. En annan faktor till att dessa motionscentrum är populära är att träningen sker ute i den friska luften och detta uppskattas ofta av allmänheten. Internet utvecklas jämt och ständigt och i med den nya träningstrenden är det verkligen inte brist på kosttillskotsleverantörer som återfinns på webben. Dessa kan på ett enklare sätt pressa ner priserna och blir då en signifikant konkurrent till Gymbolagets återförsäljning av kosttillskott. 13

17 4. Mål och målpåverkande faktorer Här presenteras förtagets mål i termer av försäljning, marknadsandel och lönsamhet, samt faktorer som påverkar dessa. Här använder vi oss av Ansoffmatrisen. 4.1 Ansoffs- matris Ansoffs matris fokuserar på vilka produkter som ska säljas på vilka marknader. Företagets mål i termer av försäljning, marknadsandel och lönsamhet är faktorer som avspeglar företagets position i matrisen, men fungerar även som riktlinjer för framtiden (Jobber & Fahy, 2012). Tabell 5: Ansoffs- matris (Jobber & Fahy, 2012) I dagsläget satsar Gymbolaget på marknadspenetration, de försöker öka sin marknadsandel med befintliga produkter och på så sätt utveckla företaget. Företaget satsar på sin nisch, dvs. styrketräning och försöker på så vis att locka över fler kunder och ta marknadsandelar från konkurrenterna. Detta taktiska tillvägagångsätt används framförallt på grund av att gymverksamheter inte har så stor möjlighet att utveckla nya produkter. Det finns ett antal leverantörer som man kan vända sig till och inte så extremt stor utbud av nya maskiner (Rydmyr, 2013). Något annat Gymbolaget satsar på som differentierar de från flera andra gym i Linköping är butiken med kosttillskott. Här satsar man även på att sälja produkterna på en ny marknad, butiken finns även på webben och når därför ut till flera kunder. I dagens samhälle har det blivit mycket mer accepterat att handla på nätet, tilliten till sådana tjänster har stigit väldigt mycket då säkerheten har ökat mycken den senaste tiden. Detta gör det intressant för Gymbolaget att gå in på denna marknad då kosttillskott enkelt kan säljas över nätet (Gymbolaget, 2013). 14

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi 1 HT2012 Marknadsföring 722G83 Datum: 2013-01-09 Marknadsplan Grupp B4, Rickard Ericson 871101-0176, Jonathan

Läs mer

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Skönero Kött Marknadsplan Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Innehållsförteckning Företaget - Skönero Kött... 3 Problemområde... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Målgrupp... 5 Makroanalys... 6 Ekonomiskfaktorer...

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING Grupp C6: Gustav Andersson 920914-2695, Astrid Bergeröd 900720-5124, Linnea Forsvall 910617-0245, Kenny Söderberg 850813-6952, Kristin Wiström 910606-5320, Kevin Österman

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin

Lansering av webbutik Sara Auriel Pia Kvarlin Christin Rampeltin Marknadsplan Lansering av webbutik Sammanfattning Ogräs startade år 2006 och är en klädbutik som säljer dam, herr och barnkläder. Ogräs säljer även noga utvalda designföremål och leksaker. Ogräs har redan

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Ryktesspridning eller Reklampelare?

Ryktesspridning eller Reklampelare? Butikschefsprogrammet Institutionen Textilhögskolan Högskolan i Borås B-uppsats, VT 2010 Handledare: Vigo Peterzon Rapportnummer: 2010.11.9 Ryktesspridning eller Reklampelare? - En studie av butikskedjan

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management Adlibris Grupp 1: Victoria Carlsson, Madeleine Eriksson, Magnus Grönhult, Cecilia Löfgren, Anna Reuterskiöld HT 2014 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB Strategisk Marknadskommunikation för FleiDrive Sverige AB Institutionen för produktionsekonomi Kandidateamensarbete av Carl Bertilsson HT 2011 Handledare Ola Aleanderson Sammanfattning FleiDrive är ett

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

SMÅ RIDSKOLORS SYN PÅ MARKNADSFÖRING

SMÅ RIDSKOLORS SYN PÅ MARKNADSFÖRING Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Nr K8 2010 Examensarbete på kandidatnivå SMÅ RIDSKOLORS SYN PÅ MARKNADSFÖRING Anna Lauritsen Strömsholm

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen. Kampen om studenten. Kund och råvara på samma gång

Företagsekonomiska institutionen. Kampen om studenten. Kund och råvara på samma gång Företagsekonomiska institutionen Kampen om studenten Kund och råvara på samma gång Uppsala Universitet Kandidatuppsats Höstterminen 2008 Författare: Samir Belaid Marcus Pilblad Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Textilhögskolan i Borås Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode 2010 Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Handledare: David Eriksson Tilda Hjälmeby Sofie

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer