Fysisk aktivitet. Lästips från sjukhusbiblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysisk aktivitet. Lästips från sjukhusbiblioteket"

Transkript

1 Fysisk aktivitet Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014

2 En liten förändring i vardagsaktiviteten kan ge stor effekt på lång sikt. Mai-Lis Hellenius

3 Aktivitet vid demenssjukdom : en praktisk vägledning (2013) Av Rosemary Oddy Att arbeta med dementa personer kräver omdöme, närvaro, empati och ett gott mått av tålamod. En demenssjukdom är nedbrytande inte bara för patientens kognitiva och perceptuella förmågor, även rörelseapparaten försämras successivt. Boken kan användas som en manual för att förstå och att nå demenssjuka på deras individuella villkor. Cykling : den kompletta handboken när du vill bli snabbare och starkare (2014) Av Remmert Wielinga, Paul Cowcher och Tommaso Bokens tre författare är en före detta proffscyklist, en personlig tränare och en kostexpert. De går igenom områden som teknik, taktik, träning och näring. Anslaget talar om att bli snabbare och starkare, men det handlar egentligen lika mycket om att motivera och inspirera till cykling som träningsform för den vanliga hobbycyklisten. Det är aldrig för sent att träna (2012) Av Ulf Bengtsson och Jerry Williams Här handlar det om hur man tränar styrka, kondition och smidighet på bästa sätt när man fyllt femtio. Här finns ett flertal illustrerade träningsprogram, anpassade övningar och träningstips. Här finns även råd kring kost och kosttillskott. Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m.fl. Fysisk träning är mycket effektiv som behandling vid en rad olika sjukdomstillstånd. Särskilda kapitel om träning vid bl.a. hjärt-, lung- och neurologiska sjukdomar.

4 Energi, mat, träning : nutrition i ett helhetsperspektiv (2011) Av Roger Lindegren Boken handlar om mat och hälsa och du får svar på frågor som: Vad och när ska jag äta för att göra träningen effektivast? Varför är det så svårt att gå ner i vikt? Varför är kolhydrater att föredra framför fett efter ett träningspass? Det handlar om matens roll i kroppens energiomsättning och hur kostupplägg kan stödja träningsstrategier. En svensk klassiker : utmaningen, träningen, loppen (2013) Av Åsa Eriksson En svensk klassiker innebär att man under en tolvmånadersperiod ska fullfölja Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet. Idag finns även bl.a. Tjejklassikern och Halvklassikern. Här står om hur man förbereder sig inför de olika loppen, vilken utrustning som behövs, kostråd och hur man bäst undviker skador. FaR : individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet (2011) Red. Lena Kallings En lärobok som syftar till att stödja och underlätta implementering av metoden FaR (fysisk aktivitet på recept) i sjukvården. Boken vänder sig till sjukvårdspersonal, folkhälsoplanerare, studenter och andra som använder eller intresserar sig för metoden. FYSS 2008 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS är en informationskälla som sammanfattar i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd även risker för vissa patientgrupper.

5 Fysisk aktivitet, folkhälsa, beteendeförändringar : en beteendevetenskaplig betraktelse (2008) Av Staffan Hultgren Hur får man barn och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet? Boken utgår ifrån beteendevetenskapliga teorier och praktiska tillämpningar för att ge exempel på hur man kan få barn och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och folkhälsa (2013) Av Johan Faskunger Författaren tar här ett helhetsgrepp på hur fysisk aktivitet kan främjas på olika arenor för ökad folkhälsa, från individ- och gruppnivå till samhällsnivå. Vilka hälsovinster medför fysisk aktivitet? Hur farligt är stillasittande? Vilka åtgärder är effektiva och hur når vi ut till olika grupper med rätt budskap och rätt erbjudande? Fysisk aktivitet : vägen till bättre hälsa och ett rikare liv (2012) Av Dan Andersson Boken handlar om hur människan påverkas av fysisk aktivitet. Boken innehåller sju kapitel: Från Homo Sapiens till Homo Zappiens: en titt i backspegeln, Humanbiologi, Ett liv i rörelse: sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa m.m. En populärvetenskaplig bok som kan inspirera många. Född till rörelse : en bok om kondition och hälsa (2011) Av Per-Olof Åstrand Det är vår nedärvda lättja som är orsaken till att vi inte väljer en livsstil som styrs av kunskap och förnuft. Förr behövde vi spara på krafterna för att överleva. Idag behöver vi istället aktivera oss för att inte drabbas av sjukdom. Hur ska man träna och hur jobbigt måste det egentligen vara för att man ska få ett friskare liv?

6 Hälsa på recept : träna smartare, må bättre, lev längre (2014) Av Anders Hansen och Carl Johan Sundberg Här presenterar två läkare den senaste vetenskapen kring träning och hälsa. Genom att röra på sig kan man både förebygga, behandla och i vissa fall bota sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer och depression. Träning ger också mer energi, förbättrar sömnen, koncentrationen, minnet och immunförsvaret. Hälsosam motion lindrar nedstämdhet och depression (2005) Av Peter Hassmén Regelbunden motion kan ha en direkt lindrande effekt vid depressionstillstånd men kan även vara förebyggande. Motivationsteorier beskrivs, vilka är bra att känna till när motion skrivs ut på recept (FaR). Hälsosam livsstil och det goda livet (2010) Av Mai-Lis Hellenius Med utgångspunkt från aktuell forskning om sambandet mellan hälsa, kost och motion vill författaren hjälpa dig som vill börja leva mer hälsosamt. Det handlar om att hitta glädjen i rörelsen och kärleken till maten istället för pekpinnar och stränga råd. Författaren är Livsstilsprofessor vid Karolinska institutet. Hälsa på recept : träna smartare, må bättre, lev längre (2014) Av Anders Hansen och Carl Johan Sundberg Här presenterar två läkare den senaste vetenskapen kring träning och hälsa. Genom att röra på sig kan man både förebygga, behandla och i vissa fall bota sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer och depression. Träning ger också mer energi, förbättrar sömnen, koncentrationen, minnet och immunförsvaret.

7 Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar : en systematisk översikt (2013) Utgiven av Socialstyrelsen Här undersöks effekterna av de metoder, främst i form av samtal, som kan utföras inom barnhälsovården och elevhälsan för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet. Kickstart : i form på 4 veckor (2012) Av Charlotte Perelli och Jesper Björck Boken innehåller tips på ett fyraveckorsprogram som riktar sig till den som vill hitta en sund och hälsosam livsstil. Här finns träningsövningar för muskelgrupperna ben, bål, rygg/axlar och bröst/armar både på en enklare grundnivå och mer krävande. Även konkreta kostförslag på frukost och mellanmål och recept på lunch och middag. Långvarigt stillasittande : en hälsofara i tiden (2013) Av Elin Ekblom Bak Stillasittande respektive brist på motion får konsekvenser för kropp och själ, hälsa och ohälsa. I denna antologi i ämnet beskriver en rad välrenommerade forskare och verksamma inom hälso- och sjukvård den epidemiologiska forskningen på området, och hur stillasittande kan mätas och motverkas på ett evidensbaserat sätt. MI - motiverande samtal - praktisk handbok för hälso- och sjukvården : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor (2013) Av Barbro Holm Ivarsson I korta och informativa kapitel beskrivs MI-samtalets olika faser m.m. I den senare delen visas hur dessa kan kombineras utifrån patientens motivationsnivå med hjälp av realistiska patientfall. Boken avslutas med praktiska råd till nybörjaren, tips om litteratur och användbara hemsidor.

8 Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar : osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit : stöd för styrning och ledning (2012) Utgiven av Socialstyrelsen Här sammanfattas de centrala rekommendationerna, det vill säga de rekommendationer som är särskilt viktiga ur ett lednings- och styrningsperspektiv. Flera av rekommendationerna förväntas medföra att människor med dessa sjukdomar får förbättrad hälsa, höjd livskvalitet, bättre funktionsförmåga och minskat antal frakturer, vilket kan ge sänkta kostnader på längre sikt. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) Utgiven av Socialstyrelsen Innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Syftet med riktlinjerna är både att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom området, och att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Paolos träningsbibel : en kvart om dagen - det räcker (2013) Av Paolo Roberto Detta är en bok för den som vill träna hemma utan redskap, där allt man behöver är den egna kroppsvikten. Nyckeln till framgång består i att träna hela kroppen ofta och varierat. Här finns övningar för överkropp, bål, ben och helkropp. Femtio träningspass i fyra kategorier: nybörjare, medel, utmanare och champ.

9 Preventiv medicin : teori och praktik (2008) Red: Aleksander Perski m.fl. Här presenterar 29 experter sina samlade kunskaper och erfarenheter om hur vi kan begränsa och tygla de stora folksjukdomarna. Ett kapitel om matvanor och fysisk aktivitet ingår. SISU idrottsböcker För dig som vill komma igång med eller få tips på hur du kan variera din träning har SISU Idrottsböcker gett ut en serie böcker som innehåller träningsprogram, tips och övningar. Bland annat Stavgång effektiv träning, Gåing som motionsform, Kom igång med jogging och Den goda motionen. Själ och kropp : rörelse för psykiskt välbefinnande (2011) Av Jill Taube Fysisk aktivitet är bra för både kropp och själ. Forskning visar att fysisk aktivitet minskar risken att insjukna i depression, lindrar och botar ångest och depression samt ger bättre sömn och ökat välbefinnande. Jill Taube är psykiatriker och arbetar med metoden Fysisk aktivitet på recept. Smygträning för stillasittare (2009) Av Britta Balkfors Sjukgymnaster har tagit fram enkla övningar som stärker muskler och får fart på cirkulationen. Alla övningar kan göras sittande.

10 Till fots : världens bästa motion (2013) Av Mai-Lis Hellénius och Ola Skinnarmo Boken handlar om vardagsmotion och nyttan av att röra på sig. Ett 60-tal korta tips, vart och ett kompletterat med en helsidesbild, visar hur man får gratisträning genom att promenera till ett lunchställe längre bort, ta en bensträckare, pilgrimsvandra, dansa eller lära känna hembygden till fots. Träna 3 minuter i veckan : 5:2-guruns guide till högintensiv träning (2014) Av Michael Mosley och Peta Bee Detta är en bok om högintensivträning. Enligt metoden räcker det med träning i tre minuter per vecka. Man kör för fullt i tre gånger tjugo sekunder tre gånger i veckan på träningscykel, i trappor, med löpning i backar eller annan träning där man får upp pulsen. Träning : i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete (2010) Red: Nina Beyer m.fl. Boken är skriven av ett trettiotal danska specialister och tar bland annat upp: Motionens betydelse för befolkningens allmänna hälsa, Interaktion mellan träning och läkemedel, Fysisk inaktivitet samt Motivation och hinder för träning. Dessutom finns femton kapitel om träning vid olika sjukdomar, exempelvis artros, stroke, diabetes, fibromyalgi och astma. Viktcoach för seniorer : GI-mat, träning & hälsa (2013) Av Ulrika Davidsson och Malin Schulz Boken vänder sig till pensionärer som vill börja leva lite sundare. Författarna har under åtta veckor coachat fem seniorer, både kvinnor och män, alla med målet att gå ner i vikt och bli mer hälsosamma. Här finns intervjuer, handfasta råd samt recept i en åttaveckorsplan.

11 Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv (2012) Red. Elisabeth Rydwik En omfattande lärobok i geriatrisk fysioterapi där tyngdpunkten ligger på att på olika sätt stimulera äldre personer till fysisk aktivitet och oberoende i dagliga aktiviteter. Ett brett spektra av åtgärder presenteras som alla syftar till att bevara och förbättra funktionsförmågan hos äldre. Författarna framhåller särskilt vikten av hälsopromotion riktad till friska äldre för att på så sätt frigöra resurser till de alltfler riktigt gamla och sjuka. Äta, träna, leva! Enkla & goda recept, träningsprogram i tre steg, inre balans (2013) Av Kristina Andersson och Erika Kits Gölevik Boken handlar om hur man kan kombinera kost och träning för att nå resultat. Här presenteras både teori och vetenskapliga råd om kost och träning. Om hur man ska äta för att få bästa resultat av sin träning, hur man ska köra de färdiga träningsprogrammen och hur man kan påverka sina tankar för att nå målen.

12 Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips: Arvika: Karlstad: Torsby: Internet: Intranät: livlinan.liv.se/sjukhusbibliotek

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis. SE.GLA.08.11.11 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Motionen av Åsa Cider och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se Livsstilsförändring

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

lyfte Tidningen för dig som är medlem Golfäventyr KONSTEN ATT PRATA MED BARN Maxa din löpträning med Szalkai

lyfte Tidningen för dig som är medlem Golfäventyr KONSTEN ATT PRATA MED BARN Maxa din löpträning med Szalkai Tidningen för dig som är medlem KUNSKAP OCH INSPIRATION SEDAN 1994 NR 2/2014 Joanne Elphinston lyfte Hellner Maxa din löpträning med Szalkai Gör det svåra enklare Golfäventyr ska locka fler unga NY BOK

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen Din hälsa ett livsstilsmagasin från din vårdcentral Livsstilsförändring gav lägre vikt Sömnskolan förbättrade sömnen Dricka lagom Ta gärna med tidningen hem! din hälsa primärvården, örebro läns landsting

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Aktiverande förhållningssätt

Aktiverande förhållningssätt Aktiverande förhållningssätt Människan har ett grundläggande behov av aktivitet. Varje individ vill leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Ett aktiverande förhållningssätt innebär att stödja

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer