Verksamhetsberättelse. HK Aranäs 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. HK Aranäs 2013/14"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013/14 66:e verksamhetsår 2013/14 blev ett år med återhämtning från den turbulens och ekonomiska bekymmer som följt föreningen under några år. Ett år när vi fortsatt har fått jobba stenhårt med såväl de ekonomiska utmaningar som utmaningarna att skapa stabilitet och förtroende inom föreningen. har under året haft 1158 medlemmar varav 813 aktiva spelare mellan 7-20 år, föreningens 1947-klubb hade vid verksamhetsårets slut 11 medlemmar. Under året har vi haft ca 65 lag i seriespel från de allra yngsta tjejerna och killarna till våra representationslag på dam och herrsidan. Säsongen för klubbens alla lag inleddes sista helgen i augusti med klubbläger i Skene, där spelare och ledare från de allra minsta till våra representationslag var med. Helgen var mycket lyckad med bra träning, goda möjligheter till lek över åldersgränserna och erfarenhetsutbyte för våra ledare. Våra duktiga ungdomar har visat framfötterna inte bara i seriespel utan även i USM/JSM och olika cuper nationellt och internationellt. Bakom bredden och framgångarna ligger många timmars ideellt arbete från många, framförallt våra fantastiska ledare och de som praktiskt arbetar med våra arrangemang.

2 STYRELSENS ARBETE OCH FÖRENINGENS EKONOMI Efter ett turbulent år 2012/13 har det gångna året präglats av att skapa stabilitet. Årsmöte hölls 12 juni och styrelsen tog tidigt ut riktningen att arbeta fokuserat med den interna organisationen, framförallt styrelsens olika ansvar samt hitta rutiner för att hantera medlemsregister och medlemsfrågor. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara odifferentierad, 400 kr, och att differentieringen helt ska läggas på träningsavgifterna. Kansliet under Sophia Johanssons ledning lade ner mycket arbete för att få till stånd ett fungerande medlemsregister och medlemsavgifterna fakturerades med personliga fakturor vilket inneburit en högre andel har betalat medlems och träningsavgifter. Under sommaren drev föreningen, via ett kommanditbolag, glasskiosken i Badhusparken genom ett avtal med Innerstadens Café. Tyvärr genererade inte verksamheten de intäkter som föreningen hoppats på och inför sommaren 2014 beslöt föreningen att inte engagera sig vidare och kommanditbolaget avslutades. Vår klubbchef Sophia Johansson har ensam dragit det stora lasset när det gäller sponsring då den föreslagna organisationen med en person som på provisionsbasis arbetar med sponsring inte kommit på plats. Som konsekvens av detta har budgetens mål för sponsring inte fullt ut nåtts. Tre styrelseledamöter har på egen begäran utträtt ur styrelsen Håkan Gustafsson (aug 2013), Anders Franzén (okt 2013) och Fredrik Stockman (april 2014). Föreningen har också beslutat att idrotts- och hälsocertifiera förningen, enligt Kungsbacka kommuns modell, under 2014, ett arbete som startat och som kommer att slutföras innan november Som ett led i detta arbete har föreningens policy avseende ökad jämställdhet, mångfald, demokrati och delaktighet; drogförebyggande arbetet samt nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld, uppdaterats. Policydokumentet godkänt av styrelsen återfinns i bilaga 1. omsättning under 2013/14 var drygt 6 milj. kr och ett negativt resultat på kr. PERSONAL Kansliorganisationen har delvis förändrats då ungdomsansvarigtjänsten är delad på två personer Niklas Virolainen och Niklas Tengberg som båda dessutom är tränare för våra juniorlag (herr respektive dam). Anette Durling och Torbjörn Andersson har lämnat sina tjänster och Kristina Ambratt har kommit ny. ARRANGEMANG Arrangemangsgruppen för säsongen 2013/14 har involverat cirka 40 personer som arbetade på herrarnas hemmamatcher och som gjorde ett fantastiskt arbete under Anders Olofssons ledning. Ett särskilt gäng som ansvarat för herrarnas div 2 matcher (Fjärås HK) har också formats. Vår klubbchef Sophia Johansson har arbetat hårt med kringarrangemang i samband med matcher och också tagit fram en ny kollektion supporterattiraljer som sålts i samband med matcher. Dessutom tillkommer föräldrar till våra ungdomslag som ställde upp som läktarvärdar, hjälpte till att sälja lotter, fika, och städa läktaren efter matchen och det funkade mycket bra.

3 Vårt härliga veterangäng sålde som tidigare år lotter, och en rolig och inkomstgivande försäljning, och stort tack till dem som gav sin vinst till klubben! Aranäs Open * 2013 samlade 40 fler lag än En satsning gjordes på att erbjuda sponsorer och andra intressenter att visa upp sig samt förströelse och godsaker inte minst för de medföljande familjerna. Inför Aranäs Open 2014 har planeringen satts igång tidigare och med tydligare roller, detta tillsammans med kanon väder gjorde att Aranäs Open 2014 blev en stor succé. HERRSEKTIONEN HERRARNAS A-LAG: Efter den något turbulenta spelsäsongen 2012/2013 som slutade med tvångsnedflyttningen och en omstart för vårt herrlag i Allsvenskan och att hela 12 spelare lämnade truppen, startade vi om extra tidigt inför spelsäsongen 2013/2014, närmare bestämt måndagen den 15 april. nya lag var ett ungt, hungrigt och väldigt formbart lag vilket gjorde det mycket spännande och inspirerande att börja om på nytt. En mycket stark höst, en svajig vår men god spelarutveckling totalt sett under spelåret gav oss en mitten placering i årets allsvenska. Härlig spelarutveckling på flera av de unga killarna, främst Oscar Bergendahl och Anton Hallbäck som båda fått representera Sverige i sina respektive landslag. Fast gammal e äldst, Tommy Atterhäll levererar ständigt och med i skyttetoppen. Inför säsongen 14/15 tar vi nya kliv och känns det som att truppen blir så gott som intakt, förutom att Oscar Bergendahl lämnar för Alingsås HK, Renny Svennberg går till HK Drott och att Magnus Lindén väljer att kliva av tåget och satsa mer på egna företaget samt vårda familjen som vuxit. Tommy Atterhäll ersätter som spelande assisterande tränare och det är vi mycket glada för, hans erfarenheter och rutin kommer att bidra stort. Ledarstab under året har varit, Jerry Hallbäck, Magnus Lindén, Janne Gustafsson och Jennie Classon HERRARNAS B-LAG FJÄRÅS HK: Fjärås HK halkade ur division 2 Västra, efter kvalspel mot IK Baltichov. Säsongen inleddes svagt, men efter hand började laget plocka poäng och fick chans att kvala. Fjärås-matcherna spelades med i huvudsak juniorspelare med inlånade spelare ur A-lagstruppen, och i år märktes det på Fjärås HKs trupp att Herrarnas A-lag var ungt och att våra bästa juniorspelare spelade allsvensk handboll. HERRJUNIORER & A-POJKAR: För årets herrjuniorer och A-pojkar har utvecklingen skett på ett mycket bra sätt, där har vi breddat oss och Niklas Virolainen som har huvudansvaret för dessa grupper, har gjort ett mycket bra jobb samt ser till att killarna är välutbildade och redo för nästa steg i sin handbollsutveckling. * Aranäs Open ligger alltid i maj, dvs i början av varje verksamhetsår, men i slutet av säsongen. Så för verksamhetsåret 2013/14 inkluderar Aranäs Open 2013.

4 Herrjuniorerna lyckades ta sig till steg 5 (finalsteget) och kom där på en 6:e plats. AP åkte tyvärr ut i steg 4, men en mördande konkurrens gjorde att även de skall vara nöjda med årets säsong. Många killar i dessa åldersgrupperna har varit uttagna till riksläger som svenska handbollsförbundet arrangerar och några även uttagna till de yngre landslagen. Vi går en ljus framtid till mötes och många killar i årets HJ + AP kommer ni säkerligen se i vår herrtrupp inom några år. DAMSEKTIONEN DAMERNAS A-LAG: Vi spelade säsongen 2013/14 i Div 2. Huvudtränare för damerna denna säsong är Patrik Kocken Karlsson och assisterades av Christian Caca Andren målvaktstränare Peter Lövstrand, fys tränare Tommas och Patrik, lagledare/material sköttes av Kim och Anders. Laget slutade på en 3e plats bakom hårdsatsande Torslanda och duktiga Önnered. Säsongen präglades av mycket skador på spelare och spelare som flyttade utomlands. DAMER B-LAG (HK FJÄRÅS) Laget bestod av spelare från både junior och A lag. Man slutade i topp av Div 3. DAMJUNIORER Under stora delar av säsongen tränade Damer och Juniorer ihop. Resultatmässigt gick det bra men kom 2a i junior Elit serien och steg 3 i JSM. Tränare denna säsong var Niklas Tengberg. A-FLICKOR Säsongen 13/14 var det flickor födda som bildade A-flickor och tränades av Martina Lasson och Roland Jernström. UNGDOMSEKTIONEN 2013/214 har varit en handbollssäsong med glädje och mycket positivt som vi jobbar vidare med. Vi vill fortsätta utveckla våra ungdomar till aktiva, ansvarstagande personer, som känner glädje, engagemang på plan och blir duktiga handbollsspelare och medmänniskor. Flera av ungdomslagen redovisar stora framgångar på plan i serie och cup spel. Ungdomssektionen jobbar självklart vidare med att rekrytera spelare till Handbollskolan. En satsning för att få fler att prova på handboll har varit att arrangera skolhandboll med bästa 2:an och 3:an som alltid är väldigt uppskattat. Vi är som förening glada och stolta för att vi har över hundra ledare med mycket stor kompetens att träna våra tjejer och killar, ledare som är förebilder för våra ungdomar.

5 HANDBOLL-FÖR-ALLA Under våren har föreningen med stöd av ett stipendium från Erikshjälpens Kungsbackafond startat Handboll-för-alla en handbollskola för barn och ungdomar med neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Vi vill från styrelsen framföra ett stort tack till alla våra fantastiska ledare, spelare, föräldrar och medlemmar för ett mycket gott arbete 2013/14. Det är ni som ger våra ungdomar chansen att spela och utöva handboll i Handbollsklubben Aranäs och Kungsbacka kommun. Kungsbacka För styrelse Ordförande

6 Bilaga 1 Idrotts och hälsocertifiering Policydokument För att få tyngd och hållbarhet i klubbens policys kommer vi att lyfta fram dem vid årsmöten, gemensamma träffar (såsom teorilektioner), representations- och informationsmöten samt för sponsorer och kommun. Dessutom skall våra policys finnas tillgängliga på vår hemsida, kansliet samt i vår verksamberättelse. 1. Policy för ökad jämställdhet, mångfald, demokrati och delaktighet I skall alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få delta i föreningens aktiviteter. Föreningen strävar efter att utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 1.1 Mål och inriktning jämställdhets- och mångfaldspolicy anger övergripande mål och inriktning för jämställdhets- och mångfaldsarbetet i föreningen. Målet för jämställdhet och mångfaldsarbete är att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att bli behandlade med respekt oavsett kön, etnisk härkomst, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller politisk uppfattning. 1.2 Utgångspunkt Föreningen utgår ifrån svensk lagstiftning dvs. jämställdhetslagen och de diskrimineringslagar som reglerar jämställdhets- och mångfaldsarbetet. agerar i enlighet med förbudet mot diskriminering på grund av ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning och verkar aktivt för att behandla samtliga medlemmar med respekt. 1.3 Genomförande Det övergripande målet för är att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Det ska finnas möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva sin sport hos. Kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurserna fördelas rättvist. Ledare och medlemmar hos påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Utöver detta skall kvinnor och män ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Flickor och pojkar, kvinnor och män skall ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda eller förtroendevalda. Samma förutsättningar skall ges när det gäller budget, träningsanläggningar, träningstider och liknande och att flickor och pojkars idrottande får samma uppmärksamhet i information och arbetet mot massmedia.

7 Bilaga Ansvar Vi är alla i klubben gemensamt ansvariga för att policyn efterlevs. 2 Policy för utveckling av det drogförebyggande arbetet Föreningens drogpolicy är ett styrdokument till stöd för föreningens medlemmar och personal i detta viktiga arbete. Vår grundinställning är att vi ska hjälpa och stötta efter bästa förmåga i alla situationer. Det är ledarstabens ansvar att drogpolicyn efterlevs i samband med alla idrottsliga aktiviteter som arrangeras av föreningen och därigenom agerar som goda förebilder för ungdomarna. 2.1 Policy gällande tobak uppmuntrar ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus, genom att ledare och aktiva görs medvetna om dess negativa inverkan. tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Åtgärd Skulle policyn gällande tobak inte efterföljas av spelare och ledare gäller följande: hänvisning till gällande tobakspolicy inom klubben Ansvarig Vi är alla i klubben gemensamt ansvariga för att dessa regler efterlevs. 2.2 Policy gällande alkohol Åldersgräns för alkoholintag är i Sverige 18 år vilket är den naturliga gräns vi beaktar inom klubben. Alkoholdrycker = Spritdrycker, vin och öl - dryck starkare än lättöl Inga alkoholdrycker ska förekomma vare sig bland ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet i regi, t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. på fester arrangerade av klubben är det 18-års gräns som gäller vid alkoholförtäring. Åtgärd Vid misstanke om alkoholproblem bland spelare och ledare gäller följande: hänvisning till gällande drogpolicyn inom klubben. enskilt samtal med styrelseledamot med ansvar för berörd sektion - föreningen erbjuder stöd och hjälp.

8 Bilaga 1 Ansvarig Styrelsen, men även övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas. 2.3 Policy gällande sniffning Vi inom tolererar inga former av sniffning eller boffning av lättflyktiga lösningsmedel eller gaser i samband med föreningens aktiviteter eller liknande. I Sverige förekommer oftast sniffning/boffning bland ungdomar i den yngre tonårsgruppen. Åtgärd Vid all form av misstanke om nyttjande av lösningsmedelspreparat till sniffning såsom Aceton, Butan eller liknande skall uppmärksammas och rapporteras vidare. enskilt samtal via styrelserepresentant och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år. - eventuell kontakt med polis och sociala myndigheter. Ansvarig Styrelsen, samt övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar om sniffning uppmärksammas. Naturligtvis så gäller ovanstående regler även besökande, föräldrar, tävlande och andra som uppehåller sig inom klubben och dess olika aktiviteter. 2.4 Policy gällande narkotika och dopingpreparat All förbrukning och hantering av narkotiska preparat är förbjudet enligt svensk lag. All dopning är förbjuden enligt de etiska idrottsliga reglerna. I gäller nolltolerans för narkotika och dopingpreparat. Undantaget för spelare med läkarordinerad medicin. Åtgärd Vid misstanke om olovligt användande av narkotiska preparat (ej medicinerat), dopingklassade preparat samt kosttillskott gäller följande: enskilt samtal med styrelseledamot med ansvar för berörd sektion och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år. eventuell kontakt med polis och sociala myndigheter Ansvarig Styrelsen, men även övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas. Naturligtvis så gäller ovanstående regler även besökande, föräldrar, tävlande och andra som uppehåller sig på klubben i olika situationer.

9 Bilaga Policy gällande kosttillskott I avråds alla spelare bestämt från att använda alla former av kosttillskott, då effekter och biverkningar på växande barn och ungdomar ännu inte är kartlagda. En god kosthållning, väl sammansatt mat och dryck, är en förutsättning för optimal träningseffekt, återhämtning, idrottsprestationer och god hälsa. En varierad kost innehållande tillräcklig energimängd täcker kroppens alla behov av näringsämnen. 3 Aranäs nolltoleranspolicy mot psykiskt och fysiskt våld 3.1 Allmänt Policyn skall motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing, sexuella trakasserier och rasistiska beteenden. Det är viktigt att alla vuxna reagerar och agerar när en medlem uppträder olämpligt mot en kamrat eller vuxen. Det är viktigt att veta att varje utebliven tillsägelse indirekt betyder ett godkännande av handlingen. Det är viktigt att alla vuxna strävar efter att vara goda förebilder gentemot våra barn och ungdomar. Föreningen kommer att aktivt verka för att alla ska känna sig välkomna till. Den modell som presenteras här är ett resultat av erfarenheter. Generellt sett kan man säga att ju fortare ingripandet sker, desto lättare går det att stoppa vad som pågår. Det är en enkel men vettig slutsats som vi också måste arbeta efter. Att få reda på om mobbing pågår kan ibland vara den svåraste biten. Det kan ske genom lägesenkäter och lite detektivarbete i laget. Enskilda trivselsamtal med spelarna är ett annat sätt att få information om läget i laget. Vid andra tillfällen kanske någon förälder hör av sig. Vid enskilda samtal är det viktigt att finna en plats där samtalen kan äga rum ostört. har nolltolerans mot sexuella övergrepp. Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat uppträdande grundat på kön eller sexuell läggning, som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen. Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem. Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv. Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om t ex oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat uppträdande eller yttranden som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller sexuell läggning. Sexuella trakasserier handlar inte om en ömsesidig flirt självklart är det tillåtet utan om att någon utsätts för en ovälkommen handling med koppling till kön och/eller sexuell läggning.

10 Bilaga 1 När sexuella trakasserier förekommer drabbar det ofta någon som står i en beroendeställning till en annan individ. Inom idrotten kan det t ex gälla en tränare eller en ledare som trakasserar en adept. Det kan också gälla barn/ungdomar som utsätter andra barn/ungdomar. Trakasserier är ibland oavsiktliga och har sin grund i tanklöshet, men är andra gånger avsedda att såra, trycka ned eller förnedra. En person kan välkomna ett och samma beteende från en individ men inte från en annan. Det kan t ex ha att göra med vilken relation personerna i fråga har till varandra. har nolltolerans mot psykiskt våld. Exempelvis; kränkningar för hur man skrattar, lär sig, talar, tänker, vad man önskar sig, vem man umgås med, mobbning genom att tala nedlåtande dig, om din familj, din släkt, dina kompisar), gester, svordomar och grovt språk (könsord, etc.) har nolltolerans mot fysiskt våld. Exempelvis: slag med händer eller andra tillhyggen, sparkar, knäa, skallningar, 3.2 Åtgärd Alla spelare, tränare och ledare skall bry sig och ingripa vid alla former av dåligt beteende och kränkande behandling. Alla tränare, ledare aktiva inom är direkt skyldiga att vara lyhörda inför spelares misstanke om mobbing gentemot annan spelare, ledare eller liknande Ansvarig ledare inleder samtal med berörda parter samt föräldrar för att gemensamt komma tillrätta med problemet. Åtgärdsprogram ska vid allvarligare fall upprättas och noga dokumenteras. Dessa samtal syftar till att bygga upp förtroende och inge hopp om, och möjlighet till förändring. Avsikten med samtalen är att starta en process som ska leda till att mobbningen upphör. Arbetet med denna process kan pågå under en längre tid och skall inte avslutas förrän den som känner sig utsatt, anser att mobbingen upphört. 3.3 Ansvarig Styrelsen är ytterst ansvarig för en nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld. Ansvaret i vardagen vilar på ledare, tränare och andra vuxna i föreningen att tillsammans verka för att mobbing inte uppstår och agera i de fall som det uppstår. Om det mot förmodan uppstår allvarliga problem så kommer en styrelseledamot att ha enskilda samtal med de berörda.

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Till dig som är spelare!

Till dig som är spelare! Till dig som är spelare! Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. yngre personer, även om hon/han själv

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET

FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET TIDNINGEN OM ISHOCKEYNS FRAMTID I ÖRNSKÖLDSVIK Nr 1 2014 MAN SKA ALDRIG SLÄPPA SINA DRÖMMAR LÄS MER PÅ SID 6 FRÅN SKRIVBORDSPRODUKT TILL VERKLIGHET LÄS MER PÅ SID 14 DET FINNS ETT DRIV I GRUPPEN LÄS MER

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer