Ergogena tillskott och prestation. Kreatin. Ergogena tillskott. Metabolism av kreatin och kreatinfosfat. Finns i:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ergogena tillskott och prestation. Kreatin. Ergogena tillskott. Metabolism av kreatin och kreatinfosfat. Finns i:"

Transkript

1 Ergogena tillskott och prestation Livsmedelverkets definition: Kosttillskott är tänkta att komplettera den vanliga kosten och säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande. Även aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika örter och växtextrakt i koncentrerad form, och som är avsedda att tas i små mängder, kan säljas som kosttillskott. Definitionen av kosttillskott framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) Om kosttillskott som bygger på EG-direktiv. Petra Lundström Ansvarig för idrottsnutrition RF Doktorand Karolinska Institutet Ergogena tillskott Substanser som används för att förbättra fysisk kapacitet och prestation Kreatin CrP används som energikälla i muskeln vid kortvarigt anaerobt arbete Förekommer naturlig i musklerna (95 %), hjärna, testiklar (5 %) Lagras som kreatinfosfat (CrP) Normal lagring120 g 70 kg kan öka till 160 g Hälften av dagligt behov 1-2 g via kost kött/fisk ca 500 g Tillverkas i lever/njure, testiklar Jeukendrup A, Gleeson M, 2010 Produceras ton per år Finns i: Metabolism av kreatin och kreatinfosfat Låga nivåer har: Veganer/vegeterianer Personer med låg kreatinsyntes ETC ATP ADP ATP ADP CrP Kreatin P - + ADP ATP Mitokondrie Cytosol ATP = adenosintrifosfat energivaluta bildas i mitokondrierna 1

2 Kreatin och träning Sprint och hög-intensiv träning 10 sek - 1-2% förbättrad prestation 20 g/dag x 4-7 dagar = % TCr/PCr 3 g/dag x 30 dagar = liknande resultat De flesta studier visar: Förbättrad kraftutveckling under kort/högintensiv aktivitet Ökning av fettfri massa och styrka med PCr jämfört med placebo Skillnad mellan 1 och 8 plats í ett OS är mindre än bråkdel Skillnad med 1 % ökning för en individ? För vilka idrottare Styrketräning 20 25% maxstyrkeökning, 60% hypertrofi Högintensiv aktivitet: Upprepad explosiv, kortvarig, intermittent, sprintträning, boll /racketsporter För idrottare där inte viktökningen blir ett för stort problem Passar inte för idrottare där en ökning av fettfri massa påverkar prestation negativt Tarnopolsky MA.2004; Terjung RL. 2000; Harris RC, Söderlund K, Hultman E Raymer et al. 2007, Bell et al. 1988: Juel et al. 1989, Suzuki et al.2004, Hoffman et al. 2006, Edge et al. 2007, 2006, Stout et al. 2007, Hill et al Kreatin träning - äldre 28 män och kvinnor över 65 år Tränade tre dagar/vecka under fjorton veckor. 5 g/dag + 2 g dextrose eller placebo Total kroppsvikt, fettfri massa, max styrka, 30-m gångtest, 14-trappsteg, muskelfibrer och intramuskulärt total mängd kreatin. Resultat: Signifikanta ökningar av alla mätningar på styrka och funktionella tester samt muskelfibrer och area. Inga bieffekter av kreatin. Slutsats: Övervakad tung styrketräning kan öka muskelstyrkan hos äldre. Supplementering med kreatin ökar den total kroppsvikten och fettfri massa samt muskelstyrka. Broose A Kreatin och negativa effekter? Kreatin njurfunktion Kreatin dehydrering Kreatin leverskador? Diarré, kramper, illamående och kräkningar Saknas fynd i vetenskapliga studier (längsta 5 år) Terjung RL. 2000; Tarnopolsky MA. 1991: Kreatin och sjukdomar Diabetes typ II Multipel skleros Duchennes muskeldystrofi Huntingtons Parkinsons Stroke, cerebral pares, kronisk hjärtsvikt, påverkar mitkondriefunktion vid ALS Slutsats - Kreatin Förbättrad prestation på cirka 2% vid högintensiva aktiviteter - Spring/brottning/idrotter där ökad mängd fettfri massa är en fördel Viktuppgång - kvinnor cirka 0,5 kg - Män cirka 1-1,3 kg - Ingen effekt vid uthållighet Hur mycket ska man ta? Låg dos 3 g/dag under 30 dagar Hög dos 20 g/ 6 dagar + 2 g/d i en månad Kley R. 2007;Terjung RL. 2000; Tarnopolsky MA. 1991: Gualano B. Hultman E,

3 Bikarbonat Kroppen tillverkar bikarbonat Används för att buffra H+ Snabb energiomsättning ger ansamling H+ Minskar skada av hård träning i muskel (β alanin) Acidos ökar oxidation av grenade aminosyror (BCAA) Indirekta effekter? - Förbättrar ben och bindväv - Påverkar frisättningen av paratyroideahormoner - Ökar syntes och ackumulering av proteoglykaner När har det effekt? Window of efficacy vid arbete 1-7 min % av VO2max Buffrar i blodet mg/kg 1-2 timmar före aktivitet 70 kg 20 gram Framför allt vid tävling Kombineras med β -alanin Ingen effekt på högintensivt arbete, < 1 min Lindinger MJ,2000, Lehman J, 1989 Negativa effekter ß-alanin Biverkningar vid 300 mg/kg: diarré, uppsvälld, gaser, darrningar och kramper Avhjälps till viss del med mycket vatten ph i urinen ökar väljs idrottaren ut för en test vänta en timme tills ph normaliseras ß alanin och histidin bildar carnosin som: Reglerar ph i muskel Fördröjer muskeltrötthet vid hög-intensiv träning Fördröjer neuromuskulär trötthet Reglerar kalcium känslighet vid excitation/kontraktion av muskel Finns framför allt i typ II fibrer Förekommer inte i plasma Upptag och syntes av carnosin regleras troligen av insulin Harris RC. 2006, Stephens FB ß-alanin Syntesen av carnosin i muskel skiljer mellan individer Absorption från tarm Upptag i muskel Kroppssammansättning - dos Tränade har högre nivåer Syntes av carnosin med β-alanin eller med carnosin 21 män år Ej vegetarianer Fyra veckor 800 mg per dos 4-6 ggr/dag Tobias G, 2013, Stellingwerff T, 2012, Baguet A, 2010,Tallon MJ 2008, Parkhouse

4 ß-alanin Förbättrad ventilation Stout, 2007 Förlänger tid till trötthet Jordan, 2010 Förbättrar träningskapacitet Hobson,2012 Isokinetisk kraftuveckling Sale C, 2012 Ingen förbättrad prestation Jagim AR,2013 (1 min 140 % VO2, 2-3 min 115 % VO2 Hög-intensiv träning Judo och jiu jitsu förbättrade prestation Tobias G,2013 Ingen effekt vid hög-intensiv löpning Smith-Ryan, 2012 Ingen effekt på upprepad sprint (10-15 s) SweeneyKM,2010 Kan bero på: Tidigare träning, kostintag, ackumelard trötthet, metod Metabolism β-alanin 6.4 g/day under 4 veckor 3.2 g/dag under 4 veckor 1.6 g/dag under 8-12 veckor 2-4 % utsöndras per vecka efter supplementering För vilka har det effekt? Högintensiv träning 1-4 min Används framför allt av idrottare inom: Friidrott, cykel, simning, fotboll Negativa effekter av β-alanin Under cirka 45 min ger det en stickande och brännade känsla i huden Aktiverar Mas-related G protein-coupled receptor D (Mrgprd) Innerverar nociceptiva neuron i huden- känsliga för kyla, hetta, och mekanisk stimuli ß-alanin och Diabetes Typ II Har låga nivåer av carnosin i typ II fibrer plasma, retina, njurar och vävnad i diafragma Fungerar som en antioxidant Skyddar proteiner mot glykolisering Förhindrar bildning av protein-protein kopplingar som reagerar med proteinkarbonyler Gualano B.2011 ß-alanin och kreatin ß-alanin och Bikarbonat ß-Alanin (3.2 g/dag) kreatin (10,5 g/dag) i 10 veckor (amerikanska fotbollsspelare) Resultat: Mínskad trötthet Ökad träningsvolym Ökar fettfrimassa Minskad mängden kroppsfett Förbättra intracellulär och extracellulär buffertkapacitet Resultat: 6 av 7 cyklister ingen förbättring - 4 min cykling Tränade juniorsimmare fick förbättrade resultat 100 och 200 m Möjlig effekt hos roddare 2000 m Judo, jui jitsu fick förbättrad prestation Två veckors supplementering hos otränade individer (55) visade ingen effekt Hoffaman 2006, Stout JR,2006 Tobias G, 2013, De Salle Painelli V, 2013, Sale C,

5 Koffein Purinförening som: Når högsta nivåerna i plasma min Halveringstid i plasma 5,5 tim Metaboliseras i levern av cytokromp450 Blockerar adenosinreceptorer Alla artärer dilaterar som svar på adenosin Finns i nötter, frön och bönor Finns i olika livsmedelsprodukter, huvudvärkstabletter Mängden koffein i olika drycker Högt intag-5-7 kaffe eller te/dag Kaffe 250 ml = 100 mg koffein Te 250 ml = 50 mg koffein Cola 250 ml = 35 mg koffein Chok 250 ml = 10 mg koffein Koffein och uthållighet Förbättrad uhållighet löpning, längdskidor, cykel Ingen förbättring vid högintensiv aktivitet Hur stora doser och när? 2-7 mg/kg cirka 1 tim innan aktivitet 0,75-2 mg/kg under aktivitet Geler kan innehålla koffein (50 mg) Van kaffedrickar bör avstå 8-12 tim innan fysisk aktivitet Tarnopolsky MA.19994;Ivy jl. 1979; Cox GR. 2000; Meeusen R.2013 Central nervös effekt Ökar vakenheten Hämmar trötthet Minskar smärta Minskar perception av ansträngning Förättrar prestation under nattarbete Förbättrar logiskt resonemang Ökar den sociala förmågan Förbättrar uppmärksamhet Förbättrar reaktionstid Förbättrar inlärning Minskar trötthet Mekansim? Ökar dopamin Minskar serotonin Minskar perception av ansträngning Fredholm BB; Meeusen 2013; Kalmar JM.2004 Negativa effekter Kan ge huvudvärk Ökar insomningstiden Ökar aktiviteten i Suprachiasmatiska kärnan/hypotalamus GI-smärta, huvudvärk, hjärtklappning, darrningar Slutsats Förbättrar uthållighet Ingen effekt på högintensitv och styrkeidrotter Effekt hos både vana koffein/icke koffeinanvändare Orsakar inte dehydrering Inga negativa hälsoeffekter 5

6 Nitrat NO3- Nitrat NO2- Kvävemonoxid NO Nitrat Saliv- Mage NO3- NO2- Anaeroba bakterier NO2- NO Acidos Hypoxi Nitrat Dagligt tillskott av inorganiskt nitrat (NO 3 ) minskar syrekostnaden under fysiskt aktivitet Mekanism skelettmuskeln krävde mindre mängd/ minskar muskelns behov av energi Påverkar både lågintensiv /högintensiv prestation positivt Ökad prestation vid uthållighet (löpare, triatleter, cyklister) Påverkar uthållighetsidrott positivt Systole och diastole sjönk (blodtryck) Dos mg/dag Larsen FJ et al 2007,Bailey SJ et al, 2009 NO och prestation Påverkar fysiologiska funktioner Reglerar blodflödet, muskelkontraktilitet, mitokondriefunktion Minskar O2 konsumtion vid fysisk aktivitet Slutsats Förbättrar uthållighet Ingen effekt på högintensitv och styrkeidrotter Alla svarar inte Träningstatus, kostintag Dessutom Nitrit i små mängder positiva effekter på hälsan; Sänker blodtrycket framtida anvädning vid myokardial infektion Hjärt och kärlsjukdomar Jones A Hur mycket och när ska man ta det? Negativa effekter 5-7 mmol nitrat Finns i 0,5 l rödbetsjuice eller via mat Tas cirka 3 tim innan träning Kräver en hög daglig dos för att ge effekt Idrottare kan behöva ladda 3-7 dagar innan Nitrit är farligt även vid mycket låga nivåer - ( mg/kg) jämförbart med cyanid Akut toxicitet av nitrit - en snabb reaktion med hemoblobin i blodet - methemoglobinemi Orsakar även lågt blodtryck framför allt i kombination med kärlvidgande preparat En löpare tog salt av nitrit innan träning runners' internet forum Utvecklad symtom liknande methemoglobinemi Nitratsalt (salpeter) används konserveringmedel, Nitritsalt finns att köpa på internet Nitrat omvandlas i små mängder till nitrit när det kommer från kosten Bailey SJ. 2009; Vanhataholo A. 2010; Lansley KE. 2011;Cermak NN

7 Livsmedel som innehåller nitrat Livsmedel Nitratinnehåll (mg/100 g) Ruccola 4877 Rabarber 2943 Amarant 2167 Rödbeta 1852 Spenat 1066 Några saker att tänka på Ergogena tillskott kan inte ersätta mat En del tillskott kan förbättra prestation men idrottare bör vara försiktiga och alltid göra en individuell analys - rådgöra med kunnig person Köp endast tillskott från säkra källor kontrollera: Informed Choice Company(HFL) eller NSF Company eller Global Drug Reference Online De har namn på företag som har testat produkter Idrottare kan få förbättrad prestation pga 1. Direkt ergogen effekt 2. Placebo 3. Ökad träningsmängd 4. Alla ovan nämnda Förstå fysiologin bakom tillskottet och därefter fatta beslut 1. Är det relevant? Några saker att tänka på Ta reda på fakta, undersök eller be om hjälp att tolka vetenskapliga studier Endast en handfull ergogena tillskott har visat vetenskaplig effekt Tack för er uppmärksamhet Ställ dig själv och idrottaren fyra frågor? 1. Vem har rekommenderat tillskottet 2. Varför ska man ta det? 3. Hur vet man att det inte innehåller hälsovådliga eller förbjudna substanser? 4. Vad är det förväntade resultatet? Slutligen: Har verkligen idrottare på elitnivå det största behovet av tillskott? Eller Har andra större nytta som individer med olika sjukdomstillstånd större nytta? Bildserien får ej användas utan författarens medgivande 7

Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten

Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten Eva Blomstrand, William Apró FoU-rapport 2009:2 FoU-rapporter STOCKHOLM SEPTEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt

Läs mer

Kostrekommendationer för elitidrottare. Utgiven 2009

Kostrekommendationer för elitidrottare. Utgiven 2009 Kostrekommendationer för elitidrottare Utgiven 2009 Kostrekommendationer för elitidrottare Innehållsförteckning Inledning... 2 Utgångspunkt och summering... 3 Energibalans... 6 Uppskattning av energiförbrukning...

Läs mer

Biologiska effekter av fysisk aktivitet

Biologiska effekter av fysisk aktivitet Biologiska effekter av fysisk aktivitet Jan Henriksson, professor, legitimerad läkare, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm Carl Johan Sundberg, professor, legitimerad

Läs mer

Kunskapsöversikt: Alkohol och idrott. C. Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård FoU-rapport 2014:1

Kunskapsöversikt: Alkohol och idrott. C. Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård FoU-rapport 2014:1 Kunskapsöversikt: Alkohol och idrott C. Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård FoU-rapport 2014:1 Kunskapsöversikt: Alkohol och idrott C. Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård Rapporten

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Historien om aspartam Anette Persson Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 11 april 2012 Handledare: Jörn Schneede

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

ADHD, ADD. GABA- brist kan orsaka: Ångest

ADHD, ADD. GABA- brist kan orsaka: Ångest ADHD, ADD ADHD och ADD är en hjärn- och beteendestörning som börjar i tidig barndom och består genom tonåren och vuxen ålder. Ofta upptäcks problemet på grund av en eller fler symtom av ouppmärksamhet,

Läs mer

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis. SE.GLA.08.11.11 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Motionen av Åsa Cider och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se Livsstilsförändring

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

Astrid Borg och Anders Borgman i snöväder i Nyfors, Älvsbyn. Astrid och Anders och hunden Kim vid Kolergården, Koler, Piteå kommun.

Astrid Borg och Anders Borgman i snöväder i Nyfors, Älvsbyn. Astrid och Anders och hunden Kim vid Kolergården, Koler, Piteå kommun. Detta dokument samlar tidskriften Parkinson-Informatören utgiven av Svenska Parkinsonstiftelsen under perioden 1998 2007 med Anders Borgman som ansvarig utgivare. Astrid Borg och Anders Borgman i snöväder

Läs mer

Den nödvändiga distansträningen

Den nödvändiga distansträningen Den nödvändiga distansträningen Just nu är det trendigt att träna korta och intensiva pass för att snabbare öka sin prestationsförmåga. Men eliten i konditionsidrotter fortsätter att nöta på under många

Läs mer

Protein hur mycket är lagom?

Protein hur mycket är lagom? Protein hur mycket är lagom? Innehåll Protein hur mycket är lagom? 03 Protein i praktiken 04 Olika sorters protein 05 Olika stort proteinbehov 06 Protein och träning 07 Protein för vegetarianer 08 Bröd

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

Det första du skall tänka på när du planerar dina måltider är att varje måltid skall innehålla något ifrån alla delar utav kostcirkeln.

Det första du skall tänka på när du planerar dina måltider är att varje måltid skall innehålla något ifrån alla delar utav kostcirkeln. Hej! Jag heter Linda och är 35 år gammal. Jag har ganska stor övervikt efter att ha fött tre barn. Jag har kommit bort från att motionera. Jag har helt enkelt inte haft tid med tre små barn. Dessutom är

Läs mer

TITTA NÄRMARE PÅ DOPINGPROBLEMET MELLANNIVÅ

TITTA NÄRMARE PÅ DOPINGPROBLEMET MELLANNIVÅ Harmonisering av kunskapen om biomedicinska biverkningar av doping TITTA NÄRMARE PÅ DOPINGPROBLEMET MELLANNIVÅ BILD 2: World Anti-Doping Agency (WADA) beskriver världsantidopingförordningen, WADC, som

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Mat, vikt och fysisk aktivitet

Mat, vikt och fysisk aktivitet Mat, vikt och fysisk aktivitet Informationshäfte från Nordic Sugar Mat, vikt och fysisk aktivitet 1 Informationshäftet Mat, vikt och fysisk aktivitet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright tillhör Nordic

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Njut av livet fullt ut!

Njut av livet fullt ut! PRODUKTGUIDE Njut av livet fullt ut! Njut av livet fullt ut! Det var vår vision när vi började utveckla Wellness-produkterna tillsammans med Sveriges ledande forskare. Syftet med våra produkter är att

Läs mer

De flesta sjukdomars orsaker, hur man botar dem samt håller sig frisk och bromsar upp åldrandet.

De flesta sjukdomars orsaker, hur man botar dem samt håller sig frisk och bromsar upp åldrandet. De flesta sjukdomars orsaker, hur man botar dem samt håller sig frisk och bromsar upp åldrandet. Jag Bo Nilsson anser följande Tror du (fortfarande) att det räcker att äta husmanskost, eller tror du att

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

ÖVERVIKTS- OPERATION

ÖVERVIKTS- OPERATION Patientinformation inför ÖVERVIKTS- OPERATION vid Norrtälje sjukhus Överviktsoperation = obesitas Kriterier för operation... 3 Sjukdomar kopplade till fetma... 5 Operationsmetoder och effekter av operation...

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Kolhydrater om man har Diabetes

Kolhydrater om man har Diabetes Kolhydrater om man har Diabetes Jag brukar köra med powerbar gel och sportdryck när jag kör långloppen. På ett långlopp så brukar jag ta 3-5 gel (ca 1 gel var 35-50min ingen första timmen) och sen 2-4

Läs mer