Digital projektor X56

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital projektor X56"

Transkript

1 Digital projektor X56 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. Viktig anmärkning Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser Produktgaranti och säkerhetsguide först. Efter att du läst dem, håll denna information på säker plats för framtida bruk. Om denna manual Flera symboler används i denna manual. Symbolernas betydelser beskrivs nedan. VARNING Denna symbol indikerar information som, om den ignoreras, eventuellt kan resultera i personskada eller t.o.m. dödsfall till följd av felaktig hantering. FÖRSIKTIGT Denna symbol indikerar information som, om den ignoreras, eventuellt kan resultera i personskada eller fysisk sakskada till följd av felaktig hantering. Viktig anmärkning Denna varnar för orsak till problem. Läs vidare på de sidor som anges med siffror efter denna symbol. NOTERA Informationen i denna manual är föremål för förändringar utan föregående avisering. Tillverkaren tar inget ansvar för ev. fel som kan uppträda i denna manual. Reproduktion, överföring eller kopiering av hela eller delar av detta dokument är inte tillåtet utan uttryckligt, skriftligt godkännande. Varumärkesinformation Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Windows, DirectDraw och Direct3D är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. VESA och DDC är varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. i USA och andra länder. Varumärket PJLink är ett varumärke som ansökt om varumärkesrättigheter i Japan, USA och andra länder och områden. Blu-ray Disc är ett varumärke. Alla övriga varumärken är respektive varumärkesägares egendom. 1

2 Innehåll Inledning Funktioner Kontrollera förpackningens innehåll.. 3 Artikelnamn Ställa in Uppställning...7 Ansluta dina enheter Ansluta strömförsörjningen Använda säkerhetsbygeln och urtaget.. 15 Fjärrkontroll Sätta i batterier...16 Om fjärrkontrollens signal Ändra fjärrkontrollens signalfrekvens.. 17 Använda som enkel mus & tangentbord till PC.. 17 Ström på/av Sätta på strömmen...18 Avstängning av strömmen...18 Använda Justera volymen...19 Temporärt stänga av ljudet...19 Välja en ingångssignal...19 Söka efter en ingångssignal...21 Välja ett bildförhållande Justera projektorn i höjdled Justera linsen Använda den automatiska justeringsfunktionen.. 24 Justera positionen Korrigera störning Använda förstoringsfunktionen Frysa skärmen tillfälligt Temporärt gå till tomskärmen...28 Använda meny-funktionen...29 ENKEL MENY As p e k t, Au t o k e y s to n e, Ke y s to n e, Ke y s t o n e, Pe r f.pa s s n., Bildläge, Ec o l ä g e, Sp e g l i n g, Åt e r s t ä l l, Fi lt e rt i d, Sp r å k, De ta l j. m e n y, Av s l u ta. BILD-meny Lj u s s t y r k a, Ko n t r a s t, Ga m m a, Fä r g t e m p., Färg, Färgton, Skärpa, Aktiv iris, Mitt minne VISA-meny As p e k t, Ov e r s c a n, V p o s i t i o n, H p o s i t i o n, H fas, H storlek, Autojustering utför INSIGNAL-meny Pr o g r e s s i v, Vi d e o n r, Fä r g z o n, Co m p o n e n t, Vi d e o f o r mat, Hd m i-f o r m at, Hd m i-o m r å d e, Co m p u t e r-in, Bildlås, Up p l ö s n i n g 2 3M Digital Projector X56 INSTÄLL.-meny Au t o k e y s to n e, Ke y s t o n e, Ke y s t o n e, Pe r f.pa s s n., Au t o e c o l ä g e, Ec o l ä g e, Sp e g l i n g, Väntläge, Monitor ut LJUD-meny Vo ly m, Hö g ta l a r e, Lj u d k ä l l a, Hdmi audio, Micnivå, Micvolym SKÄRMBILD-meny Sp r å k, Me n y l ä g e, Bl a n k, Up p s ta rt, MinSkärm, MinSkärm Lås, Me d d e l a n d e, Kä l l n a m n, Ma l l, C.c. (Closed Caption) OPTION-meny Au t o s ö k, Au t o k e y s to n e, Di r e k t s t r ö m p å, Au t o s t r ö m av, Us b t y p e b, La m p t i d, Fi lt e rt i d, Min knapp, Min källa, Service NÄTVERK-meny In s t ä l l n., Pr o j e k t o r n a m n, Min b i l d, Amx d.d., Present, Information, Service SÄKERHET-meny Än d r a s ä k e r h e t s l ö s e n o r d, MinSkärm l ö s e n o r d, Pin l å s, Po s i t i o n s d e t e k to r, Lö s e n o r d m i n t e x t, Visning av min text, Skriva min text Säkerhetsindikator, Lås stapling Presentationsverktyg Presentation UTAN PC...77 Miniatyrläge, Helskärms Mode (läge), Bildspels Mode (läge), Spellista USB-visning Meny vid högerklick, Flytande meny, Alternativfönster Underhåll Byta ut lampan Rengöring och byte av luftfiltret...91 Byte av batteri för den interna klockan.. 93 Övrig skötsel Felsökning Relaterade meddelanden Angående indikatorlamporna Stänga av projektorn Återställning av alla inställningar.. 98 Fenomen som lätt kan misstas för att vara maskindefekter...99 Specifikationer

3 STANDBY/ON MY SOURCE/ VIDEO COMPUTER DOC.CAMERA ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC AUTO FREEZE SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER BLANK VOLUME MUTE MENU RESET 3M Digital Projector X56 Inledning Inledning Funktioner Projektorn erbjuder dig ett brett användande av följande funktioner. ü Denna projektor har flera olika I/O-portar som täcker de flesta behov. HDMIporten stödjer olika bildutrustningar som har ett digitalt gränssnitt för att ge klarare bilder på en skärm. ü Denna projektor har en 1,7 gånger optisk zoom och horisontell och vertikal manuell växling av linsen vilket möjliggör en flexibel installation. ü Om du sätter i en USB-enhet, såsom ett USB-minne, i USB TYPE A-porten och väljer porten som ingångskälla, kan du se bilder som lagrats i enheten. ü Denna projektor kan kontrolleras och övervakas via en LAN-anslutning. ü Den inbyggda högtalaren på 16 W ger en tillräcklig ljudvolym i ett stort utrymme som ett klassrum där externa högtalare saknas. Kontrollera förpackningens innehåll Artiklarna som visas där bör medfölja din projektor. Vänd dig omedelbart till din återförsäljare om något skulle fattas. Projektor Fjärrkontroll (med två AA-batterier) Strömkabel VGA-kabel Snabbguide Produktgaranti och säkerhetsguide Lathund Linslock Säkerhetsetikett NOTERA Behåll originalemballaget för framtida förflyttning. Se till att du använder originalemballaget när du flyttar projektorn. Var särskilt försiktig med linsen. Projektorn kan orsaka ett skramlande ljud om den lutas, flyttas eller skakas. Det skramlande ljudet orsakas av att ett spjäll som reglerar luftflödet inuti projektorn har flyttats. Observera att det inte beror på något fel på projektorn. 3

4 Inledning Artikelnamn 3M Digital Projector X56 Projektor (1) Lamplucka ( 89) Lampan sitter innanför. (2) Högtalare (x2) ( 19, 46) (3) Filterlucka ( 91) Luftfi lter och luftintag sitter innanför. (4) Höjdjusterfötter (x2) ( 22) (5) Höjdjusterknappar (x2) ( 22) (6) Fjärrsensor ( 16) (7) Lins ( 94) (8) Linslock (9) Skydd för fi cka (10) Luftintag (11) Manöverpanel ( 5) (12) Lucka för linsjustering ( 5) Justerdonen för linsen fi nns bakom luckan. (13) AC IN (AC-ingång) ( 15) (14) Utblåsöppning (15) Baksidespanel ( 5) (16) Säkerhetsbygel ( 15) (17) Batterilucka ( 93) Internklockans batteri sitter på insidan. (18) Stift VARNING Öppna inte produkten och avlägsna inga delar på produkten om detta inte anvisas i bruksanvisningen. Använd inte projektorn under instabila förhållanden. Utsätt inte produkten för stötar eller slag. Titta inte in i objektivet och projektorns öppningar när lampan är på. Förvara locket till fi ckan utom räckhåll för barn och husdjur. Se till att de inte sväljer skydden. Om du svalt det, uppsök läkare omedelbart för akutbehandling. FÖRSIKTIGT Berör inte området kring lampluckan och luftutblåset under användning eller precis efter användning, eftersom det är mycket varmt. Fäst inte någonting på linsen förutom projektorns linsskydd eftersom det kan skada linsen, t.ex. smälta den. (fortsättn. på nästa sida) 4

5 3M Digital Projector X56 Inledning Artikelnamn (fortsättn.) Kontrollpanel och justerdon för lins (1) Lucka för linsjustering (2) FOCUS-ring ( 23) (3) ZOOM-ring ( 23) (4) HORIZONTAL (horisontellt) justerdon ( 23) (5) VERTICAL (vertikalt) justerdon ( 23) (6) LOCK (lås horisontell linsposition) ( 23) (7) STANDBY/ON-knapp ( 18) (8) INPUT-knapp ( 19) (9) MENU-knapp ( 29) (10) SECURITY-indikator ( 76) (11) LAMP-indikator ( 97) (12) TEMP-indikator ( 97) (13) POWER-indikator ( 97) (14) Fickor för förvaring av skyddet LOCK Baksidespanel ( 10~14) (1) LAN-port (2) USB TYPE A-port (3) HDMI-port (4) USB TYPE B-port (5) MIC-port ( 14) (6) AUDIO IN1-port (7) AUDIO IN2-port (8) AUDIO IN3 (L, R)-portar (9) AUDIO OUT (L, R)-portar (10) COMPUTER IN1-port (11) COMPUTER IN2-portar ( 15) (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) (12) REMOTE CONTROL-port (13) MONITOR OUT-port (14) CONTROL-port (15) COMPONENT-portar (Y,Cb/Pb, Cr/Pr) (16) VIDEO-port (17) S-VIDEO-portar (18) Avstängningsbrytare ( 98) (19) Säkerhetsurtag ( 15) (fortsättn. på nästa sida) 5

6 Inledning 3M Digital Projector X56 Artikelnamn (fortsättn.) Fjärrkontroll (1) VIDEO-knapp (&20) (2) COMPUTER-knapp (&20) (3) SEARCH-knapp (&21) (4) STANDBY/ON-knapp (&18) (5) ASPECT-knapp (&21) (6) AUTO-knapp (&24) (7) BLANK-knapp (&28) (8) MAGNIFY - ON-knapp (&27) (9) MAGNIFY - OFF-knapp (&27) (10) MY SOURCE/DOC.CAMERA-knapp (&20, 58) (11) VOLUME- -knapp (&19) (12) PAGE UP-knapp (&17) (13) PAGE DOWN-knapp (&17) (14) VOLUME+ -knapp (&19) (15) MUTE-knapp (&19) (16) FREEZE-knapp (&28) (17) MY BUTTON - 1-knapp (&57) (18) MY BUTTON - 2-knapp (&57) (19) KEYSTONE-knapp (&25) (20) POSITION-knapp (&24, 30) (21) MENU-knapp (&29) (22) / / / -markörknappar (&29) (23) ENTER-knapp (&29) (24) ESC-knapp (&30) (25) RESET-knapp (&30) (26) Batterilucka (&16) (2) (1) (6) (5) (16) (8) (9) (19) (17) (20) (22) (24) VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET Baksidan av fjärrkontrollen (10) (4) (3) (7) (12) (14) (11) (13) (15) (18) (21) (23) (25) (26) 6

7 3M Digital Projector X56 Ställa in Ställa in Installera projektorn i enlighet med den miljö och det sätt som projektorn kommer att användas i. I fall med specialinstallation som t ex från taket, kan vissa monteringstillbehö och service krävas. Konsultera din återförsäljare angående installationen. Uppställning Se tabellerna T-1 på baksidan av Produktgaranti och säkerhetsguide samt observera följande när du ska avgöra skärmstorlek och projiceringsavstånd. Projektorns översida Skärmstorlek Avstånd mellan projektor och skärm (från projektorns ände), : Höjd på skärmen Projektorns undersida (fortsättn. på nästa sida) 7

8 Ställa in 3M Digital Projector X56 Uppställning (fortsättn.) VARNING Installera projektorn där du enkelt kommer åt eluttaget. Om något onormalt inträffar, dra genast ut nätsladden till projektorn. Att inte följa denna anvisning innebär en risk för brand eller elstöt. Använd inte projektorn under instabila förhållanden. Om projektorn ramlar eller tippar över kan det leda till skador på projektorn och omgivande föremål. Att använda en skadad projektor kan sedan resultera i brand- och/eller elstötar. Placera inte projektorn på instabila ytor, som t.ex. lutande ytor, platser som utsätts för vibrationer, ostadiga bord eller vagnar eller ytor som är mindre än själva projektorn. Placera inte projektorn på sidan eller stående på fronten eller baksidan. Fäst eller ställ inte någonting på projektorn såvida det inte uttryckligen anges i denna manual. Använd inte några andra monteringstillbehör än de som anges av tillverkaren. Läs och behåll installationstillbehörens bruksanvisning. Vid särskild installation som till exempel i tak ska man rådfråga sin återförsäljare innan man påbörjar arbetet. Installera inte projektorn i närheten av värmeledande eller brännbara föremål. Sådana föremål kan när de värms upp av projektorn leda till brand och brännskador. Placera inte projektorn på ett metallstativ. Placera inte projektorn där eventuella oljor, såsom matlagnings- eller maskinoljor, används. Olja kan skada produkten och leda till att den inte fungerar korrekt eller faller ner från sin plats. Placera inte projektorn där den kan bli våt. Om projektorn blir våt eller om vätska kommer in i projektorn kan detta orsaka brand, elfara och defekter I projektorn. Placera inte projektorn i närheten av vatten, som i badrummet, köket eller vid poolen. Placera inte projektorn utomhus eller vid fönstret. Placera inte någonting som innehåller vätska nära projektorn. (fortsättn. på nästa sida) 8

9 3M Digital Projector X56 Ställa in Uppställning (fortsättn.) FÖRSIKTIGT Placera projektorn på ett svalt ställe och se till att det finns tillräcklig ventilation. Om projektorns interna temperatur blir för hög kan det hända att den stängs ner automatiskt eller slutar att fungera korrekt. Att använda en skadad projektor kan sedan resultera i brand- och/eller elstötar. Placera inte projektorn i direkt solljus eller nära heta föremål såsom kaminer. Håll ett avstånd på 30 cm eller mer från projektorns sidor till andra objekt såsom väggar. Placera inte projektorn på mattor, kuddar eller textilier. Blockera eller hindra inte på något vis projektorns luftöppningar. Placera inte några föremål vid projektorns ventilationsöppningar som kan sugas in eller fastna. Placera inte projektorn på platser som utsätts för magnetiska fält eftersom detta kan leda till en felfunktion för fläktarna inne i projektorn. Undvik att placera projektorn på rökig, fuktig eller dammig plats. Om projektorn placeras på sådana platser kan detta orsaka brand, elfara och defekter i projektorn. Placera inte projektorn i närheten av luftfuktare. I synnerhet vad gäller luftfuktare med ultraljud kan klor och mineraler som finns i kranvattnet spridas och lagras i projektorn vilket leder till att bilder projekteras sämre och att andra typer av problem uppstår. Placera inte projektorn där folk röker, i köket, i hallen eller vid fönstret. ANMÄRKNING Placera projektorn så att starkt ljus inte direkt träffar projektorns fjärrsensor. lacera inte produkten på en plats med radiostörningar. Kontrollera och korrigera inställningen för FLÄKT HAST. för SERVICE i menyn OPTION enligt driftmiljön (&59). Om projektorn används med fel inställning kan projektorn eller dess delar skadas. Håll värmekänsliga föremål på avstånd från projektorn. Dessa kan i annat fall skadas av projektorns värme. 9

10 Ställa in 3M Digital Projector X56 Ansluta dina enheter Innan du ansluter projektorn till en enhet, se efter i enhetens bruksanvisning för att bekräfta att enheten är lämplig för anslutning med den här projektorn och förbered tillbehör som behövs, såsom en kabel som passar med enhetens signal. Konsultera din återförsäljare när tillbehöret som krävs inte medföljde produkten eller om det är trasigt. När du har kontrollerat att projektorn och enheterna är avstängda, anslut enligt följande anvisningar. Se bilderna på följande sidor. Innan man ansluter projektorn till ett nätverk ska man se till att även läsa Nätverksguide. VARNING Använd endast lämpliga tillbehör. Annars kan enheten och projektorn börja brinna eller skadas. Använd endast tillbehör som anges eller rekommenderas av tillverkaren av projektorn. Det kan regleras med standarder. Montera inte isär eller modifiera projektorn eller tillbehören. Använd inte skadade tillbehör. Var försiktig så att inte tillbehören skadas. Lägg kablarna så att de inte kläms eller trampas på. FÖRSIKTIGT För en kabel med en kärna endast i ena änden, ska änden med kärnan anslutas till projektorn. Detta kan vara fordrat enligt EMI-stadgar. NOTERA Stäng inte av projektorn medan den är ansluten till en enhet som är igång, såvida inte enhetens bruksanvisning instruerar detta. Detta kan leda till tekniskt fel på enheten eller projektorn. Funktionen för en del av ingångarna kan väljas utifrån specifika användarkrav. Kontrollera den sida för referens som anges intill varje port på följande ritning. Var försiktig så att du inte av misstag ansluter en kontakt till fel port. Detta kan leda till tekniskt fel på enheten eller projektorn. - När du håller på att ansluta, se till att formen på kontaktdonen passar porten där de ska anslutas. - Se till att dra åt skruvarna på anslutningar som har skruvar. - Använd kablar med raka kontakter, inte vinklade, eftersom projektorns ingångskontakter är försänkta. Om Plug-and-Play-egenskaper Plug-and-Play är ett system bestående av en dator, dess operativsystem och kringutrustning (t.ex. skärmenheter). Denna projektor är VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan användas genom att ansluta denna projektor till en dator som är VESA DDC (display data channel)-kompatibel. - Utnyttja denna funktion genom att ansluta en datorkabel till COMPUTER IN1- porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play kanske inte fungerar korrekt om du försöker med någon annan typ av anslutning. - Använd standarddrivrutinerna i din dator eftersom denna projektor är en Plugand-Play-monitor. (fortsättn. på nästa sida) 10

11 3M Digital Projector X56 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) Computer ( 40) ( 55) ( 41) ( 41) ( 46) ( 61) NOTERA Innan du ansluter projektorn till en dator, se efter i datorns bruksanvisning och kontrollera kompabilitet för signalnivå, synkroniseringsmetoder och skärmupplösningens utmatning till projektorn. - Vissa signaler kan behöva en adapter för att ledas in i denna projektor. - Vissa datorer har fl era skärmvisningslägen, vilka kan omfatta vissa signaler som inte stöds av denna projektor. - Även om projektorn kan visa signaler med en upplösning upp till UXGA (1600x1200), kommer signalen att konverteras till projektorns panelupplösning innan den visas. Det bästa visningsresultatet åstadkoms om upplösningarna hos insignalen och projektorpanelen är identiska. Om du ansluter den här projektorn och en bärbar dator, måste du mata ut visningen till en extern skärm eller på samma gång mata ut till den interna skärmen och en extern skärm. Se efter i datorns bruksanvisning för inställningar. Beroende på signalingång, kan den automatiska justeringsfunktionen för den här projektorn ta lite tid och inte fungera korrekt. - Observera att en signal för komposit-synk eller synk-på-grön kan förvilla projektorns automatiska inställningsfunktionen ( 41). - Om den automatiska justeringsfunktionen inte fungerar korrekt, kanske du inte kan se dialogen för inställning av skärmupplösning. Använd, om detta skulle ske, en extern skärm. Du kanske kan se dialogen och ställa in lämplig skärmupplösning. (fortsättn. på nästa sida) 11

12 Ställa in 3M Digital Projector X56 Ansluta dina enheter (fortsättn.) Dator Åtkomstpunkt ( 64) ( 78) ( 64) ( 55) USBlagringsenhet ( 61) FÖRSIKTIGT Se till att du har fått godkänt att ansluta projektorn till ett nätverk av nätverkets administratör innan du ansluter projektorn till ett nätverk. Anslut inte LAN-porten till ett nätverk som kan ha en för hög spänning. Innan du tar bort USB-enheten från projektorns port, se till att använda funktionen AVLÄGSNA USB på miniatyrskärmen för att säkra din data ( 80). NOTERA Om en för stor USB-lagringsenhet blockerar LAN-porten, använd en USB-förlängningskabel för att ansluta USB-lagringsenheten. (fortsättn. på nästa sida) 12

13 3M Digital Projector X56 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) Digital videoenhet VCR/DVD/Blu-ray Discspelare ( 41) ( 41) ( 40) ( 41) ( 46) ( 40) ( 39) NOTERA HDMI-porten på denna modell är kompatibel med HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) och kan därför visa en videosignal från HDCP-kompatibla DVDspelare och motsvarande. - HDMI stödjer följande videosignaler: - Denna projektor kan anslutas med annan utrustning som har HDMI TM -kontaktdon, men med viss utrustning kanske projektorn inte fungerar korrekt, och kanske inte ger bild. - Se till att använda en HDMI TM -kabel som har HDMI TM -loggan. - När projektorn är ansluten till en enhet som har DVI-koppling, använder du en kabel för DVI till HDMI TM för att ansluta HDMI-ingången. (fortsättn. på nästa sida) 13

14 Ställa in 3M Digital Projector X56 Ansluta dina enheter (fortsättn.) Högtalare (med en förstärkare) Monitor Mikrofonsystem Trådad fjärrkontroll (tillval) ( 45) ( 46) NOTERA Flytta bort mikrofonen från högtalaren om den sänder ut högt rundgångsljud. Mikrofonfunktion Du kan ansluta en dynamisk mikrofon till MIC-porten med en 3,5 mm minikontakt. Om du gör det kommer den inbyggda högtalaren att mata ut ljud från mikrofonen, även medan ljudet från projektorn matas ut. Du kan mata in linjenivåsignal till MIC-porten från enheter såsom en trådlös mikrofon. När du matar in linjenivåsignal till MIC-porten ska du välja HÖG under MICNIVÅ i menyn LJUD. I normalt läge kan mikrofonens volym justeras separat från volymen på den projektor som använder menyn ( 46, 47). I standbyläge kan mikrofonens volym justeras med VOLUME +/- -knapparna på fjärrkontrollen, synkroniserat med volymen på projektorn ( 19). Även om projektorns ljud är ställt till tyst läge med hjälp av funktionen LJUDKÄLLA ( 46), kan volymen på mikrofonen justeras. MUTE-knappen på fjärrkontrollen fungerar i båda lägen (standby eller normal) på ljudet i mikrofon och projektor ( 19). Den här projektorn stödjer inte plug-in ström för mikrofonen. 14

15 3M Digital Projector X56 Ställa in Ansluta strömförsörjningen Sätt i strömsladdens kontakt till AC IN (AC-ingång) på projektorn. Sätt in strömsladdens stickkontakt i uttaget. Inom ett par sekunder från det att nätsladden anslutits kommer POWERindikatorn att tändas med ett fast orange ljus. Kom ihåg att när funktionen DIREKT STRÖM PÅ är aktiverad ( 54) kommer anslutning av nätsladden att slå på projektorn. VARNING Var extra försiktig när du ansluter strömsladden, då en felaktig anslutning kan resultera i brand och/eller elektriska stötar. Använd endast strömsladden som medföljer projektorn. Om den är skadad, kontakta din återförsäljare för att få en ny hel. Koppla endast in strömsladden i ett nätuttag som har en spänning som sladden är avsedd för. Nätuttaget för fi nnas i närheten av projektorn och vara lättåtkomligt. Ta ur strömsladden för total frånkoppling. Modifi era aldrig strömsladden. Använda säkerhetsbygeln och urtaget En i handeln förekommande anti-stöld-kedja eller vajer kan fästas till säkerhetsbygeln på projektorn. Se bilden för att välja en antistöld-kedja eller vajer. Denna produkt har även säkerhetsurtag för Kensington-lås. För detaljer, se manualen för säkerhetsanordningen. AC IN Strömsladd Anti-stöld-kedja eller vajer Säkerhetsbygel Säkerhetsurtag FÖRSIKTIGT Använd inte säkerhetsbygeln och -urtaget för att förhindra projektorn från att falla ned, eftersom de inte är avsedda för detta. Placera inte en anti-stöld-kedja eller -vajer nära utblåsöppningarna. Den kan bli för varm. NOTERA Säkerhetsbygeln och -urtaget innebär inte ett omfattande stöldskydd. De är avsedda att användas som en kompletterande stöldskyddsåtgärd. 15

16 Fjärrkontroll 3M Digital Projector X56 Fjärrkontroll Sätta i batterier Sätt i batterierna i fjärrkontrollen innan du använder den. Om fjärrkontrollen börjar fungera dåligt, börja med att byta ut batterierna. Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre period, ta ut batterierna ur fjärrkontrollen och lagra dem på en säker plats. Ta bort batteriluckan genom att fatta tag i dess hakdel Sätt i två AA-batterier (HITACHI MAXELL, Art. nr. LR6 eller R6P) med deras plusoch minuspoler rättvända såsom visas på fjärrkontrollen. Sätt tillbaka batteriluckan i pilens riktning och snäpp tillbaka den på plats. FÖRSIKTIGT Hantera alltid batterier försiktigt och använd dem endast enligt anvisningarna. Felaktig användning kan resultera i batteriexplosion, sprickor eller läckage, vilket skulle kunna resultera i brand, skada och/eller förorening av miljön. Se till att endast använda angivna batterier. Använd inte batterier av olika typer samtidigt. Blanda inte ett nytt batteri med ett använt. Se till att plus- och minuspolerna är korrekt riktade när du sätter i ett batteri. Håll batterier borta från barn och djur. Ladda inte upp, kortslut eller montera isär ett batteri. Låt inte ett batteri komma i kontakt med eld eller vatten. Förvara batterier på en mörk, sval och torr plats. Om du observerar batteriläckage, torka bort det som läckt och sätt i ett nytt batteri. Om du får batterisubstans på kropp eller kläder, skölj rikligt med vatten omedelbart. Följ lokala lagar vid omhändertagande av batteriet. Om fjärrkontrollens signal Fjärrkontrollen fungerar ihop med projektorns fjärrsensor. Projektorn har en fjärrsensor på fronten. Sensorn avkänner signalen inom följande område när sensorn är aktiv: 60 grader (30 grader till vänster och höger om sensorn) med 3 meters räckvidd. 30 3m 30 (Ca.) NOTERA Om det är svårt att nå sensorn direkt, försök att få signalen att refl ekteras. Fjärrkontrollen använder infrarött ljus för att sända signaler till projektorn (Klass 1-lysdiod), så se till att använda fjärrkontrollen i ett område fritt från hinder som kan blockera fjärrkontrollens signal till projektorn. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar korrekt om kraftigt ljus (såsom direkt solljus) eller ljus från extremt nära håll (såsom från lysrör) lyser på fjärrsensorn på projektorn. Justera projektorns läge för att undvika sådant ljus. 16

17 3M Digital Projector X56 Fjärrkontroll Ändra fjärrkontrollens signalfrekvens Den medföljande fjärrkontrollen har två möjliga signalfrekvenser, Läge 1:NORMAL and Läge 2:HÖG. Om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt, försök att ändra signalfrekvensen. För att ställa in läget, håll de två knapparna som anges nedan, samtidigt intryckta i ungefär tre sekunder. (1) Sätt till Läge 1:NORMAL... VOLUME- - och RESET-knapparna (2) Sätt till Läge 2:HÖG... MAGNIFY OFF- och ESC-knapparna Kom ihåg att "FJÄRR FREKVENS" under SERVICE i OPTION-menyn ( 60) på projektorn skall ställas till samma läge som fjärrkontrollen. (2) VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET (1) Använda som enkel mus & tangentbord till PC Tillbehörets fjärrkontroll fungerar som en vanlig mus och tangentbort på datorn när projektorns USB TYPE B-port och datorns USB TYPE A-port är anslutna och MUS har valts för alternativet USB TYPE B i menyn OPTION ( 55). (1) PAGE UP-knapp: Tryck på PAGE UP-knappen. (2) PAGE DOWN-knapp: Tryck på PAGE DOWN-knappen. (3) Mus vänster-knapp: Tryck på ENTER-knappen. (4) Laserpekare: Använd markörknapparna,, och. (5) ESC-knapp: Tryck på ESC-knappen. (6) Mus höger-knapp: Tryck på RESET-knappen. ANMÄRKNING Felaktigt bruk av den enkla mus- & tangentbordsfunktionen kan skada din utrustning. När du använder denna funktion, försäkra dig om att produkten bara är ansluten till en dator. Se till att du kontrollerar datorns manualer innan du ansluter produkten till en dator. (3) (5) USB TYPE B-port VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET (1) (2) (4) (6) NOTERA När den enkla mus- & tangentbordsfunktionen på denna produkt inte fungerar korrekt, kontrollera följande. När en USB-kabel förbinder denna projektor med en dator som har ett inbyggt pekredskap (t.ex. en styrkula) som en bärbar dator, öppna BIOS-inställningsmenyn, och välj sedan extern mus och inaktivera det inbyggda pekredskapet, eftersom inbyggda pekredskap kan ha prioritet till denna funktion. Windows 95 OSR 2.1 eller högre är nödvändigt för denna funktion. Denna funktion kanske heller inte fungerar beroende på datorns konfi gurationer och musdrivrutiner.denna funktion kan fungera med datorer som kan handha vanliga USB musar och tangentbord. Du kan inte göra saker som att trycka på två knappar samtidigt (exempelvis trycka på två knappar samtidigt för att fl ytta muspekaren diagonalt). Denna funktion är endast aktiverad när projektorn fungerar korrekt. Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall: - Medan lampan värms upp. (Lampan POWER blinkar grön.) - Om antingen en USB TYPE A eller USB TYPE B-port valts. - Medan någon av skärmarna BLANK ( 28), MALL ( 52) eller MIN BILD ( 67) visas. - Om någon meny visas på skärmen. - När man använder markörknapparna för att styra ljudet eller för skärmfunktioner som volymjustering, trapetskorrektion, korrigering av bildposition och skärmförstoring. 17

18 ON OFF VIDEO KEYSTONE COMPUTER AUTO FREEZE POSITION ESC MY BUTTON 1 2 VOLUME UP DOWN ENTER MUTE MENU RESET Ström på/av 3M Digital Projector X56 Sätta på strömmen Ström på/av Se till att strömsladden är stadigt och korrekt ansluten till projektorn och uttaget. Se till att POWER-indikatorn lyser orange ( 97). Ta sedan av linsskyddet. Tryck på STANDBY/ON-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen. Projektorlampan tänds och POWER-indikatorn börja blinka grönt. När strömmen är helt på, slutar indikatorn blinka och lyser stadigt grönt ( 97). För att visa bilden, välj en insignal enligt avsnittet Välja en ingångssignal ( 19). ASPECT SEARCH BLANK MAGNIFY PAGE STANDBY/ON-knapp POWER-indikator Avstängning av strömmen Tryck på STANDBY/ON-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen. Meddelandet "Stänga av?" visas på skärmen i ca 5 sekunder. Tryck på STANDBY/ON-knappen igen medan meddelandet visas. Projektorlampan släcks och POWER-indikatorn börjar blinka orange. Sedan slutar POWER-indikatorn blinka och lyser stadigt orange när lampkylningen är klar ( 97). Sätt på linslocket efter det att POWER-indikatorn lyser fast orange. Vänta minst ca 10 minuter med att slå på projektorn efter avstängningen. Stäng heller inte av projektorn kort efter att du slått på den. Sådana manövrar kan leda till att lampan inte fungerar korrekt eller förkorta livstiden för vissa delar, inklusive lampan. FÖRSIKTIGT Ett kraftigt ljus avges när projektorströmmen är påslagen. Titta inte in i projektorns lins eller in i projektorn genom någon av dess öppningar. Berör inte området kring lampluckan och luftutblåset under användning eller precis efter användning, eftersom det är mycket varmt. NOTERA Slå ström på/av i rätt ordning. Slå på ström till projektorn innan du slår på de anslutna enheterna. Denna projektor har funktionen som kan få projektorn att slås på/av automatiskt. Se artiklarna DIREKT STRÖM PÅ ( 54) och AUTO STRÖM AV ( 55) i menyn OPTION. Använd avstängningsbrytaren ( 98) endast när projektorn inte slås av efter den normala proceduren. 18

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W LCD-projektor NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W Bruksanvisning NEC Display Solutions, Ltd. 2007-2008 4:e upplagan, februari 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått

Viktig information. Säkerhetsföreskrifter. Försiktighetsmått Viktig information Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsmått Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din NEC-projektor LT20, och förvara den nära till hands för framtida bruk. Serienumret

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer