Digital projektor X56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital projektor X56"

Transkript

1 Digital projektor X56 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. Viktig anmärkning Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser Produktgaranti och säkerhetsguide först. Efter att du läst dem, håll denna information på säker plats för framtida bruk. Om denna manual Flera symboler används i denna manual. Symbolernas betydelser beskrivs nedan. VARNING Denna symbol indikerar information som, om den ignoreras, eventuellt kan resultera i personskada eller t.o.m. dödsfall till följd av felaktig hantering. FÖRSIKTIGT Denna symbol indikerar information som, om den ignoreras, eventuellt kan resultera i personskada eller fysisk sakskada till följd av felaktig hantering. Viktig anmärkning Denna varnar för orsak till problem. Läs vidare på de sidor som anges med siffror efter denna symbol. NOTERA Informationen i denna manual är föremål för förändringar utan föregående avisering. Tillverkaren tar inget ansvar för ev. fel som kan uppträda i denna manual. Reproduktion, överföring eller kopiering av hela eller delar av detta dokument är inte tillåtet utan uttryckligt, skriftligt godkännande. Varumärkesinformation Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Windows, DirectDraw och Direct3D är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. VESA och DDC är varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. i USA och andra länder. Varumärket PJLink är ett varumärke som ansökt om varumärkesrättigheter i Japan, USA och andra länder och områden. Blu-ray Disc är ett varumärke. Alla övriga varumärken är respektive varumärkesägares egendom. 1

2 Innehåll Inledning Funktioner Kontrollera förpackningens innehåll.. 3 Artikelnamn Ställa in Uppställning...7 Ansluta dina enheter Ansluta strömförsörjningen Använda säkerhetsbygeln och urtaget.. 15 Fjärrkontroll Sätta i batterier...16 Om fjärrkontrollens signal Ändra fjärrkontrollens signalfrekvens.. 17 Använda som enkel mus & tangentbord till PC.. 17 Ström på/av Sätta på strömmen...18 Avstängning av strömmen...18 Använda Justera volymen...19 Temporärt stänga av ljudet...19 Välja en ingångssignal...19 Söka efter en ingångssignal...21 Välja ett bildförhållande Justera projektorn i höjdled Justera linsen Använda den automatiska justeringsfunktionen.. 24 Justera positionen Korrigera störning Använda förstoringsfunktionen Frysa skärmen tillfälligt Temporärt gå till tomskärmen...28 Använda meny-funktionen...29 ENKEL MENY As p e k t, Au t o k e y s to n e, Ke y s to n e, Ke y s t o n e, Pe r f.pa s s n., Bildläge, Ec o l ä g e, Sp e g l i n g, Åt e r s t ä l l, Fi lt e rt i d, Sp r å k, De ta l j. m e n y, Av s l u ta. BILD-meny Lj u s s t y r k a, Ko n t r a s t, Ga m m a, Fä r g t e m p., Färg, Färgton, Skärpa, Aktiv iris, Mitt minne VISA-meny As p e k t, Ov e r s c a n, V p o s i t i o n, H p o s i t i o n, H fas, H storlek, Autojustering utför INSIGNAL-meny Pr o g r e s s i v, Vi d e o n r, Fä r g z o n, Co m p o n e n t, Vi d e o f o r mat, Hd m i-f o r m at, Hd m i-o m r å d e, Co m p u t e r-in, Bildlås, Up p l ö s n i n g 2 3M Digital Projector X56 INSTÄLL.-meny Au t o k e y s to n e, Ke y s t o n e, Ke y s t o n e, Pe r f.pa s s n., Au t o e c o l ä g e, Ec o l ä g e, Sp e g l i n g, Väntläge, Monitor ut LJUD-meny Vo ly m, Hö g ta l a r e, Lj u d k ä l l a, Hdmi audio, Micnivå, Micvolym SKÄRMBILD-meny Sp r å k, Me n y l ä g e, Bl a n k, Up p s ta rt, MinSkärm, MinSkärm Lås, Me d d e l a n d e, Kä l l n a m n, Ma l l, C.c. (Closed Caption) OPTION-meny Au t o s ö k, Au t o k e y s to n e, Di r e k t s t r ö m p å, Au t o s t r ö m av, Us b t y p e b, La m p t i d, Fi lt e rt i d, Min knapp, Min källa, Service NÄTVERK-meny In s t ä l l n., Pr o j e k t o r n a m n, Min b i l d, Amx d.d., Present, Information, Service SÄKERHET-meny Än d r a s ä k e r h e t s l ö s e n o r d, MinSkärm l ö s e n o r d, Pin l å s, Po s i t i o n s d e t e k to r, Lö s e n o r d m i n t e x t, Visning av min text, Skriva min text Säkerhetsindikator, Lås stapling Presentationsverktyg Presentation UTAN PC...77 Miniatyrläge, Helskärms Mode (läge), Bildspels Mode (läge), Spellista USB-visning Meny vid högerklick, Flytande meny, Alternativfönster Underhåll Byta ut lampan Rengöring och byte av luftfiltret...91 Byte av batteri för den interna klockan.. 93 Övrig skötsel Felsökning Relaterade meddelanden Angående indikatorlamporna Stänga av projektorn Återställning av alla inställningar.. 98 Fenomen som lätt kan misstas för att vara maskindefekter...99 Specifikationer

3 STANDBY/ON MY SOURCE/ VIDEO COMPUTER DOC.CAMERA ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC AUTO FREEZE SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER BLANK VOLUME MUTE MENU RESET 3M Digital Projector X56 Inledning Inledning Funktioner Projektorn erbjuder dig ett brett användande av följande funktioner. ü Denna projektor har flera olika I/O-portar som täcker de flesta behov. HDMIporten stödjer olika bildutrustningar som har ett digitalt gränssnitt för att ge klarare bilder på en skärm. ü Denna projektor har en 1,7 gånger optisk zoom och horisontell och vertikal manuell växling av linsen vilket möjliggör en flexibel installation. ü Om du sätter i en USB-enhet, såsom ett USB-minne, i USB TYPE A-porten och väljer porten som ingångskälla, kan du se bilder som lagrats i enheten. ü Denna projektor kan kontrolleras och övervakas via en LAN-anslutning. ü Den inbyggda högtalaren på 16 W ger en tillräcklig ljudvolym i ett stort utrymme som ett klassrum där externa högtalare saknas. Kontrollera förpackningens innehåll Artiklarna som visas där bör medfölja din projektor. Vänd dig omedelbart till din återförsäljare om något skulle fattas. Projektor Fjärrkontroll (med två AA-batterier) Strömkabel VGA-kabel Snabbguide Produktgaranti och säkerhetsguide Lathund Linslock Säkerhetsetikett NOTERA Behåll originalemballaget för framtida förflyttning. Se till att du använder originalemballaget när du flyttar projektorn. Var särskilt försiktig med linsen. Projektorn kan orsaka ett skramlande ljud om den lutas, flyttas eller skakas. Det skramlande ljudet orsakas av att ett spjäll som reglerar luftflödet inuti projektorn har flyttats. Observera att det inte beror på något fel på projektorn. 3

4 Inledning Artikelnamn 3M Digital Projector X56 Projektor (1) Lamplucka ( 89) Lampan sitter innanför. (2) Högtalare (x2) ( 19, 46) (3) Filterlucka ( 91) Luftfi lter och luftintag sitter innanför. (4) Höjdjusterfötter (x2) ( 22) (5) Höjdjusterknappar (x2) ( 22) (6) Fjärrsensor ( 16) (7) Lins ( 94) (8) Linslock (9) Skydd för fi cka (10) Luftintag (11) Manöverpanel ( 5) (12) Lucka för linsjustering ( 5) Justerdonen för linsen fi nns bakom luckan. (13) AC IN (AC-ingång) ( 15) (14) Utblåsöppning (15) Baksidespanel ( 5) (16) Säkerhetsbygel ( 15) (17) Batterilucka ( 93) Internklockans batteri sitter på insidan. (18) Stift VARNING Öppna inte produkten och avlägsna inga delar på produkten om detta inte anvisas i bruksanvisningen. Använd inte projektorn under instabila förhållanden. Utsätt inte produkten för stötar eller slag. Titta inte in i objektivet och projektorns öppningar när lampan är på. Förvara locket till fi ckan utom räckhåll för barn och husdjur. Se till att de inte sväljer skydden. Om du svalt det, uppsök läkare omedelbart för akutbehandling. FÖRSIKTIGT Berör inte området kring lampluckan och luftutblåset under användning eller precis efter användning, eftersom det är mycket varmt. Fäst inte någonting på linsen förutom projektorns linsskydd eftersom det kan skada linsen, t.ex. smälta den. (fortsättn. på nästa sida) 4

5 3M Digital Projector X56 Inledning Artikelnamn (fortsättn.) Kontrollpanel och justerdon för lins (1) Lucka för linsjustering (2) FOCUS-ring ( 23) (3) ZOOM-ring ( 23) (4) HORIZONTAL (horisontellt) justerdon ( 23) (5) VERTICAL (vertikalt) justerdon ( 23) (6) LOCK (lås horisontell linsposition) ( 23) (7) STANDBY/ON-knapp ( 18) (8) INPUT-knapp ( 19) (9) MENU-knapp ( 29) (10) SECURITY-indikator ( 76) (11) LAMP-indikator ( 97) (12) TEMP-indikator ( 97) (13) POWER-indikator ( 97) (14) Fickor för förvaring av skyddet LOCK Baksidespanel ( 10~14) (1) LAN-port (2) USB TYPE A-port (3) HDMI-port (4) USB TYPE B-port (5) MIC-port ( 14) (6) AUDIO IN1-port (7) AUDIO IN2-port (8) AUDIO IN3 (L, R)-portar (9) AUDIO OUT (L, R)-portar (10) COMPUTER IN1-port (11) COMPUTER IN2-portar ( 15) (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) (12) REMOTE CONTROL-port (13) MONITOR OUT-port (14) CONTROL-port (15) COMPONENT-portar (Y,Cb/Pb, Cr/Pr) (16) VIDEO-port (17) S-VIDEO-portar (18) Avstängningsbrytare ( 98) (19) Säkerhetsurtag ( 15) (fortsättn. på nästa sida) 5

6 Inledning 3M Digital Projector X56 Artikelnamn (fortsättn.) Fjärrkontroll (1) VIDEO-knapp (&20) (2) COMPUTER-knapp (&20) (3) SEARCH-knapp (&21) (4) STANDBY/ON-knapp (&18) (5) ASPECT-knapp (&21) (6) AUTO-knapp (&24) (7) BLANK-knapp (&28) (8) MAGNIFY - ON-knapp (&27) (9) MAGNIFY - OFF-knapp (&27) (10) MY SOURCE/DOC.CAMERA-knapp (&20, 58) (11) VOLUME- -knapp (&19) (12) PAGE UP-knapp (&17) (13) PAGE DOWN-knapp (&17) (14) VOLUME+ -knapp (&19) (15) MUTE-knapp (&19) (16) FREEZE-knapp (&28) (17) MY BUTTON - 1-knapp (&57) (18) MY BUTTON - 2-knapp (&57) (19) KEYSTONE-knapp (&25) (20) POSITION-knapp (&24, 30) (21) MENU-knapp (&29) (22) / / / -markörknappar (&29) (23) ENTER-knapp (&29) (24) ESC-knapp (&30) (25) RESET-knapp (&30) (26) Batterilucka (&16) (2) (1) (6) (5) (16) (8) (9) (19) (17) (20) (22) (24) VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET Baksidan av fjärrkontrollen (10) (4) (3) (7) (12) (14) (11) (13) (15) (18) (21) (23) (25) (26) 6

7 3M Digital Projector X56 Ställa in Ställa in Installera projektorn i enlighet med den miljö och det sätt som projektorn kommer att användas i. I fall med specialinstallation som t ex från taket, kan vissa monteringstillbehö och service krävas. Konsultera din återförsäljare angående installationen. Uppställning Se tabellerna T-1 på baksidan av Produktgaranti och säkerhetsguide samt observera följande när du ska avgöra skärmstorlek och projiceringsavstånd. Projektorns översida Skärmstorlek Avstånd mellan projektor och skärm (från projektorns ände), : Höjd på skärmen Projektorns undersida (fortsättn. på nästa sida) 7

8 Ställa in 3M Digital Projector X56 Uppställning (fortsättn.) VARNING Installera projektorn där du enkelt kommer åt eluttaget. Om något onormalt inträffar, dra genast ut nätsladden till projektorn. Att inte följa denna anvisning innebär en risk för brand eller elstöt. Använd inte projektorn under instabila förhållanden. Om projektorn ramlar eller tippar över kan det leda till skador på projektorn och omgivande föremål. Att använda en skadad projektor kan sedan resultera i brand- och/eller elstötar. Placera inte projektorn på instabila ytor, som t.ex. lutande ytor, platser som utsätts för vibrationer, ostadiga bord eller vagnar eller ytor som är mindre än själva projektorn. Placera inte projektorn på sidan eller stående på fronten eller baksidan. Fäst eller ställ inte någonting på projektorn såvida det inte uttryckligen anges i denna manual. Använd inte några andra monteringstillbehör än de som anges av tillverkaren. Läs och behåll installationstillbehörens bruksanvisning. Vid särskild installation som till exempel i tak ska man rådfråga sin återförsäljare innan man påbörjar arbetet. Installera inte projektorn i närheten av värmeledande eller brännbara föremål. Sådana föremål kan när de värms upp av projektorn leda till brand och brännskador. Placera inte projektorn på ett metallstativ. Placera inte projektorn där eventuella oljor, såsom matlagnings- eller maskinoljor, används. Olja kan skada produkten och leda till att den inte fungerar korrekt eller faller ner från sin plats. Placera inte projektorn där den kan bli våt. Om projektorn blir våt eller om vätska kommer in i projektorn kan detta orsaka brand, elfara och defekter I projektorn. Placera inte projektorn i närheten av vatten, som i badrummet, köket eller vid poolen. Placera inte projektorn utomhus eller vid fönstret. Placera inte någonting som innehåller vätska nära projektorn. (fortsättn. på nästa sida) 8

9 3M Digital Projector X56 Ställa in Uppställning (fortsättn.) FÖRSIKTIGT Placera projektorn på ett svalt ställe och se till att det finns tillräcklig ventilation. Om projektorns interna temperatur blir för hög kan det hända att den stängs ner automatiskt eller slutar att fungera korrekt. Att använda en skadad projektor kan sedan resultera i brand- och/eller elstötar. Placera inte projektorn i direkt solljus eller nära heta föremål såsom kaminer. Håll ett avstånd på 30 cm eller mer från projektorns sidor till andra objekt såsom väggar. Placera inte projektorn på mattor, kuddar eller textilier. Blockera eller hindra inte på något vis projektorns luftöppningar. Placera inte några föremål vid projektorns ventilationsöppningar som kan sugas in eller fastna. Placera inte projektorn på platser som utsätts för magnetiska fält eftersom detta kan leda till en felfunktion för fläktarna inne i projektorn. Undvik att placera projektorn på rökig, fuktig eller dammig plats. Om projektorn placeras på sådana platser kan detta orsaka brand, elfara och defekter i projektorn. Placera inte projektorn i närheten av luftfuktare. I synnerhet vad gäller luftfuktare med ultraljud kan klor och mineraler som finns i kranvattnet spridas och lagras i projektorn vilket leder till att bilder projekteras sämre och att andra typer av problem uppstår. Placera inte projektorn där folk röker, i köket, i hallen eller vid fönstret. ANMÄRKNING Placera projektorn så att starkt ljus inte direkt träffar projektorns fjärrsensor. lacera inte produkten på en plats med radiostörningar. Kontrollera och korrigera inställningen för FLÄKT HAST. för SERVICE i menyn OPTION enligt driftmiljön (&59). Om projektorn används med fel inställning kan projektorn eller dess delar skadas. Håll värmekänsliga föremål på avstånd från projektorn. Dessa kan i annat fall skadas av projektorns värme. 9

10 Ställa in 3M Digital Projector X56 Ansluta dina enheter Innan du ansluter projektorn till en enhet, se efter i enhetens bruksanvisning för att bekräfta att enheten är lämplig för anslutning med den här projektorn och förbered tillbehör som behövs, såsom en kabel som passar med enhetens signal. Konsultera din återförsäljare när tillbehöret som krävs inte medföljde produkten eller om det är trasigt. När du har kontrollerat att projektorn och enheterna är avstängda, anslut enligt följande anvisningar. Se bilderna på följande sidor. Innan man ansluter projektorn till ett nätverk ska man se till att även läsa Nätverksguide. VARNING Använd endast lämpliga tillbehör. Annars kan enheten och projektorn börja brinna eller skadas. Använd endast tillbehör som anges eller rekommenderas av tillverkaren av projektorn. Det kan regleras med standarder. Montera inte isär eller modifiera projektorn eller tillbehören. Använd inte skadade tillbehör. Var försiktig så att inte tillbehören skadas. Lägg kablarna så att de inte kläms eller trampas på. FÖRSIKTIGT För en kabel med en kärna endast i ena änden, ska änden med kärnan anslutas till projektorn. Detta kan vara fordrat enligt EMI-stadgar. NOTERA Stäng inte av projektorn medan den är ansluten till en enhet som är igång, såvida inte enhetens bruksanvisning instruerar detta. Detta kan leda till tekniskt fel på enheten eller projektorn. Funktionen för en del av ingångarna kan väljas utifrån specifika användarkrav. Kontrollera den sida för referens som anges intill varje port på följande ritning. Var försiktig så att du inte av misstag ansluter en kontakt till fel port. Detta kan leda till tekniskt fel på enheten eller projektorn. - När du håller på att ansluta, se till att formen på kontaktdonen passar porten där de ska anslutas. - Se till att dra åt skruvarna på anslutningar som har skruvar. - Använd kablar med raka kontakter, inte vinklade, eftersom projektorns ingångskontakter är försänkta. Om Plug-and-Play-egenskaper Plug-and-Play är ett system bestående av en dator, dess operativsystem och kringutrustning (t.ex. skärmenheter). Denna projektor är VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan användas genom att ansluta denna projektor till en dator som är VESA DDC (display data channel)-kompatibel. - Utnyttja denna funktion genom att ansluta en datorkabel till COMPUTER IN1- porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play kanske inte fungerar korrekt om du försöker med någon annan typ av anslutning. - Använd standarddrivrutinerna i din dator eftersom denna projektor är en Plugand-Play-monitor. (fortsättn. på nästa sida) 10

11 3M Digital Projector X56 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) Computer ( 40) ( 55) ( 41) ( 41) ( 46) ( 61) NOTERA Innan du ansluter projektorn till en dator, se efter i datorns bruksanvisning och kontrollera kompabilitet för signalnivå, synkroniseringsmetoder och skärmupplösningens utmatning till projektorn. - Vissa signaler kan behöva en adapter för att ledas in i denna projektor. - Vissa datorer har fl era skärmvisningslägen, vilka kan omfatta vissa signaler som inte stöds av denna projektor. - Även om projektorn kan visa signaler med en upplösning upp till UXGA (1600x1200), kommer signalen att konverteras till projektorns panelupplösning innan den visas. Det bästa visningsresultatet åstadkoms om upplösningarna hos insignalen och projektorpanelen är identiska. Om du ansluter den här projektorn och en bärbar dator, måste du mata ut visningen till en extern skärm eller på samma gång mata ut till den interna skärmen och en extern skärm. Se efter i datorns bruksanvisning för inställningar. Beroende på signalingång, kan den automatiska justeringsfunktionen för den här projektorn ta lite tid och inte fungera korrekt. - Observera att en signal för komposit-synk eller synk-på-grön kan förvilla projektorns automatiska inställningsfunktionen ( 41). - Om den automatiska justeringsfunktionen inte fungerar korrekt, kanske du inte kan se dialogen för inställning av skärmupplösning. Använd, om detta skulle ske, en extern skärm. Du kanske kan se dialogen och ställa in lämplig skärmupplösning. (fortsättn. på nästa sida) 11

12 Ställa in 3M Digital Projector X56 Ansluta dina enheter (fortsättn.) Dator Åtkomstpunkt ( 64) ( 78) ( 64) ( 55) USBlagringsenhet ( 61) FÖRSIKTIGT Se till att du har fått godkänt att ansluta projektorn till ett nätverk av nätverkets administratör innan du ansluter projektorn till ett nätverk. Anslut inte LAN-porten till ett nätverk som kan ha en för hög spänning. Innan du tar bort USB-enheten från projektorns port, se till att använda funktionen AVLÄGSNA USB på miniatyrskärmen för att säkra din data ( 80). NOTERA Om en för stor USB-lagringsenhet blockerar LAN-porten, använd en USB-förlängningskabel för att ansluta USB-lagringsenheten. (fortsättn. på nästa sida) 12

13 3M Digital Projector X56 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) Digital videoenhet VCR/DVD/Blu-ray Discspelare ( 41) ( 41) ( 40) ( 41) ( 46) ( 40) ( 39) NOTERA HDMI-porten på denna modell är kompatibel med HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) och kan därför visa en videosignal från HDCP-kompatibla DVDspelare och motsvarande. - HDMI stödjer följande videosignaler: - Denna projektor kan anslutas med annan utrustning som har HDMI TM -kontaktdon, men med viss utrustning kanske projektorn inte fungerar korrekt, och kanske inte ger bild. - Se till att använda en HDMI TM -kabel som har HDMI TM -loggan. - När projektorn är ansluten till en enhet som har DVI-koppling, använder du en kabel för DVI till HDMI TM för att ansluta HDMI-ingången. (fortsättn. på nästa sida) 13

14 Ställa in 3M Digital Projector X56 Ansluta dina enheter (fortsättn.) Högtalare (med en förstärkare) Monitor Mikrofonsystem Trådad fjärrkontroll (tillval) ( 45) ( 46) NOTERA Flytta bort mikrofonen från högtalaren om den sänder ut högt rundgångsljud. Mikrofonfunktion Du kan ansluta en dynamisk mikrofon till MIC-porten med en 3,5 mm minikontakt. Om du gör det kommer den inbyggda högtalaren att mata ut ljud från mikrofonen, även medan ljudet från projektorn matas ut. Du kan mata in linjenivåsignal till MIC-porten från enheter såsom en trådlös mikrofon. När du matar in linjenivåsignal till MIC-porten ska du välja HÖG under MICNIVÅ i menyn LJUD. I normalt läge kan mikrofonens volym justeras separat från volymen på den projektor som använder menyn ( 46, 47). I standbyläge kan mikrofonens volym justeras med VOLUME +/- -knapparna på fjärrkontrollen, synkroniserat med volymen på projektorn ( 19). Även om projektorns ljud är ställt till tyst läge med hjälp av funktionen LJUDKÄLLA ( 46), kan volymen på mikrofonen justeras. MUTE-knappen på fjärrkontrollen fungerar i båda lägen (standby eller normal) på ljudet i mikrofon och projektor ( 19). Den här projektorn stödjer inte plug-in ström för mikrofonen. 14

15 3M Digital Projector X56 Ställa in Ansluta strömförsörjningen Sätt i strömsladdens kontakt till AC IN (AC-ingång) på projektorn. Sätt in strömsladdens stickkontakt i uttaget. Inom ett par sekunder från det att nätsladden anslutits kommer POWERindikatorn att tändas med ett fast orange ljus. Kom ihåg att när funktionen DIREKT STRÖM PÅ är aktiverad ( 54) kommer anslutning av nätsladden att slå på projektorn. VARNING Var extra försiktig när du ansluter strömsladden, då en felaktig anslutning kan resultera i brand och/eller elektriska stötar. Använd endast strömsladden som medföljer projektorn. Om den är skadad, kontakta din återförsäljare för att få en ny hel. Koppla endast in strömsladden i ett nätuttag som har en spänning som sladden är avsedd för. Nätuttaget för fi nnas i närheten av projektorn och vara lättåtkomligt. Ta ur strömsladden för total frånkoppling. Modifi era aldrig strömsladden. Använda säkerhetsbygeln och urtaget En i handeln förekommande anti-stöld-kedja eller vajer kan fästas till säkerhetsbygeln på projektorn. Se bilden för att välja en antistöld-kedja eller vajer. Denna produkt har även säkerhetsurtag för Kensington-lås. För detaljer, se manualen för säkerhetsanordningen. AC IN Strömsladd Anti-stöld-kedja eller vajer Säkerhetsbygel Säkerhetsurtag FÖRSIKTIGT Använd inte säkerhetsbygeln och -urtaget för att förhindra projektorn från att falla ned, eftersom de inte är avsedda för detta. Placera inte en anti-stöld-kedja eller -vajer nära utblåsöppningarna. Den kan bli för varm. NOTERA Säkerhetsbygeln och -urtaget innebär inte ett omfattande stöldskydd. De är avsedda att användas som en kompletterande stöldskyddsåtgärd. 15

16 Fjärrkontroll 3M Digital Projector X56 Fjärrkontroll Sätta i batterier Sätt i batterierna i fjärrkontrollen innan du använder den. Om fjärrkontrollen börjar fungera dåligt, börja med att byta ut batterierna. Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre period, ta ut batterierna ur fjärrkontrollen och lagra dem på en säker plats. Ta bort batteriluckan genom att fatta tag i dess hakdel Sätt i två AA-batterier (HITACHI MAXELL, Art. nr. LR6 eller R6P) med deras plusoch minuspoler rättvända såsom visas på fjärrkontrollen. Sätt tillbaka batteriluckan i pilens riktning och snäpp tillbaka den på plats. FÖRSIKTIGT Hantera alltid batterier försiktigt och använd dem endast enligt anvisningarna. Felaktig användning kan resultera i batteriexplosion, sprickor eller läckage, vilket skulle kunna resultera i brand, skada och/eller förorening av miljön. Se till att endast använda angivna batterier. Använd inte batterier av olika typer samtidigt. Blanda inte ett nytt batteri med ett använt. Se till att plus- och minuspolerna är korrekt riktade när du sätter i ett batteri. Håll batterier borta från barn och djur. Ladda inte upp, kortslut eller montera isär ett batteri. Låt inte ett batteri komma i kontakt med eld eller vatten. Förvara batterier på en mörk, sval och torr plats. Om du observerar batteriläckage, torka bort det som läckt och sätt i ett nytt batteri. Om du får batterisubstans på kropp eller kläder, skölj rikligt med vatten omedelbart. Följ lokala lagar vid omhändertagande av batteriet. Om fjärrkontrollens signal Fjärrkontrollen fungerar ihop med projektorns fjärrsensor. Projektorn har en fjärrsensor på fronten. Sensorn avkänner signalen inom följande område när sensorn är aktiv: 60 grader (30 grader till vänster och höger om sensorn) med 3 meters räckvidd. 30 3m 30 (Ca.) NOTERA Om det är svårt att nå sensorn direkt, försök att få signalen att refl ekteras. Fjärrkontrollen använder infrarött ljus för att sända signaler till projektorn (Klass 1-lysdiod), så se till att använda fjärrkontrollen i ett område fritt från hinder som kan blockera fjärrkontrollens signal till projektorn. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar korrekt om kraftigt ljus (såsom direkt solljus) eller ljus från extremt nära håll (såsom från lysrör) lyser på fjärrsensorn på projektorn. Justera projektorns läge för att undvika sådant ljus. 16

17 3M Digital Projector X56 Fjärrkontroll Ändra fjärrkontrollens signalfrekvens Den medföljande fjärrkontrollen har två möjliga signalfrekvenser, Läge 1:NORMAL and Läge 2:HÖG. Om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt, försök att ändra signalfrekvensen. För att ställa in läget, håll de två knapparna som anges nedan, samtidigt intryckta i ungefär tre sekunder. (1) Sätt till Läge 1:NORMAL... VOLUME- - och RESET-knapparna (2) Sätt till Läge 2:HÖG... MAGNIFY OFF- och ESC-knapparna Kom ihåg att "FJÄRR FREKVENS" under SERVICE i OPTION-menyn ( 60) på projektorn skall ställas till samma läge som fjärrkontrollen. (2) VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET (1) Använda som enkel mus & tangentbord till PC Tillbehörets fjärrkontroll fungerar som en vanlig mus och tangentbort på datorn när projektorns USB TYPE B-port och datorns USB TYPE A-port är anslutna och MUS har valts för alternativet USB TYPE B i menyn OPTION ( 55). (1) PAGE UP-knapp: Tryck på PAGE UP-knappen. (2) PAGE DOWN-knapp: Tryck på PAGE DOWN-knappen. (3) Mus vänster-knapp: Tryck på ENTER-knappen. (4) Laserpekare: Använd markörknapparna,, och. (5) ESC-knapp: Tryck på ESC-knappen. (6) Mus höger-knapp: Tryck på RESET-knappen. ANMÄRKNING Felaktigt bruk av den enkla mus- & tangentbordsfunktionen kan skada din utrustning. När du använder denna funktion, försäkra dig om att produkten bara är ansluten till en dator. Se till att du kontrollerar datorns manualer innan du ansluter produkten till en dator. (3) (5) USB TYPE B-port VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET (1) (2) (4) (6) NOTERA När den enkla mus- & tangentbordsfunktionen på denna produkt inte fungerar korrekt, kontrollera följande. När en USB-kabel förbinder denna projektor med en dator som har ett inbyggt pekredskap (t.ex. en styrkula) som en bärbar dator, öppna BIOS-inställningsmenyn, och välj sedan extern mus och inaktivera det inbyggda pekredskapet, eftersom inbyggda pekredskap kan ha prioritet till denna funktion. Windows 95 OSR 2.1 eller högre är nödvändigt för denna funktion. Denna funktion kanske heller inte fungerar beroende på datorns konfi gurationer och musdrivrutiner.denna funktion kan fungera med datorer som kan handha vanliga USB musar och tangentbord. Du kan inte göra saker som att trycka på två knappar samtidigt (exempelvis trycka på två knappar samtidigt för att fl ytta muspekaren diagonalt). Denna funktion är endast aktiverad när projektorn fungerar korrekt. Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall: - Medan lampan värms upp. (Lampan POWER blinkar grön.) - Om antingen en USB TYPE A eller USB TYPE B-port valts. - Medan någon av skärmarna BLANK ( 28), MALL ( 52) eller MIN BILD ( 67) visas. - Om någon meny visas på skärmen. - När man använder markörknapparna för att styra ljudet eller för skärmfunktioner som volymjustering, trapetskorrektion, korrigering av bildposition och skärmförstoring. 17

18 ON OFF VIDEO KEYSTONE COMPUTER AUTO FREEZE POSITION ESC MY BUTTON 1 2 VOLUME UP DOWN ENTER MUTE MENU RESET Ström på/av 3M Digital Projector X56 Sätta på strömmen Ström på/av Se till att strömsladden är stadigt och korrekt ansluten till projektorn och uttaget. Se till att POWER-indikatorn lyser orange ( 97). Ta sedan av linsskyddet. Tryck på STANDBY/ON-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen. Projektorlampan tänds och POWER-indikatorn börja blinka grönt. När strömmen är helt på, slutar indikatorn blinka och lyser stadigt grönt ( 97). För att visa bilden, välj en insignal enligt avsnittet Välja en ingångssignal ( 19). ASPECT SEARCH BLANK MAGNIFY PAGE STANDBY/ON-knapp POWER-indikator Avstängning av strömmen Tryck på STANDBY/ON-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen. Meddelandet "Stänga av?" visas på skärmen i ca 5 sekunder. Tryck på STANDBY/ON-knappen igen medan meddelandet visas. Projektorlampan släcks och POWER-indikatorn börjar blinka orange. Sedan slutar POWER-indikatorn blinka och lyser stadigt orange när lampkylningen är klar ( 97). Sätt på linslocket efter det att POWER-indikatorn lyser fast orange. Vänta minst ca 10 minuter med att slå på projektorn efter avstängningen. Stäng heller inte av projektorn kort efter att du slått på den. Sådana manövrar kan leda till att lampan inte fungerar korrekt eller förkorta livstiden för vissa delar, inklusive lampan. FÖRSIKTIGT Ett kraftigt ljus avges när projektorströmmen är påslagen. Titta inte in i projektorns lins eller in i projektorn genom någon av dess öppningar. Berör inte området kring lampluckan och luftutblåset under användning eller precis efter användning, eftersom det är mycket varmt. NOTERA Slå ström på/av i rätt ordning. Slå på ström till projektorn innan du slår på de anslutna enheterna. Denna projektor har funktionen som kan få projektorn att slås på/av automatiskt. Se artiklarna DIREKT STRÖM PÅ ( 54) och AUTO STRÖM AV ( 55) i menyn OPTION. Använd avstängningsbrytaren ( 98) endast när projektorn inte slås av efter den normala proceduren. 18

19 3M Digital Projector X56 Använda Använda Justera volymen Använd VOLUME+/VOLUME- -knappen för att justera volymen. 1. En dialog visas på skärmen som hjälper dig att justera volymen. Även om du inte gör någonting försvinner dialogen automatiskt efter några sekunder. VOLUME+/- -knapp När i har valts som aktuell bildingångsport, är volyminställningen inaktiverad. Se LJUDKÄLLA under LJUD-menyn ( 46). POSITION MENU Även om projektorn är i väntläge, kan volymen justeras när följande två ENTER tillstånd stämmer: ESC RESET - Ett annat alternativ än har valts för VÄNTA under LJUDKÄLLA i menyn LJUD ( 46). - NORMAL väljs under VÄNTLÄGE i menyn INSTÄLL. ( 45). I standbyläge kan mikrofonens volym justeras med VOLUME +/- -knapparna på fjärrkontrollen, synkroniserat med volymen på projektorn ( 19). VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE Temporärt stänga av ljudet 1. Tryck på MUTE-knappen på fjärrkontrollen. En dialog visas på skärmen som indikerar att du har tystat ljudet. För att återställa ljudet, tryck på MUTE-, VOLUME+ - eller VOLUME- -knappen. Även om du inte gör någonting försvinner dialogen automatiskt efter några sekunder. MUTE-knapp VIDEO ASPECT MAGNIFY COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN STANDBY/ON BLANK VOLUME KEYSTONE MY BUTTON MUTE När i har valts som aktuell bildingångsport, är ljudet alltid avstängt. Se LJUDKÄLLA under LJUD-menyn ( 46). POSITION MENU C.C. (Closed Caption) aktiveras automatiskt när ljudet stängs av och ENTER ingångssignaler som innehåller C.C. tas emot. Funktionen är tillgänglig ESC RESET endast när signalen är NTSC för VIDEO eller S-VIDEO eller för COMPONENT, COMPUTER IN1, eller COMPUTER IN2 och när AUTO valts för SKÄRM i C.C.-menyn i SKÄRMBILD-menyn ( 53). Välja en ingångssignal Tryck på INPUT-knappen på projektorn. 1. Varje gång du trycker på knappen, växlar projektorn från aktuell port till en ny ingångsport enligt nedan. COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 LAN VIDEO USB TYPE A INPUTknapp S-VIDEO COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) USB TYPE B HDMI Medan PÅ är valt under AUTOSÖK i OPTION-menyn ( 54), kommer projektorn fortsätta att kontrollera portarna i ordningen ovan om och om igen tills en insignal detekteras. Det kan ta fl era sekunder att mata ut bilderna från USB TYPE B-porten. 19

20 Använda 3M Digital Projector X56 Välja en ingångssignal (fortsättn.) 1. Tryck på COMPUTER-knappen på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på knappen, växlar projektorn från aktuell port till en ny ingångsport enligt nedan. COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 LAN USB TYPE B USB TYPE A COMPUTER-knapp KEYSTONE När PÅ är valt under AUTOSÖK i OPTION-menyn, kommer projektorn att fortsätta att kontrollera portarna i sekvens tills en POSITION insignal detekteras ( 54). Om COMPUTER-knappen trycks in ENTER när VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT eller HDMI-porten är vald, ESC kommer projektorn kontrollera porten COMPUTER IN1 först. Det kan ta flera sekunder att mata ut bilderna från USB TYPE B-porten. VIDEO ASPECT MAGNIFY COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET 1. Tryck på VIDEO-knappen på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på knappen, växlar projektorn från aktuell port till en ny ingångsport enligt nedan. HDMI COMPONENT S-VIDEO VIDEO VIDEO-knapp STANDBY/ON MY SOURCE/ VIDEO COMPUTER DOC.CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK MAGNIFY FREEZE PAGE UP VOLUME PAGE DOWN När PÅ är valt under AUTOSÖK i OPTION-menyn, kommer projektorn att fortsätta att kontrollera portarna i sekvens tills en insignal detekteras ( 54). Om VIDEO-knappen trycks in när COMPUTER IN1, COMPUTER IN2, LAN, USB TYPE A eller USB TYPE B-porten är vald, kommer projektorn att kontrollera porten HDMI först. KEYSTONE POSITION ESC MY BUTTON ENTER MUTE MENU RESET 1. Tryck på MY SOURCE / DOC. CAMERA-knappen på fjärrkontrollen. Insignalen kommer att ändras till den signal som du anger som MIN KÄLLA ( 58). Denna funktion kan också användas för dokumentkamera. Välj den ingångsport som är ansluten till dokumentkameran. MY SOURCE / DOC. CAMERA-knapp VIDEO ASPECT MAGNIFY COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP STANDBY/ON BLANK VOLUME PAGE DOWN KEYSTONE MY BUTTON MUTE POSITION MENU ENTER ESC RESET 20

Digital projektor WX66

Digital projektor WX66 Digital projektor WX66 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser "Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505 CP-AW2505/CP-AW3005 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha

Läs mer

Digital projektor X30N/X35N

Digital projektor X30N/X35N Digital projektor X30N/X35N Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

Digital projektor X64w Snabbguide

Digital projektor X64w Snabbguide Digital projektor X64w Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att läsa "Bruksanvisning

Läs mer

LX400. B r u k s a n v i s n i n g 020-000206-01

LX400. B r u k s a n v i s n i n g 020-000206-01 LX400 B r u k s a n v i s n i n g 020-000206-01 Projektor LX400 Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Innan du använder denna produkt, läs "Bruksanvisning

Läs mer

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer

Din manual HITACHI CP-AW2519N http://sv.yourpdfguides.com/dref/4298482

Din manual HITACHI CP-AW2519N http://sv.yourpdfguides.com/dref/4298482 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP-AW2519N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Digital projektor WX20

Digital projektor WX20 Digital projektor WX20 Snabbguide Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING nnan användning av denna product, läs igenom alla bruksanvisningar för denna produkt. Se till att läsa "Bruksanvisning

Läs mer

Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol.

Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol. Projektor ED-X10/ED-X12 Bruksanvisningens Funktionsguide Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING Innan du använder projektorn, läs "Bruksanvisningens Säkerhetsföreskrifter" och de här bruksanvisningarna

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide 020-000471-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i

Läs mer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Bruksanvisning 020-000183-02 Projektor LW650/LS+700/LX750/LW720 Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Innan du använder

Läs mer

Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol.

Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol. S15i Multimedia-Projector Snabbguide Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING Innan du använder projektorn, läs "Bruksanvisning för Produktsäkerhets" och de här bruksanvisningarna för att förstå

Läs mer

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Projektor CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство

Läs mer

LWU701i/LW751i/LX801i/LWU601i/LW651i

LWU701i/LW751i/LX801i/LWU601i/LW651i Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor LWU701i/LW751i/LX801i LWU601i/LW651i Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ViewSonic. PJ358 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ358 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя - 使 用 手 冊 (

Läs mer

ViewSonic. PJ359W LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ359W LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя -

Läs mer

Din manual HITACHI CP-WX3011 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2815395

Din manual HITACHI CP-WX3011 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2815395 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP-WX3011. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI CP-WX3011 instruktionsbok

Läs mer

ViewSonic. PJ656 LCD Projector

ViewSonic. PJ656 LCD Projector LCD Projector Godkännandeinformation För USA. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) The device may not cause harmful interference,

Läs mer

Digital projektor X30

Digital projektor X30 Digital projektor X30 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser "Produktgaranti

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

H10 Multimedia-Projector

H10 Multimedia-Projector H0 Multimedia-Projector Bruksanvisning för Produktsäkerhets Tack för att du köpt denna projektor. OBS Innan du använder projektorn, ska du läsa Bruksanvisning för Produktsäkerhets och försäkra dig om att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Flera symboler används i denna manual. Symbolernas betydelser beskrivs nedan.

Flera symboler används i denna manual. Symbolernas betydelser beskrivs nedan. Projektor CP-X4022WN/CP-X5022WN/ CP-WX4022WN Bruksanvisningens (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 *

DATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * Sw ATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * * Modeller med USB-port Instruktionshäfte Se till att läsa försiktighetsåtgärderna i medföljande Installationshandbok.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *

DATAPROJEKTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Sw DATAPROJEKTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * * Modeller med USB-port Instruktionshäfte Se till att läsa försiktighetsåtgärderna i medföljande Installationshandbok. Förvara all

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Digital projektor X56

Digital projektor X56 Digital projektor X56 Snabbguide Guide för stapling Tack för att du köpte den här projektorn. Syftet med denna manual är att förklara funktionen Stapling. Se de andra manualerna för produkten för mer information

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Flera symboler används i denna manual. Symbolernas betydelser beskrivs nedan.

Flera symboler används i denna manual. Symbolernas betydelser beskrivs nedan. Projektor CP-TW2505/CP-TW3005 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

MINIX NEO A1+ Användar Manual

MINIX NEO A1+ Användar Manual MINIX NEO A1+ Användar Manual 1 Produkt information Tack för att du har köpt en MINIX NEO A1+ MINIX NEO A1+ är en trådlös air mouse + tangentbord som kombinerar alla de kapaciteter av en vanlig mus och

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

CP-X4022WN/CP-X5022WN CP-WX4022WN Bruksanvisningens (detaljerad) Guide för stapling

CP-X4022WN/CP-X5022WN CP-WX4022WN Bruksanvisningens (detaljerad) Guide för stapling Projektor CP-X4022WN/CP-X5022WN CP-WX4022WN Bruksanvisningens (detaljerad) Guide för stapling Tack för att du köpte den här projektorn. Funktioner Med funktionen Direktstapling kan man använda denna projektor

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

E-BOT PRO del 1 20160506

E-BOT PRO del 1 20160506 E-BOT PRO del 1 20160506 2 Innehållsförteckning 1 Förpackningens innehåll... 6 2 E-bot PRO Överblick... 7 2.1 Helhet... 7 2.2 Baksidan... 8 2.3 Höger sida... 8 2.4 Framkant... 9 2.5 Framsida på trådlös

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Bruksanvisningens Funktionsguide CP-RX60

Bruksanvisningens Funktionsguide CP-RX60 Projektor Bruksanvisningens Funktionsguide CP-RX60 Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING Innan du använder projektorn, läs "Bruksanvisningens Säkerhetsföreskrifter" och de här bruksanvisningarna

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Instruktioner för mobil ljudutrustning

Instruktioner för mobil ljudutrustning Instruktioner för mobil ljudutrustning Denna utrustning är tänkt att användas för att förenkla handhavandet av mikrofoner samt kamera i salar och klassrum som saknar fast utrustning för inspelning/streaming/dubbelriktad

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

Din manual HITACHI ED-X12F

Din manual HITACHI ED-X12F Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI ED-X12F. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

TOPAZ är utrustad med följande funtioner:

TOPAZ är utrustad med följande funtioner: Art Nr. 1-3068 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det rörliga X/Y bordet, ställ in den förstoring

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

LWU420. Bruksanvisningens (detaljerad) - Funktionsguide

LWU420. Bruksanvisningens (detaljerad) - Funktionsguide LWU420 Bruksanvisningens (detaljerad) - Funktionsguide 020-000310-01 Projektor LWU420 Bruksanvisningens (detaljerad) - Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Innan du använder

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer