SPC Pro Programming Tool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPC Pro Programming Tool"

Transkript

1 SPC Pro Programming Tool

2

3 Innehållsförteckning 1 Symbolernas betydelse Teknisk information Beskrivning av programvaran Driftlägen Offline-läge Online-läge Anslutningar Ethernet-gränssnitt Direkt USB Direkt seriell Modem Installation Installera ny SPC Pro-programvara Komma igång Logga in Installationer Lägga till en installation Ändra installation Kopiera installation Ta bort installation Redigera installationsinfo Konfigurationsfönster Online statusinformation Verktygsfältet Konfigurationsläge Rubriker i programmeny Översikt över programmering Konfigurationsfiler Spara och hämta till centralen Exportera Importera Programmera konfigurationer offline Spara Exportera Ansluta till centralen Aktivera en anslutning i centralen Upprätta en anslutning till centralen Centralstatus Sammanfattning Sektioner Snabblogg - sektion X Områden Systemvarningar

4 7.5 X-BUS Manöverpaneler Dörrcentraler Dörrar Snabblogg - Dörr X Logg Passagelogg Användare Lägga till / Redigera användare Användarbehörighet Passagekontroll Ändra installatörskod Ändra installatör, webbkod Installatörs-SMS Ändra systeminställningar Identifiering Standarder Installationstyp Region Grad Alternativ Timers Klocka Språk SPC Pro/SPC Safe Konfigurera in- och utgång på centralapparat Redigera ingång Ingångssektioner: attribut Redigera utgång Konfigurera expansionsenheter, manöverpaneler och dörrcentraler Konfigurera expansionsenheter på en SPC-central Expansionsenheter Lägga till input/output-expansionsenhet Redigera expansionsenhet Omtilldela expansionsenheter Redigera X-BUS-inställningar Manöverpaneler Lägga till en manöverpanel Redigera manöverpanel Dörrcentraler Lägga till en dörrcentral Redigera en dörrcentral Radio Logg - Trådlös detektor X Ej inlästa enheter Ändra trådlösa inställningar Konfigurera sektioner, dörrar och områden

5 13.1 Redigera sektion Lägga till / Redigera område Lägga till en områdesgrupp Auto-tillkoppling Redigera en dörr Konfigurera kommunikation Serieportar Modem PSTN-modem GSM-modem Larmcentraler (LC) Lägga till / Redigera LC Redigera LC-filter EDP-inställning Lägga till / Redigera mottagare Redigera avancerade mottagarinställningar Redigera inställningar för händelsefilter Redigera EDP-inställningar Fjärrunderhåll Konfigurera nätverksinställningar Ethernet Registrering på SPC-portal Konfigurera centralens nätverkstjänster Avancerat Orsak & verkan Lägga till Orsak & verkan Tilldela/Skapa händelse Händelser Mapping Gates X10 konfig-inställningar Kalendrar Auto-tillkoppling och Auto-frånkoppling Alla andra ändamål Lägga till / Redigera kalender Logo konfiguration Audiokonfiguration Systemalternativ Aktivera emulering av manöverpanel Ansluta till centralen Ethernet-gränssnitt USB-gränssnitt Serieport PSTN-modem Använda Fast Programmer Installera Ansluta till Fast programmer Importera från Fast programmer

6 20.4 Exportera till Fast programmer Uppgradering av firmware Bilaga Kabelanslutningar för nätverk Larmcentral (LC) Enhanced Datagram Protocol (EDP) Upprätta en fjärranslutning till panelen via GSM Sektionstyper Sektionsattribut Policy för sektionslarm Säkerhetsgrad EN grad Säkerhetsgrad EN grad Obegränsad Policy för sektionssabotage Säkerhetsgrad EN grad Säkerhetsgrad EN grad Obegränsad Tillämpliga attribut för sektionstyper Systempolicy Säkerhetsgrad EN grad Säkerhetsgrad EN grad Obegränsad Huvudskillnader mellan installatörsverktyg för konfiguration

7 Symbolernas betydelse 1 1 Symbolernas betydelse Det finns ett antal symboler i dokumentet: Symbol Beskrivning Inte tillgänglig för SPC42xx, SPC43xx. Endast tillgänglig för SPC-centralapparat med IP-gränssnitt (SPC43xx/SPC53xx/SPC63xx). Inte tillgänglig för installationstyp Bostad.! Endast tillgänglig i obegränsat läge.! Hitta mer information om säkerhetsgrad, region eller läge i texten. Se bilagan för ytterligare information. 7

8 2 Teknisk information 2 Teknisk information Kommunikationsprot okoll Privatägt (via TCP/IP på Ethernet) Systemkompatibilitet Datorlösning för en dator Går att köra på datorer med Windows XP/Vista Stöder SPC42xx/SPC43xx/SPC52xx/SPC53xx/SPC63xx Minne Databas Minst 1 GB krävs Microsoft Access 2000, max 250 nätplatskonfigurationer Det rekommenderas inte att använda SPCS410 och SPCS320 i samma miljö. Beroende på inställningar och användningstillfälle kan konfigureringsfilerna i SPCS Remote Maintenance Server skrivas över med konfigureringsfilerna för SPCS

9 Beskrivning av programvaran Driftlägen Beskrivning av programvaran Pro är en datorbaserad programvara som ger användaren möjlighet att programmera och konfigurera både lokala och fjärranslutna -system. Alla programmeringsfunktioner som är tillgängliga genom den inbyggda webbläsaren i finns också i Pro. Driftlägen Pro ger användaren möjlighet att skapa flera installationsprofiler. Varje profil består av installationens namn, ID och anslutningsinformation som även återfinns på Pro:s installationssida. När en installationsprofil har skapats kan den konfigureras genom att gå till konfigureringsläge. I konfigureringsläge kan alla programmeringsfunktioner (zoner, utgångar, timers osv...) konfigureras efter behov och sparas. Offline-läge Du kan skapa nya installationsprofiler och ändra eller ta bort befintliga profiler utan att behöva ansluta till någon installation. I detta driftläge kan varje installation konfigureras offline och konfigurationen sparas för framtida nedladdningar vid behov. När Pro inte är anslutet till en panel visas ikonen Konfigurationsläge [ 20]. i verktygsfältet Texten offline visas högst upp i varje programmeringsfönster som en påminnelse att du inte ännu är ansluten till någon installationsplats. Alla knappar för statusuppdatering är avaktiverade när man är offline Online-läge När du går till konfigurationsläget för en befintlig installation ges du alternativet att ansluta till en central. I detta läge upprättas en direktanslutning till centralen som ger dig möjlighet att läsa in och konfigurera alla programmeringsfunktioner i den valda installationen. När Pro är anslutet till en central visas ikonen Konfigurationsläge [ 20]. i verktygsfältet Texten online visas högst upp i varje programmeringsfönster som en påminnelse att du är ansluten till en installationsplats. Programmeringsknappar för uppdatering och status (t.ex. isolera och spärra sektion) är aktiverade när man är online Anslutningar Pro kan ansluta till -centralapparaten via följande gränssnitt. Ethernet-gränssnitt 9

10 3 Beskrivning av programvaran Anslutningar Din PC måste ha ett Ethernet-nätverkskort för att kunna ansluta lokalt via ett LAN (Local Area Network), fjärrstyrt via ett WAN (Wide Area Network) eller direkt till Ethernet-porten på centralapparaten via en korskopplingskabel. För detaljer om hur man ansluter till centralapparaten med hjälp av en IPanslutning, se sida [ 192] Direkt USB Programmet stöder direktanslutning till centralapparaten via USB-porten på din dator. USB-drivrutinerna för måste vara installerade på datorn. Drivrutinerna finns på CD:n med. För information om hur du ansluter till centralapparaten med hjälp av en USBanslutning, se sid. [ 193] Direkt seriell Pro stöder direktanslutning från din dators serieport till centralapparatens serieport. För information om hur du ansluter till centralapparaten med hjälp av en seriell anslutning, se sid. [ 194] Modem Fjärranslutning till centralapparaten via PSTN- eller GSM-modem stöds också. För att kunna upprätta en anslutning måste ett fungerande PSTN/GSM-modem vara installerat på datorn. För en PSTN-anslutning måste en fungerande telefonlinje vara inkopplad till modemet. Den fjärranslutna centralapparaten måste också ha ett PSTN/GSM-modem installerat och konfigurerat för att ta emot inkommande samtal. För information om fjärranslutning till centralapparaten, se sid. [ 197]. 10

11 Beskrivning av programvaran Anslutningar A / B C E D F 1 lokala anslutningar A B Ethernet USB 2 fjärranslutningar C D E F IP-nätverk PSTN- / GSM-nät Router Modem 11

12 4 Installation Installera ny SPC Pro-programvara Installation Installera ny SPC Pro-programvara De senaste versionerna av SPC Pro installationsprogram finns på SPC support- CD:n som levereras med centralapparaten. 1. Klicka på setup.exe Installationsguiden startar. 2. Klicka på Nästa. 3. Skriv in användarnamn och företagsnamn. 4. Klicka på Nästa. Nedanstående fönster visas. 5. Välj vilken installationstyp du vill installera. Klar Installerar SPC Pro och alla funktioner. Custom Välj installationsmapp. Välj den funktion du vill installera. 1. Klicka på Nästa. 2. Klicka på Installera. SPC Pro installeras. 3. Klicka på Slutför. 12

13 Komma igång Logga in Komma igång Logga in 1. Klicka på ikonen Pro i Windows programmeny. Nedanstående fönster visas. 2. Klicka på en flagga för att byta språk. Språkflaggorna ändrar bara språket i Pro programmet. För att byta språk för manöverpaneler, webbgränssnitt och händelseloggar, se sid. [ 84]. 3. Ändra standardlösenordet (1111) i fältet Lösenord. Lösenordet för att logga in i Pro-programmet är inte relaterat till lösenordet för att ansluta till centralen (se sid.). 4. Klicka på knappen Logga in. Nedanstående fönster visas. I fönstret visas en lista med alla installationsprofiler som har skapats i systemet. 13

14 5 Komma igång Installationer ID Varje installation har ett unikt ID-nummer ( ). Installationsnamn Adress Centraltyp Grupp Datumstämpel IP Modem Centralversion Namnet på installationen. Installationsadressen. Typ av central. Varje installation kan kategoriseras i distinkta grupper, vilket underlättar för användaren att känna igen installationsplatser efter kund. Senaste gången installationen konfigurerades med Pro. Installationens IP-adress.. Det modem som är associerat till installationen. Visar centralens firmwareversion. När du går in på den här sidan första gången är listan tom och du ombeds skapa en installationsprofil för att fortsätta (se sid. [ 14]). 5.2 Installationer Lägga till en installation En Pro-anslutning måste aktiveras i Installatörprogrammering på manöverpanelen innan en anslutning kan upprättas (se sid. [ 26]). 1. Klicka på knappen Lägg till ny. Nedanstående fönster visas. 2. Konfigurera fälten enligt nedanstående tabell. 3. Klicka på OK. 14

15 Komma igång Installationer 5 Installations-ID Installationsnamn Installationsadress (valfritt) Centraltyp Grupp Konto IP-adress Ange ett eget nummer för varje installation. Varje installation har ett unikt IDnummer ( ). Ange ett installationsnamn innan du sparar installationen i systemet. Skriv in en adress som hjälp att identifiera enskilda platser. Välj typ av central i nedrullningslistan. Varje installation kan kategoriseras i distinkta grupper, vilket underlättar för användaren att känna igen installationsplatser efter kund. Varje installation kan kategoriseras i distinkta grupper, vilket underlättar för användaren att känna igen installationsplatser efter kund. Ange en IP-adress för installationen. IP-port Ange en IP-port för installationen. Telefonnummer 1 Ange ett telefonnummer som är associerat med den PSTN-linje eller det GSM-nummer som har tilldelats det primära modemet på centralapparaten. Pro försöker ringa på det numret när det gör en fjärranslutning via modem. Om anslutningen misslyckas, ringer programmet upp telefonnummer 2. 15

16 5 Komma igång Installationer Telefonnummer 2 Lösenord Ange ett telefonnummer som är associerat med den PSTN-linje eller det GSM-nummer som hör ihop med backupmodemet på centralapparaten. Pro ringer bara upp detta nummer om anslutning på telefonnummer 1 misslyckas Ange ett lösenord för att kunna ansluta till centralen. Obs! Detta lösenord måste stämma överens med det Pro-lösenord som är inprogrammerat i kontrollenheten. Datumstämpel Utöver de grundläggande installationsparametrarna visas fältet Datumstämpel. Detta fält visar följande: Senaste gången en installationskonfiguration laddades upp från eller sparades på en central. Senaste gången en installationskonfiguration sparades lokalt på datorn. Datumstämpelfält som är tomma ( ) indikerar att dessa installationer har lagts till i systemet utan att ha blivit konfigurerade eller skickade till en central (dvs. bara den grundläggande initieringsinformationen för platsen ställdes in och sparades). 16

17 Komma igång Installationer 5 Även om Pro låter dig lägga till ett stort antal installationer ( ) kan du bara ansluta till en installation i taget. Alla försök att ansluta samtidigt till mer än en konfiguration avvisas Ändra installation 1. Klicka på en installation i listan. 2. Klicka på Konfigurera. Konfigurationsfönstret [ 18] visas Kopiera installation.installationsprofiler kan kopieras och redigeras för att skapa en ny profil. Det är ett bekvämt sätt att skapa ett antal likartade profiler. 1. Klicka på en existerande profil. 2. Högerklicka och välj Kopiera/Gör ny installation i rullgardinsmenyn. Fönstret Installationsinfo öppnas för redigering Ta bort installation Det är god praxis att anteckna informationen om en installation som man tänker ta bort. När en installation väl tagits bort från Pro går det inte att hämta någon information om den installationen. När du tar bort en installation tas även ID-numret för installationen bort. Det numret kan återanvändas för en ny installation. 1. Klicka på en installation i listan. 2. Klicka på knappen Ta bort. Följande meddelande visas: 3. Klicka på Ja. Installationen är borttagen Redigera installationsinfo 1. Klicka på en installation i listan. 2. Klicka på knappen Redigera. Nedanstående fönster visas. 17

18 5 Komma igång Konfigurationsfönster 3. Skriv in nya data. 4. Klicka på knappen Spara ny konfiguration. 5.3 Konfigurationsfönster När en installation väl lagts till i Pro kan den konfigureras efter behov i nedanstående fönster: 18

19 Komma igång Konfigurationsfönster 5 1 Online statusinformation (endast när Pro ansluter till centralen). 2 Verktygsfältet Konfigurationsläge 3 Rubriker i Programmeny Online statusinformation Systemsammanfattni ng Drift Sammanfattning av centralens ingreppslarm, trådlösa RXR och tid. Sammanfattning av centralapparatens elektriska parametrar (spänningar, strömmar) och status för säkringarna (extra och siren). Sammanfattning av status och online expansionsenheter. Ethernet Modem 1 Modem 2 Sammanfattning av Ethernetparametrar i centralen. Sammanfattning av modemparametrar för modem 1 (primärt fack). Sammanfattning av modemparametrar för modem 2 (backup-fack). 19

20 5 Komma igång Konfigurationsfönster Verktygsfältet Konfigurationsläge Knapp Funktion Beskrivning Anslut till central Koppla från central Skicka konfig.fil till central Hämta konfig.fil från central Emulering av manöverpanel Välj program- eller fullständigt installatörsläge Spara ändringar i konfig.fil Denna knapp visas när Pro är offline. Klicka på knappen för att ansluta till -centralen. I fönstret Välj komm.sökväg blir du ombedd att välja ett av de anslutningslägen som programmerats för denna installation (IP, USB, Seriell, Modem 1, Modem 2). Denna knapp visas när Pro är online (redan anslutet till en central). Klicka på knappen för att koppla från -centralen. Pro ber dig bekräfta att du vill koppla från centralen. Klicka på knappen Ja för att fortsätta frånkopplingen. Klicka på denna knapp för att skicka aktuell konfiguration till panelen. Alla programmeringsinställningar överförs till centralen. Kontrollera att du har konfigurerat installationen korrekt innan du klickar på knappen. Denna funktion är bara tillgänglig i fullständigt installatörsläge Klicka på denna knapp för att läsa in centralens konfigurationsfil till din konfigurationsfil. Alla programmeringsinställningar läses in till din konfigurationsfil. Alla konfigurationsdata som skiljer sig från centralens konfiguration skrivs över. Klicka på denna knapp för att aktivera en virtuell manöverpanel på din dator. Manöverpanelen fungerar precis som en fysisk manöverpanel. Den ger dig möjlighet att visa information på panelens display och gå till installatörs- och användarprogrammering genom att klicka på knapparna på manöverpanelen (se sid. [ 190]). Klicka på denna knapp för att växla mellan program- och fullständigt installatörsläge. I fullständigt installatörsläge är all larmaktivering och rapportering inaktiverad. "Programinstallatör"-läget har färre programmeringsfunktioner och används för systemdrift. Programmering i programinstallatörsläge ger dock möjlighet till tillkoppling och testning av systemet. Alla larm förblir aktiva. Klicka på denna knapp för att spara den konfiguration som du programmerat. 20

21 Komma igång Konfigurationsfönster 5 Knapp Funktion Beskrivning Avsluta konfig.läge Klicka på denna knapp för att gå ur konfigurationsläge. Om du vill spara ändringar i din konfiguration innan du avslutar, klicka på knappen Spara ändringar i konfig.fil Rubriker i programmeny Allmänt Centralinställningar Kommunikation Avancerat Centralstatus Systeminställningar Serieportar Orsak & verkan Visa logg Centralapparat in- /utgång Modemkonfiguration Kalendrar Central Passagelogg Expansionsenheter & manöverpaneler Larmcentraler Händelser Konfigurera Alla sektioner EDP-inställn. Mapping Gates användare Radio Fjärrunderhåll* X-10 Alla dörrar Nätverksinställningar Logo konfiguration Områden Audiokonfiguration Auto. Tillkoppling * Se SPC Konfigurationsmanual för fjärrunderhåll: 21

22 6 Översikt över programmering Konfigurationsfiler Översikt över programmering Konfigurationsfiler Spara och hämta till centralen Programmeringsdata byts mellan Pro och centralen med hjälp av en konfigurationsfil. När du laddar upp eller laddar ned en konfigurationsfil till centralen skickas eller mottas ALLA konfigurationsinställningar. Det är därför viktigt att du kontrollerar alla konfigurationsdata (inte bara de du för tillfället ser på) innan du skickar en fil till centralen Pro 2 Konfigurationsfil 3 Central Varje konfigurationsfil lagras med en tids- och datumstämpel. När Pro ansluter till centralen görs en kontroll för att avgöra om din dators konfigurationsfil har samma tids- och datumstämpel som centralens konfigurationsfil.. Se sidan [ 188]. Om tids- och datumstämplarna stämmer överens har både Pro och centralen samma konfigurationsdata (se anmärkning nedan). Om tids- och datumstämplarna inte stämmer överens, visas ett varningsmeddelande för att informera dig att dina lokala konfigurationsdata inte är samma som i centralens konfiguration. Genom att ladda upp konfigurationsinställningar från centralen och sedan spara dem i en fil på din dator (utan att göra några ändringar), ändras tids- och datumstämplarna. Du får ett varningsmeddelande om detta om du försöker spara samma oförändrade konfigurationsfil tillbaka till centralen Exportera En konfigurationsfil (.cfg) innehåller all konfigureringsinformation för en central i ett portabelt format som kan lagras, bifogas i ett e-postmeddelande eller importeras till Pro igen för att redigeras eller laddas ned. Både den inbyggda webbläsaren på centralen och Fast Programmer lagrar och hämtar konfigureringsinformation i detta format. 1. Öppna fönstret Pro-installationer. 2. Markera den installation du vill exportera. 22

23 Översikt över programmering Konfigurationsfiler 6 3. Högerklicka. 4. Välj Exportera installation till fil. Nedanstående fönster visas. 5. Skriv in filnamnet. 6. Klicka på Spara Importera 1. Öppna fönstret Pro-installationer. 2. Välj menyn Fil > Importera installation från fil Nedanstående fönster visas. 23

24 6 Översikt över programmering Programmera konfigurationer offline 3. Välj.cgf-fil. 4. Klicka på Öppna. 6.2 Programmera konfigurationer offline Pro ger användaren möjlighet att skapa, konfigurera och lagra konfigurationsfiler utan att behöva ansluta till en central. I detta driftläge kan du skapa och konfigurera en installation vid behov och spara den konfigurationen tills du behöver ansluta till en verklig installation XML XML Sparad konfigurationsfil 2 Pro 24

25 Översikt över programmering Ansluta till centralen 6 3 Exporterad konfigurationsfil Spara Klicka på knappen Spara ändringar i konfig.fil i Konfig.läge, verktygsfält. Filen sparas lokalt på din hårddisk och läses automatiskt in när du tar fram konfigurationen via Pro Exportera installationskonfigureringar kan exporteras i ett portabelt format för att användas av en Fast Programmer-enhet eller för att skickas med e-post till fjärranslutna platser osv... Dessa konfigurationsfiler kan sparas direkt på din hårddisk med ett programmerbart namn för att komma åt det lättare. För att läsa in dessa filer i Pro använder du alternativet Importera konfiguration. 6.3 Ansluta till centralen Pro 2 Statusdata 3 Central 1. Ansluta till målinstallation. 2. Välj den lokala installationskonfigurationen på Pro. 3. Gå till konfigurationsläge. 4. Anslut till centralen via ett av anslutningslägena (se sid. [ 9]). När du är ansluten till centralen skickas följande statusinformation från centralen till Pro: Firmware-version Tids- och datumstämpel på konfigurationsfilen Översikt över hårdvara: Modemstatus, status på radiomottagare, ström, ingreppslarm -status Ethernet-status 25

26 6 Översikt över programmering Ansluta till centralen Systemvarningsstatus Sektionsstatus Områdesstatus Dörrstatus Denna statusinformation ger användaren en översikt över centralens viktigaste konfigurationsdata utan att behöva ladda upp den fullständiga konfigurationen från centralen. Pro tillåter dig inte att ansluta till en version av centralens firmware som inte är kompatibelt med programmet. Du måste kontrollera att du har rätt utgåva av firmware för. Om du försöker ansluta till en inkompatibel version av firmware visas nedanstående meddelande Aktivera en anslutning i centralen För att aktivera en Pro-anslutning till en central måste du först programmera centralen att acceptera en anslutning: 1. Gå till fullständigt intallatörsläge (standardkod: 1111) från en manöverpanel som är ansluten till centralen. 2. Gå till Fullständig installatör 3. Välj Verktyg. 4. Välj SPC Pro. 5. Välj Aktivera SPC Pro. 6. Välj Aktiverad. 7. Välj Installatöråtkomst. 8. Välj Aktiverad. 9. Välj Lösenord. 10. Programmera det lösenord som ska krävas för en anslutning (standardlösenord: ) Upprätta en anslutning till centralen 1. Klicka på ikonen i Konfig.läge, verktygsfält. Nedanstående fönster visas. 26

27 Översikt över programmering Ansluta till centralen 6 Här visas bara de anslutningslägen som programmerades för den installationen när den lades till eller redigerades. Se sid. [ 14]. 2. Välj lämpligt anslutningsläge. 3. Klicka på Anslut. Firmware-version Pro läser statusinformationen när det ansluter till panelen och visar en varning om den firmware-version som detekteras på centralen inte stöds av Pro. Om firmware-versionen på centralen inte stöds av Pro, kontakta för att få den senaste uppdateringen av centralens firmware. Ange versionsnumret på ditt Proprogram. Synkronisering av konfigurationsfiler Om konfigureringsinformationen i centralen inte överensstämmer med den konfiguration som är programmerad i Pro, visas nedanstående fönster: 27

28 6 Översikt över programmering Ansluta till centralen Innan du kan skicka eller ta emot konfigurationsdata måste du synkronisera konfigurationsfilen på din dator med centralens konfigurationsfil. Du kan göra det genom att skriva över den ena filen med den andra. rekommenderar att du hämtar konfigurationsfilen från centralen INNAN du skickar konfigurationsändringar till centralen. Då kan du vara säker på att du INNAN du börjar göra några ändringar arbetar med en exakt kopia av aktuell installationskonfiguration. För att synkronisera datorns och centralens konfigurationsfiler: 1. Klicka på knappen Fortsätt. 2. Klicka på ett av följande alternativ: - Hämta konfig.fil från central: laddar upp centralens konfiguration från centralen till datorn - Skicka konfig.fil till central: laddar ned centralens konfiguration till centralen. Hämta konfig.fil från central Alla konfigurationsändringar som görs från en manöverpanel på plats medan Pro är ansluten skrivs över när du skickar din konfigurationsfil till centralen. Om du inte har laddat upp konfigurationen från centralen, bör du göra det. Du kan sedan programmera dina konfigurationsändringar på den uppladdade informationen. När du är klar med dina ändringar skickar du filen till centralen. Bara de konfigurationsinställningar som du har ändrat ändras på centralen. Skicka konfig.fil till central Du kan skicka din konfigurationsfil till centralen utan att behöva läsa in konfigurationsdata från centralen. I detta fall är det viktigt att du har fullständig och exakt kunskap om centralens konfiguration innan du skickar din konfigurationsfil. Pro tillåter dig inte att skicka konfigurationsinformation för expansionsenheter som inte stämmer överens med den verkliga konfigurationen av expansionsenheter i centralen. Se sid. [ 98]. 28

29 Centralstatus Sammanfattning Centralstatus Sammanfattning Denna sida visar status och sammanfattning av de viktigaste komponenterna i, inklusive system, strömförsörjning, och kommunikation. Centralstatus 1. Klicka på fliken Sammanfattning. 2. Se nedanstående tabeller för mer information. 1. Välj Status > Sammanfattning. 2. Se nedanstående tabeller för mer information. 29

30 7 Centralstatus Sektioner Offline-parametrar Offline-parametrar som programmerades för installationen när den skapades (installationsnamn, ID osv...). Dessa data skrivs över av centraldata när du ansluter till en installation. Firmware-version och centralens signal/brusförhållande visas så snart en anslutning görs till centralen. Statusparametrar Innehåller information om t.ex. ingreppslarm och strömförsörjning som inte går att programmera. De visas som tomma fält tills du ansluter till en central. Åtgärder som kan utföras Återställ alla varningar Pro Uppdatera Fullständig installatör / Programinstallatör Återställer alla aktiva varningar på centralen. Dessa varningsmeddelanden visas med röd text mitt emot det aktuella objektet. Uppdaterar alla ändringar i centralstatus. Du måste uppdatera statusfönstret för att visa verklig centralstatus vid varje tillfälle. För att växla mellan Program- och fullständig installatör-läge. Fullständig installatör-läget inaktiverar larm och förhindrar rapportering av händelser till larmcentral. För mer information, se installations- och konfigurationsmanual för den aktuella centralen. 7.2 Sektioner För konfigurering, se sid. [ 121]. Centralstatus 1. Klicka på fliken Sektioner. 2. Se nedanstående tabeller för mer information. 30

31 Centralstatus Sektioner 7 1. Välj Status > Sektioner. 2. Se nedanstående tabeller för mer information. 31

32 7 Centralstatus Sektioner Auto. statusuppdatering Pro Sektionsbeskrivning Område Sektionstyp Ingång Status Klicka på denna knapp för att aktivera automatisk uppdatering av sektionssammanfattning. Det kan bara göras för alla sektioner och inte för filtersektioner. Textbeskrivning av sektionen (max. 16 tecken). Områden som denna sektion är tilldelad. Typ av sektion (larm, in-/utpassering osv...). Detekterat ingångsläge för den sektionen (öppen, stängd, frånkopplad osv...). Programmerat status för sektionen - dvs. om sektionen har varit isolerad, spärrad eller i registreringsläge. Statusvärdet OK betyder att sektionen är programmerad för att fungera normalt. Åtgärder som kan utföras Uppdaterar den statusinformation som visas för centralen. Spärra Klicka på knappen för att spärra en felsektion eller öppen sektion. 32

33 Centralstatus Sektioner 7! Spärrningen inaktiverar felet eller sektionen endast under en tillkopplingsperiod. Spärrning är inte möjlig i säkerhetsgrad EN Grad 3. Klicka på denna knapp för att återställa centralens larmläge. Isolera Registrera Pro Filtrera sektioner. Att isolera en sektion inaktiverar denna sektion tills isoleringen uttryckligen tas bort igen. Du bör vara försiktig när du isolerar sektioner eftersom de sektionerna inte blir aktiva varje gång systemet tillkopplas. Markera en sektion och klicka på knappen för att isolera den sektionen. Välj en sektionstyp i rullgardinsmenyn. Bara sammanfattningen av denna sektionstyp visas Snabblogg - sektion X För att visa en snabblogg över ingångsstatus i en sektion: 1. Markera sektionen. 2. Klicka på knappen Logg. Nedanstående fönster visas. 33

SPCS310 SPC Pro Programming Tool

SPCS310 SPC Pro Programming Tool SPCS310 SPC Pro Programming Tool Installation och Konfiguration Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående

Läs mer

SPCK 420/421 LCD-manöverpanel Användarguide

SPCK 420/421 LCD-manöverpanel Användarguide SPCK 420/421 LCD-manöverpanel Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

SPCK620/623 Comfort manöverpanel Användarguide

SPCK620/623 Comfort manöverpanel Användarguide SPCK620/623 Comfort manöverpanel Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning.

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv Lync 2013 för iphone Innehållsförteckning Lync 2013 i iphone... 3 Installera appen... 3 Lyncs huvud-vy... 5 Mer-knappen... 5 Status... 6 Snabbmeddelanden... 7 Skicka snabbmeddelande...

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet

Förteckning över ikoner i programmet Förteckning över ikoner i programmet Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att hjälpa dig att enkelt identifiera ikoner och

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer