SPC Pro Programming Tool

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPC Pro Programming Tool"

Transkript

1 SPC Pro Programming Tool

2

3 Innehållsförteckning 1 Symbolernas betydelse Teknisk information Beskrivning av programvaran Driftlägen Offline-läge Online-läge Anslutningar Ethernet-gränssnitt Direkt USB Direkt seriell Modem Installation Installera ny SPC Pro-programvara Komma igång Logga in Installationer Lägga till en installation Ändra installation Kopiera installation Ta bort installation Redigera installationsinfo Konfigurationsfönster Online statusinformation Verktygsfältet Konfigurationsläge Rubriker i programmeny Översikt över programmering Konfigurationsfiler Spara och hämta till centralen Exportera Importera Programmera konfigurationer offline Spara Exportera Ansluta till centralen Aktivera en anslutning i centralen Upprätta en anslutning till centralen Centralstatus Sammanfattning Sektioner Snabblogg - sektion X Områden Systemvarningar

4 7.5 X-BUS Manöverpaneler Dörrcentraler Dörrar Snabblogg - Dörr X Logg Passagelogg Användare Lägga till / Redigera användare Användarbehörighet Passagekontroll Ändra installatörskod Ändra installatör, webbkod Installatörs-SMS Ändra systeminställningar Identifiering Standarder Installationstyp Region Grad Alternativ Timers Klocka Språk SPC Pro/SPC Safe Konfigurera in- och utgång på centralapparat Redigera ingång Ingångssektioner: attribut Redigera utgång Konfigurera expansionsenheter, manöverpaneler och dörrcentraler Konfigurera expansionsenheter på en SPC-central Expansionsenheter Lägga till input/output-expansionsenhet Redigera expansionsenhet Omtilldela expansionsenheter Redigera X-BUS-inställningar Manöverpaneler Lägga till en manöverpanel Redigera manöverpanel Dörrcentraler Lägga till en dörrcentral Redigera en dörrcentral Radio Logg - Trådlös detektor X Ej inlästa enheter Ändra trådlösa inställningar Konfigurera sektioner, dörrar och områden

5 13.1 Redigera sektion Lägga till / Redigera område Lägga till en områdesgrupp Auto-tillkoppling Redigera en dörr Konfigurera kommunikation Serieportar Modem PSTN-modem GSM-modem Larmcentraler (LC) Lägga till / Redigera LC Redigera LC-filter EDP-inställning Lägga till / Redigera mottagare Redigera avancerade mottagarinställningar Redigera inställningar för händelsefilter Redigera EDP-inställningar Fjärrunderhåll Konfigurera nätverksinställningar Ethernet Registrering på SPC-portal Konfigurera centralens nätverkstjänster Avancerat Orsak & verkan Lägga till Orsak & verkan Tilldela/Skapa händelse Händelser Mapping Gates X10 konfig-inställningar Kalendrar Auto-tillkoppling och Auto-frånkoppling Alla andra ändamål Lägga till / Redigera kalender Logo konfiguration Audiokonfiguration Systemalternativ Aktivera emulering av manöverpanel Ansluta till centralen Ethernet-gränssnitt USB-gränssnitt Serieport PSTN-modem Använda Fast Programmer Installera Ansluta till Fast programmer Importera från Fast programmer

6 20.4 Exportera till Fast programmer Uppgradering av firmware Bilaga Kabelanslutningar för nätverk Larmcentral (LC) Enhanced Datagram Protocol (EDP) Upprätta en fjärranslutning till panelen via GSM Sektionstyper Sektionsattribut Policy för sektionslarm Säkerhetsgrad EN grad Säkerhetsgrad EN grad Obegränsad Policy för sektionssabotage Säkerhetsgrad EN grad Säkerhetsgrad EN grad Obegränsad Tillämpliga attribut för sektionstyper Systempolicy Säkerhetsgrad EN grad Säkerhetsgrad EN grad Obegränsad Huvudskillnader mellan installatörsverktyg för konfiguration

7 Symbolernas betydelse 1 1 Symbolernas betydelse Det finns ett antal symboler i dokumentet: Symbol Beskrivning Inte tillgänglig för SPC42xx, SPC43xx. Endast tillgänglig för SPC-centralapparat med IP-gränssnitt (SPC43xx/SPC53xx/SPC63xx). Inte tillgänglig för installationstyp Bostad.! Endast tillgänglig i obegränsat läge.! Hitta mer information om säkerhetsgrad, region eller läge i texten. Se bilagan för ytterligare information. 7

8 2 Teknisk information 2 Teknisk information Kommunikationsprot okoll Privatägt (via TCP/IP på Ethernet) Systemkompatibilitet Datorlösning för en dator Går att köra på datorer med Windows XP/Vista Stöder SPC42xx/SPC43xx/SPC52xx/SPC53xx/SPC63xx Minne Databas Minst 1 GB krävs Microsoft Access 2000, max 250 nätplatskonfigurationer Det rekommenderas inte att använda SPCS410 och SPCS320 i samma miljö. Beroende på inställningar och användningstillfälle kan konfigureringsfilerna i SPCS Remote Maintenance Server skrivas över med konfigureringsfilerna för SPCS

9 Beskrivning av programvaran Driftlägen Beskrivning av programvaran Pro är en datorbaserad programvara som ger användaren möjlighet att programmera och konfigurera både lokala och fjärranslutna -system. Alla programmeringsfunktioner som är tillgängliga genom den inbyggda webbläsaren i finns också i Pro. Driftlägen Pro ger användaren möjlighet att skapa flera installationsprofiler. Varje profil består av installationens namn, ID och anslutningsinformation som även återfinns på Pro:s installationssida. När en installationsprofil har skapats kan den konfigureras genom att gå till konfigureringsläge. I konfigureringsläge kan alla programmeringsfunktioner (zoner, utgångar, timers osv...) konfigureras efter behov och sparas. Offline-läge Du kan skapa nya installationsprofiler och ändra eller ta bort befintliga profiler utan att behöva ansluta till någon installation. I detta driftläge kan varje installation konfigureras offline och konfigurationen sparas för framtida nedladdningar vid behov. När Pro inte är anslutet till en panel visas ikonen Konfigurationsläge [ 20]. i verktygsfältet Texten offline visas högst upp i varje programmeringsfönster som en påminnelse att du inte ännu är ansluten till någon installationsplats. Alla knappar för statusuppdatering är avaktiverade när man är offline Online-läge När du går till konfigurationsläget för en befintlig installation ges du alternativet att ansluta till en central. I detta läge upprättas en direktanslutning till centralen som ger dig möjlighet att läsa in och konfigurera alla programmeringsfunktioner i den valda installationen. När Pro är anslutet till en central visas ikonen Konfigurationsläge [ 20]. i verktygsfältet Texten online visas högst upp i varje programmeringsfönster som en påminnelse att du är ansluten till en installationsplats. Programmeringsknappar för uppdatering och status (t.ex. isolera och spärra sektion) är aktiverade när man är online Anslutningar Pro kan ansluta till -centralapparaten via följande gränssnitt. Ethernet-gränssnitt 9

10 3 Beskrivning av programvaran Anslutningar Din PC måste ha ett Ethernet-nätverkskort för att kunna ansluta lokalt via ett LAN (Local Area Network), fjärrstyrt via ett WAN (Wide Area Network) eller direkt till Ethernet-porten på centralapparaten via en korskopplingskabel. För detaljer om hur man ansluter till centralapparaten med hjälp av en IPanslutning, se sida [ 192] Direkt USB Programmet stöder direktanslutning till centralapparaten via USB-porten på din dator. USB-drivrutinerna för måste vara installerade på datorn. Drivrutinerna finns på CD:n med. För information om hur du ansluter till centralapparaten med hjälp av en USBanslutning, se sid. [ 193] Direkt seriell Pro stöder direktanslutning från din dators serieport till centralapparatens serieport. För information om hur du ansluter till centralapparaten med hjälp av en seriell anslutning, se sid. [ 194] Modem Fjärranslutning till centralapparaten via PSTN- eller GSM-modem stöds också. För att kunna upprätta en anslutning måste ett fungerande PSTN/GSM-modem vara installerat på datorn. För en PSTN-anslutning måste en fungerande telefonlinje vara inkopplad till modemet. Den fjärranslutna centralapparaten måste också ha ett PSTN/GSM-modem installerat och konfigurerat för att ta emot inkommande samtal. För information om fjärranslutning till centralapparaten, se sid. [ 197]. 10

11 Beskrivning av programvaran Anslutningar A / B C E D F 1 lokala anslutningar A B Ethernet USB 2 fjärranslutningar C D E F IP-nätverk PSTN- / GSM-nät Router Modem 11

12 4 Installation Installera ny SPC Pro-programvara Installation Installera ny SPC Pro-programvara De senaste versionerna av SPC Pro installationsprogram finns på SPC support- CD:n som levereras med centralapparaten. 1. Klicka på setup.exe Installationsguiden startar. 2. Klicka på Nästa. 3. Skriv in användarnamn och företagsnamn. 4. Klicka på Nästa. Nedanstående fönster visas. 5. Välj vilken installationstyp du vill installera. Klar Installerar SPC Pro och alla funktioner. Custom Välj installationsmapp. Välj den funktion du vill installera. 1. Klicka på Nästa. 2. Klicka på Installera. SPC Pro installeras. 3. Klicka på Slutför. 12

13 Komma igång Logga in Komma igång Logga in 1. Klicka på ikonen Pro i Windows programmeny. Nedanstående fönster visas. 2. Klicka på en flagga för att byta språk. Språkflaggorna ändrar bara språket i Pro programmet. För att byta språk för manöverpaneler, webbgränssnitt och händelseloggar, se sid. [ 84]. 3. Ändra standardlösenordet (1111) i fältet Lösenord. Lösenordet för att logga in i Pro-programmet är inte relaterat till lösenordet för att ansluta till centralen (se sid.). 4. Klicka på knappen Logga in. Nedanstående fönster visas. I fönstret visas en lista med alla installationsprofiler som har skapats i systemet. 13

14 5 Komma igång Installationer ID Varje installation har ett unikt ID-nummer ( ). Installationsnamn Adress Centraltyp Grupp Datumstämpel IP Modem Centralversion Namnet på installationen. Installationsadressen. Typ av central. Varje installation kan kategoriseras i distinkta grupper, vilket underlättar för användaren att känna igen installationsplatser efter kund. Senaste gången installationen konfigurerades med Pro. Installationens IP-adress.. Det modem som är associerat till installationen. Visar centralens firmwareversion. När du går in på den här sidan första gången är listan tom och du ombeds skapa en installationsprofil för att fortsätta (se sid. [ 14]). 5.2 Installationer Lägga till en installation En Pro-anslutning måste aktiveras i Installatörprogrammering på manöverpanelen innan en anslutning kan upprättas (se sid. [ 26]). 1. Klicka på knappen Lägg till ny. Nedanstående fönster visas. 2. Konfigurera fälten enligt nedanstående tabell. 3. Klicka på OK. 14

15 Komma igång Installationer 5 Installations-ID Installationsnamn Installationsadress (valfritt) Centraltyp Grupp Konto IP-adress Ange ett eget nummer för varje installation. Varje installation har ett unikt IDnummer ( ). Ange ett installationsnamn innan du sparar installationen i systemet. Skriv in en adress som hjälp att identifiera enskilda platser. Välj typ av central i nedrullningslistan. Varje installation kan kategoriseras i distinkta grupper, vilket underlättar för användaren att känna igen installationsplatser efter kund. Varje installation kan kategoriseras i distinkta grupper, vilket underlättar för användaren att känna igen installationsplatser efter kund. Ange en IP-adress för installationen. IP-port Ange en IP-port för installationen. Telefonnummer 1 Ange ett telefonnummer som är associerat med den PSTN-linje eller det GSM-nummer som har tilldelats det primära modemet på centralapparaten. Pro försöker ringa på det numret när det gör en fjärranslutning via modem. Om anslutningen misslyckas, ringer programmet upp telefonnummer 2. 15

16 5 Komma igång Installationer Telefonnummer 2 Lösenord Ange ett telefonnummer som är associerat med den PSTN-linje eller det GSM-nummer som hör ihop med backupmodemet på centralapparaten. Pro ringer bara upp detta nummer om anslutning på telefonnummer 1 misslyckas Ange ett lösenord för att kunna ansluta till centralen. Obs! Detta lösenord måste stämma överens med det Pro-lösenord som är inprogrammerat i kontrollenheten. Datumstämpel Utöver de grundläggande installationsparametrarna visas fältet Datumstämpel. Detta fält visar följande: Senaste gången en installationskonfiguration laddades upp från eller sparades på en central. Senaste gången en installationskonfiguration sparades lokalt på datorn. Datumstämpelfält som är tomma ( ) indikerar att dessa installationer har lagts till i systemet utan att ha blivit konfigurerade eller skickade till en central (dvs. bara den grundläggande initieringsinformationen för platsen ställdes in och sparades). 16

17 Komma igång Installationer 5 Även om Pro låter dig lägga till ett stort antal installationer ( ) kan du bara ansluta till en installation i taget. Alla försök att ansluta samtidigt till mer än en konfiguration avvisas Ändra installation 1. Klicka på en installation i listan. 2. Klicka på Konfigurera. Konfigurationsfönstret [ 18] visas Kopiera installation.installationsprofiler kan kopieras och redigeras för att skapa en ny profil. Det är ett bekvämt sätt att skapa ett antal likartade profiler. 1. Klicka på en existerande profil. 2. Högerklicka och välj Kopiera/Gör ny installation i rullgardinsmenyn. Fönstret Installationsinfo öppnas för redigering Ta bort installation Det är god praxis att anteckna informationen om en installation som man tänker ta bort. När en installation väl tagits bort från Pro går det inte att hämta någon information om den installationen. När du tar bort en installation tas även ID-numret för installationen bort. Det numret kan återanvändas för en ny installation. 1. Klicka på en installation i listan. 2. Klicka på knappen Ta bort. Följande meddelande visas: 3. Klicka på Ja. Installationen är borttagen Redigera installationsinfo 1. Klicka på en installation i listan. 2. Klicka på knappen Redigera. Nedanstående fönster visas. 17

18 5 Komma igång Konfigurationsfönster 3. Skriv in nya data. 4. Klicka på knappen Spara ny konfiguration. 5.3 Konfigurationsfönster När en installation väl lagts till i Pro kan den konfigureras efter behov i nedanstående fönster: 18

19 Komma igång Konfigurationsfönster 5 1 Online statusinformation (endast när Pro ansluter till centralen). 2 Verktygsfältet Konfigurationsläge 3 Rubriker i Programmeny Online statusinformation Systemsammanfattni ng Drift Sammanfattning av centralens ingreppslarm, trådlösa RXR och tid. Sammanfattning av centralapparatens elektriska parametrar (spänningar, strömmar) och status för säkringarna (extra och siren). Sammanfattning av status och online expansionsenheter. Ethernet Modem 1 Modem 2 Sammanfattning av Ethernetparametrar i centralen. Sammanfattning av modemparametrar för modem 1 (primärt fack). Sammanfattning av modemparametrar för modem 2 (backup-fack). 19

20 5 Komma igång Konfigurationsfönster Verktygsfältet Konfigurationsläge Knapp Funktion Beskrivning Anslut till central Koppla från central Skicka konfig.fil till central Hämta konfig.fil från central Emulering av manöverpanel Välj program- eller fullständigt installatörsläge Spara ändringar i konfig.fil Denna knapp visas när Pro är offline. Klicka på knappen för att ansluta till -centralen. I fönstret Välj komm.sökväg blir du ombedd att välja ett av de anslutningslägen som programmerats för denna installation (IP, USB, Seriell, Modem 1, Modem 2). Denna knapp visas när Pro är online (redan anslutet till en central). Klicka på knappen för att koppla från -centralen. Pro ber dig bekräfta att du vill koppla från centralen. Klicka på knappen Ja för att fortsätta frånkopplingen. Klicka på denna knapp för att skicka aktuell konfiguration till panelen. Alla programmeringsinställningar överförs till centralen. Kontrollera att du har konfigurerat installationen korrekt innan du klickar på knappen. Denna funktion är bara tillgänglig i fullständigt installatörsläge Klicka på denna knapp för att läsa in centralens konfigurationsfil till din konfigurationsfil. Alla programmeringsinställningar läses in till din konfigurationsfil. Alla konfigurationsdata som skiljer sig från centralens konfiguration skrivs över. Klicka på denna knapp för att aktivera en virtuell manöverpanel på din dator. Manöverpanelen fungerar precis som en fysisk manöverpanel. Den ger dig möjlighet att visa information på panelens display och gå till installatörs- och användarprogrammering genom att klicka på knapparna på manöverpanelen (se sid. [ 190]). Klicka på denna knapp för att växla mellan program- och fullständigt installatörsläge. I fullständigt installatörsläge är all larmaktivering och rapportering inaktiverad. "Programinstallatör"-läget har färre programmeringsfunktioner och används för systemdrift. Programmering i programinstallatörsläge ger dock möjlighet till tillkoppling och testning av systemet. Alla larm förblir aktiva. Klicka på denna knapp för att spara den konfiguration som du programmerat. 20

21 Komma igång Konfigurationsfönster 5 Knapp Funktion Beskrivning Avsluta konfig.läge Klicka på denna knapp för att gå ur konfigurationsläge. Om du vill spara ändringar i din konfiguration innan du avslutar, klicka på knappen Spara ändringar i konfig.fil Rubriker i programmeny Allmänt Centralinställningar Kommunikation Avancerat Centralstatus Systeminställningar Serieportar Orsak & verkan Visa logg Centralapparat in- /utgång Modemkonfiguration Kalendrar Central Passagelogg Expansionsenheter & manöverpaneler Larmcentraler Händelser Konfigurera Alla sektioner EDP-inställn. Mapping Gates användare Radio Fjärrunderhåll* X-10 Alla dörrar Nätverksinställningar Logo konfiguration Områden Audiokonfiguration Auto. Tillkoppling * Se SPC Konfigurationsmanual för fjärrunderhåll: 21

22 6 Översikt över programmering Konfigurationsfiler Översikt över programmering Konfigurationsfiler Spara och hämta till centralen Programmeringsdata byts mellan Pro och centralen med hjälp av en konfigurationsfil. När du laddar upp eller laddar ned en konfigurationsfil till centralen skickas eller mottas ALLA konfigurationsinställningar. Det är därför viktigt att du kontrollerar alla konfigurationsdata (inte bara de du för tillfället ser på) innan du skickar en fil till centralen Pro 2 Konfigurationsfil 3 Central Varje konfigurationsfil lagras med en tids- och datumstämpel. När Pro ansluter till centralen görs en kontroll för att avgöra om din dators konfigurationsfil har samma tids- och datumstämpel som centralens konfigurationsfil.. Se sidan [ 188]. Om tids- och datumstämplarna stämmer överens har både Pro och centralen samma konfigurationsdata (se anmärkning nedan). Om tids- och datumstämplarna inte stämmer överens, visas ett varningsmeddelande för att informera dig att dina lokala konfigurationsdata inte är samma som i centralens konfiguration. Genom att ladda upp konfigurationsinställningar från centralen och sedan spara dem i en fil på din dator (utan att göra några ändringar), ändras tids- och datumstämplarna. Du får ett varningsmeddelande om detta om du försöker spara samma oförändrade konfigurationsfil tillbaka till centralen Exportera En konfigurationsfil (.cfg) innehåller all konfigureringsinformation för en central i ett portabelt format som kan lagras, bifogas i ett e-postmeddelande eller importeras till Pro igen för att redigeras eller laddas ned. Både den inbyggda webbläsaren på centralen och Fast Programmer lagrar och hämtar konfigureringsinformation i detta format. 1. Öppna fönstret Pro-installationer. 2. Markera den installation du vill exportera. 22

23 Översikt över programmering Konfigurationsfiler 6 3. Högerklicka. 4. Välj Exportera installation till fil. Nedanstående fönster visas. 5. Skriv in filnamnet. 6. Klicka på Spara Importera 1. Öppna fönstret Pro-installationer. 2. Välj menyn Fil > Importera installation från fil Nedanstående fönster visas. 23

24 6 Översikt över programmering Programmera konfigurationer offline 3. Välj.cgf-fil. 4. Klicka på Öppna. 6.2 Programmera konfigurationer offline Pro ger användaren möjlighet att skapa, konfigurera och lagra konfigurationsfiler utan att behöva ansluta till en central. I detta driftläge kan du skapa och konfigurera en installation vid behov och spara den konfigurationen tills du behöver ansluta till en verklig installation XML XML Sparad konfigurationsfil 2 Pro 24

25 Översikt över programmering Ansluta till centralen 6 3 Exporterad konfigurationsfil Spara Klicka på knappen Spara ändringar i konfig.fil i Konfig.läge, verktygsfält. Filen sparas lokalt på din hårddisk och läses automatiskt in när du tar fram konfigurationen via Pro Exportera installationskonfigureringar kan exporteras i ett portabelt format för att användas av en Fast Programmer-enhet eller för att skickas med e-post till fjärranslutna platser osv... Dessa konfigurationsfiler kan sparas direkt på din hårddisk med ett programmerbart namn för att komma åt det lättare. För att läsa in dessa filer i Pro använder du alternativet Importera konfiguration. 6.3 Ansluta till centralen Pro 2 Statusdata 3 Central 1. Ansluta till målinstallation. 2. Välj den lokala installationskonfigurationen på Pro. 3. Gå till konfigurationsläge. 4. Anslut till centralen via ett av anslutningslägena (se sid. [ 9]). När du är ansluten till centralen skickas följande statusinformation från centralen till Pro: Firmware-version Tids- och datumstämpel på konfigurationsfilen Översikt över hårdvara: Modemstatus, status på radiomottagare, ström, ingreppslarm -status Ethernet-status 25

26 6 Översikt över programmering Ansluta till centralen Systemvarningsstatus Sektionsstatus Områdesstatus Dörrstatus Denna statusinformation ger användaren en översikt över centralens viktigaste konfigurationsdata utan att behöva ladda upp den fullständiga konfigurationen från centralen. Pro tillåter dig inte att ansluta till en version av centralens firmware som inte är kompatibelt med programmet. Du måste kontrollera att du har rätt utgåva av firmware för. Om du försöker ansluta till en inkompatibel version av firmware visas nedanstående meddelande Aktivera en anslutning i centralen För att aktivera en Pro-anslutning till en central måste du först programmera centralen att acceptera en anslutning: 1. Gå till fullständigt intallatörsläge (standardkod: 1111) från en manöverpanel som är ansluten till centralen. 2. Gå till Fullständig installatör 3. Välj Verktyg. 4. Välj SPC Pro. 5. Välj Aktivera SPC Pro. 6. Välj Aktiverad. 7. Välj Installatöråtkomst. 8. Välj Aktiverad. 9. Välj Lösenord. 10. Programmera det lösenord som ska krävas för en anslutning (standardlösenord: ) Upprätta en anslutning till centralen 1. Klicka på ikonen i Konfig.läge, verktygsfält. Nedanstående fönster visas. 26

27 Översikt över programmering Ansluta till centralen 6 Här visas bara de anslutningslägen som programmerades för den installationen när den lades till eller redigerades. Se sid. [ 14]. 2. Välj lämpligt anslutningsläge. 3. Klicka på Anslut. Firmware-version Pro läser statusinformationen när det ansluter till panelen och visar en varning om den firmware-version som detekteras på centralen inte stöds av Pro. Om firmware-versionen på centralen inte stöds av Pro, kontakta för att få den senaste uppdateringen av centralens firmware. Ange versionsnumret på ditt Proprogram. Synkronisering av konfigurationsfiler Om konfigureringsinformationen i centralen inte överensstämmer med den konfiguration som är programmerad i Pro, visas nedanstående fönster: 27

28 6 Översikt över programmering Ansluta till centralen Innan du kan skicka eller ta emot konfigurationsdata måste du synkronisera konfigurationsfilen på din dator med centralens konfigurationsfil. Du kan göra det genom att skriva över den ena filen med den andra. rekommenderar att du hämtar konfigurationsfilen från centralen INNAN du skickar konfigurationsändringar till centralen. Då kan du vara säker på att du INNAN du börjar göra några ändringar arbetar med en exakt kopia av aktuell installationskonfiguration. För att synkronisera datorns och centralens konfigurationsfiler: 1. Klicka på knappen Fortsätt. 2. Klicka på ett av följande alternativ: - Hämta konfig.fil från central: laddar upp centralens konfiguration från centralen till datorn - Skicka konfig.fil till central: laddar ned centralens konfiguration till centralen. Hämta konfig.fil från central Alla konfigurationsändringar som görs från en manöverpanel på plats medan Pro är ansluten skrivs över när du skickar din konfigurationsfil till centralen. Om du inte har laddat upp konfigurationen från centralen, bör du göra det. Du kan sedan programmera dina konfigurationsändringar på den uppladdade informationen. När du är klar med dina ändringar skickar du filen till centralen. Bara de konfigurationsinställningar som du har ändrat ändras på centralen. Skicka konfig.fil till central Du kan skicka din konfigurationsfil till centralen utan att behöva läsa in konfigurationsdata från centralen. I detta fall är det viktigt att du har fullständig och exakt kunskap om centralens konfiguration innan du skickar din konfigurationsfil. Pro tillåter dig inte att skicka konfigurationsinformation för expansionsenheter som inte stämmer överens med den verkliga konfigurationen av expansionsenheter i centralen. Se sid. [ 98]. 28

29 Centralstatus Sammanfattning Centralstatus Sammanfattning Denna sida visar status och sammanfattning av de viktigaste komponenterna i, inklusive system, strömförsörjning, och kommunikation. Centralstatus 1. Klicka på fliken Sammanfattning. 2. Se nedanstående tabeller för mer information. 1. Välj Status > Sammanfattning. 2. Se nedanstående tabeller för mer information. 29

30 7 Centralstatus Sektioner Offline-parametrar Offline-parametrar som programmerades för installationen när den skapades (installationsnamn, ID osv...). Dessa data skrivs över av centraldata när du ansluter till en installation. Firmware-version och centralens signal/brusförhållande visas så snart en anslutning görs till centralen. Statusparametrar Innehåller information om t.ex. ingreppslarm och strömförsörjning som inte går att programmera. De visas som tomma fält tills du ansluter till en central. Åtgärder som kan utföras Återställ alla varningar Pro Uppdatera Fullständig installatör / Programinstallatör Återställer alla aktiva varningar på centralen. Dessa varningsmeddelanden visas med röd text mitt emot det aktuella objektet. Uppdaterar alla ändringar i centralstatus. Du måste uppdatera statusfönstret för att visa verklig centralstatus vid varje tillfälle. För att växla mellan Program- och fullständig installatör-läge. Fullständig installatör-läget inaktiverar larm och förhindrar rapportering av händelser till larmcentral. För mer information, se installations- och konfigurationsmanual för den aktuella centralen. 7.2 Sektioner För konfigurering, se sid. [ 121]. Centralstatus 1. Klicka på fliken Sektioner. 2. Se nedanstående tabeller för mer information. 30

31 Centralstatus Sektioner 7 1. Välj Status > Sektioner. 2. Se nedanstående tabeller för mer information. 31

32 7 Centralstatus Sektioner Auto. statusuppdatering Pro Sektionsbeskrivning Område Sektionstyp Ingång Status Klicka på denna knapp för att aktivera automatisk uppdatering av sektionssammanfattning. Det kan bara göras för alla sektioner och inte för filtersektioner. Textbeskrivning av sektionen (max. 16 tecken). Områden som denna sektion är tilldelad. Typ av sektion (larm, in-/utpassering osv...). Detekterat ingångsläge för den sektionen (öppen, stängd, frånkopplad osv...). Programmerat status för sektionen - dvs. om sektionen har varit isolerad, spärrad eller i registreringsläge. Statusvärdet OK betyder att sektionen är programmerad för att fungera normalt. Åtgärder som kan utföras Uppdaterar den statusinformation som visas för centralen. Spärra Klicka på knappen för att spärra en felsektion eller öppen sektion. 32

33 Centralstatus Sektioner 7! Spärrningen inaktiverar felet eller sektionen endast under en tillkopplingsperiod. Spärrning är inte möjlig i säkerhetsgrad EN Grad 3. Klicka på denna knapp för att återställa centralens larmläge. Isolera Registrera Pro Filtrera sektioner. Att isolera en sektion inaktiverar denna sektion tills isoleringen uttryckligen tas bort igen. Du bör vara försiktig när du isolerar sektioner eftersom de sektionerna inte blir aktiva varje gång systemet tillkopplas. Markera en sektion och klicka på knappen för att isolera den sektionen. Välj en sektionstyp i rullgardinsmenyn. Bara sammanfattningen av denna sektionstyp visas Snabblogg - sektion X För att visa en snabblogg över ingångsstatus i en sektion: 1. Markera sektionen. 2. Klicka på knappen Logg. Nedanstående fönster visas. 33

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning Copyright & garanti Copyright 2013 tillhör Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Konfigurator tebis TX100

Konfigurator tebis TX100 l Konfigurator tebis TX100 Programmeringshandbok 6T7644a Sammanfattning 1. Allmänt om Tebis-installationer och deras programering... 3 1.1 De olika produkttyperna... 3 1.2 De olika installationstyperna...

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 Reservation för tryckfel och förändringar i manualen. 2003-03-12 Digiplex 48/96 användarmanual 2 1 Inledning...4 1.1 Förklaringar...4 2 Grundläggande funktion...4

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer