Fronius Datamanager (Galvo / Symo)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fronius Datamanager (Galvo / Symo)"

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics 42,0426,0173,SV Bruksanvisning SV Fronius Datamanager (Galvo / Symo) System monitoring

2 0

3 Bästa/bäste läsare SV Inledning Vi tackar för ditt förtroende och gratulerar dig till denna tekniskt högvärdiga produkt från Fronius. Denna bruksanvisning hjälper dig att bli bekant med apparaten. Om du läser handboken noggrant lär du känna den här Fronius-produktens många möjligheter. Det är nödvändigt för att kunna använda dess fördelar på bästa sätt. Observera också säkerhetsföreskrifterna. Använd apparaten på ett säkert sätt. Hantera produkten varsamt, så varar den längre och fungerar säkrare. Det är en viktig förutsättning för att du ska få goda resultat av den. 1

4 2

5 Innehållsförteckning SV Allmän information 7 Allmänt... 9 Allmänt... 9 Tillgängliga utföranden av Fronius Datamanager... 9 Användbara DATCOM-komponenter... 9 Förutsättning för drift... 9 Information om radioavkänning Leveransomfattning Konfigurationsexempel Beräkning av datavolym Allmänt Versioner av den fasta programvaran för beräkning av datavolym Beräkning av datavolym Beräkningsexempel Generell information för nätverksadministratören Förutsättningar Allmänna brandväggsinställningar Sändning av servicemeddelanden vid DSL-förbindelse med Internet Nyttjande av Fronius Solar.web och sändning av servicemeddelanden Knappar, reglage, anslutningar och indikeringar Säkerhet Knappar, reglage, anslutningar och indikeringar Schematisk anslutning av in-/utgångar Kabeldragning Fronius Solar Net-deltagare Kabeldragning för Fronius Solar Net-deltagare Förutsättningar för datakablar för Fronius Solar Net Förkonfektionerade datakablar Installation av Fronius Datamanager 23 Installation av Fronius Datamanager - översikt över LAN Säkerhet Installation av Fronius Datamanager - översikt över LAN Installation av Fronius Datamanager - översikt över WLAN Säkerhet Installation av Fronius Datamanager - översikt över WLAN Nätverksinställningar på PC respektive bärbar dator Allmänt Inställning av nätverksförbindelser på PC respektive bärbar dator Inställning av Internet-alternativ på PC respektive bärbar dator Isättning av Fronius Datamanager i växelriktaren Allmänt Säkerhet Installation av Fronius Datamanager i Fronius Solar Net Installation av växelriktare med Fronius Datamanager i Fronius Solar Net Första idrifttagandet - öppna webbgränssnittet för Fronius Datamanager Första idrifttagandet - öppna webbgränssnittet för Fronius Datamanager Webbgränssnittet för Fronius Datamanager - översikt Menyn Inställningar Övriga inställningsmöjligheter Idrifttagande av Fronius Datamanager - LAN Idrifttagande av Fronius Datamanager - LAN Idrifttagande av Fronius Datamanager - WLAN Idrifttagande av Fronius Datamanager - WLAN Skapande av en förbindelse med Fronius Datamanager 41 3

6 Förbindelse med Fronius Datamanager via en webbläsare Allmänt Förutsättningar Skapande av förbindelse med Fronius Datamanager via en webbläsare För nätverksadministratören Förbindelse med Fronius Datamanager via Fronius Solar.access Allmänt Förutsättningar Skapande av förbindelse med Fronius Datamanager via Fronius Solar.access För nätverksadministratören Förbindelse med Fronius Datamanager via Internet och Fronius Solar.web Allmänt Funktionsbeskrivning Förutsättningar Aktivering av data från Fronius Datamanager via Internet och Fronius Solar.web För nätverksadministratören Aktuella data på Fronius Datamanager 49 Aktuella data på Fronius Datamanager Aktuell jämförelsebild Anläggningsöversikt Bild Växelriktare och Sensorer Tjänster på Fronius Datamanager 55 Tjänster - Systeminformation Systeminformation Tjänster - Nätverksdiagnos Nätverksdiagnos Tjänster - Uppdatera den fasta programvaran Allmänt Automatisk sökning efter uppdateringar Manuell sökning efter uppdateringar Uppdatering av den fasta programvaran via webbläsare Uppdatering av den fasta programvaran via LAN Inställningar på Fronius Datamanager 63 Inställningar - Lösenord Allmänt Lösenord Användarnamn (användare) Lösenord för administratör = admin Har du glömt lösenordet? Inställningar - Tid/datum Tid/datumAllmänt Tid/datum Inställningar - Allmänt Allmänt Inställningar - Växelriktare Bilder - Växelriktare Inställningar - Sensorkort Sensorkort Inställningar - Loggning Allmänt Loggning Minneskapacitet Beräkning av minneskapacitet Beräkningsexempel Överskrivning av data vid fullt minne Kommandoknappen Delete data Inställningar - Internet-förbindelse Allmänt

7 Internet-inställningar Inställningar - LAN Allmänt LAN Inställningar - WLAN Allmänt WLAN Inställningar - WLAN Management Installering av Fronius Datamanager för WLAN-förbindelse Inställningar - Solar.web Allmänt Solar.web Dataöverföring varje dag till Solar.web Dataöverföring varje timma till Solar.web Inställningar - Servicemeddelanden Allmänt Servicemeddelanden Inställningar - Energy Manager Allmänt Energy Manager Inställningar - UC editor Allmänt UC editor Anslutningsexempel SV Bilaga 87 Tekniska data Tekniska data

8 6

9 Allmän information

10

11 Allmänt SV Allmänt Fronius Datamanager är en nätverksklar datalogger som förenar funktionaliteten hos Fronius Com Card och Fronius Datalogger Web på ett instickskort. Webbgränssnittet för Fronius Datamanager ger en snabb överblick över solcellsanläggningen. Webbgränssnittet kan aktiveras via en direktförbindelse på Intranet eller vid en passande konfiguration via Internet. Fronius Datamanager är försedd med en enkelt konfigurerbar anläggningsövervakning med automatisk larmning. Den kan ske via SMS, e-post eller fax. I kombination med Fronius Solar.access kan aktuella data och arkivdata från en solcellsanläggning sparas och utvärderas på en PC. Inställning av alla enheter kan göras i Fronius Solar Net. I kombination med Fronius Solar.web kan alla aktuella data och arkivdata från en solcellsanläggning aktiveras utan krävande konfigurationsarbeten via Internet eller appen Fronius Solar.web. Fronius Datamanager sänder datan automatiskt till Fronius Solar.web. Tillgängliga utföranden av Fronius Datamanager Fronius Datamanager är tillgänglig i följande utföranden för växelriktaren Fronius Galvo och Fronius Symo: - Utan Fronius Com Card-funktion - Utan Fronius Com Card-funktion och med WLAN Är växelriktaren inte seriemässigt utrustad med Fronius Datamanager, kan befintliga växelriktare kompletteras med Fronius Datamanager i efterhand. Användbara DAT- COM-komponenter Det i växelriktaren monterade instickskortet för Fronius Datamanager kan användas med följande DATCOM-komponenter: - Upp till 100 x Fronius växelriktare (inklusive den växelriktare, i vilken Fronius Datamanager har monterats) - Upp till 10 x Fronius Sensor Card eller Fronius Sensor Box - Upp till 10 x Fronius Public Display Card eller Fronius Public Display Box - Upp till 1 x Fronius Interface Card eller Fronius Interface Box - Upp till 200 x Fronius String Control Förutsättning för drift Det krävs en lämplig Internet-förbindelse för ett felfritt datautbyte via Internet: - Vid kabelbundna Internet-lösningar rekommenderar Fronius en nedladdningshastighet på minst 512 kbit/s och en uppladdningshastighet på minst 256 kbit/s. - Vid lösningar med mobila Internet-tjänster rekommenderar Fronius minst 3G med tillförlitlig signalstyrka som överföringsstandard. De här uppgifterna utgör inte någon absolut garanti för en felfri funktion. Många fel under överföringen, mottagningsvariationer och överföringsmissar kan påverka online-driften för Fronius Datamanager negativt. Fronius rekommenderar att testa förbindelser med minimikraven på monteringsplatsen. 9

12 Eftersom Fronius Datamanager fungerar som datalogger, får ingen annan datalogger finnas i Fronius Solar Net-kretsen. Det får finnas endast en Fronius Datamanager per Fronius Solar Net-krets. Följande DATCOM-komponenter får inte användas tillsammans med Fronius Datamanager i en Fronius Solar Net-krets: - Fronius Com Card - Fronius Power Control Card/Box - Fronius Modbus Card - Fronius Datalogger Web - Fronius Personal Display DL Box - Fronius Datalogger easy/pro För att Fronius Datamanager ska kunna fungera, måste instickskortet sitta i en växelriktare. Information om radioavkänning Instickskorten med WLAN för Fronius Datamanager är försedda med en radiomodul. Radiomodulen är märkningspliktig i USA enligt FCC. Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. Driften underkastas följande villkor: (1) Enheten får inte orsaka några skadliga störningar (2). Enheten måste klara av all störande påverkan, inklusive sådana störningar som kan leda till att driften påverkas negativt. Den här enheten uppfyller gränsvärdena för strålningsbelastning för en okontrollerad omgivning enligt FCC. Den för den här modulen använda interna/externa antennen måste ha ett avstånd på minst 20 cm till alla personer och den får inte placeras eller användas i närheten av andra antenner eller sändare. FCC ID: PV7-WIBEAR-SF-STA Har inte tillverkaren uttryckligen godkänt att ändringar eller modifieringar får göras på radiomodulen, leder sådana till att användaren förlorar drifttillståndet för enheten. Grundutrustning: - 1 x Fronius Datamanager instickskort - 1 x Ethernet-kabel 5 m, blå - 2 x ändkontakter - 1 x stickkontakt 12-polig Dessutom till Fronius Datamanager med WLAN: - 1 x WLAN-antenn Leveransomfattning Konfigurationsexempel Växelriktare med Fronius Datamanager sammankopplad med en PC: 10

13 (1) (1) Växelriktare + (2) Fronius Datamanager (3) Ändkontakt (2 x) (4) PC/bärbar dator SV (2) (4) IN (3) OUT LAN / WLAN OBS! Vid sammankoppling av en växelriktare med Fronius Datamanager med en PC måste det sitta vardera en ändkontakt i anslutningarna Solar Net IN och Solar Net OUT på växelriktaren. En växelriktare (Fronius Galvo eller Fronius Symo) med Fronius Datamanager sammankopplad med andra växelriktare (Fronius IG Plus V), en Fronius Sensor Box och en PC: (1) (4) (7) (6) OUT IN IN OUT (3) (2) LAN / WLAN (4) OUT IN OUT IN (5) (8) (9) (1) Växelriktare (exempelvis Fronius Galvo eller Fronius Symo) + (2) Fronius Datamanager (3) PC/bärbar dator (4) Växelriktare (exempelvis Fronius IG Plus V) + (5) Fronius Com Card (6) Fronius Sensor Box (7) Växelriktare (exempelvis Fronius IG Plus V) + (8) Fronius Com Card (9) Ändkontakt OBS! Vid sammankoppling av flera DATCOM-komponenter i kombination med en växelriktare med Fronius Datamanager : Anslut exempelvis med hjälp av datakabeln Solar Net IN-anslutningen på växelriktaren med OUT-anslutningen på nästa DATCOM-komponent. I lediga Solar Net-anslutningar på de sista DATCOM-komponenterna måste det sitta en ändkontakt. 11

14 Beräkning av datavolym Allmänt När Fronius Datamanager används, skapas det data som måste överföras via Internet. Beräkningen av datavolymen krävs för valet av en passande Internet-anslutning. Nedanstående beräkning av datavolymen ger en överblick över den datamängd som skapas vid driften av Fronius Datamanager. Versioner av den fasta programvaran för beräkning av datavolym Beräkningen av datavolymen baseras på versionen V 2.3.x-x och lägre av den fasta programvaran för Fronius Datamanager. Högre versioner av den fasta programvaran kan förorsaka en större datavolym på grund av en utvidgad funktionsomfattning. Beräkning av datavolym Beräkningen av datavolymen är beroende av de aktiverade funktionerna hos Fronius Datamanager. Funktion Tillgängliggörande av aktuella data i Fronius Solar.web Läsning av data i Fronius Solar.web Sänd arkivdata/loggningsdata till Fronius Solar.web Sändning av servicemeddelanden eller fel Datavolym En gång 1) Aktuell totalbild per sensorkort/sensorbox Aktuell jämförelsebild per växelriktare Startsida Jämförelsebild för anläggningen 150 byte 32 kb/tim 42 kb/tim kb/tim 13 kb/tim kb/tim 0 kb/tim 0 kb/tim (minnessektorer per dag 2) x 4 kb) + 8 kb Överföringstid 3) 600 byte/min Vid daglig sändning per servicemeddelande eller fel Vid omedelbar sändning per servicemeddelande eller fel 1 kb/dag byte 1 kb 1) Bara efter en omstart eller bruten Internet-förbindelse 2) Beräkning av minnessektorer per dag enligt kapitlet Loggning, avsnittet Beräkning av minneskapacitet 3) Beroende av Internet-förbindelsens kvalitet VIKTIGT! Höj det beräknade totalvärdet med %, då de värden som anges i tabellen är rådata från Fronius Datamanager och för att det vid leverantörens avräkning kan uppstå skillnader på grund av olika räknevarianter i överföringsvolymen. Är funktionerna inaktiverade, uppstår ingen datavolym. En uppdatering av den fasta programvaran i Fronius Datamanager behöver också en viss datavolym. Den här datavolymen är beroende av storleken på respektive uppdateringspaket och kan därför inte beaktas vid beräkningen av datavolymen i förväg. 12

15 VIKTIGT! Fronius rekommenderar en flatrate (fastprisavtal), för att undvika oförutsedda datamängder. SV Beräkningsexempel Exempel 1 - Husanläggning 1 växelriktare; inget Fronius Sensor Card/Box; Fronius Datamanager har en 24 timmars Internet-förbindelse; + 0,15 kb + 32 kb/tim x 24 tim = 768 kb Arkivdata sänds till Fronius Solar.web ; 30 min överföringstid; växelriktaren går 14 tim/dag; 15 min minnesintervall; (enligt avsnittet Beräkning av minneskapacitet resulterar det i 1 minnessektor per dag) + 0,6 kb/min x 30 min = 18 kb + (1 minnessektor/dag x 4 kb) + 8 kb = 12 kb Aktuella data läses 15 minuter varje dag + 42 kb/tim x 0,25 tim = 10,5 kb Medelmånga fel antas i form av ett servicemeddelande per dag + 1 servicemeddelande x 1 kb = 1 kb Mellansumma utan säkerhet 0,15 kb 768,00 kb 18,00 kb 12,00 kb 10,50 kb 1,00 kb 809,65 kb En säkerhetsfaktor på 10 % ingår i beräkningen 809,65 kb + 10 % Slutresultat 890,615 kb/dag Exempel 2 - Stor anläggning 100 växelriktare; 10 sensorkort/sensorboxar; Fronius Datamanager har en 24 timmars Internet-förbindelse; + 0,15 kb + 32 kb/tim x 24 tim = 768 kb Arkivdata sänds till Fronius Solar.web ; 120 min överföringstid; växelriktaren går 14 tim/dag; 5 min minnesintervall; (enligt avsnittet Beräkning av minneskapacitet resulterar det i 173 minnessektorer per dag) + 0,6 kb/min x 120 min = 72 kb + (173 minnessektorer/dag x 4 kb) + 8 kb = 700 kb 13

16 Den aktuella totalbilden och den aktuella jämförelsebilden läses 2 timmar per dag Medelmånga fel antas i form av 50 servicemeddelanden per dag Mellansumma utan säkerhet En säkerhetsfaktor på 10 % ingår i beräkningen Slutresultat + 42 kb/tim x 2 tim kb/tim x 10 x 2 tim + (13 kb/tim x 4 kb/tim) x 2 tim = kb + 50 servicemeddelande x 1 kb = 50 kb 0,15 kb 768,00 kb 72,00 kb 700,00 kb 6 910,00 kb 50,00 kb 8 500,15 kb 8 500,15 kb + 10 % 9 350,165 kb/dag (cirka 9,35 MB/dag) 14

17 Generell information för nätverksadministratören SV Förutsättningar OBS! Nätverkskonfigureringen av Fronius Datamanager förutsätter kunskaper i nätverksteknik. Integreras Fronius Datamanager i ett befintligt nätverk, måste adresseringen av Fronius Datamanager anpassas till nätverkets adress. Exempelvis: Adressintervallet för nätverket = x, subnätsmasken = Fronius Datamanager måste tilldelas en IP-adress mellan och Den valda IP-adressen får inte redan användas i nätverket. - Subnätsmasken måste passa in i det befintliga nätverket (exempelvis ). Ska Fronius Datamanager sända servicemeddelanden eller data till Fronius Solar.web, måste en gateway-adress och en DNS-adress anges. Via gateway-adressen får Fronius Datamanager en förbindelse till Internet. Som gateway-adress lämpar sig exempelvis DSL-routerns IP-adress. VIKTIGT! - Fronius Datamanager får inte ha samma IP-adress som PC:n respektive den bärbara datorn! - Fronius Datamanager kan inte ansluta sig själv till Internet. Vid en DSL-anslutning måste en router skapa förbindelsen till Internet. Om förbindelsen till nätverket ska skapas via WLAN, måste Fronius Datamanager vara utrustad med WLAN-funktion och en WLAN-antenn som passar till växelriktaren. Allmänna brandväggsinställningar För att kunna utföra de olika funktionerna i Fronius Datamanager, måste en brandvägg ställas in på följande sätt: 49049/UDP utgång 15015/TCP ingång 80/TCP ingång Sänd servicemeddelanden x - - Förbindelse till dataloggern via x - - Fronius Solar.web Förbindelse till dataloggern via - x x Fronius Solar.access Åtkomst till webbgränssnittet för Fronius Datamanager - - x Servicemeddelanden sänds via Fronius Solar.web. Sändning av servicemeddelanden vid DSLförbindelse med Internet Vid en vanlig DSL-förbindelse med Internet är Fronius Solar.web och sändning av servicemeddelanden oftast möjliga utan extra konfiguration av routern, eftersom förbindelsen från LAN till Internet är öppen. 15

18 Nyttjande av Fronius Solar.web och sändning av servicemeddelanden För att kunna nyttja Fronius Solar.web eller sända servicemeddelanden måste det finnas en Internet-förbindelse. Fronius Datamanager kan inte ansluta sig själv till Internet. Vid en DSL-anslutning måste en router skapa förbindelsen till Internet. 16

19 Knappar, reglage, anslutningar och indikeringar SV Säkerhet VARNING! Felaktig hantering kan orsaka allvarliga person- och sakskador. Du får inte använda de beskrivna funktionerna innan du har läst och förstått de följande dokumenten i sin helhet: - Denna bruksanvisning - Samtliga bruksanvisningar för systemkomponenter, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna Knappar, reglage, anslutningar och indikeringar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 17

20 Nr Funktion (1) Lysdiod Försörjning - Lyser grön: vid tillräcklig strömförsörjning från Fronius Solar Net - Fronius Datamanager är driftklar - Lyser inte: vid bristfällig eller avsaknad av strömförsörjning från Fronius Solar Net - en extern strömförsörjning krävs - Blinkar röd: under en uppdateringsprocess VIKTIGT! Bryt aldrig strömmen under en uppdateringsprocess. - Lyser röd: uppdateringen misslyckades (2) Lysdiod Förbindelse - Lyser grön: vid korrekt förbindelse inom Fronius Solar Net - Lyser röd: vid bruten förbindelse inom Fronius Solar Net (3) Brytare IP För omkoppling av IP-adressen: A Förinställd IP-adress Fronius Datamanager arbetar med den fasta IP-adressen ; den fasta IP-adressen är avsedd för direktförbindelse med en PC via LAN, utan föregående konfigurering av PC:n. B Tilldelad IP-adress Fronius Datamanager arbetar med en tilldelad IP-adress (fabriksinställning ); IP-adressen kan ställas in på webbgränssnittet för Fronius Datamanager. (4) Lysdiod WLAN - Lyser grön: vid befintlig nätverksförbindelse - Lyser röd: vid icke befintlig nätverksförbindelse - Lyser inte: instickskort utan WLAN (5) Lysdiod Förbindelse Solar Web - Lyser grön: vid förbindelse med Fronius Solar.web - Lyser röd: vid nödvändig men icke befintlig förbindelse med Fronius Solar.web - Lyser inte: vid icke förbindelse med Fronius Solar.web (6) Anslutning LAN Ethernet-gränssnitt med blå färgmarkering för anslutning av Ethernet-kabeln (7) I/O Digitala in- och utgångar Digitala ingångar: I/O 0-I/O 3, I 4-I 9 Spänningsnivå: low = min 0 V - max 1,8 V; high = min 3 V - max 30 V Ingångsströmmar: beroende på ingångsspänningen; ingångsmotstånd = 46 kohm Digitala utgångar: I/O 0-I/O 3 Kopplingsförmåga vid försörjning från instickskortet för Fronius Datamanager : summorna 3,2 W och 10,7 V för alla 4 digitala utgångarna Kopplingsförmåga vid försörjning från en extern nätdel med min 10,7 - max 24 V DC ansluten till Uint/Uext och GND: 1 A och 10,7-24 V DC (beroende på den externa nätdelen) per digital utgång Anslutningen till in-/utgångarna sker via den medföljande motkontakten. (8) Antennuttag för WLAN med WLAN-antenn (gäller endast utföranden med WLAN) för anslutning av WLAN-antenn 18

21 Schematisk anslutning av in-/utgångar 10,7 V DC (2) 300 ma (1) 230 V AC Försörjning från instickskortet för Fronius Datamanager : (1) Nätdel (2) Strömbegränsning SV Uint / Uext GND I/O 0 I/O 1 I/O 2 I/O 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 Solar Net IN Försörjning från en extern nätdel: (3) extern nätdel (4) Last OBS! Vid försörjning från en extern nätdel måste den externa nätdelen vara galvaniskt isolerad. (3) (4) ,7-24 V DC 19

22 Kabeldragning Fronius Solar Net-deltagare Växelriktare med Fronius Datamanager eller Fronius Com Card, DATCOM-komponenter med externt hölje eller andra DATCOM-komponenter betecknas nedan som Fronius Solar Net-deltagare. Kabeldragning för Fronius Solar Net-deltagare Dataförbindelsen för Fronius Solar Net-deltagarna utförs via en 1:1-förbindelse med 8-poliga datakablar och RJ-45-kontakter. Den totala ledningslängden i en Fronius Solar Net-krets får vara högst m. Förutsättningar för datakablar för Fronius Solar Net Till kabeldragningen för Fronius Solar Net-deltagarna får uteslutande skärmade CAT5- (nya) eller CAT5e-kablar (gamla) användas enligt ISO och EN VIKTIGT! U/UTP-kablar får inte användas enligt ISO/IEC-11801! Tillåtna kablar: - S/STP - F/STP - S/FTP - F/FTP - SF/FTP - S/UTP - F/UTP - U/FTP - U/STP Skärmen måste fästas med en krimptång på en för CAT5 godkänd skärmad kontakt. Eftersom ledarna i Ethernet-kablar är tvinnade, ska du beakta den korrekta tilldelningen av de tvinnade ledarparen enligt kabeldragningen i TIA/EIA-568B: Kontakt Fronius Solar Net Par nr Färg V 3 vit/orange streck 2 Jord 3 orange/vitt streck eller orange 3 TX+ IN, RX+ OUT 2 vit/grönt streck 4 RX+ IN, TX+ OUT 1 blå/vitt streck eller blå 5 RX- IN, TX- OUT 1 vit/blått streck 6 TX- IN, RX- OUT 2 grön/vitt streck eller grön 7 Jord 4 vit/brunt streck V 4 Kabeldragning enligt TIA/EIA-568B brun/vitt streck eller brun - Se till att alla ledare placeras korrekt. - Se vid automatisk jordanslutning (exempelvis i Patch-paneler) till att skärmen är jordad på bara den ena sidan av kabeln. 20

23 Följ generellt följande normer för strukturerad kabeldragning: - I Europa gäller EN Internationellt gäller ISO/IEC 11801: I Nordamerika gäller TIA/EIA 568. SV Det är reglerna för användning av kopparkablar som gäller. Förkonfektionerade datakablar Följande förkonfektionerade datakablar kan beställas på Fronius: - CAT5-kabel, 1 m... 43,0004, CAT5-kabel, 20 m... 43,0004, CAT5-kabel, 60 m... 43,0004,2436 Kablarna ovan är 8-poliga 1:1 LAN-nätverkskablar, skärmade och tvinnade, inklusive RJ45-kontakter. VIKTIGT! Datakablarna är inte UV-beständiga. Skydda dem därför mot solsken, om de dras utomhus. 21

24 22

25 Installation av Fronius Datamanager

26

27 Installation av Fronius Datamanager - översikt över LAN SV Säkerhet VARNING! Felaktig hantering kan orsaka allvarliga person- och sakskador. Du får inte använda de beskrivna funktionerna innan du har läst och förstått de följande dokumenten i sin helhet: - Denna bruksanvisning - Samtliga bruksanvisningar för systemkomponenter, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna OBS! Installationen av Fronius Datamanager förutsätter kunskaper i nätverksteknik. Installation av Fronius Datamanager - översikt över LAN 1 2 Anpassa nätverksinställningarna för Fronius Datamanager på PC:n respektive den bärbara datorn. Se avsnittet Nätverksinställningar på PC respektive bärbar dator. Använd Fronius Datamanager i växelriktaren Se avsnittet Användning av Fronius Datamanager i växelriktaren. Sätt i den blå Ethernet-kabeln i Fronius Datamanager (anslutning LAN). Sätt i 2 ändkontakter i anslutningarna Solar Net IN och Solar Net OUT på växelriktaren. Sätt i den blå Ethernet-kabeln i PC:n respektive den bärbara datorn Se avsnittet Installation av Fronius Datamanager i Fronius Solar Net. Sätt brytaren IP på Fronius Datamanager i position A. Stäng växelriktaren och slå på den. Öppna webbläsaren på PC:n respektive den bärbara datorn efter cirka 1 minut och ange följande adress: Webbgränssnittet för Fronius Datamanager visas. OBS! Kontrollera nätverksinställningarna, om inte Fronius Datamanager ansluts: - System Controls/Network and Sharing Center/LAN Connection/Properties (general)/internet Protocol (TCP/IP)/Properties/Aktivera Obtain IP Automatically + Obtain DNS Server adress Automatically - Internet Browser/Extras/Internet Options/Connections/LAN Settings/Inaktivera Use Proxy Server for LAN Se avsnittet Första idrifttagandet - Öppna webbgränssnittet för Fronius Datamanager. Vid den första installationen av Fronius Datamanager visas ett meddelande om tid och datum. 25

28 9 Klicka på meddelandet samt ställ in tiden och datumet. Skulle meddelandet inte visas: Ställ in Settings/TIME/DATE/Set Time and Date. Se avsnittet Inställningar - Tid/datum. 10 Settings/Internet Connection/LAN - Save Se avsnittet Inställningar - Internet-förbindelser. 11 Settings/LAN/Select: dynamic (ange värddatornamnet) eller static (ange data). Se avsnittet Inställningar - LAN. 12 Settings/SOLAR.WEB/Enter Data, save Se avsnittet Inställningar - Solar.web. 13 Systeminformation/Notera datalogger-id (nödvändigt för att logga in till Solar.web) Se avsnittet Tjänster - Systeminformation Stäng av växelriktaren och öppna den. Sätt brytaren IP på Fronius Datamanager i position A. Stäng växelriktaren och slå på den. Dra ut den blå Ethernet-kabeln från PC:n respektive den bärbara datorn. Sätt i den blå Ethernet-kabeln i routern. Se avsnittet Idrifttagande av Fronius Datamanager - LAN. 26

29 Installation av Fronius Datamanager - översikt över WLAN. SV Säkerhet VARNING! Felaktig hantering kan orsaka allvarliga person- och sakskador. Du får inte använda de beskrivna funktionerna innan du har läst och förstått de följande dokumenten i sin helhet: - Denna bruksanvisning - Samtliga bruksanvisningar för systemkomponenter, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna OBS! Installationen av Fronius Datamanager förutsätter kunskaper i nätverksteknik. Installation av Fronius Datamanager - översikt över WLAN. 1 2 Anpassa nätverksinställningarna för Fronius Datamanager på PC:n respektive den bärbara datorn. Se avsnittet Nätverksinställningar på PC respektive bärbar dator. Använd Fronius Datamanager i växelriktaren Se avsnittet Användning av Fronius Datamanager i växelriktaren. Sätt i den blå Ethernet-kabeln i Fronius Datamanager (anslutning LAN). Sätt i 2 ändkontakter i anslutningarna Solar Net IN och Solar Net OUT på växelriktaren. Sätt i den blå Ethernet-kabeln i PC:n respektive den bärbara datorn Se avsnittet Installation av Fronius Datamanager i Fronius Solar Net. Sätt brytaren IP på Fronius Datamanager i position A. Stäng växelriktaren och slå på den. Öppna webbläsaren på PC:n respektive den bärbara datorn efter cirka 1 minut och ange följande adress: Webbgränssnittet för Fronius Datamanager visas. OBS! Kontrollera nätverksinställningarna, om inte Fronius Datamanager ansluts: - System Controls/Network and Sharing Center/LAN Connection/Properties (general)/internet Protocol (TCP/IP)/Properties/ Aktivera Obtain IP Automatically + Obtain DNS Server adress Automatically - Internet Browser/Extras/Internet Options/Connections/LAN Settings/Inaktivera Use Proxy Server for LAN Se avsnittet Första idrifttagandet - Öppna webbgränssnittet för Fronius Datamanager. Vid den första installationen av Fronius Datamanager visas ett meddelande om tid och datum. 27

30 9 Klicka på meddelandet samt ställ in tiden och datumet. Skulle meddelandet inte visas: Ställ in Settings/TIME/DATE/Time and Date. Se avsnittet Inställningar - Tid/datum. 10 Settings/Internet Connection/WLAN - Save Se avsnittet Inställningar - Internet-förbindelser. 11 Settings/WLAN/Select: dynamic (ange värddatornamnet) eller static (ange data) Se avsnittet Inställningar - WLAN 12 Settings/WLAN MANAGEMENT/Update Networks. Se avsnittet Inställningar - WLAN Management. 13 Settings/SOLAR.WEB/Enter Data, save Se avsnittet Inställningar - Solar.web. 14 System Information/Note Datalogger ID (nödvändigt för att logga in till Solar.web) Se avsnittet Tjänster - Systeminformation Stäng av växelriktaren och öppna den. Sätt brytaren IP på Fronius Datamanager i position A. Dra ut den blå Ethernet-kabeln från Fronius Datamanager. Stäng växelriktaren och slå på den. Dra ut den blå Ethernet-kabeln från PC:n respektive den bärbara datorn. Se avsnittet Idrifttagande av Fronius Datamanager - WLAN. 28

31 Nätverksinställningar på PC respektive bärbar dator SV Allmänt Även PC:n respektive den bärbara datorn är en deltagare i nätverket och måste precis som Fronius Datamanager ha en entydig adress i nätverket. Om PC:n redan har integrerats i nätverket, krävs det inga andra inställningar. Inställning av nätverksförbindelser på PC respektive bärbar dator Start/Control Panel/Network and Internet connections Dubbelklicka på Internet connections. Dubbelklicka på Local Area Connection. 4 Klicka i tabellen Generel på kommandoknappen Properties. 5 6 Klicka på Internet Protocol (TCP/IP). Klicka på kommandoknappen Properties. 29

32 Fönstret Internet Protocol (TCP/IP) Properties visas. Om det finns en DHCP-server i nätverket: 7 Välj Obtain an IP-adress automatically. Om det inte finns en DHCP-server i nätverket: 30

33 7a 7b Välj Use the following IP adress Tilldela PC:n respektive den bärbara datorn en entydig IP-adress i nätverket. SV 8 Exempelvis: Adressintervallet för nätverket = x, subnätsmasken = PC:n respektive den bärbara datorn måste tilldelas en IP-adress mellan och Den valda IP-adressen får inte redan användas i nätverket. - Subnätsmasken måste passa in i det befintliga nätverket (exempelvis ). - Inställningen Standard-gateway är irrelevant för förbindelsen med Fronius Datamanager. VIKTIGT! PC:n respektive den bärbara datorn får inte ha samma IP-adress Fronius Datamanager! Aktivera Obtain DNS server adress automatically. Inställning av Internet-alternativ på PC respektive bärbar dator Öppna webbläsaren (exempelvis Microsoft Internet Explorer). Klicka på menypunkten Tools. Klicka på Internet Options. 4 Klicka på tabellen Connections. 31

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Användarmanual COM1025

Användarmanual COM1025 Användarmanual COM1025 Introduktion COM1025 är en router som dirigerar trafik mellan RS485-baserade SRD-nätverk och TCP/IP-baserade nätverk. Den möjliggör kommunikation mellan befintlig Dataundercentral

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 1 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 2 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL...3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 DATORNS INSTÄLLNINGAR... 3 IBRUKTAGNING AV INTERNETFÖRBINDELSEN... 4 MÄRKLAMPOR...

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL

ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL 2 ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL... 3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 INSTÄLLNINGAR OCH KONFIGURERING...4 DATORNS INSTÄLLNINGAR...4 KONFIGURERING...4 CONFIGURATION

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Inlogging Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: http://192.168.8.1 Användarnamn: admin Lösenord: admin OBS: För ökad säkerhet rekommenderar

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning kabel-tv-modem Innehåll 1.Inkoppling till kabel-tv-nätet 2.Koppla in kabel-tv-modem 2.1 Cisco EPC 3010 2.2 Scientific Atlanta 2.3 Motorola Surfboard 3.Datorinställningar 3.1.Manuell

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation Ver 060109 Cetetherm IQHeat Installation IQ Web 200 Installationsanvisningar IQ Web 200 Webbkommunikation 1. Systemkrav...3 2. Inledning / Leveransomfattning...4 2.1 Inledning... 4 2.2 Leveransomfattning...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer