Fronius Datamanager (Galvo / Symo)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fronius Datamanager (Galvo / Symo)"

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics 42,0426,0173,SV Bruksanvisning SV Fronius Datamanager (Galvo / Symo) System monitoring

2 0

3 Bästa/bäste läsare SV Inledning Vi tackar för ditt förtroende och gratulerar dig till denna tekniskt högvärdiga produkt från Fronius. Denna bruksanvisning hjälper dig att bli bekant med apparaten. Om du läser handboken noggrant lär du känna den här Fronius-produktens många möjligheter. Det är nödvändigt för att kunna använda dess fördelar på bästa sätt. Observera också säkerhetsföreskrifterna. Använd apparaten på ett säkert sätt. Hantera produkten varsamt, så varar den längre och fungerar säkrare. Det är en viktig förutsättning för att du ska få goda resultat av den. 1

4 2

5 Innehållsförteckning SV Allmän information 7 Allmänt... 9 Allmänt... 9 Tillgängliga utföranden av Fronius Datamanager... 9 Användbara DATCOM-komponenter... 9 Förutsättning för drift... 9 Information om radioavkänning Leveransomfattning Konfigurationsexempel Beräkning av datavolym Allmänt Versioner av den fasta programvaran för beräkning av datavolym Beräkning av datavolym Beräkningsexempel Generell information för nätverksadministratören Förutsättningar Allmänna brandväggsinställningar Sändning av servicemeddelanden vid DSL-förbindelse med Internet Nyttjande av Fronius Solar.web och sändning av servicemeddelanden Knappar, reglage, anslutningar och indikeringar Säkerhet Knappar, reglage, anslutningar och indikeringar Schematisk anslutning av in-/utgångar Kabeldragning Fronius Solar Net-deltagare Kabeldragning för Fronius Solar Net-deltagare Förutsättningar för datakablar för Fronius Solar Net Förkonfektionerade datakablar Installation av Fronius Datamanager 23 Installation av Fronius Datamanager - översikt över LAN Säkerhet Installation av Fronius Datamanager - översikt över LAN Installation av Fronius Datamanager - översikt över WLAN Säkerhet Installation av Fronius Datamanager - översikt över WLAN Nätverksinställningar på PC respektive bärbar dator Allmänt Inställning av nätverksförbindelser på PC respektive bärbar dator Inställning av Internet-alternativ på PC respektive bärbar dator Isättning av Fronius Datamanager i växelriktaren Allmänt Säkerhet Installation av Fronius Datamanager i Fronius Solar Net Installation av växelriktare med Fronius Datamanager i Fronius Solar Net Första idrifttagandet - öppna webbgränssnittet för Fronius Datamanager Första idrifttagandet - öppna webbgränssnittet för Fronius Datamanager Webbgränssnittet för Fronius Datamanager - översikt Menyn Inställningar Övriga inställningsmöjligheter Idrifttagande av Fronius Datamanager - LAN Idrifttagande av Fronius Datamanager - LAN Idrifttagande av Fronius Datamanager - WLAN Idrifttagande av Fronius Datamanager - WLAN Skapande av en förbindelse med Fronius Datamanager 41 3

6 Förbindelse med Fronius Datamanager via en webbläsare Allmänt Förutsättningar Skapande av förbindelse med Fronius Datamanager via en webbläsare För nätverksadministratören Förbindelse med Fronius Datamanager via Fronius Solar.access Allmänt Förutsättningar Skapande av förbindelse med Fronius Datamanager via Fronius Solar.access För nätverksadministratören Förbindelse med Fronius Datamanager via Internet och Fronius Solar.web Allmänt Funktionsbeskrivning Förutsättningar Aktivering av data från Fronius Datamanager via Internet och Fronius Solar.web För nätverksadministratören Aktuella data på Fronius Datamanager 49 Aktuella data på Fronius Datamanager Aktuell jämförelsebild Anläggningsöversikt Bild Växelriktare och Sensorer Tjänster på Fronius Datamanager 55 Tjänster - Systeminformation Systeminformation Tjänster - Nätverksdiagnos Nätverksdiagnos Tjänster - Uppdatera den fasta programvaran Allmänt Automatisk sökning efter uppdateringar Manuell sökning efter uppdateringar Uppdatering av den fasta programvaran via webbläsare Uppdatering av den fasta programvaran via LAN Inställningar på Fronius Datamanager 63 Inställningar - Lösenord Allmänt Lösenord Användarnamn (användare) Lösenord för administratör = admin Har du glömt lösenordet? Inställningar - Tid/datum Tid/datumAllmänt Tid/datum Inställningar - Allmänt Allmänt Inställningar - Växelriktare Bilder - Växelriktare Inställningar - Sensorkort Sensorkort Inställningar - Loggning Allmänt Loggning Minneskapacitet Beräkning av minneskapacitet Beräkningsexempel Överskrivning av data vid fullt minne Kommandoknappen Delete data Inställningar - Internet-förbindelse Allmänt

7 Internet-inställningar Inställningar - LAN Allmänt LAN Inställningar - WLAN Allmänt WLAN Inställningar - WLAN Management Installering av Fronius Datamanager för WLAN-förbindelse Inställningar - Solar.web Allmänt Solar.web Dataöverföring varje dag till Solar.web Dataöverföring varje timma till Solar.web Inställningar - Servicemeddelanden Allmänt Servicemeddelanden Inställningar - Energy Manager Allmänt Energy Manager Inställningar - UC editor Allmänt UC editor Anslutningsexempel SV Bilaga 87 Tekniska data Tekniska data

8 6

9 Allmän information

10

11 Allmänt SV Allmänt Fronius Datamanager är en nätverksklar datalogger som förenar funktionaliteten hos Fronius Com Card och Fronius Datalogger Web på ett instickskort. Webbgränssnittet för Fronius Datamanager ger en snabb överblick över solcellsanläggningen. Webbgränssnittet kan aktiveras via en direktförbindelse på Intranet eller vid en passande konfiguration via Internet. Fronius Datamanager är försedd med en enkelt konfigurerbar anläggningsövervakning med automatisk larmning. Den kan ske via SMS, e-post eller fax. I kombination med Fronius Solar.access kan aktuella data och arkivdata från en solcellsanläggning sparas och utvärderas på en PC. Inställning av alla enheter kan göras i Fronius Solar Net. I kombination med Fronius Solar.web kan alla aktuella data och arkivdata från en solcellsanläggning aktiveras utan krävande konfigurationsarbeten via Internet eller appen Fronius Solar.web. Fronius Datamanager sänder datan automatiskt till Fronius Solar.web. Tillgängliga utföranden av Fronius Datamanager Fronius Datamanager är tillgänglig i följande utföranden för växelriktaren Fronius Galvo och Fronius Symo: - Utan Fronius Com Card-funktion - Utan Fronius Com Card-funktion och med WLAN Är växelriktaren inte seriemässigt utrustad med Fronius Datamanager, kan befintliga växelriktare kompletteras med Fronius Datamanager i efterhand. Användbara DAT- COM-komponenter Det i växelriktaren monterade instickskortet för Fronius Datamanager kan användas med följande DATCOM-komponenter: - Upp till 100 x Fronius växelriktare (inklusive den växelriktare, i vilken Fronius Datamanager har monterats) - Upp till 10 x Fronius Sensor Card eller Fronius Sensor Box - Upp till 10 x Fronius Public Display Card eller Fronius Public Display Box - Upp till 1 x Fronius Interface Card eller Fronius Interface Box - Upp till 200 x Fronius String Control Förutsättning för drift Det krävs en lämplig Internet-förbindelse för ett felfritt datautbyte via Internet: - Vid kabelbundna Internet-lösningar rekommenderar Fronius en nedladdningshastighet på minst 512 kbit/s och en uppladdningshastighet på minst 256 kbit/s. - Vid lösningar med mobila Internet-tjänster rekommenderar Fronius minst 3G med tillförlitlig signalstyrka som överföringsstandard. De här uppgifterna utgör inte någon absolut garanti för en felfri funktion. Många fel under överföringen, mottagningsvariationer och överföringsmissar kan påverka online-driften för Fronius Datamanager negativt. Fronius rekommenderar att testa förbindelser med minimikraven på monteringsplatsen. 9

12 Eftersom Fronius Datamanager fungerar som datalogger, får ingen annan datalogger finnas i Fronius Solar Net-kretsen. Det får finnas endast en Fronius Datamanager per Fronius Solar Net-krets. Följande DATCOM-komponenter får inte användas tillsammans med Fronius Datamanager i en Fronius Solar Net-krets: - Fronius Com Card - Fronius Power Control Card/Box - Fronius Modbus Card - Fronius Datalogger Web - Fronius Personal Display DL Box - Fronius Datalogger easy/pro För att Fronius Datamanager ska kunna fungera, måste instickskortet sitta i en växelriktare. Information om radioavkänning Instickskorten med WLAN för Fronius Datamanager är försedda med en radiomodul. Radiomodulen är märkningspliktig i USA enligt FCC. Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. Driften underkastas följande villkor: (1) Enheten får inte orsaka några skadliga störningar (2). Enheten måste klara av all störande påverkan, inklusive sådana störningar som kan leda till att driften påverkas negativt. Den här enheten uppfyller gränsvärdena för strålningsbelastning för en okontrollerad omgivning enligt FCC. Den för den här modulen använda interna/externa antennen måste ha ett avstånd på minst 20 cm till alla personer och den får inte placeras eller användas i närheten av andra antenner eller sändare. FCC ID: PV7-WIBEAR-SF-STA Har inte tillverkaren uttryckligen godkänt att ändringar eller modifieringar får göras på radiomodulen, leder sådana till att användaren förlorar drifttillståndet för enheten. Grundutrustning: - 1 x Fronius Datamanager instickskort - 1 x Ethernet-kabel 5 m, blå - 2 x ändkontakter - 1 x stickkontakt 12-polig Dessutom till Fronius Datamanager med WLAN: - 1 x WLAN-antenn Leveransomfattning Konfigurationsexempel Växelriktare med Fronius Datamanager sammankopplad med en PC: 10

13 (1) (1) Växelriktare + (2) Fronius Datamanager (3) Ändkontakt (2 x) (4) PC/bärbar dator SV (2) (4) IN (3) OUT LAN / WLAN OBS! Vid sammankoppling av en växelriktare med Fronius Datamanager med en PC måste det sitta vardera en ändkontakt i anslutningarna Solar Net IN och Solar Net OUT på växelriktaren. En växelriktare (Fronius Galvo eller Fronius Symo) med Fronius Datamanager sammankopplad med andra växelriktare (Fronius IG Plus V), en Fronius Sensor Box och en PC: (1) (4) (7) (6) OUT IN IN OUT (3) (2) LAN / WLAN (4) OUT IN OUT IN (5) (8) (9) (1) Växelriktare (exempelvis Fronius Galvo eller Fronius Symo) + (2) Fronius Datamanager (3) PC/bärbar dator (4) Växelriktare (exempelvis Fronius IG Plus V) + (5) Fronius Com Card (6) Fronius Sensor Box (7) Växelriktare (exempelvis Fronius IG Plus V) + (8) Fronius Com Card (9) Ändkontakt OBS! Vid sammankoppling av flera DATCOM-komponenter i kombination med en växelriktare med Fronius Datamanager : Anslut exempelvis med hjälp av datakabeln Solar Net IN-anslutningen på växelriktaren med OUT-anslutningen på nästa DATCOM-komponent. I lediga Solar Net-anslutningar på de sista DATCOM-komponenterna måste det sitta en ändkontakt. 11

14 Beräkning av datavolym Allmänt När Fronius Datamanager används, skapas det data som måste överföras via Internet. Beräkningen av datavolymen krävs för valet av en passande Internet-anslutning. Nedanstående beräkning av datavolymen ger en överblick över den datamängd som skapas vid driften av Fronius Datamanager. Versioner av den fasta programvaran för beräkning av datavolym Beräkningen av datavolymen baseras på versionen V 2.3.x-x och lägre av den fasta programvaran för Fronius Datamanager. Högre versioner av den fasta programvaran kan förorsaka en större datavolym på grund av en utvidgad funktionsomfattning. Beräkning av datavolym Beräkningen av datavolymen är beroende av de aktiverade funktionerna hos Fronius Datamanager. Funktion Tillgängliggörande av aktuella data i Fronius Solar.web Läsning av data i Fronius Solar.web Sänd arkivdata/loggningsdata till Fronius Solar.web Sändning av servicemeddelanden eller fel Datavolym En gång 1) Aktuell totalbild per sensorkort/sensorbox Aktuell jämförelsebild per växelriktare Startsida Jämförelsebild för anläggningen 150 byte 32 kb/tim 42 kb/tim kb/tim 13 kb/tim kb/tim 0 kb/tim 0 kb/tim (minnessektorer per dag 2) x 4 kb) + 8 kb Överföringstid 3) 600 byte/min Vid daglig sändning per servicemeddelande eller fel Vid omedelbar sändning per servicemeddelande eller fel 1 kb/dag byte 1 kb 1) Bara efter en omstart eller bruten Internet-förbindelse 2) Beräkning av minnessektorer per dag enligt kapitlet Loggning, avsnittet Beräkning av minneskapacitet 3) Beroende av Internet-förbindelsens kvalitet VIKTIGT! Höj det beräknade totalvärdet med %, då de värden som anges i tabellen är rådata från Fronius Datamanager och för att det vid leverantörens avräkning kan uppstå skillnader på grund av olika räknevarianter i överföringsvolymen. Är funktionerna inaktiverade, uppstår ingen datavolym. En uppdatering av den fasta programvaran i Fronius Datamanager behöver också en viss datavolym. Den här datavolymen är beroende av storleken på respektive uppdateringspaket och kan därför inte beaktas vid beräkningen av datavolymen i förväg. 12

15 VIKTIGT! Fronius rekommenderar en flatrate (fastprisavtal), för att undvika oförutsedda datamängder. SV Beräkningsexempel Exempel 1 - Husanläggning 1 växelriktare; inget Fronius Sensor Card/Box; Fronius Datamanager har en 24 timmars Internet-förbindelse; + 0,15 kb + 32 kb/tim x 24 tim = 768 kb Arkivdata sänds till Fronius Solar.web ; 30 min överföringstid; växelriktaren går 14 tim/dag; 15 min minnesintervall; (enligt avsnittet Beräkning av minneskapacitet resulterar det i 1 minnessektor per dag) + 0,6 kb/min x 30 min = 18 kb + (1 minnessektor/dag x 4 kb) + 8 kb = 12 kb Aktuella data läses 15 minuter varje dag + 42 kb/tim x 0,25 tim = 10,5 kb Medelmånga fel antas i form av ett servicemeddelande per dag + 1 servicemeddelande x 1 kb = 1 kb Mellansumma utan säkerhet 0,15 kb 768,00 kb 18,00 kb 12,00 kb 10,50 kb 1,00 kb 809,65 kb En säkerhetsfaktor på 10 % ingår i beräkningen 809,65 kb + 10 % Slutresultat 890,615 kb/dag Exempel 2 - Stor anläggning 100 växelriktare; 10 sensorkort/sensorboxar; Fronius Datamanager har en 24 timmars Internet-förbindelse; + 0,15 kb + 32 kb/tim x 24 tim = 768 kb Arkivdata sänds till Fronius Solar.web ; 120 min överföringstid; växelriktaren går 14 tim/dag; 5 min minnesintervall; (enligt avsnittet Beräkning av minneskapacitet resulterar det i 173 minnessektorer per dag) + 0,6 kb/min x 120 min = 72 kb + (173 minnessektorer/dag x 4 kb) + 8 kb = 700 kb 13

16 Den aktuella totalbilden och den aktuella jämförelsebilden läses 2 timmar per dag Medelmånga fel antas i form av 50 servicemeddelanden per dag Mellansumma utan säkerhet En säkerhetsfaktor på 10 % ingår i beräkningen Slutresultat + 42 kb/tim x 2 tim kb/tim x 10 x 2 tim + (13 kb/tim x 4 kb/tim) x 2 tim = kb + 50 servicemeddelande x 1 kb = 50 kb 0,15 kb 768,00 kb 72,00 kb 700,00 kb 6 910,00 kb 50,00 kb 8 500,15 kb 8 500,15 kb + 10 % 9 350,165 kb/dag (cirka 9,35 MB/dag) 14

17 Generell information för nätverksadministratören SV Förutsättningar OBS! Nätverkskonfigureringen av Fronius Datamanager förutsätter kunskaper i nätverksteknik. Integreras Fronius Datamanager i ett befintligt nätverk, måste adresseringen av Fronius Datamanager anpassas till nätverkets adress. Exempelvis: Adressintervallet för nätverket = x, subnätsmasken = Fronius Datamanager måste tilldelas en IP-adress mellan och Den valda IP-adressen får inte redan användas i nätverket. - Subnätsmasken måste passa in i det befintliga nätverket (exempelvis ). Ska Fronius Datamanager sända servicemeddelanden eller data till Fronius Solar.web, måste en gateway-adress och en DNS-adress anges. Via gateway-adressen får Fronius Datamanager en förbindelse till Internet. Som gateway-adress lämpar sig exempelvis DSL-routerns IP-adress. VIKTIGT! - Fronius Datamanager får inte ha samma IP-adress som PC:n respektive den bärbara datorn! - Fronius Datamanager kan inte ansluta sig själv till Internet. Vid en DSL-anslutning måste en router skapa förbindelsen till Internet. Om förbindelsen till nätverket ska skapas via WLAN, måste Fronius Datamanager vara utrustad med WLAN-funktion och en WLAN-antenn som passar till växelriktaren. Allmänna brandväggsinställningar För att kunna utföra de olika funktionerna i Fronius Datamanager, måste en brandvägg ställas in på följande sätt: 49049/UDP utgång 15015/TCP ingång 80/TCP ingång Sänd servicemeddelanden x - - Förbindelse till dataloggern via x - - Fronius Solar.web Förbindelse till dataloggern via - x x Fronius Solar.access Åtkomst till webbgränssnittet för Fronius Datamanager - - x Servicemeddelanden sänds via Fronius Solar.web. Sändning av servicemeddelanden vid DSLförbindelse med Internet Vid en vanlig DSL-förbindelse med Internet är Fronius Solar.web och sändning av servicemeddelanden oftast möjliga utan extra konfiguration av routern, eftersom förbindelsen från LAN till Internet är öppen. 15

18 Nyttjande av Fronius Solar.web och sändning av servicemeddelanden För att kunna nyttja Fronius Solar.web eller sända servicemeddelanden måste det finnas en Internet-förbindelse. Fronius Datamanager kan inte ansluta sig själv till Internet. Vid en DSL-anslutning måste en router skapa förbindelsen till Internet. 16

19 Knappar, reglage, anslutningar och indikeringar SV Säkerhet VARNING! Felaktig hantering kan orsaka allvarliga person- och sakskador. Du får inte använda de beskrivna funktionerna innan du har läst och förstått de följande dokumenten i sin helhet: - Denna bruksanvisning - Samtliga bruksanvisningar för systemkomponenter, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna Knappar, reglage, anslutningar och indikeringar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 17

20 Nr Funktion (1) Lysdiod Försörjning - Lyser grön: vid tillräcklig strömförsörjning från Fronius Solar Net - Fronius Datamanager är driftklar - Lyser inte: vid bristfällig eller avsaknad av strömförsörjning från Fronius Solar Net - en extern strömförsörjning krävs - Blinkar röd: under en uppdateringsprocess VIKTIGT! Bryt aldrig strömmen under en uppdateringsprocess. - Lyser röd: uppdateringen misslyckades (2) Lysdiod Förbindelse - Lyser grön: vid korrekt förbindelse inom Fronius Solar Net - Lyser röd: vid bruten förbindelse inom Fronius Solar Net (3) Brytare IP För omkoppling av IP-adressen: A Förinställd IP-adress Fronius Datamanager arbetar med den fasta IP-adressen ; den fasta IP-adressen är avsedd för direktförbindelse med en PC via LAN, utan föregående konfigurering av PC:n. B Tilldelad IP-adress Fronius Datamanager arbetar med en tilldelad IP-adress (fabriksinställning ); IP-adressen kan ställas in på webbgränssnittet för Fronius Datamanager. (4) Lysdiod WLAN - Lyser grön: vid befintlig nätverksförbindelse - Lyser röd: vid icke befintlig nätverksförbindelse - Lyser inte: instickskort utan WLAN (5) Lysdiod Förbindelse Solar Web - Lyser grön: vid förbindelse med Fronius Solar.web - Lyser röd: vid nödvändig men icke befintlig förbindelse med Fronius Solar.web - Lyser inte: vid icke förbindelse med Fronius Solar.web (6) Anslutning LAN Ethernet-gränssnitt med blå färgmarkering för anslutning av Ethernet-kabeln (7) I/O Digitala in- och utgångar Digitala ingångar: I/O 0-I/O 3, I 4-I 9 Spänningsnivå: low = min 0 V - max 1,8 V; high = min 3 V - max 30 V Ingångsströmmar: beroende på ingångsspänningen; ingångsmotstånd = 46 kohm Digitala utgångar: I/O 0-I/O 3 Kopplingsförmåga vid försörjning från instickskortet för Fronius Datamanager : summorna 3,2 W och 10,7 V för alla 4 digitala utgångarna Kopplingsförmåga vid försörjning från en extern nätdel med min 10,7 - max 24 V DC ansluten till Uint/Uext och GND: 1 A och 10,7-24 V DC (beroende på den externa nätdelen) per digital utgång Anslutningen till in-/utgångarna sker via den medföljande motkontakten. (8) Antennuttag för WLAN med WLAN-antenn (gäller endast utföranden med WLAN) för anslutning av WLAN-antenn 18

21 Schematisk anslutning av in-/utgångar 10,7 V DC (2) 300 ma (1) 230 V AC Försörjning från instickskortet för Fronius Datamanager : (1) Nätdel (2) Strömbegränsning SV Uint / Uext GND I/O 0 I/O 1 I/O 2 I/O 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 Solar Net IN Försörjning från en extern nätdel: (3) extern nätdel (4) Last OBS! Vid försörjning från en extern nätdel måste den externa nätdelen vara galvaniskt isolerad. (3) (4) ,7-24 V DC 19

22 Kabeldragning Fronius Solar Net-deltagare Växelriktare med Fronius Datamanager eller Fronius Com Card, DATCOM-komponenter med externt hölje eller andra DATCOM-komponenter betecknas nedan som Fronius Solar Net-deltagare. Kabeldragning för Fronius Solar Net-deltagare Dataförbindelsen för Fronius Solar Net-deltagarna utförs via en 1:1-förbindelse med 8-poliga datakablar och RJ-45-kontakter. Den totala ledningslängden i en Fronius Solar Net-krets får vara högst m. Förutsättningar för datakablar för Fronius Solar Net Till kabeldragningen för Fronius Solar Net-deltagarna får uteslutande skärmade CAT5- (nya) eller CAT5e-kablar (gamla) användas enligt ISO och EN VIKTIGT! U/UTP-kablar får inte användas enligt ISO/IEC-11801! Tillåtna kablar: - S/STP - F/STP - S/FTP - F/FTP - SF/FTP - S/UTP - F/UTP - U/FTP - U/STP Skärmen måste fästas med en krimptång på en för CAT5 godkänd skärmad kontakt. Eftersom ledarna i Ethernet-kablar är tvinnade, ska du beakta den korrekta tilldelningen av de tvinnade ledarparen enligt kabeldragningen i TIA/EIA-568B: Kontakt Fronius Solar Net Par nr Färg V 3 vit/orange streck 2 Jord 3 orange/vitt streck eller orange 3 TX+ IN, RX+ OUT 2 vit/grönt streck 4 RX+ IN, TX+ OUT 1 blå/vitt streck eller blå 5 RX- IN, TX- OUT 1 vit/blått streck 6 TX- IN, RX- OUT 2 grön/vitt streck eller grön 7 Jord 4 vit/brunt streck V 4 Kabeldragning enligt TIA/EIA-568B brun/vitt streck eller brun - Se till att alla ledare placeras korrekt. - Se vid automatisk jordanslutning (exempelvis i Patch-paneler) till att skärmen är jordad på bara den ena sidan av kabeln. 20

23 Följ generellt följande normer för strukturerad kabeldragning: - I Europa gäller EN Internationellt gäller ISO/IEC 11801: I Nordamerika gäller TIA/EIA 568. SV Det är reglerna för användning av kopparkablar som gäller. Förkonfektionerade datakablar Följande förkonfektionerade datakablar kan beställas på Fronius: - CAT5-kabel, 1 m... 43,0004, CAT5-kabel, 20 m... 43,0004, CAT5-kabel, 60 m... 43,0004,2436 Kablarna ovan är 8-poliga 1:1 LAN-nätverkskablar, skärmade och tvinnade, inklusive RJ45-kontakter. VIKTIGT! Datakablarna är inte UV-beständiga. Skydda dem därför mot solsken, om de dras utomhus. 21

24 22

25 Installation av Fronius Datamanager

26

27 Installation av Fronius Datamanager - översikt över LAN SV Säkerhet VARNING! Felaktig hantering kan orsaka allvarliga person- och sakskador. Du får inte använda de beskrivna funktionerna innan du har läst och förstått de följande dokumenten i sin helhet: - Denna bruksanvisning - Samtliga bruksanvisningar för systemkomponenter, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna OBS! Installationen av Fronius Datamanager förutsätter kunskaper i nätverksteknik. Installation av Fronius Datamanager - översikt över LAN 1 2 Anpassa nätverksinställningarna för Fronius Datamanager på PC:n respektive den bärbara datorn. Se avsnittet Nätverksinställningar på PC respektive bärbar dator. Använd Fronius Datamanager i växelriktaren Se avsnittet Användning av Fronius Datamanager i växelriktaren. Sätt i den blå Ethernet-kabeln i Fronius Datamanager (anslutning LAN). Sätt i 2 ändkontakter i anslutningarna Solar Net IN och Solar Net OUT på växelriktaren. Sätt i den blå Ethernet-kabeln i PC:n respektive den bärbara datorn Se avsnittet Installation av Fronius Datamanager i Fronius Solar Net. Sätt brytaren IP på Fronius Datamanager i position A. Stäng växelriktaren och slå på den. Öppna webbläsaren på PC:n respektive den bärbara datorn efter cirka 1 minut och ange följande adress: Webbgränssnittet för Fronius Datamanager visas. OBS! Kontrollera nätverksinställningarna, om inte Fronius Datamanager ansluts: - System Controls/Network and Sharing Center/LAN Connection/Properties (general)/internet Protocol (TCP/IP)/Properties/Aktivera Obtain IP Automatically + Obtain DNS Server adress Automatically - Internet Browser/Extras/Internet Options/Connections/LAN Settings/Inaktivera Use Proxy Server for LAN Se avsnittet Första idrifttagandet - Öppna webbgränssnittet för Fronius Datamanager. Vid den första installationen av Fronius Datamanager visas ett meddelande om tid och datum. 25

28 9 Klicka på meddelandet samt ställ in tiden och datumet. Skulle meddelandet inte visas: Ställ in Settings/TIME/DATE/Set Time and Date. Se avsnittet Inställningar - Tid/datum. 10 Settings/Internet Connection/LAN - Save Se avsnittet Inställningar - Internet-förbindelser. 11 Settings/LAN/Select: dynamic (ange värddatornamnet) eller static (ange data). Se avsnittet Inställningar - LAN. 12 Settings/SOLAR.WEB/Enter Data, save Se avsnittet Inställningar - Solar.web. 13 Systeminformation/Notera datalogger-id (nödvändigt för att logga in till Solar.web) Se avsnittet Tjänster - Systeminformation Stäng av växelriktaren och öppna den. Sätt brytaren IP på Fronius Datamanager i position A. Stäng växelriktaren och slå på den. Dra ut den blå Ethernet-kabeln från PC:n respektive den bärbara datorn. Sätt i den blå Ethernet-kabeln i routern. Se avsnittet Idrifttagande av Fronius Datamanager - LAN. 26

29 Installation av Fronius Datamanager - översikt över WLAN. SV Säkerhet VARNING! Felaktig hantering kan orsaka allvarliga person- och sakskador. Du får inte använda de beskrivna funktionerna innan du har läst och förstått de följande dokumenten i sin helhet: - Denna bruksanvisning - Samtliga bruksanvisningar för systemkomponenter, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna OBS! Installationen av Fronius Datamanager förutsätter kunskaper i nätverksteknik. Installation av Fronius Datamanager - översikt över WLAN. 1 2 Anpassa nätverksinställningarna för Fronius Datamanager på PC:n respektive den bärbara datorn. Se avsnittet Nätverksinställningar på PC respektive bärbar dator. Använd Fronius Datamanager i växelriktaren Se avsnittet Användning av Fronius Datamanager i växelriktaren. Sätt i den blå Ethernet-kabeln i Fronius Datamanager (anslutning LAN). Sätt i 2 ändkontakter i anslutningarna Solar Net IN och Solar Net OUT på växelriktaren. Sätt i den blå Ethernet-kabeln i PC:n respektive den bärbara datorn Se avsnittet Installation av Fronius Datamanager i Fronius Solar Net. Sätt brytaren IP på Fronius Datamanager i position A. Stäng växelriktaren och slå på den. Öppna webbläsaren på PC:n respektive den bärbara datorn efter cirka 1 minut och ange följande adress: Webbgränssnittet för Fronius Datamanager visas. OBS! Kontrollera nätverksinställningarna, om inte Fronius Datamanager ansluts: - System Controls/Network and Sharing Center/LAN Connection/Properties (general)/internet Protocol (TCP/IP)/Properties/ Aktivera Obtain IP Automatically + Obtain DNS Server adress Automatically - Internet Browser/Extras/Internet Options/Connections/LAN Settings/Inaktivera Use Proxy Server for LAN Se avsnittet Första idrifttagandet - Öppna webbgränssnittet för Fronius Datamanager. Vid den första installationen av Fronius Datamanager visas ett meddelande om tid och datum. 27

30 9 Klicka på meddelandet samt ställ in tiden och datumet. Skulle meddelandet inte visas: Ställ in Settings/TIME/DATE/Time and Date. Se avsnittet Inställningar - Tid/datum. 10 Settings/Internet Connection/WLAN - Save Se avsnittet Inställningar - Internet-förbindelser. 11 Settings/WLAN/Select: dynamic (ange värddatornamnet) eller static (ange data) Se avsnittet Inställningar - WLAN 12 Settings/WLAN MANAGEMENT/Update Networks. Se avsnittet Inställningar - WLAN Management. 13 Settings/SOLAR.WEB/Enter Data, save Se avsnittet Inställningar - Solar.web. 14 System Information/Note Datalogger ID (nödvändigt för att logga in till Solar.web) Se avsnittet Tjänster - Systeminformation Stäng av växelriktaren och öppna den. Sätt brytaren IP på Fronius Datamanager i position A. Dra ut den blå Ethernet-kabeln från Fronius Datamanager. Stäng växelriktaren och slå på den. Dra ut den blå Ethernet-kabeln från PC:n respektive den bärbara datorn. Se avsnittet Idrifttagande av Fronius Datamanager - WLAN. 28

31 Nätverksinställningar på PC respektive bärbar dator SV Allmänt Även PC:n respektive den bärbara datorn är en deltagare i nätverket och måste precis som Fronius Datamanager ha en entydig adress i nätverket. Om PC:n redan har integrerats i nätverket, krävs det inga andra inställningar. Inställning av nätverksförbindelser på PC respektive bärbar dator Start/Control Panel/Network and Internet connections Dubbelklicka på Internet connections. Dubbelklicka på Local Area Connection. 4 Klicka i tabellen Generel på kommandoknappen Properties. 5 6 Klicka på Internet Protocol (TCP/IP). Klicka på kommandoknappen Properties. 29

32 Fönstret Internet Protocol (TCP/IP) Properties visas. Om det finns en DHCP-server i nätverket: 7 Välj Obtain an IP-adress automatically. Om det inte finns en DHCP-server i nätverket: 30

33 7a 7b Välj Use the following IP adress Tilldela PC:n respektive den bärbara datorn en entydig IP-adress i nätverket. SV 8 Exempelvis: Adressintervallet för nätverket = x, subnätsmasken = PC:n respektive den bärbara datorn måste tilldelas en IP-adress mellan och Den valda IP-adressen får inte redan användas i nätverket. - Subnätsmasken måste passa in i det befintliga nätverket (exempelvis ). - Inställningen Standard-gateway är irrelevant för förbindelsen med Fronius Datamanager. VIKTIGT! PC:n respektive den bärbara datorn får inte ha samma IP-adress Fronius Datamanager! Aktivera Obtain DNS server adress automatically. Inställning av Internet-alternativ på PC respektive bärbar dator Öppna webbläsaren (exempelvis Microsoft Internet Explorer). Klicka på menypunkten Tools. Klicka på Internet Options. 4 Klicka på tabellen Connections. 31

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α.

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. Svenska N150 trådlös router för hemnätverk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Bruksanvisning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820ey01125sv

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide THOMSON TG787 Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk Installations- och användarguide THOMSON TG787 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion.00 eller senare. ALLMÄNT Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok.

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP. Handbok. Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Fältbussgränssnitt DFE33B EtherNet/IP Utgåva 04/2008 11637463 / SV Handbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innehållsförteckning

Läs mer

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Wireless WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok My Net N600, N750 och N900 routrar Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Sonera Yritysinternet. Guide

Sonera Yritysinternet. Guide Sonera Yritysinternet Guide Sonera Yritysinternet Välkommen som Sonera Yritysinternet-kund! Sonera Yritysinternet är en internetanslutning för små företag men den har även kapacitet att tillgodose större

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer