MOS SE RCU MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10. För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOS SE 0712-5 RCU 10 611647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10. För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK"

Transkript

1 MOS SE RCU MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10 För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK

2

3 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering 8 Nätverksanslutning 10 GSM-modem 11 Digitala ingångar 12 Indikering 13 Indikering på RCU Indikering på GSM-modem 13 Kom igång 14 Allmänt 14 RCU 10 konfigurationsmjukvara 14 Söka efter anslutna enheter 14 Ändra IP-inställningar 15 Logga in 16 Webbgränssnitt 17 Krav på webbläsare 17 Menyöversikt 17 Webbgränssnitt - Inställningar 18 Språkval 18 Logg 18 Modul 19 E-post 19 Nätverk 19 Modem 20 Användare 20 Webbgränssnitt - FIGHTER 11XX / 12XX 26 Översiktsbild 26 Driftdata 27 Driftdata, utökad 28 Driftdata, externa enheter 28 Larm/status 29 Logg 29 SMS-kommandon - FIGHTER 11XX / 12XX _ 30 SMS-kommandon 30 SMS-kommandon för att fråga värmepumpen 30 SMS-kommandon för att styra värmepumpen 30 Webbgränssnitt - FIGHTER 13XX 31 Översiktsbild 31 Driftdata 32 Driftdata, externa enheter 33 Driftdata, kompressor 34 Logg 34 SMS-kommandon FIGHTER 13XX 35 SMS-komandon 35 SMS-kommandon för att fråga värmepumpen 35 SMS-kommandon för att styra värmepumpen 35 Komponentplacering 36 Komponentlista 36 Övrigt 37 Tekniska data 37 Bipackningssats 37 Vanliga frågor 38 Webbgränssnitt - 360P 21 Översiktsbild 21 Driftdata 22 Driftdata, utökad 23 Larm/status 24 Logg 24 SMS-kommandon - FIGHTER 360p 25 SMS-kommandon 25 SMS-kommandon för att fråga värmepumpen 25 SMS-kommandon för att styra värmepumpen 25 RCU 10 1

4 Allmänt Allmänt För att få bästa möjliga utbyte av kommunikationsenheten RCU 10, bör Du läsa igenom den här Monterings- och Skötselanvisningen. Ifylles när kommunikationsenheten är installerad Installationsdatum Installatörer MAC ID Datum Sign 2 RCU 10

5 Allmänt Produktbeskrivning RCU 10 består av en kommunikationsmodul, ett GSM-modem med antenn och en separat strömförsörjningsenhet att montera i ett vägguttag. Antennen är möjlig att placera utanför kapslingen. RCU 10 gör att styrning och övervakning av driften kan göras med en dator i ett lokalt nätverk eller via Internet. Med den inbyggda GSM-modulen kan styrning och övervakning även ske med en mobiltelefon via SMS-meddelanden. För att GSM-funktionen ska fungera måste kommunikationsmodulen förses med giltigt GSM-abonnemang. Detta kan till exempel vara ett kontantkorts- eller ett speciellt telematikabonnemang. Till RCU 10 finns det möjlighet att ansluta två oberoende kontaktfunktioner för att detektera yttre händelser såsom rörelselarm eller frysskydd. Observera att all konfiguration av enheten kräver att en dator med stöd för JAVA-applets är tillkopplad, även om endast SMS-kommunikation skall användas. OBS! Eventuella SIM-kort måste vara konfigurerade så att PIN-kod inte ska användas för att erhålla uppkoppling. Detta kan göras i en mobiltelefon eller hos Din leverantör av abonnemang. RCU 10 3

6 Snabbstartsguide Snabbstartsguide För att komma igång med installationen av RCU:n behöver du följande: RCU och medföljande programvara på CD Stjärnskruvmejsel för att öppna RCU:n och värmepumpen För anslutning till ett lokalt nätverk: Dator, ansluten till samma lokala nätverk som RCU:n ska anslutas till Nätverkskabel (ej korsad) Nätverksinställningar för ditt lokala nätverk. Fås från din nätverksadministratör För anslutning direkt till dator: Dator, med nätverkskort Korsad nätverkskabel 3 Anslut RCU-enheten till din värmepump med den 8- poliga kontakten. Se avsnitt Installation för detaljer om anslutning av din värmepump till RCU:n. 1 4 Anslut strömadaptern till den 4-poliga kontakten 2 Stoppa i SIM-kort om GSM-modemet skall användas. Tänk på att pin-koden måste vara avaktiverad och om det är ett kontantkort att det finns pengar på kortet. När lampan blinkar med 3 s mellanrum innebär det att den har kontakt med GSM-nät. 5 Konfigurering av RCU:n görs via nätverksanslutningen. Anslut RCU:n till ett lokalt nätverk eller direkt till en dator. OBS! Skall RCU n anslutas direkt till en dator måste en korsad nätverkskabel användas! 4 RCU 10

7 Snabbstartsguide 6 Anslut strömadaptern till ett vägguttag och kontollera att lysdioderna tänds. Status skall lysa grönt, Serial Link skall blinka och Link skall lysa orange (100Mbps) eller grön (10Mbps) om nätverkssladd är ansluten. 7 Starta datorn och stoppa i den medföljande CD-skivan och följ instruktionerna. 8 Starta konfigurationsprogrammet Netbiter config. Programmet letar automatiskt upp RCU:er anslutna till nätverket. Om programmet inte hittar RCU:n se avsnitt Felsökning. Har du redan Netbiter igång och startar det en gång till hittas ingen RCU. 9 Kontrollera datorns IP-adress genom att göra följande: Tryck på Start Kör - skriv cmd + enter. Nu öppnas ett dos-fönster I detta fönster skriver du ipconfig + enter Nu får du fram datorns IP-adress samt Subnet Mask (nätmask). Exempelvis IP-adress: Nätmask : RCU 10 5

8 Snabbstartsguide 10 I ditt Netbiterfönster ska du nu dubbelklicka på raden med din RCU. Ett nytt fönster öppnas. RCU:n är ansluten till ett lokalt nätverk: Mata in de nätverksinställningar som gäller för Ditt nätverk. För att erhålla nödvändig information om dina nätverksinställningar, vänligen kontakta Din nätverksinstallatör. RCU:n är ansluten direkt till dator: Kontrollera datorns IP-adress genom att göra följande: Tryck på Start Kör - skriv cmd + enter. Nu öppnas ett dos-fönster (se föregående sida) Om datorn saknar IP-adress måste den tilldelas en. Fyll i de 4 värdena i din dators IP-adress, exempelvis X X = sista siffran i IP-numrets. Detta skall vara unikt och inte krocka med din dators adress. Sätt Subnet mask till Avsluta inställningen med att ange giltigt lösenord och tryck Set. Lösenordet är inställt på admin från fabrik. Skriv upp lösenordet och spara detta på ett säkert ställe. Glöms lösenordet bort måste RCU:n retuneras för omprogramering Vänta en liten stund och gör en ny scan i Netbiter. Nu skall RCU fått en ny IP-adress. Aktivera Värmepumpen för RCU (glöm ej aktivera servicemeny) - Fighter 360P Aktivera i meny Fighter 11XX Aktivera i meny Fighter 12XX - Fighter 13XX Aktivera i meny Starta webbläsaren och skriv in RCU:ns IP-adress i adressfältet och tryck enter. En inloggningsruta skall nu komma fram. Både användare och lösenord är admin (om detta ej har ändrats). Om du får fram sidan kan inte visas gå till felsökning. Titta på översiktsbild att det är rätt Värmepump (om du måste välja modell se felsökning) Välj Övrigt i rutan inställningar. Gör inställningar på följande sidor: Modul: Ange Information om RCU:ns placering (används vid larm i SMS och e-post). E-post: Inställningar om larm skall ges via e-post. Nätverk: Behöver i normala fall ej ändras (se avsnitt Ändra IP-inställningar vid problem). Modem: Inställningar för SMS och uppringd anslutning via GSM. Se avsnitt Modem för mer information. Användare: Lägga till och ändra information för användare. Tänkt på att mobilnummer skall anges med landskod, exempel +46xxxxxxxx. ModbusTCP: Behöver ej ändras. Endast för användare av ModbusTCP. 6 RCU 10

9 Snabbstartsguide Felsökning Netbiter hittar ej RCU n: Kontrollera att endast en Netbiter config körs på datorn. Kontrollera nätverksanslutningen; att RCU:n är ansluten till nätverket/datorn, att rätt typ av nätverkskabel används till RCU:n, att lysdioden Link lyser grönt eller orange på RCU:n. Endast vid direkt koppling till dator: Kontrollera så att RCU:ns IP-adress ej är samma som datorns IPadress. Åtgärd: Byt IP-adress i RCU:n. Endast vid direkt koppling till dator: Ändra datorns IP-adress till med Subnet mask under TCP/IP inställningar i datorn. Starta om RCU:n. Klicka på Advanced Options i Netbiter, Kryssa i Enable internal DHCP. Tryck scan i Netbiter. Om RCU:n hittas betyder det att DHCP är valt i RCU:n. Om DHCP ej ska användas, stäng då av DHCP med Netbiter. Fortsätt med nätverksinställningar av RCU:n. OBS! Skall RCU n anslutas direkt till en dator måste en korsad nätverkskabel användas! Det kommer inte fram någon sida när du anger RCU:ns IP-adress i webbläsaren: Starta Netbiter config och kontrollera RCU:ns IPadress. Om du måste välja vilken värmepump du har: Det betyder att RCU:n inte har kontakt med värmepumpen. Kontrollera att du aktiverat RCU i värmepumpen. Kontrollera att lysdioden Serial Link på RCU:n blinkar om något värde ändras på värmepumpen. Är den släckt hela tiden finns ingen kommunikation mellan RCU:n och värmepumpen. Kontrollera kabel och eventuell skarv. Starta om RCU:n och därefter värmepumpen. RCU:n svarar inte på SMS Lampan på GSM-modemet skall blinka med 3 s mellanrum, då har den kontakt med GSM-nätet. Om lampan blinkar med 1 s intervall har den inte kontakt. Kontrollera då att SIM-kortet är korrekt monterat, prova att flytta antennen till en bättre plats, kontrollera att det inte krävs någon PIN-kod för att använda abonnemanget. Kontrollera att inställningarna för SMS i RCU:n. Se avsnitt Modem och Användare. RCU 10 7

10 Installation Installation Montering Klistra fast produktskylten på täcklocket. Skylten kan sättas på valfritt håll, beroende på enhetens placering. Öppna plastkåpan genom att dela de två kåphalvorna. RCU 10 placeras utanför värmepumpen och monteras lämpligen på en vägg. Anslut kommunikationskabeln enligt respektive produkts beskrivning. Fortsätt sedan med instruktionerna under Slutmontering. FIGHTER 360P Anslut den svarta kommunikationskabeln (105) i värmepumpen till kabeln som går från RCU-10 position (4) med hjälp av den medföljande skarvkontakten. På tidigare versioner av FIGHTER 360P finns inte kabel (105). Anslut då den medföljande svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt (106) som är placerad på CPU-kort (34). Använd sedan den medföljande skarvkontakten för att ansluta kabeln som går från RCU 10 position (4). För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 360P ha versionsnummer 2.00 eller högre. FIGHTER 11XX Anslut den medföljande svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt (106) som är placerad på CPU-kort (34). Använd sedan den medföljande skarvkontakten för att ansluta kabeln som går från RCU 10 position (4). För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 11XX ha versionsnummer 1.03 eller högre LEK 8 RCU 10

11 Installation FIGHTER 12XX Anslut den medföljande svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt (106) som är placerad på CPU-kort (34). Använd sedan den medföljande skarvkontakten för att ansluta kabeln som går från RCU 10 position (4). För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 12XX ha versionsnummer 1.03 eller högre. Slutmontering Anslut den 4-poliga modularkabeln till nätadapterns uttag. Placera nätadaptern i ett vägguttag i närheten. Återmontera plastkåpan på RCU 10. Värmepumpen måste konfigureras för kommunikation till RCU 10. Detta görs under servicemenyerna. Se respektive produkts Monterings- och skötselanvisning. Tips: Försök finna ett uttag för nätadaptern som är kopplat till annan säkring än värmepumpens. Då kan RCU 10 detektera om värmepumpen stängs av FIGHTER 13XX Ta bort den korta modularkabeln mellan CPU-kortet och kommunikationskortet (3) nere till vänster. Anslut den medföljande svarta kommunikationskabeln till värmepumpens modularkontakt som är placerad på CPU-kort (34). Använd sedan den medföljande skarvkontakten för att ansluta kabeln som går från RCU 10 position (4), för att få anslutningen på utsidan. För att kommunikationen skall fungera måste CPU-kortet i FIGHTER 13XX ha versionsnummer 1.10 eller högre LEK RCU 10 9

12 Installation Nätverksanslutning RCU 10 har en anslutning (5) för 10/100-Mbps Ethernet. Anslut enheten till ett nätverk alternativt direkt till en dator med Ethernet kablage. För anslutning till router eller hub/ switch skall rak kabel användas, och för anslutning direkt till dator skall korsad kabel användas. Ett nätverk med RCU 10 kopplad till en router alternativt hub/switch rekommenderas. Vid anslutning direkt till en dator med Internetuppkoppling krävs två nätverkskort i datorn samt att denna hela tiden är igång för att ge RCU 10 åtkomst till Internet. Internetuppkoppling är ej nödvändig för att kunna installera och konfigurera enheten, men krävs för åtkomst till enheten genom Internet. Internetuppkoppling (t ex modem) Internetuppkoppling (t ex modem) Router alt. Hub/Switch Dator Dator RCU 10 RCU 10 Värmepump Värmepump 10 RCU 10

13 LEK Installation GSM-modem RCU 10 innehåller ett GSM-modem som kan användas till att skicka och ta emot SMS-meddelanden samt att komma åt RCU:ns webbsidor. Antenn RCU 10 levereras med en antenn, som från början ligger ihoprullad inuti ytterhöljet. Om täckningen på installationsplatsen är dålig, prova med att förflytta antennen utanför lådan. Antenndelen har en bit självhäftande tejp, som kan användas till att fästa antennen på exempelvis ett fönster. SIM-kort Modemet kräver ett 3,3-V SIM-kort. Se bilder nedan för installationsanvisning. SIM-kortet måste vara konfigurerat så att PIN-kod inte ska användas för att erhålla uppkoppling. Detta kan göras i en mobiltelefon eller hos Din leverantör av abonnemang. För uppringd dataanslutning till RCU krävs att SIM-kortet har ett speciellt telefonnummer för datatrafik. Se avsnitt Webbgränssnitt Inställningar > Modem för ytterligare information. Om kontantkort används, kom ihåg att fylla på det med jämna intervall så att det inte blir inaktiverat av operatören RCU 10 11

14 Installation Digitala ingångar RCU 10 har två digitala ingångar (7) (optiskt isolerade) för anslutning av en extern signal. Ingångarna skall vara VDC för aktivt hög signal och 0 2 VDC för inaktiv signal. Terminalnummer Funktion 24 Spänningsmatning 12 VDC 23 Signaljord GND 22 Ej använd NC 21 Ej använd NC 20 Digital ln 2+ DI Digital ln 2- DI 2-18 Digital ln 1+ DI Digital ln 1- DI 1- (Digital In 1- och Digital In 2- är internt sammankopplade). 4 7 Supply Voltage 9-32 VAC/DC, 1W ART# : Mac ID: 00:30:11:FB:01:35 LEK 45:2003 NETBITER MODBUS TCP/RTU GATEWAY MADE IN SWEDEN 8 Seriellt interface (För GSM-modem) 5 12 RCU 10

15 Indikering Indikering Indikering på RCU 10 Släckt RCU 10 saknar spänning Fast grön RCU 10 i drift Fast orange Vid uppstart Släckt Blinkande grön Blinkande rött Fast orange Släckt Blinkande grön Blinkande rött Vänteläge TX seriekanal RX seriekanal Vid uppstart Vänteläge Trafik Ethernet Kollision Ethernet Släckt Ingen kontakt med nätverk Fast grön 10 Mbit/s länk Fast orange 100 Mbit/s länk Indikering på GSM-modem Släckt Ingen spänning på enheten LEK Snabb blinkning (intervall 1s) - Söker efter GSM-nät eller - SIM-kort saknas eller - Ingen GSM-täckning Långsam blinkning (intervall 3s) - Normal drift. Kontakt med GSM-nät. RCU 10 13

16 Kom igång Kom igång Allmänt RCU 10 har en förinställd IP adress : OBS! Bilder och inställningar på följande sidor kan skilja sig något beroende på webbläsare, inställningar och version av RCU samt värmepumpens konfiguration. MAC ID i hexkod. RCU 10 konfigurationsmjukvara RCU konfigurationsmjukvara är ett PC-baserat program som kan användas till att ställa in diverse nätverksparametrar i RCU 10. Programmet kan söka efter RCU 10 enheter på Ethernet-nätverket, och sedan kan IP-adress, nätmask, gateway, DNS m m ställas in. Även DHCP kan aktiveras i enheten. Installera genom att köra installationsprogrammet Setup- NetBiterConfig.exe som finns på medlevererad CD-skiva. Systemkrav Pentium 133 MHz 5 MB ledigt hårddiskutrymme Windows 95/98/ME/NT/2000/XP Nätverkskort (Ethernet) Om annat operativsystem än Windows används kan inte konfigurationsmjukvaran användas. Anslut då till RCU s förinställda IP adress i webbläsaren och ändra istället nätverksinställningarna via webbgränssnittet. Se avsnitt Kom igång Logga in. Söka efter anslutna enheter När programmet startas, kommer det automatiskt att söka på nätverket efter anslutna RCU 10. Alla enheter som hittas kommer upp i en lista. En ny sökning görs genom att trycka på Scan -knappen. IP: IP address till RCU 10 SN: Nätmask GW: Gateway DHCP: Dynamiskt tilldelad IP adress (On/Off) Version: Mjukvaruversion Type: Produkttyp MAC: Ethernet MAC adress, se etikett ovan. 14 RCU 10

17 Kom igång Ändra IP-inställningar Dubbelklicka på önskad enhet i listan för att ändra IP-inställningar. Då kommer ett nytt fönster att öppnas upp där nya inställningar kan skrivas in. För att erhålla nödvändig information om Dina nätverksinställningar, vänligen kontakta Din nätverksadministratör. OBS! Sätt endast DHCP till On om en DHCP-server finns tillgänglig i nätverket. OBS! Om Dynamisk IP-adressering används i det lokala nätverket, bör DHCP-servern konfigureras så att RCU 10 s MAC-ID erhåller samma IP-adress varje gång. IP Address: IP adress till RCU 10 Subnet mask: Nätmask Default gateway: Gateway Primary DNS: Primär DNS (valfritt, behövs om tex SMTPserver anges med namn och inte med IPnummer) Secondary DNS: Sekundär DNS (valfritt) Hostname: Värdnamn för RCU 10 (valfritt) OBS! Lösenordet är skiftlägeskänsligt, d-v-s exakt rätt lösenord måste anges avseende gemener/versaler. Förinställt password är admin. Vid tryck på knappen Set kommer RCU 10 att starta om, och sedan är de nya inställningarna aktiverade. De nya inställningarna kan testas genom att öppna en webbläsare och skriva in den inställda IP-adressen. Om DHCP är aktiverat kan en ny sökning med programmet göras för att se vilken IP-adress RCU-10 har tilldelats. OBS! Endast A-Z, a-z och 0-9 är tillåtna i användar-id och lösenord, vilket betyder att å, ä, ö och symboltecken ej kan användas. OBS! Om lösenordet glöms bort finns inget sätt att återfå detta. RCU 10 måste returneras till NIBE där total återställning kommer att ske. Alla gjorda inställningar inklusive användarinställningar försvinner. RCU 10 15

18 Kom igång Logga in Starta webbläsaren (exempelvis Internet Explorer) och skriv in den valda IP-adressen till RCU 10. Om IP-adressen exempelvis valts till så skall skrivas in i webbläsarens adressfält följt av tryck på Enterknappen. Följande skärmbild eller liknande skall då dyka upp: OBS! Lösenordet för webbsidorna är skilt från lösenordet för Netbiter Config För att komma åt produktens interna webbsidor första gången skall admin skrivas in i båda inmatningsrutorna. Beroende på installerad Java-version kan eventuellt ännu en inloggningsruta visas. Lösenordet skall senare ändras, och nya användare kan läggas till (se avsnitt Webbgränssnitt Inställningar > Användare ). Om det är problem med att logga in, kontrollera så att Caps Lock inte är aktiverat på tangentbordet. Kom ihåg att värmepumpen måste konfigureras för kommunikation till RCU 10. Detta görs under servicemenyerna. Se respektive produkts Monterings- och skötselanvisning. 16 RCU 10

19 Webbgränssnitt Webbgränssnitt Krav på webbläsare Webbsidorna är optimerade för Internet Explorer 6.0 och Mozilla Firefox. Andra webbläsare kan också fungera, men sidorna kan få ett annorlunda utseende. Webbläsaren måste ha stöd för Java. Om Java-stöd saknas kan komponenten laddas ner på Menyöversikt Bilderna som visas kan skilja sig något beroende på aktuell installerad konfiguration. Här sker omställningen av RCU 10 till ett annat språk (kräver admin- eller skrivbehörighet). På sidomenyn sker navigering på RCU 10 s interna webbsidor. Sidomenyn skiljer sig något beroende på vilken produkt som används ihop med RCU 10. FIGHTER 360P FIGHTER 11XX / 12XX FIGHTER 13XX Översiktsbild Denna sida visar schematiskt hur värmepumpen arbetar. Här kan temperaturer och driftlägen avläsas. Se respektive produkts beskrivning. Inställningar Här finns olika inställningar av webbgränssnitt och RCU s funktion. Driftdata Denna sida visar i detalj hur värmepumpen arbeter. Ett urval av de mest använda mätvärdena kan avläsas och justeras här. Se respektive produkts beskrivning. Om Övrigt väljs så kommer en ny meny upp: Driftdata utökad / externa / kompressor Här visas ytterligare mätvärden för avläsning och justering. Se respektive produkts beskrivning. Larm/status Denna sida visar om något larm har aktiverats. FIGHTER 13XX saknar denna sida, och eventuella larm visas istället på översiktsbilden. Dessa menyer är gemensamma för alla värmepumpar och beskrivs i avsnittet Webbgränssnitt Inställningar. RCU 10 17

20 Webbgränssnitt - Inställningar Webbgränssnitt - Inställningar OBS! Inställningarna måste sparas för att aktivering skall ske. Språkval För att ändra språk i RCU 10, tryck på flaggan för önskat språk i toppmenyn, eller välj Inställningar Språkval och sedan det språk som önskas. För att aktivera språkvalet tryck på Spara. Vid ändring av språk i RCU:n byts språk i loggfilerna vid omstart av RCU:n eller när logginställningarna ändras. Logginställningarna skiljer sig något beroende på vilken produkt som används. Nedanstående bild är från FIGHTER 13XX. Här är loggvärdena uppdelade på olika sidor som väljs i rullisten. Även FIGHTER 11XX / 12XX har loggvärdena uppdelade på olika sidor. I övrigt fungerar logginställningarna för de olika produkterna på samma sätt. Logg Under Inställningar Logg ställs önskade paramet rar, loggintervall och typ av loggning in. Antal valda parametrar och loggintervall påverkar total loggtid. Med flera valda parametrar och tätare loggintervall fylls minnet i RCU 10 fortare och total loggtid minskar. Loggintervall anger med vilket intervall loggvärden skall sparas. Loggintervallet kan sättas mellan 10 s och 60 minuter. Loggtyp är valbar mellan 3 olika lägen: Ingen loggning, Stoppa loggning när logg är full eller Cirkulär loggning (äldsta mätvärdet försvinner och ersätts med nytt när loggen är full). Med knapparna i nederkant kan samtliga mätvärden markeras/avmarkeras och valda inställningar sparas. OBS! Inloggning måste ske med administratörsrättigheter för att ändringar skall kunna göras 18 RCU 10

21 Webbgränssnitt - Inställningar Modul Under Inställningar Övrigt Modul kan information om var modulen är installerad skrivas in. Informationen i rutan Modul-namn används sedan när RCU 10 skickar larm via (e-post eller) SMS. All information skickas via e- post. RCU 10 kan startas om på distans genom att klicka på knappen Omstart. Nätverk Här kan grundinställningar för nätverksanslutningen göras. Detta är samma inställningar som kan göras med hjälp av RCU 10 konfigurationsprogram. Hämta systemfiler: Laddar ner filer som kan användas av Nibe vid felsökning på RCU:n bör endast användas av servicepersonal. OBS! Aktivera DHCP endast om en DHCP-server finns tillgänglig i nätverket E-post Här görs inställningar för e-post hantering. Detta behövs för att RCU 10 skall kunna skicka larm via e-post till utvalda användare. E-post: Aktivera E-postfunktionen SMTP-server och SMTP-inloggning: Kontakta Din nätverksadministratör för att erhålla nödvändig information om E-postinställningar som gäller för ditt nät. Avsändare: Text som visas istället för svarsadressen hos mottagaren av E-post. Exempel: RCU Bostadshuset. Svarsadress: E-postadressen för det E-postkonto som RCU:n använder för att sända e-post. RCU:n kan dela E-postkonto med annan utrustning, dvs RCU:n kan använda ett befintligt E-postkonto (tex ett du redan har fått från din nätverksleverantör) samtidigt som det används av dig. Observera att RCU:n inte kan ta emot E-post. Observera att E-postfunktionen kräver att RCU:n är nätverksansluten OBS! Om du skall nå din RCU 10 via Internet är det viktigt att en eventuell brandvägg är konfigurerad för att släppa igenom inkommande webbtrafik (port 80). RCU 10 19

22 Webbgränssnitt - Inställningar Modem Här kan alla inställningar som berör GSM-modemet göras. SMS-inställningar Om SMS Larm är aktiverat, kommer RCU 10 att skicka SMS-meddelande till samtliga larmmottagare så fort ett larm aktiveras på värmepumpen. För att SMS-kommandon skall kunna skickas till RCU-10 skall SMS Kommando sättas till På. Om Nummerkontroll av inkommande SMS ställs till Av accepteras SMS-kommandot?STATUS från alla telefonnummer (exempelvis vid demonstration). Observera att övriga SMS-kommandon alltid kräver att numret är registrerat på någon användare. Användare Här sker hantering av användare som ska ha rätt att logga in på RCU 10. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny användare. Befintlig användare kan redigeras genom att klicka på namnet. PPP-server inställningar PPP-server används för att tillåta inkommande anslutningar till RCU 10 via modemet. För detta krävs att GSM-abonnemanget har en tjänst där ett speciellt telefonnummer för datatrafik erhålls. Det är detta datanummer som sedan skall användas vid uppringd dataanslutning till modemet. Kontakta Din GSM-operatör för att kontrollera möjligheten att få tjänsten. Anslutningen kan användas för att titta på webbsidor eller hämta ut en loggfil från RCU 10. Ange användarnamn / lösenord som skall användas vid inloggning, samt vilken IP-adress som skall delas ut till den som ansluter. Detta IPnummer skall vara i samma sub-nätverk som RCU 10 befinner sig i, och IP-numret måste vara ledigt. Om RCU 10 exempelvis har , så måste utdelat IP-nummer vara X där X är mellan OBS! Vid uppkoppling med GSM mot RCU:n så svarar den inte på SMS under tiden samtalet pågår utan SMS-svar kommer direkt efter. OBS! Användar-ID: Detta ID används vid inloggning på RCU 10 via webbläsaren. Namn: Användarens namn. E-post: Användarens e-post adress dit larm ska skickas. Mobil: Mobiltelefonnummer som är godkänt för inkommande SMS-kommandon och dit larm ska skickas. Larmmottagare: Här anges vilka typer av larm användaren skall få. Flera rutor kan markeras. - Prio 1: Alla larm utom nedanstående. - Prio 2: Lågprioritetslarm. - Digitala ingångar: Larm från digitala ingångar. - Värmepumpstatus ändrad: Larm om kontakten mellan RCU och värmepump bryts eller värmepumpen blir spänningslös. Användarnivå: - Läsa: Användaren får endast titta på webbsidor och kan inte förändra någonting (Styrning via SMS tillåts ej). - Skriva: Användaren får titta på webbsidor och ändra parametrar på driftsidorna. - Admin: Användaren får titta på webbsidor och har fulla rättigheter att ändra konfiguration och parametrar. Lösenord: Detta lösenord används vid inloggning på RCU 10 via webbläsaren. Lösenordet skall även repeteras för verifiering. Skicka testmail: Provskickar ett e-postmeddelande. Inställningar under meny E-post måste göras först. Skicka testsms: Sänder ett SMS. Inställning under meny Modem för SMS-larm måste vara på. Om anslutningen sker över GSM-modemet kommer SMS att skickas när anslutningen kopplas ner. Lösenordet är skiftlägeskänsligt och endast A-Z, a-z och 0-9 är tillåtna i användar-id och lösenord, vilket betyder att å, ä, ö och symboltecken ej kan användas. 20 RCU 10

23 Webbgränssnitt - FIGHTER 360p Webbgränssnitt - 360P Översiktsbild Detta är den första sidan som kommer upp efter inloggning. Den visar en översiktsbild med information om de viktigaste parametrarna i värmepumpen. E F G H I D C A B A Framledningstemperatur Meny 2.0* B Returtemperatur Meny 2.6* C Temp. kompressorgivare Meny 1.1* D Temp. varmvattengivare Meny 1.0* E Förångningstemperatur Meny 5.0* F Avluftstemperatur Meny 5.1* G Frånlufttemperatur Meny 5.2* H Utetemperatur Meny 4.0* I Driftindikeringar Tänd lampa indikerar aktiv funktion. * Motsvarande menynummer i FIGHTER 360P RCU 10 21

24 Webbgränssnitt - FIGHTER 360p Driftdata Driftdata för flera mätvärden visas i tabellform för enkel översikt. M1.0 anger att motsvarande meny i FIGHTER 360P är 1.0. För att ändra ett värde, klicka på pil ner och välj värde i rullist, kvittera med Set. Efter några sekunder bekräftas ändringen av FIGHTER 360P och aktuellt värde uppdateras. Ändring av värde förutsätter att användaren har loggat in med skriv- eller administratörsbehörighet. 22 RCU 10

25 Webbgränssnitt - FIGHTER 360p Driftdata, utökad I detta formulär kan värmeregulatorns parametrar förändras genom att klicka på pil ner, välja värde i rullist och därefter kvittera med Set. Observera att vald RCU-förskjutning av värmekurva läggs ihop med värmepumpens egna förskjutning av värmekurva. Ändring av värde förutsätter att användaren har loggat in med skriv- eller administratörsbehörighet. OBS! Visningen av tillbehören är dynamisk, dvs tillbehören visas endast om de är installerade RCU 10 23

26 Webbgränssnitt - FIGHTER 360p Larm/status I detta formulär visas de summalarm som värmepumpen har indikerat. Extern larmingång DI1 och DI2 har inte med värmepumpens funktioner att göra utan är egendefinierade funktioner, t ex rörelselarm och frysskydd. Logg Här kan de loggfiler som finns i RCU 10 hämtas. Parameterloggen innehåller valda loggvärden (se avsnitt Webbgränssnitt Inställningar > Logg ). Larmloggen innehåller alla larm som indikerats samt en mängd temperaturer registrerade vid tidpunkten för larmet. Loggfilerna kan rensas genom att trycka på knappen Rensa loggfil för respektive logg. Formatet för loggfilerna är CSV, vilket är ett standardformat som kan importeras till flera kalkylprogram för vidare behandling. Fabriksinställning Tryck på knappen Fabriksinställning för att återställa alla inställningar i FIGHTER 360P till ursprungligt läge. Omstart Tryck på knappen Starta om FIGHTER 360 för att starta om FIGHTER 360P. 24 RCU 10

27 SMS-kommandon - FIGHTER 360p SMS-kommandon - FIGHTER 360p SMS-kommandon RCU 10 kan ta emot inkommande SMS-kommandon, och skicka tillbaka ett svar. Tabellen nedan beskriver tillgängliga kommandon. Om ett felaktigt meddelande skickas till RCU 10, kommer den att svara med en lista på tillgängliga kommandon. SMS-kommandon för att fråga värmepumpen För att RCU 10 skall skicka ett svar på inkommande SMS, krävs att telefonnumret som skickar SMS-meddelandet finns registrat på någon användare, eller att nummerkontroll av inkommande SMS-frågor är avstängd. Kommando Svar Beskrivning Parameter Värde?STATUS FIGHTER 360P Till/Från Värmepumpstatus (kontakt mellan RCU och värmepump) S-larm: Till / Från Summalarm Ute: nn,n Utetemperatur VV: nn,n Varmvattentemperatur VBf: nn,n Framledningstemperatur VBr: nn,n Returledningstemperatur KPR: Till / Från Kompressordrift EP: Till / Från Elpatron i drift Driftl: V / VH / S / A / ET Driftläge (Vinter / Vår-Höst / Sommar / Auto / Elpanna) XVV: 0 / 3 / 6 / 12 / 24 Extra varmvatten-funktion Vent: 0 / 1 / N / 2 Fläkthastighet (Från / Hastighet 1 / Normal / Hastighet 2) DI: 1 / 2 / 12 RCU 10 digitala ingångar?status2 AL: nn,n Avlufttemperatur FL: nn,n Frånlufttemperatur FÖ: nn,n Förångartemperatur KPG: nn,n Kompressorgivartemperatur EPG: nn,n Elpatrongivartemperatur REG1: Förskjutning värmekurva via RCU 10 VBf2: nn,n Värmebärare Framledning 2 VBr2: nn,n Värmebärare Returledning 2 REG2: Förskjutning värmekurva 2 via RCU 10?LARM HP Till / Från Högtryck LP Till / Från Lågtryck Filter Till / Från Filter Givare Till / Från Givare Tempbeg Till / Från Temperaturbegränsare SMS-kommandon för att styra värmepumpen Kommando Parameter Beskrivning!LARM RESET Återställ larm!xvv 0 / 3 / 6 / 12 / 24 Aktivering av Extra varmvatten (3, 6, 12 eller 24 timmar. 0=Avaktivera)!DRIFT V / VH / S / A / EP Ändra driftläge (Vinter, Vår/Höst, Sommar, Auto, Elpanna)!VENT 0 / 1 / N / 2 Ändra ventilation (Från, Fläktläge 1, Normal, Fläktläge 2)!REG Ändra RCU Förskjutning värmekurva (Inställbart mellan -10 och +10)!REG Ändra RCU Förskjutning värmekurva 2 (Inställbart mellan -10 och +10) Exempel: För att aktivera Extra varmvatten i 12 timmar skickas SMSmeddelandet:!XVV 12 För att ändra driftläge till sommar skickas SMS-meddelandet:!DRIFT S RCU 10 25

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 MOS SE 1335-3 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1218-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031509 För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 APH Innehållsförteckning Monterings- och skötselanvisning Allmänt Ifylles när kommunikationsenheten

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion.00 eller senare. ALLMÄNT Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Användarhandbok NIBE VVM 310

Användarhandbok NIBE VVM 310 Användarhandbok Inomhusmodul APH UHB SE 1338-3 231223 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Användarhandbok NIBE F370

Användarhandbok NIBE F370 Användarhandbok Frånluftsvärmepump LEK UHB SE 1208-4 031495 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025 MOS SE 1024-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031243 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Säkerhetsinformation 2 Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Startguide. Telia SurfinBird Gate

Startguide. Telia SurfinBird Gate Telia SurfinBird Gate r F1.00 Startguide Denna guide hjälper dig att installera och koppla upp din Telia SurfinBird Gate till Internet. Genom den inbyggda webbservern kan du konfigurera SurfinBird Gate

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner LK Webserver ICS.2 Utförande LK Webserver ICS.2 används för åtkomst och styrning av LK Rumsreglering ICS.2 från mobiltelefon, surfplatta eller dator. Ett intuitivt gränssnitt gör det enkelt att både övervaka,

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1226

Användarhandbok NIBE F1226 LEK Användarhandbok Bergvärmepump UHB SE 1109-1 031927 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer