Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat"

Transkript

1 Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på

2 Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat... med övertygande inre egenskaper. Tack vare den stora TFT-displayen, den användarvänliga knappsatsen och den översiktliga menystrukturen är telefonen mycket enkel att använda. Du kan mer än bara ringa med din Gigaset: Ethernet-anslutning Anslut din Gigaset till Internet och dator via Ethernet. Använd publika och privata telefonböcker på Internet ( s. 81). Håll telefonboken i Gigaset och adressboken i datorn synkroniserade. Telefonbok för 150 vcard och alarm Spara telefonnummer och andra uppgifter i den lokala telefonboken ( s. 73). För in högtidsdagar i telefonboken och bli påmind om dem ( s. 79). Använd Gigaset som telefonväxel Registrera upp till sex handenheter. Tilldela varje enhet ett eget telefonnummer. Konfigurera din Gigaset enkelt med hjälp av inbyggda assistenter De är till hjälp när du konfigurerar telefonens VoIP-anslutningar samt när du fördelar mottagnings- och sändningsanslutningar för de registrerade handenheterna. Gå ut på nätet med Gigaset Använd telefonens infocenter för att visa information från Internet speciellt anpassad för telefonen på displayen ( s. 111). Fler praktiska anvisningar För över telefonboken från en befintlig Gigaset-handenhet ( s. 77), använd de programmerbara siffer- och displayknapparna ( s. 140) för kortnummer och snabb åtkomst till viktiga funktioner, läs e-postmeddelanden (utan dator) i telefonen. Miljö Ring miljömedvetet Gigaset Green Home. Information om våra ECO DECT-produkter finns på 1

3 Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Mer information om telefonen finns på Internet på resp. Registrera din Gigaset-telefon direkt när du köpt den på så kan vi hjälpa dig snabbare om du har frågor eller behöver använda garantin! Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon! Obs! Gör så här för att ändra displayspråk ( s. 143): Tryck höger på navigationsknappen v. Tryck vänster på navigationsknappen u för att välja symbolen Ï och bekräfta valet med den högra displayknappen. Tryck tre gånger ned på navigationsknappen soch bekräfta med den högra displayknappen. Tryck ned på navigationsknappen stills rätt språk är markerat. Tryck sedan på den högra displayknappen. 2

4 Kortfattad översikt handenhet i INT 1 Samtal V 07:15 14 Okt SMS Kortfattad översikt handenhet 1 Display i viloläge 2 Batteriets laddningsstatus ( s. 36) 3 Displayknappar ( s. 40) 4 Meddelandeknapp ( s. 71) Åtkomst till samtals- och meddelandelistor, blinkar: nytt meddelande eller nytt samtal 5 Knappen på/av/lägg på luren Avsluta samtal, Avbryta funktion, en menynivå tillbaka (tryck kort), tillbaka till viloläge (håll nedtryckt), slå på/stänga av handenheten (håll nedtryckt iviloläge) 6 Knappen Fyrkant Knapplås på/av (håll nedtryckt i viloläge); Växla mellan stora/små bokstäver och siffror 7 Sekretessknapp ( s. 58) Aktivera sekretessfunktionen 8 Mikrofon 9 R-knapp - Förfrågan (flash) - Ange paus i nummer (håll nedtryckt) 10 Knappen Stjärna Ringsignal på/av (håll nedtryckt), under pågående samtal: Växla mellan pulsval/ tonval (tryck kort), Vid textinmatning: Öppna tabell med specialtecken 11 Uttag för headset ( s. 37) 12 Knapp 1 Ringa upp nättelefonsvarare (håll nedtryckt) 13 Lyft luren-knapp blinkar: inkommande samtal, Besvara samtal, Öppna listan med senast slagna nummer (tryck kort), Öppna anslutningslistan (håll nedtryckt, s. 49); När du skriver ett SMS: skicka SMS 14 Högtalarknapp Växla mellan normal- och högtalarläge 15 Navigationsknapp ( s. 39) 16 Mottagningsstyrka ( s. 36) Färg grön: Eco-läge ( s. 125) aktiverat 3

5 Kortfattad översikt handenhet Displaysymboler Följande symboler visas beroende på telefonens inställningar och driftläge: Mottagningsstyrka i( s. 125) eller symbolen för Ekoläge+ ¼( s. 125) Ringsignal avaktiverad ( s. 149) Batteriet laddas ( s. 36) Batteriets laddningsstatus ( s. 36) i ó V Û 08:00 07:15 INT 1 14 Okt Väckarklockan aktiverad med väckningstid ( s. 127) Aktuellt klockslag ( s. 37) Aktuell dag och månad ( s. 37) Handenhetens namn ( s. 139) Ã ¾ Samtal SMS Antalet nya meddelanden: u Ãpå nättelefonsvararen ( s. 69) u i listan över missade samtal ( s. 71) u ¾i SMS-listan ( s. 98), e-postlistan ( s. 107) u i listan över missade alarm ( s. 72) Indikerar Externt samtal ( s. 53) Ø«Ú Väckarklocka ØìÚ Internt samtal ( s. 136) ØåÚ Högtidsdag ( s. 80) ØðÚ 4

6 Kortfattad översikt basstation Kortfattad översikt basstation 1 Knapp basstation 1 Sökningsknapp Lyser: LAN-anslutning aktiv (telefonen är ansluten till en router) Blinkar: Dataöverföring via LAN Tryck kort: Starta sökning, visa IP-adress på handenhet Håll nedtryckt: Försätta basstationen i registreringsläge 5

7 Innehåll Innehåll Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Kortfattad översikt handenhet Displaysymboler Kortfattad översikt basstation Säkerhetsanvisningar Komma igång Kontrollera förpackningens innehåll Börja använda handenheten Installera basstationen Ansluta basstationen Börja använda telefonen Installationsassistent Datum och tid Ansluta headset till handenheten (valfritt) Sätta på bältesclipet (valfritt) Fortsätt så här Använda telefonen Navigationsknapp Displayknappar Knappsatsens knappar Korrigera felaktiga inmatningar Menyhantering Slå på/stänga av handenheten Aktivera/avaktivera knapplås Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen Menyöversikt Ringa Ringa externt samtal Avsluta samtal Besvara samtal Nummerpresentation Upplysningar om visning av uppringande nummer (CLIP) VoIP-telefoni via Gigaset.net Gigaset HDSP telefoni med förstklassig ljudkvalitet Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen Stänga av handenhetens mikrofon Ringa med nättjänster Allmäna inställningar för alla samtal Inställningar för nästa samtal Inställningar under ett externt samtal Funktioner efter ett samtal

8 Innehåll Använda listor Listan över senast slagna nummer Listan Inkommande SMS Samtalslistor Öppna listor med meddelandeknappen Lista över missade alarm Använda telefonböcker Handenhetens lokala telefonbok Använda onlinetelefonböcker Använda privat onlineadressbok Använda Gigaset.net-telefonboken Ringa kostnadsmedvetet Definiera uppringningsregler Länka telefonnummer till ett snabbvalsnummer Visa samtalslängd SMS (textmeddelanden) Skriva/skicka SMS Ta emot SMS SMS med vcard Aviseringsmeddelande via SMS Ställa in SMS-center/ange linje Avaktivera/aktivera funktionen som döljer den första ringsignalen Aktivera/avaktivera SMS-funktionen Åtgärda fel vid SMS E-postmeddelanden Öppna listan Inkommande Visa meddelandehuvud och text i ett e-postmeddelande Visa avsändaradress för ett e-postmeddelande Radera e-postmeddelande Info Center alltid online med telefonen Sammanställa egna infotjänster Starta Infocenter, välja infotjänster Registrering för personligt anpassade infotjänster Använda Infocenter Hämta infotjänster via kortnummer Visa information från Internet som skärmsläckare Använda nättelefonsvararen Aktivera/avaktivera nättelefonsvarare, mata in nummer Programmera en nättelefonsvarare som snabbval ECO DECT Ställa in väckarklockan Använda handenhet för rumsövervakning (Babyphone)

9 Innehåll Direktanrop (Barnuppringning) Ansluta/använda flera handenheter Registrera handenhet Avregistrera handenheter Söka handenhet, hämta telefonens IP-adress ("sökning") Växla basstation Ringa internt samtal Ändra namn på en intern anslutning Ändra nummer på en intern anslutning Ställa in handenhet Snabb åtkomst till funktioner och nummer Ändra displayspråk Ställa in displayen Aktivera/avaktivera autosvar Ändra volym för högtalare/lur Ändra ringsignaler Aktivera/avaktivera aviseringstoner Återställa handenheten till fabriksinställning Ställa in system Ställa in datum och tid manuellt Skydd mot obehörig åtkomst Ställa in eget prefix Aktivera/avaktivera pausmusik Ställa in basstationens IP-adress i LAN-nätverk Konfigurera VoIP-anslutningar Tilldela interna användare sändnings- och mottagningsanslutningar Uppdatera telefonens inbyggda programvara Repeaterstöd Återställa basstationen till leveransläge Starta om basstationen Kontrollera basstationens MAC-adress Ansluta telefonen till en telefonväxel Flashtid Spara växelprefix för extern linje Ställa in paustider (fasta nätet) Växla till tonval tillfälligt Ställa in telefonen via webbkonfiguratorn Ansluta datorn till telefonens webbkonfigurator Logga in/ut på webbkonfiguratorn Webbkonfiguratorsidornas layout Meny för webbkonfiguratorn Webbkonfiguratorns funktioner

10 Innehåll Kundservice & assistans Frågor och svar Information om användning av Gigaset VoIP-telefoner bakom routrar med Network Address Translation (NAT) VoIP-statuskoder Visa serviceinformation Godkännande Tillverkarens garanti Miljö Bilaga Skötsel Kontakt med vätska Tekniska data Skriva och redigera text Ordlista Tillbehör Väggmontering av basstationen Väggmontering av laddaren Sakregister

11 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Varning! Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära. $ Använd endast medföljande nätadapter i enlighet med instruktionerna på basstationens resp. laddarens undersida. Använd endast den medföljande kabeln för att ansluta till fast nät och LAN och anslut dessa endast till de därtill avsedda uttagen. Använd endast uppladdningsbara batterier som uppfyller specifikationen ( s. 208) för att undvika personskador. Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. i en läkarmottagning). Om du använder medicinska apparater (t.ex. en pacemaker) ska du kontakta apparatens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning motsvarande apparater är immuna mot extern högfrekvent energi. De tekniska uppgifterna för denna Gigaset-produkt finns i kapitlet "Bilaga". Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Detta kan leda till allvarliga, varaktiga hörselskador. Gigaset-produkten kan användas med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Felfri funktion med alla hörapparater kan dock inte garanteras. Handenheten kan orsaka irriterande störningar (surr- eller pipljud) hos analoga hörapparater eller leda till rundgång. Kontakta hörapparatsteknikern vid problem. Placera inte basstationen eller laddningsenheten i bad- och duschutrymmen. Basstation och laddningsenhet är inte stänkskyddade ( s. 208). Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder. 10

12 Säkerhetsanvisningar ƒ Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte. Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor. Obs! u Observera att endast enheter som drivs inomhus får anslutas till den analoga TAE-anslutningen. u Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder. u Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan inte heller ringa nödnummer. 11

13 Komma igång Komma igång Kontrollera förpackningens innehåll 1 2 3a 4 eller 3b en basstation Gigaset C610 IP 2 en nätkabel för att ansluta basstationen till elnätet 3 en telefonsladd för att ansluta basstationen till det analoga fasta telenätet (TAE RJ11 6-polig; kabeln är plan) beroende på land/operatör 3a eller 3b 4 en Ethernet-(LAN-)sladd (Cat 5 med 2 RJ45 western-modularkontakter) för att ansluta basstationen till en router (LAN/Internet) 5 en handenhet GigasetC610H 6 två batterier till handenheten (ej laddade) 7 ett batterilock till handenheten 8 ett bältesclip till handenheten 9 en laddare till handenheten 10 en nätadapter för att ansluta laddaren till elnätet 11 en snabbguide och en CD 12

14 Komma igång Uppdateringar av inbyggd programvara Denna bruksanvisning beskriver de grundläggande funktionerna i den inbyggda programvaran från version 020. Varje gång det finns nya eller förbättrade funktioner för din Gigaset ställs uppdateringar den inbyggda programvaran till förfogande, och du kan hämta dem till din basstation ( s. 159). Om detta innebär förändringar i användningen av telefonen, hittar du en ny version av bruksanvisningen resp. tillägg till bruksanvisningen på Internet under Välj din produkt här för att öppna produktsidan för din basstation. Där hittar du en länk till bruksanvisningarna. Hur du tar reda på vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad kan du läsa på s

15 Komma igång Börja använda handenheten Displayen skyddas av en plastfolie. Dra av skyddsfolien! Sätta i batterier och stänga batterifacket Varning! Använd endast de batterier som rekommenderas av Gigaset Communications GmbH ( s. 208). Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriernas mantel kan förstöras eller batterierna kan explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas. Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Plus- och minuspolerna har markerats i batterifacket. 1 2 Sätt i batterilocket upptill först 1. Tryck sedan på locket 2 tills det snäpper på plats. Om du behöver öppna batterilocket igen, t.ex. för att byta batterier: Ta tag i spåret på höljet och lyft upp batteriluckan. 14

16 Komma igång Ansluta laddaren 2 1 Anslut nätadapterns nätkontakt 1. Anslut nätadaptern till ett vägguttag 2. 4 Om du måste dra ur kontakten ur laddningsenheten igen trycker du på upplåsningsknappen 3 och drar ur kontakten Placera handenheten i laddaren Placera handenheten i laddningsenheten med displayen vänd framåt. Alla handenheter är registrerade på basstationen vid leveransen. Du behöver alltså inte registrera några handenheter. Om du vill använda handenheten på en annan basstation eller använda ytterligare handenheter på basstationen, måste du registrera varje handenhet manuellt s Låt handenheten stå kvar i laddningsenheten för att ladda batterierna. Obs! Handenheten får endast placeras i den medföljande laddaren. 15

17 Komma igång Första laddning och urladdning av batterierna En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt och sedan laddas ur. Låt handenheten stå 10 timmar i laddaren. Ta sedan upp handenheten ur laddaren och ställ tillbaka den först när batterierna är helt urladdade. Obs! u Efter den första laddningen och urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje samtal. u Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen. u Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt. u Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden. 16

18 Installera basstationen Komma igång Basstationen är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 C och +45 C. Placera basstationen på en central plats i lägenheten eller huset. Obs! Observera basstationens räckvidd. Räckvidden utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter. Räckvidden reduceras när Eco-läge aktiveras ( s. 125). I normalfall lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt. Varning! u Utsätt inte telefonen för värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater. u Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor. 17

19 Komma igång Ansluta basstationen Följande bild visar basstationens alla anslutningar i överblick. De enskilda anslutningarna beskrivs detaljerat nedan. För att du ska kunna ringa via det fasta nätet och via VoIP med din telefon, måste basstationen vara ansluten till det fasta nätet och Internet, se följande bild Följ instruktionerna nedan steg för steg: 1 Anslut telefon- och nätkabeln till basstationen. 2 Anslut basstationen till telenätet och elnätet. 3 Anslut basstationen till routern för att ansluta till Internet (anslutning via router och modem eller via router med inbyggt modem) och för att konfigurera bastelefonen via webbkonfiguratorn. 4 Anslut datorn till routern. Du kan även ansluta ett kabelanslutet headset till handenheten. 18

20 Komma igång 1. Ansluta telefon- och strömsladd till basstationen 2 Basstationens baksida Stick in telefonkabeln (TAE-anslutningskabel med RJ11-kontakt) i det nedre uttaget på basstationens baksida. 2 Anslut nätadapterns elkabel till det övre uttaget på baksidan av basstationen. 3 Lägg de två kablarna i kabelkanalerna. Varning! Använd endast den strömsladd och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar (stifttilldelning s. 210). 19

21 Komma igång 2. Ansluta basstationen till det fasta nätet och elnätet Basstationens 2 1 baksida 1 Anslut telefonsladden till uttaget för det fasta nätet. 2 Anslut sedan nätadaptern till vägguttaget. Varning! Nätsladden måste alltid vara ansluten när telefonen ska användas, eftersom telefonen inte fungerar utan ström. Nu kan du redan använda telefonen för att ringa och ta emot samtal i det fasta nätet! 20

22 Komma igång 3. Ansluta basstationen till en router (Internet) Datasäkerhet När enheten ansluts till routern kontaktar den direkt Gigaset Support Server för att underlätta vid konfigurationen av enheterna och för att möjliggöra kommunikation med Internet-tjänsterna. För detta ändamål sänder varje enhet en gång om dagen följande enhetsspecifika information: u Serienummer/artikelnummer u MAC-adress u Gigasets privata IP-adress i det lokala nätverket/dess portnummer u Enhetsnamn u Programvaruversion På Supportservern kopplas denna information till den befintliga, enhetsspecifika informationen: u Gigaset.net-nummer u systemberoende/enhetsspecifika lösenord Du hittar ytterligare information om de data som sparas i samband med tjänsten Gigaset.net- på Internet under adressen: Basstationen erbjuder en LAN-anslutning som du kan använda för att ansluta basstationen till en router. För Internet-telefoni, eller VoIP (Voice over Internet Protocol) krävs att telefonen är ansluten till en router. Du kan skapa upp till sex konton (VoIP-telefonnummer) för telefonen hos en eller flera VoIP-operatörer och konfigurera dem på telefonen. Dessutom kräver följande tjänster att telefonen är ansluten till en router: u Du vill få information när det finns ny programvara för telefonen tillgänglig på Internet. u Telefonen ska ta över datum och tid från en tidsserver på Internet. u Du vill använda informationstjänster och/eller onlinetelefonböcker med telefonen. Om du vill ställa in telefonen via webbkonfiguratorn ansluter du en dator till routern. För att du ska kunna upprätta en anslutning till Internet krävs en router som är ansluten till Internet via ett modem (ev. inbyggt i routern). 21

23 Komma igång Obs! För att kunna ringa via Internet behöver du en bredbandsanslutning (t.ex. ADSL) med fast kostnad (rekommenderas) eller med volymfakturering och en router som ansluter telefonen till Internet. Du hittar en lista över rekommenderade routrar på Internet via adressen: Öppna FAQ-sidan på denna webbplats och välj din Gigaset-IP-telefon. Sök efter t.ex. "Router". 2 Basstationens baksida 1 1 Anslut en av den medföljande Ethernet-sladdens kontakter (Cat 5 med 2 RJ45 western-modularkontakter) till LAN-uttaget på sidan av basstationen. 2 Anslut kontakten i andra änden av Ethernet-kabeln till ett LAN-uttag på routern. Så snart du har anslutit kabeln mellan telefonen och routern och routern startats, tänds knappen på basstationens framsida (sökningsknappen). Du kan redan nu skapa VoIP-anslutningar inom Gigaset.net ( s. 56). 22

24 Komma igång Börja använda telefonen Installationsassistent Automatisk konfiguration: Hos vissa VoIP-operatörer sker konfigurationen av VoIP-inställningarna automatiskt. Operatören tillhandahåller en konfigurationsfil med all nödvändig VoIPåtkomstinformation (operatörens allmänna VoIP-information och dina privata kontouppgifter). Denna fil tillhandahåller operatören på en konfigurationsserver på Internet där telefonen kan hämta den. Du får en konfigurationskod från operatören. Telefonens installationsassistent ( s. 23) uppmanar dig att ange koden på lämpligt ställe. Alla de nödvändiga VoIP-uppgifterna läses då automatisk in i telefonen. Konfigurationsfilen överförs uteslutande på en säker anslutning (TLS-autentisering). Om TLS-autentiseringen misslyckas blinkar meddelandeknappen f. Om du trycker på meddelandeknappen visas meddelandet Certifikatfel - kontrollera dina certifikat i webbkonfiguratorn. Tryck på höger displayknapp för att bekräfta meddelandet. Logga in på webbkonfiguratorn ( s. 169). På webbsidan Security ( s. 182) kan du få reda på varför den säkra anslutningen inte kunde skapas och vad du kan göra. Om hämtningen av konfigurationsfilen misslyckas (t.ex. på grund av att konfigurationsservern inte går att nå), försöker telefonen skapa en anslutning tills filen har lästs in i telefonen utan fel. Om du ännu inte konfigurerat några VoIP-anslutningar på telefonen kan du starta installationsassistenten. Med denna kan du genomföra alla nödvändiga inställningar för telefonen. Med installationsassistenten som ram körs två enskilda assistenter efter varandra: 1 VoIP-assistent 2 Anslutningsassistent Starta installationsassistenten När batteriet i handenheten är tillräckligt laddat blinkar meddelandeknappen f på handenheten (ca 20 minuter efter att du har ställt den i laddaren). Tryck på meddelandeknappen f. 23

25 Komma igång 1. VoIP-assistent göra VoIP-inställningar Följande meddelande visas: IP-assistent? Starta installations assistenten för IP? Nej Ja För att du ska kunna ringa via Internet (VoIP) till en valfri Internetanvändare, i det fasta nätet och i mobilnätet, behöver du ha tillgång till tjänsterna hos en VoIP-operatör, som stödjer VoIP-standarden SIP. Förutsättning: Du har registrerat dig hos en VoIP-operatör (t.ex. via din dator) och skapat minst ett VoIP-konto (IP-konto). För att du ska kunna använda VoIP måste du nu ange åtkomstdata till ditt VoIPkonto. Du får de nödvändiga uppgifterna från din VoIP-operatör. Dessa är: Antingen: u Ditt användarnamn (om VoIP-operatören kräver detta). Det är användar-id för IP-kontot (Caller-ID), ofta identiskt med ditt telefonnummer. u Ditt registreringsnamn eller inloggnings-id u Ditt (inloggnings-)lösenord hos VoIP-operatören u Allmänna inställningar för din VoIP-operatör (serveradresser osv.) Eller: u En autokonfigureringskod (aktiveringskod) Din Gigaset-telefons VoIP-assistent hjälper dig när du gör inställningarna. Obs! Du kan totalt konfigurera upp till sex VoIP-anslutningar. När du börjar använda telefonen kan du till att börja med endast konfigurera en VoIP-anslutning. Du kan konfigurera ytterligare VoIP-anslutningar senare med hjälp av VoIP-assistenten ( s. 155) eller med webbkonfiguratorn. 24

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Kortfattad översikt handenhet 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð INT 1 V 10.10.08 07:15 Þ Meny 1 2 3 4 5 6 7 Kortfattad översikt handenhet Knappar handenhet 1 Display

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din kraftfulla rumskamrat Gigaset DX800A all in one din kraftfulla rumskamrat... med övertygande inre och

Läs mer

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C590 C590 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Gigaset S675/S685 IP. Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA

Gigaset S675/S685 IP. Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA Gigaset S675/S685 IP Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA 2 Säkerhetsanvisningar Obs! Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen på CD-skivan före användning. Förklara

Läs mer

C300 - C300 A - C300 A

C300 - C300 A - C300 A C300 - C300 A - C300 A C300 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E490 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C450

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kortfattad översikt handenhet Kortfattad översikt handenhet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Handenhetens knappar 1 Display i viloläge

Läs mer

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Läs mer

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset E450

Läs mer

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S450

Läs mer

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C470 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

SL400 SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL400 SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL400 SL400 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Läs mer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET AS200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954304

Din manual SIEMENS GIGASET AS200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954304 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET AS200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Läs mer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370

Gigaset. Gigaset SL370 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SL370 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Läs mer

Handenhet Gigaset AL14H

Handenhet Gigaset AL14H Handenhet Gigaset AL14H 1 Nya meddelanden i samtalslistan/(nät-)telefonsvararlistan (s. 4) visas genom att displayen blinkar. 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 Displayknappar

Läs mer

Gigaset A380. Hitta rätt i bruksanvisningen. Basstation Registrerings-/sökningsknapp ( s. 9) Handenhet

Gigaset A380. Hitta rätt i bruksanvisningen. Basstation Registrerings-/sökningsknapp ( s. 9) Handenhet Gigaset A380 1 Batteriernas laddningsnivå 2 Displayknappar 3 Meddelandeknapp blinkar: nya meddelanden 4 Handsfreeknapp 5 Navigationsknapp (u) 6 Lyft luren-knapp 7 Telefonboksknapp (tryck nedåt) 8 Lägg

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A120/A220 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A130/A330 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar 4 meddelandeknapp

Läs mer

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera Gigaset AS180/AS280 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsnivå 2 Displayknappar 3 Meddelandeknapp Blinkar: nya meddelanden 4 AS180: 1 h Telefonboksknapp AS280: d Handsfreeknapp 5 Navigationsknapp

Läs mer

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

E49H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E49H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E49H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265 svenska

Gigaset A160/A260/A165/A265 svenska 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 svenska Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar

Läs mer

A58 HH A58. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

A58 HH A58. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A58 HH A58 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar 4 meddelandeknapp

Läs mer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

ECO DECT Med Gigaset A400 gör du en insats för miljön.

ECO DECT Med Gigaset A400 gör du en insats för miljön. Gigaset A400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ð 1 V INT 1 11.12. 11:56 Þ Meny Displayknappar på handenheten: Tryck på en av displayknapparna för att starta den funktion som visas ovanför knappen i displayen.

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Gigaset AL140/AL145. Säkerhetsanvisningar W. T Flytta markören åt vänster/höger med u. Radera tecken för tecken åt vänster. Basstation.

Gigaset AL140/AL145. Säkerhetsanvisningar W. T Flytta markören åt vänster/höger med u. Radera tecken för tecken åt vänster. Basstation. Gigaset AL140/AL145 Obs! Nya meddelanden i samtalslistan/(nät-)telefonsvararlistan (s. 5) visas genom att displayen blinkar. Handenhet 1 Basstation 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

A580 A580. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

A580 A580.  GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 A580 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Gigaset C45. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C45. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C45

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på www.gigaset.com. Kortfattad

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Gigaset A140/Gigaset A240 svenska

Gigaset A140/Gigaset A240 svenska 1 Gigaset A140/Gigaset A240 svenska Handenhet A14 Basstation Handenhet A24 5 4 1 Laddningsnivå för batteripaketet 2 Handenhetens interna nummer 3 Displayknappar 4 Lyft luren-knapp// handsfree-knapp (endast

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

SL78 HH SL78. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL78 HH SL78.  GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL78 HH SL78 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w Norsk Dansk Suomi PhoneEasy 336w 1 2 6 3 4 7 8 12 13 5 9 10 11 14 1 15 2 3 5 6 7 Norsk 2 3 5 6 7 8 Ringindikator UPP Volym / Återuppringning NED Volym / Nummerpresentatör Snabbvalsknappar Ring upp / Avsluta

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Snabböversikt Gigaset DA210

Snabböversikt Gigaset DA210 1 Snabböversikt Gigaset DA10 Samtalsindikator blinkar vid inkommande samtal 1 3 1 Kortnummerknapp Sekretessknapp med LED LED-indikatorn blinkar när mikrofonen är avstängd. 3 Spara-knapp LED-indikatorn

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin 1 MANUAL SE UK DECT- TELEFON Voxtel D570/D570 twin V2 2 P1 1 2 7 P2 3 8 4 9 10 5 6 11 12 P3 P4 13 1 VI BRYR OSS Tack för att du köpt vår produkt. Produkten har utformats och monterats med största omsorg

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Gigaset DX800A all in one Nya och ändrade funktioner

Gigaset DX800A all in one Nya och ändrade funktioner Gigaset DX800A all in one Nya och ändrade funktioner Gigaset DX800A all in one Nya och ändrade funktioner Detta dokument kompletterar bruksanvisningen för telefonen Gigaset DX800A all in one. Efter det

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D230 D235 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET A160

Din manual SIEMENS GIGASET A160 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET A160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Gigaset SL610H PRO din högvärdiga ledsagare

Gigaset SL610H PRO din högvärdiga ledsagare Gigaset SL610H PRO din högvärdiga ledsagare Gigaset SL610H PRO din högvärdiga ledsagare Telefonen är inte bara en föregångare på grund av sin knappsats i genuin metall eller den 1,8-tum stora TFT-färgdisplayen,

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin FI / Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

S79 HH S79. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79.  GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support M330 M335 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer