Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat"

Transkript

1 Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på

2 Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat... med övertygande inre egenskaper. Tack vare den stora TFT-displayen, den användarvänliga knappsatsen och den översiktliga menystrukturen är telefonen mycket enkel att använda. Du kan mer än bara ringa med din Gigaset: Ethernet-anslutning Anslut din Gigaset till Internet och dator via Ethernet. Använd publika och privata telefonböcker på Internet ( s. 81). Håll telefonboken i Gigaset och adressboken i datorn synkroniserade. Telefonbok för 150 vcard och alarm Spara telefonnummer och andra uppgifter i den lokala telefonboken ( s. 73). För in högtidsdagar i telefonboken och bli påmind om dem ( s. 79). Använd Gigaset som telefonväxel Registrera upp till sex handenheter. Tilldela varje enhet ett eget telefonnummer. Konfigurera din Gigaset enkelt med hjälp av inbyggda assistenter De är till hjälp när du konfigurerar telefonens VoIP-anslutningar samt när du fördelar mottagnings- och sändningsanslutningar för de registrerade handenheterna. Gå ut på nätet med Gigaset Använd telefonens infocenter för att visa information från Internet speciellt anpassad för telefonen på displayen ( s. 111). Fler praktiska anvisningar För över telefonboken från en befintlig Gigaset-handenhet ( s. 77), använd de programmerbara siffer- och displayknapparna ( s. 140) för kortnummer och snabb åtkomst till viktiga funktioner, läs e-postmeddelanden (utan dator) i telefonen. Miljö Ring miljömedvetet Gigaset Green Home. Information om våra ECO DECT-produkter finns på 1

3 Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Mer information om telefonen finns på Internet på resp. Registrera din Gigaset-telefon direkt när du köpt den på så kan vi hjälpa dig snabbare om du har frågor eller behöver använda garantin! Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon! Obs! Gör så här för att ändra displayspråk ( s. 143): Tryck höger på navigationsknappen v. Tryck vänster på navigationsknappen u för att välja symbolen Ï och bekräfta valet med den högra displayknappen. Tryck tre gånger ned på navigationsknappen soch bekräfta med den högra displayknappen. Tryck ned på navigationsknappen stills rätt språk är markerat. Tryck sedan på den högra displayknappen. 2

4 Kortfattad översikt handenhet i INT 1 Samtal V 07:15 14 Okt SMS Kortfattad översikt handenhet 1 Display i viloläge 2 Batteriets laddningsstatus ( s. 36) 3 Displayknappar ( s. 40) 4 Meddelandeknapp ( s. 71) Åtkomst till samtals- och meddelandelistor, blinkar: nytt meddelande eller nytt samtal 5 Knappen på/av/lägg på luren Avsluta samtal, Avbryta funktion, en menynivå tillbaka (tryck kort), tillbaka till viloläge (håll nedtryckt), slå på/stänga av handenheten (håll nedtryckt iviloläge) 6 Knappen Fyrkant Knapplås på/av (håll nedtryckt i viloläge); Växla mellan stora/små bokstäver och siffror 7 Sekretessknapp ( s. 58) Aktivera sekretessfunktionen 8 Mikrofon 9 R-knapp - Förfrågan (flash) - Ange paus i nummer (håll nedtryckt) 10 Knappen Stjärna Ringsignal på/av (håll nedtryckt), under pågående samtal: Växla mellan pulsval/ tonval (tryck kort), Vid textinmatning: Öppna tabell med specialtecken 11 Uttag för headset ( s. 37) 12 Knapp 1 Ringa upp nättelefonsvarare (håll nedtryckt) 13 Lyft luren-knapp blinkar: inkommande samtal, Besvara samtal, Öppna listan med senast slagna nummer (tryck kort), Öppna anslutningslistan (håll nedtryckt, s. 49); När du skriver ett SMS: skicka SMS 14 Högtalarknapp Växla mellan normal- och högtalarläge 15 Navigationsknapp ( s. 39) 16 Mottagningsstyrka ( s. 36) Färg grön: Eco-läge ( s. 125) aktiverat 3

5 Kortfattad översikt handenhet Displaysymboler Följande symboler visas beroende på telefonens inställningar och driftläge: Mottagningsstyrka i( s. 125) eller symbolen för Ekoläge+ ¼( s. 125) Ringsignal avaktiverad ( s. 149) Batteriet laddas ( s. 36) Batteriets laddningsstatus ( s. 36) i ó V Û 08:00 07:15 INT 1 14 Okt Väckarklockan aktiverad med väckningstid ( s. 127) Aktuellt klockslag ( s. 37) Aktuell dag och månad ( s. 37) Handenhetens namn ( s. 139) Ã ¾ Samtal SMS Antalet nya meddelanden: u Ãpå nättelefonsvararen ( s. 69) u i listan över missade samtal ( s. 71) u ¾i SMS-listan ( s. 98), e-postlistan ( s. 107) u i listan över missade alarm ( s. 72) Indikerar Externt samtal ( s. 53) Ø«Ú Väckarklocka ØìÚ Internt samtal ( s. 136) ØåÚ Högtidsdag ( s. 80) ØðÚ 4

6 Kortfattad översikt basstation Kortfattad översikt basstation 1 Knapp basstation 1 Sökningsknapp Lyser: LAN-anslutning aktiv (telefonen är ansluten till en router) Blinkar: Dataöverföring via LAN Tryck kort: Starta sökning, visa IP-adress på handenhet Håll nedtryckt: Försätta basstationen i registreringsläge 5

7 Innehåll Innehåll Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Kortfattad översikt handenhet Displaysymboler Kortfattad översikt basstation Säkerhetsanvisningar Komma igång Kontrollera förpackningens innehåll Börja använda handenheten Installera basstationen Ansluta basstationen Börja använda telefonen Installationsassistent Datum och tid Ansluta headset till handenheten (valfritt) Sätta på bältesclipet (valfritt) Fortsätt så här Använda telefonen Navigationsknapp Displayknappar Knappsatsens knappar Korrigera felaktiga inmatningar Menyhantering Slå på/stänga av handenheten Aktivera/avaktivera knapplås Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen Menyöversikt Ringa Ringa externt samtal Avsluta samtal Besvara samtal Nummerpresentation Upplysningar om visning av uppringande nummer (CLIP) VoIP-telefoni via Gigaset.net Gigaset HDSP telefoni med förstklassig ljudkvalitet Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen Stänga av handenhetens mikrofon Ringa med nättjänster Allmäna inställningar för alla samtal Inställningar för nästa samtal Inställningar under ett externt samtal Funktioner efter ett samtal

8 Innehåll Använda listor Listan över senast slagna nummer Listan Inkommande SMS Samtalslistor Öppna listor med meddelandeknappen Lista över missade alarm Använda telefonböcker Handenhetens lokala telefonbok Använda onlinetelefonböcker Använda privat onlineadressbok Använda Gigaset.net-telefonboken Ringa kostnadsmedvetet Definiera uppringningsregler Länka telefonnummer till ett snabbvalsnummer Visa samtalslängd SMS (textmeddelanden) Skriva/skicka SMS Ta emot SMS SMS med vcard Aviseringsmeddelande via SMS Ställa in SMS-center/ange linje Avaktivera/aktivera funktionen som döljer den första ringsignalen Aktivera/avaktivera SMS-funktionen Åtgärda fel vid SMS E-postmeddelanden Öppna listan Inkommande Visa meddelandehuvud och text i ett e-postmeddelande Visa avsändaradress för ett e-postmeddelande Radera e-postmeddelande Info Center alltid online med telefonen Sammanställa egna infotjänster Starta Infocenter, välja infotjänster Registrering för personligt anpassade infotjänster Använda Infocenter Hämta infotjänster via kortnummer Visa information från Internet som skärmsläckare Använda nättelefonsvararen Aktivera/avaktivera nättelefonsvarare, mata in nummer Programmera en nättelefonsvarare som snabbval ECO DECT Ställa in väckarklockan Använda handenhet för rumsövervakning (Babyphone)

9 Innehåll Direktanrop (Barnuppringning) Ansluta/använda flera handenheter Registrera handenhet Avregistrera handenheter Söka handenhet, hämta telefonens IP-adress ("sökning") Växla basstation Ringa internt samtal Ändra namn på en intern anslutning Ändra nummer på en intern anslutning Ställa in handenhet Snabb åtkomst till funktioner och nummer Ändra displayspråk Ställa in displayen Aktivera/avaktivera autosvar Ändra volym för högtalare/lur Ändra ringsignaler Aktivera/avaktivera aviseringstoner Återställa handenheten till fabriksinställning Ställa in system Ställa in datum och tid manuellt Skydd mot obehörig åtkomst Ställa in eget prefix Aktivera/avaktivera pausmusik Ställa in basstationens IP-adress i LAN-nätverk Konfigurera VoIP-anslutningar Tilldela interna användare sändnings- och mottagningsanslutningar Uppdatera telefonens inbyggda programvara Repeaterstöd Återställa basstationen till leveransläge Starta om basstationen Kontrollera basstationens MAC-adress Ansluta telefonen till en telefonväxel Flashtid Spara växelprefix för extern linje Ställa in paustider (fasta nätet) Växla till tonval tillfälligt Ställa in telefonen via webbkonfiguratorn Ansluta datorn till telefonens webbkonfigurator Logga in/ut på webbkonfiguratorn Webbkonfiguratorsidornas layout Meny för webbkonfiguratorn Webbkonfiguratorns funktioner

10 Innehåll Kundservice & assistans Frågor och svar Information om användning av Gigaset VoIP-telefoner bakom routrar med Network Address Translation (NAT) VoIP-statuskoder Visa serviceinformation Godkännande Tillverkarens garanti Miljö Bilaga Skötsel Kontakt med vätska Tekniska data Skriva och redigera text Ordlista Tillbehör Väggmontering av basstationen Väggmontering av laddaren Sakregister

11 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Varning! Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära. $ Använd endast medföljande nätadapter i enlighet med instruktionerna på basstationens resp. laddarens undersida. Använd endast den medföljande kabeln för att ansluta till fast nät och LAN och anslut dessa endast till de därtill avsedda uttagen. Använd endast uppladdningsbara batterier som uppfyller specifikationen ( s. 208) för att undvika personskador. Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. i en läkarmottagning). Om du använder medicinska apparater (t.ex. en pacemaker) ska du kontakta apparatens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning motsvarande apparater är immuna mot extern högfrekvent energi. De tekniska uppgifterna för denna Gigaset-produkt finns i kapitlet "Bilaga". Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Detta kan leda till allvarliga, varaktiga hörselskador. Gigaset-produkten kan användas med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Felfri funktion med alla hörapparater kan dock inte garanteras. Handenheten kan orsaka irriterande störningar (surr- eller pipljud) hos analoga hörapparater eller leda till rundgång. Kontakta hörapparatsteknikern vid problem. Placera inte basstationen eller laddningsenheten i bad- och duschutrymmen. Basstation och laddningsenhet är inte stänkskyddade ( s. 208). Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder. 10

12 Säkerhetsanvisningar ƒ Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte. Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor. Obs! u Observera att endast enheter som drivs inomhus får anslutas till den analoga TAE-anslutningen. u Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder. u Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan inte heller ringa nödnummer. 11

13 Komma igång Komma igång Kontrollera förpackningens innehåll 1 2 3a 4 eller 3b en basstation Gigaset C610 IP 2 en nätkabel för att ansluta basstationen till elnätet 3 en telefonsladd för att ansluta basstationen till det analoga fasta telenätet (TAE RJ11 6-polig; kabeln är plan) beroende på land/operatör 3a eller 3b 4 en Ethernet-(LAN-)sladd (Cat 5 med 2 RJ45 western-modularkontakter) för att ansluta basstationen till en router (LAN/Internet) 5 en handenhet GigasetC610H 6 två batterier till handenheten (ej laddade) 7 ett batterilock till handenheten 8 ett bältesclip till handenheten 9 en laddare till handenheten 10 en nätadapter för att ansluta laddaren till elnätet 11 en snabbguide och en CD 12

14 Komma igång Uppdateringar av inbyggd programvara Denna bruksanvisning beskriver de grundläggande funktionerna i den inbyggda programvaran från version 020. Varje gång det finns nya eller förbättrade funktioner för din Gigaset ställs uppdateringar den inbyggda programvaran till förfogande, och du kan hämta dem till din basstation ( s. 159). Om detta innebär förändringar i användningen av telefonen, hittar du en ny version av bruksanvisningen resp. tillägg till bruksanvisningen på Internet under Välj din produkt här för att öppna produktsidan för din basstation. Där hittar du en länk till bruksanvisningarna. Hur du tar reda på vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad kan du läsa på s

15 Komma igång Börja använda handenheten Displayen skyddas av en plastfolie. Dra av skyddsfolien! Sätta i batterier och stänga batterifacket Varning! Använd endast de batterier som rekommenderas av Gigaset Communications GmbH ( s. 208). Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriernas mantel kan förstöras eller batterierna kan explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas. Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Plus- och minuspolerna har markerats i batterifacket. 1 2 Sätt i batterilocket upptill först 1. Tryck sedan på locket 2 tills det snäpper på plats. Om du behöver öppna batterilocket igen, t.ex. för att byta batterier: Ta tag i spåret på höljet och lyft upp batteriluckan. 14

16 Komma igång Ansluta laddaren 2 1 Anslut nätadapterns nätkontakt 1. Anslut nätadaptern till ett vägguttag 2. 4 Om du måste dra ur kontakten ur laddningsenheten igen trycker du på upplåsningsknappen 3 och drar ur kontakten Placera handenheten i laddaren Placera handenheten i laddningsenheten med displayen vänd framåt. Alla handenheter är registrerade på basstationen vid leveransen. Du behöver alltså inte registrera några handenheter. Om du vill använda handenheten på en annan basstation eller använda ytterligare handenheter på basstationen, måste du registrera varje handenhet manuellt s Låt handenheten stå kvar i laddningsenheten för att ladda batterierna. Obs! Handenheten får endast placeras i den medföljande laddaren. 15

17 Komma igång Första laddning och urladdning av batterierna En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt och sedan laddas ur. Låt handenheten stå 10 timmar i laddaren. Ta sedan upp handenheten ur laddaren och ställ tillbaka den först när batterierna är helt urladdade. Obs! u Efter den första laddningen och urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje samtal. u Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen. u Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt. u Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden. 16

18 Installera basstationen Komma igång Basstationen är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 C och +45 C. Placera basstationen på en central plats i lägenheten eller huset. Obs! Observera basstationens räckvidd. Räckvidden utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter. Räckvidden reduceras när Eco-läge aktiveras ( s. 125). I normalfall lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt. Varning! u Utsätt inte telefonen för värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater. u Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor. 17

19 Komma igång Ansluta basstationen Följande bild visar basstationens alla anslutningar i överblick. De enskilda anslutningarna beskrivs detaljerat nedan. För att du ska kunna ringa via det fasta nätet och via VoIP med din telefon, måste basstationen vara ansluten till det fasta nätet och Internet, se följande bild Följ instruktionerna nedan steg för steg: 1 Anslut telefon- och nätkabeln till basstationen. 2 Anslut basstationen till telenätet och elnätet. 3 Anslut basstationen till routern för att ansluta till Internet (anslutning via router och modem eller via router med inbyggt modem) och för att konfigurera bastelefonen via webbkonfiguratorn. 4 Anslut datorn till routern. Du kan även ansluta ett kabelanslutet headset till handenheten. 18

20 Komma igång 1. Ansluta telefon- och strömsladd till basstationen 2 Basstationens baksida Stick in telefonkabeln (TAE-anslutningskabel med RJ11-kontakt) i det nedre uttaget på basstationens baksida. 2 Anslut nätadapterns elkabel till det övre uttaget på baksidan av basstationen. 3 Lägg de två kablarna i kabelkanalerna. Varning! Använd endast den strömsladd och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar (stifttilldelning s. 210). 19

21 Komma igång 2. Ansluta basstationen till det fasta nätet och elnätet Basstationens 2 1 baksida 1 Anslut telefonsladden till uttaget för det fasta nätet. 2 Anslut sedan nätadaptern till vägguttaget. Varning! Nätsladden måste alltid vara ansluten när telefonen ska användas, eftersom telefonen inte fungerar utan ström. Nu kan du redan använda telefonen för att ringa och ta emot samtal i det fasta nätet! 20

22 Komma igång 3. Ansluta basstationen till en router (Internet) Datasäkerhet När enheten ansluts till routern kontaktar den direkt Gigaset Support Server för att underlätta vid konfigurationen av enheterna och för att möjliggöra kommunikation med Internet-tjänsterna. För detta ändamål sänder varje enhet en gång om dagen följande enhetsspecifika information: u Serienummer/artikelnummer u MAC-adress u Gigasets privata IP-adress i det lokala nätverket/dess portnummer u Enhetsnamn u Programvaruversion På Supportservern kopplas denna information till den befintliga, enhetsspecifika informationen: u Gigaset.net-nummer u systemberoende/enhetsspecifika lösenord Du hittar ytterligare information om de data som sparas i samband med tjänsten Gigaset.net- på Internet under adressen: Basstationen erbjuder en LAN-anslutning som du kan använda för att ansluta basstationen till en router. För Internet-telefoni, eller VoIP (Voice over Internet Protocol) krävs att telefonen är ansluten till en router. Du kan skapa upp till sex konton (VoIP-telefonnummer) för telefonen hos en eller flera VoIP-operatörer och konfigurera dem på telefonen. Dessutom kräver följande tjänster att telefonen är ansluten till en router: u Du vill få information när det finns ny programvara för telefonen tillgänglig på Internet. u Telefonen ska ta över datum och tid från en tidsserver på Internet. u Du vill använda informationstjänster och/eller onlinetelefonböcker med telefonen. Om du vill ställa in telefonen via webbkonfiguratorn ansluter du en dator till routern. För att du ska kunna upprätta en anslutning till Internet krävs en router som är ansluten till Internet via ett modem (ev. inbyggt i routern). 21

23 Komma igång Obs! För att kunna ringa via Internet behöver du en bredbandsanslutning (t.ex. ADSL) med fast kostnad (rekommenderas) eller med volymfakturering och en router som ansluter telefonen till Internet. Du hittar en lista över rekommenderade routrar på Internet via adressen: Öppna FAQ-sidan på denna webbplats och välj din Gigaset-IP-telefon. Sök efter t.ex. "Router". 2 Basstationens baksida 1 1 Anslut en av den medföljande Ethernet-sladdens kontakter (Cat 5 med 2 RJ45 western-modularkontakter) till LAN-uttaget på sidan av basstationen. 2 Anslut kontakten i andra änden av Ethernet-kabeln till ett LAN-uttag på routern. Så snart du har anslutit kabeln mellan telefonen och routern och routern startats, tänds knappen på basstationens framsida (sökningsknappen). Du kan redan nu skapa VoIP-anslutningar inom Gigaset.net ( s. 56). 22

24 Komma igång Börja använda telefonen Installationsassistent Automatisk konfiguration: Hos vissa VoIP-operatörer sker konfigurationen av VoIP-inställningarna automatiskt. Operatören tillhandahåller en konfigurationsfil med all nödvändig VoIPåtkomstinformation (operatörens allmänna VoIP-information och dina privata kontouppgifter). Denna fil tillhandahåller operatören på en konfigurationsserver på Internet där telefonen kan hämta den. Du får en konfigurationskod från operatören. Telefonens installationsassistent ( s. 23) uppmanar dig att ange koden på lämpligt ställe. Alla de nödvändiga VoIP-uppgifterna läses då automatisk in i telefonen. Konfigurationsfilen överförs uteslutande på en säker anslutning (TLS-autentisering). Om TLS-autentiseringen misslyckas blinkar meddelandeknappen f. Om du trycker på meddelandeknappen visas meddelandet Certifikatfel - kontrollera dina certifikat i webbkonfiguratorn. Tryck på höger displayknapp för att bekräfta meddelandet. Logga in på webbkonfiguratorn ( s. 169). På webbsidan Security ( s. 182) kan du få reda på varför den säkra anslutningen inte kunde skapas och vad du kan göra. Om hämtningen av konfigurationsfilen misslyckas (t.ex. på grund av att konfigurationsservern inte går att nå), försöker telefonen skapa en anslutning tills filen har lästs in i telefonen utan fel. Om du ännu inte konfigurerat några VoIP-anslutningar på telefonen kan du starta installationsassistenten. Med denna kan du genomföra alla nödvändiga inställningar för telefonen. Med installationsassistenten som ram körs två enskilda assistenter efter varandra: 1 VoIP-assistent 2 Anslutningsassistent Starta installationsassistenten När batteriet i handenheten är tillräckligt laddat blinkar meddelandeknappen f på handenheten (ca 20 minuter efter att du har ställt den i laddaren). Tryck på meddelandeknappen f. 23

25 Komma igång 1. VoIP-assistent göra VoIP-inställningar Följande meddelande visas: IP-assistent? Starta installations assistenten för IP? Nej Ja För att du ska kunna ringa via Internet (VoIP) till en valfri Internetanvändare, i det fasta nätet och i mobilnätet, behöver du ha tillgång till tjänsterna hos en VoIP-operatör, som stödjer VoIP-standarden SIP. Förutsättning: Du har registrerat dig hos en VoIP-operatör (t.ex. via din dator) och skapat minst ett VoIP-konto (IP-konto). För att du ska kunna använda VoIP måste du nu ange åtkomstdata till ditt VoIPkonto. Du får de nödvändiga uppgifterna från din VoIP-operatör. Dessa är: Antingen: u Ditt användarnamn (om VoIP-operatören kräver detta). Det är användar-id för IP-kontot (Caller-ID), ofta identiskt med ditt telefonnummer. u Ditt registreringsnamn eller inloggnings-id u Ditt (inloggnings-)lösenord hos VoIP-operatören u Allmänna inställningar för din VoIP-operatör (serveradresser osv.) Eller: u En autokonfigureringskod (aktiveringskod) Din Gigaset-telefons VoIP-assistent hjälper dig när du gör inställningarna. Obs! Du kan totalt konfigurera upp till sex VoIP-anslutningar. När du börjar använda telefonen kan du till att börja med endast konfigurera en VoIP-anslutning. Du kan konfigurera ytterligare VoIP-anslutningar senare med hjälp av VoIP-assistenten ( s. 155) eller med webbkonfiguratorn. 24

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET C100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954883

Din manual SIEMENS GIGASET C100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954883 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET C100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDAR- HANDBOK Cisco Small Business Cisco Unified Communications Manager Express för IP-telefonmodeller 30X Juni 2010 Cisco och Ciscos logotyp är varumärken ägda av Cisco Systems, Inc. och/eller dess

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 5630

Användarhandbok för Nokia 5630 Användarhandbok för Nokia 5630 Utgåva 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-431 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0 Cordless DUALphone Version 1.0 1 KÄRA KUND Tack för att du har köpt den trådlösa telefonen Cordless DUALphone och/eller den extra handenheten Cordless DUALhandset. Vi hoppas att du kommer att få mycket

Läs mer