Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat"

Transkript

1 Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på

2 Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat... med övertygande inre egenskaper. Tack vare den stora TFT-displayen, den användarvänliga knappsatsen och den översiktliga menystrukturen är telefonen mycket enkel att använda. Du kan mer än bara ringa med din Gigaset: Ethernet-anslutning Anslut din Gigaset till Internet och dator via Ethernet. Använd publika och privata telefonböcker på Internet ( s. 81). Håll telefonboken i Gigaset och adressboken i datorn synkroniserade. Telefonbok för 150 vcard och alarm Spara telefonnummer och andra uppgifter i den lokala telefonboken ( s. 73). För in högtidsdagar i telefonboken och bli påmind om dem ( s. 79). Använd Gigaset som telefonväxel Registrera upp till sex handenheter. Tilldela varje enhet ett eget telefonnummer. Konfigurera din Gigaset enkelt med hjälp av inbyggda assistenter De är till hjälp när du konfigurerar telefonens VoIP-anslutningar samt när du fördelar mottagnings- och sändningsanslutningar för de registrerade handenheterna. Gå ut på nätet med Gigaset Använd telefonens infocenter för att visa information från Internet speciellt anpassad för telefonen på displayen ( s. 111). Fler praktiska anvisningar För över telefonboken från en befintlig Gigaset-handenhet ( s. 77), använd de programmerbara siffer- och displayknapparna ( s. 140) för kortnummer och snabb åtkomst till viktiga funktioner, läs e-postmeddelanden (utan dator) i telefonen. Miljö Ring miljömedvetet Gigaset Green Home. Information om våra ECO DECT-produkter finns på 1

3 Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Mer information om telefonen finns på Internet på resp. Registrera din Gigaset-telefon direkt när du köpt den på så kan vi hjälpa dig snabbare om du har frågor eller behöver använda garantin! Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon! Obs! Gör så här för att ändra displayspråk ( s. 143): Tryck höger på navigationsknappen v. Tryck vänster på navigationsknappen u för att välja symbolen Ï och bekräfta valet med den högra displayknappen. Tryck tre gånger ned på navigationsknappen soch bekräfta med den högra displayknappen. Tryck ned på navigationsknappen stills rätt språk är markerat. Tryck sedan på den högra displayknappen. 2

4 Kortfattad översikt handenhet i INT 1 Samtal V 07:15 14 Okt SMS Kortfattad översikt handenhet 1 Display i viloläge 2 Batteriets laddningsstatus ( s. 36) 3 Displayknappar ( s. 40) 4 Meddelandeknapp ( s. 71) Åtkomst till samtals- och meddelandelistor, blinkar: nytt meddelande eller nytt samtal 5 Knappen på/av/lägg på luren Avsluta samtal, Avbryta funktion, en menynivå tillbaka (tryck kort), tillbaka till viloläge (håll nedtryckt), slå på/stänga av handenheten (håll nedtryckt iviloläge) 6 Knappen Fyrkant Knapplås på/av (håll nedtryckt i viloläge); Växla mellan stora/små bokstäver och siffror 7 Sekretessknapp ( s. 58) Aktivera sekretessfunktionen 8 Mikrofon 9 R-knapp - Förfrågan (flash) - Ange paus i nummer (håll nedtryckt) 10 Knappen Stjärna Ringsignal på/av (håll nedtryckt), under pågående samtal: Växla mellan pulsval/ tonval (tryck kort), Vid textinmatning: Öppna tabell med specialtecken 11 Uttag för headset ( s. 37) 12 Knapp 1 Ringa upp nättelefonsvarare (håll nedtryckt) 13 Lyft luren-knapp blinkar: inkommande samtal, Besvara samtal, Öppna listan med senast slagna nummer (tryck kort), Öppna anslutningslistan (håll nedtryckt, s. 49); När du skriver ett SMS: skicka SMS 14 Högtalarknapp Växla mellan normal- och högtalarläge 15 Navigationsknapp ( s. 39) 16 Mottagningsstyrka ( s. 36) Färg grön: Eco-läge ( s. 125) aktiverat 3

5 Kortfattad översikt handenhet Displaysymboler Följande symboler visas beroende på telefonens inställningar och driftläge: Mottagningsstyrka i( s. 125) eller symbolen för Ekoläge+ ¼( s. 125) Ringsignal avaktiverad ( s. 149) Batteriet laddas ( s. 36) Batteriets laddningsstatus ( s. 36) i ó V Û 08:00 07:15 INT 1 14 Okt Väckarklockan aktiverad med väckningstid ( s. 127) Aktuellt klockslag ( s. 37) Aktuell dag och månad ( s. 37) Handenhetens namn ( s. 139) Ã ¾ Samtal SMS Antalet nya meddelanden: u Ãpå nättelefonsvararen ( s. 69) u i listan över missade samtal ( s. 71) u ¾i SMS-listan ( s. 98), e-postlistan ( s. 107) u i listan över missade alarm ( s. 72) Indikerar Externt samtal ( s. 53) Ø«Ú Väckarklocka ØìÚ Internt samtal ( s. 136) ØåÚ Högtidsdag ( s. 80) ØðÚ 4

6 Kortfattad översikt basstation Kortfattad översikt basstation 1 Knapp basstation 1 Sökningsknapp Lyser: LAN-anslutning aktiv (telefonen är ansluten till en router) Blinkar: Dataöverföring via LAN Tryck kort: Starta sökning, visa IP-adress på handenhet Håll nedtryckt: Försätta basstationen i registreringsläge 5

7 Innehåll Innehåll Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Kortfattad översikt handenhet Displaysymboler Kortfattad översikt basstation Säkerhetsanvisningar Komma igång Kontrollera förpackningens innehåll Börja använda handenheten Installera basstationen Ansluta basstationen Börja använda telefonen Installationsassistent Datum och tid Ansluta headset till handenheten (valfritt) Sätta på bältesclipet (valfritt) Fortsätt så här Använda telefonen Navigationsknapp Displayknappar Knappsatsens knappar Korrigera felaktiga inmatningar Menyhantering Slå på/stänga av handenheten Aktivera/avaktivera knapplås Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen Menyöversikt Ringa Ringa externt samtal Avsluta samtal Besvara samtal Nummerpresentation Upplysningar om visning av uppringande nummer (CLIP) VoIP-telefoni via Gigaset.net Gigaset HDSP telefoni med förstklassig ljudkvalitet Aktivera/avaktivera högtalarfunktionen Stänga av handenhetens mikrofon Ringa med nättjänster Allmäna inställningar för alla samtal Inställningar för nästa samtal Inställningar under ett externt samtal Funktioner efter ett samtal

8 Innehåll Använda listor Listan över senast slagna nummer Listan Inkommande SMS Samtalslistor Öppna listor med meddelandeknappen Lista över missade alarm Använda telefonböcker Handenhetens lokala telefonbok Använda onlinetelefonböcker Använda privat onlineadressbok Använda Gigaset.net-telefonboken Ringa kostnadsmedvetet Definiera uppringningsregler Länka telefonnummer till ett snabbvalsnummer Visa samtalslängd SMS (textmeddelanden) Skriva/skicka SMS Ta emot SMS SMS med vcard Aviseringsmeddelande via SMS Ställa in SMS-center/ange linje Avaktivera/aktivera funktionen som döljer den första ringsignalen Aktivera/avaktivera SMS-funktionen Åtgärda fel vid SMS E-postmeddelanden Öppna listan Inkommande Visa meddelandehuvud och text i ett e-postmeddelande Visa avsändaradress för ett e-postmeddelande Radera e-postmeddelande Info Center alltid online med telefonen Sammanställa egna infotjänster Starta Infocenter, välja infotjänster Registrering för personligt anpassade infotjänster Använda Infocenter Hämta infotjänster via kortnummer Visa information från Internet som skärmsläckare Använda nättelefonsvararen Aktivera/avaktivera nättelefonsvarare, mata in nummer Programmera en nättelefonsvarare som snabbval ECO DECT Ställa in väckarklockan Använda handenhet för rumsövervakning (Babyphone)

9 Innehåll Direktanrop (Barnuppringning) Ansluta/använda flera handenheter Registrera handenhet Avregistrera handenheter Söka handenhet, hämta telefonens IP-adress ("sökning") Växla basstation Ringa internt samtal Ändra namn på en intern anslutning Ändra nummer på en intern anslutning Ställa in handenhet Snabb åtkomst till funktioner och nummer Ändra displayspråk Ställa in displayen Aktivera/avaktivera autosvar Ändra volym för högtalare/lur Ändra ringsignaler Aktivera/avaktivera aviseringstoner Återställa handenheten till fabriksinställning Ställa in system Ställa in datum och tid manuellt Skydd mot obehörig åtkomst Ställa in eget prefix Aktivera/avaktivera pausmusik Ställa in basstationens IP-adress i LAN-nätverk Konfigurera VoIP-anslutningar Tilldela interna användare sändnings- och mottagningsanslutningar Uppdatera telefonens inbyggda programvara Repeaterstöd Återställa basstationen till leveransläge Starta om basstationen Kontrollera basstationens MAC-adress Ansluta telefonen till en telefonväxel Flashtid Spara växelprefix för extern linje Ställa in paustider (fasta nätet) Växla till tonval tillfälligt Ställa in telefonen via webbkonfiguratorn Ansluta datorn till telefonens webbkonfigurator Logga in/ut på webbkonfiguratorn Webbkonfiguratorsidornas layout Meny för webbkonfiguratorn Webbkonfiguratorns funktioner

10 Innehåll Kundservice & assistans Frågor och svar Information om användning av Gigaset VoIP-telefoner bakom routrar med Network Address Translation (NAT) VoIP-statuskoder Visa serviceinformation Godkännande Tillverkarens garanti Miljö Bilaga Skötsel Kontakt med vätska Tekniska data Skriva och redigera text Ordlista Tillbehör Väggmontering av basstationen Väggmontering av laddaren Sakregister

11 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Varning! Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära. $ Använd endast medföljande nätadapter i enlighet med instruktionerna på basstationens resp. laddarens undersida. Använd endast den medföljande kabeln för att ansluta till fast nät och LAN och anslut dessa endast till de därtill avsedda uttagen. Använd endast uppladdningsbara batterier som uppfyller specifikationen ( s. 208) för att undvika personskador. Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. i en läkarmottagning). Om du använder medicinska apparater (t.ex. en pacemaker) ska du kontakta apparatens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning motsvarande apparater är immuna mot extern högfrekvent energi. De tekniska uppgifterna för denna Gigaset-produkt finns i kapitlet "Bilaga". Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Detta kan leda till allvarliga, varaktiga hörselskador. Gigaset-produkten kan användas med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Felfri funktion med alla hörapparater kan dock inte garanteras. Handenheten kan orsaka irriterande störningar (surr- eller pipljud) hos analoga hörapparater eller leda till rundgång. Kontakta hörapparatsteknikern vid problem. Placera inte basstationen eller laddningsenheten i bad- och duschutrymmen. Basstation och laddningsenhet är inte stänkskyddade ( s. 208). Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder. 10

12 Säkerhetsanvisningar ƒ Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte. Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor. Obs! u Observera att endast enheter som drivs inomhus får anslutas till den analoga TAE-anslutningen. u Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder. u Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan inte heller ringa nödnummer. 11

13 Komma igång Komma igång Kontrollera förpackningens innehåll 1 2 3a 4 eller 3b en basstation Gigaset C610 IP 2 en nätkabel för att ansluta basstationen till elnätet 3 en telefonsladd för att ansluta basstationen till det analoga fasta telenätet (TAE RJ11 6-polig; kabeln är plan) beroende på land/operatör 3a eller 3b 4 en Ethernet-(LAN-)sladd (Cat 5 med 2 RJ45 western-modularkontakter) för att ansluta basstationen till en router (LAN/Internet) 5 en handenhet GigasetC610H 6 två batterier till handenheten (ej laddade) 7 ett batterilock till handenheten 8 ett bältesclip till handenheten 9 en laddare till handenheten 10 en nätadapter för att ansluta laddaren till elnätet 11 en snabbguide och en CD 12

14 Komma igång Uppdateringar av inbyggd programvara Denna bruksanvisning beskriver de grundläggande funktionerna i den inbyggda programvaran från version 020. Varje gång det finns nya eller förbättrade funktioner för din Gigaset ställs uppdateringar den inbyggda programvaran till förfogande, och du kan hämta dem till din basstation ( s. 159). Om detta innebär förändringar i användningen av telefonen, hittar du en ny version av bruksanvisningen resp. tillägg till bruksanvisningen på Internet under Välj din produkt här för att öppna produktsidan för din basstation. Där hittar du en länk till bruksanvisningarna. Hur du tar reda på vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad kan du läsa på s

15 Komma igång Börja använda handenheten Displayen skyddas av en plastfolie. Dra av skyddsfolien! Sätta i batterier och stänga batterifacket Varning! Använd endast de batterier som rekommenderas av Gigaset Communications GmbH ( s. 208). Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriernas mantel kan förstöras eller batterierna kan explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas. Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Plus- och minuspolerna har markerats i batterifacket. 1 2 Sätt i batterilocket upptill först 1. Tryck sedan på locket 2 tills det snäpper på plats. Om du behöver öppna batterilocket igen, t.ex. för att byta batterier: Ta tag i spåret på höljet och lyft upp batteriluckan. 14

16 Komma igång Ansluta laddaren 2 1 Anslut nätadapterns nätkontakt 1. Anslut nätadaptern till ett vägguttag 2. 4 Om du måste dra ur kontakten ur laddningsenheten igen trycker du på upplåsningsknappen 3 och drar ur kontakten Placera handenheten i laddaren Placera handenheten i laddningsenheten med displayen vänd framåt. Alla handenheter är registrerade på basstationen vid leveransen. Du behöver alltså inte registrera några handenheter. Om du vill använda handenheten på en annan basstation eller använda ytterligare handenheter på basstationen, måste du registrera varje handenhet manuellt s Låt handenheten stå kvar i laddningsenheten för att ladda batterierna. Obs! Handenheten får endast placeras i den medföljande laddaren. 15

17 Komma igång Första laddning och urladdning av batterierna En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt och sedan laddas ur. Låt handenheten stå 10 timmar i laddaren. Ta sedan upp handenheten ur laddaren och ställ tillbaka den först när batterierna är helt urladdade. Obs! u Efter den första laddningen och urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje samtal. u Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen. u Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt. u Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden. 16

18 Installera basstationen Komma igång Basstationen är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 C och +45 C. Placera basstationen på en central plats i lägenheten eller huset. Obs! Observera basstationens räckvidd. Räckvidden utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter. Räckvidden reduceras när Eco-läge aktiveras ( s. 125). I normalfall lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt. Varning! u Utsätt inte telefonen för värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater. u Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor. 17

19 Komma igång Ansluta basstationen Följande bild visar basstationens alla anslutningar i överblick. De enskilda anslutningarna beskrivs detaljerat nedan. För att du ska kunna ringa via det fasta nätet och via VoIP med din telefon, måste basstationen vara ansluten till det fasta nätet och Internet, se följande bild Följ instruktionerna nedan steg för steg: 1 Anslut telefon- och nätkabeln till basstationen. 2 Anslut basstationen till telenätet och elnätet. 3 Anslut basstationen till routern för att ansluta till Internet (anslutning via router och modem eller via router med inbyggt modem) och för att konfigurera bastelefonen via webbkonfiguratorn. 4 Anslut datorn till routern. Du kan även ansluta ett kabelanslutet headset till handenheten. 18

20 Komma igång 1. Ansluta telefon- och strömsladd till basstationen 2 Basstationens baksida Stick in telefonkabeln (TAE-anslutningskabel med RJ11-kontakt) i det nedre uttaget på basstationens baksida. 2 Anslut nätadapterns elkabel till det övre uttaget på baksidan av basstationen. 3 Lägg de två kablarna i kabelkanalerna. Varning! Använd endast den strömsladd och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar (stifttilldelning s. 210). 19

21 Komma igång 2. Ansluta basstationen till det fasta nätet och elnätet Basstationens 2 1 baksida 1 Anslut telefonsladden till uttaget för det fasta nätet. 2 Anslut sedan nätadaptern till vägguttaget. Varning! Nätsladden måste alltid vara ansluten när telefonen ska användas, eftersom telefonen inte fungerar utan ström. Nu kan du redan använda telefonen för att ringa och ta emot samtal i det fasta nätet! 20

22 Komma igång 3. Ansluta basstationen till en router (Internet) Datasäkerhet När enheten ansluts till routern kontaktar den direkt Gigaset Support Server för att underlätta vid konfigurationen av enheterna och för att möjliggöra kommunikation med Internet-tjänsterna. För detta ändamål sänder varje enhet en gång om dagen följande enhetsspecifika information: u Serienummer/artikelnummer u MAC-adress u Gigasets privata IP-adress i det lokala nätverket/dess portnummer u Enhetsnamn u Programvaruversion På Supportservern kopplas denna information till den befintliga, enhetsspecifika informationen: u Gigaset.net-nummer u systemberoende/enhetsspecifika lösenord Du hittar ytterligare information om de data som sparas i samband med tjänsten Gigaset.net- på Internet under adressen: Basstationen erbjuder en LAN-anslutning som du kan använda för att ansluta basstationen till en router. För Internet-telefoni, eller VoIP (Voice over Internet Protocol) krävs att telefonen är ansluten till en router. Du kan skapa upp till sex konton (VoIP-telefonnummer) för telefonen hos en eller flera VoIP-operatörer och konfigurera dem på telefonen. Dessutom kräver följande tjänster att telefonen är ansluten till en router: u Du vill få information när det finns ny programvara för telefonen tillgänglig på Internet. u Telefonen ska ta över datum och tid från en tidsserver på Internet. u Du vill använda informationstjänster och/eller onlinetelefonböcker med telefonen. Om du vill ställa in telefonen via webbkonfiguratorn ansluter du en dator till routern. För att du ska kunna upprätta en anslutning till Internet krävs en router som är ansluten till Internet via ett modem (ev. inbyggt i routern). 21

23 Komma igång Obs! För att kunna ringa via Internet behöver du en bredbandsanslutning (t.ex. ADSL) med fast kostnad (rekommenderas) eller med volymfakturering och en router som ansluter telefonen till Internet. Du hittar en lista över rekommenderade routrar på Internet via adressen: Öppna FAQ-sidan på denna webbplats och välj din Gigaset-IP-telefon. Sök efter t.ex. "Router". 2 Basstationens baksida 1 1 Anslut en av den medföljande Ethernet-sladdens kontakter (Cat 5 med 2 RJ45 western-modularkontakter) till LAN-uttaget på sidan av basstationen. 2 Anslut kontakten i andra änden av Ethernet-kabeln till ett LAN-uttag på routern. Så snart du har anslutit kabeln mellan telefonen och routern och routern startats, tänds knappen på basstationens framsida (sökningsknappen). Du kan redan nu skapa VoIP-anslutningar inom Gigaset.net ( s. 56). 22

24 Komma igång Börja använda telefonen Installationsassistent Automatisk konfiguration: Hos vissa VoIP-operatörer sker konfigurationen av VoIP-inställningarna automatiskt. Operatören tillhandahåller en konfigurationsfil med all nödvändig VoIPåtkomstinformation (operatörens allmänna VoIP-information och dina privata kontouppgifter). Denna fil tillhandahåller operatören på en konfigurationsserver på Internet där telefonen kan hämta den. Du får en konfigurationskod från operatören. Telefonens installationsassistent ( s. 23) uppmanar dig att ange koden på lämpligt ställe. Alla de nödvändiga VoIP-uppgifterna läses då automatisk in i telefonen. Konfigurationsfilen överförs uteslutande på en säker anslutning (TLS-autentisering). Om TLS-autentiseringen misslyckas blinkar meddelandeknappen f. Om du trycker på meddelandeknappen visas meddelandet Certifikatfel - kontrollera dina certifikat i webbkonfiguratorn. Tryck på höger displayknapp för att bekräfta meddelandet. Logga in på webbkonfiguratorn ( s. 169). På webbsidan Security ( s. 182) kan du få reda på varför den säkra anslutningen inte kunde skapas och vad du kan göra. Om hämtningen av konfigurationsfilen misslyckas (t.ex. på grund av att konfigurationsservern inte går att nå), försöker telefonen skapa en anslutning tills filen har lästs in i telefonen utan fel. Om du ännu inte konfigurerat några VoIP-anslutningar på telefonen kan du starta installationsassistenten. Med denna kan du genomföra alla nödvändiga inställningar för telefonen. Med installationsassistenten som ram körs två enskilda assistenter efter varandra: 1 VoIP-assistent 2 Anslutningsassistent Starta installationsassistenten När batteriet i handenheten är tillräckligt laddat blinkar meddelandeknappen f på handenheten (ca 20 minuter efter att du har ställt den i laddaren). Tryck på meddelandeknappen f. 23

25 Komma igång 1. VoIP-assistent göra VoIP-inställningar Följande meddelande visas: IP-assistent? Starta installations assistenten för IP? Nej Ja För att du ska kunna ringa via Internet (VoIP) till en valfri Internetanvändare, i det fasta nätet och i mobilnätet, behöver du ha tillgång till tjänsterna hos en VoIP-operatör, som stödjer VoIP-standarden SIP. Förutsättning: Du har registrerat dig hos en VoIP-operatör (t.ex. via din dator) och skapat minst ett VoIP-konto (IP-konto). För att du ska kunna använda VoIP måste du nu ange åtkomstdata till ditt VoIPkonto. Du får de nödvändiga uppgifterna från din VoIP-operatör. Dessa är: Antingen: u Ditt användarnamn (om VoIP-operatören kräver detta). Det är användar-id för IP-kontot (Caller-ID), ofta identiskt med ditt telefonnummer. u Ditt registreringsnamn eller inloggnings-id u Ditt (inloggnings-)lösenord hos VoIP-operatören u Allmänna inställningar för din VoIP-operatör (serveradresser osv.) Eller: u En autokonfigureringskod (aktiveringskod) Din Gigaset-telefons VoIP-assistent hjälper dig när du gör inställningarna. Obs! Du kan totalt konfigurera upp till sex VoIP-anslutningar. När du börjar använda telefonen kan du till att börja med endast konfigurera en VoIP-anslutning. Du kan konfigurera ytterligare VoIP-anslutningar senare med hjälp av VoIP-assistenten ( s. 155) eller med webbkonfiguratorn. 24

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Kortfattad översikt handenhet 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð INT 1 V 10.10.08 07:15 Þ Meny 1 2 3 4 5 6 7 Kortfattad översikt handenhet Knappar handenhet 1 Display

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din kraftfulla rumskamrat Gigaset DX800A all in one din kraftfulla rumskamrat... med övertygande inre och

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C450

Läs mer

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S450

Läs mer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kortfattad översikt handenhet Kortfattad översikt handenhet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Handenhetens knappar 1 Display i viloläge

Läs mer

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370

Gigaset. Gigaset SL370 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SL370 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Läs mer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A120/A220 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A130/A330 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera Gigaset AS180/AS280 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsnivå 2 Displayknappar 3 Meddelandeknapp Blinkar: nya meddelanden 4 AS180: 1 h Telefonboksknapp AS280: d Handsfreeknapp 5 Navigationsknapp

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Doro Magna 4000. Svenska

Doro Magna 4000. Svenska Doro Magna 4000 Svenska 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Svenska 1. Volymkontroll för luren 2. Högtalare 3. Snabbknappar för telefonitjänster 4. Upphängning för lur 5. Radera

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon CD140 www.philips.com/support SE Digital Trådlös Telefon Varning Använd bara uppladdningsbara batterier! Handenheter skall laddas i 24 timmar innan de används. Innehåll 1 Viktigt 2 1.1 Strömförsörjning

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet.

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Kom igång med Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Snart har du Hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Innehållsförtecknig Paketets innehåll 4 Vad är vad på din dosa 5 Hemtelefoni

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3955551

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3955551 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET S685 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS GIGASET S685

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0 Cordless DUALphone Version 1.0 1 KÄRA KUND Tack för att du har köpt den trådlösa telefonen Cordless DUALphone och/eller den extra handenheten Cordless DUALhandset. Vi hoppas att du kommer att få mycket

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter.

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Välkommen till din nya telefoni- och surftjänst! I den här manualen hittar du information om installationen

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer