Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE"

Transkript

1 Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server Kostnader och fördelar när man migrerar från NetWare

2 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server Innehållsförteckning: Uppgradera eller migrera? Att tänka på med Windows Server Migrera till Windows Server Novell Open Enterprise Server ger betydligt lägre kostnader och effektivare drift Besparingar genom serverkonsolidering och servervirtualisering Enklare övergång till Novell Open Enterprise Server I täten på väg mot effektivare infrastruktur Mer information 1

3 Uppgradera eller migrera? Kort sagt innebär en övergång från NetWare till Windows Server 2008 inte bara sämre funktioner, utan även en risk för betydande skador. Det är mycket vi ännu inte vet om Windows Server _ De faktiska resultaten varierar mellan olika kunder, beroende på varje kunds speciella omständigheter. När Novells kunder överväger att flytta sina NetWare -miljöer till Linux* på Novell Open Enterprise Server 2 anser vissa att de bör överväga alla migreringsalternativ, eftersom de ändå planerar att migrera. De andra migreringsalternativen är vanligen Microsoft* Windows* 2003 eller Windows Det här dokumentet har utformats för att hjälpa kunderna att överväga olika migreringsalternativ. Här ges en översikt av de viktigaste aspekterna när man väljer mellan att uppgradera till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux eller till en Windows Server-produkt. Flera nyckelfaktorer beskrivs i den här undersökningen, bland annat arbetsinsatser vid planering och driftsättning, utbildningsbehov, ökad/minskad driftseffektivitet, besparingar och utgifter liksom eventuella risker. Undersökningens resultat kommer från verkliga kundupplevelser, forskning som genomförts av Novell Consulting och diskussioner med återförsäljare som driftsätter serverplattformar från både Novell and Microsoft. Tänk på att vår diskussion i dokumentet främst rör Novell Open Enterprise Server 2. Att tänka på med Windows Server 2008 Mycket har sagts i pressen om lanseringen av Windows Server 2008, men sanningen är att vi inte vet särskilt mycket om Microsofts nya produkt. Kommer den att medföra ökad säkerhet, stabilitet och prestanda, som Microsofts kunder hoppats på? Innebär den ett steg framåt jämfört med Windows Server 2003 eller egentligen ingen utveckling alls? Kanske påminner den om Windows Vista*, som enligt många kunder i själva verket är ett steg bakåt. Kommer den ens i närheten av den höga nivå av tillfredsställelse och förväntningar som finns bland Novells kunder? Eller den extra kostnadsbesparing och driftseffektivitet som man kan räkna med när man migrerar från NetWare till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux? Det är för tidigt att dra slutsatser om Windows Server 2008 som bygger på fakta. Men många analytiker tror att det kommer att ta minst ett och ett halvt år efter lanseringen av Windows Server 2008 innan företag har genomfört pilottester, kontrollerat kompatibiliteten med sina enheter, byggt nya bildbibliotek och utbildat sin personal. Därför kommer Microsofts nya serverprodukt inte att driftsättas förrän tidigast 2009 i de flesta organisationer. Den fullständiga migreringsprocessen kommer troligtvis att ta ytterligare flera år, särskilt på större företag med hundratals geografiskt utspridda servrar som berörs av migreringen. Om man jämför Novell Open Enterprise Server 2 med det vi vet om Windows Server 2008 är Novell Open Enterprise Server 2 dessutom mer välutvecklad och har inbyggda funktioner som inte ingår i Windows Server Det gäller bland annat: Dynamisk lagringsteknik Virtualisering och paravirtualisering Självbetjäningsfunktioner för användare Kort sagt innebär en övergång från NetWare till Windows Server 2008 inte bara sämre funktioner, utan även en risk för betydande skador. Det är mycket vi ännu inte vet om Windows Server När det gäller kostnad, tid och arbetsinsatser för att 2

4 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server migrera till Windows Server 2008 kan organisationer vänta sig liknande resultat som dem vi beskriver i följande avsnitt, som handlar om migrering till Windows Server Migrera till Windows Server 2003 Det är både dyrt och ansträngande att migrera till Windows Server 2003 jämfört med att uppgradera från NetWare till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux. En stor del av den extra kostnaden beror på att det krävs betydligt större investeringar i maskinvara med Windows Server-plattformen. Det kostar även att utbilda administratörer och supportpersonal. Det är betydligt mer arbetskrävande att övergå till Windows Server på grund av att de flesta migreringsprocesser är manuella. När man övergår från NetWare till Novell Open Enterprise Server på Linux används däremot automatiserade processer. Större investeringar i servermaskinvara Enligt lösningsleverantörer som arbetar med plattformar från både Novell och Microsoft rekommenderas en maximal användartröskel på ungefär 750 användare för en fil- och utskriftsserver för Windows. Trots det finns det mycket färre användare per server i många företag. Enligt våra partners och konsulter är det vanligt med 350 användare. Som jämförelse kan en enda maskin med Novell Open Enterprise Server på Linux enkelt hantera användare, med en övre tröskel på omkring När man övergår till en Windows Server-miljö kan man alltså räkna med att öka sina investeringar i servermaskinvara med minst 33 procent bara för fil- och utskriftshantering. Men investeringen blir ännu större när man räknar med maskinvarukraven för Microsoftbaserade nätverkstjänster. Det är både dyrt och ansträngande att migrera till Windows Server 2003 jämfört med att uppgradera från NetWare till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux. En stor del av den extra kostnaden beror på att det krävs betydligt större investeringar i maskinvara med Windows Server-plattformen. Servermaskinvara utan virtualisering Windows Server 2003 Användare/server användare användare användare Arkivering och utskrifter, DHCP Active Directory, DNS Exchange, back-end Exchange, front-end SMS Totalt antal servrar Ägandekostnad på fem år per server (exklusive programvara) USD USD USD Total serverkostnad USD USD USD Novell Open Enterprise Server 2 Arkivering och utskrifter Novell GroupWise-brevlådor, PO Novell GroupWise MTA, SMTP-gateway Novell ZENworks Totalt antal servrar Ägandekostnad på fem år per server (exklusive programvara) USD USD USD Total serverkostnad USD USD USD Kostnadsbesparingar för maskinvara med USD USD USD Novell Open Enterprise Server 2 Lägre maskinvarukostnader i procent 63 % 58 % 58 % Bild 1 3

5 På grund av motsättningar och resurskonflikter måste många tjänster i en Windows Server 2003-miljö köras separat. För tjänster för arkivering och utskrift, kataloger, e-post, arbetsstations- och serverhantering och edge-tjänster i en Windows Server-miljö med klustring krävs minst fem till åtta servrar: Active Directory* och DNS med redundans Minst en server, två servrar rekommenderas Arkivering och utskrift och DHCP Minst en server, två servrar rekommenderas Exchange (back-end) Minst en server, två servrar rekommenderas Exchange (front-end) En server rekommenderas SMS En server rekommenderas Motsvarande nätverkstjänster i en Novell Open Enterprise Server-miljö kan köras på en enda maskin. Det är faktiskt vanligt att alla nätverkstjänster som behövs körs på en och samma maskin på företag med upp till användare som använder Novell Open Enterprise Server. Större organisationer har vanligen en separat server för Novell GroupWise och en separat server för Novell ZENworks. Det innebär att sammanlagt tre maskinvaruenheter används, jämfört med minst åtta servrar för Windows Server Baserat på en beräknad total ägandekostnad på dollar per server under en femårsperiod, vilket vi visar senare i det här dokumentet, kan en organisation räkna med att betala dollar för att köpa och Servermaskinvara med virtualisering Windows Server 2003 Användare/server användare användare användare Arkivering och utskrifter, DHCP Active Directory, DNS Exchange, back-end Exchange, front-end SMS Totalt antal servrar Ägandekostnad på fem år per server (exklusive programvara) USD USD USD Total serverkostnad USD USD USD Novell Open Enterprise Server 2 Arkivering och utskrifter Novell GroupWise-brevlådor, PO Novell GroupWise MTA, SMTP-gateway Novell ZENworks Totalt antal virtuella servrar Serverkonsolideringsförhållande Totalt antal fysiska servrar Ägandekostnad på fem år per server (exklusive programvara) USD USD USD Total serverkostnad USD USD USD Kostnadsbesparingar för maskinvara med USD USD USD Novell Open Enterprise Server 2 Lägre maskinvarukostnader i procent 88 % 87 % 88 % Bild 2 4

6 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server underhålla maskinvara i en Windows Server 2003-miljö med användare och en enda server med stöd för högst 750 användare. Som jämförelse kostar det högst dollar för en Novell Open Enterprise Servermiljö på Linux med användare. Det motsvarar en besparing på 63 procent för att köpa och underhålla maskinvara med Novell Open Enterprise Server (se bild 1). För en miljö med användare ökar kostnaden till dollar för Windows Server jämfört med dollar för en Novell Open Enterprise Server-miljö. Skillnaden blir ännu större om servervirtualisering används. Med Novell Open Enterprise Server kan en organisation spara 88 procent i maskinvaruinvesteringar i både miljöer med och användare (se bild 2 virtualisering diskuteras mer ingående nedan). SAN-duplicering och fördubbling av lagringsutrymme Om det finns ett lagringsnätverk (SAN) i NetWare-miljön krävs det ännu större maskinvaruutgifter för att migrera till Windows Server När man migrerar ett lagringsnätverk till Windows går det tyvärr inte att helt enkelt skapa en mindre matris på lagringsnätverket, migrera en del till Windows-sidan och sedan avaktivera den på NetWare-sidan och upprepa processen tills hela nätverket har flyttats. När ett lagringsnätverk migreras till Windows Server 2003 måste ett fullständigt LUN (logiskt enhetsnummer) migreras åt gången. I de flesta organisationer byggs lagringsnätverken som ett enda LUN, så hela nätverket måste migreras på samma gång. Före migreringen måste det därför finnas ett fullt fungerande käll- och mållagringsnätverk. Troligen måste ett helt nytt lagringsnätverk köpas och installeras som mål för migreringen av lagringsnätverket i en organisation. Baserat på kostnadsberäkningar från Storage Performance Council kostar det i genomsnitt 125 dollar per gigabyte att köpa ett lagringsnätverk (SAN). För ett lagringsnätverk på 10 terabyte motsvarar det en lägsta inköpskostnad på dollar (se bild 3). I inköpskostnaden ingår inte extrakostnader i samband med driftsättning och utrymmeskrav. Kostnader för SAN-migrering Inköpskostnad för SAN per GB USD 125 Antal TB som krävs 10 Engångskostnad för migrering USD Bild 3 Utöver inköpskostnaderna i samband med att migrera ett lagringsnätverk till Windows Server 2003 kan organisationer räkna med ytterligare kostnader för att uppfylla de grundläggande lagringskraven för Windows Server Utifrån diskussioner med kunder och lösningsleverantörer vet vi att kraven på lagringsmaskinvara kan fördubblas när data överförs från NSS-volymer till NTFS-volymer på Windows Server. Manuell jämfört med automatiserad migrering Det krävs inte bara större investeringar i maskinvara när man migrerar till Windows Server. Det tar även betydligt längre tid att genomföra övergången jämfört med en uppgradering till Novell Open Enterprise Server 2. Det är en okomplicerad och i hög grad automatiserad process att migrera till Novell Open Enterprise Server 2, och det är helt transparent för användaren. Större delen av migreringsprocesserna för Windows Server 2003 är däremot manuella och kan ofta inte slutföras utan att slutanvändaren ingriper. 5

7 När Novell edirectory -konton ska flyttas till Linux på Novell Open Enterprise Server 2 krävs det till exempel minimalt med förberedelser (statuskontroller, träduppdatering osv.). Sedan genomförs en automatiserad synkroniseringsprocess. När samma användarkonton ska flyttas till Active Directory krävs det däremot omfattande planering och utformning av Active Directorydomänstrukturen. Själva processen med att överföra konton från edirectory till Active Directory är till största delen manuell och mycket tidskrävande. För att Windowsdatorer ska få åtkomst till resurser på en Windows-server måste en administratör gå till varje dator och logga in och ansluta datorn till en Active Directory-skog. Användarna måste dessutom återställa sina lösenord manuellt och lära sig nya metoder för inloggning, utskrift och filåtkomst. Det är inte bara stor skillnad på vilken arbetsinsats som krävs för att flytta katalogtjänster när man migrerar till de två olika målen. När man vill flytta en NetWare NSSlagringsvolym på lagringsnätverket till Linux är det bara att avmontera den från NetWare och sedan montera den på Linux. Men när man migrerar ett lagringsnätverk till Windows Server 2003 måste man alltså köpa och installera ett duplicerat lagringsnätverk innan migreringen kan genomföras. På grund av NTFS-kraven behövs det troligen även dubbelt så mycket diskutrymme på det nya SAN-nätverket. Novell Storage Services har ett komplext arkiveringssystem där användare kan ärva behörigheter från grupper, andra användare och roller i edirectory. När data flyttas från NSS till Windows NTFS raderas hela systemet med ärvda behörigheter, och det måste återskapas manuellt inom ramen för NTFS-behörighetsmodellen. Det krävs flera manuella migreringsåtgärder när man migrerar till Windows Server Bland annat måste administratören gå till varenda arbetsstation i organisationen, ta bort Novell Client och återskapa skrivarprofiler. Även alla datoravbildningar måste uppdateras därefter. Vid en övergång till Windows Server måste dessutom nödåterställningsinfrastrukturen installeras om helt och hållet. Med Novell Open Enterprise Server 2 kan NetWare- och Linux-servrar däremot kombineras i Novell Cluster Services, så att uppgraderingar kan ske utan driftavbrott. Kort sagt krävs det omfattande manuella insatser för de flesta tjänster som måste migreras från NetWare till Windows Server För att migrera samma tjänster till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux krävs det däremot relativt få arbetsinsatser, eftersom de flesta processer är automatiserade (se bild 4). De omfattande manuella arbetsinsatser som krävs vid en Windows Server 2003-migrering innebär inte bara en avsevärd investering av tid och resurser, utan medför även betydande risker (se bild 5). Med manuella processer finns det nämligen alltid en risk att fel uppstår på grund av den mänskliga faktorn, medan automatisering brukar leda till färre fel. Större investeringar i utbildning Oavsett om man migrerar till Windows Server 2003 eller Novell Open Enterprise Server 2 på Linux behöver nätverksadministratörerna en del extrautbildning. Hur mycket utbildning som krävs varierar mellan olika organisationer beroende på administratörernas tidigare erfarenhet av Windows Server och Linux. För supportpersonal och administratörer på organisationer som övergår till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux behövs det troligen nästan ingen ytterligare utbildning när driftsättningen är klar, för administrationsverktygen är likadana som tidigare (t.ex. DFS, DNS, Novell edirectory och Novell iprint). De kan fortsätta att administrera Open 6

8 Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows Server Migreringsinsatser Open Enterprise Server 2- migrering Migrering till NetWare-komponenter till Novell Windows 2003 Filsystem och data NSS NWFS (traditionell) Förvaltartilldelningar Windows Shares (CIFS) DAS-data NAS/SAN-data NCP DFS Arkiv/versioner Användarkonton och -profiler Migreringsrisk Open Enterprise Server 2- migrering Migrering till NetWare-komponenter till Novell Windows 2003 Filsystem och data NSS NWFS (traditionell) Förvaltartilldelningar Windows Shares (CIFS) DAS-data NAS/SAN-data NCP DFS Arkiv/versioner Användarkonton och -profiler Det krävs flera manuella migreringsåtgärder när man migrerar till Windows Server Bland annat måste administratören gå till varje arbetsstation i organisationen, ta bort Novell-klienten och återskapa skrivarprofiler. Även alla datoravbildningar måste uppdateras därefter. edirectory: Användarkonton edirectory: Användarkonton edirectory: Lösenord edirectory: Lösenord Arbetsstation: Skrivarprofiler Arbetsstation: Skrivarprofiler Arbetsstation: Användarprofiler Arbetsstation: Användarprofiler Arbetsstation: Klient Arbetsstation: Klient QuickFinder (snabbsökning) QuickFinder (snabbsökning) Tjänster Tjänster DHCP DHCP DNS DNS FTP FTP Novell iprint Novell iprint NTP/Timesync NTP/Timesync Klustertjänster Klustertjänster NetStorage NetStorage SLP SLP Novell imanager Novell imanager Remote Manager Remote Manager Novell GroupWise Novell GroupWise Symboler: Liten arbetsinsats (bäst) Bild 4 Stor arbetsinsats (sämst) Symboler: Liten arbetsinsats (bäst) Bild 5 Stor arbetsinsats (sämst) 7

9 En övergång från NetWare till Windows Server leder som bäst till likvärdiga funktioner och på vissa områden försämrad driftseffektivitet och ökade administrationskostnader. Enterprise Server 2 med samma välbekanta administrationsverktyg: Novell imanager och Novell Remote Manager. Novell har även sammanställt en kort lista med kommandoöversättningar från NetWare till Linux, så att administratörerna enkelt kan genomföra samma uppgifter där nya kommandon krävs. Organisationer som övergår till Windows Server 2003 kan däremot behöva utbilda sin supportpersonal, beroende på deras tidigare erfarenhet av Windows. Om de bara har erfarenhet av support för NetWare-miljön måste de utbildas i support för Windows Server Utbildning krävs inte för slutanvändare i en Novell Open Enterprise Server 2-miljö, för det finns ingen skillnad i hur arbetsstationen ser ut eller känns, hur de autentiseras på systemet eller hur de kommer åt filer och program. Slutanvändare som övergår till Windows Server 2003 behöver däremot anvisningar och support. De måste lära sig hur man autentiseras på nätverket och kommer åt filer och program med Windows Server. Utbildningskostnad Beroende på vilken kunskap och erfarenhet som finns i en viss organisation kan utbildningsbehoven i Windows Server 2003 vara betydande (se bild 6). Man kan räkna med att administratörer behöver viss utbildning i Novell Open Enterprise Server 2, men utbildningsbehoven beräknas som helhet vara lägre än för Windows Server Mer planerings- och driftsättningsarbete Migrering till Windows Server är en komplex process med betydande riskfaktorer. Därför krävs det betydligt mer tid och arbete för planering och driftsättning jämfört med en övergång till Novell Open Enterprise Server 2. Enligt våra kunder och partners tar det minst dubbelt så lång tid att planera en migrering från NetWare till Windows Server än en uppgradering till Open Enterprise Server. Driftsättningen av Windows Server tar dessutom upp till åtta gånger längre än Open Enterprise Server. Det behövs troligen ytterligare IT-personal med mer erfarenhet av Windows Server-miljöer och -migreringar, vilket också leder till högre planeringsoch implementeringskostnader användare användare användare Samtal per användare och månad 1,36 1,36 1,36 Totalt antal samtal per månad Samtal per supportarbetare och månad Antal supportarbetare Lönekostnad per supportarbetare och dag USD 262 USD 262 USD 262 Utbildningsdagar per supportarbetare Lönekostnad för utbildning USD USD USD Utbildningskostnad per elevdag USD 450 USD 450 USD 450 Kostnad för utbildningsleverans USD USD USD Utbildningskostnad totalt USD USD USD Bild 6 8

10 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server Novell Open Enterprise Server ger betydligt lägre kostnader och effektivare drift När en organisation överväger om den bör migrera till Novell Open Enterprise Server 2 eller till en Windows Server-produkt är det viktigt att tänka på mer än bara kostnad och arbetsinsats. Den måste undersöka vad den faktiskt vinner eller förlorar för företagsfördelar och systemfunktioner. En övergång från NetWare till Windows Server leder som bäst till likvärdiga funktioner och på vissa områden försämrad driftseffektivitet och ökade administrationskostnader. En uppdatering till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux ger däremot väsentliga driftsfördelar och kostnadsbesparingar, särskilt på följande områden: Lagring Serverkonsolidering Självbetjäning för användare Lagring: Besparingar och effektivitet genom skuggvolymer Kraven på lagringskapacitet har ökat exponentiellt de senaste åren och kommer att fortsätta att växa. En del av tillväxten beror på bransch- och myndighetsföreskrifters krav på att vissa data ska sparas i längre perioder. Den beror även på faktorer som ändrade arbetsvanor och företagens olika behov i en digital ekonomi. Det är inte längre ovanligt att företag har flera terabyte ostrukturerade data (t.ex. dokument, kalkylblad, foton, videoklipp, MP3-filer, presentationer och textfiler) som tar upp dyrbart lagringsutrymme. Enligt branschanalytiker står lagring för 19 procent av den totala kostnaden för maskinvara. Kostnaderna beror bland annat på svårigheten att uppdatera maskinvaran regelbundet, komplex lagringshantering och onödiga kostnader för oanvända lagringsdelar och lagringssilor. Enligt samma analytiker kan de här problemen lösas med hjälp av lagringsvirtualiseringstekniker. Då sänks kostnaden för maskinvara och lagringen kan ske mer effektivt genom att den delas in i olika skikt. Varken Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 innehåller en lösning för lagringsvirtualisering, men Novell Open Enterprise Server 2 har en inbyggd lösning med dynamisk lagringsteknik. I Novell Open Enterprise Server 2 fungerar lagringsvirtualiseringen genom att två oberoende partitioner ( skikt ) skapas för användarnas ostrukturerade data. Data som skapats eller använts nyligen lagras på en primär partition, som vanligen finns på högpresterande lagringsenheter, till exempel ett SAN-nätverk. Enligt regler som definieras av organisationen överförs mindre aktiva data till en sekundär partition ( skuggvolym ), som troligen finns på en billigare lagringsenhet. När någon använder eller ändrar inaktiva data flyttas de dynamiskt tillbaka till den primära partitionen enligt den definierade regeln. De två partitionerna finns på separata lagringsenheter och är oberoende av varandra, men slutanvändaren ser bara en enda, välbekant volym där han eller hon får åtkomst till filer. Enligt forskning bland ett urval av Novells kunder är ungefär 80 procent av en organisations ostrukturerade data inaktiva, vilket innebär att de inte har rörts på minst sex månader. Med dynamisk lagringsteknik från Novell kan dessa 80 procent automatiskt migreras till billigare lagringsenheter, medan de övriga 20 procenten ligger kvar på högpresterande lagringsenheter. Det går även att varva upp ett nytt SAN-nätverk och låta gamla data ligga kvar på den gamla volymen, där de kan nås av användarna utan besvärlig datamigrering. 9

11 Det är helt transparent för användarna när data flyttas mellan avancerade och billigare lagringsenheter med dynamisk lagringsteknik från Novell. Oavsett var data faktiskt ligger ser det ut som om de finns precis där användarna sparade dem, och de har åtkomst till dem precis som vanligt. Det finns inget behov av att avmigrera data, som i lösningar med hierarkisk lagringshantering (HSM). Till skillnad från andra lösningar för lagringsvirtualisering krävs det inte heller någon användarutbildning eller några specialprogram på klienten. Organisationer kan räkna med två huvudfördelar som en direkt följd av lagringsvirtualisering i Novell Open Enterprise Server 2: Betydligt lägre lagringskostnader Avsevärt effektivare säkerhetskopiering Lägre lagringskostnader Utan lagringsvirtualisering blir det dyrt för användare eller administratörer att skilja större delen av deras inaktiva data från aktiva data. Därför lagrar de aktiva och inaktiva data tillsammans. Det innebär att inaktiva data tar upp värdefullt utrymme på dyra lagringsresurser. Med dynamisk lagringsteknik kan data flyttas dynamiskt och transparent till den lämpligaste och mest kostnadseffektiva platsen. Med dynamisk lagringsteknik går det att optimera hur data lagras, så att inaktiva och mindre viktiga data enkelt kan placeras på billigare lagringsenheter. Dyrare, högpresterande enheter kan användas för aktiva och viktiga data som används ofta. Baserat på data i SAN-testrapporter från Storage Performance Council i kombination med data om branschens genomsnittspriser för DAS-enheter är det inte orimligt att räkna med 76 procent lägre lagringskostnad i organisationer där 20 procent av ostrukturerade data är aktiva och 80 procent är inaktiva. Till exempel kan ett företag med 10 terabyte data totalt, spara dollar under fem år genom att använda tekniken för lagringsvirtualisering som ingår i Novell Open Enterprise Server 2 (se bild 7). Effektivare säkerhetskopiering Eftersom organisationer har stora mängder data i sina datalager tar säkerhetskopieringen ofta längre tid än vad tillgängliga säkerhetskopieringsfönster medger. En Novell-kund med en volym på 8 terabyte angav att det tar dem tre och en halv dag bara att köra en inkrementell säkerhetskopiering. Större delen av bearbetningstiden går åt till att analysera alla filer, för att ta reda på vad som har ändrats och behöver säkerhetskopieras. Vissa kunder använder säkerhetskopieringslösningar med högre prestanda, Besparingar med dynamisk lagringsteknik Andel ostrukturerade data: Aktiva 20 % Inaktiva 80 % Kostnad för primär lagring per GB och månad USD 5,00 Kostnad för sekundär lagring per GB och månad USD 0,25 Genomsnittskostnad per GB och månad USD 1,20 Minskad lagringskostnad i procent 76 % Besparingar under fem år för 10 TB USD Typisk bearbetningstid vid säkerhetskopiering per TB (i minuter) 120 Bild 7 10

12 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server men även då är det inte ovanligt att säkerhetskopieringen pågår ända in på arbetstid och produktionstid. Med lagringsvirtualisering kan man dela på kritiska, aktiva data och inaktiva data, så att säkerhetskopieringen går betydligt snabbare. Med dynamisk lagringsteknik ser användarna både primära och sekundära volymer tillsammans som vanligt, men administratören kan hantera de fysiska volymerna separat vid säkerhetskopiering. Om till exempel 80 procent av befintliga data flyttas till en sekundär volym med dynamisk lagringsteknik kan administratören ange att säkerhetskopiering av den sekundära volymen ska ske mer sällan, eftersom dessa data sällan ändras. De 20 procent data som är aktiva och som finns på den primära volymen kan säkerhetskopieras mer regelbundet och mycket snabbare. Om data behöver nödåterställas går det också betydligt snabbare, eftersom de 20 procent data som finns på den primära volymen och som används oftare kan återställas först. Sömlös filmigrering i realtid Ytterligare en fördel med dynamisk lagringsteknik är möjligheten att migrera filer från NetWare 6.5 SP7 till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux på begäran och på plats. Lösningen har en särskild inställning för att flytta filer från sekundär lagring till primär lagring automatiskt när någon använder dem. När inställningen aktiveras konfigurerar administratören Linux-målvolymen som primär lagring och NetWare-källvolymen som sekundär lagring. Varje gång en användare använder en viss fil flyttas filen automatiskt och transparent till Linux-volymen. På så vis kan filerna migreras utan driftavbrott eller begränsad filåtkomst, och de filer som används mest kan flyttas först. Kort sagt innebär dynamisk lagringsteknik från Novell att lagringsresurser optimeras baserat på faktisk dataanvändning på ett sätt som kan leda till betydligt effektivare drift och miljontals dollar lägre inköps- och administrationskostnader. Den här funktionen, som är inbyggd i Open Enterprise Server 2, finns inte i något annat operativsystem. Besparingar genom serverkonsolidering och servervirtualisering Tidigare i det här dokumentet diskuterade vi hur en övergång från NetWare till Windows Server kan leda till att det krävs tre gånger mer servermaskinvara. Ökningen beror alltså delvis på behovet av serverisolering för Windows-tjänster. Windows Server kan dessutom inte användas av lika många användare som NetWare. Kort sagt kräver Windows mer serverkraft än NetWare. Och på grund av Linux-kärnans effektivitet behöver Novell Open Enterprise Server 2 ännu mindre serverkraft än Windows Server och NetWare. Den effektiva användningen av serverkraft i Novell Open Enterprise Server leder till lägre serveranvändning som helhet. Därför kan organisationer antingen investera mindre i maskinvara genom att använda billigare maskinvara, eller ta vara på outnyttjad serveranvändning genom serverkonsolidering. I en Windows Server-miljö begränsas potentialen för serverkonsolidering av högre serveranvändningsgrader. Men en ännu mer begränsande faktor för konsolidering i Windows Server är att de flesta tjänster måste köras isolerade från varandra. Det här problemet skulle kunna lösas med servervirtualisering, men virtualisering ingår inte i Windows Server Microsoft har lovat att erbjuda servervirtualisering för Windows 11

13 Kort sagt innebär dynamisk lagringsteknik från Novell att lagringsresurser optimeras baserat på faktisk dataanvändning på ett sätt som kan leda till betydligt effektivare drift, och miljontals dollar lägre inköpsoch administrationskostnader. Den här funktionen, som är inbyggd i Open Enterprise Server 2, finns inte i något annat operativsystem. Server 2008 senare i år, men det kommer troligen att krävas minst ett år till med omfattande tester och servicepaket efter lanseringen innan de flesta organisationer känner sig trygga med att driftsätta det. Servervirtualisering är tillgängligt i Novell Open Enterprise Server 2 idag och har ingått i SUSE Linux Enterprise Server-distributionen sedan juli Genom servervirtualisering i Novell Open Enterprise Server får kunden en rad förmåner, bland annat möjligheten att: Sänka kostnader genom serverkonsolidering Köra paravirtualiserat NetWare Dra fördel av utjämning och isolering av arbetsbelastningar Besparingar med serverkonsolidering När organisationer kombinerar engångskostnaden för att köpa en server med kostnaderna för fortlöpande underhåll, drift och utrymme, kostar en typisk server ungefär dollar under fem år (se bild 8). För en organisation med 100 fysiska server innebär det en kostnad på dollar under fem år. Enligt intervjuer med Novells kunder ligger serveranvändningsgraden i företagsmiljöer på mellan 5 och 40 procent. Maskinvaran får allt större bearbetningskraft och servrar med Linux blir allt mer effektiva, så det är inte orimligt att räkna med att serveranvändningsgraden i Novell Open Enterprise Server kan ligga ännu lägre än genomsnittet på 12,5 procent. Därför kommer de flesta organisationer troligen att använda servervirtualisering i Novell Open Enterprise Server för att driftsätta fem eller fler virtuella servrar på en enda fysisk server. En organisation med 100 fysiska servrar kan spara dollar på fem år genom serverkonsolidering på den här nivån (se bild 9). Vissa organisationer uppnår betydligt högre konsolideringsnivåer, med ännu större besparingar. Ett bra exempel är en Novellkund, en större kommunikationsleverantör, som har definierat en arkitektur för att ersätta en blandning av över 100 NetWare- och Windows Server 2003-servrar med ett sexnodskluster med Novell Open Enterprise Server 2 på Linux. Paravirtualiserat NetWare Utöver möjligheterna till full virtualisering i Novell Open Enterprise Server 2 ingår även en paravirtualiserad version av NetWare 6.5 SP7 med förbättrade funktioner som känner av när den körs som en virtuell maskin. Genom paravirtualisering kan NetWare interagera ännu effektivare med det virtuella maskinlagret och den fysiska servern där det ligger. Den paravirtualiserade versionen av NetWare är samma NetWare som organisationer har använt och förlitat sig på i åratal. Den drivs bara i en ny miljö med möjligheter och funktioner som inte varit tillgängliga tidigare. 12

14 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server Kostnad för en fysisk server En gång En gång om året Maskinvara USD USD Administrationsarbete Administrationskostnad per timme USD 52 Installationstid i timmar för fysisk server 12 Installationskostnad USD 624 Administrationstid i timmar/år för fysisk server 30 Kostnad för serveradministration USD Effekt Servereffekt (kwh) 0,30 HVAC, UPS, belysning (kwh) 0,30 Effekt per server totalt 0,60 Kostnad per kwh USD 0,10 Timmar per år Elkostnad per server och år USD 526 Datacenter Kvadratfot per server 1 Kostnad per kvadratfot/år USD 310 Anläggningskostnad per år USD 310 Summa USD USD Total kostnad på fem år USD USD Total ägandekostnad på fem år per server, USD exklusive programvara Bild 8 Genom att köra NetWare i en virtualiserad miljö ovanpå Novell Open Enterprise Server kan organisationer fortsätta att dra fördel av NetWare-specifika program och -färdigheter som deras företag är beroende av. Företagen kan dessutom köra NetWare och samtidigt dra fördel av den senaste och bästa maskinvaran på marknaden. I dess paravirtualiserade miljö är NetWare inte bundet till 32 bitar. I stället kan det dra full fördel av 64-bitarsprocessorernas större prestanda och energibesparingar. Som paravirtualiserad gäst använder det virtualiserade NetWare dessutom virtuella drivrutiner, medan Linuxvärden tar hand om eventuella krav på fysiska drivrutiner. Det innebär att virtualiserade NetWare automatiskt ärver den allt större basen av drivrutinsstöd för de senaste maskinvaruteknikerna som SUSE Linux Enterprise Server använder sig av. Serverkonsolidering (förhållande 4:1) Fysiska servrar Virtuella servrar Användare per server Total ägandekostnad per server på fem år USD USD Serverkostnad totalt USD USD Sammanlagda besparingar på fem år (virtuella jämfört med fysiska) USD Bild 9 13

15 Paravirtualiserat NetWare kan också underlätta migreringen från NetWare till Linux. Med Novell Open Enterprise Server 2 kan en enda dator fungera som värd för både Linux och NetWare som virtuella maskiner, så övergången från NetWare till Linux kan ske gradvis. Organisationer kan fortsätta att använda befintliga NetWarebaserade tjänster under övergången av miljön och IT-arbetsgrupperna till Linux. Varken Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 kan erbjuda paravirtualiserat NetWare och fördelarna med det. Utjämning och isolering av arbetsbelastningar Utan virtualisering kan maskinvaran inte användas optimalt vid belastningsisolering. Med belastningsisolering i en virtuell miljö kan serveranvändningen däremot optimeras. Tack vare virtualiseringsfunktionerna i Novell Open Enterprise Server 2 kan arbetsbelastningar isoleras på virtuella maskiner, utan att skapa ett större fysiskt avtryck i datacentret. När en enda tjänst körs på en virtuell maskin behöver bara de tjänster och komponenter som krävs av just den arbetsgrupptjänsten läsas in på operativsystemet. Då kan den virtuella maskinen konsumera färre resurser och köras mer effektivt. Genom belastningsisolering skapas även ytterligare ett skyddslager för arbetsgruppsservrarna. Om en tjänst kraschar påverkas därför inte någon av de andra arbetsgrupptjänster som körs på separata virtuella servrar på samma fysiska maskin. Servervirtualisering ger inte bara möjlighet till belastningsisolering, utan även bättre serverhanteringsfunktioner. Virtuella servrar kan flyttas mellan olika fysiska servrar enligt behov, så att arbetsbelastningar kan utjämnas när organisations- eller IT-kraven förändras. Självbetjäning för användare Enligt Help Desk Institute ( Building the Business Case for Identity Management Investment v2 av Burton Group, 3 januari 2006) kostar varje supportsamtal från en slutanvändare organisationen 25 dollar. Om det krävs ett supportbesök stiger kostnaden till 100 dollar (se bild 10). Utöver de fasta kostnaderna försämras slutanvändarnas produktivitet varje gång de måste ringa till supportavdelningen. Produktivitetsförlusten gäller dessutom inte bara den användare som får problem. Ofta ber användarna sina teknikkunniga kolleger om hjälp med att lösa ett problem, i stället för att vänta på svar från supportavdelningen. Sådan hjälp leder till ytterligare produktivitetsförlust och kostnader, eftersom användarna inte kan genomföra sina egna arbetsuppgifter. När användarna har svårt att få sina problem lösta stiger dessutom missnöjet tills även deras arbetsledares och chefers dyrbara tid tas upp. Supportbesparingar med självbetjäning Supportsamtal per användare och månad i genomsnitt 1,36 Kostnad per supportsamtal USD 25 Kostnad per supportbesök USD 100 Andel samtal som kräver supportbesök 25 % Genomsnittskostnad per användare och månad USD 68 Årliga besparingar med självbetjäning användare användare användare 2 procent färre samtal USD USD USD procent färre samtal USD USD USD procent färre samtal USD USD USD Bild 10 14

16 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server När användarna får möjlighet att enkelt lösa många av sina problem på egen hand blir det färre supportsamtal och supportbesök, och högre produktivitet bland användare, kolleger och chefer. Tack vare de avancerade självbetjäningsfunktionerna i NetWare får användarna de verktyg de behöver för att snabbt och lätt kunna lösa många problem där de annars skulle behöva hjälp från supportavdelningen. Självbetjäningsverktygen har inte bara överförts till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux, utan i många fall blivit ännu bättre så att produktiviteten kan höjas ytterligare. Tyvärr är den här graden av självbetjäning inte tillgänglig i Windows Server-produkterna. Filhantering med självbetjäning De som använder NetWare har länge kunnat dra fördel av självbetjäningsfunktionerna för filhantering i Novell ifolder. Med den enkla och säkra lagringslösningen ifolder kan användarna höja sin produktivitet och säkerhetskopiera, få åtkomst till och hantera sina personliga filer när som helst och från var som helst. Användarna behöver bara spara sina filer lokalt, precis som vanligt, så uppdateras filerna automatiskt på en nätverksserver och skickas till användarens andra maskiner. Så oavsett var användarna arbetar på kontoret, hemifrån eller under resan har de alltid åtkomst till de filer de behöver. De behöver inte skicka filer till sig själva med e-post eller spara dem på en disk. Filerna uppdateras på alla maskiner de använder. Dessutom säkerhetskopieras alla data och kan återställas av slutanvändaren. Det löser många organisationers problem med att säkerhetskopiera filer på skrivbordsdatorer och bärbara datorer regelbundet. Det ger även användarna möjlighet att förbli produktiva även om hårddisken slutar fungera eller om de tappar bort en dator. De kan helt enkelt använda en annan dator och genast få åtkomst till alla sina filer. En förbättrad version av ifolder ingår i Novell Open Enterprise Server 2, men Windows Server 2003 har ingen jämförbar funktion. Ett annat självbetjäningsverktyg i NetWare som finns med i Novell Open Enterprise Server 2 på Linux är Archive and Versioning Services. Med den här praktiska och kostnadseffektiva funktionen kan enskilda användare snabbt återställa tidigare versioner av ändrade eller borttagna filer, eller filer som de har bytt namn på. Med tjänsterna arkiveras invervallbaserade filversioner som blir tillgängliga för återställning baserat på datumet för filändringen eller den användare som ändrade filerna. Användarna kan återställa en fil genom att öppna en lista över arkiverade filversioner och välja önskad version. Då slipper de ringa upp organisationens supportavdelning när de behöver återställa förlorade filer. Det finns en del versionsfunktioner i Windows Server, men de är inte lika användarvänliga eller lättanvända som Archive and Versioning Services från Novell. Utskriftshantering med självbetjäning Skrivarinstallationer ligger ofta bakom många supportbesök och samtal till supportavdelningen. Med Novell iprint minskar samtalen genom att det blir lättare för användarna att installera skrivardrivrutiner på sina egna maskiner. Med det webbläsarbaserade gränssnittet kan användarna enkelt välja en tillgänglig skrivare i listan. De kan även använda gränssnittet med planritning, där de väljer en skrivare på kontorskartan genom att peka och klicka. Sedan installeras skrivardrivrutinen automatiskt på användarens maskin och kan börja användas. Novell iprint ingår i Novell Open Enterprise Server 2, men Windows Server har ingen jämförbar produkt. I Windows Vista finns det visserligen en funktion för dynamisk skrivarinstallation som administratören kan 15

17 År 2007 genomförde Novell en undersökning bland kunder som övergått till Novell Open Enterprise Server på Linux, och de allra flesta tyckte att övergången hade varit mycket enklare än väntat. använda för att förenkla installationen, men varken Windows Vista eller Windows Server innehåller ett enkelt sätt för användare att konfigurera sina egna nätverksskrivare. Windows-administratörer får ofta använda internutvecklade skript för att försöka förenkla skrivarinstallationen. Enligt lösningsleverantörer som har stöd för både Novell- och Microsoft-servermiljöer är det rutinartat men tidskrävande att installera skrivare i en Windows Servermiljö. Utöver support via telefon krävs det ofta supportbesök. Med självbetjäningsverktygen för användare i Novell Open Enterprise Server får användarna däremot enkelt åtkomst till de skrivare de vill använda. Enklare övergång till Novell Open Enterprise Server Ur ett IT-perspektiv kan ingen migrering någonsin kallas enkel. Men som vi har visat i det här dokumentet är det betydligt enklare att övergå från NetWare till Novell Open Enterprise Server på Linux än till Windows Server. För att kunderna ska kunna dra fördel av alla dess funktioner strävar Novell dessutom efter att det ska vara så enkelt och okomplicerat som möjligt att migrera till Linux med Novell Open Enterprise Server. År 2007 genomförde Novell en undersökning bland kunder som övergått till Novell Open Enterprise Server på Linux, och de allra flesta tyckte att övergången hade varit mycket enklare än väntat. Ett viktigt inslag i Novells strävan har varit att tillhandahålla automatiserade och lättanvända verktyg som automatiserar migreringen. De flesta verktyg finns i två versioner: ett grafiskt gränssnitt så att arbetsinsatsen blir enklare, och ett kommandogränssnitt som ger större kontroll och flexibilitet. Det går bra att använda en kombination av båda typerna. Migreringsverktygen har utformats för att det ska gå att migrera en tjänst åt gången, så att den kan testas och utvärderas innan nästa tjänst migreras. Genom det här stegvisa tillvägagångssättet blir övergången från NetWare till Linux ännu mer flexibel och kontrollerad, och kan genomföras i en takt som passar organisationen i fråga. Novell har även skapat en migreringswebbplats (www.novell.com/oesmigration). Här får användarna dynamisk åtkomst till innehåll från supportforumet för migrering till Novell Open Enterprise Server och Cool Solutions-gemenskapen. Det finns även olika slags material, dokumentation, artiklar, webblänkar och tredjepartsresurser. Ett viktigt dokument på webbplatsen är Novells guide över de bästa metoderna för migrering till Open Enterprise Server 2. Det uppdateras fortlöpande med erfarenheter från Novells kunder som genomfört övergången. Även information från Novells konsulter och fälttekniker som genomfört migreringar till Novell Open Enterprise Server på Linux ingår. På webbplatsen finns det dessutom en omfattande gemenskap med användare som gärna delar med sig av sina migreringserfarenheter. Kort sagt satsar Novell fullt ut på att göra övergången från NetWare till Novell Open Enterprise Server på Linux så enkel som möjligt, och erbjuder sina kunder en rad olika resurser som kan hjälpa dem att nå målet. I täten på väg mot effektivare infrastruktur Jämfört med andra serverprodukter går Novell i spetsen för lagringsvirtualisering med möjlighet till en dramatisk minskning av ökande lagringskostnader. Med dess 16

18 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server dynamiska lagringsteknik förbättras dessutom driftseffektiviteten, så att säkerhetskopieringstiderna kan optimeras. Novell är ledande inom servervirtualisering som ger betydande maskinvarubesparingar genom serverkonsolidering, så att man kan fortsätta att använda verksamhetskritiska NetWarespecifika program och dra fördel av isolering och utjämning av arbetsbelastningar. Novell är ledande inom självbetjäningsverktyg för användare som leder till lägre supportkostnader och högre användarproduktivitet. Å andra sidan kan en övergång till en Windows Server-produkt innebära betydligt högre direkta och fortlöpande IT-kostnader, avsevärt försämrad driftseffektivitet, lägre användarproduktivitet och en rad olika risker. När en organisation överväger sina servermigreringsalternativ bör den välja den lösning som ger dem större besparingar, effektivare drift, högre produktivitet och minimerade risker: Novell Open Enterprise Server 2 på Linux. Mer information Burton Group Dell.com Help Desk Institute IBM.com Salary.com Storage Performance Council Novacoast Novell Consulting Se även: Enck, John; Gartner. NetWare Futures: Upgrade or Migrate?, 24 april

19 Kontakta din auktoriserade återförsäljare för Novell eller närmaste återförsäljare för programvara. Du kan också besöka vår webbplats: Du kan också kontakta Novell på: Novell Svenska AB Kronborgsgränd Kista, Sweden Tel: +46 (8) Fax: +46 (8) Novell, Inc. 404 Wyman Street Waltham, MA USA 462-SV / Novell, Inc. Med ensamrätt. Novell, Novell-logotypen, N-logotypen, NetWare, GroupWise, ZENworks, Novell ifolder och SUSE är registrerade varumärken, Novell Consulting är ett registrerat tjänstemärke och edirectory, Novell Client och Novell Cluster Services är varumärken som tillhör Novell i USA och andra länder. *Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Faktablad om verksamheten NOVELL OPEN WORKGROUP SUITE Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Maximera förmågan hos din arbetskraft med nästa generations samarbetsverktyg

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013 Globalt huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA 01701, USA Tel. 508,872.8200 Fax 508,935.4015 www.idc.com V I T B O K B yg g vi d a r e p å d i n l ö s n i n g f ö r l i vs c yk e l h a n t e r i n

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 6.5 SNABBSTART www.novell.com Novell GroupWise 6.5 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning och

Läs mer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versionsinformation McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 För användning med McAfee epolicy Orchestrator Innehåll Om den här versionen Nya funktioner Förbättringar Lösta problem Översikt

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server?

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Att välja operativsystem kan vara svårt. Det kan vara svårt att förstå vilka konsekvenser

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

Fullständig prestandahantering

Fullständig prestandahantering Fullständig prestandahantering Fungerar även med Windows XP och Windows Vista 2013 Öka takten och ta hand om datorns prestanda i ett kraftfullt och smidigt program. Hämta och installera Powersuite Powersuite

Läs mer

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering Windows Server 01 Faktablad om licensiering Produktöversikt Utgåva Funktionsjämförelse Licensieringsmodell Pris* I och med lanseringen av Windows Server 01 kan Microsoft överföra sina erfarenheter av att

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

Vi lever i en mobil värld

Vi lever i en mobil värld Faktablad om verksamheten Mobility Vi lever i en mobil värld Slösa inte tid på att rota i den mobila röran av konsumentinriktade nischprodukter från olika leverantörer. Novell erbjuder säker och produktiv

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 Vanliga partnerfrågor www.novell.com WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 V a d ä r m a r k n a d e n f ö r I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t? Marknaden för Intelligent

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen

Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen Sida 1 av 7 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.634761/tips-problem-medwindows-10 Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 7 SNABBSTART www.novell.com Snabbstart Novell GroupWise 7 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Installationsguide för SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SNABBSTART 16 mars 2007 www.novell.com Välkommen till SUSE Linux Enterprise Desktop Läs följande

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress

Sätt igång med QuarkXPress Sätt igång med QuarkXPress 10.0.1 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Inledande frågor 1. Hur stor kunskap har du inom säkerhetskopiering? Har stor kunskap Kan lite Kan lite

Inledande frågor 1. Hur stor kunskap har du inom säkerhetskopiering? Har stor kunskap Kan lite Kan lite Frågor från Frågeformulär Här under presenteras samtliga frågor som ställdes i frågeformuläret med dess tillhörande svar. De är sorterade utefter de olika delarna som fanns. De tre raderna direkt under

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide Sida 1 av 6 Anslutningsguide Operativsystem som kan användas Med d-skivan med programvara kan du installera skrivarprogrammet på följande operativsystem: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

Programvirtualisering: En IT-chefs hemliga vapen Av Aurélie Chandèze

Programvirtualisering: En IT-chefs hemliga vapen Av Aurélie Chandèze Faktablad Endpoint Management Programvirtualisering: En IT-chefs hemliga vapen Av Aurélie Chandèze Komplexa migreringar och konflikter mellan olika program är bara två av de problem som gör administration

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Informationsblad: Endpoint Security Driv din verksamhet på ett smartare och säkrare sätt Din målsättning är att skapa bra produkter och tjänster

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Juridik. Professional Dictation Systems. Juridik

Juridik. Professional Dictation Systems. Juridik Juridik Professional Dictation Systems Juridik 2 3 Den traditionella dikteringen måste utvecklas så att juridiskt yrkesverks amma kan arbeta snabbare och mer effektivt. Olympus förstår. Olympus har hjälpt

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer