Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE"

Transkript

1 Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server Kostnader och fördelar när man migrerar från NetWare

2 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server Innehållsförteckning: Uppgradera eller migrera? Att tänka på med Windows Server Migrera till Windows Server Novell Open Enterprise Server ger betydligt lägre kostnader och effektivare drift Besparingar genom serverkonsolidering och servervirtualisering Enklare övergång till Novell Open Enterprise Server I täten på väg mot effektivare infrastruktur Mer information 1

3 Uppgradera eller migrera? Kort sagt innebär en övergång från NetWare till Windows Server 2008 inte bara sämre funktioner, utan även en risk för betydande skador. Det är mycket vi ännu inte vet om Windows Server _ De faktiska resultaten varierar mellan olika kunder, beroende på varje kunds speciella omständigheter. När Novells kunder överväger att flytta sina NetWare -miljöer till Linux* på Novell Open Enterprise Server 2 anser vissa att de bör överväga alla migreringsalternativ, eftersom de ändå planerar att migrera. De andra migreringsalternativen är vanligen Microsoft* Windows* 2003 eller Windows Det här dokumentet har utformats för att hjälpa kunderna att överväga olika migreringsalternativ. Här ges en översikt av de viktigaste aspekterna när man väljer mellan att uppgradera till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux eller till en Windows Server-produkt. Flera nyckelfaktorer beskrivs i den här undersökningen, bland annat arbetsinsatser vid planering och driftsättning, utbildningsbehov, ökad/minskad driftseffektivitet, besparingar och utgifter liksom eventuella risker. Undersökningens resultat kommer från verkliga kundupplevelser, forskning som genomförts av Novell Consulting och diskussioner med återförsäljare som driftsätter serverplattformar från både Novell and Microsoft. Tänk på att vår diskussion i dokumentet främst rör Novell Open Enterprise Server 2. Att tänka på med Windows Server 2008 Mycket har sagts i pressen om lanseringen av Windows Server 2008, men sanningen är att vi inte vet särskilt mycket om Microsofts nya produkt. Kommer den att medföra ökad säkerhet, stabilitet och prestanda, som Microsofts kunder hoppats på? Innebär den ett steg framåt jämfört med Windows Server 2003 eller egentligen ingen utveckling alls? Kanske påminner den om Windows Vista*, som enligt många kunder i själva verket är ett steg bakåt. Kommer den ens i närheten av den höga nivå av tillfredsställelse och förväntningar som finns bland Novells kunder? Eller den extra kostnadsbesparing och driftseffektivitet som man kan räkna med när man migrerar från NetWare till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux? Det är för tidigt att dra slutsatser om Windows Server 2008 som bygger på fakta. Men många analytiker tror att det kommer att ta minst ett och ett halvt år efter lanseringen av Windows Server 2008 innan företag har genomfört pilottester, kontrollerat kompatibiliteten med sina enheter, byggt nya bildbibliotek och utbildat sin personal. Därför kommer Microsofts nya serverprodukt inte att driftsättas förrän tidigast 2009 i de flesta organisationer. Den fullständiga migreringsprocessen kommer troligtvis att ta ytterligare flera år, särskilt på större företag med hundratals geografiskt utspridda servrar som berörs av migreringen. Om man jämför Novell Open Enterprise Server 2 med det vi vet om Windows Server 2008 är Novell Open Enterprise Server 2 dessutom mer välutvecklad och har inbyggda funktioner som inte ingår i Windows Server Det gäller bland annat: Dynamisk lagringsteknik Virtualisering och paravirtualisering Självbetjäningsfunktioner för användare Kort sagt innebär en övergång från NetWare till Windows Server 2008 inte bara sämre funktioner, utan även en risk för betydande skador. Det är mycket vi ännu inte vet om Windows Server När det gäller kostnad, tid och arbetsinsatser för att 2

4 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server migrera till Windows Server 2008 kan organisationer vänta sig liknande resultat som dem vi beskriver i följande avsnitt, som handlar om migrering till Windows Server Migrera till Windows Server 2003 Det är både dyrt och ansträngande att migrera till Windows Server 2003 jämfört med att uppgradera från NetWare till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux. En stor del av den extra kostnaden beror på att det krävs betydligt större investeringar i maskinvara med Windows Server-plattformen. Det kostar även att utbilda administratörer och supportpersonal. Det är betydligt mer arbetskrävande att övergå till Windows Server på grund av att de flesta migreringsprocesser är manuella. När man övergår från NetWare till Novell Open Enterprise Server på Linux används däremot automatiserade processer. Större investeringar i servermaskinvara Enligt lösningsleverantörer som arbetar med plattformar från både Novell och Microsoft rekommenderas en maximal användartröskel på ungefär 750 användare för en fil- och utskriftsserver för Windows. Trots det finns det mycket färre användare per server i många företag. Enligt våra partners och konsulter är det vanligt med 350 användare. Som jämförelse kan en enda maskin med Novell Open Enterprise Server på Linux enkelt hantera användare, med en övre tröskel på omkring När man övergår till en Windows Server-miljö kan man alltså räkna med att öka sina investeringar i servermaskinvara med minst 33 procent bara för fil- och utskriftshantering. Men investeringen blir ännu större när man räknar med maskinvarukraven för Microsoftbaserade nätverkstjänster. Det är både dyrt och ansträngande att migrera till Windows Server 2003 jämfört med att uppgradera från NetWare till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux. En stor del av den extra kostnaden beror på att det krävs betydligt större investeringar i maskinvara med Windows Server-plattformen. Servermaskinvara utan virtualisering Windows Server 2003 Användare/server användare användare användare Arkivering och utskrifter, DHCP Active Directory, DNS Exchange, back-end Exchange, front-end SMS Totalt antal servrar Ägandekostnad på fem år per server (exklusive programvara) USD USD USD Total serverkostnad USD USD USD Novell Open Enterprise Server 2 Arkivering och utskrifter Novell GroupWise-brevlådor, PO Novell GroupWise MTA, SMTP-gateway Novell ZENworks Totalt antal servrar Ägandekostnad på fem år per server (exklusive programvara) USD USD USD Total serverkostnad USD USD USD Kostnadsbesparingar för maskinvara med USD USD USD Novell Open Enterprise Server 2 Lägre maskinvarukostnader i procent 63 % 58 % 58 % Bild 1 3

5 På grund av motsättningar och resurskonflikter måste många tjänster i en Windows Server 2003-miljö köras separat. För tjänster för arkivering och utskrift, kataloger, e-post, arbetsstations- och serverhantering och edge-tjänster i en Windows Server-miljö med klustring krävs minst fem till åtta servrar: Active Directory* och DNS med redundans Minst en server, två servrar rekommenderas Arkivering och utskrift och DHCP Minst en server, två servrar rekommenderas Exchange (back-end) Minst en server, två servrar rekommenderas Exchange (front-end) En server rekommenderas SMS En server rekommenderas Motsvarande nätverkstjänster i en Novell Open Enterprise Server-miljö kan köras på en enda maskin. Det är faktiskt vanligt att alla nätverkstjänster som behövs körs på en och samma maskin på företag med upp till användare som använder Novell Open Enterprise Server. Större organisationer har vanligen en separat server för Novell GroupWise och en separat server för Novell ZENworks. Det innebär att sammanlagt tre maskinvaruenheter används, jämfört med minst åtta servrar för Windows Server Baserat på en beräknad total ägandekostnad på dollar per server under en femårsperiod, vilket vi visar senare i det här dokumentet, kan en organisation räkna med att betala dollar för att köpa och Servermaskinvara med virtualisering Windows Server 2003 Användare/server användare användare användare Arkivering och utskrifter, DHCP Active Directory, DNS Exchange, back-end Exchange, front-end SMS Totalt antal servrar Ägandekostnad på fem år per server (exklusive programvara) USD USD USD Total serverkostnad USD USD USD Novell Open Enterprise Server 2 Arkivering och utskrifter Novell GroupWise-brevlådor, PO Novell GroupWise MTA, SMTP-gateway Novell ZENworks Totalt antal virtuella servrar Serverkonsolideringsförhållande Totalt antal fysiska servrar Ägandekostnad på fem år per server (exklusive programvara) USD USD USD Total serverkostnad USD USD USD Kostnadsbesparingar för maskinvara med USD USD USD Novell Open Enterprise Server 2 Lägre maskinvarukostnader i procent 88 % 87 % 88 % Bild 2 4

6 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server underhålla maskinvara i en Windows Server 2003-miljö med användare och en enda server med stöd för högst 750 användare. Som jämförelse kostar det högst dollar för en Novell Open Enterprise Servermiljö på Linux med användare. Det motsvarar en besparing på 63 procent för att köpa och underhålla maskinvara med Novell Open Enterprise Server (se bild 1). För en miljö med användare ökar kostnaden till dollar för Windows Server jämfört med dollar för en Novell Open Enterprise Server-miljö. Skillnaden blir ännu större om servervirtualisering används. Med Novell Open Enterprise Server kan en organisation spara 88 procent i maskinvaruinvesteringar i både miljöer med och användare (se bild 2 virtualisering diskuteras mer ingående nedan). SAN-duplicering och fördubbling av lagringsutrymme Om det finns ett lagringsnätverk (SAN) i NetWare-miljön krävs det ännu större maskinvaruutgifter för att migrera till Windows Server När man migrerar ett lagringsnätverk till Windows går det tyvärr inte att helt enkelt skapa en mindre matris på lagringsnätverket, migrera en del till Windows-sidan och sedan avaktivera den på NetWare-sidan och upprepa processen tills hela nätverket har flyttats. När ett lagringsnätverk migreras till Windows Server 2003 måste ett fullständigt LUN (logiskt enhetsnummer) migreras åt gången. I de flesta organisationer byggs lagringsnätverken som ett enda LUN, så hela nätverket måste migreras på samma gång. Före migreringen måste det därför finnas ett fullt fungerande käll- och mållagringsnätverk. Troligen måste ett helt nytt lagringsnätverk köpas och installeras som mål för migreringen av lagringsnätverket i en organisation. Baserat på kostnadsberäkningar från Storage Performance Council kostar det i genomsnitt 125 dollar per gigabyte att köpa ett lagringsnätverk (SAN). För ett lagringsnätverk på 10 terabyte motsvarar det en lägsta inköpskostnad på dollar (se bild 3). I inköpskostnaden ingår inte extrakostnader i samband med driftsättning och utrymmeskrav. Kostnader för SAN-migrering Inköpskostnad för SAN per GB USD 125 Antal TB som krävs 10 Engångskostnad för migrering USD Bild 3 Utöver inköpskostnaderna i samband med att migrera ett lagringsnätverk till Windows Server 2003 kan organisationer räkna med ytterligare kostnader för att uppfylla de grundläggande lagringskraven för Windows Server Utifrån diskussioner med kunder och lösningsleverantörer vet vi att kraven på lagringsmaskinvara kan fördubblas när data överförs från NSS-volymer till NTFS-volymer på Windows Server. Manuell jämfört med automatiserad migrering Det krävs inte bara större investeringar i maskinvara när man migrerar till Windows Server. Det tar även betydligt längre tid att genomföra övergången jämfört med en uppgradering till Novell Open Enterprise Server 2. Det är en okomplicerad och i hög grad automatiserad process att migrera till Novell Open Enterprise Server 2, och det är helt transparent för användaren. Större delen av migreringsprocesserna för Windows Server 2003 är däremot manuella och kan ofta inte slutföras utan att slutanvändaren ingriper. 5

7 När Novell edirectory -konton ska flyttas till Linux på Novell Open Enterprise Server 2 krävs det till exempel minimalt med förberedelser (statuskontroller, träduppdatering osv.). Sedan genomförs en automatiserad synkroniseringsprocess. När samma användarkonton ska flyttas till Active Directory krävs det däremot omfattande planering och utformning av Active Directorydomänstrukturen. Själva processen med att överföra konton från edirectory till Active Directory är till största delen manuell och mycket tidskrävande. För att Windowsdatorer ska få åtkomst till resurser på en Windows-server måste en administratör gå till varje dator och logga in och ansluta datorn till en Active Directory-skog. Användarna måste dessutom återställa sina lösenord manuellt och lära sig nya metoder för inloggning, utskrift och filåtkomst. Det är inte bara stor skillnad på vilken arbetsinsats som krävs för att flytta katalogtjänster när man migrerar till de två olika målen. När man vill flytta en NetWare NSSlagringsvolym på lagringsnätverket till Linux är det bara att avmontera den från NetWare och sedan montera den på Linux. Men när man migrerar ett lagringsnätverk till Windows Server 2003 måste man alltså köpa och installera ett duplicerat lagringsnätverk innan migreringen kan genomföras. På grund av NTFS-kraven behövs det troligen även dubbelt så mycket diskutrymme på det nya SAN-nätverket. Novell Storage Services har ett komplext arkiveringssystem där användare kan ärva behörigheter från grupper, andra användare och roller i edirectory. När data flyttas från NSS till Windows NTFS raderas hela systemet med ärvda behörigheter, och det måste återskapas manuellt inom ramen för NTFS-behörighetsmodellen. Det krävs flera manuella migreringsåtgärder när man migrerar till Windows Server Bland annat måste administratören gå till varenda arbetsstation i organisationen, ta bort Novell Client och återskapa skrivarprofiler. Även alla datoravbildningar måste uppdateras därefter. Vid en övergång till Windows Server måste dessutom nödåterställningsinfrastrukturen installeras om helt och hållet. Med Novell Open Enterprise Server 2 kan NetWare- och Linux-servrar däremot kombineras i Novell Cluster Services, så att uppgraderingar kan ske utan driftavbrott. Kort sagt krävs det omfattande manuella insatser för de flesta tjänster som måste migreras från NetWare till Windows Server För att migrera samma tjänster till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux krävs det däremot relativt få arbetsinsatser, eftersom de flesta processer är automatiserade (se bild 4). De omfattande manuella arbetsinsatser som krävs vid en Windows Server 2003-migrering innebär inte bara en avsevärd investering av tid och resurser, utan medför även betydande risker (se bild 5). Med manuella processer finns det nämligen alltid en risk att fel uppstår på grund av den mänskliga faktorn, medan automatisering brukar leda till färre fel. Större investeringar i utbildning Oavsett om man migrerar till Windows Server 2003 eller Novell Open Enterprise Server 2 på Linux behöver nätverksadministratörerna en del extrautbildning. Hur mycket utbildning som krävs varierar mellan olika organisationer beroende på administratörernas tidigare erfarenhet av Windows Server och Linux. För supportpersonal och administratörer på organisationer som övergår till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux behövs det troligen nästan ingen ytterligare utbildning när driftsättningen är klar, för administrationsverktygen är likadana som tidigare (t.ex. DFS, DNS, Novell edirectory och Novell iprint). De kan fortsätta att administrera Open 6

8 Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows Server Migreringsinsatser Open Enterprise Server 2- migrering Migrering till NetWare-komponenter till Novell Windows 2003 Filsystem och data NSS NWFS (traditionell) Förvaltartilldelningar Windows Shares (CIFS) DAS-data NAS/SAN-data NCP DFS Arkiv/versioner Användarkonton och -profiler Migreringsrisk Open Enterprise Server 2- migrering Migrering till NetWare-komponenter till Novell Windows 2003 Filsystem och data NSS NWFS (traditionell) Förvaltartilldelningar Windows Shares (CIFS) DAS-data NAS/SAN-data NCP DFS Arkiv/versioner Användarkonton och -profiler Det krävs flera manuella migreringsåtgärder när man migrerar till Windows Server Bland annat måste administratören gå till varje arbetsstation i organisationen, ta bort Novell-klienten och återskapa skrivarprofiler. Även alla datoravbildningar måste uppdateras därefter. edirectory: Användarkonton edirectory: Användarkonton edirectory: Lösenord edirectory: Lösenord Arbetsstation: Skrivarprofiler Arbetsstation: Skrivarprofiler Arbetsstation: Användarprofiler Arbetsstation: Användarprofiler Arbetsstation: Klient Arbetsstation: Klient QuickFinder (snabbsökning) QuickFinder (snabbsökning) Tjänster Tjänster DHCP DHCP DNS DNS FTP FTP Novell iprint Novell iprint NTP/Timesync NTP/Timesync Klustertjänster Klustertjänster NetStorage NetStorage SLP SLP Novell imanager Novell imanager Remote Manager Remote Manager Novell GroupWise Novell GroupWise Symboler: Liten arbetsinsats (bäst) Bild 4 Stor arbetsinsats (sämst) Symboler: Liten arbetsinsats (bäst) Bild 5 Stor arbetsinsats (sämst) 7

9 En övergång från NetWare till Windows Server leder som bäst till likvärdiga funktioner och på vissa områden försämrad driftseffektivitet och ökade administrationskostnader. Enterprise Server 2 med samma välbekanta administrationsverktyg: Novell imanager och Novell Remote Manager. Novell har även sammanställt en kort lista med kommandoöversättningar från NetWare till Linux, så att administratörerna enkelt kan genomföra samma uppgifter där nya kommandon krävs. Organisationer som övergår till Windows Server 2003 kan däremot behöva utbilda sin supportpersonal, beroende på deras tidigare erfarenhet av Windows. Om de bara har erfarenhet av support för NetWare-miljön måste de utbildas i support för Windows Server Utbildning krävs inte för slutanvändare i en Novell Open Enterprise Server 2-miljö, för det finns ingen skillnad i hur arbetsstationen ser ut eller känns, hur de autentiseras på systemet eller hur de kommer åt filer och program. Slutanvändare som övergår till Windows Server 2003 behöver däremot anvisningar och support. De måste lära sig hur man autentiseras på nätverket och kommer åt filer och program med Windows Server. Utbildningskostnad Beroende på vilken kunskap och erfarenhet som finns i en viss organisation kan utbildningsbehoven i Windows Server 2003 vara betydande (se bild 6). Man kan räkna med att administratörer behöver viss utbildning i Novell Open Enterprise Server 2, men utbildningsbehoven beräknas som helhet vara lägre än för Windows Server Mer planerings- och driftsättningsarbete Migrering till Windows Server är en komplex process med betydande riskfaktorer. Därför krävs det betydligt mer tid och arbete för planering och driftsättning jämfört med en övergång till Novell Open Enterprise Server 2. Enligt våra kunder och partners tar det minst dubbelt så lång tid att planera en migrering från NetWare till Windows Server än en uppgradering till Open Enterprise Server. Driftsättningen av Windows Server tar dessutom upp till åtta gånger längre än Open Enterprise Server. Det behövs troligen ytterligare IT-personal med mer erfarenhet av Windows Server-miljöer och -migreringar, vilket också leder till högre planeringsoch implementeringskostnader användare användare användare Samtal per användare och månad 1,36 1,36 1,36 Totalt antal samtal per månad Samtal per supportarbetare och månad Antal supportarbetare Lönekostnad per supportarbetare och dag USD 262 USD 262 USD 262 Utbildningsdagar per supportarbetare Lönekostnad för utbildning USD USD USD Utbildningskostnad per elevdag USD 450 USD 450 USD 450 Kostnad för utbildningsleverans USD USD USD Utbildningskostnad totalt USD USD USD Bild 6 8

10 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server Novell Open Enterprise Server ger betydligt lägre kostnader och effektivare drift När en organisation överväger om den bör migrera till Novell Open Enterprise Server 2 eller till en Windows Server-produkt är det viktigt att tänka på mer än bara kostnad och arbetsinsats. Den måste undersöka vad den faktiskt vinner eller förlorar för företagsfördelar och systemfunktioner. En övergång från NetWare till Windows Server leder som bäst till likvärdiga funktioner och på vissa områden försämrad driftseffektivitet och ökade administrationskostnader. En uppdatering till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux ger däremot väsentliga driftsfördelar och kostnadsbesparingar, särskilt på följande områden: Lagring Serverkonsolidering Självbetjäning för användare Lagring: Besparingar och effektivitet genom skuggvolymer Kraven på lagringskapacitet har ökat exponentiellt de senaste åren och kommer att fortsätta att växa. En del av tillväxten beror på bransch- och myndighetsföreskrifters krav på att vissa data ska sparas i längre perioder. Den beror även på faktorer som ändrade arbetsvanor och företagens olika behov i en digital ekonomi. Det är inte längre ovanligt att företag har flera terabyte ostrukturerade data (t.ex. dokument, kalkylblad, foton, videoklipp, MP3-filer, presentationer och textfiler) som tar upp dyrbart lagringsutrymme. Enligt branschanalytiker står lagring för 19 procent av den totala kostnaden för maskinvara. Kostnaderna beror bland annat på svårigheten att uppdatera maskinvaran regelbundet, komplex lagringshantering och onödiga kostnader för oanvända lagringsdelar och lagringssilor. Enligt samma analytiker kan de här problemen lösas med hjälp av lagringsvirtualiseringstekniker. Då sänks kostnaden för maskinvara och lagringen kan ske mer effektivt genom att den delas in i olika skikt. Varken Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 innehåller en lösning för lagringsvirtualisering, men Novell Open Enterprise Server 2 har en inbyggd lösning med dynamisk lagringsteknik. I Novell Open Enterprise Server 2 fungerar lagringsvirtualiseringen genom att två oberoende partitioner ( skikt ) skapas för användarnas ostrukturerade data. Data som skapats eller använts nyligen lagras på en primär partition, som vanligen finns på högpresterande lagringsenheter, till exempel ett SAN-nätverk. Enligt regler som definieras av organisationen överförs mindre aktiva data till en sekundär partition ( skuggvolym ), som troligen finns på en billigare lagringsenhet. När någon använder eller ändrar inaktiva data flyttas de dynamiskt tillbaka till den primära partitionen enligt den definierade regeln. De två partitionerna finns på separata lagringsenheter och är oberoende av varandra, men slutanvändaren ser bara en enda, välbekant volym där han eller hon får åtkomst till filer. Enligt forskning bland ett urval av Novells kunder är ungefär 80 procent av en organisations ostrukturerade data inaktiva, vilket innebär att de inte har rörts på minst sex månader. Med dynamisk lagringsteknik från Novell kan dessa 80 procent automatiskt migreras till billigare lagringsenheter, medan de övriga 20 procenten ligger kvar på högpresterande lagringsenheter. Det går även att varva upp ett nytt SAN-nätverk och låta gamla data ligga kvar på den gamla volymen, där de kan nås av användarna utan besvärlig datamigrering. 9

11 Det är helt transparent för användarna när data flyttas mellan avancerade och billigare lagringsenheter med dynamisk lagringsteknik från Novell. Oavsett var data faktiskt ligger ser det ut som om de finns precis där användarna sparade dem, och de har åtkomst till dem precis som vanligt. Det finns inget behov av att avmigrera data, som i lösningar med hierarkisk lagringshantering (HSM). Till skillnad från andra lösningar för lagringsvirtualisering krävs det inte heller någon användarutbildning eller några specialprogram på klienten. Organisationer kan räkna med två huvudfördelar som en direkt följd av lagringsvirtualisering i Novell Open Enterprise Server 2: Betydligt lägre lagringskostnader Avsevärt effektivare säkerhetskopiering Lägre lagringskostnader Utan lagringsvirtualisering blir det dyrt för användare eller administratörer att skilja större delen av deras inaktiva data från aktiva data. Därför lagrar de aktiva och inaktiva data tillsammans. Det innebär att inaktiva data tar upp värdefullt utrymme på dyra lagringsresurser. Med dynamisk lagringsteknik kan data flyttas dynamiskt och transparent till den lämpligaste och mest kostnadseffektiva platsen. Med dynamisk lagringsteknik går det att optimera hur data lagras, så att inaktiva och mindre viktiga data enkelt kan placeras på billigare lagringsenheter. Dyrare, högpresterande enheter kan användas för aktiva och viktiga data som används ofta. Baserat på data i SAN-testrapporter från Storage Performance Council i kombination med data om branschens genomsnittspriser för DAS-enheter är det inte orimligt att räkna med 76 procent lägre lagringskostnad i organisationer där 20 procent av ostrukturerade data är aktiva och 80 procent är inaktiva. Till exempel kan ett företag med 10 terabyte data totalt, spara dollar under fem år genom att använda tekniken för lagringsvirtualisering som ingår i Novell Open Enterprise Server 2 (se bild 7). Effektivare säkerhetskopiering Eftersom organisationer har stora mängder data i sina datalager tar säkerhetskopieringen ofta längre tid än vad tillgängliga säkerhetskopieringsfönster medger. En Novell-kund med en volym på 8 terabyte angav att det tar dem tre och en halv dag bara att köra en inkrementell säkerhetskopiering. Större delen av bearbetningstiden går åt till att analysera alla filer, för att ta reda på vad som har ändrats och behöver säkerhetskopieras. Vissa kunder använder säkerhetskopieringslösningar med högre prestanda, Besparingar med dynamisk lagringsteknik Andel ostrukturerade data: Aktiva 20 % Inaktiva 80 % Kostnad för primär lagring per GB och månad USD 5,00 Kostnad för sekundär lagring per GB och månad USD 0,25 Genomsnittskostnad per GB och månad USD 1,20 Minskad lagringskostnad i procent 76 % Besparingar under fem år för 10 TB USD Typisk bearbetningstid vid säkerhetskopiering per TB (i minuter) 120 Bild 7 10

12 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server men även då är det inte ovanligt att säkerhetskopieringen pågår ända in på arbetstid och produktionstid. Med lagringsvirtualisering kan man dela på kritiska, aktiva data och inaktiva data, så att säkerhetskopieringen går betydligt snabbare. Med dynamisk lagringsteknik ser användarna både primära och sekundära volymer tillsammans som vanligt, men administratören kan hantera de fysiska volymerna separat vid säkerhetskopiering. Om till exempel 80 procent av befintliga data flyttas till en sekundär volym med dynamisk lagringsteknik kan administratören ange att säkerhetskopiering av den sekundära volymen ska ske mer sällan, eftersom dessa data sällan ändras. De 20 procent data som är aktiva och som finns på den primära volymen kan säkerhetskopieras mer regelbundet och mycket snabbare. Om data behöver nödåterställas går det också betydligt snabbare, eftersom de 20 procent data som finns på den primära volymen och som används oftare kan återställas först. Sömlös filmigrering i realtid Ytterligare en fördel med dynamisk lagringsteknik är möjligheten att migrera filer från NetWare 6.5 SP7 till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux på begäran och på plats. Lösningen har en särskild inställning för att flytta filer från sekundär lagring till primär lagring automatiskt när någon använder dem. När inställningen aktiveras konfigurerar administratören Linux-målvolymen som primär lagring och NetWare-källvolymen som sekundär lagring. Varje gång en användare använder en viss fil flyttas filen automatiskt och transparent till Linux-volymen. På så vis kan filerna migreras utan driftavbrott eller begränsad filåtkomst, och de filer som används mest kan flyttas först. Kort sagt innebär dynamisk lagringsteknik från Novell att lagringsresurser optimeras baserat på faktisk dataanvändning på ett sätt som kan leda till betydligt effektivare drift och miljontals dollar lägre inköps- och administrationskostnader. Den här funktionen, som är inbyggd i Open Enterprise Server 2, finns inte i något annat operativsystem. Besparingar genom serverkonsolidering och servervirtualisering Tidigare i det här dokumentet diskuterade vi hur en övergång från NetWare till Windows Server kan leda till att det krävs tre gånger mer servermaskinvara. Ökningen beror alltså delvis på behovet av serverisolering för Windows-tjänster. Windows Server kan dessutom inte användas av lika många användare som NetWare. Kort sagt kräver Windows mer serverkraft än NetWare. Och på grund av Linux-kärnans effektivitet behöver Novell Open Enterprise Server 2 ännu mindre serverkraft än Windows Server och NetWare. Den effektiva användningen av serverkraft i Novell Open Enterprise Server leder till lägre serveranvändning som helhet. Därför kan organisationer antingen investera mindre i maskinvara genom att använda billigare maskinvara, eller ta vara på outnyttjad serveranvändning genom serverkonsolidering. I en Windows Server-miljö begränsas potentialen för serverkonsolidering av högre serveranvändningsgrader. Men en ännu mer begränsande faktor för konsolidering i Windows Server är att de flesta tjänster måste köras isolerade från varandra. Det här problemet skulle kunna lösas med servervirtualisering, men virtualisering ingår inte i Windows Server Microsoft har lovat att erbjuda servervirtualisering för Windows 11

13 Kort sagt innebär dynamisk lagringsteknik från Novell att lagringsresurser optimeras baserat på faktisk dataanvändning på ett sätt som kan leda till betydligt effektivare drift, och miljontals dollar lägre inköpsoch administrationskostnader. Den här funktionen, som är inbyggd i Open Enterprise Server 2, finns inte i något annat operativsystem. Server 2008 senare i år, men det kommer troligen att krävas minst ett år till med omfattande tester och servicepaket efter lanseringen innan de flesta organisationer känner sig trygga med att driftsätta det. Servervirtualisering är tillgängligt i Novell Open Enterprise Server 2 idag och har ingått i SUSE Linux Enterprise Server-distributionen sedan juli Genom servervirtualisering i Novell Open Enterprise Server får kunden en rad förmåner, bland annat möjligheten att: Sänka kostnader genom serverkonsolidering Köra paravirtualiserat NetWare Dra fördel av utjämning och isolering av arbetsbelastningar Besparingar med serverkonsolidering När organisationer kombinerar engångskostnaden för att köpa en server med kostnaderna för fortlöpande underhåll, drift och utrymme, kostar en typisk server ungefär dollar under fem år (se bild 8). För en organisation med 100 fysiska server innebär det en kostnad på dollar under fem år. Enligt intervjuer med Novells kunder ligger serveranvändningsgraden i företagsmiljöer på mellan 5 och 40 procent. Maskinvaran får allt större bearbetningskraft och servrar med Linux blir allt mer effektiva, så det är inte orimligt att räkna med att serveranvändningsgraden i Novell Open Enterprise Server kan ligga ännu lägre än genomsnittet på 12,5 procent. Därför kommer de flesta organisationer troligen att använda servervirtualisering i Novell Open Enterprise Server för att driftsätta fem eller fler virtuella servrar på en enda fysisk server. En organisation med 100 fysiska servrar kan spara dollar på fem år genom serverkonsolidering på den här nivån (se bild 9). Vissa organisationer uppnår betydligt högre konsolideringsnivåer, med ännu större besparingar. Ett bra exempel är en Novellkund, en större kommunikationsleverantör, som har definierat en arkitektur för att ersätta en blandning av över 100 NetWare- och Windows Server 2003-servrar med ett sexnodskluster med Novell Open Enterprise Server 2 på Linux. Paravirtualiserat NetWare Utöver möjligheterna till full virtualisering i Novell Open Enterprise Server 2 ingår även en paravirtualiserad version av NetWare 6.5 SP7 med förbättrade funktioner som känner av när den körs som en virtuell maskin. Genom paravirtualisering kan NetWare interagera ännu effektivare med det virtuella maskinlagret och den fysiska servern där det ligger. Den paravirtualiserade versionen av NetWare är samma NetWare som organisationer har använt och förlitat sig på i åratal. Den drivs bara i en ny miljö med möjligheter och funktioner som inte varit tillgängliga tidigare. 12

14 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server Kostnad för en fysisk server En gång En gång om året Maskinvara USD USD Administrationsarbete Administrationskostnad per timme USD 52 Installationstid i timmar för fysisk server 12 Installationskostnad USD 624 Administrationstid i timmar/år för fysisk server 30 Kostnad för serveradministration USD Effekt Servereffekt (kwh) 0,30 HVAC, UPS, belysning (kwh) 0,30 Effekt per server totalt 0,60 Kostnad per kwh USD 0,10 Timmar per år Elkostnad per server och år USD 526 Datacenter Kvadratfot per server 1 Kostnad per kvadratfot/år USD 310 Anläggningskostnad per år USD 310 Summa USD USD Total kostnad på fem år USD USD Total ägandekostnad på fem år per server, USD exklusive programvara Bild 8 Genom att köra NetWare i en virtualiserad miljö ovanpå Novell Open Enterprise Server kan organisationer fortsätta att dra fördel av NetWare-specifika program och -färdigheter som deras företag är beroende av. Företagen kan dessutom köra NetWare och samtidigt dra fördel av den senaste och bästa maskinvaran på marknaden. I dess paravirtualiserade miljö är NetWare inte bundet till 32 bitar. I stället kan det dra full fördel av 64-bitarsprocessorernas större prestanda och energibesparingar. Som paravirtualiserad gäst använder det virtualiserade NetWare dessutom virtuella drivrutiner, medan Linuxvärden tar hand om eventuella krav på fysiska drivrutiner. Det innebär att virtualiserade NetWare automatiskt ärver den allt större basen av drivrutinsstöd för de senaste maskinvaruteknikerna som SUSE Linux Enterprise Server använder sig av. Serverkonsolidering (förhållande 4:1) Fysiska servrar Virtuella servrar Användare per server Total ägandekostnad per server på fem år USD USD Serverkostnad totalt USD USD Sammanlagda besparingar på fem år (virtuella jämfört med fysiska) USD Bild 9 13

15 Paravirtualiserat NetWare kan också underlätta migreringen från NetWare till Linux. Med Novell Open Enterprise Server 2 kan en enda dator fungera som värd för både Linux och NetWare som virtuella maskiner, så övergången från NetWare till Linux kan ske gradvis. Organisationer kan fortsätta att använda befintliga NetWarebaserade tjänster under övergången av miljön och IT-arbetsgrupperna till Linux. Varken Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 kan erbjuda paravirtualiserat NetWare och fördelarna med det. Utjämning och isolering av arbetsbelastningar Utan virtualisering kan maskinvaran inte användas optimalt vid belastningsisolering. Med belastningsisolering i en virtuell miljö kan serveranvändningen däremot optimeras. Tack vare virtualiseringsfunktionerna i Novell Open Enterprise Server 2 kan arbetsbelastningar isoleras på virtuella maskiner, utan att skapa ett större fysiskt avtryck i datacentret. När en enda tjänst körs på en virtuell maskin behöver bara de tjänster och komponenter som krävs av just den arbetsgrupptjänsten läsas in på operativsystemet. Då kan den virtuella maskinen konsumera färre resurser och köras mer effektivt. Genom belastningsisolering skapas även ytterligare ett skyddslager för arbetsgruppsservrarna. Om en tjänst kraschar påverkas därför inte någon av de andra arbetsgrupptjänster som körs på separata virtuella servrar på samma fysiska maskin. Servervirtualisering ger inte bara möjlighet till belastningsisolering, utan även bättre serverhanteringsfunktioner. Virtuella servrar kan flyttas mellan olika fysiska servrar enligt behov, så att arbetsbelastningar kan utjämnas när organisations- eller IT-kraven förändras. Självbetjäning för användare Enligt Help Desk Institute ( Building the Business Case for Identity Management Investment v2 av Burton Group, 3 januari 2006) kostar varje supportsamtal från en slutanvändare organisationen 25 dollar. Om det krävs ett supportbesök stiger kostnaden till 100 dollar (se bild 10). Utöver de fasta kostnaderna försämras slutanvändarnas produktivitet varje gång de måste ringa till supportavdelningen. Produktivitetsförlusten gäller dessutom inte bara den användare som får problem. Ofta ber användarna sina teknikkunniga kolleger om hjälp med att lösa ett problem, i stället för att vänta på svar från supportavdelningen. Sådan hjälp leder till ytterligare produktivitetsförlust och kostnader, eftersom användarna inte kan genomföra sina egna arbetsuppgifter. När användarna har svårt att få sina problem lösta stiger dessutom missnöjet tills även deras arbetsledares och chefers dyrbara tid tas upp. Supportbesparingar med självbetjäning Supportsamtal per användare och månad i genomsnitt 1,36 Kostnad per supportsamtal USD 25 Kostnad per supportbesök USD 100 Andel samtal som kräver supportbesök 25 % Genomsnittskostnad per användare och månad USD 68 Årliga besparingar med självbetjäning användare användare användare 2 procent färre samtal USD USD USD procent färre samtal USD USD USD procent färre samtal USD USD USD Bild 10 14

16 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server När användarna får möjlighet att enkelt lösa många av sina problem på egen hand blir det färre supportsamtal och supportbesök, och högre produktivitet bland användare, kolleger och chefer. Tack vare de avancerade självbetjäningsfunktionerna i NetWare får användarna de verktyg de behöver för att snabbt och lätt kunna lösa många problem där de annars skulle behöva hjälp från supportavdelningen. Självbetjäningsverktygen har inte bara överförts till Novell Open Enterprise Server 2 på Linux, utan i många fall blivit ännu bättre så att produktiviteten kan höjas ytterligare. Tyvärr är den här graden av självbetjäning inte tillgänglig i Windows Server-produkterna. Filhantering med självbetjäning De som använder NetWare har länge kunnat dra fördel av självbetjäningsfunktionerna för filhantering i Novell ifolder. Med den enkla och säkra lagringslösningen ifolder kan användarna höja sin produktivitet och säkerhetskopiera, få åtkomst till och hantera sina personliga filer när som helst och från var som helst. Användarna behöver bara spara sina filer lokalt, precis som vanligt, så uppdateras filerna automatiskt på en nätverksserver och skickas till användarens andra maskiner. Så oavsett var användarna arbetar på kontoret, hemifrån eller under resan har de alltid åtkomst till de filer de behöver. De behöver inte skicka filer till sig själva med e-post eller spara dem på en disk. Filerna uppdateras på alla maskiner de använder. Dessutom säkerhetskopieras alla data och kan återställas av slutanvändaren. Det löser många organisationers problem med att säkerhetskopiera filer på skrivbordsdatorer och bärbara datorer regelbundet. Det ger även användarna möjlighet att förbli produktiva även om hårddisken slutar fungera eller om de tappar bort en dator. De kan helt enkelt använda en annan dator och genast få åtkomst till alla sina filer. En förbättrad version av ifolder ingår i Novell Open Enterprise Server 2, men Windows Server 2003 har ingen jämförbar funktion. Ett annat självbetjäningsverktyg i NetWare som finns med i Novell Open Enterprise Server 2 på Linux är Archive and Versioning Services. Med den här praktiska och kostnadseffektiva funktionen kan enskilda användare snabbt återställa tidigare versioner av ändrade eller borttagna filer, eller filer som de har bytt namn på. Med tjänsterna arkiveras invervallbaserade filversioner som blir tillgängliga för återställning baserat på datumet för filändringen eller den användare som ändrade filerna. Användarna kan återställa en fil genom att öppna en lista över arkiverade filversioner och välja önskad version. Då slipper de ringa upp organisationens supportavdelning när de behöver återställa förlorade filer. Det finns en del versionsfunktioner i Windows Server, men de är inte lika användarvänliga eller lättanvända som Archive and Versioning Services från Novell. Utskriftshantering med självbetjäning Skrivarinstallationer ligger ofta bakom många supportbesök och samtal till supportavdelningen. Med Novell iprint minskar samtalen genom att det blir lättare för användarna att installera skrivardrivrutiner på sina egna maskiner. Med det webbläsarbaserade gränssnittet kan användarna enkelt välja en tillgänglig skrivare i listan. De kan även använda gränssnittet med planritning, där de väljer en skrivare på kontorskartan genom att peka och klicka. Sedan installeras skrivardrivrutinen automatiskt på användarens maskin och kan börja användas. Novell iprint ingår i Novell Open Enterprise Server 2, men Windows Server har ingen jämförbar produkt. I Windows Vista finns det visserligen en funktion för dynamisk skrivarinstallation som administratören kan 15

17 År 2007 genomförde Novell en undersökning bland kunder som övergått till Novell Open Enterprise Server på Linux, och de allra flesta tyckte att övergången hade varit mycket enklare än väntat. använda för att förenkla installationen, men varken Windows Vista eller Windows Server innehåller ett enkelt sätt för användare att konfigurera sina egna nätverksskrivare. Windows-administratörer får ofta använda internutvecklade skript för att försöka förenkla skrivarinstallationen. Enligt lösningsleverantörer som har stöd för både Novell- och Microsoft-servermiljöer är det rutinartat men tidskrävande att installera skrivare i en Windows Servermiljö. Utöver support via telefon krävs det ofta supportbesök. Med självbetjäningsverktygen för användare i Novell Open Enterprise Server får användarna däremot enkelt åtkomst till de skrivare de vill använda. Enklare övergång till Novell Open Enterprise Server Ur ett IT-perspektiv kan ingen migrering någonsin kallas enkel. Men som vi har visat i det här dokumentet är det betydligt enklare att övergå från NetWare till Novell Open Enterprise Server på Linux än till Windows Server. För att kunderna ska kunna dra fördel av alla dess funktioner strävar Novell dessutom efter att det ska vara så enkelt och okomplicerat som möjligt att migrera till Linux med Novell Open Enterprise Server. År 2007 genomförde Novell en undersökning bland kunder som övergått till Novell Open Enterprise Server på Linux, och de allra flesta tyckte att övergången hade varit mycket enklare än väntat. Ett viktigt inslag i Novells strävan har varit att tillhandahålla automatiserade och lättanvända verktyg som automatiserar migreringen. De flesta verktyg finns i två versioner: ett grafiskt gränssnitt så att arbetsinsatsen blir enklare, och ett kommandogränssnitt som ger större kontroll och flexibilitet. Det går bra att använda en kombination av båda typerna. Migreringsverktygen har utformats för att det ska gå att migrera en tjänst åt gången, så att den kan testas och utvärderas innan nästa tjänst migreras. Genom det här stegvisa tillvägagångssättet blir övergången från NetWare till Linux ännu mer flexibel och kontrollerad, och kan genomföras i en takt som passar organisationen i fråga. Novell har även skapat en migreringswebbplats (www.novell.com/oesmigration). Här får användarna dynamisk åtkomst till innehåll från supportforumet för migrering till Novell Open Enterprise Server och Cool Solutions-gemenskapen. Det finns även olika slags material, dokumentation, artiklar, webblänkar och tredjepartsresurser. Ett viktigt dokument på webbplatsen är Novells guide över de bästa metoderna för migrering till Open Enterprise Server 2. Det uppdateras fortlöpande med erfarenheter från Novells kunder som genomfört övergången. Även information från Novells konsulter och fälttekniker som genomfört migreringar till Novell Open Enterprise Server på Linux ingår. På webbplatsen finns det dessutom en omfattande gemenskap med användare som gärna delar med sig av sina migreringserfarenheter. Kort sagt satsar Novell fullt ut på att göra övergången från NetWare till Novell Open Enterprise Server på Linux så enkel som möjligt, och erbjuder sina kunder en rad olika resurser som kan hjälpa dem att nå målet. I täten på väg mot effektivare infrastruktur Jämfört med andra serverprodukter går Novell i spetsen för lagringsvirtualisering med möjlighet till en dramatisk minskning av ökande lagringskostnader. Med dess 16

18 Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows Server dynamiska lagringsteknik förbättras dessutom driftseffektiviteten, så att säkerhetskopieringstiderna kan optimeras. Novell är ledande inom servervirtualisering som ger betydande maskinvarubesparingar genom serverkonsolidering, så att man kan fortsätta att använda verksamhetskritiska NetWarespecifika program och dra fördel av isolering och utjämning av arbetsbelastningar. Novell är ledande inom självbetjäningsverktyg för användare som leder till lägre supportkostnader och högre användarproduktivitet. Å andra sidan kan en övergång till en Windows Server-produkt innebära betydligt högre direkta och fortlöpande IT-kostnader, avsevärt försämrad driftseffektivitet, lägre användarproduktivitet och en rad olika risker. När en organisation överväger sina servermigreringsalternativ bör den välja den lösning som ger dem större besparingar, effektivare drift, högre produktivitet och minimerade risker: Novell Open Enterprise Server 2 på Linux. Mer information Burton Group Dell.com Help Desk Institute IBM.com Salary.com Storage Performance Council Novacoast Novell Consulting Se även: Enck, John; Gartner. NetWare Futures: Upgrade or Migrate?, 24 april

19 Kontakta din auktoriserade återförsäljare för Novell eller närmaste återförsäljare för programvara. Du kan också besöka vår webbplats: Du kan också kontakta Novell på: Novell Svenska AB Kronborgsgränd Kista, Sweden Tel: +46 (8) Fax: +46 (8) Novell, Inc. 404 Wyman Street Waltham, MA USA 462-SV / Novell, Inc. Med ensamrätt. Novell, Novell-logotypen, N-logotypen, NetWare, GroupWise, ZENworks, Novell ifolder och SUSE är registrerade varumärken, Novell Consulting är ett registrerat tjänstemärke och edirectory, Novell Client och Novell Cluster Services är varumärken som tillhör Novell i USA och andra länder. *Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Hur Unified Communications kan erbjuda föregripande åtgärder i kärva ekonomiska tider och hur Microsofts UC lösningar kan förverkliga dessa

Läs mer

LIFE IN INFORMATION. Nummer 2, september 2007. E-arkiv hos Åklagarmyndigheten. Grön IT. Proact öppnar lösningscenter

LIFE IN INFORMATION. Nummer 2, september 2007. E-arkiv hos Åklagarmyndigheten. Grön IT. Proact öppnar lösningscenter LIFE IN INFORMATION Nummer 2, september 2007 E-arkiv hos Åklagarmyndigheten Grön IT Proact öppnar lösningscenter STRATEGI Klimatstörningar och energibrist: TA ANSVAR GENOM ATT MINSKA ELFÖRBRUKNINGEN FÖR

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Teoretisk mognadsgrad vid konsolideringar av informationssystem. En fallstudie vid ett energiföretag MARKUS ERIKSSON LARS LINDGREN

EXAMENSARBETE. Teoretisk mognadsgrad vid konsolideringar av informationssystem. En fallstudie vid ett energiföretag MARKUS ERIKSSON LARS LINDGREN 2003:112 SHU EXAMENSARBETE Teoretisk mognadsgrad vid konsolideringar av informationssystem En fallstudie vid ett energiföretag MARKUS ERIKSSON LARS LINDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

Vad alla småföretag bör veta om molnlagring

Vad alla småföretag bör veta om molnlagring Vad alla småföretag bör veta om molnlagring Sammanfattning Allt fler chefer på små och mellanstora företag (SMF) funderar på allvar på sin strategi kring skydd och lagring. De vet att deras företag är

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2010 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

E-handelsplattformar

E-handelsplattformar E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer