Fotbollens konvergensprocess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotbollens konvergensprocess"

Transkript

1 Fotbollens konvergensprocess Fotbollen blir allt större och viktigare i ekonomiska och politiska termer. Dessutom befinner sig den sedan länge i en konvergensprocess som innebär att de bästa landslagen närmar sig varandra med avseende på spelidéer och spelsystem. Fotbollskulturerna tenderar att glida ihop. I denna artikel synas denna process genom nedslag i de senaste turneringarnas expertanalyser och i tidningarnas berättelser av vad som hände under VM 2002 i Japan/Korea. Bill Sund Växjö universitet Inledning Fotbollen blir alltmer samhällelig. Den spelar en politisk roll och nominerades till Nobels fredspris 2001 (International Herald Tribune ). De senaste årens fördjupade ekonomiska globalisering (som dock stagnerat efter terrordåden i USA 11 september 2001), internationella marknadsanpassning och idéspridning, främst via TV och Internet, bör ha påverkat fotbollen i konvergerande riktning. Speluppläggen och metodiken sprider sig från land till land. Fotbollen har under senare år stärkt sin ställning som ledande sport. Dagspressen bevakar fotbollen intensivt. Alla dessa TV-matcher är säkerligen också en bidragande orsak till detta. Syftet med denna artikel är att närmare studera tidningarnas berättelser under VM-matcherna 2002, med naturlig koncentration på Sveriges matcher (domarnas debatterade insatser behandlas inte). Hur såg tidningarnas bevakning ut? Vilken bild av fotbollen förmedlade tidningarna? Hur förstods fotbollen: vilka tendenser förmedlades? Uppmärksammades konvergensprocessen? Undersökningen omfattar sportsidorna i de största morgontidningarna Svenska Dagbladet (SvD) och Dagens Nyheter (DN) under VM i herrfotboll Korea/Japan Med konvergens eller konvergensprocess menas, terminologin är hämtat från institutionell arbetsmarknadsekonomi (Bamber-Lansbury 1993), att fotbollslagen kommer att likna varandra alltmer i kompetens- och utvecklingsfrågor vid sidan om planen samt när det gäller själva fotbollsutövandet på planen (spelsystem etc.). Tidigare skillnader mellan fotbollslandslagen tenderar således att minska i en konvergensprocess, vilken kan vara mer eller mindre utdragen över tiden. Ett grundläggande antagande är att media är medveten om att fotbollen förändras och kan gå i en konvergerande riktning. Till dessa faktorer som talar för konvergens mellan fotbollslagen bör även läggas spridningen av kunskap, tränare och spelare mellan länderna. Huvudströmmarna är sedan länge att spelare och tränare flyttar från Latinamerika till Europa och att spelare flyttar från östra och norra Europa till södra och västra delarna. En ström av spelare går nu även från Afrika till Europa. Asien är fortfarande en utkant i dessa sammanhang (Lanfranchi- Taylor 2001). Pengarna och dynamiken finns främst i den italienska, spanska och engelska ligan. Resultatet bör ha blivit att fotbollen blivit alltmer likartad över världen. Trenderna sätts dock i Europa, men latinamerikanska spelare är ofta de skickligaste i världen. I globaliseringsdebatten har dock även framförts argumentet att globaliseringen kan samverka med starka lokala kulturer i en dialektisk process (Castells 1999, Beck 1998). Det innebär att nationella och lokala initiativ är drivkrafter. Här kan man peka ut städer som Madrid, Milano och Manchester. En milstolpe i denna fördjupade kommersialiserings- och spridningsprocess utgörs av 1992 års avtal mellan engelska fotbollsförbundet (FA) och Rupert Murdoch s kommersiella 40

2 Inom toppfotbollen studerar lagen varandras spelsystem, vilket leder till minskade skillnader (konvergens). Individuella glansnummer kommer därför alltid att skapa förvirring och öppna möjligheter. Här agerar D. Maradona, en av fotbollens största profiler. Foto: Thommy Nyhlén. TV-bolag Sky Sport. Detta avtal blev en modell för resten av fotbollsvärlden och denna typ av avtal har kommit att generera stora pengar till klubbarna, europeiska fotbollsförbundet/uefa och internationella fotbollsförbundet/ FIFA (Missiroli 2002). De stora fotbollsturneringarna är jättelika evenemang som via TV underhåller stora delar av världen. Medias fokusering och pengarna har ökat från mästerskap till mästerskap. Detta leder till att en plats i detta slutspel är mycket åtråvärd för medlemsländerna och ännu mer åtråvärt är det givetvis att överleva så länge som möjligt i turneringen och allra helst att vinna den. Dock har det hittills endast tillkommit ett fåtal lag/länder att nå ända fram och vinna turneringen. Medlemsländernas managers/förbundskaptener försöker givetvis hitta den vinnande formeln (koden) och i detta läge ligger det nära till hands att söka sina förebilder hos de bäst placerade lagen: alltså ytterligare ett skäl som talar för konvergens. Alla vill följa det ledande exemplet. Men den sökta förebilden kanske tillhör en annan fotbollskultur och då kan norm- och attitydproblem uppstå. Ett grundläggande uppbrott måste då ske. Den engelska fotbollen befann sig länge i ett sådant uppbrottsskede under och 90-talen. Med valet av de internationellt erfarna svenska ledarna Sven-Göran Eriksson (Portugal, Italien) och Tord Grip (Schweiz, Norge, Italien) skedde en viktig förskjutning mot övriga fotbollskulturer. Grovt taget kan man än idag tala om två stora dominerande fotbollskulturer: den brittiska och den kontinentala. Den sistnämnde fotbollskulturen kan sedan i sin tur delas upp i en centraleuropeisk och i en latinsk fotbollskultur (Sund 1997, Missiroli 2002)). Kunskapen om vad som krävs och hur man går tillväga för att sätta upp och driva vinnande lag kan sägas vara en typ av kapital, för att tala med Bourdieu, som kan benämnas fotbollskapital (Bourdieu 1989, 1990, Sund 2002). Att ackumulera (förvärva, befästa och utveckla fotbollskunskaper) detta kapital handlar fotbollens management om. Media, främst TV och dagspress, är en utomordentligt viktig aktör. Även i Sverige har fotbollen fått en allt starkare ställning. TV sänder förutom matcherna med eller utan expertkommentatorer - särskilda fotbollsmagasin och dagspressen trycker speciella fotbollstidningar. I media fokuseras tränarna och spelarna (TV-bilderna får sällan eller aldrig tala för sig själva); i media görs utspelen och berättelserna för den breda fotbollspubliken. Media har kort sagt en betydelsefull roll som länk mellan fotbollsetablissemanget (de 41

3 som har fotboll som yrke) och publiken, inte minst ungdomar. Traditioner och spelsystem I fotbollsstrategin ställs flera huvudfrågor och svaren på de frågorna har varierat inom fotbollskulturerna och mellan dem. Problemlösningarna är starkt relaterade till fotbollskapitalet (fonden av kunskap och resurser samt innovationsförmågan) i organisationen och hos ledarna. Problemen som ställs är: (1) Hur skall matchen genomföras: vilken idé har man? På vilket sätt och med vilken typ av formation av spelarna i det offensiva och defensiva spelet skall man spela? Hur skall balansen se ut mellan det offensiva och defensiva spelet? (2) Vad bestämmer valet av spelidé och vilket spelsystem som skall väljas? Har man en fastslagen idé eller ett spelsystem som utgångspunkt eller väljer man utefter motstånd och de spelare man har till förfogande? (3) Vilka spelare skall användas? Till att börja med kan man konstatera att ända fram till 1930-talet togs laget ut av lagledaren eller av en UK/uttagningskommitté (ända fram till 1950-talet i landslagets fall). Och fram till 1930-talet lades taktiken upp, som det hette, av spelarna själva med lagkaptenen (oftast centerhalvbacken) i en samordnande huvudroll. Med Herbert Chapman, legendarisk manager och tränare i Arsenal kring 1930 förändrades maktfördelningen i grunden mellan ledare och spelare (Studd 1998). Chapman blev den förste tränare som både tränade och tog ut laget, och dessutom bestämde han det taktiska upplägget (en dynamisk fotboll med långa passningar och snabba avgöranden). Mest känd är han för sin trebackslinje och sitt WM-system (tre backar, två halvbackar, två tillbakadragna inrar och tre toppforwards). Systemet var utgångspunkten hos honom. Chapman idéer kom att få utomordentligt stor betydelse för fotbollsutvecklingen i både England och i andra länder. Det var således en engelsman som i grunden kom att förändra fotbollstänkandet och angav svaren på problemställningen ovan. Han följdes sedan av fotbolls- och systemtänkare från andra länder som Vittorio Pozzo (Italien), Sebes (Ungern), Rinus Michels (Holland) och Houghton-Hodgson (England/Sverige). På kontinenten (Ungern, Österrike etc.) slog Chapmans idéer aldrig 42 igenom med samma kraft och det gällde framför allt i hans idé om att centerhalvbacken skulle vara en markerande stopper. I dessa länder, inklusive Italien m fl, behöll man istället de två backarna längst bak (liberon placerades sedan bakom dem). Man kan därför säga att fotbollen i detta avseende var mer konservativ på kontinenten. I Sverige gick vi ganska snabbt över till Chapmans spelidé. Men det skedde under hård debatt (Sund 1997). Ytterligare en viktig traditionell skillnad mellan den brittiska och kontinentala fotbollen kan sammanfattas med begreppen: direkt respektive indirekt fotboll; den indirekta fotbollen söker behålla bollen inom laget (långsam speluppbyggnad) innan man söker en avslutning (om det inte handlar om en kontrastöt ). Den direkta fotbollen söker däremot i princip i alla lägen avslutningar så snabbt som möjligt. VM 1998 och EM 2000 Finns det fortfarande några skillnader mellan fotbollskulturerna eller har toppfotbollen smält samman i synen på fotboll och med avseende på spelidéer och spelsystem? Svenska Fotbollförbundet har alltsedan 1974 gjort fortlöpande analyser av EM och VM-slutspel (dock inte under VM 2002, då man istället hänvisar till FIFAs sedvanliga dito). I analysen av VM 1998 framhålls att detta mästerskap var offensivt präglat: Backlinjespelarna spelade stor roll i offensiven. I VMs bästa lag Frankrike och Brasilien var ytterbackarna farliga anfallsvapen (VM-rapport 1998). Långa anfall gav betydligt fler mål än korta anfall eller med andra ord: en indirekt spelstil var effektivare. Här finns en udd riktad mot Drillos (Norges) långa, snabba uppspel. Organisationsmodellen var vanligast precis som I USA-VM 1994 dominerade annars Denna gång var det alltså vanligare att lagen utgick ifrån den klassiska tvåbacksmodellen, som ligger bakom De flesta lag spelade med zonmarkering vilket kan sägas bygga på Chapmans idé om en backlinje där man försvarar varsin zon. I övrigt poängteras i den sammanfattande analysen dribblingarnas avgörande betydelse gentemot välorganiserade försvar. I analysen specialstuderas flera lag som Frankrike, Brasilien och Norge. De två ledande lagen, som båda tillhör den icke brittiska sfären, spelade med varsin grunduppställning: Frankrike med och Brasilien med 4-4-2; Frankrike ändrade dock denna till beroende på en spelares position. Norges spelorganisation var som Frankrikes Den ändrades inte. Inget av dessa tre lag spelade således utefter modellen 3-5-3, vilket de flesta andra gjorde. Lagen från den kontinentala och latinska spelkulturen använde således en försvarsmodell som genererats i den brittiska fotbollskulturen. Skillnaderna mellan spelkulturerna hade vid detta VM minskat ytterligare; ett säkert försvarsspel (zonspel och press på bollhållaren) med många passningar i uppbyggnadsfasen kännetecknade många lag, dock inte Norge som satsade på en eller två avgörande passningar. Norrmännen höll fast vid sitt strikta system. Konvergensprocessen hade således gått förhållandevis långt. Hur såg det då ut i europamästerskapet 2000, två år senare? I Svenska Fotbollförbundets analys finns inte denna gång någon sammanfattande analys, som förbundet står bakom (EM-rapport 2000). Istället inleds häftet med en personlig reflektion av Lars Arnesson. I denna poängteras att vissa lag som Frankrike, Holland och Spanien använde en långsam anfallsuppbyggnad medan Italien, Portugal och Tjeckien kännetecknades av snabbare attacker och kontringsspel. Arnesson framhåller även att det både spelades med libero och med raka backlinjer om tre eller fyra man. De flesta lag spelade med zonmarkering, press och täckning. Finallagen Frankrike och Italien bytte spelsystem efter tillgång på spelare och motstånd till och med under finalen bytte Frankrike formation. Flexibiliteten var påtaglig hos de ledande lagen. Sverige spelade, enligt Lars Lagerbäck, och balansen mellan offensiva och defensiva kvaliteter var något i defensiv favör. I övrigt spelade det svenska laget zonspel med press och täckning. Anfallen inleddes gärna med en lång boll. Uppenbarligen var det så att en syntes ägt rum, som innebar att lagen från de kontinentala och latinska skolorna spelade alltmer brittiskt i försvarsspelet och att det även kunde påbörjas högt uppe i banan. Detta spel kombinerades av vissa lag med ett indirekt anfallsspel (långsam anfallsuppbyggnad) medan andra föredrog att vända spelet blixtsnabbt och anfalla genom kontringar (Italien t ex). Syntesen var dock inte riktigt genomförd då de kvalificerade lagen från den brittiska skolan (Sverige och Norge), med visst undantag för England, inte ville/ förmådde hålla bollen inom laget som den andra skolan föreskrev. Alla spe-

4 lare hade dock i detta mästerskap en mycket hög standard, för att citera rubriken till analysen av Portugal (utförd av Lars Olof Mattsson). Kort sagt kan man säga att de ledande lagen kom att spela en fotboll som alltmer liknade varandras. Även England hade närmat sig den kontinentala skolan. Fotbollskulturerna befruktade varandra och konvergensprocessen var påtaglig. VM 2002 Kom VM i Korea/Japan att förstärka denna djupgående tendens? I FIFAs summerande analys tas följande åtta punkter upp (www.fifa.com): de små skillnaderna mellan lagen, kontrastötar, individuella glansnummer, spelet vid fasta situationer, pressen på motståndarens bollhållare, passningsspel, taktisk flexibilitet och teknisk kvalitet. Flera matcher avgjordes, menar man, genom tränarens fingertoppskänsla, genom individuella genombrott, kontrastötar, fasta situationer och genom enskilda fatala misstag. När det gäller spelsättet att pressa motståndarens bollhållare, företrädesvis på mittfältet nämner FIFA åtta länder som skickligt praktiserade detta och det var Irland, Sverige, USA, Danmark, Turkiet, England, Japan och Korea. Här återfinns länderna i den brittiska skolan med undantag för Danmark och Turkiet och de nya fotbollsländerna. Passningsspelet, menar man, var av två slag: dels det förutsägbara, inövade, dels det oförutsägbara, spontana passningsspelet mellan spelare under förflyttning. Man exemplifierar det förutsägbara passningsspelet inte oväntat med europeiska lag som Tyskland och Italien och det motsatta med Senegal och Brasilien. När det gäller den taktiska flexibiliteten, att ändra spelsätt och disposition efter rådande omständigheter och gå ifrån ursprungsupplägget, nämns Koreas, holländaren Guus Hiddinks, ändring från till det ännu mer offensiva i matchen mot Italien som ett utmärkande exempel. Brasiliens och Scolaris förstärkning av bakre fronten mot England med två defensiva mittfältsspelare tas också upp. Under rubriken teknisk kvalitet tas flera för hela mästerskapet avgörande aspekter upp. Här antyder FIFAs analytiker att totalfotbollen (Rinus Michels holländska skapelse på 1970-talet) återkommit i form av tekniska och intelligenta spelare som tog respektive lag (särskilt nämns Brasilien och Korea) blixtsnabbt från försvar till anfall och vice versa. Man understryker även den utomordentliga betydelsen hos spelare med en Brassarna har just vunnit VM finalen 2002 mot Tyskland. Det räcker inte enbart med skickliga tekniska och taktiska spelare. Ett vinnande lag måste ha lång kultur och tradition. Foto: Pressens Bild. fri och tillika ansvarsfull roll i flera lag i positionen mellan anfall och mittfält och exemplifierar med Rivaldo, Ronaldinho, Sas, Raúl, Totti, Wilmots, Tomasson, Recoba, Verón och Aimar. FIFA framhåller i avsnittet om spelsystem att omkring ett dussin olika spelsystem kom att användas under turneringen. Men samtliga kan grupperas i två huvudgrupper: de som är baserade på den konventionella formationen och de med sina rötter i den traditionella uppställningen. Dessa grundvalar är med andra ord dels Chapmans raka backlinje (nu 4-4-2), dels det klassiska tvåbackssystemet, förstärkt med en back. Konvergensprocessen stannade således upp vid två huvudansatser, men samtliga spelsystem var förstås beroende av skickliga spelare och ledare: kvalitet och flexibilitet för att använda FIFAs honnörsord. Fotbollen har förändrats mycket sedan 1930-talet, men ännu finns det klassiska tankegodset kvar och uppgiften för analytikerna består i att förstå och förklara relationen mellan spelarna och spelsystemet. Görs systemen med utgångspunkt från spelarna eller kommer systemet först? lyder en av de viktigaste debattfrågorna inom fotbollen sedan Chapmans och Pozzos dagar. Fotbolls-VM i tidningarna Satsningen på fotbolls-vm var omfattande i dagspressen. Landet greps av fotbollsfeber under några veckor. Man hoppades på en upprepning års festligheter när det svenska laget grävde guld i USA och fann brons. Efter det svenska lagets sorti i åttondelsfinalen minskade dock press- och mediabevakningen högst påtagligt. Riksdrakarna SvD och DN gick ner från 4-6 sidor till 1-2 sidor per dag. Uppmärksammade lag, förutom det svenska laget, var i första hand England och i andra hand lag som Danmark, Brasilien, Frankrike och Italien. Såväl SvD som DN gav före VM ut specialnummer innan turneringen startade. I SvDs specialedition ( ) sätts varje lag in i sitt lands kulturella kontext. Där finns uppgifter om antal spelare i landet, antal professionella spelare och om respektive lags resultat i tidigare mästerskap. Här finns också en grafik med varje lags spelsystem, spelartrupp och trolig startelva. För varje land fokuseras en person i bild och text. Oftast är det en tongivande spelare som Brasiliens Ronaldinho eller Italiens Totti, men det kan även vara en spektakulär förbundskapten som Sven-Göran Eriksson. I DNs specialutgåva i samma 43

5 format finns ett någorlunda annat upplägg: varje lag presenteras genom en sammanfattande artikel som tar upp en eller flera aspekter. I t ex Argentinas fall diskuteras särskilt hur förbundskaptenen Bielsa poängterar det offensiva flankspelet och lagets speluppbyggnad genom Juan Sebastian Veron. Genom specialutgåvorna sökte tidningarna ta till vara intresset för fotbolls-vm samtidigt som man ville fördjupa intresset genom förhållandevis utförliga och samlande presentationer av varje lag. Tidningarna blev ett viktigt komplement till TV-tittandet för den fotbollsintresserade allmänheten. Vilken bild eller vilka bilder förmedlade då dessa tidningar av turneringen? Hur såg upplägget ut? Det var givetvis fokuserat på Sveriges matcher. Sedan kom de andra intressanta lagen (se ovan). Dramaturgin var given i två frågeställningar. För det första: Hur var läget före matchen? Och för det andra: Varför gick som det gick under själva matchen? Svaren förmedlades nästan huvudsakligen genom intervjuer av en eller flera fokuserade nyckelpersoner. Laget (kollektivet) framhölls vid tillfällen när det gick riktigt bra (t ex Sveriges matcher mot Nigeria och Argentina). Denna fokusering inramades sedan inför matcherna av grafiker med spelsystem och speciella uppspelsvarianter etc. Dessutom skrev krönikörerna Sune Sylvén (SvD) och Torbjörn Petersson (DN) regelbundna (kåserande) krönikor om händelseutvecklingen under VM. Upplägget var delat: hårt fokuserade intervjuer, grafik och perspektiv samt krönikor. Satsade man inte alls på analyser? Förklaringar till matchresultaten gavs självfallet. Här fanns både de individuella insatserna med (Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina) och lagens kollektiva uppträdande (Tysklands lagmaskin Der Panzemannschaft). Givetvis är det en fullständigt omöjlig uppgift att rapportera och berätta om ett sådant stort evenemang utan att ha analytiska utgångspunkter. Denna analys finns där men är implicit och framträder i form av frågeställningar och i val av intervjuobjekt. Fotbollsförståelse Hur förstods då fotbollen som spelades? Detta är den stora och avgörande frågan. Låt oss börja med SvD och dess grafik. Redaktionen är noga med att berätta om vilka spelsystem lagen använder och i denna grafik, som sätts upp när Sverige spelar, markeras tre 44 olika typer av spelare: lirare, hårding och slitvarg. Den är ingen helt seriös kategorisering. Även vem som är kapten anges särskilt. Dessutom berättas vilka som sitter på bänken och vilka som finns i sjukstugan. Spelsystemet, eller formeringen av spelarna i t ex 4-4-2, är det helt centrala i grafiken och i de vidhängande förklarande textbitarna. En av utgångspunkterna utgörs med andra ord av spelsystemet i förståelsen av fotbollen. En annan utgångspunkt är de enskilda förbundskaptenerna och givetvis spelarna. Det är av denna anledning som huvuddelen av fotbollsförståelsen görs genom fokusering av enskilda individer, främst genom intervjuer eller uttalanden på presskonferenser o dyl. En helt annan typ av fotbollsförståelse uppvisas genom perspektivartiklar med ett analytiskt innehåll samt krönikor, vilka har karaktären av kåserier eller opinionsbildning utifrån någon aktuell aspekt. Intervjuerna utgör den hårda kärnan i rapporteringen och de görs både före och efter matcherna. Några av intervjuerna görs mycket omfattande, exempelvis Jan Majlards (SvDs klart ledande fotbollsreporter) intervjubetonade artiklar. I intervjun med Lars Lagerbäck (4 juni, efter Englandsmatchen), där även förre MFF-spelaren, tränaren Roland Andersson kommer till tals, framkommer att Lagerbäck fått insikt i både Lars Arnessons kontinentala fotbollsfilosofi (markeringsspel med libero) och Bob Houghtons Roy Hodgons ortodoxa brittiska spelidé med Läsarens medvetandegörs om att olika skolor dominerat svensk fotboll över tiden. Jan Majlard följde sedan upp denna intervju med en analyserande artikel strax innan matchen mot Argentina (12/6) där han resonerar kring Lagerbäcks synvinkel på fotboll: vilken bl a är förmågan att inordna sig i spelsystem och jobba för laget. Läsaren påminns om det moderna svenska sättet att spela fotboll på. Men Majlard tipsar också om att de svenska spelarna måste våga hålla i bollen och installera ett uppehållande indirekt passningsspel för att därigenom reta de argentinska spelarna. Inför Nigeriamatchen intervjuas Thomas Lyth (av Gert-Owe Gärder), svensk spion på Nigeria, och han framhåller att Nigeria har stora kvaliteter (jargongutryck inom svenska tränarkåren). På frågan om hur Sverige ska kunna besegra Nigeria säger han: Det är Tommy och Lasses (förbundskaptenernas) uppgift att lösa. Helt klart är det ett lag med stora kvaliteter med både speed och teknik men ibland kanske de inte riktigt vet hur de ska använda sin talang. Offensivt agerar spelarna väldigt spontant Samma dag publiceras också en intervju med Fredrik Ljungberg (av Jan Majlard) där Ljungberg säger att det går inte att bara spela långbollar mot ett bra lag i ett VM-slutspel. Majlards vinkling i denna artikel är att Ljungberg behöver en Dennis Bergkamp (medspelare i Arsenal) bakom sig som spelar fram bollarna i djupet till honom. Efter 1-1 mot Argentina (13 juni) intervjuar Majlard återigen Lagerbäck och denna gång får förbundskaptenen beröm för sitt kolugn vid sidan om planen när alla nästan förtogs av nervositet minuterna innan slutsignalen. Mina spelare fick bara jaga i första halvlek, säger han. Jag måste säga, fortsätter han, att Argentina är det bästa lag vi mött som tränare. De utnyttjar hela planen med sin löpstyrka. Vi blev helt utspelade. På så sätt känns det lite grymt att ett lag som spelar en så positiv fotboll nu åker ur ( ) Men med tanke på hur bra de är presterade vi ett försvarsspel i världsklass. Detta är en typisk Majlard-intervju där synen på fotboll förstås genom att den ansvarige förbundskaptenen själv får uttala sig i det bestämda temat. Vilken typ av fotbollsförståelse fanns då i DNs spalter de aktuella dagarna? Metoden i DN är densamma som i SvD: alltså intervjuer, grafik och kommentarer samt en regelbundet återkommande krönika av Torbjörn Petersson. Sammanfattningsvis har tidningarna mycket gemensamt men där finns också vissa skiljelinjer. Någon lika dominant penna som Majlards finns inte i DN. Presentationerna av spelarna är utförligare i DNs spalter. Bilderna är större och flera: DN har ju ett större format ännu vid denna tid. Intervjuerna är legio även här och vissa är mycket omfattande; t ex en intervju med Henrik Larsson (2 juni) av Mattias Göransson och Ulf Roosvald. En intressant skiljelinje är DNs reportage om människor och fotbollskultur. Man gör breda nedslag i ord och bild i olika länder. England granskas 2 juni (Jens Littorin). Man finner även speciella speltekniska kommentarer insprängda här och där. Berndt Rosqvist rapporterar ( 4 juni) att han blivit överraskad av Italiens modell mot Equador. Stephen Mendel-Ek noterar (6 juni) att det är bara Sverige som håller

6 fast vid lösa höga hörnor. Annars är hårda, flackt slagna hörnor, den nya trenden menar han med all rätt. I ett reportage samma dag om Nigeria (Leif Norrman) påvisas det gängse om fattigdom och bollskicklighet men även att Nigeria har över 100 miljoner invånare men bara licensierade spelare mot Sveriges Flera exempel på analytiska nedslag i DNs rapportering är att mittfältet var Sveriges segervapen mot Nigeria (Lars Grimlund, 8 juni). Berndt Rosqvist menar samma dag att Sverige ska använda den engelska taktiken mot Argentina: Det väsentligaste är att ha många spelare på rätt bollsida när Argentina sätter in stöten på den sista tredjedelen av planen. DNs medarbetare visar därmed att han kan sin fotbollsläxa. Detta är en gammal italiensk taktik som tagits upp av paret: Tord Grip- Sven-Göran Eriksson. Det förekom även förr på 1930-talet i Sverige under benämningen helsingsborgssystemet (Sund 1997). Trender i fotbollskulturerna Vilka fotbollstrender uppmärksammades då i SvDs och DNs spalter? Svaret kräver tolkningar, ty tidningarna är knappast ute efter att hitta nya trender inom fotbollen: så eftertänksamma har man inte tid att vara. Undantag finns dock, se ovan. Tidningen är en färskvara och manus ska föreligga på en bestämd tid. Tidningarna, båda två, är fullt upptagna med att skapa nyheter och redovisa läget mellan matcherna bland spelarna (skador, formtoppar etc) och berätta om tränarnas taktiska vedermödor. Strategiska diskussioner om vart fotbollen går och om fotbollens innehåll håller på att förändras överlåter tidningarna till andra krafter, till expertutvärderingar som t ex FIFAs analyser. Många förbundskaptener, som de svenska, har numera analytisk back-up i form av databearbetningar av matchsekvenser och hela matcher. Ändå är det så att en noggrann och systematisk läsning av det publicerade tidningsmaterialet inför och under världsmästerskapet ger underlag för studier av fotbollens utvecklingsnivå och utvecklingstakt, för att åter använda några relevanta termer från samhällsvetenskapen. Uppenbart är det så att fotbollskulturerna har närmat sig varandra och mer och mer börjar flyta in i varandra. Detta gäller givetvis den absoluta toppnivån, den som framträdde under VM-slutspelet. För det första är det frapperande att de latinska och kontinentala lagen och fotbollskulturerna har arbetat in de nordeuropeiska spelidéerna i sin fotboll i form av zonspel, press på bollhållaren och understöd och det även högt uppe på planen. Sedan länge har även dessa fotbollskulturer tillgodogjort sig den mer fysiska fotbollen som spelats på de brittiska öarna och i norra Europa, inklusive Skandinavien. Detta har skett genom studier förstås, men även genom att nordeuropeiska tränare verkat och verkar i de italienska och spanska ligorna. För det andra har den nordeuropeiska toppfotbollen i allt högre utsträckning lärt sig fördelen med långsamma uppspel och indirekt fotboll. De nordeuropeiska lagen har också insett och lärt sig den enorma betydelsen av god teknik och bollskicklighet. Men fortfarande finns i detta avseende, med vissa undantag, en skillnad mellan de olika fotbollskulturerna. Ännu släpar t ex Sverige och England efter på denna punkt. Danmark ligger då bättre till. Brasiliens suveränitet (bäst i det historiska perspektivet) vilar just på kombinationen av god fysik, fantastisk teknik i fart och balanserad taktik. Fotbollskapital och konvergens Man kan sammanfattningsvis säga att det fotbollskapital som är nödvändigt att förfoga över och ackumulera alltmer flyter samman mellan fotbollskulturerna. Substans, som nämnts, tas från de olika spelkulturerna. Att det krävs ingående kunskaper och kompetens att driva och spela fotboll på högsta nivå visades även under VM Trots att de afrikanska lagen egentligen förfogar över och kan spela den fotboll som krävs för att vinna turneringen så gör de det inte. Inte heller det koreanska laget med sina skickliga taktiska manövrar hade slutligen någon riktig chans. Varför? Svaret kan formuleras som att det krävs både teknisk skicklighet och taktisk slughet men även något mer; det krävs ytterligare en dimension och det är denna dimension som också utgör hemligheten och tjusningen med fotboll. Förenklat kan man kalla den för kultur och tradition. Det var detta som fanns i finallagen Brasilien och Tyskland. I de bästa lagen finns givetvis också de bästa spelarna, spelare som kan bryta de förutbestämda mönstren. I VM 2002 spelade slutligen Ronaldo en helt avgörande roll. Referenser Beck, Ulrich: Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar, Daidalos, Göteborg 1998 Bourdieu, Pierre: Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Routledge, London 1989 Bourdieu, Pierre: In Other Words: Essays Toward a Reflexive Sociology, Polity, Oxford 1990 Castells, Manuel: Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, Nätverkssamhällets framväxt, Daidalos, Göteborg 1999 EM-rapport 2000, Svenska fotbollförbundet, Solna 2000 International and Comparative Employment Relations. A study of Industrialised Market Economies, ed by Bamber, Greg and Lansbury, Sage, London 1998 Lanfranchi, Pierre & Taylor, Matthew: Moving the Ball. The Migration of Professional Footballers, Frank Cass. Oxford, New York 2001 Missiroli, Antonio: European Football Cultures and their Integration; The Short Twentieth Century, Culture, Sports, Society, Vol 5, No.1(Spring 2002) Studd, Stephen: Herbert Chapman: Football Emporer, A Study in the Origins of Modern Soccer, Peter Owen, London 1998 Sund, Bill: The British and Continental Influence on Swedish Football, The International Journal of the History of Sport, Vol 14 No 2 - Fotbollens maktfält. Svensk fotbollshistoria i ett internationell perspektiv, Svenska fotbollförlaget, Solna Social and Cultural Dimensions in the Swedish Soccer During Twentieth Century(under publisering, Soccer & Society) VM-rapport 1998, Svenska fotbollförbundet, Solna 1998 Dagens Nyheter International Herald Tribune Svenska Dagbladet ( ) 45

FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet. Andreas Engelmark

FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet. Andreas Engelmark FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet Andreas Engelmark GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Kurs TR5 HT-2009 Handledare: Mårten Fredriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL 10 JAG HADE NÖJET ATT SPELA FUTSAL I SKOLAN, OCH DET FUTSAL KAN GE DIG ÄR INTELLIGENS OCH ETT SÄTT ATT TÄNKA PÅ. VARFÖR? FÖR DET ÄR SÅ SMÅ YTOR, DU ÄR MARKERAD HELA TIDEN. SÅ DU MÅSTE VARA INTELLIGENT,

Läs mer

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7)

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7) Dösjöbro P/F -02 2010-09-15 Nästa steg i fotbollsutvecklingen Våren 2011 är det dags att ta steget från att spela 5-manna fotboll till 7-manna fotboll. Skillnaden mellan dessa spelsystem är ganska stor

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget försvarsspel.

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

3. And then there are those who make a new space where no space should have ever been. These are the prophets. The poets of the game.

3. And then there are those who make a new space where no space should have ever been. These are the prophets. The poets of the game. Innehållsförteckning 1. Regler...7 2. Roller och vokabulär...10 3. Teknik...12 4. Målvaktens spel...17 5. Taktik...24 6. Försvarsspel...26 7. Anfallsspel...33 8. Kontringsspel...37 9. Joker...44 10. Fasta

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande!

Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande! HUR MAN SPELAR ONLINE Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande! 0. SKAPA DITT EGET PERSONLIGA EMBLEM OCH DINA

Läs mer

Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel

Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel Svenska ishockeyförbundet Elittränarutbildning Aktivt backspel Ett arbete om att skapa fler målchanser med ett aktivt backspel Författare Niklas Gällstedt Handledare Göran Lindblom Aktivt backspel Sammanfattning

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Så spelar vi Futsal 2014-2015

Så spelar vi Futsal 2014-2015 Så spelar vi Futsal 2014-2015 1 Varmt, ombonat och alltid spelbart Små ytor - Många bollkontakter och hög aktivitet Dämpad boll - Bollen efter marken utvecklande spel All inomhusfotboll i Sverige går numera

Läs mer

För supporters på plats

För supporters på plats För supporters på plats För alla svenska supporters som vill uppleva EM-slutspelet på plats i Österrike och Schweiz, men som inte fått biljetter, är de åtta Fan parks som sätts upp i värdstäderna ett bra

Läs mer

Teknik, Spel & Taktikguide

Teknik, Spel & Taktikguide Teknik, Spel & Taktikguide Grunduppställningar i innebandy Talar om hur laget formeras i utgångsläget i specifika delar av spelet. Anges oftast i sifferkombinationer! Man nöjer sig i första hand med att

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj UEFA DAM-EM 2013 Kalmar 6 maj DAM- OCH FLICKFOTBOLL I SVERIGE OCH VÄRLDEN Vilka associationer ger detta? Positiva? Negativa? Allmänt intresse? Publiksiffror? Utövande? Framtid? DAM- OCH FLICKFOTBOLL I

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 9-manna 12-13 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 11-manna 14-15 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 Att leda ett lag Christer Dreberg Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 1 Sammanfattning Att leda ett lag är ett väldigt brett område. Jag har valt att söka efter grunder för att nå framgång. Hur stort inflytande

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2014 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Fotbolls-VM ur ett mediepedagogiskt perspektiv

Fotbolls-VM ur ett mediepedagogiskt perspektiv Fotbolls-VM ur ett mediepedagogiskt perspektiv Mikael Kowalski E-post: fb.filmped@swipnet.se Telefon 031-12 10 90 Mobil 073-682 75 Fotbolls-VM ur ett mediepedagogiskt perspektiv Mikael Kowalski arbetar

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Box play-spel som segervapen

Box play-spel som segervapen Svenska Ishockeyförbundet Elitekurs (ETU) Box play-spel som segervapen Sergei Joukov Handledare Göran Pegenius 2012-05-30 Sammanfattning Min erfarenhet som ishockeytränare säger att de tuffaste matcherna

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Regler: Det kommer finnas tre möjligheter att vinna; detta genom chans 1, chans 2 och chans 3. Se nedan för ytterligare information.

Regler: Det kommer finnas tre möjligheter att vinna; detta genom chans 1, chans 2 och chans 3. Se nedan för ytterligare information. Regler: I år är det återigen dags för Englands alla män att sjukskriva sig eller för konflikter i Asien att ta en månads paus. Jag pratar självklart om den kommande VM-turneringen i Sydafrika. Som alla

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

ATP- slutspelen - slutrapport

ATP- slutspelen - slutrapport ATP- slutspelen - slutrapport Här några slutord om ATP-slutspelen i London. Mitt besök i London för ATP-slutspelen har varit givande på olika sätt. Men låt mig börja från början. När Robin Söderling i

Läs mer

Norrvikens Skola Fotbollsklasser - filosofi och årsplanering

Norrvikens Skola Fotbollsklasser - filosofi och årsplanering Norrvikens Skola Fotbollsklasser - filosofi och årsplanering Vad är en talang? När elitlagen scoutar och försöker identifiera unga talanger söker de oftast efter fyra nyckelfaktorer. Nedan är t ex de fyra

Läs mer

Uppgift 6 Mediernas villkor

Uppgift 6 Mediernas villkor Uppgift 6 Mediernas villkor Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät HT11 nr 6 Kursledare: Piotr Urniaz Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå Universitet November 2011 Av Margareta

Läs mer

Sveriges största turnering i inomhusfotboll

Sveriges största turnering i inomhusfotboll Sveriges största turnering i inomhusfotboll Svenska Fotbollförbundets och Landslagets Fair Play Trophy i samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet och Kinnarps Det är dags för Sveriges största turnering

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

ANALYS AV VM I INNEBANDY FÖR DAMER 2013 OSTRAVA

ANALYS AV VM I INNEBANDY FÖR DAMER 2013 OSTRAVA ANALYS AV VM I INNEBANDY FÖR DAMER 2013 OSTRAVA VM OSTRAVA 2013 Författare: Joakim Sjöstrand, Susanna Tuominen, Per Tjusberg, Andreas Harnesk, Johan Hydling & Joakim Lindström Foto: Internationella innebandyförbundet,

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Powerplay Nycklar för ett effektivt Powerplay

Powerplay Nycklar för ett effektivt Powerplay Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012 Powerplay Nycklar för ett effektivt Powerplay Pelle Torstensson Handläggare: Göran Pegenius 2012-05-22 1 Sammanfattning Rapportens syfte är att hitta de nycklarna

Läs mer

LEDARSKAP UNDER TIME OUT

LEDARSKAP UNDER TIME OUT Svenska Ishockeyförbundet Eltkurs LEDARSKAP UNDER TIME OUT AV: Erik Vikström Handledare: Thomas Gradin Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Inledning sid 3 2. Bakgrund sid 4 3. Syfte och frågeställning

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Det är inget nytt för oss.

Det är inget nytt för oss. NATIONAL SPORTEN 1 miljon svenskar missar Nyheterna varje dag. Det är inget nytt för oss. Varje dag spelas det 1.266 fotbollsmatcher i Sverige. Visst är det så att tanken svindlar. På ett år blir det 462.000

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Innehåll. Anfall 4. Försvar 7. Tekning 8. Målvakt 9. Tränarstrategi 11. Slagsmål 12. Slagsmål vid mål 12

Innehåll. Anfall 4. Försvar 7. Tekning 8. Målvakt 9. Tränarstrategi 11. Slagsmål 12. Slagsmål vid mål 12 Innehåll 2 Anfall 4 Försvar 7 Tekning 8 Målvakt 9 Tränarstrategi 11 Slagsmål 12 Slagsmål vid mål 12 Innehåll 3 Målgester 13 På isen 14 Nya och förbättrade funktioner! 16 Spellägen 19 Skapa 21 EA SPORTS

Läs mer

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll Riktlinjer att spela 7-mannafotboll opyright 2007 Jens Lundström, Saltsjöbadens IF Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2. SÄSONG 1 (10 ÅR) INLÄRNING OCH ANPASSNING... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 TRÄNING...

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Instruktioner för Futsal säsongen 2011/2012

Instruktioner för Futsal säsongen 2011/2012 2011-10-02 Till följande inom Svensk Fotboll Distriktsförbundens domarinstruktörer i Futsal Distrikten för kännedom Förbundsdomare i Futsal SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171 23 SOLNA SWEDEN Instruktioner

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

Genomförande av bedömning som främjar inkludering

Genomförande av bedömning som främjar inkludering Genomförande av bedömning som främjar inkludering Den första fasen i the Agency s projekt Assessment in Inclusive Settings (Bedömning och inkludering) avslutades med en diskussion som resulterade i ett

Läs mer

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING

UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 UTVECKLINGSTRAPPA BESKRIVNING UTVECKLINGSTRAPPAN 1 BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med utvecklingstrappan är att definiera vilka utvecklingsstadier som finns för en svensk rullstolstennisspelare idag. Målet är att kunna lära sig mer om vad

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Processorientering. Idrottslag Operativa arbetet. 'empowerment"

Processorientering. Idrottslag Operativa arbetet. 'empowerment Processägarens roll och uppgifter är nya. Inte kan samexistera med en traditionell linjechefs Resursägarens arbete syftar till att frigöra och utveckla den hjärnkraft som finns i organisationen Processerna

Läs mer

Så spelar vi Futsal 2015-2016

Så spelar vi Futsal 2015-2016 Så spelar vi Futsal 2015-2016 1 Varmt, ombonat och alltid spelbart Små ytor - Många bollkontakter och hög aktivitet Dämpad boll - Bollen efter marken utvecklande spel All inomhusfotboll i Sverige går numera

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

"Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler."

Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler. VAD ÄR TAKTIK? "Läran om att leda en kamp." "Ett planlagt, målmedvetet val av lösningar i en tävlingssituation." "Ett förutbestämt användande av en specifik teknik inom ramen för gällande spelregler."

Läs mer

PASSNINGEN. Nr 25-9 maj 2006. Not. Numreringen kommer att tillkännages senare. Nio spelare har tagits ut som reserver på hemmaplan:

PASSNINGEN. Nr 25-9 maj 2006. Not. Numreringen kommer att tillkännages senare. Nio spelare har tagits ut som reserver på hemmaplan: PASSNINGEN Nr 25-9 maj 2006 SVERIGES VM-TRUPP 2006 Förbundskapten Lars Lagerbäck och ass. förbundskapten Roland Andersson har nominerat nedanstående 23 spelare till sommarens VM-slutspel i Tyskland. Senast

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Gunnar Berglund. Biografi. Motivering. Medlem nr 20 av Svenska Handikappidrottens Hall of Fame

Gunnar Berglund. Biografi. Motivering. Medlem nr 20 av Svenska Handikappidrottens Hall of Fame Gunnar Berglund Medlem nr 20 av Svenska Handikappidrottens Hall of Fame Motivering Gunnar Berglund tillhörde världseliten i rullstolsbasket under perioden 1970 2000. Svenska landslaget hade inte uppnått

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer

Min bild av Europa TE M A historia, geografi, biologi, svenska Vecka 21-24, läsåret 2008/2009

Min bild av Europa TE M A historia, geografi, biologi, svenska Vecka 21-24, läsåret 2008/2009 Min bild av Europa TEMA historia, geografi, biologi, svenska Vecka 21-24, läsåret 2008/2009 SO Mål och betygskriterier Du är godkänd om du kan berätta om viktiga händelser, förändringar, personer och idéer

Läs mer

FC Barcelona Mer än en klubb

FC Barcelona Mer än en klubb ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN DAN EGGEN LÄSFÖRSTÅELSE MITT FÖRSTA MÖTE MED BARCELONA hoppa in i (sid 7, rad 9), här: vara med i dueller (sid 8 under bilden), kamp mellan två män bortaplan (sid 9, rad 2),

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg

TEMATRÄNINGAR 14 ÅR. Utbildningsplan - fotboll. Bollidrott i Sverige. Jonas Nilsson Thomas Westerberg TEATRÄNINGAR Utbildningsplan - fotboll 14 ÅR Bollidrott i Sverige Jonas Nilsson Thomas Westerberg Tematräning vecka 3-5 Fint-dribbling TEKNIK (20 min) Organisation: 3 spelare/2 bollar. Flera planer. Utförande:

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli Medieanalys UEFA Dam-EM 2013 Linköping Analysperiod: 1 januari 31 juli Bakgrund Svenska Fotbollförbundet och värdorterna har beställt en analys av det mediala genomslaget kopplat till EM i fotboll

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer