Vi söker 20 stycken personer med förstoppning eller diarré, som vill delta i en studie och prova ett kosttillskott.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi söker 20 stycken personer med förstoppning eller diarré, som vill delta i en studie och prova ett kosttillskott."

Transkript

1 Kosttillskott studien dag för dag: Vi söker 20 stycken personer med förstoppning eller diarré, som vill delta i en studie och prova ett kosttillskott. Kosttillskottet består av en kostfiber kallad beta- glukan som utvinns ur vanlig bakjäst. Beta- glukan ger näring åt våra tarmbakterier och bidrar till att de goda bakterierna i tarmen blir fler. Studier har visat att beta- glukan från jäst kan påverka och stärka vårt immunförsvar. Tarmen spelar en stor roll i hur vårt immunförsvar fungerar och därför vill vi i denna studie studera hur tarmen påverkas av detta kosttillskott. Vi tror bland annat att det kan hjälpa tarmen att fungera bättre som en barriär mot främmande ämnen och förhindra att potentiellt sjukdomsframkallande ämnen, så som hälsofarliga bakterier, tas upp av kroppen. Vi kallar det tarmens genomsläpplighet i studien. Sammanlagt får deltagarna äta ett kosttillskott under 9 veckor och studien pågår under 12 veckor. En ersättning om 1200 SEK utgår i samband med deltagande. Kosttillskottstudien omfattande 12 veckor Under kosttillskottstudien äter Du två olika former av kosttillskottet samt en inaktiv substans, placebo. Varje form och placebo äts under 3 veckor med en veckas uppehåll emellan. En form består av hela fibrer medan den andra formen består av delade fibrer. Anledning till att båda formerna provas i denna studie är att vi tror att de påverkar magtarmbarriären på olika sätt. Vi vill ta reda på om någon av formerna är bättre på att stärka magtarmbarriären hos äldre personer. Under studien mäts tarmens genomsläpplighet vid sex tillfällen. Det görs genom att du dricker en sockerlösning och lämnar in urinprov. Sockerlösningen innehåller fem olika sockerarter som tas upp i olika delar av tarmen. Genom att mäta utsöndringen av sockerarterna i urin får vi ett mått på tarmväggens genomsläpplighet och barriärfunktion. För att få en ökad förståelse för hur motståndskraftig tarmen är mot mediciner, kommer Du även att få äta två doser av 400mg ipren (receptfri medicin från svenska apotek). Efter det mäts tarmens genomsläpplighet igen med hjälp av sockerlösningen och urinprover. Du kommer även få lämna blod, saliv och avföringsprov vid ett tillfälle. Dessa är viktiga för att studera immunmarkörer samt sammansättningen av tarmfloran och syftar till att ge en fördjupad förståelse av Din hälsa. En ersättning på 1200 SEK utgår för studien. Studien är beskriven i detalj nedan tillsammans med översiktsbilder för studiens olika veckor. 1

2 Studievecka 1, kalendervecka 13: Blod, saliv och feces lämnas för mätning av immunmarkörer samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Se detaljbeskrivning nedan. Översikt Studievecka)1,)Kalendervecka)13:)) Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Du)börjar)a8) fasta,)från)ca)21) =)steget)uwörs)på)usö) =)steget)uwörs)i)di8)hem) Du)kommer)in)5ll)USÖ) på)morgonen) Du)lämnar)di8) saliv)och) avföringsprov)5ll) oss)som)du)tagit) veckan)innan)) Blodprov)tas) Du)får)material) med)dig)hem) Du)serveras)frukost,)) innan)du)åker)hem)) Du)börjar)a8)fasta,) från)ca)21)) Hela)lördagen)kan))) Du)dricker) sockerclösningen) på)morgonen) urin)sker)på) fastande)mage) under)5)5mmar) Nu)äter)Du)Lunch))och)) fastan)bryts!) 5ll)och)med) 5den)äta)vad)Du) Hela)söndagen))kan)Du)) vara)hemma) Du)samlar)upp) morgonen) Du)börjar)fasta,) från)ca)21,)och)tar) första)dosen)ipren) Andra)dosen)Ipren)) Du)kommer)in)5ll)USÖ) Blodprov) Du)dricker) sockerlösningen) på)usö)eller)tar) med)den)hem) urin)sker)på) fastande)mage) under)5)5mmar) Lunch)C)fastan)bryts!) 5ll)och)med) 5den)äta)vad)Du) Du)börjar)a8)fasta,) från)ca)21)) Du)samlar)upp) morgonen) Du)kommer)in)5ll)USÖ) Din) kroppssammanc) sä8ning)mäts) Under)förmiddagen) kommer)du)in)med) proverna)5ll)oss))på) labbet,)vi)finns)på) plats)från)kl)09.00.)) ) Du)får)material)med) Dig)hem)för) studievecka)4)och)5) Torsdag kosyllsko8)och) fortsä8er)så) under)de) kommande)21) dagarna) Torsdag: Från sen kväll (ca 21.00) fastar Du och dricker bara vatten. Fredag: På morgonen när Du vaknar samlas saliv upp i det rör som Du fått skickat till Dig. Ta med Dig proverna, var noga med att transportera dem enligt anvisning och bege dig så snart Du kan till labbet. Vi träffas vid X- husets entré kl Försök att inte dricka stora mängder vatten innan Du kommer in till labbet. Du lämnar också blodprov som omfattar totalt ca 30 ml blod fördelat på 5 rör. Du kommer sedan få en smörgås och juice samtidigt som vi går igenom hur studien är upplagd och hur insamling av urin kommer gå till under veckan. Du kommer få material och instruktioner med Dig hem för hela veckan. Från sen kväll (ca 21.00) fastar Du och dricker bara vatten. 2

3 Lördag: Hela lördagen befinner Du Dig hemma. På morgonen när Du vaknar dricker Du sockerlösningen genom att tillsätta 1,5 dl vatten till den burk med sockerarter Du fått med Dig hem. Under de kommande fem timmarna samlar Du upp all urin i burk nr 1 (5h). Efter att Du vägt burken och noterat vikten på det medföljande pappret, fyller Du de tre små rör i påsen märkt 1 (5h) som Du fått skickat till Dig genom att följa instruktionerna för urininsamling. Lägg sedan rören i frysen. Den stora burken med urin kan Du tömma och sedan slänga. Du byter nu till burk 2 (24h) och samlar upp all urin fram till onsdag morgon i denna. Var noga med att Du tömmer blåsan en sista gång i burk nr 1 (5h) innan Söndag: Hela söndagen befinner Du Dig hemma. Du samlar upp morgonurinen i burk nr 2 (24h). Du väger burken och fyller de tre rören som ligger i påsen märkt med 2 (24h) på samma sätt som Du fyllde de tre tidigare rören. Lägg rören i frysen direkt efter att Du fyllt dem med urin. Från och med sen kväll fastar Du och dricker endast vatten. Du tar nu också en ipren tablett om 400 mg. Måndag: På morgonen tar Du den andra tabletten ipren om 400mg och beger Dig sedan till USÖ för blodprovtagning. En timma efter att Du tagit ipren tabletten dricker Du sockerlösningen genom att tillsätta 1,5 dl vatten till den burk (märkt socker 2) med sockerarter Du fått med Dig hem. Under de kommande fem timmarna samlar Du upp all urin i burk nr 3 (5h). Du fyller nu de tre små rör som Du fått skickat till Dig och som ligger i påsen märkt med 3 (5h) genom att följa instruktionerna för urininsamling. Lägg rören i frysen. Du byter nu till burk 4 (24h) och samlar upp all urin fram till onsdag morgon i denna. Var noga med att Du tömmer blåsan en sista gång i burk nr 3 (5h) innan Från sen kväll (ca 21.00) fastar Du. 3

4 Tisdag: Du samlar upp morgonurinen i burk nr 4 (24h) och fyller nu de tre rören som ligger i påsen märkt med 4 (24h) på samma sätt som Du fyllde de tre tidigare rören. Lägg dem sedan i frysen. Du kommer in till labbet under förmiddagen. Ta med Dig proverna förvarade i kylväska med kylklampar. Ta även med Dig den andra kylväskan. På labbet genomför Du en mätning av kroppssammansättningen som ger en uppskattning av hur stor andel fett kroppen innehåller. Med Dig hem får Du material för insamling av material under studievecka 4 och 5. Torsdag: Du börjar äta den första varianten av kosttillskottet till frukost och fortsätter så i 21 dagar. Studievecka 2 (kalendervecka 14) och 3 (kalendervecka 15): Du fortsätter och äta kosttillskottet under dessa två veckor, ingen provtagning sker. 4

5 Studievecka 4, kalendervecka 16: Efter tre veckors intag av kosttillskottet studeras tarmens genomsläpplighet under fyra dagar då urin samlas in. Inga andra prover lämnas. Du fortsätter att äta kosttillskottet under hela veckan även när prover samlas in. Du samlar nu in material och förvarar i frysen och behöver inte komma in till oss förrän studievecka 5. Se detaljbeskrivning nedan. Studievecka)4,)Kalendervecka)16:)) Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Hela)måndagen)kan))) Hela)Csdagen)kan))) kl)06.30)ca) dricker)du) socker?lösningen) och)tar)en)kapsel) urin)sker)på) fastande(mage( under(5(.mmar( Nu)äter)Du)Lunch))och)) fastan)bryts!) Hela)onsdagen)kan)Du)) vara)hemma) Du)upp)morgon?) Hela)torsdagen)kan) Kl)06.30)tar)Du) andra)dosen) Ipren) En)Cmma)eXer) aa)du)tagit)ipren) dricker)du) sockerlösningen) och)tar)den)sista) kapseln)av) urin) sker)på)fastande( mage(under(5(.mmar( Lunch)?)fastan)bryts!) Hela)fredag)förmiddag) Är)Du)hemma) Du)upp)morgon?) Du)börjar)aA)fasta)) Cll)och)med) Cden)äta)vad)Du) Du)börjar)fasta) och)tar)första) dosen)ipren) Cll)och)med) Cden)äta)vad)Du) =)steget)urörs)på)usö) =)steget)urörs)i)dia)hem) Måndag: Du tar en kapsel kosttillskott till frukost Från sen kväll fastar Du och dricker endast vatten. Tisdag: Hela tisdagen befinner Du Dig hemma: Du tar en kapsel kosttillskott på morgonen strax innan Du dricker sockerlösningen. På morgonen dricker Du sockerlösningen genom att tillsätta 1,5 dl vatten till den burk med sockerarter Du fått med Dig hem. Under de kommande fem timmarna samlar Du upp all urin i burk nr 1 (5h). Du fyller nu de tre små rör i påsen märkt 1 (5h) som Du fått skickat till Dig genom att följa instruktionerna för urininsamling. Lägg sedan rören i frysen. 5

6 Du byter nu till burk 2 (24h) och samlar upp all urin fram till onsdag morgon i denna. Var noga med att Du tömmer blåsan en sista gång i burk nr 1 (5h) innan Onsdag: Du tar en kapsel kosttillskott till frukost Du samlar upp morgonurinen i burk nr 2 (24h). Du fyller nu de tre rören som ligger i påsen märkt med 2 (24h) på samma sätt som Du fyllde de tre tidigare rören. Lägg rören i frysen direkt efter att Du fyllt dem med urin. Torsdag: Hela torsdagen befinner Du Dig hemma. På morgonen tar Du den andra tabletten ipren om 400mg samt den sista kapseln av kosttillskott för den här varianten. På morgonen, ca 1 timma efter att Du tagit ipren tabletten, dricker Du den sockerlösning Du fått med Dig hem genom att tillsätta 1,5 dl vatten till den mugg med socker Du har fått med Dig hem. Under de kommande fem timmarna samlar Du upp all urin i burk nr 3 (5h). Du väger den och fyller nu de tre små rör som Du fått skickat till Dig och som ligger i påsen märkt med 3 (5h) genom att följa instruktionerna för urininsamling. Lägg rören i frysen. Du byter nu till burk 4 (24h) och samlar upp all urin fram till fredag morgon i denna. Var noga med att Du tömmer blåsan en sista gång i burk nr 3 (5h) innan Fredag: Du samlar upp morgonurinen i burk nr 4 (24h), väger burken och fyller nu de tre rören som ligger i påsen märkt med 4 (24h) på samma sätt som Du fyllde de tre tidigare rören. Lägg dem sedan i frysen. Du äter sedan frukost och tar en kapsel kosttillskott i samband med den. Lördag - Söndag: Fortsätter Du äta kosttillskottet till frukost. 6

7 Studievecka 5, kalendervecka 17: Du gör ett uppehåll med kosttillskottet innan Du påbörjar att äta nästa form av kosttillskottet eller placebo. Under veckan samlar Du in urin under ett dygn. Detta för att se om kosttillskottet har en kvarstående effekt på magtarmbarriären även när Du slutat att äta kosttillskottet. På torsdag denna vecka börjar Du äta den sista formen av kostillskott eller placebo. Studievecka)5,)Kalendervecka)17:)) Söndag Måndag Tisdag Onsdag Hela)5sdagen)kan)Du)) vara)hemma) kl)06.30)ca) dricker)du) socker=lösningen) Du)upp) morgonen) Torsdag Fredag Lördag kosyllskoa) kosyllskoa) Till) frukosten) tar)du)en) kapsel) kosyllsko A) urin)sker)på) fastande)mage) under)5)5mmar) Nu)äter)Du)Lunch))och)) fastan)bryts!) Under)förmiddagen) kommer)du)in)med) proverna)5ll)oss))på) labbet,)vi)finns)på) plats)från)kl)09.00) ) Du)får)även)material) med)dig)hem)för) studievecka)8,)9) 5ll)och)med) 5den)äta)vad)Du) Du)börjar)aA)fasta) =)steget)uvörs)på)usö) =)steget)uvörs)i)dia)hem) Måndag: Från sen kväll (ca 21.00) fastar Du och dricker endast vatten. Tisdag: Hela tisdagen befinner Du Dig hemma: På morgonen dricker Du sockerlösningen genom att tillsätta 1,5 dl vatten till den burk med sockerarter Du fått med Dig hem. Under de kommande fem timmarna samlar Du upp all urin i burk nr 1 (5h). Du fyller nu de tre små rör i påsen märkt 1 (5h) som Du fått skickat till Dig genom att följa instruktionerna för urininsamling. Lägg sedan rören i frysen. Du byter nu till burk 2 (24h) och samlar upp all urin fram till onsdag morgon i denna. Var noga med att Du tömmer blåsan en sista gång i burk nr 1 (5h) innan 7

8 Onsdag: Du samlar upp morgonurinen i burk nr 2 (24h). Du fyller nu de tre rören som ligger i påsen märkt med 2 (24h) på samma sätt som Du fyllde de tre tidigare rören. Lägg rören i frysen direkt efter att Du fyllt dem med urin. Under förmiddagen kommer Du in med prover insamlade under studievecka 4 och 5 till laboratoriet och får sedan material med Dig hem. Torsdag: Till frukost börjar Du äta från den andra varianten av kosttillskottet. Studievecka 6 (kalendervecka 18) och 7 (kalendervecka 19): Du fortsätter att äta kosttillskottet under två veckor, inga andra prover tas. 8

9 Studievecka 8, kalendervecka 20: Efter tre veckors intag av kosttillskottet mäts tarmens genomsläpplighet samtidigt som Du kommer in och lämnar två blodprov. Du har nu ätit den andra av de två kosttillskotten eller placebo som Du kommer att äta under studien. Studievecka)8,)Kalendervecka)20:)) Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Hela)måndagen)kan))) Hela)Csdagen)kan))) kl)06.30)ca) dricker)du) socker?lösningen) och)tar)en)kapsel) urin)sker)på) fastande(mage( under(5(.mmar( Nu)äter)Du)Lunch))och)) fastan)bryts!) Hela)onsdagen)kan)Du)) vara)hemma) Du)upp)morgon?) Hela)torsdagen)kan) Kl)06.30)tar)Du) andra)dosen) Ipren) En)Cmma)eXer) aa)du)tagit)ipren) dricker)du) sockerlösningen) och)tar)den)sista) kapseln)av) urin) sker)på)fastande( mage(under(5(.mmar( Lunch)?)fastan)bryts!) Hela)fredag)förmiddag) Är)Du)hemma) Du)upp)morgon?) Du)börjar)aA)fasta)) Cll)och)med) Cden)äta)vad)Du) Du)börjar)fasta) och)tar)första) dosen)ipren) Cll)och)med) Cden)äta)vad)Du) =)steget)urörs)på)usö) =)steget)urörs)i)dia)hem) Måndag: Du tar en kapsel av kosttillskottet till frukost Från sen kväll (ca 21.00) fastar Du och dricker endast vatten. Tisdag: Hela tisdagen befinner Du Dig hemma: Du tar en kapsel av kosttillskottet på morgonen strax innan Du dricker sockerlösningen. På morgonen dricker Du sockerlösningen genom att tillsätta 1,5 dl vatten till den burk med sockerarter Du fått med Dig hem. Under de kommande fem timmarna samlar Du upp all urin i burk nr 1 (5h). Du fyller nu de tre små rör i påsen märkt 1 (5h) som Du fått skickat till Dig genom att följa instruktionerna för urininsamling. Lägg sedan rören i frysen. Du byter nu till burk 2 (24h) och samlar upp all urin fram till onsdag morgon i denna. Var noga med att Du tömmer blåsan en sista gång i burk nr 1 (5h) innan 9

10 Onsdag: Hela onsdagen befinner Du Dig hemma. Du tar en kapsel av kosttillskottet till frukost. Du samlar upp morgonurinen i burk nr 2 (24h). Du fyller nu de tre rören som ligger i påsen märkt med 2 (24h) på samma sätt som Du fyllde de tre tidigare rören. Lägg rören i frysen direkt efter att Du fyllt dem med urin. Från sen kväll (ca 21.00) fastar Du och dricker endast vatten. Du tar nu också en ipren tablett om 400 mg Torsdag: Hela torsdagen befinner Du Dig hemma. På morgonen tar Du den andra tabletten ipren om 400mg. På morgonen, ca 1 timma efter att Du tagit ipren tabletten, dricker Du den sockerlösning Du fått med Dig hem genom att tillsätta 1,5 dl vatten till den mugg med socker Du har fått med Dig hem. Under de kommande fem timmarna samlar Du upp all urin i burk nr 3 (5h). Du väger den och fyller nu de tre små rör som Du fått skickat till Dig och som ligger i påsen märkt med 3 (5h) genom att följa instruktionerna för urininsamling. Lägg rören i frysen. Du byter nu till burk 4 (24h) och samlar upp all urin fram till fredag morgon i denna. Var noga med att Du tömmer blåsan en sista gång i burk nr 3 (5h) innan Fredag: Du samlar upp morgonurinen i burk nr 4 (24h), väger burken och fyller nu de tre rören som ligger i påsen märkt med 4 (24h) på samma sätt som Du fyllde de tre tidigare rören. Lägg dem sedan i frysen. Du äter sedan frukost och tar en kapsel kosttillskott i samband med den. Lördag - Söndag: Fortsätter Du äta kosttillskottet till frukost. 10

11 Studievecka 9, kalendervecka 21: Du gör ett uppehåll med kosttillskottet innan Du påbörjar att äta nästa form av wellmune eller placebo. Under veckan samlar Du in urin under ett dygn. Detta för att se om kosttillskottet har en kvarstående effekt på magtarmbarriären även när Du slutat att äta kosttillskottet. På torsdag denna vecka börjar Du äta den sista formen av kosttillskott eller placebo. Studievecka)9,)Kalendervecka)21:)) Söndag Måndag Tisdag Onsdag Hela)5sdagen)kan)Du)) vara)hemma) kl)06.30)ca) dricker)du) socker=lösningen) Du)upp) morgonen) Torsdag Fredag Lördag koswllskoa) koswllskoa) Till) frukosten) tar)du)en) kapsel) koswllsko A) urin)sker)på) fastande)mage) under)5)5mmar) Nu)äter)Du)Lunch))och)) fastan)bryts!) Under)förmiddagen) kommer)du)in)med) proverna)5ll)oss))på) labbet,)vi)finns)på) plats)från)kl)09.00) ) Du)får)även)material) med)dig)hem)för) studievecka)12) 5ll)och)med) 5den)äta)vad)Du) Du)börjar)aA)fasta) =)steget)utörs)på)usö) =)steget)utörs)i)dia)hem) Måndag: Från sen kväll (ca 21.00) fastar Du och dricker endast vatten. Tisdag: Hela tisdagen befinner Du Dig hemma: På morgonen dricker Du sockerlösningen genom att tillsätta 1,5 dl vatten till den burk med sockerarter Du fått med Dig hem. Under de kommande fem timmarna samlar Du upp all urin i burk nr 1 (5h). Du fyller nu de tre små rör i påsen märkt 1 (5h) som Du fått skickat till Dig genom att följa instruktionerna för urininsamling. Lägg sedan rören i frysen. Du byter nu till burk 2 (24h) och samlar upp all urin fram till onsdag morgon i denna. Var noga med att Du tömmer blåsan en sista gång i burk nr 1 (5h) innan 11

12 Onsdag: Du samlar upp morgonurinen i burk nr 2 (24h). Du fyller nu de tre rören som ligger i påsen märkt med 2 (24h) på samma sätt som Du fyllde de tre tidigare rören. Lägg rören i frysen direkt efter att Du fyllt dem med urin. Under förmiddagen kommer Du in med prover insamlade under studievecka 8 och 9 till laboratoriet och får sedan material med Dig hem. Torsdag: Till frukost börjar Du äta från den tredje varianten av kosttillskottet. Studievecka 10 (kalendervecka 22) och 11 (kalendervecka 23): Du fortsätter att äta kostillskottet under två veckor, inga andra prover tas. 12

13 Studievecka 12, kalendervecka 24: Efter tre veckors intag av kosttillskottet mäts tarmens genomsläpplighet. Du har nu ätit den sista av de två kosttillskotten eller placebo som Du kommer att äta under studien. I och med denna vecka är studien slut. Studievecka)12,)Kalendervecka)24:)) Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag kosbllskoc) kosbllskoc) Hela)5sdagen)kan))) kl)06.30)ca) dricker)du) sockeralösningen) och)tar)en)kapsel) kosbllskoc) urin) sker)på)fastande) mage)under)5) 5mmar) Nu)äter)Du)Lunch))och)) fastan)bryts!) Hela)onsdagen)kan)Du)) vara)hemma) Du)upp) morgonen) kosbllskoc) Hela)torsdagen)kan) Kl)06.30)tar)Du) andra)dosen) Ipren) En)5mma)eZer) ac)du)tagit)ipren) dricker)du) sockerlösningen) och)tar)den)sista) kapseln)av) kosbllskocet)) urin) sker)på)fastande) mage)under)5) 5mmar) Lunch)A)fastan)bryts!) Du)upp) morgonen) kosbllskoc) Under)förmiddagen) kommer)du)in)med) proverna)5ll)oss))på) labbet,)vi)finns)på) plats)från)kl)09.00) ) ) Du)börjar)aC)fasta)) 5ll)och)med) 5den)äta)vad)Du) Du)börjar)fasta) och)tar)första) dosen)ipren) 5ll)och)med) 5den)äta)vad)Du) Studien)är) härmed)slut) =)steget)uvörs)på)usö) =)steget)uvörs)i)dic)hem) Måndag: Du tar en kapsel av kosttillskottet till frukost Från sen kväll (ca 21.00) fastar Du och dricker endast vatten. Tisdag: Hela tisdagen befinner Du Dig hemma: Du tar en kapsel av kosttillskottet på morgonen strax innan Du dricker sockerlösningen. På morgonen dricker Du sockerlösningen genom att tillsätta 1,5 dl vatten till den burk med sockerarter Du fått med Dig hem. Under de kommande fem timmarna samlar Du upp all urin i burk nr 1 (5h). Du fyller nu de tre små rör i påsen märkt 1 (5h) som Du fått skickat till Dig genom att följa instruktionerna för urininsamling. Lägg sedan rören i frysen. Du lunch och från och med nu kan Du äta och dricka som Du vill. Du byter nu till burk 2 (24h) och samlar upp all urin fram till onsdag morgon i denna. Var noga med att Du tömmer blåsan en sista gång i burk nr 1 (5h) innan 13

14 Onsdag: Hela onsdagen befinner Du Dig hemma. Du tar en kapsel av kosttillskottet till frukost. Du samlar upp morgonurinen i burk nr 2 (24h). Du fyller nu de tre rören som ligger i påsen märkt med 2 (24h) på samma sätt som Du fyllde de tre tidigare rören. Lägg rören i frysen direkt efter att Du fyllt dem med urin. Från sen kväll (ca 21.00) fastar Du och dricker endast vatten. Du tar nu också en ipren tablett om 400 mg Torsdag: Hela torsdagen befinner Du Dig hemma. På morgonen tar Du den andra tabletten ipren om 400mg. På morgonen, ca 1 timma efter att Du tagit ipren tabletten, dricker Du den sockerlösning Du fått med Dig hem genom att tillsätta 1,5 dl vatten till den mugg med socker Du har fått med Dig hem. Under de kommande fem timmarna samlar Du upp all urin i burk nr 3 (5h). Du väger den och fyller nu de tre små rör som Du fått skickat till Dig och som ligger i påsen märkt med 3 (5h) genom att följa instruktionerna för urininsamling. Lägg rören i frysen. Du byter nu till burk 4 (24h) och samlar upp all urin fram till fredag morgon i denna. Var noga med att Du tömmer blåsan en sista gång i burk nr 3 (5h) innan Fredag: Du samlar upp morgonurinen i burk nr 4 (24h), väger burken och fyller nu de tre rören som ligger i påsen märkt med 4 (24h) på samma sätt som Du fyllde de tre tidigare rören. Lägg dem sedan i frysen. Du äter sedan frukost och tar en kapsel kosttillskott i samband med den. Du kommer in till labbet under förmiddagen för att lämna proverna samt kylväskorna. Transportera proverna i kylväska med kylklampar. Därefter är studien slut. 14

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

1 Vikt och hälsa. Veckans vikt

1 Vikt och hälsa. Veckans vikt 1 Vikt och hälsa Du som har gått med i kursen Viktkontroll har gjort ett hälsosamt val. Övervikt kan orsaka en mängd sjukdomar och problem och därför är viktkontroll en förutsättning för att du ska hålla

Läs mer

Kvinnor som har menstruation eller kraftiga flytningar, kan ge urinprov, men ombeds sätta in en ny tampong innan provtagningen.

Kvinnor som har menstruation eller kraftiga flytningar, kan ge urinprov, men ombeds sätta in en ny tampong innan provtagningen. Patientanvisning 1/3 Urinprovtagning Förberedelser inför undersökningen Det mest pålitliga resultatet fås av prov från morgonurinen. Urinens sammansättning påverkas av mat och dryck. Därför bör Ni undvika

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt

ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt ELSA SLUTET del 2 ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt omtöcknad när hon sitter i färdtjänsttaxin på väg hem från läkarbesöket. Hon känner att hon inte riktigt uppfattade eller

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Kostråd vid Gastric bypass

Kostråd vid Gastric bypass Kostråd vid Gastric bypass SÖRMLANDSDIETISTERNA Då du väntar på operation Ändra dina matvanor Under tiden fram till operationen är det viktigt att du förbereder dig och påbörjar dina livsstilsförändringar.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad ÖREBRO LÄNS LANDSTING Till dig som ska bli knäprotesopererad Vad är knäartros? Artros betyder broskförlust i led. Vid knäartros har det brosk som i vanliga fall täcker knäledens ytor mer eller mindre försvunnit.

Läs mer

Lär dig hitta det dolda sockret!

Lär dig hitta det dolda sockret! Lär dig hitta det dolda sockret! Förr i tiden när man kokade sylt och saft hemma visste man hur mycket socker man använde. Idag köper de flesta all mat färdig i affären och därför är det svårt att veta

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Liten handbok för kaninägare

Liten handbok för kaninägare Liten handbok för kaninägare 1 Tänk efter innan du köper kanin! Läs på ordentligt innan köpet. Ta reda på om det verkligen är kanin du vill ha som husdjur. Om du kommer fram till att det är det, lär dig

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer