Din manual SMC 7004ABR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 7004ABR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Indikatorlampor... 2 Funktioner och fördelar Installation av routern.. 5 Innehåll Beskrivning av maskinvara Systemkrav. 8 Anslutning av systemet.. 9 Grundläggande installationsanvisningar Konfigurering av klient-tcp/ip Installation av TCP/IP.. 11 Windows 95/98/Me Windows Inställningar för TCP/IP...

3 .. 14 Konfigurering av datorn i Windows 95/98/Me Konfigurering av datorn i Windows NT Konfigurera datorn i Windows Konfigurera datorn i Windows XP Konfigurera Macintosh-datorer Kontroll av anslutningen för TCP/IP Konfigurera BarricadeTM-routern Konfigurera webbläsaren Avaktivering av proxy-anslutning Internet Explorer (5 eller senare) Internet Explorer (för Macintosh) Navigera i webbläsargränssnittet Ändra konfigurationsinställningar Installationsguiden Time Zone (Tidszon) Broadband Type (Bredbandstyp) i Innehåll Avancerad installation. System....

4 .... WAN..... LAN..... Firewall (Brandvägg).. DDNS (Dynamic DNS) Settings (DDNS-inställningar (Dynamic DNS)).... Tools (Verktyg) Installation av utskriftserver Konfigurering av utskriftservern.... Konfigurera nätverksskrivaren i Win 95/98/Me/ Konfigurering av nätverksskrivaren i Windows NT Konfigurera nätverksskrivaren i Unix-system.... Konfigurera LPR-porten i Windows 2000/XP Felsökning. 95 Specifications...99 Compliances i Legal Information and Contacts.... iii ii OM BARRICADETM-ROUTERN Tack för att du har köpt en BarricadeTM-bredbandsrouter. Vi på SMC är stolta över att kunna ge dig ett kraftfullt men enkelt kommunikationsverktyg som kopplar upp ditt lokala nätverk (LAN) mot Internet. För de som vill surfa på Internet till lägsta möjliga kostnad är den här bredbandsroutern en lika bekväm som effektiv lösning. VIKTIGA UPPLYSNINGAR! Den här informationen vänder sig till de DSL-användare som inte har ett fastprisavtal **. Din DSL-router är en högklassig enhet som ger snabb och enkel åtkomst till Internet. Routerns fabriksinställning ger oavbruten tillgång till Internet. Därför rekommenderar vi att du av kostnadsskäl ingår ett fastprisavtal

5 med din DSL-leverantör. Varför skulle jag göra det? Tänk på att en router arbetar helt självständigt och inte stängs av automatiskt när du stänger av datorn! Du kan framkalla automatisk avstängning genom att ställa in en väntetid (ytterligare upplysningar hittar du i handboken i avsnitten om inställning av åtkomst till WAN via PPPoE eller PPTP). Beroende på hur du ställt in tiden (1 till 5 min) stänger routern av DSL-länken när den blir inaktiv. Detta ger dock inte någon hundraprocentig säkerhet. 1 Om BarricadeTM-routern Frånkopplingen äger bara rum om det inte finns någon öppen begäran från vare sig LAN- eller WAN-sidan (det kan till exempel vara en begäran från Internet som skickats vid användning av fildelningsprogram som emule, edonkey o.s. v.) som sysselsätter routern. För att du ska slippa sådana oförutsedda händelser och kunna skydda dig mot oväntat höga nätavgifter rekommenderar vi alltså att du tecknar ett fastprisavtal för DSL-anslutning. Det enda säkra alternativet är att dra ur nätsladden! Det vill säga, koppla från routern från elnätet. Kontakta gärna SMC:s kundtjänstavdelning om du vill ha ytterligare upplysningar. ** Fast prisavtal är ett erbjudande från din DSL-leverantör där du får obegränsad tillgång till Internet till en förutbestämd, fast avgift. Indikatorlampor SMC7004ABR är försedd med ett flertal statusindikatorlampor, som beskrivs på bilden och i tabellen nedan. LAN SMC7004ABR Reset Power WAN Link/Act 10/ Funktioner och fördelar Lampa Status Beskrivning BarricadeTM-routern har strömförsörjning. WAN-porten är ansluten. WAN-porten skickar eller tar emot data. Motsvarande LAN-port är ansluten. Motsvarande LAN-port skickar eller tar emot data. Data skickas på motsvarande LAN-port med en hastighet av 100 Mbps. Data skickas på motsvarande LAN-port med en hastighet av 10 Mbps. Power (Grön) Lyser WAN (Grön) Link/Act (Grön) 10/100 (Gul) Lyser Blinkar Lyser Blinkar Lyser Släckt Funktioner och fördelar Internet-anslutning till ett DSL- eller kabelmodem via en WAN-port på 10/100 Mbps. Internetanslutning till ISDN TA eller PSTN-modem via en RS-232-konsolport. Lokal nätverksanslutning via Ethernet-portar på 10/100 Mbps. Inbyggd utskriftserver för alla klienter som är anslutna till LAN. DHCP för dynamisk IP-konfigurering och DNS för mappning av domännamn. Privilegier för brandväggsklienter, skydd mot dataintrång samt NAT (Network Address Translation). 3 Om BarricadeTM-routern NAT möjliggör också fleranvändaråtkomst med konton för enskilda användare samt funktioner för virtuell server (vilket ger skyddad åtkomst till Internet-tjänster som till exempel FTP, e-post, surfning och Telnet). Stöd för virtuellt privat nätverk med PPTP-, L2TP- eller IPSec-passthrough. Möjlighet att definiera avkänningsegenskaper för tillämpningsprogram så att program som kräver flera anslutningar kan hanteras.

6 Har stöd för autentiseringprotokollet CHAP för identifiering av uppringda anslutningar. Har stöd för uppkopplingsanslutningen PPP. Installationen görs enkelt med en webbläsare i alla operativsystem som hanterar TCP/IP. Kompatibel med alla vanliga Internet-tillämpningar. 4 INSTALLATION AV ROUTERN Innan du börjar att installera BarricadeTM-bredbandsroutern bör du kontrollera att alla saker som finns uppräknade under rubriken "Innehåll" nedan finns med i förpackningen. Kontakta din SMCleverantör om någon av komponenterna saknas eller är trasig. Innan du påbörjar installationen, försäkra dig också om att du har alla kablar som behövs. När du har installerat BarricadeTM-routern, se det webbaserade konfigurationspro- grammet i "Konfigurera BarricadeTM-routern" på sidan 35 för information om hur du konfigurerar routern. Innehåll Kontrollera innehållet i lådan när du packar upp BarricadeTMbredbandsroutern för att försäkra dig om att följande komponenter finns med: BarricadeTM-bredbandsrouter. Nätadapter. En CAT-5 Ethernet-kabel. Fyra gummitassar. Installations-CD som innehåller den här användarhandboken och EZ 3-Click Installation Wizard (installationsguide). Ta omedelbart kontakt med din återförsäljare om någon av komponenterna saknas eller är skadad eller felaktig. Spara om möjligt kartongen och förpackningsmaterialet ifall du måste returnera produkten. 5 Installation av routern Registrera dig på SMCs webbplats com eller BarricadeTM-routern täcks av en begränsad livstidsgaranti. Beskrivning av maskinvara Bredbandsroutern kan anslutas till Internet eller till en fjärrplats med RJ-45 WAN-porten eller RS232-serieporten. Routern kan anslutas direkt till en PC eller till ett lokalt nätverk med någon av Fast Ethernet LAN-portarna. Den kan också användas som utskriftserver. Överföringshastigheten över Internet beror på vilken anslutningstjänst du har. Med fullhastighets-adsl kan du skicka och ta emot data med upp till 8 Mbps respektive 640 Kbps. G. lite (eller osplittrad) ADSL skickar och tar emot data med upp till 1,5 Mbps respektive 512 kbps. Kabelmodem skickar och tar emot med 36 Mbps respektive 2 Mbps. ISDN skickar med upp till 128 Kbps när man använder två bärande kanaler. Analoga PSTN-anslutningar kan nu användas i upp till 56 Kbps. Observera att de faktiska överföringshastigheter som tjänsteleverantörer erbjuder kan skilja sig avsevärt från dessa övre gränser. Även om överföringshastigheten över Internet beror på vilket modem som är anslutet till BarricadeTM-routern, så kan dataöverföring mellan enheter i det lokala nätverket ske med en hastighet på 100 Mbps över Fast Ethernet-portarna. På BarricadeTM-routerns framsida finns en display som visar systemets och portarnas tillstånd. Detta underlättar installationen och eventuell felsökning i nätverket. På framsidan finns dessutom fyra RJ-45 LAN-portar och på baksidan en RJ-45 WAN-port, en RS232-serieport och en parallell skrivarport. Tack vare full duplexkommunikation kan data skickas och tas emot samtidigt, vilket fördubblar systemkapaciteten. 6 Beskrivning av maskinvara Fyra RJ-45-portar för anslutning till 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet-LAN (Local Area Network). Portarna kan automatiskt växla mellan hastigheterna 10 och 100 Mbps, mellan halv och full duplex och från stiftsignaler till MDI/MDI-X (det vill säga så att portarna kan anslutas till en nätverksenhet med straightthrough-kabel). Portarna kan anslutas direkt till en PC eller till en server som har ett nätverkskort för Ethernet, eller till en nätverksenhet som till exempel ett Ethernet-nav eller en switch. En RJ-45-port för anslutning till ett DSL- eller kabelmodem (WAN). Den h&pla en seriekabel som ansluter BarricadeTM-routern till en ISDN-terminaladapter eller till ett PSTN-modem. 3. Anslut skrivaren: Använd en vanlig parallellskrivarkabel för att ansluta skrivaren till BarricadeTM-routerns skrivarport. 4. Slå på strömmen: Anslut nätadaptern till BarricadeTM-routern. Internet Internetåtkomstenhet SMC7004ABRbredbandsrouter 4 3 LA N A ct nk/ Li / WA N Pow er SMC700 4ABR R eset SOHO för kontor eller hemmabruk Bild 2. Anslut BarricadeTM-routern 10 KONFIGURERING AV KLIENT-TCP/IP Läs följande avsnitt om du inte redan har installerat ett TCP/ IP-protokoll på dina PC-klienter. Läs avsnittet "Inställningar för TCP/IP" på sidan 14 om du vill veta hur du konfigurerar en TCP/ IP-adress på en PC. Installation av TCP/IP Windows 95/98/Me 1. Klicka på [Start/Settings/Control Panel] (Start/Inställningar/ Kontrollpanelen). 2. Dubbelklicka på ikonen [Network] (Nätverk) och välj fliken [Configuration] (Fjärrkonfiguration) i fönstret [Network]. 3. Klicka på knappen [Add] (Lägg till). 4. Dubbelklicka på [Protocol] (Protokoll). 11 Konfigurering av klient-tcp/ip 5. Välj [Microsoft] i listan över tillverkare. Välj [TCP/IP] i listan [Network Protocols] (Nätverksprotokoll). Klicka på [OK] när du vill återgå till fönstret [Network] (Nätverk). 6. [TCP/IP] visas i listan i fönstret [Network] (Nätverk). Klicka på [OK]. Beroende på operativsystem måste du kanske starta om datorn. Klicka på [Yes] (Ja) så att datorn stängs av och startar om. Windows Klicka på [Start] och välj [Settings] (Inställningar) och klicka sedan på ikonen [Network and Dial-up Connections] (Nätverks- och fjärranslutningar). 2. Dubbelklicka på ikonen [Local Area Connection] (Anslutning till lokalt nätverk) och klicka på knappen [Properties] (Egenskaper) på fliken [General] (Allmänt). 3. Klicka på knappen [Install...] (Installera... ). 12 Installation av TCP/IP 4. Dubbelklicka på [Protocol] (Protokoll). 5. Välj [Internet Protocol (TCP/IP)]. Klicka på [OK] när du vill återgå till fönstret [Network] (Nätverk). 6. Protokollet för [TCP/IP] kommer att visas i listan i fönstret [Network] (Nätverk). Klicka på [OK] om du vill slutföra installationen. 13 Konfigurering av klient-tcp/ip Inställningar för TCP/IP När du vill få åtkomst till Internet via BarricadeTM-routern ställer du in nätverksinställningarna för datorerna i nätverket så att de har samma IP-delnät som BarricadeTM-routern.

7 BarricadeTM-routerns nätverksstandardinställningar är: [Gateway IP Address] (IP-adress för gateway): [Subnet Mask] (Delnätmask): Obs! Du kan ändra inställningarna så att de passar ditt nätverk, men då måste du först konfigurera en dator enligt beskrivningen i det här kapitlet så att du får åtkomst till BarricadeTM-routerns webbgränssnitt. Se i "Konfigurera BarricadeTM-routern" på sidan 35 hur du konfigurerar BarricadeTM-routern. Om du inte nyligen har konfigurerat datorns TCP/IP, se "Konfigurering av klient-tcp/ip" på sidan 11. Den anslutna klientdatorns IPadress ska vara x (där x är ett värde mellan 2 och 254). Du kan ställa in klientdatorns IP-adress genom att antingen automatiskt få en IP-adress från BarricadeTMrouterns DHCP-tjänst eller ställa in den för hand. Konfigurering av datorn i Windows 95/98/Me Det är inte säkert att dessa anvisningar stämmer helt och hållet med din Windows-version. Det beror på att de här stegen och skärmbilderna skapades i Windows 98. Versionerna Windows 95 och Windows Millennium liknar Windows 98 i mångt och mycket men de är inte identiska. DHCP IP-konfigurering 1. Klicka på [Start/Settings/Control Panel] (Start/Inställningar/ Kontrollpanelen). 14 Inställningar för TCP/IP 2. I [Control Panel] (Kontrollpanelen), dubbelklicka på ikonen [Network] (Nätverk). 3. I fönstret [Network], på fliken [Configuration] (Fjärrkonfiguration) dubbelklickar du på ditt nätverkskorts [TCP/IP]-post. 4. Klicka på fliken [IP Address] (IP-adress). 5. Klicka på alternativet [Obtain an IP address] (Erhåll en IP-adress). 15 Konfigurering av klient-tcp/ip 6. Klicka sedan på fliken [Gateway] och kontrollera att fältet [Gateway] är tomt. Om det finns IP-adresser i listan under [Gateway], markera var och en och klicka på [Remove] (Ta bort) tills fältet är tomt. 7. Klicka på [OK] när du vill stänga fönstret [TCP/IP Properties] (Egenskaper för TCP/IP). 8. I fönstret [Network Properties] (Egenskaper för nätverket) klickar du på [OK] så att de nya inställningarna sparas. Obs! Windows-programmet kan behöva installations-cdn för Windows eller vissa tilläggsfiler. Sök efter filerna i c:\windows\options\cabs eller sätt i Windows-CD-ROMskivan och kontrollera var filen finns, till exempel D:\win98, D:\win9x. (När D används som CD-ROM-enhet.) 9. Du kanske måste starta om datorn. Klicka i så fall på [Yes] (Ja). Om du inte blir ombedd att starta om datorn, gör det ändå för att vara säker på att inställningarna lagras. Erhåll en IP-inställning från BarricadeTM-routern Nu när datorn är ansluten till BarricadeTM-routern måste den få nya nätverksinställningar. Genom att förnya de gamla IP-inställningarna med BarricadeTMrouterns kontrollerar du samtidigt att datorn är rätt konfigurerad. 1. Klicka på [Start]/[Run] (Kör). 2. Ange WINIPCFG och klicka på [OK]. 16 Inställningar för TCP/IP 3. Markera ditt nätverkskort i den nedrullningsbara listan. Klicka på [Release] (Frigör) och sedan på [Renew] (Förnya). Kontrollera att IP-adressen är xxx, delnätmasken och standardgateway Dessa värden bekräftar att BarricadeTM-routern fungerar. Klicka på [OK] om du vill stänga fönstret [IP Configuration] (IP-konfiguration). Manuell IPkonfigurering 1. Följ steg 1-3 i "DHCP IP-konfigurering" på sidan Kontrollera [Specify an IP address] (Ange en IP-adress) på fliken [IP Address] (IPadress). Ange en IP-adress grundad på standardnätverket x (där x är ett värde mellan 2 och 254) och använd som delnätmask. 17 Konfigurering av klient-tcp/ip 3. På fliken [Gateway] lägger du till BarricadeTM-routerns IP-adress (standard: ) i fältet [New gateway] (Ny gateway) och klickar på [Add] (Lägg till). 4. På fliken [DNS Configuration] (DNS-konfiguration) lägger du till BarricadeTM-routerns IP-adress och klickar på [Add] (Lägg till). Då vidarebefordras DNS-förfrågningar automatiskt till din Internet-leverantörs DNS-servrar. Lägg annars till särskilda DNS-servrar i fältet sökordning för DNS-servrar och klicka på [Add] (Lägg till). 18 Inställningar för TCP/IP 5. Anteckna de inställningar du har gjort i följande tabell. Inställningar för TCP/IP [IP Address] (IP-adress) [Subnet Mask] (Delnätmask) [Primary DNS Server] (Primär DNS-server) [Secondary DNS Server] (Sekundär DNS-server) (Default Gateway] (Standardgateway) [Host Name] (Värdnamn) Windows måste kanske kopiera vissa filer från din Windows 95/98/Me-CD. När filerna har kopierats måste du starta om datorn. Klicka på [Yes] (Ja) så att datorn stängs av och startas om. När den har startats om ställer du in de andra datorerna i ditt lokala nätverk enligt ovanstående beskrivning. Konfigurering av datorn i Windows NT 4.0 Konfigurering för DHCP IP 1. Klicka på [Start/Settings/Control Panel] (Start/Inställningar/ Kontrollpanelen). 19 Konfigurering av klient-tcp/ip 2. Dubbelklicka på ikonen [Network] (Nätverk). 3. Klicka på fliken [Protocols] (Protokoll). 4. Dubbelklicka på [TCP/IP Protocol] (TCP/IP-protokoll). 5. Klicka på fliken [IP Address] (IP-adress). 6. I den nedrullningsbara listan Adapter, se till att Ethernet-adaptern är markerad. 20 Inställningar för TCP/IP 7. Klicka på [Obtain an IP address from a DHCP server] (Erhåll en IP-adress från en DHCP-server). 8. Klicka på [OK] om du vill stänga fönstret. 9. Windows kanske kopierar filer så att du sedan måste starta om datorn. Klicka på [Yes] (Ja) så att datorn stängs av och startar om. Erhåll en IP-inställning från BarricadeTM-routern Nu när datorn är ansluten till BarricadeTM-routern måste den få nya nätverksinställningar. Genom att förnya de gamla IP-inställningarna med BarricadeTM-routerns kontrollerar du samtidigt att datorn är rätt konfigurerad. 1. Klicka på [Start/Programs/Command Prompt] (Start/Program/ Kommandopromt). 2. I fönstret [Command Prompt] (Kommandopromt) anger du IPCONFIG /RELEASE och trycker på <RETUR>.

8 3. Skriv in IPCONFIG /RENEW och tryck på <RETUR>. Kontrollera att IP-adressen är xxx, delnätmasken och standardgatewayen Dessa värden bekräftar att BarricadeTM-routern fungerar. 21 Konfigurering av klient-tcp/ip 4. Skriv in EXIT och tryck på <RETUR> om du vill stänga fönstret [Command Prompt] (Kommandopromt). Manuell IP-konfigurering 1. Följ steg 1-5 i "Konfigurering för DHCP IP" på sidan Kontrollera [Specify an IP address] (Ange en IP-adress) på fliken [IP Address] (IP-adress). Ange en IP-adress grundad på nätverksstandard x (där x är ett värde mellan 2 och 254), använd som delnätmask. I fältet [Gateway] lägger du till BarricadeTM-routerns IP-adress (standard: ) och klickar på [Apply]. 22 Inställningar för TCP/IP 3. På fliken [DNS Configuration] (DNS-konfiguration), i fältet [DNS Server Search Order] (Sökordning för DNS-servrar) lägger du till BarricadeTM-routerns IP-adress och klickar på [Add] (Lägg till). Då dirigeras automatiskt DNS-förfrågningar till din Internet-leverantörs DNS-servrar. Lägg annars till särskilda DNS-servrar i fältet sökordning för DNSservrar och klicka på [Add] (Lägg till). 4. Anteckna de inställningar du har gjort i följande tabell. * Inställningar för TCP/IP [IP-Address] (IP-adress)... [Subnet Mask] (Delnätmask) [Primary DNS Server] (Primär DNS-server) [Secondary DNS Server]... (Sekundär DNS-server) [Default Gateway] (Standardgateway)... [Host Name] (Värdnamn) Klika på [OK] så att de nya inställningarna sparas. 23 Konfigurering av klient-tcp/ip Konfigurera datorn i Windows 2000 Konfigurering för DHCP IP 1. Klicka på [Start] och välj [Settings] (Inställningar) och [Control Panel] (Kontrollpanelen) för att komma åt nätverksinställningarna. 2. I Kontrollpanelen dubbelklickar du på ikonen [Network and Dial-up Connections] (Nätverks- och fjärranslutningar). 3. Dubbelklicka på [Local Area Connection] (Anslutning till lokalt nätverk) för den Ethernet-adapter som är ansluten till BarricadeTM-routern. När dialogrutan [Status] visas klickar du på [Properties] (Egenskaper). 4. I rutan [Local Area Connection Properties] (Egenskaper för nätverksanslutning), kontrollera att rutan bredvid [Internet Protocol (TCP/IP)] (Internet-protokoll (TCP/ IP)) är markerad. Markera sedan [Internet Protocol (TCP/IP)] (Internetprotokoll (TCP/IP)) och klicka på [Properties] (Egenskaper). 5. Välj [Obtain an IP address automatically] (Erhåll en IP-adress automatiskt) så att datorn konfigureras för DHCP. Klicka på [OK] så att inställningen sparas och stäng sedan fönstret [Properties] (Egenskaper). 6. Klicka på [OK] igen så att de nya inställningarna sparas. 7. Starta om datorn. 24 Inställningar för TCP/IP Erhåll en IP-inställning från BarricadeTM-routern Se "Erhåll en IP-inställning från BarricadeTM-routern" på sidan 21. Manuell IP-konfigurering 1. Följ steg 1-4 i "Konfigurering för DHCP IP" på sidan Välj [Use the following IP Address] (Använd följande IP-adress). 3. Ange en IP-adress grundad på standardnätverket x (där x är ett värde mellan 2 och 254). Använd som delnätmask och BarricadeTM-routerns IP-adress (standard: ) som standardgateway. 4. Välj [Use the following DNS server addresses] (Använd följande DNS-serveradresser). 5. Ange IP-adress för BarricadeTM-routern i fältet för önskad DNS-server. Då dirigeras DNS-förfrågningar automatiskt till din Internet-leverantörs DNSserver. I annat fall anger du en särskild DNS-server i fältet och klickar på [OK] så att dialogrutorna stängs. 25 Konfigurering av klient-tcp/ip 6. Anteckna de inställningar du har gjort i följande tabell. Inställningar för TCP/IP [IP Address] (IP-adress) [Subnet Mask] (Delnätmask) [Preferred DNS Server] (Önskad DNS-server) [Alternate DNS Server] (Alternativ DNS-server) [Default Gateway] (Standardgateway) Klicka på OK om du vill stänga dialogrutorna. Konfigurera datorn i Windows XP Konfigurering för DHCP IP Följande anvisningar gäller när du kör Windows XP med standardgränssnitt. Om du använder gränssnittet Classic (där ikoner och menyer ser ut som i tidigare Windows-versioner), följ ovanstående anvisningar för Windows I Windows klickar du på [Start/Control Panel] (Start/ Kontrollpanelen). 2. I fönstret [Control Panel] (Kontrollpanelen) klickar du på [Network and Internet Connections] (Nätverks- och Internet-anslutningar). 26 Inställningar för TCP/IP 3. Dubbelklicka på ikonen [Local Area Connection] (Anslutning till lokalt nätverk) för den Ethernet-adapter som är ansluten till BarricadeTM-routern. Klicka sedan på [Properties] (Egenskaper). 4. Dubbelklicka på [Internet Protocol (TCP/IP)] (Internet-protokoll (TCP/IP)). 5. Om [Obtain an IP address automatically] (Erhåll en IP-adress automatiskt) och [Obtain DNS server address automatically] (Erhåll DNS-serveradress automatiskt) redan är markerade är datorn redan konfigurerad för DHCP. Klicka på [Cancel] (Avbryt) så att fönstret stängs. 27 Konfigurering av klient- TCP/IP 6. Klicka på [OK] igen så att de nya inställningarna sparas. 7. Starta om datorn. Erhåll IP-inställningar från Barricade Se "Erhåll en IP-inställning från BarricadeTM-routern" på sidan 21. Manuell IP-konfigurering 1. Följ steg 1-5 i "Konfigurering för DHCP IP" på sidan Välj [Use the following IP Address] (Använd följande IP-adress). 3. Ange en IP-adress grundad på standardnätverket x (där x är ett värde mellan 2 och 254). Använd som delnätmask och BarricadeTM-routerns IP-adress (standard: ) i fältet [Default gateway] (Som standardgateway). 4. Välj [Use the following DNS server addresses] (Använd följande DNS-serveradresser). 5. Ange IP-adress för BarricadeTM-routern i fältet [Preferred DNS server] (Önskad DNS-server).

9 Då dirigeras DNS-förfrågningar automatiskt till din Internet-leverantörs DNS-server. I annat fall anger du en särskild DNS-server i fältet och klickar på [OK] så att dialogrutorna stängs. 28 Inställningar för TCP/IP 6. Anteckna de inställningar du har gjort i följande tabell. Inställningar för TCP/IP [IP Address] (IP-adress) [Subnet Mask] (Delnätmask) [Preferred DNS Server] (Önskad DNS-server) [Alternate DNS Server] (Alternativ DNS-server) [Default Gateway] (Standardgateway) Klicka på OK om du vill stänga dialogrutorna. Konfigurera Macintosh-datorer Konfigurering för DHCP IP Det är inte säker att dessa anvisningar stämmer helt och hållet med din programversion. Det beror på att de här stegen och skärmbilderna skapades i Mac OS Mac OS 7.x och senare liknar Mac OS 10.2 i mångt och mycket men de är inte identiska. Följ dessa anvisningar: 1. Ta fram [Apple]-menyn. Klicka på [System Preferences] (Systeminställningar). 29 Konfigurering av klient-tcp/ip 2. Dubbelklicka på ikonen [Network] (Nätverk) i fönstret [System Preferences] (Systeminställningar). 3. Om [Using DHCP] (Använder DHCP) i fältet [Configure] (Konfigurera) redan är markerat är datorn redan konfigurerad för DHCP. 4. Stäng dialogrutan [Network] (Nätverk). 30 Inställningar för TCP/IP Erhåll IP-inställningar från Barricade Nu när datorn är ansluten till Barricade, måste den få nya nätverksinställningar. Genom att förnya de gamla IP-inställningarna med Barricade-routerns kontrollerar du samtidigt att datorn är rätt konfigurerad. 1. Välj [Preferences] (Inställningar) i menyn [Apple]. 2. Dubbelklicka på ikonen [Network] (Nätverk) i fönstret [Preferences] (Inställningar). 3. De nya inställningarna visas på fliken [TCP/IP]. Kontrollera att IP-adressen är xxx, delnätmasken och standardgateway Värdena är en bekräftelse på att Barricade fungerar. 4. Stäng fönstret [TCP/IP]. 31 Konfigurering av klient-tcp/ip Manuell IP-konfigurering 1. Följ steg 1-2 i "Konfigurering för DHCP IP" på sidan Välj [Manually] (Manuellt) i fältet [Configure] (Konfigurera). 3. Ange en IP-adress grundad på standardnätverket x (där x är ett värde mellan 2 och 254). Använd som delnätmask. I fältet Router lägger du till Barricade-routerns IP-adress (standard: ) och klickar på Apply Now (Verkställ nu). 4. Ange IP-adress för BarricadeTM-routern i fältet för DNS-servrar. Då dirigeras DNS-förfrågningar automatiskt till din Internetleverantörs DNS-server. I annat fall anger du en särskild DNS-server i fältet och klickar på [Apply now] (Verkställ) så att dialogrutan stängs. 32 Inställningar för TCP/IP 5. Anteckna de inställningar du har gjort i följande tabell. Inställningar för TCP/IP [IP Address] (IP adress) [Subnet Mask] (Delnätmask) [DNS Server] (DNS-server) [Default Gateway] (Standardgateway) Klicka på Apply now (Verkställ nu) så att de nya inställningarna verkställs och stäng sedan dialogrutan. Kontroll av anslutningen för TCP/IP När du har installerat kommunikationsprotokoll för TCP/IP och konfigurerat en IP-adress i samma nätverk som BarricadeTMroutern, kontrollera med Ping-kommandot att datorn är ansluten till BarricadeTM-routern. Här följer exempel på hur Ping kan utföras i ett MS-DOS-fönster. Utför Ping-kommandot: ping Om följande (eller liknande) meddelande visas: [Pinging with 32 bytes of data:] (Ping skickas med 32 byte:) [Reply from : bytes=32 time=2ms TTL=64] (Svar från : byte=32 tid=2ms TTL=64) har en kommunikationslänk mellan datorn och BarricadeTM-routern upprättats. 33 Konfigurering av klient-tcp/ip Om följande meddelande visas: [Pinging with 32 bytes of data:] (Ping skickas med 32 byte:) [Request timed out.] (Begäran gjorde time-out.) kan det vara något fel på installationen. Kontrollera följande i tur och ordning: 1. Är Ethernet-kabeln korrekt ansluten mellan BarricadeTM-routern och datorn? 2. LAN-lampan på BarricadeTM-routern och nätverkskortets förbindelselampa på datorn måste lysa. 3. Är TCP/IP rätt konfigurerat? Om BarricadeTMrouterns IP-adress är , måste datorns IP-adress vara mellan och standardgateway måste vara Om det går att skicka pingsignaler till BarricadeTM-routern kan du ansluta till Internet. 34 KONFIGURERA BARRICADETM-ROUTERN BarricadeTM-routern kan konfigureras via vilken Java-baserad webbläsare som helst, inklusive Internet Explorer 5.0 eller senare. Med webbläsargränssnittet kan du konfigurera BarricadeTM-routern och se statistik över aktiviteten i nätverket. Obs! Innan du konfigurerar routern, och om du har tillgång till Internet, besök www. smc.com eller och hämta den senaste uppdateringen för fast programvara. Innan du loggar in till BarricadeTM-routerns webbaserade administrationstjänst, kontrollera följande. 1. Att webbläsaren är korrekt konfigurerad (se nedan). 2. Att eventuell brandvägg eller säkerhetsprogramvara är avaktiverad. 3. Att du har en fungerande förbindelselampa där datorn är kopplad till BarricadeTM-routern. Om du inte har en förbindelselampa prova en annan kabel tills anslutningslänken fungerar. Konfigurera webbläsaren Kontrollera att webbläsaren är inställd på direkt anslutning till Internet med den Ethernet-kabel som är ansluten till datorn. Den här inställningen görs under webbläsarens alternativ/ egenskaper. 35 Konfigurera BarricadeTM-routern Avaktivering av proxyanslutning Kontrollera att webbläsarfunktionen för HTTP-proxy är avaktiverad. Om den inte är det kan inte webbläsaren visa BarricadeTM-routerns konfigureringssidor. Följande steg gäller Internet Explorer och Netscape. Kontrollera vilken webbläsare du använder och följ respektive steg. Internet Explorer (5 eller senare) 1. Öppna Internet Explorer. Klicka på [Tools] (Verktyg) och välj [Internet Options] (Internet-alternativ).

10 2. I fönstret [Internet Options] (Internet-alternativ) klickar du på fliken [Connections] (Anslutningar). 3. Klicka på [LAN Settings] (LAN-inställningar). 4. Avmarkera alla kryssrutor och klicka på [OK] så att LAN-inställningarna ändras. 5. Klicka på [OK] en gång till så att fönstret [Internet Options] (Internetalternativ) stängs. Internet Explorer (för Macintosh) 1. Öppna Internet Explorer. Klicka på [Edit/Preferences] (Redigera/Inställningar). 2. I fönstret [Preferences] (Egenskaper) för Internet Explorer under [Network] (Nätverk) väljer du [Proxies] (Proxyservrar). 3. Avmarkera alla kryssrutor och klicka på [OK]. 36 Internet Explorer (för Macintosh) Ange BarricadeTM-routerns IP-adress i webbläsaren som så du kommer åt BarricadeTM-routerns hanteringsgränssnitt. Klicka sedan på LOGIN. (I standardinställningen är inte lösenord ifyllt.) På hemsidan visas [Setup Wizard] (Installationsguide) och alternativet [Advanced Setup] (Avancerade inställningar). 37 Konfigurera BarricadeTM-routern Navigera i webbläsargränssnittet BarricadeTM-routerns hanteringsgränssnitt kan installeras med hjälp av en installationsguide eller en avancerad installation. Använd Setup Wizard (installationsguide) om du snabbt vill installera BarricadeTM-routern och börja använda den med ett kabel- eller DSL-modem. Advanced setup (Avancerad installation) använder du när du vill installera specialfunktioner som hacker-varning, IP- och MAC-adressfiltrering, intrångsvarning, installation av virtuell server, virtuella DMZ-värdar med mera. Ändra konfigurationsinställningar Parametrar som kan konfigureras har en dialogruta eller en nedrullningsbar lista. När du har gjort en ändring på en sida måste du komma ihåg att klicka på [APPLY] (Verkställ) eller [NEXT] (Nästa) längst ner på sidan på att den nya inställningen kan träda i kraft. Obs! Se till att Internet Explorer 5.0 är inställt enligt nedan för att säkerställa att skärmen uppdateras när du har gett ett kommando: Gå in i menyn [Tools/Internet Options/General/Temporary Internet Files/Settings] (Verktyg/Internet-alternativ/Allmänt/Tillfälliga Internet-filer/Inställningar) och ställ in [Check for newer versions of stored pages] (Kontrollera om det finns senare versioner av lagrade sidor) på [Every visit to the page] (Varje gång sidan besöks). 38 Installationsguiden Installationsguiden Time Zone (Tidszon) Klicka på bilden Setup Wizard. Det första du måste ställa in i Setup Wizard är Time Zone (Tidszon).. Du måste ange en tidszon så att klientfiltreringen och händelseloggen fungerar korrekt. Välj tidszon i den nedrullningsbara listrutan och klicka på [NEXT] (Nästa). två olika klockservrar med fälten [Primary Server] (Primär server) och [Secondary Server] (Sekundär server). 39 Konfigurera BarricadeTM-routern Broadband Type (Bredbandstyp) Ange vilken typ av bredbandsanslutning du använder. Om du har kabelmodem, se nästa sida. Om du har xdsl-anslutning med fast IP, se "Fixed-IP xdsl (xdsl-anslutning med fast IP)" på sidan 41. Om du har xdsl-anslutning med PPPoE, se "PPPoE" på sidan 41. Cable Modem (Kabelmodem) Om du har valt [Cable Modem] (Kabelmodem) som bredbandstyp visas ett meddelande om att dina data har sparats. Obs! Välj Home (Hem) om du vill gå tillbaka till startsidan, och välj sedan [Advanced Settings/WAN] (Avancerade inställningar/wan) för att göra nödvändiga inställningar. (Se "WAN" på sidan 47.) 40 Installationsguiden Fixed-IP xdsl (xdsl-anslutning med fast IP) Vissa xdsl-internet-leverantörer kan tilldela dig en fast (statisk) IP-adress. Om du har tillgång till sådana uppgifter väljer du detta alternativ och anger den fasta IP-adressen, gateway, DNS och delnätmask. Klicka på [FINISH] (Slutför) för att slutföra installationen. PPPoE Ange det PPPoE-användarnamn och -lösenord som din Internet-leverantör har tilldelat dig. standardvärdet (1454) för MTU (Maximum Transmission Unit), såvida du inte har ett gott skäl till att ändra det. Ange [Maximum Idle Time] (Maxtid som inaktiv) i minuter. Det här är den tid som Internet-anslutningen ska upprätthållas utan aktivitet. Om anslutningen är inaktiv längre än det som har angetts för [Maximum Idle Time] (Maxtid som inaktiv) kopplas den ner. (Standardvärde: 10). 41 Konfigurera BarricadeTM-routern Aktivera [Auto-reconnect] (Automatisk återanslutning) om du vill återupprätta anslutningen automatiskt när du går ut på Internet igen. Klicka på [FINISH] (Slutför) för att slutföra installationen. Avancerad installation Med webbläsargränssnittet kan du ange systemparametrar, hantera och styra BarricadeTM-routern och dess portar, samt övervaka nätverksstatus. Tabellen nedan visar de olika alternativen. Meny System Beskrivning Anger lokal tidszon, adminstratörslösenord och IP-adress för datorer som ska få fjärrstyra BarricadeTM-routern. Anger typ av anslutning till Internet: Dynamisk IP-värdskonfiguration och fysisk MAC-adress till alla mediegränssnitt. PPPoE-konfiguration. PPTP. Statisk IP- och gateway. DNS-servrar som ska användas för domännamnsmatchning. LAN NAT Brandvägg Anger TCP/IP-konfiguration för BarricadeTMrouterns LAN-gränssnitt och alla DHCP-klienter. Gör det möjligt för flera användare att dela på en enda Internet-anslutning, skapar virtuella servrar. Konfigurerar en mängd olika säkerhetsfunktioner och specialfunktioner, till exempel åtkomstkontroll, hacker-varning och DMZ. Med Dynamic DNS får Internet-användarna en metod som de kan använda till att anknyta sina domännamn till datorer eller servrar. WAN DDNS 42 Avancerad installation Meny UPnP Beskrivning Med Universal Plug and Play kan en enhet automatiskt få dynamisk tillgång till nätverket, skaffa en IP-adress, redovisa sin kapacitet och upptäcka andra anslutna enheter och deras kapacitet. På så sätt kan enheterna kommunicera direkt med varandra. Detta möjliggör även peer-to-peernätverk. Tools (Verktyg) Innehåller menyalternativ för att säkerhetskopiera och återställa den aktuella konfigurationen, återställa alla inställningar till ursprungsvärdena, uppdatera den fasta programvaran eller återställa hela systemet.

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α.

N150. trådlös router för hemnätverk Français. Bruksanvisning. or БЪЛГАРСКИ. Español. Italiano. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. Svenska N150 trådlös router för hemnätverk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Bruksanvisning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820ey01125sv

Läs mer

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok My Net N600, N750 och N900 routrar Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Startguide. Telia SurfinBird Gate

Startguide. Telia SurfinBird Gate Telia SurfinBird Gate r F1.00 Startguide Denna guide hjälper dig att installera och koppla upp din Telia SurfinBird Gate till Internet. Genom den inbyggda webbservern kan du konfigurera SurfinBird Gate

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

Trådlös IP-kamera. Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805

Trådlös IP-kamera. Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805 Trådlös IP-kamera Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 IP-kamera Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide THOMSON TG787 Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk Installations- och användarguide THOMSON TG787 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

HP Jetdirects skrivarservrar

HP Jetdirects skrivarservrar HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer