PlanCon Handledning VVS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PlanCon Handledning VVS"

Transkript

1 PlanCon Handledning VVS

2

3 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon Inledning Consultec Läsanvisning Support och användarstöd Programmets uppbyggnad Programöversikt Programmets design Grundläggande definitioner Rekommenderad arbetsgång i PlanCon Kom igång med PlanCon Tidsplanering med mallprojekt: VVS Installationsmall Enkel Tidsplanering med mallprojekt: VVS Installationsmall Utskrifter Import från kalkylprogrammet TenWin Kalkyl Lär dig mer om PlanCon Kalender Infoga upprepande aktivitet Dela aktivitet med hjälp av Layoutinställningar Skapa ett eget mallprojekt Kostnader & Intäkter Mål & Uppföljning Filter Sortering Gruppering Spara Filter- Sorterings- och Grupperingsdefinitioner i projektet Tidsperioder Tidsplanera ALAP/ASAP Typ av start och avslut Multiprojekt Hantering av MS Project projekt Övrigt (Tips & Trix) Utskrifter Logo på utskrift Pdf utskrifter Spara som bild Infoga en anteckning Skriv ut rapport Bilaga: Installationer Tekniska krav och rekommendationer Installera PlanCon Registrering av PlanCon licenskod Felsökning hårdvarulås Programinställningar Bilaga: Lathund för kortkommandon Bilaga: Lathund för ikoner Consultec ByggProgram AB

4 2 Inledning 2 Inledning 2.1 Consultec Consultec är en svensk företagsgrupp som har rötterna och hjärtat i byggbranschen och ägs av den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc. Det började som en avknoppning från ett byggföretag i Skellefteå 1974 och var inledningsvis ett arkitekt- och konstruktionskontor som tidigt började använda datorteknik internt för egna tjänster. I början av 1990-talet startade utvecklingen av de IT-stöd som i dag nått en marknadsledande ställning. Consultec var först i världen med att skapa ett konstruktionsoch byggprogram anpassat för Windowsmiljö. Consultec ByggProgram är Sveriges ledande leverantör av effektiva IT-verktyg för bygg-, anläggnings-, el- och VVS-branschen. Vi utvecklar och säljer kvalificerade program för byggstyrning, projekthantering, kalkylering, planering, prishantering, inköp, administration samt dimensioneringsberäkningar. För VVS-branschen erbjuder vi även kataloger och tjänster i både elektroniska och tryckta format. 2.2 Läsanvisning Vi på Consultec är måna om att våra kunder skall ha största möjliga nytta av våra produkter. För att PlanCon ska vara enkelt att använda har vi tagit fram denna handledning som ska guida er igenom programmet. De första kapitlen i handledningen innehåller en presentation av PlanCon. Hur programmet är uppbyggt och dess grundläggande definitioner. I nästföljande kapitel byggs en enkel tidplan upp steg för steg. Kapitlet Lär dig mer om programmet går djupare in i PlanCon och här presenteras många finesser och funktioner som man kan ha nytta av när man kommit igång med planeringsarbetet i PlanCon. I bilagorna finns bland annat uppgifter om hur man installerar PlanCon och lathundar på kortkommandon och ikoner mm. För att förtydliga i handledningen och för att öka förståelsen om vad som avses i olika avsnitt har vi valt att i handledningen förändra standardtexten på lite olika sätt. Fet stil Blå text Kursiv stil Avser menyval, kommandon & knappar. Exempel: När ett dialogfönster avses presenteras det med fet stil på följande sätt;... en dialog för Nytt/öppna projekt öppnas... Klicka på OK. När tillgängliga alternativ finns och som det finns möjlighet att välja in markeras dessa med blå text och, som i följande exempel: Markera raden 31;Väggar. används genomgående i handledningen när något ska förtydligas, till exempel om vad som sker i programmet när en ändring gjorts eller vid olika typer av val. Consultec ByggProgram AB 2

5 2 Inledning 2.3 Support och användarstöd Du når vår support på kontorstid genom att ringa eller skicka e- post till Som ett komplement till vår support finns också våra supportfilmer som visar vanliga frågor. Du når filmerna via menyn Hjälp, och välj Instruktionsfilmer. Behövs mera avancerad hjälp, så finns det möjlighet att vi kopplar upp oss mot er dator och hjälper till på distans, fjärrhjälp. Du når denna via menyn Hjälp, välj Support och välj Fjärrhjälp Utskrift av handledning Handledning kan skrivas ut i PDF-format från programmet. 1. Starta PlanCon och välj Hjälp från menyn. 2. Välj Manual 3. Välj den PlanCon-handledning som du vill skriva ut. PDF-filen öppnas (om du har ett program som läser PDF-filer, typ Acrobat Reader) och handledningen kan då skrivas ut.. 3 Consultec ByggProgram AB

6 3 Programmets uppbyggnad 3 Programmets uppbyggnad 3.1 Programöversikt För att du så snabbt som möjligt skall komma igång med PlanCon så finns det färdiga verksamhetsanpassade mallar som man vid programinstallationen väljer att ha tillgängliga. Mallprojekten i programmet är definierade med skrivbord innehållande olika fönster, element och blad med olika kolumner som kan vara lämpliga att använda. När ett nytt projekt ska skapas så väljer man att utgå ifrån något av de anpassade mallprojekten. Utgår man från Byggmall Enkel.PRJ så innehåller den endast ett skrivbord ( Aktivitetstabell med ganttdiagram ) och är främst avsett för att rita en enkel tidplan. Ska ett mera ingående planeringsarbetete göras bör man utgå från Byggmall.PRJ, eftersom denna mall innehåller ett flertal fönster för resurser, beläggning, kostnader mm. Det är också möjligt för användaren att designa sina egna mallprojekt. Element Aktivitetstabell Ganttdiagram Element Fönster/Skrivbord 3.2 Programmets design Skrivbord Skärmbilden i PlanCon kan växlas mellan olika skrivbord (flikarna längst ner). Till varje skrivbord aktiveras ett fönster. Fönster Varje fönster är definierat med högst 5 st element. Det fönster som visas i exemplet innehåller elementen Aktivitetstabell med ganttdiagram och Resursdiagram. Element Det finns olika fördefinierade element. Elementen behandlar data rörande aktiviteter, resurser, händelser och länkar. Med elementen byggs ett fönster. Blad Det finns i regel 10 stycken blad i varje element. I exemplet som visas innehåller elementet Aktivitetstabell bladen Datum, 2, 3, 4, 5, 6... Bladen kan definieras med olika kolumner. Kolumn Det finns olika fördefinierade kolumner som kan väljas till de olika bladen. Det exempel som visas innehåller bladet Resurs kolumnerna Hierarki, Kod, Beskrivning o.s.v. Consultec ByggProgram AB 4

7 3 Programmets uppbyggnad 3.3 Grundläggande definitioner Aktivitet Ett av projektets delar som ska utföras t.ex. gjutning av platta. Balk Ganttdiagrammets liggande stapel. Hierarki Innebär olika nivå på aktiviteterna. Det betyder att aktiviteter som dragits in till en lägre nivå är delaktiviteter av den högre nivån. Det går att ha 5 hierarkinivåer. Händelse En händelse kan vara leverans, betalning, möte m.m. En händelse har ingen varaktighet. En händelse är alltid knuten till en aktivitet, en aktivitet kan ha flera händelser. Länk Resurser Aktiviteter kan länkas ihop med 4 olika typer av länkar: AS - Avslut till start, AA - Avslut till avslut, SA - Start till avslut, SS - Start till start. Med t ex AS-länk menas att när föregående aktivitet är avslutad startas efterföljande aktivitet. Resurser kan vara Arbetskraft, Maskiner, Lokaler m.m.. 5 Consultec ByggProgram AB

8 4 Rekommenderad arbetsgång i PlanCon 4 Rekommenderad arbetsgång i PlanCon Denna lathund beskriver en generell arbetsgång i PlanCon Åtgärd Via meny / kommando Alt via knapp Välj Nytt Projekt Arkiv / Nytt projekt Välj Mall Projekt (Enkel mall för att bara rita) Ange Projekt namn och Start datum (Normalt Ej Slutdatum) Spara projektet. Arkiv / Spara Skriv in aktiviteterna antingen manuellt eller genom att välja från aktivitetskatalogen. Alt.: Importera kalkyl från t.ex. BidCon, ElWind eller TenWin. Skriv i Beskrivningsfältet eller dubbelklicka i kodfältet. Ordna eventuellt aktiviteterna i hierarki (struktur). Verktyg / Hierarki /Dra in eller Returnera. Komplettera aktiviteterna med dess varaktighet. Skriv i varaktighetsfältet eller dra i balken med musen. Alt.: Tillsätt resurser till aktiviteterna. Ange timmar och antal (se vidare i avsnitt Tillsätt resurser till aktiviteterna ). Välj resurser till markerad aktivitet. Planera genom att ange Fixt start eller Länka samman de olika aktiviteterna. Skriv startdatum i Fixt start fältet, flytta balken med musen eller länka genom att markera rader och klicka på länkknappen. Planera eventuella kostnader och intäkter (se vidare i avsnitt 6.6 Kostnader & Intäkter"). Stäm av tidplanen fortlöpande under projektets gång (se vidare i avsnitt 6.7 Mål & Uppföljning ). Consultec ByggProgram AB 6

9 5 Kom igång med PlanCon 5 Kom igång med PlanCon 5.1 Tidsplanering med mallprojekt: VVS Installationsmall Enkel Tidsplanering med utgångspunkt från VVS Installationsmall Enkel.PRJ. Denna mall innehåller endast ett skrivbord och främst avsett för att rita en enkel tidplan Skapa och spara ett nytt projekt 1. Gå via menyn Arkiv och välj Nytt Projekt Dialogrutan Nytt projekt öppnas. 2. Välj Mall projekt VVS Installationsmall Enkel.PRJ. Här anges information kring projektet. 3. Ange Projekt namn. 4. Ange Projektstart, klicka på knappen för att välja datum ur kalendern. Dialogrutan Välj datum öppnas. 5. Bläddra med scrollningslisten till rätt månad och markera önskat datum. 6. Klicka därefter på knappen OK för att stänga kalendern. 7. I dialogen Nytt Projekt kan också uppgifter om Projektledare och Projektplanerare skrivas in. 8. Klicka på knappen Projektdata, för att ange ytterligare texter som man vill ha med i utskriften, till exempel Typ av tidplan och Upprättad av. 9. Avsluta dialogen Nytt projekt genom att klicka på knappen OK. 7 Consultec ByggProgram AB

10 5 Kom igång med PlanCon 10. Klicka därefter på knappen Spara (eller via Arkiv och Spara som). Dialogrutan Spara som öppnas. 11. Ange Filnamn. 12. Klicka på knappen Spara. Programmet föreslår att projektet ska sparas i Projekt-mappen (sökvägen till mappen definieras via menyn Arkiv, välj Programinställningar, fliken Alternativ och knappen Sökvägar). Consultec ByggProgram AB 8

11 5 Kom igång med PlanCon Lägg in aktiviteterna 1. Skriv in en rubrikrad Första projektet på första raden i kolumnen Beskrivning. 2. Flytta dig till nästa rad i Aktivitetstabellen med hjälp av Pilned-tangenten på tangentbordet. 3. Skriv in aktiviteterna på nästkommande rader: Plan 1 Utvändigt Avlopp Sanitet Vatten Det är också möjligt att välja in aktiviteteter från aktivitetskatalogen, gör i så fall på följande sätt: 4. Markera nästa tomma rad och dubbelklicka i fältet för Kod. Notera att i fält som får en grön ram kan uppgifter skrivas in men det är också möjligt att välja in uppgifter ur en urvalslista om man dubbelklickar i fältet. I fält som får en svart ram kan uppgifter skrivas in. I fält som har en röd ram kan inte uppgifter skrivas in, utan sådana fält kalkyleras av programmet. Nu öppnas dialogrutan Välj. Urvallistan som visas är definierad i Aktivitetskatalogen som hittas via menyn Projekt. 5. Markera aktiviteten 80; Apparatrum. 6. Klicka på OK eller dubbelklicka direkt på aktiviteten. Notera att det även finns möjlighet att aktivera ett fönster som ligger öppet hela tiden och som man kan välja aktiviteter ifrån, gör i så fall på följande sätt: 7. Klicka på verktygsknappen Aktivitets val. 8. Markera nästa tomma rad i fältet för Kod. 9. Markera 100; Värme. 10. Klicka på knapp Infoga. Notera att om man känner till koden så kan den skrivas direkt i Kod-kolumnen. 9 Consultec ByggProgram AB

12 5 Kom igång med PlanCon Ordna hierarkinivåerna Ordna aktiviteterna i en hierarkisk ordning och få olika rubriknivåer på aktiviteterna genom att använda pilarna Dra in aktivitet till lägre nivå och Returnera aktivitet till högre nivå (pilarna hittas i Verktygsfältet). Varje hierarkinivå har en egen nivåspecifik färg på balken. 1. Börja med att markera den/de aktiviteter som du vill dra in till en lägre nivå. 2. Klicka därefter på knappen Dra in aktivitet till lägre nivå. Nu flyttas de markerade aktiviteterna till en lägre nivå. Notera också att aktiviteten/aktiviteternas balk byter färg och att teckensnittet ändras till en annan storlek. 3. Markera därefter aktiviteteterna Utvändigt, Avlopp, Sanitet, Vatten, Apparatrum och Värme. 4. Klicka igen på knappen som förskjuter aktiviteterna Utvändigt, Avlopp, Sanitet, Vatten, Apparatrum och Värme. till en undernivå till Plan 1. Notera även här att aktiviteternas balkar byter färg! Consultec ByggProgram AB 10

13 5 Kom igång med PlanCon Ange varaktigheterna för aktiviteterna Det finns olika sätt att ange varaktigheterna för aktiviteterna, här nedan följer en beskrivning på dessa olika alternativ. Alternativ 1; Aktivitetstabell: 1. Ett sätt är att skriva in varaktigheten direkt i Aktivitetstabellen (eventuellt måste fönstret skrollas för att kolumnen med varaktighet blir synligt). Alternativ 2; Ganttdiagram: 1. För musmarkören till på högra delen av balken till aktiviteten Utvändigt, nu ändrar musmarkören utseende till en högerriktad pil. 2. Tryck ner och håll kvar vänstra mustangenten och dra balken till vänster eller höger för att minska/öka varaktigheten. I detta exempel ska varaktigheten vara 2 dagar. Samtidigt som balkens längd ändras, så visas en dialog som anger start, slut samt varaktighet Inställning av muskänslighet I PlanCon finns det möjlighet att ställa in muskänsligheten, istället för att flytta aktiviteten per Dag med musen, så går det även att t ex flytta Vecka, Halv dag, Timme eller Minut, gör på följande sätt: 1. Sök upp urvalslistan i verktygsfältet. 2. Ange önskad muskänslighet genom att välja från urvalslistan. Alternativ 3; Aktivitetsformulär: 1. Det finns ytterligare ett sätt att ange varaktigheten genom att dubbelklicka på aktiviteten Utvändigt i Aktivitetstabellen. Dialog Aktivitetsformulär öppnas. 2. Klicka på fliken Planerad. 3. Ange varaktigheten, t ex 5 dagar. 4. Avsluta genom klicka på knappen OK. Notera att varaktigheten på ovanliggande huvudaktiviteter även korrigeras. 11 Consultec ByggProgram AB

14 5 Kom igång med PlanCon Ange fixt start Det finns olika sätt att ange fixt start för aktiviteterna. Här nedan följer en beskrivning på dessa olika alternativ, i exemplet visas att Avlopp startar när Utvändigt-arbetena är klar. Alternativ 1; Aktivitetstabell: 1. Dra skiljelinjen mellan tabellen och Ganttdiagrammet till höger med musen så kommer Fixt start kolumnen fram. 2. Ange datum i Fixt start-kolumnen genom att dubbelklicka i cellen. Dialogrutan Välj datum öppnas. 3. Välj in det datum som önskas och klicka på knappen OK. Alternativ 2; Ganttdiagram: 1. Placera musmarkören i mitten på balken så att den bildar en dubbelriktad pil. 2. Tryck ner vänster musknapp och håll den nere och dra balken dit du önskar den. Consultec ByggProgram AB 12

15 5 Kom igång med PlanCon Länkar Ett alternativ till att använda fixt start datum är att länka aktiviteterna. Länkar skapar beroenden mellan aktiviteterna. Ett exempel på det kan vara att en aktivitet måste vara avslutad innan nästa kan påbörjas. Det finns fyra olika typer av länkar i PlanCon, dessa är; AS (Avslut till Start) SS (Start till Start) SA (Start till Avslut) AA (Avslut till Avslut). Länktyperna AS samt SS är de absolut vanligaste. I exemplet till höger visas en SS-länk med fördröjning 1 dag mellan Form och Armering, dvs armeringen kan startas 1 dag efter att formningen startat. Mellan Armering och Gjutning är det en AS-länk utan fördröjning Länka aktiviteter 1. Markera de (två eller flera) aktiviteter som ska länkas i tidplanen. 2. Klicka därefter på Skapa länkar mellan markerade aktiviteter. 3. I Länkformuläret som öppnas anges sedan Typ (av länk), Fördröjning (i dagar eller %) etc Ta bort länkar För att ta bort en länk. 1. Markera aktiviteterna. 2. Klicka därefter på Ta bort länk 3. Klicka OK på frågan om att ta bort länk. Du får nu frågan om du ska sätta ett fixtstartdatum istället för länken, välj något av följande alternativ: Ja, för alla Ja Nej Nej, för alla Redigera länkar Genom att dubbelklicka på länken i Ganttdiagrammet öppnas dialogen Länkformulär där ändringar kan göras. 13 Consultec ByggProgram AB

16 5 Kom igång med PlanCon Milstolpe En aktivitet kan markeras som en milstolpe. Det betyder att aktiviteten inte har någon varaktighet och presenteras med en symbol i ganttdiagrammet. Notera att en aktivitet som markeras som Milstolpe inte kan ha resurser. Gör på följande sätt: 1. Skriv in en aktivitet. 2. Dubbelklicka på raden. Dialogen Aktivitetsformulär öppnas. 3. Välj fliken Layout och aktivera kryssrutan Milstolpe. 4. Klicka på knappen i fältet för Balk. Dialogen Balk stil öppnas. 5. Välj i fältet för Symbol start en symbol, välj även in färg, teckenstorlek osv för milstolpen. 6. Klicka på OK för att avsluta dialogen. Nu syns milstolpen i ganttdiagrammet. Notera att texter på milstolpar hanteras på samma sätt som aktivitetstexter, se vidare i avsnittet Balktext. Notera att vid kopiering av milstolpe (aktivitetsrad) så kopieras även milstolpe-symbolen. Notera att det också är möjligt att infoga kolumnen Milstolpe (välj Infoga kolumn, välj Identifikation och Milstolpe). Definiera om aktiviteten direkt som milstolpe i Milstolpe-kolumnen, genom att dubbeklicka i cellen och aktivera bocken. Placera ut milstolpen i ganttdiagrammet. Consultec ByggProgram AB 14

17 5 Kom igång med PlanCon Händelser En händelse har till skillnad från en aktivitet ingen varaktighet. Det kan till exempel vara en besiktning, leverans, betalning, möte osv. En händelse är alltid knuten till en aktivitet, en aktivitet kan ha flera händelser Lägga in en händelse Gör på följande sätt för att lägga in en händelse. 1. Skriv in en text på en rad i Beskrivningsfältet i Aktivitetstabellen, tex Besiktning. 2. Ta bort varaktigheten (Notera att aktiviteter som har varaktighet kan även händelser läggas till). 3. Dubbelklicka på raden för Besiktning. Nu öppnas dialogen Aktivitetsformulär. 4. Välj fliken Händelse. 5. Skriv in en händelse på första raden i beskrivningskolumnen. 6. Välj in ett datum och en symbol och klicka på knappen OK. Alternativt: 1. Dubbelklicka i kolumnen för Kod. Nu öppnas Händelsekatalogen. 2. Välj någon av koderna (i detta fall kod B (Besiktning). 3. Välj in ett datum för när denna händelse ska inträffa. 4. Klicka därefter på OK. Den inlagda händelsen visas nu med en symbol i tidplanen. 15 Consultec ByggProgram AB

18 5 Kom igång med PlanCon 5.2 Tidsplanering med mallprojekt: VVS Installationsmall När en tidplan ska resurstillsättas utgår man från VVS Installationsmall.prj. Den generella arbetsgången är lika som den enkla tidplanen fram till steg 5, här tillsätter man Resurs och anger sedan timmar. Gör på följande sätt: Skapa och spara ett nytt projekt 1. Gå via menyn Arkiv och välj Nytt Projekt Dialogrutan Nytt projekt öppnas. 2. Välj Mall projekt VVS Installationsmall.prj. Dialogrutan Nytt projekt öppnas. 3. Ange projektuppgifter och spara därefter tidplanen (arbetsgången för detta beskrivs närmare i avsnittet Skapa och spara ett nytt projekt ). 4. Aktivitetsplanera, det vill säga skriv eller hämta in aktiviteterna i tidplanen (se vidare i avsnittet Lägg in aktiviteterna ). 5. Bestäm hierarkiordningen på aktiviteterna (se vidare i avsnittet Ordna hierarkinivåerna ). Consultec ByggProgram AB 16

19 5 Kom igång med PlanCon Tillsätt resurser till aktiviteterna Det finns möjlighet att tillsätta resurser på flera olika sätt, nedan beskrivs två olika alternativ. Notera att det är viktigt att man först tillsätter resurser innan man anger timmarna. 1. Välj skrivbordsfliken Resurser (längst ner på skärmen) Alternativ 1: 2. Markera raden Utvändiga avlopp i Aktivitetstabellen genom att klicka en gång på den raden. 3. Dubbelklicka på Resurstabellens (nedre elementet) första rad i fältet för Kod. Dialogrutan Välj öppnas. 4. Markera önskad resurs. 5. Klicka på OK. Alternativ 2: Välj in resurser till aktiviteterna med hjälp av fönstret Resursval som ligger öppet hela tiden. 1. Öppna fönstret genom klicka på knappen Resurs val. 2. Markera aktuell rad i Aktivitetetstabellen genom att klicka på den en gång. 3. Markera en eller flera resurser (håll nere ctrl-knappen och markera flera rader) som ska tillsättas till aktuell aktivitet. 4. Klicka på knappen Infoga. Nu har aktiviteten blivit resurstillsatt. Notera att till en summerad aktivitet kan även resurser tillföras (t ex till Plan 1 kan en arbetsledare väljas in). 17 Consultec ByggProgram AB

20 5 Kom igång med PlanCon Ange timmar, antal samt varaktighet När aktiviteterna blivit resurstillsatta, är det dags att ange timmar på de aktiviteter som ska utföras Ange timmar 1. Ange i Aktivitetetstabell med ganttdiagram och i kolumnen Timmar de timmar som ska utföras på varje aktivitet Ange antal resurser 1. I nedre elementet Resurstabell med ganttdiagram och i kolumnen St justeras antalet resurser. Notera att om resursen är styrande och man ändrar antalet resurser, så ändras varaktigheten för aktiviteten Ändra varaktighet Notera att man också kan ändra varaktigheten och få hjälp av programmet att räkna ut hur många resurser som behövs (detta förutsätter dock att Användningsgraden och timmarna är låsta), se vidare i avsnittet Resurskatalogen. Consultec ByggProgram AB 18

21 5 Kom igång med PlanCon Ange fixt start och/eller Länkar Tillvägagångssättet för detta beskrivs närmare i avsnitten Ange fixt start och Länkar Redigera länkar Notera att det i VVS Installationsmall.prj finns ett skrivbord Länkar som innehåller ett PERT-diagram. I PERT-diagrammet kan länken mellan aktiviteter och /eller milstolpar redigeras direkt genom att dubbelklicka på den vågräta delen av länken. Dialog Länkformulär öppnas och önskade ändringar kan göras. Ytterligare layoutinställningar i PERT-diagrammet kan göras genom att högerklicka i PERT-diagrammet och välja PERT-diagram. Dialogen PERT-diagram som öppnas, består av flikarna Balk, Händelse och Länk och här kan diverse inställningar göras. I fliken Balk kan man välja mellan olika balkformat, t ex Hierarki eller Aktivitet (fältet Grid är endast aktuellt när PERT-diagrammet visas i ett eget skrivbord). I fliken Händelse definieras utseende på händelserna, bl a kan händelsetext väljas in och möjligheter finns även här att formatera text. I fliken Länk finns möjlighet att styra utseendet på länkarna. 19 Consultec ByggProgram AB

22 5 Kom igång med PlanCon Resurskatalogen 1. Dubbelklicka på en resurs, t ex VVS-Montör i nedre elementet Resurstabell med ganttdiagram (eller gå via menyn Redigera och välj Formulär). Här presenteras information över vald resurs. I formuläret anges egenskaper för den specifika resursen. 2. Bockar man i Räkn; räknas resursens timmar med i tidplanen. Styr; innebär att resursen ska vara styrande, det vill säga tillsätter man 2 VVS-Montör kommer varaktigheten att halveras på aktiviteten. Lås timmar; innebär att antalet timmar inte ändras om man ändrar varaktigheten. Lås -%; I detta fall är användningsgraden satt till 100 % på denna resurs. Genom att klicka i Lås % så låser man användningsgraden för resursen och användningsgraden justeras ej då man ändrar varaktigheten, utan istället antalet St. 3. Kontrollera att fältet som anger att denna resurs skall vara Styrande är förbockad. 4. Ange att det skall nyttjas 2 st VVS-Montör. Notera att eftersom vi i detta exempel tillsätter 2 VVS-Montör så kommer varaktigheten att halveras. 5. Klicka på OK. Consultec ByggProgram AB 20

23 5 Kom igång med PlanCon Beläggningsdiagram (Arbetskraftdiagram) 1. Välj skrivbordsfliken Beläggning (längst ner på skärmen). På skrivbordet Beläggning i elementet Resursdiagram visas total beläggning för projektet. Notera att eventuellt kan tidsskalan behövas justeras så att alla aktiviteter visas i ganttdiagrammet, klicka i så fall på knappen Visa alla Resursplanering 1. Välj skrivbordsfliken Resursplanering (längst ner på skärmen). Detta skrivbord innehåller 4 st element. Längst upp visas Aktivitetstabell med ganttdiagram och under den finns Resurskatalogtabell. 2. Klicka på VVS-Montör i Resurskatalogtabellen. Nu visas beläggningsdiagrammet för VVS-Montör. Den röda linjen markerar hur många man har tillgång till (det definieras i kolumnen St i resurskatalogen). 3. Klicka med höger musknapp i beläggningsdiagrammet. 4. Välj Period och Dag för att se genomsnittsbeläggning per dag. Längst ner finns Resurstabell med ganttdiagram där visas vilka aktiviteter som den aktuella resursen deltar i. Notera att alla diagram också kan skrivas ut, se vidare i avsnittet 5.3 Utskrifter. 21 Consultec ByggProgram AB

24 5 Kom igång med PlanCon 5.3 Utskrifter För att få ut önskad information på utskriften är det möjligt att lägga till och/eller göra vissa justeringar i den tidplan som ska skrivas ut Innan du skriver ut Innan du skriver ut så finns det några justeringar som kan/bör göras för att utskriften skall bli så som du vill. Detta kan exempelvis vara vilka kolumner i tabellen som skall vara synliga samt vilken tidsperiod du vill ha med. 1. Klicka på skrivbordsfliken Planering eller det skrivbord som ska skrivas ut. 2. Se till att kolumnerna i tabellen är lagom breda så att all text syns. 3. Om du inte vill att den första kolumnen i tabellen ska synas i utskriften, så klicka en gång på högerpilen i scrollningslisten. 4. Zooma in/ut i Ganttdiagrammet det du vill skall visas Skriv ut 5. Välj via Arkiv och Skriv ut (eller klicka på Förhandsgranska och Skriv ut i verktygsfältet). Observera att PlanCon använder samma Standard-skrivare som Windows, dvs normalt en A4- skrivare. Om du vill ha ett annat pappersformat än A4 skall du ändra skrivarinställningar innan du gör övriga inställningar. Stäng i så fall direkt dialogen Utskriftsformat och klicka istället på knappen Skrivarinställningar där du kan byta pappersstorlek. När du gjort det kan du gå tillbaka till dialogen Utskriftsformat genom att klicka på Definiera. Consultec ByggProgram AB 22

25 5 Kom igång med PlanCon Dialogrutan Utskriftsformat Nu öppnas dialogrutan Utskriftsformat och där kan inställningar ändras enligt önskemål. På fliken Sida och i fältet för Tidsskala går det att ta bort markeringen för Arbetsutrymme om man vill justera tidsskalan manuellt. Med Arbetsutrymme menas att man får samma tidsskala som det är i fönstret som ska skrivas ut. Med Autom. menas att man automatiskt får en tidsskala som visar alla aktiviteter. Lämpligt antal rader/sida för olika pappersformat är: A3 50 rader liggande A3 75 rader stående A2 75 rader liggande A2 110 rader stående A1 110 rader liggande A1 160 rader stående A0 160 rader liggande A0 235 rader stående På fliken Projektrubriker kan du lägga in revideringsdatum. 1. Klicka därefter på OK. 23 Consultec ByggProgram AB

26 5 Kom igång med PlanCon Utskrift på flera sidor Vill man ha utskrift på flera sidor så ändrar man detta i dialogen Utskriftsformat och fliken Sida. 1. Markera Lodräta sidor och ange 2 resp. 1 för Vågräta sidor för att få utskriften på 2 sidor i höjdled. 2. Klicka därefter på knappen Alla rader för att fylla ut alla rader på varje sida eller skriv in antal rader i fältet Rader/sida eller Total rader manuellt. 3. Klicka därefter på OK. Consultec ByggProgram AB 24

27 5 Kom igång med PlanCon Justera gränslinje mellan element 1. Klicka på Zooma in fönster för att tydligare se gränslinjen. 2. Om det behövs justera med rullningslisten så att gränslinjen mellan Aktivitetstabell och Ganttdiagrammet blir synligt. 3. Justera gränslinjen mellan elementen direkt i förhandsgranskningen genom att föra musen över gränslinjen. Den byter då utseende till en dubbelriktad pil. 4. Håll nere vänster musknapp och för gränslinjen i sidled till höger/vänster till dess att önskad kolumn blir synlig/dold. 5. Släpp musknappen när du har fört gränslinjen dit du vill ha den. Notera att om fönstret innehåller flera element kan gränslinjen mellan elementen på motsvarande sätt justeras i höjdled. 6. Välj i så fall zoom Hela sidan från rullgardinslisten i verktygsfältet Utskrift Dessa knappar används för utskrift. Skriv ut Skrivarinställningar Definiera.. För att få ut en utskrift, gör på följande sätt: 1. Klicka på knapp Skrivarinställningar för att göra eventuella skrivareinställningar (t ex ange A3-storlek, ifall standardskrivaren är inställd på att skriva ut A4-storlek). 2. Klicka på knapp Skriv ut. Dialogrutan Skriv öppnas. 3. Ange namnet på den skrivare som ska användas. 4. Klicka därefter på OK för att skriva ut. 5. Avsluta därefter utskriftshanteringen genom att klicka på knappen Stäng i verktygsfältet. 25 Consultec ByggProgram AB

28 5 Kom igång med PlanCon Övriga verktygsknappar i förhandsgranska Denna grupp av knappar används för att kunna granska utskriften. Sida upp pilarna används för att bläddra mellan sidorna. Sida ned pilarna används för att bläddra mellan sidorna. Zooma in fönster Zooma ut fönster Denna grupp av knappar används för att kunna justera/ändra layouten på utskriften, skicka e-post och kunna göra PDF-utskrifter. Rubrik på varje sida programmet är inställt så att man får rubrik på varje sida. Klipp ihop till en sida Skapar så många sidor som det finns rader i översta elementet (finns endast med när vissa element finns i fönstret, t ex Resurskatalog tabell). Element på varandra, placerar ingående element i fönstret ovanför varandra. Kopiera, klicka på kopiera sida till urklipp för att klistra in i annat program. Klistra in bild från urklipp. Spara bild som, sparar bild i BMP, METAFILE, JPEG format eller som HTML fil. Infoga bild Lägg till anteckning på sidan. Skicka brev, och bifogar filerna, dvs prj-filen (projektfilen), bild i EMF- och JPG-format. PDF utskrifter.. skapar PDF-filer av utskrifterna. Consultec ByggProgram AB 26

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

LexCon-BidCon Viewer. Handledning

LexCon-BidCon Viewer. Handledning LexCon-BidCon Viewer Handledning 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec...2

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN LATHUND PROJECT 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Importera utskriftsinställningar och Tips och tricks för Disgen 8.2d

Importera utskriftsinställningar och Tips och tricks för Disgen 8.2d Innehåll Importera utskriftsinställningar och Tips och tricks för Disgen 8.2d... 2 Importera utskriftsinställningar... 2 Tips och tricks... 6 Utskriftsinställningarnas uppbyggnad... 6 Förstörd inställningsmall...

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

DRC. Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1

DRC. Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 2000-05-10 DRC - Umeå Köksvägen 11 901 89 UMEÅ Åke Runnman 090-785 74 03 Fax 090-785 74 23 Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 PaperPort är ett program för att bl.a. göra konventionella läromedel tillgängliga

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer