PlanCon Handledning VVS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PlanCon Handledning VVS"

Transkript

1 PlanCon Handledning VVS

2

3 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon Inledning Consultec Läsanvisning Support och användarstöd Programmets uppbyggnad Programöversikt Programmets design Grundläggande definitioner Rekommenderad arbetsgång i PlanCon Kom igång med PlanCon Tidsplanering med mallprojekt: VVS Installationsmall Enkel Tidsplanering med mallprojekt: VVS Installationsmall Utskrifter Import från kalkylprogrammet TenWin Kalkyl Lär dig mer om PlanCon Kalender Infoga upprepande aktivitet Dela aktivitet med hjälp av Layoutinställningar Skapa ett eget mallprojekt Kostnader & Intäkter Mål & Uppföljning Filter Sortering Gruppering Spara Filter- Sorterings- och Grupperingsdefinitioner i projektet Tidsperioder Tidsplanera ALAP/ASAP Typ av start och avslut Multiprojekt Hantering av MS Project projekt Övrigt (Tips & Trix) Utskrifter Logo på utskrift Pdf utskrifter Spara som bild Infoga en anteckning Skriv ut rapport Bilaga: Installationer Tekniska krav och rekommendationer Installera PlanCon Registrering av PlanCon licenskod Felsökning hårdvarulås Programinställningar Bilaga: Lathund för kortkommandon Bilaga: Lathund för ikoner Consultec ByggProgram AB

4 2 Inledning 2 Inledning 2.1 Consultec Consultec är en svensk företagsgrupp som har rötterna och hjärtat i byggbranschen och ägs av den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc. Det började som en avknoppning från ett byggföretag i Skellefteå 1974 och var inledningsvis ett arkitekt- och konstruktionskontor som tidigt började använda datorteknik internt för egna tjänster. I början av 1990-talet startade utvecklingen av de IT-stöd som i dag nått en marknadsledande ställning. Consultec var först i världen med att skapa ett konstruktionsoch byggprogram anpassat för Windowsmiljö. Consultec ByggProgram är Sveriges ledande leverantör av effektiva IT-verktyg för bygg-, anläggnings-, el- och VVS-branschen. Vi utvecklar och säljer kvalificerade program för byggstyrning, projekthantering, kalkylering, planering, prishantering, inköp, administration samt dimensioneringsberäkningar. För VVS-branschen erbjuder vi även kataloger och tjänster i både elektroniska och tryckta format. 2.2 Läsanvisning Vi på Consultec är måna om att våra kunder skall ha största möjliga nytta av våra produkter. För att PlanCon ska vara enkelt att använda har vi tagit fram denna handledning som ska guida er igenom programmet. De första kapitlen i handledningen innehåller en presentation av PlanCon. Hur programmet är uppbyggt och dess grundläggande definitioner. I nästföljande kapitel byggs en enkel tidplan upp steg för steg. Kapitlet Lär dig mer om programmet går djupare in i PlanCon och här presenteras många finesser och funktioner som man kan ha nytta av när man kommit igång med planeringsarbetet i PlanCon. I bilagorna finns bland annat uppgifter om hur man installerar PlanCon och lathundar på kortkommandon och ikoner mm. För att förtydliga i handledningen och för att öka förståelsen om vad som avses i olika avsnitt har vi valt att i handledningen förändra standardtexten på lite olika sätt. Fet stil Blå text Kursiv stil Avser menyval, kommandon & knappar. Exempel: När ett dialogfönster avses presenteras det med fet stil på följande sätt;... en dialog för Nytt/öppna projekt öppnas... Klicka på OK. När tillgängliga alternativ finns och som det finns möjlighet att välja in markeras dessa med blå text och, som i följande exempel: Markera raden 31;Väggar. används genomgående i handledningen när något ska förtydligas, till exempel om vad som sker i programmet när en ändring gjorts eller vid olika typer av val. Consultec ByggProgram AB 2

5 2 Inledning 2.3 Support och användarstöd Du når vår support på kontorstid genom att ringa eller skicka e- post till Som ett komplement till vår support finns också våra supportfilmer som visar vanliga frågor. Du når filmerna via menyn Hjälp, och välj Instruktionsfilmer. Behövs mera avancerad hjälp, så finns det möjlighet att vi kopplar upp oss mot er dator och hjälper till på distans, fjärrhjälp. Du når denna via menyn Hjälp, välj Support och välj Fjärrhjälp Utskrift av handledning Handledning kan skrivas ut i PDF-format från programmet. 1. Starta PlanCon och välj Hjälp från menyn. 2. Välj Manual 3. Välj den PlanCon-handledning som du vill skriva ut. PDF-filen öppnas (om du har ett program som läser PDF-filer, typ Acrobat Reader) och handledningen kan då skrivas ut.. 3 Consultec ByggProgram AB

6 3 Programmets uppbyggnad 3 Programmets uppbyggnad 3.1 Programöversikt För att du så snabbt som möjligt skall komma igång med PlanCon så finns det färdiga verksamhetsanpassade mallar som man vid programinstallationen väljer att ha tillgängliga. Mallprojekten i programmet är definierade med skrivbord innehållande olika fönster, element och blad med olika kolumner som kan vara lämpliga att använda. När ett nytt projekt ska skapas så väljer man att utgå ifrån något av de anpassade mallprojekten. Utgår man från Byggmall Enkel.PRJ så innehåller den endast ett skrivbord ( Aktivitetstabell med ganttdiagram ) och är främst avsett för att rita en enkel tidplan. Ska ett mera ingående planeringsarbetete göras bör man utgå från Byggmall.PRJ, eftersom denna mall innehåller ett flertal fönster för resurser, beläggning, kostnader mm. Det är också möjligt för användaren att designa sina egna mallprojekt. Element Aktivitetstabell Ganttdiagram Element Fönster/Skrivbord 3.2 Programmets design Skrivbord Skärmbilden i PlanCon kan växlas mellan olika skrivbord (flikarna längst ner). Till varje skrivbord aktiveras ett fönster. Fönster Varje fönster är definierat med högst 5 st element. Det fönster som visas i exemplet innehåller elementen Aktivitetstabell med ganttdiagram och Resursdiagram. Element Det finns olika fördefinierade element. Elementen behandlar data rörande aktiviteter, resurser, händelser och länkar. Med elementen byggs ett fönster. Blad Det finns i regel 10 stycken blad i varje element. I exemplet som visas innehåller elementet Aktivitetstabell bladen Datum, 2, 3, 4, 5, 6... Bladen kan definieras med olika kolumner. Kolumn Det finns olika fördefinierade kolumner som kan väljas till de olika bladen. Det exempel som visas innehåller bladet Resurs kolumnerna Hierarki, Kod, Beskrivning o.s.v. Consultec ByggProgram AB 4

7 3 Programmets uppbyggnad 3.3 Grundläggande definitioner Aktivitet Ett av projektets delar som ska utföras t.ex. gjutning av platta. Balk Ganttdiagrammets liggande stapel. Hierarki Innebär olika nivå på aktiviteterna. Det betyder att aktiviteter som dragits in till en lägre nivå är delaktiviteter av den högre nivån. Det går att ha 5 hierarkinivåer. Händelse En händelse kan vara leverans, betalning, möte m.m. En händelse har ingen varaktighet. En händelse är alltid knuten till en aktivitet, en aktivitet kan ha flera händelser. Länk Resurser Aktiviteter kan länkas ihop med 4 olika typer av länkar: AS - Avslut till start, AA - Avslut till avslut, SA - Start till avslut, SS - Start till start. Med t ex AS-länk menas att när föregående aktivitet är avslutad startas efterföljande aktivitet. Resurser kan vara Arbetskraft, Maskiner, Lokaler m.m.. 5 Consultec ByggProgram AB

8 4 Rekommenderad arbetsgång i PlanCon 4 Rekommenderad arbetsgång i PlanCon Denna lathund beskriver en generell arbetsgång i PlanCon Åtgärd Via meny / kommando Alt via knapp Välj Nytt Projekt Arkiv / Nytt projekt Välj Mall Projekt (Enkel mall för att bara rita) Ange Projekt namn och Start datum (Normalt Ej Slutdatum) Spara projektet. Arkiv / Spara Skriv in aktiviteterna antingen manuellt eller genom att välja från aktivitetskatalogen. Alt.: Importera kalkyl från t.ex. BidCon, ElWind eller TenWin. Skriv i Beskrivningsfältet eller dubbelklicka i kodfältet. Ordna eventuellt aktiviteterna i hierarki (struktur). Verktyg / Hierarki /Dra in eller Returnera. Komplettera aktiviteterna med dess varaktighet. Skriv i varaktighetsfältet eller dra i balken med musen. Alt.: Tillsätt resurser till aktiviteterna. Ange timmar och antal (se vidare i avsnitt Tillsätt resurser till aktiviteterna ). Välj resurser till markerad aktivitet. Planera genom att ange Fixt start eller Länka samman de olika aktiviteterna. Skriv startdatum i Fixt start fältet, flytta balken med musen eller länka genom att markera rader och klicka på länkknappen. Planera eventuella kostnader och intäkter (se vidare i avsnitt 6.6 Kostnader & Intäkter"). Stäm av tidplanen fortlöpande under projektets gång (se vidare i avsnitt 6.7 Mål & Uppföljning ). Consultec ByggProgram AB 6

9 5 Kom igång med PlanCon 5 Kom igång med PlanCon 5.1 Tidsplanering med mallprojekt: VVS Installationsmall Enkel Tidsplanering med utgångspunkt från VVS Installationsmall Enkel.PRJ. Denna mall innehåller endast ett skrivbord och främst avsett för att rita en enkel tidplan Skapa och spara ett nytt projekt 1. Gå via menyn Arkiv och välj Nytt Projekt Dialogrutan Nytt projekt öppnas. 2. Välj Mall projekt VVS Installationsmall Enkel.PRJ. Här anges information kring projektet. 3. Ange Projekt namn. 4. Ange Projektstart, klicka på knappen för att välja datum ur kalendern. Dialogrutan Välj datum öppnas. 5. Bläddra med scrollningslisten till rätt månad och markera önskat datum. 6. Klicka därefter på knappen OK för att stänga kalendern. 7. I dialogen Nytt Projekt kan också uppgifter om Projektledare och Projektplanerare skrivas in. 8. Klicka på knappen Projektdata, för att ange ytterligare texter som man vill ha med i utskriften, till exempel Typ av tidplan och Upprättad av. 9. Avsluta dialogen Nytt projekt genom att klicka på knappen OK. 7 Consultec ByggProgram AB

10 5 Kom igång med PlanCon 10. Klicka därefter på knappen Spara (eller via Arkiv och Spara som). Dialogrutan Spara som öppnas. 11. Ange Filnamn. 12. Klicka på knappen Spara. Programmet föreslår att projektet ska sparas i Projekt-mappen (sökvägen till mappen definieras via menyn Arkiv, välj Programinställningar, fliken Alternativ och knappen Sökvägar). Consultec ByggProgram AB 8

11 5 Kom igång med PlanCon Lägg in aktiviteterna 1. Skriv in en rubrikrad Första projektet på första raden i kolumnen Beskrivning. 2. Flytta dig till nästa rad i Aktivitetstabellen med hjälp av Pilned-tangenten på tangentbordet. 3. Skriv in aktiviteterna på nästkommande rader: Plan 1 Utvändigt Avlopp Sanitet Vatten Det är också möjligt att välja in aktiviteteter från aktivitetskatalogen, gör i så fall på följande sätt: 4. Markera nästa tomma rad och dubbelklicka i fältet för Kod. Notera att i fält som får en grön ram kan uppgifter skrivas in men det är också möjligt att välja in uppgifter ur en urvalslista om man dubbelklickar i fältet. I fält som får en svart ram kan uppgifter skrivas in. I fält som har en röd ram kan inte uppgifter skrivas in, utan sådana fält kalkyleras av programmet. Nu öppnas dialogrutan Välj. Urvallistan som visas är definierad i Aktivitetskatalogen som hittas via menyn Projekt. 5. Markera aktiviteten 80; Apparatrum. 6. Klicka på OK eller dubbelklicka direkt på aktiviteten. Notera att det även finns möjlighet att aktivera ett fönster som ligger öppet hela tiden och som man kan välja aktiviteter ifrån, gör i så fall på följande sätt: 7. Klicka på verktygsknappen Aktivitets val. 8. Markera nästa tomma rad i fältet för Kod. 9. Markera 100; Värme. 10. Klicka på knapp Infoga. Notera att om man känner till koden så kan den skrivas direkt i Kod-kolumnen. 9 Consultec ByggProgram AB

12 5 Kom igång med PlanCon Ordna hierarkinivåerna Ordna aktiviteterna i en hierarkisk ordning och få olika rubriknivåer på aktiviteterna genom att använda pilarna Dra in aktivitet till lägre nivå och Returnera aktivitet till högre nivå (pilarna hittas i Verktygsfältet). Varje hierarkinivå har en egen nivåspecifik färg på balken. 1. Börja med att markera den/de aktiviteter som du vill dra in till en lägre nivå. 2. Klicka därefter på knappen Dra in aktivitet till lägre nivå. Nu flyttas de markerade aktiviteterna till en lägre nivå. Notera också att aktiviteten/aktiviteternas balk byter färg och att teckensnittet ändras till en annan storlek. 3. Markera därefter aktiviteteterna Utvändigt, Avlopp, Sanitet, Vatten, Apparatrum och Värme. 4. Klicka igen på knappen som förskjuter aktiviteterna Utvändigt, Avlopp, Sanitet, Vatten, Apparatrum och Värme. till en undernivå till Plan 1. Notera även här att aktiviteternas balkar byter färg! Consultec ByggProgram AB 10

13 5 Kom igång med PlanCon Ange varaktigheterna för aktiviteterna Det finns olika sätt att ange varaktigheterna för aktiviteterna, här nedan följer en beskrivning på dessa olika alternativ. Alternativ 1; Aktivitetstabell: 1. Ett sätt är att skriva in varaktigheten direkt i Aktivitetstabellen (eventuellt måste fönstret skrollas för att kolumnen med varaktighet blir synligt). Alternativ 2; Ganttdiagram: 1. För musmarkören till på högra delen av balken till aktiviteten Utvändigt, nu ändrar musmarkören utseende till en högerriktad pil. 2. Tryck ner och håll kvar vänstra mustangenten och dra balken till vänster eller höger för att minska/öka varaktigheten. I detta exempel ska varaktigheten vara 2 dagar. Samtidigt som balkens längd ändras, så visas en dialog som anger start, slut samt varaktighet Inställning av muskänslighet I PlanCon finns det möjlighet att ställa in muskänsligheten, istället för att flytta aktiviteten per Dag med musen, så går det även att t ex flytta Vecka, Halv dag, Timme eller Minut, gör på följande sätt: 1. Sök upp urvalslistan i verktygsfältet. 2. Ange önskad muskänslighet genom att välja från urvalslistan. Alternativ 3; Aktivitetsformulär: 1. Det finns ytterligare ett sätt att ange varaktigheten genom att dubbelklicka på aktiviteten Utvändigt i Aktivitetstabellen. Dialog Aktivitetsformulär öppnas. 2. Klicka på fliken Planerad. 3. Ange varaktigheten, t ex 5 dagar. 4. Avsluta genom klicka på knappen OK. Notera att varaktigheten på ovanliggande huvudaktiviteter även korrigeras. 11 Consultec ByggProgram AB

14 5 Kom igång med PlanCon Ange fixt start Det finns olika sätt att ange fixt start för aktiviteterna. Här nedan följer en beskrivning på dessa olika alternativ, i exemplet visas att Avlopp startar när Utvändigt-arbetena är klar. Alternativ 1; Aktivitetstabell: 1. Dra skiljelinjen mellan tabellen och Ganttdiagrammet till höger med musen så kommer Fixt start kolumnen fram. 2. Ange datum i Fixt start-kolumnen genom att dubbelklicka i cellen. Dialogrutan Välj datum öppnas. 3. Välj in det datum som önskas och klicka på knappen OK. Alternativ 2; Ganttdiagram: 1. Placera musmarkören i mitten på balken så att den bildar en dubbelriktad pil. 2. Tryck ner vänster musknapp och håll den nere och dra balken dit du önskar den. Consultec ByggProgram AB 12

15 5 Kom igång med PlanCon Länkar Ett alternativ till att använda fixt start datum är att länka aktiviteterna. Länkar skapar beroenden mellan aktiviteterna. Ett exempel på det kan vara att en aktivitet måste vara avslutad innan nästa kan påbörjas. Det finns fyra olika typer av länkar i PlanCon, dessa är; AS (Avslut till Start) SS (Start till Start) SA (Start till Avslut) AA (Avslut till Avslut). Länktyperna AS samt SS är de absolut vanligaste. I exemplet till höger visas en SS-länk med fördröjning 1 dag mellan Form och Armering, dvs armeringen kan startas 1 dag efter att formningen startat. Mellan Armering och Gjutning är det en AS-länk utan fördröjning Länka aktiviteter 1. Markera de (två eller flera) aktiviteter som ska länkas i tidplanen. 2. Klicka därefter på Skapa länkar mellan markerade aktiviteter. 3. I Länkformuläret som öppnas anges sedan Typ (av länk), Fördröjning (i dagar eller %) etc Ta bort länkar För att ta bort en länk. 1. Markera aktiviteterna. 2. Klicka därefter på Ta bort länk 3. Klicka OK på frågan om att ta bort länk. Du får nu frågan om du ska sätta ett fixtstartdatum istället för länken, välj något av följande alternativ: Ja, för alla Ja Nej Nej, för alla Redigera länkar Genom att dubbelklicka på länken i Ganttdiagrammet öppnas dialogen Länkformulär där ändringar kan göras. 13 Consultec ByggProgram AB

16 5 Kom igång med PlanCon Milstolpe En aktivitet kan markeras som en milstolpe. Det betyder att aktiviteten inte har någon varaktighet och presenteras med en symbol i ganttdiagrammet. Notera att en aktivitet som markeras som Milstolpe inte kan ha resurser. Gör på följande sätt: 1. Skriv in en aktivitet. 2. Dubbelklicka på raden. Dialogen Aktivitetsformulär öppnas. 3. Välj fliken Layout och aktivera kryssrutan Milstolpe. 4. Klicka på knappen i fältet för Balk. Dialogen Balk stil öppnas. 5. Välj i fältet för Symbol start en symbol, välj även in färg, teckenstorlek osv för milstolpen. 6. Klicka på OK för att avsluta dialogen. Nu syns milstolpen i ganttdiagrammet. Notera att texter på milstolpar hanteras på samma sätt som aktivitetstexter, se vidare i avsnittet Balktext. Notera att vid kopiering av milstolpe (aktivitetsrad) så kopieras även milstolpe-symbolen. Notera att det också är möjligt att infoga kolumnen Milstolpe (välj Infoga kolumn, välj Identifikation och Milstolpe). Definiera om aktiviteten direkt som milstolpe i Milstolpe-kolumnen, genom att dubbeklicka i cellen och aktivera bocken. Placera ut milstolpen i ganttdiagrammet. Consultec ByggProgram AB 14

17 5 Kom igång med PlanCon Händelser En händelse har till skillnad från en aktivitet ingen varaktighet. Det kan till exempel vara en besiktning, leverans, betalning, möte osv. En händelse är alltid knuten till en aktivitet, en aktivitet kan ha flera händelser Lägga in en händelse Gör på följande sätt för att lägga in en händelse. 1. Skriv in en text på en rad i Beskrivningsfältet i Aktivitetstabellen, tex Besiktning. 2. Ta bort varaktigheten (Notera att aktiviteter som har varaktighet kan även händelser läggas till). 3. Dubbelklicka på raden för Besiktning. Nu öppnas dialogen Aktivitetsformulär. 4. Välj fliken Händelse. 5. Skriv in en händelse på första raden i beskrivningskolumnen. 6. Välj in ett datum och en symbol och klicka på knappen OK. Alternativt: 1. Dubbelklicka i kolumnen för Kod. Nu öppnas Händelsekatalogen. 2. Välj någon av koderna (i detta fall kod B (Besiktning). 3. Välj in ett datum för när denna händelse ska inträffa. 4. Klicka därefter på OK. Den inlagda händelsen visas nu med en symbol i tidplanen. 15 Consultec ByggProgram AB

18 5 Kom igång med PlanCon 5.2 Tidsplanering med mallprojekt: VVS Installationsmall När en tidplan ska resurstillsättas utgår man från VVS Installationsmall.prj. Den generella arbetsgången är lika som den enkla tidplanen fram till steg 5, här tillsätter man Resurs och anger sedan timmar. Gör på följande sätt: Skapa och spara ett nytt projekt 1. Gå via menyn Arkiv och välj Nytt Projekt Dialogrutan Nytt projekt öppnas. 2. Välj Mall projekt VVS Installationsmall.prj. Dialogrutan Nytt projekt öppnas. 3. Ange projektuppgifter och spara därefter tidplanen (arbetsgången för detta beskrivs närmare i avsnittet Skapa och spara ett nytt projekt ). 4. Aktivitetsplanera, det vill säga skriv eller hämta in aktiviteterna i tidplanen (se vidare i avsnittet Lägg in aktiviteterna ). 5. Bestäm hierarkiordningen på aktiviteterna (se vidare i avsnittet Ordna hierarkinivåerna ). Consultec ByggProgram AB 16

19 5 Kom igång med PlanCon Tillsätt resurser till aktiviteterna Det finns möjlighet att tillsätta resurser på flera olika sätt, nedan beskrivs två olika alternativ. Notera att det är viktigt att man först tillsätter resurser innan man anger timmarna. 1. Välj skrivbordsfliken Resurser (längst ner på skärmen) Alternativ 1: 2. Markera raden Utvändiga avlopp i Aktivitetstabellen genom att klicka en gång på den raden. 3. Dubbelklicka på Resurstabellens (nedre elementet) första rad i fältet för Kod. Dialogrutan Välj öppnas. 4. Markera önskad resurs. 5. Klicka på OK. Alternativ 2: Välj in resurser till aktiviteterna med hjälp av fönstret Resursval som ligger öppet hela tiden. 1. Öppna fönstret genom klicka på knappen Resurs val. 2. Markera aktuell rad i Aktivitetetstabellen genom att klicka på den en gång. 3. Markera en eller flera resurser (håll nere ctrl-knappen och markera flera rader) som ska tillsättas till aktuell aktivitet. 4. Klicka på knappen Infoga. Nu har aktiviteten blivit resurstillsatt. Notera att till en summerad aktivitet kan även resurser tillföras (t ex till Plan 1 kan en arbetsledare väljas in). 17 Consultec ByggProgram AB

20 5 Kom igång med PlanCon Ange timmar, antal samt varaktighet När aktiviteterna blivit resurstillsatta, är det dags att ange timmar på de aktiviteter som ska utföras Ange timmar 1. Ange i Aktivitetetstabell med ganttdiagram och i kolumnen Timmar de timmar som ska utföras på varje aktivitet Ange antal resurser 1. I nedre elementet Resurstabell med ganttdiagram och i kolumnen St justeras antalet resurser. Notera att om resursen är styrande och man ändrar antalet resurser, så ändras varaktigheten för aktiviteten Ändra varaktighet Notera att man också kan ändra varaktigheten och få hjälp av programmet att räkna ut hur många resurser som behövs (detta förutsätter dock att Användningsgraden och timmarna är låsta), se vidare i avsnittet Resurskatalogen. Consultec ByggProgram AB 18

21 5 Kom igång med PlanCon Ange fixt start och/eller Länkar Tillvägagångssättet för detta beskrivs närmare i avsnitten Ange fixt start och Länkar Redigera länkar Notera att det i VVS Installationsmall.prj finns ett skrivbord Länkar som innehåller ett PERT-diagram. I PERT-diagrammet kan länken mellan aktiviteter och /eller milstolpar redigeras direkt genom att dubbelklicka på den vågräta delen av länken. Dialog Länkformulär öppnas och önskade ändringar kan göras. Ytterligare layoutinställningar i PERT-diagrammet kan göras genom att högerklicka i PERT-diagrammet och välja PERT-diagram. Dialogen PERT-diagram som öppnas, består av flikarna Balk, Händelse och Länk och här kan diverse inställningar göras. I fliken Balk kan man välja mellan olika balkformat, t ex Hierarki eller Aktivitet (fältet Grid är endast aktuellt när PERT-diagrammet visas i ett eget skrivbord). I fliken Händelse definieras utseende på händelserna, bl a kan händelsetext väljas in och möjligheter finns även här att formatera text. I fliken Länk finns möjlighet att styra utseendet på länkarna. 19 Consultec ByggProgram AB

22 5 Kom igång med PlanCon Resurskatalogen 1. Dubbelklicka på en resurs, t ex VVS-Montör i nedre elementet Resurstabell med ganttdiagram (eller gå via menyn Redigera och välj Formulär). Här presenteras information över vald resurs. I formuläret anges egenskaper för den specifika resursen. 2. Bockar man i Räkn; räknas resursens timmar med i tidplanen. Styr; innebär att resursen ska vara styrande, det vill säga tillsätter man 2 VVS-Montör kommer varaktigheten att halveras på aktiviteten. Lås timmar; innebär att antalet timmar inte ändras om man ändrar varaktigheten. Lås -%; I detta fall är användningsgraden satt till 100 % på denna resurs. Genom att klicka i Lås % så låser man användningsgraden för resursen och användningsgraden justeras ej då man ändrar varaktigheten, utan istället antalet St. 3. Kontrollera att fältet som anger att denna resurs skall vara Styrande är förbockad. 4. Ange att det skall nyttjas 2 st VVS-Montör. Notera att eftersom vi i detta exempel tillsätter 2 VVS-Montör så kommer varaktigheten att halveras. 5. Klicka på OK. Consultec ByggProgram AB 20

23 5 Kom igång med PlanCon Beläggningsdiagram (Arbetskraftdiagram) 1. Välj skrivbordsfliken Beläggning (längst ner på skärmen). På skrivbordet Beläggning i elementet Resursdiagram visas total beläggning för projektet. Notera att eventuellt kan tidsskalan behövas justeras så att alla aktiviteter visas i ganttdiagrammet, klicka i så fall på knappen Visa alla Resursplanering 1. Välj skrivbordsfliken Resursplanering (längst ner på skärmen). Detta skrivbord innehåller 4 st element. Längst upp visas Aktivitetstabell med ganttdiagram och under den finns Resurskatalogtabell. 2. Klicka på VVS-Montör i Resurskatalogtabellen. Nu visas beläggningsdiagrammet för VVS-Montör. Den röda linjen markerar hur många man har tillgång till (det definieras i kolumnen St i resurskatalogen). 3. Klicka med höger musknapp i beläggningsdiagrammet. 4. Välj Period och Dag för att se genomsnittsbeläggning per dag. Längst ner finns Resurstabell med ganttdiagram där visas vilka aktiviteter som den aktuella resursen deltar i. Notera att alla diagram också kan skrivas ut, se vidare i avsnittet 5.3 Utskrifter. 21 Consultec ByggProgram AB

24 5 Kom igång med PlanCon 5.3 Utskrifter För att få ut önskad information på utskriften är det möjligt att lägga till och/eller göra vissa justeringar i den tidplan som ska skrivas ut Innan du skriver ut Innan du skriver ut så finns det några justeringar som kan/bör göras för att utskriften skall bli så som du vill. Detta kan exempelvis vara vilka kolumner i tabellen som skall vara synliga samt vilken tidsperiod du vill ha med. 1. Klicka på skrivbordsfliken Planering eller det skrivbord som ska skrivas ut. 2. Se till att kolumnerna i tabellen är lagom breda så att all text syns. 3. Om du inte vill att den första kolumnen i tabellen ska synas i utskriften, så klicka en gång på högerpilen i scrollningslisten. 4. Zooma in/ut i Ganttdiagrammet det du vill skall visas Skriv ut 5. Välj via Arkiv och Skriv ut (eller klicka på Förhandsgranska och Skriv ut i verktygsfältet). Observera att PlanCon använder samma Standard-skrivare som Windows, dvs normalt en A4- skrivare. Om du vill ha ett annat pappersformat än A4 skall du ändra skrivarinställningar innan du gör övriga inställningar. Stäng i så fall direkt dialogen Utskriftsformat och klicka istället på knappen Skrivarinställningar där du kan byta pappersstorlek. När du gjort det kan du gå tillbaka till dialogen Utskriftsformat genom att klicka på Definiera. Consultec ByggProgram AB 22

25 5 Kom igång med PlanCon Dialogrutan Utskriftsformat Nu öppnas dialogrutan Utskriftsformat och där kan inställningar ändras enligt önskemål. På fliken Sida och i fältet för Tidsskala går det att ta bort markeringen för Arbetsutrymme om man vill justera tidsskalan manuellt. Med Arbetsutrymme menas att man får samma tidsskala som det är i fönstret som ska skrivas ut. Med Autom. menas att man automatiskt får en tidsskala som visar alla aktiviteter. Lämpligt antal rader/sida för olika pappersformat är: A3 50 rader liggande A3 75 rader stående A2 75 rader liggande A2 110 rader stående A1 110 rader liggande A1 160 rader stående A0 160 rader liggande A0 235 rader stående På fliken Projektrubriker kan du lägga in revideringsdatum. 1. Klicka därefter på OK. 23 Consultec ByggProgram AB

26 5 Kom igång med PlanCon Utskrift på flera sidor Vill man ha utskrift på flera sidor så ändrar man detta i dialogen Utskriftsformat och fliken Sida. 1. Markera Lodräta sidor och ange 2 resp. 1 för Vågräta sidor för att få utskriften på 2 sidor i höjdled. 2. Klicka därefter på knappen Alla rader för att fylla ut alla rader på varje sida eller skriv in antal rader i fältet Rader/sida eller Total rader manuellt. 3. Klicka därefter på OK. Consultec ByggProgram AB 24

27 5 Kom igång med PlanCon Justera gränslinje mellan element 1. Klicka på Zooma in fönster för att tydligare se gränslinjen. 2. Om det behövs justera med rullningslisten så att gränslinjen mellan Aktivitetstabell och Ganttdiagrammet blir synligt. 3. Justera gränslinjen mellan elementen direkt i förhandsgranskningen genom att föra musen över gränslinjen. Den byter då utseende till en dubbelriktad pil. 4. Håll nere vänster musknapp och för gränslinjen i sidled till höger/vänster till dess att önskad kolumn blir synlig/dold. 5. Släpp musknappen när du har fört gränslinjen dit du vill ha den. Notera att om fönstret innehåller flera element kan gränslinjen mellan elementen på motsvarande sätt justeras i höjdled. 6. Välj i så fall zoom Hela sidan från rullgardinslisten i verktygsfältet Utskrift Dessa knappar används för utskrift. Skriv ut Skrivarinställningar Definiera.. För att få ut en utskrift, gör på följande sätt: 1. Klicka på knapp Skrivarinställningar för att göra eventuella skrivareinställningar (t ex ange A3-storlek, ifall standardskrivaren är inställd på att skriva ut A4-storlek). 2. Klicka på knapp Skriv ut. Dialogrutan Skriv öppnas. 3. Ange namnet på den skrivare som ska användas. 4. Klicka därefter på OK för att skriva ut. 5. Avsluta därefter utskriftshanteringen genom att klicka på knappen Stäng i verktygsfältet. 25 Consultec ByggProgram AB

28 5 Kom igång med PlanCon Övriga verktygsknappar i förhandsgranska Denna grupp av knappar används för att kunna granska utskriften. Sida upp pilarna används för att bläddra mellan sidorna. Sida ned pilarna används för att bläddra mellan sidorna. Zooma in fönster Zooma ut fönster Denna grupp av knappar används för att kunna justera/ändra layouten på utskriften, skicka e-post och kunna göra PDF-utskrifter. Rubrik på varje sida programmet är inställt så att man får rubrik på varje sida. Klipp ihop till en sida Skapar så många sidor som det finns rader i översta elementet (finns endast med när vissa element finns i fönstret, t ex Resurskatalog tabell). Element på varandra, placerar ingående element i fönstret ovanför varandra. Kopiera, klicka på kopiera sida till urklipp för att klistra in i annat program. Klistra in bild från urklipp. Spara bild som, sparar bild i BMP, METAFILE, JPEG format eller som HTML fil. Infoga bild Lägg till anteckning på sidan. Skicka brev, och bifogar filerna, dvs prj-filen (projektfilen), bild i EMF- och JPG-format. PDF utskrifter.. skapar PDF-filer av utskrifterna. Consultec ByggProgram AB 26

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling...

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... Handledning Innehåll Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... 4 2 Programmets uppbyggnad... 5 2.1 Programöversikt...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Användarmanual för grundfunktioner

Användarmanual för grundfunktioner Användarmanual för grundfunktioner Innehållsförteckning Introduktion... 3 Inloggning och huvudmeny... 3 Navigera till ett projekt... 3 Starta ett projekt... 3 Projektets inställningar... 4 Projektdeltagare...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer