ArchiCAD DWG-guide 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ArchiCAD DWG-guide 1"

Transkript

1 ArchiCAD DWG-guide 1

2 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION KUNSKAPSREKOMMENDATIONER KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN INLEDNING ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR SVENSK STANDARD VIKTIGA KONCEPT OCH BEGREPP FÖR DWG TRANSLATORN LÄNKEN MELLAN ARCHICAD OCH AUTOCAD TRANSLATOR KOPPLING AV DWG-TEMPLATEFIL TILL TRANSLATOR TRANSLATORNS INSTÄLLNINGAR SAVE OPTIONS - EXPORTALTERNATIV FÖR VYER OCH LAYOUTER ATTRIBUTES Layers Pens and Colors Line types Fills Font-style conversion MISCELLANEOUS CUSTOM FUNCTIONS ÖPPNA OCH SPARA DWG DWG IN TILL ARCHICAD - METODER Open Xref Merge Drawing Resonemang kring de olika importmetoderna DWG UT FRÅN ARCHICAD - METODER Spara som (save as) Publicera Spara 3D-dwg Några olika typer av export: VANLIGA FRÅGESTÄLLNINGAR - FAQ DEN VANLIGASTE FALLGROPEN HUR TAR JAG BORT XREFENS INSTÄLLNING IFRÅN MIN ARCHICAD FIL? NÄR JAG ÖPPNAR ELLER XREFFAR MIN DWG-FIL STÅR VISA TYPSNITT INOM PARENTES [ISOCP] NÄR JAG ÖPPNA EN NYBYGGNADSKARTA FRÅN KOMMUNEN SÅ ÄR DEN I FEL SKALA JAG KAN INTE ÖPPNA DWG FILEN I MIN ARCHICAD VAD STYR DWG-TEMPLATEFILEN? HUR LÄGGER MAN UPP KONFIG-FILEN (TRANSLATORN)? VARFÖR KAN JAG VARKEN GÖRA ATTACH ELLER OVERLAY MED DWG-FILEN AC13 > AC14 VAD HAR HÄNT? HUR JOBBAR ANDRA KONTOR? MODELLFIL KONTRA FLIKAR (OCH XREF) VÄRLDSORIGOT VID EXPORT XREF, MERGE ELLER DRAWING? ÅÄÖ FUNGERA EJ I MOTTAGARENS AUTOCAD PROGRAM ALLTING ÄR VITT SAMT LINJER ÄR HELDRAGNA I AUTOCAD FÄRG OCH LAGER - LAGERKONVERTERINGEN ÄR RÄTT, MEN LINJERNA SER HELDRAGNA UT I AUTOCAD FÄRGEN OCH LINJETYPER SER RÄTT UT PÅ SKÄRMEN MEN EJ I AUTOCAD S LAGERHANTERARE I AUTOCAD BLIR TYPSNITTEN (FONTERNA) ANNORLUNDA VILKA DWG-FORMAT STÖDS? JAG SAKNAR ETT LAGER I ARCHICAD OCH VILL LÄGGA TILL DET IMPORTERA RITDEF (PAPER SPACE) VAD HÄNDER MED STÄMPLAR OCH ANDRA MODELLFILER?...34

3 EXPORTERA TILL PAPER SPACE DET ÄR SVÅRT ATT SE ALL GRAFIK VID SAMGRANSKNING SHX-FILER? NÄR JAG ÖPPNAR DWG-FILEN FRÅN ARCHICAD I AUTOCAD ÄR ALLA LINJER TJOCKA? UTSPARADE XREFFAR FÅR LAYOUTNAMNET FÖRE MODELLFILSNAMNET DE ANDRA PROJEKTÖRERNA ANVÄNDER AUTOCAD/LT/AUTOCAD ARCHITECTURE (ADT/ACA) EXPORTERA RITSTÄMPEL (NAMNRUTA) MED METADATA GÖRA ENKLA JUSTERINGAR I GAMLA 2D DWG-RITNINGAR MODELLERA MARK FRÅN 2D/3D DWG/DXF...35

4 0. Kunskapsrekommendation 0.1 Kunskapsrekommendationer Alla som projekterar med ArchiCAD bör minst ha grundläggande kunskaper om import och export till AutocaCAD (dwg-formatet) enligt nedan. På ett litet kontor har man ingen cad-samordnare utan får göra det mesta själv. Rekommenderad nivå är då grundläggande plus avancerad. Dwg-guiden innehåller den hjälp du behöver i normalfallet och om du behöver något kompletterade, eller har frågor som du inte tycker att guiden ger dig svar på, så kontakta Graphisofts support. Du ska dock ha gått igenom dwg-guiden innan du ringer supporten. 0.2 Kunskapsnivåer för dwg-guiden Grund - Grundläggande kunskaper: *Veta vad en translator är. *Veta vilka olika translators som ingår i standard ArchiCAD och när de ska användas. *Veta vad en dwg-templatefil är och hur den är kopplad till translatorn. *Spara och publicera dwg från view map och från publisher. *Öppna dwg från konsult. Medel *Kunna grundläggande begrepp för dwg *Kunna de grundläggande sätten att använda dwg-fil *Skapa egna translators *Vet hur man skapar egna dwg-templatefiler till translatorn *Kunna de olika alternativen för export av dwg. *Kunna de olika exportvarianterna av Bylayer eller element-till-elementkonvertering. *Kunna alla sätt att ta in en dwg-fil och veta vad som skiljer dem åt. Expert - Expertkunskaper (cad-ansvarig): *Ställa in för utsparing från layout. * Förbereda en translator med modellinformation samt paperspaceinformation. * Ställa in med länkade xreffiler. Samt kunna hur man skapar rätt katalogstruktur för filerna enligt beställarens önskemål. 4

5 * Importera 3D-information från mark och övriga konsulters 3D dwg-filer. * Importera 3D dwg-filer som GDL-objekt. * Söka information på 1. Inledning 1.1 Allmänt om dwg som standardformat för 2D-ritningar Dwg-formatet utvecklades i slutat av 70-talet för ett program som hette Interact CAD. Dwg är sedan 1982 Autocads egna format men stöds av ett flertal andra CAD-applikationer som t ex ArchiCAD. Dwg är tillsammans med pdf de två ritningsformat som utgör grunden i traditionell CAD-projektering. Dwg används då man vill kunna jobba vidare med ritningarna i valfritt CAD-program som har stöd för dwg medan pdf används som plot-/utskrifts-/arkiveringsformat. För dig som projekterar med CAD är grundläggande kunskap om dwg nödvändig oavsett vilket CAD/BIM-program du jobbar med. ArchiCAD är förinställt för normal projektering enligt svensk standard enligt 1.2. Dwg-guiden ger dig den kunskap du behöver för att kunna arbeta med dwg både på grundläggande nivå och på avancerad nivå utöver de färdiga mallarna. Guiden avslutas med en mer case-baserad praktisk del där vi förklarar vad man kan ha gjort för fel om man får ett visst resultat. Denna del är bra att använda vid felsökning. KOPIERA FAQ från supporten och lägg in *SB-Rekommendationer 11 (CAD-lager), Rekommendationer för tillämpning av SS-ISO med BSAB Svensk standard I den svenska byggbranschen finns det två vanligt förekommande lagerstrukturer för hantering av CAD-projekt och informationsutbyte: 1. CAD-lager (SB Rekommendationer 11) av SS-ISO med BSAB 96 (Ver 2:02) 2. BH90 (Pointlager har utgått) Den standard som dwg-guiden följer är CAD-lager (SB Rekommendationer 11) av SS-ISO med BSAB 96 (Ver 2:02). Boken kan beställas på svensk Byggtjänst hemsida. Genom möjligheten att skapa Translators (översättare) kan alla kontor som använder ArchiCAD kommunicera med de två systemen nämnda ovan. Se kapitel 3.1 om Translators. 5

6 2. Viktiga koncept och begrepp för dwg Element och dess Attribut Ett element är ett grafiskt objekt i 2D eller 3D, tex linje eller vägg. Ett element har attribut (se nedan) som beskriver egenskaper hos elementet. Exempel på attribut är linjetyp, -färg och tjocklek. Linjetypen kan vara heldragen, streckad, prickad etc. En vägg kan ha olika attribut som fyllningar, material, bredd, höjd etc. ByLayer Speciell teknik i Autocad för att tolka attributen linjefärg, -typ och tjocklek. Om ett element har attribut enligt ByLayer så kommer elementets attribut att tas från lagret det ligger i och inte de attribut som elementet har ritats med från början. LTScale = LineType Scale. Autocad har tidigare inte haft skalkänsliga linjer. LTscale är en funktion i Autocad för att kunna variera längden på t ex strecken i en streckad linje så att linjen får utseende som om den vore skalkänslig. Det innebär att en linje kan ha dubbel skalinformation, t ex ritad i 1:100 men omskalad med LTscale så att den ser ut som 1:200. Translator En translator är en samling regler som översätter en ArchiCAD-vy till önskat utseende i Autocad. Translatorn bestämmer enheter, attribut, grafik, lager mm. så att den exporterade dwg-ritningen ser ut som mottagaren vill ha den. Se kapitel 3.1 om Translator. Dwg-templatefil Dwg-fil som Translatorn använder som mall för översättning. Model space Ritningsläge i Autocad och motsvaras av view (view map) i ArchiCAD. Paperspace Layoutläge i Autocad och motsvaras av layout (layout book) i ArchiCAD. Modellfil Som Modelspace ovan. Ritdef / RD-fil / Ritningsdefinitionsfil Ritdef är ett ofta använt ord för ritningsdefintionsfil och motsvaras i ArchiCAD av en layout, dvs en ritning som innehåller ritram, skalreferens samt ritstämpel. Modellfiler från model space läggs på ritdeffen i Autocad ungefär som vyer placeras på Layouten i ArchiCAD. Xref Xref är en förkortning av external reference och är i Autocad en vedertagen metod för att lägga ritningar över varandra. T ex samgranskning av olika discipliners ritningar görs med hjälp av xref. Xref används också då man använder befintliga ritningar som underlag för vidare arbete. ArchiCADs hantering av xref är i en kopia av Autocads. Det finns bättre metoder för att ta in dwg i ArchiCAD än 6

7 xref vilket beskrivs senare i dwg-guiden. Pen weight Pen weight är i Autocad en linjes tjocklek vid utskrift (Line weight är i Autocad linjens tjocklek på skärmen). 7

8 3. Translatorn länken mellan ArchiCAD och Autocad 3.1 Translator ArchiCADs Translator är grunden för all kommunikation med Autocad. Då man ska exportera eller importera dwg-filer i ArchiCAD används en s.k. Translator (översättare) som innehåller regler för hur data ska översättas mellan ArchiCAD och Autocad (dwg). Till exempel kan ett lager som i ArchiCAD heter Innerväggar heta A-01SB-- i Autocad och då gör man en regel för den kopplingen. Lager har olika egenskaper i Autocad och för att det ska bli rätt måste en dwg-templatefil kopplas till translatorn. Figuren nedan visar konceptet med Translator (och dwgtemplatefilen som translatorn använder). Man kan jämföra translatorkonceptet med en automatisk översättare mellan svenska och engelska där dwg-templatefilen förklarar vilken lokal dialekt av engelska som ska användas för översättningen. OBS! Dwg-templatefilen kopplas INTE automatiskt vid installationen av ArchiCAD utan det måste göras manuellt första gången för varje translator. När den väl är kopplad kommer ArchiCAD ihåg kopplingen på just den datorn. Translatorfilerna och dwg-templatefilerna installeras under Graphisoft > Defaults > DXF-DWG Translators. ArchiCADs standardtranslators (som följer SB11 och BH90) täcker de flesta behov men om din medprojektör (Autocad) har gjort egna dwg-mallar som avviker från vanlig standard skall denne skicka en dwg-fil med den standarden till ArchiCAD-projektören som använder den som dwgtemplatefil istället för den vanliga. Den nya dwg-templatefilen sparas t.ex. i det aktuella projektets mapp och aktiveras i translatorn. Spara inte på samma ställe som de dwg-templatefilerna som följer med ArchiCAD (vid uppdatering av ArchiCAD raderas och ominstalleras allt). Hur man kommer åt Translators Genom dialogen Spara som när formatet dwg/dxf är valt eller genom menyknapparna enlig fig. nedan. Hur man använder befintliga translators 8

9 När man sparar eller publicerar från ArchiCAD och väljer formatet dwg eller dxf ska man välja Translator enligt fig. B nedan. Det finns en translator för varje startmall (Template) och de har samma namn för att undvika misstag. Om man startat projektet med startmall 00 SB11 Förenklad AC 14 (Fig. A) skall man använda motsvarande translator för dwg-exporten. Fig A. Starta nytt projekt med ArchiCAD template Fig B. Spara till dwg med translator med samma namn som använd startmall enligt Fig A. 9

10 3.2 Koppling av dwg-templatefil till translator Varför kopplingen av dwg-templatefilen är så viktig!!! Om man INTE gör kopplingen blir all grafik vit och heldragen i Autocad, se fig. nedan. 10

11 11

12 När du ska spara som dwg och använda en Translator första gången ska du koppla en dwgtemplatefil till translatorn. Välj format DWG File. Välj translator och klicka på Settings. Markera önskad Translator (ska ha samma namn som startmallen som använts). Under fliken Settings > Save Options, klicka på markerad ikon. Markera dwg-templatefil med samma namn som translatorn och klicka Öppna, sen Save Settings and Close och slutligen Spara. Dwg-templatefilerna ligger i ArchiCADs programmapp under Defaults > DXF-DWG Translators. Teknisk förklaring av dwg-templatefil Vissa inställningar och data i Autocad har ingen motsvarighet i ArchiCAD och vice versa. Till exempel har ett lager färg och linjetyp i Autocad men inte i ArchiCAD. För att programmen ska kunna 12

13 förstå varandra används en templatefil. Templatefilen är en dwg/dxf-fil där alla konverteringar redan är gjorda. Om du väljer en templatefil i din Translator kommer de dwg-filer du exporterar till Autocad att ha egenskaper enligt templatefilen. Om du inte väljer en templatefil blir alla linjer vita. Teknisk förklaring av Translatorfil För den teknikintresserade: Translatorfilerna är xml-filer vilket innebär att de kan öppnas och editeras i en texteditor, t ex MS Word. Nedan visas ett exempel på hur lagerkonverteringen ser ut i xml-filen. OBS! Om man vill lägga till nya lager i ArchiCAD utöver de som finns i de färdiga templatemallarna måste man koppla dem i translatorn. Om man har valt Bylayer som exportmetod så måste ArchiCADlagret ha sin motsvarighet i den dwg-templatefil som translatorn använder för att grafiken i det lagret inte ska bli vit och heldragen. De lager som finns i dwg-templatefilen motsvarar dock exakt de lager som finns i ArchiCAD-mallarna varför du måste skaffa en ny dwg-templatefil som innehåller motsvarande lager som de nya du gjort i ArchiCAD. 13

14 3.3 Translatorns inställningar Figuren nedan visar fönstret där man hanterar dwg translators. Fönstret består av tre delar: 1. Available Translators som visar alla translators som finns tillgängliga. Här skapar du nya eller ändrar befintliga translators. Vissa translators är låsta då de är standardtranslator och inte ska kunna ändras av misstag. De kan dock dupliceras när man vill göra en variant av dem. Längst ner finns en rad, Location, som visar var på hårddisken translator-filerna ligger. 2. Description är en textbeskrivning (syfte, innehåll mm) av markerad translator. 3. Settings in Selected Translator. Här görs alla inställningar för dwg-konverteringen. 14

15 Innehåll i Settings in Selected Translator Drawing Unit - bestämmer skalan mellan dwg-filen och ArchiCAD. Open Options - bestämmer hur ArchiCAD hanterar tex block, bilder, måttsättning mm från Autocad när dwg-fil öppnas. Save Options - bestämmer inställningar vid export från ArchiCAD till dwg-format. T ex dwg-version, paper space, xref, bildformat mm. Attributes bestämmer hur grafik och lager konverteras. Layers Methods övergripande metoder för lagerkonvertering. Pen-based layer names konverteringstabell för översättning penna-till-lager. Layer name conversion konverteringstabell för översättning lager-till-lager. Pens and colors Methods - vilken typ av pennkonvertering som ska användas. Pen-color conversion konverteringstabell för översättning penna-till-penna. Line types Methods övergripande metoder för linjetypsöversättning. Linetype-linetype conversion konverteringstabell för översättning linjetyp-till-linjetyp.. Fills Methods övergripande metoder för översättning av fyllningar. Fill-Hatch conversion konverteringstabell för översättning fyllning-till-fyllning. Font-style conversion konverteringstabell för typsnittsöversättning. Miscellaneous (=övrigt) - Inställningar som tex ersätter saknade typsnitt med ett specifikt mm. Custom Functions Open Extras - Inställningar för hur element från Autocad konverteras till ArchiCAD. Save Extras - Inställningar för hur element från ArchiCAD konverteras till Autocad. 15

16 3.4 Save options - Exportalternativ för vyer och layouter Hur ArchiCAD sparar ut olika varianter av vyer och layouter bestäms under Save Options i Translation Setup. Innan de olika alternativen beskrivs förklaras nedan några grundläggande begrepp. Autocad Model Space Paper Space Modellfil Ritningsdefinitionsfil (ritdef) Xref ArchiCAD Model Space är projekteringsläget i Autocad där man skapar och editerar vyer (plan, elev, sekt etc). Motsvaras i ArchiCAD av att arbeta i en sparad vy i View Map. Paper Space är läget i Autocad där man skapar sina layouter genom att montera modellfiler på en layoutmall (ritningsdefinitionsfil). Motsvaras i ArchiCAD av Layout Book. Modellfil är en dwg-fil som visar byggnaden (plan, elev, sekt mm). Modellfilen skapas i läget Model Space enligt ovan. Modellfilen motsvarar utsparad vy i ArchiCAD (om man i ArchiCAD publicerar direkt från View Map till dwg får man modellfiler). Motsvarar ArchiCADs Master layout. En layout kan ha flera vyer inlagda som länkar. Länkarna är externa referenser till layouten vilket brukar förkortas till xref. Varje xref är alltså en.dwg-fil. En ArchiCAD-layout med fyra elevationer blir då fem dwg-filer vid export med xref-alternativet; en ritningsdefitionsfil plus fyra separata dwg-elevationer. Motsvarighet i ArchiCAD är hotlinked modules. I Autocad arbetar man med sina modellfiler i Model Space och länkar (xreffar) in dem på layouterna i Paper Space. När man från ett 3D CAD-program som ArchiCAD ska exportera dwg till 2D Autocad behöver man kunna exportera både direkt till Model Space och till Paper Space vilket styrs av alternativen under Save Options i ArchiCAD. Figuren nedan visar ett standardupplägg för ett projekt i ArchiCAD. Vyer ligger i View Map (Model Space i Autocad) och layouter i Layout Book (Paper Space i Autocad). När man exporterar dwg-filer från ArchiCAD-modellen kan man exportera både från View Map och från Layout Book och bestämma om de ska öppnas i Model Space eller Paper Space i Autocad. Den dwg-fil som sparas direkt från view map kallas i Autocad för modellfil. En eller flera modellfiler kan sedan vara länkade till layouten som externa länkar, s.k. xref (external reference file). Layouten med sina vyer i ArchiCAD blir på Autocadspråk en ritdef med länkade xreffar. 16

17 En tom layoutmall (master layout) i ArchiCAD består i praktiken av en förutbestämd pappersstorlek med ritram, stämpel, vikmärken och skalstock. På layouten placerar man en eller flera vyer. Vid dwgexporten kan man välja att exportera till Paper Space och Model Space på olika sätt genom inställningarna Save Layout into: och Save Drawings into:. 17

18 Save Layout into: har fyra alternativ för export av layouter enligt fig. nedan. Paper Space with Drawings as blocks Upplägget i ArchiCAD-layouten kommer upp med samma upplägg i Autocads "Paper Space"- läge. Inga editerings- eller ritmöjligheter i Autocads Model Space-läge. Translatorns penninställningar ignoreras vid export. Paper Space with Cropped View s content Upplägget i ArchiCAD-layouten kommer upp med samma utseende i Autocads "Paper Space"- läge. I Autocads Model Space-läge (editerbart läge för Autocad-användaren) har alla ACs beskurna vyer (på layouten placerade drawingobjekt) radats upp på en horisontell linje efter varandra. De beskurna vyerna i ArchiCAD-layouten har likvärdig beskärning i Autocad. Dock inkluderas angränsande byggelement så som anslutande innerväggar och ytterväggar mm. Translatorns penninställningar mm. läses enligt användarinställningar vid export. OBS: ArchiCAD lägger med detta alternativ till layoutens namn till modellfilerna! Paper Space with Full View s content Samma som ovan men vyerna exporteras utan beskärning. Denna metod är standard! Model Space Upplägget i ArchiCAD-layouten kommer upp med samma upplägg i Autocads "Model space"- läge, dvs. ACs kompletta layout - med ram, rithuvud och inplacerade Views - kommer upp med en skala som är 1:1. Varje AC-view blir ett individuellt blockformat (att jämföra med ACs 2D objekt). Inget Paper space-läget i Autocad för detta exportalternativet. Translatorns penninställningar ignoreras vid export. 18

19 Place Drawings into: har två inställningar som bestämmer om vyerna på layouten ska hamna på en enda dwg-fil eller bli en separat dwg-fil för varje vy. Single DXF/DWG file ArchiCAD-layouten kommer upp med samma utseende i Autocads Paper Space-läge och vyerna har slagits ihop till en modellfil i Autocads Model Space där de är editerbara. Alla vyerna ligger horisontellt på en rad. Translatorns penninställningar mm. läses enligt användarinställningar vid export. En komplett dwg-fil vid export med detta alternativet (ritram, namnruta och ArchiCAD-vyer i en och samma dwg). Linked Xref drawings ArchiCAD-layouten kommer upp med samma utseende i Autocads Paper Space-läge. I Model Space-läge har alla vyerna radats upp som xreffar i en horisontell linje efter varandra. Xreffarna pekar på separata dwg-filer. Oftast redigerar man i xreffarna (modellfilern) men det går också att editera direkt i Model Space. Origot blir konstant (enligt ACs origo) för modellfilerna med denna metod. Translatorns penninställningar mm. läses enligt användarinställningar vid export. Antal dwg-filer vid export för detta alternativet: En komplett dwg-fil som innehåller allt (enligt ACs layoututseende) men med relativa sökvägar till varje individuell AC View En dwg-fil för de element som ritats/lagts till som objekt i ACs layoutläge (t ex ritram, namnruta, rev.pil mm) En dwg-fil per inplacerad AC-vy. Bilden nedan visar inställningsmöjligheter för relativ sökväg. Detta används då ett projekt går fram och tillbaks mellan olika underkonsulter och arkitektkontor och editerade filer ska ersätta existerande filer (dvs. samma namn och placering per arbetsstation). 19

20 3.5 Attributes Under Attributes bestämmer man hur attribut (egenskaper) hanteras i dwg-konverteringen och därmed hur dwg-filerna ser ut i Autocad. De attribut som kan modifieras är lager, pennor och pennfärger, linjetyper, fyllningar och typsnitt(fonter) Layers Methods Under Create layers according to: finns det fem olika metoder att exportera lager i ArchiCAD: 1. ArchiCAD-lager ger samma lager i Autocad 2. Penna i ArchiCAD motsvarar lager i Autocad 3. Elementtyp i ArchiCAD motsvarar lager i Autocad 4. Kombination av 1 och 2 där 2 styr över 1 5. Samma lager men olika pennor i ArchiCAD ger olika lager i Autocad Vidare bestämmer man om alla eller endast element i synliga lager ska exporteras under Save elements on: Sista delen under Methods; Create custom layer for: ger användaren möjlighet att ge lagertillhörighet till flera av de attribut som inte har egna lager utan får sitt lager från moderelementet, ex dörrar och fönster, skurna fyllningar, ytfyllningar mm. Insert Source Layer lägger till lagernamnet för moderlagret. Ex yttervägg med fönster där ytterväggen ligger i A027 och fönstret har ett custom layer A-42. Om Insert Source Layer är valt kommer fönstret att hamna i lagret A027A-42 Pen-based layer conversion Om alternativ två är valt under methods ovan kopplar man här penna i ArchiCAD till penna i Autocad. Layer name conversion Här görs lager-till-lagerkopplingen som är grunden för all konvertering enligt Bylayersystemet. Alla konverteringstabeller fungerar likadant. New skapar ny översättning, Delete tar bort och Edit ändrar befintlig. 20

21 När man ska göra en ny koppling lager-till-lager klickar man på New och fönstret nedan öppnas. I den vänstra delen bläddrar man fram ArchiCAD-lagret och i den högra delen Autocad-lagret. OBS Autocadlagren kommer från dwg-templatefilen som måste vara kopplad till translatorn enligt avsnitt 3.2. Om man använt Custom Layers under Methods kopplar man dem här också enligt fig nedan. Om ett ArchiCAD-lager inte är kopplat till ett Autocad-lager kommer inte Bylayerkonverteringen att 21

22 fungera utan all grafik i det lagret blir vit och heldragen. Den kommer dock i rätt lagernamn men utan rätt attribut. Det är därför mycket viktigt att lagerkopplingarna är korrekta. I de fall man har gjort ett nytt eget lager i ArchiCAD som inte har någon direkt motsvarighet i någon av de dwg-templatefiler som levererats med ArchiCAD måste ArchiCAD-användaren skaffa en dwgfil från någon projektör (t ex konstruktören som sitter med Autocad). Ring Graphisoft support om ni är osäkra på detta. Alla lager som finns med i ArchiCADs startmallar har sina motsvarigheter i dwgtemplatefilerna. Det är endast om man skapar nya lager som man behöver koppla dem och eventuellt skaffa en ny dwg-templatefil Pens and Colors Methods Pens and Colors översätter ArchiCADs pennor till Autocads färger enligt fig. nedan. Om BYLAYER är ikryssad kommer lagret i dwg-templatefilen att definiera färgen i Autocad. Do not export ArchiCAD penweights bestämmer om dwg-filen ska exporteras med eller utan den tjocklek som varje penna har i ArchiCAD. Med alternativet ikryssat kommer all grafik över som trådlinjer till Autocad. Pen-color conversion är en enkel koppling mellan ett pennummer i ArchiCAD och ett pennummer i Autocad enligt fig. nedan. 22

23 3.5.3 Line types Methods Linjetyper översätts enligt BYLAYER eller översättningstabell. OBS: symboliska linjetyper är olika i ArchiCAD och vissa av dem ser inte likadana ut i de programmen. Med Keep existing Line Types on Open menas att om en linjetyp finns i både ArchiCAD och den dwg-filen som skall mergas/refas, behålls ArchiCADs linjetyp. Med LTScale valute in output File får man kontroll över LTSCALE om man inte har en dwg-mall kopplad till translatorn. Linetype-linetype conversion table är en enkel översättningstabell för linjer. Autocads linjetyper kommer från dwg-templatefilen och kopplingen görs enligt bilden nedan. Exempel: punklinje gles i ArchiCAD genereras som DOT linjetyp i Autocad. 23

24 3.5.4 Fills Methods Fyllningar exporteras enligt 1. Alla som Solid. 2. Bara Symbol Fills som Solid 3. Som de är i ArchiCAD Det går också att välja att fyllningens bakgrund ska exporteras som en egen solid fyllning. Med Explode gradient fills delas gradientfyllningen upp i flera icke gradientfyllningar i och med att Autocad inte hanterar gradienter. Use the fill conversion table ikryssat aktiverar översättningstabellen (Fill-hatch conversion) för fyllningar. Fill-hatch conversion Fungerar analogt med övriga översättningstabeller. Kräver att det fyllningarna finns i dwgtemplatefilen. 24

25 3.5.5 Font-style conversion Här kopplas fonter(typsnitt) mellan ArchiCAD och Autocad. I ArchiCAD används oftast Arial och i Autocad ISOCP. Det är då rationellt att skapa den kopplingen enligt nedan. Det man ska ha kontroll på är hur breda och höga de olika typsnitten är. T ex är Arial tjockare och bredare än ISOCP. Arial Narrow är mer lik ISOCP i fråga om utrymme. Rent tekniskt är det inte fråga om ett rent typsnitt i Autocad utan en Style för typsnitt som kan jämföras med ArchiCADs favoriter för textverktyget. 3.6 Miscellaneous Replace Missing Fonts with: bestämmer typsnitt i ArchiCAD om importerad dwg/dxf-fil innehåller font som inte finns i ArchiCAD. Allow National characters Används om mottagande Autocadprojektör har samma specialanpassning för land som du har. Write Binary DXF Komprimerat dwf-format. Ungefär halva storleken mot okomprimerad dxf. Dwg är dock ännu mer kompakt och rekommenderas. Convert Splines into Polylines Purge all unused Attributes Rensar bort alla oanvända attribut vid öppna, spara, merge eller xref av dwg/dxf. Reducerar filstorleken. 3.7 Custom Functions Innehåller add-ons för Open Extras och Save Extras. Flera laddas med standard ArchiCAD. 25

26 4 Öppna och spara dwg 4.1 Dwg in till ArchiCAD - metoder När man ska hämta info från en existerande dwg till AC kan man göra det på flera sätt. Metoderna har olika fördelar beroende på vilket slutresultat man vill ha Open Open hittar du under File > Open. När du öppnar en dwg-fil kommer alla attribut från dwg-filen. Ingenting kommer från ArchiCAD utan måste tas in manuellt genom Attribute Manager Xref Xref ligger under File > External Content > Attach Xref Filen ligger som en extern länk. AC-filen ökar i storlek temporärt. Dwg-elementen kan snäppas till och aktiveras + kopieras (då måste man ha temporär avgruppering aktiv) för att därefter läggas in i AC-filen. Dwg-attributen (linjetyper, lager skrafferingar etc) är synliga i AC-filen och de nya dwg-lagren ligger som en egen grupp längst ner i lagerdialogen. Dwg-filens attribut försvinner när man gör kommandot Detach för dwg-filen och därefter talar om i kommande dialogruta att man inte vill behålla dess attribut i AC-filen. Xref är en metod som blivit mindre vanlig efter att Drawingverktyget introducerades. När man tar in en dwg med xref så kopieras alla alltribut (lager, linjetyper och pennor) som finns i dwg-filen in i ArchiCAD. Det innebär i praktiken att om du startar med en ren förenklad mall i ArchiCAD med ca 40 lager och 20 linjetyper och xreffar in en markritning, en installationsritning samt en konstruktionsritning så har du fått in alla attribut från de olika disciplinernas dwg-filer. Det kan handla om hundratals lager med kryptiska namn och mängder av linjetyper som du inte behöver. Den enda gången som metoden xref rekommenderas är när man måste ha tillgång till att tända och släcka lager. From ArchiCAD 14 kan man välja vilka lager som ska tas med från xreffen. Det gör att metoden blir mer användbar Merge Merge ligger under File > File Special > Merge Med detta alternativ integrerar man dwg-filen och dess attribut i AC-filen. Lager, linjetyper ev. skrafferingar mm infogas då i själva AC-filen. AC-filen ökar storleksmässigt plus att det blir fler attribut. Merge smälter ihop de två filerna så alla attribut från båda filerna blir tillgängliga. All information läggs in och blir en del av projektet Drawing Drawingverktyget används för att placera en dwg som drawing. Detta alternativ innebär att dwg-filen hämtas in som ett dokument ungefär som att hämta in en pdf eller bild och kan då placeras i ett enda lager. Dwg-filens attribut kommer inte in i ArchiCAD-filen. Markören snäpper till elementen. Filstorleken ökar men inte lika markant som med Mergekommandot. Att lägga in en dwg som en Drawing är from ArchiCAD 12 det vanligaste sättet att ta in dwg då man 26

27 ska använda grafiken från dwg-ritningen som underlag. Hela dwg-ritningen ligger då i ArchiCAD som ett ritningsobjekt (drawing) och all linjegrafik kan snäppas mot och användas för mätning etc. Hela drawingobjektet ligger i ett lager och kan därmed enkelt släckas när det inte behövs. Pen set kan användas direkt på ett drawingobjekt. En drawing kan exploderas och då integreras grafiken och attributen (ungefär motsvarande merge). Drawing kan också placeras med Drag and drop på PC (ej Mac). Dra dwg-filen från skrivbord/utforskaren direkt in i önskad vy/layout i ArchiCAD Resonemang kring de olika importmetoderna. Principiellt lägger man dwg-filen i en modellvy eller på ett s.k. worksheet som är en egen vy i ArchiCAD. Skillnaden mellan worksheet och en vanlig modellvy förklaras med följande exempel: Man vill ta in normalplan i dwg-format från en arkitekt för att modellera upp byggnaden i 3D. När worksheet inte fanns (tidigare versioner) hade man alternativen att lägga dwg-ritningen direkt på planvyn eller att lägga den på en extra våning (med nollhöjd) under den våning som skulle modelleras. Problemet med bägge dessa metoder är att 3D-modellen inte hålls ren. Man stoppar så att säga in 2D ritningar i modellen trots att man bara behöver använda dem som underlag ibland. Det vore smidigare om man kunde ha dessa 2D-underlag konstant tillgängliga men samtidigt på ett ställe som inte stör modellen. Lösningen blev worksheet (som lanserades i ArchiCAD 11) som är en ren 2D-vy som används för att lägga 2D-underlag och detaljer på. Innehållet på en worksheet kan läggas på en layout eller användas som underlag m ha ArchiCADs ljusbord Trace and Reference som finns beskrivet i BIM-guiden på Graphisofts hemsida. Trace and Reference är en mycket kraftfull utveckling av det som tidigare hette Ghost. All 2D-grafik som inte är direkt kopplad till modellen bör normalt ligga på worksheets. Följande tabell visar skillnaderna mellan de tre metoderna Drawing, Xref och Merge: Place as Drawing Xref Merge Attribut (lager, linjetyper, fyllningar) Inga attribut skapade Ja, de skapas vid Attachment Ja Ta bort skapade attribut - Ja Ja Visa/gömma individuella lager från dwg/dxf-filen Kan fil placeras i modellvyer Kan fil placeras i layouter - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Kan fil ha eget pen set Ja Nej Nej Fungerar snap (snäpp) på element i fil Ja Ja Ja Kan fil stretchas Ja Ja Ja Kan filens innehåll integreras i och sparas med projektet Ja, genom att använda kommandot Explode Ja, genom att använda kommandot Bind i dialogfönstret Xref Management Ja, allt blir direkt en del av projektet. 27

28 Baserat på tabellen ovan gäller i normala fall följande rekommendationer: Använd Drawing om : Du ska använda dwg-filen som underlag utan att behöva kunna tända och släcka enskilda lager i dwg-filen och samtidigt hålla projektet rent från alla de attribut som kommer med dwgfilen. Använda pen set för dwg/dxf-filen. Om du vill att den pen-uppställning som kommer med dwg/dxf-filen ska bli en del av ditt ArchiCAD-projekt ska metoden Place as Drawing användas. Då kan du efter att ha placerat dwg-ritningen spara det pen set som genererats. Använd Xref om : Om du vill kunna ta bort de attribut som skapas vid Xref eller Merge är metoden Xref att föredra eftersom man när man kopplar från Xref-ritningen (Detach) får ett val att ta bort alla attribut som skapades när man lade in den. Om man använder Merge måste man ta bort attributen manuellt. Använd Xref eller Merge om : När behov att tända/släcka lager individuellt finns. Använd Drawing eller Merge om : Lägga dwg/dxf direkt på layout. (Xref kan inte direkt placeras på layout). Använd Drawing, Xref eller Merge om: Göra dwg/dxf-ritningen till en del av ArchiCAD-projektet. Merge infogar direkt all data från dwg/dxf-filen i ditt projekt. Du får samma resultat när du utför kommandot Bind på en xref eller Explode på en Drawing. Öppna som biblioteksdel Ibland finns det 3D-information i en dwg-fil som man vill importera in i ArchiCAD. Detta gör man via File > libraries and objects > open object. Man väljer sedan dwg som filformat samt rätt translator. När man sedan sparar så sparas modellen som ett ArchiCAD GDL-objekt. Öppna block som bilioteksdelar Samma som ovan. Öppna 3D (ACIS solider) Från och med ArchiCAD 13 kan man importera/öppna ACIS-element. ACIS är en form av solidmodellering som Autocad använder. Man ställer in funktionen i translatorn under Custom Functions / Save Options Man kan importera in elementen så att man får in en mesh eller GDLobjekt. 28

29 4.2 Dwg ut från ArchiCAD - metoder Spara som (save as) File > Save as och välj format.dwg samt korrekt Translator (aktiveras när formatet.dwg är valt). Klicka på Spara. Med denna metod exporteras endast den aktiva vyn Publicera Denna variant rekommenderas! Publisherns stora fördel är att man kan få ut alla handlingar med en knapptryckning. Dwg, pdf, bilder, filmer, uppställningar mm allt publiceras eller skrivs ut/plottas med en knapptryckning från Publisher. Man kan t ex exportera flera (obegränsat) olika dwg-filer med olika inställningar. Nedan visas exempel på hur man skapar ett Publisher Set med olika inställningar. Markera en mapp, normalt en övergripande mapp och välj vilken translator som ska användas vid publicering av dwg-filen/filerna. Klicka på Optionsknappen för att välja translator för den markerade mappen och dess innehåll. Man kan välja att markera en enskild layout eller arbetsvy och göra inställningen på den, då är det bara den som fått de inställningarna. 29

30 4.2.3 Spara 3D-dwg Ställ dig i 3D-fönstret. Välj File > Save och välj translator samt formatet.dwg så sparas 3D-dwgmodellen. Ett tips är att titta på modellen som trådmodell (wireframe) för att se ungefär hur det kommer att se ut i dwg Några olika typer av export: Bylayer Detta är den vanligaste metoden för dwg-export. Mottagaren har då bestämt vilka lager som elementen ska ligga i och får då önskat utseende på grafiken i Autocad oavsett vilka linjetyper, linjefärger eller linjetjocklekar man använt i ArchiCAD. ByLayer är på det sättet ett effektivt system som minimerar felkällor men det har den stora nackdelen att det för många inte är tilltalande att jobba med de förbestämda färgerna gul, röd, grön, cyan, magenta, lila etc. Som ArchiCAD-användare kan man fritt använda vilka attribut man vill för att bättre passa designprocessen. I Autocad kan man inte ge en linje en färg eller tjocklek direkt utan styr det via lagret linjen ligger i. I och med att ArchiCAD kan spara ut dwg-filer med metoden ByLayer får man det bästa av två världar. ArchiCAD-användaren kan själv bestämma hur arbetsmiljön ska se ut och behöver inte bekymra sig över att exporten till dwg blir fel så länge elementen ligger i rätt lager. Inte bylayer Konverteringsexport man gör direkta kopplingar av linjetyper, pennor, fyllningar etc. Det går att kombinera attributkonvertering med ByLayer till en viss del för att få det bästa av två världar. 30

31 5 Vanliga frågeställningar - FAQ 5.1 Den vanligaste fallgropen Det vanligaste är att man har glömt att koppla dwg-templatefilen till translatorn eller så har man inte gjort en korrekt lager-lager överföring, t ex är ngt lager felstavat eller så har man skapat ett nytt lager, ritat i det och därefter glömt lägga till det i Translatorn. Resultatet blir all all grafik i Autocad blir vit och heldragen. Se Hur tar jag bort Xrefens inställning ifrån min ArchiCAD fil? Vid en detach uppmanas man att antingen behålla eller ta bort dwg-attributen. 5.3 När jag öppnar eller Xreffar min dwg-fil står visa typsnitt inom parentes [ISOCP] Det innebär helt enkelt att dwg filen innehåller s.k. SHX typsnitt. SHX är en förkortning av Shape fil, vilket Autocad s egna typsnitt är uppbyggd kring. ArchiCAD kan ej utnyttja denna typ av typsnitt, ArchiCAD kan däremot visa dom som en s.k. Proxygraphics, därför står det inom [parentes]. 5.4 När jag öppna en nybyggnadskarta från kommunen så är den i fel skala Dwg-filer som levereras av kommer samt lantmäteriet är för det mesta ritat med meter som måttenhet. Genom att ändra i translator filen från millimeter till meter, får man in underlaget i korrekt storlek. 5.5 Jag kan inte öppna dwg filen i min ArchiCAD Dwg-filen är troligen sparad i nyaste dwg-formatet som äldre ArchiCAD-versioner inte kan öppna. Be den som projekterar i Autocad att spara i ett äldre dwg-format (spelar ingen roll). Nu är ArchiCAD 14 den senaste ArchiCAD-version. I ArchiCAD 14 kan man öppna och spara ut t.o.m. Autocad 2010 filer. Det är standard att komma överens om dwg-version som alla konsulter kan öppna innan man börjar utbyta filer. 5.6 Vad styr dwg-templatefilen? Pennor, penntjocklekar, linjetyper är färdiginställda i dwg-templatefilen som sedan länkas till en translator i ACs dialogruta enligt Hur lägger man upp konfig-filen (translatorn)? Man gör samtliga inställningar inifrån ArchiCAD via DXF-DWG Translatorn: Hör med mottagaren vilket system de föredrar (ColorByLayer / LinetypeByLayer, vilka Autocad Styles de har på text etc) och ställ in därefter. En dwg-templatefil måste länkas för att det ska fungera i vissa fall (ByLayerkommandona). 31

32 5.8 Varför kan jag varken göra attach eller overlay med dwg-filen Om dwg-filen har kommit från, t.ex. en VVS firma så är det nästan100% att filen innehåller 3D information. ArchiCAD s xref funktionen kan inte hantera 3D-information. Om dwg-filen har kommit från en konstruktör eller en annan Arkitekt, så kan det vara samma sak som ovan, eller att de använt en senare version av Autocad. 5.9 AC13 > AC14 vad har hänt? Nytt i AC14 är "Partial open" vilket gör att man kan välja vilka lager som skall följa med vid import av dwg (Merge) i AC 13 och import eller Xref-import av dwg-filer i AC Hur jobbar andra kontor? Det finns ingen typisk svensk standard. Ofta optimerar man exporten utifrån vad mottagaren vill ha t ex ColorByLayer- och/eller LinetypeByLayer-metoden som är de mest vanligt förekommande. Dessutom vill de oftast ha enligt Xref-systemet (Paper space med linked xref så att de kan öppna Layouterna i Paper space (då det ser ut som i AC men med Autocads pennor) och de kan även öppna länkade Viewports i model space-läget med Xref-metoden Modellfil kontra flikar (och xref) Man kan jämföra det med ACs View-mappar/Layouter. I Publisher-läget kan man exportera enligt fliksystem endast från Layout-läget (alltså inte flera modellvyer i en gemensam mapp). Flera Layouter placerade i en gemensam mapp kan exporteras i fliksystem eller fliksystem och Xrefsystem. Enligt bara fliksystemet får mottagaren en fil som innehåller lika många flikar som exporterade Layouter + en flik som representerar alla Model Views (Viewports) som man kan bläddra mellan. Väljer man att publicera med både fliksystem (Publisher-inställning) och länkat Xref-system (Translator-inställning) blir exportresultatet i stället fysiskt 1 namngiven sammansatt fil för Layouterna och x antal filer för varje inhämtad View (View port) medan man i visuellt (programöppnat) läge bläddrar mellan x antal namngivna Layouter och en modellvy. Väljer man att bara exportera enligt Xref-metoden får man en namngiven sammansatt fil för varje Layout och x antal dwger för varje inhämtad View (View port) Publisher: Translator: 5.12 Världsorigot vid export Bästa sättet att exportera en modell och dess relaterade situationsplan är att använda sig av en sammanställningsfil där både markmodell och byggnad/-er länkas in på sina rätta koordinater i förhållande till världsorigot. I denna sammanställningsfil gör man även Layouterna och publicerar då från denna fil. I de två andra AC-filerna (situationsmodellen och byggnadsmodellen) ritar/modellerar man i ACs x,ynolla. Anledningen är att om man vill exportera sin modell till ett annat modellerings- eller renderingsprogram så kan det uppstå problem med att läsa modellfilen om den ligger väldigt långt från projektorigot. 32

33 5.13 Xref, Merge eller Drawing? Se ÅÄÖ fungera ej i mottagarens Autocad program Detta beror helt på vilken Autocad-version mottagaren använder. Det finns problem med ÅÄÖ i äldre versioner av Autocad. Alternativet är att spara ut till en nyare version av dwg-formatet Allting är vitt samt linjer är heldragna i Autocad Se 3.2. Vid val av translator ska man välja den translator som heter samma sak som startfilen, i translatorn kopplar man sen en dwg-templatefil som är installerad med ArchiCAD och hittas under Program > Graphisoft > ArchiCADXX > Defaults > DWF-DWG Translators. Kopplingen sker i translatorn s Save Options > Template File, se bilden nedan: 5.16 Färg och lager - lagerkonverteringen är rätt, men linjerna ser heldragna ut i Autocad I Autocad finns det ett kommando som heter REGEN som ibland behövs det för att bygga om grafiken på skärmen. Alternativet är att LTSCALE inte är korrekt inställt. För att ändra på LTSCALE i Autocad, skriver man kommandot LTSCALE och ändrar sedan till önskad LTSCALE. Generellt ska man sträva efter att ha rätt skala direkt och undvika att använda LTscale i Autocad eftersom det ofta uppstår missförstånd när man skickar ritningar till andra konsulter som inte vet vilken LTscale som använts för olika linjer Färgen och linjetyper ser rätt ut på skärmen men ej i Autocad s lagerhanterare Detta tyder på att det man inte har kopplat en dwg-templatefil till translatorn. Se punkt I Autocad blir typsnitten (fonterna) annorlunda. Det blir Generated style 1, 2 osv istället för ISOCP. Man måste aktivera och font style conversion, se Vilka dwg-format stöds? ArchiCAD ArchiCAD ArchiCAD ArchiCAD Jag saknar ett lager i ArchiCAD och vill lägga till det Lägg först till ett lager i lagerlistan, koppla det sedan i translatorn till korresponderande lager från dwg-templatefilen och spara ändringarna. Om lagret inte finns i dwg-templatefilen måste man få en ny dwg-templatefil från Autocad med det lagret tillagt. Det går inte att skapa dwg-templatefiler från ArchiCAD Importera ritdef (paper space) vad händer med stämplar och andra modellfiler? När man importerar en dwg-fil med både model- och paper spacefiler får man model space-elementen i ACs modelläge samt samtliga dwg-vyer (flikar) som views på en färdig layout. 33

34 5.22 Exportera till paper space Se Det är svårt att se all grafik vid samgranskning När man får flera ritningar från medkonsulter och lägger in dem som Drawing blir det mycket grafik och det kan vara svårt att se vad som är vad. Genom att skapa lager för resp. disciplin (underlag_k, underlag_inst, underlag_mark e dyl) som man lägger ritningarna i kan man välja att släcka de underlag man inte behöver. Det går också med fördel att skapa pen set för de olika underlagen i och med att ett drawingobjekt kan ha ett eget pen set. Ett pen set kan t ex heta underlag_inst och bestå av bara röda pennor och så vidare Shx-filer? När jag ska öppna en fil från Autocad får jag ofta en fråga om.shx.filer. Vad är det och behöver jag dem? Lägg till.shx-filerna när ArchiCAD frågar efter dem vid dwg-exporten. Du behöver mappen Autocad>/Fonts som innehåller alla.shx-filer. (Undantag: simplex.shx ligger under mappen Autocad/Support). Lägg dessa filer (mappar) på din hårddisk eller i nätverket. När dialogen kommer upp nästa gång peka en av fonterna på mappen. ArchiCAD hittar nu alla fonter under mappen automatiskt. Man behöver dock göra om proceduren på alla datorer i nätverket. Ändra inte mappen! Detta fungerar även på MAC OSX När jag öppnar dwg-filen från ArchiCAD i Autocad är alla linjer tjocka? För att stänga av linjetjocklekar i Autocad skriv lwdisplay i kommandoraden och sätt status till <off> Utsparade xreffar får layoutnamnet före modellfilsnamnet I translatorn, välj att xreffarna ska exporteras som Full View s Content istället för Cropped View s Content De andra projektörerna använder Autocad/LT/Autocad Architecture (ADT/ACA) Det krävs att du som ArchiCAD are och din medkonsult som använder ett verktyg med dwg kommer överens med varandra om hur er kommunikation ska se ut, vilken lagerlista, vilka linjetyper och övriga attribut ni ska använda mm. Kommunicera filer mellan programmen med hjälp av translatorn. Om det sker en förändring i dwg s lagerlista måste du som ArchiiCAD are uppdatera din translator så den passar, annars kan man inte garantera att dwg-filen man sparar ut från ArchiCAD ser ut som man kommit överens om. I projekt med blandmiljö, dvs olika cadprogram används, ska dwg-formatet vara detsamma under projektets gång, tex dwg 2007, för att underlätta kommunikationen Exportera ritstämpel (Namnruta) med metadata Det är vanligt att förvaltare läser in dwg-ritningar i ritningsarktiv med hjälp av metadata från ritstämpeln (namnrutan) på layouten. Beställaren har ofta skapat en namnruta som innehåller metadata de vill ha in i sitt system. För att du som ArchiCAD-användare ska kunna leverera dwg enligt kravspecen (dvs använda beställarens stämpel och kunna exportera ut metadata enligt ovan), gör man enligt följande i ArchiCAD: 1. Importera beställarens ritstämpel i ArchiCAD som ett objekt. När man har gjort det får man ett nytt GDL-objekt. Objektet innehåller all metadata i form av parametrar. ArchiCAD användaren kan fylla i 34

35 allt som behövs i den ny skapade objektet. 2. Lägg ritstämpeln på de individuella layouterna istället för på mastern! Publicera/Spara sen ut dwgfilen från layoutläget som vanligt!! Namnrutan MÅSTE ligga på layouten och inte på mastern. *Om ritstämpeln ligger på mastern får man inte ett intelligent objekt i Autocad, eftersom ArchiCAD gör om den till ett ointelligent block. Den ritstämpel (namnruta) som finns i den Svenska versionen av ArchiCAD fungerar också ifall man inte har till gång till beställarens namnruta men vill exportera standard metadata. Som ovan påpekats ska ritstämpeln ligga på layouten och inte på mastern Göra enkla justeringar i gamla 2D dwg-ritningar Har man ett gammalt dwg projekt som det ska göras ut-/ombyggnad på beror det på storleken på projekt, är det ett litet projekt med en enkel justering lägger man in dwg-filen på plan och modellerar/ritar upp det modifierade/nya med vanliga verktygen i ArchiCAD. Är det ett större projekt kan det ofta vara värt att modellera upp allt i 3D och då använder man dwg-filen som underlag Modellera mark från 2D/3D dwg/dxf man ska göra en markmodell med hjälp av kommunens dwg Du har fått kommunens tomtkarta med höjdkurvor i dwg-format. Skapa ett New independent Worksheet och lägg in en dwg med Drawingverktyget. För att man ska kunna använda höjdkurvorna på bästa sätt som underlag till höjdkurvorna i markverktyget måste man normalt sätta ihop linjerna i dwg-filen. Markera dwg bilden och gå in på Edit > Reshape > Explode into Current View. Nästa steg är att sätta ihop höjdkurvorna som vanligtvis består en serie av många korta linjer. Använd Linework Consolidation som du hittar under: Edit > Reshape > Linework Consolidation. 35

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen. Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen. Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem magazinevår 2015 Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem Rätt data i BIM-projektet med hjälp av Chaos desktop när SÖS byggs om Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS... 1 Inledning... 1 Ändra namn på shapefiler... 4 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS... 8 Exportera

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/avdelning.asp?id=25 Sida 1 av 2 2006-10-18 HTML Publicerade artiklar» Lektion

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme

Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme Innehåll Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme Mats Linder (malinder@gmail.com) 19 juni 2007 Detta är en snabbkurs i användningen av Trados Translator s Workbench

Läs mer

Introduktion... i Digital Prototyping... iii

Introduktion... i Digital Prototyping... iii Innehåll Del 1 Introduktion... i Digital Prototyping... iii KAPITEL 1 Komma igång... 1 Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor... 1 Om olika miljöer... 2 Om projektfiler... 5 Inventors filtyper...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet 1 Sammanfattning Intresset att lägga ut multimediaproduktioner från CD-rom direkt ut på Internet har ökat. Rapporten tar upp hur produktioner gjorda i Director/Authorware kan läggas ut på Internet utan

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet

Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet Nr. 1/2013 Autodesk Inventor 2014 Det är med en spänning man startar upp en ny version... Autodesk Revit 2014 - Molnet är framtiden och framtiden är här Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

Fullredigering i InfoGlue WP2

Fullredigering i InfoGlue WP2 KURSHÄFTE Senast uppdaterad: 2015-05-25 CMS-teknik (responsiv design) Fullredigering i InfoGlue WP2 Teknisk introduktion med övningar Ansvarig: Tomas Edquist Programmet för webbutveckling Uppsala universitet

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer