Säker #1/15. Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna. Vatteninstallation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker #1/15. Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna. Vatteninstallation"

Transkript

1 Säker Vatteninstallation Tidningen för dig som vill veta mer om Säker Vatteninstallation #1/15 domstol: Rätt att kräva auktorisation Kostnader på sikt viktigare än priset nu 148 år gammalt ROT-objekt renoveras enligt Säker Vatteninstallation Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna Sluta ta risker med vattnet!

2 Ledare Nu finns det svart på vitt att auktorisation gör nytta Foto: Lukasz Kondracki Det är både lagligt och rimligt att kommuner kräver auktorisation i upphandlingar. Det har för andra gången fastställts av domstol. Första gången handlade det om en VVS-entreprenad i Skellefteå. Tre företag lämnade anbud. En av förlorarna överklagade med motiveringen att vinnaren inte styrkt sin kompetens på rätt sätt, bara med en utskrift från Säker Vattens hemsida. Första instans gav den klagande rätt, men kommunen gick vidare till kammarrätten i Sundsvall som underkände domen. Rätten gjorde klart att det var rätt av kommunen att kräva auktorisation enligt Säker Vatten och att en utskrift från hemsidan uppfyller kraven på dokumentation. Eftersom målet gällde utskriftens värde som intyg, saknades fortfarande ett fullgott prejudikat för kravet på auktorisation i offentlig upphandling. I våras tog Nacka kommun in anbud på en takentreprenad. Ett av villkoren var TIB-auktorisation, takläggarnas motsvarighet till Säker Vatten-auktorisation.. En av anbudsgivarna saknade auktorisation och överklagade beslutet. Kravet ansågs strida mot proportionalitetsprincipen i Lagen om offentlig upphandling. Enligt deras uppfattning kunde kommunen ha ställt egna kvalitetskrav utan att kräva TIB-auktorisation. Nacka kommun försvarade sig med att enbart ett medlemsskap i en branschorganisation inte är någon garanti för arbetets utförande, medan en auktorisation styrker bland annat att entreprenören har särskilda kunskaper och gått vissa utbildningar. Förvaltningsrätten gick på kommunens linje. Rätten skriver att kommunen visserligen kan ställa egna kvalitetskrav, men att det rimligen inte inneburit samma prövning och kontroll som vid en auktorisation. Beslutet överklagades till kammarrätten som inte beviljade prövningstillstånd. För de auktoriserade VVS-företagen har domarna stor betydelse. Nu finns tydliga prejudikat om att kommuner har rätt att kräva auktorisation vid upphandlingar. Vidare finns det svart på vitt att auktorisation tillför ett mervärde för kunden. Förvaltningsrätten skriver också att kravet om auktorisation framstår som befogat för att kommunen ska kunna förvissa sig om att den vinnande leverantören kan utföra arbetena på ett tillfredsställande sätt. Men samtidigt som domarna ger de auktoriserade företagen stora fördelar i upphandlingar, läggs också ett större ansvar på företagen. Rättsfallen visar hur viktigt det är med relevant utbildning, med bevisad kompetens och att leverera vattensäkra installation. Vi måste leva upp till vad vi lovar. S Hyresgäst fick skadestånd för legionella n För snart fem år sedan var en kvinna i Gävle nära att dö av en legionellainfektion. Nu får hon skadestånd av hyresvärden. Smittkällan visade sig vara badvattnet hemma i hennes lägenhet. Eftersom sjukdomen ledde till långvarigt nedsatt arbetsförmåga fick hon hjälp att kräva skadestånd från Hyresgästföreningen. Kravet var ett skadestånd på kronor, men ärendet gick aldrig till rättegång. Parterna träffade i slutet av oktober en förlikning. Beloppet är hemligt, vilket Hyresgästföreningens jurist Anna Hallberg kommenterar att en förlikning per definition betyder att man är överens. Fem år efter sjukdomen besväras kvinnan fortfarande av nedsatt minne, yrsel och balansproblem. Men hon säger sig ändå vara lättad över att tvisten har kommit till ett avslut. Misstänkt legionella kan bli dyrt n Den här gången var det falskt alarm. Proverna visade på för höga halter av legionellabakterier i tappvattnet, men ingen av de boende på Bergagårdens äldreboende i Eslöv hade drabbats av legionellainfektion. Det som gjorde personalen så oroliga att man slog larm visade sig vara övre luftvägsinfektioner. Men Eslövs kommun har ändå beslutat att utföra åtgärder för ledningssystemet på boendet och installera specialmunstycken i duscharna för att minska riskerna för de boende. Lärdomen av det inträffade är att det lönar sig att installera legionellasäkert redan från början. Blott misstanken skapar oro och leder till onödiga kostnader. Peter Knutsson Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Liten läcka ger stor skada n Det krävs inga stora vattenläckor för att orsaka stora vattenskador. På Brinells högstadium i Nässjö glömde någon att stänga en luftningsventil till en radiator. Radiatorn satt i skolans nybyggda lektionssal för träslöjd. Vattnet rann ned på ett ekparkettgolv lagt på betong. Vattnet spred sig över hela lokalen. Skadorna blev så omfattande att maskiner och inredning fick tas bort och golvet läggas om. Lokalen var i stort sett klar, men beroende på en liten försummelse så fick hela jobbet göras om. 2 Säker Vatten #1/15

3 wnoterat Vatten är ett livsmedel Vad allt för få tänker på, är att VVS är ett system för leverans av livsmedel. På reningsverken skärps kraven och i vissa delar krävs numera motsvarande skyddsåtgärder som i en livsmedelsindustri. Men på ett bygge kan vattenledningsrören ligga oproppade i flera veckor utom hus, säger Torbjörn Lindberg som arbetar med drickvatten på Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har ansvaret för vatten som livsmedel. Vårt vanligaste livsmedel dessutom och i ett globalt perspektiv en av de främsta orsakerna till sjukdomar och förgiftning. Torbjörn Lindberg, Det svenska Livsmedelsverket vattnet är bra, men det betyder inte att vi kan slappna av, säger Torbjörn Lindberg. De stora utmaningarna är klimatförändringar, ökad kemikalieanvändning och annat som ligger utanför VVS-branschens kontroll. VVS är viktigt Den enskilde VVS-montören har en viktig roll att fylla, så att bra vatten inte förstörs de sista metrarna fram till konsumenten. Det ska vara rent, snyggt, lättstädat och inte kontaminerat, säger Torbjörn Lindberg. Kontaminerade, eller enklare uttryckt förorenade ledningar, som exempelvis oproppade dricksvattenledningar pekar Lindberg vidare på som ett varnande exempel. Bakterier är ett av hoten mot dricks vattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten. Livsmedelsverkets tillsyn gäller i första hand reningsverk och andra delar av VA-systemet. Allehanda bakterier finns på listan över sådant som ska begränsas och bekämpas. Ansvaret för legionella Legionellabakterierna som växer till i VVS-systemen kommer in via dricksvattnet. Vore det inte bättre att stoppa bakterierna vid källan så att man slipper ta hänsyn till detta i konstruktion och installation av tappvatten? Jag är ingen expert på legionella, men rent allmänt kan man säga att legionellabakterier ingår i den naturliga floran. De går inte att filtera bort, även om det handlar om små mängder bakterier, säger Torbjörn Lindberg. Vilket innebär att skydd mot legionella även fortsättningsvis är ett ansvar för den Vatten är ett livsmedel och ska behandlas som ett sådant även inom VVS. som konstruerar och installerar VVS. Det är inne i husen som temperaturen är den rätta för bakterietillväxt. Och det är bara inne i byggnader som man kan stoppa tillväxten. Sammanfattningsvis så är vatten ett livsmedel, och måste också behandlas som det. Vanliga hygienregler gäller vid en VVSinstallation och det ska vara rent och snyggt för att inte riskera vattnets kvalitet. S Typschakt ska stoppa legionella i kallvattnet Risken för tillväxt av legionella i kallvattenledningar har underskattats. Tvärtom kan risken vara större än i varmvattnet. Det visar mätningar utförda vid Högskolan i Gävle. Legionellarisken i kallvatten är förvisso känd sedan tidigare och berörs i branschregler Säker Vatteninstallation. Bland annat står följande i reglerna: Tappkallvattenledningar ska Rolf Kling, teknisk chef VVS Företagen. inte förläggas i utrymmen med hög temperatur. Installation för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Men krutet i både regler och tillämpning har lagts på varmvatten sidan. Varje VVSmontör som gått utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation kan i sömnen rabbla att temperaturen i varmvattenberedaren ska vara minst 60 grader, 50 grader vid tapp stället och högst 38 när vattnet lämnar armaturen. I dagens branschregler hittar man som en vägledning för förläggningen av tappkallvatten att ledningar inte bör förläggas i väggar, golv eller tak i rum där temperaturen överstiger 24 C, exempelvis bastu eller i ett bjälklag med golvvärme. Kallvatten störst risk Men det betyder inte att kallvattnet utgör en mindre risk. Det kan vara tvärt om. Våra mätningar visar att kall vattnet kan bli 30 grader varmt, om det har stått stilla över natten, säger Rolf Kling, teknisk chef på VVS Företagen. Uppvärmningen sker bland annat i schakt och där en uppvärmning kan komma från varmvattenledningar som ligger i samma schakt. Bidragande orsak är otillräcklig isolering av både kall- och varmvattenledningar. 30 grader är ur ett legionellaperspektiv en otäck temperatur. Bakterierna förökar sig när det är mellan 20 och 45 grader. Vi har inte tidigare förstått att kallvattnet kan värmas upp så här mycket, säger Rolf Kling. Typschakt på gång Efter insikten pågår konstruktionen av typschakt, som ska förebygga legionellaproblem även på kallvattensidan. Det sker i samverkan med övriga delar av byggbranschen och myndigheter och den slutliga lösningen kommer att bygga på etablerade metoder och vunna erfarenheter från fältet. Det återstår en del arbete, men det kommer tas fram olika typlösningar för exempelvis schakt som även kommer att ingå i den kommande revideringen av branschregler Säker Vatteninstallation, säger Rolf Kling. S Säker Vatten #1/15 3

4 Nationalmuseum För första gången på 148 år ska Nationalmuseum totalrenoveras och på samma gång återställas till sitt ursprungliga utseende. Samtidigt är kravet att vatten inte får skada byggnaden eller de ovärderliga samlingarna. Krav när Nationalmuseum renoveras: Följ branschreglerna utan att det Renoveringen av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm är högintressant för hela VVS-branschen. Byggnaden invigdes 1866, innan huvudstaden ens hade elnät eller kommunalt vatten. Kravet är att vatten och avlopp ska projekteras och utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation, säger Magnus Kruså på Statens fastighetsverk. En vanlig invändning är att branschreglerna kan vara svåra att följa i ROT-projekt. Och då brukar det handla om fastigheter ur miljonprogrammet. Svårighetsgraden på Nationalmuseum är flera gånger högre, VVS måste dras i naturliga schakt och liknande för att inte ändra byggnadens ursprungliga karaktär. men beställaren gör inte avkall på vattensäkerheten. Skälet är de ovärderliga samlingarna och att museet i sig är ett byggnadsminne. Våra lösningar uppfyller alla ska-krav i branschreglerna och utgår från själva syftet med dem, att eventuella läckor som uppstår inte ska kunna orsaka vattenskador, säger Tomas Engdahl på konsultföretaget Bengt Dahlgren som svarar för den grannlaga projekteringen. Byggnaden återställs Han beskriver projektet som mycket lärorikt. Byggnaden är inget normalt ROT-objekt och kräver åtskilligt av tänkande och anpassning för att dagens branschregler ska kunna uppfyllas. Det blir inte lättare av att museet och fastighetens ägare staten strävar efter att återställa huset till det kongliga museum som arkitekt Friedrich August Stüler en gång skapade. Museet har byggt om flera gånger, men det har inte skett någon genomgripande renovering sedan det öppnades, berättar Magnus Kruså. För första gången på 148 år sker nu en totalrenovering. Det tog ett år att tömma museet på samlingarnas föremål. I somras startade projektet med att alla tekniska installationer avlägsnas. Allt, precis allt, ifråga om teknik blir nytt. Osynliga installationer Uppgiften blir ännu svårare genom att den nya tekniken inte får synas eller stjäla utrymme från verksamheten. Ha i åtanke då att utrymmet för installationer i byggnaden kräver en volym på ungefär kubikmeter. På Nationalmuseet måste istället naturliga schakt och andra möjligheter till kanalisation utnyttjas. Vidare kan vattnet inte dras i närheten av de utställda föremålen. Det får inte finnas minsta risk att droppande vatten eller kondens förstör ovärderliga konstverk. Det här driver fram nyskapande lösningar. Bland annat höjs golven i två ljusgårdar med 170 centimeter, till samma nivå som i resten av huset. Under byggs rum för luftbehandlingsaggregat och annan teknik. På flera punkter går man till och med längre än vad branschreglerna kräver. Det gäller bland annat skyddet mot legionella. På några ställen kan tappkallvatten bli stillastående under längre tid med risk för uppvärmning till riskabla temperaturer. Vattnet dras därför vidare till utrymmen med större förbrukning, för att garantera en god cirkulation, säger Tomas Engdahl. Nydanande projekt Även inom andra teknikområden är projektet nydanande. Det gäller bland annat klimatet på de två våningsplanen med utställnings- 4 Säker Vatten #1/15

5 Auktorisation av konsulter Kunskap ger rätt konstruktion Råg i ryggen för VVS-konsulter mot beställare och arkitekter Landets VVS-konsulter stärker sin position i byggprocessen genom att auktorisera och utbilda sig i Säker Vatteninstallation. Det anser Liza Andersson och Tord Ekberg, båda VVS- konsulter och delaktiga i utvecklingen av den nya utbildningen. Det tog ett år att tömma Nationalmuseum för renovering. syns lokaler. Det är snäva toleranser för luftens relativa fuktighet och temperatur och kraven skiftar beroende på vilka föremål som ställs ut. Vattnet till befuktningsaggregaten renas med osmosteknik. I projekteringsanvisningarna finns inskrivet att branschregler Säker Vatten installation ska följas i projektering och installation. De färdiga VVS-handlingarna kan sedan enkelt ligga till grund när man handlar upp ett auktoriserat VVS-företag Arkitekter borde utbildas Statens Fastighetsverk förvaltar fastigheter med byggnader. Av dessa är 300 statliga byggnadsminnen. Sju finns med på Unescos lista över världsarv. Även en liten vattenskada kan orsaka dyrbara och rentav oersättliga skador. Därför är svårigheterna att följa branschregler Säker Vatteninstallation ingen ursäkt. Vi ser positivt på att VVS-konsulter kommer få en auktorisation i branschregler Säker Vatteninstallation och skulle gärna se att även arkitekter och konstruktörer går utbildningen, säger Magnus Kruså. Nationalmuseum beräknas stå färdigt 2017.S Ett återkommande klagomål från entreprenörsledet är att de inte får möjlighet att följa branschreglerna. Underförstått, konsulterna har inte projekterat enligt dem.. Men så enkelt är det inte. Så här säger Liza Andersson, VVS-konsult på Tyréns: Vi måste ofta ta hänsyn till en befintlig byggnads utformning och även lyssna på beställaren och arkitekternas behov. Men samtidigt ligger det i vårt intresse att göra rätt från början och göra det möjligt för efterföljande led att följa branschreglerna. Det är enklare att framföra sina synpunkter om man har stöd i en certifiering, säger Tord Ekberg. Kunskap och pondus Förutsättningarna har funnits i några år. Kraven i branschregler Säker Vatteninstallation och AMA överensstämmer i många avseenden. För att få med allt i branschreglerna in i handlingarna har Säker Vatten tagit fram projekteringsvägledning och branschmallar som stöd. Projektören måste aktivt upplysa beställaren om vikten av att välja ett auktoriserat VVS-företag för att säkerställa ett utförande enligt branschregler Säker Vatteninstallation, säger Tord Ekberg som är konsult på Helenius. Men trots det försöker de flesta konsulter att följa branschregler för Säker Vatteninstallation. Ingen vill vara orsaken till avvikelserapporter eller mindre lyckade lösningar ute på bygget. Viljan finns alltså och det handlar egentligen om att konsulten måste få kunskapen och argumenten för att övertyga beställare och arkitekter om mervärdet med att följa Säker Vattens branschregler och ta de eventuella merkostnader eller designförändringar som kan bli följden. Avvikelser inte vattensäkert På detta område finns erfarenheter att hämtas från bland annat Helenius, ett företag som är certifierat enligt ISO 9000 och ISO Kvalitetsoch miljö ledningssystemen ställer allehanda krav som får effekter på beställaren. Det är enklare att framföra sina synpunkter om man har stöd i en certifiering, konstaterar Tord Ekberg. Helenius har redan idag en intern avvikelsehantering som även omfattar andra områden än VVS. Vilket är en nödvändighet eftersom 80 procent av dagens projekteringar är om- och till - byggnader, vilket gör det svårare att till punkt och pricka följa olika branschregler. Samtidigt påpekar Liza Andersson att det inte blir en säker vatteninstallation om sedan bygghandlingarna åtföljs av 16 avvikelserapporter. Den stora utmaningen är att uppfylla branschreglerna, trots att förutsättningarna inte är optimala. För att lyckas med det konstycket behöver VVS-konsulterna kunskap och råg i ryggen. Det är vad auktorisationen för VVS-konsulter ska utmynna i.s Säker Vatten #1/15 5

6 Auktorisation av konsulter Drygt 20 VVS-konsulter deltog i den första utbildningen för att auktorisera sina företag i Säker Vattens branschregler. Första utbildningen för blivande konsulter auktoriserade i Säker Viktigt att göra rätt redan Drygt 20 VVS-konsulter är samlade till den första utbildningen för att auktorisera VVS-konsulter. Några med många år i yrket, andra hade nyss gjort entré i branschen. Det börjar med att Tord Ekberg, en av lärarna, frågar hur många som har skrivit en avvikelse från branschreglerna. Ingen räcker upp handen. Den här bilden sammanfattar varför landets VVS-konsulter behöver utbildas i Säker Vatteninstallation. Utbildningen är inte för att de ska lära sig VVS, utan för att få verktyg för att skapa säkra vatteninstallationer. Och kraft att lägga bakom orden. Ju tidigare vi sätter lampan på bristerna, desto bättre blir slutresultatet, förklarade Tord Ekberg. I och med att det var första tillfället för utbildningen, fanns det tre lärare på plats som ansvarade för varsitt avsnitt. På plats fanns även representanter från Säker Vatten, som både medverkade på scenen och som studerade utfallet av olika utbildningsmoment. Samt tre utsända journalister, där en skriver detta, en journalist från VVS-Forum samt en redaktör från Svensk Byggtjänst. Onödiga avvikelser Första avsnittet, som leddes av Tord Ekberg, handlade om hur man upprättar bra bygg - handlingar. Som inte bara uppfyller kraven i branschreglerna, utan även fungerar ute på bygget ända fram till slutbesiktning. Här är branschreglerna ett beprövat verktyg som i ett tidigt skede kan medverka till att förhindra problem i slutfasen och onödiga avvikelser, vilka i värsta fall kan orsaka vattenskador. Det kan sluta med att försäkringsbolagen inte betalar ersättning för en skada, varnade Fredrik Runius som leder arbetet med branschregler Säker Vatteninstallation. Nästa lärare var Östen Edén, känd av många VVS-montörer efter att ha utbildat fler än 1200 av dem i branschreglerna. Gammalt används fortfarande Han gick steg för steg igenom branschreglerna, men kom även med tips och varningar. En av dessa handlade om VA Byggnorm från Den förföljer oss. Tabellerna används fortfarande i ursprunglig utgåva och där står bland annat att man kan förlägga avlopp fem meter utan fall. Det fungerar inte med dagens snålspolande toaletter. Det ska vara fall hela vägen enligt Säker Vattens branschregler, förklarade han. Han gav exempel på vad dåligt utförda VVS-jobb kan kosta. Det handlade om ett klent opressat rör som gled isär med en stor vattenskada som följd.det initiala skadeståndskravet var på 100-tals miljoner då en produktionsanläggning också skadades vid läckaget. Pierre Lundborg från Installatörernas Utbildningscentrum i Katrineholm svarade för det tredje avsnittet av kursen, vilket handlar om skydd mot personskador 6 Säker Vatten #1/15

7 Auktorisation av konsulter Tabellerna från 1970 års utgåva av VA-byggnormen används fortfarande. Enligt Östen Edén är det dags att kasta dem och använda branschregler Säker Vatteninstallation istället. Vatteninstallation från början i form av legionellatillväxt, brännskador och återströmning. Legionella och brännskador är två sidor av samma mynt. Människor skadas, blir sjuka och avlider av båda orsakerna, förklarade Pierre och uppmanade kursdeltagarna att vara uppmärksamma på riskerna i sina konstruktioner. Läst utan att förstå? Han pekade även på riskerna med smarta lösningar i befintliga anläggningar och berättade om badhuset där man spolade ledningarna varje natt med skållhett vatten för att avdöda bakterier. Spolningen styrdes av en klocka som en dag gick fel. Mitt på dagen strömmade hett vatten ut överallt i duschrummet och det var bara turen som gjorde att ingen människa kom till skada. Han tog även upp gällande standard rörande återströmning. Den heter SS-EN Och så ställde han den kritiska frågan om de närvarande bara hänvisar till den eller Premiärkursen hade tre lärare mot normalt en. Alla tre kommer att utbilda fler VVS-konsulter. Fr v Tord Ekberg, Pierre Lundborg och Östen Edén. har läst standarden och dess motsvarighet i branschregler Säker Vatteninstallation. Ovanstående är bara ett kort sammandrag av en fullmatad utbildning. Om VVSkonsulterna var tvivlande innan så kom de ut från kursen med nya insikter och nya verktyg för att göra ett ännu bättre jobb, med vattensäkra hus som slutresultat. S Säker Vatten #1/15 7

8 Auktorisation av konsulter Bra betyg från premiärelever Utbildningen för VVS-konsulter i Säker Vattens branschregler får bra betyg av deltagarna på premiären. En av dem som var med är Marie Forshällen från Skanska Teknik. Det viktiga är att få ett förtydligande av branschreglerna och vad de innebär, säger hon. Från flera håll hördes åsikten att branschregler Säker Vatteninstallation borde utvidgas. Det ansåg Magnus Forshällen från Incoord som var mer precis i sin fråga: Boendesprinkler orsakar många vattenskador och det är ett område som Säker Vatten borde titta närmare på, ansåg han. Svaret kom direkt. Hampus Asp, som numera arbetar med teknikfrågor på Säker Vatten och gjorde sitt examensarbete på KTH om just boendesprinklers som intygar att frågan redan finns med i tankegångarna. Det är bra att vi och VVS-entreprenörerna är synkroniserade, säger Erik Danielsson från Helenius. Fler typkonstruktioner Ett annat önskemål från Magnus var fler typkonstruktioner, så att konsulter slipper uppfinna hjulet på nytt och i ett tidigt skede kan förklara för beställare och arkitekter vad som krävs för att åstadkomma en viss funktion och redovisa en säkerställd lösning. Även här fick han lugnande besked. Utvecklingen av ett standardiserat schakt är i slutfasen. Det uppfyller Boverkets nya temperaturkrav på att kallvattnet får bli högst 24 grader varmt efter att ha stått stilla i åtta timmar. Redan idag finns standardiserade konstruktioner i våtrum för innervägg, yttervägg och golvbjälklag. I slutet av året börjar vi även titta på köket, där vattenskadorna ökar, berättade Säker Vattens VD Thomas Helmerson. Den samordnande funktionen som Säker Vatten har är något som Erik Danielsson från Helenius lyfter fram: Det är bra att vi blir synkade och arbetar tillsammans i samma värld. S Det viktigaste med kursen är att få veta vad som står mellan raderna, säger Marie Forshällen från Skanska Teknik. Enligt Magnus Forshällen på Incoord behövs fler typkonstruktioner. Förslaget framförde han till Säker Vattens Fredrik Runius (t v). 8 Säker Vatten #1/15

9 Auktorisation av konsulter foto: istocphoto Det är viktigt att konsulterna utbildar sig. Det räcker inte med att bara plugga reglerna, säger Kjell-Åke Henriksson på JM. JM om konsulternas Säker Vatten-auktorisation: Nu är det dags för VVSkonsulterna att stiga på tåget Utbildning av VVS-konsulter i branschregler Säker Vatteninstallation välkomnas av byggbranschen. För oss är kunskapen om vad som gäller avgörande, säger Kjell-Åke Henriksson, installations- och energi ansvarig på JM. Enligt Kjell-Åke Henriksson måste den som gör konstruktion kunna och förstå branschreglerna. Här fyller auktorisationen en viktig roll med att visa vilka som kan. Vi ser fram emot att kunna välja bland auktoriserade VVS-konsultföretag som gått utbildningen och klarat provet. Nu är det dags JM har ändå från starten varit tillskyndare av Säker Vatten och följer reglerna i sina egna projekt. Numera vet man att reglerna gör nytta både när det gäller utförande och material. För ett stort byggföretag handlar det om betydande besparingar. En vattenskada i en inflyttad lägenhet kostar JM mellan och kronor. Då tillkommer det även evakuering och annat som kan drabba de boende. Installatörer och leverantörer är med på tåget. Nu är det dags för VVS-konsulterna att utbilda sig och konstruera enligt branschregler Säker Vatteninstallation, säger Kjell- Åke Henriksson. Mer än reglerna VVS-konsulter är en välutbildad yrkes kår. Räcker det inte för dem att ladda ned bransch regler och projekteringsanvisningar och läsa in sig på ämnet? Utbildning är mer än att plugga in regler. När man har möjlighet att ställa frågor och diskutera med kolleger över en kopp kaffe så förstår man även bakgrunden och vad som kan hända och vad det kostar att inte följa branschreglerna, svarar Kjell-Åke Henriksson. JM ställer inte bara krav på andra att förstå och följa Säker Vatteninstallation. Sedan några år tillbaka har Säker Vatten även hållit i information för JM:s produktionspersonal med start i Skåne. Och nu förväntar man sig att VVS-konsulterna ska följa exemplet. S När man har möjlighet att ställa frågor och diskutera med kolleger över en kopp kaffe så förstår man även bakgrunden Kjell-Åke Henriksson, JM. foto: tomas jansohn Kontroller gav napp direkt n Alla miljökontor i Östergötland kontrollerar under hösten sjukhus, badhus, sporthallar och andra lokaler med risk för legionellasmitta. Kontrollerna görs med enkäter och med provtagning i känsliga miljöer. I Boxholm blev det napp tämligen omgående. I sporthallen upptäcktes så höga halter av legionellabakterier att samtliga duschar stängdes av direkt. Ledningarna sanerades och nya prover togs, vilka visade på att bakterierna fanns kvar. I väntan på att åtgärderna ska ge resultat, har skolorna i Boxholm fått lägga om sin gymnastikundervisning. Vissa klasser har förlagt gymnastikundervisningen till ortens simhall, andra har valt att ägna gymnastiklektionerna åt aktiviteter som inte kräver efterföljande duschning. Dubbla smittkällor n I somras insjuknade en patient vid Nyköpings lasarett. Patienten tillfrisknade, men spårningen av orsaken till sjukdomen försvårades av att patienten både varit inlagd på sjukhuset och på ett korttidsboende under den tid då personen blivit smittad. Provtagning visade på förhöjda halter av legionellabakterier både på sjukhuset och korttidsboendet. Ledningarna på båda ställena renspolades med hetvatten och åtgärder har vidtagits för att bakterierna inta ska få nytt fäste i ledningarna. Fällda för vattensabotage n Det kan bli dyrt för den som medvetet orsakar vattenskador. Två högstadieelever på Rudsskolan i Karlstad täppte i våras igen avloppet i ett handfat och skruvade på vattnet. Skadorna kostade kronor att åtgärda. Det stod redan från början klart att skadan var anlagd. Två flickor, 15 och 16 år, erkände tilltaget och ställdes i somras inför rätta. De dömdes till dagsböter för skadegörelse och måste betala vad skadan kostade att åtgärda, kronor var. Säker Vatten #1/15 9

10 Lindbäcks Bygg Branschreglerna allt viktigare Beställarna räknar på sina Lindbäcks Bygg i Piteå är en av de ledande aktörerna på industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Jag förutsätter att våra VS-projektörer följer branschregler Säker Vatteninstallation. Vår egen personal i fabriken som installerar VVS har själva gått utbildning i branschreglerna, säger Jukka Vaattovaara, installationssamordnare på Lindbäcks Bygg. Så här resonerar allt fler byggare och beställare. Enligt Berndt Hortlund på Norconsult, en av de projektörer som Lindbäcks Bygg anlitar, har det skett en kraftig omsvängning under de senaste åren. Tidigare var byggkostnaden viktigast. Numera är beställarna mer intresserade av vad det kostar om 20 år. Vi räknar på livscykelkostnader hela tiden, säger han. Säker Vattens branschregler är en viktig pus selbit i kvalitets arbetet hos Lindbäcks Bygg. Kostnaden på sikt Vad priset blir om två decennier beror på andra faktorer än de initiala byggkostnaderna. Då gäller det att installationerna är åtkomliga från neutralt utrymme, så att de kan repareras och bytas ut, samt att eventuella vattenläckor ändå inte orsakar kostsamma vattenskador. Får du en vattenläcka på översta våningen i ett flerbostadshus så kan det leda till att lägenheter på fem våningar måste utrymmas och repareras. Så tänker beställarna idag och då blir det viktigt att prioritera vattensäkra material och metoder, säger Bernt Hortlund. Utbildning i installationsteknik Han ser även att insikten börjar sprida sig bland arkitekter. Själv håller han i en utbildning i installations teknik för på det arkitektoniska byggprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Att utbildningen kommit till talar sitt tydliga språk. Lindbäcks Bygg är en av landets ledande tillverkare av prefabricerade flerfamiljshus. Deras krav är att VVS-konsulterna följer branschregler Säker Vatteninstallation. 10 Säker Vatten #1/15

11 Lindbäcks Bygg kostnader om 20 år Eleverna förstår att väl fungerande installationer inte kan underordnas formen utan kräver utrymmen, vilket arkitekten måste ta hänsyn till i sitt arbete, säger Berndt Hortlund som konstaterar att branschregler Säker Vatteninstallation ligger rätt i tiden. Viktig pusselbit En parallell är beställarnas energi - krav. Kraven i Boverkets Byggregler är numera en lägstanivå som man utgår från. Det är inte ovanligt att kraven är 20 procent lägre energiförbrukning än BBR eller mer. För vatten installationer är Säker Vattens branschregler det som gäller, men det är inte osannolikt att kraven även här går än längre än vad som anges i branschreglerna. Lindbäcks Bygg är ett exempel på en uppdragsgivare som resonerar på det här sättet. Det är ett av landets mest expansiva byggföretag med 70 procent av uppdragen i Mälardalen. Orderböckerna är överfulla och nyligen fattades beslutet att bygga en ny fabrik i Piteå, dubbelt så stor som den nuvarande i Öjebyn. Framgången beror, enligt Jukka Vaattovaara, på att Linbäcks Bygg har prioriterat rationell produktion med hög kvalitet och låga kostnader över tiden. Säker Vattens branschregler är en pusselbit i vårt kvalitetsarbete, säger han.s Linbäcks bygg är ett av de mest expansiva byggföretagen i Sverige. Kostnaden på sikt börjar bli viktigare för beställarna än priset för stunden, säger Berndt Hortlund på Norconsult. Säker Vatten #1/15 11

12 Returadress: Säker Vatten AB Box Stockholm Elfirman började med VVS och ansökte direkt om auktorisation 2008 anställde Karlssons Elektriska i Kisa två VVS-montörer. Tämligen omgående ansökte företaget om auktorisation hos Säker Vatten. Det är självklart att man ska vara behörig, säger ägaren Henrik Karlsson. Som elektriker i fjärde generation tycker han att auktorisation är en självklarhet. Ingen släpps in i ett elskåp utan behörighet. Och skulle det ske, så kan det leda till ingripande från myndigheter. Det pratas om att det bara krävs två skift nycklar och en servicebil för att starta VVS-firma, säger Henrik som ser bristande kompetens som ett hot mot hela branschen. För honom betyder auktorisation med utbildade montörer trygghet för kunderna, trygghet för det egna företaget och fler uppdrag, inte minst från kommunen och industrier i regionen. Text & bild: Janne Näsström. Tryck: Printfabriken 2014 Stora projekt För tillfället har företaget, som numera heter Karlssons El & VVS, två stora projekt: Omoch tillbyggnad av Värgårdsskolan i Kisa och löpande uppdrag på ortens pappersbruk Swedish Tissue. I båda fallen handlar det om el och VVS. I båda fallen är det tveksamt om det blivit några jobb utan behörighet och auktorisation. Johan Sandström är en av företagets VVS-montörer med branschlegitimation. Folk känner igen Säker Vattem-symbolen, säger Alex och Henrik Karlsson. Ett tecken på auktorisationens betydelse är att VVS-sidan har vuxit kraftigt. Idag har man 18 anställda, varav sju elektriker och sju VVS-montörer. Dessutom har man numera butik med VVS-inriktning och ingår i kedjan Bad & Värme. Årets Företagare Den snabba tillväxten ledde till att Karlssons El & VVS utnämndes till Årets Företag i Kinda kommun 2014 av organisationen Företagarna. En bidragande faktor är de två skyltar som sitter vid entrén till butiken, för elbranschens organisation EIO och från Säker Vatten. Folk känner igen Säker Vatten-symbolen, även om det är tveksamt om de riktigt förstår innebörden av auktorisation och branschregler, säger Henrik. En återkommande synpunkt på Säker Vatten är att det är för mycket regler, för mycket papper och för många kurser. Henrik förstår den uppfattningen, men pekar på att sådan är utvecklingen i hela samhället. För min egen del är det mer jobb med den allmänna behörigheten för el än med Säker Vatten, säger Henrik Karlsson. S Folk känner igen Säker Vatten-symbolen Henrik Karlsson, Karlssons El & VVS Besök { och följ oss på sociala medier twitter.com/sakervatten facebook.com/sakervatten youtube.com/sakervatten

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag

Fuktcentrums informationsdag Fuktcentrums informationsdag Säker Vatten och Bygga F Fuktsäkerbyggnad Fredrik Runius, Säker Vatten AB Branschregler Säker Vatteninstallation Bygga F BBR 2015 Fukt inte orsaka skador, inte påverka hygien

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag

Fuktcentrums informationsdag Fuktcentrums informationsdag Säker Vatten och Bygga F Fuktsäkerbyggnad Fredrik Runius, Säker Vatten AB Branschregler Säker Vatteninstallation Bygga F BBR 2015 Fukt inte orsaka skador, inte påverka hygien

Läs mer

Mars 2012. Provning av täthet och infästningar i våtrum. SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se

Mars 2012. Provning av täthet och infästningar i våtrum. SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se Mars 2012 Provning av täthet och infästningar i våtrum SP RAPPORT PX 15820 www.säkervatten.se Innehållsförteckning sid Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 4 Resultat 4 SP Rapport PX 15820A 5 Utdrag ur informationsbladet

Läs mer

Tappvattenschakt. Förslag till utformning. Version

Tappvattenschakt. Förslag till utformning. Version Tappvattenschakt Förslag till utformning Version 2016-03-15 www.säkervatten.se Tappvattenschakt Legionärssjukan, som är en allvarlig form av lunginflammation, smittar genom att man andas in bakterier som

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Ansökan om auktorisation av VVS-företag

Ansökan om auktorisation av VVS-företag Auktorisationsnr (fylls i av Säker Vatten) Kundnr Ansökan om auktorisation av VVS-företag Företagsuppgifter (obligatoriska uppgifter märkta med *) Juridiskt företagsnamn * Organisationsnummer * Postadress

Läs mer

Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation Kjell-Åke Henriksson, Installationsvarig, JM Bostad JMs verksamhet JM Bostad: Nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter Ystad 2007 2 JMs Projektutvecklingscykel Förvärv Förvaltning

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svensk Försäkrings svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Svenska Försäkring genom Karl-Eric Larsson Organisation Kontaktperson

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 1(5) Miljöförvaltningen Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2009:11 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(5) Sammanfattning Legionellabakterier

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

UNDERLAG INFÖR BESLUT PÅ EXTRASTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BEDA

UNDERLAG INFÖR BESLUT PÅ EXTRASTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BEDA Bilaga 2 2015-11-10 UNDERLAG INFÖR BESLUT PÅ EXTRASTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BEDA Förslag till beslut Styrelsen för bostadsrättsföreningen Beda föreslår att stämman beslutar följande: De handdukstorkar

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland. Version 2015-04-01

Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland. Version 2015-04-01 Handläggarstöd Legionella ett kunskaps- och tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland Version 2015-04-01 Inledning - Legionella Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar,

Läs mer

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar

Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar BRF Leporiden 1 Medlemsinformation om renovering av badrum och byte av rörstammar Information inför extra föreningsstämma 2/12 i Frälsningsarmens lokaler på Hornsgatan 96. Våra hus är 50 år gamla, byggda

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite

Multirör PE-RT Type 2 och Multirör AluComposite Artikelnr: 7575x Produktegenskaper Thermotech Multisystem PE-RT Type 2-rör är ett syrediffusionstätt 5-skiktsrör i PE-RT Type 2 (Dowlex 2388). En syrediffusionspärr (EVOH) är placerad i mitten av rörväggen.

Läs mer

Kvalitets- och miljöcertifiering

Kvalitets- och miljöcertifiering Nu är Legionärssjukan en helt onödig sjukdom Kvalitets- och miljöcertifiering Armatec är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 900 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001. Armatec AB (headoffice)

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden

SÄKER #2/12. Björn lär snickarna att bygga våtrumsväggen VATTENINSTALLATION. ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #2/12 ARGA SNICKAREN: Säker Vatten handlar om kärlek och respekt för kunden JM OM BRANSCHREGLERNA: 60% färre vattenskador

Läs mer

Ansökan - Auktoriserat konsultföretag

Ansökan - Auktoriserat konsultföretag Auktorisationsnummer(fylls i av Säker Vatten) Ansökan - Auktoriserat konsultföretag Företagsuppgifter (obligatoriska uppgifter märkta med *) Juridiskt företagsnamn * Organisationsnummer * Postadress (ev.

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013

Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2013-12-13 Remisslämnare Organisation VVS Företagen Kontaktperson Magnus Everitt eller Johan Mossling

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader

Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Skadeförebyggande processer och teknik för rörinstallationer och våtrum för minskade vattenskador i byggnader Dennis Johansson, Avdelningsföreståmdare Installationsteknik LTH dennis.johansson@hvac.lth.se

Läs mer

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg

Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Undvik besvär och kostsamma vattenskador! Diskbänksinsats Tätning Larm Golvskydd Vitvaruunderlägg Läckage i kök Genom skåpet under diskbänken passerar installationerna för varm-, kallvatten och avlopp.

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Kallstart -till glädje för miljön

Kallstart -till glädje för miljön Kallstart -till glädje för miljön - I ett villahushåll går en femtedel av energiförbrukningen till varmvatten och i lägenheter är andelen ännu högre. Därför gäller det att hela tiden hitta nya sätt att

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Recoh-tray. Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning från duschvattnet

Recoh-tray. Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning från duschvattnet Värmeåtervinning från duschvattnet För nybyggen och renovering av: Villor Lägenheter Hotell Sjukhus Äldreboenden Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer 010911 Handbok för entreprenörer Det personliga boendet Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden i ABK:s verksamhet. Som leverantör och samarbetspartner är du välkommen

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

VATTENSÄKERT BYGGANDE- Nordbygg Per Strand Kvalitetschef, JM AB

VATTENSÄKERT BYGGANDE- Nordbygg Per Strand Kvalitetschef, JM AB VATTENSÄKERT BYGGANDE- Nordbygg 2006 Per Strand Kvalitetschef, JM AB JMs Affärsidé Att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden JM i korta drag En

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN Föreningens namn Lägenhetens adress Lägenhetens nummer Namn innehavare 1 Telefon/Mobil Epost adress Namn innehavare 2 Telefon/Mobil Epost

Läs mer

Legionella Pneumophilia

Legionella Pneumophilia Projekt U10 MÅL Rätt temperatur vid varje tappställe både varmvatten och kallvatten Rätt material i ledningsystemet Spårbarhet vid Legionella arbetet Kvalitetssäkra provtagningarna Ta bort ansvaret från

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 DOM 2017-01-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 2222-16 KLAGANDE Onninen AB, 556371-9474 Ombud: Advokat Magnus Wiktorson Advokatfirman NORDIA Göteborg KB Kungsportsavenyen 1 411 36 Göteborg

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Frukostmöte den 25 september 2015 Martin Peterson Gotlandsfallet Högsta domstolens dom den 27 januari 2015 i mål nr T 407-13 NJA 2015 s. 3 Myresjöhusfallet Högsta domstolens

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Meddelandeblad. Legionella. Nr 13/93

Meddelandeblad. Legionella. Nr 13/93 Meddelandeblad Mottagare: Smittskyddsinstitutet, Boverket, Statens livsmedelsverk, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarna, Miljö- och hälsoskyddsnämnderna el motsv, Länsstyrelserna, Svenska kommunförbundet,

Läs mer

MC 2000. Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den svenska kvalitetslösningen

MC 2000. Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den svenska kvalitetslösningen MC 2000 Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga Den svenska kvalitetslösningen Stort utbud av tillval Ingen Motala MC2000 är den andra lik eftersom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

För dig som behöver hjälp med elen

För dig som behöver hjälp med elen För dig som behöver hjälp med elen Känns tryggt att veta att allt blev rätt utfört Nyhet för dig som ska köpa eltjänster Varje år inträffar alldeles för många bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Legionella - smittspårning

Legionella - smittspårning Legionella - smittspårning 25 26 oktober 2016 Agneta Midendal Smittskyddssjuksköterska Legionella Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller

Läs mer

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm

Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Undvik besvär och kostsamma vattenskador. Slanggenomföring Vitvaruunderlägg Diskbänksinsats Golvskydd Tätning Larm Golvskydd Monteras direkt på golvet under köksinredningen. Skyddet gör att läckaget under

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

SÄKER #1/13. Utbildning handlar om överlevnad VATTENINSTALLATION. NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen

SÄKER #1/13. Utbildning handlar om överlevnad VATTENINSTALLATION. NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen SÄKER VATTENINSTALLATION TIDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VETA MER OM SÄKER VATTENINSTALLATION #1/13 NÄSTA UTMANING: Nu gäller det att bevisa kompetensen CARLSSON VVS: Petighet gav TV-jobb Utbildning handlar

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG Elsäkerhet en självklarhet Fastighetsägaren ansvarar för all ej synlig fast elinstallation. Ägare eller hyresgäst ansvarar för löpande underhåll av elutrustning och synlig del av

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Jan-Ivar Bakken 660203-1111 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Odensala-Ista 2:7 med adress Odensala Ista 162, 19592 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 KLAGANDE Skurups kommun Ombud: Kommunjurist Bengt Hagberg Skurups kommun 274 80 Skurup MOTPART AA Ombud: BB Neurologiskt handikappades

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015

REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015 REGLER FÖR OMBYGGNADER & RENOVERINGAR Maj 2015 Fastigheten ägs i sin helhet av bostadsrättsföreningen St Göran 3. Som medlemmar i föreningen har vi nyttjanderätten till våra lägenheter, men vi äger dem

Läs mer

Hinktömmaren - hygienisk risk om felinstallerad

Hinktömmaren - hygienisk risk om felinstallerad 11 maj 2009 Till Miljökontoren i Västra Götalands läns kommuner Hygiensköterskorna i Hyfs-projektet. Hinktömmaren - hygienisk risk om felinstallerad Vi vill uppmärksamma er på den s.k. Hinktömmaren. Det

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer